İşyeri yerleşim düzeni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşyeri yerleşim düzeni"

Transkript

1 İşyeri yerleşim düzeni

2 İşyeri Yerleşim düzeni Yerleşim düzeni, bir tesis içinde kaynakların en iyi fiziki düzenini belirleme faaliyetidir. ir işletmedeki bölümlerin, bölümler içerisinde yer alan iş gruplarının, iş istasyonlarının, makinelerin ve stok bulundurma noktalarının yer belirleme süreci İş Yeri üzenleme olarak tanımlanmaktadır. Yerleşim düzeni uzun dönemli stratejik kararlardan biridir. Etkin bir yerleşim düzeni işletmenin rekabet stratejisini uygulamasına yardım eder. Örn. üşük maliyet, hızlı tepki verme, farklılaşma vs..

3 İşyeri düzeni tasarlanmalıdır: aşağıdaki yararları sağlamak üzere landan, ekipman ve işgücünden daha fazla yararlanma ilgi, malzeme ve işgücü akışının iyileştirilmesi Çalışanların moralinin artırılması ve iş güvenliğinin artırılması Müşteri ile temasın, ilişkilerin iyileştirilmesi Esneklik (mevcut düzeni değiştirebilme) Günümüzdeki kısa ürün ömürleri, çeşitlilikteki hızlı değişimler, müşteri isteğine uygun üretme trendleri dikkate alındığında işyeri düzeni sürecinin dinamik olması gereği ortaya çıkar. Ürün çeşidinde ve miktarında hızlı ve kolay bir şekilde değişiklik yapabilmek için yerleşim düzenine esneklik kazandırmak gerekir. aha küçük, hareket edebilen esnek ekipmanlar gerekir (modüler ve prefabrik, hareket edebilen, mağaza ofis, depo yerleşimleri)

4 Üretim faaliyetleri süreçlerin türüne göre:. 2. Kesikli üretim süreçleri ve Sürekli üretim süreçlerinden oluşan sistemler olarak iki ana grupta toplanabilir. Sürecin kesikli veya sürekli olmasına göre işyeri düzeni farklılaşır.

5 İşyeri düzeni türleri Sürece (fonksiyonel) göre yerleşim düzeni: Ürüne göre yerleşim düzeni: Ürüne ve sürece göre yerleşimi birleştirme Sabit pozisyonlara göre yerleşim: Spesifik bir ürünü etkin şekilde üretebilmek üzere yerleştirme Karma yerleşimler - Hibrid : enzer kaynakları birlikte yerleştirme Ürün hareket ettirmek için çok büyüktür, bina vs.. yrıca ofisler, perakendeciler ve depolar için de bazı yaklaşımlar geliştirilmiştir.

6 Sürece göre yerleşim düzeni ynı özelliğe sahip tüm işlemler, ekipmanlar bir bölüm altında toplanır. Örneğin frezeler bir bölüme, presler bir bölüme gibi Çok çeşitli ürünler az miktarlarda üretiliyorsa, ürün standart değilse, siparişe göre üretiliyorsa bu düzenleme uygundur. Esnekliğe yer verir. (atölye tipi, kesikli süreçler). Ürün farklılaştırma stratejisine uygun. ktarma ulaştırma maliyetleri yüksek olur. Üretimi ve malzeme hareketlerini programlamak güçtür. Yarı işlenmiş ürün stoğu fazladır. Kütüphane, ofis, atölye, banka vs..

7 Sürece göre yerleşim düzeni Genel amaçlı, esnek kullanımlı kaynaklar, makineler Otomasyon ve sermaye yoğun teknoloji kullanımı az İşgücü yoğun İşlem süresi ve miktarı az Materyal aktarma maliyeti yüksek İş akışını programlamak daha karmaşık lan gereksinimi daha fazla

8 Sürece göre yerleşim job shop has a flexible-flow layout. Grinding Forging Lathes Painting Welding rills Office Milling machines Foundry

9 Ürüne göre yerleşim düzeni z çeşitte ürünler büyük miktarlarda üretilecekse, ürüne göre düzenleme verimi artırır. Tekrarlamalı veya yığın üretim (montaj)-sürekli üretim için uygundur. Ekipmanlar ürünün üretim işlem sırasına göre sıralanır. Üretim sürekli, talep sürekli ise, tek veya az çeşit ürün üretilecekse, malzeme, parça aktarma sürekli ise tercih edilir.

10 Ürüne göre yerleşim düzeni İşe özel ekipman kullanımı Sermaye yoğun teknoloji kullanımı ve otomasyon fazla İşlem süresi daha hızlı Malzeme aktarma maliyeti daha düşük Stoklar için daha az alan gereksinimi Miktar ve tasarım esnekliği daha az

11 Ürüne göre yerleşim production line has a line-flow layout. Station Station 2 Station 3 Station 4

12 Montaj hattı ürüne yerleştirmenin özel bir halidir. göre Montaj hatlarında işlem sayıları çok fazla ve üretim hızı yüksektir. u nedenle iş istasyonlarının işlem zamanları arasındaki farklarının en düşük düzeyde olması istenir.

13

14 Ürüne ve sürece göre yerleşimin karşılaştırılması sürece göre yerleşim Ürünler : çok çeşit, farklı kaynaklar: genel amaçlı tesisler: işgücü yoğun ürüne göre yerleşim az çeşit özel amaçlı sermaye yoğun esneklik: fazla İşlem süresi yavaş hızlı çok az Mat aktarma mal: lan gereksinimi: daha fazla az daha az

15 Karma hibrid yerleşim düzeni Ürüne ve sürece göre yerleşimi birleştirme Ürüne göre yerleşimin etkinliğini sağlama ve Sürece göre yerleşimin esnekliğini sağlama örnek: Grup teknolojisi ve hücresel imalat

16 Karma hibrid yerleşim düzeni En popüler grup teknolojisi Group Technology (GT) ve hücresel cellular layout yerleşimdir. GT ürüne ve sürece göre yerleşim düzeninin yararlarını birleştirir.

17 Grup teknolojisi ile hücresel imalat, küçük partiler halinde üretim sistemlerinde yığın üretime uygun yerleşim düzeninin avantajını sağlamak üzere tasarlanır. Grup teknolojisi, parçaları benzer gruplara ayırarak sınıflandırır ve böylece benzer parçalar için etkin yığın üretime uygun yerleşim düzeni tasarlanabilir. Grup yerleşim düzeninde makineler fonksiyonel özelliklerine göre değil, benzer parçaların üretimi için gerekli farklı makine grupları (hücre) olarak yerleştirilir.

18 Grup teknolojisi öncesi sürece göre akış

19 GT kullanımından sonra süreç akışı

20 efore Group Technology Jumbled flows in a job shop without GT cells Lathing L L Milling L L M rilling M M M Grinding L L L L Receiving and shipping M M ssembly G G G G G G

21 pplied Group Technology Line flows in a job shop with three GT cells L L M L G M ssembly area Cell 2 Cell Receiving G G Cell 3 L M Shipping

22 Grup teknolojisi ile, makineleri hazırlamak kolaylaşır, bu nedenle üretim kontrolü basitleşir, materyal aktarma maliyeti azalır. ncak, üretim sürecinin sistematik analizi ve etkin bilgi sistemi gerekir, yeni bir yerleşim düzeni ve ekipman değişiklikleri gerekebilir. rtan üretim ve zamandan tasarruf ile ekonomik yarar sağlar.

23 eğişmez (sabit) pozisyonlara göre yerleşim düzeni na ürün yer değiştirmez. letler ekipmanlar, işçiler ürüne getirilir. Genelde çok büyük parçaların yapımında tercih edilir. İnşaat, ağır makineler, uçak, lokomotif vs..

24 u türlü yerleşim düzeninde üretim donanımı (İşçiler, makinalar v.b.) sabit konumda bulunan ürüne doğru hareket eder. öyle bir yerleştirme düzeni gerektiren ürüne örnek olarak gemi, uçak ve çeşitli inşaatlar verilebilir.

25 İş yeri düzeni stratejileri Sürece göre (atölye) Ürüne göre (tekrarla malı) Sabit pozisyonl u (proje) büro perakende depo Örnek: Hastane restoran TV Oto un, çimento Gemi bina Sigorta ilgisayar fir. Supermarket Problem: Her ürün için malzeme akışını düzenlemek Ürünlerin bir istasyondan diğerine akışını düzenlemek (montaj hattı dengeleme) ölgenin etrafındaki sınırlı depolama alanına materyali getirmek irbirine yakın temas gerektiren personeli yerleştirmek Yüksek kar marjı olan malları öncelikle müşteriye empoze edecek yerleşim Eczane mağaza epo toptancı üşük maliyetli malzeme aktarma ve düşük maliyetli depolama

26 Sürece göre yerleşim düzenini tasarlama ilgi toplama: lternatif planlar hazırlama: lan gereksinimi, elimizdeki alan, birimler arasındaki yakınlığın önemi eneme yanılma veya karar destek sistemleri ile etaylı yerleşim düzenini geliştirme ölümler ve iş istasyonlarının tam ölçüsü ve şekli ile plan hazırlama u aşamada çizimler, üç boyutlu modeller, C yazılımlar gibi araçlar kullanılabilir.

27 Sürece göre yerleşime bir örnek aşağıdaki şekilde görülebilir. ve hastaları bir acil yardım kliniğinde (ER) gereken ihtiyaçlarına göre idare, laboratuvar, ameliyat, radyoloji, eczane, yataklı bölüm arasında dolaşacaktır. acağı kırılan hasta mavi oku, kalp pili takılacak hasta kırmızı oku takip eder.

28 Process-Oriented Layout Patient - broken leg ER triage room Emergency room admissions Patient - erratic heart pacemaker Surgery Laboratories Radiology ER eds Pharmacy illing/exit Figure 9.3

29 Sürece göre düzenlemede en genel yöntem; bölümleri (departmanları), aralarında malzeme taşıma maliyetlerini minimize edecek şekilde düzenlemektir. öyle bir problemi çözmek için gerekli girdiler; ölümler arası iş akışının durumu (yük miktarı ve/veya hareket sayısı) 2. ölümler arası taşımanın ne şekilde olduğu 3. ir bölümden diğerine parça başına taşıma maliyeti. Taşıma maliyeti bölümler arası uzaklığın bir fonksiyonu olabilir. u verileri kullanarak ulaşmak istediğimiz durum; her bölüm için; bölüm içi taşıma, akış ve maliyet yönünden en iyi yerleşim..

30 Toplam Minimum n n Maliyet: Xij Cij i= j= n: Toplam bölüm sayısı i, j: herbir bölüm Xij:: i bölümünden j bölümüne taşınan yük miktarı Cij: i bölümü ile j bölümü arasındaki bir birim yükü taşıma maliyeti Örneğin; İki ayrı bölüm karşılaştırılır ve iş yeri düzenleme yönünden toplam maliyetlerde azalma gösteren tercih edilir. Toplam maliyetlerde bir azalma saptanmayana kadar tekrarlanan biçimde iki bölümün karşılaştırılması yapılır. eneme- yanılma. Optimal çözümü garanti etmez etmez..

31 Process Layout Example rrange six departments in a factory to minimize the material handling costs. Each department is 20 x 20 feet and the building is 60 feet long and 40 feet wide.. Construct a from from-to matrix 2. etermine the space requirements 3. evelop an initial schematic diagram 4. etermine the cost of this layout 5. Try to improve the layout 6. Prepare a detailed plan

32 Process Layout Example Number of loads per week epartment ssembly Painting () (2) ssembly () Painting (2) Machine Shop (3) Receiving (4) Shipping (5) 50 Machine Receiving Shop (3) (4) Shipping (5) Testing (6) Testing (6) Figure 9.4

33 Process Layout Example rea rea 2 rea 3 ssembly epartment () Painting epartment (2) Machine Shop epartment (3) 40 Figure 9.5 Receiving epartment (4) Shipping epartment (5) Testing epartment (6) rea 4 rea 5 rea 6 60

34 Process Layout Example Interdepartmental Flow Graph Figure 9.6

35 Process Layout Example n Cost = n Xij Cij i= j= Cost = $50 + $200 + $40 ( and 2) ( and 3) ( and 6) + $30 + $50 + $0 (2 and 3) (2 and 4) (2 and 5) + $40 + $00 + $50 (3 and 4) (3 and 6) (4 and 5) = $570

36 Process Layout Example Revised Interdepartmental Flow Graph Figure 9.7

37 Process Layout Example n Cost = n Xij Cij i= j= Cost = $50 + $00 + $20 ( and 2) ( and 3) ( and 6) + $60 + $50 + $0 (2 and 3) (2 and 4) (2 and 5) + $40 + $00 + $50 (3 and 4) (3 and 6) (4 and 5) = $480

38 Process Layout Example rea rea 2 rea 3 Painting epartment (2) ssembly epartment () Machine Shop epartment (3) 40 Figure 9.8 Receiving epartment (4) Shipping epartment (5) Testing epartment (6) rea 4 rea 5 rea 6 60

39 Computer Software Graphical approach only works for small problems Computer programs are available to solve bigger problems CRFT LEP CORELP Factory Flow

40 CRFT Example PTTERN PTTERN E E E 4 C C E E F F F F 5 F E E E 6 F F F C C 5 F F 6 E E TOTL COST 20,00 EST. COST REUCTION ITERTION 0 (a) 6.00 TOTL COST 4,390 EST. COST REUCTION ITERTION 3 (b) Figure 9.9

41 CRFT (Computerized Layout Techniques) Yöntemi: ir bilgisayar programıdır. değerlendirme yapar. Sezgisel yaklaşımla Çok fazla bölümü olan iş yerlerinde yerleşim problemi bu tip bilgisayar programlarıyla çözülebilir (40 bölüme kadar yerleşim düzenlemesi yapabilir). Taşımaların yapıldığını Fork-lift gibi taşıma sistemleri ile varsayar.

42 Sürece göre yerleşim düzeni Örnek 2. ilgi toplama : alan gereksinimi, nereden nereye matrisi vs Recovery First Sports Medicine Clinic (total space 3750 sq. ft.) Radiology Laboratory 400 sq. ft. 300 sq. ft. C Lobby & Waiting 300 sq. ft. Examining Rooms 800 sq. ft. E Surgery & Recovery 900 sq. ft. F Physical Therapy 050 sq. ft.

43 ilgi toplama

44 Yeni yerleşim düzeni hazırlama Use trial and error with from-to and REL Charts as a guide Use computer software like LEP or CRFT

45 Örnek 3.. Office of udget Management Space Requirements epartment rea Needed (ft2). dministration 2. Social services 3. Institutions 4. ccounting 5. Education 6. Internal audit 3,500 2,600 2,400,600,500 3,400 Total 5,000 Current lock Plan ' 2 50' 5

46 Yakınlık matrisi 00' 50' Example 8. Office of udget Management Trips between epartments epartment. dministration 2. Social services 3. Institutions 4. ccounting 5. Education 6. Internal audit epartments and 6 have the most interaction. epartments 3 and 5 have the next highest. epartments 2 and 3 have next priority.

47 Önerilen blok plan 00' 50' First put departments and 6 close together Next put departments 3 and 5 close together Then put departments 2 and 3 close together ' 4 50' 5

48 pplying the Weighted- istance Method Weighted-distance method: mathematical model used to evaluate flexibleflow layouts based on proximity factors. Euclidean distance is the straight-line distance, or shortest possible path, between two points. Rectilinear distance: The distance between two points with a series of 90 degree turns, as along city blocks.

49 istance Measures Euclidian istance d = (x x)2 + (y (x (y y)2 Rectilinear istance d = x x x + y y y

50 Calculating the W Score Example 8.2 Load istance nalysis Current Plan Proposed Plan ept Closeness istance istance Pair Factor, w d wd Score d wd Score,2,3,4,5,6 2,3 2,4 2,5 3,4 3,5 4,5 5, Pearson Education ld = ld = 82

51 Örnek (heizer & render, 2007, 293) Uçak motorları onarımı yapan bir firmanın yöneticisi tesisdeki malzeme akışını iyileştirmek amacıyla süreç yerleşim düzenini uygulamak istemektedir. Halen mevcut düzen 8 departmandan olusmakta ve aşağıda gösterilmektedir. Tek fiziki kısıt giriş/ofis kısmının aynen bırakılmasıdır. Herbiri 0 m2 olan odalar yararlı olması durumunda birbirleri ile değiştirilebilmektedir. Öncelikle departmanlar arası hareketler ( aylık ortakama ) belirlendi ve aşagıdaki gibi listelendi. Yöneticinin amacı toplam hareketi minimize edecek bir yerleşim düzeni bulmaktır.

52 Ürüne göre yerleşim düzeni Sürece göre yerleşimden farklı, iş sırası önemli. azı işlerin önce bitmesi gerekir. Sürecin hızı önemlidir, yani iş istasyonunda işi yapmak için ne kadar zaman vardır. Hat dengeleme problemine dönüşür.

53 Mconald s ssembly Line Figure 9.2

54 Montaj hattı dengeleme Montaj hattı dengeleme; belli bir hatta istenen çıktıyı elde ederken, makineler veya personel arasındaki dengesiz kullanımı minimize etmedir. İstenilen miktardaki üretim için, gerekli araçlar, ekipmanlar ve kullanılan iş metodları bilinmelidir. Her montaj görevi için gerekli zamanlar belirlenmiş olmalıdır. Görevler arasındaki öncelik ilişkileri de bilinmelidir. Öncelik diyagramı ve görev süreleri bilinerek, belli bir üretim miktarını sağlamak üzere görevler iş istasyonları halinde gruplandırılır.

55 Üretim hızı; yani hattın sonundan çıkan mamül sayısı, en yavaş işlem süresine bağlıdır: İşlem süresi; biri 2, diğeri 5 dak. olan iki işlemden oluşan bir üretim hattında, Saatte üretilen mamül sayısı: 60/5= 2 adet iğer istasyonun çalışma süresi: 2*2=24 dak. iğer istasyonun boş kalma süresi: 60-24= 36 dak. 2dak 5dak 5dak/parça

56 Örneğin, yüzlerce işlemin bulunduğu bir otomobil montaj hattında işlem sürelerinin farklılıklarından dolayı doğacak kayıpların büyüklüğü aşikardır. u farkların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara üretim (montaj) hattı dengeleme denir. Ürüne göre düzenleme yaklaşımında kullanılan temel kriter dengelemedir

57 Üretim/montaj hattı dengeleme Eğer bir üretim hattındaki tüm istasyonların birim zamandaki üretim miktarları eşit ise üretim hattı dengededir demektir. Gerçek hayatta bir atölyede tam dengeye ulaşılması imkansızdır. İdeal olanı kapasite farklılıklarının minimize edilmesidir. Çok basit ve az makineden oluşan bir istasyonda dengeleme problemi oldukça basittir.

58 Çevrim (cycle time) süresi Çevrim süresi bir görevi veya bir süreç adımını tamamlamak için gerekli gerçek süredir. Ürünün her iş istasyonunda geçirebileceği maksimum süredir. Çevrim süresi, her istasyonun kendi işlerini tamamlama süresidir. Üretimin ne sıklıkta tamamlanacağını belirtir. Günlük talebi veya yapılması gerekli üretim miktarını günlük üretken süreye bölerek elde edilir. Ct=günlük üretim süresi/günlük gerekli üretim miktarı Günlük üretken çalışılabilir süre 480 dak ise (60d.x8s) ve her gün montaj hattında 40 adet üretilmek istenirse.ct=480/40=2 dakika/adet

59 Çevrim (cycle time) süresi Çevrim süresi üretilen miktarla direk ilişkilidir. Ct hızlandıkça sayısal değeri küçülür. Ct 50 ise, ir iş istasyonu işlerini 50 sn de tamamlar demek, bir birim ürünü 50 sn de tamamlar demek Ct 00 sn olsa her 00 sn de bir ürün alınır. 50 sn lik ct ile gün sonunda daha fazla ürün elde edilir.

60 Örneğin, çevrim zamanları herbiri sırasıyla 3, 2 ve 4 dak olan üç işlemli bir proseste istasyonların dengelenmesi için birim zamandaki üretimlerin en küçük ortak katını (EKOK) bulmak yeterlidir. Makina 60/ 3= 20 br. Makina 60/ 2= 30 br. Makina 60/ 4= 5 br. EKOK: 60 br. una göre kapasiteler sırası ile 3, 2, 4 katı arttırmak yeterlidir. ncak işlem sayılarının fazla ve sürelerin kesirli olması halinde bu şekilde hesaplamak olanaksızdır. yrıca gerçek hayata kapasiteler sınırlıdır.

61 Sınırlı kapasiteli dengeleme problemi: Montaj hattı dengelemesi, montaj hattındaki kısıtlara uyarak, bir veya daha fazla amacı en iyileyecek şeklide, çeşitli işlerin istasyonlara atanması problemidir. u tip bir problemde amaç, işlemleri uygun bir şekilde gruplandırarak boş zaman kayıplarını azaltmaktır.

62 Hat dengeleme : görevleri ve görevler arasındaki öncelik ilişkilerini belirle Görevler (işlemler) arasındaki öncelik ilişkilerine göre akış diyagramı (öncelik diyagramı) çizilir. 2: istenen çıktı miktarına karar ver (belli bir sürede ne kadar üretmek isteriz) 3: çevrim süresi (cycle time ) ni hesapla Sistemden beklenen çıktı miktarına göre bir birimi üretmek için gerekli çevrim süresi hesaplanır. 4: teorik olarak, gerekli minimum- teorik iş istasyonu sayısını hesapla (gerçek fazla olabilir) 5: görevleri iş istasyonlarına ata (hat dengeleme) Tüm işler minimum sayıda iş istasyonuna atanır. 6: etkinliği, etkin olmayan (boş) süreyi hesapla

63 Wing Component Example Performance Time Task (minutes) 0 C 5 4 E 2 F 3 G 7 H I 3 Total time 66 Task Must Follow Task Listed elow C, F E G, H This means that tasks and E cannot be done until task has been completed

64 Wing Component Example Performance Time Task (minutes) 0 C 5 4 E 2 F 3 G 7 H I 3 Total time 66 Task Must Follow Task Listed elow C, F E G, H 5 0 C 3 7 F G 4 2 E 3 I H Figure 9.3

65 Wing Component Example Performance Time Task (minutes) 0 C 5 4 E 2 F 3 G 7 H I 3 Total time available mins per day 40 units required Task Must Follow Task Listed elow Production time available per day Cycle time = Units required per day = 480 / 40 5 C, = 2 minutes per unit C F n E for taskfi Time G Minimum G, H i= 4 number of = workstations Cycle time 2 3 I = 66 / 2 E H = 5.5 or 6 stations Figure 9.3

66 Line-alancing Heuristics Wing Component Example. Longest task time Choose the available task with 480 available Performance Task Must Follow the longest task time mins per day Time Task Listed Task2. Most (minutes) 40task units following tasks elow Choose the available withrequired of following 0 the largest number Cycle time = 2 mins tasks Minimum = 5.5 or 6 C 3. Ranked5positional Choose the available workstations task for which the sum of following weight 4 E 2 task times is the longest 5 F 3 C, C task with G 4. Shortest 7 task time FChoose0the available 3 7 the shortest task time H E G F I 5. Least number 3 G, H 4 task with of Choose the available 3 following tasks the least number of following Total time 66 I 2 tasks E H Table 9.4 Figure 9.3

67 Wing Component Example Performance Time Task (minutes) 480 available mins per day 40 units required Task Must Follow Task Listed elow 0 Station C 52 4 E 0 2 F 3 G 7 H I 3 2 Stationtime 66 Total E Station 4 5 C C, 4 F E G, H Cycle time = 2 mins Minimum workstations = 5.5 or F G Station 3 3 I Station 6 H Station 5 Figure 9.4

68 Wing Component Example Performance Time Task (minutes) Task Must Follow Task Listed elow 480 available mins per day 40 units required 0 Cycle time = 2 mins Minimum C 5 workstations = 5.5 or 6 4 E 2 F 3 C, Task times G 7 F Efficiency = (ctual number ofeworkstations) x (Largest cycle time) H I 3 G, H = 66 minutes / (6 stations) x (2 minutes) Total time 66 = 9.7%

69 : görevleri ve görevler arasındaki öncelik ilişkilerini belirle E x a m p le 0.4 V ic k i's P iz z e ria a n d th e P re c e d e n c e ia g ra m Im m e d ia te T a s k T im e W o rk E le m e n t T a s k e s c rip tio n P re d e c e s s o r (s e c o n d s C E F G H I R o ll d o u g h P la c e o n c a rd b o a rd b a c k in g S p rin k le c h e e se S p re a d S a u c e d d p e p p e ro n i d d sa u sa g e d d m u sh ro o m s S h rin k w ra p p iz z a P a c k in b o x N one C E,F,G H T o ta l ta s k tim e

70 hesaplamalar 2: çıktı miktarını belirle Vicki needs to produce 60 pizzas per hour 3: çevrim süresi (cycle time) belirle Her iş istastonunun işi tamamlaması gereken süre Cycle time (sec./unit) available time sec./day 60 min/hr x 60 sec/min 60 sec./unit desired output units/hr 60 units/hr darboğaz işlem ile kısıtlanan süre (süreçteki en uzun görev): Maximum output available time 3600 sec./hr. 72 units/hr, or pizzas per hour bottleneck task time 50 sec./unit

71 hesaplamalar 4: teorik minimum iş istasyonu sayısını hesapla TM = number of stations needed to achieve 00% efficiency (every second is used) task times TM cycle time 65 seconds 2.75, or 3 stations 60 sec/station aima tam sayıya yuvarla nalizimizde alt sınırı belirlemiş oluruz.

72 hesaplamalar 5: görevleri iş istasyonlarına ata İlk istasyondan başla, en uzun yapılması gerekli işi seç, öncelik ilişkisine dikkat et En uzun süreli işi ilave ederek devam et, cycle time ı aşmadan İstenen cycle time içinde ilave edecek görev kalmayınca diğer istasyona geç. W o r k s ta tio n 2 3 E lig ib le ta s k C E, F, G E, F F H I T a s k S e le c te d C G E F H I T a s k tim e Id le tim e

73 hesaplama 6: etkinliği ve hattaki gecikmeyi hesapla etkinlik (%): toplam üretken sürenin toplam süreye oranıdır. Efficiency t (%) NC 65 sec % 3 stations x 60 sec. Hattaki geçikme (boş süre)(%): hattın % 00 ün altına ne kadar düştüğünü gösteren miktardır. alance delay 00% 9.7% 8.3%

74 Line alancing Example 8.3 Green Grass, Inc., a manufacturer of lawn & garden equipment, is designing an assembly line to produce a new fertilizer spreader, the ig roadcaster. Using the following information, construct a precedence diagram for the ig roadcaster.

75 Work Element C E F G H I Line alancing Time Immediate escription (sec) Predecessor(s) olt leg frame to hopper 40 None Insert impeller shaft 30 ttach axle 50 ttach agitator 40 ttach drive wheel 6 ttach free wheel 25 C Mount lower post 5 C ttach controls 20, E Mount nameplate 8 F, G Total Green Grass, Inc E C F I G 2007 Pearson Education H 5 8

76 esired Output and Cycle Time esired output rate, r must be matched to the staffing or production plan. Cycle time, c is the maximum time allowed for work on a unit at each station: c= r

77 Theoretical Minimum Theoretical minimum (TM ) is a benchmark or goal for the smallest number of stations possible, where total time required to assemble each unit (the sum of all workelement standard times) is divided by the cycle time. It must be rounded up Idle time is the total unproductive time for all stations in the assembly of each unit. Efficiency (%) is the ratio of productive time to total time. alance elay is the amount by which efficiency falls short of 00%.

78 Output Rate and Cycle Time Example 8.4 Green Grass, Inc. esired output rate, r = 2400/week Plant operates 40 hours/week r = 2400/40 = 60 units/hour Cycle time, c = /60 = minute/unit = 60 seconds/unit r

79 Calculations for Example 8.4 continued Theoretical minimum (TM ) - sum of all workelement standard times divided by the cycle time. TM = 244 seconds/60 seconds = It must be rounded up to 5 stations Cycle time: c = /60 = minute/unit = 60 seconds/unit Efficiency (%) - ratio of productive time to total time. Efficiency = [244/5(60)]00 = 8.3% alance elay - amount by which efficiency falls short of 00%. (00 8.3) = 8.7%

80 Line alancing c = 60 seconds/unit TM = 5 stations Efficiency = 8.3% ig roadcaster H S3 S S2 40 C 50 F 25 E 6 Cumm Station Candidate Choice Time Idle Time S S2,C C I 50 0 S3,F,G E,F,G 8 F G 5

81 The goal is to cluster the work elements into 5 workstations so that the number of work-stations is minimized, and the cycle time of 60 seconds is not violated. Here we use the trial-and-error method to find a solution, although commercial software packages are also available. Green Grass, Inc. Line alancing Solution 30 S3 S S2 40 C Pearson Education 20 E S4 6 S5 F c = 60 seconds/unit TM = 5 stations Efficiency = 8.3% H I G 5 8

82 PROLEM II You ve just been assigned the job a setting up an electric fan assembly line with the following tasks: Task C E F G H Time (Mins) escription ssemble frame Mount switch ssemble motor housing Mount motor housing in frame ttach blade ssemble and attach safety grill ttach cord Test Predecessors None None, C E F, G

83 Öncelik iyagramı İŞ ÖNCELİK -- İŞ ÖNCELİK E C -- F E G, C H E, G G H C E F

84 Task C E F G H Time (Mins) escription ssemble frame Mount switch ssemble motor housing Mount motor housing in frame ttach blade ssemble and attach safety grill ttach cord Test Predecessors None None, C E E, G

85 ÖNCELİK İYGRMI Task C is the cycle time of the line and therefore, the maximum rate of production. 2 G C E F H Productiontim eperday 420m ins M axproduction= = =29units ottlenecktim e 3.25m ins/unit

86 Question: Suppose we want to assemble 00 fans per day. What would our cycle time have to be? nswer: Production time per period Required Cycle Time, C = Required output per period 420 mins / day C= = 4.2 mins / unit 00 units / day

87 etermine Theoretical Minimum Number of Workstations nswer: Theoretical Min. Number of Workstations, N t Nt = Sum of task times (T) Cycle time (C).35 mins / unit Nt = = 2.702, or mins / unit

88 2 G C E F Station.4 H Task C E F G H Station 2 (4.2-2=2.2) (2.2-=.2) G (.2-=.2) C ( )=.95 Idle=.2 Idle =.95 Followers Time (Mins) Station 3 (4.2-.2)=3 E (3-.5)=2.5 F (2.5-)=.5 H (.5-.4)=. Idle =.

89 etermine the Efficiency of the ssembly Line Sum of task times (T) Efficiency = ctual number of workstations (Na) x Cycle time (C).35 mins/ unit Efficiency= =.90 (3)(4.2mins/ unit)

90 Örnek (heizer 9.8) ir mobilya firması her çeşit ofis mobilyası üretmektedir. Sekreter koltuğu adı verilen bir ürün 30 liraya satılmaktadır. Gün boyunca 480 dakika çalışılmakta, ortalama günlük talep ise 50 sandalye civarında olmaktadır. Üretim için gerekli görevler, süreleri ve öncelik ilişkisi aşağıdaki gibidir. u üretim için öncelik diyagramını çiz. Çevrim süresi ne kadardır Teorik, minimum iş istasyonu sayısı nedir Görevleri iş istasyonlarına atayınız Her gün toplam boş süre ne kadardır Tüm montaj hattının etkinliği ne kadardır

91 görev Süre (dak) Öncel görev C 6, 5 C E 6 F 7 E G 8 E H 6 F,G

92 Örnek (heizer9.0) Spor ayakkabı üreten bir firma, koşu ayakkabıları üretimi için 0 ayrı görev gerçekleştirmekte ayakkabıları 0 liraya satmaktadır.günlük talep 60 çift olup, 400 dakika çalışılmaktadır. Öncelik diyagramını çiz Minimum teorik iş istasyonu sayısını hesapla Görevleri minimum uygun sayıda iş istasyonuna ata Sürecin etkinliği nedir Çevrim başına boş süre ne kadardır

93 görev süre Öncel görev - 3 C 2 4 E C, F 3 G 2 F H 5 G I E,H j 3 I

94 İş yeri düzeni stratejileri Sürece göre (atölye) Ürüne göre (tekrarla malı) Sabit pozisyonl u (proje) büro perakende depo Örnek: Hastane restoran TV Oto un, çimento Gemi bina Sigorta ilgisayar fir. Supermarket Problem: Her ürün için malzeme akışını düzenlemek Ürünlerin bir istasyondan diğerine akışını düzenlemek (montaj hattı dengeleme) ölgenin etrafındaki sınırlı depolama alanına materyali getirmek irbirine yakın temas gerektiren personeli yerleştirmek Yüksek kar marjı olan malları öncelikle müşteriye empoze edecek yerleşim Eczane mağaza epo toptancı üşük maliyetli malzeme aktarma ve düşük maliyetli depolama