Department, Houston, TX, USA. İstanbul, Türkiye. e-posta: Anahtar Sözcükler. Sözcükler: Hodgkin lenfoma, Radyoterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Department, Houston, TX, USA. İstanbul, Türkiye. e-posta: Anahtar Sözcükler. Sözcükler: Hodgkin lenfoma, Radyoterapi"

Transkript

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Yasemin Bölükbaşı 1,2, Dr. Uğur Selek 1,2,3 1 University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Radiation Oncology Department, Houston, TX, USA 2 Amerikan Hastanesi, MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Bölümü, İstanbul, Türkiye 3 Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi,, İstanbul, Türkiye e-posta: Anahtar Sözcükler Sözcükler: Hodgkin lenfoma, Radyoterapi GİRİŞ HODGKIN LENFOMA TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ ENDİKASYONLARI Hodgkin lenfoma (HL) ilk olarak 1832 de tanımlandıktan sonra ilk kür şansı kilovoltaj cihazlar ile uygulanan radyoterapi ile sağlanmıştır. Bu dönemden sonra Hodgkin lenfoma tedavisinde yaklaşımlarda önemli gelişmeler devam etmiştir. Histopatolojik olarak nodüler lenfosit predominant ve klasik hodgkin lenfoma (noduler sklerozan, mikst hücreli, lenfositten fakir ve lenfositten zengin hodgkin lenfoma) olarak iki ana gruba ayrılmaktadır (1). Evreleme amacı ile kullanılan orijinal Ann Arbor sınıflamasında da görüntüleme yöntemlerinin gelişmesine bağlı olarak modifikasyonlar olmuştur. Bilgisayarlı tomografilerin yanısıra günümüzde fonksiyonel görüntüleme olan PET-CT, evreleme için standart olarak kabul görmektedir (2). Hodgkin lenfomada tedavi yaklaşımına karar vermek için evreleme sınıflamasının yanısıra favorable (FAV) ve unfavorable (UNFAV) olmak üzere 2 ayrı risk kategorisi tanımlanmaktadır (Tablo 1). Bu kategoriler, farklı çalışma gruplarına göre değişiklik göstermekle birlikte temel olarak evre, B semptomlarının varlığı, tutulu nodal bölge sayısı, bulky kitle varlığına dayanmaktadır (Tablo 1). İleri evre hastalık ta da Uluslararası Prognostik İndeks prognozu tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu skorlama sistemi yedi klinik ve laboratuvar parametreye dayanmakta ve her eklenen faktör, 5 yıllık sağkalım beklentisini yaklaşık %8 oranında azaltmaktadır (Tablo 2) (1,3). Günümüzde FAV-risk erken evre hastalıkta mükemmele yakın sonuçlar sağlanmakta, Evre I-IIA hastalıkta günümüz serilerinde sağkalım oranlarını %90 olarak bildirilmektedir (3). İleri evre de ise bu oran %75-90 aralığında olup, yeni yaklaşımlar ile geliştirilmeye açık bu oranlar artırılmaya 539

2 :3 2 Tablo 1. Erken evre hastalıkta risk gruplarının belirlenme kriterleri (B semptomları: son 6 ayda vücüt aırlıgının %10 fazlasını kaybetmek, gece terlemesı, açıklanamayan ateş) (Kısaltmalar: ESR: eritrosit sedimentaston oranı; MC:mikst sellüler histopatoloji; LD: lenfositten fakir; MTR: Mediasten- Toraks oranı ( maksimum mediasten genişliği/maksimum intratorasik genişlik); MMR: Mass Mediasten oranı ( maksimum tümör genişliği/ maksimum intratorasik genişlik); E-ekstranoduler lezyon) EORTC GHSG NCIC Stanford Yaş Histoloji MC veya LD ESR and B semptomları Mediastinal kitle >50 veya B semptomu var ise >30 üzerinde >50 veya B semptomu var ise >30 üzerinde >50 veya B semptomu varlığı MTR >0.35 MMR>0.33 MMR>0.33 veya 10 cm üzerinde N nodal >3 >2 >3 bölgele sayısı E- lezyon Herhangi bir bölge varlığı Herhangi bir B semtpomu MMR>0.33 Tablo 2. İleri Evre Hodgkin Lenfoma için Uluslararası Prognostik İndeks Yaş > 45 Erkek cinsiyet Serum albumin konsantrasyonu > 40 g/l Hemoglobin konsantrasyonu < 105g/L Evre 4 hastalık Lökositozis ( 15x10 9 L başına beyaz hücre sayısı) Lenfopeni (0.6x10 9 veya total beyaz hücre sayısının <%8 inden azı) çalışılmaktadır. Tedavi ile yüksek kür oranları nedeni ile uzun dönem toksisite ve tedaviye bağlı morbidite önem kazanmakta ve nüks oranlarını azaltacak tedavi başarısından ödün vermeden, tedavi yoğunluğunun azaltılması önem kazanmaktadır (3). Hodgkin lenfoma için farklı alttipler ve evreler için radyoterapi yaklaşımı aşağıda özetlenmiştir:

3 HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ ENDİKASYONLARI 541 Nodüler Lenfosİt Predomİnant HodgkIn Lenfoma Nodüler lenfosit predominant hodgkin lenfoma, CD45 - CD20 pozitifliği ve CD15- CD30 negatifliği ile klasik HL dan ayrılmaktadır (4). Tüm HL nın %5 ini oluşturmakta olup, erkek ve ileri yaşta daha sık görülmektedir. Nadir görülmesi nedeni ile standart tedavi açısından randomize çalışma bulunmamaktadır. Tedavi yaklaşımları, retrospektif serilere dayanmakta olup, geniş alan radyoterapi, IFRT, bekle-gör, kombine kemoterapiradyoterapi, veya monoklonal ilaçları içermektedir. Erken evre hastalıkta standart yaklaşım tek başına radyoterapi olup Gy tutulu alan radyoterapisi (IFRT) önerilmektedir. Klasik Hodgkin lenfoma tedavi yaklaşımı uygulandığında %95 oranında genel sağkalım sonuçları elde edilmektedir. Genel olarak tedavi kılavuzlarında kabul gören yaklaşım evre IA veya IIA hastalıkta Gy tek başına IFRT uygulanması olup, ileri evre hastalıkta Hodgkin dışı lenfomaya yaklaşımda kullanılan kemoterapi rejimleridir (4-6). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Klasİk HodgkIn Lenfoma Erken Evre Hastalığa Yaklaşım Tarihsel olarak tedavi gelişimine bakıldığında tek başına radyoterapi standart yaklaşım iken, mikroskobik hastalığın kontrolü ve daha küçük radyoterapi sahalarının kullanmasına olanak vermesi nedeniyle kemoterapi ile kombine tedaviler gündeme gelmiştir(1, 3). B semptomları veya bulky hastalığı olan olgular ise ileri evre hastalık tedavi protokolleri ile tedavi edilmektedir. EORTC-GELA H8 çalışmasında, 542 erken evre favorable HL hastası 3 kür MOPP-ABV ve IF-RT ile sub-total radyoterapi kollarına randomize edilmiştir. Yedi yıllık medyan izlem sonucundan, beş yıllık hastalıksız sağkalım (98%vs. 74%, P <.001) ve 10 yıllık genel sağkalım (97%vs. 92%, P=.001) kombine tedavi kolu lehine bildirilmiştir. Erken evre unfavorable grupta ise, 5 yıllık hastalıksız sağkalım oranları birbirine benzer olup, 6 kür MOPP-ABV ve IF-RT ile %84, 4 kür MOPP-ABV +IFRT ile %88, 4 kür MOPP-ABV ve subtotal nodal RT ile %87 dir. On yıllık genel sağkalım oranlarında da istatistiksel olarak fark saptanmamıştır (sırasıyla 88%, 85%, 84%) (7). Alman HL çalışma grubu (GHSG ) HD8 randomize çalışmasında, erken unfavorable hastalıkta 4 kür COPP+ ABVD ve IFRT ile Ekstensif alan RT uygulaması karşılaştırıldığında genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım için birbirine benzer sonuçlar göstermiştir. Bu çalışma ile IFRT ile kemoterapi uygulanması standart olarak yerini almiştir. HL da uzun sağkalım beklentisi çerçevesinde kemoterapi ve radyoterapiye bağlı geç toksisitelerin yaşam kalitesini önemli oranda etkilediği ve uzun dönemde toksisiteye bağlı mortalite gözlenebildiği dikkate değerdir.(8) Bu nedenle son dekatta, tedaviye bağlı ikincil maliniteler, respiratuar hastalıklar ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi amacı ile tedavi başarısından ödün vermeden tedavi yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir.(9-11) EORTC-GELA H9 çalışmasında Unfavorable olgular (n:808) 30 Gy IFRT ile birlikte 3 farklı kemoterapi rejimine randomize edilmişlerdir (4 ABVD vs 6 kür ABVD vs 4 Kür BEACOPP). Medyan 64 aylık izlemde tüm kollarda birbirine

4 :3 2 benzer olaysız sağkalım (89% 92%; P=.38) ve genel sağkalım (91% 96%; P=.98) oranları bildirilmekle birlikte toksisite profili açısından ABVD daha üstün izlenmektedir (12). Kanada Ulusal Kanser Merkezinin çalışması erken favorable hastalarda (n=123) tek başına 4-6 kür ABVD ile subtotal nodal radyoterapi uygulamasını karşılaştırılmıştır. Medyan 11.3 yıllık izlemde, olaysız sağkalım ve genel sağkalım açısından iki grup arasında fark saptanmamıştır (sırasıyla: %89 vs. %86; P=.64; %98vs. %98; P=0.95). Erken evre unfavorable 276 hasta için 4-6 Kür ABVD ile 2 kür ABVD +Subtotal nodal RT karşılaştırıldığında ise olaysız sağkalım süresi, kombine kolda daha uzun bulunmuştur (%86 vs. %94; P=.006), ancak bu fark genel sağkalıma yansımamış, ayrıca genel sağkalım tek başına ABVD kolunda daha uzun kaydedilmiştir (92%vs. 81%; P=.04).(13) Bu sağkalım farkından sorumlu olan en önemli nedenin kombine tedavi kolunda görülen ikincil malinite ve kardiyovasküler ölümler olduğu belirtilmiştir; ancak bu çalışmanın sonuçları değerlendirilirken dikkate alınması gereken radyoterapi kolunda kullanılan geniş saha uygulamalarının artık günümüz pratiğinde kesinlikle uygulanmadığı ve terkedildiğidir. GHSG HD10 çalışmasında, erken evre favorable HL tanılı 1370 olgu, 2 kür ABVD+ 30 Gy IFRT, 2 kür ABVD+ 20 Gy IFRT, 4 kür ABVD+ 30 Gy IFRT ve 4 kür ABVD+ 30 Gy IFRT kollarına randomize edilmiştir. Medyan 7.6 yıllık izlemde, gruplar arasında hastalıksız sağkalım veya genel sağkalım açısından fark saptanmamıştır (97%; OS 98%).(14) Bu çalışma ile Erken evre favorable HL hastalarında standart 2 kür ABVD ile 20 Gy tutulu alan radyoterapisi olarak standart hale gelmiştir. Yürüyen GHSG çalışmalarında radyoterapinin dozu azalmış olduğunda kemoterapi intensitesini de azaltabilir miyiz sorusuna yanıt aranmakta veifrt ile birlikte 2 kür ABVD, 2 Kür ABV, 2 kür AVD veya 2 kür AV kemoterapi şemalarına randomizasyon sürmektedir. GHSG HD 11 çalışmasında ise (n:1395) erken evre unfavorable grupta 4 kür ABVD+30 Gy IFRT, 4 kür ABVD+20 Gy IFRT, 4 kür BEACOPP+30 Gy IFRT ve 4 kür BEACOPP+20 Gy IFRT karşılaştırılmıştır. Medyan 6.8 yıllık izlemde 4 grup arasında genel sağkalım farkı saptanmazken (%93-%96), 30 Gy IFRT uygulanan grupta her iki kemoterapi şeması benzer sonuçlar sağlarken, radyoterapi dozu 20 Gy olduğunda BEACOPP şeması ABVD şemasına göre daha uzun hastalıksız sağkalım sağlamıştır.(15) Bu nedenle unfavorable grupta tedavi yaklaşımı halen 4 kür ABVD ile 30 Gy tutulu alan radyoterapi olarak kabul görmektedir. Cochrane metaanalizinde, 1245 hastanın randomize edildiği 5 çalışma dahil edilmiş ve kombine tedavi ile tek başına kemoterapi karşılaştırıldığında kombine tedavi ile sağkalımın iyileştiği (HR, 0.40; 95%CI, ), ancak uzun dönemde geç toksisite ve tedaviye bağlı ölümler nedeni ile bu katkının ortadan kalktığı bildirilmektedir (16). Tedavi yoğunluğunu azaltma çalışmaları içinde artık evrelemede vazgeçilmez hale gelen metabolik değerlendirmenin önemi üst sıralara tırmanmıştır. HL evrelemesinde PET-BT nin daha etkin kullanılması ve interm analizde elde edilen PET-BT yanıtının, sağkalım için bağımsız prognostik faktör olduğu gösterilmesi ile tedavi yaklaşımlarının PET-CT ye göre şekillendirilmesi ve tam yanıt olan seçilmiş olgularda tutulmuş alan radyoterapinin tedavi protokolünden çıkarılması yürüyen randomize çalışmalarla araştırılmaktadır.

5 HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ ENDİKASYONLARI 543 Erken sonuçlarını yayınlayan RAPID çalışması yılları arasında, 571 erken evre favorable hastanın interm PET yapılmasıyla radyoterapi alıp almadığı durumlarda prognozu değerlendirmiştir. Üç kür ABVD sonrasında PET negatif olunduğunda 3 yıllık hastalıksız sağkalımın IFRT eklenirse %93.8, radyoterapi uygulanmazsa %90.7 olarak saptanmıştır, istatistiksel bir anlamlılık izlenmemiştir. Henüz erken dönem sonuçlar olmasına rağmen çok iyi seçilmiş erken evre hastalarda radyoterapi kullanılmadan benzer tedavi sonuçlarının elde edilebileceğine işaret etmektedir.(17) Bu konuda yürüyen EORTC/GELA/H10 Fav-Unfav, GHSG 16 (fav), GHSG 17 (unfav), CALBG (non-bulky), CALBG çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların uzun dönem sonuçları yayınlana kadar bu hastalara günümüzde uygulanan standart yaklaşım kombine tedavidir (Tablo 3). Tablo 3. Standart tedavi yaklaşımları TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Erken Evre Stage I,IIA (-) risk faktörü (GHSC HD10) ABVD 2 kür +IFRT/ INRT 20 Gy Stage I, IIA (-) risk faktörü (EORTC H8F) ABVD 3 kür +IFRT 30 Gy Tek başına 4-6 kür ABVD. Özel durumlarda tek başına radyoterapi Stage I,IIA + risk faktörü (GHSC HD11) ABVD 4 kür + IFRT/ INRT 30 Gy 2 BEACOPPes.+2 ABVD +IFRT 30 Gy İleri Evre 6ABVD ya da BEACOPP sonrası Başlangıçta bulky bölge / kemoterapi sonrası rezidü hastalık için IFRT İleri Evre Hastalığa Yaklaşım İleri evre hastalıkta standart yaklaşım kemoterapidir. Tedavide en sık olarak ABVD, Standford V veya BEACOPP rejimi kullanılmaktadır, ABVD şemasının, eskiden kullanılan MOPP rejimine üstün olduğu gösterilmiştir. Standford V rejimi ise 7 ilacın haftalık kullanımından oluşan bir tedavi yöntemi olup radyoterapi ile kombinasyonunun ABVD şemasına eş değer sonuçlar verdiği gösterilmiştir (2). GHSG HD9 çalısmasında hastalar başlangıçta bulky olan veya kemoterapi sonrası rezidü kalan bölgelere dönük tutulu alan radyoterapi ile 8 kür alterne COPP ve ABVD, 8 kür BEACOPP veya 8 kür escalated BEACOPP kollarınaye randomize edilmişlerdir. En iyi sonuçlar escaleted BEACOPP ile elde edilmiş olmasına karşın (hastalıksız sağkalım %64 vs %82 vs %70; genel sağkalım %75 vs %86 vs %80) bu şema ile hematolojik toksisite, enfeksiyon, ikincil malinite ve infertilite oranlarında diğer şemalara göre fazla olan artış dikkat çekicidir (18).

6 :3 2 İleri evre hastalıkta radyoterapinin rolü tartışmalı olup, İngiliz retrospektif çalışması başlangıçta bulky hastalığı veya kemoterapiye parsiyel yanıtı olan olguların tutulu alan radyoterapiyle progresyonsuz (hazard ratio (HR), 0.43; 95% CI, 0.30 to 0.60) ve genel sağkalım (HR, 0.47; 95% CI, 0.29 to 0.77) avantajı sağladığını bildirmiştir (19). Diğer yandan EORTC, MOPP-ABV kemoterapisi ile tam yanıt alınan olguların tutulu alan radyoterapi alması ile izlem kollarındaki hastalar arasında olaysız ve genel sağkalım açısından fark saptamamış olup parsiyel yanıtı olan hastaların konsolidasyon radyoterapisi ile tedavi edilmiş olduğu akılda tutulmalıdır (20). Sekiz yıllık olaysız ve genel sağkalım, parsiyel yanıt sonrası IFRT uygulananlarda (n:227) %76 ve %84, tam yanıt elde edilip radyoterapi uygulananlar için %73 ve %78, tam yanıt sonrası radyoterapi almayanlarda %77 ve %85 eş değer sonuçları bildirilmiştir, radyoterapi rezidü hastalığın kontrolünü artırmış izlenmektedir. Ayrıca tüm gruplarda ikincil malinite oranı benzerdir (20). MD Anderson kanser merkezi serisinde ise 118 evre III olgu retrospektif olarak degerlendirildiginde mediasten yerleşimli bulky hastalıkta radyoterapi eklenmesinin hastalıksız sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir (%78 vs %94, p=0.003) (21). GHSG HD15 çalışmasında ise BEACOPP sonrasında PET negatif hastalıkta, IFRT ek katkısının olmadığı kaydedilmiştir (22). Bu çalışmalar çerçevesinde tanı anında özellikle supradiyafragma bulky hastalığı olan veya kemoterapi ardından rezidü saptanan hastalıkta konsolidasyon radyoterapisi uygulanması günlük pratikte benimsenen yaklaşım olmuştur. Radyoterapİ Tedavİ Planlama Hodgkin lenfoma tedavisinde yıllar içinde radyoterapinin evrimi ve tedavide kullanılan dozların 45 Gy seviyesinden Gy lere inmesi, tedavide kullanılan sahaların küçülmesi çok önemlidir (8). Randomize çalışmalarda kemoterapi ile birlikte sadece tutulu alana dönük radyoterapi uygulanmasının genel sağkalım ve hastalıksız saşkalım açısından, ekstentif radyoterapi sahalarına benzer sonuçlar sağladığı görülmüştür (14, 17). Günümüzün en ilgi çekici konusu ise EORTC-GELA grubunun önerisi olan radyoterapi uygulama alanlarını sadece tutulu olan lenf noduna sınrılandırılarak uygulanması araştırılmaktadır (23,28). Retrospektif çalışmalarda INRT ile IFRT e eşdeğer hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım sonuçları bildirilmektedir (29). Tedavi alanlarının merkezler arasında standardizasyonunu sağlamak amacı ile EORTC lenfoma grubunun önerileri yayınlanmıştır. ( eortc.be/lymphoma/finalradiationguidelines_inrtlsa pdf). Rutin uygulama IFRT olduğundan tutulu lenf nodu tedavisi ancak prospektif bir protokol kapsamında ve çok detaylı ve güvenilir tanı görüntülemeleriyle uygulanmak durumundadır Radyasyon Onkolojisinde kullanılan cihazlar, planlama programları, teknikleri ve tedavi sırasındaki kalitenin kontrolünde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ön ve arka sahaların kullanıldığı iki boyutlu yöntemlerden, günümüzde 3 boyutlu Konformal ve Yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniklerine geçilmiştir. Özellikle uzun dönem morbiditenin azaltılması için, normal doku korunmasının önem kazandığı baş boyun ve mediasten yerleşimli lezyonlarda yoğunluk ayarlı radyoterapi önem kazanmaktadır. Işınlanan akciğer volümünün azalatılması veya kalbin tedavi alanından uzaklaştırılması

7 HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ ENDİKASYONLARI 545 Resim 1. Evre II DBCL tanısı ile R-CHOP ardından konsolidasyon radyoterapisi uygulanan hastada aksiyel, koronal ve sagital doz dağılımı (3060 cgy tutulu alan ve 3600 cgy kemoterapi sonrası rezidü hastalığa) TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ amacı ile objektif tekrarlanabilir nefes kontrollü (breath hold) teknikler kullanılabilmektedir. Ayrıca genç kızlarda meme dokusunun korunarak ikincil malinitelerden sakınılması için eğimli board üzerinde immobilizasyon ve tedavi uygulamaları olası risklerden korunmak için yapılanlara önemli bir örnektir (24). Sonuç olarak; modern radyoterapi teknikleri sınırlı tedavi alanlarıyla ve yüksek teknoloji ile uygulanmaktadır. Görüntüleme ve radyoterapi uygulamasındaki gelişmelerin uzun dönemde komplikasyon oranlarını azaltması beklenmektedir. Multidisipliner yaklaşım ile optimal tedavi yaklaşımı standardize edilerek belirlenmelidir, radyoterapi bu denklemde kombine tedavinin önemli bir komponentidir. Kaynaklar 1. Ng A.K. WL, LaCasce A.S. : Hodgkin`s Lymphoma. Clinical Radiation Oncology, Lippincott 2012;74: Richardson SE, McNamara C: The Management of Classical Hodgkin s Lymphoma: Past, Present, and Future. Advances in hematology 2011;2011: Maund IF, Williams MV, Hoskin PJ, Follows GA: Is this the end of radiotherapy in early hodgkin lymphoma? Clin Oncol (R Coll Radiol) 2013;25: Diehl V, Sextro M, Franklin J, Hansmann ML, Harris N, Jaffe E, Poppema S, Harris M, Franssila K, van Krieken J et al: Clinical presentation, course, and prognostic factors in lymphocyte-predominant Hodgkin s disease and lymphocyte-rich classical Hodgkin s disease: report from the European Task Force on Lymphoma Project on Lymphocyte-Predominant Hodgkin s Disease. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 1999;17: Canellos GP, Mauch P: What is the appropriate systemic chemotherapy for lymphocyte-predominant Hodgkin s lymphoma? Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2010;28:8. 6. Schlembach PJ, Wilder RB, Jones D, Ha CS, Fayad LE, Younes A, Hagemeister F, Hess M, Cabanillas F, Cox JD: Radiotherapy alone for lymphocyte-predominant Hodgkin s disease. Cancer J 2002;8:

8 : Fermé C, Eghbali H, Meerwaldt JH, Rieux C, Bosq J, Berger F, Girinsky T, Brice P, van t Veer MB, Walewski JA, Lederlin P, Tirelli U, Carde P, Van den Neste E, Gyan E, Monconduit M, Diviné M, Raemaekers JM, Salles G, Noordijk EM, Creemers GJ, Gabarre J, Hagenbeek A, Reman O, Blanc M, Thomas J, Vié B, Kluin-Nelemans JC, Viseu F, Baars JW, Poortmans P, Lugtenburg PJ, Carrie C, Jaubert J, Henry-Amar M; EORTC-GELA H8 Trial. Chemotherapy plus involved-field radiation in early-stage Hodgkin s disease. The New England journal of medicine 2007;357: Engert A, Schiller P, Josting A, Herrmann R, Koch P, Sieber M, Boissevain F, De Wit M, Mezger J, Duhmke E et al: Involved-field radiotherapy is equally effective and less toxic compared with extended-field radiotherapy after four cycles of chemotherapy in patients with early-stage unfavorable Hodgkin s lymphoma: results of the HD8 trial of the German Hodgkin s Lymphoma Study Group. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2003;21: Dores GM, Metayer C, Curtis RE, Lynch CF, Clarke EA, Glimelius B, Storm H, Pukkala E, van Leeuwen FE, Holowaty EJ et al: Second malignant neoplasms among longterm survivors of Hodgkin s disease: a population-based evaluation over 25 years. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2002;20: Longo DL: Radiation therapy in Hodgkin disease: why risk a Pyrrhic victory? Journal of the National Cancer Institute 2005;97: Swerdlow AJ, Higgins CD, Smith P, Cunningham D, Hancock BW, Horwich A, Hoskin PJ, Lister A, Radford JA, Rohatiner AZ, Linch DC. Myocardial infarction mortality risk after treatment for Hodgkin disease: a collaborative British cohort study. Journal of the National Cancer Institute 2007;99: Thomas J FC, Noordijk E, et al.: Results of the EORTCGELA H9 randomized trials: the H9-F trial (comparing 3 radiation dose levels) and H9-U trial comparing 3 chemotherapy schemes) in patients with favorable or unfavorable early stage Hodgkin s lymphoma. 2007;92: Canellos GP, Abramson JS, Fisher DC, LaCasce AS: Treatment of favorable, limitedstage Hodgkin s lymphoma with chemotherapy without consolidation by radiation therapy. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2010;28: Engert A, Plütschow A, Eich HT, Lohri A, Dörken B, Borchmann P, Berger B, Greil R, Willborn KC, Wilhelm M, Debus J, Eble MJ, Sökler M, Ho A, Rank A, Ganser A, Trümper L, Bokemeyer C, Kirchner H, Schubert J, Král Z, Fuchs M, Müller-Hermelink HK, Müller RP, Diehl V. Reduced treatment intensity in patients with early-stage Hodgkin s lymphoma. The New England journal of medicine 2010;363: Eich HT, Diehl V, Gorgen H, Pabst T, Markova J, Debus J, Ho A, Dorken B, Rank A, Grosu AL et al: Intensified chemotherapy and dose-reduced involved-field radiotherapy in patients with early unfavorable Hodgkin s lymphoma: final analysis of the German Hodgkin Study Group HD11 trial. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2010;28: Herbst C, Rehan FA, Skoetz N, Bohlius J, Brillant C, Schulz H, Monsef I, Specht L, Engert A: Chemotherapy alone versus chemotherapy plus radiotherapy for early stage Hodgkin lymphoma. Cochrane Database Syst Rev 2011;CD Radfort JA ODM, Counsell N, et al.: Involved Field Radiotherapy Versus No Further Treatment in Patients with Clinical Stages IA and IIA Hodgkin Lymphoma and a Negative PET Scan After 3 Cycles ABVD. Results of the UK NCRI RAPID Trial. In: 54th American Society of Hematology December ; Atlanta; 2012.

9 HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ ENDİKASYONLARI Engert A, Diehl V, Franklin J, Lohri A, Dörken B, Ludwig WD, Koch P, Hänel M, Pfreundschuh M, Wilhelm M, Trümper L, Aulitzky WE, Bentz M, Rummel M, Sezer O, Müller-Hermelink HK, Hasenclever D, Löffler M: Escalated-dose BEACOPP in the treatment of patients with advanced-stage Hodgkin s lymphoma: 10 years of follow-up of the GHSG HD9 study. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2009;27: Johnson PW, Sydes MR, Hancock BW, Cullen M, Radford JA, Stenning SP: Consolidation radiotherapy in patients with advanced Hodgkin s lymphoma: survival data from the UKLG LY09 randomized controlled trial (ISRCTN ). Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2010;28: Aleman BM, Raemaekers JM, Tomisic R, Baaijens MH, Bortolus R, Lybeert ML, van der Maazen RW, Girinsky T, Demeestere G, Lugtenburg P et al: Involved-field radiotherapy for patients in partial remission after chemotherapy for advanced Hodgkin s lymphoma. International journal of radiation oncology, biology, physics 2007;67: Phan J, Mazloom A, Abboud M, Salehpour M, Reed V, Zreik T, Shihadeh F, Fisher C, Wogan C, Dabaja B: Consolidative radiation therapy for stage III Hodgkin lymphoma in patients who achieve complete response after ABVD chemotherapy. American journal of clinical oncology 2011;34: Kobe C, Dietlein M, Franklin J, Markova J, Lohri A, Amthauer H, Klutmann S, Knapp WH, Zijlstra JM, Bockisch A, Weckesser M, Lorenz R, Schreckenberger M, Bares R, Eich HT, Mueller RP, Fuchs M, Borchmann P, Schicha H, Diehl V, Engert A: Positron emission tomography has a high negative predictive value for progression or early relapse for patients with residual disease after first-line chemotherapy in advanced-stage Hodgkin lymphoma. Blood 2008; 112: Girinsky T, van der Maazen R, Specht L, Aleman B, Poortmans P, Lievens Y, Meijnders P, Ghalibafian M, Meerwaldt J, Noordijk E: Involved-node radiotherapy (INRT) in patients with early Hodgkin lymphoma: concepts and guidelines. Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology 2006;79: Dabaja BS, Rebueno NC, Mazloom A, Thorne S, Perrin KJ, Tolani N, Das P, Delclos ME, Iyengar P, Reed VK, Horace P, Salehpour MR: Radiation for Hodgkin s lymphoma in young female patients: a new technique to avoid the breasts and decrease the dose to the heart. International journal of radiation oncology, biology, physics 2011;79: TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi. Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Hodgkin Lenfoma erken evre sistemik tedavi Dr. Mert Başaran İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Erken Evre Hodgkin Hastalığı Risk Tanımlamasındaki Farklılıklar May 12 1 Erken Evre Hodgkin Hastalığında

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) Erken evre hodgkin hastalığı: Erciyes Üniversitesi deneyimi ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ERKEN EVRE HODGKİN HASTALIĞI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Early stage Hodgkin s disease: Experiences of Erciyes

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

Hodgkin Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu

Hodgkin Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu Hodgkin Lenfoma Tanı ve Tedavi Klavuzu Epidemiyoloji En sık genç erişkinlerde 20 40 yaşları arasında görülürken, görülme sıklığı 55 yaşından sonra ikinci bir artış gösterir. Toplumda 2.3/100.000 oranında

Detaylı

Hodgkin lenfomalı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının geriye dönük analizi: Tek merkez deneyimi

Hodgkin lenfomalı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının geriye dönük analizi: Tek merkez deneyimi Türk Onkoloji Dergisi 2015;30(1):16-20 doi: 10.5505/tjoncol.2015.1214 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Hodgkin lenfomalı hastaların klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının geriye dönük analizi: Tek

Detaylı

Kanıtların NCCN Kategorileri

Kanıtların NCCN Kategorileri Hodgkin Lenfoma Kanıtların NCCN Kategorileri Kategori 1: Yüksek kanıt düzeyi (randomize kontrollü çalışmalar) ve standart NCCN konsensusu Kategori 2A: Düşük kanıt düzeyi ve NCCN konsensusu Kategori 2B:

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

HODGKİN LENFOMA (HL)

HODGKİN LENFOMA (HL) ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 HODGKİN LENFOMA (HL) V. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 65 66 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 HODGKİN LENFOMA (HL) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU HODGKİN LENFOMA (HL) Sıklık

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Lokal İleri Küçük K Hücreli H DışıD Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Doç. Dr Esra Kaytan SAĞLAM i.ü.onkoloji Enstitüsü Ardışık Kemoradyoterapi Eş zamanlı Kemoradyoterapi İndüksiyon konsolidasyon

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ Prof. Dr. Güngör Utkan Akara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD 7.3.2016 1 KHDAK 1.5 milyon yeni vaka / yıl-akciğer kanseri %80 khdak

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı

KONGRELERDEN ESİNTİLER. Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı KONGRELERDEN ESİNTİLER Dr. Serap Akyürek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı Plan Akselere parsiyel meme ışınlaması (APBI) 2016 guideline LN (+) meme kanserinde neoadj KT

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA

LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ. Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA LOKAL İLERİ SERVİKAL KANSER YÖNETİMİ Doç Dr Ahmet Barış GÜZEL ÇÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ADANA Evreleme FIGO 2009 Erken Evre İleri Evre Ia1, Ia2, Ib1 and IIa1 Ib2, IIa2 ve diğer Pecorelli S.,

Detaylı

Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006 periyodu)

Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006 periyodu) ADÖLESAN LENFOMALAR Prof.Dr.Volkan Hazar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı Pediatrik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Çıkar çatışmam yok Kongre desteğini saymazsanız mcengiz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011

OLGU SUNUMU. Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi TÜD KUZEY MARMARA ŞUBESİ AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI 19.01.2011 OLGU SUNUMU Dr. Furkan DURSUN GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 62 yaşında Erkek Yakınması yok 1999 yılında PSA:11.6 ng/ml TRUS-Bx Gleason 3+4=7/10 prostat adenokarsinomu Perinöral invazyon + Pelvik MR

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Evre I Seminom İzlem Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Klinik Evre I Seminoma Tedavi alternatifleri İzlem Adjuvant Radyasyon tedavisi Adjuvant Kemoterapi Kür tedavi

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Modern radyoterapi teknikleri ile ikinci seri ışınlama yinelemiş YDG larda

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir?

Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Erken Evre Meme Kanserinde Kimlere Aksiller Diseksiyon Gerekir? Dr.Volkan Genç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme-Endokrin ve Metabolizma Cerrahisi 25 Mart 2017 Cevap Nerede Saklı?

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi

Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi İçerik T-hücreli cilt lenfomasında radyoterapinin yeri Lokal radyoterapi Tüm cilt elektron tedavisi B-hücreli cilt lenfomasında radyoterapinin

Detaylı

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME Prof.Dr. Cem Çallı Chief of Neuroradiology Section, Ege University Medical Faculty, Dept of Radiology Izmir, TURKEY Ac ca sella met Germinom GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Hodgkin lenfoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi ve prognostik faktörlerin saptanması

Hodgkin lenfoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi ve prognostik faktörlerin saptanması Türk Onkoloji Dergisi 2011;26(3):108-114 doi: 10.5505/tjoncol.2011.630 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Hodgkin lenfoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi ve prognostik faktörlerin saptanması Evaluation

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ?

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? 1 LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? O. Meltem Akay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15 Mart 2015, Çeşme Giriş 2 Son 2-3 dekadda,

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine Başlama Tarihi: Tıpta Uzmanlık Eğitimine Bitirme Tarihi:

Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine Başlama Tarihi: Tıpta Uzmanlık Eğitimine Bitirme Tarihi: T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine Başlama Tarihi: Tıpta Uzmanlık Eğitimine Bitirme Tarihi:

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Doç. Dr. Fadime Akman

Doç. Dr. Fadime Akman RADYOTERAPİNİN TÜMÖR ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 2005 TÜMÖR HÜCRELERİ NELER YAPIYOR? Prolifere olan steril Veya farklılaşmış Dinlenme veya G0 ÖLÜ Radyasyonun etki mekanizmaları

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ GİRİŞ Baş boyun tümörleri için radyoterapi alan hastanın anatomisi tedavi süresince anlamlı olarak değişir. Tümörün büyümesi

Detaylı

YAYGIN METASTATİK AKCİĞER KANSERİNDE (KHAK/KHDAK)KONSOLİDASYON RADYOTERAPİSİ VERİLMEMELİDİR!!!

YAYGIN METASTATİK AKCİĞER KANSERİNDE (KHAK/KHDAK)KONSOLİDASYON RADYOTERAPİSİ VERİLMEMELİDİR!!! YAYGIN METASTATİK AKCİĞER KANSERİNDE (KHAK/KHDAK)KONSOLİDASYON RADYOTERAPİSİ VERİLMEMELİDİR!!! Prof.Dr. Bünyamin KAPLAN Erciyes Üniv. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD bkaplan@erciyes.edu.tr 20. ULUSAL

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Ali ÜNAL. Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal

Hodgkin Lenfoma. Ali ÜNAL. Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Hodgkin Lenfoma Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal Hodgkin lenfoma (HL), 1832 y l nda Sir Thomas Hodgkin taraf ndan tan mlanan, mali n Reed Stenberg

Detaylı

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD Antalya 12.05.2012 3.Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 36 hastanın retrospektif incelemesi Histolojik görüntü

Detaylı

Department, Houston, TX, USA. İstanbul, Türkiye. e-posta: ugurs@amerikanhastanesi.org Anahtar Sözcükler. Non Hodgkin lenfoma, Radyoterapi

Department, Houston, TX, USA. İstanbul, Türkiye. e-posta: ugurs@amerikanhastanesi.org Anahtar Sözcükler. Non Hodgkin lenfoma, Radyoterapi TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2013: 3 2 Dr. Yasemin Bölükbaşı 1,2, Dr. Uğur Selek 1,2,3 1 University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, Radiation Oncology Department, Houston, TX, USA 2 Amerikan

Detaylı

EVRE I SEMİNOMDA RADYOTERAPİ. Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD.

EVRE I SEMİNOMDA RADYOTERAPİ. Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. EVRE I SEMİNOMDA RADYOTERAPİ Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. Testis tümörleri 20-35 yaş erkeklerde en sık görülen solid malign tümörler ABD de 2008 de

Detaylı

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan OLGU SUNUMU Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan Anamnez 32 yaş, kadın Öğretmen Ek hastalık yok G2P2 Premenopozal Kullandığı ilaç yok Annede rektum ca Estetik amaçlı bilateral redüksiyon mammoplasti+

Detaylı

Radyoterapiye Bağlı İkincil Kanserler. Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Radyoterapiye Bağlı İkincil Kanserler. Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Radyoterapiye Bağlı İkincil Kanserler Dr. Meral Kurt Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 2. Ulusal Kanser Kongresi 213 Radyoterapiye Bağlı İkincil Kanserler Erken tanı, tedavi yöntemleri

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

DKIS: Radyoterapi. Dr. Melis Gültekin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

DKIS: Radyoterapi. Dr. Melis Gültekin. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı DKIS: Radyoterapi Dr. Melis Gültekin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı DKIS: TisN0M0 Heterojen bir hastalık Sadece bx ile 10 yıl içinde %14-53 hastada invaziv kanser

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır

LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERİ Primer tedavi kemoradyoterapi olmalıdır Dr. Başak Oyan-Uluç Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü 21 Mart 2014, Antalya Lokal ileri KHDAK tanımı Evre III:

Detaylı

RECIST. Response Evaluation Criteria In Solid Tumors

RECIST. Response Evaluation Criteria In Solid Tumors RECIST Response Evaluation Criteria In Solid Tumors Tümör Cevap Kriterleri Tanımlama? Hastaların tedaviye verdiği cevabı tanımlamak için kullanılan genel kabul görmüş kriterlerdir. Neden? Tümör yükündeki

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik Öngörü Tedavi Stratejisi Belirleme Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik faktörlerin idantifikasyonu ve analizi Primer tumor; BRESLOW Tumor kalınlığı Mitoz oranı Ulserasyon CLARK seviyesi Anatomik

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Petek Erpolat. GÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD

OLGU SUNUMU. Dr. Petek Erpolat. GÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD OLGU SUNUMU Dr. Petek Erpolat GÜTF Radyasyon Onkolojisi ABD 82 yaş, evli, 2 çocuk, ev hanımı, Ankara Şikayet: sağ memede kitle Hikaye: Polinöropati nedeniyle çekilen PET-BT de sağ memede kitle Özgeçmiş:

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı