kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)"

Transkript

1 Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen dresini ziyret edin. Aririm klosunu henüz BAĞLAMAYIN. 1 Mkineyi kutusundn çıkrın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Gruu (Stndrt Toner Krtuşu dhildir) AC Güç Klosu Kullnım Kılvuzu CD-ROM (Windows ) (Mintosh ) Telefon Httı Klosu Hızlı Kurulum Kılvuzu UYARI Mkinenizin pketlemesinde plstik pketler kullnılır. Boğulm tehlikesini önlemek için lütfen u torlrı eekler ve çouklrdn uzk tutun. Kutud ulunn prçlr ülkenize ğlı olrk değişeilir. Mkinenizi geleekte nkliye etme ihtimlinize krşı tüm pketleme mlzemelerini ve kutuyu sklyın. Aririm klosu stndrt ir ksesur değildir. Kullnmk istediğiniz ririme uygun ririm klosunu stın lın (USB, Prlel y d Ağ). USB klosu Lütfen 2 metreden dh kıs ir USB 2.0 klosu (Tür A/B) kullndığınızdn emin olun. Bu sırd ririm klosunu BAĞLAMAYIN. Aririm klosu, MFL-Pro kurulum işlemi sırsınd ğlnktır. Bir USB klosu kullnırken ilgili klonun klvyenin USB ğlntı noktsı y d elektrikle eslenmeyen USB hu ı yerine ilgisyrınızın USB ğlntı noktsın ğlndığındn emin olun. Prlel klo 2 metreden dh uzun prlel ririm klosu KULLANMAYIN. IEEE 1284 uyumlu korumlı ir ririm klosu kullnın. Ağ klosu 10BASE-T vey 100BASE-TX Hızlı Ethernet Ağı için düz Ktegori5 (vey dh üstü) çift ükümlü klo kullnın. TUR Sürüm 0 1

2 Bu Kılvuzund kullnıln semoller UYARI DİKKAT UYARI, olsı yrlnmlrı önlemek için ypmnız gerekenleri söyler. DİKKAT, olsı küçük yrlnmlrdn skınmk vey önlemek için uygulmnız gereken işlemleri elirtir., olsı mkine sorunlrı vey mkine hsrı y d şk nesnelere hsr vermekten skınmk vey önlemek için uygulmnız gereken işlemleri çıklr. Elektrik Tehlikesi simgeleri sizi olsı elektrik çrpmlrın krşı uyrır. Sık Yüzey simgeleri sık mkine prçlrın dokunmmnız için uyrır. Kullnım Kılvuzu Yzılım Kullnım Kılvuzu Ağ Kullnım Kılvuzu Orty çıkn durumu nsıl ynıt vermenizi size söyleyen vey o nki işlemin diğer özelliklerle nsıl çlıştığıyl ilgili ipuçlrı veren notlr. Kullnım Kılvuzu, Yzılım Kullnım Kılvuzu vey Ağ Kullnım Kılvuzu n şvurulrı gösterir. CAUTION DİKKAT Mkineyi tşırken, tryıının ltındki yn tutm yerlerinden tutun. Mkineyi lttn tutrk TAŞIMAYIN. Mkine çevresinde örnekte gösterilen minimum oşluğu koruyun. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 2

3 2 Drum ünitesini ve toner krtuşu tertitını tkm d Tonerin tertit içinde düzgün dğılmsı için irkç def ynlr doğru hfifçe sllyın. Aririm klosunu henüz BAĞLAMAYIN. Tryıı mını koruyn koruyuu şerit ve filmi çıkrın. Ön kpk çm düğmesini sın ve ön kpğı çın. e Drum ünitesi tertitını yerine oturuny kdr mkinenin içine itin. 1 f Mkinenin ön kpğını kptın. Drum ünitesini ve toner krtuşu tertitını pketinden çıkrın. 3

4 3 Kğıt tepsisine kğıt yerleştirme d Kğıdı tepsiye yerleştirin ve kğıdın en çok kğıt işretinin ltınd olduğundn emin olun. Yzdırılk trf şğıy doğru kmlıdır. Kğıt tepsisini mkineden tmmen dışrı çekin. 1 Mvi kğıt kılvuzunu serest ırkm kolun srken, kğıt kılvuzlrını tepsiye yerleştirdiğiniz kğıt oyutun uyk içimde kydırın. Kılvuzlrın yuvlrd sit olduğundn emin olun. e f Düzgün esleme için kğıt kılvuzlrının kğıt kenrlrın tems ettiğinden emin olun. Kğıt tepsisini sıkı mkineye geri yerleştirin. Mkinenin içine tmmen girdiğinden emin olun. Kğıdın çıkış tepsisinden şğıy doğru kymsını önlemek için destek kntçığını çın. 1 Kğıt sıkışmlrı ve ynlış eslemeleri önlemek için kğıt yığınını iyie hvlndırın. 1 4

5 4 Tryıı kilidini çm Telefon httı klosunu ğlyın. Telefon httı klosunun ir uunu mkinedeki LINE işretli yuvy ve diğer uunu modüler duvr prizine ğlyın. Tryıı kilidini çmk için kolu gösterilen yönde itin. (Gri tryıı kilidi kolu elge esleyiisi ltınd sol rkd ulunur.) Güç klosunu ve telefon httını ğlm Aririm klosunu henüz BAĞLAMAYIN. Mkine güç nhtrının kplı olduğundn emin olun. AC güç klosunu mkineye ğlyın. Telefon httı klosu mkinedeki LINE işretli yuvy BAĞLANMALIDIR. UYARI Mkine toprk htlı fiş kullnrk toprklnmlıdır. Mkine prizden toprklndığındn, mkinenizi telefon httın ğldığınızd güç klosunu mkinenize ğlı tutrk kendinizi telefon ğındki olsı tehlikeli elektrik koşullrındn koruyilirsiniz. Benzer içimde, mkinenizi tşımk istediğinizde öne telefon httını sonr güç klosunu yırrk kendinizi koruyilirsiniz. AC güç klosunu AC prizine ğlyın. Güç nhtrını çın. LCD'de Tryıı Kilit. görünürse, hemen tryıı kilidini çın ve Durdur/Çık' sın. (Bkz. Tryıı kilidini çm syf 5.) 5

6 Tek telefon httını dış telefonl pylşıyorsnız, şğıd gösterildiği gii ğlyın. Dış telefonu ğlmdn öne, mkinedeki EXT. jkındn koruyuu kpğı çıkrın Dilinizi seçin LCD deki iletilerin dilini Türkçe vey İngilize olrk seçeilirsiniz. Menü' sın. 0' sın. 0' sın. d Dilinizi seçmek için vey düğmesine sın. OK' sın. e Durdur/Çık' sın. 1 İç telefon 2 Dış telefon Tek telefon httını dış telefon ynıtlm mkinesiyle pylşıyorsnız, şğıd gösterildiği gii ğlyın. Dış telefon ynıtlm mkinesini ğlmdn öne, mkinedeki EXT. jkındn koruyuu kpğı çıkrın. 1 Dış ynıtlm mkineniz vrs, lm modunu Hrii TAD olrk elirleyin. Bkz. Alm modunu seçme syf 7. Dh fzl ilgi için, Kullnım Kılvuzu'nd Bölüm 7'deki Dış TAD (telefon ynıtlm ygıtı) ğlm konusun kın. 6

7 7 Alm modunu seçme 8 LCD kontrstını elirleme (Gerekirse) Dört lm modu seçeneği vrdır: Ylnız Fx, Fx/Tel, Mnüel ve Hrii TAD. Mkinenizin telefon özelliklerini (vrs) vey mkine olrk ynı htt ğlı dış telefon y d dış telefon ynıtlm ygıtını kullnmk ister misiniz? Evet Dış telefon ynıtlm ygıtının sesli ileti işlevini kullnıyor musunuz? Hyır Mkinenin fks ve telefon çğrılrını otomtik olrk ynıtlmsını istiyor musunuz? Hyır Ylnız Fx Mkineniz her çğrıyı fks olrk ynıtlr. LCD yi okumkt zorlnıyorsnız kontrst yrını değiştirmeyi deneyin. Menü'ye sın. 1'e sın. 7'ye sın. d Kontrstı rtırmk için tuşun sın. e YA DA Kontrstı zltmk için OK' sın. Durdur/Çık' sın. tuşun sın. Evet Hyır Evet Fx/Tel Mkineniz httı denetler ve her çğrıyı ynıtlr. Çğrı fks değilse, çğrıyı ynıtlmnız için telefon zili çlr. Mnul Mnüel Telefon httını siz denetlersiniz ve her çğrıyı kendiniz ynıtlmlısınız. Hrii TAD Dış telefon ynıtlm ygıtı (TAD) her çğrıyı otomtik olrk ynıtlr. Sesli iletiler dış TAD'd kydedilir. Fks iletileri otomtik olrk yzdırılır. Menü'ye sın. 0' sın. 1'e sın. d Alm modunu seçmek için vey tuşun sın. OK' sın. e Durdur/Çık' sın. Dh fzl ilgi için, Kullnım Kılvuzu'nd Bölüm 6'dki Fks lm konusun kın. 7

8 9 Trih ve sti elirleme Mkine sti gösterir ve istsyon ID sini ypılndırırsnız gönderdiğiniz fkslr trih ve st ekleneektir. d Menü'ye sın. 0' sın. 2'ye sın. Çevirme tuşlrınd yılın son iki rkmını girin ve OK' sın. 02.Trih ve St g h 10 Sti çevirme tuşlrınd 24 st içiminde girin ve OK' sın. 02.Trih ve St 25/03/2009 St:15:25 Gir - Tmm Tuşu (örneğin, 3:25 Ö.S. için 1 5, 2 5 girin.) Durdur/Çık' sın. Kişisel ilgileri girme (istsyon kimliği) e f Yıl:2009 Gir - Tmm Tuşu (örneğin, 2009 için 0, 9 girin.) Çevirme tuşlrınd y için iki rkm girin ve OK' sın. 02.Trih ve St XX/XX/2009 Ay:03 Gir - Tmm Tuşu (örneğin, Mrt için 0, 3 girin.) Çevirme tuşlrınd gün için iki rkm girin ve OK' sın. 02.Trih ve St XX/03/2009 Gün:25 Gir - Tmm Tuşu (örneğin, 2, 5 girin.) Gönderdiğiniz tüm fks syflrınd yzdırılk d ve fks numrnızı kydetmelisiniz. Menü'ye sın. 0' sın. 3'e sın. d Çevirme tuşlrınd fks numrnızı (20 rkm kdr) girin ve OK' sın. 03.İst. Kimliği Fx:_ Gir - Tmm Tuşu e Çevirme tuşlrınd telefon numrnızı (20 rkm kdr) girin ve OK' sın. Telefon ve fks numrnız ynıys, ynı numryı yeniden girin. 03.İst. Kimliği Fx:XXXXXXXXXXX Tel:_ Gir - Tmm Tuşu 8

9 f g Adınızı girmek için (20 krktere kdr) çevirme tuşlrını kullnın ve OK' sın. 03.İst. Kimliği Fx:XXXXXXXXXXX Tel:XXXXXXXXXXX Ad:_ Gir - Tmm Tuşu Adınızı girmek için şğıdki çizelgeye kın. Son krkter olrk ynı tuş üzerindeki ir krkteri girmeniz gerekirse, imlei sğ tşımk için tuşun sın. Hrfi ynlış girdiniz ve değiştirmek istiyorsnız, imlei ynlış krktere tşımk için vey Tuş sın tuşun sın, Sil/Geri'ye sın. Bir def İki def Durdur/Çık'e sın. Üç def Dört def Beş def 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 Dh fzl ilgi için, Kullnım Kılvuzu'nd Metin Girme konusun kın. Ht yptıysnız ve yeniden şlmk istiyorsnız, Durdur/Çık' sın ve dım 'y geri gidin. 11 Fks İletim Rporu Brother mkineniz, fks gönderdiğinizde ony olrk kullnılileek İletim Ony Rporu ile dontılmıştır. Bu rpor lıının dını ve fks numrsını, iletim trihini, stini ve süresini, ktrıln syf syısını ve iletimin şrılı olup olmdığını gösterir. Fks İletim Rporunu kullnmk istiyorsnız Kullnım Kılvuzu nd Bölüm 11 Rporlrı Yzdırm y kın. 12 Tonlu ve dreli rm modunu elirleme Mkineniz Tonlu rm servisine uygun şekilde gelir. Dreli rm servisi kullnıyor olmnız hlinde rm modunu değiştirmeniz gerekir. Menü'ye sın. 0' sın. 4'e sın. d Puls (vey Ton) seçmek için vey e tuşun sın. OK' sın. Durdur/Çık' sın. 9

10 13 Telefon httı türünü seçme Mkinenizi fks göndermek y d lmk için PABX (PBX) y d ISDN kullnn ir htt ğlıyorsnız şğıdki işlemleri gerçekleştirerek telefon httı türünü de değiştirmeniz gerekir. Menü' sın. 0' sın. 6' sın. d vey tuşun srk PBX, ISDN vey Norml öğesini seçin. e OK' sın. Aşğıdkilerden irini uygulyın: ISDN vey Norml öğesini seçerseniz, dım h'ye gidin. PBX seçerseniz, dım e'ye gidin. Aşğıdkilerden irini uygulyın: O nki önek numrsını değiştirmek isterseniz, 1'e sın ve dım f'ye gidin. O nki önek numrsını değiştirmek istemezseniz, 2'ye sın ve dım h'ye gidin. Vrsyıln yr! dır. Tel/R'ye srsnız, LCD ekrnd! görünür. f Çevirme tuşlrınd Önek numrsını (5 rkm kdr) girin ve OK' sın. 0-9 syılrını, #, l ve! kullnilirsiniz. (! krkterini göstermek için Tel/R düğmesine sın.) Diğer numr vey krkterle! kullnmzsınız. Telefon sisteminiz zmn rlıklı geri rm gerektiriyors, rlığı girmek için Tel/R düğmesine sın. h 14 Durdur/Çık' sın. Otomtik yz sti Mkineyi, Yz Stini otomtik olrk değiştireek içimde yrlyilirsiniz. İlkhrd otomtik olrk kendini ir st ileri ve Sonhrd ir st geri lır. Menü' sın. 1' sın. 4' sın. d Açık vey Kplı seçmek için vey e PBX ve AKTARIM Mkine stndrt PSTN (Genel Telefon Şeekesi) httın ğlnmk üzere şlngıçt Norml olrk yrlnır. Fkt işyerlerinin irçoğund merkezi telefon sistemi y d Otomtik Özel Sntrl (PABX) kullnılmktdır. Mkineniz irçok PABX (PBX) tipine ğlnilir. Mkinenin yeniden rm özelliği, sdee zmn rlıklı geri rmyı (TBR) destekler. TBR, dış htlr erişeilmenizi y d rmlrı şk ir htt yönlendireilmenizi sğlyk şekilde çok syıd PABX (PBX) sistemi ile çlışilir. Özellik, Tel/R y sıldığınd çlışır. OK' sın. tuşun sın. Durdur/Çık' sın. g Açık vey Her Zmn seçmek için y d tuşun sın ve OK' sın. Açık seçerseniz, Tel/R (erknd! gösterilir) sıldığınd dış htt ulşırsınız. Her Zmn seçerseniz, Tel/R düğmesine smdn dış htt ulşilirsiniz. 10

11 15 Bğlntı türünüzü seçme USB Aririmi Kullnıılrı için Windows, syf 12'ye gidin Mintosh, syf 16'y gidin Prlel ririm klosu için Windows, syf 18'e gidin Windows Mintosh Windows USB Prlel Klolu Ağ için Windows, syf 22'ye gidin Mintosh, syf 26'y gidin Windows Server 2003/2008 için, CD-ROM'dki Ağ Kullnım Kılvuzu'n kın. Klolu Ağ Windows Mintosh 11

12 USB Windows USB Aririmi Kullnıılrı için (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 16 Yüklemeden öne 17 MFL-Pro Suite'ı yükleme Bilgisyrınızın AÇIK olduğundn ve Yönetii hklrıyl oturum çtığınızdn emin olun. USB klosunu henüz BAĞLAMAYIN. Çlışmkt oln progrmlrı kptın. USB Flsh ellek ihzının mkineye tkılı olmdığındn emin olun. İşletim sisteminize ğlı olrk ekrn frklı olilir. Temin edilen CD-ROM, SnSoft PperPort 11SE içerir. Bu yzılım Windows 2000 (SP4 vey üstü), XP (SP2 vey üstü), XP Professionl x64 Edition ve Windows Vist yı destekler. MFL-Pro Suite i kurmdn öne en son Windows Servie Pk e günelleyin. Zten ir ririm klosu ğldıysnız, kptın ve mkineyi AC prizinden çekin ve ilgisyrınızdn yırın. Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürüüsüne yerleştirin. Model dı ekrnı görünürse, mkinenizi seçin. Dil ekrnı görünürse, dilinizi seçin. Brother ekrnı otomtik olrk görünmezse, Bilgisyrım (Bilgisyr)' gidin, CD-ROM simgesini çift tıkltın ve rdındn Strt.exe'yi çift tıkltın. CD-ROM n menüsü görünür. İlk Kurulum' tıkltın. MFL-Pro Suite Kur' tıkltın. 12

13 USB Windows Kurulum otomtik olrk devm etmezse CD-ROM u çıkrtıp yeniden tkrk y d kök klsöründen Strt.exe progrmın çift tıklyrk n menüyü yeniden çın ve MFL-Pro Suite i kurmk için şmsındn devm edin. Windows Vist d Kullnıı Hesı Denetimi ekrnı görüntülendiği zmn İzin Ver e tıklyın. d SnSoft PperPort 11SE Lisns Sözleşmesi peneresi göründüğünde, yzılım Lisns Sözleşmesi'ni kul ediyorsnız Evet'i tıkltın. g h Yerel Bğlntı 'yı seçin ve rdındn İleri'yi tıkltın. Yükleme devm eder. PS sürüüsünü (Brother ın BR-Sript Sürüüsü) kurmk istiyorsnız Özel Kurulum u seçin ve rdındn ekrn yönergelerini izleyin. Özellikleri Seç ekrnı görüntülendiğinde PS Yzıı Sürüüsü nü kontrol edin ve rdındn ekrn yönergelerini izleyerek devm edin. Mkine durumu ve ht ildirimlerini ilgisyrınızdn izlemek istemiyorsnız, Durum Monitörünü etkinleştir işretini kldırın ve rdındn İleri'yi tıkltın. Windows USB Mintosh e f SnSoft PperPort 11SE yüklemesi otomtik olrk şltılır ve MFL-Pro Suite yüklemesini tkip eder. Brother MFL-Pro Suite Yzılımı Lisns Sözleşmesi peneresi göründüğünde, yzılım Lisns Sözleşmesi'ni kul ediyorsnız Evet'i tıkltın. Windows Vist için u ekrn görüntülendiğinden kutuuğu işretleyin ve kurulumu doğru şekilde tmmlmk için Yükle ye tıklyın. i Bu ekrn göründüğünde sonrki dım gidin. 13

14 USB Windows 18 USB klosu ğlm 19 Güç klosunu ğlm Mkineyi klvye üzerindeki USB ğlntı noktsın vey elektrikle eslenmeyen USB hu'ın BAĞLAMAYIN. Mkineyi doğrudn ilgisyrınız ğlyın. AC güç klosunu AC prizine ğlyın. Güç nhtrını çın. USB ririmi ğlyıısını kptn etiketi çıkrın. Yükleme otomtik olrk devm eder. Yükleme ekrnlrı rk rky görünür. Yükleme sırsınd herhngi ir ekrnı İPTAL ETMEYİN. Tüm ekrnlrın görünmesi irkç sniye süreilir. On-Line Kyıt ekrnı gösterildiğinde, seçiminizi ypın ve ekrn yönergelerini uygulyın. Kyıt işlemini tmmldığınızd, u penereye geri dönmek için we tryıısını kptın. Dh sonr İleri'yi tıkltın. USB klosunu mkinedeki semolüyle işretli USB ğlyıısın ğlyın. Dh sonr kloyu ilgisyrınız ğlyın. 14

15 USB Windows 20 Bitirme ve yeniden şltm Bilgisyrınızı yeniden şltmk için Son' tıkltın. Bilgisyrı yeniden şlttıktn sonr, Yönetii hklrıyl oturum çmlısınız. Windows USB Mintosh Yzılım kurulumu sırsınd ht mesjı görüntülenirse Bşlt/Tüm Progrmlr/Brother /MFC-XXXX de (MFC-XXXX model dınızdır) ulunn Kurulum Tnılr nı çlıştırın. Bu ekrn görünürse, yzılım günelleme yrını seçin ve Tmm öğesini tıkltın. Ürün yzılımı günellemesi için İnternet erişimi gereklidir. Bitti Yükleme rtık tmmlnmıştır. XML Kğıt Belirtimi Yzıı Sürüüsü XML Kğıt Belirtimi Yzıı Sürüüsü, XML Kğıt Belirtimi elgeleri kullnn uygulmlrdn yzdırırken en uygun sürüüdür. Lütfen dresindeki Brother Çözüm Merkezi'ne erişerek en son sürüüyü krşıdn indirin. 15

16 USB Mintosh USB Aririmi Kullnıılrı için (M OS X vey dh üstü) 16 Yüklemeden öne Mkinenizin elektriğe ğlı Mintosh 'unuzun AÇIK olduğundn emin olun. Yönetii hklrıyl oturum çmlısınız. USB Flsh ellek ihzının mkineye tkılı olmdığındn emin olun. USB klosunu mkinedeki semolüyle işretli USB ğlyıısın ğlyın. Dh sonr kloyu ilgisyrınız ğlyın. 17 USB klosu ğlm 18 MFL-Pro Suite'ı yükleme Mkineyi klvye üzerindeki USB ğlntı noktsın vey elektrikle eslenmeyen USB hu'ın BAĞLAMAYIN. Mkineyi doğrudn Mintosh 'unuz ğlyın. Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürüüsüne yerleştirin. USB ririmi ğlyıısını kptn etiketi çıkrın. Yüklemek için Strt Here OSX (OSX'i Burdn Bşlt)'ı çift tıkltın. Lütfen ekleyin, yzılımın kurulmsı irkç sniye süreilir. Kurulumun rdındn yzılımı kurmyı tmmlmk için Restrt (Yeniden Bşlt) ı tıkltın. PS sürüüsünü kurmk isterseniz CD-ROM dki Yzılım Kullnım Kılvuzu n kın. (Brother ın BR-Sript Sürüüsü) 16

17 USB Mintosh Brother yzılımı Brother ygıtını rr. Bu sırd şğıdki ekrn görünür. 19 Presto! PgeMnger'ı yükleme d Listeden mkineyi seçin ve rdındn OK (Tmm)'ı tıkltın. Presto! PgeMnger yüklendiğinde Brother ControlCenter2'ye OCR özelliği eklenir. Presto! PgeMnger ile fotoğrflrı ve elgeleri kolylıkl tryilir, pylşilir ve düzenleyeilirsiniz. Presto! PgeMnger'ı çift tıkltın ve ekrn yönergelerini uygulyın. Windows USB Mintosh e Bu ekrn göründüğünde, OK (Tmm)'ı tıkltın. MFL-Pro Suite yüklemesi tmmlnır. 17. syfdki 19. dım gidin. Bitti Yükleme rtık tmmlnmıştır. 17

18 Prlel Windows Prlel Aririm Kullnıılrı için (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition) 16 Yüklemeden öne 17 MFL-Pro Suite'ı yükleme Bilgisyrınızın AÇIK olduğundn ve Yönetii hklrıyl oturum çtığınızdn emin olun. Prlel klosunu henüz BAĞLAMAYIN. Çlışmkt oln progrmlrı kptın. USB Flsh ellek ihzının mkineye tkılı olmdığındn emin olun. İşletim sisteminize ğlı olrk ekrn frklı olilir. Temin edilen CD-ROM, SnSoft PperPort 11SE içerir. Bu yzılım Windows 2000 (SP4 vey üstü), XP (SP2 vey üstü) ve XP Professionl x64 Edition ı destekler. MFL-Pro Suite'i kurmdn öne en son Windows Servie Pk'e günelleyin. Zten ir ririm klosu ğldıysnız, kptın ve mkineyi AC prizinden çekin ve ilgisyrınızdn yırın. Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürüüsüne yerleştirin. Model dı ekrnı görünürse, mkinenizi seçin. Dil ekrnı görünürse, dilinizi seçin. Brother ekrnı otomtik olrk görünmezse, Bilgisyrım (Bilgisyr)' gidin, CD-ROM simgesini çift tıkltın ve rdındn Strt.exe'yi çift tıkltın. CD-ROM n menüsü görünür. İlk Kurulum' tıkltın. MFL-Pro Suite Kur' tıkltın. 18

19 d Prlel Kurulum otomtik olrk devm etmezse CD-ROM u çıkrtıp yeniden tkrk y d kök klsöründen Strt.exe progrmın çift tıklyrk n menüyü yeniden çın ve MFL-Pro Suite i kurmk için şmsındn devm edin. SnSoft PperPort 11SE Lisns Sözleşmesi peneresi göründüğünde, yzılım Lisns Sözleşmesi'ni kul ediyorsnız Evet i tıkltın. h i Windows Mkine durumu ve ht ildirimlerini ilgisyrınızdn izlemek istemiyorsnız, Durum Monitörünü etkinleştir işretini kldırın ve rdındn İleri'yi tıkltın. Bu ekrn göründüğünde sonrki dım gidin. e f SnSoft PperPort 11SE yüklemesi otomtik olrk şltılır ve MFL-Pro Suite yüklemesini tkip eder. Brother MFL-Pro Suite Yzılımı Lisns Sözleşmesi peneresi göründüğünde, yzılım Lisns Sözleşmesi'ni kul ediyorsnız Evet'i tıkltın. Prlel Windows g Yerel Bğlntı 'yı seçin ve rdındn İleri'yi tıkltın. Yükleme devm eder. PS sürüüsünü (Brother ın BR-Sript Sürüüsü) kurmk istiyorsnız Özel Kurulum u seçin ve rdındn ekrn yönergelerini izleyin. Özellikleri Seç ekrnı görüntülendiğinde PS Yzıı Sürüüsü nü kontrol edin ve rdındn ekrn yönergelerini izleyerek devm edin. 19

20 Prlel Windows 18 Prlel kloyu ğlm Aşğıdkilerden irini uygulyın: Windows 2000 Professionl kullnıılrı için, İleri'yi tıkltın. Mkineyi doğrudn ilgisyrınız ğlyın. Prlel ririm klosunu ilgisyrınız ve rdındn mkineye ğlyın. Bu ekrn görünürse, Tmm'ı tıkltın. 19 Güç klosunu ğlm AC güç klosunu AC prizine ğlyın. Güç nhtrını çın. Yükleme otomtik olrk devm eder. Yükleme ekrnlrı rk rky görünür. Windows XP/XP Professionl x64 Edition kullnıılrı için, Brother sürüülerinin yüklemesi otomtik olrk şltıldığındn ir süre ekleyin. Ekrnlr rk rky görünür. Yükleme sırsınd herhngi ir ekrnı İPTAL ETMEYİN. Tüm ekrnlrın görünmesi irkç sniye süreilir. On-Line Kyıt ekrnı gösterildiğinde, seçiminizi ypın ve ekrn yönergelerini uygulyın. Kyıt işlemini tmmldığınızd, u penereye geri dönmek için we tryıısını kptın. Dh sonr İleri'yi tıkltın. 20

21 Prlel Windows 20 Bitirme ve yeniden şltm Bilgisyrınızı yeniden şltmk için Son' tıkltın. Bilgisyrı yeniden şlttıktn sonr, Yönetii hklrıyl oturum çmlısınız. Yzılım kurulumu sırsınd ht mesjı görüntülenirse Bşlt/Tüm Progrmlr/Brother /MFC-XXXX LPT'de (MFC-XXXX model dınızdır) ulunn Kurulum Tnılr'nı çlıştırın. Bu ekrn görünürse, yzılım günelleme yrını seçin ve Tmm öğesini tıkltın. Prlel Windows Ürün yzılımı günellemesi için İnternet erişimi gereklidir. Bitti Yükleme rtık tmmlnmıştır. XML Kğıt Belirtimi Yzıı Sürüüsü XML Kğıt Belirtimi Yzıı Sürüüsü, XML Kğıt Belirtimi elgeleri kullnn uygulmlrdn yzdırırken en uygun sürüüdür. Lütfen dresindeki Brother Çözüm Merkezi'ne erişerek en son sürüüyü krşıdn indirin. 21

22 Klolu Ağ Windows Klolu Ağ Aririmi Kullnıılrı için (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 16 Yüklemeden öne 17 Ağ klosu ğlm Bilgisyrınızın AÇIK olduğundn ve Yönetii hklrıyl oturum çtığınızdn emin olun. Çlışmkt oln progrmlrı kptın. USB Flsh ellek ihzının mkineye tkılı olmdığındn emin olun. İşletim sisteminize ğlı olrk ekrn frklı olilir. Temin edilen CD-ROM, SnSoft PperPort 11SE içerir. Bu yzılım Windows 2000 (SP4 vey üstü), XP (SP2 vey üstü), XP Professionl x64 Edition ve Windows Vist 'yı destekler. MFL-Pro Suite i kurmdn öne en son Windows Servie Pk e günelleyin. Yükleme süresinde tüm kişisel güvenlik duvrı (Windows güvenlik duvrı dışınd), sus yzılım önleme vey virüs korum uygulmlrını devre dışı ırkın. Mkineyi AC prizinden çekin. Ağ ririmi klosunu semolüyle işretli LAN ğlyıısın ve rdındn hu'ınızdki oş ir ğlntı noktsın ğlyın. 18 Güç klosunu ğlm AC güç klosunu AC prizine ğlyın. Güç nhtrını çın. 22

23 19 Klolu Ağ MFL-Pro Suite'ı yükleme Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürüüsüne yerleştirin. Model dı ekrnı görünürse, mkinenizi seçin. Dil ekrnı görünürse, dilinizi seçin. Windows Kurulum otomtik olrk devm etmezse CD-ROM'u çıkrtıp yeniden tkrk y d kök klsöründen Strt.exe progrmın çift tıklyrk n menüyü yeniden çın ve MFL-Pro Suite'i kurmk için şmsındn devm edin. Windows Vist 'd Kullnıı Hesı Denetimi ekrnı görüntülendiği zmn İzin Ver'e tıklyın. Brother ekrnı otomtik olrk görünmezse, Bilgisyrım (Bilgisyr)' gidin, CD-ROM simgesini çift tıkltın ve rdındn Strt.exe'yi çift tıkltın. CD-ROM n menüsü görünür. İlk Kurulum' tıkltın. d SnSoft PperPort 11SE Lisns Sözleşmesi peneresi göründüğünde, yzılım Lisns Sözleşmesi'ni kul ediyorsnız Evet'i tıkltın. MFL-Pro Suite Kur' tıkltın. e f SnSoft PperPort 11SE yüklemesi otomtik olrk şltılır ve MFL-Pro Suite yüklemesini tkip eder. Brother MFL-Pro Suite Yzılımı Lisns Sözleşmesi peneresi göründüğünde, yzılım Lisns Sözleşmesi'ni kul ediyorsnız Evet'i tıkltın. Klolu Ağ Windows Mintosh 23

24 g Klolu Ağ Ağ Bğlntısı'nı seçin ve rdındn İleri'yi tıkltın. Windows Mkinenizin IP dresini ve düğüm dını Ağ Ypılndırm Listesini yzdırrk göreilirsiniz. Bkz. Ağ Ypılndırm Listesini Yzdırın syf 30. Mkineniz ğd ulunmzs, şğıdki ekrn görünür. h PS sürüüsünü (Brother'ın BR-Sript Sürüüsü) kurmk istiyorsnız Özel Kurulum'u seçin ve rdındn ekrn yönergelerini izleyin. Özellikleri Seç ekrnı görüntülendiğinde PS Yzıı Sürüüsü'nü kontrol edin ve rdındn ekrn yönergelerini izleyerek devm edin. Windows XP SP2/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist kullnıılrı için, u ekrn göründüğünde, Ağ ğlntısını etkinleştirmek ve kurulum devm etmek için Güvenlik Duvrı port yrlrını değiştir. (Önerilir)'i seçin ve İleri'yi tıkltın. Ekrn yönergelerini uygulyrk ğ yrınızı doğrulyın. Mkine ğınızd kullnmk için henüz ypılndırılmdıys, şğıdki ekrn görünür. i Windows Güvenlik Duvrı kullnıyorsnız, şğıdki ğ ğlntı noktlrını eklemeyle ilgili ilgiler için yzılımınızın Kullnım Kılvuzu'n kın. Ağd trm için UDP ğlntı noktsını ekleyin. Bilgisyr Fks lm için UDP ğlntı noktsını ekleyin. Ağ ğlntınızd hl sorun vrs, 137 UDP ğlntı noktsını ekleyin. Mkine ğınız için ypılndırıldıys, listeden mkineyi seçin ve İleri'yi tıkltın. j k Tmm'ı ve rdındn IP Adresini ypılndır'ı tıkltın. Ekrn yönergelerini uygulyrk mkinenize ğınız için uygun IP dresini girin. Mkine durumu ve ht ildirimlerini ilgisyrınızdn izlemek istemiyorsnız, Durum Monitörünü etkinleştir işretini kldırın ve rdındn İleri'yi tıkltın. Brother sürüülerinin yüklemesi otomtik olrk şltılır. Yükleme ekrnlrı rk rky görünür. Yükleme sırsınd herhngi ir ekrnı İPTAL ETMEYİN. Tüm ekrnlrın görünmesi irkç sniye süreilir. 24

25 Klolu Ağ Windows Vist için u ekrn görüntülendiğinden kutuuğu işretleyin ve kurulumu doğru şekilde tmmlmk için Yükle'ye tıklyın. Windows Bu ekrn görünürse, yzılım günelleme yrını seçin ve Tmm öğesini tıkltın. l On-Line Kyıt ekrnı gösterildiğinde, seçiminizi ypın ve ekrn yönergelerini uygulyın. Kyıt işlemini tmmldığınızd, u penereye geri dönmek için we tryıısını kptın. Dh sonr İleri'yi tıkltın. Ürün yzılımı günellemesi için İnternet erişimi gereklidir. 21 MFL-Pro Suite i diğer ilgisyrlr kurm (Gerekliyse) Mkinenizi ğ üzerinde irden fzl ilgisyrl kullnmk istiyorsnız MFL-Pro Suite i ilgisyrlrın her irine kurun. 23. syfdki 19. dım gidin. 20 Bitirme ve yeniden şltm Bilgisyrınızı yeniden şltmk için Son' tıkltın. Bilgisyrı yeniden şlttıktn sonr, Yönetii hklrıyl oturum çmlısınız. Yzılım kurulumu sırsınd ht mesjı görüntülenirse Bşlt/Tüm Progrmlr/Brother/ MFC-XXXX LAN'de (MFC-XXXX model dınızdır) ulunn Kurulum Tnılr'nı çlıştırın. MFL-Pro Suite Yzılım Lisnsı 5 ilgisyr kdr kurulum izni vermektedir. MFL-Pro Suite i diğer ilgisyrlr d kurmk istiyorsnız yetkili Brother yiinizden NL-5 (eş kullnıı) lisns nlşmsını stın lilir y d Brother müşteri servisi ile irtit kurilirsiniz. Bitti Yükleme rtık tmmlnmıştır. XML Kğıt Belirtimi Yzıı Sürüüsü XML Kğıt Belirtimi Yzıı Sürüüsü, XML Kğıt Belirtimi elgeleri kullnn uygulmlrdn yzdırırken en uygun sürüüdür. Lütfen dresindeki Brother Çözüm Merkezi'ne erişerek en son sürüüyü krşıdn indirin. Klolu Ağ Windows Mintosh 25

26 Klolu Ağ Mintosh Klolu Ağ Aririmi Kullnıılrı için (M OS X vey dh üstü) 16 Yüklemeden öne 18 MFL-Pro Suite'ı yükleme Mkinenizin elektriğe ğlı Mintosh 'unuzun AÇIK olduğundn emin olun. Yönetii hklrıyl oturum çmlısınız. USB Flsh ellek ihzının mkineye tkılı olmdığındn emin olun. Birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürüüsüne yerleştirin. 17 Ağ klosu ğlm Ağ ririmi klosunu semolüyle işretli LAN ğlyıısın ve rdındn hu'ınızdki oş ir ğlntı noktsın ğlyın. Yüklemek için Strt Here OSX (OSX'i Burdn Bşlt)'ı çift tıkltın. Lütfen ekleyin, yzılımın kurulmsı irkç sniye süreilir. Kurulumun rdındn yzılımı kurmyı tmmlmk için Restrt (Yeniden Bşlt)'ı tıkltın. PS sürüüsünü kurmk isterseniz CD-ROM dki Ağ Kullnım Kılvuzu n kın. (Brother ın BR- Sript Sürüüsü) Brother yzılımı Brother ygıtını rr. Bu sırd şğıdki ekrn görünür. 26

27 Klolu Ağ Mintosh d Mkine ğınız için ypılndırıldıys, listeden mkineyi seçin ve OK (Tmm)'yi tıkltın. 19 Presto! PgeMnger'ı yükleme Mkinenizin IP dresini ve düğüm dını Ağ Ypılndırm Listesini yzdırrk göreilirsiniz. Bkz. Ağ Ypılndırm Listesini Yzdırın syf 30. Mkineniz ğd ulunmzs, ğ yrınızı doğrulyın. Bu ekrn görünürse, OK (Tmm)'ı tıkltın. Presto! PgeMnger yüklendiğinde Brother ControlCenter2'ye OCR özelliği eklenir. Presto! PgeMnger ile fotoğrflrı ve elgeleri kolylıkl tryilir, pylşilir ve düzenleyeilirsiniz. Presto! PgeMnger'ı çift tıkltın ve ekrn yönergelerini uygulyın. Disply Nme (Görünen Ad)' 15 krktere kdr Mintosh 'unuz için ir d girin ve OK (Tmm)'ı tıkltın. e'ye gidin. 20 MFL-Pro Suite'i diğer ilgisyrlr kurm (Gerekliyse) Ağd trm için mkinenin Trm tuşunu kullnmk isterseniz, Register your omputer with the Sn To funtion on the mhine (Bilgisyrınızı mkinede "Tr" işlevleriyle kydedin) kutusunu işretleyin. düğmesine stığınızd mkine LCD'sinde girdiğiniz d görünür ve ir trm seçeneği elirleyin. (Dh fzl ilgi için, CD-ROM'dki Yzılım Kullnım Kılvuzu'nd Ağd Trm konusun kın.) Mkinenizi ğ üzerinde irden fzl ilgisyrl kullnmk istiyorsnız MFL-Pro Suite i ilgisyrlrın her irine kurun. 26. syfdki 18. dım gidin. Bitti Yükleme rtık tmmlnmıştır. Klolu Ağ Windows Mintosh e Bu ekrn göründüğünde, OK (Tmm)'ı tıkltın. MFL-Pro Suite yüklemesi tmmlnır. 27. syfdki 19. dım gidin. 27

28 Ağ Kullnıılrı için BRAdmin Light hizmet progrmı (Windows kullnıılrı için) BRAdmin Light, Brother ğ ğlntılı ihzlrın şlngıç kurulumun ilişkin hizmet progrmıdır. Aynı zmnd ğınızdki diğer Brother ürünlerini tryilir, durumu görüntüleyeilir y d IP dresi gii temel ğ yrlrını ypılndırilir. BRAdmin Light hkkınd yrıntılı ilgi için dresinden ziyret edin. Dh gelişmiş ir yzıı yönetimine gerek duyuyorsnız dresinden indireileeğiniz en son Brother BRAdmin Professionl hizmet progrmını kullnın. BRAdmin Light ypılndırm hizmet progrmını kurun Menü ekrnınd Ağ Yrdımı Yzılımlrı n tıklyın. BRAdmin Light ı kullnrk IP dresinizi, Alt AĞ Mskenizi ve Geçidinizi yrlyın Ağınızd DHCP/BOOTP/RARP sunuusu vrs şğıdki işlemi gerçekleştirmek zorund değilsiniz. Mkine IP dresini otomtik olrk lktır. BRAdmin Light ı şltın. Otomtik olrk yeni ihzlrı rr. BRAdmin Light ı tıkltın ve ekrn yönergelerini uygulyın. Ypılndırılmyn ihz çift tıkltın. Mkinenin vrsyıln şifresi ess dir. Şifreyi değiştirmek için BRAdmin Light ı kullnilirsiniz. Ön Yükleme Metodu için STATİK i seçin. IP Adresi ni, Alt ğ Mskesi ni ve Ağ Geçidi ni girin ve rdındn Tmm tıkltın. d Adres ilgisi mkinede kydedilir. 28

29 Ağ Kullnıılrı için BRAdmin Light hizmet progrmı (M OS X kullnıılrı için) BRAdmin Light, Brother ğ ğlntılı ihzlrın şlngıç kurulumun ilişkin hizmet progrmıdır. Aynı zmnd ğınızdki diğer Brother ürünlerini tryilir, durumu görüntüleyeilir y d M OS X vey dh üstü ile çlışn ir ilgisyrdn IP dresi lm gii temel ğ yrlrını ypılndırilir. BRAdmin Light yzılımı yzıı sürüüsünü kurduğunuz zmn otomtik olrk kurulur. Yzıı sürüüsünü zten kurduysnız BRAdmin Light ı yeniden kurmnız gerek yoktur. BRAdmin Light hkkınd yrıntılı ilgi için dresinden ziyret edin. BRAdmin Light'ı kullnrk IP dresinizi, Alt AĞ Mskenizi ve Geçidinizi yrlyın BRAdmin Light.jr çift tıkltın ve yzılımı çlıştırın. BRAdmin Light otomtik olrk yeni ihzlrı trr. Ağınızd DHCP/BOOTP/RARP sunuusu vrs şğıdki işlemi gerçekleştirmek zorund değilsiniz. Mkine IP dresini otomtik olrk lktır. Jv müşteri yzılımının versiyonu vey dh üstünün ilgisyrınızd kurulu olduğundn emin olun. Mkinenin vrsyıln şifresi 'ess'dir. Şifreyi değiştirmek için BRAdmin Light'ı kullnilirsiniz. d Ypılndırılmyn ihz çift tıkltın. Msüstünüzde Mintosh HD ye çift tıklyın. e Boot Method (Ön Yükleme Metodu) için STATIC (STATİK) i seçin. IP Address (IP Adresi)'ni, Sunet Msk (Alt Ağ Mskesi)'ni ve Gtewy (Ağ Geçidi)'ni girin ve rdındn OK (Tmm)' tıkltın. Lirry (Kitplık), Printers (Yzıılr), Brother ı seçin ve rdındn Utilities (Yrdımı Progrmlr) tıkltın. f Adres ilgisi mkinede kydedilir. 29

30 Ağ Kullnıılrı için We Tnlı Yönetim (we tryıı) Brother yzıı sunuusu, HTTP (Hyper Text Trnsfer Protool) kullnrk zı ypılndırm yrlrını değiştireileeğiniz y d durumunu izleyeileeğiniz ir we sunuusu ile dontılmıştır. Kullnıı dı dmin ve vrsyıln şifre ess dir. Bu şifreyi değiştirmek için we tryıınızı kullnilirsiniz. Windows için Mirosoft Internet Explorer 6.0 (vey dh üstü) y d Firefox 1.0 (vey dh üstü) ve Mintosh için Sfri 1.3 ü öneriyoruz. Kullndığınız tryııd JvSript ve çerezlerin etkin olduğundn emin olun. Bir we tryıısı kullnmk için yzıı sunuunuzun IP dresini ilmeniz gerekir. Yzıı sunuusunun IP dresi Ağ Ypılndırm Listesinde ulunur. Tryıınızı çın. Tryıınız yzıının_ip_dresi / yzın ( yzıının_ip_dresi yzıının IP dresi y d yzıı sunuusu dıdır). Mkinenin IP dresini Ağ Ypılndırm Listesinde ulilirsiniz. Bkz. Ağ Ypılndırm Listesini Yzdırın syf 30. Örneğin Ağ Ypılndırm Listesini Yzdırın Geçerli ğ yrlrını teyit etmek için Ağ Ypılndırm Listesini yzdırilirsiniz. Ağ Ypılndırm Listesini yzdırmk için: d Ön kpğın kplı olduğundn ve AC güç klosunun tkılı olduğundn emin olun. Mkineyi çın ve mkine Hzır durumun geçene kdr ekleyin. Menü, 6, 6 y sın. Bşlt' sın. Mkine geçerli ğ yrlrını yzdırır. Ağ yrlrını vrsyıln frik yrlrın geri yükleme Dhili Yzıı/Tryıı sunuusunun tüm ğ yrlrını vrsyıln frik yrlrın geri yüklemek için lütfen şğıdki şmlrı tkip edin. d e Mkinenin çlışmdığındn emin olun, rdındn mkineden tüm klolrı çekin (güç klosu hriç). Menü, 7, 0' sın. Sıfırl yı seçmek için 1 e sın. Evet i seçmek için 1 e sın. Mkine yeniden şltılktır, işlemin rdındn klolrı yeniden ğlyın. Ağ Kullnım Kılvuzu nun Bölüm 11 ine kın. 30