Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82"

Transkript

1 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz.

2 TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING. By downloding, opying, instlling or using the softwre you gree to this liense. If you do not gree to this liense, do not downlod, instll, opy or use the softwre. Intel Liense Agreement For Open Soure Computer Vision Lirry Copyright 2000, Intel Corportion, ll rights reserved. Third prty opyrights re property of their respetive owners. Redistriution nd use in soure nd inry forms, with or without modifition, re permitted provided tht the following onditions re met: Redistriution s of soure ode must retin the ove opyright notie, this list of onditions nd the following dislimer. Redistriution s in inry form must reprodue the ove opyright notie, this list of onditions nd the following dislimer in the doumenttion nd/or other mterils provided with the distriution. The nme of Intel Corportion my not e used to endorse or promote produts derived from this softwre without speifi prior written permission. This softwre is provided y the opyright holders nd ontriutors s is nd ny express or implied wrrnties, inluding, ut not limited to, the implied wrrnties of merhntility nd fitness for prtiulr purpose re dislimed. In no event shll Intel or ontriutors e lile for ny diret, indiret, inidentl, speil, exemplry, or onsequentil dmges (inluding, ut not limited to, prourement of sustitute goods or servies; loss of use, dt, or profits; or usiness interruption) however used nd on ny theory of liility, whether in ontrt, strit liility, or tort (inluding negligene or otherwise) rising in ny wy out of the use of this softwre, even if dvised of the possiility of suh dmge. All informtion provided relted to future Intel produts nd plns is preliminry nd sujet to hnge t ny time, without notie. SD, SD-3C, LLC'nin tesilli tiri mrksı vey tiri mrksıdır. ComptFlsh, Sndisk Corportion'ın tesilli tiri mrksı vey tiri mrksıdır. Memory Stik, Sony Corportion'ın tesilli tiri mrksı vey tiri mrksıdır. SmrtMedi, Toshi Corportion'ın tesilli tiri mrksı vey tiri mrksıdır. MultiMediCrd (MMC), Infineon Tehnologies AG'nin tesilli tiri mrksı vey tiri mrksıdır. xd-piture Crd, Fuji Photo Film Co. Ltd. nin tesilli tiri mrksı vey tiri mrksıdır. IBM, Interntionl Business Mhines Corportion'ın tesilli tiri mrksı vey tiri mrksıdır. Mirosoft, Windows ve Windows Vist, Mirosoft Corportion'ın tesilli tiri mrklrı vey tiri mrklrıdır. Bu kılvuzd dı geçen yzılımlrın mülkiyetine ship her şirketin, özel progrmlrın it Yzılım Lisns Sözleşmesi mevuttur. Bu kılvuzd elirtilen diğer tüm mrklr ve ürün dlrı ilgili şirketlerin tesilli tiri mrklrıdır. Ank, ve gii işretlerin çıklmlrı metin içinde çık şekilde elirtilmemiştir.

3 GİRİŞ GİRİŞ Bu mkineyi stın ldığınız için teşekkür ederiz. Bu mkineyi kullnmdn öne ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI nı dikktlie okuyun ve rdındn çeşitli fonksiyonlrın doğru kullnımı için u kılvuz üzerinde çlışın. Bununl irlikte, kılvuzu okumyı tmmldıktn sonr ileriki ir trihte yeniden şvurm ihtimlinize krşı kolylıkl erişeileeğiniz ir yerde sklyın. ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Mkineyi kullnmy şlmdn öne u güvenlik tlimtlrını okuyun. TEHLİKE - Elektrik çrpmsı riskini zltmk için 1 Kullnımdn hemen sonr, temizlik sırsınd, u kılvuzd hsedilen kım işlemlerini yprken y d mkineyle ilgileneek kimse olmdığınd mkinenin fişini mutlk prizden çıkrın. UYARI - Ynık, yngın, elektrik çrpmsı y d kişisel yrlnm riskini zltmk için. 2 Kullnım kılvuzundki yrlrı yprken dim mkineyi elektrik prizinden çıkrın. Mkinenin fişini çıkrmk için, kptmk mıyl mkineyi O konumun getirin, rdındn fişi tutup prizden çıkrın. Klodn çekmeyin. Mkineyi doğrudn prize tkın. Bir uztm klosu kullnmyın. Elektrik kesilirse mutlk mkinenizi prizden çıkrın. 3 Elektriksel Tehlikeler: Bu mkinenin, değer etiketinde elirtilen rlık dhilinde ir prize tkılmsı gerekir. Bunu ir DC güç kynğı y d invertöre ğlmyın. Ne tür ir güç kynğın ship olduğunuzdn emin değilseniz, klifiye ir elektrikçiyle tems geçin. Bu mkine sdee stın lındığı ülkede kullnım uygundur. 4 Klosund y d fişinde hsr vrs, düzgün çlışmıyors, düşürülmüş y d hsr görmüşse y d üniteye su dökülmüşse sl u mkineyi çlıştırmyın. İneleme, onrım, elektriksel y d meknik yrlm için mkineyi en ykın yetkili stııy götürün. Mkine sklndığınd y d kullnımdyken, ir koku, ısı, renk solmsı gii norml olmyn ir durum ile krşılşırsnız, mkineyi durdurun ve elektrik klosunu hemen prizden çıkrın. Mkineyi tşırken dim tşım kolunu kullnın. Mkinenin şk ir şekilde kldırılmsı mkineye hsr vereilir y d mkinenin düşmesine neden olilir ve u d yrlnmlr yol çilir. Mkineyi kldırırken, ni ve dikktsiz hreketlerden kçının, ksi tkdirde sırtınızı y d dizlerinizi initeilirsiniz. B-1

4 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 5 Çlışm lnınızı dim temiz tutun: Herhngi ir hv çıklığı tıklıyken mkineyi sl çlıştırmyın. Tiftik, toz ve kumş prçlrını mkinenin hvlndırm çıklıklrındn ve yk kontrolünden uzk tutun. Uztm klosu kullnmyın. Mkineyi doğrudn prize tkın. Herhngi ir çıklığ ynı isimler düşürmeyin y d sokmyın. Aerosol (sprey) ürünlerin kullnıldığı y d oksijen uygulmsı ypıln ortmlrd çlıştırmyın. Bir so y d ütü ynınd mkineyi kullnmyın. Aksi tkdirde, mkine, elektrik klosu y d dikilen giysiler tutuşrk yngın y d elektrik çrpmsın neden olilir. Bu mkineyi sit olmyn y d eğimli ms gii yerlere koymyın. Aksi tkdirde mkine düşerek yrlnmlr neden olilir. 6 Nkış sırsınd özellikle dikkt edilmelidir: İğneye dim çok dikkt edin. Eğilmiş y d hsrlı iğneleri kullnmyın. Prmklrınızı tüm hreketli prçlrdn uzk tutun. Mkine iğnesinin etrfın özellikle dikkt edilmelidir. İğne lnınd herhngi ir yrlm yprken mkineyi kptmk için O konumun getirin. Hsrlı y d uygun olmyn ir iğne plksı kullnmyın, ksi tkdirde iğne kırılilir. Nkış sırsınd kumşı itmeyin y d çekmeyin. 7 Bu mkine ir oyunk değildir: Mkineyi çouklrın ykınınd kullnırken çok dikkt edilmesi gerekir. Bu mkineyle irlikte verilen plstik tor çouklrdn uzk tutulmlı y d imh edilmelidir. Boğulm riskine krşı çouklrın poşet ile oynmsın sl izin vermeyin. Dış meknd kullnmyın. 8 Dh uzun hizmet ömrü için: Bu mkineyi sklrken, doğrudn güneş ışığı ln ve şırı nemli yerlerden kçının. Mkineyi ir ısıtıı, ütü, hlojen lm vey diğer sık nesnelerin ykınınd sklmyın vey kullnmyın. Dış muhfzyı ylnız nötr sunlrl vey deterjnlrl temizleyin. Mkineye ve muhfzsın zrr vereileeğinden, enzen, tiner ve meknik temizleme tozlrı kesinlikle kullnılmmlıdır. Herhngi ir tkımı, skı yğını, iğneyi y d diğer prçlrı değiştirirken vey tkrken, montj işleminin doğru ir şekilde ypılmsı için her zmn kullnım kılvuzun şvurun. 9 Onrım vey yrlm için: Lm ünitesi hsr gördüyse, yetkili stıı trfındn değiştirilmelidir. Herhngi ir rız olmsı vey yr gerekmesi durumund mkineyi kendiniz inelemek ve yrlmk için ilk olrk kullnım kılvuzunun rksınd ulunn sorun giderme tlosun kın. Sorun devm ederse, ulunduğunuz yerdeki Brother yetkili stıısın şvurun. Bu mkineyi sdee kılvuzd elirtilen m yönelik olrk kullnın. Bu kılvuzd yer ln, üretii trfındn tvsiye edilen ksesurlrı kullnın. Sdee u mkine ile irlikte verilen ryüz klosunu (USB klosu) kullnın. Sdee u mkine ile irlikte verilen sensör klemini kullnın. Sdee u mkine için özel tsrlnmış freyi kullnın. Bu kılvuzun içeriği ve u ürünün teknik özellikleri öneden her verilmeden değiştirileilir. İlve ürün ilgileri ve günellemeler için, dresindeki internet sitemizi ziyret edin B-2

5 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU TALİMATLARI SAKLAYIN Bu mkine evde kullnım için üretilmiştir. Güvenliklerinden sorumlu iri trfındn gözetilmedikçe y d ihzın kullnımıyl ilgili kendilerine tlimt verilmedikçe u ihz fiziksel, duyusl vey zihinsel engeli ulunn y d terüe ve ilgi eksikliği oln kişiler (ve çouklr) trfındn kullnılmmlıdır. Çouklrın denetimsiz olrk ihz ile oynmsın izin verilmemelidir. 8 yş ve üzeri çouklr ve terüe vey ilgi eksikliği oln vey fiziksel, lgısl vey zihinsel kpsitesi düşük kişiler, u ihzı, ihzın güvenli ir şekilde kullnımın dir tlimtlr verildikleri vey gözetim ltınd tutulduklrı tkdirde ve içerdiği tehlikeleri nlmlrı hlinde kullnilirler. Çouklr ihzl oynmmlıdır. Temizlik ve kullnıı kımı ir yetişkinin gözetim ltınd olmyn çouklr trfındn ypılmmlıdır. SADECE İNGİLTERE, İRLANDA, MALTA VE KIBRIS'TA BULUNAN KULLANICILAR İÇİN ÖNEMLİ Fiş sigortsının değiştirilmesi durumund, ASTA ile BS 1362 stndrtlrın onylnn, yni fiş üzerinde elirtilen ile işretini ve kım değerini tşıyn sigortlrı kullnın. Sigort kpğını her zmn değiştirin. Sigort kpğı olmyn fişleri sl kullnmyın. Kullnılk priz u mkinenin fişi için uygun değilse, doğru klo için yetkili stıınız ile tems geçin. B-3

6 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI B-4

7 BU MAKİNE İLE YAPABİLECEKLERİNİZ BU MAKİNE İLE YAPABİLECEKLERİNİZ B Temel işlemler Mkinenizi stın ldıktn sonr, mutlk, önelikle u ölümü okuyun. Bu ölüm, ilk kurulum prosedürleri ile u mkinenin dh kullnışlı fonksiyonlrı hkkınd ilgi verir. Bölüm 1 Bşlrken Önemli prçlrın ve ekrnlrın çlışmsını öğrenmek için Syf B-16 Bölüm 2 Sensör İşlevleri (Sensör işlevi ile dontılmış modeller için) Birlikte verilen sensör klemini kullnrk yeni fonksiyonu deneyin Syf B-52 E Nkış işleme Bu ölüm, u mkine ile tsrımlrın nkışını ypmk için tlimtlrı sunr. Bölüm 1, Nkış, mkinede sklnn nkış desenleri ve lınmış oln desenler hkkınd ilgiler sğlmktdır. Bölüm 2, Nkış Düzenleme, özel nkış oluşturmk için nkış desenlerinin düzenlenmesine ilişkin ilgiler sğlmktdır. Bölüm 1 Nkış Büyük nkış tsrımlrı için mksimum 30 m 18 m (yklşık 12 inç 7 inç) Syf E-2 Bölüm 2 Nkış Düzenleme Tsrımlr irleştirileilir, çevrileilir y d üyütüleilir Syf E-56 A Ek Bu ölüm, u mkinenin kullnılmsın yönelik önemli ilgiler sğlmktdır. Bölüm 1 Msur İşinin Oluşturulmsı Msur işinin nsıl oluşturulğını öğrenmek için Syf A-2 Bölüm 2 Bkım ve Sorun Giderme Arız giderme ipuçlrı ve konulrının ynınd mkinenizi en iyi durumd tutmy yönelik ilgiler de ulun. Syf A-14 B-5

8 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER B-6 TİCARİ MARKALAR GİRİŞ... 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI... 1 BU MAKİNE İLE YAPABİLECEKLERİNİZ... 5 MAKİNE PARÇALARI VE FONKSİYONLARININ ADLARI... 8 Mkine... 8 İğne ve Bskı Ayğı Bölümü... 9 Nkış Ünitesi... 9 Çlıştırm Düğmeleri Ürünle Birlikte Verilen Aksesurlr Seçenekler B Temel işlemler Bölüm1 Bşlrken 16 MAKİNENİN AÇILMASI/KAPATILMASI Mkinenizin İlk Kez Ayrlnmsı LCD EKRAN Mkine Ayr Modu Tuşunun Kullnılmsı Mkine Yrdım Tuşunun Kullnılmsı ALT İPLİĞİ TAKMA Msurnın Srılmsı Msurnın Ayrlnmsı ÜST İPLİĞİN TAKILMASI Üst İpliğin Tkılmsı Hızlı Çözülen İpliklerin Kullnımı NAKIŞ AYAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ Nkış Ayğının Çıkrılmsı Nkış Ayğının Tkılmsı İĞNENİN DEĞİŞTİRİLMESİ İğne Hkkınd NAKIŞTAN ÖNCE Adım Adım Nkış Nkış Ünitesi Hkkınd AKSESUARIN MAKİNEYE BAĞLANARAK FONKSİYONLARIN KULLANILMASI USB Ortmı y d Nkış Krtı Okuyuusu/USB Krtı Yzıı Modülünün Kullnımı* Mkinenin Bilgisyr Bğlnmsı USB Fre Kullnımı Bölüm2 Sensör İşlevleri (Sensör işlevi ile dontılmış modeller için) 52 SENSÖR KALEMİNİN BAĞLANMASI Sensör Klemi Tutuunun Kullnımı SENSÖR KALEMİNİN KULLANIMI Sensör Kleminin Kullnımı Sensör Klemi Hkkınd Önemli Bilgiler Sensör Kleminin Klire Edilmesi EMBROIDERY (NAKIŞ) / EMBROIDERY EDIT (NAKIŞ DÜZENLEME) MODUNDA SENSÖR FONKSİYONLARININ KULLANIMI Sensör Klemi ile Nkış Konumunun Belirlenmesi E Nkış işleme Bölüm1 Nkış 2 DESENLERİN SEÇİMİ... 3 Nkış Desenlerinin/Brother Özel Desenleri /Çiçekli Hrf Desenleri/Msur İşi Desenlerinin Seçilmesi... 4 Krkter Desenlerinin Seçilmesi... 5 Ksnk Desenlerinin Seçilmesi... 7 Nkış Krtlrındn Desenlerin Seçilmesi... 7 USB Ortmı/Bilgisyrdn Desenlerin Seçilmesi... 8 NAKIŞ EKRANININ GÖRÜNTÜLENMESİ... 9 KUMAŞIN HAZIRLANMASI Kumş Ütüyle Ypışn Sitleyiiler (Arklık) Ekleme Kumşın Nkış Ksnğı İçine Alınmsı Küçük Kumşlr y d Kumş Kenrlrın Nkış Ypılmsı NAKIŞ KASNAĞININ TAKILMASI DESEN KONUMUNUN ONAYLANMASI Desen Konumunun Kontrol Edilmesi Biten Desenin Önizlenmesi BİR NAKIŞ DESENİNİN DİKİLMESİ Nkış Çekii Ekleri Nkış Desenlerinin Dikilmesi Aplike Kullnn Nkış Desenlerinin Dikilmesi NAKIŞ İŞLEMİ SIRASINDA YAPILAN AYARLAMALAR Msurd İplik Klmzs Dikiş Sırsınd İplik Koprs Bştn Yeniden Bşltmk Güü Kpttıktn Sonr Nkış Devm Etmek NAKIŞ AYARLARININ YAPILMASI İplik Tnsiyonunun Ayrlnmsı Mekiğin Ayrlnmsı (Vid üzerinde Renk Yok) Otomtik İplik Kesme Fonksiyonunun Kullnımı (SON RENK KIRPMA) İplik Kırpm Fonksiyonunun Kullnımı (ATLAMA DİKİŞİ KIRPMA) Nkış Hızının Ayrlnmsı İplik Rengi Gösteriminin Değiştirilmesi Emroidery Frme Disply (Nkış Ksnğı Gösterimi) öğesinin değiştirilmesi DESENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Desenin Tşınmsı Desen ile İğnenin Hizlnmsı Desen Boyutunun Değiştirilmesi Desenin Döndürülmesi Yty Bir İkiz Görüntünün Yrtılmsı Düzenleme Ekrnının Büyütülmesi Yoğunluğun Değiştirilmesi (Sdee Alfe Krkteri ve Ksnk Desenleri) Alfe Krkteri Desenlerinin Renklerinin Değiştirilmesi Bğlı Krkterlerin Nkışının Ypılmsı Kesintisiz Nkış Ypm (Monokrom - Tek Renk Kullnımı) BELLEK FONKSİYONUNUN KULLANIMI Nkış Verisi Tlimtlrı Nkış Desenlerinin Mkinenin Belleğine Kydedilmesi Nkış Desenlerinin USB Ortmın Kydedilmesi Nkış Desenlerinin Bilgisyr Kydedilmesi Mkinenin Belleğinden Desenlerin Alınmsı USB Ortmındn Geri Çğırm Bilgisyrdn Geri Çğırm NAKIŞ UYGULAMALARI Bir Aplike Ypmk için ir Ksnk Deseninin Kullnımı (1) Bir Aplike Ypmk için ir Ksnk Deseninin Kullnımı (2) Ayrık Nkış Desenlerinin Dikilmesi Bölüm2 Nkış Düzenleme 56 FONKSİYONLARIN AÇIKLAMASI DÜZENLENECEK DESENLERİN SEÇİMİ Nkış Desenlerinin/Brother Özel Desenleri /Çiçekli Hrf Desenleri/Ksnk/Msur İşi Desenlerinin Seçilmesi Alfe Krkter Desenlerinin Seçilmesi... 59

9 İÇİNDEKİLER DESENLERİN DÜZENLENMESİ Desenin Tşınmsı Desenin Döndürülmesi Desen Boyutunun Değiştirilmesi Desenin Silinmesi %200 Büyütülmüş Ekrnd Desenlerin Görüntülenmesi Krkter Desenlerinin Ypılndırmsının Değiştirilmesi Krkter Boşluğunun Değiştirilmesi Krkter Boşluğunun Azltılmsı Birleşik Krkter Desenlerinin Ayrılmsı Bir Desendeki Her Alfe Krkterinin Renginin Değiştirilmesi Bğlı Krkterlerin Nkışının Ypılmsı İplik Renginin Değiştirilmesi Özel ir İplik Tlosunun Yrtılmsı Özel İplik Tlosundn ir Rengin Seçilmesi Yineleyen Desenlerin Tsrlnmsı Desenin Ard Ard Dikilmesi Bir Desenin Çoğltılmsı Düzenlemenin Ardındn DESENLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ Birleştirilmiş Desenlerin Düzenlenmesi Birleştirilmiş Desenlerin Dikilmesi ÇEŞİTLİ NAKIŞ FONKSİYONLARI Kesintisiz Nkış Ypm (Monokrom - Tek Renk Kullnımı) Teyel Nkışı BELLEK FONKSİYONUNUN KULLANIMI A Ek Bölüm1 Msur İşinin Oluşturulmsı 2 MASURA İŞİ HAKKINDA... 3 MASURA İŞİ İÇİN HAZIRLIK... 3 Gerekli Mlzemeler... 3 Üst İpliğin Tkılmsı... 4 Msur İpliğinin Hzırlnmsı... 4 MASURA İŞİ YARATMA... 8 Desenin Seçilmesi... 8 Nkış Bşlyın İPLİK TANSİYONUNUN AYARLANMASI SORUN GİDERME Bölüm2 Bkım ve Sorun Giderme 14 BAKIM Yğlm kısıtlmlrı Mkinenin sklnmsın ilişkin önlemler LCD Ekrnın Temizlenmesi Mkine Gövdesinin Temizlenmesi Yuvnın Temizlenmesi Mekik Alnındki Kesiinin Temizlenmesi Bkım Mesjı Hkkınd EKRANIN AYARLANMASI Ekrn Gösterim Prlklığının Ayrlnmsı Dokunmtik Pnel Arızlı SORUN GİDERME HATA MESAJLARI TEKNİK ÖZELLİKLER MAKİNENİZİN YAZILIMININ YÜKSELTİLMESİ USB Ortmı ile Yükseltme Prosedürü Bilgisyr ile Yükseltme Prosedürü Dizin B-7

10 MAKİNE PARÇALARI VE FONKSİYONLARININ ADLARI MAKİNE PARÇALARI VE FONKSİYONLARININ ADLARI Mkinenin çeşitli prçlrının dlrı ve fonksiyonlrı şğıd çıklnmıştır. Mkineyi kullnmdn öne, mkine prçlrının dlrını öğrenmek için u çıklmlrı dikktlie okuyun. Mkine Önden Görünüm Sğ trftn/arkdn Görünüm Üst kpk Mkineye iplik geçirmek ve msuryı srmk için üst kpğı çın. Ön tnsiyon diski Msur ipliğini srrken, ipliği ön tnsiyon diski çevresine dolyın. (syf B-31) Msuryı srmk için iplik kılvuzu Msur ipliğini srrken ipliği u iplik kılvuzundn geçirin. (syf B-31) d Boin pimi Boin pimine ir iplik oini tkın. (syf B-38) e Boin kpğı İplik oinini yerinde tutmk için oin kpğını kullnın. (syf B-38) f Ek oin pimi Boin ipliğini srmk için u oin pimini kullnın. (syf B-31) g Msur srıı Msuryı srrken msur srııyı kullnın. (syf B-31) h LCD (sıvı kristl ekrn) Seçili desen ve ht mesjlrı yrlrı LCD'de gösterilir. (syf B-20) i Hoprlör j Çlıştırm düğmeleri (5 düğme) Mkineyi çlıştırmk için u düğmeleri kullnın. (syf B-10) k Nkış ünitesi Nkış için nkış ünitesini tkın (syf B-47). l İplik kesii İplikleri kesilmek üzere iplik kesiiden geçirin. (syf B-40) m İplik kılvuzu plksı Üst ipliği tktığınızd, ipliği iplik kılvuzu plksındn geçirin. (syf B-38) Bskı yğı konnektörü LED işretçisine ship nkış yğı W+ prçsını ğlyın. (LED işretçili nkış yğı W+, elli modellerde opsiyoneldir.) (syf B-42) Kol Mkineyi tşırken, mutlk kolundn tşımy dikkt edin. Bskı yğı kolu Bskı yğını kldırmk ve indirmek için skı yğı kolunu kldırın ve indirin. (syf B-42) d Hv oşluğu Hv oşluğu, motor çevresindeki hvnın dolşmsını sğlr. Mkine kullnılırken hv oşluğunu kptmyın. e An güç düğmesi Mkineyi AÇMAK ve KAPATMAK için n güç düğmesini kullnın. (syf B-17) f Elektrik klosu prizi Elektrik klosunu mkine prizine tkın. (syf B-17) g Sensör klemi tutuu konnektörü (Sensör işlevi ile dontılmış modeller için) Verilen sensör klemi tutuuyu ğlyın. (syf B-53) h Sensör klemi jkı (Sensör işlevi ile dontılmış modeller için) Sensör klemini ğlyın. (syf B-53) i Bilgisyr için USB portu Bilgisyr ile mkine rsınd desenlerin lımı/ktrımı için USB klosunu USB portun tkın. (syf B-49, E-47) j Fre / ortm için USB portu Desenleri USB ortmın ktrmk/urdn lmk için, USB ortmını doğrudn USB portun tkın. (syf B-49, E-46) Fre ile çlışmk için USB freyi ğlyın. (syf B-50) k Ksnk İğneyi kldırmk ve indirmek için ksnğı kendinize (stin tersi yönde) doğru çevirin. Ksnk mkinenin önüne doğru çevrilmelidir. B-8

11 MAKİNE PARÇALARI VE FONKSİYONLARININ ADLARI İğne ve Bskı Ayğı Bölümü Nkış Ünitesi Nkış yğı vidsı Nkış yğını yerinde tutmk için nkış yğı vidsını kullnın. (syf B-42) Nkış yğı Nkış yğı, dh iyi dikiş tutrlılığı için kumş esnekliğini kontrol etmeye yrdımı olur. Çoğu mkine nkış işlemleri için LED işretçili nkış yğı W+ y d nkış yğı W kullnın. (syf B-42) Msur kpğı Msuryı yrlmk için msur kpğını çın. (syf B-36) d İğne plksı kpğı Yuvyı temizlemek için iğne plksı kpğını çıkrın. (syf E-22) e İğne plksı f İğne mili iplik kılvuzu Üst ipliği, iğne mili iplik kılvuzundn geçirin. (syf B-38) g İğne kelepçesi vidsı İğneyi yerinde tutmk için iğne kelepçesi vidsını kullnın. (syf B-45) Tşıyıı Tşıyıı, nkış sırsınd nkış ksnğını otomtik olrk hreket ettirir. (syf B-47) Ayırm düğmesi (nkış ünitesi ltınd ulunur) Nkış ünitesini çıkrmk için yırm düğmesine sın. (syf B-47) Nkış ksnğı tutuu Ksnğı yerine sitlemek için nkış ksnğını nkış ksnğı tutuuy tkın. (syf E-17) d Ksnk sitleme kolu Nkış ksnğını sitlemek için ksnk sitleme kolun stırın. (syf E-17) e Nkış ünitesi ğlntısı Nkış ünitesini tkrken nkış ünitesi ğlntısını ğlntı yuvsın yerleştirin. (syf B-47) DİKKAT Nkış ünitesini tkrken y d çıkrırken n güü KESİN. Nkış ksnğı ksnk tutuuy yerleştikten sonr, ksnk sitleme kolunun düzgün indirildiğinden emin olun. B-9

12 MAKİNE PARÇALARI VE FONKSİYONLARININ ADLARI Çlıştırm Düğmeleri Bşlt/Durdur düğmesi Nkış şlmk için u düğmeye sın. Düğme, mkinenin çlışm modun göre rengini değiştirir. Yeşil: Kırmızı: İğne Konumu düğmesi İğneyi kldırmk y d indirmek için u düğmeye sın. İplik Kesii düğmesi Mkine nkış hzırdır y d nkış ypmktdır. Mkine nkış ypmıyor. Fzl ipliği otomtik olrk kırpmk için nkışın rdındn u düğmeye sın. d Bskı Ayğı Kldırm düğmesi Nkış yğını indirmek ve kumş skı ypmk için u düğmeye sın. Nkış yğını kldırmk için u düğmeye yeniden sın. e Otomtik İplik Geçirme düğmesi İğneye otomtik olrk iplik geçirmek için u düğmeyi kullnın. DİKKAT İplikler kesildikten sonr iplik kesii düğmesine smyın. İğne kırılilir ve iplikler dolnilir y d mkineye hsr verileilir. B-10

13 MAKİNE PARÇALARI VE FONKSİYONLARININ ADLARI Ürünle Birlikte Verilen Aksesurlr 1* 2* /11 3 det iğne 90/14 1 iğne 75/11 2 det iğne * * 18* * 24 25* 26* * 30* 31* *Verilen ksesurlr ülkeler y d ölgelere göre değişiklik gösterir. B-11

14 MAKİNE PARÇALARI VE FONKSİYONLARININ ADLARI No. Prç Adı Prç Kodu Amerik Diğer 1 LED işretçili nkış yğı FLED1: XF (AB ölgesi) W+ (mkinede)* XF (diğer ölgeler) 2 Nkış yğı W (mkinede)* XF İğne seti X Yuvrlk uçlu iğne seti XD Msur 10 (Bir tnesi mkine üzerinde.) SA156 SFB: XA Dikiş söküü XF Mks XC Temizleme fırçsı X Tornvid (küçük) X Tornvid (üyük) XC Disk şekilli tornvid XC Dikey mkr pimi* XC Boin kpğı (küçük) Boin kpğı (ort) x 2 X (Bir tnesi mkine üzerinde.) 15 Boin kpğı (üyük) Boin kpğı (özel) XA Boin klipsi 10* XE Boin keçesi (mkinede)* X Boin filesi x 2 XA Nkış iğnesi plksı kpğı XE Dokunmtik klem (stylus) XA USB klosu XD Mekik (gri, msur işi için)* XE Msur kpğı (mkinede) XE Nkış ksnğı seti (ort) SA438 EF74: Y 10 m G 10 m XC (Y 4 inç G 4 inç)* 26 Nkış ksnğı seti (üyük) Y 18 m G 13 m (Y 7 inç G 5 inç)* 27 Nkış ksnğı seti (ekstr üyük) Y 30 m G 18 m (Y 12 inç G 7 inç) SA439 SA440 EF75: XC EF76: XC Brother poly #90 msur ipliği EBT-PE EBT-PEN: XC Sitleyii mlzeme* SA519 BM3: XE Sensör klemi* XF (AB ölgesi) XF (diğer ölgeler) 31 Klem tutuu* XF Toz kpğı XF Aksesur çntsı XC Kullnım kılvuzu Bu kılvuz 35 Quik Referene Guide (Hızlı Referns Kılvuzu) XF Kıs Dim u mkine için önerilen ksesurlrı kullnın. Msur kelepçelerinin msurlr yerleştirilmesi ipliğin msurdn çözülmesini önlemeye yrdımı olur. Ayrı msur kelepçelerini kptmk msurlrın güvenli ir şekilde sklnmsını ve düşmeleri hlinde etrf dğılmmlrını sğlr. Verilen ksesurlr ülke y d ölgeye göre değişiklik göstereilir. B-12

15 MAKİNE PARÇALARI VE FONKSİYONLARININ ADLARI Seçenekler Aşğıd, yetkili Brother yinizden yrı stın lınilen opsiyonel ksesurlr verilmiştir No. Prç Adı 1 Kre nkış ksnğı Y 15 m x G 15 m (Y 6 inç x G 6 inç) 2 LED işretçili nkış yğı W+ Prç Kodu Amerik Diğer SA448 (ABD) SA448C (Knd) SEF150: XF FLED1: XF (AB ölgesi) XF (diğer ölgeler) 3 Nkış yğı W XF Bordür nkış ksnğı Y 30 m x G 10 m (Y 12 inç x G 4 inç) SABF6200D1 (ABD) SABF6200D1C (Knd) 5 10 det oin stndı SA561 (ABD) SA561C (Knd) 6 Büyük oy oin ipliği stndı SA562 (ABD) SA562C (Knd) BF3: XF TS5: XF TS6: XF Nkış krtı Okuyuu SAECRI 8 Nkış krtı 9 Sitleyii mlzeme SA519 BM3: XE Sud çözünür sitleyii SA520 BM5: XE Msur işi kiti SABWRK1 (ABD) SABWRK1C (Knd) 11 USB fre XE BWRK1: XE Ynı ülkelerde stın lınn nkış krtlrı mkinenizle çlışmyilir. Mkinenize uygun oln opsiyonel ksesurlrın ve nkış krtlrının tüm listesi için size en ykın Brother stıısın gidin. Kıs Bsım sırsınd, urd verilen tüm özellikler doğrudur. Bzı özelliklerin öneden her verilmeden değiştirileileeğini lütfen unutmyın. B-13

16 MAKİNE PARÇALARI VE FONKSİYONLARININ ADLARI B-14

17 Temel işlemler Bu ölüm, ilk kurulum prosedürleri ile u mkinenin dh kullnışlı fonksiyonlrı hkkınd ilgi verir. Bu ölümdeki syf numrlrı B ile şlr. Bölüm1 Bşlrken...B-16 Bölüm2 Sensör İşlevleri (Sensör işlevi ile dontılmış modeller için)...b-52

18 BTemel işlemler Bölüm 1 Bşlrken MAKİNENİN AÇILMASI/KAPATILMASI...17 Mkinenizin İlk Kez Ayrlnmsı...18 LCD EKRAN...20 An Syf Ekrnı Tuş Fonksiyonlrı Mkine Ayr Modu Tuşunun Kullnılmsı...22 Eo Mode (Eko Modu) y d Shutoff Support Mode (Kptm Destek Modu) öğesinin seçilmesi Bir USB Fre Kullnılırken İşretçi Şeklinin Değiştirilmesi İlk Ekrn Gösteriminin Seçilmesi Ekrn Dilinin Seçilmesi Nkış Desenlerinin Ark Pln Renklerinin Değiştirilmesi Desen Küçük Resimleri Boyutunun Belirlenmesi Bir Ayrlr Ekrnı Resminin USB Ortmın Kydedilmesi Mkine Yrdım Tuşunun Kullnılmsı...29 ALT İPLİĞİ TAKMA...31 Msurnın Srılmsı...31 Ek Boin Piminin Kullnılmsı Boin Piminin Kullnımı Msur Srıı Ytğının Altındn Dolnn İpliğin Açılmsı Msurnın Ayrlnmsı...36 ÜST İPLİĞİN TAKILMASI...38 Üst İpliğin Tkılmsı...38 Hızlı Çözülen İpliklerin Kullnımı...41 Boin Filesinin Kullnılmsı NAKIŞ AYAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ...42 Nkış Ayğının Çıkrılmsı...42 Nkış Ayğının Tkılmsı...42 LED İşretçili Nkış Ayğı W+ ile İğne Düşme Noktsının Kontrolü (Sdee LED işretçi kullnn nkış yğı W+ için) LED İşretçisinin yrlnmsı (Sdee LED işretçi kullnn Nkış yğı W+ için) LED İşretçisinin Prlklığının Ayrlnmsı (Sdee LED işretçi kullnn Nkış yğı W+ için) İĞNENİN DEĞİŞTİRİLMESİ...45 İğne Hkkınd...46 NAKIŞTAN ÖNCE...46 Adım Adım Nkış...46 Nkış Ünitesi Hkkınd...47 Nkış Ünitesinin Çıkrılmsı Nkış Ünitesinin Tkılmsı AKSESUARIN MAKİNEYE BAĞLANARAK FONKSİYONLARIN KULLANILMASI...49 USB Ortmı y d Nkış Krtı Okuyuusu/USB Krtı Yzıı Modülünün Kullnımı*...49 Mkinenin Bilgisyr Bğlnmsı...49 USB Fre Kullnımı...50 Bir Tuş Tıklm Syflrın Değiştirilmesi... 50

19 MAKİNENİN AÇILMASI/KAPATILMASI MAKİNENİN AÇILMASI/KAPATILMASI UYARI Güç kynğı olrk sdee norml mesken elektriğini kullnın. Diğer güç kynklrının kullnılmsı yngın, elektrik çrpmsı vey mkinede hsr neden olilir. Elektrik klosundki fişlerin elektrik prizine ve mkinedeki elektrik klosu yuvsın sğlm ir şekilde tkıldığındn emin olun. Elektrik klosundki fişi kötü durumdki ir elektrik prizine tkmyın. Aşğıdki durumlrd n güç düğmesini KAPATIN ve fişi çekin: Mkinenin şın olmdığınızd Mkineyi kullndıktn sonr Mkine kullnılırken elektrik kesildiğinde Yetersiz ğlntı vey ğlntı olmmsı nedeniyle mkinenin düzgün çlışmmsı durumund Şimşekli ve yıldırımlı hv koşullrınd B 1 Bşlrken DİKKAT Sdee mkine ile irlikte verilen elektrik klosunu kullnın. Çok syıd şk ihz tkılıyken uztm klolrı vey çoklu priz dptörü kullnmyın. Yngın çıkilir vey elektrik çrpilir. Fişe eliniz ıslkken dokunmyın. Elektrik çrpilir. Mkinenin fişini çekerken dim öne n güç düğmesini KAPATIN. Prizden çıkrırken dim fişten tutun. Kloy sılmk kloy zrr vereilir vey yngın y d elektrik çrpmsın neden olilir. Elektrik klosunun kesilmesini, hsr görmesini, değiştirilmesini, güç uygulyrk ükülmesini, çekilmesini, eğilmesini vey srılmsını engelleyin. Klonun üzerine ğır nesneler koymyın. Kloyu ısıy mruz ırkmyın. Bu uygulmlr klonun hsr görmesine, yngın vey elektrik çrpmsın neden olilir. Klo vey fiş hsr görmüşse, kullnım devm etmeden öne mkinenizi onrılmk üzere yetkili stıınız götürün. Mkine uzun ir süre kullnılmyks elektrik klosunun fişini çekin. Aksi hlde yngın çıkilir. Mkineyle ilgileneek kimse olmdığınd, mkinenin n şlteri KAPATILMALI y d fiş prizden çıkrılmlıdır. Mkinede kım yprken y d kpklrı çıkrırken, mkinenin fişi çıkrılmlıdır. Temel işlemler B-17

20 MAKİNENİN AÇILMASI/KAPATILMASI Güç kynğı klosunu güç klosu yuvsın ve fişi de prize tkın. Mkinenizin İlk Kez Ayrlnmsı Mkineyi ilk çtığınızd, dili ve sti/trihi yerel dilinize ve stinize/trihinize göre yrlyın. Ayrlr ekrnı otomtik olrk göründüğünde şğıdki prosedürü tkip edin. Dilinizi yrlmk için ve öğelerine sın. An güç düğmesi Güç klosu Mkineyi çmk için n güç düğmesini I konumun çevirin. KAPALI AÇIK Kıs Mkine çıldığınd, iğne lnındn ir ses geleektir; u rızy işret etmez. Mkine çıldığınd, çılış filmi gösterilir. An syf ekrnını görüntülemek için ekrnd herhngi ir yere dokunun. St/trih yrı ypmk isteyip istemediğinizi teyit eden mesj ekrnı görünür. Sti/trihi yrlmk için, öğesine sın; yrı iptl etmek için, St/trih yr ekrnı görünür. d DİKKAT Ekrn sdee prmğınızl y d verilen dokunm klemiyle dokunun. Keskin ir klem, tornvid y d şk ir sert vey keskin isim kullnmyın. Ekrn sert içimde stırmy gerek yoktur. Çok sert smk y d sivri ir isim kullnmk ekrn zrr vereilir. Mkineyi kptmk için n güç düğmesini O konumun çevirin. B-18

21 MAKİNENİN AÇILMASI/KAPATILMASI d Sti/trihi yrlmk için y d B 1 Bşlrken d Ekrndki sti görüntülemek için sın. Yılı (YYYY), yı (MM) ve günü (DD) yrlyın. Görüntülemek için 24 st y d 12 st yrını seçin. d Geçerli zmnı yrlyın. Mkinenizi kullnmy şlmk için e St yrldığınız zmnın 0 sniyesinden şlr. Belirli ir süre mkineyi çmzsnız, yrldığınız trih/st silineilir. Temel işlemler B-19

22 LCD EKRAN LCD EKRAN DİKKAT Ekrn sdee prmğınızl y d verilen dokunm klemiyle dokunun. Keskin ir klem, tornvid y d şk ir sert vey keskin isim kullnmyın. Ekrn sert içimde stırmy gerek yoktur. Çok sert smk y d sivri ir isim kullnmk ekrn zrr vereilir. An Syf Ekrnı No. Ekrn Tuş Adı Açıklm Syf Emroidery (Nkış) Nkış ünitesini tkın ve desenleri işlemek için u tuş sın. E-3 tuşu Emroidery Edit (Nkış Düzenleme) tuşu Nkış desenlerini irleştirmek için u tuş sın. Emroidery Edit (Nkış Düzenleme) fonksiyonlrı ile, orijinl nkış desenleri y d ksnk desenleri de oluşturilirsiniz. E-57 B-20

23 LCD EKRAN Tuş Fonksiyonlrı B 1 Bşlrken e d No. Ekrn Tuş Adı Açıklm Syf An syf ekrnı tuşu An syf ekrnın dönmek ve frklı ir ktegori seçmek için gösterildiğinde Emroidery (Nkış) y d Emroidery Edit (Nkış Düzenleme) tuşun sın. B-20 St tuşu Sti yerel ste yrlmk için u tuş sın. B-18 Bskı yğı/iğne değişim tuşu İğneyi, skı yğını, v. değiştirmeden öne u tuş sın. Bu tuş, mkinenin çlışmsını önlemek için tüm tuşlrı ve düğme fonksiyonlrını kilitler. d Mkine yrdım tuşu Mkineyi kullnım hkkınd çıklmlrı görmek için u tuş sın. B-29 B-42 il B-45 e Mkine yr modu tuşu İğne duruş konumunu değiştirmek, çlışm sesi düzeyini değiştirmek, deseni y d ekrnı yrlmk ve diğer mkine yrlrını değiştirmek için u tuş sın. İlve çlışm ilgisi için, yukrıd listelenen syf referns numrsın kın. B-22 Temel işlemler B-21

24 LCD EKRAN Mkine Ayr Modu Tuşunun Kullnılmsı Vrsyıln mkine yrlrını değiştirmek için (iğne duruş konumu, nkış hızı, çılış ekrnı, v.) Kıs Frklı ir yrlr ekrnı görüntülemek için syf numrlrının ynındki y d d e f g h i i İğne duruş konumunun (mkine çlışmzken iğne konumu) yukrı y d şğı olmsını seçin. Dönüş tuşunu kullnırken şğı konumu seçin. Aşğıdki iki seknstn Needle Position - Stith Plement (İğne Konumu - Dikiş Yerleşimi) düğmesinin çlışmsını seçin. Needle Position - Stith Plement (İğne Konumu - Dikiş Yerleşimi) düğmesine her sılış: ON (AÇIK) iğneyi kldırır, indirilmeye ykın konumd unu durdurur rdındn indirir OFF (KAPALI) iğneyi kldırır, rdındn indirir Bir USB fre kullnılırken, işretçinin şeklini değiştirin (kz. syf B-25). d Upper nd Boin Thred Sensor (Üst ve Msur İpliği Sensörü) ON (AÇIK) y d OFF (KAPALI) öğesine çevirin. OFF (KAPALI) konumun çevrilirse, mkine ipliksiz kullnılilir. (kz. syf E-26) DİKKAT Upper nd Boin Thred Sensor (Üst ve Msur İpliği Sensörü), OFF (KAPALI) olrk yrlnırs, üst ipliği çıkrın. Mkine üst iplik tkılı olrk kullnılırs, mkine ipliğin dolnıp dolnmdığını lgılymyktır. Mkineyi dolnmış iplik ile kullnmyı sürdürmek hsr neden olilir. e Hoprlör ses düzeyini değiştirin. Dh yüksek ses için syıyı rtırın, dh düşük ses için zltın. f Eo Mode (Eko Modu) y d Shutoff Support Mode (Kptm Destek Modu) seçeneğini yrlyrk mkine güünü kydetmeyi seçin (kz. syf B-25). g Mkine çıldığınd gösterilen şlngıç ekrnını seçin (kz. syf B-25). h Ekrn dilini değiştirin (kz. syf B-26). i USB ortmın geçerli yrlr ekrnı resmini kydetmek için sın (kz. syf B-28). B-22

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

Sayın BERNINA Müşterisi, Yeni BERNINA ile keyifli ve yaratıcı saatler diliyorum.

Sayın BERNINA Müşterisi, Yeni BERNINA ile keyifli ve yaratıcı saatler diliyorum. BERNINA 710 Giriş Sayın BERNINA Müşterisi, Tebrikler! BERNINA üzerinde karar kıldınız ve böylece yıllarca keyifle kullanacağınız bir ürüne sahip oldunuz. 100 yılı aşkın bir süredir, aile şirketimiz müşteri

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan önce, lütfen bu

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Giriş TASKalfa 300i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını yapmanıza

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD5193-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD5193-00 TR NPD5193-00 TR Copyright Copyright Bu yayımın hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın yeniden üretilemez, bilgi alma sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi,

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

Nerede Bulabilirsiniz

Nerede Bulabilirsiniz Nerede Bulabilirsiniz Aradığınızı aşağıdaki listeden bulabilirsiniz: İçindekiler v-vi. sayfalara bakın Öğeleri, işlev veya menü adına göre bulun. Soru - Cevap Listesi vii-ix. sayfalara bakın Ne yapmak

Detaylı

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektör U300X/U250X U310W/U260W Kullanıcı Kılavuzu U250X ve U260W Kuzey Amerika da dağıtılmamaktadır. Model No. NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Dört sürümü, Haziran 2011 DLP ve BrillianColor, Texas

Detaylı

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar MS-A923 (V1.X) Sistemi Giriş İÇİNDEKİLER Telif Hakkı Uyarısı...iii Tescilli Markalar...iii A.B.D. Patent Numaraları...iii Revizyon Geçmişi...iii Yükseltme

Detaylı

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE AB-1351 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE B-1351 KULLNIM KILVUZU * CompactFlash(TM), bir.b.d şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER!. Makine (dikiş makinesi hakkında)...1 Kullanımla ilgili önlemler... 1

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

ACCUVEIN MODEL AV300 DAMAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu

ACCUVEIN MODEL AV300 DAMAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu ACCUVEIN MODEL AV300 DAMAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Aksesuarlar ve PC uygulaması da dahil olmak üzere AV300 damar görüntüleme sistemi için ayrıntılı kullanıcı bilgileri ve ürün teknik özellikleri,

Detaylı

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODEL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu TR8658 Birinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

Referans Kılavuzu Sürümü 3

Referans Kılavuzu Sürümü 3 Referans Kılavuzu Sürümü 3 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik...6 Giriş...7 Genel bakış...7 Yardım ve destek...7 Telefonunuzun bakımı...8 Tuşlar ve parçalar...9 Başlarken... 12 Paket içeriği...12 SIM kartı

Detaylı

Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide

Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide Regulatory Model: T07G Regulatory Type: T07G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31 Kullanıcı Kılavuzu Bu tarayıcıyı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. İçindekiler İçindekiler...2 Bölüm

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 32PFL3008T http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395200

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS 32PFL3008T http://tr.yourpdfguides.com/dref/5395200 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W Projektör L50W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-L50W 2. baskı Kasım 2011 DLP ve BrillianColor, Texas Instruments in ticari markalarıdır. IBM, International Business Machines Corporation ın ticari markası

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 1 Giriş Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 Giriş İçindekiler BÖLÜM 1: Giriş İçindekiler... 1-2 Yönetmelikler ve Bildirgeler... 1-4 FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi... 1-4 FCC Koşulları...

Detaylı