KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi"

Transkript

1 KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Aslı GÖREK, Şerife SAVAŞ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Hiperinflasyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda egzersiz kapasitesini azaltan önemli bir faktördür. Bu olgularda hiperinflasyon varlığı istirahatte solunum fonksiyon testlerinde rezidüel volüm (RV), fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC), total akciğer kapasitesi (TLC) ölçümleri ile, maksimum egzersizde ise inspiratuar kapasite (IC) ve end-ekspiratuar akciğer volümlerinin (EELV) ölçümü ile gösterilebilmektedir. Bu çalışmada KOAH lı olgularla (n= 43) sağlıklı olgular (n= 14) egzersiz kapasiteleri ve dinamik hiperinflasyon karşılaştırıldı. KOAH lı grupta egzersizde hiperinflasyon parametrelerindeki değişiklikleri gösterebilmek amacıyla istirahatte ve maksimum egzersizde IC ve EELV leri değerlendirildi. KOAH lı olgular ile kontrol grubu arasında egzersiz süresi, maksimum oksijen tüketimi, solunum rezervi, maksimum dakika ventilasyonu ve solunum paterni yönünden anlamlı farklılık vardı (p< 0.05). Hiperinflasyonu değerlendirdiğimizde ise KOAH lı olgularda maksimum egzersizde istirahattekine göre IC nin belirgin olarak azaldığı, EELV nin ise arttığı gözlendi (p< 0.05). Bu çalışma sonucunda, KOAH lı olguların sağlıklı olgulara göre egzersiz kapasitelerinde belirgin azalma olduğu, egzersizi kısıtlayan önemli bir faktör olan dinamik hiperinflasyonun istirahatte olmasa bile egzersizle oluştuğu gösterildi. Sonuç olarak KOAH lı olgularda hiperinflasyonun istirahatte yapılan ölçümlerin yanı sıra kardiyopulmoner egzersiz testleri ile de değerlendirilmesi gerektiği görüşüne varıldı. Anahtar Kelimeler: KOAH, kardiyopulmoner egzersiz testi, hiperinflasyon. SUMMARY Evaluation of hyperinflation parameters and exercise performance at maximal exercise in patients with COPD Ulubay G, Gorek A, Savas S, Oner Eyuboglu F Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey. Hyperinflation is an important limiting factor for exercise performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Hyperinflation can be determined by measuring residual volume (RV), functional residual capacity (FRC), Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Gaye ULUBAY, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bahçelievler, ANKARA - TURKEY 340

2 Ulubay G, Görek A, Savaş Ş, Öner Eyüboğlu F. and total lung capacity (TLC) at rest, and by measuring inspiratory capacity (IC) and end-expiratory lung volume (EELV) at maximal exercise. This study aimed to evaluate changes in hyperinflation parameters on maximal exercise in subjects with COPD. Patients with clinically stable COPD (n= 43) and healthy controls (n= 14) were included. Subjects performed pulmonary function tests and an incremental exercise test on cycle ergometry. Statistically significant differences (p< 0.05) were found regarding exercise test parameters including exercise duration, maximum oxygen uptake, breathing reserve, maximum minute ventilation, and breathing pattern between groups. There was significant increase in EELV (p< 0.05) and decrease in IC (p< 0.05) at maximum exercise when hyperinflation parameters were compared at baseline and maximum exercise. Our results showed that hyperinflation was evident at maximal exercise, although there were no hyperinflation findings at rest in subjects with COPD. We believe that in patients with COPD, it is better to evaluate hyperinflation at maximal exercise than at rest. Key Words: COPD, cardiopulmonary exercise testing, hyperinflation. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nda egzersiz kapasitesinin azalması hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir sorundur. Bu hastalarda egzersiz kapasitesini kısıtlayan faktörler arasında en önemlisi solunumun kısıtlanmasıdır (1). Egzersizde solunum kısıtlanması, ölü boşluk hacminin artışı, pik ventilasyonun düşük oluşu, dinamik hiperinflasyon ve tidal volümün artamayışı sonucu meydana gelir (2). KOAH lı olgularda hiperinflasyon istirahatte solunum fonksiyon testleri (SFT) nde rezidüel volüm (RV), fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) ve total akciğer kapasitesi (TLC) nde artış ile gösterilebilmektedir (3). KOAH da hiperinflasyonun egzersiz sırasında arttığı, istirahat SFT de hiperinflasyon olan olgularda egzersizde inspiratuar kapasite (IC) nin belirgin olarak azaldığı ve ekspiryum sonu akciğer volümünün arttığı, diğer bir deyişle dinamik hiperinflasyonun geliştiği gösterilmiştir (4). Bu çalışmada, istirahatte yapılan spirometrik ölçümlerde hiperinflasyon olmayan KOAH lı olgular ile sağlıklı olguların egzersiz kapasitelerinin karşılaştırılması ve KOAH lı olgularda egzersize yanıt olarak dinamik hiperinflasyon parametrelerinde oluşan değişikliklerin araştırılması amaçlandı. MATERYAL ve METOD Çalışmaya polikliniğimize başvuran yeni tanı konan ve tedavisi başlanmamış 43 KOAH lı hasta (35 i erkek, sekizi kadın) dahil edildi. Hastaların KOAH tanı ve sınıflandırması GOLD 2003 kriterlerine göre yapıldı (5). Buna göre hastaların birinci saniye zorlu ekspiratuar volümleri (%FEV 1 ) beklenen değerin %30-80 i arasında, FEV 1 /zorlu vital kapasiteleri (FVC) 0.7 nin altındaydı. Hastaların %69 (n= 30) u GOLD evre II, %31 (n=13) i GOLD evre III olarak değerlendirildi. Hastalarda hiperinflasyon varlığı TLC, FRC ve RV sonuçlarına göre değerlendirildi. Astım, atopi ya da diğer egzersiz kapasitesini etkileyecek sistemik hastalığı olan olgular, bir ay içinde miyokard infarktüsü geçiren, kalp yetmezliği, kardiyak aritmisi olan, son altı haftada üst solunum yolu infeksiyonu geçiren hastalar ve bisiklet ergometrisine uyum sağlayamayan hastalar çalışmanın dışında tutuldu. Çalışma için Başkent Üniversitesi etik kurulundan onay alındı ve çalışmaya katılan hastalara hazırlanmış olan hasta bilgilendirme formu okutuldu ve imzalı onayları alındı. Solunum Fonksiyon Testi Spirometrik ölçüm manevraları tüm hastalara test öncesinde aynı teknisyen tarafından anlatıldı. Pnömotakografın günlük kalibrasyonu yapıldı. Ölçümler ERS nin önerilerine uygun olarak, oturur pozisyonda ve burun mandalı kullanılarak yapıldı (6). Tüm hastalarda FVC, FEV 1, IC (SensorMedics Vmax spectra 229, Bilthoven, The Netherlands), TLC, FRC ve RV (multipl nefes yöntemi ve kapalı sistem ile) ölçüldü. Yapılan üç testten en iyi olan değer, sonuç olarak kaydedildi ve değerler arasında %5 ten az değişim olmasına dikkat edildi. Beklenen değer olarak ERS nin referans değerleri kullanıldı (7). 341

3 KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi Egzersiz Testi Çalışmamıza katılmayı kabul eden hastalara bisiklet ergometrisi ile semptom ya da maksimum kalp hızı sınırlı egzersiz testi (ergo-metrics 900, SensorMedics, Bilthoven, The Netherlands) yaptırıldı. Tüm hastalar testten en az iki saat öncesinden itibaren yemek yememesi ve bu sürede çay, kahve, kolalı içecekler içmemeleri konusunda bilgilendirildi. Kardiyopulmoner egzersiz testleri öğleden sonra ve günün aynı saatinde yapıldı. Her hastada test yapılmadan önce standart iki gaz karışımı ile (%26 oksijen + balans N 2, %4 karbondioksit + %16 oksijen + balans N 2 ) kalibrasyon yapıldı. Hastaların test sırasında solunumla aldığı ve verdiği hava bir yüz maskesi (Rudolph Face Mask for Exercise Testing ; Hans Rudolph Inc., Kansas City, MO) aracılığı ile elde edildi. Hastalara üç dakikalık bazal periyod ve üç dakikalık ısınma periyodunu takiben pedallara 15 watt/dakika artan iş yükü uygulanarak basamaklı artan egzersiz testi yaptırıldı (8). Test sırasında hastaların EKG, kan basıncı ve oksijen satürasyonu (NONIN 8600 pulse oximeter, Plymouth, Minnesota USA) monitörize edildi. Toplanan veriler otomatik olarak (Desktop Diagnostics/CPX ; Medical Graphics Corporation, St. Paul, MN) kaydedildi. Maksimum ulaşılan iş yükü olarak hastaların en az saniye dayanabildikleri en yüksek iş yükü watt olarak kaydedildi. Test sırasında IC değerleri bazal periyod, ısınma periyodu ve maksimum egzersizde hastaların tidal volümün sonunda derin nefes alması istenerek ölçüldü, EELV değeri ise egzersiz sırasında değişmediği kabul edilen istirahatteki TLC den IC değeri çıkarılarak hesaplandı (9,10) Test sırasında bazal periyod, ısınma periyodu ve iş yükü uygulanan dönemde maksimum oksijen tüketimi (VO 2 max), pik CO 2 çıkışı (PCO 2 ), gaz değişim oranı (VCO 2 /VO 2 ), dakika ventilasyonu (VE), tidal volüm (TV), solunum sayısı (f), inspirasyon süresi (Ti), inspiratuar süre/total nefes süresi (Ti/Ttot), IC, EELV ve test sonunda da hastaların testi sonlandırma nedeni kaydedildi. Elde edilen metabolik değerler Jones un referans değerleri ile karşılaştırıldı (11). İstatistiksel Analiz İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences version 9.0; SPSS; Chicago, IL) paket istatistik programı kullanıldı. Grupların ortalama değerleri ve standart sapma değerleri hesaplandı. Gruplar arasındaki farklılık için bağımsız Student s t-testi kullanıldı. p< 0.05 anlamlı kabul edildi. KOAH lı olgularda egzersiz testi sırasında ölçülen dinamik hiperinflasyon parametrelerini karşılaştırmak için tekrarlı ölçüm varyans analizi kullanıldı. Hiperinflasyon parametreleri ve VO 2 max, egzersiz süresi ve maksimum iş yükü arasındaki korelasyona Pearson korelasyon analizi ile bakıldı. BULGULAR Kırküç KOAH lı olgu ile 14 kontrol olgusunun demografik özellikleri ve SFT sonuçları Tablo 1 de gösterilmiştir. KOAH lı olgular ve kontrol grubu yaş ve beden kitle indeksi (BKİ) yönünden karşılaştırıldığında anlamlı farklılık yoktu. Hasta seçim kriterlerine bağlı olarak FEV 1, FEV 1 /FVC ve FVC değerleri KOAH lı grupta be- Tablo 1. Olguların demografik özellikleri ve istirahat solunum fonksiyon testleri. KOAH lı olgular (n= 43) Kontrol grubu (n= 14) Parametreler Ort ± SS Ort ± SS p Cinsiyet 8 kadın, 35 erkek 6 kadın, 8 erkek Yaş (yıl) ± ± > 0.05 BKİ (kg/m 2 ) ± ± 3.80 > 0.05 FEV 1 (%) ± ± < FEV 1 /FVC (%) ± ± 4.58 < FVC (%) ± ± 9.24 > 0.05 MVV (L/dakika) ± ± > 0.05 BKİ: Beden kitle indeksi. 342

4 Ulubay G, Görek A, Savaş Ş, Öner Eyüboğlu F. lirgin olarak düşük, hiperinflasyon parametreleri olan FRC, TLC ve RV değerleri ise normaldi (KOAH lı olgularda TLC: %87.35 ± 15.71, FRC: %94.90 ± 25.15, RV: %98.41 ± 24.70). Tablo 2 de olguların kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET) sonuçları görülmektedir. KPET sonuçları karşılaştırıldığında KOAH lı olguların ulaştıkları maksimum iş yükü ve egzersiz süresi sağlıklı olgulara göre anlamlı olarak düşüktü (p= 0.03 ve p= 0.002). Bu olgularda maksimum kalp hızına ulaşımda kontrol olgularına göre anlamlı fark bulunmazken (p> 0.05), maksimum egzersizde pik oksijen tüketimi (p< ) ve oksijen sunumu (p< ) kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu. KOAH lı olgular ile kontrol grubundaki olguların AT ye ulaşıldığındaki oksijen tüketimlerini karşılaştırdığımızda, her iki grupta AT/VO 2 değeri normaldi. MVV, TV ve f değeri pik egzersizde ve istirahatte iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermezken, solunum rezervi ve VEmax değeri istatistiksel olarak anlamlı farklıydı ve KOAH lı grupta daha düşüktü (Tablo 2, 3). KOAH olgularında ve sağlıklı olgularda KPET sırasında bazal periyoda göre pik egzersizde yapılan TV, VE, f, IC, EELV ölçümlerindeki artış miktarları karşılaştırıldı. TV, VE, f nin pik egzersizde bazal periyoda göre, her iki grupta da arttığı, ancak TV (kontrol grubu: ± 70.33, KOAH lı olgular: ± 48.9, p= 0.001) ve VEmax artışı- Tablo 2. Olguların egzersiz testi sonuçlarının karşılaştırması. KOAH lı olgular (n= 43) Kontrol grubu (n= 14) Parametreler Ort ± SS Ort ± SS p VO 2 ml/kg/dakika (%) ± ± < 0.05 İş yükü (watt) ± ± < 0.05 AT/VO 2 (%) ± ± < 0.05 Kalp hızı (%) ± ± > 0.05 O 2 sunumu (%) ± ± < 0.05 SR (L/dakika) 9.02 ± ± < 0.05 VEmax (L/dakika) ± ± < 0.05 Egzersiz süresi (dakika) 4.90 ± ± 2.58 < 0.05 VO 2 ml/kg/dakika (%): Oksijen tüketimi. AT/VO 2 (%): Anaerobik eşiğe ulaşıldığı andaki oksijen tüketimi. SR (L/dakika): Solunum rezervi. VEmax (L/dakika): Maksimal egzersizdeki dakika ventilasyonu. Tablo 3. Olguların bazal ve pik egzersiz testi sonuçlarının karşılaştırması. KOAH lı olgular (n= 43) Kontrol grubu (n= 14) Parametreler Ort ± SS p Ort ± SS p Bazal Pik Bazal Pik TV (ml) ± ± > ± ± < 0.05 VE (L/dakika) ± ± < ± ±22.70 < 0.05 f (/dakika) ± ± 9.11 > ± ± 6.72 > 0.05 IC (L) 2.09 ± ± 0.45 > ± ± 0.82 > 0.05 EELV (L) 0.80 ± ± 0.55 > ± ± 0.66 > 0.05 Ti (saniye) 1.14 ± ± 0.21 > ± ± 0.13 > 0.05 Ti/Ttot ± ± 4.59 > ± ± 4.18 > 0.05 VE: Dakika ventilasyonu, TV: Tidal volüm, f: Solunum sayısı, IC: İnspiratuar kapasite, EELV: Ekspiryum sonu akciğer volümü, Ti: İnspirasyon süresi, Ti/Ttot: İnspirasyon süresi/total nefes süresi. 343

5 KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi nın iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklı ve (kontrol grubu: ± 163.5, KOAH lı olgular: ± 133.5, p= 0.001) KOAH lı olgularda kontrol grubuna göre daha az f nin ise (kontrol grubu: ± 49.4, KOAH lı olgular: ± 45.6, p= 0.03) daha fazla olduğu gözlendi. KOAH olgularında IC de belirgin azalma (bazal IC: 2.09 ± 0.46 L, ısınma IC: 2.04 ± 0.48 L, pik IC: 1.85 ± 0.45 L), EELV de artma (bazal EELV: 0.80 ± 0.50 L, ısınma EELV: 0.86 ± 0.51 L, pik EELV: 1.04 ± 0.55 L) görüldü. Buna karşılık kontrol grubunda pik egzersizde bazal egzersize göre IC de artma (bazal IC: 2.34 ± 0.61 L, ısınma IC: 2.38 ± 0.80 L, pik IC: 2.75 ± 0.82 L), EELV de ise azalma olduğu (bazal EELV: 1.28 ± 0.90 L, ısınma EELV: 1.10 ± 0.79 L, pik EELV: 0.99 ± 0.66 L) görüldü (Şekil 1,2) (Grafik 1,2) N= KOAH Sağlıklı EELVB EELVWAR EELVPIK Şekil 1. Sağlıklı olgularda egzersizle EELV KOAH lı olgulardan farklı olarak azalmakta N= KOAH Sağlıklı ICBASE ICWARM ICPIK Şekil 2. KOAH lı olgularda hiperinflasyona bağlı olarak normal olgulardan farklı olarak IC egzersizle azalmakta. KPET sırasında hasta ve sağlıklı grubun solunum paternleri karşılaştırıldığında ise her iki grupta da Ti nin egzersizle kısaldığı (KOAH lı olgularda bazal Ti: 1.14 ± 0.25 saniye, pik Ti: 0.78 ± 0.21 saniye; sağlıklı olgularda bazal Ti: 1.22 ± 0.22 saniye, pik Ti: 0.78 ± 0.13 saniye), Ti/Ttot un ise iki grupta da arttığı görüldü ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildi (KOAH lı olgularda bazal Ti/Ttot: ± 4.63, pik Ti/Ttot: ± 4.59; sağlıklı olgularda bazal Ti/Ttot: 37.4 ± 4.96, pik Ti/Ttot: ± 4.18 görüldü). KOAH lı olgularda pik egzersizde IC, VO 2 max, egzersiz süresi ve maksimum iş yükü arasındaki korelasyona bakıldı. IC ile VO 2 max (r= 0.763, p< 0.001) ve egzersiz süresi (r= 0.794, p< 0.001) arasında; VO 2 max ile egzersiz süresi (r= 0.542, p< 0.001) ve maksimum iş yükü (r= 0.223, p= 0.135) arasında korelasyon saptandı. TARTIŞMA Bu çalışmada GOLD sınıflamasına göre evre II ve evre III olan 43 KOAH lı ve 14 sağlıklı olguya istirahat SFT si ve kardiyopulmoner egzersiz testi yapılarak, KOAH lı olgularda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyon parametreleri değerlendirildi. Çalışma sırasında karşılaşılan kısıtlayıcı faktör olarak; bazı hastaların bisiklet ergometrisine zorlukla uyum sağlayabildiği gözlendi ve bunun toplumumuzda bisiklet kullanımının az olmasına bağlı olduğu düşünüldü. Bu çalışma sonucunda; KOAH lı olguların egzersiz performanslarının sağlıklı olgulara göre belirgin olarak düşük olduğu; istirahatte hiperinflasyon olmayan KOAH lı olgularda, egzersiz sırasında erken dönemde ve pik egzersizde dinamik hiperinflasyonun geliştiği gözlendi. KOAH lı olgularda aerobik eşikteki oksijen tüketimi genellikle normal olduğu halde, egzersizde pik oksijen tüketiminde ve oksijen sunumunda azalma olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda KOAH olgularında aerobik eşikteki oksijen tüketimi normaldi ancak pik egzersize ulaştıklarında sağlıklı olgulara göre anlamlı derecede düşüktü. Sağlıklı olgularda egzersize solunum cevabı olarak VEmax ve f, artırılarak TV artırılmaya böylece artan oksijen ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır (12). VEmax ın MVV nin en fazla 344

6 Ulubay G, Görek A, Savaş Ş, Öner Eyüboğlu F. %70 ine kadar artabileceği bildirilmektedir (1). KOAH lı olgularda ise, TV nin sağlıklı olgulardaki kadar artırılamadığı gösterilmiştir. Çalışmamızda KOAH lı olgularda pik egzersizde oksijen tüketiminde yapılan çalışmalarla uyumlu olarak azalma görüldü. VEmax ta sağlıklı olgulara göre daha az, f de ise daha fazla artış saptandı. VEmax taki artışın kontrol grubuna göre daha az oluşunun bu olguların MVV değerlerinin de kontrol grubuna göre daha az olmasından kaynaklandığını düşündük. KOAH lı olgularda TV değerlerinde istirahatte kontrol grubu ile karşılaştırıldığında fark saptanmazken, pik egzersizde TV nin KOAH lı olgularda istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğu görüldü. Benzer sonuçlar Diaz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da gösterilmiştir (13). KOAH lı olgularımızda Ti nin egzersizle kısaldığı, Ti/Ttot un ise arttığı gözlendi, ancak bu istatistiksel olarak anlamlı değildi. Benzer sonuçlar Akkoca ve arkadaşları tarafından da saptanmıştır (14). Bu sonuçlardan dolayı KOAH lı olgularda egzersizde artan oksijen ihtiyacını karşılamak için ventilatuar parametrelerin arttığı ancak bu artışın sağlıklı olgulara göre yetersiz olduğu görüşüne vardık. Bu olguların ulaştıkları pik iş yükü ve egzersiz sürelerinin de kontrol grubuna göre daha düşük oluşu, KOAH da ventilatuar yanıtın egzersizde artan oksijen gereksinimini karşılanamamasına bağlanabilir. İstirahat SFT de hiperinflasyon olan KOAH lı olgularda egzersizde TLC nin korunduğu, IC nin azaldığı, EELV nin ve TV/IC nin arttığı; yani dinamik hiperinflasyonun oluştuğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (15-18). Çalışmamıza dahil edilen KOAH lı olgularda, istirahat SFT de hava yolu akım parametreleri düşük; TLC, FRC ve RV ölçümleri normaldi. Olguların bazal IC leri kontrol grubundan düşük olmakla beraber, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. KPET sırasında KOAH lı olgularda dinamik hiperinflasyon varlığı ile uyumlu olarak ısınma sürecinde IC de azalma olduğu görüldü. IC deki azalmanın ve EELV deki artışın iş yükü artışı ile paralel olduğu ve pik egzersizde daha belirginleştiği görüldü. Bu olgularda egzersizin erken dönemlerinden başlayarak dinamik hiperinflasyon parametrelerinin artmasının KOAH lılarda günlük aktiviteler sırasında egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini azalttığı sonucuna varıldı. Benzer görüş Martin ve arkadaşları tarafından istirahatte hiperinflasyon olan olgularda da bildirilmiştir (19). Çalışmaya alınan KOAH lı olgularımızda TV nin, pik oksijen tüketimi ve dinamik hiperinflasyon parametreleri ile korele olduğu gözlendi. Bu nedenle olgularımızda egzersize cevap olarak TV nin ve pik oksijen tüketiminin artırılamaması dinamik hiperinflasyon gelişmesine bağlandı. Bu sonuçlar istirahatte hiperinflasyonu olan olgularla yapılan çalışmaların sonuçları ile de benzerdi (17,19). Egzersiz testlerinin hastaların bronkodilatör tedavilerini düzenleme aşamasında önem taşıdığı O Donnell ve arkadaşları tarafından literatürde gösterilmiştir. Bazı inhaler ilaçların dinamik hiperinflasyonu azalttığı KPET ile yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (2,20,21). Bu çalışmada, KOAH lı olgularda egzersiz sırasında artan oksijen ihtiyacının mevcut solunum kapasiteleri ile karşılanamaması sonucunda egzersiz kapasitesi sınırlanmaktadır. KOAH olgularında egzersiz kapasitesinin sınırlanması istirahatte var olmayan hiperinflasyonun egzersizle ortaya çıkması ile açıklanabilir. Bu durum göz önüne alındığında KOAH lı olgularda hiperinflasyonu değerlendirmek amacıyla istirahatte yapılan spirometrik ölçümlerin yanı sıra egzersiz testleri de önem taşımaktadır. KOAH lı olgularda egzersiz testleri ile dinamik hiperinflasyonun net olarak ortaya konması sonucunda hastalara daha etkin tedavi seçeneklerinin sunulacağı ve böylelikle yaşam kalitelerinin artırılabileceği inancındayız. KAYNAKLAR 1. O Donnell DE. Exercise limitation and clinical exercise testing in chronic obstructive pulmonary disease. In: Weissman IM, Zeballos RJ (eds). Cardiovascular and Respiratory System Responses and Limitations to Exercise. Clinical Exercise Testing. Basel: Karger AG, 2002: O Donnell DE, Voduc N. Effect of salmeterol on the ventilatory response to exercise in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2004; 24: Demir T, İkitimur HD. Dinamik hiperinflasyon. Umut S. (editör). Akciğer Fonksiyon Testleri Fizyolojiden Klinik Uygulamaya. İstanbul: 2004:

7 KOAH lı olgularda kardiyopulmoner egzersiz testi ile egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi 4. O Donnell DE, Revill S, Webb K. Dynamic hyperinflation and exercise intolerance in COPD. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164 (in press). 5. Pauwels RA, Buist AS, Calverley PMA, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: NHLBI/WHO Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Workshop Summary. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: Updated European Respiratory Society. Standardized lung function testing. Lung volumes and forced ventilatory flows update. Eur Respir J 1993; 6(Suppl 16): Quanjer P, Tammeling FJ, Cotes JE, et al. Standardised lung function testing; lung volumes and forced ventilatory flows. Eur Respir J 1993; 6(Suppl 16): Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, et al. Principles of Exercise Testing and Interpretation. 3 rd ed. Baltimore: A Wolters Kluwer Comp, 1999: O Donnell DE, Miu LAM. Measurement of symptoms, lung hyperinflation and endurance during exercise in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158: Dolmage TE, Goldstein RS. Repeatability of inspiratory capacity during incremental exercise in patients with severe COPD. Chest 2002; 121: Jones NL, Makrides L, Hitchcock C, et al. Normal standards for an incremental progressive cycle ergometer test. Am Rev Respir Dis 1985; 131: Gallagher CG. Exercise limitation and clinical exercise testing in chronic obstructive pulmonary disease. Clin Chest Med 1994; Diaz O, Villafranca C. Breathing pattern and gas exchange at gas exchange in COPD patients with and without tidal flow limitation at rest. Eur Respir J 2001; 17: Akkoca Ö, Ferda Ö, Saryal S, Şen E. Hafif ve orta şiddetteki kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında egzersiz kapasitesi. Tüberküloz ve Toraks 2001; 49: Gelb AF, Gutierrez CA. Simplified detection of dynamic hyperinflation. Chest 2004; 126: Bauerle O, Chrusch CA. Mechanisms by which COPD. Affects exercise tolerance. Am J Respir Crit Care Med 1998; 157: O Donnell DE, Revill SM. Dynamic hyperinflation and exercise intolerance in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: O Donnell DE. Assessment of bronchodilator efficacy in symptomatic COPD. Chest 2000; 117: Martin JM, Carrizo SJ. Inspiratory capacity, dynamic hyperinflation, breathlessness and exercise performance during the 6-minute- walk test in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: O Donnell DE, Fluge T. Effects of tiotropium on lung hyperinflation, dyspnoea and exercise tolerance in COPD. Eur Respir J 2004; 23: O Donnell DE, Lam M, Webb KA. Spirometric correlates of improvement in exercise performance after anticholinergic therapy in COPD. Am J Respir Crit Care Med 1999; 160:

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi

KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik hiperinflasyonun değerlendirilmesi JCEI / 2014; 5 (3): 424-428 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0432 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE KOAH lı hastalarda egzersiz kapasitesi ve dinamik

Detaylı

Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi

Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi Hafif ve Orta Şiddetteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Egzersiz Kapasitesi Öznur AKKOCA*, Ferda ÖNER*, Sevgi SARYAL*, Elif ŞEN*, Gülseren KARABIYIKOĞLU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi

KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi KOAH da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi KOAH lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Gaye ULUBAY, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Berna AKINCI, Aslı GÖREK, Şule

Detaylı

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi Ebru Yüce, Deniz Ulaş, Nermin Köşüş, Serap Simavlı, Aydın Köşüş Amaç 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum

Detaylı

KOAH da Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi

KOAH da Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi KOAH da Hiperinflasyonun Solunum Kasları ve Solunum Paterni Üzerine Etkisi Öznur AKKOCA*, Gizem DEMİR*, Sevgi SARYAL*, Gülseren KARABIYIKOĞLU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması KOAH lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Gül GÜRSEL*, Can ÖZTÜRK*, Türkan TATLICIOĞLU*, Nurdan KÖKTÜRK* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Statik Testlerin tanıda kısıtlayıcı özellikleri: İstirahat

Detaylı

Kardiyopulmoner egzersiz testleri

Kardiyopulmoner egzersiz testleri Gaye ULUBAY, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Solunumsal ve kardiyak fonksiyonları değerlendirmek için istirahatte yapılan ölçümlerin

Detaylı

Kardiyopulmoner egzersiz testleri

Kardiyopulmoner egzersiz testleri JCEI / 2014; 5 (3): 504-509 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0448 DERLEME / REVIE ARTICLE Kardiyopulmoner egzersiz testleri Cardiopulmonary exercise testing

Detaylı

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker

Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi Dr.Hatice Türker Dispne Gelişim Mekanizmaları Hiperinflasyon ve Farmakolojik Tedavi 23-04-2008 Dr.Hatice Türker 1 ANLATIM PLANI Dispne tanımı Dispne mekanizmaları KOAH tanımı KOAH da hiperinflasyon Hiperinflasyon tedavisi

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Egzersiz, anaerobik eşik, solunum sayısı, solunum derinliği, solunum.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Egzersiz, anaerobik eşik, solunum sayısı, solunum derinliği, solunum. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 1: 24 (3): 173-177 http://www.fusabil.org İhsan SERHATLIOĞLU 1 Hüsamettin KAYA 2 Nida ASLAN 1 Sinem ORUÇ 1 1 Fırat Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD VOLÜM VE KAPASİTELER Akciğerin tek kompartmanlarına volüm birden fazla kompartmanlarına kapasite denir AKCİĞER VOLÜMLERİ

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Testleri Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Göğüs Hastalıklarının En Gürültülü Yeri İyi ventile edilmiş Nem %2080 Isı 1430

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Deniz İNAL İNCE, Nur TUNALI, Sema SAVCI, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, ANKARA

Detaylı

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Özgün araştırma Astımlı ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyi Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispne Düzeyinin Karşılaştırılması Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar

Detaylı

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ 12-14 YAŞ GRUBU BAYAN YÜZÜCÜLERDE 8 HAFTALIK AEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM PARAMETRELERİNE ETKİSİ Meltem Kılıçaslan Kalkan, Gaziantep Üniversitesi,Beden Eğitimi ve Spor AD. Önder Dağlıoğlu,

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN

ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN ASTIMLI HASTALARDA VE SAĞLIKLI KİŞİLERDE DİSPNE DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazal Sonbahar 1, Deniz İnal İnce 1, Melda Sağlam 1, Naciye Vardar Yağlı 1, Ebru Çalık Kütükcü 1, Hülya Arıkan 1, Cemile Bozdemir

Detaylı

Sema Umut. Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T. İstanbul. kları Anabilim Dalı

Sema Umut. Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T. İstanbul. kları Anabilim Dalı Sema Umut İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa a Tıp T Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları Anabilim Dalı SPİROMETR ROMETRİK İNCELEME Solunum fonksiyonlarını değerlendirmede erlendirmede kullanılan lan temel

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler

Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Hava Yolu Obstrüksiyonunu Gösteren Ölçütler Uğur GÖNLÜGÜR, Arzu MİRİCİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ÇANAKKALE ÖZET Astım ve kronik obstrüktif akciğer

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SPİROMETRİ Bir bireyin inhale ya da ekshale ettiği hava volümünün zamanın bir fonksiyonu olarak değerlendirildiği

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

LABAROTUVAR DONANIMI VE METODOLOJİ. Doç. Dr. Fadıl Özyener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

LABAROTUVAR DONANIMI VE METODOLOJİ. Doç. Dr. Fadıl Özyener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı LABAROTUVAR DONANIMI VE METODOLOJİ Doç. Dr. Fadıl Özyener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Egzersiz Testleri Kardiyo Pulmoner Egzersiz Testleri Yürüme/Mekik Testleri Kardiyo-Pulmoner

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler

Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Orta ve Şiddetli Obstrüksiyonu Olan KOAH lı Hastalarda Altı Dakikalık Yürüme Testini Belirleyen Faktörler Sema SAVCI, Deniz İNAL İNCE, Hülya ARIKAN Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

Akciğer rezeksiyonu yapılacak hastaların fonksiyonel değerlendirmesi için egzersiz testinin önemi

Akciğer rezeksiyonu yapılacak hastaların fonksiyonel değerlendirmesi için egzersiz testinin önemi Akciğer rezeksiyonu yapılacak hastaların fonksiyonel değerlendirmesi için egzersiz testinin önemi Öznur AKKOCA 1, Banu ERİŞ GÜLBAY 1, Akın KAYA 1, Cansel ATİNKAYA 2, Hakan KUTLAY 2, Gülseren KARABIYIKOĞLU

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANISI ALAN HASTALARDA UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUĞUN BELİRLENMESİ Burcu DOĞAN Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde Şadan SOYYİĞİT, Müzeyyen ERK, Nazlı GÜLER, Günseli KILINÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Hipertansif ve hipertansif olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde fonksiyonel egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması

Hipertansif ve hipertansif olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde fonksiyonel egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2017;4(1):26-32 ORIGINAL ARTICLE Hipertansif ve hipertansif olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi

KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi KOAH lı Hastalarda Sağlık Eğitiminin Etkisinin Değerlendirilmesi Ayşe GÜNER*, Nazlı ATAK* * Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Yüksek Okulu, ANKARA ÖZET Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI FAZLA KĠLOLU VE OBEZ KRONĠK OBSTRÜKTĠF AKCĠĞER HASTALIĞI OLAN BĠREYLERDE SÜREKLĠ VEYA ARALIKLI BĠSĠKLET ERGOMETRĠSĠ

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Spirometri üç temel ölçümü sağlar: FVC ( Zorlu vital kapasite) FEV1 (bir saniyedeki

Detaylı

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları

KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları KOAH riski altında olan (Evre 0) olguların önemi ve klinik farklılıkları Nuray KÖMÜS 1, Kemal Can TERTEMİZ 2, Can SEVİNÇ 2 1 Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep, 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES

KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XIX, Say 2, 2005 KOAH DA HAVA YOLU OBSTRÜKS YONUNUN KISA ETK L NHALE BRONKOD LATÖRE YANITININ FEV 1 VE FIV 1 LE DE ERLEND R LMES EVALUATION OF THE RESPONSE OF AIRWAY

Detaylı

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ALAN TESTLERİ Doç. Dr. Alev GÜRGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum içeriği Egzersiz testi endikasyonları Egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesinde kullanılan testler

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ

DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AKCİĞER VOLÜMLERİ STATİK Zamanla ilişkilendirilmeden manevraların tamamlanması esasına dayanır DİNAMİK

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri

Stabil KOAH lı Hastalarda Salbutamol ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Stabil KOAH lı Hastalarda ve İpratropium Bromidin Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkileri Tülay ÖZDEMİR*, Esra GEÇKİN*, Candan ÖĞÜŞ*, Aykut ÇİLLİ* * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ

17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ 17.08.2012-KOAH TEDAVİSİNDE SFT ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASINA HÜKMEDEN SUT MADDELERİNE YÖNELİK SPÇG GÖRÜŞÜ GİRİŞ Ülkemizde KOAH prevalansı 40 yaş üzeri erişkin nüfusta %19 dur, diğer bir ifadeyle yaklaşık

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD

Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD ASTIM TANISINDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Prof Dr Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD Astım kronik hava yolu inflamasyonu sonucu gelişen bronş aşırı duyarlılığı ile reversibl,

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akci er Hastalı ında Ayaktan Takip Edilen Hastaların Pulmoner Rehabilitasyon Sonrası Kısa Dönem Sonuçları

Kronik Obstrüktif Akci er Hastalı ında Ayaktan Takip Edilen Hastaların Pulmoner Rehabilitasyon Sonrası Kısa Dönem Sonuçları ARAŞTIRMA / Original Article KOAH / COPD Toraks Dergisi 2006; 7(3): 173-177 Kronik Obstrüktif Akci er Hastalı ında Ayaktan Takip Edilen Hastaların Pulmoner Rehabilitasyon Sonrası Kısa Dönem Sonuçları Figen

Detaylı

Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi

Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi Astımda akciğer difüzyon kapasitesinin hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkisi Fikret Kanat 1, Hüseyin Çiçek 2, Turgut Teke 1 1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya

Detaylı

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Ahmet ERGÜN*, Mustafa ŞIRLAK** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI Doç. Dr. PINAR ERGÜN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ Pulmoner

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları

Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları Uykuda Solunum Bozuklukları Merkezimize Başvuran Hastaların Demografik Özellikleri, Tedavi Yöntemleri ve Tedaviye Uyumları E. Sevil Akkurt, Özlem D. Birben, Şerife S. Bozbaş, Elif Küpeli, Serdar Demirtaşoğlu,

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında, Solunum Fonksiyonları Testi: KPET

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında, Solunum Fonksiyonları Testi: KPET Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında, Solunum Fonksiyonları Testi: KPET Prof. Dr. Can Sevinç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD İzmir 1. Ulusal ADHAD Kongresi Pulmoner Hipertansiyon

Detaylı

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AC lerin mekanik özellikleri Kompliyans Elastik

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Olgularda Tiroid Fonksiyonları Aydanur EKİCİ*, Hatice KELEŞ**, Mehmet EKİCİ*, A. Füsun KALPAKLIOĞLU*, Emel BULCUN*, Ali KARLIDAĞ*, Volkan ALTINKAYA* * Kırıkkale

Detaylı

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum İşi (WOB) (Jordi Mancebo) Solunum işi bir litre veya bir dakika da yapılan iştir. Dakikada solunum işi= solunum işi x dakikada

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 Genel çerçeve Ölü boşluk tayinleri a)anatomik b) Fizyolojik ölü boşluk Akciğer hacim ve kapasiteleri Fonksiyonel rezidüel kapasite tayini a)açık

Detaylı

SPİROMETRİK AKCİĞER VOLÜM ÖLÇÜM KRİTERLERİ. Dr. Sibel Atış

SPİROMETRİK AKCİĞER VOLÜM ÖLÇÜM KRİTERLERİ. Dr. Sibel Atış SPİROMETRİK AKCİĞER VOLÜM ÖLÇÜM KRİTERLERİ Dr. Sibel Atış SUNUM PLANI Akciğer volüm ölçümlerinin faydaları Akciğer volümleri ölçüm yöntemleri Yeni uzlaşı raporlarına (ATS/ERS Akciğer Volümleri Standardizasyon

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

VÜCUT PLETİSMOGRAFI VE HAVAYOLU DİRENCİ. Doç. Dr. Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

VÜCUT PLETİSMOGRAFI VE HAVAYOLU DİRENCİ. Doç. Dr. Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD VÜCUT PLETİSMOGRAFI VE HAVAYOLU DİRENCİ Doç. Dr. Gaye Ulubay Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD 1 Tanım Plethysm (yunanca)= basınç Pletismograf= bir vücut kısmının basıncını ölçen, kaydeden alet

Detaylı

KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz?

KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz? KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz? Sibel ATIŞ 1, Arzu KANIK 2, Eylem Sercan ÖZGÜR 1, Suzan EKER 1, Münir TÜMKAYA 1, Cengiz ÖZGE 1 1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði ARAÞTIRMA Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði Öner Dikensoy, Belgin Ýkidað, Ayten Filiz, Nazan Bayram Gaziantep Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları

Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları Diyarbakır İlinde Okul Çocuklarında Solunum Fonksiyon Testleri Sonuçları Erkan YURDUSEVEN*, Ahmet YARAMIŞ*, Abdurrahman ŞENYİĞİT**, Kenan HASPOLAT*, Fuat GÜRKAN*, Orhan DERMAN*, Ahmet KAYA* * Dicle Üniversitesi

Detaylı

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ?

TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? TİP 1 DİYABETİ OLAN İNSÜLİN POMPASI KULLANAN BİREYLERE BAZAL İNSÜLİN DOZ DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERMELİ MİYİZ? Sacide Kılıç* Alime Selçuk Tosun** Elif Eliş* *Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji

Detaylı

Farkl Dispne Skalalar n n Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Karfl laflt r lmas

Farkl Dispne Skalalar n n Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Karfl laflt r lmas ARAfiTIRMA Farkl Dispne Skalalar n n Kronik Obstrüktif Akci er Hastal nda Karfl laflt r lmas Sevgi Özalevli 1, Eyüp Sabri Uçan 2 1 DEÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, zmir 2 DEÜ T p Fakültesi,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Prof Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Akciğer hacim ve kapasiteleri Solunum zarı ve özellikleri Pulmoner basınç ve dolaşım Pulmoner

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY

KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin. karşılaştırıldı. Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** ÖZET SUMMARY KOAH lı Hastalarda Salmeterol ve Formoterolün Etkinliklerinin Karşılaştırılması Ali TUNÇ*, Teyfik TURGUT**, Mehmet Hamdi MUZ** * Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, ** Fırat Üniversitesi

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi #

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi # Serkan AKBAY*, Bahar KURT*, Arzu ERTÜRK*, Meral GÜLHAN*, Nermin ÇAPAN* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs

Detaylı

KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri DR. Z. TOROS SELÇUK NISAN 2016

Solunum Fonksiyon Testleri DR. Z. TOROS SELÇUK NISAN 2016 Solunum Fonksiyon Testleri DR. Z. TOROS SELÇUK NISAN 2016 Hedefler SFT kısımlarını öğrenmek İndikasyonlar, kontrindikasyonlar Sık görülen hastalıklardaki paternler SFT nin ayırıcı tanıya katkısı Kollajen

Detaylı

AEROBİK EGZERSİZ PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ

AEROBİK EGZERSİZ PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ AEROBİK EGZERSİZ PROGRAMLARININ DÜZENLENMESİ 1 Aerobik Egzersiz Programlarının Düzenlenmesi Aerobik uygunluk düzeyi belirlendikten sonra aerobik uygunluğu geliştirmek ve korumak için egzersiz programları

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(2): 81-87 Geliş Tarihi/Received: 30/04/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/05/2013 St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda farklı yöntemlerle saptanan maksimal oksijen tüketim kapasitesinin karşılaştırılması

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda farklı yöntemlerle saptanan maksimal oksijen tüketim kapasitesinin karşılaştırılması Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2014;22(1):88-94 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8494 Özgün Makale / Original Article Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda farklı yöntemlerle saptanan

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Egzersiz sırasında çalışan kaslar, ihtiyaç duydukları enerji için oksijen (O 2 ) kullanır ve karbondioksit (CO 2 ) üretir. Akciğerler, hava ile kanın karşılaştığı ı organlardır.

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(4): 314-320 Geliş Tarihi/Received: 28/09/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/11/2012 KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON

PULMONER REHABİLİTASYON TORAKS KİTAPLARI SAYI 7 EYLÜL 2009 TORAKS KİTAPLARI PULMONER REHABİLİTASYON SAYI 7 PULMONER REHABİLİTASYON Konuk Editörler Prof.Dr. Müzeyyen ERK Doç.Dr. Pınar ERGÜN Türk Toraks Derneği TORAKS KİTAPLARI

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Erkek Olgularda Amfizem ve Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Erkek Olgularda Amfizem ve Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Erkek Olgularda Amfizem ve Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi Emel BULCUN, Mesut ARSLAN, Aydanur EKİCİ, Erol ŞENTÜRK, Mehmet Savaş EKİCİ Kırıkkale Üniversitesi

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri

Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri Nefes Darlığı ile Başa Çıkabilme Yöntemleri Uzm Dr Dicle KAYMAZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH Kronik Solunum Yetmezliği Kliniği Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Sağlık Hizmetleri Merkezi

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA YAŞAM KALİTESİ VE FONKSİYONEL DURUM. Safiye ÖZKAN*

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA YAŞAM KALİTESİ VE FONKSİYONEL DURUM. Safiye ÖZKAN* KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA YAŞAM KALİTESİ VE FONKSİYONEL DURUM Kabul Tarihi:14.04.2005 ÖZET Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçümleri hastalığın, kişinin günlük yaşamı üzerindeki etkisinin

Detaylı