MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU"

Transkript

1 MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

2

3 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bu raporu oluşturabilmek İçin önce* ilkle mesleğimize yönelik tercihleri» makina mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve eğitimin durumunu ortaya çıkaracak verileri toplamaya çalışmıştır. Meslek alanımızla İlgili sayısal verilerin ortaya çıkarılmasını da amaçlayan bu çalışma, anket, basılı kaynakların İncelenmesi ve kurumlarla yazışmalarla gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmalarında Veri Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Yayıncılık Tie, Â.Ş,*nîn profesyonel katkılarından faydalanıimıştır. Söz konusu şirket anketlerin modellerini kurmuş ve anket uygulamalarının yürütülmesi ile İlgili kriterleri belirlemiştir. Şubemizde oluşturulan çalışma grubu ise anketlerle sorgulanması gereken konuları belirlemiş ve danışman firma ile bîrlikt anketlere son şeklini vermiştir. Üniversitelerin Makina Mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin öğretim elemanları İle öğrencilerine, lise son sınıf öğrencilerine ve belirli sektörlerde çalışan makina mühendislerin yönelik olmak üzere dört farklı alanda anket çalışması yürütülmüştür. Üniversiti öğretim görevliilerî İle ilgili anket kapsamına Makina Mühendisliği eğitimi veren okullar dahil edilmiştir. Söz konusu okulların üstesi için ÖSYM (1992 yılı) kılavuzundan yararlanılmıştır. Makina Mühendisliği eğitimi veren üniversiteler, belirli özellikler göre gruplandırılmış ve her grupta yer alan üniversitelerin 1993 yılında alacağı öğrenci kontenjanları da gözönünde bulundurularak bazı gruplarda bir, bazı gruplarda İse birden fazla üniversite» rastgele seçilmiştir, Örnekleme baz oluşturan üniversite grupları ve her grupta seçilen üniversite şunlardır: A. İngilizce Eğitim Veren Üniversiteler - Boğaziçi Üniversitesi * Gaziantep Üniversitesi B. Makina Mühendisliği Fakültesi olarak örgütlenmiş Üniversiteler»İTÜ 3

4 Ç. Mirnarlık-Mühendisük Fakülteleri içerisinde Makina Mühendisliği Bölümü olarak örgütlenmiş Üniversiteler - Çukurova Üniversitesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Gazi Üniversitesi D. Merkezi Üniversitelere bağlı olarak kurulan; sonradan bağımsız üniversiteye dönüştürülen okullar - Pamukkale Üniversitesi (Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Mühendislik Fakültesi) - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Hacettepe Üniversitesine bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi) - Sakarya Üniversitesi (İTÜ'ne bağlı Sakarya Mühendislik Fakültesi) E. Anadolu Üniversiteleri - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi F. Gece tğltlmî veren üniversiteler - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi G. Diğerüniversiteler - İstanbul Üniversitesi - Bursa, Uludağ Üniversitesi Yukarıda adı geçen okulların makîna mühendisliği bölümlerinde görevli tüm öğretim elemanlarına anket uygulaması öngörülmüştür. Ancak» ömeklem kapsamında olduğu halde İstanbul ÜnîversitesFnden hiç bir öğretim elemanının anket doldurmadığı görülmüştür. Diğer 11 üniversiteden ise toplam 132 öğretim elemanı anket doldurmuş ve tümü değerlendirmeye alınmıştır. Anket uygulaması, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilmiş; II. Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu» Danışma Kurulu'nun Öğretim Elemanı temsilcilerinin ve Makina Mühendisleri Odasf nın yurt çapındaki tüm birimlerinin katkısı ile gerçekleştirilmiştir. Makina Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerle ilgili ankette de aynı model uygulanmıştır. Araştırma evrenini, seçilen üniversitelerin makina mühendisliği bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler oluşturduğundan, anket uygulamasının tüm sınıflarda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Değerlendirmeyi alınacak örnek İse, uygulanan anketlerden sistematik tesadüfü olarak seçilmiştir. Dolayısıyla örnek seçiminde "üniversite" ve "sınıf 1 baz alınmıştır. 4

5 Sınıflar ayrımında» kitle üç grup olarak değerlendirmeye sokulmuştur. a. Makina mühendisliği eğitimine yeni başlayanlar (1.sınıf) b. Belirli bir süre makina mühendisliği eğitimi görenler (2. ve 3. sınıflar) o. Makina mühendisliği eğitimini tamamlamak üzere olanlar (4. sınıf) Söz konusu her gruptan, %95 güven düzeyinde artı/eksi %5 hata payıyla 384 anketin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Ancak, yeni giren öğrenci sayısı (ki aynı sayıda öğrencinin (2-3) ve 4. sınıflarda da olduğu varsayılmıştır) gözönünde bulundurularak düzeltme katsayısından hareketle değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısı, söz konusu her grup için 351 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla değerlendirmeye alınacak anket sayısı 1053 olarak belirlenmiştir \. x 384 \ N-1 Üniversitelere göre değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısı ise, makina mühendisliği fakültelerinde okuyan öğrenci ağırlıklarına göre dağıtılmıştır. Anket uygulamasından kaynaklanan nedenlerle planlanan ve değerlendirmeye alınan öğrenci sayılarında sınırlı da olsa bazı farklılıklar gündeme gelmiştir. Bu anket çalışması da Danışma Kurulu üyelerimizin ve örgüt birimimizin çabaları ile gerçekleştirilmiş ve üniversitelerimizdeki hocalarımızın gösterdiği hoşgörü ve anlayışla bu ölçüde başarılı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Makina mühendislerinin ve makina mühendisliği eğitiminin kaynağını oluşturan lise son sınıf öğrencilerinin mesleğe bakışını ve tercihlerini ortaya çıkartmaya yönelik olarak hazırladığımız anket İse yalnızca İstanbul'daki okullarda uygulan-mıştır, Örnekiem yapısı için 1991 yılı DİE İstatistik Yıllığı Eğitim İstatistikleri bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır. a. 20 ayrı resmi lisenin son sınıf öğrencilerinden; b* 16 ayrı resmi ve mesleki teknik lisenin son sınıf öğrencilerinden; c. Yabancı dille eğitim yapan 1 özel okulun son sınıf öğrencilerinden anketle veri derlenmiştir. 5

6 UYGULANAN 1 ÖRNEKLEM İÇİN ANKET SAYİSİ Planlanan! Seçilen A. SINIFLARA GÖRE 1, sınıf sınıf , sınıf 376 3i1 316 TOPLAM 148S B. ÜNİVERSİTELERE GÖRE 1. İNGİLİZCE EĞRİM VEREN ÜNİVERSİTELER S9 Boğaziçi Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ OLARAK ÖRGÜTLENMİŞ ÜNİVERSİTELER İstanbul Teknik Üniversitesi MİMARLIK MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ İÇERİSİNDE MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜ- MÜ OLARAK ÖĞRGÜTLENMİŞ ÜNİVERSİTELER Çukurova Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Gazi Üniversitesi MERKEZİ ÜNİVERSİTELERE BAĞLI KURULAN SONRADAN BAĞIMSIZ ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN ÜNİVERSİTELER Pamukkale Üniversitesi Zonguldak Üniversitesi 17Ö Sakarya Üniversitesi ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi i. GECE EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER 24 1İ 15 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DİĞER ÜNİVERSİTELER İstanbul Üniversitesi Uludağ Üniversitesi TOPLAM 148S 10S Anketin» araştırma kapsamına giren okulların son sınıflarında okuyan tüm öğrencilerle gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 6

7 Uygulanan anketlerden sistematik tesadüfü olarak 1065 anket seçilerek değerlendirmeye sokulmuştur. Bu örnek büyüktük, %95 güven düzeyinde artı/eksi %3 hata payıyla çözümleme yapmaya olanak vermektedir. Öğrencilerin okul türlerine göre dağılımı ise ağırlıklarından hareketle hesaplanmıştır. Uygulanan ve değerlendirmeye alınan anket sayıları aşağıda sergilenmiştir. Uygulanan Değerlendirilen Resmi genel lise Özel İlse Resmi meslekl-teknik lise TOPLAM SÏ Bu anketin uygulaması TMMOB MMO İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket uygulamasının hedeflenen sonuçlara ulaşmasında İstanbul İl Eğitim Müdürlüğünün ve okul yöneticilerinin katkılarını da vurgulamak istiyoruz, Makina mühendislerine yönelik olarak gerçekleştirilen ankette» makina mühendislerinin ekonomik ve sosyal durumun, mesleklerini uygulama biçimlerin ve aldıkları makina mühendisliği eğitimine bakışları sorgulanmıştır. Bu anket belirli sektörlere yönelik olarak uygulanmış olup genel sonuçlar çıkartmak mümkün değildir. Sözkonusu anket İstanbul Belediyelerinde ve Serbest Mühendislik Müşavirlik Bürolarında ve Marmara Bölgesi otomotiv endüstrisinde uygulanmıştır. İstanbul Belediyelerinde çalıştığı belirlenen 222 makina mühendisinden önceden belirlenen 36 f sına anket uygulanmış ve tamamı değerlendirmeye katılmıştır. Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren TÖFAŞ, RENAUALT, OTOYOL, OTOKAR, GENÖTÖ, CHRYSLER, OPAR, TOE, MAN, MER3EDES fabrikalarında çalıştığı belirlenen 405 makina mühendisinden önceden belirlenen 93'ü üzerinde anket uygulanmış ve anket«lerin tamamı değerlendirmeye katılmıştır, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesin tescilli SMMierde çalışan üyelerimize uygulanan anket, faal durumdaki 456 SMM bürosundan önceden belirlenen 152 f sine anket uygulanmaya çalışılmış ancak 61'I tarafından yanıtlanan anketlerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır, Bu anketin uygulaması da TMMOB MMO İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilmiş olup anket sonuçlarının eğitimle ilgili bölümleri raporlandırmada kullanılmıştır. 7

8 Kurumlarla konuya İlişkin yazışmalarla toplanan bilgiler ise anketlerle sorgulanan konuları kapsamış olup hazırlanan formlar danışma kurulu üyeleri ve örgütümüzün tüm birimlerinin katkıları İle doldurulmuş ve anketlerle karşılaştırılabilecek bilgi birikimi sağlanmıştır. AnketlerleeldeedilenÖğrencilerinpöğretİmgörevİİÎerinJiseöğrenciierinînvemakinamühendişlerinin sübjektif değerlendirmeleri, üniversite ve sanayi kuruluşları ile gerçekleştirilen yazışmalardan elde edilen belirlemeler; yasa, tüzük, yönetmelik, üniversite ve YÖK 1 ün basılı yayınlarına dayanan verilerden hareket ederek hazırlanan makina mühendisliği eğitimi ile ilgili raporumuzun makina mühendisliği eğitiminin sorunlarına ışık tutar nitelikte olduğunu umuyor ve II. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumunun belirlenen bu sorunlara çözüm üreteceğine inanıyoruz. Makina mühendisliği eğitimi veren tüm üniversitelerden yazışmalarla bilgi derlenmeye çalışılmış, bu yazışmaların sonucunda anketlerde olduğu gibi en az 11 üniversiteden cevap alınacağı düşünülmüş» kapsamı İstenilen düzeyde olmamakla birlikte 11 üniversiteden cevap alınabilmiştir. Yazışmalara cevap veren üniversiteler; I TU, KTÜ» Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Kayseir Mühendislik Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Mühendislik Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Anadolu ÜniversitesPdlr Sanayi kuruluşlarından doğrudan bilgi derieme çalışmalarında İstanbul Sanayi Odasının 500 büyük firma listesinden 186 f sı seçilmiş ve tamamına bilgi derleme formları iletilmiştir, İstanbul ve çevresinde elden dağıtımın gerçekleştirildiği bu çalışmada 32 firma formları cevaplamayı baştan kabul etmemiş, raporun yazım apmasına kadar firma yetkililerine teslim edilen 154 formun sadece 16 f sı geri dönmüştür. Bu alanda m az 50 firmadan biigi der«ienmesi hedeflendiğinden ulaşılan sayı sağlıklı bir değerlendirme için yeterli kabul edilmemiş ve değeriendirmeye katılmamıştır. Çalışma devam ettirtmekte olup daha sağlıklı sonuçlar sempozyuma yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 8

9 MÂKİNA MÜHINDİSÜİİ VE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TERCİHLER Yapılan tüm araştırmalarda mühendislik ve makina mühendisliği mesleğinin toplumdaki saygın yerini hala koruduğu ve tercihlerde ön sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu konuda yapılan anketler gerek seçme sınavına girecek Öğrencilerde ve gerekse makina mühendisliği eğitimi alan öğrencilerde mesleğimlıe yönelik İlginin canlı olduğu ve mesleğe bilinçli bir yönelmenin olduğu gözlenmektedir Mühendislik öğrencileri arasında yapılan ankette bulunduğu bölümü ve üniversite 1. tercih olarak seçenlerin oranı %3.1 olmakla birlikte (Grafik 1), aynı ankette makina mühendisliği öğrencilerinin %84.2'sinln ilk üçtercihinin makina mühendisliği olduğu görülmektedir (Grafik 2), Bu sonuç Makina mühendisliği öğrencilerinin büyük çoğunluğunun İstediği üniversitede olmasa bile istediği bölümde okuduğunu göstermektedir. Grafik 1. MAKİNÂ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLİRİNİN BULUNDUĞU BÖLÜM Vi ÜNİVERSİTEYİ TiRCİH SIRASI 9

10

11 Use son sınıf öğrencilerinin İlk 3 tercihleri değerlendirildiğinde tercih edilen 2. meslek grubu olarak maklna mühendisliği görülmektedir (Grafik 4). Grafik 4, ÜSE SON SINIF ÖĞRENCILERİNİN ILK ÜÇ BÖLÜM TERCIHI Lise son sınıf öğrencileri üzerinde yapılan ankette saygın ve yüksek gelir sağlayan 5 mes- Sek içinde ilk sırayı mühendislik mesleği almaktadır (Grafik 5 ve 8), Mühendis tercihini belirtilen öğrencilerin yaklaşık %13'ü de rnakîna mühendisliği tercihini kullanmıştır (Grafik 7).

12 (Grafik 8)'den ise makina mühendisleri ve makina mühendisliği öğrencilerinin mesleği seç«me nedenleri belirlenmiştir. Bu grafikten de görüleceği gibi makina mühendisliğini seçme nedeni büyük oranda mesleğe duyulan ilgidir. Makina mühendisliği öğrencilerinin talep ettikleri gelir düzeyi ise (Grafik 9)'da gösterilmiş olup bu grafikteki değerlerde 6, TLIık bir ortalama gelir beklentisi hesaplanmaktadır. Bu beklenti talep olarak düşük olmakla birlikte gerçekçidir, Makina mühendislerine uyguladığımıı anketlerde çalışma yaşı gözönüne alınmaksızın ortalama gelir otomotiv endüstrisinde 9, TL, SMMierde 8,900,000TL ve Belediyelerde çalışan meslektaşlarımızda 6.700,000TL mertebesindedir. 12 ~ "^ _

13 Grilflk 9. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE YENİ MEZUN MAKİNÂ MÜHENDİSLERİNİN ALMASI GEREKEN ÜCRET Yukarıdaki verilerin özellikle anketlerden elde edilenlerinin %5 hata payı olduğu gözönüne alındığında mühendislik mesleğine yönelmenin ve meslek seçiminin tahmin edildiği kadar hatalı olmadığı, tercihlerle ilgi alanlarının büyük oranda çakıştığı görülmektedir. 13 " ^-^

14 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ PROFİLİ Cinsiyet ; Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin %111 kadın, %89 f u erkektir, Makina mühendisleri arasında yapılan anketlerden Belediyelerde çalışan makina mühendislerinin %13'ü, SMM'lerde çalışanların %1.81» otomotiv endüstrisinde çalışanların %1 A f I ve MMO İstanbul Şubesine kayıtlı makina mühendislerinin İse %5 f i kadındır. Aile Yapısı : Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin aile yapısı İncelendiğinde eğitim düzeyinin özellikle annede oldukça düşük olduğu, anne ve babanın her ikisinin de ilkokul ve altı eğitimin %50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz (Grafik 10). Grafik 10. MÂKİNÂ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EBEVEYNLERİNİN EĞİTİMİ Ebeveynlerin işleri araştırıldığında ise annenin genellikle ev hanımı olduğu, babanın işinin ise sırası ile ücretli maaşlı, kendi hesabına çalışan ve emekli seçenekleri arasında yaklaşık eşit dağıldığı görülmektedir (Grafik 11.a, Grafik 11,b). 14

15 Büyük bir çoğunluğunun aileleri il merkezinde yaşıyor olmakla birlikte (Grafik 12), yarısından fazlası Istanbul, Ankam ve İzmir'in dışındadır (Qrafik 13). İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki illerin ilçe ve köylerinden olanların oranı İse %25 mertebesindedir (Qrafik 14), 15

16

17 Teknik olmayan meslek liselerinden mezun olan makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin %751ni İmam Hatip Uses! mezunları oluşturmaktadır. Bu oran tüm meslek lisesi mezunlarının %14'ünü bulmaktadır. Söz konusu bölüm öğrencilerinin yalnızca yaklaşık %20'si İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerin ilçe ve köylerindeki liselerden mezun olmuştur (Grafik 16). Bu oran tek başına istanbul'daki liselerden mezun olanların oranından bile düşüktür.

18 18

19 Barınma : Öğrencilerin yaklaşık %40 f ı ailesi yanında kalırken, %351 yurt, otel, misafirhanelerde ve %351 de kiralık evlerde barınmaktadır (Grafik 18). Barınma ihtiyaçlarını kiralık ev ile çözen öğrencilerin bu tercihi yapma nedenleri ayrıca araştırılması gereken bir konudur. Bu tercih yurt olanaklarının yeterliliği ve niteliğinden kaynaklanan bir tercih İse %35 gibi yüksek orandaki öğrenci kesiminin bir problemini çözmeye yönelik önerileri geliştirmek gerekir, Grafik 18. MAKİNA MÜHİNDİSÜİİ ÖĞRENCİLİRİNİN BARINMA YERLERİ Yardımcı Donanım : Öğrencileri, mühendislik eğitimine yardımcı bilgi donanımı açısından ele aldığımızda; yaklaşık %70' inin yabancı dil bildiğini (Grafik 1 i) ; %50 f den fazlasının bilgisayar dili bildiğini (Grafik 20) ve bilgisayar dili bilenlerin %8rsinîn Fortran ve Basic dillerini bildiğini (Grafik 21) ve %17'sinin paket program kullanmayı bildiğini (Grafik 22) söyledikleri görüimektedir. Fakat bu bilgiler kişilerin kendilerini değerlendirmeleri olup, çok sağlıklı veriler olmadığı da gözönünde bulundurulmalıdır. Grafik 19, MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL BİLGİSİ 19

20

21 Kütüphane Kullanımı : Makina mühendisliği öğrencilerinin yaklaşık %2rsl kütüphaneden hiç yararlanmazken kütüphaneden yararlanma oranı 1. sınıflarda %50 f nin altında, 4. sınıflarda %90'nın üzerindedir. Kütüphaneden faydalanan 4, sınıf öğrencilerinin %70'e yakın kısmı ise kütüphaneyi nadiren kullanmaktadır (Grafik 23), Bu veriler ve üniversitelerin kütüphanelerinden derlenen bilgiler sonucunda kütüphane kullanımının yaygın olmadığı, buna karşılık üniversitelerimizin kütüphanelerinin olanaklarının da yayın sayısı, yayın yaşı ve çeşitliliği açısından yeterli olmadığı belirlemesi yapılabilir. Üniversite kütüphanelerinden öğrenci başına düşen yayın sayısı arasında değişirken kişi başına düşen kitap sayısı arasında değişmektedir. Kütüphanelerin takip ettiği süreli yayınlar ise öğrenci başına 0,02^0.11 arasında değişmektedir. Yayınlarda yabancı yayın oranı ise %10-%45 arasında değişmektedir. Kütüphanelerimizdeki yayınlarda yaşı 10 yıldan küçük olanların sayısı ise ihmal edilecek mertebededir, (%Q.Q2~%0.1), Kütüphanelerin klşî başına kullanım kapasiteleri İse sandalye olarak belirlenmiştir. Burada çalışan eleman sayısı İse kişiye bir eleman düşecek şekildedir. Grafik 23. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA BİÇİMLERİ

22 Gent! : Makina mühendisliği öğrencilerinin ancak yarısı her gün gazete okurken (Grafik 24), %40 p ı sürekli bir dergi takip ediyor (Grafik 25), izlenen gazete ve dergilerin oranları (Tablo 1) ve (Tablo 2) f de ayrıca detaylandırılmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %8'i gelir getirici bir işte çalışmaktadır. 22

23 Gazeta Adı Okuma Yüzdesi Hürriyet 52.5 Milliyet 42,5 Sabah 41.1 Cumhuriyet 14.8 Zaman 10.4 Türkiye 6.3 Fotospör 4,3 Milli Gazete 3.6 Fotomaç 2,3 Özgür Gündem 1.9 Diğer. 4.0 Tablo 1, Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin okudukları günlük gazete ve okunma oranlan Süreli Yayın Adı Okuma Yüıdesİ BîîîmTeknık;...,,,,,,, 18.4 Aktüel..., J Mizah Dergileri 5,1 Sızıntı..,, 3.3 Nokta 3,0 Bilgisayar 2.7 Tempo., 2M Ekonomi,,, 2,2 Mühendis ve Makina 1.9 Auto Show,,,. 1,9 Oto Haber 1.6 Süreli Yayın Adı Okuma Yüıdesi Newsweek 1,4 Cuma Yörünge,...,.1.3 Playman,....1,1 Penthouse 1.0 Times,0,9 Playboy,»,,, 0,8 İslam,..0,8 Ortadoğu 0.7 Diğer Tablo i, Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin sürekli izledikleri dergiler ve okunma oranları MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLAR! PROFİLİ Akademik Kariyer : Makina mühendisliği bölümlerindeki akademik kariyer dağılımı (Grafik 26)'de verilmiştir. Grafik 2 İ. ANKETİ CEVAPLANDIRAN ÖĞRETİM ELEMANLARI AKADEMİK KARİYERLERİNE GÖRE DAĞILIM 23

24 Öğretim Elamanlarının Eğitimlerinin Analizi : Öğretim elemanlarının %311 eğitiminin herhangi bir apmasını (Lisans, yüksek lisans, doktora) yurt dışında tamamlamış olup, bu özelliğin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimindeki dağılımları (Grafik 27) p de verilmiştir,

25 Öğretim elemanlarının yurt dışında öğretim elemanı olarak bulunma oranı %10'un altındadır (Grafik29), Yurtdışında öğretim elemanı olarak bulunma oranı metropol üniversiteleri mensuplarında taşra üniversitelerine göre oldukça yüksektir. Aynı şekilde eğitiminin herhangi bir aşamasını yurt dışında yapmış öğretim elemanlarının yurt dışında öğretim elemanı olarak görev yapmışlığı da diğerlerine göre oldukça yüksektir (Grafik 30). Grafik 29. MAKlNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURT DİŞİNDA ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK BULUNMA ORANI (GİNİL) Grafik 30. YURT DIŞI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OURAK BULUNMA ORANLARİ (METROPOL-TAŞRA ÜNİVERSİTESİ vö YURTİÇİ-YURTDIŞI EĞİTİMLİ OLMAYA GÖRE DAĞILIM) Metropoİ-taşra üniversitesi ayrımında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa üniversiteleri metropol, diğer illerdeki üniversiteler taşra üniversitesi olarak adlandırılmıştır. Bu ayrıma göre öğretim elemanlarının dağılımı (Grafik 31 ) f de verilmiştir,

26 Araştırmacılık : Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı araştırma projelerine katılımı; akademik kariyer, metropol üniversitesine mensup olma veya olmama ve eğitiminin herhangi bir aşamasını yurtdışında tamamlamış olmasına bağlı olarak değişimler, (Grafik 32) f de gösteriimiştir.

27 Grafik 32. YURTİÇİ VE YURTDIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİNE KATILIM (Grafik 32) İncelendiğinde görülmektedir ki yurt dışı eğitim görmüş öğretim elemanlarının araştırma projelerine katılımı artmaktadır. 27

28 Meslek İçi Eğitim : Öğretim eieman-lannın %3Q f undan fazlası 2 yıldır hiçbir meslek içi eğitim etkinliğine katılmamışlardır. Bu oran araştırma görevlilerinde %53'e çıkarken diğer akademik kadrolarda %20iere düşmektedir. İki yıllık bir süre İçinde öğrtetim üyelerinin %20 f sin»n, araştırma görevlilerinin %S3'ünün bu tür bir etkinliğe katılmamış olması dikkat çekiimesi gereken bir noktadır (Grafik 33),

29 Yayınlar : Kitap oiarak Türkçe ve yabancı dilde yayına sahip olan ve oimayan öğretim elemanlarının oranı ve bu oranın araştırma görevlileri ve diğer öğretim elemanlarında nasıl farklılaştığı (Grafik 35)'de gösterilmektedir, Eğitiminin herhangi bir aşamasını yurt dışında yapmış olmanın Türkçe ve yabancı dilde teknik kitap yayınlamaya etkisi ise (Grafik 36) f de görülmektedir. Grafik 35. ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAYIN ÜRETİM YÜZDELERİ Grafik 36«YURTİÇİ VE YURTDIŞI EĞİTİMLİ YAYIN SAHİBİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAYIN ÜRETİM YÜZDELERİ 29

30 Araştırma görevlileri dışındaki öğretim elemanları kişi başına ortalama 1.2 Türkçe kitap yayınlamıştır. Yabancı kitap yayını ortalaması 0.36 kitap/kişidir. Kitap yayınlamış kişiler esas alındığında bu oran Türkçe yayınlardan kişi başına ortalama 3 kitap, yabancı dilde yayınlarda kişi başına ortalama 2.3 kitaptır. Aynı değerlendirmeyi teknik makale yayını sahibi olan öğretim elemanları için yaparsak bu oranın yükseldiğini görürüz (Grafik 36). Kişi başına ortalama makale sayısı Türkçede 5, yabancı dilde 2.6'dır. Makale yayını olan kişiler esas alındığında kişi başına ortalama makale sayısı Türkçede 7.6, yabancı dilde 5'tir. Yabancı Dil : Öğretim Elemanlarının yalnızca %0.8'i yabancı dil bilmemektedir. Diğer dillerle kıyaslandığında çok büyük oranda bilinen yabancı dil ingiiizcedir. Öğretim elemanlarının yabancı dil bilgisi ile ilgili detay (Tablo 3)'de ve (Tablo 4)'te verilmiştir. İNGİLİZCE ALMANCA FRANSİZCA BİLMİYOR ,., ,3 BİLİYOR İ5.S... 34, Çok İyi M ,4,,,,, Orta.. 1S ,6 Kötü ,6,. 3.8 Tablo 3. Makİna Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının bildikleri yabancı diller ve düzeyleri 30

31 YÜZDE BİLDİĞİ 1 YABANCİ DİL VAR,.ZZZWI' İngiliıee,,. 55 J Almanca,., Fransııoa *.»,,.» it 0.8 BİLDİĞİ 2 YAİANCI DİL VAR,28J İngili2e +Almanca İngîllıe +Fransızca,...,.. tt 7M Almanca+Frânsııça,,»,»,,,,»,»», 0.8 Almanca+Arapça 0,8 YÜZDE BİLDİĞİ 3 YABANCI DİL VAR ZZ lngj lıo +Almanca+Fransızca, 8.3 İngilîıe +Almanca+Japonca.... 1,5 İngilizce+Almanca+Arapça. 0.8 İngillıo + Fransızca+İtalyanca. 0.8 BİLDİĞİ 4 YASANCI DİL VAR 1,5 İnglllıc + Fransııca+Rusça+iulgarca 0,8 İngilizce+Almanca+Fransızca+İtalyanca 0.8 BİLDİĞİ YABANCI DİL YOK,,,., 0.8 Tablo 4» Mâkina Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının bildikleri yabancı dil sayıları Bilgisayar Kullanımı : Öğretim elemanlarının %38.6'sı bilgisayar sahibi olup %8411 herhangi bîr bilgisayar dili bilmektedir, Bildikleri bilgisayar dillerinin dağılımı (Grafik 37)'de gösterilmiştir. Grafik 37. Öğretim Elemanlarının bildikleri bilgisayar dilleri 31

32 Öğretim elemanlarının %59.8'i bilgisayar paket programı kullanıyor olup bilinen paket programların dökümü (Tablo 5) p de verilmiştir. Bilgisayar dili bilenlerin %65.8İ paket program kullanımını da bilmektedir Bilgisayar dili bilmeyenlerin %28.6'sı paket program kullanabilmektedir. SAYI % AUTO CAD HARWARD QRAPHICS, 23 17,4 WP., 17,..,mi LOTUS 14,,10,6 WS..10,., 7.6 FW,, 9,,,. 6,8 WINDOWS 9..,. 6,8 GHIWR1TIK WORD.. 6,,,, 4,5 EXCEL 6,. 4.8 QRÂPHÊR, ,8 MAC WORD, QUATROPRO SAYI % DERIVE,.,,,,,.,,,,..,4...»3,0 MATHEMATICA 4 3,0 ANSYS DBASE.»,,,.».,,,,,.., ,3 Q EDITH Q,.,,,,,,3 2,3 CW.,2,3 RAG TIME SAP 0.»,,3 2,3 MATH CAD 3 2,3 IDEAS SIGMA PLOT.,,,,1,0.8 SLIDE ,8 SAYI % PICTURE MAKER CRICKET GRAPH 1 0,8 MAC WRITE,,.,,.,,, ,8 TBC SUPER POINT FILEMAKER ABAQUES.,1 0,8 FLOTRÂN»,1,,..,.0,8 MUTHLAB ACS,,,.,,,.,...,.,,»,,,,,,,,,.,,,,,! QSi, 1,, 0.8 3D WORD PERFECT,,., BİLGİSAYAR DİLİ BİLİYOR YÜZDE 84.1 Bildiği 1 bilgisayar dili var Bildiği 2 bilgisayar dili var.,.,,,, Bildiği 3 bilgisayar dili var 28, Bildiği 4 bilgisayar dili var Bildiği 6 bilgisayar dili var 0.8 BİLGİSAYAR DİLİ BİLMİYOR 1S.0 labloi. Makina Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının kullandıkları paket programlar Tablo i. Makina Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının kaç tan bilgisayar dili bildikleri Birden fazla bilgisayar dili bilenlerin dağılımı ise (Tablo 6)'da verilmiştir. Genel : Makina mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin öğretim elemanlarının bilim adamı, eğitimci ve Öğrencilerle ilişkiler açısından değerlendirmesi (Grafik 38)'da gösterilmiştir. 32

33 Öğretim elemanlarının %6t4'ü yurt içi ve yurt dışı herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı iken TMMOB'ye üyelik oranı %37.9 f dur. Öğretim elemanlarının akademik çalışmlan için %23.5'l yabancı, %22 f sî ise yerli burslardan faydalanmıştır. Öğretim görevlilerinin akademik kariyerlerine göre aylık gelirleri (Tablo 7) f de verilmiştir. Profesör.., aooo , Doçent 7, ^ Yardımcı Doçent...., ,000 ÖğretîmGörevüsL,,, Araştr.Görevlisi 4,000,000-7, Tablo?. Makina Mühendisliği bolümü öğretim elemanlarının ortalama brüt gelirleri * Öğretim elemanlarının ortalama ders yükü 11 saat/hafta olup bu ortalama, yalnız ders yükü olanlar baz alındığında saat/haftadır. 33

34 MÄKlNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kontenjanlardan hareketle çıkartılan sınıf mevcutlan derslerin verimliliğini olumsuz olarak etkilkeyeceğj ortadadır. Bu durumun değerlendirmesi açısından Tablo 8 hazırlanmıştır. OKUL 1,SINIF 2,SINIF 3.SINIF 4.SINIF BOĞAZİÇİ ÛNV. GAZİANTEP ÜNV, İTÜ ÇUKUROVA ÜNV. GAZİ ÜNV, ZONGULDAK ÜNV. 9 EYLÜL ÜNV, KARADİNİZ ÜNV. SAKARYA CUM.ÜNV.-GECI CUM.ÜNV.-GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNV, ULUDAĞÜNV, İ Î Tablo 8. Makina Mühendisliği Bolümü Sınıf Mevcutları (Anket Uygulanan üniversiteler için) Kütüphane Olanakları : Üniversitelerimizin kütüphanelerinin yayın sayısı düşük, yayın yaşı ise oldukça yüksektir. Kütüphane niteliklerinin istenilen seviyede olmaması mevcut potansiyelin verimli kullanımını da olumsuz etkilemektedir. Sosyal Etkinlikler : Üniveristelerimizin spor ve konferans salonları ile ilgili veriler ise Tablo 9'da belirtilmiştir. Açık Spor Alanı,,,,.,,,, Kapalı Spor Alanı,,,,,, Konfrans Salonu.2,46m 2 /kişm2.25m 2 /klşi,0,98 m 2 /kişi-4.6m 2 /kişi.0.43 Tablo 9. Spor ve Konferans Salonu Alanları Laboratuvar Olanakları : İlgili bölümlerden derlenen bilgiler çok sağlıklı veriler olmamakla birlikte Taşra üniversitelerinde laboratuvariaria ilgili yatırımların neredeyse yok denecek seviyede olduğu buna 34

35 karşılık Metropol üniversitesinin ikisinden 150 ila 500 milyon gibi İki yatırım olduğu bilgisi alınmıştır. Sözkonusu yatırımların en son 1988 yılında yapıldığı belirlenmiştir, Üniversitelerimizde yapılabilecek farklı deney sayısı 6-31 arasında değişmekte olup, üniver* sitelerimizde ortalama olarak 16,6 farklı deney yapılabilmektedir, Yibanes Dil Eğitimi : Yabancı dil bilen öğrencilerin %86'sı bildikleri yabancı diii üniversitede öğrendiğini ifade etmektedir. Öğrencilerin %67,8İ yabancı dil derslerinin faydalı olmadığına inanmaktadır. İu çelişkili oranlar bu konuda sağlıklı değerlendirme yapılamayacağını göstermektedir«bilgisayar Eğitimi; Bilgisayar dili bilen öğrencilerin %72,8 p i, bilgisayar dili bilen öğretim elemanlarının %64'ü bu bilgiyi üniversitede edindiğini bildirmiştir. Paket program kullanmayı bilen makîna müğhendisliğî öğrencilerinin %36 f sı» paket program kullanmayı bilen öğretim elemanlarının %37.S f i bu bilgiyi üniversitede edinmiştir. Üniversitede bilgisayar dersi alanların bu eğitimi değerlendirmesi (Grafik 39)'de gösterilmiştir. Grifİk 39» MakinaMühendisliği öğrencilerin gör bilgisayar derslerinin kendilerine katkısı Bölüm öğrencilerinin üniversitenin bilgisayarından faydalanma oranları (Tablo 10)'de verilmiştir Üniversitelerdeki öğrenci başına düşen ortalama bilgisayar sayısı 0,054 f tür, 35

36 YÜZDE Kullanmamış,,.,,,,,,, 31.9 Bugün kadar 1-2 ktı kullandım, 10.S Yalmzûâ bilgisayar dersi alırken kullandım Arasıra kullanıyorum, 21*1 Çoğu laman kullanıyorum 7.7 Sürekli kullanıyorum, 2,2 Btlîrtmtmlf 1,4 Tablo 10. Makina Mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniv rsit d bilgisayar kullanım«proje Dersleri ı Öğretim elemanları proje derslerini (Tablo 11 )'de gösterildiği gibi yürütmekte olup bölüm öğrencilerinden proje dersi almış olanlarının bu dersler hakkındaki değerlendirmesi (Tablo 12)'de verilmiştir. YÜZDE Danışmanlık biçiminde Yalnızca kontrol...,... 12,20 Düzenli dtrs biçiminde,... 3,65 Tablo 11, Makina Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının proje derslerini yürütme biçimi Çok faydalı Faydalı Sınırlı da olsa faydası var... Faydalı değil ** Hiç faydalı değil Belirtmtmiş YÜZDE , ,4 Tablo 12. Makina Mühendisliği bölümü öğrencilerine proje derslerinin katkısı Laboratuvar Olanakları : Laboratuvarlann süre ve sayı açısından, öğretim görevlileri ve İaboratuvar çalışması yapmış öğrenciler tarafından değerlendirilmesi (Grafik 40)'te verilmiştir. Sayı ve süre olarak yetersiz bulunan iaboratuvar dersleri öğretim elemanları tarafından laboratuvar olanakları açısından da yetersiz bulunmaktadır (Grafik 41), Laboratuvar çalışmalarına katılmış öğrencilerin %61.5'I çalışmaları yetersiz bulurken (Grafik 42) bu çalışmaların kendilerine katkısını (Tablo 13) f deki gibi değerlendirmektedirler. 36

MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası istanbul Şubesi bu raporu oluşturabilmek için öncelikle mesleğimize yönelik tercihleri, makina

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKİNA MÜHENDİSUĞİ EĞİTİM! RAPORU SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik eğitimi sınai gelişimden üniversite idaresine, genel devlet politikalarından

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ Ramazan GÖKÇE*, Haluk ERGEZER, Tolga AKCAN Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Denizli TÜRKİYE İÇERİK Giriş Anket ve Sonuçları

Detaylı

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ

. : T. C. K O C A E L İ V A L İ L İ Ğ İ HAZİRAN 2017 İL GENEL DURUMU KOCAELİ İLİNDE ; 12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 1.291 Okul (935) / Kurum (356), 22.477 Öğretmen Tarafından 368.106 Öğrenciye Eğitim/Öğretim Hizmeti Verilmektedir. Sayısal

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSİ TANIM Gemi inşaatı mühendisi her türlü deniz taşıtının ve gemi makinesinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı

2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Ek D - Değerlendirme Kriterleri Aşamaları 1-3 A TİPİ BURSLAR Lisans (L) AŞAMA 1 Başvuru formu ve destekleyici belgeler 2014/15 Akademik Yılı için Kıbrıslı Türk Toplumu Burs Programı Resmi ve İdari gereklilikler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ TANIM Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında ile bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yeni

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir. A- GÖREVLER - Canlıları

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu, Rektör Yardımcısı başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz Akademik Bilişim - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 12 Şubat 2 Muğla Üniversitesi Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ TANIM Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar, - İşletilmesi için

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER

EKONOMİST TANIM A- GÖREVLER TANIM Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSİ TANIM Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ TANIM Süs Bitkileri, Gıda, boya ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, etkin madde elde edilmesi, korunması, kültüre alınması,

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI (FOTOĞRAF DAHİL) DOLDURUP

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİMDE TEMEL AMACIMIZ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR- GE çalışmalarında

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ HAVACILIK VE UZAY / UÇAK MÜHENDİSİ TANIM Havacılık-uzay/uçak mühendisi, havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 07-08 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği

Detaylı

KARİYER SENİN, KARAR SENİN

KARİYER SENİN, KARAR SENİN KARİYER SENİN, KARAR SENİN Değerli Gençler, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü sizleri bekliyor; Türkiye nin ihracat ve istihdam açısından önde gelen sektörlerinden

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Elektronik

Detaylı

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ... GENÇLERIMIZIN YANINDA 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Yurt Dışı Gençler Seçim Beyannamesi ... IÇINDEKILER MUSTAFA YENEROĞLU SUNUS 04 --------------------------------- YURT DIŞINDAKİ

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELMEDE AİLENİN VE BRANŞ SEÇİMİNDE CİNSİYETİN ROLÜ Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., VAN ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ TANIM Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapan, yorumlayan ara meslek

Detaylı

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken;

MÜTERCİM (ÇEVİRMEN) Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; TANIM Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Mütercim bir dilden, bir başka dile veya dillere çeviri yaparken; - Çeviri yapacağı dilde

Detaylı

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ TANIM İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması Ali Haydar DOĞU 1, Ercüment YILMAZ 2 1 Karadeniz

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 15: Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 5. maddesinde değişiklik yapılmasına

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar:

ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: ALES HAKKINDA GENEL BĠLGĠ ÖSYM sitesinde yayınlanan ALES hakkında yer alan bilgilere göre ; Sınavda 4 ayrı grupta soru çıkacaktır. Bunlar: Sayısal 1 ( 50 Soru ) Sayısal 2 (50 Soru ) Sözel 1 ( 50 Soru )

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ve SORUNLARI

GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ve SORUNLARI GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ve SORUNLARI S. Aykut Aytaç - Petek Ataman Türkiye 11. Gıda Kongresi; 10-12 Ekim 2012 Antakya/ Hatay Tarihçe -ilk mezun 1979 Ege Üniverstesi -1980 Hacettepe Üniversitesi -ODTÜ

Detaylı

BETON TEKNİKERİ TANIM

BETON TEKNİKERİ TANIM TANIM Hazır beton santralleri veya beton laboratuarlarında, hazır beton üretimini, kalite kontrolünü ve test işlemlerini gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER - İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma

Detaylı

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ Hasan SEZER Prof. Dr. Nuh BOYRAZ Av. Dr. Cahit SULUK HASAN SEZER (Bağımsız Üye Adayı) Özgeçmiş Lisans eğitimini A.İ.T.İ.A. (Gazi Üniversitesi

Detaylı