Fisheries in Keban Dam Lake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fisheries in Keban Dam Lake"

Transkript

1 KEBAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIĞI Yasin CELAYİR 1 Murat PALA 1 Fahrettin YÜKSEL 1 1 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ ÖZET: Bu çalışma, Keban Baraj Gölü ndeki balık populasyonlarının yapısını belirlemek ve baraj gölündeki balıkçılığın mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma Ocak 2003 Aralık 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, baraj gölünde belirlenen 4 istasyonda, 22, 36, 44, 55 ve 70 mm ağ göz açıklığındaki uzatma ağları kullanılmıştır. 1. istasyonda 349, 2. istasyonda 126, 3. istasyonda 164, 4. istasyonda 192 adet olmak üzere toplam 831 adet balık yakalanmıştır. Araştırmamızda, Keban Baraj Gölü avlanabilir stok miktarı 11,7 kg/hektar olarak belirlenmiştir. Bu değer, ortalama su kotundaki (841) baraj gölü alanında ( ha) 605 ton/yıl olarak tespit edilmiştir. Avlanabilir stok içerisinde yer alan balıklar; Barbus sp. (% 60,4), Capoeta sp. (% 14,1), Cyprinus carpio (% 11,5), Astacus leptodactylus (%8,3) ve Leuciscus cephalus (% 5,7) şeklinde dağılım göstermiştir. Keban Baraj Gölü nde 16 ayrı su ürünleri kooperatifine kayıtlı 306 adet balıkçı, 217 adet motorlu tekne ile çoğunluğu monofilament ve fanyasız yapıda olan m. uzunluğunda uzatma ağı ve adet kerevit pinteri tespit edilmiştir. Bu av araçları ile yılı avlanma sezonunda toplam 825 ton balık istihsal edilmiştir. Bu miktarın 321 tonu Capoeta sp., 262 tonu Cyprinus carpio, 159 tonu Barbus sp., 32 tonu Leuciscus cephalus, 24 tonu Chalcalburnus mossulensis, 17 tonu Astacus leptodactylus ve 10 tonu ise Acanthobrama marmid dir. Anahtar Sözcükler: Keban Baraj Gölü, balıkçılık, istihsal, uzatma ağı ABSTRACT: Fisheries in Keban Dam Lake This study was carried out to determine fish populations and present situation of fishing in Keban Dam Lake. The study was conducted between January 2003 and December Gillnets of that have 22, 36, 44, 55 and 70 mm mesh size, were used in four stations. A total of 349, 126, 164 and 192 individual fish were caught from 1., 2., 3. and 4. stations respectively. Stock amount of fish in Keban Dam Lake was estimated as 11,7 kg/hectare. This value was determined as 605 ton/year at average elevation (841 m). Species in stock consist of Barbus sp. (60,4 %), capoeta sp. (14,1 %), Cyprinus carpio (11,5 %), Astacus leptodactylus (8,3 %) and Leuciscus cephalus (5,7 %). In Keban Dam Lake, there are 306 fishermen, 217 fishing boat, m nets and crayfish pinters belong to 16 fishing cooperative. With those fishing equipments, 825 tons fish were caught between 2003 and This amount of fishing consist of 321 tons Capoeta sp., 262 tons Cyprinus carpio, 159 tons Barbus sp., 32 tons Leuciscus cephalus, 24 tons Chalcalburnus mossulensis, 17 tons Astacus leptodactylus and 10 tons Acanthobrama marmid. Key Words: Keban Dam Lake, fishing, production, gillnets. 259

2 KEBAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIĞI CELAYİR, PALA, YÜKSEL 1. GİRİŞ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşâ edilen Keban Barajı, maksimum işletme kotunda (845) hektarlık göl alanı ile Türkiye de sayılı büyük baraj gölleri arasındadır (Akbay, N. ve Celayir, Y., 1999). Elazığ, Tunceli, Erzincan, Sivas ve Malatya il sınırları içerisinde yer almakta olup, su ürünleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir (Anonim, 1982) yılından itibaren su tutulmaya başlanan baraj gölünde, tarım alanları su altında kalmış ve kendisine yeni bir geçim kaynağı bulma durumundaki insanlar balıkçılığa yönelmişlerdir. Başlangıçta birkaç üye ile kurulan balıkçılık kooperatiflerinin üye sayısı, her geçen gün artarak devam etmiştir (Anonim, 1994.a ; Pala, M. ve Yüksel, F., 2001). Keban Baraj Gölü nde ilk balıkçılık faaliyetleri yıllarında başlamıştır. Başlangıçta baraj gölü 8 ayrı avlak sahasına ayrılarak 2 yıllığına kiraya verilmiştir yılında ise rezervuar çevresindeki kooperatiflerin sayısı 13 e yükselmiş, aynı yıl içerisinde kooperatif ve yerleşim merkezlerinin durumu dikkate alınarak, baraj gölü 14 avlak sahasına ayrılmıştır (Anonim, 1982) yılları arasında yapılan son düzenlemeler ile baraj gölünde 16 adet kooperatif, 16 ayrı avlak sahasında faaliyet göstermektedir. Keban Baraj Gölü nde 6 familyaya ait 22 tür ve alttür bulunmaktadır (Ekingen, G. ve Sarıeyyüpoğlu, M., 1981). Bunun yanı sıra baraj gölüne sonradan stoklanan kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823), rezervuara uyum sağlamış ve av verecek duruma gelmiştir. Şu anda Keban Baraj Gölü nün Kemaliye, Ağın, Çemişgezek ve Keban Bölgeleri nde ticarî olarak avcılığı yapılmakta olup, baraj gölünün geneline yayılım göstermiştir. Keban Baraj Gölü nde kafes balıkçılığı da yapılmaktadır. Su ürünleri sektörünün gelişmesine paralel olarak Keban Baraj Gölü nde de 3 adet kafes balıkçılığı işletmesi kurulmuştur. Bunun yanı sıra 4 adet işletme için yer tespiti yapılmış olup, bu işletmeler de hazırlık aşamasındadır. Bu çalışmada, Keban Baraj Gölü ndeki mevcut su ürünleri potansiyelinin belirlenmesi ve bu potansiyele uygulanan av gücü irdelenerek, son zamanlarda baraj gölünde ortaya çıkan sorunların sebeplerinin araştırılması amaçlanmıştır. 2. MATERYAL VE METOT Çalışma Ocak 2003 Aralık 2004 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma, iki periyot hâlinde plânlanmıştır. Birinci periyot, baraj gölünde belirlenen 4 istasyonda 2003 yılı boyunca her ay ağ atılmak suretiyle tamamlanmıştır. İkinci periyotta ise 2004 yılı içerisinde baraj gölündeki bütün balıkçı kooperatifleri ile anket çalışması yapılmıştır. Belirlenen istasyonların bütün avlak sahasını temsil etmesine dikkat edilmiştir. Çalışmalarımızda 22, 36, 44 ve 55 mm ağ göz açıklığındaki galsama ağları ve 70 mm tor göz açıklığındaki fanyalı uzatma ağı kullanılmıştır. Kullanılan bir takım ağ, her biri ortalama 100 m uzunluğundaki 5 adet ağdan oluşmaktadır. Ağlardan çıkan balıkların türleri tespit edildikten sonra biyometrik özellikleri ağ cinslerine göre ayrı ayrı yazılmış olup, yaş tayin- 260

3 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA leri pul numunelerinin analizi ile tespit edilmiştir. Elde edilen verilerden, uzatma ağları ile avcılık yöntemi (Avşar, D. vd., 2001) kullanılarak hektara verim ve yıllık avlanabilir stok belirlenmiştir. Baraj gölündeki kerevit türünün avlanabilir stok miktarı ise balıkçıların her yıl avladıkları miktarlardan tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci yılında, kooperatif başkanları ve üyeler ile anket yapılmış bunun yanı sıra balıkçı tekneleri, av araçları ve kullandıkları avlanma yöntemleri yerinde araştırılmıştır. Anket çalışmasında balıkçılardan, türlere göre yıllık avladıkları balık miktarları, balık fiyatları, pazarlama imkânları, kullandıkları av araç ve gereçlerinin yapısal özellikleri hakkında bilgi toplanmıştır. 3. BULGULAR 3.1. Keban Baraj Gölü nde Yapılan Çalışmalar Keban Baraj Gölü ve gölde yaşayan balık türleri hakkında çok sayıda bilimsel makale, yüksek lisans tezi ve doktora tezi bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu baraj gölünde yaşayan balıkların biyolojileri ile ilgilidir. Keban Baraj Gölü, DSİ Genel Müdürlüğü nün mülkiyeti ve tasarrufu altında olan bir rezervuardır. Bu sebeple baraj gölünde DSİ tarafından, rezervuar saha etüt, limnolojik etüt, balıklandırma ve stok tespiti çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaları şu şekilde özetlemek mümkündür. Baraj gölünde 1974 yılında su tutulmadan önce mümkün olduğunca balıkçılığa engel teşkil edebilecek yapılar temizlenmiştir. Baraj gölünde ilk limnoloji çalışmaları, balıklandırmaya esas teşkil etmek üzere 1974 yılında başlatılmış, 1977 yılından itibaren Kanada Hükümetinin sağladığı bir yardım programı içerisinde aynı ülkenin IDRC (Kanada Uluslararası Geliştirme Merkezi) Kuruluşu ile ortaklaşa yürütülerek 1981 yılında tamamlanmıştır (Anonim, 1982). Bu gelişme süreci içerisinde DSİ IX. Bölge Müdürlüğü bünyesinde su ürünleri başmühendisliği kurulmuş, daha sonra Şube Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Baraj gölünde ikinci limnoloji çalışması, 1992 yılında yürütülmüş ve 1994 yılında yayınlanmıştır (Anonim, 1994.a). Keban Baraj Rezervuarı Havzasındaki çevre problemlerini tespit etmek, rezervuardaki su kirliliği ve ötrifikasyon problemlerini açıklığa kavuşturmak, bu problemlere çözüm üretmek ve balıkçılığı geliştirmek amacı ile TÜBİTAK destekli, DSİ Genel Müdürlüğü, ODTÜ Çevre Mühendisliği, ODTÜ Deniz Bilimleri Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü katılımlı çok sayıda ve sürekli araştırma projeleri gerçekleştirilmiştir (Anonim, 1990.a; Anonim, 1990.b; Anonim, 1992.a; Anonim,1992.b; Anonim, 1992.c; Anonim, 1993 ; Anonim,1994.; Anonim, 1995 ; Anonim, 1996). Yapılan bütün limnolojik çalışmalar ışığı altında baraj gölünün balıklandırma politikası belirlenmiş ve 1983 yılından bu güne kadar, DSİ Keban Barajı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tesislerinde üretilen adet kültür sazanı ve adet gökkuşağı alabalığı ile balıklandırılmıştır (Tablo 1). Bunun yanında DSİ Keban Barajı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, baraj gölündeki avlak sahalarının kiralamaya esas stok ve kira dosyalarını hazırlamak amacıyla 1974 yılından bu yana her 3-5 yılda bir avlanabilir stok çalışmalarını yürütmektedir. 261

4 KEBAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIĞI CELAYİR, PALA, YÜKSEL Tablo 1. Keban Baraj Gölü ne DSİ Keban Barajı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yıllara göre bırakılan balık miktarları. Yıl K. Sazanı (adet) G. Alabalığı (adet) Toplam Keban Baraj Gölü ndeki Balıkçılık Kooperatifleri Keban Baraj Gölü, 16 ayrı avlak sahasına ayrılmıştır ve bu avlak sahalarında 16 balıkçılık kooperatifi faaliyet göstermektedir. Yapılan çalışmalarda şu anda bu kooperatiflere kayıtlı 306 adet balıkçı, 217 adet motorlu tekne bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo 2 de Keban Baraj gölü nde faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerinin avlak sahalarının alanları, kayıtlı üye sayıları, faal tekne sayıları ve bağlı oldukları iller görülmektedir. Keban Barajının maksimum su kotu 845 olmasına rağmen avlak sahalarının alanları su seviyesindeki düşmeler sebebiyle ortalama 841 su kotuna göre hesaplanmıştır. Baraj gölünün 841 su kotundaki alanı hektar olmaktadır. Avlak Sahası: Tablo 2. Keban Baraj Gölü ndeki avlak sahaları. Alanı (Hektar) Kayıtlı Üye Sayısı Faal Tekne Sayısı Bağlı Olduğu İl 1. Avlak Sahası (Kemaliye) Erzincan 2. Avlak Sahası (Ağın) Elazığ 3. Avlak Sahası (Keban) Elazığ 4. Avlak Sahası (Çemişgezek) Tunceli 5. Avlak Sahası (Pertek) Tunceli 6. Avlak Sahası (Aydıncık) Elazığ 7. Avlak Sahası (Göktepe) Tunceli 8. Avlak Sahası (Peri) Tunceli 9. Avlak Sahası (İlemi) Elazığ 10. Avlak Sahası (Koçkale) Elazığ 11. Avlak Sahası (İçme) Elazığ 12. Avlak Sahası (Şeyhhacı) Elazığ 13. Avlak Sahası (Uzunova) Elazığ 14. Avlak Sahası (Yolüstü) Elazığ 15. Avlak Sahası (Gülüşkür) Elazığ 16. Avlak Sahası (Yurtbaşı) Elazığ TOPLAM

5 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA 3.3. Keban Baraj Gölü nde Avlanan Ekonomik Balık Türleri Çalışmada 22, 36, 44, 55 mm göze genişliğindeki monofilament galsama ağları ve 70 mm göze genişliğindeki tor ağına sahip multifilament fanyalı ağlar ile avcılık denemeleri yapılmıştır. Bir yıl süren araştırmada, 1. istasyonda 349, 2. istasyonda 126, 3. istasyonda 164, 4. istasyonda 192 adet olmak üzere toplam 831 adet balık yakalanmıştır. Araştırma sonucunda, bütün istasyonlarda en fazla avlanan balık türünün Barbus rajanorum mystaceus (% 31,1), en az avlanan balık türünün de Oncorhynchus mykiss (% 0,3) olduğu tespit edilmiştir. İstasyonlarda avlanan diğer balıklar ise Capoeta trutta (% 20,1), Barbus capito pectoralis (% 12,3), Cyprinus carpio (% 11,5), Barbus esocinus (% 8,7), Acanthobrama marmid (% 5,7), Chalcalburnus mossulensis (% 3,2), Barbus xanthopterus (% 2,5), Capoeta capoeta umbla (% 2,1), Leuciscus cephalus orientalis (% 1,8) ve Chondrostoma regium (% 0,7) dur Keban Baraj Gölü nde Avlanabilir Stok ve İstihsal Araştırmamızda, Keban Baraj Gölü avlanabilir stok miktarı 11,7 kg/hektar olarak bulunmuştur. Bu değer, ortalama su kotundaki (841) baraj gölü alanında ( ha) 605 ton/yıl olmaktadır. Avlanabilir stok içerisinde yer alan balıkların dağılımı Barbus sp. (% 60,4), Capoeta sp. (% 14,1), Cyprinus carpio (% 11,5), Astacus leptodactylus (%8,3) ve Leuciscus cephalus orientalis (% 5,7) şeklindedir. Bunun yanı sıra, Keban Baraj Gölü nde 15 Temmuz-15 Nisan tarihleri arasındaki yasal avlanma süresi içerisinde (Anonim, 2004) 825 ton balık istihsal edilmiştir. Bu miktarın 321 tonu karabalık (Capoeta sp.), 262 tonu sazan (Cyprinus carpio), 159 tonu bıyıklı balık (Barbus sp.), 32 tonu tatlısu kefali (Leuciscus cephalus orientalis), 24 tonu gümüş (Chalcalburnus mossulensis), 17 tonu tatlısu istakozu (Astacus leptodactylus) ve 10 tonu ise tahta balığı (Acanthobrama marmid) dır Keban Baraj Gölü nde Kullanılan Av Araç ve Gereçleri Yapılan çalışmalarda, Keban Baraj Gölü nde 217 adet motorlu tekne ile faal şekilde balık avcılığı yapıldığı tespit edilmiştir. Uzunlukları 5-8 m arasında değişen bu tekneler 1,5-4 mm kalınlığında sac materyalinden yapılmışlardır ve genelde kamaraları bulunmaktadır. Motor güçleri 9 ile 28 HP arasında değişiklik göstermekte olup tonajları 1-3 tondur. Balıkçı teknelerinde ağların atılıp çekilmesinde kullanılan makara, vinç gibi herhangi bir mekanik donanıma rastlanmamıştır. Keban Baraj Gölü nde ticarî balık avcılığında uzatma ağları, kerevit avcılığında ise kerevit pinterleri kullanılmaktadır. Baraj gölünde faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerine kayıtlı 306 balıkçıya ait, çoğunluğu monofilament ve fanyasız yapıda olan m uzunluğunda uzatma ağı ve adet kerevit pinteri tespit edilmiştir. Monofilament yapıda olan uzatma ağlarının ağ göz açıklıkları mm, materyal kalınlıkları 0,16-0,37 mm, multifilament yapıda olan uzatma ağlarının ağ göz açıklıkları mm, materyal kalınlıkları ise 210 d/2-18 numara arasında değişmektedir. Monofilament yapıdaki ağların avlama etkinliklerinin daha fazla olduğunu gören balıkçılar bu tip ağlara yöneldiklerinden ağların büyük çoğunluğu monofilament yapıdadır. Bütün ağlar dip ağı şeklinde yapılandırılmıştır. Balıkçı ağını su yüzeyinde veya suyun belli bir derinliğinde tutmak istediğinde ağa belli aralıklarla şamandıra bağlamaktadır. Kerevit avcılığında kullanılan pinterler ise tek girişli, çift venterli 5 263

6 KEBAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIĞI CELAYİR, PALA, YÜKSEL çemberli ve germelidir. Birinci çember yarım daire şeklinde diğerleri yuvarlaktır. Pinterlerde kullanılan ağların ağ göz açıklıkları mm, ip kalınlıkları 210d/9-12 numara arasında değişmektedir. Genellikle pinterlerin adedi birbirine bağlanarak suya serilmektedir Avlanan Balıkların Pazarlanması ve Ekonomik Değerleri Keban Baraj Gölü nde avlanan balıklar, kooperatiflerin sezon başında sözleşme yaptıkları balıkçı müteahhitlerine teslim edilmektedir. Müteahhit ise günlük olarak teslim aldığı balığı Elazığ ve çevre illerde (Bingöl, Diyarbakır, Batman) pazara ulaştırmaktadır. Kerevit ise yine bir komisyoncu tarafından alınarak İstanbul daki bir işleme fabrikasına ulaştırılmaktadır. Balık fiyatları türlere, balık büyüklüğüne ve mevsime göre değişiklik göstermektedir avlanma sezonundaki ortalama balık fiyatları tablo 3 de verilmiştir. Bu fiyatlar, müteahhitlerin balıkçılardan aldıkları fiyatlar olup, tüketiciye yaklaşık olarak ikiye katlanarak ulaşmaktadır. Tablo 3. Keban Baraj Gölü nde avlanma sezonundaki ortalama balık fiyatları. Balık Türü 1 kg dan küçük balık fiyatı (YTL) 1 kg dan büyük balık fiyatı (YTL) Cyprinus carpio (Sazan) 1,5 2,5 Barbus sp. (Bıyıklı balık) 1,5 2,5 Capoeta sp. (Kara balık) 0,6 0,6 L. cephalus (Tatlı su kefali) 1,5 2,5 C. mossulensis (Gümüş balığı) 0,2 - A. marmid (Tahta balığı) 0,2 - Astacus leptodactylus (Kerevit) 4, Keban Baraj Gölü nde Kafes Balıkçılığı Keban Baraj Gölü 3. Avlak sahası (Keban) nda 3 adet kafes balıkçılığı işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerde yıllık toplam 60 ton civarında gökkuşağı alabalığı yetiştirilmekte olup, işletmelerden biri kapasitesini 200 ton/yıl a çıkarmak için ön izin belgesi almıştır. Tarım İl Müdürlüğü ne sunulan biri 250 ton/yıl kapasiteli olmak üzere toplam 4 adet proje ise hazırlık aşamasındadır. Baraj gölü suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri Eylül-Mayıs ayları arasında alabalık yetiştirmeye elverişli olması sebebiyle, belli bir boya getirilmiş balıklar bu kafeslerde kısa sürede pazar boyuna ulaştırılabilmektedir. 4. SONUÇ VE TARTIŞMA Çalışmamızda, Keban Baraj Gölü nde 16 adet kooperatife kayıtlı 306 adet balıkçı, 217 adet motorlu tekne bulunduğu tespit edilmiştir yıllarında yapılan bir araştırmada baraj gölünde 100 adet balıkçı teknesinin faaliyet gösterdiği saptanmıştır (Anonim, 1982). Sağlam (1994), avlanma sezonunda yaptığı araştırmasında 188 tekne ve 330 ba- 264

7 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA lıkçı tespit etmiştir. Daha sonraki yıllarda yapılan bir araştırmada ise baraj gölünde 205 tekne ve 430 balıkçının faal olarak avcılık yaptıkları belirtilmiştir(anonim, 1994.a). Bu değerlere bakıldığında 1994 yılına kadar balıkçı ve tekne sayısında artış meydana gelmiş, 2004 yılına gelindiğinde hem balıkçı hem de tekne sayısında azalma olmuştur. Bu durumun, son yıllarda baraj gölündeki balık miktarının azalmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca, 1982 yılında Keban Baraj Gölü nde m uzatma ağı kullanımda iken (Anonim, 1982), günümüzde m ağ ve adet kerevit pinteri kullanılmaktadır. Üstelik günümüzde kullanılan ağların büyük çoğunluğu monofilament yapıda olduğu için balık yakalama oranları daha yüksektir. Keban Baraj Gölü nde balıkçılık faaliyetlerinin başladığı günden bu güne kadar, kullanılan av gücü sürekli artmıştır. Çalışma neticesinde yapılan yıllık avlanabilir stok tespiti hesaplamalarında baraj gölünün hektara verimi 11,5 kg olarak tespit edilmiştir. Bu değer toplam alana oranlandığında yıllık avlanabilir stok miktarı 605 ton/yıl olmaktadır. Ancak yılı avlanma sezonunda tüm kooperatiflerde avlanan toplam balık miktarı 825 ton olmuştur. Bu değerler istihsalin avlanabilir stok miktarından fazla olduğunu göstermektedir. Balık lokantalarının ve kooperatiflere üye olmayanların avladığı miktarlarda dâhil edilirse bu fark daha da büyüyecektir. Avlanabilir stok miktarı, yasal boy sınırının üzerindeki balıklar değerlendirilerek hesaplandığına göre, bu fark, baraj gölünde kaçak olarak avlanan balık miktarını temsil etmektedir. İstihsal içerisinde en fazla avlanan balık türünün karabalık olduğu tespit edilmiştir. Pala (2002), yaptığı doktora tezi çalışmasında da en fazla avlanan türün karabalık olduğunu belirtmiştir. Oysa bizim çalışmamızda ve diğer avlanabilir stok tespiti çalışmalarında (Anonim, 1982 ; Anonim, 1994.a; Celayir, Y. ve Akbay, N., 1999 ; Anonim, 2000), avlanabilir stok içerisinde en büyük paya sahip olan balığın bıyıklı balık (Barbus sp.) olduğu bildirilmektedir. Bu uyumsuzluğun sebebi balıkçıların yasal boydan daha küçük gözlü ağları kullanmasından kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda, küçük gözlü ağlar ile yakalanan karabalıklar, avlanabilir stok içerisinde değerlendirilmemiştir. Aynalı sazan ise istihsal içerisinde ikinci sırada yer almıştır. Ancak satış fiyatı göz önünde bulundurulduğunda en fazla avlanan karabalıktan daha kârlı durumdadır. Balıkçılar ile yapılan anket çalışması sonucunda, aynalı sazanın balıkçıların gelirindeki en büyük paya sahip olduğu belirlenmiştir. Keban Baraj Gölü nde kullanılan balıkçı teknelerinin yapısal özellikleri ile ilgili tespitlerin, daha önceki çalışmalarla (Pala, M. ve Yüksel, F., 2001 ; Orsay B. ve Duman, E., 2005) uyum sağladığı görülmüştür. Kullanılan teknelerin, baraj gölünün özellikleri dikkate alındığında balıkçılığa uygun olduğu söylenebilir. Balıkçı teknelerinin teknik donanımlarının artırılması, zaten fazla olan av gücünü daha da artıracağı için faydalı görülmemektedir. Keban Baraj Gölü nde küçük gözlü ağların yaygın olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu ağlar, baraj gölüne yeni bırakılmış küçük aynalı sazanları dahi avlayabilmektedir. Keban Baraj Gölü nde 3 adet kafes balıkçılığı işletmesi bulunmaktadır. Baraj gölü, kafes balıkçılığı açısından oldukça büyük bir potansiyel oluşturmasına rağmen yapılan kafes balıkçılığı çok yetersiz düzeydedir. Keban Baraj Gölü nde 16 adet sınırlı sorumlu su ürünleri kooperatifi kurulmuştur. Ancak bu kooperatifler, su ürünleri istihsali, işlenmesi, depolanması ve pazarlanması konularında üyelerine hizmet vermek için kurulmuş olmalarına rağmen, sadece bulundukları bölgedeki avlak sahasını kiralayabilmenin bir aracı olarak kullanılmışlardır. Bu kooperatiflerin, kooperatifler birliği çatısı altında bir araya gelmeleri, bilinçli balıkçılığın geliştiril- 265

8 KEBAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIĞI CELAYİR, PALA, YÜKSEL mesinde ilk adım olacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın bütün bilgilendirmelerine rağmen kooperatifler birliği kurulamamıştır. Keban Baraj Gölü nde av gücünün artması, bilinçsiz ve kaçak avlanma gibi faktörler baraj gölündeki balık populasyonlarını olumsuz yönde etkilemiştir. DSİ nin hesapladığı avlanabilir stok tespiti çalışmaları sadece kira bedellerinin belirlenmesinde kullanılmış, kerevit avcılığı dışında, istihsal her zaman için avlanabilir stoktan yüksek olmuştur. Keban Baraj Gölü nde balıkçılığın geliştirilebilmesi için kafes balıkçılığı teşvik edilmeli, kooperatifler birliği kurulmalı, koruma ve kontrol çalışmaları artırılmalıdır. 5. KAYNAKLAR Akbay, N. ve Celayir, Y., Keban Baraj Gölü nde Avlanabilir Su Ürünleri Stoğu ve Avlak Bölgelerinin Tespiti Çalışmaları, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Keban/Elazığ. Anonim, Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüt Raporu, DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, DSİ Basım ve Foto-Film işletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara. Anonim, 1990.a. Keban baraj Gölü Havzası Çevre Sorunları Projesi-Keban Baraj Gölü Havzasının Tanıtımı ve Mevcut Çevresel Problemler, TÜBİTAK DEPÇAĞ 54/G, Ankara. Anonim, 1990.b. Keban baraj Gölü Havzası Çevre Sorunları Projesi-Keban Bölgesi, Bölgesel Gelişme-Çevresel Etkiler Araştırması, TÜBİTAK DEPÇAĞ 54/G, Ankara. Anonim, 1992.a. Keban Baraj Gölü (Palu-Elazığ Arası) Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri- Keban da Ötrifikasyon Problemi, TÜBİTAK DEBAG 1/G, ODTÜ-DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Ankara. Anonim, 1992.b. Keban Baraj Gölü nün Palu-Elazığ arasında Kalan Kısmı İçin Hidrodinamik ve Su kalite Modeli, TÜBİTAK DEBAG 1/G, ODTÜ-DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Ankara. Anonim, 1992.c. Çevre sorunları ve Çözüm Önerileri, Keban Baraj Gölü ve Havzası Çevre Sorunları Projesi, TÜBİTAK DEBAG 1/G, ODTÜ-DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Ankara. Anonim, Keban Baraj Gölü Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri-Keban da Ötrifikasyon, TÜBİTAK DEBAG 124/G, ODTÜ-DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Ankara. Anonim, 1994.a. Keban Baraj Gölü Limnoloji Raporu, DSİ Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Baş Mühendisliği, 137 s., Keban/Elazığ. Anonim, 1994.b. Keban Baraj Gölü ve Çevre Sorunları Projesi-Final Raporu-Keban Baraj Gölü Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri-Keban da Ötrifikasyon-Hidrodinamik Modelleme Sonuçları ve Su Kalitesi Modelleme Sonuçları-Çözüm Önerileri, TÜBİTAG DEBAG 124/G, ODTÜ-DSİ Genel Müdürlüğü ve DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ. Anonim, Keban Baraj Gölü Limnolojisi ve Balıkçılığın Geliştirilmesi, 5. Aşama Ara Raporu, TÜBİTAK YDABÇAG 260/G, ODTÜ, DSİ Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üni., Ankara. Anonim, Keban Baraj Gölü Limnolojisi ve Balıkçılığın Geliştirilmesi, 5. Aşama Sonuç Raporu, TÜBİTAK YDABÇAG 260/G, ODTÜ, DSİ Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üni., Ankara. Anonim, Keban Baraj Gölü Limnolojisi ve Balıkçılığın Geliştirilmesi, 7. Aşama, Sonuç Raporu, TÜBİTAK YDABÇAG 2613/G, ODTÜ, DSİ Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üni., Ankara. Anonim, Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Av Dönemine Ait 36/1 Numaralı Sirküler, Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, 86 s., Ankara. Avşar, D., Çiçek, E., Yeldan, H. ve Özütok, M., Seyhan Baraj Gölü ndeki Sazan (Cyprinus carpio LIN- NAEUS, 1758) ve Sudak (Sander lucioperca BOGUSTKAYA, NASEKA, 1996) Biyokütlelerinin Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Çalışma, XI. Ulusal su Ürünleri Sempozyumu (04-06 Eylül) Bildirileri, Cilt 1, s , Hatay. 266

9 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA Ekingen, G. ve Sarıeyyüpoğlu, M., Keban Baraj Gölü Balıkları, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, VI (1-2), s. 7-22, Ayrıbasım, Elazığ. Orsay, B. ve Duman, E., Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgeleri nde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerinin İncelenmesi, F. Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 17 (1), s , Elazığ. Pala, M., Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Ekonomik Öneme Haiz Beş Balık Türünün Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Ağların Seçicilik Özellikleri, Doktora Tezi, F. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 115 s., Elazığ. Pala, M. ve Yuksel, F., Keban Baraj Gölü nün Keban, Ağın ve Çemişgezek Bölgesinde Kullanılan Balıkçı Teknelerinin Yapısal Özellikleri, XI. Ulusal su Ürünleri Sempozyumu (04-06 Eylül) Bildirileri, Cilt 1, s , Hatay. Sağlam, N., Keban Baraj Gölü nün Balıkçılık Ekonomisi Yönünden İncelenmesi, Su Ürünleri Dergisi, 11, 41, s , İzmir-Bornova. 267

10 268

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (4), 563-568, 2008 20(4), 563-568, 2008 Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Bülent ORSAY,

Detaylı

Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Balıkçılığın Durumu. The Situation of Fisheries in Ova Region of Keban Dam Lake

Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Balıkçılığın Durumu. The Situation of Fisheries in Ova Region of Keban Dam Lake F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 668-678, 2004 Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Balıkçılığın Durumu Murat PALA ve Tekin MENGİ* DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Keban Barajı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü,

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde kullanılan av araçları The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde kullanılan av araçları The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake http://www.egejfas.org Su Ürünleri Dergisi (2017) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2): 195-201 (2017) DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.2.11 ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Keban Baraj

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (1), 121-129, 2005 Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi Bülent ORSAY Erdal DUMAN* Fırat

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 385-392, 2004 Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları Özet Bülent ORSAY

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 4(4): 384-390 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010041 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBAN BARAJ GÖLÜ PERTEK BÖLGESİ UZATMA

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(2): 69-74 (2015) Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Keban Baraj Gölü (Elazığ, Türkiye) balıkçılık sorunları ve çözüm önerileri

Keban Baraj Gölü (Elazığ, Türkiye) balıkçılık sorunları ve çözüm önerileri http://www.egejfas.org Su Ürünleri Dergisi (2016) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 291-298 (2016) DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.3.15 ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Keban Baraj

Detaylı

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 239 244 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Elazığ

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ferhat DEMİROL Ünvan Teknik Hizmetler Koordinatörü Telefon 0 530 746 54 64 0 424 241 10 85 / 107 E-mail ferhat.demirol@tarim.gov.tr, ferhatdemirol@hotmail.com Doğum Tarihi -

Detaylı

ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ

ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ Engin ARTAR* Hakan AKGÜN* *Harran Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri Programı ÖZET: Bu çalışmada Adıyaman ilinde

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü ndeki Ticari ve Sportif Balıkçılığın Sosyo- Ekonomik Analizi

Seyhan Baraj Gölü ndeki Ticari ve Sportif Balıkçılığın Sosyo- Ekonomik Analizi ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 1, 2014 / Vol. 2, Issue 1, 2014 Seyhan Baraj Gölü ndeki Ticari ve Sportif Balıkçılığın Sosyo- Ekonomik Analizi Oğuzhan Sefer METE*, Fahrettin YÜKSEL** Özet Bu çalışma, Seyhan

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

AVLANABİLİR STOK TEBPİTİ VE KİRALAMA ÇALIŞMALARI. Şaheser DEMİRHAN

AVLANABİLİR STOK TEBPİTİ VE KİRALAMA ÇALIŞMALARI. Şaheser DEMİRHAN AVLANABİLİR STOK TEBPİTİ VE KİRALAMA ÇALIŞMALARI Şaheser DEMİRHAN DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Devlet Su İşleri Genel

Detaylı

*M. Fatih Can 1, Kadir Duran İğne 2. *E mail:

*M. Fatih Can 1, Kadir Duran İğne 2. *E mail: E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (1-2): 143 147 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Atatürk Baraj Gölü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM Hıdır ÇUBUK 1, İsmet BALIK 2, Şakir ÇINAR 3, Remziye ÖZKÖK 3, Levent TÜMGELİR 3 Ramazan KÜÇÜKKARA 3, K.Gonca EROL 3, Rahmi UYSAL 3, Meral YAĞCI 3 1- ESKİŞEHİR TARIM

Detaylı

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 1, 2014 / Vol. 2, Issue 1, 2014 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Detaylı

Elazığ Balık Pazarında Yılları Arasında Satışa Sunulan Balık Türleri ve Miktarlarının Karşılaştırmalı Olarak incelenmesi

Elazığ Balık Pazarında Yılları Arasında Satışa Sunulan Balık Türleri ve Miktarlarının Karşılaştırmalı Olarak incelenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (3), 439-447, 2008 20 (3), 439-447, 2008 Elazığ Balık Pazarında 2001-2005 Yılları Arasında Satışa Sunulan Balık Türleri ve Miktarlarının

Detaylı

Kemer Baraj Gölü (Bozdoğan/Aydın) Balık Avcılığının İncelenmesi

Kemer Baraj Gölü (Bozdoğan/Aydın) Balık Avcılığının İncelenmesi Kemer Baraj Gölü (Bozdoğan/Aydın) Balık Avcılığının İncelenmesi Bülent ORSAY 1 Erdal DUMAN 2 1.Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Bozdoğan İlçe Tarım Müdürlüğü, Aydın. e mail:bulentorsay@hotmail.com 2.Fırat

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI Reyhan EREN*, Ersin TENEKECİOĞLU** * DSİ II. Bölge Müdürlüğü, Biyolog,

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kerevit Avcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı

Keban Baraj Gölü Kerevit Avcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Keban Baraj Gölü Kerevit Avcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı Ferhat DEMİROL*, Fahrettin YÜKSEL** Özet Bu çalışma, Keban Baraj Gölü nde kerevit

Detaylı

19 (2), , (2), , 2007

19 (2), , (2), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (2), 5-9, 27 9 (2), 5-9, 27 Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERĠNDEKĠ SU ÜRÜNLERĠ KOOPERATĠFLERĠNĠN YAPISI VE AV ARAÇLARI ĠLE BALIKÇI TEKNELERĠNĠN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERĠNDEKĠ SU ÜRÜNLERĠ KOOPERATĠFLERĠNĠN YAPISI VE AV ARAÇLARI ĠLE BALIKÇI TEKNELERĠNĠN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ Yıl: 2009, Cilt:2, Sayı:4, Sayfa:372-384 TÜBAV BİLİM DERGİSİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERĠNDEKĠ SU ÜRÜNLERĠ KOOPERATĠFLERĠNĠN YAPISI VE AV ARAÇLARI ĠLE BALIKÇI TEKNELERĠNĠN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ Mesut

Detaylı

BALIK ÜRETİMİ VE BALIKLANDIRMA POLİTİKASI. H. Deniz KİŞİSEL

BALIK ÜRETİMİ VE BALIKLANDIRMA POLİTİKASI. H. Deniz KİŞİSEL H. Deniz KİŞİSEL DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Aslî görevi gereği yürüttüğü faaliyetler sonucunda su ürünleri istihsaline elverişli alanlar yaratan

Detaylı

Menzelet Baraj Gölü (Kahramanmaraş) Balıkçılığı ve Ekonomik Olarak Avlanan Balık Türleri

Menzelet Baraj Gölü (Kahramanmaraş) Balıkçılığı ve Ekonomik Olarak Avlanan Balık Türleri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) 2003 142 KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Menzelet Baraj Gölü (Kahramanmaraş) Balıkçılığı ve Ekonomik Olarak Avlanan Balık Türleri Ahmet ALP H.Murat BÜYÜKÇAPAR

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi

Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 28(2), 43-50, 2016 28(2), 43-50, 2016 Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi Özet Asiye BAŞUSTA 1

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 17(1), 43-48, 2013 Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma

Detaylı

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM 29 Kasım 2014 ELAZIĞ 2 HAZIRLAYANLAR Prof.Dr. Naim SAĞLAM Prof.Dr. Metin ÇALTA Doç.Dr. Ayşe GÜREL İNANLI Prof.Dr. Erdal DUMAN

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ İLİNDEKİ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN MEVCUT DURUMU VE 2023 VİZYONU Cevat YILMAZ Su. Ürn. Müh. ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ Su

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30 23 GÜMÜŞHANE VE ERZİNCAN İLLERİNDE SU KAYNAKLARI VE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ WATER RESOURCES AND AQUCULTURE PRODUCTION IN GÜMÜŞHANE AND ERZİNCAN PROVINCES Hamdi AYDIN * Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge

Detaylı

KARAAĞAÇ GÖLETİ (UŞAK) BALIK FAUNASININ TESPİTİ VE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLİE METODU İLE TAHMİNİ

KARAAĞAÇ GÖLETİ (UŞAK) BALIK FAUNASININ TESPİTİ VE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLİE METODU İLE TAHMİNİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0040 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES İsmail Atalay 1 Received: June 2009 Fahrettin Yüksel 2 Accepted: July

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1533 KAHRAMANMARAŞ 'TA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE BALIKÇILIĞA UYGUN SU KAYNAKLARI

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1533 KAHRAMANMARAŞ 'TA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE BALIKÇILIĞA UYGUN SU KAYNAKLARI KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1533 KAHRAMANMARAŞ 'TA SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE BALIKÇILIĞA UYGUN SU KAYNAKLARI Ahmet ALP* Orhan BÜLBÜL** H. Murat BÜYÜKÇAPAR*** Özet 'ta su kaynakları ve balıkçılık

Detaylı

SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Deniz ERGÜDEN, Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN, Gökhan GÖKÇE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ derguden@cu.edu.tr ÖZET Seyhan Baraj Gölü nde (Adana)

Detaylı

SEYHAN BARAJ GÖLÜ (ADANA) BALIKÇI PROFİLİ DURUMU

SEYHAN BARAJ GÖLÜ (ADANA) BALIKÇI PROFİLİ DURUMU SEYHAN BARAJ GÖLÜ (ADANA) BALIKÇI PROFİLİ DURUMU Deniz ERGÜDEN, Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN, Rana ÖZTEKİN Ç.Ü. SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ derguden@cu.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Seyhan Baraj Gölü (Adana) nde su ürünleri

Detaylı

Keban Baraj Gölü nden Avlanabilen Balık Türlerinde İç Paraziter Hastalıkların İncelenmesi

Keban Baraj Gölü nden Avlanabilen Balık Türlerinde İç Paraziter Hastalıkların İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 400-404, 2005 Keban Baraj Gölü nden Avlanabilen Balık Türlerinde İç Paraziter Hastalıkların İncelenmesi Mustafa DÖRÜCÜ Ünal İSPİR Fırat Üniversitesi,

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA BARAJ GÖLLERİNDEN YAKALANAN PULLU SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) VE AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758 var. specularis) BALIKLARI İÇİN SEÇİCİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nergiz YALÇIN DSİ

Detaylı

Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri

Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):104-111 Research/Araştırma 1 Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri Adnan AYAZ 1, Alkan ÖZTEKİN 1,*, Özgür CENGİZ 1 Çanakkale

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Rombik ve Altıgen Gözlü Kerevit Pinterlerinin Avın Verimliliği ve Eşey Kompozisyonu Üzerine Etkileri Mustafa ATEŞ*, Önder AKSU* Özet Bu çalışmada,

Detaylı

Kahramanmaraş ta Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Balıkçılığa Uygun Su Kaynakları

Kahramanmaraş ta Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Balıkçılığa Uygun Su Kaynakları KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 104 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş ta Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Balıkçılığa Uygun Su Kaynakları Ahmet ALP, Hakan Murat

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 03 Aralık 2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ÜÇ FARKLI BÖLGEDEKİ CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN ET VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜÇ FARKLI BÖLGEDEKİ CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN ET VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 5A0014 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7258

Detaylı

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini*

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini* Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(2), 95-103, 2014 26(2), 95-103, 2014 Özet Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı

Detaylı

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI 2(): -505 (2008) DOI: 10.15/jfscom.mug.20076 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 107-2X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK

Detaylı

Değişik Renkli Monofilament Galsama Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırması

Değişik Renkli Monofilament Galsama Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırması Değişik Renkli Monofilament Galsama Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırması Bülent ORSAY 1 Erdal DUMAN 2 1.Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Bozdoğan İlçe Tarım Müdürlüğü, Aydın.

Detaylı

Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinden Avlanabilen Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması

Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinden Avlanabilen Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 29(1), 33-40, 2017 29(1), 33-40, 2017 Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesinden Avlanabilen Balıklarda Endohelmintlerin Araştırılması Özet Mustafa

Detaylı

Fish Fauna and Fisheries in Lake Eğirdir: Changes from 1950s, When Pikeperch (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) was Introduced to Today

Fish Fauna and Fisheries in Lake Eğirdir: Changes from 1950s, When Pikeperch (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) was Introduced to Today EĞİRDİR GÖLÜ BALIK FAUNASI VE BALIKÇILIĞI: SUDAK BALIĞININ (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)) AŞILANDIĞI 1950 Lİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİMLER İsmet BALIK 1* Hıdır ÇUBUK 2 Remziye ÖZKÖK 2 Rahmi UYSAL

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 407 419 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Bölgesinde Kullanılan

Detaylı

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI Ahmet ALTINDAĞ 1 Seyhan AHISKA 1 1 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü P.K. 06100 Ankara, Türkiye ÖZET: Kesikköprü Baraj Gölü ndeki ( Ankara

Detaylı

: Posta ve Faks ile yapılacak siparişlerde Murad ALEN

: Posta ve Faks ile yapılacak siparişlerde Murad ALEN Kitap Adı : XI.ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 04-06 EYLÜL 2001 CİLT1 Editörler : İhsan AKYURT Nuri BAŞUSTA Baskı Yılı : 2001 Sayfa Sayısı : 518 Satışı Yapılmamaktadır, üniversitemiz kütüphanesinden

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(3): 232-242 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.2012027 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ ATATÜRK BARAJ GÖLÜ (ADIYAMAN) BALIKÇILIĞI

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü Balıkçılığındaki Yeni Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme

Seyhan Baraj Gölü Balıkçılığındaki Yeni Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 199 204 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 37-42, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 37-42, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.85550

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 27(1), 35-48, 2015 27(1), 35-48, 2015 Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet Alaylı AY, Erdal DUMAN

Detaylı

*Caner Enver Özyurt, Dursun Avşar, Erdoğan Çiçek, Meltem Özütok, Hacer Yeldan

*Caner Enver Özyurt, Dursun Avşar, Erdoğan Çiçek, Meltem Özütok, Hacer Yeldan E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 79 84 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü ndeki

Detaylı

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI 25.02.2015 ANTALYA 1 POTANSİYEL 2 SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607 200 Doğal Göl 200 906 118 Baraj Gölü

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İngiltere-6 AY Hull Üniversitesi Uluslar arası Balıkçılık Enstitüsü Sunuyu Hazırlayan: Gülten ÇİÇEK Ankara İl Müdürlüğü HULL-MARİNA FİSH&CHİPS ŞEHİR

Detaylı

Monofilament Balık Ağlarında Kopma Dayanımının Araştırılması

Monofilament Balık Ağlarında Kopma Dayanımının Araştırılması Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 28(2), 25-32, 2016 28(2), 25-32, 2016 Monofilament Balık Ağlarında Kopma Dayanımının Araştırılması Özet Tuncay ATEŞŞAHİN 1*, Erdal DUMAN

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK 1*, Ramazan ŞEVİK 2, Necmettin DOĞAN 3 1 Harran Üniversitesi Fen

Detaylı

ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Mustafa ZENGİN 1, Ekrem BUHAN 2 1.TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(2), 69-74, 2014 Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus) nin Et Verimi ve Besin Bileşimine Mevsimsel Değişimin Etkisi

Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus) nin Et Verimi ve Besin Bileşimine Mevsimsel Değişimin Etkisi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 63-69, 2011 23 (1), 63-69, 2011 Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus) nin Et Verimi ve Besin Bileşimine Mevsimsel Değişimin Etkisi

Detaylı

sonuç ve değerlendirme

sonuç ve değerlendirme 05 sonuç ve değerlendirme 348 349 350 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ege Denizi balıkçılığı üretim miktarı, üretim değeri ve istihdam katkısı ile Türkiye balıkçılığı içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada,

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 13-291 E-ISSN:

Detaylı

İZNİK GÖLÜ (BURSA) GÜMÜŞ BALIĞI AVCILIĞI YAPAN TEKNE SAHİBİ BALIKÇILARIN SOSYO- EKONOMİK ANALİZİ

İZNİK GÖLÜ (BURSA) GÜMÜŞ BALIĞI AVCILIĞI YAPAN TEKNE SAHİBİ BALIKÇILARIN SOSYO- EKONOMİK ANALİZİ 3(1): 58-67 (2009) DOI: 10.3153/jfscom.2009009 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ İZNİK GÖLÜ (BURSA) GÜMÜŞ BALIĞI AVCILIĞI

Detaylı

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 9-3,(2005)- Eğirdir Gölü nde Galsama Ağları ile Sudak (Sander Lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve Gümüşi Havuz Balığı (Carassius Gibelio (Bloch, 1782))

Detaylı

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI 2(3): 432-439 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200735 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ

Detaylı

Erdoğan ÇİÇEK, Dursun AVŞAR, Caner Enver ÖZYURT. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Balcalı/ADANA

Erdoğan ÇİÇEK, Dursun AVŞAR, Caner Enver ÖZYURT. Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Balcalı/ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZAN (Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758) VE SUDAK (Sander lucioperca BOGUSTKAYA & NASEKA, 1996) BİYOKÜTLELERİNİN TAHMİNİ VE STOKLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Erdoğan

Detaylı

10 HASAN YİĞİT-MERAL SOYLU-SELÇUK UZMANOĞLU

10 HASAN YİĞİT-MERAL SOYLU-SELÇUK UZMANOĞLU İstanbul Üniversitesi Istanbul University Su Ürünleri Dergisi Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2009) 24 (2):9-23 (2009) 24 (2):9-23 SAKARYA İLİ GÖLLERİNİN BALIKÇI PROFİLİ Hasan YİĞİT, Meral SOYLU,

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dünyada En Hızlı Büyüyen Gıda Sektörü SU ÜRÜNLERİ Sektörüdür Su Ürünleri Sektöründe;

Detaylı

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S.

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. Ulusal Su Günleri, ANTALYA 27 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ TATLISU KEFALİ (Leuciscus lepidus HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BÜYÜME

Detaylı

ISSN: Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015

ISSN: Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 ISSN: 2148-0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 KEREVİT (Astacus leptodactylus ESCH., 1823) AVCILIĞINDA KULLANILAN İKİ FARKLI AĞ MATERYALİ KALINLIĞINA (210D/6 PA VE 210D/21 PA) SAHİP PİNTERLERİN

Detaylı

İsmet Balık, Hıdır Çubuk. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, 32500, Eğirdir, Isparta, Türkiye

İsmet Balık, Hıdır Çubuk. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, 32500, Eğirdir, Isparta, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 149-154 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Sudak (Stizostedion

Detaylı

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example Mahmut ELP 1 Fazıl ŞEN 1 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü. VAN ÖZET: Ülkemizde balık aşılama çalışmaları biyolojik mücadele, ortamın balıklandırılması, ekonomik değeri düşük

Detaylı

Eğirdir Gölü Balıkçı Profili

Eğirdir Gölü Balıkçı Profili Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9(2): 8-13 (2013) ISSN: 1300 4891 E-ISSN: 1308 7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Eğirdir Gölü Balıkçı Profili Selçuk UZMANOĞLU 1* Arzu MORKOYUNLU YÜCE

Detaylı

Almus Baraj Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu

Almus Baraj Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu Almus Bara Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 84) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu Savaş YILMAZ*, Menderes SUİÇMEZ**, Tuğba ŞEHERLİ*** * Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 362-375 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010039 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ FARKLI RENK VE DONAMLARDA YAPILANDIRILMIŞ

Detaylı

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 337 343 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Capoeta capoeta umbla

Detaylı

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0029 Serap Saler 1 Zülfü Çoban 1 Gürel Nedim Örnekçi 2 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Songül Yüce 2 Received:

Detaylı

Gümüşhane Đlinde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli

Gümüşhane Đlinde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli Đl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu 25-26 Mayıs 2010 Gümüşhane Gümüşhane Đlinde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli Hamdi AYDIN *1 Özet: Gümüşhane ili sahip olduğu

Detaylı

Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma

Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma Dip Trollerinde 4 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma Raşit GURBET, Hikmet HOŞSUCU, Akın Türker İLKYAZ, Uğur ÖZEKİNCİ Ege Üniversitesi

Detaylı