KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir."

Transkript

1 1. Risk Odaklı İç Denetim Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi ve böylece olası risklerin daha etkin ve hızlı bir biçimde kontrolü "Risk Odaklı İç Denetim" lerle mümkün olmaktadır. Seminer bu yeni denetşm biçiminin daha fazla anlaşılmasını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir. Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Sistemlerinin Önemi İç Sistemlerin Önemini Artıran Gelişmeler Denetim, İç Denetim ve Control, İç Kontrol Kavramları Denetim ve Kontrol Arasındaki Farklar Risk Odaklı Denetim ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nda Yer Alan İç Sistemlere İlişkin Düzenlemeler Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik Risk Yönetimi İç Kontrol İç Kontrol ve Coso Yaklaşımı Bankacılıkta İç Kontrole Ilişkin Basel Prensipleri Kurum İçi Kontrol Kültürünün Oluşturulması İç Kontrol Mevzuatı İç Denetim Sistemi Bankalarda İç Denetim Sistemleri İç Denetim Mevzuatı Risk Odaklı Denetim (Rod) Risk Odaklı Denetim Nedir? Risk Odaklı Denetimin Kapsamı Risk Odaklı Denetimin Unsurları Risk Odaklı Denetimin Tarihsel Gelişimi Risk Odaklı Denetime Ilişkin Kabuller Rod ve Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar Risk Odaklı Denetimden Beklenen Faydalar Temel Teşkil Eden Risk Değerlendirme Süreci ve Kamu Tarafından Örnek Alınan Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Aşamaları Denetim Döngüsü Örnek Uygulamaları ile Bankacılıkta Risk Odaklı Denetimin Aşamaları KKBB 20 Eylül 2013 Ramazan Başak

2 2. Genel Bankacılık Eğitimi Seminerde, bankacılığın tarihi, gelişimi, fonksiyonları ve tüm bankacılık enstrümanları ile ilgili olarak bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Tüm birimlerde çalışan servis yetkilisi, uzman yardımcıları ve uzmanlara yöneliktir. Bankacılığa Giriş Bankacılığın Tarihi ve Gelişimi Bankacılığın Fonksiyonları Para İlişki Bankacılığı Bankaların Sınıflandırılması Bankaların Karşılaştırılması Banka Bilançosu Bankaların Faaliyet Konuları Bankacılık Ürünleri ve İşleyişi Bankaların Bölümleri Temel Kredi Prensibi Kredilerin Sınıflandırılması Teminatların Sınıflandırılması Kredi Süreci Finansal Analiz Finansal Analiz Yöntemleri Bankalarca Hazırlanan Kredi Paketi Aktif-Pasif Yönetimi Tanımı ve Önemi Aktif Pasif Yönetiminin Amaçları Banka Bilançosu Aktif Pasif Yapısı Şube Bilançosu Mevduat Şubesi / Kredi Şubesi Bankacılıkta Karşılaşılan Riskler Aktif-Pasif Komitesi Bankaların Gelir Kaynakları Bankaların Ortaklıklara İştirak Sınırlamaları Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR) Fiyatlama Politikaları Bilanço Yönetimi Müşteri Verimlilik Raporu Fon Yönetimi Bölümünün Önemi Fon Yönetimi Ürünleri KKBB Eylül 2013 Mustafa Savaşal

3 3. Vakalarla Kredi Analizi Kredi teklifi hazırlayan, onaylayan ve kredi takibinde bulunan banka çalışanlarının farklı vaka çalışmaları ile desteklenmiş eğitimle, Firmalarda iş döngüsünü analiz etmelerinin sağlanması, Firma mali verilerini doğru analiz ederek gerçek kredi ihtiyacının ortaya çıkarılması ve etkin kredilendirme teknikleri kullanılarak doğru kredi yapılandırmalarını oluşturmaları hedeflenmektedir. Şubelerde satış ve pazarlama kadrolarında çalışan Ticari/KOBİ müşteri temsilcileri, kredi tahsis ve kredi İzleme departmanlarında çalışan yetkililer katılabilir. Kredi Kültürü Kredi Analizlerinde Firmaya İlişkin Göz Önünde Tutulacak Etmenler Mali Tabloların İncelenerek Bankaları Yanıltıcı Kayıtların Tespiti Kredi ihtiyacının Tespiti Müşterinin İşdöngüsünün Anlaşılması Müşterinin Kullanabileceği Ürünlerin Tespiti Kredinin Yapılandırılması Riski Doğuran Faktörler Riskin Yönetimi Geri Ödeme Kaynaklarının Analizi Kredi Tekliflerinin Hazırlanması Değerlendirilmeleri Özellik Gösteren Krediler Vaka Çalışmaları KKBB 3-4 Ekim 2013 Dr. Uğur Özarslan 4. Kredilerin Tahsisi, Teminatlandırılması, İzlenmesine İlişkin Tüm Süreçler Seminerde, gerek yasal mevzuat, gerekse pratik uygulamalar çerçevesinde; kredi nev`ileri, özellikleri, Ticari nitelikli kredi tahsis süreçlerinden başlayıp, yasal takibe kadar olan tüm süreçlerin yönetilmesine ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır. Seminere şube ve genel müdürlükte konuya ilgi duyan her seviyedeki tüm çalışanlar katılabilir. Kredi Türleri, Nakit ve Gayrinakit Krediler, Özellikli Krediler, Teşvikli Krediler, İhracat, Yatırım ve Döviz Kredileri, Birbirlerinden Farklılıkları,

4 Bankacılık Kanunu nun Kredilere Yönelik Kısıtlamaları İstihbarat Süreci, Kredi Türlerinin Tahsis Özellikleri, Müşteriye Göre Farklılıkları Kredi Tahsisinde Müşteri Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Sektörleri ve Faaliyet Döngüleri İtibariyle Dikkat Edilecek Hususlar Kredi Teminatları, Özellikleri, Birbirlerinden Farklılıkları, Kuvvetli ve Zayıf Yönleri ile Tüm Bu Süreçlerde Dikkat Edilecek Hususlar Karşılık Yönetmeliği ve Buna Bağlı Olarak Kredi İzleme Kriterleri ile Uygulamaları KKBB Ekim 2013 Semih Kortel 5. Sorunlu Krediler Yönetimi ve Karşılıklar Kararnamesi Seminerin amacı, bankaların müşterilerine kullandırdıkları kredileri vadelerinde sorunsuz geri dönüşü esas olmakla birlikte, kredilerin geri dönüşlerinde olası gecikmelerin nedenlerini, sorunu önceden belirlemeye yönelik erken uyarı sinyalleri ile sorunun çözüm yollarını, sorun haline gelen kredilerle ilgili karşılıkların ayrılmasına yönelik "Karşılıklar Kararnamesi" hakkında katılımcıları bilgilendirmektir. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen banka çalışanları katılabilirler. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler Sorunlu Kredi Müşteri Tanımı Firmaların Kötüye Gidiş Nedenleri Sorunu Önceden Belirleme ve Erken Uyarı Sinyalleri Sorunlu Kredinin Yönetimi Örnek Vaka Çalışması Karşılıklar Kararnamesi ne Yönelik Usul ve Esaslar Karşılıklar Hakkında Genel Bilgi Karşılıklarla İlgili Dünya Uygulamaları 5411 Sayılı Bankalar Kanunu 48. ve 53. Madde Hükümleri Karşılıklar Kararnamesinin Amacı ve Bazı Tanımlar Krediler ve Diğer Alacakların Sınıflandırılması Donuk Alacaklar Krediler ve Diğer Alacakların Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar Genel Karşılıklar/Özel Karşılıklar/Teminatlar Özel Karşılıkların Hesaplanmasında Teminatların Dikkate Alınması Kredilerin ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması, Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması

5 KKBB Ekim 2013 Nahit Özen 6. Şirket Bilanço Yorumlama Teknikleri Seminerin amacı Genç bankacılara MT`lere ve banka faktoring yetkililerine bankacı gözü ve bakış açısı ile şirket bilançolarını okuma, yorumlama ve değerlendirme konusunda ipuçları ve yorumlama tekniklerini öğretmek, kazandırmak, bilgi ve becerilerini artırmaktır. Temel düzey mali analiz seminerine göre daha ileri düzeyde bir eğitim olması nedeniyle temel düzey mali analiz hedef kitlesindeki tüm personele yöneliktir. Mali Yapı Yorumlama Aracı Olarak Bilânçolar Basit Bilanço Yorumlamaları Gelir Tabloları Yorumlamaları Özvarlık Kalemlerinin Değerlendirilmesi ve Yorumlanmaları Alacaklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri Stoklardaki Birikimin Oranlara ve Mali Yapıya Etkileri Gelir Tablolasu ile Bilanço Arasında Yapılan Makyajlamalar Bilançolarda Yapılan Makyajlamalar Makyajlamalar Nasıl Anlaşılır, Nasıl Elimine Edilir Firmanın Toplam Finasman Giderleri Şubede veya Bankada Nasıl Hesaplanır. Üç Yıllık Karşılaştırmalı Gelir Tabloları Nasıl Yorumlanır Net Satışlardaki Reel Gelişme Nasıl Hesaplanır Üç Yıllık Bilançolar Nasıl Yorumlanır Bankacı Için Olmazsa Olmaz Altın Oranlar Hangileridir Müteahhit Firmalarda Analiz ve Yorum Nasıl Yapılır UFRS ye Göre Nakit Akım Tabloları Nasıl Düzenlenir UFRS ye Göre Düzenlenmiş Nakit Akım Tabloları Nasıl Yorumlanır KKBB 31 Ekim 1 Kasım 2013 Ercan Böncüoğlu 7. Geleceğin İnsan Kaynaklarına Pazarlama Yorumuyla Bakış Seminerde, geleceğin insan kaynaklarını, pazarlama bakış açısının sinerjisiyle yorumlamak amaçlanmıştır. Gelecekte fark yaratacak, ihtiyaç duyulacak insan kaynağına bu günden hazır olabilmek için sağlam bir alt yapı oluşturmak, hazırlanan planlamaları pazarlamacı yorumuyla hedef kitleye sunmak ve fark yaratmak, geleceğin insan kaynakları için, hangi becerilerin geliştirilmesinin öncelikli olduğunun katılımcılarla paylaşılması, gelişime katkı sağlayacak eğitim

6 alternatiflerinin de konuşulması, gelecek için bu günden farkındalığın yaratılması konuları üzerinde durulacaktır. Seminere, geleceği merak eden, vizyoner, pazarlama bakış açısıyla projelerinde fark yaratmak isteyen ve bir adım önde olmak isteyen, yenilikçi, başarılı insan kaynakları, banka eğitim akademileri bünyesindeki görevliler, departman yöneticileri katılabilir Gelecekte bizi neler bekliyor? Teknolojinin hayatımızda neleri değiştirmesi uzgörülüyor? Geleceğin iş hayatı nasıl şekillenecek? Günümüzün ve geleceğin çalışanları (iç müşteriler) ve hizmet verilen müşteriler Nasıl şekillenecekler? İhtiyaçları neler? Beklentileri neler? Beceriler nasıl geliştirilebilir? Eğitimler nasıl şekillenebilir? Geleceğin İnsan Kaynaklarına Pazarlamacı Yorumuyla Bakış Hedefler Stratejiler SWOT Analizi Aksiyonlar Bütçelemek Kontrol etmek Yeniden planlamak Pazarlama bakış açısıyla projeleri sunmak Çalışanlara (iç müşteriler) ve müşterilere Olaylara nasıl yaklaşmak fark yaratır Fayda sunmak İş hayatında yer alan üç jenerasyona da hitap edebilmek Projelerin lansman süreçleri için ipuçları Hikayelerin gücü Kalplerde yer etmek, akıllarda kalmak Hikayelerin gücü Sorular, katkılar ve kapanış KKBB 07 Kasım 2013 Evre Kızıltepe 8. Bankaların Karşılaştığı Güncel IT Riskleri ve Karşı Önlemler Seminer, IT geçmişi olmayan banka çalışanlarının/denetçilerin/yöneticilerin bankaların karşılaşabileceği IT tehditlerini anlamalarına, IT kökenli çalışanların ise suistimal risklerinin hangi IT kanallarından gerçekleştirilme ihtimalleri olabileceğini anlamalarına yönelik bir farkındalık eğitimidir. Bankaların IT

7 Mimarisi ve bunun Bilgi Güvenliği ile ilişkisi, güncel tehditler ve bu kanalların kullanılmasıyla gerçekleştirilmiş suistimaller ve karşı önlemler örneklerle açıklanmaktadır. Farkındalık niteliğindeki seminer, 1+ yıl bankacılık tecrübesi olan ve IT risklerini anlamaya çalışan her bankacıya yöneliktir. Tamamen teknolojiye dayalı günümüz bankacılığının, hemen hemen tüm çalışanlarının bu eğitimi alması önerilir. Bankaların IT Altyapı Mimarisi Networkler İşletim Sistemleri Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Uygulama Yazılımları Bilgi Güvenliği Evreni Tehditler ve Karşı Önlemler E-Bankacılıkta Güncel Suiistimal Trendleri. Online Bankacılık Suistimalleri Mobil Bankacılık Suiistimalleri Kart ve Diğer Ödeme Sistemleri Suistimalleri Dışarıdan Yapılan Saldırılar Hacking in ABC si Trojanlar Lucykcat Scam & Spam Sosyal Ağlarla İlgili Riskler: Facebook, Linked-in, Twitter Mobil Cihazların Güvenliği: Android, İOS Internet Güvenlik Tehditleri Sosyal Mühendislik Beyaz Yakalı (içeriden) Suistimalleri Sadece Teknoloji Kullanılarak Yapılan Suistimaller İş Süreçleri, İş Kontroller Ve It Kontrollerinin Açıkları Kullanılarak Yapılan Suistimaller Yöneticilerin Dahil Olduğu Büyük Suistimaller: Dealing/Modelling/İletişim/Değerleme(Valuation) Kombinasyonları Sosyal Mühendislik, IT ve İş Süreçleri Birlikte Kullanılarak Yapılan Suistimaller KKBB 8 Kasım 2013 Suat Albayrak 9. Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayatta kullandıkları pek çok finansal formül ve istatistiksel uygulamanın ms excel üzerinde nasıl uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece katılımcıların günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında yapılacaktır.

8 Seminere excelde finans bilgisini geliştirmek isteyen tüm kişiler katılabilir. Giriş: Etkin Bir Analiz Aracı Excel Veri Çekme ve Sıralama Metodları Veri Tabanlarında Fonksiyon Kullanımı Veri Tabanı Yönetilirken Kontrol Mekanizmaları Excel Finansal Kavramlar ve Fonksiyon Yazma Excelde Finansal ve Veritabanı Fonksiyonları Finansal Matematik Uygulamaları Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları Faiz Hesaplamaları Enterpolasyon Yöntemleri Nominal ve Efektif Faiz Oranları Bugünkü Değer Gelecekteki Değer Hesaplamaları İskonto Hesaplamaları Annuite Hesaplamaları ve Amortisman (geri ödeme) tablosu Yaşlandırma Bono ve Tahvil Hesaplamaları İskontolu Bono Fix Kuponlu Bono Eurobond Durasyon Konveksite Hesaplamaları Uygulamalar Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Net Bugünkü Değer İç Verim Oranı Farklı Süreli Yatırımlarda Net Bugünkü Değer Excel Bütçe Planlama ve Pivot Table Kullanımı Kredi Ödeme Hesaplamaları Eşit Taksit Ödemeli Kredi Hesaplamaları Ara Dönem Ödemeli Kredi Hesaplamaları Balon Ödemeli Kredi Hesaplamaları Esnek ve Düzensiz Ödemeli Kredi Hesaplamaları İstistiksel Analizler Tanımlayıcı İstatistikler Mod, Medyan, Ortalama Kurtosis, Skewnes Hesaplamaları Coefficient of Variation Volatilite Hesaplamaları MA EWMA GARCH Korelasyon ve Kovaryans Hesaplamaları Matris İşlemleri Dört İşlem Transpoze Olasılık Dağılımları

9 Rassal Sayı Üretme Normal Dağılım Lognormal Dağılım Histogram Çizimleri İleri Finans Uygulamaları Monte Carlo Simülasyonu ve Fiyatlama Gelir ve Maliyet Simülasyonları Kur ve Fiyat Simülasyonları Goal Seek ve Solver (Optimal Portföy ve Üretimin Bulunması) Data Analysis(Regresyon ve Yield Curve) Uygulamalar ve Genel Değerlendirmeler Excel in Güçlü Yanları Excel in Zayıf ve Eksik Tarafları KKBB Kasım 2013 Cahit Memiş Not: Seminer iki gün boyunca bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. 10. Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği Seminerin amacı, finansal karar alma ve finansal yönetim konularında kullanılan matematiği öğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitik mantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamaları yapmak ve bu işlemlerde HP ve Excel`in kullanımını göstermektir. Seminere, bankacılığa yeni başlayanlar, yönetici adayları, orta seviye yöneticiler, tüm pazarlama grubu çalışanları katılımda bulunabilir. Yüzde Hesap Yöntemi Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramı Basit Faiz Bileşik Faiz ve Gelecekteki Değer İskonto İşlemleri ve Bugünkü Değer Getirinin Enflasyondan Arındırılması Anüite Hesapları Proje Değerlendirmede Finansal Matematik Net Şimdiki Değer Yöntemi İç Verim Oranı Yöntemi Dinamik Geri Ödeme Süresi Yöntemi Banka İşlemlerinde Finansal Matematik Fonlama Maliyeti Açık Pozisyon Getirisi Forward (Vadeli) Kur Hesaplama Hazine Bonosu Fiyatlaması Tahvil Fiyatlaması

10 Bankacılık Ürünlerinin Fiyatlaması Döviz Kredilerinin Fiyatlaması Bireysel Kredilerin Fiyatlaması DCD Fiyatlaması Risk ve Getiri Hesaplamaları Standart Sapma Kovaryans ve Korelasyon Portföyün Getirisi ve Riski Beta Excel de Hesaplamalar KKBB Kasım 2013 Dr. Vedat Güven 11. Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi Bu seminer ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller ve bunların dikkat edilmesi gereken kısımları anlatılmaktadır. Ayrıca piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi detaylı anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve basel kriterlerine uyumun incelenmesi detaylı incelenecektir. Risk Yönetimi bölümlerinin denetimine katılacak veya denetim biriminde bu denetimleri kontrol edecek çalışanlar katılabilir. Temel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar Zaman Serileri ve Getiri Değişimi ve Uygulama alanları Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Volatilite Modelleri Olasılık Dağılımları ve Uygulamalar Verim Eğrisi Modelleri ve Faiz Hesaplamaları Stokastik Simulasyon Modelleri ve Kullanımı Monte Carlo Simulasyonu ve Kullanımı Piyasa Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyumun Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi Kullanılan Verim Eğrisi Modellerin Denetimi Kullanılan Volatilite Modellerinin Denetimi Olasılık Dağılımlarının Denetimi

11 VaR Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi VaR Modelinin Hesaplama Özellikleri ve Sonuçlarının Denetimi Stres Testi ve Senaryo Analizlerinin Özellikleri ve Denetimleri Recap ve Ecap Modeli Özellikleri ve Denetimi Limit Politikalarının Özellikleri ve Denetimi Raporların Özellikleri ve Denetimi Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Piyasa Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Kredi Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi Kredi Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Operasyonel Riske İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler Kullanılan/Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi Oprisk İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi Basel II Ye Uygun İçsel Oprisk Veri Tabanı ve Kayıp Veri Tabanının Özellikleri ve Denetimi Operasyonel Risklerin Transferi İçin Kullanılan Sigorta Poliçelerinin Oprisk Veri Tabanına Uyumuna İlişkin Özellikler ve Denetimi Operasyonel Risklerin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

12 KKBB 5 6 Aralık 2013 M. Barış Akçay Not: Seminerin iki gün boyunca bilgisayar uygulamalı gerçekleştirilecektir. 12. Bankacılık Muhasebesinde Dönem Sonu İşlemleri: Reeskontlar ve Karşılıklar Seminerde, katılımcıların krediler ile ilgili olarak ayrılması gereken genel ve özel karşılıklar ile aktif ve pasif hesaplarla ilgili olarak ayrılan reeskont ve karşılıkların muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu konularında bilgilenmeleri amaçlanmaktadır. Temel muhasebe bilgisine sahip bankacılıkta uygulanan yanısıra tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında bilgi sahibi katılımcılar katılabilir. Bankacılıkta Muhasebe ve Kural Ortamları Bankacılıkta Temel Mali Tablolar: Bilanço ve Gelir Tablosu Temel Mali Tablolar ve Muhasebenin Temel Kavramları Mali Tablolar İlkeleri Bankacılıkta Tekdüzen Hesap Planı Bankacılıkta Finansal Araçlar ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Krediler ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta İştirakler ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Menkuller ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Gayrimenkuller ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Mevduat ve Bunlarla İlgili Reeskontlar ve Karşılıklar Bankacılıkta Diğer Reeskontlar ve Karşılıklar KKBB Aralık 2013 Prof. Dr. Recep Pekdemir

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU

EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU 2014 2015 Dönemi Finansal Eğitim Faaliyetlerimiz Hakkında Özet Bilgiler: A-) Eğitim Merkezi Faaliyetleri Birliğimiz Eğitim Merkezi nde Eylül 2014 Haziran 2015 döneminde

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Mart 2015 ISSN: 1307-5683 3 İÇİNDEKİLER BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR AB ABD AEG AREAER A.Ş. BADES BCBS BDDK BDMK BIS BIST BKM BSCEE CAMELS CMF

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

PİYASA RİSKİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

PİYASA RİSKİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: PİYASA RİSKİ YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 55 BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ M. Hasan EKEN* - Hakan Gaygısız** ÖZET İçinde bulunduğumuz süreçte, tüm dünyayı etkisi altına almış mali

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık!

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık! 2013 Faaliyet Raporu Daha verimli bir geleceðe odaklandık! Anadolubank 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 05 Genel Müdür

Detaylı

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı