VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiştir.

3 Şirketin adı Merkezi İlgili olduğu kuruluş : Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. : İstanbul : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sermaye durumu Ortaklar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (mazbut) Vakıflar Genel Müdürlüğü (mülhak) Güneş Sigorta A.Ş. Taksim Otelcilik A.Ş. T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hiz.Em.Sağ.Yrd. Vakfı Güneş Turizm Otomotiv End. ve Tic. A.Ş. Toplam Sermaye Hisse adedi Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL TL , , , , , , ,

4 Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Bitiş tarihi 1.Başkan Ayşe Çalkan TOKİ Başkan Yardımcısı Devam ediyor 2.Üye Aydın Seçkin Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclis Üyesi Devam ediyor 3. Üye Gürol Konyalıoğlu TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Devam ediyor 4.Üye Şener Aktaş Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı " Temel Ünlü Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Devam ediyor 5.Üye Ertuğrul Kurt TOKİ Daire Başkanı Devam ediyor Denetçiler Denetim organındaki Adı ve soyadı Temsil ettiği kuruluş Görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre unvanı Başlama tarihi Bitiş tarihi 1. Denetçi İ.Saffet Ertürk Vakıflar G.M. İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürü Devam ediyor 2. Denetçi Maşallah Mutlu TOKİ İzleme ve Kabul Dairesi Başkanı Devam ediyor 3.Denetçi Oktay Karaoğlu TOKİ Şube Müdürü Devam ediyor

5 KISALTMALAR: TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TİKA : Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TTK : Türk Ticaret Kanunu VGM : Vakıflar Genel Müdürlüğü SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu A.Ş. : Anonim Şirket GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla KDV : Katma Değer Vergisi

6 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ... I II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 1 C- Personel durumu... 3 III. MALİ BÜNYE... 7 A- Mali durum... 7 B- Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A- Giderler B- Tedarik işleri C- Üretim ve maliyetler D- Sigorta işleri E- İşletme sonuçları F-Yatırımlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER... 33

7 I.TOPLU BAKIŞ Şirket, Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş ve tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Son olarak tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilerek tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin %50 hissesi, tarihinde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2,5 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki sermaye payının TOKİ ye devri yönünde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasındaki görüşmeler Mart 2011 tarihinde sonuçlandırılmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir tarihindeki Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin Şirketin maksat ve konusunu düzenleyen hükümlerinde değişiklikler yapılarak faaliyet konusu genişletilmiştir. Şirket in son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. I

8 Son iki yıl Artış veya Toplu bilgiler Ölçü farkı azalış (%) Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " (324) (4,7) Yabancı kaynaklar " ,6 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " ,7 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı " ,6 İştiraklere ödenen sermaye " ,0 Tüm alım tutarı " (69) (32,4) Yapımı devam eden restorasyon projeleri Adet ,0 Satışların maliyeti Bin TL İşçi (ortalama) Kişi (3) (13,6) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,6 Cari yıla ilişkin: -İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,2 -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,1 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğ. yas.yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler " ,6 GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " (325) (20) (835,0) GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " (102) ,0 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " (102) ,0 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 5, Ekonomik kârlılık % 4, Zararlılık % - 4,8 17,5 5,8 4,7 (1) (19,0) Faaliyet zararı Bin TL (544) (1.251) (1.143) (1.117) (977) 140 (12,5) Dönem kârı veya zararı " 471 (485) (1.546) (422) (324) 99 (23,5) Bilanço zararı " (718) (1.163) (2.709) (3.131) (3.454) (323) 10,3 Şirketin iki ana hissedarı olan TOKİ ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nün özellikle şirketin asıl faaliyet konusunu teşkil eden tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu ve restorasyon işlerinin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetleri konusunda önemli bir iş potansiyeli bulunmaktadır. Dünyanın en önemli tarihi ve kültürel dokusunu bünyesinde barındıran ülkemizin, en önemli kültürel ve tarihi merkezi olan İstanbul da, tarihi ve kültürel yapıların korunması ve restorasyonu için yapılan çalışmalara Şirketin katılması önemli bir iş hacmi yaratacaktır. Özellikle 1999 yılında yaşanan Marmara depreminden sonra bölgede bulunan tarihi ve kültürel yapıların depremden zarar görme ihtimaline karşı yenileme ve restorasyon çalışmalarının, gerçekleştirilmesi planlanan deprem dönüşüm ve kentsel dönüşüm projelerine paralel olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada yapılacak olan restorasyon II

9 projeleri ve bu projelerin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerinin önemli bir iş potansiyelini ortaya çıkarması beklenmektedir. Şirketin faaliyet hacmindeki daralmaya bağlı olarak personel sayısının devamlı olarak azaldığı, ancak 2011 yılından itibaren yeni işler alınmaya başlandığı görülmektedir. Şirketin özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik yasal düzenlemenin ardından yeni iş potansiyelinin değerlendirilmesi bakımından, özellikle teknik personel açısından sıkıntılar yaşandığı da görüldüğünden, Şirketin ihtiyaçlarına uygun olarak personel ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. Şirketin 2011 yılı giderleri toplamı önceki yıla göre %139 oranında artarak 3,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet dönemi içerisinde almış olduğu yeni işler paralelinde ilk madde ve malzeme giderlerindeki artışa paralel olarak toplam giderlerinin arttığı görülmektedir. Şirket yeni iş almakta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, kaynaklarını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılında 1,5 milyon TL olan faiz geliri, 2009 yılında 867 Bin TL, 2010 yılında 611 bin TL, 2011 yılında 653 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Öneriler: Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Şirketin iş hacminin artırılabilmesi için, tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu konusundaki deneyim ve bilgi birikiminin değerlendirilmesi, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü projeleri kapsamında yer alan tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu işleri ve bu işlerin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerine ağırlık verilmesi (Sayfa:10,17) 2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:9) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde kendi Genel Kurulu nda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,58 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. III

10 A-Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Şirket, Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş ve tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. olarak değiştirilmiştir tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilerek tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki sermaye payının TOKİ ye devri yönünde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TOKİ arasındaki görüşmeler Mart 2011 tarihinde neticelendirilmiştir. %3,09 oranındaki Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. hissesi TOKİ tarafından satın alınmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir. Şirket ana sözleşmesi tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulda değiştirilerek tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır tarihindeki Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşmenin Şirketin maksat ve konusunu düzenleyen hükümlerinde değişiklikler yapılarak faaliyet konusunun genişletildiği görülmektedir. B-Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: Şirketin mevcut teşkilat şeması üzerinde yapılan incelemede, şirketin geçmişteki iş yoğunluğuna göre düzenlenen organizasyon şemasının iş hacminin azalması ve buna paralel olarak personel sayısındaki gerileme nedeniyle güncelliğini kaybettiği görülmektedir. Şirket teşkilat şemasının, Şirketin amacı, fonksiyonları ve iş hacmine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 2-Genel kurul ve denetçiler: tarihindeki Şirket olağan genel kurul toplantısında; 2011 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporları okunarak, yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiş, yönetim ve denetim kurullarında birer yıl süreyle görev yapacak üyelerin seçimi yapılmış ve söz konusu üyelere ödenecek ücretler belirlenmiştir yılında görev yapan ve halen görevde bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, raporun başlangıç kısmındaki çizelgede gösterilmiştir. Şirket ortaklarından Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi olan Yönetim Kurulu üyesinin tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrıldığı ve tarihinden itibaren Şirket denetim kurulu üyesi seçilerek göreve başladığı görülmektedir.

11 Konuyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerde murakıpların çalışmalarını düzenleyen 347 nci maddesinde Anonim şirketlerde, beşten fazla olmamak üzere bir veya daha çok murakıp bulunur. Birden çok olan murakıplar bir heyet teşkil ederler. Murakıplar, pay sahibi olan ve olmayanlar arasından ilk defa bir yıl için kuruluş umumi heyeti ve sonradan en çok üç yıl için umumi heyet tarafından seçilirler. Murakıp bir ise, onun, birden çok ise, yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazımdır. Müddetleri biten murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıplar aynı zamanda idare meclisi azalıklarına seçilemeyecekleri gibi şirketin memuru dahi olamazlar. Vazifeleri biten idare meclisi azaları, umumi heyetçe ibra edilmedikçe murakıplığa seçilemezler. Hükmü yer almaktadır. Söz konusu kanun hükmü değerlendirildiğinde; Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin çalıştıkları dönemin Şirket Genel Kurulu tarafından ibra edilmedikçe murakıplığa seçilemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyesinin görev yapmış olduğu dönemler için denetçi olarak seçilmesinin etik olmayacağı da değerlendirilmektedir yılı faaliyetlerine ilişkin olarak tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2010 yılı iş ve işlemleri ibra edilerek, denetim kurulu üye sayısı 3 e yükseltilmiştir. Şirket ortaklarının TTK nın ilgili hükmü hilafına seçilen denetim kurulu üyesi hakkında zamanaşımı süresi olan 3 ay içerisinde yargı yoluna gitmeyip görevinin devamı konusunda muvafakat ettiği görülmekte ve dönem sonunda ilgili dönem ibra edilmiş bulunmaktadır. 3-Karar organı: 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikle 4 üyeden 5 üyeye çıkarılan Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 3 ü TOKİ nin, 2 si de Vakıflar Genel Müdürlüğü nün (VGM) temsilcisidir. Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda şirketin Murahhas üyesi sıfatına haizdir. 4-Yürütme organı: Şirketin yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük; genel müdür, hukuk müşaviri ve şube müdürlerinden oluşmakta olup, fiilen kadroların büyük kısmı iş hacmindeki azalma nedeniyle boş bulunmaktadır. 5-Servisler: Şirket faaliyetlerinde meydana gelen daralma neticesinde fiilen servislerdeki kadroların büyük kısmı boş bulunmaktadır. Şirketin yeniden yapılanması çerçevesinde organizasyon yapısının faaliyet hacmi ve iş çeşitliliği bazında yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Servislerin faaliyetleri hakkında, raporun ilgili bölümlerinde bilgi verildiğinden burada yalnız hukuk servisinin çalışmalarına yer verilmiştir. -Hukuk servisi: Şirketin hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Hukuk Müşavirliğinde; 1 i hukuk müşaviri ve 1 i de sözleşmeli avukat olmak üzere 2 personel görev yapmaktadır.

12 Şirketin faaliyetlerindeki daralma ve uzun yıllardan beri devreden davaların sonuçlanması neticesinde, 2008 de 40 olan dava sayısının 2011 yılı sonu itibariyle büyük kısmı sonuçlanma aşamasında olan 15 adede gerilediği görülmektedir. Şirketin açtığı ve şirket aleyhine açılan davalar ile icra dosyalarının mahkeme harç ve masrafları haricinde, Şirket açısından riskin pozitif olarak 310 Bin TL ve ABD doları olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Şirket davaları üzerinde yapılan incelemede; davaların büyük bölümünün 1998 yılından itibaren sekiz yıllık zorunlu eğitim kapsamında ihale edilen okul inşaatlarından sözleşmesi fesih edilenler ile ilgili borç ve alacak davalarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Şirketin devam eden davaları içinde mali değeri en büyük olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işidir. Şirketin yapımını üstlendiği Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işinin kesin hesap aşamasında, hesap uyuşmazlığı ve proje bedeli ile ilgili olarak yaşanan anlaşmazlık sonucu, işveren konumunda bulunan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile 2002/621 E. Sayılı olarak süren davanın tarihinde yapılan son duruşmasında; Asıl dava kapsamında ,01 ABD dolarının TİKA ya ödenmesine, karşı dava kapsamında ise ,76 ABD dolarının Şirkete ödenmesine karar verilmiş olup, gerekçeli karar beklenmektedir. C-Personel durumu: 1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Şirket personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Şirkette devamlı surette çalışacak personel yönetim kurulu kararıyla işe alınmakta, belirli bir projenin yapımında çalıştırılmak üzere alınacak işçilerle, belirli süreli iş akitleri imzalanmak suretiyle geçici olarak istihdam yoluna gidilmektedir. Şirketin 2011 yılındaki personel durumu önceki yıl sayılarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. A- Memurlar Personel B- Sözleşmeliler C- İşçiler Çalışan personel Norm Prog. kadro kadro Çalışan personel Ortalama Yıl sonu Sayı Sayı Ortalama Yıl sonu kişi kişi kişi kişi 1-Sürekli işçiler Geçici işçiler Genel toplam ( A + B + C ) Yüklenici işçiler

13 Faaliyetlerde meydana gelen daralma nedeniyle personel sayısında azalma 2011 yılında da devam etmiş, dönem sonu itibariyle sürekli çalışan işçilerin sayısı 13 e gerilemiştir. Diğer taraftan çalışan personelin Şirket ihtiyaçlarının karşılanması bakımından yetersiz olduğu, özellikle teknik personel açısından sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Şirketin 2011 yılından itibaren almış olduğu yeni işler göz önüne alınarak, Şirket ihtiyaçlarına uygun nitelikli personel ihtiyacının iş durumu dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Şirkette çalışan işçilerin teşkilat içindeki dağılımı (Ek:1) sayılı, 2011 yılındaki hareketini gösteren çizelge ise (Ek:2) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 2-Personele yapılan harcamalar: 2011 yılında gerçekleşen harcamaların ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

14 Gerçekleşen Geçmiş yıllarla Kişi Kişi başına Personele yapılan harcamalar Esas Ek Sosyal Cari yıl ilgili ödeme Toplam başına ayda Ödeneğin ücretler Ödemeler giderler toplamı ve geri alışlar harcama ayda Toplam düşen son düşen harcama TL durumu Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL A- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler (Kuruluş dışı) B-Memurlar C-Sözleşmeli personel D- İşçiler Genel Toplam (A+B+C+D) Geçen yıl toplamı Fark (36) 27

15 2011 yılında personel giderleri önceki döneme göre %2 oranında artarak yaklaşık 1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin; %69 u esas ücretler, %20 si cari yılla ilgili sosyal giderler, %7 si ek ödemeler ve %4 ü de önceki yıllarla ilgili giderlerden oluşmaktadır. Kişi başına ayda düşen ücret öneki dönem göre %14 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. 3-Sosyal konular ve giderleri: Şirket personeline 2011 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İşçiler Sosyal giderler Bin TL Bin TL A- Cari yılla ilgili 1.Aile ve çocuk yardımı Evlenme, doğum ve ölüm yardımı Sosyal yardım 4.Barındırma giderleri 5.Yedirme yardımı Giydirme yardımı 7.Taşıma giderleri T.C.Emekli San. Kurum karşılığı ve ek karşılığı 9.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı Sosyal sigortalar primi işveren payı İşsizlik sigortası işveren payı Sağlık giderleri 13.Eğitim giderleri 14.Spor giderleri 15.Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 16.Personel dernek ve vakıflara yapılan yard. 17.Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler Toplam (A) B.Geçmiş yıllarla ilgili 1.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı Diğer ödemeler Toplam (B) Genel toplam (A+B) yılında önceki döneme göre %12 oranında azalarak 256 Bin TL olarak gerçekleşen sosyal giderlerin %84 ü cari yılla ilgili olarak, %16 sı da geçmiş yıllarla ilgilidir. Dönem içerisinde ödenen sosyal sigortalar primi işveren payı ile işsizlik sigortası işveren payı toplam sosyal giderlerin %52 sini oluşturmuştur.

16 A-Mali durum: III. MALİ BÜNYE Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin mali bünyesinin incelemesine esas olmak üzere 2011 yılı bilânçosu, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Fark Mali durum Bin TL % Bin TL % Bin TL Varlıklar (Aktif) 1- Dönen varlıklar a) Hazır değerler , ,4 351 b) Kısa süreli paraya çev. değerler , , Toplam (I) Duran varlıklar 199 2, ,6 69 a) Uzun sürede paraya çev. değerler 21 0,3 42 0,4 21 b) Bağlı değerler 220 3, ,0 90 Toplam (II) Varlıklar toplam Kaynaklar (Pasif) 1- Yabancı kaynaklar 566 7, , a) Kısa süreli b) Uzun süreli 566 7, , Toplam (I) , ,2 (325) 2- Özkaynaklar Kaynakların toplamı , ,4 351 Varlık ve kaynakların ayrıntısı rapor eki 3 ve 4 nolu çizelgelerde gösterilmiştir. Varlıkların yapısı incelendiğinde önceki faaliyet dönemine göre önemli bir değişiklik olmadığı, dönem sonunda varlıkların % 97 sinin dönen varlıklara, % 3 ünün de duran varlıklara bağlandığı görülmektedir. Ancak dönen varlıkların dağılımında hazır değerlerin payının gerilediği görülmektedir. Kaynakların % 36,8 i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %63,2 si de öz kaynaklardan oluşmaktadır. Önceki yıla göre kaynaklar içinde yabancı kaynakların payı yükselmiş, dönem içerisinde başlanılan yeni işler nedeniyle varlık ve kaynak dağılımında değişimler olmuştur. Dönen varlıklar toplamı 10 milyon TL nin 5,7 milyon TL si bankalardaki mevduat, 600 bin TL si de repo edilen devlet tahvili ve hazine bonolarıdır. Şirketin varlık ve kaynakları toplamı önceki döneme göre %39 oranında artmıştır. Şirketin iş hacmindeki azalma nedeniyle devamlı olarak azalma eğilimi gösteren varlık ve kaynaklarının 2011 yılında yeni işler nedeniyle toparlanma aşamasına girdiği görülmektedir. Ancak devam eden yıllara sari işlerin dönem hesaplarına intikal etmemesi nedeniyle faaliyet dönemi 324 bin TL zararla sonuçlanmış ve öz kaynaklar

17 önceki döneme göre %4,7 oranında azalmıştır. Şirketin 2011 yılsonu itibariyle mali durumu aşağıda çeşitli yönlerden değerlendirilmiştir. 1-Mali yapı: a)mali kaldıraç: Yabancı kaynaklar x x 100 = Varlıklar toplamı % % = 36,8 8 Şirketin finansman açığı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı bulunmamaktadır. Önceki döneme göre yabancı kaynakların varlıklar içindeki payının yükselmesi, Şirketin yeni almış olduğu restorasyon projeleriyle ilgili olarak yüklenici firmalarla ilgili ticari faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. b)mali yeterlilik (Finansman): Öz kaynaklar x x 100 = Yabancı kaynaklar % % = Toplam kaynaklar içerisinde öz kaynakların payı %63,2 oranında olup, önceki döneme göre oranın önemli bir düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu durumun nedeni dönem içerisinde başlanmış olan yeni işler nedeniyle alınan hak ediş bedellerinin, henüz iş sonuçlanmadığı için yabancı kaynaklar içerinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ancak, Şirketin kaynak sıkıntısı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı söz konusu değildir. c)oto finansman (İç kaynaklar): Şirketin 3,7 milyon TL geçmiş yıllar zararlarına, net dönem zararı 324 Bin TL nin ilavesinden sonra 4,1 milyon TL ye ulaşan birikmiş zararlardan, 556 bin TL geçmiş yıllar karları ile 67 Bin TL kar yedeklerinin de indirilmesiyle, 3,5 milyon TL seviyesinde birikmiş zarar kalmış ve oto finansman incelemesi yapılamamıştır. d)bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ile bu değerlerin kaynaklar içindeki yeri: % % Bağlı değerler x x 100 = Öz kaynaklar = 0,64 0,31 Bağlı değerler x x 100 = Varlıklar toplamı = 0,40 0,29 Şirketin iş hacminin yetersiz olması nedeniyle bağlı değerlerin toplam tutarı 42 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bağlı değerlerinin % 95 i maddi duran varlıklardan meydana gelmektedir. Maddi duran varlıklar taşıtlar, demirbaşlar ve tesis, makine ve cihazlardan oluşmaktadır. Şirketin yeni iş konusunda sıkıntı yaşaması sonucunda

18 kaynaklar likit varlıklarda yer almakta, duran varlık yatırımı yapılamamaktadır. Şirket almış olduğu işleri alt yüklenici firmalar eliyle yerine getirmekte, bu nedenle çok fazla maddi duran varlık yatırımı bulunmamaktadır. e)paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: % % Paraya çev. ve hazır değ.x x 100 = Varlıklar toplamı = Bağlı değerler x x 100 = Paraya çev.ve hazır değ = 0,4 0,3 Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamının varlıklar içindeki payının yüksek gerçekleşmesi, likiditenin yüksek olduğuna işaret etmekle beraber, iş hacminin yetersizliği nedeniyle kaynakların yeterince değerlendirilemediğini de göstermektedir. 2-Likidite: % % Dönen varlıklar x x 100 Cari Oran = = = Kısa vadeli yabancı kay Şirketin likidite oranları, işletmenin finansman sıkıntısı içinde bulunmadığını, hazır değerler ve menkul kıymetler toplamının kısa vadeli yabancı kaynakların tamamını fazlasıyla karşılayabildiğini göstermektedir. Diğer taraftan Şirketin yeni iş almakta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kaynakların verimli olarak değerlendirilemediği, elde bulunan nakit fazlasını faiz geliri elde etmek için kullandığı görülmektedir yılı içerisinde alınan yeni işler nedeniyle yabancı kaynakların arttığı ancak dönen varlıkların yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca dönen varlıkların büyük kısmının hazır değerlerden oluşması likidite sorununun olmadığını göstermektedir. Şirket nakit fazlasını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılında 1,5 milyon TL olan faiz geliri, 2009 yılında 867 Bin TL, 2010 yılında 611 bin TL, 2011 yılında 653 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 3-Varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları: Şirketin 2010 yılı içerisinde gelir tablosu hesaplarına yansıyan bir satış geliri olmadığından varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları hesaplanamamış ve 2011 yılı değerleriyle karşılaştırma yapılamamıştır Net satışlar tutarı 659 = = 0,06 Dönen varlıklar Net satışlar tutarı 659 = Maddi duran varlıklar(net) 40 = 16,5

19 Net satışlar tutarı 659 = Varlıklar toplamı = 0,06 Net satışlar tutarı 659 = Öz kaynaklar toplamı = 0,10 Şirketin satışlara göre devir hızlarının düşük olduğu görülmektedir. Satış hacminin yetersiz olması sonucunda kaynakların verimliliği düşmekte ve özkaynakların sürekli olarak azaldığı gözlenmektedir. B-Mali sonuçlar: 2- Zararlılık (İrrantabilite): a) Öz kaynak yitirilişi: Dönem zararı x x 100 Öz kaynaklar (dönem başı) = % % 4,7 5,8 Şirket faaliyet sonucu oluşan dönem zararıyla dönem başındaki öz sermayesinin % 4,7 sini yitirmiş bulunmaktadır. Son dört faaliyet döneminde şirket öz kaynaklarında 2008 yılında %4,8, 2009 yılında %17,5, 2010 yılında %5,8, 2011 yılında %4,7 oranında azalma meydana gelmiştir. Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve öz kaynakların azalmasının önüne geçilebilmesi için, yeni iş alanları yaratılarak iş hacminin artırılması gerekmektedir.

20 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 15 sayılı toplantısında gelir ve gider kalemlerini içeren 2011 yılı tahmini bütçesi onaylanarak karara bağlanmış, gelirlerin 5,5 milyon TL, giderlerin 4,2 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında bütçenin gelir ve gider kalemlerinde revizyon yapılmıştır. Dönem sonu itibariyle gelirler toplamı 3,7 milyon TL, giderler toplamı 3,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2012 yılı bütçe programında gelirler toplamı 15,4 milyon TL, giderler toplamı 13,4 milyon TL olarak öngörülerek, önceki dönemlere göre iş hacminde önemli bir artış öngörüldüğü ve dönem sonunda ticari kar elde edileceği planlanmıştır. Denetim tarihi (Mart 2012) itibariyle yapılan incelemede, Şirketin 2012 bütçesinde öngörülen gelir toplamına ulaşmasına sağlayacak iş hacmini artırmaya yönelik faaliyetlerin hızlandırıldığı görülmektedir. A-Giderler: 2011 yılında gerçekleşen giderler önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Giderler 2010 yılı 2011 Gerçekleşen Bin TL İlk durum Bin TL Ödenek Son durum Bin TL Gerçekleşen Bin TL Ödeneğin son durumuna göre fark Bin TL Ödeneğe göre sapmalar İlk duruma göre % Son duruma göre % 0-İlk madde ve malzeme giderleri (16) (19) (0,8) 1- İşçi ücret ve giderleri (50) (24) (5) 2-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizm (2) Çeşitli giderler (18) (50) (24) 4- Vergi resim ve harçlar (22) 433 (18,6) 5- Amortisman ve tükenme payları Toplam (27) (18) (1)

21 Şirketin 2011 yılı giderleri toplamı önceki yıla göre %139 oranında artarak yaklaşık 3,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet dönemi içerisinde almış olduğu yeni işler paralelinde ilk madde ve malzeme giderlerindeki artışa paralel olarak toplam giderlerinin arttığı görülmektedir. B-Tedarik işleri : Şirketin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na tabidir. Şirketin 2011 yılı alımları önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Alımlar Gerçekleşen Gerçekleşen Bin TL Bin TL 1- Çeşitli malzemeler - İç Toplam Şirket esas faaliyeti olan tarihi ve kültürel varlıkların restorasyonu işleriyle ilgili olarak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik hükümleri kapsamında, tarihi ve kültürel varlıkların restorasyon, bakım ve onarım işlerini almakta ve bu doğrultuda çalışmalarını yürütmektedir sayılı Kanunun İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesine 5226 sayılı Kanunla eklenen (i) bendinde tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları nın Kamu İhale Kanunu na tabi olmadığı, Geçici 4 üncü maddesine Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (i) bendine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. hükümleri konulmuştur. Bu hükümler doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Hizmet Alımına Dair Yönetmelik tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Şirket tarafından yapımını üstlendiği projeler için 2011 yılı içerisinde; Edirne Ayşe Kadın Camii restorasyon işinde, ilgili yönetmeliğin doğrudan temin başlıklı 27/d maddesi kapsamında 138 Bin TL, tutarında alım yapılmıştır. C-Üretim ve maliyetler: Bu bölümde Şirketin yapımını üstlendiği işler incelenmiştir. Şirketin yapımını üstlendiği işlerin, ihale tarihi, ihale bedeli, sözleşme tarihi, yer teslim tarihi, iş bitim tarihi, işin son durumu ve harcamalarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

22 No İşin Adı 1 2 Devem eden işler Bursa Osmangazi Çok Katlı Otopark İnşaatı Edirne II. Beyazıt Cami Kapı ve Kepenkleri İhale Bedeli Bin TL İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Yerteslim Tarihi Söz.göre İş Bitim Tarihi Verilen süreye göre iş bitim tarihi Son İhale Bedeli Bin TL Keşif artış %'si 48, ,6 8,84 96, ,5 30,00 Açıklama V.Bursa B.M.ğü tarafından yaptırılan ihalede otopark inşaatının yapıldığı arsadan imar planına göre yol geçmesi, bu durumun imalatların bitmesinden sonra yapı kullanım ruhsatı aşamasında ortaya çıkmasından sonra, sorunun Belediye ve Bursa Vakıflar Bölge Müd. arasında henüz çözümlenmemesi nedeniyle geçici kabulü yapılamamıştır. Kesin hesabı V.Edirne B.M.'ne gönderilmiş onaylanma aşamasındadır. 3 Edirne Üç Şerefeli Cami II.Kısım 116, ,4 140,05 Kesin kabulü yapılmış, kesin hesabı hazırlanmaktadır. 4 İstanbul Eminönü Katip Sinan Mektebi 14, ,0 2,05 5 İstanbul Fatih Cami Kütüphane Ve Hünkar Kasrı 6 Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Edirne-Merkez Ayşekadın Cami 2010 Yılı Restorasyon Uygulama İşi İstanbul Üsküdar Köçeoğlu, Vahdettin, Ağalar Köşkü Binaları, Servis Binası (Kadınefendi Köşkü) ve müştemilatları yıkımı ile projeleri yapımı işi: İstanbul İli, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Beşiktaş ve Merkez Kampüs Binalarında Zemin İyileştirme, Güçlendirme ve Restorasyon işlerinin yapılması işi: Dolar 47, ,6 94, Dolar -4,04 518, ,4 19,73 Kesin hesabı V.İstanbul B.M.ne gönderilmiş henüz onaylanmamıştır. Geçici kabulü yapıldı, kesin hesabı inceleme aşamasındadır. Kesin kabulü yapılmamıştır. Geçici kabulü yapıldı, kesin hesabı ve kabulü yapılmamıştır. Şirket tarafından ihale makamı TİKA'nın kesin hesabına yapılan itiraz sonucu adli yargı süreci devam etmektedir. İş tamamlanmış olup, tarihi itibari ile geçici kabulü yapılarak onaylanmıştır. Kesin hesabı inceleme aşamasındadır , ,2 21,53 İş süresi içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır , ,0 Şantiye kurma çalışmalarına başlanılmıştır.

23 S.N 1 2 Devam eden işler Projeler Bursa Osmangazi Çok Katlı Otopark İnşaatı Edirne II. Beyazıt Cami Kapı ve Kepenkleri Projenin Yıllar itibariyle süresi Son Tutarı Başlangıçtan 2011 yılı sonuna kadar Nakit Ödeme Fiziki Yatırım 2011 yılı Ödeneğinin Son Tutarı Nakit Ödeme 2011 Yılında Gerçekleşme (% ) Fiziki Yatırım Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Tümünde 2011'de Tümünde 2011'de ,6 52,6 52, ,00 0,00 100,00 0, ,5 125,4 125, ,00 0,00 100,00 0,00 Nakdi Fiziki 3 Edirne Üçşerefeli Cami II. Kısım ,4 265,1 265, ,90 0,00 94,90 0, İstanbul Eminönü Katip Sinan Mektebi İstanbul Fatih Cami Kütüphane ve Hünkar Kasrı Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi Edirne-Merkez Ayşekadın Cami 2010 Yılı Restorasyon Uygulama İşi İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Köçeoğlu, Vahdettin, Ağalar Köşkü Binaları, Servis Binası (Kadınefendi Köşkü) ve müştemilatları yıkımı ile projeleri yapımı işi: İstanbul İli, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Beşiktaş ve Merkez Kampüs Binalarında Zemin İyileştirme, Güçlendirme ve Restorasyon İşlerinin yapılması işi: ,0 13,3 13, ,62 0,00 88,62 0, ,6 91,6 91, ,00 0,00 100,00 0, Dolar Dolar Dolar ,00 0,00 100,00 0, ,38 601,11 601,11 601,11 601,11 601,11 96,94 96,94 96,94 96, , , , , , ,39 38,81 100,00 38,81 100, ,04 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , , , ,50 31,24 100,00 26,18 100,00

24 Devam eden işler: Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile inşasına devam edilen 2 adet restorasyon işi bulunmaktadır. Söz konusu işler ile eski tarihlerden devreden sorunlu işlerle ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Edirne İli, II. Beyazıt Camii kapı ve kepenkleri onarım inşaatı: İşin başından itibaren ödenek yetersizliği nedeni ile 4 kez süre uzatımı verilmiştir. Keşfi dahilindeki işler bitmesine rağmen, keşfinde olmayıp yapılması zorunlu olan imalatlardan dolayı şirketçe hazırlanan ve Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından tarihinde onaylanan mukayeseli hesap sonucunda, %30 artış ile ihale bedeli 125,5 bin TL ye yükselmiş ve verilen son süre ile işin süresi tarihine kadar uzatılmıştır. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede, işin kesin kabulünün yapıldığı, SGK dan ilişiksizlik belgelerinin alındığı, kesin hesabının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından incelendiği, Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğüne gönderildiği ve onaylanma aşamasında olduğu tespit edilmiştir. Konya İli, Karapınar Selimiye Külliyesi II. kısım onarım inşaatı: İşte ödenek yetersizliği nedeni ile 7 kez süre uzatımı verilmiştir. İşin devamı sırasında ilk keşfinde olmayan ancak yapılması gerekli olan bazı imalatlardan dolayı hazırlanan mukayeseli hesap sonunda ihale bedeli %30 artışla 122,8 bin TL ye yükselmiş ve verilen son süre ile işin süresi tarihine kadar uzatılmıştır. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede, işin kesin kabul tutanağının tarihinde, kesin hakedişinin Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü tarafından tarihinde onaylandığı, SGK dan ilişiksizlik belgesinin alındığı ancak Şirkete henüz ulaşmadığı tespit edilmiş olup, belgenin Şirkete ulaşmasından sonra teminatının iade edilerek işin sonuçlandırılması önerilir. Konya İli, Karapınar Selimiye Külliyesi II. kısım onarımı taşeron ihalesi inşaatı: Şantiyede tarihinde meydana gelen yangın sonucunda, taşeron firmaya ödemesi yapılan bazı imalatların bir kısmı hasar görmüştür. Şirket Yönetim Kurulu tarafından Konya Karapınar Sulh Hukuk Mahkemesinden bilirkişi marifeti ile tarihinde tespit yapılarak toplam hasar TL olarak tespit edilmiştir. Taşeron firmanın hasarı gidermemesi üzerine Şirket Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında işin fesih edilmesine, yangın sonucu ortaya çıkan onarım ve yapım işinin şirket tarafından yaptırılmasına ve şirketin uğradığı zararın taşeron firmadan tahsil edilmesine karar verilmiştir. Şantiyede çıkan yangın sonucu meydana gelen hasarın tazmini ve yeni taşeron firmaya ödenmiş olan bedelin tahsili amacıyla, Şirket tarafından tarihinde taşeron firma aleyhine İstanbul 6 ncı Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmıştır. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede;

25 Dava sonucunda, Yargıtay 15 nci Hukuk Dairesi 2010/7174 Esas 2011/2583 Karar Sayılı ilamıyla TL nin davalı taşeron firmadan tahsiline karar verilmiştir. Şirketin TL yi yazılı olarak taşeron firmadan tahsil edilmesi talebine taşeronun firmanın cevap vermediği tespit edilmiştir. Konya İli, Karapınar Selimiye Külliyesi II. kısım onarımı taşeron ihalesi inşaatı işinde ortaya çıkan TL Şirket alacağının taşeron firmadan yasal yollardan tahsil edilmesi için girişimlerde bulunulması önerilir. Konya İli, Karapınar Selimiye Külliyesi II. kısım onarımı taşeron ihalesi ikmal inşaatı: İşin tarihinde kesin kabul tutanağı onaylanmış, tarihinde kesin hesabı yapılmış ancak teminatı iade edilmemiştir. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede; Taşeron firma Şirkete verdiği TL tutarındaki teminat mektuplarının iadesini talep etmiştir. Taşeron firmanın eksik işçilik bildirimi üzerinden tahakkuk ettirilen SGK borcunun bulunması nedeniyle Şirket tarafından teminat mektubu iade edilmemiştir. Taşeron firma Kadıköy 1 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/672 Esas sayılı dosyası ile teminat mektuplarının iadesinin yapılması için dava açmıştır. Şirket işin esas yüklenicisi olduğundan taşeron firmanın ,36 TL tutarındaki SGK borcunu 6111 Sayılı Kanun kapsamında getirilen indirim imkanından yararlanarak ödemiştir. Kadıköy 1 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/672 Esas sayılı dosyası ile SGK borçlarının hesaplanması için bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Kadıköy 1 nci Asliye Ticaret Mahkemesinin SGK borçlarına ait kararına göre ödenen SGK bedeliyle ilgili işlem yapılacaktır. İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Köçeoğlu, Vahdettin, Ağalar Köşkü Binaları, Servis Binası ve müştemilatları yıkımı ile projeleri yapımı işi: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde ihalesi yapılan iş, 6 firma arasında en uygun teklif olan ,84 TL ye Şirkete ihale edilmiştir tarihinde sözleşme imzalanarak, tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi olarak belirlenmiştir. İşin ilk ihale kapsamında yer almayan, statik projelerinin hesalanmasına esas olan zemin etüd raporlarının hazırlanması, yıkım alanındaki fundalıkların el aletleri ile kesilerek temizlenmesi, binalarının temel yıkımlarının yapılması için binaların etrafında makinalı yumuşak ve sert toprakta serbest kazı yapılması, makine ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı ve arazinin plankote haritasının yapılması işleri için hazırlanan 2 adet mukayeseli hesap sonunda ihale bedeli %21,529 artışa karşılık gelen ,11 TL artarak ,95 TL ye yükselmiştir. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede; İşte son düzenlenen tarihli 5 nolu hakedişe göre ,38 TL hakediş tahsilatı yapılmış olup iş süresi içinde tamamlanarak tarihinde geçici kabulü yapılmış olup tutanağı henüz onaylanmamıştır.

26 İstanbul İli, Mimar Sinan Üniversitesi Beşiktaş ve Merkez Kampüs Binalarında Zemin İyileştirme, Güçlendirme ve Restorasyon İşleri: Mimar Sinan Üniversitesi tarafından tarihinde yapılan ihaleye katılan 6 firma arasında en uygun teklif olan ,38 TL ye Vakıf İnş. Restorasyon ve Tic. A.Ş. ye ihale edilmiştir tarihinde sözleşme imzalanarak, tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye göre işin bitim tarihi olarak belirlenmiştir. Denetim tarihi (Mart 2012) itibari ile yapılan incelemede, şantiye kurma çalışmalarına başlanıldığı tespit edilmiştir. Projelere ilişkin genel değerlendirmeler: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun yürürlüğe girmesinden önce şirketin almış olduğu ihalelerin büyük kısmı taşeron firmalara ihale edilerek yaptırılmıştır. Şirket tarafından 1992 yılından itibaren değişik tarihlerde ihalesi yapılıp imalatları bitmiş, geçici kabulleri yapılmasına rağmen çeşitli bürokratik sebepler yüzünden kesin kabulü veya kesin hesabı yapılmamış 15 adet işin bulunduğu görülmüştür. Şirketin esas faaliyet konusu olan tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu konusunda, iki ana ortak olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nün önemli bir iş potansiyeli bulunmaktadır. Şirketin ana hissedarlarından olan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine dayalı olarak hazırlanan, vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin temel ilkeler başlığı altında restorasyonlar, mesleki ve teknik yeterliliği ile ekonomik ve mali güçleri idarece kabul edilen yükleniciler eliyle yapılır hükmü getirilerek, kültür varlıklarının restorasyonu konusunda uzmanlaşmış, teknik ve mali güçleri yeterli firmalara işlerin verilebilmesi yolu açılmıştır. Şirket ortaklarından Vakıflar Genel Müdürlüğü nün ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapacağı restorasyon işlerinin ihalelerinde, Şirketin tecrübe ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması ve restorasyon işleri müşavirlik hizmeti alımı ihalelerine de katılarak iş hacminin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önemli görülmektedir. Şirketin iş hacminin artırılabilmesi için, tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu konusundaki deneyim ve bilgi birikiminin değerlendirilmesi, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü projeleri kapsamında yer alan tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu işleri ve bu işlerin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerine ağırlık verilmesi önerilir. Şirket faaliyetleri değerlendirildiğinde, yılları arasında yapımını gerçekleştirip teslim ettiği işlerin bir kısmının geçici ve kesin kabulü ile kesin

27 hesabının yapılmadığı görülmektedir. Uygulama İşleri Genel Şartnamesi nin 41 inci maddesinde Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi başlığı altında yer alan; 4 üncü fıkrada; Kesin metraj ve hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi hesapları tek taraflı olarak hazırlar ve geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim eder. Bu aşamada yükleniciye, hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır. Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir. Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır., 7 inci fıkrada; Yapı denetim görevlisi belirtilen süre içinde kesin hesapları idareye teslim etmediği takdirde, yüklenici kendi hazırladığı kesin hesapları idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasını isteyebilir., 8 inci fıkrada; Her üç durumda da idareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yüklenici, varsa itirazlarında haklı sayılacağı gibi, işin kesin kabulü yapılmış olmak şartı ile kesin hakediş raporunun düzenlenmesini de isteyebilir., 10 uncu fıkrada; Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra, bunlara ilişkin onay tarihlerinin sonuncusundan başlamak üzere en çok otuz gün içinde, idarece onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak, yapı denetim görevlisi tarafından kesin hakediş raporu düzenlenir. hükümleri yer almaktadır. Yıllara sari olarak yapımı tamamlanan Bursa Osmangazi Çok Katlı Otopark, Edirne II. Beyazıt Camii Kapı ve Kepenkleri, Edirne Üçşerefeli Camii II. Kısım, İstanbul Eminönü Katip Sultan Mektebi, İstanbul Fatih Camii Kütüphane ve Hünkar Kasrı, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Edirne Merkez Ayşekadın Camii Restorasyon Uygulaması inşaatı işlerinin kesin hakedişlerinin düzenlenerek, işlere ait kesin teminat tutarlarının kalan kısımlarının iadeleri hususunda işveren kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. D-Sigorta işleri: Şirketin sigorta işleri Şirket Sigorta Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yerine getirilmektedir. Vakıf İnşaat Restorasyon ve Tic. A.Ş. nin 2011 yılsonu itibariyle Şirket varlıklarının sigorta durumu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

28 Ayrılan fon Mahsup veya Birikmiş Sigorta veya ödenen tahsil edilen iç sigorta Sigorta türü kıymeti prim tutarı hasar tutarı Fark Fonu Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL A- Geçen yıldan devreden iç sigorta fonu B- Yıl içinde yaptırılan 1- İç sigorta 2- Sigorta şirketlerine : a) Güneş Sigorta A.Ş C- Gelecek yıla devreden iç sigorta fonu Toplam (B) Varlıkların sigortalanmasıyla ilgili olarak yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihrazat, iş ve hizmet makinaları, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile işin biten kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süre içinde meydana gelebilecek tehlikelere karşı, yapımını üstlendiği projelerde şirket sigorta primini kendisi ödemek suretiyle, alt yüklenicilere yaptırdığı işlerde ise İnşaat All Risk sigortası yapma zorunluluğu getirilmektedir. E-İşletme sonuçları: 1-Satışların karlılığı: Şirketin 2011 yılı faaliyet sonuçları önceki dönem değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Satış sonuçları Brüt satışlar Bin TL Satış indirimleri Bin TL Net satışlar Bin TL Satışların maliyeti Bin TL Faaliyet giderleri Bin TL Satış maliyetleri toplamı Bin TL Faaliyet zararı Bin TL Satışların maliyetleri toplamına göre kar/zarar% 1-Esas ürün a) Yurtiçi (977) (60) Toplam (a) (977) (60) Faaliyet giderleri Geçen dönem satış sonuçları (1.117) (100) Şirketin 2010 yılı içerisinde gelir tablosu hesaplarına yansıyan bir satış geliri olmadığından maliyet giderlerine ilişkin oranlar hesaplanamamış ve 2011 yılı değerleriyle karşılaştırma yapılamamıştır. - Maliyet giderleri göstergesi : 2011 % Satışların maliyeti x 100 = x 100 = 97,3 Net satışlar

29 . % - Faaliyet giderleri göstergesi: 2011 Faaliyet giderleri x 100 = x 100 = 150,9 Net satışlar Satış göstergesi : Satışların maliyetleri toplamı x 100 = x 100 = 248,2 Net satışlar Faaliyet sonucu göstergesi : Faaliyet zararı x 100 = x 100 = 148,2 Net satışlar Milli ekonomiye katkı: Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 2011 yılında üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) ya katkısı 147 Bin TL, dış âlemle iş ilişkisi bulunmayan Şirket in tüketicilere yansıtmış olduğu vergi ve fonların da hesaplamaya dâhil edilmesi ile gayrisafi milli hâsıla (GSMH) ya katkısı 757 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket in gayrisafi milli hâsıla (GSMH) ya katkısı Ek:5 de gösterilmiştir. F- Yatırımlar: Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 2011 yılında bir yatırımı bulunmamaktadır. Şirket Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesine tabi değildir.

30 V. BİLANÇO Şirketin bilanço ve gelir tablosu tarihli olağan genel kurulda onaylanmıştır. İncelemeler, kuruluşun yetkili kurullarından geçirilen ve onaylanan bilanço üzerinden yapılmıştır. Şirketin muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış bulunan 1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine göre düzenlenmiştir. İncelemeler bu tebliğe göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. Aktif: Şirketin 2011 yılı aktifini oluşturan değerler 2010 yılsonu değerleriyle karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Aktif Fark % % TL TL TL I- Dönen varlıklar: A- Hazır değerler , , B- Menkul kıymetler , ,8 ( ) C- Ticari alacaklar , , D- Diğer alacaklar (2.035) E- Stoklar F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım mal , , G- Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah H- Diğer dönen varlıklar , ,1 (99.471) Toplam (I) , , II- Duran varlıklar: A- Ticari alacaklar , ,8 (13.513) B- Diğer alacaklar , , C- Mali duran varlıklar D- Maddi duran varlıklar , , E- Maddi olmayan duran varlıklar F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 0 G- Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah. 0 H- Diğer duran varlıklar , , Toplam (II) , , Genel toplam (I+II) Nazım hesaplar Şirketin varlıklar toplamı önceki döneme göre %39,3 oranında artarak 10,4 milyon TL ye yükselmiştir. Varlıkların %97 si dönen varlıklardan, % 3 ü duran varlıklardan oluşmuştur.

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI RAPORU VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun 18.9.2013 tarih ve 71 sayılı oturumunda

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. VAKIF ĠNġAAT RESTORASYON VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. VAKIF ĠNġAAT RESTORASYON VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI VAKIF ĠNġAAT RESTORASYON VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarihli ve 29928 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 OCAK 2014-30 HAZİRAN 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ: 1- Raporun Dönemi : 01.01.2014 30.06.2014 2- Ortaklığın Unvanı : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ 2012 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 28.04.2013 : 2012 Rapor düzenleme tarihi : 28.03.2013

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01 Ocak 2011-31.12.2011 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI MALİ DURUM ANALİZİ

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI MALİ DURUM ANALİZİ KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2013-2015 MALİ DURUM ANALİZİ KONYA/EREĞLİ TİCARET BORSASI SON ÜÇ YILLIK MALİ ANALİZİ Konya/Ereğli Ticaret Borsasının mali analizi 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, borsanın

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV Yıllara yaygın inşaat ve onarım işiyle ilgili faaliyette bulunan ABC İnşaat A.Ş. 10.08.2015 tarihinde okul inşaatı ihalesine katılmış ve 2.000.000 TL teklif bedeli

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı