MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU"

Transkript

1 MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

2

3 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bu raporu oluşturabilmek İçin önce* ilkle mesleğimize yönelik tercihleri» makina mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin, öğretim görevlilerinin ve eğitimin durumunu ortaya çıkaracak verileri toplamaya çalışmıştır. Meslek alanımızla İlgili sayısal verilerin ortaya çıkarılmasını da amaçlayan bu çalışma, anket, basılı kaynakların İncelenmesi ve kurumlarla yazışmalarla gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmalarında Veri Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Yayıncılık Tie, Â.Ş,*nîn profesyonel katkılarından faydalanıimıştır. Söz konusu şirket anketlerin modellerini kurmuş ve anket uygulamalarının yürütülmesi ile İlgili kriterleri belirlemiştir. Şubemizde oluşturulan çalışma grubu ise anketlerle sorgulanması gereken konuları belirlemiş ve danışman firma ile bîrlikt anketlere son şeklini vermiştir. Üniversitelerin Makina Mühendisliği eğitimi veren bölümlerinin öğretim elemanları İle öğrencilerine, lise son sınıf öğrencilerine ve belirli sektörlerde çalışan makina mühendislerin yönelik olmak üzere dört farklı alanda anket çalışması yürütülmüştür. Üniversiti öğretim görevliilerî İle ilgili anket kapsamına Makina Mühendisliği eğitimi veren okullar dahil edilmiştir. Söz konusu okulların üstesi için ÖSYM (1992 yılı) kılavuzundan yararlanılmıştır. Makina Mühendisliği eğitimi veren üniversiteler, belirli özellikler göre gruplandırılmış ve her grupta yer alan üniversitelerin 1993 yılında alacağı öğrenci kontenjanları da gözönünde bulundurularak bazı gruplarda bir, bazı gruplarda İse birden fazla üniversite» rastgele seçilmiştir, Örnekleme baz oluşturan üniversite grupları ve her grupta seçilen üniversite şunlardır: A. İngilizce Eğitim Veren Üniversiteler - Boğaziçi Üniversitesi * Gaziantep Üniversitesi B. Makina Mühendisliği Fakültesi olarak örgütlenmiş Üniversiteler»İTÜ 3

4 Ç. Mirnarlık-Mühendisük Fakülteleri içerisinde Makina Mühendisliği Bölümü olarak örgütlenmiş Üniversiteler - Çukurova Üniversitesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Gazi Üniversitesi D. Merkezi Üniversitelere bağlı olarak kurulan; sonradan bağımsız üniversiteye dönüştürülen okullar - Pamukkale Üniversitesi (Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Denizli Mühendislik Fakültesi) - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Hacettepe Üniversitesine bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi) - Sakarya Üniversitesi (İTÜ'ne bağlı Sakarya Mühendislik Fakültesi) E. Anadolu Üniversiteleri - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi F. Gece tğltlmî veren üniversiteler - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi G. Diğerüniversiteler - İstanbul Üniversitesi - Bursa, Uludağ Üniversitesi Yukarıda adı geçen okulların makîna mühendisliği bölümlerinde görevli tüm öğretim elemanlarına anket uygulaması öngörülmüştür. Ancak» ömeklem kapsamında olduğu halde İstanbul ÜnîversitesFnden hiç bir öğretim elemanının anket doldurmadığı görülmüştür. Diğer 11 üniversiteden ise toplam 132 öğretim elemanı anket doldurmuş ve tümü değerlendirmeye alınmıştır. Anket uygulaması, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilmiş; II. Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu» Danışma Kurulu'nun Öğretim Elemanı temsilcilerinin ve Makina Mühendisleri Odasf nın yurt çapındaki tüm birimlerinin katkısı ile gerçekleştirilmiştir. Makina Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerle ilgili ankette de aynı model uygulanmıştır. Araştırma evrenini, seçilen üniversitelerin makina mühendisliği bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler oluşturduğundan, anket uygulamasının tüm sınıflarda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Değerlendirmeyi alınacak örnek İse, uygulanan anketlerden sistematik tesadüfü olarak seçilmiştir. Dolayısıyla örnek seçiminde "üniversite" ve "sınıf 1 baz alınmıştır. 4

5 Sınıflar ayrımında» kitle üç grup olarak değerlendirmeye sokulmuştur. a. Makina mühendisliği eğitimine yeni başlayanlar (1.sınıf) b. Belirli bir süre makina mühendisliği eğitimi görenler (2. ve 3. sınıflar) o. Makina mühendisliği eğitimini tamamlamak üzere olanlar (4. sınıf) Söz konusu her gruptan, %95 güven düzeyinde artı/eksi %5 hata payıyla 384 anketin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Ancak, yeni giren öğrenci sayısı (ki aynı sayıda öğrencinin (2-3) ve 4. sınıflarda da olduğu varsayılmıştır) gözönünde bulundurularak düzeltme katsayısından hareketle değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısı, söz konusu her grup için 351 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla değerlendirmeye alınacak anket sayısı 1053 olarak belirlenmiştir \. x 384 \ N-1 Üniversitelere göre değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısı ise, makina mühendisliği fakültelerinde okuyan öğrenci ağırlıklarına göre dağıtılmıştır. Anket uygulamasından kaynaklanan nedenlerle planlanan ve değerlendirmeye alınan öğrenci sayılarında sınırlı da olsa bazı farklılıklar gündeme gelmiştir. Bu anket çalışması da Danışma Kurulu üyelerimizin ve örgüt birimimizin çabaları ile gerçekleştirilmiş ve üniversitelerimizdeki hocalarımızın gösterdiği hoşgörü ve anlayışla bu ölçüde başarılı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Makina mühendislerinin ve makina mühendisliği eğitiminin kaynağını oluşturan lise son sınıf öğrencilerinin mesleğe bakışını ve tercihlerini ortaya çıkartmaya yönelik olarak hazırladığımız anket İse yalnızca İstanbul'daki okullarda uygulan-mıştır, Örnekiem yapısı için 1991 yılı DİE İstatistik Yıllığı Eğitim İstatistikleri bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır. a. 20 ayrı resmi lisenin son sınıf öğrencilerinden; b* 16 ayrı resmi ve mesleki teknik lisenin son sınıf öğrencilerinden; c. Yabancı dille eğitim yapan 1 özel okulun son sınıf öğrencilerinden anketle veri derlenmiştir. 5

6 UYGULANAN 1 ÖRNEKLEM İÇİN ANKET SAYİSİ Planlanan! Seçilen A. SINIFLARA GÖRE 1, sınıf sınıf , sınıf 376 3i1 316 TOPLAM 148S B. ÜNİVERSİTELERE GÖRE 1. İNGİLİZCE EĞRİM VEREN ÜNİVERSİTELER S9 Boğaziçi Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ OLARAK ÖRGÜTLENMİŞ ÜNİVERSİTELER İstanbul Teknik Üniversitesi MİMARLIK MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ İÇERİSİNDE MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜ- MÜ OLARAK ÖĞRGÜTLENMİŞ ÜNİVERSİTELER Çukurova Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Gazi Üniversitesi MERKEZİ ÜNİVERSİTELERE BAĞLI KURULAN SONRADAN BAĞIMSIZ ÜNİVERSİTEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN ÜNİVERSİTELER Pamukkale Üniversitesi Zonguldak Üniversitesi 17Ö Sakarya Üniversitesi ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi i. GECE EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER 24 1İ 15 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DİĞER ÜNİVERSİTELER İstanbul Üniversitesi Uludağ Üniversitesi TOPLAM 148S 10S Anketin» araştırma kapsamına giren okulların son sınıflarında okuyan tüm öğrencilerle gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 6

7 Uygulanan anketlerden sistematik tesadüfü olarak 1065 anket seçilerek değerlendirmeye sokulmuştur. Bu örnek büyüktük, %95 güven düzeyinde artı/eksi %3 hata payıyla çözümleme yapmaya olanak vermektedir. Öğrencilerin okul türlerine göre dağılımı ise ağırlıklarından hareketle hesaplanmıştır. Uygulanan ve değerlendirmeye alınan anket sayıları aşağıda sergilenmiştir. Uygulanan Değerlendirilen Resmi genel lise Özel İlse Resmi meslekl-teknik lise TOPLAM SÏ Bu anketin uygulaması TMMOB MMO İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket uygulamasının hedeflenen sonuçlara ulaşmasında İstanbul İl Eğitim Müdürlüğünün ve okul yöneticilerinin katkılarını da vurgulamak istiyoruz, Makina mühendislerine yönelik olarak gerçekleştirilen ankette» makina mühendislerinin ekonomik ve sosyal durumun, mesleklerini uygulama biçimlerin ve aldıkları makina mühendisliği eğitimine bakışları sorgulanmıştır. Bu anket belirli sektörlere yönelik olarak uygulanmış olup genel sonuçlar çıkartmak mümkün değildir. Sözkonusu anket İstanbul Belediyelerinde ve Serbest Mühendislik Müşavirlik Bürolarında ve Marmara Bölgesi otomotiv endüstrisinde uygulanmıştır. İstanbul Belediyelerinde çalıştığı belirlenen 222 makina mühendisinden önceden belirlenen 36 f sına anket uygulanmış ve tamamı değerlendirmeye katılmıştır. Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren TÖFAŞ, RENAUALT, OTOYOL, OTOKAR, GENÖTÖ, CHRYSLER, OPAR, TOE, MAN, MER3EDES fabrikalarında çalıştığı belirlenen 405 makina mühendisinden önceden belirlenen 93'ü üzerinde anket uygulanmış ve anket«lerin tamamı değerlendirmeye katılmıştır, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesin tescilli SMMierde çalışan üyelerimize uygulanan anket, faal durumdaki 456 SMM bürosundan önceden belirlenen 152 f sine anket uygulanmaya çalışılmış ancak 61'I tarafından yanıtlanan anketlerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır, Bu anketin uygulaması da TMMOB MMO İstanbul Şubesi tarafından gerçekleştirilmiş olup anket sonuçlarının eğitimle ilgili bölümleri raporlandırmada kullanılmıştır. 7

8 Kurumlarla konuya İlişkin yazışmalarla toplanan bilgiler ise anketlerle sorgulanan konuları kapsamış olup hazırlanan formlar danışma kurulu üyeleri ve örgütümüzün tüm birimlerinin katkıları İle doldurulmuş ve anketlerle karşılaştırılabilecek bilgi birikimi sağlanmıştır. AnketlerleeldeedilenÖğrencilerinpöğretİmgörevİİÎerinJiseöğrenciierinînvemakinamühendişlerinin sübjektif değerlendirmeleri, üniversite ve sanayi kuruluşları ile gerçekleştirilen yazışmalardan elde edilen belirlemeler; yasa, tüzük, yönetmelik, üniversite ve YÖK 1 ün basılı yayınlarına dayanan verilerden hareket ederek hazırlanan makina mühendisliği eğitimi ile ilgili raporumuzun makina mühendisliği eğitiminin sorunlarına ışık tutar nitelikte olduğunu umuyor ve II. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumunun belirlenen bu sorunlara çözüm üreteceğine inanıyoruz. Makina mühendisliği eğitimi veren tüm üniversitelerden yazışmalarla bilgi derlenmeye çalışılmış, bu yazışmaların sonucunda anketlerde olduğu gibi en az 11 üniversiteden cevap alınacağı düşünülmüş» kapsamı İstenilen düzeyde olmamakla birlikte 11 üniversiteden cevap alınabilmiştir. Yazışmalara cevap veren üniversiteler; I TU, KTÜ» Çukurova Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Kayseir Mühendislik Fakültesi, Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli Mühendislik Fakültesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Anadolu ÜniversitesPdlr Sanayi kuruluşlarından doğrudan bilgi derieme çalışmalarında İstanbul Sanayi Odasının 500 büyük firma listesinden 186 f sı seçilmiş ve tamamına bilgi derleme formları iletilmiştir, İstanbul ve çevresinde elden dağıtımın gerçekleştirildiği bu çalışmada 32 firma formları cevaplamayı baştan kabul etmemiş, raporun yazım apmasına kadar firma yetkililerine teslim edilen 154 formun sadece 16 f sı geri dönmüştür. Bu alanda m az 50 firmadan biigi der«ienmesi hedeflendiğinden ulaşılan sayı sağlıklı bir değerlendirme için yeterli kabul edilmemiş ve değeriendirmeye katılmamıştır. Çalışma devam ettirtmekte olup daha sağlıklı sonuçlar sempozyuma yetiştirilmeye çalışılmaktadır. 8

9 MÂKİNA MÜHINDİSÜİİ VE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TERCİHLER Yapılan tüm araştırmalarda mühendislik ve makina mühendisliği mesleğinin toplumdaki saygın yerini hala koruduğu ve tercihlerde ön sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu konuda yapılan anketler gerek seçme sınavına girecek Öğrencilerde ve gerekse makina mühendisliği eğitimi alan öğrencilerde mesleğimlıe yönelik İlginin canlı olduğu ve mesleğe bilinçli bir yönelmenin olduğu gözlenmektedir Mühendislik öğrencileri arasında yapılan ankette bulunduğu bölümü ve üniversite 1. tercih olarak seçenlerin oranı %3.1 olmakla birlikte (Grafik 1), aynı ankette makina mühendisliği öğrencilerinin %84.2'sinln ilk üçtercihinin makina mühendisliği olduğu görülmektedir (Grafik 2), Bu sonuç Makina mühendisliği öğrencilerinin büyük çoğunluğunun İstediği üniversitede olmasa bile istediği bölümde okuduğunu göstermektedir. Grafik 1. MAKİNÂ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLİRİNİN BULUNDUĞU BÖLÜM Vi ÜNİVERSİTEYİ TiRCİH SIRASI 9

10

11 Use son sınıf öğrencilerinin İlk 3 tercihleri değerlendirildiğinde tercih edilen 2. meslek grubu olarak maklna mühendisliği görülmektedir (Grafik 4). Grafik 4, ÜSE SON SINIF ÖĞRENCILERİNİN ILK ÜÇ BÖLÜM TERCIHI Lise son sınıf öğrencileri üzerinde yapılan ankette saygın ve yüksek gelir sağlayan 5 mes- Sek içinde ilk sırayı mühendislik mesleği almaktadır (Grafik 5 ve 8), Mühendis tercihini belirtilen öğrencilerin yaklaşık %13'ü de rnakîna mühendisliği tercihini kullanmıştır (Grafik 7).

12 (Grafik 8)'den ise makina mühendisleri ve makina mühendisliği öğrencilerinin mesleği seç«me nedenleri belirlenmiştir. Bu grafikten de görüleceği gibi makina mühendisliğini seçme nedeni büyük oranda mesleğe duyulan ilgidir. Makina mühendisliği öğrencilerinin talep ettikleri gelir düzeyi ise (Grafik 9)'da gösterilmiş olup bu grafikteki değerlerde 6, TLIık bir ortalama gelir beklentisi hesaplanmaktadır. Bu beklenti talep olarak düşük olmakla birlikte gerçekçidir, Makina mühendislerine uyguladığımıı anketlerde çalışma yaşı gözönüne alınmaksızın ortalama gelir otomotiv endüstrisinde 9, TL, SMMierde 8,900,000TL ve Belediyelerde çalışan meslektaşlarımızda 6.700,000TL mertebesindedir. 12 ~ "^ _

13 Grilflk 9. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE YENİ MEZUN MAKİNÂ MÜHENDİSLERİNİN ALMASI GEREKEN ÜCRET Yukarıdaki verilerin özellikle anketlerden elde edilenlerinin %5 hata payı olduğu gözönüne alındığında mühendislik mesleğine yönelmenin ve meslek seçiminin tahmin edildiği kadar hatalı olmadığı, tercihlerle ilgi alanlarının büyük oranda çakıştığı görülmektedir. 13 " ^-^

14 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ PROFİLİ Cinsiyet ; Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin %111 kadın, %89 f u erkektir, Makina mühendisleri arasında yapılan anketlerden Belediyelerde çalışan makina mühendislerinin %13'ü, SMM'lerde çalışanların %1.81» otomotiv endüstrisinde çalışanların %1 A f I ve MMO İstanbul Şubesine kayıtlı makina mühendislerinin İse %5 f i kadındır. Aile Yapısı : Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin aile yapısı İncelendiğinde eğitim düzeyinin özellikle annede oldukça düşük olduğu, anne ve babanın her ikisinin de ilkokul ve altı eğitimin %50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz (Grafik 10). Grafik 10. MÂKİNÂ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EBEVEYNLERİNİN EĞİTİMİ Ebeveynlerin işleri araştırıldığında ise annenin genellikle ev hanımı olduğu, babanın işinin ise sırası ile ücretli maaşlı, kendi hesabına çalışan ve emekli seçenekleri arasında yaklaşık eşit dağıldığı görülmektedir (Grafik 11.a, Grafik 11,b). 14

15 Büyük bir çoğunluğunun aileleri il merkezinde yaşıyor olmakla birlikte (Grafik 12), yarısından fazlası Istanbul, Ankam ve İzmir'in dışındadır (Qrafik 13). İstanbul, Ankara ve İzmir'in dışındaki illerin ilçe ve köylerinden olanların oranı İse %25 mertebesindedir (Qrafik 14), 15

16

17 Teknik olmayan meslek liselerinden mezun olan makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin %751ni İmam Hatip Uses! mezunları oluşturmaktadır. Bu oran tüm meslek lisesi mezunlarının %14'ünü bulmaktadır. Söz konusu bölüm öğrencilerinin yalnızca yaklaşık %20'si İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerin ilçe ve köylerindeki liselerden mezun olmuştur (Grafik 16). Bu oran tek başına istanbul'daki liselerden mezun olanların oranından bile düşüktür.

18 18

19 Barınma : Öğrencilerin yaklaşık %40 f ı ailesi yanında kalırken, %351 yurt, otel, misafirhanelerde ve %351 de kiralık evlerde barınmaktadır (Grafik 18). Barınma ihtiyaçlarını kiralık ev ile çözen öğrencilerin bu tercihi yapma nedenleri ayrıca araştırılması gereken bir konudur. Bu tercih yurt olanaklarının yeterliliği ve niteliğinden kaynaklanan bir tercih İse %35 gibi yüksek orandaki öğrenci kesiminin bir problemini çözmeye yönelik önerileri geliştirmek gerekir, Grafik 18. MAKİNA MÜHİNDİSÜİİ ÖĞRENCİLİRİNİN BARINMA YERLERİ Yardımcı Donanım : Öğrencileri, mühendislik eğitimine yardımcı bilgi donanımı açısından ele aldığımızda; yaklaşık %70' inin yabancı dil bildiğini (Grafik 1 i) ; %50 f den fazlasının bilgisayar dili bildiğini (Grafik 20) ve bilgisayar dili bilenlerin %8rsinîn Fortran ve Basic dillerini bildiğini (Grafik 21) ve %17'sinin paket program kullanmayı bildiğini (Grafik 22) söyledikleri görüimektedir. Fakat bu bilgiler kişilerin kendilerini değerlendirmeleri olup, çok sağlıklı veriler olmadığı da gözönünde bulundurulmalıdır. Grafik 19, MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL BİLGİSİ 19

20

21 Kütüphane Kullanımı : Makina mühendisliği öğrencilerinin yaklaşık %2rsl kütüphaneden hiç yararlanmazken kütüphaneden yararlanma oranı 1. sınıflarda %50 f nin altında, 4. sınıflarda %90'nın üzerindedir. Kütüphaneden faydalanan 4, sınıf öğrencilerinin %70'e yakın kısmı ise kütüphaneyi nadiren kullanmaktadır (Grafik 23), Bu veriler ve üniversitelerin kütüphanelerinden derlenen bilgiler sonucunda kütüphane kullanımının yaygın olmadığı, buna karşılık üniversitelerimizin kütüphanelerinin olanaklarının da yayın sayısı, yayın yaşı ve çeşitliliği açısından yeterli olmadığı belirlemesi yapılabilir. Üniversite kütüphanelerinden öğrenci başına düşen yayın sayısı arasında değişirken kişi başına düşen kitap sayısı arasında değişmektedir. Kütüphanelerin takip ettiği süreli yayınlar ise öğrenci başına 0,02^0.11 arasında değişmektedir. Yayınlarda yabancı yayın oranı ise %10-%45 arasında değişmektedir. Kütüphanelerimizdeki yayınlarda yaşı 10 yıldan küçük olanların sayısı ise ihmal edilecek mertebededir, (%Q.Q2~%0.1), Kütüphanelerin klşî başına kullanım kapasiteleri İse sandalye olarak belirlenmiştir. Burada çalışan eleman sayısı İse kişiye bir eleman düşecek şekildedir. Grafik 23. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA BİÇİMLERİ

22 Gent! : Makina mühendisliği öğrencilerinin ancak yarısı her gün gazete okurken (Grafik 24), %40 p ı sürekli bir dergi takip ediyor (Grafik 25), izlenen gazete ve dergilerin oranları (Tablo 1) ve (Tablo 2) f de ayrıca detaylandırılmıştır. Öğrencilerin yaklaşık %8'i gelir getirici bir işte çalışmaktadır. 22

23 Gazeta Adı Okuma Yüzdesi Hürriyet 52.5 Milliyet 42,5 Sabah 41.1 Cumhuriyet 14.8 Zaman 10.4 Türkiye 6.3 Fotospör 4,3 Milli Gazete 3.6 Fotomaç 2,3 Özgür Gündem 1.9 Diğer. 4.0 Tablo 1, Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin okudukları günlük gazete ve okunma oranlan Süreli Yayın Adı Okuma Yüıdesİ BîîîmTeknık;...,,,,,,, 18.4 Aktüel..., J Mizah Dergileri 5,1 Sızıntı..,, 3.3 Nokta 3,0 Bilgisayar 2.7 Tempo., 2M Ekonomi,,, 2,2 Mühendis ve Makina 1.9 Auto Show,,,. 1,9 Oto Haber 1.6 Süreli Yayın Adı Okuma Yüıdesi Newsweek 1,4 Cuma Yörünge,...,.1.3 Playman,....1,1 Penthouse 1.0 Times,0,9 Playboy,»,,, 0,8 İslam,..0,8 Ortadoğu 0.7 Diğer Tablo i, Makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin sürekli izledikleri dergiler ve okunma oranları MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLAR! PROFİLİ Akademik Kariyer : Makina mühendisliği bölümlerindeki akademik kariyer dağılımı (Grafik 26)'de verilmiştir. Grafik 2 İ. ANKETİ CEVAPLANDIRAN ÖĞRETİM ELEMANLARI AKADEMİK KARİYERLERİNE GÖRE DAĞILIM 23

24 Öğretim Elamanlarının Eğitimlerinin Analizi : Öğretim elemanlarının %311 eğitiminin herhangi bir apmasını (Lisans, yüksek lisans, doktora) yurt dışında tamamlamış olup, bu özelliğin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimindeki dağılımları (Grafik 27) p de verilmiştir,

25 Öğretim elemanlarının yurt dışında öğretim elemanı olarak bulunma oranı %10'un altındadır (Grafik29), Yurtdışında öğretim elemanı olarak bulunma oranı metropol üniversiteleri mensuplarında taşra üniversitelerine göre oldukça yüksektir. Aynı şekilde eğitiminin herhangi bir aşamasını yurt dışında yapmış öğretim elemanlarının yurt dışında öğretim elemanı olarak görev yapmışlığı da diğerlerine göre oldukça yüksektir (Grafik 30). Grafik 29. MAKlNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURT DİŞİNDA ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK BULUNMA ORANI (GİNİL) Grafik 30. YURT DIŞI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OURAK BULUNMA ORANLARİ (METROPOL-TAŞRA ÜNİVERSİTESİ vö YURTİÇİ-YURTDIŞI EĞİTİMLİ OLMAYA GÖRE DAĞILIM) Metropoİ-taşra üniversitesi ayrımında İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa üniversiteleri metropol, diğer illerdeki üniversiteler taşra üniversitesi olarak adlandırılmıştır. Bu ayrıma göre öğretim elemanlarının dağılımı (Grafik 31 ) f de verilmiştir,

26 Araştırmacılık : Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı araştırma projelerine katılımı; akademik kariyer, metropol üniversitesine mensup olma veya olmama ve eğitiminin herhangi bir aşamasını yurtdışında tamamlamış olmasına bağlı olarak değişimler, (Grafik 32) f de gösteriimiştir.

27 Grafik 32. YURTİÇİ VE YURTDIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİNE KATILIM (Grafik 32) İncelendiğinde görülmektedir ki yurt dışı eğitim görmüş öğretim elemanlarının araştırma projelerine katılımı artmaktadır. 27

28 Meslek İçi Eğitim : Öğretim eieman-lannın %3Q f undan fazlası 2 yıldır hiçbir meslek içi eğitim etkinliğine katılmamışlardır. Bu oran araştırma görevlilerinde %53'e çıkarken diğer akademik kadrolarda %20iere düşmektedir. İki yıllık bir süre İçinde öğrtetim üyelerinin %20 f sin»n, araştırma görevlilerinin %S3'ünün bu tür bir etkinliğe katılmamış olması dikkat çekiimesi gereken bir noktadır (Grafik 33),

29 Yayınlar : Kitap oiarak Türkçe ve yabancı dilde yayına sahip olan ve oimayan öğretim elemanlarının oranı ve bu oranın araştırma görevlileri ve diğer öğretim elemanlarında nasıl farklılaştığı (Grafik 35)'de gösterilmektedir, Eğitiminin herhangi bir aşamasını yurt dışında yapmış olmanın Türkçe ve yabancı dilde teknik kitap yayınlamaya etkisi ise (Grafik 36) f de görülmektedir. Grafik 35. ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAYIN ÜRETİM YÜZDELERİ Grafik 36«YURTİÇİ VE YURTDIŞI EĞİTİMLİ YAYIN SAHİBİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAYIN ÜRETİM YÜZDELERİ 29

30 Araştırma görevlileri dışındaki öğretim elemanları kişi başına ortalama 1.2 Türkçe kitap yayınlamıştır. Yabancı kitap yayını ortalaması 0.36 kitap/kişidir. Kitap yayınlamış kişiler esas alındığında bu oran Türkçe yayınlardan kişi başına ortalama 3 kitap, yabancı dilde yayınlarda kişi başına ortalama 2.3 kitaptır. Aynı değerlendirmeyi teknik makale yayını sahibi olan öğretim elemanları için yaparsak bu oranın yükseldiğini görürüz (Grafik 36). Kişi başına ortalama makale sayısı Türkçede 5, yabancı dilde 2.6'dır. Makale yayını olan kişiler esas alındığında kişi başına ortalama makale sayısı Türkçede 7.6, yabancı dilde 5'tir. Yabancı Dil : Öğretim Elemanlarının yalnızca %0.8'i yabancı dil bilmemektedir. Diğer dillerle kıyaslandığında çok büyük oranda bilinen yabancı dil ingiiizcedir. Öğretim elemanlarının yabancı dil bilgisi ile ilgili detay (Tablo 3)'de ve (Tablo 4)'te verilmiştir. İNGİLİZCE ALMANCA FRANSİZCA BİLMİYOR ,., ,3 BİLİYOR İ5.S... 34, Çok İyi M ,4,,,,, Orta.. 1S ,6 Kötü ,6,. 3.8 Tablo 3. Makİna Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının bildikleri yabancı diller ve düzeyleri 30

31 YÜZDE BİLDİĞİ 1 YABANCİ DİL VAR,.ZZZWI' İngiliıee,,. 55 J Almanca,., Fransııoa *.»,,.» it 0.8 BİLDİĞİ 2 YAİANCI DİL VAR,28J İngili2e +Almanca İngîllıe +Fransızca,...,.. tt 7M Almanca+Frânsııça,,»,»,,,,»,»», 0.8 Almanca+Arapça 0,8 YÜZDE BİLDİĞİ 3 YABANCI DİL VAR ZZ lngj lıo +Almanca+Fransızca, 8.3 İngilîıe +Almanca+Japonca.... 1,5 İngilizce+Almanca+Arapça. 0.8 İngillıo + Fransızca+İtalyanca. 0.8 BİLDİĞİ 4 YASANCI DİL VAR 1,5 İnglllıc + Fransııca+Rusça+iulgarca 0,8 İngilizce+Almanca+Fransızca+İtalyanca 0.8 BİLDİĞİ YABANCI DİL YOK,,,., 0.8 Tablo 4» Mâkina Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının bildikleri yabancı dil sayıları Bilgisayar Kullanımı : Öğretim elemanlarının %38.6'sı bilgisayar sahibi olup %8411 herhangi bîr bilgisayar dili bilmektedir, Bildikleri bilgisayar dillerinin dağılımı (Grafik 37)'de gösterilmiştir. Grafik 37. Öğretim Elemanlarının bildikleri bilgisayar dilleri 31

32 Öğretim elemanlarının %59.8'i bilgisayar paket programı kullanıyor olup bilinen paket programların dökümü (Tablo 5) p de verilmiştir. Bilgisayar dili bilenlerin %65.8İ paket program kullanımını da bilmektedir Bilgisayar dili bilmeyenlerin %28.6'sı paket program kullanabilmektedir. SAYI % AUTO CAD HARWARD QRAPHICS, 23 17,4 WP., 17,..,mi LOTUS 14,,10,6 WS..10,., 7.6 FW,, 9,,,. 6,8 WINDOWS 9..,. 6,8 GHIWR1TIK WORD.. 6,,,, 4,5 EXCEL 6,. 4.8 QRÂPHÊR, ,8 MAC WORD, QUATROPRO SAYI % DERIVE,.,,,,,.,,,,..,4...»3,0 MATHEMATICA 4 3,0 ANSYS DBASE.»,,,.».,,,,,.., ,3 Q EDITH Q,.,,,,,,3 2,3 CW.,2,3 RAG TIME SAP 0.»,,3 2,3 MATH CAD 3 2,3 IDEAS SIGMA PLOT.,,,,1,0.8 SLIDE ,8 SAYI % PICTURE MAKER CRICKET GRAPH 1 0,8 MAC WRITE,,.,,.,,, ,8 TBC SUPER POINT FILEMAKER ABAQUES.,1 0,8 FLOTRÂN»,1,,..,.0,8 MUTHLAB ACS,,,.,,,.,...,.,,»,,,,,,,,,.,,,,,! QSi, 1,, 0.8 3D WORD PERFECT,,., BİLGİSAYAR DİLİ BİLİYOR YÜZDE 84.1 Bildiği 1 bilgisayar dili var Bildiği 2 bilgisayar dili var.,.,,,, Bildiği 3 bilgisayar dili var 28, Bildiği 4 bilgisayar dili var Bildiği 6 bilgisayar dili var 0.8 BİLGİSAYAR DİLİ BİLMİYOR 1S.0 labloi. Makina Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının kullandıkları paket programlar Tablo i. Makina Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının kaç tan bilgisayar dili bildikleri Birden fazla bilgisayar dili bilenlerin dağılımı ise (Tablo 6)'da verilmiştir. Genel : Makina mühendisliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin öğretim elemanlarının bilim adamı, eğitimci ve Öğrencilerle ilişkiler açısından değerlendirmesi (Grafik 38)'da gösterilmiştir. 32

33 Öğretim elemanlarının %6t4'ü yurt içi ve yurt dışı herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı iken TMMOB'ye üyelik oranı %37.9 f dur. Öğretim elemanlarının akademik çalışmlan için %23.5'l yabancı, %22 f sî ise yerli burslardan faydalanmıştır. Öğretim görevlilerinin akademik kariyerlerine göre aylık gelirleri (Tablo 7) f de verilmiştir. Profesör.., aooo , Doçent 7, ^ Yardımcı Doçent...., ,000 ÖğretîmGörevüsL,,, Araştr.Görevlisi 4,000,000-7, Tablo?. Makina Mühendisliği bolümü öğretim elemanlarının ortalama brüt gelirleri * Öğretim elemanlarının ortalama ders yükü 11 saat/hafta olup bu ortalama, yalnız ders yükü olanlar baz alındığında saat/haftadır. 33

34 MÄKlNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kontenjanlardan hareketle çıkartılan sınıf mevcutlan derslerin verimliliğini olumsuz olarak etkilkeyeceğj ortadadır. Bu durumun değerlendirmesi açısından Tablo 8 hazırlanmıştır. OKUL 1,SINIF 2,SINIF 3.SINIF 4.SINIF BOĞAZİÇİ ÛNV. GAZİANTEP ÜNV, İTÜ ÇUKUROVA ÜNV. GAZİ ÜNV, ZONGULDAK ÜNV. 9 EYLÜL ÜNV, KARADİNİZ ÜNV. SAKARYA CUM.ÜNV.-GECI CUM.ÜNV.-GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNV, ULUDAĞÜNV, İ Î Tablo 8. Makina Mühendisliği Bolümü Sınıf Mevcutları (Anket Uygulanan üniversiteler için) Kütüphane Olanakları : Üniversitelerimizin kütüphanelerinin yayın sayısı düşük, yayın yaşı ise oldukça yüksektir. Kütüphane niteliklerinin istenilen seviyede olmaması mevcut potansiyelin verimli kullanımını da olumsuz etkilemektedir. Sosyal Etkinlikler : Üniveristelerimizin spor ve konferans salonları ile ilgili veriler ise Tablo 9'da belirtilmiştir. Açık Spor Alanı,,,,.,,,, Kapalı Spor Alanı,,,,,, Konfrans Salonu.2,46m 2 /kişm2.25m 2 /klşi,0,98 m 2 /kişi-4.6m 2 /kişi.0.43 Tablo 9. Spor ve Konferans Salonu Alanları Laboratuvar Olanakları : İlgili bölümlerden derlenen bilgiler çok sağlıklı veriler olmamakla birlikte Taşra üniversitelerinde laboratuvariaria ilgili yatırımların neredeyse yok denecek seviyede olduğu buna 34

35 karşılık Metropol üniversitesinin ikisinden 150 ila 500 milyon gibi İki yatırım olduğu bilgisi alınmıştır. Sözkonusu yatırımların en son 1988 yılında yapıldığı belirlenmiştir, Üniversitelerimizde yapılabilecek farklı deney sayısı 6-31 arasında değişmekte olup, üniver* sitelerimizde ortalama olarak 16,6 farklı deney yapılabilmektedir, Yibanes Dil Eğitimi : Yabancı dil bilen öğrencilerin %86'sı bildikleri yabancı diii üniversitede öğrendiğini ifade etmektedir. Öğrencilerin %67,8İ yabancı dil derslerinin faydalı olmadığına inanmaktadır. İu çelişkili oranlar bu konuda sağlıklı değerlendirme yapılamayacağını göstermektedir«bilgisayar Eğitimi; Bilgisayar dili bilen öğrencilerin %72,8 p i, bilgisayar dili bilen öğretim elemanlarının %64'ü bu bilgiyi üniversitede edindiğini bildirmiştir. Paket program kullanmayı bilen makîna müğhendisliğî öğrencilerinin %36 f sı» paket program kullanmayı bilen öğretim elemanlarının %37.S f i bu bilgiyi üniversitede edinmiştir. Üniversitede bilgisayar dersi alanların bu eğitimi değerlendirmesi (Grafik 39)'de gösterilmiştir. Grifİk 39» MakinaMühendisliği öğrencilerin gör bilgisayar derslerinin kendilerine katkısı Bölüm öğrencilerinin üniversitenin bilgisayarından faydalanma oranları (Tablo 10)'de verilmiştir Üniversitelerdeki öğrenci başına düşen ortalama bilgisayar sayısı 0,054 f tür, 35

36 YÜZDE Kullanmamış,,.,,,,,,, 31.9 Bugün kadar 1-2 ktı kullandım, 10.S Yalmzûâ bilgisayar dersi alırken kullandım Arasıra kullanıyorum, 21*1 Çoğu laman kullanıyorum 7.7 Sürekli kullanıyorum, 2,2 Btlîrtmtmlf 1,4 Tablo 10. Makina Mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniv rsit d bilgisayar kullanım«proje Dersleri ı Öğretim elemanları proje derslerini (Tablo 11 )'de gösterildiği gibi yürütmekte olup bölüm öğrencilerinden proje dersi almış olanlarının bu dersler hakkındaki değerlendirmesi (Tablo 12)'de verilmiştir. YÜZDE Danışmanlık biçiminde Yalnızca kontrol...,... 12,20 Düzenli dtrs biçiminde,... 3,65 Tablo 11, Makina Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının proje derslerini yürütme biçimi Çok faydalı Faydalı Sınırlı da olsa faydası var... Faydalı değil ** Hiç faydalı değil Belirtmtmiş YÜZDE , ,4 Tablo 12. Makina Mühendisliği bölümü öğrencilerine proje derslerinin katkısı Laboratuvar Olanakları : Laboratuvarlann süre ve sayı açısından, öğretim görevlileri ve İaboratuvar çalışması yapmış öğrenciler tarafından değerlendirilmesi (Grafik 40)'te verilmiştir. Sayı ve süre olarak yetersiz bulunan iaboratuvar dersleri öğretim elemanları tarafından laboratuvar olanakları açısından da yetersiz bulunmaktadır (Grafik 41), Laboratuvar çalışmalarına katılmış öğrencilerin %61.5'I çalışmaları yetersiz bulurken (Grafik 42) bu çalışmaların kendilerine katkısını (Tablo 13) f deki gibi değerlendirmektedirler. 36

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI 01-02 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2015 2019) DİYARBAKIR OCAK - 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Toplumların gelişiminde eğitim önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler

SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler SONUÇ VE ÖNERİLER Stratejik Gelişme Alanları ve Çözüm Bekleyen Meseleler Köklü geçmişe sahip bir kurum olarak üniversite, son iki asırda modern ulus-devletlerin insan kaynağı ve bilimsel araştırma ihtiyacını

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı