ÖNSÖZ. LYS Organik Kimya Soru Bankası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. LYS Organik Kimya Soru Bankası"

Transkript

1 ÖSÖZ Değerli Öğrenciler, Geleceğinizi şekillendirecek olan önemli bir sınava hazırlık sürecindesiniz. Bu süreçte sizlere büyük katkı sunacağını düşündüğümüz RBİAL LYS rganik Kimya Soru Bankası titiz ve özverili bir çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Kitabın hazırlık sürecinde özellikle şu konulara dikkat edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı 12. Sınıf Kimya Öğretim programında yer alan kazanımlar ve müfredattaki değişiklikler dikkate alınmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından liselerde 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı olarak okutulan kaynaklarda yer alan kavramlara yer verilmiştir. Sorular, konu anlatım sırasına uygun olacak ve konuyu baştan sona tarayacak şekilde hazırlanmıştır. Bazı soruların altlarına, soruları çözerken kullanabileceğiniz, pratik bilgileri ve hızlı çözüm tekniklerini içeren kısa notlar eklenmiştir. Geçmiş yıllarda ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavlarda çıkan rganik Kimya soruları dikkatlice incelenmiş ve soruların bu sınav formatına uygun olmasına özen gösterilmiştir. Bunlara ek olarak, konuları tam anlamıyla kavramanız için, bol miktarda özgün soru, güncel bir anlatım dili kullanılarak hazırlanmıştır. rganik bileşiklerin üç boyutlu formüllerinin ve iskelet (çizgi-bağ) formüllerinin gösteriminde bilimsel yazım/çizim kurallarına dikkat edilmiştir. Ayrıca ilk defa 2017 LYS'de uygulanacak olan açık uçlu soru tiplerine uygun soruları içeren testlere de yer verilmiştir. azırladığımız bu kitabın; Lisans Yerleştirme Sınavında başarılı olmanızda büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Değerli görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız daha iyiye giden yolda bizim için bir kazanım olacaktır. Bu zorlu, sınava hazırlık sürecinde yanınızda olmak istedik. Katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize Başarı Dileklerimizle. LYS rganik Kimya Soru Bankası ISB Kapak asarımı rbital Yayınları Grafik Birimi (RE) Dizgi - Mizanpaj rbital Yayınları Dizgi Birimi (RE) Basım Yeri Altan Matbaacılık (0312) Dr. amdi ÖZKA Dr. Serkan YAVUZ Uzman Öğretmen Çetin GÜDÜZ Ankara Fen Lisesi Bu kitap 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre; tamamının/bir kısmının elektronik, mekanik ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılmaz, yayımlanamaz ve depolanamaz. er hakkı saklıdır ve rbital Yayınlarına aittir. 0-on_sayfalar(i-iv).indd :32:24

2 İÇİDEKİLER BÖLÜM 1 KARB KİMYASIA GİRİŞ 1. rganik ve Anorganik Bileşikler est 1 - est Doğada Karbon est rganik Bileşiklerin Formülleri est 4 - est Lewis Formülleri est rganik Bileşiklerin Lewis Formülleri est Rezonans ve automeri est ibritleşme est 9 - est 10 - est 11 - est VSEPR - Molekül Geometrileri est 13 - est 14 - est 15 - est Fonksiyonel Gruplar est 17 - est 18 - est İskelet Formülü est 20 - est 21 - est İzomeri est 23 - est 24 - est 25 est 26 - est 27 - est Karbon Kimyasına Giriş AÇIK UÇLU SRULAR est A - est B Açık Uçlu Soruların evapları...62 BÖLÜM 2 RGAİK BİLEŞİKLER 1. Alkanların Adlandırılması est 29 - est 30 - est Alkanların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri est 32 - est Alkenlerin Adlandırılması est 34 - est 35 - est Alkenlerde İzomeri est 37 - est 38 - est Alkenlerin Eldesi est 40 - est 41 - est Alkenlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri est 43 - est 44 - est 45 - est Alkinlerin Adlandırılması est 47 - est Alkinlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri est 49 - est 50 - est Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması est 52 - est Aromatik Bileşiklerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri est 54 - est Alkollerin Adlandırılması est 56 - est 57 - est Alkollerin Eldesi est 59 - est Alkollerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri est 61 - est 62 - est 63 - est Eterlerin Adlandırılması est 65 - est Eterlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri est 67 - est Aminlerin Adlandırılması est 69 - est Aminlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri est 71 - est 72 - est Aldehit ve Ketonların Adlandırılması est 74 - est 75 - est 76 - est Aldehit ve Ketonların Eldesi est 78 - est Aldehit ve Ketonların Fiziksek ve Kimyasal Özellikleri est 80 - est 81 - est Karboksilik Asitlerin Adlandırılması est 83 - est 84 - est Karboksilik Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri est 86 - est 87 - est Karboksilik Asit ürevlerinin Adlandırılması est 89 - est 90 - est Karboksilik Asit ürevlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri est 92 - est 93 - est ptik İzomeri est 95 - est 96 - est Amino Asitler est 98 - est Karbonhidratlar est est est rganik Bileşikler AÇIK UÇLU SRULAR est A - est B - est Açık Uçlu Soruların evapları on_sayfalar(i-iv).indd :32:24

3 ES 2 rganik ve Anorganik Bileşikler - 2 SRULAR SRU 1 a 3 ısı a + 2 I 2000o 5 + 2a 2a II a a() 2 III SRU 4 I. da sıcaklığında katı halde bulunurlar. II. Sulu çözeltileri elektriği iletir. III. Kristal yapıdadırlar. Yukarıdaki özelliklerden hangileri iyonik bağlı anorganik bileşiklerin genel özelliklerindendir? gs 4 2 S 4 IV D) I ve II E) I, II ve III Yukarıdaki tepkime dizisinde yer alan I, II, III ve IV bileşiklerinin anorganik veya organik olarak sınıflandırılması hangisinde doğru yapılmıştır? I II III IV A) Anorganik Anorganik rganik rganik SRU 5 B) Anorganik Anorganik Anorganik rganik ) Anorganik rganik rganik rganik D) rganik rganik Anorganik Anorganik E) rganik Anorganik rganik Anorganik Aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklerin genel özelliklerinden biri değildir? A) Erime ve kaynama noktaları düşüktür. B) Yanıcı değildirler. ) Genellikle kokuludurlar. D) Suda çözünmezler. E) epkimeleri yavaştır. SRU 2 Aşağıda verilenlerden hangisi anorganik bir bileşiktir? A) 2 B) ) D) E) SRU 3 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağ içerir? A) 2 6 B) K ) D) E) 2 5 SRU 6 Bir bileşiğin organik olması için yapısında; I. Karbon II. idrojen III. ksijen IV. Azot yukarıdaki elementlerden hangilerinin bulunması zorunludur? A) I ve II B) I ve IV ) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV Karbon ve hidrojen atomları, tüm organik bileşiklerin yapısında bulunur. 4 1-BLUM1(1-117).indd :33:49

4 rganik ve Anorganik Bileşikler - 2 SRU 7 Yanıcıdır. Suda çok iyi çözünür. Erime noktası çok yüksektir. Kovalent yapıdadır. epkimeleri genellikle yavaştır. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi organik bileşiklerin genel özelliklerindendir? A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 SRU 10 rganik bileşiğin yapısındaki karbonun varlığını deneysel olarak ispatlamak için; I. Yakmak II. Kireçli su çözeltisinden geçirmek III. Asit çözeltisinden geçirmek işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız II B) I ve II ) I ve III D) II ve III E) I, II ve III SRU 8 Anorganik bir maddeden, canlı bir organizma kullanmadan organik bir maddeyi ilk defa sentezleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) J. Proust B) A. Lavosier ) J. Dalton D) J. Becher E) F. Wöhler rganik bileşiğin yapısındaki karbon ve hidrojen elementleri şöyle belirlenir. rganik madde içinde a bulunan bir kapta yakılır. Açığa çıkan gaz karışımı ince bir cam borudan geçirilir. am boruda su buharı oluşması (Su buharının yoğunlaşması) organik maddenin yapısındaki hidrojenin varlığını kanıtlar. am borudan çıkan gaz, a() 2 in sulu çözeltisine (kireçli su) gönderilir. Kireçli suda bulanıklık oluşması karbonun varlığını kanıtlar. a() 2 (suda) + 2 (g) a 3 (k) + 2 (s) Çöker SRU 11 Aşağıdaki maddelerden hangisi organik değildir? A) Sofra tuzu B) LPG ) Polietilen D) Kauçuk E) Doğalgaz SRU 9 Aşağıdaki maddelerden hangisinin kendine özgü bir kokusu vardır? A) ai B) KBr ) a 2 3 D) E) a 3 SRU 12 Karbon atomlarının, I. Bileşiklerinde dört bağ yapması II. Birbirleri ile birli, ikili veya üçlü bağlar yapabilmesi III. Düz zincir, dallanmış veya halkalı yapıda birbirlerine bağlanabilmeleri özelliklerinden hangileri organik bileşiklerinin sayısının çok fazla olmasını sağlamıştır? D) I ve II E) I, II ve III 5 1 A 2 D 3 B 4 E 5 B 6 A 7 8 E 9 D 10 B 11 A 12 E 1-BLUM1(1-117).indd :33:50

5 ES 7 rganik Bileşiklerin Lewis Formülleri SRULAR SRU 1 SRU 4 Yukarıda Lewis formülü verilen formaldehit ile ilgili, I. Merkez atom karbondur. II. Bağ sayısı 3 tür. III. rtaklanmamış elektron çifti sayısı 2 dir. D) I ve II E) I ve III Bir bileşikte karbon atomu varsa, genellikle karbon merkez atomdur. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis formülü yanlış verilmiştir? ( 1, 6, 8 ) Bileşik Lewis Formülü A) 4 B) 2 6 ) D) 2 E) 2 2 SRU 2 Bir tane asetik asit ( ) molekülünde toplam kaç tane bağ yapmayan elektron çifti bulunur? ( 1, 6, 8 ) A) 1 B) 2 ) 3 D) 4 E) 5 SRU 5 Yukarıda Lewis formülü verilen formik asit molekülü ile ilgili, SRU Yukarıda formülü verilen üre molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 1, 6, 7, 8 ) A) Kapalı formülü 4 2 dir. B) 7σ ve 1π bağı içerir. ) 4 tane bağlayıcı elektron içerir. D) 4 tane ortaklanmamış elektron çifti içerir. E) Karbon-oksijen arası bağ sayısı 2 dir. I. Merkez atom oksijendir. II. Karbon ve oksijen oktetini tamamlamıştır. III. 4σ ve 1π bağı içerir. D) II ve III E) I, II ve III SRU 6 Aşağıdaki moleküllerden hangisinin sigma (σ) bağ sayısı en fazladır? A) 4 B) 2 4 ) 2 6 D) 3 6 E) 3 8 Bir moleküldeki toplam sigma bağ sayısı; atom sayıları toplamından bir eksiktir BLUM1(1-117).indd :33:51

6 rganik Bileşiklerin Lewis Formülleri SRU 7 Metil izosiyanat ( ) bileşiği ile ilgili, I. oplam değerlik elektronu sayısı 22 dir. II. Lewis formülü, şeklindedir. III. oplam 16 tane bağ elektronu içerir. ( 1, 6, 7, 8 ) A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve II D) I ve III E) I, II ve III SRU 10 Aşağıdaki moleküllerden hangisi hem ortaklanmamış elektron çifti hem de π bağı içermez? A) 2 2 B) 2 4 ) 2 6 D) 2 E) SRU 11 SRU 8 Molekül Formülü Lewis Formülü I. II. III. 2 2 Yukarıda molekül formülü verilen bileşiklerden hangilerinin Lewis gösterimi doğrudur? A) I, II ve III B) I ve II ) II ve III D) Yalnız III E) Yalnız I I II III IV Karbon atomu, yukarıda Lewis yapılarında görüldüğü gibi dört farklı şekilde bağ yapabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu Lewis yapılarına uygun örnekler verilmiştir? I II III IV A) B) ) D) E) SRU 9 Yukarıda molekül formülü verilen asetik anhidrit için, I. rtaklanmamış elektron çifti (yalın çift) sayısı II. rtaklanmış (bağlayıcı) elektron çifti sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II A) B) ) 6 14 D) 6 12 E) 8 14 SRU 12 Asetik asit Karbonik asit Yukarıda yapı formülleri verilen bileşikler ile ilgili; I. Asetik asit organik, karbonik asit ise anorganik bileşiktir. II. er iki bileşikte de merkez atom karbondur. III. er iki bileşik de ortaklanmamış elektron çifti içerir. D) I ve II E) I, II ve III 15 1 E 2 D 3 4 D 5 D 6 E 7 E A 12 E 1-BLUM1(1-117).indd :33:52

7 ES 13 VSEPR - Molekül Geometrileri - 1 SRULAR SRU 1 SRU 4 2 molekülüyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ( 1, 8 ) A) Molekül geometrisi doğrusaldır. B) Apolar bir moleküldür. ) Merkez atomun hibritleşme türü sp 2 dir. D) VSEPR gösterimi AX 2 E 2 dir. E) Bağ açısı 109,50 dir. 4 molekülü ile ilgili, I. Karbon atomu sp 3 hibritleşmesi yapmıştır. II. Molekül geometrisi düzgün dörtyüzlüdür. III. Polar bir moleküldür. ( 1, 6 ) D) I ve II E) I, II ve III SRU 2 1 elementinin 9 F elementi ile oluşturduğu F bileşiği için, I. Doğrusal bir moleküldür. II. Molekül apolardır. III. Suda çözünür. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III SRU 3 SRU 5 3 θ 1 2 Molekülü ile ilgili; I. 1 ve 2 numaralı karbon atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. II. θ açısı yaklaşık 1200 dir. III. Molekülde toplam 8 tane sigma, 1 tane pi bağı bulunur. IV. Molekül geometrisi düzlem üçgendir. A) I, II ve III B) II, III ve IV ) I, II, III ve IV D) I, III ve IV E) I ve III Molekülü ile ilgili, I. Molekül geometrisi doğrusaldır. II. Karbon elementi sp hibritleşmesi yapmıştır. III. Merkez atomun doğrultu sayısı 4 tür. A) Yalnız I B) Yalnız II ) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Merkez atom üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri ve σ bağlarının toplamı doğrultu sayısını verir. Örneğin 2 'daki oksijen atomunun doğrultu sayısı: 2 σ + 2 elektron çifti = 4 Doğrultu sayısı 4'tür SRU 6 Karbontetraklorür (I 4 ) molekülüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 6, 17 I) A) Molekül geometrisi düzgün dörtyüzlüdür. B) VSEPR gösterimi AX 4 tür. ) Bağ açıları yaklaşık 109,50 dir. D) Molekül içi bağlar polar kovalenttir. E) Molekül polardır BLUM1(1-117).indd :33:54

8 VSEPR - Molekül Geometrileri - 1 SRU 7 3 molekülü için; I. VSEPR gösterimi AX 3 tür. II. Molekül geometrisi üçgen piramittir. III. Polar bir moleküldür. ( 1, 7 ) A) I ve II B) II ve III ) I ve III D) I, II ve III E) Yalnız III VSEPR gösteriminde; A: Merkez atomu X: Merkez atoma bağlı grubu E: Merkez atom üzerindeki bağ yapmayan elektron çiftini gösterir. SRU 10 3 iyonunun açık yapısı yukarıda verilmiştir. bağ açısı yaklaşık 120o olduğuna göre; I. Molekül geometrisi düzlem üçgendir. II. Azot atomunun hibritleşme türü sp 2 dir. III. 3 iyonunun rezonans yapıları yazılabilir. A) I, II ve III B) I ve II ) II ve III D) Yalnız III E) I ve III SRU 8 Molekül Molekül Geometrisi I. 3 Üçgen piramit II. 2 S Açısal III. B 3 Üçgen düzlem IV. I 4 Düzgün dörtyüzlü Atom numaraları 1, 5 B, 6, 7, 16 S, 17 I olan elementler arasında oluşan moleküllerin geometrik şekilleri karşılarına yazılmıştır. Buna göre hangi moleküllerin geometrileri doğru verilmiştir? A) I ve II B) I ve III ) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV SRU Yukarıda gerçekleşen tepkimede 3 molekülü, + 4 iyonuna dönüşürken; I. Azot elementinin hibritleşme türü II. bağ açıları III. Molekül geometrisi IV. VSEPR gösterimi yukarıdakilerden hangileri değişir? A) I ve II B) II ve IV ) II, III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV SRU 9 VSPER gösterimi AX 3 E olan bir molekülle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Molekül polardır. B) Molekül geometrisi üçgen piramittir. ) Bağ açısı 107,50 dir. D) Merkez atomun hibritleşme türü sp 3 tür. E) Merkez atom üzerinde 2 tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. SRU 12 X elementinin, 9 Y elementi ile oluşturduğu XY 3 bileşiği apolar olduğuna göre; I. X atomu, sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. II. Y-X-Y bağ açısı 120o derecedir. III. X atomu, 5A grubu elementidir. D) I ve II E) II ve III 27 1 D 2 D 3 4 D 5 6 E 7 B 8 E 9 E 10 A D 1-BLUM1(1-117).indd :33:54

9 ES 17 Fonksiyonel Gruplar - 1 SRULAR SRU 1 SRU 4 Molekül Fonksiyonel Grubu I. I I II. III. Yukarıda bazı organik bileşikler ve bu organik bileşiklerdeki fonksiyonel gruplar verilmiştir. angi bileşiklere ait fonksiyonel gruplar doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II ) II ve III I. Alkan Alkil II. Alken Alkin III. Aromatik Aril Yukarıda organik bileşiklerden hidrojen çıkarılmasıyla elde edilen köklere örnekler görülmektedir. angi kökler yanlış verilmiştir? D) I ve II E) II ve III D) I, II ve III E) I ve III rganik bileşikler içerdikleri fonksiyonel gruplar üzerinden tepkimeye girerler. Bu nedenle fonksiyonel grupların diğer bir ismi de işlevsel gruplardır. SRU 2 2 Yukarıdaki organik bileşik hangi fonksiyonel grupları içerir? A) 2 B) ) D), 2 E) 2, SRU 5 2 X Yapı formülü verilen organik bileşikte X yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa bileşik aldehit özelliği gösterir? A) B) D) E) ) SRU 3 Aşağıda bazı organik bileşikler ve bu bileşiklerdeki fonksiyonel gruplar görülmektedir. Buna göre, hangi fonksiyonel grup yanlış verilmiştir? rganik Bileşik Fonksiyonel Grup SRU 6 A) Alken B) Alkin ) Alkol D) Karboksilik asit E) Amin 2 Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi arenler sınıfında yer almaz? A) B) ) D) E) 34 1-BLUM1(1-117).indd :33:56

10 Fonksiyonel Gruplar - 1 SRU 7 I. 2 II. III. 2 Yukarıdaki organik bileşiklerden hangileri birden fazla fonksiyonel grup içerir? D) I ve II E) II ve III SRU Yapı formülleri yukarıda verilen organik bileşikler ile ilgili; I. 1. bileşik fenol sınıfında yer alır. II. 2. bileşik alkol sınıfında yer alır. III. 2. bileşiğin fonksiyonel grubu tır. A) I, II ve III B) II ve III ) I ve III D) Yalnız II E) I ve II SRU 8 Alkoller ve fenoller yapı olarak birbirlerine benzemelerine rağmen farklı sınıflara ait bileşiklerdir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirlerinden farklıdır. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi ester fonksiyonel grubu içerir? A) 2 B) 2 ) D) E) 2 SRU 11 Aşağıda bazı organik bileşikler ve bu bileşiklerin içerdiği fonksiyonel gruplar görülmektedir. angi seçenekte organik bileşiğin içerdiği fonksiyonel grup yanlış verilmiştir? rganik Bileşik Fonksiyonel Grup A) Alkol B) itroalkan 2 ) Eter D) Alkil halojenür X E) Alken SRU 9 Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin fonksiyonel grubu yanlış verilmiştir? Bileşik Fonksiyonel Grup A) B) ) 2 D) E) SRU 12 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi alkil halojenür değildir? A) Br B) 2 5 l ) I D) E) Br 35 1 B 2 E 3 4 B 5 B 6 E 7 8 A 9 B 10 A 11 B 12 D 1-BLUM1(1-117).indd :33:56

11 Karbon Kimyasına Giriş - 2 AÇIK UÇLU SRULAR SRU 5 EVAP 5 Monoalkollerin fonksiyonel grup izomeri olan, R R genel formülüne sahip organik bileşik sınıfının adı nedir? SRU 6 EVAP 6 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ I I I I I I I I I I İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K L L L L L L L L L L M M M M M M M M M M Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş U U U U U U U U U U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü V V V V V V V V V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z SRU 7 EVAP Yukarıda bir örneği verilen, organik bileşiklerde ortaklanmamış elektron çiftleri ve pi bağlarının yer değiştirmesi sonucu oluşan yapılara ne ad verilir? SRU 8 EVAP 8 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ I I I I I I I I I I İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K L L L L L L L L L L M M M M M M M M M M Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş U U U U U U U U U U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü V V V V V V V V V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Propanon ( 3 6 ) bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri olan aldehitin sistematik adı nedir? A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ I I I I I I I I I I İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K L L L L L L L L L L M M M M M M M M M M Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş U U U U U U U U U U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü V V V V V V V V V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z rganik bileşiklerin fonksiyonel gruplara göre sınıflandırılmasında R genel formülü ile gösterilen grubun adı nedir? A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ I I I I I I I I I I İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K L L L L L L L L L L M M M M M M M M M M Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş U U U U U U U U U U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü V V V V V V V V V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 61 1-BLUM1(1-117).indd :34:03

12 Karbon Kimyasına Giriş AÇIK UÇLU SRULARI EVAPLARI ES A 1. ÜRE ES B 1. ALKİL 2. ELMAS 3. RGAİK 4. GRAFİ EE 3. AMİ EER 6. KARB 7. DĞRUSAL 8. İZMER 6. PRPAAL 7. REZAS 8. ALKL 62 1-BLUM1(1-117).indd :34:03

13 ES 29 Alkanların Adlandırılması - 1 SRULAR SRU 1 SRU Bileşiğinin IUPA (sistematik) adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 2,4-Dimetilpentan B) 2,4-Dimetilheksan ) 3,5-Dimetilheksan D) 1,2,4-rimetilpentan E) 2,4,5-rimetilpentan Adlandırma yapılırken; en uzun karbon zinciri belirlenir ve yan gruplar en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırma yapılır. Yarı açık formülü yukarıda verilen hidrokarbonun genel adlandırmaya göre doğru adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,4-Dimetil-3-etilheptan B) 3-Etil-2,4-dimetilheptan ) 5-Etil-3,6-dimetilheptan D) 3,6-Dimetil-5-etilheptan E) 3-Propil-4-etilheptan SRU 2 Br Di, tri, sek, ter gibi ekler harf sıralamasında dikkate alınmaz, izo ve neo dikkate alınır. 5-Etil-3,6-dimetil heptan örneğinde olduğu gibi. 2 2 Bileşiğinin IUPA adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 2- Bromo-4-etilpentan B) 2-Etil-4-bromopentan ) 2-Bromo-4-metilheksan D) 3-Metil-5-bromoheksan E) 5-Bromo-3-metilheksan rganik bileşiklerin adları yazılırken, yan gruplar harf önceliğine göre (İngilizce) sıralanır. 2-Bromo-4-metilheksan örneğinde olduğu gibi. SRU 3 SRU 5 2 Yarı açık formülü yukarıda verilen organik bileşikle ilgili; I. IUPA adı; 2,2,3-trimetilpentandır. II. Doymuş bir hidrokarbondur. III. Alifatik bir hidrokarbondur. D) II ve III E) I, II ve III 2 2 Yukarıda verilen bileşik için, I. 2,2-Dimetilpentan II. eo-pentan III. 4,4-Dimetilpentan adlandırmalarından hangileri kullanılabilir? D) I ve II E) I, II ve III Bileşikler adlandırılırken, ya sistematik adlandırma ya da bilimsel kabul görmüş yaygın adlandırmalar kullanılabilir. Kurallara uymayan gelişi güzel adlandırmalar kullanılamaz. SRU Br Yukarıda formülü verilen bileşik ile ilgili, I. Doymuş bir hidrokarbondur. II. eoheksilbromür olarak adlandırılır. III. IUPA a göre, 4-Bromo-2,2-dimetilbütan olarak adlandırılır. D) I ve II E) I, II ve III 64 1-BLUM1(1-117).indd :34:03

14 Alkanların Adlandırılması - 1 SRU 7 2 Br Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşiğin genel adlandırmadaki (IUPA) adı nedir? A) 2-Bromo-4-metilpentan B) 2-Metil-4-bromopentan ) 4-Metil-2-bromopentan D) 4-Bromo-2-metilpentan E) 1-Bromo-1,3-dimetilpentan Yan gruplar uzun zincirin her iki ucuna eşit uzaklıkta ise numaralandırma alfabetik sıraya göre yapılır. SRU 10 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi izopentan değildir? A) 2 B) 2 ) 2 D) 2 5 E) 2 2 İzo ve neo adlandırmalar toplam karbon sayısına göre yapılır. SRU 11 I SRU 8 I l 2 2 Yukarıdaki bileşiğin sistematik adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 3,4-Dikloro-2-metil-2-propilpentan B) 2,2-Dikloro-4-metil-4-propilpentan ) 5,6-Dikloro-4,4-dimetilheptan D) 2,3-Dikloro-4,4-dimetilheptan E) 3,4-Dikloro-2-propil-2-metilpentan II. 2 III. 2 Yukarıda verilen alkil köklerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır? I II III A) ormal İzo eo B) ormal eo İzo ) İzo eo ormal D) İzo ormal eo E) eo İzo ormal SRU 12 SRU 9 ( )( ) 2 Yukarıdaki bileşik ile ilgili, I. IUPA adı, 2-metilpentandır. II. idrokarbondur. III. Çizgi formülü, şeklindedir. D) I ve III E) II ve III 2 2 Bileşiğinin IUPA adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 3,6-Dimetil-4-izopropilheptan B) 4-İzopropil-2,5-dimetilheptan ) 2,5-Dimetil-4-izopropilheptan D) 3-İzobütil-2,4-dimetilheksan E) 2,5-Dimetil-4-sekbütilheksan 65 1 B 2 3 A 4 B 5 E 6 B 7 A 8 D 9 E 10 E 11 A 12 B 1-BLUM1(1-117).indd :34:03

15 ES 47 Alkinlerin Adlandırılması - 1 SRULAR SRU 1 SRU 4 Alkin Sistematik Adı I. Etin II. 2 1-Bütin III. 2-Bütin Yukarıda verilen alkinlerden hangilerinin sistematik adları doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3-Metil-1-bütin bileşiğinin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 6 B) 5 10 ) 5 8 D) 5 12 E) 4 10 SRU 2 SRU 5 Bileşiğiyle ilgili; I. Özel adı; dimetil asetilendir. II. Sistematik adı; 2- bütindir. III. Bileşikte toplam 8 sigma, 2 tane pi bağı bulunmaktadır. A) I ve II B) II ve III ) I ve III D) Yalnız II E) I, II ve III 2 2 Br Bileşiğinin IUPA adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 2-Bromo-2-metil-5-heksin B) 2-Metil-2-bromo-5-heksin ) 5-Bromo-5-metil-1-heksin D) 5-Metil-5-bromo-1-heksin E) 4-Bromo-4-metil-1-pentin SRU 3 a 2 b Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşikteki a ve b karbonlarının yapmış olduğu hibrit türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a b A) sp 3 sp B) sp 3 sp 2 ) sp 2 sp 3 D) sp 2 sp E) sp sp SRU 6 I. 2 -Sikloheksil-1-propin II Büten III. 2-Bütin Yukarıdaki bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III ) I ve II D) II ve III E) I, II ve III BLUM1(1-117).indd :34:11

16 Alkinlerin Adlandırılması - 1 SRU 7 X Y Yukarıdaki organik bileşikte X yerine etil, Y yerine izopropil grubu getirilirse oluşan alkinin sistematik adı aşağıdakilerden hangisi olur? A) 2-Metil-3-heksin B) 5-Metil-3-heksin ) 3-eptin D) 4-eptin SRU 10 Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin genel formülü n 2n-2 değildir? A) 2 2 B) 3 7 ) D) E) E) 2-Metil-4-heksin SRU 8 Bileşik Sistematik Adı I. 2 1-Penten-3-in II. 2-Penten-4-in III Penten-4-in Yukarıda yapı formülleri verilen organik bileşiklerden hangilerinin sistematik adı doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II ) I ve III D) II ve III E) I, II ve III SRU 11 Aşağıda yarı açık formülleri verilen organik bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Bileşik Adı A) 2 2 1,3-Bütadien B) 1,3-Bütadiin ) 2 1-Büten-3-in D) 2-Bütin E) 2-Kloro-3-bütin rganik bir bileşikteki hem ikili bağ hem de üçlü bağ varsa adlandırma şöyle yapılır. Zincirin ucuna hangisi daha yakınsa numaralandırmaya oradan başlanır. İkili ve üçlü bağ, zincirin her iki ucuna eşit uzaklıkta ise ikili bağ önceliklidir. Son olarak adlandırma her zaman alkene göre yapılır. I SRU 9 2 Bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 5-Metil-1-heksen-3-in B) 2-Metil-5-heksen-3-in ) Vinil izopropil asetilen D) 2-Metil-3-in-5-heksen E) İzopropil vinil etin SRU 12 Özel adı diizopropil asetilen olan bileşiğin sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,4-Dimetil-3-heksin B) 2,5-Dimetil-3-heksin ) 4-ktin D) 3-ktin E) 1,1 4,4 etrametil-2-bütin E 2 A 3 A E 7 A 8 9 A E 12 B 1-BLUM1(1-117).indd :34:11

17 ES 86 Karboksilik Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri - 1 SRULAR SRU 1 SRU Yukarıda formülleri verilen 1 ve 2 numaralı bileşiklerle ilgili, I. Yoğun fazda kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapabilirler. II. Aynı şartlar altında 2. nin kaynama noktası, 1. den yüksektir. III. İkisinin de yapısında sp 2 hibritleşmesi yapmış karbon atomu bulunur. A) Yalnız I B) Yalnız II ) I ve II D) I ve III E) I, II ve III I. Mono karboksilik asit II. Ester III. Mono alkol IV. Eter Yukarıdaki bileşiklerin birer moleküllerinde eşit sayıda karbon atomu bulunmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I ve II birbirinin izomeridir. B) III ve IV birbirinin izomeridir. ) I ve III ün sıvı halde molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. D) I in kaynama noktası, II den yüksektir. E) IV ün kaynama noktası, III den yüksektir. Karboksilik asitler, yoğun fazlarda kendi molekülleri arasında hidrojen bağları yaparlar. Alkollere göre daha fazla sayıda hidrojen bağı yaptıkları için kaynama noktaları daha yüksektir. SRU 2 Yukarıdaki bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Asit özelliği gösterir. B) Alkol fonksiyonel grubu içerir. SRU 5 I. ve II. ve III. ve ) İki tane asimetrik karbon atomu vardır. D) Su ile hidrojen bağı yapabilir. E) Saf suda iyonlaşarak çözünür. SRU 3 I. 2 2 II. III Yukarıdaki I, II ve III nolu bileşiklerin aynı dış basınç altında kaynama noktaları büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır? A) I > II > III B) III > II > I ) III > I > II D) I > III > II E) II > I > III Yukarıdaki bileşiklerden hangileri birbirinin ayna görüntüsüdür? D) I ve III E) I, II ve III SRU 6 Karboksilik asitlerle ilgili; I. Karbon sayısı arttıkça, sudaki çözünürlükleri artar. II. Aynı sayıda karbon içeren eterlerle izomerdirler. III. İyonlaşma yüzdeleri arttıkça, asitlik kuvvetleri artar. D) I ve III E) II ve III BLUM2( indd :27:43

18 Karboksilik Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri - 1 SRU 7 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi a in sulu çözeltisiyle tepkime vermez? A) B) ) SRU 8 D) E) SRU 10 2 F 2 I Br X Y Z 2 Yukarıda verilen bileşiklerin 25 sıcaklıkta, eşit derişimli sulu çözeltilerinin p larının büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır? (Elektron çekme güçleri: F > I > Br şeklindedir.) A) X > Y > Z B) Z > Y > X ) X > Z > Y D) Z > X > Y E) Y > X > Z I. 2 II. F III. 2 2 F Yukarıda verilen bileşiklerin, asitlik kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır? (Flor elektron çeker) A) I > II > III B) II > III > I ) I > III > II D) II > I > III E) III > II > I Eloktron çeken gruplar asitlik kuvvetini arttırır. SRU 11 I. Suda iyonlaşarak çözünürler. II. a ile tepkime verirler. III. Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturabilirler. Yukarıdaki özelliklerden hangileri karboksilik asitler ve alkoller için ortaktır? D) I ve II E) II ve III Karboksilik asitler suda iyonlaşarak karboksilot anyonu ve 3 + oluşturur. Bu nedenle zayıf asit özelliği gösterirler. R + 2 R SRU 9 I. II. III. 2 Yukarıdaki bileşiklerin 25 da eşit derişimli sulu çözeltilerinin pka değerleri büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır? A) I > III > II B) I > II > III ) II > III > I D) III > II > I E) II > I > III Ka değeri zayıf bir asidin asitlik kuvveti ile ilgili bilgi verir. Ka değeri arttıkça zayıf asidin asitlik kuvveti de artar pka ise zayıf asidin Ka değerinin eksi logaritmasıdır. pka= -log Ka dır. Asitlik kuvveti arttıkça, pka değeri azalır. Asitlik kuvveti, Ka, pka SRU 12 Karboksilik asitlerle ilgili, I. Bazlarla nötürleşirler. II. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. III. a ve Mg metalleriyle 2 gazı oluştururlar. yargılarından hagileri doğrudur? D) I ve II E) I, II ve III Karboksilik asitler; a, K, a, Mg ve Zn gibi metaller ile tepkime vererek 2 gazı açığa çıkarırlar A E 5 D 6 7 D 8 B 9 D 10 B 11 D 12 E 2-BLUM2( indd :27:43

19 ES 95 ptik İzomeri - 1 SRULAR SRU 1 SRU 4 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi bir tane stereomerkez (asimetrik karbon atomu) içermektedir? A) 1-Bütanol B) 2-Propanol ) 2-Bütanol D) 2-Metil-2-propanol E) 3-Pentanol Aşağıdaki moleküllerden hangisi kiraldir? A) B) Br 2 5 ) 2 5 Karbon atamuna dört farklı grup bağlandığında, stereomerkez (asimetrik karbon atomu) olarak adlandırılır. D) 2 5 I E) I Br Ayna görüntüsü ile çakışmayan moleküller kiraldir. Bir tane asimetrik karbon atomu içeren moleküller kesinlikle kiraldir. SRU 5 SRU 2 2 Bileşiğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Polarize ışığı çevirmez. B) Stereomerkez (asimetrik karbon atomu) içermektedir. ) Sekonder alkoldür. D) Su ayrılması sonucu alken oluşur. E) Dietil eter ile izomerdir Yukarıda formülleri verilen 1 ve 2 bileşikleriyle ilgili; I. Birbirlerinin yapı izomeridir. II. 1. Bileşik stereo merkez içerirken, 2. bileşik içermez. III. Fiziksel özellikleri aynıdır. A) Yalnız I B) I ve II ) Yalnız III D) I ve III E) Yalnız II Asimetrik karbon atomu içeren moleküller polarize ışığı (titreşim düzlemini) belirli bir açıyla belirli bir yöne çevirirler. Bu tür bileşikler aynı zamanda optikçe aktif olarak tanımlanır. SRU 6 SRU 3 I. Br II. Br III. Yukarıda iskelet formülü verilen bileşiklerden hangileri stereomerkez içerir? D) I ve II E) II ve III Br 2 2 I. Ayna II. I ve II bileşikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yapı izomerleridir. B) ptik izomerlerdir. ) is-trans izomerlerdir. D) I ve II ayna görüntüsü değildir. E) Stereomerkez (asimetrik karbon atomu) içermezler BLUM2( indd :27:48

20 ptik İzomeri - 1 SRU 7 SRU 10 Yukarıda formülü verilen bileşikle ilgili; I. L-izomerdir. II. Kiral moleküldür. III. Sistematik adı; 2-hidroksipropanoik asittir. A) I ve II B) I ve III ) II ve III D) Yalnız II E) Yalnız III a b Yukarıda yarı açık formülleri verilen a ve b bileşiklerinden eşit miktarlarda alınıp karıştırılıyor. luşan karışımla ilgili; I. ptikçe aktiftir. II. Rasemik karışımdır. III. Polarize ışığı çevirir. yargılarından hangileri yanlıştır? D) I ve III E) II ve III SRU 8 SRU 9 * Yukarıda üç boyutlu formülü verilen bileşikle ilgili; I. Öncelik sıralamasında, 1. sırada grubu bulunur. II. Grupların uzaydaki öncelik sıralaması saat yönündedir. III. R-2-bütanoldür. ( 1, 6, 8 ) A) Yalnız I B) Yalnız II ) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2 5 Yukarıdaki molekülde * işareti ile işaretlenmiş stereo merkeze bağlı olan, 2 5 ve gruplarının öncelik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? ( 1, 6, 8 ) A) > 2 5 > B) > 2 5 > ) 2 5 > > D) > > 2 5 E) 2 5 > > SRU R-2-idroksibütanal bileşiğinin üç boyutlu formülü yukarıdaki gibidir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi R-2- hidroksibütanal bileşiğinin enantiyomeridir? A) Enantiyomerlerin eşit miktardaki karışımına rasemik karışım denir. Rasemik karışımlar polarize ışıgı çevirmez, yani optikçe aktif değillerdir. D) 2 5 B) 2 5 E) ) A 3 B 4 B 5 B 6 B 7 8 E 9 A 10 D 11 A 2-BLUM2( indd :27:48

21 rganik Bileşikler - 2 AÇIK UÇLU SRULAR SRU 5 EVAP 5 SRU 7 EVAP 7 Yaygın adı malik asit olan, 2-hidroksibütandioik asit, doğada en çok hangi meyvede bulunur? SRU 6 EVAP 6 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ I I I I I I I I I I İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K L L L L L L L L L L M M M M M M M M M M Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş U U U U U U U U U U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü V V V V V V V V V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Esterlerin uygun koşullarda su ile tepkimeye girerek karboksilik asit ve alkole dönüştüğü tepkimeye ne ad verilir? SRU 8 EVAP 8 A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ I I I I I I I I I I İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K L L L L L L L L L L M M M M M M M M M M Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş U U U U U U U U U U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü V V V V V V V V V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Uzun zincirli yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzunlarına ne ad verilir? A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ I I I I I I I I I I İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K L L L L L L L L L L M M M M M M M M M M Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş U U U U U U U U U U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü V V V V V V V V V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Yağ asitlerinin gliserin ile oluşturdukları trigliserit olarak da adlandırılan maddelerin genel adı nedir? A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç D D D D D D D D D D E E E E E E E E E E F F F F F F F F F F G G G G G G G G G G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ I I I I I I I I I I İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ J J J J J J J J J J K K K K K K K K K K L L L L L L L L L L M M M M M M M M M M Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö P P P P P P P P P P R R R R R R R R R R S S S S S S S S S S Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş U U U U U U U U U U Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü V V V V V V V V V V Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z BLUM2( indd :27:54

22 rganik Bileşikler AÇIK UÇLU SRULARI EVAPLARI ES A 1. ALKA ES B 1. EFL ES 1. AMİASİ 2. PEA 3. KE 4. KAILMA 5. AİLİ 2. EAAL 3. AFALİ 4. GLİSERİ 5. ELMA 2. İDİRGE 3. KEPEZ 4. EAL 5. GLİSİ 6. VİİL 7. PLİMER 8. PRPE 6. SABU 7. İDRLİZ 8. YAĞ 6. MARGARİ 7. BALZAM 8. MEAL BLUM2( indd :27:55

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar HİDROKARBONLAR C ve H elementlerinden oluşan bileşiklere denir. Temel element karbondur. KARBON ELEMENTİNİN BAĞ YAPMA ÖZELLİKLERİ Karbon atomları

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 6 DENEY Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 1. Giriş Bu deneyde moleküllerin Lewis Nokta yapıları belirlenecek ve VSEPR kuralları ile molekülün geometrisi ve polaritesi tayin edilecektir. 2. Lewis Nokta Yapıları

Detaylı

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler:

veya Monoalkoller OH grubunun bağlı olduğu C atomunun komşu C atomlarına bağlı olarak primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere sınıflandırılabilirler: ALKLLE Genel formülleri: n 2n+2 ( n 2n+1 = ) Fonksiyonel grupları: Alkollerin sistematik adlandırmasında en uzun zincirdeki atomuna göre alkan adının sonuna ol eki getirilir. Yapısında 1 tane grubu bulunduran

Detaylı

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu)

KİMYA-IV. Alkinler (4. Konu) KİMYA-IV Alkinler (4. Konu) Alkinler (Asetilenler) En az bir tane karbon-karbon üçlü bağı içeren hidrokarbonlara alkinler veya asetilenler denir. C C 2 Alkinler Yalnızca bir tane karbon-karbon üçlü bağı

Detaylı

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir.

Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. HİDROKARBONLAR Yapısında yalnızca C ve H u bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar Düz zincirli veya dallanmış olabilir. Doymuş hidrokarbonlar : Alifatik hidrokarbonlar

Detaylı

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH

HİDROKARBONLAR II ÖRNEK 2. ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, C n H C = C C = CH CH İDROKARBONLAR ALKENLER (Olefinler) Alkenlerde, iki karbon atomu arasında çift bağ vardır. Genel formülleri, n 2n dir. Çift bağlı atomları sp 2 hibritleşmesi yapmıştır. Alkenler aynı sayıda atomu içeren

Detaylı

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x.

4. Oksijen bileşiklerinde 2, 1, 1/2 veya +2 değerliklerini (N Metil: CH 3. Cevap C. Adı. 6. X bileşiği C x. Cevap E. n O2. C x. ÇÖZÜMLER. E foton h υ 6.0 34. 0 7 6.0 7 Joule Elektronun enerjisi E.0 8 n. (Z).0 8 (). () 8.0 8 Joule 0,8.0 7 Joule 4. ksijen bileşiklerinde,, / veya + değerliklerini alabilir. Klorat iyonu Cl 3 dir. (N

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi 3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi Bir atomun yapa bileceği kovalent bağ sayısı taşıdığı ya da az bir enerjiyle taşıyabileceği (hibritleşme) yarı dolu orbital sayısına eşittir. Farklı enerji

Detaylı

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu)

KİMYA-IV. Alkenler (3. Konu) KİMYA-IV Alkenler (3. Konu) Alkenler (Olefinler) En az bir tane C=C çift bağı içeren hidrokarbonlara alkenler veya olefinler denir. Alkenler doymamış yapıda hidrokarbonlar olup, katalizörler eşliğinde

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati

Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati : 8 Ders saati HĐDROKARBONLAR SÜRE Teorik : 6 ders saati Pratik : 2 ders saati Toplam süre s : 8 Ders saati Hedef ve Davranış ışlar HEDEF 1: Hidrokarbonları tanıyabilme DAVRANIŞLAR Hidrokarbonları sınıflandırır. r. Hidrokarbonları

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

KİMYA-IV. Alkanlar (2. Konu)

KİMYA-IV. Alkanlar (2. Konu) KİMYA-IV Alkanlar (2. Konu) Hidrokarbonlar Sadece karbon ve hidrojen içeren bileşiklere hidrokarbon denir. 2 Hidrokarbonlar Alifatik Hidrokarbonlar Aromatik Hidrokarbonlar Alkanlar Alkenler Alkinler 3

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

1.) Aşağıda isimleri verilen bileşiklerin yapı formüllerini yazınız.

1.) Aşağıda isimleri verilen bileşiklerin yapı formüllerini yazınız. 4. BÖLÜM ÖDEV SORULARI 1.) Aşağıda isimleri verilen bileşiklerin yapı formüllerini yazınız. (a) 2-metil-1-buten (b) 3-izopropil-2-heksen (c) cis-2-penten (d) cis-1,2-dikloro eten (e)trans-1,2-difenileten

Detaylı

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

ORGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 RGANİK KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Alkanlar, parafinler olarakta adlandırılırlar. lefinler ise alkenlerdir. 5. ( ) 2 C( ) 2 bileşiğinin UPAC adı: 1 C 2 3 4 5 6 2.5 dimetil 2 hekzen dir. 2. Siklo alkenlerin

Detaylı

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI

ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI ALKENLER; ÇALIŞMA SORULARI SORU 1.) 1 büten ve 2 büten için cis ve trans izomeri yazmak mümkün müdür? SORU 2.) Aşağıda verilen bileşikleri IUPAC metoduna göre adlandırınız. A) CH2 = C = CH CH3 B) CH3 CH

Detaylı

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir

KİM 213 Organik Kimya I. (C Grubu) 3-4. Haftalar. Güz. Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1. Prof.Dr. Pervin Ünal Civcir KİM 213 Organik Kimya I (C Grubu) 3-4. Haftalar Güz Prof. Dr. Pervin Ünal Civcir L07-1 BÖLÜM 3:ALKANLAR Konular: 3.1 Alkanların genel özellikleri 3.2 Alkanların yapıları 3.3 Alkanların adlandırılması 3.4

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim:

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki C atomlarının yükseltgenme basamaklarını söyleyelim: Organik Bileşiklerde C atomunun Yükseltgenme Basamağının Bulunması Yükseltgenme basamağı, C'a bağlı atomların elektronegatifliğine göre değişmektedir. C'un başlangıçta yükseltgenme basamağını 0 gibi düşünelim.

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER 5.111 Ders Özeti #13 Bugün için okuma: Bölüm 3.1 (3. veya 4. Baskıda) Temel VSEPR Modeli, Bölüm 3.2 (3. ve 4. Baskıda) Merkez Atomu üzerinde Yalın Çiftli Moleküller. Ders #14 için okuma: Bölüm 3.8 (3.

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ

³DQ ³HQ (WDQ (WHQ 3URSDQ 3URSHQ % WDQ % WHQ En az ndan bir adet karbon-karbon çift ba içeren hidrokarbonlara denir. Bu bile iklerin di er bir ismi ise dir.alkenlerin genel formülleri Alkenlerde çift ba bir adet kuvvetli sigma ba ile sigma ba na

Detaylı

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER

ALKANLAR-ALKENLER-ALKİNLER ALKANLA-ALKENLE-ALKİNLE ADLANDIMA ELDE EDİLİŞLEİ KİMYASAL TEPKİMELEİ Yapısal formüllerin gösterimi 1. Top ve çubuk 2. Çizgi O 3. Kondanse formül 3 2 O 4. Ampirik formül 2 6 O 5. Siklik moleküller 2 2 2

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI -

ORGANİK KİMYA - DERS NOTLARI - GANİK KİMYA - DES NTLA - İDKABNLA Alifatik Aromatik (Zincir yada halkalı) (Arenler) - Benzen ve türev leri Doymuş Doymamış - Aromatik nitro ve amino Alkanlar Alkan Alkin bileşikleri ALKANLA ( n 2n+2 )

Detaylı

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler)

12. SINIF TEST. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) K 12. Elementler Kimyası - I (Evrende ve Dünyada Elementler) SINIF 1. I. luşum sırasına göre önce hafif elementler oluşmuştur. II. Büyük patlama teorisi element oluşumunun izahında kullanılabilir. III.

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL SINIF : 10 DERS SAATĐ : 6 KONU : KARBONUN BAĞ YAPMA ÖZELLĐĞĐ Organik bileşikler ve yaşam Karbonun çok bileşik yapmasının sebebi Karbon bağlarının çeşitliliği Organik

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI

ADI VE SOYADI GÜZ YARIYILI MBG ORGANİK KİMYA FİNAL SINAVI 1 ADI VE SYADI : 2013-2014 GÜZ YAIYILI MBG GAİK KİMYA İAL SIAVI 20.01.2014 SIAV AKKKIDA BİLGİ: 40 TAE TEST SUSU (50 PUA), 5 TAE KLASİK SU (50 PUA) VADI. SULA ve ÇÖZÜMLE 1.Aşağıdaki yapılardan hangisinde

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4.

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ FEM YAYINLARI 4. DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. EN BİLİMLERİ SINAVI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 3 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi

LYS KİMYA DENEMESİ 1.SORU: 2.soru: I- 0,9 M Ca C sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi 1.SRU: I- 0,9 M Ca C 2 0 4 sulu çözeltisi II- 0,6 M Ca ( N0 3 ) 2 sulu çözeltisi Yukarıda aynı koşullarda bulunan çözeltilerin aşağıdaki hangi nicelikleri eşit değildir? a)donmaya başlama sıcaklığı b)

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler

1.Evrende ve Dünyada Elementler. 2.Elementler Nasıl Elde Edilir? 3.Alaşımlar 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu. 4.Hidrojen. 5.Alkaliler ve Toprak Alkaliler KASIM EKİM EYLÜL Öğretim Yılı: 0 05 Okulu: Özel Asfa Fen Lisesi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN Dersin Adı: KİMYA Sınıflar: A SÜRE.ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI.. Hafif elementlerin olusumunu, evrenin baslangıcı

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı

lması *Bisiklik -Alkenler -Alkinlerin -Alkil halojenürlerin -Aminlerin adlandırılmas -Esterlerin adlandırılmas *Benzen ve türevlerinin t kuralı 16.05.2010 1 16.05.2010 2 -Alkanların ve sikloalkanların adlandırılmas lması *Bisiklik bileşiklerin iklerin adlandırılmas lması -Alkenler ve sikloalkenlerin adlandırılmas lması -Alkinlerin adlandırılmas

Detaylı

Stereoizomeri. Kiral özellikli maddeler, polarize ışığın titreşim düzlemini çevirme özelliğine sahiptir. optikçe aktif bileşikler

Stereoizomeri. Kiral özellikli maddeler, polarize ışığın titreşim düzlemini çevirme özelliğine sahiptir. optikçe aktif bileşikler Stereoizomeri Optik İzomeri (CHIRALITE) KİRALİTE Bir maddenin ayna görüntüsü ile çakışamaması özelliğidir. Kiral / Akiral maddeler... Kiral özellikli maddeler, polarize ışığın titreşim düzlemini çevirme

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha AYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 6 KİMYASAL BAĞLAR

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

Organik Reaksiyonlara Giriş

Organik Reaksiyonlara Giriş rganik eaksiyonlara Giriş Dr. Kayhan BLELLİ Temel haldeki bazı elementlerin elektron dizilişleri Değerlik Elektronları (idrojen): 1s 1 1 (Karbon): 1s 2 2s 2 2p 2 4 N (Azot): 1s 2 2s 2 2p 3 5 (ksijen):

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. =>

Bölüm 11 Alkoller ve Eterler. Alkollerin Yapısı. Sınıflandırma. Hidroksil (-OH) fonksiyonel grubu Oksijen sp 3 melezleşmiştir. => Bölüm 11 Alkoller ve Eterler Alkollerin Yapısı idroksil (-) fonksiyonel grubu ksijen sp 3 melezleşmiştir. 2 Sınıflandırma Primer(Birincil): ın bağlandığı karbon sadece bir adet karbona bağlı. Sekonder(Đkincil):

Detaylı

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -2. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -2 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Polimerize Olabilirlik Nedir? Bir monomerin polimerize olabilirliği termodinamik ve kinetik düşüncelere bağlıdır. Termodinamikçe uygun olan her monomer,

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA IV BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Yavruturna mah. Kavukçu sok. No:46/A

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU KİMYA-IV ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2.KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye / MUĞLA 3- KURUCU ADI : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık

Detaylı

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir?

10. H F Bileşiğinin sistematik adı nedir? MÜEDİSLİK KÜLTESİ KİMY MÜEDİSLİĞİ ÖLÜMÜ GİK KİMY DESİ DÖEM SIVI 19.01.2012 o: dı ve Soyadı: Öğretim Programı: ÖÖ ( ) ; İÖ ( ) Öğretim Üyesi: asan Seçen ( ) ; amdullah Kılıç ( ) Toplam 34 soru vardır. 125

Detaylı

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 13 ÖABT KİMYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 13 ÖABT KİMYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ANALİTİK KİMYA SORU 1

ANALİTİK KİMYA SORU 1 ANALİTİK KİMYA SORU 1 a) Kçç ve H 2 S için verilecek Ka 1 ve Ka 2 denge ifadelerini kullanarak MS için çözünürlük ifadesini çıkarınız ve metal sülfürün çözünürlüğünün hidronyum iyonunun karesi ile arttığını

Detaylı

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER

T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER T.W.Graham Solomons ORGANİK KİMYA 7. Basımdan çeviri. ALKOLLER, ETERLER, EPOKSİTLER ALKOL, ETER VE EPOKSİTLER: YAPILARI VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Alkoller, doymuş bir karbon atomuna bağlı bir hidroksil (-OH)

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar

4. Bölüm Alkanlar. Sınıflandırma. Bileşik Türü. Grup. Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice Hall CH 3 -CH 2 -CH 3. Alkanlar 4. Bölüm Alkanlar Yard. Doç. Dr. Burak ESAT 2006, Prentice all Bileşik Türü Alkanlar Alkenler Sınıflandırma Fonksiyonel Grup Yok (Đkili veya Üçlü bağ bulunmaz) Đkili Bağ Örnek 3-2 - 3 Propan 2 =- 3 Propen

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I)

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bu bölümde kimyasal bağı gösteren en basit yöntem olan Lewis Yapıları incelenecektir. 1. Lewis Kuramı: a) Elektronlar, özellikle dış kabuk (değerlik) elektronları kimyasal bağlarda

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi

ORGANİK BİLEŞİKLER. Organik Kimya Tarihçesi ORGANİK BİLEŞİKLER Organik Kimya Tarihçesi Organik kimya karbon-karbon bağı içeren bileşiklerin kimyasıdır. İnsanlar çok eski yıllardan beri organik kimyayla uğraşmışlardır. Organik kimya bir bilim dalı

Detaylı

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması - Alkanlar Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması idrokarbonlar yapılarında ve bulunduran bileşiklerdir. Genel olarak 2 grupta incelenebilir:

Detaylı

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir.

Monosakkarit kelime olarak mono = Yunanca bir, sakkarit = Yunanca şeker anlamındadır. Bu nedenle monosakkarite şekerde denmektedir. Monosakkaritler Monosakkaritler renksiz, tatlı, katı, kristal yapıda, suda kolayca çözünebilen fakat polar olmayan çözeltilerde çözünmeyen özelliklere sahiptirler. Küçük molekül ağırlığında olan monosakkaritler

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı