T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i

2 İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları 2 Çerkezköy İlçesi 3 Çorlu İlçesi 5 Hayrabolu İlçesi 8 Malkara İlçesi 10 Marmara İlçesi 12 Muratlı İlçesi 15 Saray İlçesi 17 Şarköy İlçesi 19 A..3 İlin Coğrafi Durumu 21 A.4 İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 21 A.5 Jeomorfolojik Yapı ve Stratigrafi 25 A.5.1.Metamorfizma ve Magmatizma 28 A.5.2 Tektonik ve Paleocoğrafya 29 B.1 ENERJİ KAYNAKLARI 30 B.1.1.Su Gücü 31 B.1.2.Kömür 31 B.1.3 Doğalgaz 35 B.1.4.Rüzgar 36 B.1.5.Büyokütle 36. B.1.6. Petrol 37 B.1.7. Jeotermal Sahalar 37 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 37 B.2.1.Ormanlar 37 B.2.2. Çayır ve Mera 37 B.2.3. Sulak Alanlar: 37 B.2.4.Flora 37 B.2.5. Fauna 38 B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve 38 Diğer Hassas Yöreler B.3 Genel toprak yapısı 38 B.4. Su kaynakları 39 B.4.1.İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 39 B.4.2Yeraltı Su Kaynakları 39 B.4.3.Akarsular 40 B.4.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 41 B.5 Mineral kaynaklar 42 B.5.1 Sanayi Madenleri 43 B Kuvars Kumu 43 B.5.2.Metalik Madenler 43 ii

3 B.5.4.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 43 C. HAVA (ATMOSFER ve İKLİM) 44 C.1. İklim ve Hava 45 C.1.1. Doğal Değişkenler 45 C Basınç 45 C Sıcaklık 45 C Rüzgar 45 C Yağışlar 45 C Yağmur 45 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 45 C Seller 45 C Kuraklık 45 C Mikroklima 46 C.1.2. Yapay Etmenler 46 C Plansız Kentleşme 46 C Yeşil Alanların Azalması 47 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 47 C Endüstriyel Emisyonlar 47 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 48 C.2.1 Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 48 C.2.2. Karbonmonoksit Emisyonları 48 C.2.3. Azot Oksit Emisyonları 48 C.2.4. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 48 C.3 Atmosferik Kirlilik 48 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 48 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 49 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 49 C.4.1. Doğal Çevreye Etkisi 49 C Su Üzerine Etkisi 49 C Toprak Üzerine Etkileri 49 C Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi 50 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi 51 C.4.2. Yapay Çevreye Görüntü Kirliliği Üzerine Etkisi 51 D SU 51 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 51 D.1.1. Yeraltı Suları 54 D.1.2. Akarsular 56 D.1.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 57 D.1.4. Denizler 59 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 60 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 60 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 60 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 61 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 61 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 62 iii

4 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 62 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 64 D.5.1. Tuzluluk 64 D.5.2. Zehirli Gazlar 64 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 64 D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementler 64 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 65 D Siyanürler 65 D Petrol ve Türevleri 65 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 65 D Pestisitler ve Su Kirliliği 65 D Gübreler ve Su Kirliliği 65 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 66 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 66 D.5.7. Patojenler 66 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 66 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 67 E TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI 67 E.1. Genel Toprak Yapısı 67 E.2. Toprak Kirliliği 68 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 68 E Atmosferik Kirlenme 68 E Atıklardan Kirlenme 68 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 68 E.3 Arazi 68 E.3.1. Arazi Varlığı 68 E Arazi Sınıfları 68 E Kullanım Durumu 71 E.3.2. Arazi Problemleri 72 F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER 79 F.1. Ekosistem Tipleri 79 F.1.1. Ormanlar 79 F Ormanların Ekolojik Yapısı 79 F Bölgenin Orman Envanteri 79 F Orman Varlığının Yararları 80 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 80 F.1.2. Çayır ve Meralar 81 F.2 Flora 83 F.2.1.Sulak Alanlar 83 F.2.2. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 84 F.2.3.Flora 84 F Habitat ve Toplulukları 84 F Türler ve Populasyonları 85 F.3 Fauna 88 iv

5 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 89 F.3.2. Türler ve Populasyonları 89 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 89 F Evcil Hayvanlar 89 F Sahipli Hayvanlar 89 F Sahipsiz Hayvanlar 89 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban 89 Hayvanlar F Hayvan Hakları İhlalleri 90 F Valilikler,Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 90 F.4. Hassas Yöreler 90 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 90 F Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma 90 Alanları F Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme 90 Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 91 F /12/2004 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 97 Yürürlüğe Giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Hava 97 Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu 97 Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 97 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 97 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 97 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 97 Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 97 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 98 Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması 98 Gerekli Alanlar F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 98 Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. Ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları F /6/1981 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 98 v

6 F /10/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 99 Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş 99 Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar F Cenova Deklerasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has 99 Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar F /2/1983 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 99 Yürürlüğe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar F /5/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak 99 Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 99 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan 99 Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) F Tarım Alanları: Tarımsal 100 F Sulak Alanlar 100 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 100 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye 100 Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar F Mesire Yerleri 100 G. TURİZM 101 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 101 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 101 G Konum 102 G Fiziki Özellikleri 102 G.1.2. Kültürel Değerler 102 G.2. Turizm Çeşitleri 113 G.3. Turistik Altyapı 113 G.4 Ulaşım 115 G.5. Turizm Ekonomisi 117 G.6. Turizm ve Çevre İlişkisi 117 H. TARIM VE HAYVANCILIK 118 H.1 Genel Tarımsal Yapı 118 H.2. Tarımsal Üretim 118 vi

7 H.2.1. Bitkisel Üretim 118 H Tarla Bitkileri 118 H Buğdaygiller 119 H Baklagiller 119 H Yem Bitkileri 119 H Bahçe Bitkileri 121 H Meyve Üretimi 121 H Sebze Üretimi 122 H Süs Bitkileri 122 H.2.2. Hayvansal Üretim 122 H Büyükbaş Hayvancılık 124 H Küçükbaş Hayvancılık 124 H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) 125 H Su Ürünleri 125 H Kürk Hayvancılığı 126 H Arıcılık ve İpekböcekçiliği 126 H.3. Organik Tarım 126 H.4. Tarımsal İşletmeler 127 H.4.1. Kamu İşletmeleri 127 H.4.2. Özel İşletmeler 128 H.5 Tarımsal Faaliyetler 129 H.5.1. Pestisit Kullanımı 129 H.5.2. Gübre Kullanımı 132 H.5.3 Toprak Kullanımı 132 H Arazi Varlığı 132 I. MADENCİLİK 133 I.1 Maden Kanunu na Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları izamnamesine 133 Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 134 I Kuvars Kumu 134 I.1.2. Metalik Madenler 135 I.1.3. Enerji Madenleri 135 I Kömür 135 I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 141 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 141 I.3. Cevher Zenginleştirme 142 I.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 142 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan 142 Rehabilitasyon Çalışmaları J. ENERJİ 143 J.1 Birincil Enerji Kaynakları 143 J.1.1. Taş Kömürü 143 J.1.2. Linyit 143 J.1.3. Asfaltit 147 J.1.4 Bitümlü Şist 147 vii

8 J.1.5. Hampetrol 147 J.1.6. Doğalgaz 147 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 148 J.1.8. Orman 148 J.1.9. Hidrolik 148 J Jeotermal 148 J Güneş Enerjisi 148 J Rüzgar Enerjisi 149 J Biyokütle 149 J.2. İkincil Enerji Kaynakları 149 J.2.1. Termik Enerji 150 J.2.2. Hidrolik Enerji 150 J.2.3. Nükleer Enerji 150 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 150 J.3 Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 150 J.3.1Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 150 J.4 Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 150 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 151 K.1 İl sanayinin gelişimi, yer seçimi süreçleri ve bunu etkileyen etkenler 151 K.2. Genel anlamda sanayinin gruplandırılması 151 K.3 Sanayinin ilçelere göre dağılımı 155 K.4. Sanayi gruplarına göre iş yeri sayıları ve istihdam durumu 155 K.5. Sanayi gruplarına göre üretim teknolojisi ve enerji kullanımı 242 K.6. Sanayiden kaynaklanan çevre sorunları ve Alınan önlemler 242 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 243 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 243 K.6.3. Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 247 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 249 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 250 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 251 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 252 L.1. Altyapı 252 L.1.1. Temiz Su Sistemi 252 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 252 L.1.3. Yeşil Alanlar 252 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 252 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 253 L.2. Ulaşım 253 L.2.1. Karayolları 253 L Karayolları Genel 253 L Ulaşım Planlaması 255 L Toplu Taşıma Sistemleri 255 L Kent İçi Yollar 256 L Araç Sayıları 256 L.2.2.Demiryolları 256 viii

9 L Kullanılan Raylı Sistemler 256 L Taşımacılıkta Demiryolları 257 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 257 L Limanlar 257 L Taşımacılık 257 L.2.4. Havayolları 257 L.3 Haberleşme 258 L.4 İlin Plan Durumu 258 L.5. İldeki Baz İstasyonları Sayısı 258 M. YERLEŞİM ALANLARI ve NÜFUS 258 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 258 M.1.1. Kentsel Alanlar 258 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 258 M Kentsel Büyüme Deseni 259 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 259 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 259 M Kentsel Yenileme Alanları 259 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 261 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 261 M.1.2. Kırsal Alanlar 261 M Kırsal Yerleşme Deseni 261 M Arazi Mülkiyeti 261 M.2 Altyapı 261 M.3. Binalar ve Yapı Çeşitler 261 M.3.1. Kamu Binaları 261 M.3.2. Okullar 261 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 262 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 263 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 263 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 263 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 263 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 263 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 263 M Yerel Mimari Özellikler 263 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 264 M.4 Sosyo-Ekonomik Yapı 264 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik 264 M.4.2. Göçler 264 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik) 264 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 264 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 265 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 265 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 265 M M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu 265 ix

10 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 265 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 266 M.5.5. Kentsel Atıklar 266 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 266 M.6 Nüfus 266 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 266 M.6.2. Nüfusun Yaş,Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 266 M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 266 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 266 M.6.5. Yer Değiştirme Olayları 266 M.6.6. Turizm ve Seyahat 267 N. ATIKLAR 268 N.1 Evsel Katı Atıklar 268 N.2. Tehlikeli Atıklar 269 N.3 Özel Atıklar 271 N.3.1. Tıbbi Atıklar 273 N.3.2. Atık Yağlar 273 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 273 N.3.4. Pil ve Aküler 274 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 274 N.3.6. Tarama Çamurları 274 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 274 N.3.8 Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 274 N.4 Diğer Atıklar 274 N.4.1. Ambalaj Atıklar 274 N.4.2. Hayvan Kadavraları 274 N.4.3. Mezbaha Atıkları 275 N.5. Atık Yönetimi 275 N.6 Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 275 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 275 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 275 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 275 N.8.2. Atıkların Yakılması 276 N.8.3. Kompost 276 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 276 N.10 Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 276 O. GÜRÜLTÜ 276 O.1. Gürültü 276 O.1.1. Gürültü Kaynakları 277 O Trafik Gürültüsü 277 O Endüstri Gürültüsü 278 O İnşaat Gürültüsü 278 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 279 O Havaalanı Yakınında Oluşan Gürültü 280 O1.2.Gürültü ile Mücadele 281 x

11 O.1.3.Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 281 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 281 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 282 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 282 O Fiziksel Etkileri 282 O Fizyolojik Etkileri 282 O Psikolojik Etkileri 282 O Performans Etkileri 282 O.2 Titreşim 282 P DOĞAL AFETLER 282 P.1. Doğal Afetler 282 P.1.1. Depremler 283 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 283 P.1.3. Seller 283 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 284 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 284 P.1.6. Fırtınalar 285 P.2. Diğer Afetler 286 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 286 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 286 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 286 P.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 286 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 286 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 287 P.3.3. İlk Yardım Servisleri 287 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 287 P.3.5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınımı İçin Alınan 287 Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 287 R. SAĞLIK VE ÇEVRE 288 R.1 Temel Sağlık Hizmetleri 288 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 288 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 295 R İçme ve Kullanma Suları 295 R Denizler 295 R Zoonoz Hastalıklar 297 R.1.3. Gıda Hijyeni 298 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 298 R.1.5. Bebek Ölümleri 302 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 304 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 305 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 307 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 307 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 309 R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 310 xi

12 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 310 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 311 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 311 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerindeki 312 Etkileri S. ÇEVRE EĞİTİMİ 313 S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri 313 S.2. Çevreyle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 313 S.2.1. Çevre Vakıfları 313 S.2.2. Çevre Dernekleri 313 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar 313 T ÇEVRE YÖNETİMİ ve PLANLAMA 313 T.1 Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 313 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli 314 Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi T.3 Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak 315 Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin İnsan-Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 315 T.5 Çevreye Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 315 T.6. Çevresel Etki Değerlendirilmesi 315 TABLO İNDEKS SIRA NO İSİMLENDİRME SAYFA NO Tablo-a-1 Tekirdağ ilindeki akarsular. 23 Tablo-b-1 Tekirdağ ilindeki akarsuların debileri 30 Tablo-b-2. Tekirdag ili sınırlarında dogalgaz çıkan sahalar 35 Tablo-b-3 Tekirdağ ili başlıca akarsuları 40 Tablo-b-4 Tekirdağ ili sulama göletleri 42 Tablo-b-5. Tekirdağ ili taş ocakları listesi 44 Tablo-d-1 Türkiye de ve tekirdağ ilinde sulanan arazi varlığı ve sulama yapısı 52 Tablo-d-2. Tekirdağ ili sulama göletleri 52 Tablo-d-3. Köy hizmetleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-4 Devlet su işleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-5 İşletmede olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 54 Tablo-d.6 İnşaat halinde olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 54 Tablo-d-7. İşletmeye açılan baraj 57 Tablo-d-8 İşletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 58 Tablo-d-9. İl sağlık müdürlüğünce alınan deniz suyu numune sonuçları Tablo-d-10. Ergene nehri su analiz sonuçları 64 Tablo-e-1 ilçelere göre arazi sınıflarının dağılımı (hektar) 70 Tablo-e-2 Arazi kullanım yetenek sınıflarına göre tarım arazileri dağılımı 70 Tablo-e-3. Tarım il müdürlüğüne yapılan amaç dışı arazi kullanımı müracaatları 71 xii

13 Tablo-e-4. Tekirdağ ilinin arazi sorunları 72 Tablo-e-5 Tekirdağ ilinde, toprak derinliğine göre arazi dağılımı 74 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde, eğim gruplarına göre arazi dağılımı 74 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde su erozyonu dağılımı 74 Tablo-e-7. Tekirdağ ilinde taşlı arazilerin dağılımı 75 Tablo-e-8 Tekirdağ ilinde, yaşlık (drenaj) sorunu dağılımı 75 Tablo-e-9 Arazi kullanma yetenek sınıfları 76 Tablo-e-10. Tekirdağ ilinde işlenen arazilerinde sorunsuz ve sorunlu arazi dağılımı 77 Tablo-e-11. Tekirdağ ilindeki ağaçlandırma alanlarının dağılımı 78 Tablo-f-1. Tekirdağ ilinin orman varlığı 79 Tablo-f-2. Tekirdağ il sınırları içerisindeki çayır ve meraların sorunları 82 Tablo-f-3. Tekirdağ da görülen kuş türleri 88 Tablo-f-4. Tabiat anıtı 90 Tablo-f-5. Tekirdağ ilinde bulunan arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları 96 Tablo-f-6. Tekirdağ ili, anıt ağaçlar ve doğal arkeolojik sit alanlarını listesi 96 Tablo-f-7 Doğal sit 97 Tablo-f-8 Mera Kanunu Çalışmaları Genel Durumu 98 Tablo-f-9 Orman içi dinlenme yerleri 100 Tablo-g-1 Festivaller ve şenlikler 111 Tablo-g-2. Anma ve kutlama günleri 111 Tablo-g-3 Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri 114 Tablo-g-4 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri (oteller) 114 Tablo-g-5 Turizm işletme belgeli restaurantlar 114 Tablo-g-6 Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri 116 Tablo-g-7 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri 117 Tablo-h-1 Bitkisel üretim dallarının ekiliş alan ve oranları Tablo-h-2 İşlenen tarım alanlarının dağılımı 119 Tablo-h-3 İlçelere göre mera varlığı 120 Tablo-h-4. Yem bitkileri üretim alanları 120 Tablo-h-5. İlimiz hayvancılığının yıllarına göre karşılaştırılması 123 Tablo-h-6 Büyükbaş hayvan varlığı 124 Tablo-h-7 Küçükbaş hayvan varlığı Tablo-h-8 Kanatlı hayvan varlığı Tablo-h-9 Deniz ürünleri gayri safi üretim değerleri 126 Tablo-h-10 Arazi büyüklükleri itibariyle işletme sayısı ve arazi varlığı 127 Tablo-h-11. Zirai mücadele ilaç bayilerine ait bilgiler 131 Tablo-h yılında ilimizde kullanılan zirai ilaç çeşitleri ve miktarı 131 Tablo-h-13 İşlenen tarım alanlarının dağılımı 133 Tablo.ı-1. Türkiye ve tekirdağ daki maden ve taşocağı sektörü bilgileri 133 Tablo.ı-2. Tekirdağ ilindeki ruhsatlı sahalar 134 Tablo.ı-3. Tekirdağ ili kum-çakıl ocakları listesi 141 Tablo.ı-4. Tekirdağ ili taş ocakları listesi 141 Tablo.j-1. Tekirdağ ili sınırlarında doğalgaz çıkan sahalar 147 Tablo.j-2 Sektörlere göre abone sayıları Tablo.j-3 Sektörlere göre elektrik enerjisi tüketimi 151 xiii

14 Tablo:k-1 Sanayi kuruluşlarının ilçelere göre sektorel dağılımı Tablo.k-2. Tekirdağ ili sanayi kuruluşlarının emisyon izin durumları 243 Tablo.k-3. İlimiz sınırları içerisindeki Münferit Atıksu Arıtma Tesisi sayılarının 245 ilçelere göre dağılımı. Tablo.k-4. Yıllık atıksu analiz sonuçları 247 Tablo.k-5. Tekirdağ ili yerleşim yerlerine ait maksimum su tüketim miktarı 248 Tablo.k-6 Arazi toplulaştırmasında, muhtelif alan büyüklüklerine göre blok sayısı 249 Tablo.k-7. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel gürültü kirliliği 250 Tablo.l-1. Tekirdağ ın komşu il ve ilçelerine olan uzaklığı 254 Tablo.l-2. İlçeler arası mesafe cetveli 254 Tablo:l-3 Haberleşme sayıları 255 Tablo.l-4. İskele boy ve derinliği. 255 Tablo.m-1. Tekirdağ ilinde yapılan mimari restorasyon çalışmaları 260 Tablo m.2 Yıllara göre resmi ve özel okullar öğrenci sayıları 262 Tablo.m.3. Tekirdağ ilinin toprak mülkiyet durumu (hektar) 264 Tablo m.4 İç göç, dış göç, net göç ve net göç hızı 267 Tablo n-1 Tekirdağ il, ilçe ve beldelere göre katı atık miktarları 269 Tablo.n-2 Endüstri kategorisine göre birim endüstriyel atık üretim değerlerinin 270 karşılaştırılması Tablo.n-3. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel atık üretimi 270 Tablo.n-4 Çorlu ilçesi endüstri kategorizasyonuna bağlı tehlikeli atık miktarı 272 Tablo.n-5. Hastane atıklarının miktarları 272 Tablo.n-6. Hastane atıklarının türleri 273 Tablo.n-7. İlimizdeki lisanslı bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri 274 Tablo.n-8 Lisanslı ambalaj atıkları toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisleri 275 Tablo :p1 10yılın yangınlarının şekil ve çıkış sebeplerine göre dağılımı 284 Tablo p2 Gözetleme kuleleri 285 Tablo p3 İlk müdahale hazır kuvvet ekipleri 285 Tablo;r-1 Sağlık kuruluşları 288 Tablo.r-2. Sağlık çalışanlar listesi 290 Tablo r.3 Personelin Kurumlara Göre Dağılımı Tablo r.4 Personelin Hizmet Sınıflarına göre Dağılımı Tablo r.5.1 Yataklı tedavi kurumları çalışanları 291 Tablo r.5.2 Yataklı tedavi kurumları çalışmaları (kamu-özel) 292 Tablo.r-6 Ambulans sayısı 294 Tablo r.-7. Görülen bulaşıcı hastalıklar 295 Tablo r yılı içerisinde alınan deniz suyu numuneleri 297 Tablo r-9 Zoonoz hastalıklar 297 Tablo r.10 Çocukluk çağı aşı takvimi 299 Tablo r.11 Doğurganlık çağı 300 Tablo r.12 Aşı sonuçları çizelgesi 302 Tablo r.13 Bebek ölümlerine sebep olan ilk on hastalık 303 Tablo r.14 Ors ile tedavi edilen ishal vakalarının ilçelere göre dağılımı 303 Tablo r.15 Ölenlerin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı 304 Tablo r.16 Ölümlere neden olan ilk on hastalık 305 xiv

15 Tablo r.17 Aylara göre aile planlaması çalışmaları 305 Tablo r.18 Yıllara göre aile planlaması çalışmaları 306 Tablo r.19 Yanmadan kaynaklanan kirleticiler ve insan sağlığına etkileri kaynak 308 GRAFİK İNDEKSİ NUMARALAMA İSİMLENDİRME SAYFA NO G.F-1 İlimiz Toprak Kaynakları Potansiyeli 81 Grafik; H-1. İlçelere Göre Mera Varlığı 120 Grafik H.-2 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin İlçelere Göre Dağılımı 155 Grafik K.2 Sanayi Tesislerinin Sektörlere Göre Dağılımı 158 Grafik R.13 Bebek Ölüm Nedenleri 303 Grafik R.18.1 Yıllara Göre Aile Planlaması Hizmetleri 306 Grafik R.18.2 Yıllara Göre Aile Planlaması Hizmetleri 307 HARİTA İNDEKSİ NUMARALAMA İSİMLENDİRME SAYFA NO H.1 Tekirdağ ve İlçeleri 2 H.2 Çerkezköy Yerleşim Haritası 3 H.3 Çorlu Yerleşim Haritası 5 H.4 Hayrabolu Yerleşim Haritası 8 H:5 Malkara Yerleşim Haritası 10 H.6 Marmara Ereğlisi Yerleşim Haritası 12 H.7 Muratlı Yerleşim Haritası 15 H.8. Saray Yerleşim Haritası 17 H.9. Şarköy Yerleşim Haritası 19 xv

16 RESİM İNDEKS NUMARALAMA İSİMLENDİRME SAYFA NO R.1 Tekirdağ ın uydu görüntüsü 1 R.2 Çerkezköy cumhuriyet meydanı-700.yıl merkez Osmanlı camii 4 R Çorlu 6 R.4 Hayrabolu Meydanı 9 R.5 Güzelce Hasan Camii 9 R.6 Ömerbey Türbesi 11 R.7 Marmara Ereğlisi Sahili 14 R.8 Muratlı Deresi 17 R.9 Saray Müzesi 18 R.10 Şarköy Manzarası 20 R.11 Tekirdağ ın uydu görüntüsü 21 R.12 Eriklice 22 R.13 Uçmakdere 24 R.14 Ergene Nehri 40 R.15 Karaiğdemir Barajı 41 R.16 Türkmenli Göleti 59 xvi

17 A.COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş Tekirdağ, Marmara Bölgesinin Ergene Bölümü ile Istırınca Bölümü üzerinde yayılan bir İlimizdir. Marmara kıyısında, Ördeklidere nin denize döküldüğü yerde kısmen vadi tabanında, kısmen de yamaçlar üzerinde kurulmuştur. Çevresini, doğuda İstanbul İli, güneydoğuda Marmara Denizi, güneyde Çanakkale nin Gelibolu İlçesi, batıda Edirne İli, kuzeyde Kırklareli İlleri kuşatır. Yüzölçümü 6218 km² dir. İlin en önemli dağı Tekir Dağları olup, Kumbağ Beldesinden başlayıp Gelibolu kıstağına kadar Marmara Denizi ne paralel olarak 60 km. boyunca uzanır. Kısmen orman ve çalılıktır. Çerkezköy İlçesinde kuzeye gittikçe yükselen Istıranca Dağları mevcuttur. 945 m. yüksekliğe erişen Ganos Dağı, Tekirdağ İlinin en yüksek noktasını teşkil eder. Ganos Dağı, aynı zamanda Istırancalar dışında, Trakyanın da en yüksek noktasıdır. İlin kuzeydoğusunda Istıranca Dağları nın doğu etekleri uzanır. Istırancalar ve Ganos Dağı dışında Tekirdağ İli ovalıktır. R-1.Tekirdağ ın Uydu Görüntüsü. 1

18 Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi; İlin bilinen en eski adı BİSANTHE dir. Daha sonra Romalılar devrinde RODOSTO, Osmanlılar Tekirdağ ı fethettikleri zaman, önce RODOSTCUK, daha sonra TEKFURDAĞI olarak adlandırmışlardır yılında Tekir Dağlarının rengine izafeten TEKİRDAĞ olarak adını almıştır. Tekirdağ coğrafi konumu sebebiyle yüzyıllar boyunca Anadolu ve Balkanlar, Ortadoğu ile Güney-Doğu Avrupa kültürleri arasında birleştirici yada ayırıcı bir unsur olmuştur. Asya ve Avrupa kavimlerinin boğazlardan geçişleri ve İstanbul un sık sık saldırılara maruz kalması, İlimizde de etkisini göstermiş. Bu dönemlerde süren akınlar sebebiyle mevcut tarihi ve kültürel varlıklarımızda yok olmuş, ancak Osmanlılardan sonra bir takım eserler yapılabilmiştir. İlin bilinen tarihçesi ilk olarak M.Ö yıllarında Kuzey Asya dan ve Güney Rusya dan gelen ve Trak ismini alan kavimlerin bölgeye yerleşmesiyle başlar. M.Ö yıllarında Tuna yolu üzerinden gelenler bölgeye Maden Devri kültürünü getirmiştir. M.Ö yıllarında bu kavimler Yunanlılarla karşılaşmış böylece Yunan kültüründen de etkilenmişlerdir. M.Ö. 546 da İran da da kurulan Pers Devletinin egemenliğine giren bölge Büyük İskender zamanında yine Trak Beylerinin egemenliğine girmiştir. M.Ö. 168 de Makedonya Krallığı nın Romalılarca yıkılmasıyla Romalılar bölgeye sahip olmuştur. Romalılar PERİNTHOS u yani günümüz Marmara Ereğlisi İlçesini İl merkezi yapmışlar, ancak daha sonra M.S. 322 yılında Gotların eline geçmiştir. İl toprakları 962 yıl Bizans yönetiminde kalmıştır yılında Padişah I.Murat Rumeliye geçerek Tekirdağ, Malkara ve Çorlu yu almış ve buralara Karasi, Sivas, Kayseri ve Ermenekten Türkleri getirerek yerleştirmiştir. Bundan sonra Tekirdağ bir Osmanlı şehri olarak gelişmiştir. Uzunca bir süre Osmanlı himayesinde kalan İl, yılları arasında Rus akınlarına maruz kalmıştır Ayestefanos anlaşmasıyla Ruslar İlimizden çekilmiştir. Balkan Savaşları zamanında İlimizi işgal eden Bulgarlar, 13 Temmuz 1913 te gönüllü ve akıncı birliklerinin Eşref Bey komutasında başarılı mücadelesi ile İlimizden çıkartılmışlardır. Tekirdağ, Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşlarında büyük kahramanlıklar yaratan 19. Tümeni kurduğu şehir olarak tarihte şerefli bir yer almıştır. İlimiz kurtuluş yıllarında Rum ve Ermenilerin desteği ile Yunanlılarca işgal edilmiştir. Savaş sonunda Saray ve Çerkezköy 30 Ekim de, Çorlu 1 Kasım da, Tekirdağ 13 Kasım da, Şarköy de 17 Kasım da Türk yönetimine katılmıştır. A.2. İl ve İlçe Sınırları Tekirdağ İli, 8 (sekiz) İlçe ile Trakya Bölgesinde yer almış olup, ad ve konumları itibariyle aşağıda sıralanmıştır. İlçenin Adı : 1 Çerkezköy 2 Çorlu 3 Hayrabolu 4 Malkara 5 Marmara Ereğlisi 6 Muratlı 7 Saray 8 Şarköy H-1.Tekirdağ ve ilçeleri 2

19 H.-2. Çerkezköy Yerleşim Haritası Çerkezköy İlçesi, doğu ve güneyde İstanbul İlinin Çatalca ve Silivri İlçeleri ile güneybatıda Çorlu İlçesi, batıda Lüleburgaz ve kuzeyde Saray İlçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 296 km² dir. İl Merkezine 56 km. İstanbul İline ise 110 km. uzaklıktadır. Çerkezköy, Osmanlı-Rus Savaşından sonra kurulmuş ve buraya Çerkezler yerleştirilmiştir. Çerkezler kısa süre sonra bölgeyi terketmişler ve Bulgaristan dan gelen göçmenler buraya yerleşerek bugünkü yerli halkı oluşturmuşlardır. Yıldırım Beyazıd ın Ankara Meydan Savaşı nda Timur a yenilip esir düşmesinden sonra şehzadeler arasında taht kavgası başlamıştır. Edirne de bulunan en büyük şehzade Süleyman Emir in kardeşi Musa Çelebi ye mağlup olması üzerine, Edirne den İstanbul a sığınmak üzere 15 kişilik mahiyeti ile kaçarken, Çerkezköy de kardeşi Musa Çelebi nin adamları tarafından katledilmiştir. Şimdiki Atatürk İlkokulu nun bulunduğu yere gömülmelerinden sonra yine kardeşi Mustafa Çelebi tarafından Süleyman Çelebi nin mezarının bulunduğu yere türbe yaptırdığı, bu nedenle Çerkezköy ün eski adının Türbedere olduğu bilinmektedir yılına kadar mevcut olan türbe ve civarındaki 15 kadar mezar, Balkan Harbi nde 9 ay Bulgarların işgalinde kaldığı sırada, işgalci Bulgar askerleri tarafından yıkılarak talan edilmiştir. Çerkezköy İlçesi 29 Ekim 1922 de düşman işgalinden kurtarılmış. 1 Nisan 1938 e kadar Saray İlçesine bağlı bucak merkeziyken bu tarihte İlçe olmuştur. İlçe toprakları Ergene Havzası içinde kalır. İlçenin doğu ve batı kısımları Istıranca (Yıldız) Dağlarının uzantısı nedeniyle engebelidir. Bu kesimlerde yükselti batıya göre daha düşüktür. Yöre topografyası Büyükyoncalı-Bahçeağıl ve Çerkezköy-Velimeşe doğrultusunda uzanan m., iki vadi tabanı dışında ise ortalama m. ve yer yer daha fazla yükseltilerle belirlenmektedir. Tüm yerleşiminin m. altındaki katlarda yer aldığı ve yüksekçe yerlerinde orman, tarım ve mera alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy yöresinde arazi eğilimleri %5 %20 oranında değişmektedir. Çerkezköy de Ergene ırmağının başlıca kollarından olan Çorlu deresi yer almaktadır. Çorlu deresi ve diğer dereler boyunca uzanan %5 ten daha düşük eğimli vadi 3

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ Tekirdağ ve topraklarını Üç Kemaller Diyarı olarak nitelemek yanlış olmaz. Atatürk ün hürriyet aşkının ilk kıvılcımlarını aldığı vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal Tekirdağ

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP YEREL ÜRÜNLER GİRİŞ Aydın İlinde Markalaşma Potansiyeline Sahip Yerel Ürünlerin Araştırılması Projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2011 Doğrudan Faaliyet

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2010 Yayın No:2010/1 SAMSUN Haziran 2010 İKTİSADİ RAPOR 2010, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Ankara nın Yükselen Değeri KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI

KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN KAYITLI İSTİHDAMIN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN KAYITDIŞI İSTİHDAM SORUNU BİLGİ KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin mali

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 30.12.2014 Hazırlayanlar Tamer Değirmenci, Endüstri Mühendisi, Genel Sekreter Jülide Alan, Şehir ve Bölge Plancısı, Birim Başkanı Emine Arslan Pauli, İstatistikçi, Uzman İnan Ayrıbaş, İşletme, Uzman Adem

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VAN IN SANAYİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI. Proje Koordinatörü

T.C. VAN VALİLİĞİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VAN IN SANAYİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI. Proje Koordinatörü T.C. VAN VALİLİĞİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VAN IN SANAYİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Proje Koordinatörü Ahmet CAN İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Proje

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK FAALİYETİ KÜNYESİ I.II. TALEP EDİLEN TEKNİK DESTEĞİN KAPSAMI T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI 2012 TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ILGIN TİCARET ODASI NIN TERMAL TURİZMİN MARKALAŞMASI PROJESİ RAPORU EKİM 2012 ILGIN-KONYA İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GİRİŞ I.I. TEKNİK DESTEK

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı