T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN"

Transkript

1 T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII'NDAN ÖZELLETRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET NN ( HALKBANK ) T.C. BABAKANLIK ÖZELLETRME DARES BAKANLII NA AT YTL (KYÜZYETMBRMLYONBEYÜZYRMBRBNDOKUZYÜZALTMIKYEN TÜRKLRASI) NOMNAL DEERL NAMA YAZILI PAYLARININ LK DEFA HALKA ARZ YOLU LE SATIINA LKN DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA TARH VE 23/471 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK, KURUL KAYDINA ALINMA, SATII YAPILACAK PAYLARIN KURUL CA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PYASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE SRKÜLERDE YER ALAN BLGLERN GERÇE DÜRÜST BR BÇMDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDLERNDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULULARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZMN ETTRLEMEYEN KISMI ÇN MÜRACAAT EDLEBLR. BAIMSIZ DENETM KURULULARI SE, DENETLEDKLER MAL TABLO VE RAPORLARA LKN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI BLG VE KANAATLER NEDENYLE DOABLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. MKB YÖNETIM KURULU BAKANLII NIN 25/04/2007 TARHL TOPLANTISINDA, HALKBANK PAYLARININ ULUSAL PAZARDA LEM GÖREBLECENE KARAR VERILMTR. (Ek) Dier Kamu Kurumlarından Alınan Görüler: Halkbank ın halka arzına ilikin olarak, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu nun Sermaye Piyasası Kurulu na muhatap tarihli yazısında; Banka hisse senetlerinin halka arzında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. denilmektedir. Ek Satı Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satıa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, T.C. Babakanlık Özelletirme daresi Bakanlıı na ( ÖB ) ait olan ve halka arz edilen payların % 15 ine tekabül eden YTL (kırkmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzdoksandörtyenitürklirası) nominal deerdeki paylarının, daıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Halkbank hisse senetlerinin halka arzına ilikin olarak Coar Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukuki mütalaa halka arz izahnamesinde Ek: 3 de yeralmaktadır.

2 I. HALKA ARZ VE SATI HAKKINDA BLGLER: Halkbank ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmi olup, ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Anılan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKB internet sitesinde yer almaktadır. Halka arz edilecek olan YTL nominal deerli paylar 2 Mayıs 2007 ile 4 Mayıs 2007 tarihleri arasında aaıda belirtilen bavuru yerlerinde 3 gün süreyle satıa sunulacaktır. 1 YTL nominal deerli payın satı fiyatı 6,40 YTL ile 8,00 YTL aralıında belirlenmitir. Talepler bu fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den toplanacaktır. II. SATIIN YAPILACAI YATIRIMCI GRUPLARI: Halkbank paylarının arzına ilikin olarak yatırımcılar; 1. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurt içinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Anonim ve limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 2. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmu Olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 3. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca stanbul Menkul Kıymetler Borsa sında ilem görecek ekilde halka arz edildiinden dolayı, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye de satın alacaklardır. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. olarak 3 (üç) gruba ayrılmılardır. III. YATIRIMCILARDAN STENEN BELGELER: Halkbank paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri pay miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi. 2

3 nternet, telefon bankacılıı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet ubesi, telefon bankacılıı ubesi, NetMatikler veya ATM de ilem yapmaya yetkili olma (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) artı aranacaktır. IV. ÖDEME SEÇENEKLER: Yatırımcılar, talepleri için pein ödeme ve taksitli ödeme seçeneklerinden kendi yatırımcı grupları için geçerli olan birini seçeceklerdir. Yatırımcıların tercih ettii ödeme seçeneine göre uygulanacak avantajlar aaıda yer almaktadır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iaretleyerek beyan edeceklerdir. Pay talebinde bulunulması durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra daıtım ilemine balanacaktır. Bedel farkının talebe dönütürülmesi sırasında oluabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecei tabidir. Yatırımcılar, talep ettikleri tutarın tamamı için kendi yatırımcı gruplarına hak tanınan ödeme seçeneklerden yalnızca birini seçebileceklerdir. 1. ndirimli Pein Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den pein yatıracaklardır. Karılanamayan taleplere ait tutarlar ve uygulanacak indirim ve nihai fiyat ile tavan fiyat arasındaki fark, bavuru sahiplerine iade edilecektir. a) Yurt çi Bireysel Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar pay bedelini pein ödemeleri durumda, %3 (yüzdeüç) indirimden yararlanacaklardır. b) Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir. c) Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar: Bu kategorideki yatırımcılar talep bedellerini herhangi bir indirim uygulanmaksızın pein olarak ödeyeceklerdir. ndirimli pein ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, aaıdaki pein ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde aaıdaki ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilecekler, dier taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir. 3

4 1.1. Nakden Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilikin bedelleri fiyat aralıının tavanı olan 8,00 YTL den nakden yatıracaklardır Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet ç Borçlanma Senetleri ( DBS ) ve likit fonlarını teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarları aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %99 YTL DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde; Likit fon için ilgili gün fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, DBS lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın sabah ilk açıkladıı gösterge fiyat, dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS lerin YTL ye dönütürülmesinde TCMB döviz alı kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen likit fonun ve DBS lerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin kendisinin veya çalıtıı bankanın cari fiyatı veya MKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluan cari piyasa fiyatı dikkate alınacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, YTL DBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler IX. Bavuru Yerleri maddesinde ayrıca belirtilmektedir. 4

5 SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen kıymetleri res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DBS ve vergili DBS eklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcılar talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, nakden ödedikleri takdirde, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemedikleri takdirde, bloke edilen kıymetler (DBS ler, likit fonlar) bozdurularak pay bedelleri tahsil edilecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi müterinin talep formunda belirtmi olduu sıra ile gerçekletirilecektir Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma Yurt çi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alımsatım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karılıında alınacak döviz tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj ileminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladıı gie kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları eklinde yukarı yuvarlanacaktır. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aaıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacaı yöntemler BAVURU YERLER maddesinde ayrıca belirtilmektedir SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kurundan res'en bozdurularak ödenecektir DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri payların bedellerini, talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödemeleri durumda, blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. 5

6 Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödememeleri durumunda ise, bloke edilen döviz res en bozdurularak pay bedelleri tahsil edilecektir. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıtıı bankanın cari kuru kullanılacaktır Kredi Kartı le Ödeme Yaparak Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, pein ödeme seçeneini tercih etmeleri halinde, talep ettikleri pay bedelinin tamamını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ise, sadece ilk taksit ödemelerinde kredi kartı kullanabilecekler dier taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekletireceklerdir. Kredi kartı ile yapılan satılarda sadece VISA ve MASTERCARD logolu kredi kartları kullanılabilecektir. Kredi kartı ödemelerinin, kredi kartının fiziki olarak ilem yerinde bulunmasını gerektiren, POS veya imprinter cihazlarının kullanılarak yapılması zorunludur. Kredi kartı ile yapılan satılarda, yatırımcılardan herhangi bir komisyon, faiz ve benzeri ücret tahsil edilmeyecektir. Bu yöntemle talepte bulunulması durumunda yalnızca bir tek kredi kartı ile ödeme yapılacak aynı yatırımcı iki ayrı kredi kartı kullanarak talep miktarını ödeyemeyecektir. 2. Pein Fiyatına Taksitli Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar taksitli ödeme seçeneinden yararlanabileceklerdir. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılara taksitli satı yapılmayacaktır. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneinden yararlanarak alım yapmak isteyen Yurt çi Bireysel yatırımcılar, aaıdaki sözlemeyi okumu ve kabul etmi olacaklardır Yatırımcıların, Talep Formu nda taksitli ödeme seçeneini seçerek formu imzalayıp, peinatı yatırmasıyla birlikte, ÖB ile yatırımcılar arasında bir sözleme doacaktır Taksitli satıa konu paylar, bedelleri tamamen ödeninceye kadar, yediemin sıfatıyla Yatırım Menkul Deerler A.. ( YATIRIM) adına Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) nezdinde açılacak yediemin hesabında saklanacaktır Yatırımcılar; sirkülerde belirtilen koullarla, payları Talep Toplama süresindeki talebi dikkate alınmak kaydıyla oluturulacak daıtım listesinde kendisine tahsis edildii miktarda ve fiyattan satın almayı, ÖB de, yatırımcıların, bu Sözleme den doan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, payları yatırımcılara devretmeyi kabul ve taahhüt eder Pay bedellerinin bete biri Talep Formu nun imzalanması ile birlikte, bakiyesi ise dört eit taksitte, , , ve tarihlerinde, aracı kurumların bildirecekleri bankalarda 6

7 açtırılacak hesaplara yatırılmak suretiyle ödenecektir. Taksit ödemelerini herhangi bir sebepten dolayı zamanında yerine getirmeyen yatırımcılara opsiyon tanınacak, taksit ödeme gününü takip eden 5 (be) i gününü kapsayan ek ödeme süresi içinde, ödeme yapılması gereken tutara, günlük olarak uygulanacak T.C. Merkez Bankası Interbank faizi ile birlikte ödeme yapmaları halinde, haklarını kaybetmeme imkanı tanınacaktır. T.C. Merkez Bankası Interbank faizi, gecikilen her gün için basit usulle hesaplanacaktır Yatırımcılar, yapmı olduu kısmi ödemelere dayanarak, son taksit ödeme süresinin bitiminde ibu halka arz sirkülerinde belirtilen kaydi pay teslim zamanında, sadece bedelini ödedii paylar için talepte bulunabilir Paylar, ibu sirkülerde yazılı edimler ve yükümlülükler tam olarak yerine getirildii takdirde, tüm borçların ödendii günü ( ) ve ek ödeme süresini takip eden 2. (ikinci) i günü olan tarihinde, yatırımcıların hesaplarına virmanlanacaktır Pein Fiyatına Taksitli Ödeme seçeneini tercih eden yatırımcılar, talep ettikleri takdirde, taksit bedellerinin tamamını, son taksit ödeme tarihinden önce ödeyerek, payların kayden teslimini talep edebilir. Böyle bir durum söz konusu olduunda, ilgili paylar, bir sonraki taksit döneminin (taksit ödeme tarihinden sonraki ek ödeme süresini kapsayacaktır.) bitiini takip eden 2. (ikinci) i günü, yatırımcının hesabına virmanlanacaktır Bu Sözleme den doan borçlar ifa edilip, paylar yatırımcılara kayden teslim edilinceye kadar, sözlemeye konu paylardan doan tüm mali ve yönetimsel hakların kullanımı ÖB ye ait olacak; yatırımcıların paylar üzerinde hiç bir ekilde tasarruf yetkisi bulunmayacaktır. Bu zaman zarfında ÖB, yatırımcıların aleyhine sonuç douracak hiç bir tasarrufta bulunmayacak ve yatırımcıların menfaatleri konusunda gereken özeni gösterecektir Yatırımcılar, pay bedelinin tamamen veya kısmen ödenip payların kendilerine teslimi anında, burada açıklanan hususlar dıında, ÖB den herhangi bir ek talepleri olmayacaını kabul, beyan ve taahhüt eder Öngörülen zaman dilimlerinde ödemelerini yaparak, yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren yatırımcıların hak ettikleri paylar, YATIRIM tarafından, (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci i günü) tarihinden itibaren, bavurularını gerçekletirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Yatırımcıların, belirtilen tarihlerde ödemeleri yapmaması veya yükümlülüklerine uymaması halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın bu sözleme kendiliinden olarak sona erer. Sözlemenin sona ermesi sebebiyle, yatırımcılara, ödemi oldukları taksit bedelleri karılıında, hak ettikleri paylar, YATIRIM tarafından, (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci i günü) tarihinden itibaren, bavurularını gerçekletirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Küsurat oluması nedeniyle, yatırımcıların hak ettii payların kayden ve lot olarak tesliminin mümkün olmadıı durumlarda, sadece küsurat tutarı nakden veya hesaben iade edilecek, lot bazında hak edilen paylar ise yatırımcıya, yukarıda belirtilen sürede, kayden teslim edilecektir. 7

8 tarihine kadar, paya balı olarak kullanılan haklar ÖB ye ait olacaktır. Yatırımcılar, yapmı oldukları ödemeler karılıında, hak ettikleri paylar dıında, ÖB den hiçbir talepte bulunamazlar Bu sözlemeden doabilecek ihtilaflarda Ankara cra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir Doabilecek ihtilaflarda, aracı kurum ve ÖB defter ve kayıtları kesin delil tekil eder.yatırımcılar, Talep formunda bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresleri olduunu, adres deiikliini yazılı olarak ÖB ye bildirdiklerini tevsik edememeleri halinde; talep formunda belirtilen adrese yapılan tebligatın kendilerine yapılmı sayılacaını kabul ederler Yatırımcılar, bu sözlemeden doan hak ve alacaklarını hiçbir ekilde devir ve temlik edemezler Yatırımcılar, bu Sirküler ve içeriini okuyup, Talep Formu nu imzaladıını, belirlenen artları ve dourabilecei sonuçları, yapılan duyuru ve sirkülerde ilan edilen hususları, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın sonuçlarını ve risklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler Taksit bedellerinin yetkili aracı kurumlara veya satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerine ödenmesi sırasında Halkbank Paylarının Taksit Bedeli Olarak Yatırıldıı açıklama olarak belirtilecektir. V. PAY ALMAK ÇN BAVURU VE BEDELLERNN ÖDENME EKL: Bu halka arzda pay satın almak isteyen tüm yatırımcıların; Mayıs 2007 tarihlerinde ve aaıda belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, ibu sirkülerde belirtilen fiyat bandının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya kredi kartıyla veya blokaj yöntemiyle yatıracaklardır. Pein fiyatına taksitli ödeme seçeneini tercih eden yatırımcıların, taksitli satı artlarına ilikin esaslar dahilinde talepte bulunmaları ve ilk taksit tutarını nakden, kıymet blokesi, döviz blokesi veya kredi kartı ile yatırmaları gerekmektedir. Taksit ödemeleri sadece nakden veya hesaben yapılacaktır. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar ile Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar bedelleri nakden ödeyeceklerdir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluan tutar, daıtım listesinin ihraççı tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. 8

9 VI. TEDAVÜLÜ ARTIRICI LEM YASAI: 1. ÖB tarih ve B.02.1.ÖB /1635 sayılı yazısıyla, portföyünde bulunan Türkiye Halkbank paylarının MKB de ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay süre ile halka arza ve ek satıa konu olmayan YTL (dokuzyüzotuzyedimilyonikiyüzyetmibinbeyüzaltmısekiz) nominal deerli Halkbank paylarını IMKB de satmayacaını ve dolayısıyla dolaımdaki pay miktarının arttırılmayacaını taahhüt etmitir. 2. Halkbank Yönetim Kurulu, tarih ve 10/01 sayılı kararı ile payların MKB de yeniden ilem görmeye baladıı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı kararı almayacaını ve dolaımdaki pay miktarını artırmayacaını taahhüt etmitir. VII. TAHSSATLAR VE DAITIM ESASLARI: Seri VIII. Tebli No:22 Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri vatandaları ile yabancı uyruklular dıında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numaralarını içermeyen kayıtlar iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra ortaya çıkan mükerrer isimlerin talepleri aynı kurumdan yapılmısa fazla olan talep kabul edilecek, az olan talep iptal edilerek daıtım ilemine sokulmayacaktır. Farklı kurumlardan gelen mükerrer isimlerin taleplerinde de az olan talep kabul edilmeyecektir. Farklı kurumlardan eit miktarda mükerrer talep yapılmısa veya yetersiz bilgi giriinden dolayı kararsız kalınan durumlarda, kurum unvanının alfabetik önceliine bakılacaktır. Mükerrer ve/veya eksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir. Öncelikle, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki farkın ilave pay talebine dönütürülmesini isteyen yatırımcıların bu yöndeki talepleri dikkate alınarak nihai talep adedi belirlenecektir. Halka arzda minimum %30 u Yurt çi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmek suretiyle, her bir yatırımcı grubuna tahsis edilecek pay miktarına, nihai talep adedine göre, ÖB tarafından karar verilecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan ekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubuna daıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. 1. Yurt çi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Yurt çi Bireysel Yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, Yurt çi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı, her bir yatırımcıya ait kiisel talepler ile çarpılacak ve bu ekilde paylar daıtılacaktır. 2. Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII Tebli No: 22 Madde gereince yapılacaktır. Bavuru taleplerinin, satıa sunulan pay miktarından az ya da eit olması halinde, bütün talepler karılanacaktır. Taleplerin, satıa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda, Yurt çi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmi olan toplam pay miktarı, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karılanacaktır. Kalan tutar talebi kısmen karılanmayan yatırımcı sayısına 9

10 bölünerek aynı ekilde daıtılacaktır. Bu ekilde daıtım ilemine satıa sunulan payların tamamı daıtılıncaya kadar devam edilecektir. 3. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Her bir Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına ÖB karar verecektir. Ek satı hakkının kullanılması durumunda, söz konusu paylar halka arz süresi içerisinde satıa sunulacaktır. Ek satı hakkına konu payların yatırımcı grupları arasında daılımına, toplam arz edilecek payların asgari %30 unu Yurt çi Bireysel Yatırımcılara ayrılması koulu dikkate alınarak ÖB tarafından karar verilecektir. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar dıında kalan tüm yatırımcı gruplarında daıtım yapılırken, daıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar daıtıma tabi tutulacaktır. Daıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama ibla edilerek talebi tamamen karılanamayan yatırımcılar arasında ÖB nin uygun gördüü ekilde daıtım yapılacaktır. YATIRIM, Talep Toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) i günü içerisinde daıtım listesini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinletirerek ÖB ye verecektir. ÖB, daıtım listelerini, kendilerine teslim edildii günü izleyen i günü içinde onaylayacak ve onayını YATIRIM a bildirecektir. VIII. PAYLARIN TESLM VE BEDELLERN ADES: Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli, indirimlerden dolayı oluan tutar ve tavan fiyat ile nihai fiyat arasındaki fark daıtım listesinin ÖB tarafından onaylanarak kesinlemesini takiben, satıı gerçekletiren konsorsiyum üyeleri tarafından, bavuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. Payların teslim ekli: Payların fiziken teslimi söz konusu olmayıp paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. IX. BAVURU YERLER: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar ile Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aaıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve ubeleri ile satıa yetkili acente olan bankaların ilgili ubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, nternet veya telefon bankacılıı ubelerine, Talep Toplama için bavurabilirler. nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ubeleri vasıtasıyla, Talep bavurusunda bulunmak isteyen Yurt çi Bireysel Yatırımcıların bavuruda bulunacakları, nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı ilemlerini yapmaya yetkili olmaları (nternet, NetMatik ve telefon bankacılıı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamı olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece YATIRIM tarafından toplanacaktır. 10

11 KONSORSYUM LDER YATIRIM Kuleleri Kule 2 Kat Levent / STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve nolu interaktif telefon KONSORSYUM ELDERLER HALK YATIRIM Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Salıpazarı stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm acentalar ve irtibat büroları ile stanbul, Ankara, zmir ubeleri, T.Halk Bankası A.. ubeleri, adresi AK YATIRIM nönü Cad. No:42 Gümüsuyu Taksim stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Akbank T.A. nin tüm ubeleri, ve adresleri ve no lu interaktif telefon DENZ YATIRIM KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. No:106 Kat: Esentepe stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Denizbank A.. nin tüm ubeleri adresi ve interaktif telefon FNANS YATIRIM Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat 23 Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Finansbank A.. ubeleri, ve adresleri, (0212) numaralı telefon (Finans Yatırım) ile interaktif telefon (Finansbank) FORTS YATIRIM Dilhayat Sok. No: 8 Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Fortis Bank A.. ubeleri adresi interaktif telefon 11

12 GARANT YATIRIM KIYMETLER A.. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2/8 Zincirlikuyu / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve T.Garanti Bankası A.. nin tüm ubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon HSBC YATIRIM Ayazaa Mah Ahi Evran Cad Dereboyu Sok. No:415 Maslak stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) HSBC Bank ın tüm ubeleri ve interaktif telefon OYAK YATIRIM Akatlar Ebulula Cad F2 C Blok Levent Beikta stanbul Tel : (0212) Faks: (0212) Tüm ubeleri ve acentalıkları ile Oyakbank A.. nin tüm ubeleri ile adresi, interaktif telefon TÜRKYE SINA KALKINMA BANKASI A.. Meclisi Mebusan Caddesi No:161, Fındıklı stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve adres, YAPI KRED YATIRIM Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile Yapı Kredi Bankası nın tüm ubeleri, veya adresi ve no lu interaktif telefon KONSORSYUM ÜYELER ACAR YATIRIM Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok. No: 25 Esentepe stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve zmir ubesi, adresi ALTERNATF YATIRIM A.. Cumhuriyet Cad. No: 8 Elmada stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Alternatif Yatırım A.. nin Ankara ve Erenköy ubeleri, Adana, Antalya ve Bursa acentaları ile Alternatifbank A.. nin tüm ubeleri adresi, interaktif telefon 12

13 ANADOLU YATIRIM KIYMETLER A.. Merkez Mah. Birahane Sok. No:38 Bomonti ili stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Anadolu Bank A.. ubeleri ATA ONLNE KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:145/A Kat: stanbul Tel: ( 0212) Faks: (0212) ve (0212) telefon ATA YATIRIM KIYMETLER A.. Emirhan Cad. No:145/A Kat: stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ubeleri ve ve (0212) telefon numarası BAKENT Abidei Hürriyet Cad. No:285 Bolkan Center C Blok/6 ili stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara ube ve Adapazarı irtibat bürosu C Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:28 Kat Maslak stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ve Ankara ubesi, zmir Acentası ile Bank Pozitif ubeleri, adresi CAM Kuleleri Kule 3 Kat 3 4.Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Mersin, Diyarbakır rtibat Büroları ve adresi DELTA Tevikiye Cad. kbal Merkezi No:103 Kat 6 Tevikiye stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve Bakırköy, zmir ve Antalya ubeleri ile Suadiye irtibat bürosu, adresi ECZACIBAI Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: 6 Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm irtibat büroları ve ubeleri ile ve adresi, (0212) telefon numarası 13

14 EKNCLER YATIRIM Yıldız Posta Cad. Dedeman Tic.Merkezi No: 52 Kat 5 Esentepe Beikta stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ubeleri ile adresi EURO YATIRIM Yıldız Posta Cad. Dedeman Tic.Merkezi No: 52 Kat 4 Esentepe Beikta stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ubeleri ve Trabzon irtibat bürosu ile adresi GEDK YATIRIM Cumhuriyet Mah. E5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal stanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Tüm ubeler ve acentalar ile adresi ile numaralı telefon GFC GENERAL FNANS Maçka Cad. Feza Ap. No: 1 Tevikiye stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm irtibat büroları GLOBAL Rıhtım Cad. No: 57 Karaköy stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ube ve irtibat büroları ile adresi ve numaralı telefon INFO YATIRIM A.. Büyükdere Cad. No:20 LeventBeiktastanbul Tel: (0212) (0212) Faks: (0212) (0212) Sirkeci ubesi MEKSA YATIRIM Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:5 1.Leventili stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ube ve irtibat büroları NUROL KIYMETLER A.. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:71 Kat 16 Maslak stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara ubesi ve Suadiye irtibat bürosu, adresi 14

15 ÖNCÜ stiklal Cad. Beyolu Merkesi No: 365/4 Beyolu stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Adana, Badat Cad, Balıkesir, Bursa, Denizli, Kadıköy ubeleri ve adresi RAYMOND JAMES YATIRIM KIYMETLER A.. Maya Uptown Tamburi Ali Efendi Sok. No:13 K: Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara, Levent, zmir ubeleri ve adresi EKER YATIRIM Fulya Mah. enol Sok. No:13/3 Gayrettepe stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara, zmir ubeleri ve ekerbank T.A.. ubeleri TACRLER Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat 9 Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm ubeleri ve irtibat bürosu adresi TEB YATIRIM Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:22 K:4 Maslak stanbul Tel: ( 0212) Faks: (0212) Türk Ekonomi Bankası A.. nin tüm ubeleri ve adresleri ile interaktif telefon TEKSTL Büyükdere Cad. No:63 Maslak stanbul Tel: ( 0212) Faks: (0212) Tekstil Bankası A.. ubeleri ve TURKISH YATIRIM A.. Abdi pekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat: 5 Harbiye / stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm Acentalar ile Turkish Bank A.. ubeleri ve adresi VAKIF YATIRIM Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara ubesi ile T.Vakıflar Bankası T.A.O nun tüm ubeleri ile interaktif telefon 15

16 YATIRIM FNANSMAN Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat: 4 Etiler stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) tüm ube ve irtibat büroları ile Arap Türk Bankası A.. ubeleri adresi ile interaktif telefon ZRAAT YATIRIM Büyükdere Cad. No:43 B Blok Kat Maslak stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) tüm ubeleri ile T.C.Ziraat Bankası A.. ubeleri, adresi nternet Bankacılıı ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: ("ndirimli Pein Ödeme" veya "Taksitli Ödeme" eklindeki ödeme seçeneklerinden, "Nakden Ödeme" veya "Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya "Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecek, "Kredi Kartı le Ödeme" ilemi yapılmayacaktır.) ve (Sadece nakit ve taksitli talep kabul edilecektir.) ve ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Deiken Yöntem ile talep kabul edilecektir) ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Sabit Yöntem ile talep kabul edilecektir) ve ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ile talep kabul edilecektir)

17 ve ( Kıymet ve Döviz Blokesi ile Talep Bulunma Yöntemleri ile talep kabul edilmeyecektir) Telefon Bankacılıı ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. : (Telefon Bankacılıı'nda otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çarı Merkezi'ndeki müteri temsilcisi aracılııyla; "ndirimli Pein Ödeme" veya "Taksitli Ödeme" eklindeki ödeme seçeneklerinden, "Nakden Ödeme" veya "Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya "Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecek, "Kredi Kartı le Ödeme" ilemi yapılmayacaktır.) Ak Yatırım Menkul Deerler A.. : (Sadece nakit, taksitli ve likit fon blokajı karılıı talep kabul edilecektir.) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Finansbank A.. : ve Finans Yatırım Menkul Deerler A.. : Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.. : HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. : Oyak Yatırım Menkul Deerler A. : Yapı Kredi Bankası A.. : ( Kıymet blokesi yöntemiyle talepte bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Sabit Yöntem ile talep kabul edilecektir.) Alternatif Yatırım A.. : Ata Online Menkul Kıymetler A.. : Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. : Eczacıbaı Menkul Deerler A.. : Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. : Global Menkul Deerler A.. : Türk Ekonomi Bankası A.. : Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. : Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. : ( Kıymet ve Döviz Blokesi ile Talep Bulunma Yöntemleri ile talep kabul edilmeyecektir) Netmatik ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. NetMatikleri (nteraktif Bankacılık menüsü ile ilem yapıldıında için yapılan açıklamalar, Bankamatik menüsü ile ilem yapıldıında Bankamatik için yapılan açıklamalar geçerlidir.) 17

18 ATM ile Halkbank Payı Alınabilecek Bavuru Yerleri: Türkiye Bankası A.. bankamatikleri (Sadece "ndirimli Pein Ödeme" eklindeki ödeme seçeneinin "Nakden Ödeme" yöntemiyle talepler kabul edilecektir. "Taksitli Ödeme" eklindeki ödeme seçenei kullanılamayacaktır. "Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" veya Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma veya "Kredi Kartı le Ödeme" ilemi yapılamayacaktır.) Kredi Kartı le Ödeme Kabul Edilecek Bavuru Yerleri: Yatırım Menkul Deerler A.. Türkiye Bankası A.. nin tüm ubeleri ile yatırım Menkul Deerler A.. nin tüm ubeleri ( Bankası Kredi Kartı ile yapılacak ilemlerde Maxi Puan verilecektir.) Türkiye Garanti Bankası A.. nin tüm ubeleri ve Garanti Yatırım Menkul Deerler A.. nin tüm ubeleri (Sadece kendi kredi kartları ile talep kabul edilecektir. Bonus verilmeyecektir.) Kıymet Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Teminata Konu Olabilecek Talep Yöntemi Kıymetler Yatırım Menkul Deerler A.. DBS DEKEN YÖNTEM Türkiye Bankası A ve 808 kodlu B tipi likit fon (801 SABT YÖNTEM kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 50 (elli) olup, adetler 50 nin katları olarak belirtilecektir) ve YTL DBS ler Halk Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM T.Halk Bankası A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Ak Yatırım Menkul Deerler A. Likit Fon, YTL DBS (Yatırımcı Likit SABT YÖNTEM Fon ve YTL DBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir.) Akbank T.A.. Likit Fon, YTL DBS (Yatırımcı Likit DEKEN YÖNTEM Fon ve YTL DBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir.) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Denizbank A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Finans Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Fortis Bank A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM T.Garanti Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEM HSBC Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM HSBC Bank A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM 18

19 Bavuru Yeri Teminata Konu Olabilecek Talep Yöntemi Kıymetler Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Yapı Kredi Yatırım Likit Fon, DBS (Yatırımcı Likit Fon, DEKEN YÖNTEM Menkul Deerler A.. YTL DBS, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir) Yapı Kredi Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Alternatif Yatırım A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Alternatif Bank A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Anadolu Bank A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Ata Online Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Bakent Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM C Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM A.. Cami Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Delta Menkul Deerler A.. Likit Fon DEKEN YÖNTEM Eczacıbaı Menkul Deerler A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Ekinciler Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Gedik Yatırım Menkul Deerler A.. DBS DEKEN YÖNTEM Global Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Nurol Menkul Kıymetler A.. DBS DEKEN YÖNTEM Öncü Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM eker Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM ekerbank T.A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Tacirler Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Teb Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Türk Ekonomi Bankası A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Tekstil Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEM Turkish Yatırım A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Turkish Bank A.. Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM Vakıf Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Likit Fon, DBS DEKEN YÖNTEM Yatırım Finansman Menkul Deerler Likit Fon, YTL DBS SABT YÖNTEM A.. Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. Likit Fon SABT YÖNTEM T.C. Ziraat Bankası A.. Likit Fon SABT YÖNTEM 19

20 Döviz Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Kısıtlar Talep Yöntemi Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Türkiye Bankası A.. Sadece Vadesiz DTH lar SABT YÖNTEM kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir Vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir. Akbank T.A.. Sadece Vadesiz DTH lar DEKEN YÖNTEM kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir Vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.. Yoktur SABT YÖNTEM Denizbank A.. Yoktur SABT YÖNTEM Finans Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur SABT YÖNTEM Fortis Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Fortis Bank A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Oyak Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Alternatif Yatırım A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Alternatif Bank A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Anadolu Bank A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Ata Online Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Bakent Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM C Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yoktur DEKEN YÖNTEM A.. Cami Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Ekinciler Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Global Menkul Deerler A.. Yoktur SABT YÖNTEM Nurol Menkul Kıymetler A.. Yoktur DEKEN YÖNTEM Türk Ekonomi Bankası A.. Sadece Vadesiz DTH lar DEKEN YÖNTEM kullanılabilecektir Turkish Yatırım A.. Yoktur SABT YÖNTEM Turkish Bank A.. Yoktur SABT YÖNTEM Yatırım Finansman Menkul Deerler A.. Yoktur SABT YÖNTEM 20

21 X. YATIRIMCILARDAN HALKA ARZ NEDENYLE TOPLANACAK BEDELLERN NEMALANDIRILMA ESASLARI: Nemalandırılmayacaktır. XI. YATIRIMCIDAN TALEP EDLECEK KOMSYON VE BENZER GDERLER: Konsorsiyum üyelerinin, halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edecekleri komisyon ve benzeri giderler aaıdaki tabloda gösterilmitir. Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı YATIRIM Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; talep ilemleri sırasında hak edecei payları dorudan baka bir aracı kurulua aktarılmasını isteyenler için alınmayacak. Likit Fon Blokesi ile ödeme yaparak ve/veya hak ettii hisse senetleri T. Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra virman isteyen yatırımcılardan 5 YTL+BSMV EFT Ücreti Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesini nakit olarak tahsil ettikten sonra, dier ödeme türleriyle bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesi T. Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra EFT yaptırmak isteyenlerden: % 0,4 (ubelerden en az 35YTL, dier kanallardan en az 6 YTL ve tüm kanallardan en çok 300YTL) Damga Vergisi Dier Saklama Komisyonu: 3 ayda bir yıllık %0,2(binde iki) oranında nispi hisse senedi saklama komisyonu tahsil edilmektedir. Hesap Bakım Ücreti: 2007 yılı için belirlenecek tutarda maktu hesap bakım ücreti izleyen yılda tahsil edilecektir. (2006 yılı için 6,00 YTL+BSMV tahsil edilmitir) 21

22 Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı HALK YATIRIM Hesap Açma Ücreti Hesabı olmayıp ilk defa hesap açacaklardan 5.25 YTL Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti 11 YKR EFT Ücreti YTL'e kadar 1.1 YTL YTL arası yüzbinde 5 +BSMV, YTL üstü 14,21 YTL Damga Vergisi Dier AK YATIRIM DENZ YATIRIM KIYMETLER A.. 0,10 YTL FNANS YATIRIM 1,5 + 5 YTL Halka arzlarda EFT ücreti alınmamaktadır. Halka arz harici EFT'lerde 525 ytl arasında MKK saklama ücreti (On binde 7,5 + BSMV FORTS YATIRIM 100 YTL'ye kadar 1.YTL 100.YTL YTL arası 2,5. YTL YTL üzeri 5.YTL GARANT YATIRIM KIYMETLER A.. 50 YKR 50 YKR ubeden Hesaptan: %0,3 Min. YTL 22,00 Max.YTL 200,00 ubeden kasadan: %0,4 Min. YTL 27,00 Max. YTL 175,00 Internet: YTL 1,50 22

23 Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı HSBC YATIRIM OYAK YATIRIM Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti MKK na ödenecek yasal ücretler yatırımcıdan tahsil edilir. EFT Ücreti ube dıı kanallardan (internet ve telefon bankacılıı gibi) yapılacak EFT ilemlerinde ücret alınmayacaktır. ube aracılııyla yapılan ilemlerde tutar üzerinden %0,3; min 25 YTL, max 225 YTL ücret alınacaktır. Damga Vergisi Dier MKK na ödenecek yasal ücretler yatırımcıdan tahsil edilir. TÜRKYE SNA KALKINMA BANKASI A.. YAPI KRED YATIRIM YTL ve altı için 1.00 YTL+BSMV; YTL üstü için tutar üzerinden Onbinde 1+BSMV Yapı Kredi Bankası müterisi olup halka arza Yapı Kredi Yatırım aracılıı ile katılan yatırımcılardan, hisse senetlerini ve nakit iadelerini yine bu kurumlardak,i hesaplarına gönderilmesini talep etmeleri 23

24 Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti halinde virman ve EFT ücreti alınmıyor Damga Vergisi Dier ACAR YATIRIM Takasbank tarafından alınan ücret ALTERNATF YATIRIM A.. Takasbank A.. tarafından alınan hesap açma ücreti alınacak. ANADOLU YATIRIM ATAONLNE YATIRIM KIYMETLER A.. MKK tarifesi 0,25 YTL+BSMV nternet üzerinden 0, ubeden %0,4 1,16 YTL ATA YATIRIM KIYMETLER A.. 1,16 YTL BAKENT DEERLER VE YATIRIM A.. C CAM 5 YTL 2,50 YTL 2,50 YTL 1,510 YTL Takasbank Tarifesi Takasbank ın uyguladıı EFT tarifesi minimum 2,20YTL Takasbank tarifesi DELTA 0 0,21 BSMV DAHL 0,21 BSMV DAHL 5,2531,50 YTL ECZACIBAI Senet baı 0,1 YTL Senet baı 0,1 YTL 24

25 Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı EKNCLER YATIRIM EURO YATIRIM Hesap Açma Ücreti MKK tarafından alınan 5 ytl Takasbank Virman Ücreti Hisse için yoktur Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti Hisse için yoktur EFT Ücreti ubeler : YTL'ye kadar 3 YTL, üzeri her YTL için 50 YKR nternet ube: YTL'ye kadar 1,5 YTL, üzeri %0,005+BSMV Min. 50 YKR Meblaa göre deiiyor Damga Vergisi Yoktur Dier Her türlü döviz transfer ilemlerinden kaynaklanan masraflar müteriye yansıtılacaktır GEDK YATIRIM 0,5 YTL 0,5 YTL GFC GENERAL FNANS GLOBAL YATIRIM 5.YTL 15.YTL Her bir virman talebi için 0,53 YTL (Takasbank ücreti dahildir) YTL'ye kadar 2,00 YTL + BSMV YTL arası 3,00 YTL + BSMV YTL arası 3,50 YTL + BSMV YTL 7,50 YTL + BSMV YTL üzeri 15,00 YTL + BSMV Yıllık hesap iletim ücreti : 33.YTL Bedelli bedelsiz sermaye artırımları ve temettüler : Sermaye Artırımı Yapan veya temettü daıtan hisse senedinin nominal üzerinden 0,002 Aylık Ekstre gönderim ücreti: 2,95 YTL NFO YATIRIM A.. MEKSA YATIRIM MKK tarifesi (Virman baına 11 YKR) MKK tarifesi (Virman baına 11 YKR) Takasbank tarifesi (Tutar üzerinden 'de 5 + BSMV olmak üzere en az 1.05 YTL + BSMV en çok YTL + BSMV) 25

26 Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti Damga Vergisi Dier NUROL ÖNCÜ Takasbank Tarifesi Takasbank Tarifesi RAYMOND JAMES YATIRIM KIYMETLER A.. Var EKER YATIRIM DEERLER A. 1.YTL+BSMV TACRLER 0,11 YTL 0,11 YTL 0500 YTL 3 YTL YTL 5 YTL YTL 10 YTL YTL ÜZER 15 YTL TEB YATIRIM TEKSTL TURKISH YATIRIM A.. 15,00 YTL 0,11 YTL 0, arası 2,00YTL+BSMV arası (Tutar üzerinden 0, BSMV) ÜZER 17,00 YTL + BSMV 26

27 Aracı Kuruluun Ticaret Unvanı VAKIF YATIRIM YATIRIM FNANSMAN Hesap Açma Ücreti Vakıf Yatırım Menkul Deerler'de açılan hesaplarında halka arzla ilgili olarak hesap açma ücreti, virman ücreti, MKK ve dier aracı kurumlara virman ücreti, EFT ücreti, damga vergisi alınmamaktadı r. Yılda bir defa MKK tarafından alınan MKK saklama ve bakım ücreti müteriden tahsil edilmektedir. Hesabı olan müterilerin yeniden hesap açmaları zorunlu deildir. Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti Müteriden alınmıyor (Yatırım Finansman müterisi olmayanlarda n; Bankası'na yapılacak havale ve virmanlardan toplam 1 YTL (BSMV dahil), dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 2 YTL (BSMV dahil) alınacaktır. Sadece virman olması halinde bu tutarların Müteriden alınmıyor ( Bankası'na yapılacak olan havale ve virmanlardan alınmayacak, dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 1 YTL (BSMV dahil) alınacaktır.) Müteriden alınmıyor ( Bankası'na yapılacak olan havale ve virmanlardan alınmayacak, dier banka ve aracı kurumlara yapılacak olan EFT ve virmanlardan toplam 1 YTL (BSMV dahil) alınacaktır.) Damga Vergisi Dier T.Vakıflar Bankası T.A.O.'da halka arzla ilgili olarak açılan yatırım hesaplarından hesap açma ücreti, MKK ve dier aracı kurumlara virman ücreti ile damga vergisi (halka arzın bitimini müteakip bir ay içinde yapılması kaydıyla) alınmamaktadır. 27

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN

TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII NDAN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 280.000.000.-YTL NOMNAL DEERL HSSE SENETLERNN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU HSSE SENETLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ YIL: 2013 Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN 35.000.000.000.000-TL (OTUZBEŞTRİLYON TÜRK LİRASI) NOMİNAL DEĞERLİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. A GRUBU NAMA

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden

1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL. Akfen Holding Anonim irketi nden 1. ZAHNAME KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklıımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ORTAKLIIMIZCA HRAÇ VE HALKA ARZ EDLEN 50.000.000.-YTL NOMNAL DEERL TAHVLLER 27/03/2008-28/03/2008 TARHLERNDE SATIA SUNULACAKTIR.

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) KONYA MERAM 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: 256 konutluk Alt Gelir Grubu Konut Projesi bavuruları, 25 Mayıs - 12 Haziran

Detaylı

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK 30.865.000.- YTL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 75.000.000 TL den 102.272.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.272.000 TL

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: 292 konutluk Mersin-Toroslar Alt Gelir Grubu Konut Projesi bavuruları,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK/ İKİNCİL HALKA ARZINA İLİŞKİN 6.713.000.-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ DUYURUDUR. SÖZ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES

GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES GAYRIMENKUL (ARSA) SATI SÖZLEMES Toplu Konut daresi Bakanlıı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800- Bilkent/Ankara) (Sözlemede DARE olarak anılacaktır.) ile.. adresinde ikamet eden. (Sözlemede ALICI olarak

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA DIŞ BORÇLANMA

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal deerli 406 gün vadeli tahvil satıına

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) BOLU MERKEZ KARAKÖY 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) BOLU MERKEZ KARAKÖY 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) BOLU MERKEZ KARAKÖY 2. ETAP ALT GELR GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: Bolu Merkez Karaköy 2. Etapta alt gelir grubu konut projesi kapsamında

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) STANBUL-KAYABAI YOKSUL GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) STANBUL-KAYABAI YOKSUL GRUBU KONUT PROJES BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) STANBUL-KAYABAI YOKSUL GRUBU KONUT PROJES BAVURU ARTLARI: BAVURU DUYURUSU stanbul-kayabaı nda ina ettirilmekte olan 504 adet konut Yoksul Grubu Konut Projesi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR!

YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR! YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR! Talep Toplama: 13-14 Mayıs 2013 Sabit Fiyatla Talep Toplama - Halka Arz Fiyatı: 5 TL Payların halka arzına ilişkin izahname henüz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

ADINIZ - SOYADINIZ E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI E-BÜLTEN NAKİT SERMAYE ARTIRIMI Kurumlar Vergisi Kanunu nun diğer indirimler başlıklı 10. maddesine eklenen ( ı ) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek ve böylece dış kaynaklar

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14. Özel Durum Açıklaması (Genel)

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14. Özel Durum Açıklaması (Genel) YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 MUSTAFA ÇİNER UZMAN YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 22.10.2013 21:43:20 2 MUSTAFA TEOMAN ÇELEN MÜDÜR YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 04/11/2011 TARİHİNDE ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 04/11/2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı