Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur"

Transkript

1 Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin ,- TL den ,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ,- TL nominal değerli B Grubu payların halka arzına ilişkin duyurudur. Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/06/2010 tarih ve GYO-65/554 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 25/06/2010 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir. Ek Satış Hakkında Açıklama Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. ye ait ,- TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15 ine tekabül eden B grubu payların, dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. 1. Borsa Görüşü: İMKB görüşü, ve adreslerinde ilan edilen İzahname nin 2-a sayfasında yer almaktadır. 2. Payların Halka Arzına İlişkin Bilgi: a) Halka arz süresi: Halka arz edilecek olan ,- TL (ek satış olması halinde ,- TL) nominal değerli paylar 1 Temmuz 2010 ile 2 Temmuz 2010 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 2 gün süreyle satışa sunulacaktır. Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, 1,00 1,30 TL'den satışa arz edilecektir.

2 b) Başvuru Şekli: Bu halka arzda pay satın almak isteyen yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve işbu sirkülerde belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Ak Yatırım Menkul ye ( Ak Yatırım ) başvuruda bulunabileceklerdir. Yatırımcılar, Internet ve telefon bankacılığı yolu ile de başvuruda bulunabileceklerdir. Bu kanallardan talepte bulunabilecek telefon numaraları ve internet adresleri madde 2.c) de yer almaktadır. İnternet ve telefon bankacılığı, vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi ve telefon bankacılığı şubesinden işlem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları) şartı aranacaktır. Yatırımcılar, Talep Formu nda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Her bir aracı kurum ve/veya aracı kurum acentası sadece kendi nezdinde hesabı bulunan yatırımcılardan talep toplayacaktır. Bu konudaki sorumluluk talebi toplayan kuruma aittir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, madde 2.a) da belirtilen fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara herhangi bir indirim uygulanmaksızın peşin olarak nakden, kıymet blokesi yöntemiyle veya döviz blokesi yöntemiyle ödeyeceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ile Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar, fiyat aralığı içinde farklı fiyatlardan farklı talep adetleri şeklinde talep toplanacaktır. Her bir fiyat aralığının içerisinde kalmak kaydıyla, 5 kuruş fiyat adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı fiyat seviyesinden farklı miktardaki taleplerini konsorsiyum üyelerine iletebilecekleri gibi, taleplerini fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri lot adeti şeklinde veya fiyattan bağımsız olarak talep ettikleri toplam pay bedeli şeklinde de konsorsiyum üyelerine iletebilirler. Talepte bulunacak gerçek kişi yatırımcıların kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, tüzel kişi yatırımcılar ise imza sürkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisini talep formlarına eklemeleri gerekmektedir. Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri VIII. No: 66 sayılı Tebliğ Ek 1'de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. Öncelikle, nihai halka arz fiyatının belirlenmesi ile birlikte nihai talep adedi belirlenecektir: 2

3 - Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönüştürülmesini isteyen bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar için; farklı fiyat seviyelerinden girmiş oldukları farklı talep adetleri dikkate alınarak nihai talep adeti belirlenecektir. Farklı fiyat seviyelerinden farklı talep adeti giren yatırımcılar için nihai halka arz fiyatına eşit ve üzerinde en yakın fiyattan girmiş oldukları talep dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece adet olarak talep eden yatırımcılar için bu adet talep adedi olarak dikkate alınacaktır. Fiyattan bağımsız sadece pay bedeli olarak talep eden yatırımcılar için bu pay bedelinin nihai halka arz fiyatına bölünmesi ile (küsurat oluşması durumunda aşağı yuvarlanacaktır) elde edilen talep adedi dikkate alınacaktır. Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır: - Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile arzın talebi karşılama oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. - Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Ak Yatırım ın önerileri de dikkate alınarak Reysaş GYO karar verecektir. - Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Ak Yatırım ın önerileri de dikkate alınarak Reysaş GYO karar verecektir. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satışa sunulacaktır. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satışa konu paylar da dağıtım işlemlerine halka arz edilen paylar ile birlikte dahil olacaktır. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay bedeli tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Reysaş GYO nın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır. 3

4 Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. c) Başvuru Yerleri: KONSORSİYUM LİDERİ: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. No:42 Gümüşsuyu Taksim-İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez ile Tüm Akbank T.A.Ş. Şubeleri, ile adresi KONSORSİYUM ÜYELERİ ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No: 32 K: Elmadağ/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri ve Alternatif Yatırım A.Ş. nin Merkez, Erenköy ve Antalya Şubeleri ile Adana ve Bursa Acentaları, (212) nolu telefon ve adresi ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mah. Birahane Sok. No: 38 Bomonti / Şişli / İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez ve ANADOLUBANK A.Ş. Tüm Şubeleri ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Kat: Balmumcu İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) (212) nolu telefon ve adresi ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş Emirhan Cad. No: 109 A Blok Kat: Balmumcu İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) T-Bank Şubeleri (Acente), Merkez, Bostancı, Ankara, Denizli, İzmir Şubeleri, (212) nolu telefon ile adresi CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 245 USO Center Kat: Maslak/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Van, Denizli, Trabzon irtibat büroları ile adresi DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 17 K: 6 Teşvikiye / İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, Suadiye İrtibat ile EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No: 52/5 Esentepe/İstanbul 4

5 TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, İzmir, Adana, Mersin, İskenderun, Malatya ve Gaziantep Şubeleri ile adresi FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 2-3 Etiler İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Finans Yatırım Menkul nin tüm şubeleri, Finansbank A.Ş., (212) nolu telefon ile ve adresleri GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2/8 Zincirlikuyu İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nin tüm Şubeleri ve Yatırım Merkezleri ile nolu telefon ve ve wap.garanti.com.tr adresleri GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık - Kartal / İstanbul TEL: (216) FAKS: (216) Merkez, 23 şubesi, Millennium Bank Genel Müdürlüğü ve 15 Şubesi (Acente), (216) nolu telefon ile adresi GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Rıhtım Cad. No: Karaköy-İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, Levent, İzmir, Bursa, Ankara Şubeleri; Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin İrtibat Büroları, nolu telefon ile HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cd. No: 20 Kat: Şişli/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Halk Yatırım Menkul nin merkezi, tüm şube ve acenteleri ile T. Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ve adresleri OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ebulula Cad. F2 C Blok Akatlar Levent Beşiktaş/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) ING Bank A.Ş. nin tüm şubeleri, adresi ve (212) nolu telefon, Oyak Yatırım Menkul şubeleri ve acentalıkları STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat: 26 No: 100/102 Esentepe/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez ile adresi ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ömeravni Mah. İnönü Cad. Tümşah Han No: 36 Kat: 3-4 Gümüşsuyu-İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, Şeker Yatırım Menkul Ankara ve İzmir Şubeleri, Şekerbank T.A.Ş. ve adresi TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5

6 Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K: 9 Etiler İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Merkez, tüm şubeleri ve irtibat bürosu ile adresi TURKISH YATIRIM A.Ş. Abdi İpekçi Cad. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat: 6 Harbiye Şişli/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acentaları ve irtibat büroları ile Turkish Bank A.Ş. Abdi İpekçi, Bakırköy, Çiftehavuzlar, Levent, Moda, Ankara, Bursa, Denizli, Gebze, İzmir, Mersin, Adapazarı, Antalya, Pendik, Pasaport şubeleri ve adresi TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Meclis-i Mebusan Caddesi No: 81 Fındıklı Beyoğlu/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) T. Vakıflar Bankası T.A.O. nun Tüm Şubeleri, Ankara Şubesi ve adresi YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok, Levent - İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Tüm Yapı Kredi Bankası şubeleri, adresleri ve nolu telefon YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler/İstanbul TEL: (212) FAKS: (212) Tüm şubeleri ve irtibat büroları, adresi ile nolu telefon ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 39 Kat: Maslak/İSTANBUL TEL: (212) FAKS: (212) Merkez ve tüm şubeleri ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri nolu telefon ve ve adresleri Internet Bankacılığı ile Reysaş GYO Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: ve ve wap.garanti.com.tr ve 6

7 ve ve Telefon Bankacılığı ile Reysaş GYO Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: Akbank T.A.Ş Alternatif Yatırım A.Ş. (212) Ata Online Menkul (212) Ata Yatırım Menkul (212) Finans Yatırım Menkul (212) Garanti Yatırım Menkul Gedik Yatırım Menkul (216) Global Menkul Oyak Yatırım Menkul (212) Yapı Kredi Yatırım Menkul Yatırım Finansman Menkul Ziraat Yatırım Menkul Kıymet Blokesi Yöntemiyle Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: Başvuru Yeri Teminata Konu Olabilecek Kıymetler ve Talep Yöntemi Kullanılabileceği Yerler Akbank T.A.Ş., DİBS (Döviz) Akbank T.A.Ş. ve şubeleri Alternatif Yatırım A.Ş., DİBS (Döviz) Aracı kurum ve acentesi Anadolu Yatırım Menkul, DİBS (Döviz) Merkez ve Anadolubank şubeleri Ata Online Menkul, DİBS (Döviz) Genel müdürlük, Ata Yatırım Menkul Genel müdürlük, şubeler, T-Bank şubeleri Camiş Menkul Değerler, DİBS (Döviz) A.Ş. Internet şube, merkez ve irtibat büroları Delta Menkul Değerler, DİBS (Döviz) 7

8 A.Ş. Ekinciler Yatırım Menkul Finans Yatırım Menkul Garanti Yatırım Menkul Gedik Yatırım Menkul Global Menkul Değerler A.Ş. Halk Yatırım Menkul Oyak Yatırım Menkul Şeker Yatırım Menkul Tacirler Menkul Değerler A.Ş. Turkish Yatırım A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Vakıf Yatırım Menkul Yapı Kredi Yatırım Menkul Aracı kurum Merkez ve şubelerde Sadece FinansInvest müşterileri için, Finansbank uygulamayacaktır. Internet bankacılığı ile kıymet blokesi yöntemi ile talep kabul edilecektir. Sadece TL DIBS ve Likit fon birlikte teminata alınabilir. Merkez, şubeler ve acenteler, DİBS (Döviz) Merkez, şube ve acenteler Likit Fon Merkez ve şubeler Merkez, şube ve acenteleri ile T. Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri Genel Müdürlük, şubeler ve acentalıkları (ING Bank A.Ş. şubeleri bu yöntem ile talep toplamayacaktır) Aracı kurum ve acenteleri Likit Fon Merkez, şubeler ve irtibat bürosu, DİBS (Döviz) Merkez, şubeler ve acenteler, DİBS (Döviz) Merkez, şubeler Merkez, şubeler ve acentesi, DİBS (Döviz) Döviz DİBS blokesi yöntemiyle talepte bulunma sadece Yapı Kredi Yatırım 8

9 Yatırım Finansman Menkul Ziraat Yatırım Menkul Merkez de gerçekleştirilebilecektir. Yapı Kredi Yatırım internet sitesinde ve Yapı Kredi Bankası dağıtım kanallarında bu yöntem kullanılamayacaktır. Merkez, şubeler ve irtibat büroları Aracı kurum ve acenteleri Döviz Blokesi Yöntemi ile Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: Başvuru Yeri Kısıtlar ve Başvuru Yerleri Talep Yöntemi Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. ve şubeleri Alternatif Yatırım A.Ş. Aracı kurum ve acentesi Anadolu Yatırım Menkul Merkez ve Anadolubank şubeleri Ata Online Menkul Genel müdürlük, Ata Yatırım Menkul Genel müdürlük, şubeler, T-Bank şubeleri Camiş Menkul Değerler Internet şube, merkez ve irtibat büroları A.Ş. Delta Menkul Değerler Aracı kurum A.Ş. Finans Yatırım Menkul Sadece FinansInvest müşterileri için, Finansbank uygulamayacaktır. Sadece USD ve EUR cinsi dövizler teminata alınacaktır. Sadece vadesiz döviz hesapları teminata alınabilir. Karma teminat alınamaz. Gedik Yatırım Menkul Merkez, şube ve acenteler Halk Yatırım Menkul T. Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri Oyak Yatırım Menkul Genel Müdürlük, şubeler ve acentalıkları (ING Bank A.Ş. Şubeleri bu yöntem ile talep toplamayacaktır) 9

10 Şeker Yatırım Menkul Aracı kurum ve acenteleri Turkish Yatırım A.Ş. Merkez, şubeler ve acenteler Türkiye Sınai Kalkınma Merkez, şubeler Bankası A.Ş. Yapı Kredi Yatırım Aracı kurum, şubeler ve acenteleri Menkul Yatırım Finansman Merkez, şubeler ve irtibat büroları Menkul Sadece USD ve EUR Ziraat Yatırım Menkul Aracı kurum ve acenteleri d) Payların Teslim Şekli: Halka arz edilecek ortaklık payları Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenecektir. Talebi karşılanan paylar, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum üyelerine bildirimini takip eden en geç 2 iş günü içerisinde kaydi olarak teslim edilecektir. 3.Sirkülerin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 10

11 İhraçcı Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: SİRKÜLERİN TAMAMI Ek Satış Kapsamında Pay Satışı Yapabilecek Ortak Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: SİRKÜLERİN TAMAMI Konsorsiyum Lideri Aracı Kuruluş Ak Yatırım Menkul Sorumlu Olduğu Kısım: SİRKÜLERİN TAMAMI 11

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK/ İKİNCİL HALKA ARZINA İLİŞKİN 6.713.000.-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ DUYURUDUR. SÖZ

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Arz SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Ankara, Şubat 2012 Uyarı: Bu kitapçık tasarruf sahiplerini

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/10 16/04/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. 10 iş günü açık kalacak Çağrı nın bitiş tarihi 5 Ağustos 2013

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR.

SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH VE 196/1639 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. PARK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 150,000,000,000.-TL LIK HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASA KURULU NCA 09.10.1997 TARİH

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BOSPHORUS CAPITAL İŞ YATIRIM B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı