T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i

2 İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları 2 Çerkezköy İlçesi 3 Çorlu İlçesi 5 Hayrabolu İlçesi 8 Malkara İlçesi 10 Marmara İlçesi 12 Muratlı İlçesi 15 Saray İlçesi 17 Şarköy İlçesi 19 A..3 İlin Coğrafi Durumu 21 A.4 İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 21 A.5 Jeomorfolojik Yapı ve Stratigrafi 25 A.5.1.Metamorfizma ve Magmatizma 28 A.5.2 Tektonik ve Paleocoğrafya 29 B.1 ENERJİ KAYNAKLARI 30 B.1.1.Su Gücü 31 B.1.2.Kömür 31 B.1.3 Doğalgaz 35 B.1.4.Rüzgar 36 B.1.5.Büyokütle 36. B.1.6. Petrol 37 B.1.7. Jeotermal Sahalar 37 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 37 B.2.1.Ormanlar 37 B.2.2. Çayır ve Mera 37 B.2.3. Sulak Alanlar: 37 B.2.4.Flora 37 B.2.5. Fauna 38 B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve 38 Diğer Hassas Yöreler B.3 Genel toprak yapısı 38 B.4. Su kaynakları 39 B.4.1.İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 39 B.4.2Yeraltı Su Kaynakları 39 B.4.3.Akarsular 40 B.4.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 41 B.5 Mineral kaynaklar 42 B.5.1 Sanayi Madenleri 43 B Kuvars Kumu 43 B.5.2.Metalik Madenler 43 ii

3 B.5.4.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 43 C. HAVA (ATMOSFER ve İKLİM) 44 C.1. İklim ve Hava 45 C.1.1. Doğal Değişkenler 45 C Basınç 45 C Sıcaklık 45 C Rüzgar 45 C Yağışlar 45 C Yağmur 45 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 45 C Seller 45 C Kuraklık 45 C Mikroklima 46 C.1.2. Yapay Etmenler 46 C Plansız Kentleşme 46 C Yeşil Alanların Azalması 47 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 47 C Endüstriyel Emisyonlar 47 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 48 C.2.1 Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 48 C.2.2. Karbonmonoksit Emisyonları 48 C.2.3. Azot Oksit Emisyonları 48 C.2.4. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 48 C.3 Atmosferik Kirlilik 48 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 48 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 49 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 49 C.4.1. Doğal Çevreye Etkisi 49 C Su Üzerine Etkisi 49 C Toprak Üzerine Etkileri 49 C Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi 50 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi 51 C.4.2. Yapay Çevreye Görüntü Kirliliği Üzerine Etkisi 51 D SU 51 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 51 D.1.1. Yeraltı Suları 54 D.1.2. Akarsular 56 D.1.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 57 D.1.4. Denizler 59 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 60 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 60 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 60 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 61 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 61 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 62 iii

4 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 62 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 64 D.5.1. Tuzluluk 64 D.5.2. Zehirli Gazlar 64 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 64 D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementler 64 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 65 D Siyanürler 65 D Petrol ve Türevleri 65 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 65 D Pestisitler ve Su Kirliliği 65 D Gübreler ve Su Kirliliği 65 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 66 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 66 D.5.7. Patojenler 66 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 66 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 67 E TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI 67 E.1. Genel Toprak Yapısı 67 E.2. Toprak Kirliliği 68 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 68 E Atmosferik Kirlenme 68 E Atıklardan Kirlenme 68 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 68 E.3 Arazi 68 E.3.1. Arazi Varlığı 68 E Arazi Sınıfları 68 E Kullanım Durumu 71 E.3.2. Arazi Problemleri 72 F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER 79 F.1. Ekosistem Tipleri 79 F.1.1. Ormanlar 79 F Ormanların Ekolojik Yapısı 79 F Bölgenin Orman Envanteri 79 F Orman Varlığının Yararları 80 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 80 F.1.2. Çayır ve Meralar 81 F.2 Flora 83 F.2.1.Sulak Alanlar 83 F.2.2. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 84 F.2.3.Flora 84 F Habitat ve Toplulukları 84 F Türler ve Populasyonları 85 F.3 Fauna 88 iv

5 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 89 F.3.2. Türler ve Populasyonları 89 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 89 F Evcil Hayvanlar 89 F Sahipli Hayvanlar 89 F Sahipsiz Hayvanlar 89 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban 89 Hayvanlar F Hayvan Hakları İhlalleri 90 F Valilikler,Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 90 F.4. Hassas Yöreler 90 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 90 F Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma 90 Alanları F Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme 90 Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 91 F /12/2004 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 97 Yürürlüğe Giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hava 97 Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu 97 Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 97 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 97 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 97 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 97 Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 97 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 98 Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması 98 Gerekli Alanlar F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 98 Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. Ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları F /6/1981 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 98 v

6 F /10/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 99 Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş 99 Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar F Cenova Deklerasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has 99 Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F /2/1983 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 99 Yürürlüğe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar F /5/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 99 Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 99 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan 99 Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) F Tarım Alanları: Tarımsal 100 F Sulak Alanlar 100 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 100 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye 100 Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F Mesire Yerleri 100 G. TURİZM 101 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 101 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 101 G Konum 102 G Fiziki Özellikleri 102 G.1.2. Kültürel Değerler 102 G.2. Turizm Çeşitleri 113 G.3. Turistik Altyapı 113 G.4 Ulaşım 115 G.5. Turizm Ekonomisi 117 G.6. Turizm ve Çevre İlişkisi 117 H. TARIM VE HAYVANCILIK 118 H.1 Genel Tarımsal Yapı 118 H.2. Tarımsal Üretim 118 vi

7 H.2.1. Bitkisel Üretim 118 H Tarla Bitkileri 118 H Buğdaygiller 119 H Baklagiller 119 H Yem Bitkileri 119 H Bahçe Bitkileri 121 H Meyve Üretimi 121 H Sebze Üretimi 122 H Süs Bitkileri 122 H.2.2. Hayvansal Üretim 122 H Büyükbaş Hayvancılık 124 H Küçükbaş Hayvancılık 124 H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) 125 H Su Ürünleri 125 H Kürk Hayvancılığı 126 H Arıcılık ve İpekböcekçiliği 126 H.3. Organik Tarım 126 H.4. Tarımsal İşletmeler 127 H.4.1. Kamu İşletmeleri 127 H.4.2. Özel İşletmeler 128 H.5 Tarımsal Faaliyetler 129 H.5.1. Pestisit Kullanımı 129 H.5.2. Gübre Kullanımı 132 H.5.3 Toprak Kullanımı 132 H Arazi Varlığı 132 I. MADENCİLİK 133 I.1 Maden Kanunu na Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları izamnamesine 133 Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 134 I Kuvars Kumu 134 I.1.2. Metalik Madenler 135 I.1.3. Enerji Madenleri 135 I Kömür 135 I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 141 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 141 I.3. Cevher Zenginleştirme 142 I.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 142 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan 142 Rehabilitasyon Çalışmaları J. ENERJİ 143 J.1 Birincil Enerji Kaynakları 143 J.1.1. Taş Kömürü 143 J.1.2. Linyit 143 J.1.3. Asfaltit 147 J.1.4 Bitümlü Şist 147 vii

8 J.1.5. Hampetrol 147 J.1.6. Doğalgaz 147 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 148 J.1.8. Orman 148 J.1.9. Hidrolik 148 J Jeotermal 148 J Güneş Enerjisi 148 J Rüzgar Enerjisi 149 J Biyokütle 149 J.2. İkincil Enerji Kaynakları 149 J.2.1. Termik Enerji 150 J.2.2. Hidrolik Enerji 150 J.2.3. Nükleer Enerji 150 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 150 J.3 Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 150 J.3.1Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 150 J.4 Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 150 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 151 K.1 İl sanayinin gelişimi, yer seçimi süreçleri ve bunu etkileyen etkenler 151 K.2. Genel anlamda sanayinin gruplandırılması 151 K.3 Sanayinin ilçelere göre dağılımı 155 K.4. Sanayi gruplarına göre iş yeri sayıları ve istihdam durumu 155 K.5. Sanayi gruplarına göre üretim teknolojisi ve enerji kullanımı 242 K.6. Sanayiden kaynaklanan çevre sorunları ve Alınan önlemler 242 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 243 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 243 K.6.3. Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 247 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 249 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 250 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 251 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 252 L.1. Altyapı 252 L.1.1. Temiz Su Sistemi 252 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 252 L.1.3. Yeşil Alanlar 252 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 252 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 253 L.2. Ulaşım 253 L.2.1. Karayolları 253 L Karayolları Genel 253 L Ulaşım Planlaması 255 L Toplu Taşıma Sistemleri 255 L Kent İçi Yollar 256 L Araç Sayıları 256 L.2.2.Demiryolları 256 viii

9 L Kullanılan Raylı Sistemler 256 L Taşımacılıkta Demiryolları 257 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 257 L Limanlar 257 L Taşımacılık 257 L.2.4. Havayolları 257 L.3 Haberleşme 258 L.4 İlin Plan Durumu 258 L.5. İldeki Baz İstasyonları Sayısı 258 M. YERLEŞİM ALANLARI ve NÜFUS 258 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 258 M.1.1. Kentsel Alanlar 258 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 258 M Kentsel Büyüme Deseni 259 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 259 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 259 M Kentsel Yenileme Alanları 259 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 261 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 261 M.1.2. Kırsal Alanlar 261 M Kırsal Yerleşme Deseni 261 M Arazi Mülkiyeti 261 M.2 Altyapı 261 M.3. Binalar ve Yapı Çeşitler 261 M.3.1. Kamu Binaları 261 M.3.2. Okullar 261 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 262 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 263 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 263 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 263 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 263 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 263 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 263 M Yerel Mimari Özellikler 263 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 264 M.4 Sosyo-Ekonomik Yapı 264 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik 264 M.4.2. Göçler 264 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik) 264 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 264 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 265 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 265 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 265 M M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu 265 ix

10 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 265 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 266 M.5.5. Kentsel Atıklar 266 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 266 M.6 Nüfus 266 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 266 M.6.2. Nüfusun Yaş,Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 266 M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 266 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 266 M.6.5. Yer Değiştirme Olayları 266 M.6.6. Turizm ve Seyahat 267 N. ATIKLAR 268 N.1 Evsel Katı Atıklar 268 N.2. Tehlikeli Atıklar 269 N.3 Özel Atıklar 271 N.3.1. Tıbbi Atıklar 273 N.3.2. Atık Yağlar 273 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 273 N.3.4. Pil ve Aküler 274 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 274 N.3.6. Tarama Çamurları 274 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 274 N.3.8 Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 274 N.4 Diğer Atıklar 274 N.4.1. Ambalaj Atıklar 274 N.4.2. Hayvan Kadavraları 274 N.4.3. Mezbaha Atıkları 275 N.5. Atık Yönetimi 275 N.6 Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 275 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 275 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 275 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 275 N.8.2. Atıkların Yakılması 276 N.8.3. Kompost 276 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 276 N.10 Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 276 O. GÜRÜLTÜ 276 O.1. Gürültü 276 O.1.1. Gürültü Kaynakları 277 O Trafik Gürültüsü 277 O Endüstri Gürültüsü 278 O İnşaat Gürültüsü 278 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 279 O Havaalanı Yakınında Oluşan Gürültü 280 O1.2.Gürültü ile Mücadele 281 x

11 O.1.3.Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 281 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 281 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 282 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 282 O Fiziksel Etkileri 282 O Fizyolojik Etkileri 282 O Psikolojik Etkileri 282 O Performans Etkileri 282 O.2 Titreşim 282 P DOĞAL AFETLER 282 P.1. Doğal Afetler 282 P.1.1. Depremler 283 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 283 P.1.3. Seller 283 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 284 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 284 P.1.6. Fırtınalar 285 P.2. Diğer Afetler 286 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 286 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 286 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 286 P.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 286 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 286 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 287 P.3.3. İlk Yardım Servisleri 287 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 287 P.3.5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınımı İçin Alınan 287 Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 287 R. SAĞLIK VE ÇEVRE 288 R.1 Temel Sağlık Hizmetleri 288 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 288 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 295 R İçme ve Kullanma Suları 295 R Denizler 295 R Zoonoz Hastalıklar 297 R.1.3. Gıda Hijyeni 298 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 298 R.1.5. Bebek Ölümleri 302 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 304 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 305 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 307 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 307 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 309 R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 310 xi

12 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 310 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 311 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 311 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerindeki 312 Etkileri S. ÇEVRE EĞİTİMİ 313 S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri 313 S.2. Çevreyle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 313 S.2.1. Çevre Vakıfları 313 S.2.2. Çevre Dernekleri 313 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar 313 T ÇEVRE YÖNETİMİ ve PLANLAMA 313 T.1 Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 313 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli 314 Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi T.3 Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak 315 Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin İnsan-Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 315 T.5 Çevreye Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 315 T.6. Çevresel Etki Değerlendirilmesi 315 TABLO İNDEKS SIRA NO İSİMLENDİRME SAYFA NO Tablo-a-1 Tekirdağ ilindeki akarsular. 23 Tablo-b-1 Tekirdağ ilindeki akarsuların debileri 30 Tablo-b-2. Tekirdag ili sınırlarında dogalgaz çıkan sahalar 35 Tablo-b-3 Tekirdağ ili başlıca akarsuları 40 Tablo-b-4 Tekirdağ ili sulama göletleri 42 Tablo-b-5. Tekirdağ ili taş ocakları listesi 44 Tablo-d-1 Türkiye de ve tekirdağ ilinde sulanan arazi varlığı ve sulama yapısı 52 Tablo-d-2. Tekirdağ ili sulama göletleri 52 Tablo-d-3. Köy hizmetleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-4 Devlet su işleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-5 İşletmede olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 54 Tablo-d.6 İnşaat halinde olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 54 Tablo-d-7. İşletmeye açılan baraj 57 Tablo-d-8 İşletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 58 Tablo-d-9. İl sağlık müdürlüğünce alınan deniz suyu numune sonuçları Tablo-d-10. Ergene nehri su analiz sonuçları 64 Tablo-e-1 ilçelere göre arazi sınıflarının dağılımı (hektar) 70 Tablo-e-2 Arazi kullanım yetenek sınıflarına göre tarım arazileri dağılımı 70 Tablo-e-3. Tarım il müdürlüğüne yapılan amaç dışı arazi kullanımı müracaatları 71 xii

13 Tablo-e-4. Tekirdağ ilinin arazi sorunları 72 Tablo-e-5 Tekirdağ ilinde, toprak derinliğine göre arazi dağılımı 74 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde, eğim gruplarına göre arazi dağılımı 74 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde su erozyonu dağılımı 74 Tablo-e-7. Tekirdağ ilinde taşlı arazilerin dağılımı 75 Tablo-e-8 Tekirdağ ilinde, yaşlık (drenaj) sorunu dağılımı 75 Tablo-e-9 Arazi kullanma yetenek sınıfları 76 Tablo-e-10. Tekirdağ ilinde işlenen arazilerinde sorunsuz ve sorunlu arazi dağılımı 77 Tablo-e-11. Tekirdağ ilindeki ağaçlandırma alanlarının dağılımı 78 Tablo-f-1. Tekirdağ ilinin orman varlığı 79 Tablo-f-2. Tekirdağ il sınırları içerisindeki çayır ve meraların sorunları 82 Tablo-f-3. Tekirdağ da görülen kuş türleri 88 Tablo-f-4. Tabiat anıtı 90 Tablo-f-5. Tekirdağ ilinde bulunan arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları 96 Tablo-f-6. Tekirdağ ili, anıt ağaçlar ve doğal arkeolojik sit alanlarını listesi 96 Tablo-f-7 Doğal sit 97 Tablo-f-8 Mera Kanunu Çalışmaları Genel Durumu 98 Tablo-f-9 Orman içi dinlenme yerleri 100 Tablo-g-1 Festivaller ve şenlikler 111 Tablo-g-2. Anma ve kutlama günleri 111 Tablo-g-3 Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri 114 Tablo-g-4 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri (oteller) 114 Tablo-g-5 Turizm işletme belgeli restaurantlar 114 Tablo-g-6 Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri 116 Tablo-g-7 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri 117 Tablo-h-1 Bitkisel üretim dallarının ekiliş alan ve oranları Tablo-h-2 İşlenen tarım alanlarının dağılımı 119 Tablo-h-3 İlçelere göre mera varlığı 120 Tablo-h-4. Yem bitkileri üretim alanları 120 Tablo-h-5. İlimiz hayvancılığının yıllarına göre karşılaştırılması 123 Tablo-h-6 Büyükbaş hayvan varlığı 124 Tablo-h-7 Küçükbaş hayvan varlığı Tablo-h-8 Kanatlı hayvan varlığı Tablo-h-9 Deniz ürünleri gayri safi üretim değerleri 126 Tablo-h-10 Arazi büyüklükleri itibariyle işletme sayısı ve arazi varlığı 127 Tablo-h-11. Zirai mücadele ilaç bayilerine ait bilgiler 131 Tablo-h yılında ilimizde kullanılan zirai ilaç çeşitleri ve miktarı 131 Tablo-h-13 İşlenen tarım alanlarının dağılımı 133 Tablo.ı-1. Türkiye ve tekirdağ daki maden ve taşocağı sektörü bilgileri 133 Tablo.ı-2. Tekirdağ ilindeki ruhsatlı sahalar 134 Tablo.ı-3. Tekirdağ ili kum-çakıl ocakları listesi 141 Tablo.ı-4. Tekirdağ ili taş ocakları listesi 141 Tablo.j-1. Tekirdağ ili sınırlarında doğalgaz çıkan sahalar 147 Tablo.j-2 Sektörlere göre abone sayıları Tablo.j-3 Sektörlere göre elektrik enerjisi tüketimi 151 xiii

14 Tablo:k-1 Sanayi kuruluşlarının ilçelere göre sektorel dağılımı Tablo.k-2. Tekirdağ ili sanayi kuruluşlarının emisyon izin durumları 243 Tablo.k-3. İlimiz sınırları içerisindeki Münferit Atıksu Arıtma Tesisi sayılarının 245 ilçelere göre dağılımı. Tablo.k-4. Yıllık atıksu analiz sonuçları 247 Tablo.k-5. Tekirdağ ili yerleşim yerlerine ait maksimum su tüketim miktarı 248 Tablo.k-6 Arazi toplulaştırmasında, muhtelif alan büyüklüklerine göre blok sayısı 249 Tablo.k-7. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel gürültü kirliliği 250 Tablo.l-1. Tekirdağ ın komşu il ve ilçelerine olan uzaklığı 254 Tablo.l-2. İlçeler arası mesafe cetveli 254 Tablo:l-3 Haberleşme sayıları 255 Tablo.l-4. İskele boy ve derinliği. 255 Tablo.m-1. Tekirdağ ilinde yapılan mimari restorasyon çalışmaları 260 Tablo m.2 Yıllara göre resmi ve özel okullar öğrenci sayıları 262 Tablo.m.3. Tekirdağ ilinin toprak mülkiyet durumu (hektar) 264 Tablo m.4 İç göç, dış göç, net göç ve net göç hızı 267 Tablo n-1 Tekirdağ il, ilçe ve beldelere göre katı atık miktarları 269 Tablo.n-2 Endüstri kategorisine göre birim endüstriyel atık üretim değerlerinin 270 karşılaştırılması Tablo.n-3. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel atık üretimi 270 Tablo.n-4 Çorlu ilçesi endüstri kategorizasyonuna bağlı tehlikeli atık miktarı 272 Tablo.n-5. Hastane atıklarının miktarları 272 Tablo.n-6. Hastane atıklarının türleri 273 Tablo.n-7. İlimizdeki lisanslı bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri 274 Tablo.n-8 Lisanslı ambalaj atıkları toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisleri 275 Tablo :p1 10yılın yangınlarının şekil ve çıkış sebeplerine göre dağılımı 284 Tablo p2 Gözetleme kuleleri 285 Tablo p3 İlk müdahale hazır kuvvet ekipleri 285 Tablo;r-1 Sağlık kuruluşları 288 Tablo.r-2. Sağlık çalışanlar listesi 290 Tablo r.3 Personelin Kurumlara Göre Dağılımı Tablo r.4 Personelin Hizmet Sınıflarına göre Dağılımı Tablo r.5.1 Yataklı tedavi kurumları çalışanları 291 Tablo r.5.2 Yataklı tedavi kurumları çalışmaları (kamu-özel) 292 Tablo.r-6 Ambulans sayısı 294 Tablo r.-7. Görülen bulaşıcı hastalıklar 295 Tablo r yılı içerisinde alınan deniz suyu numuneleri 297 Tablo r-9 Zoonoz hastalıklar 297 Tablo r.10 Çocukluk çağı aşı takvimi 299 Tablo r.11 Doğurganlık çağı 300 Tablo r.12 Aşı sonuçları çizelgesi 302 Tablo r.13 Bebek ölümlerine sebep olan ilk on hastalık 303 Tablo r.14 Ors ile tedavi edilen ishal vakalarının ilçelere göre dağılımı 303 Tablo r.15 Ölenlerin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı 304 Tablo r.16 Ölümlere neden olan ilk on hastalık 305 xiv

15 Tablo r.17 Aylara göre aile planlaması çalışmaları 305 Tablo r.18 Yıllara göre aile planlaması çalışmaları 306 Tablo r.19 Yanmadan kaynaklanan kirleticiler ve insan sağlığına etkileri kaynak 308 GRAFİK İNDEKSİ NUMARALAMA İSİMLENDİRME SAYFA NO G.F-1 İlimiz Toprak Kaynakları Potansiyeli 81 Grafik; H-1. İlçelere Göre Mera Varlığı 120 Grafik H.-2 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin İlçelere Göre Dağılımı 155 Grafik K.2 Sanayi Tesislerinin Sektörlere Göre Dağılımı 158 Grafik R.13 Bebek Ölüm Nedenleri 303 Grafik R.18.1 Yıllara Göre Aile Planlaması Hizmetleri 306 Grafik R.18.2 Yıllara Göre Aile Planlaması Hizmetleri 307 HARİTA İNDEKSİ NUMARALAMA İSİMLENDİRME SAYFA NO H.1 Tekirdağ ve İlçeleri 2 H.2 Çerkezköy Yerleşim Haritası 3 H.3 Çorlu Yerleşim Haritası 5 H.4 Hayrabolu Yerleşim Haritası 8 H:5 Malkara Yerleşim Haritası 10 H.6 Marmara Ereğlisi Yerleşim Haritası 12 H.7 Muratlı Yerleşim Haritası 15 H.8. Saray Yerleşim Haritası 17 H.9. Şarköy Yerleşim Haritası 19 xv

16 RESİM İNDEKS NUMARALAMA İSİMLENDİRME SAYFA NO R.1 Tekirdağ ın uydu görüntüsü 1 R.2 Çerkezköy cumhuriyet meydanı-700.yıl merkez Osmanlı camii 4 R Çorlu 6 R.4 Hayrabolu Meydanı 9 R.5 Güzelce Hasan Camii 9 R.6 Ömerbey Türbesi 11 R.7 Marmara Ereğlisi Sahili 14 R.8 Muratlı Deresi 17 R.9 Saray Müzesi 18 R.10 Şarköy Manzarası 20 R.11 Tekirdağ ın uydu görüntüsü 21 R.12 Eriklice 22 R.13 Uçmakdere 24 R.14 Ergene Nehri 40 R.15 Karaiğdemir Barajı 41 R.16 Türkmenli Göleti 59 xvi

17 A.COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş Tekirdağ, Marmara Bölgesinin Ergene Bölümü ile Istırınca Bölümü üzerinde yayılan bir İlimizdir. Marmara kıyısında, Ördeklidere nin denize döküldüğü yerde kısmen vadi tabanında, kısmen de yamaçlar üzerinde kurulmuştur. Çevresini, doğuda İstanbul İli, güneydoğuda Marmara Denizi, güneyde Çanakkale nin Gelibolu İlçesi, batıda Edirne İli, kuzeyde Kırklareli İlleri kuşatır. Yüzölçümü 6218 km² dir. İlin en önemli dağı Tekir Dağları olup, Kumbağ Beldesinden başlayıp Gelibolu kıstağına kadar Marmara Denizi ne paralel olarak 60 km. boyunca uzanır. Kısmen orman ve çalılıktır. Çerkezköy İlçesinde kuzeye gittikçe yükselen Istıranca Dağları mevcuttur. 945 m. yüksekliğe erişen Ganos Dağı, Tekirdağ İlinin en yüksek noktasını teşkil eder. Ganos Dağı, aynı zamanda Istırancalar dışında, Trakyanın da en yüksek noktasıdır. İlin kuzeydoğusunda Istıranca Dağları nın doğu etekleri uzanır. Istırancalar ve Ganos Dağı dışında Tekirdağ İli ovalıktır. R-1.Tekirdağ ın Uydu Görüntüsü. 1

18 Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi; İlin bilinen en eski adı BİSANTHE dir. Daha sonra Romalılar devrinde RODOSTO, Osmanlılar Tekirdağ ı fethettikleri zaman, önce RODOSTCUK, daha sonra TEKFURDAĞI olarak adlandırmışlardır yılında Tekir Dağlarının rengine izafeten TEKİRDAĞ olarak adını almıştır. Tekirdağ coğrafi konumu sebebiyle yüzyıllar boyunca Anadolu ve Balkanlar, Ortadoğu ile Güney-Doğu Avrupa kültürleri arasında birleştirici yada ayırıcı bir unsur olmuştur. Asya ve Avrupa kavimlerinin boğazlardan geçişleri ve İstanbul un sık sık saldırılara maruz kalması, İlimizde de etkisini göstermiş. Bu dönemlerde süren akınlar sebebiyle mevcut tarihi ve kültürel varlıklarımızda yok olmuş, ancak Osmanlılardan sonra bir takım eserler yapılabilmiştir. İlin bilinen tarihçesi ilk olarak M.Ö yıllarında Kuzey Asya dan ve Güney Rusya dan gelen ve Trak ismini alan kavimlerin bölgeye yerleşmesiyle başlar. M.Ö yıllarında Tuna yolu üzerinden gelenler bölgeye Maden Devri kültürünü getirmiştir. M.Ö yıllarında bu kavimler Yunanlılarla karşılaşmış böylece Yunan kültüründen de etkilenmişlerdir. M.Ö. 546 da İran da da kurulan Pers Devletinin egemenliğine giren bölge Büyük İskender zamanında yine Trak Beylerinin egemenliğine girmiştir. M.Ö. 168 de Makedonya Krallığı nın Romalılarca yıkılmasıyla Romalılar bölgeye sahip olmuştur. Romalılar PERİNTHOS u yani günümüz Marmara Ereğlisi İlçesini İl merkezi yapmışlar, ancak daha sonra M.S. 322 yılında Gotların eline geçmiştir. İl toprakları 962 yıl Bizans yönetiminde kalmıştır yılında Padişah I.Murat Rumeliye geçerek Tekirdağ, Malkara ve Çorlu yu almış ve buralara Karasi, Sivas, Kayseri ve Ermenekten Türkleri getirerek yerleştirmiştir. Bundan sonra Tekirdağ bir Osmanlı şehri olarak gelişmiştir. Uzunca bir süre Osmanlı himayesinde kalan İl, yılları arasında Rus akınlarına maruz kalmıştır Ayestefanos anlaşmasıyla Ruslar İlimizden çekilmiştir. Balkan Savaşları zamanında İlimizi işgal eden Bulgarlar, 13 Temmuz 1913 te gönüllü ve akıncı birliklerinin Eşref Bey komutasında başarılı mücadelesi ile İlimizden çıkartılmışlardır. Tekirdağ, Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşlarında büyük kahramanlıklar yaratan 19. Tümeni kurduğu şehir olarak tarihte şerefli bir yer almıştır. İlimiz kurtuluş yıllarında Rum ve Ermenilerin desteği ile Yunanlılarca işgal edilmiştir. Savaş sonunda Saray ve Çerkezköy 30 Ekim de, Çorlu 1 Kasım da, Tekirdağ 13 Kasım da, Şarköy de 17 Kasım da Türk yönetimine katılmıştır. A.2. İl ve İlçe Sınırları Tekirdağ İli, 8 (sekiz) İlçe ile Trakya Bölgesinde yer almış olup, ad ve konumları itibariyle aşağıda sıralanmıştır. İlçenin Adı : 1 Çerkezköy 2 Çorlu 3 Hayrabolu 4 Malkara 5 Marmara Ereğlisi 6 Muratlı 7 Saray 8 Şarköy H-1.Tekirdağ ve ilçeleri 2

19 H.-2. Çerkezköy Yerleşim Haritası Çerkezköy İlçesi, doğu ve güneyde İstanbul İlinin Çatalca ve Silivri İlçeleri ile güneybatıda Çorlu İlçesi, batıda Lüleburgaz ve kuzeyde Saray İlçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 296 km² dir. İl Merkezine 56 km. İstanbul İline ise 110 km. uzaklıktadır. Çerkezköy, Osmanlı-Rus Savaşından sonra kurulmuş ve buraya Çerkezler yerleştirilmiştir. Çerkezler kısa süre sonra bölgeyi terketmişler ve Bulgaristan dan gelen göçmenler buraya yerleşerek bugünkü yerli halkı oluşturmuşlardır. Yıldırım Beyazıd ın Ankara Meydan Savaşı nda Timur a yenilip esir düşmesinden sonra şehzadeler arasında taht kavgası başlamıştır. Edirne de bulunan en büyük şehzade Süleyman Emir in kardeşi Musa Çelebi ye mağlup olması üzerine, Edirne den İstanbul a sığınmak üzere 15 kişilik mahiyeti ile kaçarken, Çerkezköy de kardeşi Musa Çelebi nin adamları tarafından katledilmiştir. Şimdiki Atatürk İlkokulu nun bulunduğu yere gömülmelerinden sonra yine kardeşi Mustafa Çelebi tarafından Süleyman Çelebi nin mezarının bulunduğu yere türbe yaptırdığı, bu nedenle Çerkezköy ün eski adının Türbedere olduğu bilinmektedir yılına kadar mevcut olan türbe ve civarındaki 15 kadar mezar, Balkan Harbi nde 9 ay Bulgarların işgalinde kaldığı sırada, işgalci Bulgar askerleri tarafından yıkılarak talan edilmiştir. Çerkezköy İlçesi 29 Ekim 1922 de düşman işgalinden kurtarılmış. 1 Nisan 1938 e kadar Saray İlçesine bağlı bucak merkeziyken bu tarihte İlçe olmuştur. İlçe toprakları Ergene Havzası içinde kalır. İlçenin doğu ve batı kısımları Istıranca (Yıldız) Dağlarının uzantısı nedeniyle engebelidir. Bu kesimlerde yükselti batıya göre daha düşüktür. Yöre topografyası Büyükyoncalı-Bahçeağıl ve Çerkezköy-Velimeşe doğrultusunda uzanan m., iki vadi tabanı dışında ise ortalama m. ve yer yer daha fazla yükseltilerle belirlenmektedir. Tüm yerleşiminin m. altındaki katlarda yer aldığı ve yüksekçe yerlerinde orman, tarım ve mera alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy yöresinde arazi eğilimleri %5 %20 oranında değişmektedir. Çerkezköy de Ergene ırmağının başlıca kollarından olan Çorlu deresi yer almaktadır. Çorlu deresi ve diğer dereler boyunca uzanan %5 ten daha düşük eğimli vadi 3

T.C. TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2006 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Mehmet CEYHAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fatih ARSLAN Müdür Yardımcısı Kaan Sinan TOHUMCU ÇED ve Çevre İzni Şb. Md. Ö. Faruk ÖZCAN

Detaylı

2005 YILI TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2005 YILI TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 005 YILI T.C. ÇEVRE DURUM RAPORU TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ i T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 005 ii HAZIRLAYANLAR Adnan KAPLAN Erdal

Detaylı

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 i ĐNDEKS KOD ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 Đl ve Đlçe Sınırları

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM GİRİŞ Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyet sınırları içerisindeki ilçelerimizden biridir. Kapaklı da faaliyet gösteren 661 üyemiz mevcuttur. TARİHÇE Kapaklıpınar

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır.

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır. [I] İtakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 185 TEKİRDAĞ İLİ ÇEVRE SORUNLARİ ve SANAYİLEŞME Metin AYDIN 1- TEKİRDAĞ İLİNİN ÇEVRESEL TANITIMI İlimiz İstanbul iline komşu olması nedeniyle sanayinin

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

TARİHÇE Birincisi: İkincisi: Üçüncüsü:

TARİHÇE Birincisi: İkincisi: Üçüncüsü: GİRİŞ Çerkezköy Tekirdağ ın bir ilçesidir. Sanayi merkezi olarak Türkiye de önde gelen ilçelerden ve merkezlerden biridir. Adını dünyaya duyurmuş bir marka kenttir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 SUSURLUK TiCARET BORSASI 2014 Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI...

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... İ Ç İ NDEKİ LER Önsöz... v Tablolar Dizini... xv Grafikler Dizini... xix Giriş... 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... 7 A.1. Kağızman İlçesinin Tarihçesi... 7 A.1.1. Tarih Öncesi Dönem...

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Editör Doç.Dr.Asım Çoban TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Yazarlar Doç.Dr.Asım Çoban Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.Yüksel Güçlü Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan Yrd.Doç.Dr.İsmail Taşlı Editör Doç.Dr.Asım Çoban Türkiye

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI Kurum olarak, İlimize içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarını koruma çalışmalarımız, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı