YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR."

Transkript

1 YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA TARH VE 26/472 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETM KURULU BAKANLII NIN TARHL TOPLANTISINDA, ORTAKLIIMIZ PAYLARININ ULUSAL PAZARDA ILEM GÖREBLECENE KARAR VERLMTR. Dier Kamu Kurumlarından Alınan Görüler: Ek Satı Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satıa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Türkiye Bankası A.. ( BANKASI) ye ait olan ve halka arz edilen payların en fazla %15 ine tekabül eden YTL nominal deerli B Grubu paylarının, daıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, ek satı hakkına konu payların yatırımcı grupları arasında daılımına, toplam arz edilecek payların asgari %30 unun yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılması koulu dikkate alınarak, ihraççılar tarafından karar verilecektir. I. HALKA ARZ VE SATI HAKKINDA BLGLER: irketimiz sermayesinin YTL den YTL ye artırılması suretiyle ihraç edilecek YTL nominal tutardaki B grubu paylar ile ortaklarımızdan Türkiye Bankası A.. portföyünde bulunan YTL nominal deerli B grubu paylardan oluan toplam YTL nominal deerli paylar halka arz edilecektir. Yatırım Menkul Deerler A.. nin ( YATIRIM) paylarının halka arz yoluyla satıına yönelik Talep Toplama ilemi, Mayıs 2007 tarihlerinde 2 gün süreyle, ibu sirkülerin sonunda belirtilen bavuru yerlerinde yapılacaktır. Halka arz, Yatırım Menkul Deerler A.. liderliinde oluturulan konsorsiyum tarafından Fiyat Aralıı ile Talep Toplama ve Bakiyeyi Kısmen Yüklenim yöntemiyle gerçekletirilecektir. 1

2 Halka arzda KONSORSYUM ÜYELER, SPK Seri I, No:26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satıına likin Esaslar Tebli" in Ek:1 Maddesi gereince Bakiyeyi Kısmen Yüklenim esasına göre satıa aracılık edecektir. Ortaklıımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmi olup, ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Bunun yanında, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) nda ( ve MKB nin web sayfasında da ( ilan edilecektir. II. SATIIN YAPILACAI YATIRIMCI GRUPLARI: YATIRIM paylarının halka arzına ilikin olarak yatırımcılar aaıdaki gibi 4 (dört) gruba ayrılmılardır; 1. Bankası Grubu Çalıanları; YATIRIM mevcut çalıanları ve emeklileri, YATIRIM itirakleri (Cami Menkul Deerler A.., Giriim Sermayesi A., Yatırım Ortaklıı A.., Gayrımenkul Yatırım Ortaklıı A.., Portföy Yönetimi A.., Maxis Securities Ltd. ve Yatırım Finansman Menkul Deerler A..) mevcut çalıanları ve emeklileri ile Türkiye Bankası A.. ( Bankası ) mevcut çalıanları ve emeklileridir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Bu kategorideki yatırımcılar %1 (yüzdebir) indirimden yararlanacaklardır. 2. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurtiçinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. 3. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmu Olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 4. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Paylar Türk mevzuatı uyarınca, MKB de ilem görecek ekilde halka arz edilmekte olup sözkonusu yatırımcılar hisseleri Türkiye de satın alacaklardır. III. YATIRIMCILARDAN STENEN BELGELER: YATIRIM paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri pay miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: 1. Bankası Grubu Çalıanları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve çalıan veya emekli kimlik kartı nın fotokopisi, 2. Dier Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, 3. Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi. 2

3 nternet, telefon bankacılıı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet ubesi, telefon bankacılıı ubesi, NetMatikler veya ATM de ilem yapmaya yetkili olma (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) artı aranacaktır. IV. SATI FYATI: 1.-YTL nominal deerli 1 lot payın satı fiyatı 2,40 YTL ile 3,00 YTL aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 3,00 YTL den toplanacaktır. V. ÖDEME: Bankası Grubu Çalıanları ve Yurt çi Bireysel Yatırımcılar aaıdaki ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. 1. Nakden Ödeme: Bankası Grubu Çalıanları ve Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri IV. maddede belirtilen fiyat aralıının tavanından nakden yatıracaklardır. 2. Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma: Bankası Grubu Çalıanları ve Yurt çi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet ç Borçlanma Senetleri ( DBS ) ve likit fonları teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarları aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %99 YTL DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde; likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, DBS lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın sabah ilk açıkladıı gösterge fiyat, dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS lerin YTL ye dönütürülmesinde TCMB döviz alı kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın anlık gösterge fiyatı veya MKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluan cari piyasa fiyatı uygulanacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya 3

4 ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, YTL DBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler X.BAVURU YERLER maddesinde ayrıca belirtilmektedir SABT YÖNTEM : Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen YTL DBS leri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DBS ve vergili DBS eklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır : Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasında müteri talimatları dikkate alınacaktır. 3. Döviz Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma: Bankası Grubu Çalıanları ve Yurt çi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak döviz tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladıı gie kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları eklinde yukarı yuvarlanacaktır. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler X.BAVURU YERLER maddesinde ayrıca belirtilmektedir SABT YÖNTEM : Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kurundan bozdurularak ödenecektir. 4

5 3.2. : Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kuru kullanılacaktır. Bedel adesini Talebe Dönütürme Bankası Grubu Çalıanları ve Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının iade tutarını pay olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra daıtım ilemine balanacaktır. Bedel farkının talebe dönütürülmesi sırasında oluabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecei tabiidir. lgili alanı hiçbir ekilde iaretlemeyen yatırımcının oluacak iade tutarının nakden ödenmesini istedii kabul edilecektir. VI. PAY ALMAK ÇN BAVURU EKL: Bu halka arzda pay satın almak isteyen tüm yatırımcıların; Mayıs 2007 tarihlerinde ve ibu Sirkülerin sonunda belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları eklinde olması arttır. Yatırımcılar, IV. maddede belirtilen fiyat aralıının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluan tutar, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilikin alt sınır belirleyebilecekler. VII. TEDAVÜLÜ ARTIRICI LEM YASAI: 1. Ortaklık tarafından verilen taahhüt YATIRIM, paylarının MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayarak dolaımdaki pay miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir. 5

6 2. Ortaklar tarafından verilen taahhüt: irketimiz ortakları Türkiye Bankası A.., Factoring Finansal Hizmetler A.., Finansal Kiralama A.., Cam Pazarlama A.. ve Cami Yatırım Holding A.. YATIRIM paylarının MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca MKB de ilave pay satılmamasına karar vererek dolaımdaki pay miktarını artırmayacaklarını taahhüt etmitir. VIII. TAHSSATLAR VE DAITIM ESASLARI: Tahsisat Tutarları: Halka arz edilecek payların; YTL nominal deerdeki (%3) kısmı Bankası Grubu Çalıanlarına, YTL nominal deerdeki (%47) kısmı Yurt çi Bireysel Yatırımcılara, YTL nominal deerdeki (%2) kısmı Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara ve YTL nominal deerdeki (%48) kısmı Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılara, gerçekletirilecek satılar için tahsis edilmitir. Söz konusu tahsisatlar, YATIRIM ve Konsorsiyum Üyeleri ile sermaye, yönetim ve denetim ilikisi bulunan kii ve/veya kurululara menfaat salamak amacıyla kullanılamayacaktır. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde BANKASI nın onayı ile YATIRIM tarafından deitirilebilecektir. Bu deitirme ilemi talep fazlası olan tahsis grubundan talep açıı olan tahsis grubuna toplanan taleplerin kaydırılması ile gerçekletirilecektir. Daıtım Esasları: Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra ortaya çıkan mükerrer isimlerin talepleri aynı konsorsiyum üyesinden yapılmısa fazla olan talep kabul edilecek, az olan talep iptal edilerek daıtım ilemine sokulmayacaktır. Farklı konsorsiyum üyesinden gelen mükerrer isimlerin taleplerinde de fazla olan talep kabul edilecektir. Farklı konsorsiyum üyelerinden eit miktarda mükerrer talep yapılmısa veya yetersiz bilgi giriinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, yüksek yüklenimde bulunan aracı kurumun listesindeki talep kabul edilecektir. Aynı miktarda yüklenimde bulunmu konsorsiyum üyelerinden eit miktarda mükerrer talep yapılmısa veya yetersiz bilgi giriinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, konsorsiyum üyelerinin kurum unvanlarının alfabetik önceliine bakılacaktır. Seri VIII. No:22 sayılı Tebli Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaları ile Türkiye de yerleik yabancı uyruklular dıında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Mükerrer ve/veya eksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir. Öncelikle, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönütürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan ekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubuna daıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. 1. Bankası Grubu Çalıanlarına Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Bankası Grubu Çalıanlarına birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, Bankası 6

7 Grubu Çalıanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir yatırımcının talep miktarı ile çarpılarak tüm Bankası Grubu Çalıanlarının talepleri arzın talebi karılama oranında karılanacaktır. 2. Yurt çi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Yurt çi Bireysel Yatırımcılara birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, Yurt çi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir yatırımcının talep miktarı ile çarpılarak tüm Yurt çi Bireysel Yatırımcıların talepleri arzın talebi karılama oranında karılanacaktır. 3. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII Tebli No:22 Madde gereince yapılacaktır. Bavuru taleplerinin, satıa sunulan pay miktarından az ya da pay miktarına eit olması halinde bütün talepler karılanacaktır. Taleplerin satıa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda, Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmi olan toplam pay miktarı talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu ekilde bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karılanacaktır. Kalan tutar talebi kısmen karılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı ekilde daıtılacaktır. Bu ekilde daıtım ilemine satıa sunulan bütün paylar daıtılana kadar devam edilecektir. 4. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Her bir Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına ihraççılar karar verecektir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satıa sunulacak, ek satı hakkına konu payların yatırımcı grupları arasında daılımına, toplam arz edilecek payların asgari %30 unun yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılması koulu dikkate alınarak, ihraççılar tarafından karar verilecek ve daıtım ilemlerine halka arz edilen paylar ile birlikte dahil olacaktır. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar dıında kalan tüm yatırımcı gruplarına daıtım yapılırken, daıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar daıtıma tabi tutulacaktır. Daıtım hesaplamalarında küsürat ortaya çıkması durumunda, küsürat tama ibla edilerek talebi tamamen karılanamayan yatırımcılar arasında ihraççıların uygun gördüü ekilde daıtım yapılacaktır. IX. PAYLARIN TESLM, BEDELLERN ADES VE TEMETTÜ HAKLARI: Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısında belirtildii üzere; borsada ilem gören irketlerin paylarının kaydiletirilmesine geçi tarihi, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 43/1318 sayılı kararı ile olarak belirlenmitir. Dolayısıyla bu tarih itibarıyla yatırımcıların sahip oldukları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı nın kaydi sisteme ilikin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu nezdinde kayden izlenmeye balanmıtır. Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde bu tarihten sonra gerçekletirilecek birincil ve ikincil halka arzlarda, halka arz edilecek ortaklık payları Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilikin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu nezdinde kayden izlenecektir. Bu nedenle, YATIRIM halka arzında, halka arz edilecek ortaklık paylarının fiziken basımı ve isteyen yatırımcıların da bu ortaklık paylarını fiziken teslim almaları mümkün olmayacaktır. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve nihai halka arz fiyatı ile tavan fiyat arasında oluan farklar ile Bankası Grubu çalıanlarının indirimden dolayı hak ettikleri tutarlar, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. 7

8 Halka arz edilecek payların, yeni pay alma haklarının kısıtlanmadıı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. Halka arz edilecek paylar kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü alabilecektir. X. BAVURU YERLER: YATIRIM paylarının halka arzına Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar kategorilerinden katılmak isteyen yatırımcılar, aaıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerine talepte bulunmak için bavurabilirler. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aaıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, internet veya telefon bankacılıı ubelerine, taleplerini iletmek için bavurabilirler. nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ubeleri vasıtasıyla, talep bavurusunda bulunmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların bavuruda bulunacakları, internet, NetMatik ve telefon bankacılıı ilemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. Bankası Grubu Çalıanları kategorisinde yer alacak YATIRIM mevcut çalıanları ve emeklileri ile YATIRIM itirakleri mevcut çalıanları ve emeklilerinin talepleri yalnızca YATIRIM merkez ve ubeleri tarafından toplanacaktır. Aynı kategoride yer alacak Türkiye Bankası A.. mevcut çalıanları ve emeklilerinin talepleri ise Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. tarafından toplanacaktır. Yatırım Menkul Deerler A.. ye taleplerini iletmeyen YATIRIM mevcut çalıanları ve emeklileri ile YATIRIM itirakleri mevcut çalıanları ve emeklileri, Yurt çi Bireysel Yatırımcılar kategorisinde deerlendirilecek ve bu yatırımcı grubu için geçerli olan seçenek ve koullardan yararlanacaklardır. Yatırım Menkul Deerler A.. ye ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. ye taleplerini iletmeyen Türkiye Bankası A.. mevcut çalıanları ve emeklileri, Yurt çi Bireysel Yatırımcılar kategorisinde deerlendirilecek ve bu yatırımcı grubu için geçerli olan seçenek ve koullardan yararlanacaklardır. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından toplanacaktır. KONSORSYUM LDER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 2 Kat Levent / stanbul Tel: (212) Faks: (212) Ve tüm ubeleri ile Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve no lu interaktif telefon KONSORSYUM E LDERLER TÜRKYE SINA KALKINMA BANKASI A.. Meclis-i Mebusan Caddesi No:161, Fındıklı - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212)

9 AK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. nönü Cad. No:42 Gümüsuyu Taksim stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Akbank ın tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2/8 Zincirlikuyu / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Garanti Bankası nın tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Yapı Kredi Bankası nın tüm ubeleri, veya adresi ve no lu interaktif telefon KONSORSYUM ÜYELER CAM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 3 4.Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Mersin, Diyarbakır rtibat Büroları ve adresi TURKISH YATIRIM A.. Abdi pekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat: 5 Harbiye / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm Acentalar ile Turkish Bank A.. ubeleri ve adresi YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ube ve irtibat büroları ile Arap Türk Bankası A.. ubeleri adresi ile interaktif telefon ALTERNATF YATIRIM A.. Cumhuriyet Cad. No: 8 Elmada stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Alternatif Yatırım A.. nin Ankara ve Erenköy ubeleri ile Alternatifbank A.. nin tüm ubeleri adresi, interaktif telefon ECZACIBAI MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: 6 Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm irtibat büroları ve ubeleri ile ve adresi, (0212) telefon numarası 9

10 FORTS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Fortis Bank A.. ubeleri adresi interaktif telefon OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Akatlar Ebulula Cad F2 C Blok Levent Beikta stanbul Tel : (0212) Tel: (0212) Tüm ubeleri ve Oyakbank A.. nin tüm ubeleri ile adresi, interaktif telefon TEB YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:22 K:4 Maslak stanbul Tel: ( 0212) Faks: (0212) Türk Ekonomi Bankası A.. nin tüm ubeleri adresi ile interaktif tekefon ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:145/A Kat: stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ubeleri ve ve (0212) telefon numarası GEDK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal stanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Tüm ubeler ve acentalar ile adresi ile numaralı telefon HAK MENKUL KIYMETLER A.. Cemil Bengü Cad. Hak Merkezi No: 2 Kat: 1 Çalayan stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) / (0212) Unkapanı rtibat Bürosu (0212) HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Salıpazarı stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm acentalar ile stanbul, Ankara, zmir ubeleri VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) T.Vakıflar Bankası T.A.O nun tüm ubeleri ile interaktif telefon ATA ONLNE MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:145/A Kat: stanbul Tel: ( 0212) Faks: (0212) ve (0212) telefon DENZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. No:106 Kat: Esentepe stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Denizbank A.. nin tüm ubeleri adresi ve interaktif telefon 10

11 HSBC YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Ayazaa Mah Ahi Evran Cad Dereboyu Sok. No:4-15 Maslak stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) HSBC Bank ın tüm ubeleri ve interaktif telefon RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Maya Uptown Tamburi Ali Efendi Sok. No:13 K: Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara, stanbul, zmir ubeleri ve adresi nternet Bankacılıı ile YATIRIM Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: ("Nakden Ödeme" veya " Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ve (Sadece Nakden Ödeme yoluyla talep kabul edilecektir.) ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Deiken Yöntem ile talep kabul edilecektir) ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Sabit Yöntem ile talep kabul edilecektir) ile Telefon Bankacılıı ile YATIRIM Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. : (Telefon Bankacılıı'nda otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çarı Merkezi'ndeki müteri temsilcisi aracılııyla; "Nakden Ödeme" veya "Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) Ak Yatırım Menkul Deerler A.. : (Sadece nakit, YTL DBS ve B Tipi likit fon karılıı talep kabul edilecektir.) Garanti Yatırım Menkul Deerler A.. : Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. : ("Kıymet blokesi yöntemiyle talepte bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Sabit Yöntem ile talep kabul edilecektir.") Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. : Alternatif Yatırım A.. : Eczacıbaı Menkul Deerler A.. : (0212) Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. :

12 Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. : Teb Yatırım Menkul Deerler A.. : Ata Yatırım Menkul Deerler A. : (0212) Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. : (0216) Vakıf Yatırım Menkul Deerler A. : Ataonline Yatırım Menkul Deerler A. : (0212) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. : HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. : Netmatik ile YATIRIM Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. NetMatikleri ("Nakden Ödeme veya Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma yoluyla talepler kabul edilecektir.) ATM ile YATIRIM Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A. Bankamatikleri ("Nakden Ödeme veya Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma yoluyla talepler kabul edilecektir.) Teminat Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Teminata Konu Olabilecek Talep Yöntemi Kıymetler Yatırım Menkul Deerler A.. merkez ve DBS tüm ubeleri Türkiye Bankası A.. merkez ve tüm ubeleri 801 ve 808 kodlu B tipi likit fonlar SABT YÖNTEM ile Türkiye Bankası A.. nin NetMatikleri, adresi ve no'lu interaktif telefon (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 50 (elli) olup, adetler 50 nin katları olarak belirtilecektir.) ve YTL DBS ler Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.. Likit Fon ve DBS Ak Yatırım Menkul Deerler A.. merkez ve ubeleri Akbank T.A.. merkez ve ubeleri Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. merkez ve ubeleri Likit Fon ve DBS (Yatırımcı Likit Fon ve YTL DBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir.) Likit Fon ve YTL DBS (Yatırımcı Likit Fon ve YTL DBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir.) Likit Fon ve DBS (Yatırımcı Likit Fon, YTL DBS, Dövize Endeksli/Döviz Cinsinden DBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir.) SABT YÖNTEM Yapı ve Kredi Bankası A.. merkez ve ubeleri Likit Fon SABT YÖNTEM Cami Menkul Deerler A.. Likit Fon ve DBS Turkish Yatırım A.. merkez ve ubeleri Likit Fon ve DBS SABT YÖNTEM Turkish Bank A.. merkez ve ubeleri Likit Fon ve DBS SABT YÖNTEM Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. merkez, ube ve irtibat büroları Likit Fon ve DBS SABT YÖNTEM 12

13 Alternatif Yatırım A.. nin Merkez, Ankara ve Likit Fon ve DBS Erenköy ubeleri Eczacıbaı Menkul Deerler A.. stanbul Likit Fon SABT YÖNTEM Merkez, Ankara, zmir, Kadıköy, Bakırköy, Adana ubeleri ile Afyon, Antalya, Bursa Beypazarı irtibat büroları ile acentaları Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon ve DBS Fortis Bank A.. merkez ve ubeleri Likit Fon ve DBS Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Genel Likit Fon ve DBS Müdürlüü, ubeleri ve Acentalıkları (Oyakbank A.. ubeleri bu yöntem ile talep toplamayacaktır) TEB Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Türk Ekonomi Bankası A.. nin tüm ubeleri Likit Fon SABT YÖNTEM Ata Yatırım Menkul Deerler A.. Merkez, Likit Fon ve DBS Bostancı, Ankara, Bursa, Denizli, zmir ubeleri Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. merkez, DBS ubeleri Millennium Bank A.. merkez ve ubeleri Likit Fon ve DBS SABT YÖNTEM Hak Menkul Kıymetler A.. Merkezi ve Likit Fon ve DBS Unkapanı irtibat bürosu Halk Yatırım Menkul Deerler A.. stanbul, Likit Fon SABT YÖNTEM Ankara ve zmir ubeleri ile acentaları ile Bursa ve Samsun irtibat büroları T.Halk Bankası A.. ubeleri Likit Fon SABT YÖNTEM Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. merkezi ve Likit Fon SABT YÖNTEM Ankara ubesi T.Vakıflar Bankası T.A.O. merkez ve ubeleri Likit Fon SABT YÖNTEM Ataonline Menkul Kıymetler A.. telefon ve Likit Fon ve DBS internet bankacılıı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM DenizBank A.. merkez ve ubeleri Likit Fon SABT YÖNTEM HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM HSBC Bank A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Merkez Ankara, Levent ve zmir ubeleri (SPK süreci devam etmektedir. Onay alınması durumunda uygulanacaktır.) Döviz Teminat Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Yatırım Menkul Deerler A.. merkez ve tüm ubeleri Türkiye Bankası A.. (Sadece Vadesiz DTH lar kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir Vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir.) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.. Akbank T.A.. merkez ve ubeleri (Sadece Vadesiz DTH lar kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir Vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir.) Cami Menkul Deerler A.. Turkish Yatırım A.. merkez ve ubeleri Turkish Bank A.. merkez ve ubeleri Talep Yöntemi SABT YÖNTEM SABT YÖNTEM SABT YÖNTEM 13

14 Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. merkez, ube ve irtibat büroları Alternatif Yatırım A.. nin Merkez, Ankara ve Erenköy ubeleri Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. Fortis Bank A.. merkez ve ubeleri Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Genel Müdürlüü, ubeleri ve Acentalıkları (Oyakbank A.. ubeleri bu yöntem ile talep toplamayacaktır) Ata Yatırım Menkul Deerler A.. Merkez, Bostancı, Ankara, Bursa, Denizli, zmir ubeleri Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. merkez, ubeleri Millennium Bank A.. merkez ve ubeleri Ataonline Menkul Kıymetler A.. telefon ve internet bankacılıı SABT YÖNTEM SABT YÖNTEM XI. YATIRIMCILARDAN HALKA ARZ NEDENYLE TOPLANACAK BEDELLERN NEMALANDIRILMA ESASLARI : Nemalandırılmayacaktır. 14

15 XII. YATIRIMCIDAN TALEP EDLECEK KOMSYON VE BENZER GDERLER: Konsorsiyum üyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri komisyon ve benzeri giderler aaıdaki tabloda gösterilmitir. Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti Yatırım Menkul Deerler A.. Alınmayacak Alınmayacak Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; talep ilemleri sırasında hak edecei payları dorudan baka bir aracı kurulua aktarılmasını isteyenler için alınmayacak. Likit Fon Blokesi ile ödeme yaparak ve/veya hak ettii hisse senetleri T. Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra virman isteyen yatırımcılardan 5 YTL+BSMV EFT Ücreti Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesini nakit olarak tahsil ettikten sonra, dier ödeme türleriyle bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesi T. Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra EFT yaptırmak isteyenlerden: % 0,4 (ubelerden en az 35YTL, dier kanallardan en az 6 YTL ve tüm kanallardan en çok 300YTL) Damga Vergisi Alınmayacak Dier Saklama Komisyonu: 3 ayda bir yıllık %0,2(binde iki) oranında nispi hisse senedi saklama komisyonu tahsil edilmektedir. Hesap Bakım Ücreti: 2007 yılı için belirlenecek tutarda maktu hesap bakım ücreti izleyen yılda tahsil edilecektir. (2006 yılı için 6,00 YTL+BSMV tahsil edilmitir) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak A.. Ak Yatırım Menkul Deerler A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 50 YKR 50 YKR ubeden Hesaptan: %0,3 Min. YTL 22,00 Max.YTL 200,00 ubeden kasadan: %0,4 Min. YTL 27,00 Max. YTL 175,00 Internet: YTL 1,50 ubeden Hesaptan:%0.3 Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. Alınmayacak Hisse senedi için virman baına 0.20 YTL + BSMV Hisse senedi için virman baına 0.20 YTL + BSMV Yapı Kredi Bankası müterisi olup halka arza Yapı Kredi Yatırım aracılıı ile katılan yatırımcılardan, hisse senetlerini ve nakit iadelerini yine bu kurumlardaki hesaplarına gönderilmesini talep etmeleri halinde virman ve EFT ücreti alınmayacaktır YTL ve altı için 1.00 YTL +BSMV YTL üstü için tutar üzerinden Onbinde 1+BSMV Yapı Kredi Bankası müterisi olup halka arza Yapı Kredi Yatırım aracılıı ile katılan yatırımcılardan, hisse senetlerini ve nakit iadelerini yine bu kurumlardak,i hesaplarına gönderilmesini talep etmeleri halinde virman ve EFT ücreti alınmıyor Alınmayacak Alınmayacak Cami Menkul Deerler A.. Alınmayacak Alınmayacak Takasbank tarifesi Takasbank tarifesi Alınmayacak Alınmayacak 15

16 Turkısh Yatırım A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 0, arası 2,00YTL + BSMV arası (Tutar üzerinden 0, BSMV ) Üzeri 17,00 YTL + BSMV Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. Alternatif Yatırım A.. Takasbank A.. Tarafından alınan hesap açma ücreti alınacak. Takasbank A.. Tarafından alınan hesap açma ücreti alınacak. Müteriden alınmıyor.yatırım finansaman müterisi olmayanlardan, Bankası 'na yapılacak olan havale ve virmanlardan toplam 1 YTL (BSMV dahil),dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 2 YTL (BSMV dahil) alınacaktır. Sadece virman olması halinde bu tutarların yarısı kadar tahsil edilecektir. Müteriden alınmıyor.yatırım finansaman müterisi olmayanlardan, Bankası 'na yapılacak olan havale ve virmanlardan toplam 1 YTL (BSMV dahil),dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 2 YTL (BSMV dahil) alınacaktır. Sadece virman olması halinde bu tutarların yarısı kadar tahsil edilecektir. Müteriden alınmıyor. Bankası'na yapılacak olan havale ve virmanlardan alınmayacak, dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 1YTL(BSMV dahil) alınacaktır. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Eczacıbaı Menkul Deerler A.. Alınmayacak Senet baı 0,1 Senet baı 0,1 YTL Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak YTL Fortis Yatırım Menkul Deerler Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 100 YTL'ye kadar 1.- Alınmayacak Alınmayacak A.. YTL 100.YTL YTL arası YTL YTL üzeri5.-ytl Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. MKK'ya ödenecek yasal ücretler yatırımcıdan tahsil edilir. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak MKK'ya ödenecek yasal ücretler yatırımcıdan tahsil edilir. Teb Yatırım Menkul Deerler A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 15,00 YTL Alınmayacak Alınmayacak Ata Yatırım Menkul Deerler A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 1,16 YTL Alınmayacak Alınmayacak Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. Hak Menkul Kıymetler A.. Alınmayacak MKK nezdinde daha önce açılmı hesap varsa ücretsiz, ilk kez açılıyorsa 5.00 YTL Hisse senedi çeit baına 0,50-YTL Hisse senedi çeit baına 0,50- YTL Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 3,50 YTL Alınmayacak Alınmayacak 16

17 Halk Menkul Deerler A.. Hesabı olmayıp ilk defa hesdap açacaklardan 5.25 YTL Alınmayacak 11 YKR 21 bin YTL'e kadar 1.1 YTL, YTL arası yüzbinde 5 +BSMV, YTL üstü YTL Alınmayacak Alınmayacak Vakıf Yatırım Menkul Deerler Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak A.. (*) Ataonline Menkul Kıymetler A.. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak 1,16 YTL Alınmayacak Alınmayacak Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Alınmayacak Takasbank virman tarifesi Virman baına 0.25 ytl alınacaktır. Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. uygulanacaktır Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak ube dıı kanallardan (internet ve telefon bankacılıı gibi) yapılacak EFT ilemlerinde ücret alınmayacaktır. ube aracılııyla yapılan ilemlerde tutar üzerinden %0,3; min 25 YTL, max 225 YTL ücret alınacaktır. Alınmayacak Alınmayacak Raymond James Yatırım Menkul Alınmayacak Alınmayacak Alınmayacak Takasbank tarifesi Alınmayacak Alınmayacak Kıymetler A.. (*) Vakıf Yatırım Menkul Deerler de açılan hesaplarda halka arzla ilgili olarak hesap açma ücreti, virman ücreti, MKK ve dier aracı kurumlara virman ücreti, EFT ücreti ve damga vergisi alınmamaktadır. Yılda bir defa MKK tarafından alınan MKK saklama ve bakım ücreti müteriden tahsil edilmektedir. T.Vakıflar Bankası T.A.O da halka arzla ilgili olarak hesap açma ücreti, MKK ve dier aracı kurumlara virman ücreti (halka arzın bitimini müteakip bir ay içinde yapılması kaydıyla), damga vergisi arz ile ilgili olarak açılan hesaplarda alınmamaktadır. Nakit transferleri üzerinden EFT ücreti olarak en az 16.-YTL + BSMV en çok 200.-YTL+BSMV olmak üzere EFT tutarının %0,2+BSMV si kadar masraf alınmaktadır. Ayrıca, yapılan her EFT ileminde minimum 0,15 YTL+BSMV maksimum 11,30 YTL + BSMV olmak üzere EFT tutarının %0, i (+BSMV) oranında Merkez Bankası mesaj ücreti alınmaktadır. 17

18 XIII. ARACI KURULU/KURULULARA VE GE HZMET VEREN KURULULARA ÖDENEN TOPLAM ÜCRET TUTARI VE BUNUN TOPLAM HALKA ARZ MALYET ÇNDEK PAYI: Aracı Kurululara ödenecek toplam ücret yaklaık olarak 600 bin YTL dir. Bu tutarın toplam halka arz maliyetinin yaklaık %27 sini oluturacaı tahmin edilmektedir. XIV. ORTAKLIIN SALAYACAI TAHMN NET NAKT GR VE KULLANIM YERLER: Halka açılma suretiyle yapılacak sermaye artıından ibu izahnamede belirtilen fiyat aralıının tabanından hesaplandıında 54 milyon YTL, tavanından hesaplandıında ise 67 milyon YTL gelir elde edilmesi beklenmektedir. Halka arzdan salanacak gelir YATIRIM ın büyüme stratejileri için kullanılacaktır. Önümüzdeki dönemde büyümenin 2 ekilde gerçeklemesi planlanmaktadır. 1. Yeni Ürünler/Hizmet Çeitlendirilmesi (Derinleme) Yatırım, kuruluundan itibaren basit aracılık hizmeti sunan bir aracı kurum olarak deil, sermaye piyasalarının her alanında faaliyet göstererek, uluslararası piyasalardaki tanımıyla bir çeit yatırım bankası olarak yapılanmıtır. Bu kapsamda sunulan, halka arz, blok satılar, yabancı yatırımcı ilemleri, portföy yönetimi faaliyetlerinde baarı için özkaynak büyüklüü ön plana çıkmaktadır. Önümüzdeki dönemde, emeklilik fonları, korumalı/garantili fonlar, serbest fonlar gibi yeni yatırım fonları nedeniyle portföy yönetimi endüstrisinin büyümesi, bu alanda sunulan ürünlerin çeitlenmesi beklenmektedir. Bu konudaki faaliyetleri tek çatı altında toplamak amacıyla Yatırım ın mevcut itiraklerinden Portföy Yönetimi A.. deki payının arttırılması planlanmaktadır. Halka arzdan salanacak ek sermaye ile Türkiye Bankası A.. nin ve Yatırım ın tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında aldıkları kararlar gerei Bankası portföyünde bulunan % 50 oranında ve YTL nominal deerdeki Portföy Yönetimi A.. paylarının YTL pein bedelle satın alınacaktır. Satı fiyatı, Arkan & Ergin Grant Thornton firmasının yaptıı deerlemeye istinaden tespit edilmitir. Bunun dıında, bir online platform oluturmak amacıyla itiraklerden Cami Menkul Deerler A.. nin sermayesinin güçlendirilmesi gerekecektir. Bu konudaki fizibilite çalımaları henüz balamamı olmakla birlikte gerekli sermaye ihtiyacının ABD Doları civarında olacaı tahmin edilmektedir. Öte yandan, 2005 yılından itibaren Yatırım, spot piyasalarda aracılık hizmetinin yanına vadeli ilem piyasalarında aracılık hizmetini de eklemitir. Organize piyasalara aracılık eklinde balayan ve hızla gelien bu faaliyetler, teminat ve taahhüt bazlı çalıılması nedeniyle daha yüksek oranda özkaynak kullanımı gerektirebilmektedir. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatında yapılan son deiikliklerle kurulabilir hale gelen serbest fonlar ve bireysel portföy yöneticilii faaliyetleri nedeniyle piyasada kredi kullanım ihtiyacının artacaı öngörülmekte, yüksek özkaynaa sahip aracı kurumların etkinliklerinin artması beklenmektedir tarihi itibarıyla Yatırım ın yaklaık olarak 79 milyon YTL civarında olan kullanılabilir sermayesinin büyük bir bölümü bu tür faaliyetlere ayrılmı durumda olup, bazı ilemler için nakit ve/veya menkul kıymet borçlanması yoluna da bavurulmaktadır yılında bilanço büyüklüü özkaynakların 1,17 katı iken itibariyle 3,55 katına ulamıtır. 18

19 2. Corafi Büyüme (Genileme) Yatırım önümüzdeki dönemde yurtiçi ve yurtdıında büyümeyi planlamaktadır. Bu amaçla, ilk olarak Alma Ata da bir irtibat bürosu, Londra da ise bir aracı kurulu kurulmutur. Londra da kurulan Maxis Securities Ltd. in mevcut lisansı B grubudur. irket faaliyete geçtikten sonra ihtiyaçlara balı olarak yetki seviyesinin A grubuna çıkartılması gündeme gelecektir. Bu amaçla yapılacak yatırım tutarının ABD Doları ( Pound) olması öngörülmektedir. Londra daki itirakin faaliyetlerine balamasının ardından, Körfez Bölgesi nde bir irtibat bürosu açılması da düünülmektedir. Bunun için öngörülen yatırım tutarı ABD Doları civarındadır. Ayrıca, yurt içinde 5 yeni ube açılması planlanmaktadır. Yeni ubelerle mevcut hizmet kalitesi korunarak yeni müterilere ulaılması planlanmaktadır. ube açılması için öngörülen yatırım tutarı toplam ABD Doları dır. 19

20 XV. FYAT STKRARINA LKN LEMLER: 1. Fiyat istikrarının gerçekletirilmesinin planlanıp planlanmadıı: Ek satıın gerçeklemesi durumunda planlanıyor. 2. Fiyat istikrarına ilikin ilemleri gerçekletirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı: YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.. T. Bankası A.. ek satıtan elde edecei gelirleri YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.. nezdinde kendi adına açılacak fiyat istikrar hesabına aktaracak, YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.. T. Bankası A.. namına fiyat istikrarı ilemlerini gerçekletirecektir. 3. Fiyat istikrarı ilemlerinin gerçekletirilebilecei zaman aralıı: Payların MKB de ilem görmeye balamasından itibaren 30 gündür. 4. Fiyat istikrarı ilemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadıına ilikin açıklama: YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.. ortaklıımız paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı ilemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.., fiyat istikrarı ilemlerini kesin olarak yerine getireceine ilikin herhangi bir taahhüt vermemektedir. YATIRIM FNANSMAN MENKUL DEERLER A.., fiyat istikrarı ilemlerine hiç balamayabilecei gibi, fiyat istikrarı ilemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu ilemi istedii her an sona erdirebilir. Ek satıın yapılmaması halinde fiyat istikrarını salayıcı ilemler uygulanmayacaktır. 5. Fiyat istikrarını salayıcı ilemlerin amacı: Fiyat istikrarını salayıcı ilemlerde amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına dümesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına katkıda bulunmaktır. Ancak bu ilem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliinde deildir. 6. Fiyat istikrarına ilikin sürenin bitiminden sonra fiyatların düebileceine ilikin açıklama: Fiyat istikrarını salayıcı ilemler XV.3. maddede belirtilen 20

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN ÖZELLETRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET NN ( HALKBANK ) T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII NA AT 271.521.962.YTL

Detaylı

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 280.000.000.-YTL NOMNAL DEERL HSSE SENETLERNN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ORTAKLIIMIZCA HRAÇ VE HALKA ARZ EDLEN 50.000.000.-YTL NOMNAL DEERL TAHVLLER 27/03/2008-28/03/2008 TARHLERNDE SATIA SUNULACAKTIR.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı