İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

3 Denetlenen Kuruluşun ; Unvanı : İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Merkezi Bağlı olduğu kuruluş : İstanbul : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Ortaklık Hisse adedi Sermaye durumu Taahhüt Edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL % TL % TEDAŞ ,00 100, ,00 100,0 - - Toplam ,00 100, ,00 100,0 - -

4 Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği kurum Asli görevi veya mesleği Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1 Başkan M. Şükrü DOĞAN ÖİB ÖİB Başkan Yardımcısı " Zafer ERKAN " TEDAŞ Müşaviri D. Ediyor 2 Üye Mükremin ÇEPNİ " Şirket Genel Müdürü D. Ediyor 3 " Sami KOVANCI " TEDAŞ Müşaviri D. Ediyor 4 " Adnan GÜRDAL " ÖİB Proje Grup Başkanı D. Ediyor 5 " M. Emin ERTUĞRUL " Serbest Meslek " Bekir BAYRAKDAR " İstanbul Defterdarı " Ali Güner TEKİN " ÖİB Danışma Hizm.Dai.Bşk Denetim Kurulu Denetim kurulundaki Temsil ettiği Adı ve soyadı unvanı kurum Asli görevi veya mesleği Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1 Üye Hasan AYKIN ÖİB Maliye Müfettişi D. Ediyor 2 " A. Melih Yavuz " ÖİB Müşaviri D.Ediyor

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I.TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat 2 C- Personel durumu 7 III. MALİ BÜNYE 13 A- Mali durum 14 B- Mali sonuçlar 19 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 24 A- Giderler 24 B- Tedarik işleri 27 C- Üretim ve Maliyetler 39 D- Pazarlama 46 E- Sigorta işleri 65 F- İşletme sonuçları 65 G- İştirakler 76 H- Yatırımlar 76 V. BİLANÇO 95 Aktif 95 Pasif 120 VI. GELİR TABLOSU 130 VII. EKLER 143

6 KISALTMALAR AB AG AYB DPT DUY EPDK EPE ETKB EÜAŞ GWh HES İHD İSDF KAMU-İŞ KDV KHK KİK KİT kv kva kwh MVA MYTM OG ÖİB ÖYK PMUM SGK TEFE TEDAŞ TEİAŞ TEK TES-İŞ TETAŞ TÜFE TÜİK TFRS TMS TÜFE TÜİK TWh UFRYK ÜFE YPK Yİ YİD Avrupa Birliği Alçak Gerilim Avrupa Yatırım Bankası Devlet Planlama Teşkilatı Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Endeksi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi Giga Watt saat Hidroelektrik Santrali İşletme Hakkı Devri İtibari Sistem Dengesizlik Fiyatı Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası Katma Değer Vergisi Kanun Hükmünde Kararname Kamu İhale Kurumu Kamu İktisadi Teşebbüsü kilo Volt kilo Volt Amper kilo Watt saat Mega Volt Amper Milli Yük Tevzii Merkezi Orta Gerilim Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Tüketici Fiyat Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Finansal Raporlama Standartları Türkiye Muhasebe Standartları Tüketici Fiyat Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu Tera Watt saat Uluslararası Finansal Raporlama Yorum Komitesi Üretici Fiyat Endeksi Yüksek Planlama Kurulu Yap-İşlet Yap-İşlet-Devret

7 I. TOPLU BAKIŞ Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak üzere tarih ve 1312 sayılı Kanun ile KİT statüsünde TEK kurulmuş, tarihinde faaliyetlerine başlamış ve böylece imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında Türkiye de elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetlerinin TEK bünyesinde toplanması amaçlanmış; daha sonra 1312 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren tarih ve 2705 sayılı Kanun hükümleri uyarınca da belediye, köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri, hak ve borçları ile Kuruma devredilmiştir tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan TL sermayeli TEK Sınırlı Sorumlu Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak faaliyetlerine devam etmiştir yılında yürürlüğe giren 110 sayılı KHK ile 1312 sayılı TEK yasası yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki bünyesi amaç ve faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir. 233 sayılı KİT ler Hakkında KHK nın 63. maddesi ile Kurumun kuruluşuna ilişkin 110 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve 60. maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT olarak yeniden kurulmuş ve ana statüsü tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak faaliyetlerini TEK olarak sürdürmeye devam etmiştir tarih ve 85/9800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Görevlendirilecekleri Bölgeleri Gösterir Yönetmelik te, tarihli, 89/14345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılarak İstanbul da 16. Görev Bölgesi (İstanbul ili Anadolu Yakasında; batıda İstanbul Boğazı, doğuda İstanbul-İzmit il sınırı, kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi sahilleri ve Büyükada ile Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları sınırları içinde kalan bölge) oluşturulmuş; TEK Yönetim Kurulu kararı ile bağlı iller ayrılarak Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesinin faaliyet alanı, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köylerini kapsayacak biçimde yeniden belirlenmiş ve İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak çalışmaya devam etmiştir. Bu değişikliğin hemen ardından, tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca çıkarılan tarihli ve 89/14393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesinin faaliyet alanı içindeki İstanbul Anadolu Yakası nda (16. Görev Bölgesi) Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. (AKTAŞ), 30 yıl süreyle elektrik üretimi, dağıtımı ve ticaretiyle görevlendirilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak; tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile AKTAŞ arasında Görev Verme Sözleşmesi,

8 tarihinde de Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) ile AKTAŞ arasında İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Böylece, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesinin faaliyet alanı içindeki 16. Görev Bölgesi İstanbul Anadolu Yakası nın İşletme Hakkı 1990 yılında, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. ye devredilmiştir. Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ve özelleştirme hedefleri doğrultusunda tarihli, 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK; TEAŞ (üretim, iletim ve toptan satış) ve TEDAŞ (dağıtım ve perakende satış) olmak üzere önce ikiye ayrılmış; daha sonra 2001 yılına gelindiğinde dünya uygulamaları ile uyumlu bir şekilde 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle TEAŞ yeniden yapılandırılarak üretim (EÜAŞ), iletim (TEİAŞ) ve ticaret (TETAŞ) faaliyetleri birbirinden yasal olarak ayrıştırılmıştır. Böylece üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri birbiriyle organik ilişkisi olmayan bağımsız kuruluşların rol aldığı alt sektörler haline gelmiş ve bu esnada doğal tekel niteliği taşıyan iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yatırımcılar açısından iletim ve dağıtım şebekelerine ayrımcı olmayan bir erişim rejimini temin etmek üzere EPDK oluşturulmuştur. Bu kapsamlı düzenlemeler neticesinde, TEK in elektrik dağıtım müesseseleri TEDAŞ bünyesinde kalmış ve müesseselerin mevcut faaliyetleri, ticaret unvanları yeni duruma göre tescil edilmek suretiyle TEDAŞ yapısı içinde aynen devam etmiştir. Öte yandan Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Anadolu Yakası nda elektrik dağıtım hizmetini yürüten Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. nin TEDAŞ ile imzaladığı imtiyaz sözleşmesini, kamu yararına aykırı bularak iptal etmiş; Bakanlar Kurulu da iptal kararı üzerine, İstanbul Anadolu Yakası ndaki elektrik dağıtım görevini Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. den alarak, tarihinden itibaren TEDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım İşletmesi Koordinatörlüğü ne devretmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu Kanunun 14 üncü maddesi ile TEDAŞ ve EÜAŞ ın bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme işlemlerinin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde ÖİB tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğünde, DPT, Hazine Müsteşarlığı, EPDK ve ÖİB başta olmak üzere diğer ilgili taraflarca Elektrik Enerjisi Sektörü nün aynı zamanda AB topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesi ve söz konusu sektörde yapılması planlanan reform ve özelleştirmelerle ilgili olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi (Strateji Belgesi), YPK nın tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

9 4628 sayılı Kanuna göre dağıtım sektörü, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletilecek olup; Strateji Belgesi ekinde, Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik/mali faktörler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştür. Görüldüğü üzere, Türkiye de elektrik dağıtım sektörü zaman içinde çeşitli yapısal aşamalardan geçmiş; 4628 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden 2004 yılına kadar devam eden süreçte TEDAŞ, İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük ve yedi bağlı ortaklık ile bu bağlı ortaklıkların dışında kalan illerde müesseseler şeklinde yapılanmış; bu dönemden sonraki süreçte elektrik dağıtım sektöründe serbest piyasa koşullarını ve rekabete dayalı bir piyasa ortamını tesis etmek amacıyla kamu mülkiyetindeki elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine karar verilmiştir. Strateji Belgesi nde özelleştirme uygulamalarına dağıtım bölgeleri baz alınarak kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinden başlanacağı belirtilmiş; TEDAŞ bünyesinde bulunan dağıtım şebekesinin, 21 bölge olarak belirlenen dağıtım bölgelerinden, Kayseri haricindeki 20 dağıtım bölgesi eylem planına uygun olarak ÖYK nın tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğince uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede ÖİB, dağıtım varlıklarının özelleştirme yöntemini; TEDAŞ a ait dağıtım bölgelerinin birer dağıtım şirketi haline dönüştürülmesi, dağıtım faaliyeti içinde tanımlanamayacak olan duran varlıkların bu şirketlerin mülkiyetine verilmesi, şirketlere en fazla 49 yıl süre ile dağıtım lisansı verilmesi ve şirketlerin hisselerinin satılması şeklinde belirlemiştir. Bunun üzerine, Kayseri İli dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ ın mevcut 64 müessese ve İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük ile 7 bağlı ortaklığı 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde yeniden yapılandırılarak, %100 hissesi TEDAŞ a ait anonim şirket şeklinde 20 dağıtım şirketine dönüştürülmüştür. Böylece ÖYK nın tarihli ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ ın %100 hissedarı olduğu İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Anasözleşmesi, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden düzenlenmiş olup; tarihinden itibaren 14. Görev Bölgesi ndeki kurum faaliyetleri, AYEDAŞ İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adı altında yürütülmektedir. ÖYK nın tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile TEDAŞ ın özelleştirme stratejisi belirlenerek, sermayesinin %100 ü TEDAŞ a ait olan ve elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım lisansı ile TEDAŞ ın uhdesinde bulunan dağıtım sisteminin işletme hakkına sahip olan veya ileride sahip olacak dağıtım şirketlerinin hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiştir.

10 Bu satış modeline göre yatırımcı, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Bölgesi nde elektrik dağıtım lisansına sahip tek şirket olacaktır; ancak yatırımcının işletme hakkını devraldığı dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurların mülkiyeti TEDAŞ uhdesinde kalmaya devam edecektir. Yatırımcı dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak, TEDAŞ ile imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde edecektir. Başka bir anlatımla, Strateji Belgesindeki hususlar da dikkate alınarak tasarlanan İşletme Hakkı Devri ne dayalı Hisse Satış Modeli ne göre, aktiflerinde dağıtım varlıklarının İşletme Hakkı ile Elektrik Dağıtım Lisansı ve Perakende Satış Lisansı bulunan şirketlerin hisselerinin blok satış yoluyla özelleştirilmesi öngörülmüştür. İşletme Hakkı Devrine dayalı Hisse Satış Modeli nin amacı, yatırımcıya işler durumdaki bir dağıtım şirketini devretmektir. Dağıtım şirketinin kurulması, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi nin imzalanması, Dağıtım ve Perakende Satış Lisansının verilmesi ve Enerji Alım Anlaşmalarının imzalanması işlemleri, değinilen satış modelinin uygulanabilmesi için gerekli adımları oluşturmaktadır. Bu işlemlerin tamamı ihale ilanı öncesinde tamamlanmış durumdadır. Gelinen aşamada; TEDAŞ a ait AYEDAŞ ın %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ÖİB tarafından tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihale açılmış olup, ihalede son teklif verme tarihi olan itibarıyla 11 teklif alınmıştır tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif ABD Doları bedelle MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından verilmiştir. Söz konusu satış, ÖYK nın aşağıdaki kararı ile onaylanmıştır. ÖYK nın tarihli, 2011/31 Karar sayılı toplantısında, ÖİB (İdare) in tarih ve 2187 sayılı yazısı ile ÖYK ya sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinde; ÖYK nın tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen TEDAŞ ın, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissesinin, İhale Komisyonu tarafından yapılan tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda; ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, -MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Yıldızlar SSS Holding A.Ş. ye

11 İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yıldızlar SSS Holding A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, -Yıldızlar SSS Holding A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, -Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ABD Doları bedelle dördüncü teklifi veren Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, -Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ABD Doları bedelle altıncı teklifi veren Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, -Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin imzalanması, satış ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare nin yetkili kılınmasına, Karar verilmiş olup; sırasıyla MMEKA, Yıldızlar SSS Holding A.Ş., Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmeleri nedeniyle geçici teminatları İdare lehine irat kaydedilmiş; söz konusu ihalede ABD Doları bedelle altıncı en yüksek teklifi veren Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu ile devir sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin çalışmalar, raporlama tarihi (Haziran-2012) itibarıyla ÖİB tarafından sürdürülmektedir. Şirketin genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler tablosu aşağıdadır.

12 Toplu Bilgiler Ölçü Fark Artış veya azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,3 Yabancı kaynaklar Bin TL ,3 Mad. duran varlık (edinme değeri) Bin TL (8.648) (5,6) Maddi duran varlık birik. amortis. Bin TL Yatırım. için yap. nakdi ödemeler Bin TL (1.290) (2,5) Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % 98,7 68,5 78,9 97,1 114,4 17,3 17,8 Tüm alım tutarı Bin TL (64.143) (4,7) Satın alınan enerji miktarı GWh (107) (1,2) Satın alınan enerji maliyet tutarı Bin TL (71.523) (5,4) Satın alınan enerji birim maliyeti Kr/kwh 9,6 12,11 14,32 15,43 14,78 (0,65) (4,2) Kayıp ve kaçak oranı % 9,36 8,62 7,48 6,91 8,30 1,39 20,1 Satılan enerji miktarı GWh (17) (0,2) Net satış tutarı Bin TL ,9 Ortalama satış fiyatı (Net) Kr/kwh 12,7 16,56 20,06 21,74 23,66 1,92 8,8 Ortalama satış maliyeti Kr/kwh 12,2 13,6 15,69 17,11 16,64 (0,47) (2,7) Stoklar : -Malzeme Bin TL (374) (3,5) -Diğer stoklar Bin TL (24) (23,5) İşçi (ortalama) Kişi (57) (3,2) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,0 Cari yıla ilişkin : -İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,8 -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,3 Dönem karı vergi ve diğ. yas. yük. Bin TL ,9 Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,6 GSYIH ya katkı (üretici fiyat.) Bin TL ,4 GSYIH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,1 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ,1 Faaliyet karlılığı (özk. yönünden) % ,0 366,0 511,7 145,7 39,8 Mali karlılık (özkay. yönünden) % ,1 336,8 292,7 663,7 Ekonomik karlılık % ,8 6,4 47,6 41,2 643,7 Zararlılık (özkaynaklar yönünden) % 68,6 51, Faaliyet karı Bin TL ,0 Dönem karı veya zararı Bin TL (52.720) (12.482) ,5 Bilanço karı veya zararı Bin TL (52.720) (8.296) ,7

13 İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ( Şirket ) nin ana faaliyet konusu genel ekonomi politikasına uygun olarak elektrik dağıtım faaliyeti ve ticaretini içermektedir. Şirket, 4046 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmakla birlikte Şirketin elektrik piyasasındaki yükümlülükleri 4628 sayılı Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ ve EPDK kararları ile detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Şirket, tüm elektrik piyasası mevzuatından sorumlu olup, aynı zamanda TEDAŞ ile imzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile getirilen yükümlülüklere uymak zorundadır. Bu bağlamda Şirket, adeti kendisine, adeti üçüncü şahıslara ait toplam adet dağıtım trafosundan oluşan MVA kurulu gücü ile bölgesindeki 11 ilçe, 11 belde ve 84 köydeki km OG kablo, km OG havai hat, km AG kablo, km AG havai hat olmak üzere toplam km dağıtım hattı şebekesinin işletme ve bakım hizmetleri de dahil olmak üzere tarihi itibarıyla kayıtlı ( : ) adet abonesine elektrik dağıtım hizmeti ve perakende elektrik satış hizmeti vermektedir. Şirket, 2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak bu hizmetleri; merkezi İstanbul Anadolu Yakası nda bulunan Şirket müdürlüğü ve merkez teşkilatında yer alan insan kaynakları, iş güvenliği ve kalite yönetim, planlama ve proje, müşteriler, sistem işletme, mali işler, tahakkuk tahsilat ve tesis müdürlüğünden oluşan ana hizmet birimleri ile bağlı 15 işletme müdürlüğünde kayıtlı ortalama işçi statüsünde personel ve dışarıdan hizmet alımı yoluyla kullanılan işgücü kapsamındaki yüklenici işçi eliyle yürütmüştür. Şirket, İstanbul İli Anadolu Yakası için EPDK nın tarihli ve sayılı, aynı tarihli sayılı kararları ile tarihinden itibaren 30 yıl süreyle elektrik dağıtım lisansı ve perakende satış lisansı temin etmiştir. Şirket sahip olduğu dağıtım lisansı ile yukarıda belirtilen bölgede elektrik enerjisi dağıtım faaliyeti yürütürken; perakende satış lisansı ile piyasada elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin perakende satışı ve perakende satış hizmeti ile iletim seviyesinin altındaki gerilim seviyesinden ithalat faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Şirket yukarıda belirtilen lisansların yürürlük tarihlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası ndan oluşan faaliyet bölgesinde, elektrik dağıtım hizmeti pazarında doğal tekel konumundadır. Perakende elektrik satışı ve perakende satış hizmetleri pazarında ise rekabete açık piyasa yapısına geçiş sürecini yaşamaktadır yılında YPK kararı ile kabul edilen Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi ne göre Türkiye elektrik piyasasında hedef, ikili anlaşmalara ve Gün Öncesi Piyasasına dayalı tamamen rekabete açık bir piyasa oluşturmaktır. Bu amaca yönelik olarak özel sektör tarafından üretilen elektriğin tüketicilere rekabetçi bir piyasa yapısı içerisinde serbest olarak ulaştırılmasını teminen EPDK, serbest tüketici olma limitini sürekli düşürmektedir.

14 2002 yılında 9 milyon kwh/yıl tüketim değeriyle başlatılan serbest tüketici limitini azaltma süreci devam etmektedir yıllarını kapsayan ikinci uygulama dönemine ilişkin tarife usul ve esaslarına göre, ikinci uygulama dönemine hazırlık çerçevesinde alınan EPDK Kurul kararlarıyla Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği nin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limiti 2010 yılı için kwh/yıl, 2011 yılı için kwh/yıl, 2012 yılı için kwh/yıl olarak uygulanmaya başlanmıştır. Böylece, Şirketin dağıtım sisteminde sunulan toplam elektrik enerjisi 2010 yılı için 10,0 milyar kwh olup, bunun 8,6 milyar kwh kısmı Şirket abonelerine, 1,4 milyar kwh kısmı serbest tüketicilere ait olmakla birlikte, Şirketin faaliyet bölgesindeki fiili piyasa açıklık oranı %14,0 düzeyinde gerçekleşmiştir. Buna karşılık, 2011 yılında dağıtım sisteminde sunulan yaklaşık 10,8 milyar kwh elektrik enerjisinin 8,5 milyar kwh kısmı Şirket abonelerine, 2,3 milyar kwh kısmı serbest tüketicilere ait olmakla birlikte fiili piyasa açıklık oranı %21,4 seviyesine ulaşmış olup, Şirketin perakende elektrik satışı pazar payı %78,6 oranına gerilemiştir yılına kadar serbest tüketici limitinin sıfırlanarak, İstanbul Anadolu Yakası ndan oluşan dağıtım bölgesindeki tüm elektrik tüketicilerinin serbest tüketici kapsamına alınabilmesi için dağıtım sistemindeki ölçme, iletişim ve kontrol teknik altyapısının uygun olması ve Şirketin otomatik sayaç okuma altyapısını kurması gerekmektedir. Şirket, 2011 yılı net satış gelirleri toplamı 1,8 milyar TL nin ağırlıklı olarak %89 unu mesken, ticarethane ve sanayi tarife grubuna tabi abonelerinden, %11 ini ise diğer abone gruplarından elde etmiştir. Perakende elektrik satışı pazarında yaşanan rekabete açık piyasa yapısına geçiş süreciyle birlikte, Şirketin 2010 yılında 8,0 milyar kwh miktarındaki net enerji satışları, 2011 yılı için 7,8 milyar kwh miktarına gerilemiş, ancak net satış hasılatında yaklaşık %5,9 artış görülmüştür. Satılan elektrik miktarı düşerken satış hasılatının yükselmesi, yıl içerisinde yaşanan tarife artışlarından kaynaklanmıştır. Şirketin elektrik maliyetinde önemli artışlara neden olan kayıp-kaçak parametresi, oran ve miktar olarak incelendiğinde; 2010 yılında MWh olan toplam kayıp enerji miktarı, 2011 yılına gelindiğinde azalan enerji tüketimi ile ters orantılı olarak MWh e yükselmiştir yılı ortalama enerji alım fiyatı 14,78 Kr/kWh üzerinden hesaplandığında, kayıp-kaçak enerji miktarının cari dönem için Şirkete maliyeti 104,3 milyon TL dir. Ancak, kayıp kaçakların maliyeti mevcut durumda ulusal tarife altında karşılanmaktadır. Başka bir anlatımla, kayıp kaçak oranı ve işletme maliyeti düşük olan bölgelerden kayıp kaçak oranı ve işletme maliyeti yüksek olan bölgelere fiyat eşitleme mekanizması kapsamında gelir transferi (çapraz sübvansiyon) yapılmaktadır. Bu amaçla, Şirket tarafından diğer dağıtım bölgelerine yapılan gelir transferi 2011 yılı için 387,5 milyon TL dir.( : 308,7 milyon TL)

15 Şirketin, 2011 yılı faaliyet döneminde uygulanan ulusal tarifeler kapsamında program hedeflerine uygun olarak elde ettiği 1,8 milyar TL tutarındaki net satış hasılatına karşılık; satılan enerji maliyeti 1,2 milyar TL, faaliyet giderleri 159,2 milyon TL olmak üzere satışların ticari maliyet toplamı 1,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 429,4 milyon TL tutarında faaliyet karı tahakkuk etmiştir. Böylece Şirket, net satış hasılatının %76,7 si ile toplam satış maliyetlerini karşılamış; söz konusu maliyet/hasılat kombinasyonuna ağırlıklı olarak fiyat eşitleme mekanizması kapsamında diğer dağıtım bölgelerine yapılan gelir transferinden dolayı negatif etki yapan diğer faaliyet unsurları da dikkate alındığında, 2011 yılını 282,6 milyon TL tutarında dönem karı ile kapatmıştır. Şirketin, tarihli sadeleştirilmiş bilançosuna göre varlık ve kaynakları %14,9 oranında artış göstererek 762,5 milyon TL ye yükselmiştir. Toplam kaynakların %64,1 i dönen varlıklara, %35,9 u duran varlıklara tahsis edilmiştir tarihi itibarıyla Şirkete tahsis edilen ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan tamamı ödenmiş nominal sermaye tutarı ise 63,6 milyon TL dir. Sermayenin tamamı TEDAŞ a ait olmakla birlikte, 4046 sayılı Kanun uyarınca pay sahipliği hakkı ÖİB tarafından yürütülmektedir. Öneriler: İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-EPDK tarafından her dağıtım şirketi için performansları da dikkate alınarak ayrı ayrı belirlenen hedef kayıp-kaçak parametresinde, düşük performanstan dolayı gerçekleşen yüksek kayıp-kaçak düzeyinin yol açtığı ek maliyetlerin dağıtım şirketlerinin üzerlerinde bırakıldığı ve öngörülen kayıp-kaçak hedeflerinden pozitif ve negatif sapmaların doğrudan gelir tavanına yansıtıldığı bir mekanizma dahilinde Şirketin dağıtım bölgesinde son dönemlerde artış eğilimi göstererek 2011 yılı için %8,30 oran ve MWh miktarına yükselen, cari dönem ortalama enerji alım fiyatı 14,78 Kr/kWh üzerinden işletmeye maliyeti 104,3 milyon TL ye ulaşan kayıp ve kaçakların azaltılması doğrultusunda; Hat ve trafo kayıpları ile dağıtım şebekesine ilişkin diğer teknik kayıpların kabul edilebilir düzeylere çekilmesinin yanı sıra, kaçak ve usulsüz kullanımdan kaynaklanan tahakkuksal kayıpların tamamen önlenerek, mevcut kayıp kaçak parametresinin kademeli geçiş sürecini öngören dönemine ait hedef kayıp kaçak oranı (%6,61) düzeyine düşürülebilmesi için gereken her türlü teknik, idari ve hukuksal önlem ve uygulamaların etkin şekilde hayata geçirilmesi (Sayfa: 49-56), 2-EPDK tarafından yayımlanmış bulunan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketin yükümlülüğündeki sağlıklı ölçüme ilişkin alt yapı yatırımlarının

16 tamamlanmasına ilişkin ikinci uygulama dönemi ( ) yatırım programı kapsamında tedarik sürekliliğinin ve teknik kalitenin otomatik olarak kaydı için tesis edilmekte olan Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) nin tam kapasite ile devreye alınabilmesi için ihtiyaç duyulan 1,0 milyon TL tutarındaki ek ödenek tahsisi ile elektronik sayaçların OSOS kapsamında sağlıklı biçimde okunmasına yönelik yine acil ihtiyaç duyulan TEDAŞ genelinde uygulanabilecek ortak okuma yazılımının geliştirilmesi hususunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması (Sayfa: 72-74), 3-Şirketin faaliyet bölgesinde yapılan yatırımlardan beklenen faydanın en üst seviyeye çıkarılması, tesis kontrol ve kabul işlemleri, kesin hesapların sonuçlandırılması gibi çok kapsamlı işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için; -Projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli ödeneğin zamanında ve yeterli olarak sağlanması, Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen yıllara sari ihalelerin zorunlu durumlar haricinde yılın ilk dokuz ayında ihalesinin yapılması, -Yüklenici firmalara şevli-şevsiz kazı farkından dolayı fazladan ödenen ,16 TL nin sözleşme hükümlerine göre yüklenicilerden tahsil edilmesi, -Yatırım projelerine ait AG-OG Elektrik Şebekesi işlerinde kablo kanalı işaret plakası uygulamasının yapılmaması nedeniyle yüklenici firmalara fazladan ödenen ,97 TL in yüklenici istihkaklarından tahsil edilmesi ve sonraki uygulamalarda işin şartnamelerine uygun şekilde yaptırılması, -İhalesi yapılan yatırım projelerinin büyüklüğüne göre TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve sayılı kararıyla yürürlüğe giren Kontrol Yönergesinde (Elektrik) tanımlanan çekirdek kontrol örgütü kadrolarının oluşturulması, kontrolör olarak görevlendirilecek personelin gerek ihale mevzuatı gerekse teknik bilgi ve donanım konularında bir program dahilinde eğitilmeleri hususlarında TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulması (Sayfa: 82-88), 4- Şirketin sorumluluk alanında bulunan 03.D /07 proje numarası ile yatırım programında yer alan Ümraniye II Şehir Şebekesi Yer altı AG-OG Elektrik Tesis Yapım İşi, 10.D /03 proje no.lu AYEDAŞ 14 Şehir Şebekesi Yer altı AG-OG Elektrik Tesis Yapım İşi, 10.D /02 proje no.luayedaş 13 Şehir Şebekesi Yer altı AG-OG Elektrik Tesis Yapım İşi, 03.D /08 proje no.lu AYEDAŞ VIII Şehir Şebekesi Yer altı AG-OG Elektrik Tesis Yapım İşi, 03.D /09 proje no.lu AYEDAŞ III(İAY VIII) Şehir Şebekesi Yer altı AG-OG Elektrik Tesis Yapım İşi, 10.D /01 proje no.lu AYEDAŞ 12 Şehir Şebekesi Yer altı AG-OG Elektrik Tesis Yapım İşi, 11.D /03 proje no.lu AYEDAŞ 17 Şehir Şebekesi Yer altı AG-OG Elektrik Tesis Yapım İşi, 03.D /03 proje no.lu AYEDAŞ 10 Şehir Şebekesi Yer altı AG-OG Elektrik Tesis Yapım İşi ile ilgili olarak;

17 Elektrik dağıtım tesisi yapım işinin proje dahilindeki farklı güzergahlarında kazı yapılmak suretiyle yerinde yapılan inceleme ve denetimlerde, gerçekleşen imalat iş kalemlerinin sözleşme ve eki şartnamelerde tanımlanan standartlara uygun olarak yaptırılmadığı tespit edilerek tutanak altına alınan; hatalı ve eksik gerçekleşen iş kalemlerinin söz konusu tesis işinin tamamında incelenerek sözleşme ve eki şartnamelere uygun olarak yaptırılması, tespiti yapılan eksik ve kusurlu işlemler için, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23 ve 24 üncü maddelerine göre işlem yapılması (Sayfa: 88-93), 5-İstanbul Anadolu Yakası (16 No.lu Görev Bölgesi) ndaki elektrik dağıtım tesislerinin Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. den TEDAŞ a devredilmesi amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından oluşturulan Devir Kurulu nun tarihi itibarıyla düzenlediği devir bilançosu ve buna bağlı olarak düzenlenen devir tutanakları çerçevesinde, bugüne kadar geçen süre ile bundan sonraki döneme ait konuyla ilgili diğer işlemlerin Devir Kurulu kararları doğrultusunda yerine getirilmesi hususunda, Şirket bünyesinde tarihinde oluşturulan altı kişilik komisyon tarafından başlatılan çalışmalarda tarihinden itibaren Abone-Net programında ortaya çıkan raporlama sorunlarının TEDAŞ tarafından giderilerek, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. ile AYEDAŞ arasındaki alacak-borç ilişkisinin bir an önce sonuçlandırılması (Sayfa: ), 6-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve Ek:12 de listelenen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilançosu ve ,03 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

18 A- Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Özelleştirilmesi öngörülen KİT ler, ÖYK kararları ile Hazine Müsteşarlığı portföyünden ÖİB in portföyüne aktarılmaktadır. Söz konusu portföy değişikliğinde tüm pay sahipliği hakkı ÖİB e geçmekle birlikte istisnai düzenlemeler hariç, ilgili bakan/bakanlık ÖİB in bağlı olduğu bakan/bakanlık olmaktadır. Burada özelleştirilmesine yönelik birleşme, bölünme, gerektiğinde sermaye transferi yapılarak kuruluşların özelleştirme prosedürü tamamlanmaktadır. ÖİB, 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (d), (e), (f) ve (h) fıkralarındaki düzenlemeler ile; Kuruluşların özelleştirilmesine ilişkin her türlü işlemin yerine getirilmesi ile bunların özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla yönlendirilmesini, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yürütmek; özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların anonim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmemelerine karar vermek; Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şirket haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar bunların sermaye miktarını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal varlıkları ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları tespit etmek, hesapları ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak; kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların mali, idari ve hukuki yapıları ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak, Şeklindeki görev, yetki ve sorumluluklar ile donatılmıştır. Buna göre, TEDAŞ ile müessese ve hissedarı olduğu şirketler özelleştirme programına alındıkları tarihinden itibaren, 4046 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca 233 sayılı KHK kapsamından ve Hazine Müsteşarlığı portföyünden çıkarılarak ÖİB portföyüne aktarılmış, ilgili bakan/bakanlık ÖİB in bağlı olduğu Maliye Bakanlığı olmuştur. ÖYK, tarihli ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ ın %100 hissedarı olduğu AYEDAŞ, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden bu Kanun hükümlerine uygun olarak tarihinde faaliyete geçmiştir. ÖİB in tarihli onayı ile tarihinde ticaret siciline kayıt ve tescili yapılan Şirketin Anasözleşmesi, tarih ve 6144 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Anasözleşmede düzenlenmemiş hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Bu bağlamda Şirket, 4046 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmakla birlikte; Şirketin elektrik piyasasındaki yükümlülükleri 4628 sayılı Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ ve EPDK kararları ile detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Şirket, tüm elektrik piyasası mevzuatından sorumlu olup, aynı

19 zamanda TEDAŞ ile imzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile getirilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Şirketin ana faaliyet konusu genel ekonomi politikasına uygun olarak elektrik dağıtım faaliyeti ve ticaretini içermektedir. Bu kapsamda Şirket, İstanbul İli Anadolu Yakasında (İstanbul ili Anadolu Yakası nda; batıda İstanbul Boğazı, kuzeyde Karadeniz, doğuda İstanbul-İzmit il sınırı, güneyde Marmara Denizi sahilleri ve Büyükada ile Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları sınırları içinde kalan bölge) kayıtlı abonelerine hizmet vermektedir. Şirket, Anasözleşmesi uyarınca 4628 sayılı Kanuna uygun olarak yukarıda değinilen dağıtım bölgesi dahilindeki elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerini karlılık, verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek zorundadır. Tamamı işçi statüsünde istihdam edilen Şirket personelinden; kapsamdışı personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemler; 5434 ve 4046 sayılı kanunlar, 527 sayılı KHK ve bunların ek ve değişiklikleri ile YPK ve ÖİB kararlarına göre yürütülürken; kapsamiçi personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemlerde; 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmıştır. Şirket 4046 sayılı Kanun uyarınca sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar, 3346 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM ve Sayıştay ın denetimine tabi bulunmaktadır. Şirketin iç mevzuatı TEDAŞ ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan yönerge ve yönetmeliklerden oluşmaktadır. B- Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: Anasözleşmeye göre Şirketin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Yürütme organı ise Şirket Genel Müdürlüğüdür. Şirket Genel Müdürlüğü merkez ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Şirket in organizasyon şeması ile görev, yetki ve sorumlulukları yönergesi Şirket Yönetim Kurulu nun gün ve sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun ile TEDAŞ ve Şirketin anasözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi nin amacı; Şirket in ekli organizasyon şemasına esas görevlerinin kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, ilgili mevzuat, yönetim kurulu ve TEDAŞ kararlarına uygun olarak, kuruluş yapısı ve çalışma düzeni çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamaktır.

20 Yönerge, Şirket ile birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenecek yol ve kuralları kapsamaktadır. Şirketin yukarıda değinilen yönerge çerçevesinde hazırlanan organizasyon şemasına rapor ekleri (Ek:1) arasında yer verilmiştir. 2-Genel kurul ve denetçiler: Anasözleşme nin 26 ve 27 nci maddelerinde; Genel Kurul, Şirketin pay sahibi ortaklarından oluşur, Kanun ve Anasözleşme ile haiz olduğu yetkileri kullanır, görevlerini yapar. Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul, yılda en az (1) bir defa ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılır. Bu toplantıda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Anasözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve gereken kararları verir düzenlemesine yer verilmiş; Ancak, Anasözleşmenin geçici 1 ve 3 üncü maddelerinde; Şirket sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar, 4046 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı; belirtilerek, 4046 sayılı Kanunun, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih, 4733 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (B) bendi ile değişik 20 nci maddesinde ise; Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan gerekli görülenlerin anonim şirkete dönüştürülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özelleştirme programında bulundukları süre içinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket kuruluşuna ilişkin şartların aranmayacağı; özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret Kanunu nun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı kurala bağlanmıştır sayılı Kanunun bu açık kuralı karşısında Şirket, kuruluş tarihi olan ten beri Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmamıştır. Yukarıda belirtilen düzenleme hükümlerine istinaden her yıl TEDAŞ ve %100 hissedarı olduğu şirketlerin ibra işlemleri ÖİB kararı ile yapılmaktadır. Anasözleşme nin 22 ve 24 üncü maddelerinde; Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 2 (İki) üyeden oluşur. Denetçilerin görev süreleri 1 (Bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir. Denetçiler, Şirketin genel işlemlerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu nda yazılı vazifeleri yapmaya,, ve Türk Ticaret Kanunu nun 354 üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, Kanun ve

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı