ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ"

Transkript

1 i ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ Taşıma. Depolama. Dağıtım. Mevzuat Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir Üniversitesi 2010

2 ii Yayın No : 2349 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Aralık İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s ı m A.Ş. Baskı -Cilt : Kahraman Neşriyat Ofset San. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12084) Yüzyıl Mah. Matbaacılar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Bağcılar/İstanbul (0-212) Kapak Tasarım : Ömer Faruk Görçün/Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu -İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii Çağla, Selin ve Elif Eylül e

4 iv Profesyonellerle çalışmaktan daha pahalı olan tek şey amatörlerle çalışmaktır. Lojistik işletmesine ait iş felsefesi

5 v İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Türkiye; içinde bulunduğumuz yüzyılda çağı yakalama adına önemli hamlelerde bulunmaktadır. Bunun bir yansıması olarak lojistik ve taşımacılık sektörü ülkemizde son dönemlerde çarpıcı gelişmelere sahne olmaktadır. Sektörde profesyonelleşme ve uzmanlaşma giderek artmaktadır. Bugün için genel anlamda tüm müşteriler için tek tip hizmet sunmak rekabette bir avantaj sağlamamaktadır. Müşterinin faaliyette bulunduğu sektörü anlamak ve ona uygun müşteri odaklı çözümler üretmek esastır. Bir otomobil üreticisinin lojistik gereksinimleri ile elektronik perakendecisinin taşıma, dağıtım ve depolama operasyonları birbirinden tamamen farklık arz etmektedir. Kitabın ana teması sektörün geçirdiği bu hızlı dönüşüme akademik düzeyde cevap verebilmek, öğrencilere ve sektör çalışanlarına rekabetin yönü hakkında bilgi aktarabilmektir. Bu çerçevede sektörün ve akademik dünyanın gereksinim duyduğuna inandığımız Entegre Lojistik Yönetimi eserimiz ilk baskısında ciddi bir ilgili ile karşılanmıştır. İkinci baskıda Turizm Lojistiği ve Yardım Lojistiği gibi konuları eserimize eklemenin gerekli olduğu düşündük. Aynı zamanda mevcut diğer bölümler gözden geçirilerek güncelledik. Buna karşılık, ayrı bir uzmanlık gerektiren konuları; tehlikeli madde lojistiği, petrol ve türevleri lojistiği ile boya lojistiği bölümlerini birleştirerek daha geniş bir kapsamda değerlendirmek üzere Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği başlıklı bir eserde topladık ve yayınladık. Eserin ikinci baskısında okurlarımıza daha yeni daha güncel bilgiler sunduğumuz kanaatindeyiz. Eserin sektör ve akademik dünyaya faydalı olması dileği ve temennileriyle esere katkı da bulunan tüm üniversitelerdeki öğrencilerimizden, okurlarımıza ve Seyhan Satar şahsında tüm Propedia ailesine teşekkür ediyoruz. Ek olarak; yoğun çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen ailelerimize içtenlikte teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz. Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir Üniversitesi

6 vi

7 vii ÖNSÖZ Kitabın ana fikrinin ortaya çıkışı Türkiye nin lojistik alanında yaşadığı hızlı dönüşümdür. Lojistik kavramını Türkiye nin gündemine taşıyan son gelişmelerin genel görüntüsü aşağıdaki gibidir; - Dış ticaret hacminin artması ve uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörüne etkileri, - Tüm taşıma türlerinde yasal çerçevenin gözden geçirilmesi ve oluşturulması, - Sektörde Mesleki Yeterlilik kavramının önem kazanması, - Havayolu taşımacılığında çok oyunculu yapıya geçiş, - Demiryolu taşımacılığında serbestleşme politikaları, - Liman özelleştirme deneyimleri, - Karayolu altyapısının (köprü ve otoyolların gelişmesi). Lojistik sektöründeki hızlı gelişme, öğrencilerin üniversite ve meslek tercihlerinde lojistik bölümlerini popüler hale getirmiştir. Günümüzde lojistik, geleceğin iş alanları sıralamasında önde yer almaktadır. Bununla birlikte ülkemizde ne yazık ki, kavram kargaşasının en çok yaşandığı alanların başında lojistik gelmektedir. Akademik camiada lojistik eşittir taşımacılık veya lojistik eşittir tedarik zinciri yönetimi gibi hatalı ifadelere sıklıkla rastlanmaktadır. Benzer kavram kargaşası iş yaşamında da karşımıza çıkmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimine gittim tek satır lojistik geçmedi. Fabrika, üretim planlama dinlemekten içime fenalık geldi. Anlatılan değerli bir bilgi fakat ben gümrükçülükten lojistiğe geçmek istiyorum. Konular elbette faydalı, fakat benim iş sahamla hiçbir ilgisi yok. ( Şirket sahibi) Aktarma merkezi yöneticilerimize Tedarik Zinciri Yönetimi eğitimi aldırdık. Biz kargocuyuz. Hepsi çok sıkıldıklarını söyledi. Şimdi aktarma merkezi yöneticilerimiz için eğitim araştırması içerisindeyiz. (İnsan Kaynakları Müdürü)

8 viii Türkiye nin günümüzde hangi ürün, hangi lojistik operasyonları, hangi tedarik zinciri sorularını sorması ve bu sorulara uygun çözümleri üretecek kadroları yetiştirme mecburiyeti olduğuna inanıyoruz. Nasıl ki, lojistik firmalarımız dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi taşıma becerisine ve yetkinliğine sahip ise, eğitim tarafında da ileri lojistik yönetimi uygulamalarını anlatan eserleri üretmek durumundayız lı yıllarda Toplam Kalite Yönetimi seminer ve konferanslarında temel kalite tanımlarını dinleyerek geçirdik. Türkiye nin lojistik alanında da bir on yılı daha hammaddeden nihai tüketiciye olan akışı ifade eden temel lojistik tanımını dinlemeye tahammülü olmadığına inanıyoruz. Bugün lojistik süreçleri uygulandığı alan ve sektöre göre farklılıklar göstermektedir. Gıda, otomotiv, inşaat ve diğer sektörlere ilişkin tedarik zinciri ve lojistik operasyon yönetimi ileri düzeyde uzmanlaşma zorunluluğu beraberinde getirmektedir. Ayrıca her sektöre ilişkin lojistik süreçlerde çok sayıda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin gıda lojistiği ile ilgili bir operasyonda ATP konvansiyonu, gıda kodeksi ve diğer uluslararası düzenlemeler dikkate alınmadan sağlıklı bir lojistik planlamadan bahsedilemez. Yine aynı şekilde Tehlikeli Madde Lojistiğinde ADR, IMDG, RID mevzuatları vs. bilinmeden lojistik bir operasyonun başarıyla tamamlanması mümkün değildir. Karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu, kombine ve boru hattı taşımacılığı ulusal ve uluslararası operasyon ve yasal boyutlarıyla çok geniş bir akademik çalışma sahalarıdır. Lojistik yönetimi başlığında ise; bilgi sistemleri, istifleme, ambalajlama ve depo yönetimi ise dünyada giderek önemini sürekli artmaktadır. Bu nedenle Tedarik Zinciri Yönetimi Perspektifinden Sektörel Uygulamalara yakından bakmak öncelikli hale gelmiştir. Entegre Lojistik Yönetimi başlıklı bu eserimiz bugünün ve geleceğin lojistik yöneticilerinin ihtiyacına göre bir bilgi kaynağı olarak tasarlanmıştır. Ülkemizde lojistik kavramının tüm boyutları ile anlaşılması ve dünya standartlarında ileri lojistik uygulamalarının gerçekleşmesi için lojistik ile ilgili derslerin sosyal bilimler alanında ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarda daha fazla yer bulmalıdır.

9 ix Lojistik bir uzmanlık alanıdır. Hemen her üniversitemizde lojistik bölümü açılırken, eğitim verecek öğretim üyesi ve ders kitabımız yeterli sayıda değildir. Ne yazık ki, hızla açılan lojistik bölümlerinde lojistik derslerini verebilecek uzman öğretim üyesi son derece sınırlıdır. Bu gelişmenin bir yansıması olarak sığ bir bakış açısıyla, herkes her dersi verebilir vizyonsuzluğu dalga dalga bütün kurumlara yayılmaktadır. Nasıl ki, lojistik uzmanı muhasebe dersini anlatamazsa, bir muhasebe uzmanı da lojistik dersini anlatamaz. Öğrenciler bu durumu fark etmez demek büyük bir yanılsamadır. Depo yönetimi dersimize, uluslararası ilişkiler bölümünden bir hoca geliyor; o derste de dersin yarısı eğlenceyle geçiyor cevabı ise durumun trajedisini net bir şekilde anlatmaktadır. Lojistik uzmanları özel sektörün hızını yakalamak zorundadır. Lojistik konusu sadece üniversitede kampüste oturarak öğrenilecek ve öğrencilere aktarılacak bir disiplin değildir. Bu bakımdan kitapta mümkün olduğunca pratik iş dünyasından somut örnekler vermeye gayret ettik. İlgili sektör firmaları ile temas sağladık. Kitabımızın hazırlanmasında lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarını bizimle paylaşan işletmelere ve yöneticilerine teşekkür ederiz. İlerleyen baskılarda daha fazla firmanın esere bilgi ve deneyimlerini aktaracağına inanıyoruz. Uzun yıllardan beri üretim ve lojistik sektörüne vermiş olduğumuz eğitim ve danışmanlıkların sonucunda edindiğimiz tecrübeleri bu eserde paylaşma imkanına kavuştuk. Aynı dili konuşan lojistik ve tedarik zinciri uzmanları olarak zorlu aynı zamanda keyifli bir dönemi geride bırakırken bu ekip çalışması bize yeni fikriler ve çalışma azmi verdi. Eserin yayınlanması konusunda bizimle düşünce birliği eden Propedia Yayın Grubuna teşekkür ederiz. Bu çalışmamızda hoşgörü ve sabırlarıyla bize daima destek olan ailelerimize teşekkürü bir borç biliriz. Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir Üniversitesi

10 x

11 xi Teşekkür Sektörel birikimlerini bizlerle paylaşan tüm kuruluşlara teşekkür ederiz. BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN INTERNATIONAL LIMITED CEYNAK COCA-COLA DARTY E-BEBEK.COM FORD OTOSAN GENPA KANGURUM.COM LEVI S LILLY İLAÇ MİGROS PETROL OFİSİ A.Ş. TOFAŞ

12 xii

13 xiii İÇİNDEKİLER 1. Perakende Lojistiği Gıda Lojistiği Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği Elektronik Ürün Lojistiği Otomotiv Lojistiği Proje ve İnşaat Lojistiği Turizm Lojistiği Fuar ve Etkinlik Lojistiği İlaç ve Hastane Lojistiği Atık ve Geri Dönüşüm Lojistiği Canlı Hayvan Taşımacılığı Yardım Lojistiği

14 xiv

15 xv

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul -2012 i Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : 584 2. Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN 978 605-377 788 5 Copyright

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY I Yayın No : 2735 İşletme-Ekonomi Dizisi : 576 2. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-759 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

Banka ve Finans Matematiği

Banka ve Finans Matematiği Dr. Beşir Topaloğlu Dr. Mehmet Maşuk Fidan Banka ve Finans Matematiği i Yayın No : 2339 İşletme-Ekonomi Dizisi : 428 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-362 - 7 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi

TAKDİM. ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını. İdris AĞACANOĞLU. TRB2 Bölgesi Çağrı Merkezleri Sektör Analizi L S - HAKK - VA N TAKDİM Gelecek anlamına gelen Âti sözcüğünden adını alan derneğimiz, adından aldığı ilhamla geçmişle bağını koparmadan geleceğin inşasına katkı sunmak amacıyla 2005 yılında Hakkâri de

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2008

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2008 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2008 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Yrd. Doç. Dr. Osman Alp (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI ISBN : 978-605-137-434-5 TOBB Yayın No : 2015/243 Telefon : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 e-mail : www.tobb.org.tr Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE EKONOMİK DÜZENLEMELER TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI. Editör: Doç. Dr. Ender GEREDE. Yayın No: HUD / T-01

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE EKONOMİK DÜZENLEMELER TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI. Editör: Doç. Dr. Ender GEREDE. Yayın No: HUD / T-01 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE EKONOMİK DÜZENLEMELER TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI Editör: Doç. Dr. Ender GEREDE Yayın No: HUD / T-01 HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE EKONOMİK DÜZENLEMELER TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Detaylı

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Köksal BAYRAMOĞLU haber@ekovitrin.com Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Türkiye de ihracat her geçen gün artıyor. Dolayısıyla lojistik de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Lojistik, sanayi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ Editör: Türk Eğitim Derneği Türkçe

Detaylı

Dr. M. İbrahim Turhan Küresel borsa olmak istiyoruz. Ferruh Tunç Değerli büyüyeceğiz. Kurumsallaşma için etkili yöntemler

Dr. M. İbrahim Turhan Küresel borsa olmak istiyoruz. Ferruh Tunç Değerli büyüyeceğiz. Kurumsallaşma için etkili yöntemler Sayı 17 Ocak / Mart 2014 Dr. M. İbrahim Turhan Küresel borsa olmak istiyoruz Ferruh Tunç Değerli büyüyeceğiz TM Kurumsallaşma için etkili yöntemler Bir suistimalcinin profili Şirket değer artışı bilançolara

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı