Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur"

Transkript

1 Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek TL ve mevcut ortakların sahip olduu TL olmak üzere toplam TL nominal deerli paylar ile ek satı hakkının kullanılması durumunda ek satı kapsamında satıa sunulabilecek TL nominal deerli paylarının halka arzına ilikin duyurudur. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 30/04/2010 tarih ve 25/334 sayı ile kayda alınmıtır. Ancak kayda alınma ortaklıımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklıımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 30/04/2010 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmi olup, ortaklıımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıtır. Ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir. 1. Borsa Görüü: MKB nin tarih ve MKB/4-GDD / sayılı görüünde; Borsamız Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, A) Holding in MKB Kotasyon Yönetmelii'nin 13/e maddesi dıındaki kotasyon artlarını saladıı, halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra 13/e maddesinde yazılı Halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa deerinin en az 24 milyon TL ve nominal deerinin ödenmi ya da çıkarılmı sermayesine oranının en az % 25 olması (Bu oranın % 25 in altında olması halinde, halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa deerinin en az 45 milyon TL olması), artının da salanması halinde Menkul Kıymetler Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelik in 35. maddesinin verdii yetkiye dayanılarak, MKB Kotasyon Yönetmelii'nin 13. maddesinde yazılı kotasyon koulları esas alınmak suretiyle, Holding hisse senetlerinin Ulusal Pazar'da ilem görebilecei hususunun Kurulunuza bildirilmesine, Ayrıca, yukarıda yeralan Borsamız görüü ile birlikte; B) bu MKB Görüü, Menkul Kıymetler Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmeliin (Genel Yönetmelik) 35. Maddesinde yer alan Borsada ilem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen artları taıyanlar borsa kotuna alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacaı konusunda yetkili merci, Borsa yönetim kuruludur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında, halka arz için SPK tarafından izin verilmi olması, yönetim kurulunun bu yetkisini etkilemez. hükmü gereince MKB 1

2 Yönetim Kurulu nun verecei karara dönük herhangi bir taahhüt yada balayıcılık oluturmamak artıyla, sadece Kurulunuzun görü talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıtır. bu MKB Görüü ne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doabilecek zararlar nedeniyle MKB nin herhangi bir sorumluluu bulunmamaktadır. ifadesinin, C) Kamunun aydınlatılması amacıyla, 1. Holding in ve konsolidasyona tabi grup irketlerinin kurulu ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduuna dair Aksu Sava Çalıkan Avukatlık Ortaklıı tarafından hazırlanan tarihli ve Av. Sibel Ertekin tarafından hazırlanan tarihli baımsız hukukçu raporlarının ve 2. KPMG Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. (KPMG) tarafından hazırlanan Holding ve Balı Ortaklıkları 31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Denetlenmemi Pro Forma Konsolide Finansal Bilgiler ve Baımsız Güvence Raporu nun Holding in halka arz izahnamesinde yayınlanması hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmitir. denilmektedir. 2. Payların Halka Arzına likin Bilgi: a) Halka arz süresi: Halka arz edilecek olan TL'lik paylar 5 Mayıs 2010 ile 7 Mayıs 2010 tarihleri arasında aaıda belirtilen bavuru yerlerinde 3 gün süreyle satıa sunulacaktır. Bir payın nominal deeri 1 TL olup, 12,50 17,50 TL fiyat aralıından satıa arz edilecektir. b) Bavuru ekli: Halka arzda yatırımcılara tahsis ve daıtım esasları Akfen Holding halka arzında, yatırımcılar aaıda belirtilen gruplar halinde kategorize edilmitir. i. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları ile yurt dıında içi, serbest meslek ve müstakil i sahipleri dahil Türkiye de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kiiler ile yerlemek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aaıda tanımlanan Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dıında kalan tüm gerçek ve tüzel kiilerdir. 2

3 ii. Akfen Holding Çalıanları: Akfen Holding A.. çalıanları ile Akfen Holding nin Türkiye deki dorudan veya dolaylı balı ortaklık veya itiraki olan ve aaıda sıralanan irketlerin çalıanlarıdır. Bu kategorideki yatırımcılara nihai halka arz fiyatı üzerinden %5 iskonto uygulanacaktır. Tav Havalimanları Holding A.., TAV stanbul Terminal letmecilii A..,TAV Esenboa Yatırım Yapım ve letme A..,TAV zmir Terminal letmecilii A.., TAV Gazipaa Yatırım Yapım ve letme A.., Hava Havalimanları Yer Hizmetleri Yatırım Holding A.., Havaalanları Yer Hizmetleri A..,TAV Gözen Havacılık letme ve Ticaret A..,TAV letme Hizmetleri A.., A.T.Ü. Turizm letmecilii A.., TAV Biliim Hizmetleri A.., TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.., BTA Havalimanları Yiyecek ve çecek Hizmetleri A.., BTA Unlu Mamuller Pasta Üretim Turizm Gıda Yiyecek ve çecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.., TGS Yer Hizmetleri A.., Cyprus Airport Services, TAV Yatırım Holding A.., TAV Tepe Akfen Yatırım naat ve letme A.., TAV Havacılık A., Riva naat Turizm Ticaret letme Pazarlama A.., TAV G Otopark Yapım Yatırım ve letme A., Mersin Uluslararası Liman letmecilii A.., Mersin Denizcilik Faaliyetleri ve Tic. A.., PSA Akfen Liman letmecilii ve Yönetim Danımanlıı A.., Task Su Kanalizasyon Yatırım Yapım ve letim A.., Task Güllük Su Kanalizasyon Yatırım Yapım ve letme A.. Task Arbiogaz Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi Yapım ve letim A..,Task Çorlu Su Kanalizasyon Yatırım, Yapım, ve letme A.., Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklıı A.., Akfen Gayrimenkul Ticareti ve naatı A.., Akfen naat Turizm ve Ticaret A.., Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.., Akfen Rüzgar Enerjisi ve Tic. A.., Akfen Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Ticaret A.., Deirmenyanı Enerji Üretim ve Ticaret A.., Akfen Enerji Yatırımları Holding A.., Akfen Enerji Termik Santral Yatırımları ve Tic A.., Akfen Enerji Gaz Santrali Yatırımları ve Tic A.., Akfen Uluslararası Enerji Faal. ve Tic A.., Akfen Enerji Depolama ve Toptan Satı A.., Akfen Enerji Daıtım ve Tic.A.., Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.. Çamlıca Elektrik Üretim A.., Beyobası Enerji Üretimi A.., deal Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.., Akfen Hidroelektrik Santrali Yatırımları A.., Elen Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.., Pak Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.., Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A..,Bt Bordo Elektrik Üretim Daıtım Paz. San. ve Tic. A.., Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.., Zeki Enerji Elektrik Üretim Daıtım Paz. San. ve Tic. A..,Rize pekyolu Enerji Üretim ve Daıtım A.., Akfen Enerji Kaynakları Yatırım ve Ticaret A.., TBK Enerji Elektrik Üretim Daıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.., Laleli Enerji Elektrik Üretim A.., Sim-Er Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd.ti.,Akörenbeli Hidroelektrik Santral Yatırımları Yapım ve letim A.. iii. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta irketleri, portföy yönetim irketleri, ipotek finansmanı kuruluları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmu olan sandıklar ile kamuya yararlı dernekleri iv. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta irketleri, portföy yönetim irketleri, ipotek 3

4 finansmanı kuruluları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibarıyla en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kiiler kiilerdir. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca stanbul Menkul Kıymetler Borsa sında ilem görecek ekilde halka arz edildiinden dolayı, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye de satın alacaklardır. Halka arz edilecek payların; TL nominal deerdeki (%19) kısmı Yurt çi Bireysel Yatırımcılara, TL nominal deerdeki ( %1) kısmı Akfen Holding Çalıanlarına, TL nominal deerdeki (%10) kısmı Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara ve TL nominal deerdeki (%70) kısmı Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılara gerçekletirilecek satılar için tahsis edilmitir. Ek Satı hakkının kullanılması durumunda ek satı hakkına konu olan paylar da yukarıdaki oranlara sadık kalınarak daıtılacaktır. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat ın onayı ile aaıdaki koullar çerçevesinde YATIRIM tarafından deitirilebilecektir. Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karılayacak miktarda talep gelmemi ise o gruba ait tahsisat Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat ın onayı ile dier gruplara aktarılabilir. Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karılayacak kadar talep gelmi olsa dahi, tahsisat oranları arasında; - Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20 den fazla azaltılmamak, - Yurt çi Bireysel ve Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranını %10 un altına düürmemek üzere Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat ın onayı ile kaydırma yapılabilir. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Holding Çalıanları tahsisat gruplarında aırı talep olması durumunda uygulanacak farklı bir yöntem yoktur. Akfen Holding Çalıanlarına nihai halka arz fiyatı üzerinden %5 iskonto uygulanacaktır. Söz konusu iskonto Hamdi Akın ve Akfen naat ın arz ettikleri payların hasılatından karılanacaktır. Yurtiçi Bireysel Yatırımcı ve Akfen Holding Çalıanları grupları için ayrı ayrı toplam o gruptaki yatırımcı sayısının o yatırımcı grubuna daılacak toplam lot adedinden az veya adedine eit olduu durumlarda talebi mükerrer veya bilgi eksikliinden iptal edilmemi o gruptaki tüm yatırımcılara en az 1 lot pay daıtılacaktır. 4

5 Yurtiçi Bireysel Yatırımcı ve Akfen Holding Çalıanları grupları için toplam yatırımcı sayısının ilgili grupta daılacak toplam lot adedinden fazla olduu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer lot pay daıtılacaı YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat tarafından Seri VIII No 66 Madde 7 de yer alan eit ve adil davranılması esası gözetilerek karar verilecektir. Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Holding Çalıanları için oransal daıtım yöntemi kullanılacaından herhangi bir mükerrer tarama ilemi yapılmayacaktır. Yurt çi Kurumsal Yatırımcı ve Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcı gruplarında öncelikle, aaıda belirtilen ekilde nihai talep adedi belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ise fazla olan talep kabul edilecektir. Farklı Konsorsiyum Üyelerinden eit miktarda mükerrer talep yapılmısa veya yetersiz bilgi giriinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, yüksek yüklenimde bulunan aracı kurumun listesindeki talep kabul edilecektir. Aynı miktarda yüklenimde bulunmu Konsorsiyum Üyelerinden eit miktarda mükerrer talep yapılmısa veya yetersiz bilgi giriinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, Konsorsiyum Üyelerinin kurum unvanlarının alfabetik önceliine bakılacaktır. Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, daıtım listelerinin onaylandıı günü takip eden i günü talepte bulundukları konsorsiyum üyesinden halka arzdan aldıkları kesinlemi pay miktarını örenebilirler. Satı yöntemi ve bavuru ekli Paylar Talep Toplama yöntemi ile satılacaktır. Konsorsiyum satıa bakiyeyi kısmen yüklenim yöntemiyle aracılık edecektir. Yurt çi Bireysel Yatırımcılardan ve Akfen Holding Çalıanlarından talep fiyat aralıı tavanından toplanacaktır. Yurt çi ve Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılardan ise fiyat aralıı içinde farklı fiyatlardan farklı talep adetleri eklinde talep toplanacaktır. Her bir fiyat aralıının içerisinde kalmak kaydıyla, 50 Kuru fiyat adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan baımsız olarak talep ettikleri lot adedi eklinde veya fiyattan baımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli eklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Akfen Holding paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, Akfen Holding Çalıanları ve Yurt çi Kurumsal Yatırımcıların bavuru yerlerinde belirtilen konsorsiyum üyelerinin merkez ve ubelerine talepte bulunmak için bavurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Her bir aracı kurum ve/veya aracı kurum acentası sadece kendi nezdinde hesabı bulunan müterilerden talep toplayacaktır. Bu konudaki sorumluluk talebi toplayan kuruma aittir. 5

6 Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep Formları na ekleyeceklerdir: 1. Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi 2. Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi 3. Akfen Holding Çalıanları: Gerçek Kii Yatırımcılar için gerekli bilgilere ilaveten irketlerinden alınmı o irkette çalıtıklarını gösteren bir yazı nternet, telefon bankacılıı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet ubesi, telefon bankacılıı ubesi, NetMatikler veya ATM de ilem yapmaya yetkili olma (internet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) artı aranacaktır. Akfen Holding Çalıanlarına ilikin talepler sadece Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. tarafından toplanacaktır. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar sadece Yatırım Menkul Deerler A.. ne bavurabileceklerdir. Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri VIII. No:66 sayılı Tebli Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaları ile Türkiye de yerleik yabancı uyruklular dıında kalan bireysel yatırımcıların ve Akfen Holding Çalıanlarının T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Eksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir: Öncelikle, nihai halka arz fiyatının belirlenmesi ile birlikte nihai talep adedi belirlenecektir: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Holding Çalıanları için tavan fiyat ile nihai halka arz arasındaki farkın ilave pay talebine dönütürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Yurt çi ve Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar için ise yatırımcıların farklı fiyat seviyelerinden girmi oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adedi giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eit ve üstündeki en yakın fiyattan girmi oldukları talep dikkate alınacaktır. Fiyattan baımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan baımsız sadece pay bedeli olarak talep eden yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesiyle (küsurat aaı yuvarlanarak) elde edilen adet talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Her bir tahsisat grubuna daıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. 6

7 a. Yurt çi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Yurt çi Bireysel Yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurt çi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir yatırımcıya ait kiisel talep ile çarpılacak ve paylar daıtılacaktır. b. Akfen Holding Çalıanlarına Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Akfen Holding Çalıanlarına birer lot pay verilecek, daha sonra, Akfen Holding Çalıanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir yatırımcıya ait kiisel talep ile çarpılacak ve paylar daıtılacaktır. c. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Her bir Yurt çi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat tarafından karar verecektir. d. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Her bir Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat tarafından karar verecektir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satıa sunulacaktır. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, ek satıa konu paylar da daıtım ilemlerine halka arz edilen paylar ile birlikte dahil olacaktır. Ek satı hakkı ile ilgili payların tahsis grupları arasındaki daılımına YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına daıtım yapılırken, daıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar daıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle daıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı daıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karılanamayan yatırımcılar arasında Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat ın uygun gördüü ekilde daıtılacaktır. YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 1 (bir) i günü içerisinde daıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinletirerek Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat a verecektir. Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat, daıtım listelerini en geç kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı YATIRIM a bildireceklerdir. Talep edilecek lot miktarında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilikin bir alt sınır belirleyebilirler. 7

8 Pay bedellerinin ödenme yeri ve ekline ilikin bilgi: a. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Holding Çalıanları: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Holding Çalıanları aaıdaki pein ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. 1. Nakden Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Holding Çalıanları talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanından nakden yatıracaklardır. 2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Holding Çalıanları yatırım hesaplarında mevcut olan devlet iç borçlanma senetleri ( DBS ) ve likit fonları teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarları aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %97 TL DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde; Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, DBS lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın sabah ilk açıkladıı gösterge fiyat, dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS lerin TL ye dönütürülmesinde TCMB döviz alı kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın anlık gösterge fiyatı veya MKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluan cari piyasa fiyatı uygulanacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, TL DBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. 8

9 Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı yöntemi uygulayabilirler. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin uygulayacaı yöntemler Madde 9.17 de ayrıca belirtilecektir. i.sabit Yöntem: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DBS leri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DBS ve vergili DBS eklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır. ii.deiken Yöntem: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasında müteri talimatları dikkate alınacaktır. 3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Holding Çalıanları hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak döviz tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladıı gie kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları eklinde yukarı yuvarlanacaktır. Konsorsiyum üyeleri ve acenteleri aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı yöntemi uygulayabilirler. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin uygulayacaı yöntemler Madde 9.17 de ayrıca belirtilecektir. 9

10 iii.sabit Yöntem: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kurundan bozdurularak ödenecektir. iv.deiken Yöntem: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıtıı bankanın cari kuru kullanılacaktır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Holding Çalıanları, belirlenen fiyat aralıının tavanında yer alan fiyat ile talep edilen pay adedinin çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, talepte bulundukları konsorsiyum üyesinin bildirecei hesaba halka arz hesabında aktarılmak üzere nakden veya hesaben veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. b. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ın Madde 9.17 de belirtilen konsorsiyum üyelerinin merkez ve ubelerine talepte bulunmak için bavurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar, fiyat aralıının içerisinde kalmak kaydıyla, 50 Kuru fiyat adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan baımsız olarak talep ettikleri lot adedi eklinde veya fiyattan baımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli eklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satı fiyatı ile çarpılması sonucu oluacak pay bedelini daıtım listelerinin onaylanmasını takip eden 2. igünü saat a kadar talepte bulundukları konsorsiyum üyesine ödeyeceklerdir. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi giren aracı kuruma aittir. Talep giren aracı kurum talepte bulunan Yurt çi Kurumsal Yatırımcı nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar daıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini taleplerini giren aracı kuruma ödemekten imtina edemezler. 10

11 c. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar, fiyat aralıının içerisinde kalmak kaydıyla, 50 Kuru fiyat adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi taleplerini fiyattan baımsız olarak talep ettikleri lot adedi eklinde veya fiyattan baımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli eklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk YATIRIM a aittir. YATIRIM, talepte bulunan Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcı nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satı fiyatı ile çarpılması sonucu oluacak pay bedelini payların ilem görmesi ile ilgili olarak daıtım listelerinin onaylanmasını takip eden 2. igünü saat a kadar Yatırım Menkul Deerler A.. ne ödeyeceklerdir. c) Bavuru Yerleri: KONSORSYUM LDER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 2 Kat Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Ve tüm ubeleri ile Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve no lu interaktif telefon KONSORSYUM E LDERLER FNANS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. Akmerkez B Kule Kat:2-3-7 Etiler, BEKTA, STANBUL Tel: Fax: Ve tüm ubeleri ve acenteleri ile Finansbank A.. ubeleri, ve adresleri, (0212) no lu telefon (Finans Yatırım) YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:10-11 Levent BEKTA, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) Tüm Yapı Kredi Bankası ubeleri, ve adresleri ve no lu telefon 11

12 KONSORSYUM ÜYELER GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Nispetiye Mah. Ayter cad. No:2/8 Levent, BEKTA, STANBUL Tel: Fax: Ve T.Garanti Bankası A.. nin Tüm ubeleri ve Yatırım Merkezleri, ve wap.garanti.com.tr adresleri ve no lu interaktif telefon ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:109 Kat: STANBUL Tel: Fax: ile Bostancı, Ankara, Denizli, zmir ubeleri, T-Bank ubeleri (acente) ve ve (0212) no lu telefon numarası ECZACIBAI MENKUL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower Kat:6 Levent, ISTANBUL Tel: Fax: ile Merkez, Ankara, zmir, Kadıköy, Adana, Bursa, Afyon, Antalya ubeleri ve ve (0212) no lu telefon numarası OYAK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Ebulula Cad. F2 C Blok Akatlar Levent BEKTA, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) ING Bank A.. nin tüm ubeleri, adresi ve (0212) nolu telefon, Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. ubeleri ve acentalıkları GLOBAL MENKUL DEERLER A.. Rıhtım Cad. No:51, Karaköy BEYOLU, STANBUL Tel: Fax: Merkez, Ankara, Bursa, zmir, Levent ubeleri, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin rtibat Büroları, adresi ve no lu telefon HSBC YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No: , ili, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) ve HSBC Bank ın tüm ubeleri, ve no lu interaktif telefon ALTERNATF YATIRIM A.. Cumhuriyet Cad. Elmada Han No:32 K: Elmada/ STANBUL Tel: Fax:

13 Alternatif Bank A.. nin tüm ubeleri ve Alternatif Yatırım A.. nin Merkez, Erenköy ve Antalya ubeleri ve Alternatif Yatırım A.. nin Adana ve Bursa acenteleri, ve no lu telefon DELTA MENKUL DEERLER A.. Tevikiye Cad. kbal Merkezi No:103 K:6 Tevikiye L, STANBUL Tel: Fax: Ve Suadiye rtibat ile adresi FORTS YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Dilhayat Sokak, No:8 Etiler STANBUL Tel: Fax: veya Ve tüm Fortis Bank A.. ubeleri, adresi, no lu telefon EKER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. nönü Cad.Tümah Han No:36 Kat:3-4 Gümüsuyu BEYOLU, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) Ve Ankara ve zmir ubeleri, ekerbank T.A.., adresi TACRLER MENKUL DEERLER A.. Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Akmerkez- Etiler BEKTA, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) Tüm ubeleri ve irtibat bürosu ve adresi TURKSH YATIRIM A.. Abdi pekçi cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye L, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) Turkish Bank A.. ve Genel Müdürlük, Abdi pekçi, Bakırköy,Çiftehavuzlar, Levent, Moda, Bakent, Bursa, Denizli, Nuriosmaniye, Gebze, zmir, Mersin, Adapazarı, Antalya, Pendik, Pasaport, Suadiye, Girne, Magosa, Lefkoa acenteleri ve Çiftehavuzlar irtibat bürosu ve adresi ZRAAT YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:39 B Blok Kat: Maslak/ISTANBUL Tel: (212) Fax: (212) Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. tüm ubeleri, T.C. Ziraat Bankası A.. nin ubeleri, ve adresleri ve no lu telefon numaraları AK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. nönü Cad. No: Gümüsuyu Taksim / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) le Akbank T.A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon TEB YATIRIM MENKUL DEERLER A.. 13

14 Teb Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sokak No: Ümraniye ÜMRANYE, STANBUL Tel: (216) Fax: (216) Ve Türk Ekonomi Bankası A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu telefon DENZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. No:106 K:16, Esentepe, L, STANBUL Tel: Fax: Denizbank A.. tüm ubeleri, adresi ve no lu telefon EKNCLER YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Esentepe Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No:52/5 Esentepe BEKTA, STANBUL Tel: Fax: Merkez, zmir, Adana, Mersin, skenderun, Malatya ve Gaziantep ubeleri ile adresi CAM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:245 USO Center Kat: Maslak/ISTANBUL Tel: Fax: Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Denizli, Trabzon rtibat Büroları ve adresi ATA ONLNE MENKUL KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:109 Kat: STANBUL Tel: Fax: (0212) no lu telefon ve ET YATIRIM A.. Merkez Mah. Develi Sok. No:14 Kaıthane / ISTANBUL Tel: Fax: Merkez ubesi GEDK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık KARTAL, STANBUL Tel: Fax: Tüm ubeler ve acenteler ile adresi ile (0216) no lu telefon NFO YATIRIM A.. Büyükdere Cad.No:156 Metrocity Karısı Levent BEKTA, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) Merkez ve Sirkeci ubesi 14

15 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. Merkez Mah.Birhane Sokak No:38 Kat: Bomonti L, STANBUL Tel: Fax: ve Anadolu Bank A.. tüm ubeleri HALK YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Halide Edip Adıvar Mh.Darülaceze Cd. No:20 Kat:4 ili, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) Halk Yatırım A.. tüm ube ve acenteleri ile T.Halk Bankası A.. tüm ubeleri, ve adresleri METRO YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No: 171Metrocity A Blok Kat: 7 1.Levent BEKTA, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) Ve Ankara ubesi TEKSTL MENKUL DEERLER A.. Büyükdere Cad. No:63 Maslak STANBUL Tel: (212) Fax: (212) Ve tüm Tekstilbank A.. ubeleri ve adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Akatlar BEKTA, STANBUL Tel: (212) Fax: (212) T. Vakıflar Bankası T.A.O nun tüm ubeleri, Ankara ubesi, adresi nternet Bankacılıı ile Akfen Holding Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: ( Nakden Ödeme veya Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma veya Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma yoluya talepler kabul edilecektir.) ve ve ve wap.garanti.com.tr ve ve

16 ve Telefon Bankacılıı ile Akfen Holding Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Yatırım Menkul Deerler A.. : (Telefon Bankacılıında otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çarı Merkezi ndeki müteri temsilcisi aracılıı ile; Nakden Ödeme veya Likit Fon Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma yoluyla talepler kabul edilecektir.) Finans Yatırım Menkul Deerler A.. : Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Eczacıbaı Menkul Deerler A.. : Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. : Global Menkul Deerler A.. : HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. : Alternatif Yatırım A.. : Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. : Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. : Ak Yatırım Menkul Deerler A.. : TEB Yatırım Menkul Deerler A.. : Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Ata Online Menkul Kıymetler A.. : Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. : (0216) Netmatik ile Akfen Holding Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. NetMatikleri (nteraktif Bankacılık menüsü ile ilem yapıldıında için yapılan açıklamalar, Bankamatik menüsü ile ilem yapıldıında Bankamatik için yapılan açıklamalar geçerlidir.) nternet, netmatik ve telefon bankacılıı ubeleri vasıtasıyla, talep bavurusunda bulunmak isteyen Yurt çi Bireysel yatırımcıların bavuruda bulunacakları, internet, NetMatik ve telefon bankacılıı ilemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. ATM ile Akfen Holding Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. bankamatikleri ( Nakden Ödeme yöntemiyle talepler kabul edilecektir. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma ilemi yapılamayacaktır.) 16

17 Kıymet Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Teminata Konu Olabilecek Talep Yöntemi Kıymetler Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz) Türkiye Bankası A kodlu B tipi likit fon (801 SABT YÖNTEM kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 20 (yirmi) olup, adetler 20 nin katları olarak belirtilecektir) ve TL DBS ler Finans Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon (TL), DBS (TL) SABT YÖNTEM (Sadece FinansInvest müterileri için, Finansbank uygulamayacaktır. nternet bankacılıı ile kıymet blokesi yöntemi ile talep kabul edilecektir. Sadece TL DBS ve Likit fon birlikte teminata alınabilir.) Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz) (Aracı kurum ve Acente) (Döviz DBS blokesi yöntemiyle talepte bulunma sadece Yapı Kredi Yatırım Merkez de gerçekletirilebilecektir. Yapı Kredi Yatırım internet sitesinde ve Yapı Kredi Bankası daıtım kanallarında bu yöntem kullanılamayacaktır.) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS (TL) (Aracı kurumun tüm ubeleri, Yatırım Merkezleri, nternet SABT YÖNTEM (Aracı Kurum) DEKEN YÖNTEM (Acente) ve Telefon Bankacılıından Likit Fon ve TL cinsinden DBS blokesi ile halka arza katılınabilir) Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS (TL) (Genel Müdürlük (212- (Aracı Kurum ve Acente) ), ubeler, T-bank ubeleri) Eczacıbaı Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL) Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL) (Oyak Yatırım Menkul (Aracı Kurum ve Acente) Deerler A.. Genel Müdürlüü ubeleri ve Acentalıkları- ING BANK A.. ubeleri bu yöntem ile talep toplamayacaktır.) Global Menkul Deerler A.. Likit Fon (Merkez ve ubeler) 17

18 HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. Alternatif Yatırım A.. Likit Fon, DBS (TL) (HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki tüm HSBC Bank A.. ubeleri; döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS teminata alınmayacaktır. Internet bankacılıı aracılıı ile yapılan bavurularda sadece likit fon blokesi yöntemiyle talep toplanacaktır. Karma teminat gösterildiinde TL, DBS, vadesiz döviz, likit fon sıralamasıyla teminat alınacak ve özel müteri talimatı olmadıkça ters sıralamayla bozdurularak pay bedeli karılanacaktır. Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz) (Aracı Kurum, Acente) (Aracı kurum, acente) Delta Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz) Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz) (Aracı kurum, acente) (Fortis Yatırım Merkez, tüm ube ve acentelerinde) eker Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL) SABT YÖNTEM (Aracı Kurum ve Acente) Tacirler Menkul Deerler A.. Likit Fon (Merkez, adı geçen ubeler ve irtibat bürosu) SABT YÖNTEM (Aracı Kurum, rtibat Bürosu) Turkish Yatırım A.. Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz) (Aracı kurum, acente) (Aracı kurum merkezi, ubesi ve acenteleri) Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL) SABT YÖNTEM (Aracı Ak Yatırım Menkul Deerler A.. TEB Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz) Akbank T.A.. Ak Yatırım Menkul Deerler A.. Merkez, ube ve Acenteleri) Likit Fon, DBS (TL) (Aracı Kurum da yalnızca likit fon blokajı uygulanacaktır. Yalnızca Türk Ekonomi Bankası A.. (acente) ubelerine yapılan bavurularda likit fon ve TL DBS kullanılacaktır.) Kurum, Acente) (Aracı Kurum ve Akbank) SABT YÖNTEM (Aracı Kurum) DEKEN YÖNTEM (Acente) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS (TL) (Aracı Kurum, Acente) Ekinciler Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL) (Merkez ve ubeler) (Aracı Kurum) Cami Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz) (Aracı Kurum ve Acente) 18

19 Ata Online Menkul Kıymetler A.. Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.. Halk Yatırım Menkul Deerler A.. Tekstil Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL) Genel Müdürlük (212) nternet sitesi Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz ve dövize endeksli) Kıymet ve döviz blokesi ile ödeme kabul edilecek yerler aracı kurum merkezi, ubesi ve acenteleridir. Likit Fon, DBS (TL) DBS (Döviz) (Aracı kurum merkezi ve tüm ubelerde kullanılabilir.) Likit Fon, DBS (TL) (Halk Yatırım Menkul Deerler A.. Merkez, ube ve Acenteleri ile T. Halk Bankası A.. nin tüm ubeleri) Likit Fon, DBS (TL), DBS (Döviz) (Tekstil Menkul Deerler ve Tekstil Bank A.. ubeleri) (Aracı Kurum) (Aracı Kurum, Acente) (Aracı Kurum ve Acente) (Aracı Kurum, Acente) SABT YÖNTEM (Aracı Kurum, Acente) Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS (TL) SABT YÖNTEM (Aracı Kurum, Acente) Döviz Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Kısıtlar Talep Yöntemi Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur. Türkiye Bankası A.. Sadece Vadesiz DTH lar SABT YÖNTEM kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir Vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir. Finans Yatırım Menkul Deerler A.. Sadece FinansInvest SABT YÖNTEM müterileri için, Finansbank uygulamayacaktır. Sadece USD ve EUR cinsi dövizler teminata alınacaktır. Sadece vadesiz döviz hesapları teminata alınabilir. Karma teminat alınamaz. Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. merkez ve acenteleri. (Aracı kurum, acente) Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. Genel Müdürlük ( ), ubeler, T-bank ubelerinde talep toplanacaktır. Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Genel Müdürlüü ubeleri ve Acentelikleri talep (Aracı Kurum ve Acente) (Aracı Kurum, Acente) 19

20 HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. toplayabilir. ING BANK A.. ubeleri bu yöntem ile talep toplamayacaktır. (HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. ve acentesi konumundaki tüm HSBC Bank A.. ubeleri; Internet bankacılıı aracılıı ile yapılan bavurularda döviz blokesi yöntemi kullanılmayacaktır. Sadece sırasıyla JPY, CHF, GBP, EUR, USD cinsi dövizler teminata alınacaktır ve özel müteri talimatı olmadıkça ters sıralamayla bozdurularak pay bedeli (Aracı Kurum, Acente) karılanacaktır.) Alternatif Yatırım A.. Yoktur (Aracı kurum, acente) Delta Menkul Deerler A.. Yoktur. (Aracı Kurum) Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. Fortis Yatırım merkez, tüm ube ve acentelerinde uygulanacaktır. (Aracı kurum, acente) eker Yatırım Menkul Deerler A.. Turkish Yatırım A.. Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. Akbank T.A.. TEB Yatırım Menkul Deerler A.. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. eker Yatırım merkez, tüm ube ve acentelerinde uygulanacaktır. Aracı kurum merkezi, ubesi ve acentelerinde uygulanacaktır. Kıymet ve döviz blokesi ile ödeme kabul edilecek yerler aracı kurum merkezi, ubesi ve acenteleridir. Sadece Akbank T.A.. ubelerinde bu yöntem uygulanacaktır. Yalnızca Türk Ekonomi Bankası A.. (acente) ubelerine yapılan bavurularda uygulanacaktır. Vadesiz USD ve EUR DTH lar kabul edilecektir. Sadece vadesiz DTH lar kullanılabilecek olup bir yatırımcı sadece tek bir vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir. Cami Menkul Deerler A.. Cami Menkul Deerler A.. merkez ve acenteleri Ata Online Menkul Kıymetler A.. Genel Müdürlük ( ) ve internet sitesi SABT YÖNTEM (Aracı Kurum, Acente) (Aracı kurum, acente) SABT YÖNTEM (Aracı Kurum, Acente) (Acente) (Aracı Kurum, Acente) (Aracı Kurum ve Acente) (Aracı Kurum) Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. Kıymet ve döviz blokesi ile 20

21 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.. Halk Yatırım Menkul Deerler A.. ödeme kabul edilecek yerler aracı kurum merkezi, ubesi ve acenteleridir. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.. merkez ve tüm ubelerinde talep toplanacaktır. T.Halk Bankası A.. nin tüm ubelerinde talep toplanacaktır. (Aracı Kurum, Acente) (Aracı Kurum ve Acente) (Acente) d) Payların Teslim ekli: Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinden hak sahipleri bazında kayden izlenmeye balanacaktır. Paylar Akfen Holding, Hamdi Akın ve Akfen naat tarafından daıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi artıyla konsorsiyum üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır. 3.Sirkülerin Sorumluluunu Yüklenen Kiiler Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçee uygun olduunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını deitirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmi olduunu beyan ederiz. Sorumlu Olduu Kısım: Akfen Holding A.. Yatırım Menkul Deerler A. Sirkülerin Tamamı 21

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ YIL: 2013 Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN

T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN ÖZELLETRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET NN ( HALKBANK ) T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII NA AT 271.521.962.YTL

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 75.000.000 TL den 102.272.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.272.000 TL

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 280.000.000.-YTL NOMNAL DEERL HSSE SENETLERNN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR!

YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR! YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR! Talep Toplama: 13-14 Mayıs 2013 Sabit Fiyatla Talep Toplama - Halka Arz Fiyatı: 5 TL Payların halka arzına ilişkin izahname henüz

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ORTAKLIIMIZCA HRAÇ VE HALKA ARZ EDLEN 50.000.000.-YTL NOMNAL DEERL TAHVLLER 27/03/2008-28/03/2008 TARHLERNDE SATIA SUNULACAKTIR.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU YIL: 2010 İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Mevcut ortaklarm sahip olduğu 26.400.000 TL nominal değerli paylarm halka arzma ilişkin duyurudur. Söz

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURUSU Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK 30.865.000.- YTL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65

Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara. Telefon ve Faks No. : 0-312 584 20 00-0-312 584 49 65 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 23.01.2014 16:08:27 Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No:8, 06107 Ulus / Ortaklığın Adresi : Ankara Telefon ve Faks No. : 0-312 584

Detaylı

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 26 EKİM 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçen Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nın açılması ile

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal deerli 406 gün vadeli tahvil satıına

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve 16.10.2012

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o!  # !!$ o %% %%&! $  ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

Kira Sertifikaları Bilgilendirme Dokümanı

Kira Sertifikaları Bilgilendirme Dokümanı Kira Sertifikaları Bilgilendirme Dokümanı OCAK 2014 Sayfa 1 / 11 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ... 3 2. GENEL YAPI... 5 3. İHRAÇ YÖNTEMİ... 7 4. KİRA SERTİFİKALARI İHRAÇ BEDELİ, KİRA VE İTFA ÖDEMELERİ... 9

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN 35.000.000.000.000-TL (OTUZBEŞTRİLYON TÜRK LİRASI) NOMİNAL DEĞERLİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. A GRUBU NAMA

Detaylı