EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ"

Transkript

1 1

2 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Haftada 10 saat planlanan Türkçe dersi sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Türkçe öğretim programında yer alan Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma, Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanları" diğer sınıflarda olduğu gibi 1. Sınıfta da birlikte yürütülür. Her öğrenme alanıyla ilgili yapılandırıcı yaklaşıma göre belirlenmiş kazanımlarla, öğrencilerin ezberleyerek değil araştırarak, sorgulayarak bilgiye ulaşmaları; ön bilgilerini harekete geçirerek yeni bilgilerini yapılandırmaları sağlanır. Bu amaç doğrultusunda 1.Sınıf Türkçe derslerinde eğitim öğretim yılının 1. yarıyılında Türkçe dersi öğretim programında yer alan 8 temadan dördü işlenecektir. Bunlar: Birey ve Toplum, Atatürk, Üretim, Tüketim ve Verimlilik ile Sağlık ve Çevre temalarıdır. Temaların işlenişinde çeşitli metinlerden ve metne uygun resimlerden yararlanılacaktır. Dinleme metinleri aracılığıyla öğrencilerimizin dikkatini yoğunlaştırmaları, dinlediklerini anlamaları, dinledikleri ile ilgili soru sormaları ve sorulanlara cevap vermeleri, anladıklarını işitilebilir bir ses tonuyla anlatmaları sağlanacaktır. Ayrıca duygu, düşünce ve hayallerini drama, müzikli oyun, taklit, kukla vb. yollarla anlatma fırsatı verilerek resim ve fotoğraflar yorumlatılarak kendilerini ifade etme becerileri kazandırılmaya çalışılacaktır. Okuma yazma öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemi kullanılarak ilk okuma yazma çalışmaları beş aşamada yürütülecektir. Sesi Hissetme, Tanıma ve Ayırt Etme Harfi Okuma ve Yazma Heceler, Kelimeler ve Cümleler Oluşturma Metin Oluşturma Serbest Okuma ve Yazma Dönemi Öğrencilerimizin Ses Temelli Cümle yöntemi ile okuma yazma becerisi kazanmalarının yanı sıra güzel ve işlek Bitişik Eğik Yazı yazma becerisi kazanmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda Türkçe öğretim programında öngörülen gruplamalara uygun olacak şekilde başlangıçta haftada bir ses, daha sonra iki ve üç ses olmak üzere 29 sesin okunması ve yazılması tamamlanacaktır. Bunun yanı sıra seslerden hece, hecelerden kelime, kelimelerden cümle oluşturularak Türkçenin anlam zenginliği de önemle vurgulanacaktır. Oluşturulan metinler, öğrenciler tarafından kuralına uygun biçimde okunacak ve yazılacaktır. 7

8 Öğrencilerimiz okuma yazma öğrenmenin coşkusunu yaşayacaklardır. Seslerin kavratılmasında teknolojik destek sağlanarak eğitim ve öğretim çalışmalarının zenginleştirilmesine önem verilecektir. Derslerin işlenişinde gözlem ve inceleme, tartışma, problem çözme, rol oynama, gösteri, oyun yöntemleri ile beyin fırtınası, soru, cevap, drama, kavram haritası teknikleri kullanılacaktır. Öğrencilerimizin söz varlığını geliştirmeleri için görsellerden yararlanılacak, öğrendikleri yeni kelimeleri konuşma ve yazmada kullanmalarına olanak verilecektir. Haftada 4 saat olarak planlanan Hayat Bilgisi dersi sınıf öğretmenleri tarafından işlenecektir. Hayat bilgisi dersi, toplu öğretim yaklaşımına dayalı olarak oluşturulmuş bir derstir. Çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları için tasarlanmıştır. Öğrencilerimizin temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için Hayat Bilgisi dersini işlerken öğrencimizi merkeze alan bir yaklaşım izliyoruz. Hareket noktamız, öğrencimizin doğal merak duygusunun, onun öğrenmelerine rehber olmasını sağlamaktır. Bundan dolayı öğrencilerimize bilgileri hazır olarak sunmak yerine, onların çeşitli etkinlikler yapmalarını sağlayarak bilgiyi kendilerinin yapılandırmasına olanak tanıyoruz. 1.yarıyılda Hayat Bilgisi dersinde Okul Heyecanım teması işlenecektir. Bu tema çerçevesinde; arkadaşlık ilişkileri, kişisel bakım, kendini tanıma, kurallar, beslenme, doğal afetler, trafik, duyu organları, milli bayramlar, kaynaklar konuları üzerinde durulacaktır. Temalar işlenirken araştırma yapma, gözlem ve inceleme, dramatizasyon, yaratıcı drama, teknolojik destek ile anlatım, soru- cevap yöntemleri kullanılacaktır Ekim 2014 tarihleri arasında mevsim değişimlerinin doğa üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla Atatürk Arboretum una gezi düzenlenecektir. 8

9 Birinci yarıyılda, geometrik cisimlerin özelliklerini tanıma, geometrik cisim modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturma, rakamları okuma ve yazma çalışmaları yapılacak; 100 içinde ileriye doğru birer ve onar, 20 içinde geriye doğru birer ritmik saymalar yaptırılarak öğrencilerimizin ritmik sayma becerileri geliştirilecektir. Onluk ve birlik kavramları üzerinde durulacak; 20 içinde toplama ve çıkarma işlemlerine geçilecektir. Azlık ve çokluklarına göre nesne grupları karşılaştırılacak; sıra bildiren ilk 20 sayı kullanılacak ve paralarımız tanıtılacaktır. Örüntü oluşturma, verilen örüntüde eksik bırakılan yeri tamamlama çalışmalarına yer verilecek; çıkarma işlemine giriş yapılacaktır. Bu çalışmalar yapılırken öğrencilerin ilgisini artıracak matematik araç ve gereçlerinden yararlanılacak, görsel materyaller kullanılacak ve oyun yoluyla öğrenme olanağı sağlanacaktır. Ayrıca haftada bir saat Gems programı kapsamında öğrencilerimiz matematik ve fen laboratuvarında çalışmalar yapacaklardır. GEMS PROJESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır: Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak. Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak. Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek. Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak. GEMS yöntemi eylemle başlar. Öğrenci ilk önce konuyla tanışır, fikir sahibi olur, öğretmenine sorular yönlendirir ve en son açıklamalara geçilir. Her GEMS etkinliği öğrencilere fen bilgisinin eğlenceli olduğunu ve bilim yapabileceklerini göstermek için tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, genel olarak öğrencide bilime karşı olumlu bir görüş açısı yaratmak, etkinlikler sırasında daha kapsamlı düşünmelerini geliştirmek açısından da önem taşımaktadır. FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM Farklılaştırılmış öğretim programında etkinlikler; öğrencilerin hazırbulunuşluk, ilgi, öğrenme stilleri ve akademik başarı durumlarına göre planlanır. Öğrenme süreci, farklı başlangıç seviyelerine sahip olan öğrencileri ileriye götürmek için düzenlenir. Bu yıl 1. Sınıflarda farklılaştırılmış öğretim programı uygulanmaya başlanacaktır. Dersler bu programa uygun etkinliklerle zenginleştirilecektir. 9

10 YARATICILIK DERSİ Farklılaştırılmış öğretimle birlikte haftada 1 saat Yaratıcılık dersi işlenecektir. Amacımız; öğrencilerin çok yönlü düşünme, problem durumlarına farklı çözüm yolları üretme ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmektir. Edindikleri becerileri diğer derslerde de kullanmalarını hedefliyoruz. 1. Sınıfta İngilizce dersi 10 saat planlanmıştır. İngilizce eğitimi yabancı öğretmenler tarafından gerçekleştirilecektir. Dersin birinci yarıyıldaki temel amacı; sözel ve işitsel olarak temel sözcük bilgisini ve basit cümle yapılarını oluşturmaktır. Öğrencilerimizin görsel olarak bu sözcükleri tanıması amaçlanmaktadır. Her öğrencimiz ders etkinlikleriyle basit cümle yapılarını tanıyacak ve bu cümle yapılarının gündelik hayatta nasıl kullanacağını öğrenecektir. Oyunlar, şarkılar ve eğlenceli etkinlikler yoluyla İngilizce dilini öğrenmek teşvik edilecektir. Bütün eğitim öğretim yılı boyunca dil düzeyinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Birinci yarıyıl İngilizce dersleri ağırlıklı olarak dört dil beceresinden üçü üzerine odaklanacaktır: konuşma, dinleme ve okuma. Yazma çalışmaları kelimelerin görsel olarak tanınması süreci ile eşzamanlı gerçekleştirilecektir. Dil eğitimi bağlam içerisinde, yönetilebilir parçalar yoluyla verilecektir. Bu süreçte öğrencilere her zaman, pratik yapma anlama aşina olma ve dilin ses yapısını özümseme fırsatı sağlanacaktır. Dilin ses yapısını ve bu yapının yazınsal karşılığını tanımak amaçlı özel bir program yürütülecektir. Her ünitede daha önce yürütülen çalışmalar sürekli tekrar edilecek ve bu dil çalışmaları farklı bağlamlarda öğrenci algısına dâhil edilecektir. Derslerde Kid s Box 1 Pupil s Book ve Activity Book kitapların yanı sıra birçok okuma kitabı kullanacaktır. Öğrencilerimiz ilerleyen dönemlerde tamamen otantik okuma çalışmalarının yer aldığı Reading A- Z ve Razkids adlı online programları takip edecektir. Bu programda okuma alanında bireyselleştirilmiş bir çalışma uygulanacaktır. Birinci yarıyılda üzerinde durulacak başlıca temalar kişisel bilgiler, sınıf dili, oyuncaklar, ev, aile, ev hayvanları ve yüzümüzdür. 10

11 Sınıf içi kullanılacak okuma kitapları erken okuma becerilerini geliştirmek üzere seçilmiştir. Bu kitaplar işlenirken sözel kelimelerden yazılı kelimelere yumuşak bir geçiş sağlanacaktır. Ayrıca bir kitabın nasıl okunacağına dair beceriler geliştirilmesi yoluyla okumaya karşı olumlu bir tutum kazanılması hedeflenmektedir. Bu kitaplar yoluyla fonolojik bir farkındalık kazanılması da amaçlanmaktadır. Böylece öğrenciler seslerin yerine kullanılan harfleri ve harf guruplarını da tanıyabilecektir. Okuma kitapları aynı zamanda öğrencileri İngilizce dilindeki basit söz yapıları ile tanıştıracaktır. Bu yapılar yıl boyunca farklı bağlamlarda sürekli tekrar edilecektir. Yarıyıl sonunda öğrencilere edindikleri becerileri topluluk önünde sergileme fırsatı sunulacaktır. Bu doğrultuda her sınıf için ayrı olarak İngilizce günü düzenlenecektir. Bu gösteride her bir öğrenci yarıyıl boyunca öğrendiklerini şarkılar, skeçler,... yoluyla sunacak, topluluk önünde başka bir dilde kendini ifade etme ve öz güven kazanma şansını da yakalayabilecektir. Öğrencilerimize hafta içi bir gün ve hafta sonu ödev verilecektir. Hafta sonu ödevleri cuma günleri verilecektir. Bu ödeve İngilizce ve Türkçe olarak veliyle yönelik bir bilgilendirme mektubu eşlik edecektir. Böylece veliler her hafta öğrencilerden yapılması beklenilenler konusunda bilgilendirilecektir. Bazı ödevler okula getirilecektir; bazı ödevler ise öğrenilen dilin pratik edilmesi için evde saklanması istenilen oyunlar olacaktır. Öğrencilerimiz ders temalarının dışında öğrenilen dilin kültürünü tanımaya yönelik etkinlikler içinde de yer alacaktır. Birinci yarıyıl gerçekleştirilecek bu tür etkinliklerden bazıları Halloween ve yeni yıldır. Kullanılan malzemeler ve yürütülen etkinlikler yoluyla öğrencilerin bilişsel olarak gelişmesi amaçlanmaktadır. Öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirilmesi ve başarı duygusunun her bir öğrenci tarafından hissedilmesi en önemli hedefimizdir. 11

12 Çizgi çalışmasıyla başlayacağımız Görsel Sanatlar dersimizin öncelikli hedefi öğrencilerimizin küçük kaslarını kullanmalarını sağlayarak el becerilerinin gelişmesine olanak sağlamaktır. Öğrencilerimizin çizgi çeşitleriyle gördüğü nesneleri ve hayal ettiği şekilleri çizmeleri, çizim yapmanın bir ifade biçimi olduğunu kavramaları da hedeflerimizdendir. Çizginin önemi ve işlevinden sonra renk bilgisi ile devam edilecektir. Ana ve ara renkler; sıcak, soğuk, ve kontrast renkler; ton ve nüanslar gibi kavramlarla renkleri yeniden keşfedip özgün çalışmalar yapma fırsatı da sağlanacaktır. Çizgi ve renk bilgisinden sonra Doku konusu ele alınacaktır. Gündelik yaşamda kullanılan nesnelerin dokularından yola çıkarak üç boyutlu çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar, doğaya duyarlı bireyler yetiştirme amacıyla atık malzemelerden yapılacaktır. Öğrencilerimiz 1. yarıyılda Hotkey adlı klavye 10 parmak programını öğreneceklerdir. Yazdıkları yazılara temel biçimlendirme uygulayarak basit bir belge oluşturmayı öğrenecekler. Ayrıca yazı yazarken bilmeleri gereken basit yazım kurallarını da öğreneceklerdir. Oluşturdukları bu belgeleri kaydetmeyi, yeni belge oluşturmayı ve belge üzerinde değişiklik yapmayı öğrenecekler. Yazı yazmayı öğrendikten sonra Paint programına tekrar geri dönüş yapılacak ve çizilen resimleri yazılarla desteklemeyi öğreneceklerdir. Dönem sonunda öğrencilerimiz klavye ve Mouse kullanımını, bilgisayarda resim yapmayı, basit şekilde bir belge oluşturmayı öğrenmiş olacaklardır. 12

13 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, biri koordinatör olmak üzere üç psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Servisimizde; gizlilik, saygı, nesnellik ve koşulsuz kabul ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimize ve ailelere yaşadıkları çeşitli uyum güçlükleri, akademik alanda zorlanma, öğrenme güçlüğü, arkadaşlık kurma ve sürdürmedeki sorunlarla ilgili psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve zihinsel alanlarda yaşayabilecekleri güçlüklerde çözüm yolları bulmalarına yardımcı olarak onların kendileri ve çevreleriyle barışık, kendilerini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, bütün düzeylerde yapılan sınıf etkinliklerinin yanı sıra, rehberlik servisinde öğrencilerimizin gereksinimlerine göre yaratıcı oyunlar ve drama çalışmaları, dikkat geliştirici çalışmalar, duyguları tanıma, öfkeyle baş etme, farklılıkları kabul, etkili iletişim becerileri, verimli ders çalışma teknikleri, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, cinsel sağlık eğitimi, atılganlık eğitimi, sınav kaygısıyla baş etme gibi başlıklar altında bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Yıl içerisinde, velilerimizle yapılan bireysel ve gerektiğinde öğrencinin veya öğretmenin de dâhil olduğu görüşmeler, öğrencilerimize yardımın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu görüşmelerin yanı sıra her sınıf düzeyinde çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici bülten ve konferanslarla da velilerimizin okul sürecini keyifli geçirmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır. Rehberlik servisi olarak eğitim-öğretim yılının 1. yarıyılında da öğrencilerimiz ve velilerimizle ilgili paylaşımlarında olan çalışmalarımıza bulunulması, gerekli devam yeterliliklerin edilecektir. arttırılması, Çalışmalarımızda; aramızdaki bilgi iletişimin kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir. Yeni dönemde yapılacak olan çalışmalarımız aşağıda belirtmiş olduğumuz şekildedir; Velilerimize yönelik olarak Aralık 2014 tarihlerinde yapılacak olan Anne-Baba Okulu çalışması Tüm velilerimize yönelik olarak Mart 2015 tarihlerinde 4 oturum hâlinde yapılacak olan Filmlerdeki BEN isimli veli etkinliği 1. Sınıf velilerimize yönelik olarak tarihinde gerçekleştirilecek olan Özel Okula Giden Çocukların Yaşam Becerileri ve Ebeveyn Desteği konulu seminer 1. Sınıflarımızın hem akademik süreçlerinde hem de genel gelişimlerinde ihtiyaç duyabilecekleri; kısa süreli hafıza, organizasyon becerisi, benzerlik/farklılıklar, dikkat yoğunluğu, konsantrasyon, dikkatini ayrıntılara verebilme, el-göz koordinasyonu, parçabütün ilişkisi, görsel ayrımlaştırma, sıralama, gibi yeterliliklerdeki desteğin sağlanması amacıyla haftada 1 ders saati boyunca öğretmenlerimiz ve rehberlik servisimizin belirlediği özel egzersizler sınıf ortamında öğrencilerimize uygulanacaktır. Bu egzersizlerin öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine de olumlu katkılarda bulunacağı düşünülmektedir. 13

14 İlköğretimin ilk yılları, öğrencilerin zihinsel gelişimleri açısından oldukça önemli, ilk düzenli öğrenmelerinin gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemdeki akademik gelişimlerinin yakından izlenmesi de büyük önem taşır. Bununla birlikte, öğrencilerin psikolojik gelişimleri ve okula karşı olumlu tutum geliştirmeleri göz önüne alınarak ilköğretimin ilk üç yılında yazılı sınav yapılmamaktadır. Akademik gelişim; sınıf içinde yapılan bilgi ve beceri odaklı uygulamalarla ve öğrencinin bir yıl boyunca ortaya koyduğu ürünlerin seçkisinden oluşan portfolyo değerlendirmesiyle izlenebilmektedir. Öğretim sürecindeki bu ve benzeri tüm uygulamalar ders öğretmeni ve ölçme değerlendirme birimi uzmanının eşgüdümlü çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir Eğitim- Öğretim Yılından başlayarak okulumuz Avrupa nın en büyük ölçme değerlendirme enstitüsü olan Cito nun Öğrenci İzleme Sistemi ne üye olmuştur. 1. Ve 2. Yarıyılda olmak üzere yılda iki kez uygulanmaktadır. Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olduğu kanıtlanmış, oyunlaştırılmış soru ve etkinliklere dayalı ölçümler yapılmaktadır. Öğrenci İzleme Sistemi ile öğrencilerimizin yıllar içinde geliştirdikleri üst düzey düşünme becerilerinde her yıl eriştikleri yetkinlik düzeyi en nesnel ölçümlerle raporlanarak yakından izlenebilmektedir. Anaokulundan başlayıp ilköğretimin sonuna dek süren bu uygulamalar sonucu, her öğrencimizin akademik gelişim, yönelim ve üstünlüklerini gösteren bir tür akademik özgeçmişi oluşacaktır. 1. sınıflarda dersimiz, Oyun ve Fiziki Etkinlik dersleri programı doğrultusunda işlenecektir. Konularımız: Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam, Atatürk ve Ulusal Bayramlar olarak öğrenme alanları formatında öğrencilerimizin temel hareket bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla oyun şeklinde işlenecektir. Öğrencilerimiz Beden Eğitimi dersi olduğu gün okula okul eşofmanları ile gelecekler. Yanlarında yedek tişört ve atlet bulundurmaları gerekmektedir. Derslerimiz, 2. kat spor salonunda yapılacaktır. Öğrencilerimiz, derse su mataraları ile gelecekler. Hastalık veya diğer nedenler ile derse katılamayacak öğrencilerimizin velisinden durumunu belirten veli izin notunu Beden Eğitimi öğretmenine iletmeleri gerekecektir. Ayakkabı bağlamayı bilmeyen öğrencilerimiz için cırt cırtlı ve düztaban olmayan salon kullanımına uygun spor ayakkabısı tercih edilmelidir. 14

15 Müzik dersinde 1. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştireceğimiz ses ve nefes egzersizleri onların seslerini, nefeslerini doğru kullanabilmelerini ve bunun sonucunda da İstiklâl Marşı, Işıklı Olmak Sevincimiz, Atatürk Marşları gibi eserleri doğru söylemelerini sağlayacaktır. Öğrencilerimize önerdiğimiz Porte Şatosu kitabı ile 7 temel sesi (do-re-mi-fa-sol-la-si) dizek üstünde tanımaları, Müzik Alfabesi kitabıyla da 5 temel sesi (do-re-mi-fa-sol) yazarak gösterebilmeleri, nota vuruş değerleri üzerinde çalışma yapabilmeleri hedeflenmiştir. Ritim aletleriyle ritim duygularını geliştirebilmek, boyama resimleriyle müzik aletlerini tanımak ve gruplayabilmek (yaylı, vurmalı, üflemeli), müzik dinletileri ile bestecileri ve eserlerini öğrenmek derslerimizde planladığımız etkinliklerden sadece birkaçı. Bu etkinlikler ve uygulamalar sonucunda enstrüman çalan öğrencilerimizin Mayıs 2015 te düzenlenecek Bahar Konseri nde performanslarını sergilemeleri ve 1. Sınıflar Yıl Sonu Gösterisi nde de sınıf korolarını oluşturmaları sağlanacaktır. 15

16 SINIF ÖĞRETMENİ AFİTAP SONGÜL ŞİMŞEK ( 1-A) ANİ BASMACIYAN ( 1-B ) İNGİLİZCE JAN MACFARLANE ( 1-A ) TANIA GUERRA ( 1-B ) BEDEN EĞİTİMİ ŞENAY ÜRGEN ( 1-A, 1-B ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZGE ADICAN (1-A, 1-B ) GÖRSEL SANATLAR BURCU PINAR KARABİBER (1-A, 1-B ) MÜZİK SİNEM SÖZAY (1-A, 1-B ) DRAMA & DANS İPEK BANU KILAR (1-A, 1-B ) HATİCE BURGUCU (1-A, 1-B ) - E-POSTA: Seviye Md. Yrd. Semin Noyan (Dâhili: 1306) 1-4. Sınıflar ZB. Hülya Sabuncu (Dâhili:1303) 1-4. Sınıflar BT Koordinatörü Uğur AKAR 1-A Afitap Songül ŞİMŞEK 1-B Ani BASMACIYAN 1.Sınıf Düzeyi Psikolojik Danışmanı Hande KUTLU (Dâhili:1326) Sınıflar Zümre Odası-Dâhili:

2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 2. yarıyılda Hayat Bilgisi derslerinde Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün, Bugün, Yarın temaları birlikte yürütülecektir. Bu temalarda; Okuldaki kaynakların neden

Detaylı

2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 Türkçe derslerinde hedefimiz öğrencilerimize Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, süreç içerisinde Türkçeyi bilinçle, özenle

Detaylı

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü Sayın Velimiz, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı na başlarken birinci yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu akademik bülteni hazırladık. 128 yıldır geçmişten

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 7 Türkçe öğretimi beceri kazandırmaya yönelik etkinlikler bileşkesidir. Türkçe öğretimindeki temel amacımız; dinleme, konuşma, okuma,

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 5 6 4. Sınıflar II. Yarıyıl Sınav Takvimi TARİH DERSLER SS 04.03.2015 Türkçe (1. sınav) 2 06.03.2015 İngilizce(1.sınav) 1-2 09.03.2015 Matematik(1.

Detaylı

I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ

I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 1 I. YARIYIL ETKİNLİK TAKVİMİ 2 3 4 6. SINIFLAR ÖDEV TAKİP ÇİZELGESİ 6A ÖDEVİN VERİLDİĞİ GÜN ÖDEVİN İSTENDİĞİ GÜN TÜRKÇE SALI PERŞEMBE CUMA SALI MATEMATİK PERŞEMBE PAZARTESİ FEN VE TEKNOLOJİ PERŞEMBE PERŞEMBE

Detaylı

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü

H. Noyan BİNGÖL FMV Özel Ispartakule Işık ilköğretim Kurumu Müdürü Sayın Velimiz, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı na başlarken birinci yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu akademik bülteni hazırladık. 128 yıldır geçmişten

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri,

ÖN SÖZ. Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine düşen sorumluluğun farkında olan, bu alana hizmet etmekten mutluluk duyan yenilikçi bir

Detaylı

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sayın Velimiz, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılına baslarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek

Detaylı

Okulumuzun Tarihçesi

Okulumuzun Tarihçesi Okulumuzun Tarihçesi 01.09.1997 Günü hayallerimin gerçekleştiği en büyük gündür. Eğitim sevgiyle başlar,sevgiyle beslenir.insanların öğrencilik yıllarında yaşadığı olaylar ideallerinin doğmasına neden

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 1 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 Acıbadem Avrupa İnovasyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU VELİ EL KİTABI

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU VELİ EL KİTABI ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU VELİ EL KİTABI KURULUŞ Sanatını evrensel boyutlara taşıyabilecek gençler yetiştirmek üzere 2004 yılında Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel

Detaylı

Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin. Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin. ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI Sayfa 1 İÇİNDEKİLER KURUM PROFİLİ....

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015

Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 Anabilim Eğitim Kurumları Anaokulları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2014-2015 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI Sayfa 1 İÇİNDEKİLER KURUM PROFİLİ.... 3 İLKOKUL-ORTAOKUL-ANADOLU LİSESİ.4-7 VİZYON...5 MİSYON.. 5 ANABİLİM AKROSTİŞİ......5

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Ana Kucağından İTÜ ye

Ana Kucağından İTÜ ye Ana Kucağından İTÜ ye ĐTÜ GELĐŞTĐRME VAKFI Özel Dr. Natuk Birkan Đlkokulu ve Ortaokulu ĐTÜ GELĐŞTĐRME VAKFI Özel Dr. Natuk Birkan Đlkokulu ve Ortaokulu 2012 2013 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI www.itugvo.k12.tr VELĐ

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2013 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 Çekmeköy Avrupa Koleji

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0=2) Bu ders, Fransız İhtilalinden sonar gelişen

Detaylı

4 ve 5. sınıflarda kulüp çalışmaları Pazartesi ve Perşembe günleri sürdürülecektir.

4 ve 5. sınıflarda kulüp çalışmaları Pazartesi ve Perşembe günleri sürdürülecektir. 71 Sevgili öğrencimiz ve sayın velimiz; Öğrencilerimizin her kademe için ulaşması hedeflenen akademik becerilerin yanı sıra, çok yönlü ve topluma uyumlu bireyler olmalarını önemsiyoruz. Okulumuz birçok

Detaylı

VELİ EL KİTABI 2015-2016

VELİ EL KİTABI 2015-2016 VELİ EL KİTABI 2015-2016 1 Değerli Veli; İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları na hoş geldiniz. Okulumuz hakkındaki ilk bilgileri edinebileceğiniz bu doküman yıl boyunca el kitabınız olarak size

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı