Klinik Kuralları Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Kuralları Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı"

Transkript

1 2014 Sürüm 2.1 Klinik Kuralları Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Klinik kuralları düzenli aralıklarla yenilenir. Yapılan değişiklikler her sürümde kırmızı ile belirtilecektir. Bu kurallar tüm öğretim üyeleri, klinik hekimleri, hekim yardımcıları ve öğrenciler için bağlayıcı olup; uygulamasında herhangi bir şekilde imtiyaz veya istisna olamaz. Tespit edilen durumlar mazerete bakılmadan tutanak ile kayıt altına alınır. Bu nedenle tüm kurallara titizlikle uyulması ve kurallar ile ilgili sorunların Anabilim Dalı Başkanı'na iletilmesi gereklidir. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

2 Giriş ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SORUMLULUK PLANI Anabilim Dalı Başkanı Salih Doğan 5. Sınıf Diş Hekimliği Öğrenci Staj Sorumlusu Salih Doğan Seçil Çetin 4. Sınıf Diş Hekimliği Öğrenci Staj Sorumlusu Mustafa Aydınbelge Derya Bayat 3. Sınıf Diş Hekimliği Öğrenci Staj Sorumlusu Kenan Cantekin Ebru Şenyiğit Hekim Yardımcılığı Programı Sorumlusu Klinik Hekim Sorumlusu Klinik Malzeme Sorumlusu Örnekleme Sorumlusu Flor Çalışması Sorumlusu Teorik Ders Sorumlusu Sosyal İşler Sorumlusu Sterilizasyon Denetleme Sorumlusu Klinik İşleyiş Geliştirme Sorumlusu Teorik ve Pratik Eğitim Geliştirme Sorumlusu Personel Eğitim Sorumlusu Öğrenci Denetleme Sorumlusu Sekreterya Sorumlusu Hekim Yardımcıları Sorumlusu Temizlik Sorumlusu Klinik Radyografi ve Fotoğraf Sorumlusu Klinik Teknisyen ve Klinik Arıza Denetleme Sorumlusu Salih Doğan Ebru Delikan (Diş Hekimi Hüsniye Gümüş) (Diş Hekimi Kübra Pedük) (Diş Hekimi Gamze Topçuoğlu) (Diş Hekimi Ebru Şenyiğit) (Diş Hekimi Serap Avcı) (Diş Hekimi Zeynep Işık) (Diş Hekimi Gamze Topçuoğlu) (Diş Hekimi Seçil Çetin) (Diş Hekimi Kübra Pedük) (Diş Hekimi Gözde Kırzioğlu) (Diş Hekimi Ebru Delikan) (Klinik Sekreteri Güler İnce) (Hekim Yardımcısı Hasan Gönen) (Temizlik Personeli Nuri Parlak) (Yardımcı Personel Murat Kaya) (Protez Teknisyeni Ender Paydaş) Sorumlu personel klinikte bulunmadığı günlerde mevcut sorumluluğuna vekâlet edecek personeli Anabilim Dalı Başkanı na bildirmekle sorumludur. Olağanüstü durumlarda görev atamalarını HEKİM YARDIMCISI SORUMLUSU, KLİNİK HEKİM SORUMLUSU yapar. Bu değişiklikler ANABİLİM DALI BAŞKANI na bildirilir. Klinik personeli kinik dışında olacağı zamanı ve bu süre içinde görevini devrettiği kişiyi bölüm sorumlusuna haber vermekle sorumludur. Buna göre; hekim yardımcıları, temizlik personeli, klinik radyografi ve fotoğraf sorumlusu, klinik teknisyeni HEKİM YARDIMCISI SORUMLUSU na, klinik sekreterleri ANABİLİM DALI BAŞKANI na, klinik

3 hekimleri KLİNİK HEKİM SORUMLUSU na bilgi verir. Hiçbir klinik personeli çalışma alanını bir başkasına devretmeden boş bırakamaz. Her personel kendi görev/sorumlulukları dışında, görevi devraldığı personelin de görev/sorumluluklarını en iyi şekilde bilmek ve gerektiğinde kendi görev/sorumlulukları dışında görevi devraldığı personelin de görev/sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek ile sorumludur. Her personel kendi sorumluluğu altına verilen malzemelerin kaydını tutmak, günlük sayımını yapmak ve kaybolması / hasar görmesi durumunda olayı Anabilim Dalı Başkanı na anında bildirmekle sorumludur. Personelin klinikten ayrılması veya işi bırakması gibi durumlarda kendi üzerinde sorumluluğu olan malzemeleri Anabilim Dalı Başkanı na hasarsız ve eksiksiz teslim eder. Mevcut sorumluluk listesi her yarıyıl başında yenilenerek duyurulur. Diş Hekimliği Öğrenci Staj Sorumlusu ve Hekim Yardımcılığı Programı Sorumlusu: Stajların yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyesi ile yardımcı klinik hekimidir. Öğretim Üyesi; Her staj süresi içinde bir gün staj gözlemciliği yapar Staj sonu sınavını yapar Staj sonu notlarını sisteme girer Staj içerisinde oraya çıkan sorunları çözer ve / veya Anabilim Dalı Başkanı na iletir Stajdan sorumlu klinik hekimlerini denetler Öğrencilerin özel sorunlarına çözüm bulur ve / veya Anabilim Dalı Başkanı na iletir Klinik Hekimi; Öğrencilerin klinik yoklama, verilen hasta kaydı listesi ve dosyalarının kaydedilmesi, düzenlenmesi ve takibi Stajın ilk günü öğrencilere bilgilendirme toplantısının yapılması Staj ile ilgili her türlü sorunda stajdan sorumlu öğretim üyesi ile birlikte çalışılması Staj sonu sınavını sınavdan en geç 1 hafta önce sınavı yapacak öğretim üyesi / üyelerine bildirilmesi, sınav gün ve saatinin öğrencilere duyurulması Öğrencinin staj sonu dosya teslim formunu kontrol ettikten sonra en kısa zamanda öğrenciye ait klasörü stajdan sorumlu öğretim üyesine teslim etmesi Klasörde; Staj Sonu Değerlendirme Formu (Fotoğraflı) Staj İçi Değerlendirme Formları Hasta Sayısı Kayıt Formu Endikasyon Sunum Formları Staj Değerlendirme Formu bulunmalıdır. Staj sonu notlarının sisteme girilmesi, duyurulmasının takibi Stajer öğrencilerin klinik performans durumu ile disiplin uyarılarının öğrenci değerlendirme formuna yazılması Gerekli duyuruların stajer öğrencilere duyurulması Stajer öğrencilerden gelen geri bildirimlerin önce stajdan sorumlu öğretim üyesi ve daha sonra da Anabilim Dalı Başkanı ile paylaşılması

4 Staj süresi dışındaki sürelerde (öğle arası dahil) ünit rezervasyonlarının yapılması ve planlanması Klinik Hekim Sorumlusu: Klinikte çalışan tüm klinik hekimlerinden Anabilim Dalı Başkanı na sorumlu olan kıdemli klinik hekimidir. Klinik hekimlerinin çalışmalarını ve kurallara uymalarını denetler Endikasyon hasta sunum listesini tutar. Her hafta sunum kağıtlarını klinik hekim klasörüne kaldırır. Aylık olarak klinik muayene listesi, acil listesi, öğle arası nöbetçi listesi ve staj sorumlusu klinik hekimi listesini düzenler. Literatür sunumlarının takibini ve organizasyonunu yapar. Her hafta literatür değerlendirme formlarını klinik hekim klasörüne kaldırır. Anabilim Dalı Başkanı ndan gelen duyuruları klinik hekimlerine duyurur ve verilen görevleri icra eder, geri bildirimleri Anabilim Dalı Başkanı na iletir. Klinik hekimlerin sorunlarını çözer ve /veya Anabilim Dalı Başkanı na iletir. Yıllık izinlerin düzenlemesini yapar, Anabilim Dalı Başkanı na iletir ve duyuru panosuna asarak klinik sekreterliğine bilgi verir. Klinik içerisinde ortaya çıkan sorunları (hasta, hekim veya öğrenci kaynaklı) çözer ve / veya Anabilim Dalı Başkanı na iletir. Klinik Malzeme Sorumlusu: Kliniğin sarf ve demirbaş sarfiyat, kayıt ve sipariş edilmesinden sorumlu kinik hekimidir. Günlük malzeme sarfiyatını denetler, bir tablo haline getirerek ay sonunda Anabilim Dalı Başkanı na sunar. Haftalık malzeme alımını denetler, bir tablo haline getirerek aylık olarak Anabilim Dalı Başkanı na sunar. Aylık olarak sarf malzeme eksik listesini hazırlar, Anabilim Dalı Başkanı onayından sonra sistemden ister. Malzemelerin ihale edilişini, teminini ve kliniğe alınışını takip ve kontrol eder. Klinik depo kontrolünü yapar (stok durumu, son kullanma tarihi geçen malzemeler ve tertip düzen). Klinik içerisindeki demirbaş malzeme kontrolünü yaparak ortaya çıkan sorunları aylık olarak Anabilim Dalı Başkanı na rapor eder. Klinik içerisinde demirbaşlarda meydana gelen arıza ve sorunların kontrolünü yaptırır ve takip eder. Ortaya çıkan sorunları Anabilim Dalı Başkanı ile paylaşır. Sterilizasyona gönderilen ve alınan malzeme sayılarını sorumlu hekim yardımcısı ile denetler. Örnekleme Sorumlusu: Aylık SGK örneklerinin raporlarının hazırlanmasında Anabilim Dalı Başkanı ile çalışan klinik hekimidir. Aylık olarak gelen takip hastalarının rapor, radyografi ile fotoğraflarını hazırlar Hazırlanan raporları ve Anabilim Dalı Başkanı ndan gelen raporları kontrol eder. Eksik radyografi vb durumları Anabilim Dalı Başkanı na rapor eder.

5 Örneklemede ortaya çıkan sorunları çözer, çözümü Anabilim Dalı Başkanı na bildirerek yerine getirir. Flor Çalışma Sorumlusu: Saha çalışmalarını organize edilmesinde Anabilim Dalı Başkanı ile çalışan klinik hekimidir. Saha çalışmalarının yürütülmesinde ilgili Anabilim Dalları ve Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ile koordineli çalışır. Çalışmaların yapılacağı okulları belirler Okula gidecek öğrencileri hazırlar Gerekli malzeme ve sarf tedarikini organize eder Çalışma için gerekli formları hazırlar ve çoğaltır Öğrencilerin ve ekipmanların taşınması için gerekli araç organizasyonunu yapar Çalışma sonuçlarının derlenmesi ve ön değerlendirmesini yaparak Anabilim Dalı Başkanı na sunar. Teorik Ders Sorumlusu Anabilim Dalı nın tüm teorik derslerini ilgili öğretim üyesine en geç bir gün önce duyurur Öğrenci yoklamasını alır, imza kontrolünü yapar. Sınav organizasyonunu yapar (Sınıfların ayarlanması, soru ile cevap kâğıtlarının hazırlanması, gözetmenlerin bilgilendirilmesi vs). Sınav sonuçlarının zamanında duyurulması ve ilgili birimlere evrakların gönderilmesini kontrol eder. Sosyal İşler Sorumlusu Kliniğin temel ihtiyaçlarının tedarikini yapar Aylık ihtiyaç için ücretleri toplar Klinik çalışanlarının özel günleri için (doğum, vefat, terfi, mezuniyet) sosyal eylemleri organize eder Klinik içi çalışma ortamını rahatlatacak sosyal projeler hazırlar Klinik sosyal projelerinde Fakülte Sosyal İşler Alt Komisyonu çalışanları ile birlikte çalışır. Sterilizasyon Denetleme Sorumlusu Kliniğin ve sterilizasyon odasının temizlik denetlemesini yapar. Öğrencilerin, hekim yardımcılarının ve klinik hekimlerinin çalışmalarını denetler. Kliniğin laboratuvar, sekretarya ve röntgen birimlerinin temizlik kontrollerini yapar. Ünitlerin dezenfeksiyon işlemlerini denetler. Kliniğin genel temizliğini denetler. Ünitlerin dezenfeksiyonu ile stajer öğrencilerin çalışmalarının denetlenmesinde diğer klinik hekimleri ile koordineli olarak çalışır, gelen şikayetleri takip eder. Ortaya çıkan sorunları çözer ve Anabilim Dalı Başkanı na rapor eder. Sterilizasyon alanında geliştirici projeler üreterek her ay sonunda Anabilim Dalı Başkanı na sunar.

6 Klinik İşleyiş Geliştirme Sorumlusu Kliniğe hastaların gelişinden çıkışına kadarki tüm işlem basamaklarını inceleyerek daha verimli çalışma koşullarına yönelik projeler üretir. Tüm klinik işleyiş aşamalarındaki sorunları aylık olarak Anabilim Dalı Başkanı na rapor eder. Hasta memnuniyet formlarının dağıtılması, toplanması ve değerlendirmesini yapar. Klinik personelinin çalışma memnuniyet düzeylerini denetler ve Anabilim Dalı Başkanı na sunar. Teorik ve Pratik Eğitim Geliştirme Sorumlusu Tüm teorik ve pratik eğitimlerin kurallara uygun bir şekilde yürütüldüğünü denetler Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik projeler oluşturur ve aylık olarak Anabilim Dalı Başkanı na rapor ederek paylaşır. Öğrencilerden aldığı geri bildirimleri değerlendirerek sorunlara çözüm yaratır, Anabilim Dalı Başkanı onayından sonra bu eylemleri gerçekleştirir. Personel Eğitim Sorumlusu Klinik personelinin kurallara uygun bir şekilde çalışmaları, yaptıkları işleri daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim planlarını yaparak uygular. Planladığı eğitim programlarını Anabilim Dalı Başkanı ile paylaştıktan sonra uygular. Elde edilen ilerleme ve gelişmeleri Anabilim Dalı Başkanı na aylık olarak rapor eder. Öğrenci Denetleme Sorumlusu Stajer klinik öğrencilerinin klinik kuralara uygun bir şekilde çalıştıklarını denetler. Ortaya çıkan sorunlara çözüm üretir, ürettiği çözümleri Anabilim Dalı Başkanı onayı sonrasında uygular. Acil Nöbetçi Klinik Hekimi Acil olarak gelen hastaların klinik muayenelerinin gerekli ise acil müdahalelerinin yapılarak randevularının verilmesi Genel anestezi endikasyonu konularak konsültasyona gönderilen hastaların konsültasyon onaylarının verilmesi (gerekli ise tekrar muayenelerinin yapılması) Acil nöbetçisi nöbetçi olduğu gün içinde isteğe bağlı olarak kendi hastalarının tedavilerini sürdürebilir. Acil tedavisine başladığı hastaların acil müdahale gerektiren diş / dişlerinin tedavilerini sonlandırmaktan / sonlandırılmasından sorumludur. Stajer Öğrenci Nöbetçisi Stajerlerin aldıkları hastaların endikasyon sunumunu almak, endikasyon hatalarını düzeltmek Stajer öğrencilerin yaptıkları tedavilerin aşamalarını kontrol etmek Tedavi sonu kontrol radyografisi alınması gereken tedavilerin radyograf kontrolünü yapmak Tedavi bitim onaylarını imzalanması

7 Stajerler ile ilgili nöbetçi öğretim üyesinden alınan endikasyon ve disiplin uyarının stajdan sorumlu klinik hekimine bildirilmesi Staj eğitiminin klinik kurallarına göre devamının sağlanması, yaptırımların uygulanması Disiplin sorunu olan stajerlerin staj sorumlusu hekime bildirilmesi Gün sonunda stajer öğrenciler ile günün değerlendirmesi için toplantı yapmak (staj içerisinde yaşanan aksaklıklar, bilgi eksiklikleri, hatalar vb.) Bölüm 1. Klinik Eğitim Kuralları 1. Klinik staj eğitim programı Dekanlık tarafından her sene başında duyurulan tarihlerde 3, 4 ve 5. sınıf stajer klinik hekim staj gruplarının katılımı ile gerçekleştirilir. Stajların yürütülmesinden sene başında her sınıf için Anabilim Dalı Başkanı tarafından belirlenen bir öğretim üyesi ile öğretim üyesine yardımcı bir klinik hekimi sorumlu olur. Sorumlu öğretim üyeleri ve stajlardan sorumlu klinik hekimlerinin adı sene başında klinik duyuru panosunda ve internet sayfasında duyurulur. 2. Staj süresi içinde günlük olarak; stajın yürütülmesinde haftalık nöbetçi klinik öğretim üyesi başta sorumlu olup, her gün stajer öğrencilerin tedavilerinin izlenmesi ve yoklamalarının alınmasında nöbetçi bir klinik hekimi görev alır. Nöbetçi klinik hekimi listesi klinik hekim sorumlusu tarafından aylık olarak belirlenir. Bu liste klinik duyuru panosunda ilan edilir. 3. Staj grupları için duyurulan eğitim tarihlerinin ve bu tarihlerde yapılan değişikliklerin izlenmesi stajer klinik hekimlerinin sorumluluğundadır. 4. Stajer klinik hekimlerimizin istedikleri zaman staj süresi dışında ilgili stajdan sorumlu klinik hekiminin izni ve klinik şartlarının uygunluğu durumunda kliniğimizde çalışması mümkündür. Ancak ilgili stajer öğrencinin teorik ders saatinde veya başka bir klinik stajını sürdürdüğü süre içinde kliniğimizde çalışmasına müsaade edilmez. 5. Klinik çalışma saatleri 5. sınıf stajerler için saat 8:00 ile 12:00 arasında, 4. sınıf stajerler için saat 13:00 ile 17:00 arasındadır. 3. sınıf diş hekimliği öğrencileri için gözlem ve çalışma saat aralığı 08:00 ile 12:00 arasındadır. 6. Stajer klinik hekimleri staj süresi içinde ve staj başlama saatinde klinikte bulunmak zorundadır. Yoklama günlük olarak nöbetçi klinik hekimi tarafından staj başlama saatinden sonra 5 dakika içinde alınmalı, bundan sonra gelen stajer 15 dakikaya kadar GEÇ, daha fazla geciken stajerler ise YOK olarak yazılır. 15 dakikadan daha fazla geciken stajerlerin kliniğe alınması nöbetçi öğretim üyesinin izni ile mümkündür. Stajerin geç kaldığı gün için geç veya yok yazılmasına nöbetçi öğretim üyesi tarafından stajerin mazeretinin değerlendirmesine göre karar verilir. Uygun görülmediği durumda stajer nöbetçi öğretim üyesi tarafından kliniğe alınmayabilir. 7. Yoklamalar stajerlerden günlük olarak nöbetçi klinik hekimi tarafından imza karşılığı alınır ve gün sonunda stajdan sorumlu klinik hekimine teslim edilir. 8. Stajer klinik hekimleri staj çalışma saat aralıklarında klinikte bulunmak zorundadır. İzin almadan klinikten ayrılmaları durumunda yoklamada o gün için YOK yazılırlar. 9. Kliniğimizde stajer diş hekimleri istedikleri zaman, en geç bir gün önceden stajlarından sorumlu klinik hekimine bilgi vermek kaydı ile saat 12:00 13:00 saatleri arasında hastalarına randevu vererek kliniğimizde çalışabilirler. 10. Stajer klinik hekimleri kliniğe gelirken, kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinmiş olmalı, yanlarında çalışır halde en az iki airotor ile mikromotor bulundurmak zorundadırlar. Bu şartların kontrolü staj başlamadan nöbetçi klinik hekimi tarafından yapılır ve görülen

8 eksiklikler staj gözlem kağıdına öğrencinin adına not düşülerek stajdan sorumlu klinik hekimine bildirilir. 11. Staj başında stajdan sorumlu klinik hekimi tarafından stajerlere 30 dakika bir bilgilendirme toplantısı yapılır. Klinik kuralları kısaca sunu şeklinde anlatılarak, gerekli bilgilendirmelerde bulunulur. Bu bilgilendirmeden sonra stajer klinik hekimlerinin tüm klinik kuralları bildikleri varsayılır. 12. Stajlarda sabah saat 9:00 da ve 11:00 de; öğleden sonra 13:00 de ve 15:00 de yeni klinik hastası dağıtımı yapılır. Hasta dağıtımı belirtilen saatlerden en geç 15 dakika içinde bitirilmeli, gelmeyen hasta yerine eksik hasta sayısı kadar kliniğe başvuran yeni hastalardan seçilerek verilmelidir. Gelmeyen hasta nedeniyle oluşan eksiklikler giderilmeli ve her stajer öğrencinin staj içerisinde aldığı hasta sayısı aynı olması sağlanmalıdır. 13. Öğrencilerin bakacakları hastalar daha önce randevusu verilmiş hastalardan seçilerek sadece stajdan sorumlu klinik hekimi tarafından dağıtılır. Dağıtılan hastaların staj nöbetçisi klinik hekimi tarafından hangi öğrenciye verildiği öğrenci hasta kayıt formuna kaydedilir. Bu listenin düzeninden stajdan sorumlu klinik hekimi sorumludur. Kaydedilmeyen bir hastadan dolayı oluşan mağduriyet durumlarında mağdur hastanın tedavileri o stajdan sorumlu klinik hekimi tarafından bitirilir yaşında ve daha küçük yaştaki hastalara sadece klinik hekim randevusu verilebilir. Klinik öğrencilerine verilemez ve tedavileri yaptırılamaz. 15. Sistemik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen hastanın tedavisine nöbetçi öğretim üyesinin onayı olmadan kesinlikle başlanmaz. Tedaviye nöbetçi öğretim üyesine danışılmadan başlanması ancak hastanın dental tedavi girişimine sakınca olmadığını gösteren güncel bir konsültasyon formu varlığında mümkündür. 16. Öğrenciler klinik hastası haricinde hasta (tanıdık, rica) alamazlar. Bu şekilde hasta alımı ancak bölüm başkanı veya öğretim üyesinin izni ile mümkün olur. Alınan hastaların sosyal güvencesi içinde hasta dosyası çıkarması ve işlemlerinin bilgisayara kaydedilmesi mecburidir. Aksi halde yapılan işlemin ücreti tedaviyi yapan hekim tarafından fakülteye ödenir. 17. Stajerler aldıkları her yeni hasta için hasta kayıt ve endikasyon formunu doldururlar. Bu formun doldurulmasında; Hastanın ekstraoral muayenesinin ve introral muayenesinin yapılmış olması, Gerekli anamnez bilgilerinin alınmış olması, Elde edilen verilerle birlikte klinik ve radyolojik değerlendirme sonucuna göre her diş için hastaya uygun olan teşhis ve öngörülen tedavi şeklinin yazılmış olması gereklidir. Bundan sonra hazırladıkları endikasyon formlarını stajdan sorumlu öğretim üyesine veya nöbetçi klinik hekimine imzalatarak tedaviye başlarlar. Endikasyon formunun doldurulmasında öğrencinin tespit edilen eksiklikleri tarih atılarak stajer öğrenci değerlendirme formuna not edilmelidir. İmza alınmadan başlanmış hasta tespit edildiğinde, tespitin yapıldığı ana kadar o hastaya yapılan işlemler stajerin staj puanından düşülür. Kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasından nöbetçi klinik hekimi ile stajdan sorumlu klinik hekimi sorumludur. 18. Stajer öğrencilerin klinik içerisinde düzgün, düzenli ve steril çalışma şartlarına riayet ederek çalışmasının kontrolünde öncelikle sterilizasyondan sorumlu klinik hekimi ile öğrenci denetleme sorumlusu klinik hekimi, daha sonra hekim yardımcısı ve stajdan sorumlu hekim

9 rol alır. Hekim yardımcıları kuralların dışında bir durum ile karşılaştığında stajdan sorumlu hekime bildirir. Bu durumda stajdan sorumlu hekim tarafından öğrenciye uyarı verilir. Mevcut uyarıların her birisi stajer öğrenci değerlendirme formuna kaydedilir. Bir hafta içerisinde üç veya daha fazla uyarı verilen öğrencinin bulunması durumunda olay öğretim üyesine bildirilir. 19. Staja bakan hekim ve/veya öğretim üyesi stajer öğrencinin yaptığı tedavinin teşhis, tedavi aşamaları ve bitim kontrollerini titizlikle yapmak zorundadır. Tedavi bitiminde gerekli kontrolleri yapıldığı imza ile onaylanır. Tedavi sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlardan ve yenilenmesi gereken tedaviden 6 ay süre ile staja bakan hekim ve / veya öğretim üyesi sorumludur. 20. Her staj süresi içinde bir gün nöbetçi öğretim üyesi tarafından staj gözlemi yapılır. Stajdan sorumlu klinik hekimi en az iki öğretim üyelerinin her staj grubunda staj nöbeti yapması için gerekli organizasyondan sorumludur. Bu gözlem sonucunda her öğrenci için öğretim üyesinin dolduracağı staj değerlendirme formu stajdan sorumlu klinik hekimi tarafından alınır, öğrencinin dosyasına konur. 21. Staj süresi içinde her gün staja bakan her klinik hekimi (öğretim üyesinin staj gözlemindeki değerlendirmesinde de) stajer öğrenci için staj içi gözlem formunu dolduracaktır. 22. Hastanın tedavilerinin tümü bitirildiğinde hasta tedavi ve onam formundaki ilgili bölge işaretlenerek sorumlu hekim tarafından imzalanır. Bu konuda yeterli kontrolün yapılmadığı tespit edildiğinde gerekli / eksik tedavileri imzayı atan hekim tamamlar. Acil olarak kliniğe alınan hastalar bu kuralın dışındadır. Hasta tedavi ve onam formuna acil hastası olduğuna dair yazılı not düşülür ve klinik hekimi tarafından öğrenci hasta kayıt formuna acil hastası olarak kaydedilir. Öğrencilerimiz acil hastalarının sadece ağrılı olan dişinin yapılmasından sorumludur. 23. Hasta isteği ile tedavi imkanı olan bir dişin çekimi söz konusu olduğunda bu durum mutlaka hasta dosyasına yazılarak hasta velisine imzalatılır. 24. Acil durumlar dışında hiç bir hastanın tedavisi aynı seans içinde 1 saati geçemez. Klinik hekimleri ve klinik hekimlerinin kontrolü altındaki stajer öğrencilerin bu konuda dikkatli davranmaları istenir. Stajer öğrencilerin denetimi nöbetçi klinik hekimi tarafından yapılır. 25. Verilen randevu saatinde alınamayan hastalara randevu saatinden 15 dakika gecikme olması durumunda mutlaka hekimi tarafından gecikmenin nedeni ve yaklaşık tedaviye alınma zamanı hakkında bilgi verilir. Hasta isteği olması durumunda bir başka güne randevu verilebilir. Stajer öğrencilerin bu konudaki denetimi nöbetçi klinik hekimi tarafından yapılır. 26. Stajer öğrenciler tarafından yapılan her tedavi sonunda bilgisayar kâğıdı doldurularak sekretere teslim edilir. Sekreter bilgisayar kâğıdının kontrolünü yaptıktan sonra hasta kayıt formu üzerindeki ilgili bölgeyi onaylar. Amputasyon ve kanal tedavisi işlemlerinde bilgisayar kâğıdı üzerinde teşhis ve bitim filminin alındığı yazılı olmalıdır. Bu işlemlerin kontrolünden bölüm sekreteri ve stajdan sorumlu nöbetçi klinik hekimi ayrı ayrı sorumludur. Ceza vb sebeplerle staj puanına sayılmayan tedavilerin bilgisayar kağıtları nöbetçi klinik hekimi tarafından onay alınmadan direk olarak klinik sekreterine verilmelidir. 27. Stajer öğrencilerden staj süresince aldıkları hastaların tedavilerini bitirmeleri istenir. Öğrenciler, staj süresince işlemlerini bitiremedikleri ve devredilmesi uygun görülmeyen hastaların tedavilerini bitirmek zorundadırlar (Staj baraj puanları bitmiş olsa da). Tüm hastalarını bitirmeyen veya devir etmeyen öğrencinin stajdan geçmesine izin verilmez. 28. Apeksifikasyon tedavisi gereken dişler, yer tutucu ihtiyacı olan hastalar, 2 seans boyunca tedaviyi kabul etmeyen uyum sorunlu veya küçük yaştaki hastalar, tedavileri bir staj süresi

10 içerisinde bitirilemeyecek hastalar stajer öğrencilerden nöbetçi öğretim üyesinin onayı ile klinik hekimlerine devredilir. Devir listesi klinik hekim sorumlusu tarafından tutulur. 29. Devir hastalarının takibinden klinik hekimi ve devreden stajer hekim sorumludur. Ortaya çıkan olumsuz bir durumda, klinik hekiminin kayıtları geçerli olmaktadır ve stajer hekimin de kendine ait bu kayıtları kontrol etme yükümlülüğü vardır. Bu nedenle staj süre ve puanını bitirmiş stajer hekimlerimiz, staj sonunda üzerlerinde kayıtlı bir hasta kalmadığını kontrol etmelidirler. Üzerinde hasta gözüken stajer hekimlerin sınavı yapılmaz, yapılmışsa da notu açıklanmaz ve stajdan geçmesine müsaade edilmez. 30. Stajer öğrenciler endikasyon sunumu yapılacak hastalar için öğretim üyesinden en geç bir gün önce (öğretim üyesini isteğine göre daha da önce) randevu alır ve endikasyon hasta kayıt formunu doldurarak hasta sunumlarını yaparlar. Form üzerinde her diş için endikasyon ve yapmayı düşündükleri tedavilerin yanı sıra hasta ile ilgili tüm tedavi planlamalarını (çürük profilaksisi, ortodontik tedavi ihtiyacı vb.) yazmış olmaları istenir. Sunum sonrasında öğretim üyesi bir not verip kabul edildi veya kabul edilmedi diye yazarak imzalar. Tüm endikasyon formları öğrenci için geçer not verilip verilmediğine bakılmaksızın stajdan sorumlu klinik hekiminde toplanarak stajerin dosyasına konur (Staj sonu değerlendirmede endikasyon sunumu sayısının çok olması öğrencinin lehine bir durumdur). 31. Bitimi yapılacak endikasyon hastasının sunumundan başlayarak bitimine kadar geçen süre içinde sadece klinik hekimlerinden yapılan işlemlerin onayları alınır. Onayda klinik hekimi kabul edilemez tedaviler için RET ifadesi yazarken bunun dışındaki minör hatalar için öğrenciye bir düzeltme istemezler. Bu süre içinde hastaya yapılan tedavilere yönelik olarak herhangi bir klinik hekimi veya stajer arkadaşı tarafından yorum yapılamaz, gösterilemez ve fikir alınamaz. Böyle bir durum tespit edilmesi durumunda olaya karışanlar için kopya işlemi yapılarak Dekanlık Makamı na yazı ile durum bildirilir. Tedavilerin bitiminin öğretim üyesine sunumu sırasında yapılan tedavilerin % 50 sinden fazlasında RET kodlaması yapıldığında endikasyon hastası geçersiz sayılır ve stajer hekimden yeni bir hasta alması istenir. 32. Endikasyon sunumları öncelikli olarak haftalık nöbetçi öğretim üyesine yapılmalı, ancak o hafta nöbetçi öğretim üyesine daha önce sunum yapılmış ise diğer öğretim üyelerine sunum randevusu için başvurulmalıdır. Endikasyon sunumu yapacak stajer ilk önce stajdan sorumlu klinik hekimine bu isteğini bildirmelidir. Endikasyon sunum organizasyonundan stajdan sorumlu klinik hekimi sorumlu olup, staj süresi içinde endikasyon sunumlarının staj içerisinde homojen bir şekilde dağılması (her hafta bir endikasyonun sunumu yapılması) ile bitim yapılacak endikasyon hasta sunumunun stajın ilk haftasında yaptırılması ile tedavilerine başlanması için stajdan sorumlu klinik hekimi ve nöbetçi klinik hekimi birlikte çalışmalıdır. 33. Stajer öğrenciler staj sonu sınavına girebilmeleri için staj süresi son gününe kadar staj baraj puanlarını bitirmiş, tüm klinik hastalarının tedavilerini sonlandırmış ve dosyalarını teslim etmiş olmaları gereklidir. Stajın son gününde barajını bitirememiş öğrencilerden, en geç 1 hafta içinde (iş günü değil) puanlarını tamamlayacak olanlar (eksik puan tamamlanabilir olmalıdır), baraj puanını tamamlamış olanlardan da elindeki klinik hastalarının tedavilerini en fazla 30 iş günü içerisinde tamamlayacağı sözünü verenler (hasta sayısı tamamlanabilir olmalıdır) staj sonu sınavına alınırlar. Bunlar dışında tüm öğrencilerden baraj puanı problemi olanlar puansız, barajını yetiştirmiş ancak klinik hastalarını bitiremeyenler teorik geçmez olarak bütünlemeye bırakılırlar. Bütünlemeye öğrencinin kabul edilebilmesi için de, en geç 30 iş günü içinde öğrencinin staj baraj puanı ile klinik hastalarını bitirmiş olmalıdır.

11 34. Stajer öğrencilerin klinikte çalışmaları için gerekli olan airotor adaptörlerini edinmeleri gereklidir. Hiçbir şekilde (nöbetçi öğretim üyesi izni hariç) kliniğin adaptörlerini kullanmalarına izin verilmeyecektir. Öğrenci kullanırken bozulan bir adaptörün klinik adaptörü olduğu tespit edilmesi durumunda, zararı öğrenci karşılamak zorundadır. 35. Stajer öğrencilerin airotor ve mikromotorlarının klinik sterilizasyonuna gönderimi sadece kartlı sistemle mümkündür. Bu sisteme uymayan öğrencimizin aletlerinin sorumluluğu sadece kendine aittir.

12 Bölüm 2. Teorik Ders Eğitim Kuralları 1. Teorik ders programı eğitim öğretim dönemi başında teorik ders sorumlusu tarafından alınır ve mevcut programa göre sorumlu öğretim üyelerine ders saatlerini en geç 1 gün önceden, teorik ders vize ile finallerini ise en geç 1 hafta öncesinden sözlü (ulaşılamadığında telefon veya kısa mesaj yoluyla) ve/veya e posta yoluyla haber verir. 2. Olağanüstü durumlarda öğretim üyesinin derse giremediği durumlarda teorik ders sorumlusu mutlaka sınıf yoklamasını saatinde almış olmalıdır. 3. Toplanan yoklamalar teorik ders sorumlusu tarafından her dönem sonunda liste haline getirilerek sorumlu öğretim üyesine ve Anabilim Dalı Başkanı na imzalatılıp öğrenci işlerine gönderilir (Bu kural diş hekimliği öğrencileri ile hekim yardımcılığı program öğrencileri için gereklidir). 4. Teorik dersler öğrenci işleri tarafından duyurulan saatte dersten sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Teorik derslere 10 dakikadan daha fazla geç kalan öğrencilerin derse katılımına izin verilmez. 5. Ders sırasında ders düzen ve adabını bozan öğrenci uyarılır, ikinci kez tekrarında ise dersten çıkartılır. Böyle bir durumda mutlaka tutanak tutulması gereklidir. Bu durum öğretim üyesi tarafından Anabilim Dalı Başkanı na bildirilir. 6. Derse girecek öğrenciler teorik ders sorumlusu klinik hekimi tarafından aksi duyurulmadığı sürece öğretim üyesi geç kalsa dahi sınıfta hazır bulunmak zorundadır. 7. Teorik ders vize ve final sınavlarından en geç bir hafta önce teorik ders sorumlusu klinik hekim sorumlusu ile birlikte görüşerek sınava girecek gözetmen klinik hekimlerini belirlemeli, sınavın yapılacağı sınıfları ayarlamalı, sınavdan en geç bir gün önce soru kağıtlarını çoğaltmalı, sınav için gerekli ön hazırlıkları yapmalıdır. Sınavların yapılacağı tahtaya sınav süresi mutlaka yazılmalıdır. Sınav süresince ortaya çıkan her türlü sorun teorik dersten sorumlu öğretim üyesine ivedilikle bildirilir. Sınavın son 10 dakikasında öğrenciler süre hakkında uyarılır. Süre sonunda ise hiçbir uyarı yapılmadan kağıtlar toplanır. 8. Sınav öncesinde, sınav süresince ve sınavdan sonraki süreçteki görevlerde ihmali veya eksikliği tespit edilen gözetmen ve sorumlu klinik hekimleri hakkında Anabilim Dalı Başkanı tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır. 9. Sınavların sonunda sınava giren öğrenci sayısı ile toplanan kağıt sayısının birbirini tuttuğu kontrol edildikten sonra kağıtlar yoklama listesi ile birlikte sorumlu öğretim üyesine verilir. Sınav tarihinden en geç bir hafta sonra notların sisteme girilmesi ve Dekanlık makamına gönderilmesi gerektiği için; teorik ders sorumlusu bir haftalık sürenin bitiminden en geç bir gün önce sorumlu öğretim üyesini süre hakkında uyarır. Son gün ise sınav kağıtları, yoklama listesi ve sınav sonuç çıktısını öğretim üyesinden alarak klinik sekreterine iletir. Klinik sekreteri aynı gün içerisinde evrakları gönderdiğini denetleyerek ilgili öğretim üyesine e posta yoluyla bilgi verir ve 4. sınıfların vize ve final sınavları öğrenci işleri tarafından duyurulan tarihte klasik ve/veya test şeklinde yapılacaktır. 3. sınıfların staj gözlem sınav notları; staj sonunda klasik ve/veya test sınavı sonuçları ile staj içerisindeki çalışma performanslarına verilecek puanın birleşimine göre belirlenecektir. 4. sınıflar ve 5. sınıfların staj sonu sınavları sözlü olarak yapılacak, bu sınavdan aldıkları not ile staj içerisindeki çalışma performaslarına göre sınav sonucu belirlenecektir.

13 11. Sınavlarda tespit edilecek her türlü kopya ve suistimal durumu hiçbir uyarı yapılmadan direk olarak tutanak ile Dekanlık a bildirilecektir.

14 Bölüm 3. Klinik Çalışma Kuralları 1. Klinik sabah 08:00 de çalışmaya başlar ve bu çalışma saat 17:00 de son bulur. Akşam kliniğin kapanması olağanüstü durumlarda (hasta tedavisinin yetişmemesi, acil hasta gibi) hastaların tedavisi bitene kadar uzayabilir. Bu süre içerisinde klinikte en az bir klinik hekimi ve hekim yardımcısı ile kliniği kapatacak personelin bulunması mecburidir. 2. Klinik en son olarak temizlik sorumlusu personel tarafından (ya da sorumluluğu almayı kabul etmiş en geç çıkan personel tarafından) kapatılır. Klinik kapatılırken; Tüm ünitlerin kapalı olduğu, Sterilizasyon, sedasyon, depo, röntgen ile laboratuar kapılarının kilitli olduğu, Tüm odalardaki prizlere bağlı cihazıların kapalı olduğu, Tüm camların ve klinikteki yangın merdiven kapısının kapalı olduğu, Tüm klinik ışıklarının kapalı olduğu, Tekerlekli klinik dolaplarının sterilizasyon odasına konduğu, Ortada veya ünitler üzerinde değerli bir malzeme kalmadığı, Tüm muslukların kapalı olduğu, kontrol edilmiş olmalıdır. Bu kontrollerin yapıldığına ait form doldurulur ve imzalanır. Bir sonraki gün sabahında da klinik sekreterine dosyalanması için verilir. 3. Öğle arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır. Bu süre içerisinde 4. ve 5. sınıf stajer öğrenciler, klinik hekimleri ve öğretim üyeleri isteğe bağlı hasta bakabilirler. Bu nedenle klinik hekimleri veya öğretim üyelerinden bir kişi ve bir hekim yardımcısı dönüşümlü olarak klinikte kalır. Bu süre içerisinde hekim yardımcısı tarafından sterilizasyon temizliği yapılmaz sadece gerekli malzemelerin hekim veya stajerlere temini yapılır. Çalışacak stajer öğrenciler çalışma isteklerini en geç bir gün önce stajdan sorumlu klinik hekimine bildirmek zorundadır. Diğer klinik kuralları 1. Klinik içerisindeki bilgisayarlar mesai saati içinde sadece klinik personeli tarafından iş amacıyla kullanılabilir. Bunun dışında bir amaçla kullanımı kesinlikle yasaktır. Hekim yardımcısı öğrencileri ve stajer öğrenciler acil ihtiyaçlar haricinde (Anabilim Dalı Başkanı ndan izin alınması durumu dışında) bilgisayarları kullanamazlar. Bilgisayarların klinik dışı personel veya hekimler tarafından kullanımı ise sadece Anabilim Dalı Başkanı nın izni ile mümkündür. Tüm bilgisayarlara USB bellek veya CD, DVD takılması yasaktır. 2. Bölüm içi duyurular ile klinik kurallarındaki güncellemeler düzenli olarak klinik internet sayfasından yayınlanır. Stajer öğrenciler, klinik hekimleri ve klinik personeli internet sayfasını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdürler. 3. Klinik içerisindeki hareketli dolapların gözleri asla şahsi eşyaları koymak için kullanılamaz. Gün sonunda tüm özel eşyalar, filmler vb. temizlik personeli tarafından uyarıda bulunulmadan kaldırılır 4. İsimsiz ve imzasız bir şekilde teslim edilen işlem kağıdı tespit edildiğinde, bu kağıdı veren klinik hekimine her kağıt için bir yeni hasta verilir. İşlem kağıdının stajer öğrenciye ait olduğu tespit edildiğinde ise yapılan tedavi staj baraj puanına eklenmez. 5. Klinik içerisinde hiçbir personel veya klinik hekimi su dışında yanında sıcak veya soğuk içecek bulunduramaz.

15 6. Hastaların fark ücreti yatırması gereken yer tutucu, PÇK, çocuk protezi, dolgu sökümü, kanal içi fiber post uygulaması, kanal dolgusu sökümü için hastadan tedavi öncesinde bu farkı yatırması istenmeli; alınan makbuz numarasının tedavi işlem kâğıdına yazılması gerekmektedir. Fark yatırılmadan tedavilere başlanamaz. 7. Bilgisayar işlem formlarında bulunmayan kalemler (diş çekimi, detertraj işlemi, dolgu sökümü, kanal sökümü, fiber veya kanal post uygulaması vb) gibi işlemler formun alt bölümündeki diğer kısmına el yazısı ile yapılan işlemin adı ile hangi diş/dişler veya çene bölgesine yapıldığı bilgisi ile yazılır. 8. Hastaların Anabilim Dalı Başkanı veya diğer öğretim üyeleri ile görüşme talepleri olması durumunda öncelikle ilgili öğretim üyesi telefon ile aranmalı ve müsait olma durumu sorgulanmalıdır. Müsait olunmayan durumlarda hastanın görüşme isteği için öğretim üyesinden randevu alınarak hastaya randevu tarih ve saati verilmelidir. 9. Klinikte karşılaşılan her türlü sorun (acil durumlar veya gecikme durumunda zarar doğabilecek konular dışında) Anabilim Dalı Başkanı na e posta yoluyla bildirilir. Bunlar dışında sözlü görüşme istekleri ancak her hafta Çarşamba günü saat 12:00 ile 13:00 arasında yapılan bölüm personel toplantısına katılarak yapılabilir. Bu toplantıya tüm klinik sorumlu personelinin (hekim yardımcısı sorumlusu, temizlik sorumlusu, sekreterya sorumlusu, klinik hekim sorumlusu ile gerekli durumda protez teknikeri, radyografi sorumlusu ile malzeme sorumlusu klinik hekiminin) katılması mecburidir. Toplantıda ilgili klinik personeli kendilerine hafta içerisinde verilen görev sonuçlarını bildirmek zorundadır. Toplantıya katılamayacak personel mutlaka yerine bir vekil tayin etmiş olmalı ve bu durumu en geç bir gün önce Anabilim Dalı Başkanı na bildirmelidir. 10. Arıza, emanet ve ürün teslimleri gibi durumlarda ürünün teslim edildiği personelden mutlaka bir yazılı ve imzalı kağıt alınır. Kağıtta ürünün adı, seri numarası, teslim tarihi ile teslim edilen kişi ile imzası bulunmalıdır. Ürün tesliminde öncelikle klinik arıza sorumlusu özel durumlarda klinik hekim yardımcıları sorumlusu görevlidir. Alınmadığı durumda bu şekilde verilen malzemenin tüm sorumluluğu veren kişiye aittir. Alınan imzalı kağıtlar klinik sekreterleri tarafından Anabilim Dalı Başkanı na imzalatılarak dosyalanacaktır. 11. Fakülte içerisinde Anabilim Dalları arasındaki konsültasyonların Meddata sistemi üzerinden yapılması mecburidir. Bu konsültasyon yazılarının sonuna konsültasyonu yazan hekim adını ve soyadını yazmak zorundadır. 12. Klinik içerisinde anestezi haricindeki ilaçların kullanım ve alımı sadece yeterlilik sonrası hekimler ile anestezi rotasyonu yapmış hekimler tarafından yapılabilir. 13. Klinik hekimleri ve stajer hekimler randevu verdikleri hastalardan randevusuna haber vermeden gelmemiş hastalara sadece iki kez yeniden randevu vermeli, bundan sonra randevuya önceden haber vermeden gelmeme durumunda yeniden klinik randevusu almaları gerektiğini hastaya açıkça iletmelidirler. Hekimler hastalarla iletişim kuramadıkları gün ve saatleri; iletişim kurdukları zaman da iletişim kurdukları kişinin ismi ile verdikleri bilgileri mutlaka not etmiş olmaları gereklidir. 14. Klinik içerisinde tüm personel, klinik hekimi ve stajerler arasındaki iletişimde asla isim ile hitapta bulunulmayacak, mutlaka Doktor Bey, hanım ifadeleri kullanılacaktır. Klinik hekimlerinin de stajer hekimlere hitabı Doktor hanım/bey şeklinde olacaktır. 15. Tüm klinik personeli ve klinik hekimleri klinik içerisindeki her türlü sorunu (davranışsal, arıza vb) Anabilim Dalı Başkanı na e posta yoluyla bildirmekle mesul olup, bu durum hiçbir

16 zaman bir şikayet olarak algılanmayacaktır. Bu bildirimler sadece ve sadece sorunun çözümü açısından değerlendirilecektir. 16. Anabilim Dalı kliniğimizde eğitim öğretim süresi içinde acil durumlar haricinde (birinci derece yakının rahatsızlığı, ölüm vb olağanüstü durumlar) yıllık izinlerin kullanılması mümkün değildir. Yıllık izinler sadece kış yarıyıl tatili ve yaz tatili süresince her personel grubu içinde yapılan sıraya göre kliniğin çalışma şartları gözetilerek kullanılabilir. Yıllık izinler blok olarak veya en fazla iki parça halinde kullanılır. Tüm izinler Anabilim Dalı Başkanı nın onayı ve uygunluğuna tabidir. 17. Anabilim Dalı kliniğinde çalışan tüm kadrolu klinik personeli gün içerisinde saatlik izinleri için izin kağıdı doldurmak zorundadırlar. İzin kağıdı doldurulmadan saatlik izin kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. 18. Tüm izinler mevcut yasa ve fakülte kararlarına göre yürütülecek olup; bunun dışında izin talebinde bulunulmayacaktır. 19. Anabilim Dalı kliniğine başvuran hastalardan kavga, dövüş vb. yaralanmalar, trafik kazaları, çocuk istismarı olayları gibi durumlar ile bu durumdan şüphelenilen olgularda (hasta şikayetçi olmasa da veya mağdur taraf olsa da) mutlaka adli vaka dosyası açılacak; hasta ile ilgili bilgi ile belgeler klinik sekreterliğine teslim edilecektir. Bu tür durumlarda gerekli önemin verilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek tüm yasal yaptırımlardan tedavi eden hekim sorumlu olacaktır. 20. Kongrelere klinik hekimlerin katılabilmeleri için kendilerine ait en az bir poster ve bir sözlü bildiriye sahip olmaları gereklidir. Bu şartı sağlamayanlar katılım için teklif getirmeyeceklerdir. Bu kural kliniğe yeni başlamış ve 6 ayını doldurmamış klinik hekimleri için geçerli değildir.

17 Bölüm 4. Klinik Personeli Görev Listeleri 1. Hekim Yardımcısı Sorumlusu Kliniğin hekim yardımcılığı hizmetinin aksamadan sürdürülmesinden ve denetlenmesinden birinci derecede sorumludur. Hekim yardımcılığı hizmetindeki tüm aksaklıkların Anabilim Dalı başkanına anında bildirilmesi Sterilizasyon odasının temizliği, mesai saatleri içinde güvenliği ve tertip düzeninin sağlanması Kirli olarak gelen aletlerin karşılanması, bu malzemelerin ayırt edilmesi, eksik veya hasar görmüş aletlerin tespiti, kullanım dışı bırakılması ve gerekli durumların belgelenerek Anabilim Dalı Başkanı na iletilmesi Kirli aletlerin sterilizasyon merkezine kayıtlı ve sayılı bir şekilde teslim edilmesi Kliniğin muayene ve tedavi set sayısının kontrolünün yapılması, eksiklik veya hasar durumunda gerekli tutanağın hazırlanarak klinik malzeme sorumlusuna teslim edilmesi Temiz olarak sterilizasyon ünitesinden gelen malzemelerin hasarsız ve tam olarak teslim alınması, eksikliklerin klinik malzeme sorumlusuna bildirilmesi Airotor ve mikmotorların geldikleri anda dock cihazına takılarak sterilizasyonunun başlatılması, aletlerde görülen problemlerin klinik malzeme sorumlusu ile klinik arıza denetleme sorumlusuna bildirilmesi Klinik airotor, mikromotor, anguldruva ve adaptörlerin günlük kontrolü ve aylık durumunun liste haline getirilerek Anabilim Dalı Başkanı na her ayın ilk haftası sunulması Sterilizasyon odası ısı takip çizelgesinin takibi Sterilizasyon ünitesindeki arızaların sorumlu personele bildirilmesi Klinikten atılan veya depoya gönderilen malzemelerin denetlenmesi, atılacak veya depoya gönderilecek malzemelerin (kullanılmayan veya bozuk malzemeler) bir kutu içerisine konduktan sonra kutu içerisindeki malzeme listesinin yapılması, listenin sonuna gönderilme/atılma nedeninin yazılması, bu listenin üzerine gönderen hekim yardımcısının adı soyadının yazılması ve imzalanması ile bir öğretim üyesinin kutuyu kontrol etmesi sağlanarak imzasının alınması Klinik nöbetçi hekim yardımcısı listesinin her ayın ilk pazartesi günü ilan panosuna asılması Haftalık olarak ana depodan çekilen malzeme listesinin sorumlu hekim yardımcısından alarak klinik malzeme sorumlusuna iletilmesi ve alınan onaya müteakip listenin temini için sorumlu hekim yardımcısına verilmesi Ana depo eksik malzemelerin listesinin her ayın ilk haftası klinik malzeme sorumlusuna bildirilmesi Genel anesteziye malzeme desteğinin ve bunun zamanlamasının sağlanması

18 Her hafta ana depodan alınacak malzeme isteğinin gerekli birime bildirilmesi ve takibi ile alınan malzeme listesinin klinik hekim yardımcısı sorumlusuna verilmesi Hekim yardımcılarının genel sorumluluklarını denetlemenin yanı sıra özel sorumluluklarının görev dağılımını yapmak ve denetlemek 2. Hekim Yardımcıları Genel Sorumluluklar Öğretim üyelerinin ve klinik hekimlerinin hastalarının tedavi için hazırlanması Öğretim üyeleri ve klinik hekimlerine tedavileri süresince eşlik edilmesi İhtiyaç durumunda stajer öğrencilerin tedavi malzemelerinin verilmesi, aynı şekilde gerektiğinde tedaviye eşlik edilmesi Ünitlerden hastaların kaldırılması ve malzemelerin sterilizasyon odasına götürülmesi Sterilizasyon ünitesine gerekli durumda ve gün sonunda yardım edilmesi Sorumlu olduğu klinik bölümünün genel temizliğinin denetlenmesi ve sorunların temizlik sorumlusuna bildirilmesi Sorumlu olduğu klinik bölümünün separatör dolap çekmecelerinin kontrolü ve eksik malzemenin günde iki kez (08:00 ile 13:00 da) tedarik edilmesi Sorumlu olduğu klinik bölümünün dolap içinin tertip düzeninin günlük kontrolü Klinikte kullanılan restoratif materyallerin ve demirbaş malzemelerin üretici tavsiyelerine göre kullanılmasının sağlanması Günlük olarak (sabah 8:00 ile 8:10 arasında) sorumlu bulunduğu alandaki separatör dolap üstlerinin dezenfektan ile dezenfektanın kullanım şekline uygun olarak silinmesi Özel Sorumluluklar (Klinik içinde hekim yardımcısı sorumlusu tarafından hekim yardımcısına özel olarak verilmiş sorumluluklardır. Görev dağılımı eğitim öğretim senesi başında yapılır ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından onaylanarak bir liste halinde panoya asılır.) Muayene ünitinin tertip düzeni ve bunun devamının sağlanması Muayene ünitinin tüm ihtiyaçların tedarik edilmesi hazırlanması ve toplanması Depoda son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin aylık olarak kontrolü Depo ısı takip çizelgesinin takibi Klinik temizlik formunun takibi Buzdolabı ısı takip çizelgesinin takibi Klinik hekimleri, stajer öğrenci ve öğretim üyelerinin röntgen isteklerinin karşılanması Sedasyon odası tüp takip prosedürünün sürdürülmesi, işlem sonrası tüplerin kapalı olduğunun kontrolü Günlük olarak klinik deposundan çekilecek malzeme listesini bir gün öncesinden sorumluluk sahasına sahip hekim yardımcılarından alarak listelere göre malzemelerin her sabah depodan alınmasına eşlik etmek Kliniğin haftalık malzeme harcama durumuna göre eksik sayılarının tespit edilmesi ve gerekli malzeme ile aletlerinin klinik hekim yardımcısı sorumlusuna teslim edilmesi Her hafta ana depodan gelen malzemenin sayılarak depoya yerleştirilmesi, deponun sayılması ve klinik depo takip çizelgesini her ayın ilk günü Anabilim Dalı Başkanı na sunulması

19 Ana Depo da malzeme eksikliğinin tespiti ve eksikliklerin malzeme sorumlusu klinik hekimine bildirilmesi (malzeme tedarik süresinin 1 ay olarak öngörülmesi ve eksikliklerin buna göre bildirilmesi) Klinik arızalarının teknik servise bildirilmesi ve bildirimlerin takibi ile tamirat sırasında ekibe eşlik edilmesi ve tamirat hakkında bilgi alınması Acil arızaların Anabilim Dalı Başkanı na bildirilmesi Her haftanın son günü arıza listesinin Anabilim Dalı Başkanı na iletilmesi için kinik hekim yardımcısı sorumlusuna verilmesi Günlük olarak klinikteki ünitlerin hasar ve arıza durumu için (kontrol standartlarına göre) kontrol edilmesi Her haftanın son günü klinik arıza listesinin Anabilim Dalı Başkanı na iletilmesi Ünit Kontrol Prosedürü 3. Genel Anestezi Hekim Yardımcısı Genel anestezi altında yapılan tedaviler için gerekli malzemelerin tedarik edilmesi ve kontrolü Genel anestezide kullanılan demirbaş malzemeler ile ilgili teknik sorunların acil olarak teknik servise bildirilmesi ve takibi Genel anestezide kullanılacak malzemelerin kalitesi (tungsten ront frez kullanımı gibi) ve işlevselliğinden birincil düzeyde sorumludur. Malzeme eksikliğini veya sorunları anesteziden en geç bir gün önce anesteziye girecek öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı na bildirmesi. Anestezi çıkış saatinin anestezi formuna işlenmesi 4. Klinik Radyografi ve Fotoğraf Sorumlusu

20 Klinik içerisinde tüm fotoğraf çekimlerinin yapılması ve çekilen fotoğrafların arşivlenmesi Klinik radyografi çekimlerinin yapılması ve alınan radyografilerin arşivlenmesi Fotoğraf makinası ile ekipmanı ve radyografi cihazlarının (röntgen cihazı, fosfor plak sistemi) korunması ve bakımı yanı sıra oluşan arızaların sorumlu personele bildirilmesi Röntgen odalarının temizliğinin denetlenmesi ve eksikliklerin temizlik sorumlusuna bildirilmesi Klinik tanıtım ve aktivitelerinin kayıt altına alınması için gerekli fotoğrafların çekilmesi Planlı izin günlerinin en geç bir hafta öncesinde Anabilim Dalı Başkanı na iletilmesi Günlük olarak (sabah 8:00 ile 8:10 arasında) sorumlu bulunduğu alandaki dolap üstlerinin dezenfektan ile dezenfektanın kullanım şekline uygun olarak silinmesi Sinema odasında çizgi filmin başlatılması ve sonlandırılması 5. Klinik Teknisyeni ve Klinik Arıza Denetleme Sorumlusu Yer tutucu hastalarının kaşık ve aljinatının hazırlanması Ölçülerin alınmasından sonra alçı modellerin hazırlanması Yer tutucuların hazırlanması Yer tutucuların teslim zamanının (48 saat içinde) takibinin yapılması Laboratuar demirbaş malzemelerinin kontrolü, bakımı ve kalibrasyonu Laboratuar alanının tertip ve düzeninin korunması Laboratuar masa üstlerinin temizliği 6. Klinik Sekreterleri Klinik 1 Klinik Sekreteri Öğretim üyeleri ile klinik hekimlerinin işlem kağıtlarının sisteme girilmesi, Amputasyon ve kanal tedavisi işlemlerinin bilgisayar kâğıtlarının üzerinde teşhis ve tedavi radyografisi alındı ibaresinin kontrolünün yapılması (aksi halde işlem kâğıdı kabul edilmeyecektir) Randevulu olarak kliniğimize gelen hastaların karşılanması, işlem kağıtlarının çıkartılması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, Klinik anonslarının yapılması ve ses sisteminin kontrolünün yapılması Anabilim Dalı cevap yazılarının yazılması ve günde üç kez (08:00, 12:00, 17:00) Anabilim Dalı Başkanı odasından alınacak evrak gözünün kontrol edilmesi Her ay sonunda bir sonraki ayın klinik sorumlu öğretim üyesi listesinin akademik kurul kararı ile Dekanlık makamına gönderilmesi Her ay sonunda bir sonraki ayın klinik nöbetçi öğretim üyesi listesinin hazırlanması listenin duyurulması için klinik hekim sorumlusuna verilmesi ve öğretim üyelerine listenin birer nüshasının dağıtılması Öğretim üyelerinin Eğitici Puan Listesi ile Mesai Dışı B2 Puan listesinin hazırlanarak öğretim üyelerine imzalatılması ve gerekli birimlere iletilmesi Öğretim üyelerinin ders yükü çizelgelerinin en geç her ayın son günü mesai saati bitiminden önce ilgili birimlerde (Dekalık ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) olması sağlanacak şekilde gönderilmesi.

21 Aylık örnekleme listesinin en kısa süre içinde sorumlu klinik hekimine ulaştırılması, gerekli epikrizlerin yazılması ve tedavi belgeleri ile birlikte gerekli birime ulaştırılması Anabilim Dalı Başkanı tarafından verilen bölüm içi yazışmaların hazırlanması, onaylarının alınması ve dosyalanması Genel anestezi epikrizlerinin fatura döneminde fatura servisinin uyarısı (bu uyarı olmadığında mutlaka ilgili birim aranmalıdır) ile tanı ve açıklama açısından kontrol edilmesi Anabilim Dalı nın tüm gelen giden evraklarının dosyalanması Klinik içi evrakların arşivlenmesi (haftalık arıza formu, tutanaklar vb) Yurt içi ve dışı kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılara öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin bildirili veya bildirisiz görevlendirilmesi ile ilgili yazışmaların tarih 698 nolu yazıya göre yapılması, Anabilim Dalı Başkanın dan günlük olarak gelen gelen e postanın denetlenmesi, yazılı görevlerin yerine getirilmesi ve sonuçlanan / sonuçlanmayan görev bilgilerinin cevabının e posta ile gönderilmesi Sedasyon hastalarının randevu organizasyonunun yapılması, her haftanın son iş gününde görevli personele duyurulması Genel anestezi hastalarının kayıtlarının alınması, hasta sıra organizasyonunun yapılması, hastaların aranması, konsültasyona gönderilmesi, gelen konsültasyonun nöbetçi hekime bildirilmesi, anesteziye girecek hastalar hakkında öğretim üyelerinin bir gün önceden bilgilendirilmesi, genel anestezi tedavi kayıtlarının sisteme girilmesi, Klinik randevu sistemi TV lerinin açılması ve gün sonunda kapatılması Klinik 2 Klinik Sekreteri Kliniğe yeni başvuran ve muayene olacak hastaların karşılanması ve tedavi prosedürü hakkında bilgi verilerek randevularının verilmesi Stajer klinik öğrencilerinin ve muayene edilen hastaların işlem kağıtlarının sisteme girilmesi, Amputasyon ve kanal tedavisi işlemlerinin bilgisayar kâğıtlarının üzerinde teşhis ve tedavi radyografisi alındı ibaresinin kontrolünün yapılması (aksi halde işlem kâğıdı kabul edilmeyecektir) Tedavi sırası gelen klinik hastalarının telefon ile aranması, Stajer klinik öğrencilerinin işlendi onaylarının verilmesi, Genel anestezi hastalarının tedavi gününde karşılanması, gerekli hasta yatış dosyası (onaylı konsültasyon formu ile birlikte) ve imzalı onam kağıtlarının hazırlanması, Klinikte kullanılan formları çoğaltmak ve form dolabının günlük olarak kontrolünün yapılması Sekreterya bölümünün temizliğinin denetlenmesi ve sorunların temizlik sorumlusuna bildirilmesi Aylık sekreterya ihtiyaç listesinin ayın son günü hazırlanarak hekim yardımcısı sorumlusuna bildirilmesi Klinik Sekreterya Acil Durum İş Planı Öğretim üyeleri işlem kağıtlarının sisteme girilmesi, klinik hekimleri ile öğrencilere ait işlem kağıtlarının sisteme girilmesinde bir haftadan daha fazla gecikme olacaksa bu durumun Anabilim Dalı Başkanı na bildirilmesi

Klinik Kuralları Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

Klinik Kuralları Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı 2015 Sürüm 2.2 Klinik Kuralları Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı Klinik kuralları düzenli aralıklarla yenilenir. Yapılan değişiklikler her sürümde kırmızı ile belirtilecektir. Bu kurallar tüm öğretim

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi diploma programlarında kayıtlı öğrencilerin,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

Basım Tarihi: Temmuz 2013. 1. Revizyon Tarihi: 10.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015. İşyeri Yönetmeliği. FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti.

Basım Tarihi: Temmuz 2013. 1. Revizyon Tarihi: 10.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015. İşyeri Yönetmeliği. FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 10.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşyeri Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. İçindekiler 1. Kurum Kimliği 1.1. Firma, 1.2. Vizyon, 1.3.

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ İLK YAYIM TARİHİ 13 Ocak 1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN YAYIM TARİHİ 05 Mayıs 2005 tarih ve 25806

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu usul ve esasların amacı; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 29.12.2012-28512

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA TÜRK HAVA KURUMU ÇHHA UÇUŞ EĞİTİM OKULU YELKENKANAT UÇUŞ EĞİTİMİ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU MATBAASI Ankara 2013 II THKY-312 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 0 İçindekiler 1.

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Kurullar Akademik Birimler Fakülte Sekreteri Kurullar Kalemi Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28512 Resmi Gazete Tarihi 29.12.2012 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı