T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey Akademik personel niteliğinde beklenen düzey İdari personel niteliğinde beklenen düzey Mali kaynakların yeterliliği Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb) yeterliliği İş teknolojilerinin yeterliliği Fiziksel olanakların yeterliliği Temin edilen hizmetlerin yeterliliği Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği Toplum ile ilişkilerin yeterliliği Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği Çalışanlar ile ilişkilerin yeterliliği Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Öğrenci sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yard. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman vb.) ve yeterliliği İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği Çalışanların hizmet yılı ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Akademik personelin unvan düzeylerinin yeterliliği İdari personelin eğitim düzeyi

3 2.2.9 Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği Kurumun akademik alanlarının yeterliliği Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (metre kare) ve yeterliliği Eğitim - Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini attıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu

4 Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği

5 Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği Kütüphane ve dokümantasyon işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Teknik destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği Basın ve halkla İlişkiler hizmetlerinin yeterliliği Sağlık hizmetlerinin yeterliliği Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği Yurt olanak ve hizmetlerinin yeterliliği Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği Staj destek hizmetlerinin yeterliliği Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Organizasyonel yapının yeterliliği Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı Görev yetkilerinin yeterliliği Stratejilerin varlığı ve yeterliliği Karar verme süreçlerinin yeterliliği İş süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği

6 Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uygulama ve hizmet süreçleri ile ilgili etik standartların yeterliliği Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği İdari personelin özelliklerinin yeterliliği Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi SONUÇ...57 EKLER...59 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 Tablo 2: Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi...15 Tablo 3: Akademik ve İdari Personelin Yaş Ortalaması Dağılımları...17 Tablo 4: Akademik Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı...18 Tablo 5: Akademik ve İdari Personelin Hizmet Yılı Ortalaması Dağılımları...18 Tablo 6: Üniversitenin Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı...20 Tablo 7: Eğitim - Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi...21 Tablo 8: Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi...26 Tablo 9: Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi...32 Tablo 10: İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi...39 Tablo 11: Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi...49 Tablo 12: Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi...54 Tablo 13: Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi...56 Tablo 14: Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi

7 DEU-ADEK KURUL ÜYELERİ Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN Prof. Dr. Halil KÖSE Prof. Dr. Ercüment YALÇIN Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL Prof. Dr. Berna MUSAL Prof. Dr. Hüseyin BASKIN Prof. Dr. Okan TUNA Prof. Dr. Leman TARHAN Prof. Nesrin ÖNLÜ Prof. Dr Utku UTKULU Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ Prof. Dr. Can KARACA Doç. Dr. Cenk ÖZLER Doç. Dr. Özlem İPEKGİL DOĞAN Yrd. Doç. Dr. Kadim ÖZTÜRK Yılmaz TAŞDEMİR Rektör Rektör Yardımcısı Mühendislik Fakültesi Dekanı Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü İzmir Meslek Yüksek Okulu Müdürü İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Genel Sekreter Vekili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Öğrenci Konseyi Başkanı (Hukuk Fakültesi) DEU-ADEK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Halil KÖSE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment YALÇIN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin BASKIN Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Okan TUNA Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ Kalite ve Mükemmellik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cenk ÖZLER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem İPEKGİL DOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 7

8 1 GİRİŞ Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, 2005 yılında, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerinin iyileştirilmesi ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkelerarası işbirliğini geliştirme çalışmalarının başlatılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından yürürlüğe konmuştur. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği doğrultusunda, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik birimlerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, stratejik yönetim, kalite geliştirme, onaylanma ve tanınma çalışmalarının uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla da Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi 12 Temmuz 2011 tarihinde Senato da onaylanarak yürürlüğe konmuştur. Bu Yönerge çerçevesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, kalite düzeylerinin belirlenerek onaylanması ve tanınması çalışmalarında görev alacak kurulların ve akademik birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ait hükümler belirlenmiştir. Bu süreçten sonra Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) oluşturulmuştur ve bu kurul tarafından kalite geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarında kurumsal değerlendirmeyi (Özdeğerlendirme ve Çevre Değerlendirme) esas alan aşağıdaki temel stratejik yaklaşım temelinde gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından belirlenen Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Süreci benimsenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (DEÜ- ADEK), Üniversite bünyesinde bulunan tüm birimlerde (fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi, rektörlük idari birim) özdeğerlendirme gerçekleştirebilmek amacıyla, Özdeğerlendirme Anketi (Ek 1) uygulamış ve Dokuz Eylül Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu, birimlerden gelen geribildirimler doğrultusunda hazırlanmıştır. Rapor hazırlanırken, Dokuz Eylül Üniversitesi Performans Göstergeleri (Ek 2) çerçevesinde bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. 8

9 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI Özdeğerlendirme anketi ilgili birimlerde çalışanların, ankette bulunan boyutlara yönelik algılarını ölçmek için yılı akademik döneminin ardından uygulanmıştır. Özdeğerlendirme anketinde 5 li ölçek kullanılmıştır. Ölçekte 1 rakamı Beklenen düzeyin çok altı, 2 rakamı Beklenen düzeyin altı, 3 rakamı Beklenen düzey, 4 rakamı Beklenen düzeyin üstü ve 5 rakamı Beklenen düzeyin çok üstü anlamında kullanılmaktadır. Özdeğerlendirme anketi üniversitemiz tüm birimlerine dağıtılmış 13 Fakülte, 9 Enstitü, 12 Yüksekokul, 19 Merkez, 22 İdari Birim olmak üzere toplam 75 birimden ankete geri dönüş alınmıştır. 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Tablo 1: Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Özdeğerlendirme Anketi Algı Ortalaması a) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey; 2,78 b) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey; 3,15 c) İdari personel niteliğinde beklenen düzey; 3,05 d) Mali kaynakların yeterliliği 2,32 e) Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb) 2,98 f) İş teknolojilerinin 2,78 g) Fiziksel olanakların 2,45 h) Temin edilen hizmetlerin 2,69 i) Sanayi ile ilişkilerin 2,63 j) Toplum ile ilişkilerin 2,88 k) Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin 2,96 l) Mezunlar ile ilişkilerin 2,69 m) Çalışanlar ile ilişkilerin 3,20 n) Öğrenciler ile ilişkilerin 3,40 o) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin 3,02 p) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği. 2,80 9

10 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey Üniversitemize yılı için öğretim görmeye hak kazanan ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm öğrencilerin ortaöğretim başarı puanlarının ortalaması 261 dir. Lisans programlarına giren öğrencilerin ÖSS ortalama yerleştirme puanları incelendiğinde; MF-1 puanının 402, MF-2 puanının 303, MF-3 puanının 531, MF-4 puanının 393, TM-1 puanının 380, TM-2 puanının 446, TM-3 puanının 371, TS-1 puanının 423, TS-2 puanının 443, YGS-1 puanının 399, YGS-2 puanının 444, YGS-4 puanının 396, YGS-5 puanının 443 ve YGS-6 puanının 354 olduğu görülmektedir. Bunun yanında, LYS DİL ile yerleştirilen öğrencilerin dil yerleştirme puanlarının ortalamaları (SUNY dahil) 411 dir Öğretim yılında, lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ALES puanları ve lisans mezuniyet not ortalamaları 1 yüksek lisansta SAY 71; SÖZ 72; EA 70, doktorada 2 ise SAY 75; SÖZ 77; EA 77 dir. Üniversitemiz lisans programlarına ağırlık puanına göre yerleştirilen öğrencilerden ilk 1000 öğrenci arasına giren, LYS TS-2 ağırlık puanına göre 42 öğrenci alınmıştır. Ağırlık puanına göre yerleştirilen öğrencilerden puan sıralamasında ilk 5000 e giren, LYS MF-3 ağırlık puanına göre 1 öğrenci alınmıştır. Ağırlık puanına göre yerleştirilen öğrencilerden puan sıralamasında ilk e giren, LYS MF-3 ağırlık puanına göre 1, YGS-2 ağırlık puanına göre 164, YGS-4 ağırlık puanına göre 120, YGS-5 ağırlık puanına göre 67 öğrenci alınmıştır. Üniversitemizin, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri ve rektörlük idari birimlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, öğrenci niteliği ile ilgili elde edilen puan ortalama olarak, 2,78 olup, beklenen düzeye oldukça yakındır Akademik personel niteliğinde beklenen düzey Dokuz Eylül Üniversitesi akademik personeli gerek gerçekleştirdiği yayınlarla gerek ürettiği projelerle ve gerekse de sektörlere yaptığı katkılarla belirli bir başarı sağlamaktadır Öğretim döneminde öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı 9,26 dır. Ayrıca söz konusu dönemde üniversitemiz genelinde, toplam 231 DPT, TÜBİTAK ve diğer kamu finanslı projeler tamamlanmıştır. Akademik personelimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çalışmalar yürütebilir ve üretebilir niteliktedir. Özdeğerlendirme anketinden elde edilen veriler doğrultusunda, akademik personel niteliğinde beklenen düzey 1 Yüksek lisans için {[programa kabul edilenler için ALES puanlarının kabul edildikleri puan grubu puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılmıştır.)]} / 2 2 Doktora için {[programa kabul edilenler için ALES puanlarının kabul edildikleri puanlarının yüz üzerinden ortalaması] + [lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] + [yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar 25 ile çarpılmıştır.)]}/3 10

11 3,15 olarak tespit edilmiştir. Akademik personel niteliğinin beklenen düzeyde olduğu görülmektedir İdari personel niteliğinde beklenen düzey Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde görev yapan idari personel, konusunda eğitimli ve deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Üniversitemizin, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri ve rektörlük idari birimlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, idari personelin yeterliliğinde beklenen düzey, 3,05 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, idari personel niteliğinin beklenen düzeyde olduğunu göstermektedir Mali kaynakların yeterliliği Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci katkı payı gelirleri, hazine ödeneği (ileri teknoloji payı hariç), özel gelirler ve döner sermaye gelirleri dahil olmak üzere öğrenci başına düşen toplam ödenek 7,120 TL dir. Üniversitemizin 2011 cari yılındaki toplam bütçe harcaması ise TL dir. Mali kaynakların yeterliliği ile ilgili ortalama 2,32 olarak tespit edilmiştir ve beklenen düzeyin altındadır Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb) yeterliliği DEÜ yerleşkeleri 2 mbps ile 34 mbps arasında değişen hızlarda Rektörlüğümüze bağlıdır. Bu merkez toplamda,155 mbps lik omurga ile TÜBİTAK-ULAKBİM üniversiteler arası akademik ağına ve internete bağlıdır. Üniversitemiz genelinde 52 cep bilgisayarı, 56 adet tablet bilgisayar, 932 taşınabilir bilgisayar, 6 el bilgisayarı, 655 araştırma bilgisayarı, 8820 adet standart bilgisayar bulunmaktadır. DEÜ bünyesinde kullanılan, lisanslı yazılımlar, Microsoft Windows ürünleri, Matlab, Ansys, Adobe Professional, Adobe CS6, Solidworks, SPSS, Flexim, Trados, Oracle, Oracle BI, Avira AV, McAfee, EMS, Turmap Doküman Yönetimi, Millennium Kütüphane Otomasyonu, AutoCad, DavaSoft, İcraTakip, Ekran Okuma, Ekran büyütme, Probel HBYS dir. Üniversitemiz kütüphanesi bir merkez kütüphane ve kendisine bağlı 14 kütüphaneden oluşmaktadır ve toplamda 2,980 okuyucu kapasitesine sahiptir. Kütüphanede elektronik ortamda takip edilen tam metin elektronik dergi sayısı 38,486, basılı dergi sayısı 714 ve toplamda takip edilen dergi sayısı 39,200 dür. Üniversitemizin, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri ve rektörlük idari birimlerinden elde edilen 11

12 veriler doğrultusunda, bilgi teknolojileri ve kaynaklarının yeterliliği, ortalama olarak 2,98 olup; beklenen düzeye oldukça yakındır İş teknolojilerinin yeterliliği İş teknolojilerinin yeterliliği konusunda üniversitemizin özdeğerlendirme puanı 2,79 olarak belirlenmiştir. İş teknolojilerinin yeterliliği beklenen düzeye oldukça yakındır. Bazı yazılım sistemleri pahalı olmasından kaynaklanan sebeplerden dolayı alınamamaktadır. Bunun yanı sıra, teknolojik altyapıda istenilen düzeye tam olarak ulaşılamamıştır ve teknik personelin yetersiz olduğu da gözlenmektedir Fiziksel olanakların yeterliliği Fiziksel alanların yeterliliği kapsamında, öğrenci başına düşen derslik alanları; önlisans öğrencisi başına düşen metrekare 0,66, lisans ve yüksek lisans öğrencisi başına düşen metrekare 1,12 dir. Tüm öğrenciler için öğrenci başına düşen derslik alanı, 1,02 metrekaredir. Bunun yanında öğrenci başına düşen laboratuar alanı önlisans programındaki öğrenciler için, 0,40 metrekare, lisans ve lisansüstü programdaki öğrenciler için 0,71 metrekare ve üniversitemiz geneli için öğrenci başına 0,64 metrekaredir. Üniversitemizin fiziksel olanaklar kapsamında değerlendirilen eğitim, sosyal ve kültürel alanlar ile ilgili özdeğerlendirme puanı 2,45 olarak tespit edilmiştir. Bu puan üniversitemizde fiziksel olanakların, beklenen düzeyin altında olduğunu göstermektedir Temin edilen hizmetlerin yeterliliği Üniversitemizde günlük yaşama yönelik hizmetler yerleşke alanı içerisinde üniversitemizin kendi olanakları ve hizmet alımıyla yürütülmektedir. Üniversitemizde, yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı %9,59, yemekhane hizmetlerinden yararlanan personel oranı %16,15, sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı %0,06, sağlık hizmetlerinden yararlanan personel oranı %0,41 dir. Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranları incelendiğinde, DEÜ Karma Öğrenci ve DEÜ Buca Kız Öğrenci Yurtlarında kalan öğrenci oranı %1,80, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalan öğrenci oranı %8,76 ve genel olarak yurtlarda kalan öğrenci oranı %10,56 dır. Yükseköğretim Kurumu tarafından desteklenen (yemek, yurt vb.) öğrenci oranı ise %2,23 tür. Üniversitemizin tüm birimlerinde gerçekleştirilen özdeğerlendirme anketinden elde edilen puan 2,69 olarak tespit edilmiştir ve temin edilen hizmetler beklenen düzeyin altındadır. 12

13 2.1.9 Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği Sanayi ile ilişkiler için, döner sermaye kapsamındaki danışmanlık projeleri ve uygulamalı araştırma projeleri örnek olarak gösterilebilir. Bu kapsamda, toplam proje sayısı 231 dir. Üniversitemiz rektörlüğüne bağlı 43 Araştırma ve Uygulama Merkezi sanayi ile olan ilişkilerin desteklenmesine olanak tanımaktadır. Bunun yanında özdeğerlendirme anketi sonucunda sanayi ile ilişkilerin yeterliliği 2,63 ortalama ile beklenen düzeyin altındadır Toplum ile ilişkilerin yeterliliği Üniversitemiz, toplumla ilişkilerini çeşitli etkinlikler (seminerler, konferanslar, paneller, sergiler, konserler, Sürekli Eğitim Merkezi,) aracılığıyla sürdürmektedir. Bu kapsamda topluma katkı amaçlı 1530 adet bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmiştir. Bunun yanında, yaşam boyu öğrenim kapsamında, kurum çalışanları ve öğrenciler için 239 ve toplumu bilinçlendirmek için 62 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri ve rektörlük idari birimlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, toplumla ilişkilerin yeterlilik ortalaması 2,88 olarak tespit edilmiş olup, beklenen düzeye oldukça yakındır. Bu doğrultuda toplum ile ilişkilerin yeterliliği biraz daha geliştirilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği Üniversitemiz özdeğerlendirme anketinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeye oldukça yakındır (2,96). Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler ve Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile birimler kamu kurum ve kuruluşları ile ortak araştırma projeleri gerçekleştirebilmektedir Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği Üniversitemizin, Mühendislik Fakültesi Mezunlar Derneği, İşletme Fakültesi Mezunları Derneği ve İzmir İktisat ve Yüksek Ticaretliler Mezunlar Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği olmak üzere 4(dört) mezunlar derneği bulunmaktadır yılı Ağustos ayı itibariye Kariyer Planlama Koordinatörlüğü oluşturulmuş olup; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kariyer planlama çalışmaları kapsamında yürütülmekte olan faaliyetler ilgili birime devredilmiştir. Öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyumundan başlayarak, çalışma hayatına hazırlanmaları ve kariyer hedeflerini belirlemelerine yönelik Kariyer Planlama Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamında, öğrenim yılı içerisinde (eğitim fuarı-stand tanıtımları hariç) toplam 10 etkinlik 13

14 düzenlenmiştir. Etkinliklere mezunlarımız dahil toplam 1727 farklı öğrenci katılmıştır. Bireysel kariyer planlama, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, yüksek lisans başvuru şartları, meslek ve sektör tanıtımı, yurt dışı eğitim/kariyer fırsatları, iş ve staj arama vb. konularda danışmanlık hizmeti verilmiştir. Üniversitemizin farklı fakültelerinde TÜBİTAK bilgilendirmesi, Tekno Girişim bilgilendirilmesi, Proje döngüsü, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Çevre Eğitimi vb. konularda eğitimler düzenlenerek 509 öğrencimize ulaşılmış ayrıca Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Proje Yönetimi ve Destek Birimi (PRODEB) işbirliği ile Gençlik Programı kapsamında bilgilendirme amaçlı eğitimler organize edilmiş ve toplam 635 öğrencimizin katılımı sağlanmıştır. Tüm bunların yanında özdeğerlendirme anketinden elde edilen bulgular, mezunlarla ilişkilerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olduğunu göstermektedir (2,69) Çalışanlar ile ilişkilerin yeterliliği Üniversitemiz çalışanları ile ilişkilerin artması ve gelişmesi amacıyla önemli gün ve haftalarda kutlamalar gerçekleştirilmektedir. Kurum içinde motivasyonun artırılması amacıyla, çalışanları bir araya getiren sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Özdeğerlendirme anketi sonucuna göre çalışanlar ile ilişkilerin yeterliliği ile ilgili verilen puanların ortalaması 3,20 dir ve ilişkilerin yeterliliğinin beklenen düzeydedir Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği Öğrencilere yönelik düzenlenen sanatsal, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve danışmanlık hizmetleri göz önüne alınarak yapılan özdeğerlendirme sonucu elde edilen verilere göre, öğrencilerle ilişkilerin yeterliliği beklenen düzeydedir. (3,40). Üniversitemiz bünyesinde 1 yarı olimpik yüzme havuzu, 16 sı açık 5 i kapalı toplam 21 spor tesisi bulunmaktadır. Her öğretim yılı içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından fakülteler ve yüksek okullar arasında spor müsabakaları düzenlenmekte ve kazanan takımlar ödüllendirilmektedir. Ayrıca, Sabancı Kültür Merkezi ve Desem salonlarında öğrencilere yönelik sinema, söyleşi, çeşitli oyun, gösteri ve konserler düzenlenmektedir Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği Özdeğerlendirme anketi sonucuna gelen bildirimler göre Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği (3,02) beklenen düzeydedir. 14

15 Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği Özellikle farklı kültürlerin tanınması, bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesi ve dil becerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla özellikle uluslararası ilişkilerin yeterli olması gerekir. Öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gibi faaliyetler yükseköğretim alanında uluslararası ilişkileri güçlendirmektedir. Bu kapsamda 7 yabancı üniversite ile akademik işbirliği protokolü ve 2 çift diploma niyet anlaşması imzalanmıştır. İzmir de eğitim - öğretim faaliyetlerine devam eden tüm üniversiteleri bir araya getiren İzmir Üniversiteleri Platformu, İzmir üniversitelerinin hem akademik hem de sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak ve İzmir i bir Üniversite Kenti olarak konumlandırmak için projeler üretmek amacıyla yola çıkmıştır. Platformun kuruluş amaçlarından olan İzmir in bir üniversite kenti olarak konumlandırılması ve İzmir üniversitelerinin uluslararasılaştırılması çalışmaları kapsamında bir Uluslararası Öğrenim Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul, Study in Izmir ana teması doğrultusunda faaliyet göstermektedir. İzmir'e yurt dışından daha fazla öğrenci çekebilmek amacıyla özel olarak hazırlanan broşürler yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlarda dağıtılmaktadır. Aynı amaç doğrultusunda oluşturulan internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca İzmir Üniversiteleri Platformu üyesi üniversiteler tarafından, 8-9 Haziran 2012 tarihlerinde, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı işbirliğiyle "Üniversiteler Kenti İzmir'de 1. Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketliliği Çalıştayı" düzenlenmiştir. YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın da katıldığı çalıştayda, Türkiye genelinden 13 üniversite ve 7 paydaş kurumu temsilen 153 katılımcı ile yoğun ve verimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İzmir Üniversiteleri Platformu'nun kurucu üyelerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi de tüm bu çalışmalarda aktif olarak görev almaktadır. Üniversitemizde yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği 2,80 olarak tespit edilmiştir ve beklenen düzeye oldukça yakındır. 2.2 Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Tablo 2: Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi a) Öğrenci sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve b) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yard. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman vb.) ve Özdeğerlendirme Anketi Algı Ortalaması 3,23 2,55 15

16 c) İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve 2,45 d) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve 3,09 e) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı 2,89 ayrı) ve f) Çalışanların hizmet yılı ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve 3,01 g) Akademik personelin unvan düzeylerinin 2,97 h) İdari personelin eğitim düzeyi; 3,08 i) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve 2,97 j) Kurumun akademik alanlarının 3,00 k) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (metre kare) ve 2,60 (a) Yerleşke alanı, 2,78 (b) Toplam kapalı alan, 2,58 (c) Eğitim-öğretim ve araştırma, 2,60 (d) Sosyal ve diğer hizmet alanları. 2, Öğrenci sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği Üniversitemiz bünyesinde öğretim gören 5210 hazırlık sınıfı öğrencisi, 9072 önlisans öğrencisi, lisans öğrencisi, 6465 lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencisi bulunmaktadır. Toplamda öğrencisi olan üniversitemizde bu sayı beklenen düzeydedir. Sınıfların ortalama öğrenci sayıları incelendiğinde, hazırlık sınıflarının ortalama öğrenci sayısı 30,47, önlisans sınıflarının ortalama öğrenci sayısı 56,66, lisans sınıflarının ortalama öğrenci sayıları 30,91 dir. Öğrenci sayıları ve bu sayıların yeterliliği ile ilgili özdeğerlendirme anketinden elde edilen verilerin ortalaması 3,23 olup beklenen düzeydedir Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yard. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman vb.) ve yeterliliği Üniversitemizde çalışan toplam 3093 akademik personel bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının unvanlarına göre dağılımı, 583 Profesör, 278 Doçent, 573 Yardımcı Doçent, 364 Öğretim Görevlisi, 185 Okutman, 970 Araştırma Görevlisi ve 140 Akademik Uzman 16

17 şeklindedir. Özdeğerlendirme anketinden elde edilen veriler doğrultusunda bu ifadeye verilen yanıtların ortalaması 2,55 dir. Bu bulguya göre öğretim elemanı sayıları ve bu sayıların yeterliliği beklenen düzeyin altındadır İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği Üniversitemizde görev yapan idari kadrolu personel sayısı 3365, sözleşmeli (657-4/B) personel sayısı 42, sürekli işçi 16 tir. Özdeğerlendirme anketi sonucu, bu sayıların beklenen düzeyin altında olduğu tespit edilmiştir (2,45) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel yaş ortalamalarına ilişkin bilgiler Tablo 3 te ele alınmıştır. Özdeğerlendirme anketinden elde edilen veriler doğrultusunda bu ifadeye verilen yanıtların ortalaması 3,09 dur. Bu bulguya göre çalışanların yaş ortalamaları ve bu ortalama değerlerin yeterliliği beklenen düzeydedir. Tablo 3: Akademik ve İdari Personelin Yaş Ortalaması Dağılımları Ünvan Yaş Ortalaması Yaş Aralığı Profesör Doçent Yard. Doçent Öğr. Görevlisi Okutman Araş. Gör Uzman İdari Personel Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri için ayrı ayrı) ve yeterliliği Üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim elemanları cinsiyet dağılımlarına ilişkin bilgiler Tablo 4 de ele alınmıştır. Tablo dan görüldüğü gibi Prof., Doç., ve Yard.Doçentlerde erkeklerin sayısı kadınlardan fazla olmasına rağmen okutman ve uzmanlarda kadın lehine olup öğr.görevlisi ve araştırma görevlilerinde denklik bulunmaktadır. Özdeğerlendirme anketinden elde edilen veriler doğrultusunda Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliği ifadesine verilen yanıtların yeterlilik 17

18 ortalaması 2,89 dur. Bu bulguya göre çalışanların kadın-erkek personel dağılımı dağılımın değerlendirilmesine dayalı yeterliliği beklenen düzeye oldukça yakındır. ve bu Tablo 4: Akademik Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Ünvan Cinsiyet Sayı Profesör Erkek 364 Kadın 219 Doçent Erkek 154 Kadın 124 Yard. Doçent Erkek 308 Kadın 265 Öğr. Görevlisi Erkek 185 Kadın 179 Okutman Erkek 53 Kadın 132 Araş. Gör. Erkek 482 Kadın 488 Uzman Erkek 60 Kadın Çalışanların hizmet yılı ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Üniversitemizde görev yapan öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personelin hizmet yılı ortalamalarına ilişkin bilgiler Tablo 5 te ele alınmıştır. Özdeğerlendirme anketinden elde edilen veriler doğrultusunda çalışanların deneyimli süreçlerde olduklarını gösteren hizmet yılı ortalamaları ve bu ortalamaların yeterliliğinin beklenen düzeyde olduğu tespit edilmiştir (3,01). Tablo 5: Akademik ve İdari Personelin Hizmet Yılı Ortalaması Dağılımları Ünvan Hizmet Yılı Ortalaması Profesör 27 Doçent 18 Yard. Doçent 18 Öğr. Görevlisi 14 Okutman 14 Araş. Gör. 5 Uzman 12 İdari Personel 14 18

19 2.2.7 Akademik personelin unvan düzeylerinin yeterliliği Üniversitemizde, 2012 yılı itibariyle 583 profesör, 278 doçent ve 573 yardımcı doçent olmak üzere toplam 1434 öğretim üyesi bulunmaktadır. Akademik personelin ünvan düzeyleri yeterliliği beklenen düzeye oldukça yakındır (2,97) İdari personelin eğitim düzeyi Üniversitemizde idari personelin eğitim durumu incelendiğinde, %0,1 doktora mezunu, %3,92 si yüksek lisans mezunu, %40,8 i lisans mezunu, %24,3 ü önlisans mezunu, %22,9 u lise ve %10,5 i ilköğretim mezunudur. Üniversitemizin, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri ve rektörlük idari birimlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, idari personelin eğitim düzeyi puanı 3,08 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, idari personelin eğitim düzeyinin beklenen düzeyde olduğunu göstermektedir Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği Üniversitemizde 13 fakülte, 1 konservatuar, 5 yüksekokul, 10 enstitü ve 6 meslek yüksekokulunda önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırma hizmeti verilmektedir. Eğitim ve bilimsel araştırma hizmeti, 58 önlisans programı, 122 lisans programı, 178 tezli yüksek lisans programı, 75 tezsiz yüksek lisans programı ve 116 doktora programı ile öğrencilere sunulmaktadır. Özdeğerlendirme anketi sonucundan elde edilen verilere göre akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterlilikleri beklenen düzeye oldukça yakındır (2,97) Kurumun akademik alanlarının yeterliliği Üniversitemizde akademik personelin hizmetine sunulan m 2 alana sahip toplam çalışma odası mevcuttur. Üniversitemizin, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri ve rektörlük idari birimlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, kurumun akademik alanlarının yeterliliği 3,00 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, kurumun akademik alanlarının yeterliliğinin beklenen düzeyde olduğunu göstermektedir. 19

20 Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (metre kare) ve yeterliliği Tablo 6: Üniversitenin Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı Özdeğerlendirme Anketi Algı Ortalaması Yerleşke alanı 2,78 Toplam kapalı alan 2,58 Eğitim-öğretim ve araştırma 2,60 Sosyal ve diğer hizmet alanları 2,32 Üniversitemizin fiziksel büyüklüğü ve altyapı (metre kare) olarak m 2 toplam parsel alanına, m 2 projelendirilmiş inşaat alanına ve m 2 kapalı alana sahiptir. Genel olarak özdeğerlendirme sonucunda kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (metre kare) ve yeterliliği ile ilgili olarak tespit edilen değer 2,60 dır ve beklenen düzeyin altındadır. Üniversitemizde eğitim amacıyla m 2 alan kullanılmaktadır. Bu alanda 48 amfi, 650 derslik, 73 bilgisayar laboratuarı ve 193 adet tıbbi, teknik ve diğer amaçlı laboratuar bulunmaktadır. Üniversitemizde sosyal alanlar bünyesinde kantin ve kafeteryalar, yemekhaneler, misafirhaneler, öğrenci yurtları, lojmanlar, spor tesisleri, toplantı-konferans salonları, sinema salonu, eğitim ve dinlenme tesisleri, öğrenci kulüpleri, okul öncesi ve ilköğretim okulu alanları yer almaktadır. Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı na bağlı toplam 16,792 m 2 alanda kurulu 21 adet kantin, 2 adet market ve 3 adet restoran-lokal işletmesi bulunmaktadır. Bunun yanında, SKS ye bağlı 13 öğrenci yemekhanesi ve 9 personel yemekhanesi öğrencilere, akademik ve idari personele beslenme hizmeti sunmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Yurdu içinde yer alan Konukevinde 18 oda ve 50 yatak kapasitesi, Dokuz Eylül Otel de toplam 44 oda 88 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Ayrıca, Buca Kız Öğrenci Yurdu ve DEÜ Öğrenci yurdu toplamda m 2 alana sahiptir ve yatak sayısı 2 ile 4 arasında değişen toplam 416 oda mevcuttur. Araştırma Görevlileri Konukevi Binası ve Buca Eğitim Fakültesi Bahçesinde bulunan misafirhane binası toplam 4430 m 2 lik bir alana sahiptir. 20

21 Spor tesislerinin toplam alanı m 2 dir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 5(beş) i kapalı, 1(bir) i yarı olimpik yüzme havuzu ve 9(dokuz) u açık, Fakültelere bağlı 7(yedi) i açık olmak üzere toplam 22(yirmi iki) spor tesisi bulunmaktadır. Halen inşaatı devam eden Tınaztepe Yerleşkesi Spor Salonu yanında m 2 lik alanda, Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası yapımı tamamlanmış olup 2013 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır. 66(Altmışaltı) Toplantı salonu ve 30(otuz) adet konferans salonu toplamda m 2 lik bir alanda yer almaktadır. Üniversitemizde, m 2 üzerine kurulu olan DESEM binası içinde hizmet vermekte olan 385 kişilik bir sinema salonu bulunmaktadır. Sabancı Kültür Sarayı da üniversitemiz bünyesinde yeralmaktadır. Hasan Tahsin Salonu Kapasitesi 538 kişilik ve Yüzbaşı Şerafettin Salonu kapasitesi 124 kişilik olup; toplam kapalı alan 5000 m² dir. SKS ye bağlı Doğanbey-Payamlı Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 14 dönüm arazi üzerine m 2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren 123 öğrenci kulüp ve topluluklarının(17 Rektörlük Topluluğu,106 Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Topluluğu) kullandığı alan ise m 2 dir. 2.3 Eğitim - Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Tablo 7: Eğitim - Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Özdeğerlendirme Anketi Algı Ortalaması a) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 3,13 b) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği 3,15 c) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği 3,26 d) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı 3,24 e) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği 3,25 f) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği 3,26 g) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği 3,07 h) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği 3,04 i) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği 2,96 21

22 j) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği 2,50 k) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği 3,13 l) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği 3,15 m) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini attıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) 2,78 yeterliliği n) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği 3, Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Üniversitemiz bünyesinde mevcut programlar hem ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirme potansiyeline sahip hem de ulusal ve bölgesel gelişim sağlayacak niteliktedir. Üniversitemizin, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, araştırma ve uygulama merkezleri ve rektörlük idari birimlerinden elde edilen veriler doğrultusunda, programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu 3,13 olarak belirlenmiştir ve beklenen düzeydedir Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği Üniversitemiz bünyesinde yer alan programların, topluma katkı sağlama, öğrenciye meslek edindirme, öğrencinin kariyer planlamasına destek olma gibi eğitim hedefleri bulunmaktadır. Ancak özellikle mezunların işe yerleşme oranları gibi bilgiler henüz yeterli değildir. Bunun yanında özdeğerlendirme anketi sonucunda verilerden elde edilen sonuçlar programların eğitim hedeflerinin yeterliliğinin beklenen düzeydedir (3,15) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği Üniversitemizde öğrencilerimizin almakla yükümlü olduğu derslerin yanında kendi ilgi alanları veya ileride meslek hayatlarında kendilerine yararlı olabileceğini düşündükleri seçmeli dersler bulunmaktadır.özdeğerlendirme anketi sonucunda programların kapsamı ve nitelikleri beklenen düzeydedir (3,26). 22

23 2.3.4 Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen özdeğerlendirme anketi sonucunda programların anlaşılabilir ve hedeflerin açık olduğu tespit edilmiştir. Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerin açıklığı beklenen düzeydedir (3,24) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği Mevcut veya yeni oluşturulan programlar hem ülke ihtiyaçlarına hem de ülkenin geliştirilmesi gereken yönlerine yönelik hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda programların altında yer alan dersler, bu derslerin birbiriyle olan ilişkileri göz önünde bulundurularak mantıksal bir çerçevede hazırlanmaktadır. Mevcut programlar değişen yaklaşımlar doğrultusunda güncellenerek öğrencilere aktarılmaktadır. Bu ifade için özdeğerlendirme anketinden elde edilen yanıtların ortalaması 3,25 dir. Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği beklenen düzeydedir Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği Öğrencilerimizin bir programdan mezun olduktan sonra elde edecekleri kazanımlar belirlenmiştir. Özdeğerlendirme sonucunda da program çıktılarının yeterliliğinin beklenen düzeyde olduğu tespit edilmiştir (3,26). Ancak Bologna Sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar ile program çıktılarının daha net bir şekilde belirlenmesi ve ölçülmesi sağlanacağından, bu sürecin büyük katkılarının olacağı düşünülmektedir Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği Üniversitemizde program kaynakları incelendiğinde en temel göstergelerden biri olan kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı incelenmiş ve bu sayı 38,5 olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında, kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı ise 27,8 dir. Program materyalleri olarak, sınıflarda bulunan bilgisayar, projektör vb. kaynaklar tahsis edilmekle birlikle yeterli düzeyde olduğu düşünülmemektedir. Özdeğerlendirme anketi sonucunda program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği ifadesi ortalama olarak 3,07 dir. Bu da beklenen düzeydedir. 23

24 2.3.8 Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği Üniversitemiz bünyesinde mevcut olan bazı programlarda öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal üzerinde eğitim görebilmektedirler. Üniversitemizde lisans öğrencileri içerisinde yan dal eğitim alanların oranı %13, çift ana dal eğitim alanların oranı ise %18 dir. Programların diğer programlarla ilişkilerinin diğer bir göstergesi de disiplinler arası lisansüstü program oranlarıdır. Üniversitemizde disiplinler arası tezli yüksek lisans program oranı %4 ve disiplinler arası tezsiz yüksek lisans oranı %1 dir. Diğer üniversitelere göre bu oran oldukça düşüktür. Özdeğerlendirme anketinden elde edilen veriler doğrultusunda programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği beklenen düzeydedir (3,04) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği Üniversitemiz bünyesinde öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kariyer Planlama Koordinatörlüğü tarafından sağlanmaya çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen özdeğerlendirme sonucunda gelen geri bildirimler doğrultusunda öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye oldukça yakın olduğu belirlenmiştir (2,96) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özürlü Öğrenci Birimi ile DEÜ Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü işbirliğiyle koordineli olarak engelli öğrencilerimiz için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Üniversitemizdeki engelli öğrencilerimizin öğrenimleri, yerleşke ve yurt yaşamlarında karşılaşacakları zorlukları en aza indirmeyi ve ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlanmasını amaçlamaktadır yılında Engelli Donanım Merkezi hayata geçirilmiştir. Bu donanım merkezinde öğrencilerimize ihtiyaç duydukları donanımların sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak bu faaliyetlerin yetersiz kaldığı düşünülmekle birlikte, engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliğinin, gerçekleştirilen özdeğerlendirme anketi sonucunda beklenen düzeyin altında olduğu tespit edilmiştir (2,50) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği Üniversitemizde öğrencilerin akademik başarıları ara sınav, dönem sonu sınavı, ödevler ve gerektiğinde verilen proje rapor sunumu gibi araçlarla ölçülmektedir. Bu ölçme araçları hem programdan programa hem de öğrencinin eğitim gördüğü düzeye göre farklılık gösterebilmektedir. Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) 24

25 yeterliliği özdeğerlendirme anketinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 3,13 olarak tespit edilmiştir ve beklenen düzeydedir Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği Üniversitemiz bünyesine dahil olan yeni öğrencilerin programlara hazırlanmaları ve üniversiteye alışmaları amacıyla, enstitüler, fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları kendi bünyelerinde çeşitli oryantasyon faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Her akademik yıl başlangıcında Akademik Birimlerce organize edilen Yeni Kayıt Öğrencileri Tanıtım Günleri kapsamında her Daire Başkanlığı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Proje Yönetimi ve Destek Birimi vb.) kendi görev ve hizmet alanları ile ilgili bilgilendirme yapmaktadır. Buna rağmen Özdeğerlendirme anketi sonucunda yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği ifadesine verilen yanıtlar ortalama olarak 3,15 dir. Bu da beklenen düzeydedir Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini attıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği Öğrencilerimize eğitim etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetini sunmak amacıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve buna bağlı kütüphaneler öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bunun yanında, öğrenim gördükleri enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan laboratuarları da eğitimlerini desteklemek amacıyla kullanabilmektedirler. Sağlanan kaynakların yetersiz olmasından dolayı bu desteğin istenen düzeyde olmadığı düşünülmektedir. Özdeğerlendirme anketi sonucunda Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini attıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği ifadesine verilen yanıtlar ortalama olarak 2,78 dir. Beklenen düzeye oldukça yakındır Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği Programlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde programlarla uyumludur. Özellikle öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin yurt dışı hareketliliğini sağlamak amacıyla üniversitelerle gerçekleştirilen işbirliği anlaşmaları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu anlaşmalar yüksekokul/fakülte/enstitü koordinatörleri tarafından bölüm müfredatları ve öğrenci portföyü göz önünde bulundurularak yapılır. Farabi Değişim Programı kapsamında 60 protokol, Erasmus Değişim Programı kapsamında ise 308 ikili anlaşma imzalanmıştır. 25

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A. Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Mayıs 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECİ... 3 3. BELİRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi 2014 2015 2016 2017 2018 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS6 %92.5 YGS6 %94 YGS6 %97 YGS6 %99 YGS6 %100 1 2 Önlisans programlarına kabul edilen Lisans programlarına

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi

2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Eğitim Fakültesi 2008 ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 3 a) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 3 b) Akademik personel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile açılmış,

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 2 Kurumun Norm ve Değerleri 6 Özdeğerlendirme Girdiler(Kaynaklar

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Her diploma programı ayrı ayrı dolduracak, daha sonra her birim Fakülte, YO kendi tablosunu oluşturacak) (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) No Gösterge Ölçme Yöntemi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN: ÇERÇEVE Prof. Dr. Ahmet Metin GER Prof. Dr. Nurbay GÜLTEKİN Dr. Seda ÇELİK TEKER 2016 Bu dokümandaki bilgiler İstanbul Aydın Üniversitesi nin yazılı izni olmaksızın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SUNUM ĠÇERĠĞĠ TARİHÇE VE AKADEMİK BİRİMLER YERLEŞKELER VE FİZİKİ KAPASİTELERİ TEMEL GÖSTERGELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ SOSYAL

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ SAYILARLA İYTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İYTE REKTÖRLÜĞÜ Nisan 2016 SAYILARLA İYTE HAKKINDA Sayılarla İYTE; Rektörlük Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Nisan 2016 tarihinde hazırlanmıştır. Veriler,

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İYTE İÇERİK 2 I. İzmir II. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü III. Rakamlar IV. Fakülteler, Bölümler ve Programlar V. Kampüste Yaşam VI. Uluslararası İlişkiler 3 İzmir I.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

52 yıllık TARİH. Tarihçe

52 yıllık TARİH. Tarihçe Tarihçe Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine Aralık 1964 yılında Demirci İlköğretmen Okulu olarak başlar. Öğretmen yetiştirme politikalarının değişimi ile 1974 te Öğretmen

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

Anket Hakkında Bilgilendirme

Anket Hakkında Bilgilendirme Anket Hakkında Bilgilendirme Sevgili Öğrenciler; Bu anket, Selçuk Üniversitesi ni sizlerle birlikte ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitesi haline getirme ve geleceği tasarlama çalışmalarımızda bizlere

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı