SMY 535, Veri Madenciliği 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMY 535, Veri Madenciliği 2"

Transkript

1

2 Veri ambarı, bir işletmenin ya da kuruluşun değişik birimleri tarafından toplanan bilgilerden değerli olanlarının, gelecekte analiz işlemlerinde kullanılması amacıyla işletimsel sistem veritabanından farklı bir ortamda birleştirilmesinden oluşan büyük çaplı bir veri deposudur. Bir veri ambarı ilgili veriyi kolay, hızlı ve doğru biçimde analiz etmek için gerekli işlemleri yerine getirir. Veri ambarı kullanıldığında, günlük işletimsel görevlerle yeterince meşgul olan veritabanı kullanılmadan, analiz işlemleri farklı bir ortamda yapılır. SMY 535, Veri Madenciliği 2

3 Veri madenciliği, veri ambarları üzerinde AI (yapay zeka), istatistiksel ve matematiksel teknikleri kullanarak, saklanılan büyük miktarlardaki veriler üzerinden, anlamlı yeni ilişkiler, desenler ve eğilimler keşfetme işlemidir. SMY 535, Veri Madenciliği 3

4 Data Warehouse: A Multi-Tiered Architecture Other sources Metadata Monitor & Integrator OLAP Server Operational DBs Extract Transform Load Refresh Data Warehouse Serve Analysis Query Reports Data mining Data Marts Data Sources Data Storage OLAP Engine SMY 535, Veri Madenciliği Front-End Tools 4

5 Stratejik Analiz: Bir KDS (Karar Destek Sistemi) olmasından dolayı Finansal Analiz: Maliyetlerin azaltılması dolayısıyla rekabet avantajının sağlanması Satış analizi ve trendler üzerine odaklanmak Müşterilerin gizli kalmış satın alma eğilimlerini tespit etmek İşler arasında ilişkilerin belirlenebilmesi Müşteri ihtiyaçlarına çabuk cevap verebilme (Etkin CRM) SMY 535, Veri Madenciliği 5

6 Relational database systems. SMY 535, Veri Madenciliği 6

7 OLAP araçları, her kullanıcının kolaylıkla kullanabileceği yapısı ile veriye çok boyutlu erişimi sağlamaktadır. OLAP araçları ile; En çok kâr getiren müşterilerim kimlerdir? (Bayi ve perakendeci bazında.) En kârlı ürünlerim nelerdir? Hangi işletme ya da mağazamda, en çok hangi saat ve günlerde hareketlilik olmaktadır? gibi sorulara cevap bulunabilmektedir. SMY 535, Veri Madenciliği 7

8 Off-Line çalışır Veri değişiminden çok sorgulama yapılır Eski verilerden oluşur Kullanıcı sayısı azdır (<100) Üst yönetime hitap eden KDS lerdir Veri madenciliği gibi uzun ve karmaşık süreçler sonucunda analizler yapılabilir On-Line çalışır Veri değişimi işlemleri yoğunluktadır (DML) Güncel verilerden oluşur Kullanıcı sayısı fazladır (>1000) Veriye ulaşmak ve değiştirmek isteyen her kullanıcıya hitap eder Sorgularla istenilen sonuçlara anında ulaşılır SMY 535, Veri Madenciliği 8

9 İşletimsel sistemlerde sürekli değişen veri karar verme işlemi için uygun değildir. İşletimsel sistemlerde kompleks bir sorgu yapılacaksa, bir çok tablodan veri toplanması gereklidir. İşletimsel sistemlerde sadece işlemsel veriler saklanılır. Geçmişe yönelik veri saklanılmaz. Organizasyondaki farklı uygulamalar, farklı teknolojiler ve ortamlar kullanabilmektedir. Böyle sistemlerde veri analiz ve sorgulaması, verinin yeri ve ortak bir formata dönüşüm işlemlerini içerdiğinden zor olabilir. SMY 535, Veri Madenciliği 9

10 Birleşik verilerin tutulduğu veri ambarına ilave olarak kullanılan veri deposu olarak tanımlanabilir. Veri pazarı, belirli kullanıcı grubu için yaratılan veri bölümüdür. Veri pazarı, normalize edilmemiş, özetlenmiş, toplanılmış veri topluluğu olabilir. SMY 535, Veri Madenciliği 10

11 Veri pazarı sadece bir özne alana veya sadece bir grup kullanıcı üzerine odaklanır. Bir organizasyon sadece bir veri ambarına sahip olur, fakat bir çok veri pazarı içerebilir. Veri pazarları veri ambarlarının aksine, işletimsel veri kaynakları bilgisine sahip değildir. Çünkü veri pazarları, veri ambarlarının aksine daha az bilgi içerirler bu nedenle kullanıcılar için çok daha çabuk ve kolayca anlaşılabilirler. SMY 535, Veri Madenciliği 11

12 Veri çıkarımı, veri ambarının kullandığı kaynaklardan (veri tabanı ve/veya diğer kaynaklar) veri elde etme işlemidir. Kaynaklardan çıkarılan veri genellikle geçici dosyalara yüklenilir. Dönüştürme aşamasında ise, elde edilen verilerdeki fazlalıklar atılır (veri temizleme) ve her veri sorgulamalarda kullanılabilecek uygun veri türüne dönüştürülür. Yükleme, dönüştürülen verinin veri ambarına aktarılması işlemidir. SMY 535, Veri Madenciliği 12

13 Veri ambarları için çok boyutlu perspektifi gerçekleyebilecek yeni modelleme teknikleri keşfedilmiştir: Yıldız (Star) Kar Tanesi (Snowflake) Karma (Mixed) SMY 535, Veri Madenciliği 13

14 Gerçek tablosu, temel iş ölçümlerini içeren niteliklerden oluşur. Bir gerçek tablo, o tabloya ait spesifik nitelikler ve boyut tablolarıyla ilişkili yabancı anahtarları içermektedir. Boyut tablosu, gerçek tablosunda saklanılan veriyi indeksler ve organize eden niteliklerden oluşmaktadır. Boyut tablosu, boyutu tanımlayan nitelikleri içermektedir. SMY 535, Veri Madenciliği 14

15 Kar tanesi modeli, yıldız modelinin geliştirilmiş halidir. Gerçek tablolarının her bir boyut tablosu başka boyut tablolarına da sahiptir. Boyut tabloları, bir çok niteliğe sahip olduklarında, normalize edilmeleri gereklidir. Yıldız modeli normalize edilmiş boyut tablolarını desteklemediğinden, bu durumda kar tanesi modeli tercih edilmelidir. SMY 535, Veri Madenciliği 15

16 Avantajları: Tüm tekrarlanılan veriler kaldırıldığından, saklama alanı korunmuş olur. Büyük normalize edilmemiş tablolar yerine, Join ler için normalize edilmiş daha küçük tablolar kullanılır. Dezavantajları: Sorgu sonucunda Join edilmesi gereken tabloların sayısının belirlenmesindeki zorluk Belirli bir sorguda kullanılacak tabloyu belirlemedeki zorluk SMY 535, Veri Madenciliği 16

17 Bazı veritabanı dizaynlarında, boyut tabloları veri hacminde çok geniş farklılıklar gösterir. Böyle durumlarda tüm tasarımda ne yıldız ne de kar tanesi modeli kullanılamaz. Her iki modelin bir kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. Bu kombinasyon modeline karma model denilmektedir. SMY 535, Veri Madenciliği 17

18 time time_key day day_of_the_week month quarter year branch branch_key branch_name branch_type Measures Sales Fact Table time_key item_key branch_key location_key units_sold dollars_sold avg_sales item item_key item_name brand type supplier_type location location_key street city state_or_province country SMY 535, Veri Madenciliği 18

19 time time_key day day_of_the_week month quarter year Sales Fact Table time_key item_key item item_key item_name brand type supplier_key supplier supplier_key supplier_type branch branch_key branch_name branch_type Measures branch_key location_key units_sold dollars_sold avg_sales location location_key street city_key city city_key city state_or_province country SMY 535, Veri Madenciliği 19

20 time time_key day day_of_the_week month quarter year Sales Fact Table time_key item_key branch_key item item_key item_name brand type supplier_type Shipping Fact Table time_key item_key shipper_key from_location branch branch_key branch_name branch_type Measures location_key units_sold dollars_sold avg_sales location location_key street city province_or_state country SMY 535, Veri Madenciliği to_location dollars_cost units_shipped shipper shipper_key shipper_name location_key shipper_type 20

21 all all region Europe... North_America country Germany... Spain Canada... Mexico city Frankfurt... Vancouver... Toronto office L. Chan... M. Wind SMY 535, Veri Madenciliği 21

22 Shipping Method AIR-EXPRESS Customer Orders CONTRACTS Each circle is called footprint Customer Time TRUCK ANNUALY QTRLY DAILY CITY COUNTRY ORDER PRODUCT LINE Product PRODUCT ITEM PRODUCT GROUP SALES PERSON DISTRICT REGION DIVISION Location Promotion SMY 535, Veri Madenciliği Organization 22

23 Verinin hızlı bir şekilde analizine izin veren veri yapısıdır. Yıldız modeli için verilen örnek bir küp üzerinde aşağıdaki gibi saklanabilir: Gerçek tablosu : Çok boyutlu (3D) küp : prodid storeid date amt p1 c p2 c p1 c p2 c2 1 8 p1 c p1 c2 2 4 day 2 day 1 c1 c2 c3 p p2 c1 c2 c3 p p SMY 535, Veri Madenciliği 23

24 day 2 day 1 c1 c2 c3 p p2 c1 c2 c3 p p Örnek: Toplam Hesaplama... sale(c1,*,*) c1 c2 c3 p p c1 c2 c3 sum sale(c2,p2,*) rollup drill-down sum p1 110 p2 19 sale(*,*,*) SMY 535, Veri Madenciliği 24

25 Özet tablolar (MV) bir sorgunun sonucunu saklar. Görüntüden farkı, görüntü sorgunun sonucunu değil sadece sorguyu saklar. Yani sorgunun kapsadığı tablo yada tablolardaki veriler değiştikçe görüntü de değişir. Fakat MV ayrı bir tablo gibi sorgu sonucunu sakladığından dolayı, ilgili tablolar değiştikçe içeriği değişmez. Bu nedenle CREATE TABLE AS SELECT komutu ile bir tablo oluşturmaya benzer. Bir tablodan farkı ise, belirli zaman aralıkları ile sorgunun tekrar çalıştırılıp, değişmiş olabilecek bilgilerin güncellenebilmesidir. Karmaşık sorguların yavaşlığından kurtulmak için veri ambarı ile ilgili sorgulamaların hızlandırılması için kullanılır. SMY 535, Veri Madenciliği 25

26 MV ler ilk olarak Oracle veritabanında kullanılmaya başlanmış (Oracle 8i den önceki ismi Snapshot idi), daha sonra IBM DB2 ve MS SQL Server tarafından da kullanılmıştır. Tablolara olan benzerliğinden dolayı IBM DB2 da Materialized Query Tables ismi verilmiştir. MV üzerinde de tablolarda olduğu gibi indeks oluşturabildiği için MS SQL Server da ise Indexed Views olarak isimlendirilmiştir. SMY 535, Veri Madenciliği 26

27 CREATE MATERIALIZED VIEW base_lookup_mv PARALLEL BUILD IMMEDIATE REFRESH FAST ON COMMIT ENABLE QUERY REWRITE AS SELECT l.nam,count(b.tot) count_tot,sum(b.tot) sum_tot,avg(b.tot) avg_tot FROM base_table b, lookup_table l WHERE b.id = l.id GROUP BY l.nam; İşlem Süreleri: Normal Insert : 60 s MV Insert : 70 s Normal Select : 1,015 s MV Select : s SMY 535, Veri Madenciliği 27

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ TP PT Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı İçin Uygun Bir Model Geliştirilmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (75-82) KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI

BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 21-37 BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI Feridun Cemal ÖZÇAKIR, A. Yılmaz

Detaylı

SQL Tuning El Kitabı

SQL Tuning El Kitabı SQL Tuning El Kitabı SQL OPTIMIZER NEDİR?...3 Rule-Based Optimizer... 3 Cost-Based Optimizer... 3 Explain Plan Tablosu... 4 SQL OPTİMİZASYON ÖNERİLERİ...5 Birden fazla sorgu kullanılması... 5 Tablo kolon

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞAÇLARI VE BİR SATIŞ ANALİZİ UYGULAMASI

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞAÇLARI VE BİR SATIŞ ANALİZİ UYGULAMASI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞAÇLARI VE BİR SATIŞ ANALİZİ UYGULAMASI Gül Gökay EMEL Uludağ Üniversitesi, İİBF, Bursa Çağatan

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

M. Sinan Başar Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7444 sinan@bartin.edu.tr 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

M. Sinan Başar Accepted: July 2011. ISSN : 1308-7444 sinan@bartin.edu.tr 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 3C0077 SOCIAL SCIENCES Received: December 2010 M. Sinan Başar Accepted: July 2011 Fulya Aslay Series :

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI

1C:İŞLETME 8 1C:İŞLETME YÜKSEK SEVİYELİ BÜTÜNLEŞİK GÖRSEL VERİTABANI HIZLI GELİŞTİRME PLATFORMU - TÜRKÇE YAZILIMI 1C:İŞLETME 8 YAZILIMI 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi + Genel Muhasebe 1TÇ Şirketi İstanbul www.1tc.com.tr Kasa, Banka, Çek-Senet, Cari Hesap, Depo ve Stok Yönetimi, Konsinye, Barkod Sistemi, Alış, Satış, Sipariş,

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd.

Detaylı

VERİTABANI DERS NOTLARI

VERİTABANI DERS NOTLARI VERİTABANI DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Buket Doğan 1 Ders İçeriği Veritabanı ve ilişkisel veritabanı kavramı, tasarımı ve yönetimini y anlamak, veri tabanı sistemlerinin denetimi ve erişimi imi yöntemlerini

Detaylı

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI İstatistiksel Veri Sistemleri ve Basın Sektöründe bir Karar Destek Sistemi Uygulaması DOKTORA TEZİ Danışman:

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

Veriyi ve Bilgiyi Organize Etmek. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Veriyi ve Bilgiyi Organize Etmek. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Veriyi ve Bilgiyi Organize Etmek Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Veri ve Dosya Yapıları Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2 Veri ve Dosya Yapıları Bilgi, içerisinde bulunduğumuz çağda hızlı ve sürekli

Detaylı

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM GPRS VERİLERİ YARDIMIYLA ARAÇ ROTALARININ BELİRLENMESİ PROBLEMİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Şahin BAYZAN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com ÖZET

Detaylı

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Eylül 2007 James Markarian Stephen Brobst Jeff Bedell Informatica Teradata MicroStrategy Teknoloji Direktörü Teknoloji Direktörü Teknoloji

Detaylı

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Series 9000 Mikro ERP Yönetim Bilgi Sistemleri 2010 Mikro Yazılımevi A.Ş. Series 9000 Yönetim Bilgi Sistemleri 1 MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP Günümüzde rekabet daha zor, riskler daha yüksek. Geçmişi ve bugünü

Detaylı

STRATEJİK KARAR ALMA ORTAMINDA ÜST YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE UZMAN SİSTEMLER

STRATEJİK KARAR ALMA ORTAMINDA ÜST YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE UZMAN SİSTEMLER Dumlupınar Üniversitesi Sayı: 3 Sosyal Bilimler Dergisi 1999 STRATEJİK KARAR ALMA ORTAMINDA ÜST YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE UZMAN SİSTEMLER Arş. Grv. Mehmet GÖL* ÖZET Özellikle karar alma ortamının çok belirsiz

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ

İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ İŞLETMELERDE STRATEJİK BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ VE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE EDİLMESİNDEKİ ROLÜ Araş. Gör. Dilek DEMİRHAN Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi demirhan@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

Oracle 11g Veritabanı Teması ve 10 Yeni Özellik

Oracle 11g Veritabanı Teması ve 10 Yeni Özellik Oracle 11g Veritabanı Teması ve 10 Yeni Özellik Temmuz 2007 Kadir Uyar Oracle Türkiye kadir.uyar@oracle.com Bu dökümanda anlatılanlar yeni sürümle ilgili kişisel değerlendirme ve özet bilgi içerir, içeriği

Detaylı

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME Adnan Özgüner ERDURSUN Bilgisayar Mühendisi, ARF Bilgi Teknolojileri ÖZET Herşeyin elektronikleştiği günümüzde, kurumların iç birimleriyle ve dış

Detaylı