KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ"

Transkript

1 BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite yönetim sistemi ile ilgili standardlardır. ISO-9000, Uluslar arası Standartlar Örgütü'nün(ISO) yayınlamış olduğu kalite güvencesi sistem standardıdır. Bu standard ürünlerin sağlaması gereken özellikleri değil, ürünlerin üretildiği sistemin sağlaması gereken şartları tanımlamaktadır. ISO 9000'den 9004'e kadar olan beş standardın revize edilmiş halleri 1994 yılında yayınlanmıştır. Bu revizyon ilk baskının yapıldığı 1987 yılından beri yapılan ilk revizyon olduğundan, birinci aşama revizyon olarak adlandırılmaktadır. Birinci aşama revizyonlarının temel amacı dökümanların kendi arasında oluşan uyumsuzlukların ve terminolojik aksaklıkların giderilmesidir. ISO/TC 176 mevcut durumda ISO çalışmaları yürüten firmaları etkilemeyecek şekilde daha geniş kapsamlı revizyonlar üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. ISO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TC 176 komitesi; 1987'de yayınlanan ilk revizyonun uygulanmasında ortaya çıkan sorunları araştırılmış, geniş bir katılımla ISO 9000:1994 versiyonu doğmuştur yılında yayınlanan ilk revizyon olup, bir seri standarttan oluşan büyük bir dökümandır. İkinci revizyon 2000 yılında gerçekleştirilmiştir. Şu an geçerliliği olan standard serisi ISO 9000:2000'dir. ISO Standardlar serisinde 2000 yılında gerçekleştirilen revizyonun amacını ve içeriğini anlayabilmemiz için öncelikli olarak revizasyondan önce ISO 9000 Standardları serisinde yer alan standardları açıklamakta fayda bulunmaktadır. ISO 9000 (ANSI/ASQC Q ); Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence ve Standardları & Seçim ve Kullanım Kılavuzları ISO 9001(ANSI/ISO/ASQC Q ): Tasarım, Geliştirme, Üretim, Kurulum ve Serviste Kalite Güvence için Kalite Sistemleri&Modeli 78

2 ISO 9002 (ANSI/ISO/ASQC Q ): Üretim, Kurulum ve Serviste Kalite Güvence için Kalite Sistemleri&Modeli ISO 9003(ANSI/ISOASQC Q ): Son Muayene ve Testte Kalite Güvence için Kalite Sistemleri&Modeli ISO 9004(ANSI/ISO/ASQC Q ): Bir kalite sisteminin ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 Standardlarına göre belgelendirme gereksinimlerini tanımlayan spesifikasyonları içeren Kalite Yönetim ve Kalite Sistem Elementleri & Kılavuzları. ISO 9001 ve 9002 arasındaki fark ISO 9001 tasarım ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili gereksinimleri de kapsarken, ISO 9002'in tasarımla ilgili olmayışıdır. Diğer tüm gereksinimler birbirinin aynısıdır. ISO 9003 ise sadece son muayene ve test işlemlerini uygulamaktadır. TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından ululararası Standard olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede Belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslar arası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.bunlar; Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar. Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kişilerin Katılımı:Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar. Proses Yaklaşımı:Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir. 79

3 Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar. Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır. Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder. ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI 2000 YILI REVİZYONU İlk olarak 1987 yılında yayınlanan ve daha sonra 1991 ve en son olarak da 1994 yılında revize edilen ISO 9000 kalite güvence standardı 2000 yılında revize edilmiştir. Bu revizasyon işlemleri ISO'ya bağlı 176 no'lu teknik komite tarafından yürütülmektedir. 1980'li yılların sonunda ürün bazında standartlarla çalışmanın belirlenen kalitede üretimde sürekliliğin sağlanmasında yeterli olmadığı anlaşılmış ve kaliteyi yönetmenin ve bunu sağlamak için sistemin şart olduğu anlaşılarak, ISO tarafından 1987 yılında ISO 9000 serisi Kalite Güvence Sistem standartları yayınlanmıştır. Böylelikle işletmede yer alan ve kaliteyi doğrudan etkileyen tüm fonksiyonlar sistem içerisine alınmak sureti ile belirlenen kalitede sürekliliğin sağlanması yoluna gidilmiş, hem iç hem de dış müşterilerin tatmininin artırılması hedeflenmiştir. ISO 9000 serisi standartlar kuruluşlara sektör ayırımı olmaksızın gerek üretim, gerekse hizmet sektöründe uygulanabilir bir model olarak yayınlanmıştır revizyonunda getirilen yeniliklerle bu uygulama daha pratik hale getirilmektedir. 80

4 ISO standartları, etkinliğinin ölçülerek revizyona tabi tutulacak konularının belirlenmesi amacı ile her yıl gözden geçirilmekte ve her beş yılda bir revize edilmektedir. ISO 9000:2000 revizyonu da dünyada kalite alanındaki çalışmalar ve uygulanmakta olan ISO 9000 serisi standartlardan elde edilen geri beslemelerle köklü bir takım değişikliklerle yayınlanmıştır revizyonunda standardın uygulayıcıları arasındaki mevcut kabul düzeyi ve kültürel uyum sorunları araştırılarak, yeni standardın esnek ve gelişime açık bir yapıya sahip olması hedeflenmiştir. Bu amaçla 2000 revizyonu hazırlanırken diğer sistem standartları ile uyumlu olması, uygulaması kolay, dokümantasyonu artırmayan, kolay anlaşılır ve sürekli gelişim esas alınmıştır. TEMEL DEĞİŞİKLİKLER: 1) Standart sayısı ISO 9000: 2000 revizyonundaki en önemli değişiklikler standart serisinin sayısında olmuştur. Toplam 27 adet olan 1994 versiyonu seride yer alan standart sayısı 4 temel standarda indirilmiştir. - ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri- Temel Kavramlar ve Terimler - ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri- Şartlar - ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistemleri- Performans İyileştirme Kılavuzu - ISO 19011:2000 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Denetimleri İçin Kurallar- ISO 9001 ve 9004 standartları birbirleri ile uyumlu bir çift standart olarak geliştirilmiştir. ISO 9001 kuruluşun müşteri ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini göstermesi için gereken Kalite Yönetim Sistem isteklerini daha açık ifade etmektedir. Bunun yanı sıra ISO 9004, 9001 standardının isteklerinin karşılaması konusunda sistemi geliştirici bir yol göstericidir. 2) Yapı ISO 9000: 2000 versiyonunun yapısında önemli değişiklikler yapılarak standardın 20 maddesi 5 ana bölüm halinde düzenlenmiştir. 81

5 Bunlar; Bölüm 4 - Kalite Yönetim Sistemi Bölüm 5 - Yönetimin Sorumluluğu Bölüm 6 - Kaynak Yönetimi Bölüm 7 - Ürün ve/ veya Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi Bölüm 8 - Ölçme, Analiz ve İyileştirme Ayrıca standardın 7. maddesi kapsamında yer alan herhangi bir işlem ya da ürün/hizmet sistemde yer alan ürün / hizmet kalitesini, müşteri tatmini ve yasal gerekleri karşılama yeteneğini etkilemediği takdirde Kalite El Kitabında belirtilmek koşulu ile sistem dışında tutulabilecektir. ISO 9000: 2000 revizyonu ile 1994 revizyonunda yer alan ISO 9001,9002,9003 standartları yürürlükten kaldırılmıştır. ISO 9001 kapsamında olmayan faaliyetler muafiyet olarak belge kapsamında belirtilmek sureti ile belgelendirme yapılabilecektir. 3) İçerik revizyonu içeriği Toplam Kalite yolculuğu için ilk adım olacak şekilde kurgulanmıştır. - Kuruluşun uygulamadaki gerçek modelleri esas alınarak oluşturulmuştur. - Kalite Güvence Sistemi adı Kalite Yönetim Sistemi olarak değiştirilmiştir. - ISO 9001 ve 9004 birbiri ile uyumlu bir çift standart haline getirilerek kuruluşların yalnızca belgelendirilmesi değil, Toplam Kalite Yönetimine geçiş için bir yapı öngörülmektedir. (yalnızca müşteri tatmini değil, diğer tüm ilgili tarafların tatmini hedeflenmektedir.) - Sürekli iyileştirmeyi açıkça şart koşmaktadır ayrıca "planla, yap, kontrol et ve uygula" döngüsü revize standartlardaki en önemli değişikliktir. - Tepe yönetimi olarak tanımlanan üst yönetimin sistem içindeki sorumluluğu genişletilmektedir. - Kalite ile ilgili personelin eğitiminin yanı sıra yetkinliği açıkça ifade edilmektedir. 82

6 - Kalite ile ilgili faaliyetlerin etkin olarak gerçekleştirilmesi amacı ile kuruluş içi iletişim ayrı bir madde olarak yer almaktadır versiyonunda tanımlanan müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesine geçilerek müşteri tatmininin artırılması açıkça bir madde olarak ifade edilmektedir.(toplam kaliteye geçiş adımı olarak değerlendirilebilir) - Müşteri memnuniyetini sağlayacak süreçlerin ölçülebilmesi, izlenebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacı ile kuruluşların süreç yaklaşımını esas alarak süreçleri ve diğer süreçlerle ilişkilerini sistemde tanımlamaları gerekmektedir. - Kuruluşun Kalite Yönetim sistemini sürekli geliştirebilmesi için gerekli metotlara sahip olması ve bunu sistemde uygun şekilde tanımlamış olması gerekmektedir. - Sürekli iyileştirme için müşteri tatmininin ölçülmesi gereklidir. ISO 9000:2000 standartlar serisi bir kuruluşun, müşterinin ihtiyaçları ile yasal gereklilikleri sağlamak sureti ile müşteri tatmininin artırılabilmesi için Kalite Yönetim Sisteminin hangi şartları sağlaması gerektiğini ifade etmektedir. Revize standartlardaki değişiklikleri özetlemek gerekirse; - Sürekli iyileştirme, - Müşteri tatmininin ölçülmesi, - Süreç yaklaşımı, - Dokümantasyonda azalma, - ISO Çevre Yönetim Sistem standartları ile uyumluluk, - Toplam Kalite Yönetimine yönlenme, - Verimliliğin ölçülmesi ve sistemin kuruluşa katma değerinin belirlenmesi, - Tepe yönetimin sistemdeki sorumluluğunun artırılması olarak ifade edilebilir. Globalleşen dünyada pazar payının korunması ve daha önemlisi artırılması için kuruluşların müşteri ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmemeleri ilaveten müşteri tatminini sağlayacak ürün / hizmet üretmeleri gerekmektedir. Bunun sağlanmasında karşımıza çıkan en doğru araç ise kuruluş yapısına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurulması ve 83

7 sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesidir. ISO 9000:2000 revizyonu standartlarda belirtilen gereksinimler 1994 revizyonuna göre, toplam kalite felsefesine bir adım yaklaşarak çıtayı daha yukarıya çekmiştir. TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standardları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standardlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir. TS-EN-ISO 9001:2000 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır: 1.KAPSAM 1.1 Genel; Standart, kuruluşun tutarlı olarak ürün/servisi sunabileceğine dair yeteneğini göstermesi için kullanılacak Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini tanımlamaktadır. Kalite yönetim sistemi gereklilikleri uygulamalrı ve sürekli iyileştirme ve uyumsuzlukların önlenmesi ile müşteri memnuniyetlerini hedeflemektedir. Müşteri gerekliliklerinden, 84

8 müşteri memnuniyetine doğru bir geçiş sözkonusu olmaktadır. Tam olarak uygulanmalıdır, ancak faaliyetlere göre kapsam daraltması yapılmalıdır. 1.2 Kapsamın Daraltılması; Ürün veya servisin yapısından veya müşteri gerekliliklerinden kaynaklanan kapsam daralması olabilir. Ancak kapsam daralması ürün/servis üretme yeteneğini etkilememelidir. Daraltma madde 7 çerçevesinde yapılabilir, kapsam dışı kalan bölümler Kalite El Kitabında mutlaka anlatılmalıdır. Kapsam daraltma sırasında yasal zorunluluklara mutlaka uyulmalıdır. Ayrıca kontrol altında tutulan pazarlar için yapılan adaptasyonlar da kapsamın dışına çıkabilir. 2.ATIF YAPILAN STANDARDLAR ISO 8402(1994) ve ISO(2000), kalite Yönetim Sistemleri- Esaslar ve Sözlük ile yer değiştiriliyor. 3.TERİMLER VE TARİFLER Tedarikçi zincir terminolojisi getirildi. 4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kalite Yönetim Sistemi Prosedürleri; Sistem Prosedürleri Ürün/servisin uygunluğunun sürdürülmesine ilişkin prosesler için prosedürler Talimatlar 5.YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1 yönetimin taahhüdü Yönetim müşteri gereklerinin karşılanmasının öneminin bilincini yaratmalı ve sürdürmelidir. Kalite Politikası, hedefleri ve kalite planları oluşturulmalıdır ve bu doğrultuda Kalite Yönetim Sistemi'ni oluşturmalıdır. Kalite Sisteminin işlerliğini ve 85

9 etkinliğini görmek amacıyla yönetim sistemi gözden geçirilmelidir ve gerekli iyileştirmeye veya gelişmeye açık noktalara kaynak ayırmalıdır. 5.2 müşteri odaklılık/ müşteri gereklilikleri 1) Müşteri gereksinim ve beklentilerinin saptanması 2) Kuruluşun gereksinimleri 3) Müşterinin güveni 5.3 yasal gereklilikler Kuruluş, ürün/servisin kalitesine ilişkin yasal gereklilikleri tanımlamalı ve bunlara erişmek için dökümanta edilmiş prosedür oluşturmalıdır. 5.4 kalite politikası Kalite Politikası; kuruluş ve müşterilerinin gereksinimlerine uygun olmalı, gereksinimlerin karşılanması ve sürekli iyileştirme için kararlılık göstermeli, kalite hedeflerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi için esasları içermeli, kuruluş içinde iletişimin anlaşılması ve uygulanması sağlanmalı, uygunluğunun sürdürülmesi için belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir. 5.5planlama kalite hedefleri Uygun her birim ve seviyede kalite hedefleri oluşturulmalı, bu hedefler kalite politikası ve sürekli iyileştirme kararlılığı ile tutarlı olmalı, ürün/servis ve ilgili proses gerekliliklerinin karşılanması için gerek duyulanları içermelidir kalite planlama Belirlenen kalite hedeflerine ulaşmak için gerek duyulan faaliyet kaynakları tanımlamalı ve planlanmalı, plan ve /veya planlar Kalite Yönetim Sistemi ile tutarlı 86

10 olmalı ve sonuçları dökümante edilmelidir. Kalite planı ve planları gerekli proseslerii, varsa Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan daralmayı, proseslerin ve kaynakların gerçekleştirilmesini ve doğrulama faaliyetleri, kabul kriterleri ve kayıtları içermelidir. Planlama organizasyonel değişikliğin kontrolünü ve değişiklik sırasında Kalite Yönetim Sisteminin korunmasını sağlamalıdır kalite yönetim sistemi genel Kalite politikasının uygulanması, hedeflere ulaşılması ve ürün uygunluğunun sağlanması amacıyla Kalite Yönetim Sisteminin kurulması sorumluluk, yetki ve iletişim Roller ve birbirleri ile olan ilişkileri, sorumluluklar ve yetkiler tanınmalı ve kalite yönetiminin etkinliğini koruyabilmek için gerek duyulan organizasyonel serbesti getirilmelidir yönetimin temsilcisi Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasındaki sorumluluk kaldırıldı. Yönetim temsilcisinin sunduğu rapor iyileştirme gereksinimlerini de içerecek şekilde hazırlanacak. Yönetim Temsilcisine müşteri gereksinimleri ve isteklerinin tüm organizasyonda anlaşılmasının sağlanması sorumluluğu getirildi iç haberleşme Kalite yönetim sistemine ve etkinliğine ilişkin olarak değişik birim ve seviyeler arasında iç haberleşmenin kurulması ve yürütülmesi için dökümante edilmiş bir prosedür olmalıdır. 87

11 5.6.5 kalite el kitabı Kalite El Kitabı, Kalite Yönetim sistemi elemanları ve birbirleri ile olan ilişkileri ifade edecek şekilde hazırlanmalıdır. Eski satndarda göre kapsamı daha dar tutulmuştur. Kalite El Kitabında doğrudan sistem prosedürleri referans olarak gösterilmelidir döküman kontrolu Sistem prosedürleri gerekliliği getirilmektedir. Sistem içerisinde yer alan dökümanlar gerek duyuldukça gözden geçirilmeli, güncellenmeli ve tekrar onaylanmalıdır. Dökümanlar kolayca okunabilecek yapıda olmalı, tanınabilir olmalı ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Dış kaynaklı dokümanlar ise tanımlamalı ve kayıt altına alınmalıdır kayıt kontrol Kayıtların alıcıya gösterilebilirliği, sözleşmede belirtildiği takdirde kaldırılmış durumda, sistem prosedürü oluşturma zorunluluğu var 5.7 yönetimin gözden geçirmesi Mevcut standard ile hemen hemen aynı, ancak yönetimin gözden geçirilmesi gündemi genişletilip, gündem açıkça belirtilmiştir; Yönetimin gözden geçirilmesi; * İç denetimler * Müşteriden alınan geri besleme * Proses performansı ve ürün uygunluk analizleri * Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu * Bir önceki yönetimin gözden geçirmesi sonuçlarının izlenmesi * Değişen ortama uyum Yukarıda gündeme uygun şekilde yapılan toplantı sonuçları ise aşağıdaki alanlarda yapılacak çalışmaları içermelidir. Kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi, 88

12 * Proses, Ürün ve /veya Servis denetimleri, * Kaynak gereksinimleri 6.KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 kaynakların sağlanması Kalite yönetim sisteminin kurulması ve sürdürülmesi için kaynakların saptanması ve sağlanması gerekir. 6.2 insan kaynakları personel atama Kalite yönetim sistemi kapsamındaki sorumluluklara sahip personel uygun eğitim, öğrenim, yetenek ve deneyim temelinde uzman olmalıdır. Uzmanlık yorumu açık bırakılmıştır. Bu madde ile, hedefe önem verilmektedir uzmanlık, eğitim ve bilinç Sistem prosedürü mutlaka oluşturulmalıdır. Uzmanlık ve eğitim gereksinimlerinin saptanması gerekir. Bu doğrultuda gerekli eğitimler sağlanmalıdır. Belirlenmiş aralıklarla eğitimlerde geri besleme alınarak etkinlikleri değerlendirilmelidir. Öğrenim, eğitim, yetenekler ve deneyimin uygun kayıtları tutulmalıdır. Her bir birim ve seviyede çalışan personelin aşağıdaki alanlarda bilinç sahibi olmasının sağlanması için dökümante edilmiş prosedürler oluşturulmalıdır. - Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Politikası ile uyum içerisinde çalışmanın önemi, - Yaptıkları işlerinin kalite üzerindeki gerçekleşen veya potansiyel etkisi, - İyileşen performansın yararları, - Kalite Politikası, prosedürler ve Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasındaki rolleri ve sorumlulukları, - Prosedürlerin uygulanmaması durumunda ortaya çıkabilecek olası sonuçlar. 89

13 6.3 alt yapı bilgi Proseslerin kontrol altında tutulması ve ürün/servisin uygunluğunun sağlanması için gerekli iç bilginin saptanması gereklidir. Bilgi yönetimi, erişilmesi ve korunmasının sağlanması için dökümante edilmiş sistem prosedürleri oluşturulmalıdır iç yapı Ürün/servisin uygunluğunun sağlanması için gerekli iç yapının tanımlanması, sağlanması ve sürdürülmesi gereklidir. Bunun için; * Çalışma alanları ve ilgili araç-gereç, * Ekipman, donanım ve yazılım * Uygun Bakım * Destek hizmetleri sağlanmalıdır. 6.4 çalışma ortamı Ürün veya hizmetin uygunluğunun sağlanması için gerekli çalışma ortamına ilişkin insani ve fiziksel faktörlerin tanımlanması ve uygulanması gereklidir. Bunun için; * Sağlık ve emniyet şartları * Çalışma Yöntemleri, * İş ahlakı, * Çalışma çevresi kesin olarak belirlenmelidir. 7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 ürün gerçekleştirmenin planlanması Ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli prosesler, sıraları, birbirleri ile olan ilişkileri belirlenmeli, planlanmalı ve uygulanmalıdır. Kalite planlama faaliyetlerinin çıktıları gözönüne alınmalıdır. Prosesler kontrollü şartlar altında gerçekleştirilmeli ve müşteri gerekliliklerini karşılayan çıktılar üretmelidir. 90

14 Kuruluş her prosesin ürün/servis gerekliliklerini karşılamaktaki yeteneği üzerindeki etkisini saptamalıdır. Proseslerin tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerek duyulan uygun yöntem ve uygulamalar izlenmeli, kontrol kriter ve metodları belirlenmelidir. Proseslerin uygun ürün/servisin üretilebilmesi için uygulanabilirliği doğrulanmalı, proseslerin planlanan çıktılara ulaşılabilecek şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için ölçme, kontrol ve izleme faaliyetleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Etkin operasyon ve kontrol için gerekli bilgi ve veriler sağlanmalı, proses kontrol ölçüm sonuçları saklanmalıdır. 7.2 müşteri ile ilişkili prosesler müşteri gereksinimlerinin tanımlanması Müşteri gereksinimlerinin tanımlanması için bie proses oluşturulmalı ve bu proses aşağıdakileri belirlemelidir. Ürün/hizmet için müşteri gerekliliklerinin tam olmadığı Belirlenmeyen ancak amaca uygunluk için lazım olan gereklilikler, Ürün/servise ilişkin yasal gereklilikler, Ürün/servisin bulunabilirliği, dağıtım ve desteğine ilişkin müşteri gereklilikleri müşteri gereksinimlerinin gözden geçirilmesi Tanımlanan gereklilikler ürün/servisin gerçekleştirilmesine karar verilmeden önce gözden geçirilmelidir müşteri ile iletişim Müşterilerin gerekliliklerini karşılamak için gerekli iletişim düzenlemeleri uygulanmalıdır. İletişim gereklilikleri aşağıdakiler gözönüne alınarak hazırlanmalıdır. Ürün/servis bilgisi, Talep ve siparişlerin işlenmesi Müşteri şikayetleri ve bunlara karşı yapılan çalışmalar, Ürün/servisin performansına ilişkin olarak müşteriden alınan geri besleme 91

15 7.3 tasarım ve geliştirme Bu maddedeki değişiklikler mevcut maddeyi açıklamaya yöneliktir. Tasarım ve Değişiklik; Planlanan aşamaları gözden geçirmeleri, doğrulama ve geçerlilik çalışmalarını açıkça göstermelidir. Olası doğrulama faaliyetlerini gösteren notlar taskalta kaldırılmıştır. Tasarım ve Geliştirmenin Geçerliliği; Ortaya çıkan ürünün, müşterinin planladığı şekilde kullanılabilmesi için, gerekli özellikleri karşılama yeteneğinin olup olmadığının test edilmesi gerekmektedir. Mümkün olduğunda pazara sunulmadan önce yapılmalıdır. Bu mümkün değilse kısmi geçerlilik testleri olabildiğince geniş kapsamlı olarak yapılmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır. Değişiklik Kontrolu; Tasarım değişiklikleri uygulanmadan önce onaylanmalıdır. Aşağıdaki noktalarda değişikliğin etkileri belirlenmelidir: Tasarım ve geliştirmenin elemanları arasındaki ilişkiler, Ürün/servisin değişik parçaları arasıındaki ilişkiler, Mevcut ürün/servis ve sevkıyattan sonraki ürün/servis operasyonları, Doğrulama ve yeterlilik çalışmalarının tekrarlanma gereksinimi, Değişiklik ve izleyen faaliyetler kayıt altına alınmalıdır. 7.4 satın alma 7.4.1Tedarikçi satın alınan ürünün belirlenen şartlara uymasını sağlayacaktır. Tedarikçi, kalite sistemi ve özel kalite şartları dahil satın alma sözleşmesinde yeralan şartları karşılayabilecek yeterlilikte taşeron firmaları değerlendirmelidir satınalma bilgileri satın alınan ürünün doğrulanması Doğrulama faaliyetleri düzenlenmelidir. Sevkıyattan önce doğrulama yapılmalıdır. 92

16 7.5 üretim ve hizmetin sağlanması genel Üretim ve servis operasyonları, ilk sevkıyattan sonrakiler dahil planlanmalı ve kontrol edilmelidir. Planlama ve kontrol aşağıdaki faaliyetleri kapsamalıdır; Üretim ve servisin spesifikasyonları, İş spesifikasyonları, Uygun ekipmanın kullanımı ve bakımı, Uygun çalışma çevresi Uygun ölçme ekipmanının kullanımı, Uygun doğrulama ve kontrol faaliyetleri, Serbest bırakma ve sevk etme yöntemleri tanımlama ve izlenebilirlik Kaliteyi etkileyen parçaların tanımlanması ve bu doğrultuda izlenebilirliğin sağlanması müşteriye ait varlıklar Kuruluş tarafından gözetim altında tutulan veya kuruluş tarafından kullanılan varlıklar korunmalıdır. Bu tür varlıkların tanımlanmasının, doğrulanmasının ve depolanmasının ve bakımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müşterinin temin ettiği entellektüel varlıklar da bu kapsamda ele alınmalıdır taşıma, ambalajlama, depolama, koruma ve sevkıyat Bu standard ile mevcut standard daha da basitleştirilmiş t.r. Ürünün/servisin sevkine ilişkin gereklilik eklenmiştir. Belirlenen tüm faaliyetler pozitif olarak tanımlanmadan, ilgili dökümanlar hazırlanarak yetkililerce onaylanmadan ürün/servis sevk edilemez/sunulamaz 93

17 7.5.5 proseslerin geçerliliği Çıktıları hemen veya ekonomik olarak doğrulanmayan prosesler(özel) belirlenmeli ve geçerlilikleri kontrol edilmelidir. Geçerlilik çalışmaları tanımlanmalı ve aşağıdaki faaliyetleri içermelidir. Prosesin ön kontrolu, Ekipman ve personelin nitelendirilmesi Spesifik prosedür ve kayıtların kullanımı, Geçerliliğin tekrar kontrolu, Proses, ekipman ve personelin geçerlilik kontrol kayıtları saklanmalı ve korunmalıdır. 7.6 izleme ve ölçme cihazlarının kontrolü 2000 revizyonundan önceki durum büyük ölçüde korunmuştur. ISO 10012'ye yapılan atıf kaldırılmıştır, Ek olarak özel yazılım geliştiriliyorsa tasarım gereklilikleri izlenmeldir. 8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 8.1 genel kalite yönetim sistemi, prosesler ve ürün/hizmet gerekliliklere uygunluğunun sağlanması için ölçme, kontrol, analiz ve iyileştirme tanımlanmalı, planlanmalı ve uygulanmalıdır. Ölçme ve kayıtlar için tip, yer ve zamanlama tanımlanmalı. Ölçümlerin etkinliği periyodik olarak değerlendirilmeli ve kuruluş uygun istatistiksel teknikleri tanımlamalı ve kullanmalıdır. Verilerin analizi ve iyileştirme faaliyetlerinin sonuçları yönetimin gözden geçirmesi için girdi oluşturmalıdır. 94

18 8.2 izleme ve ölçme sistem performansının ölçüm ve kontrolü Kalite yönetim sistemi performansının ölçümü için prosesler belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Müşteri memnuniyeti sistem çıktısının bir ölçüsü olarak kullanılmalıdır. İç denetimler yürüyen sistemin uygunluğunun değerlendirilmesi aracı olarak kullanılmalıdır müşteri memnuniyetinin ölçülmesi Kuruluş müşteri memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini gösteren bilgiyi kontrol altında tutmalıdır. Bu bilginin ve verilerin elde edilmesi ve kullanılması için yöntemler ve ölçüler tanımlanmalıdır iç denetimler Revizyondan önceki maddesi ile aynı, ancak düzeltme ve kuvvetlendirmeler var. İç denetimler kalite yönetim sisteminin standarda uygunluğunu doğrulamalıdır. Yapılan denetimlerde önceki denetim sonuçları da ele alınmalıdır. Dökümante edilmiş bir sistem prosedürü oluşturulmalı ve bu prosedür şu noktaları kapsamalıdır; * Kapsam, sıklık ve yöntemler, * Sorumluluklar, Denetimin yapılması, kayıtlar ve raporlama proseslerin ölçüm ve kontrolu Müşteri gerkliliklerinin karşılanması için gerekli proseslerin ölçüm ve kontrolünde uygun yöntemler izlenmelidir. Prosesin amacına ulaşması için süregelen şartların devam ettiği gösterilmelidir ve ölçüm sonuçları proseslerin mevcut durumunu korumak için kullanılmalıdır. 95

19 8.2.3 ürün/servisin ölçümü Bu madde revizasyonla sadeleştirilmiştir. Ancak şu değişiklikler yapılmıştır; Gerekli ölçüm ve kontrol faaliyetlerinin sonuçları ve kabul kriterleri kayıt edilmelidir. Geri çağırma prosedürü kaldırılmıştır. 8.3 uygun olmayan ürünün kontrolü Genel olarak Bir önceki düzenlemenin benzeridir. Ancak şu değişiklikler yapılmıştır; Sözcüklerde; Yeniden işleme/tamir yerine düzeltme/ayar sözcüğü getirilmiştir. Ürün/servisi gerektiğinde düzeltmek/ayarlamak. gerektiğinde doğrulama faaliyetleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 8.4 veri analizi Kalite <yönetim Sisteminde iyileştirmelerin yapılabileceği alanları belirlemek amacı ile gerekli veriler hazırlanmalı ve analizi için dökümante edilmiş prosedürler oluşturmalıdır. Uygun kaynaklardan veriler toplanmalı ve veriler bilgi sağlamak üzere analiz edilmelidir. Bu analiz ile; Kalite yönetim sisteminin uygunluğu, etkinliği ve yeterliliği ölçülmeli Proses operasyonlarına ilişkin göstergeler oluşturulmalı, Müşteri memnuniyeti ölçülmeli Müşteri gerekliliklerine uyum araştırılmalı Proses, ürün/servis karakteristikleri incelenmelidir. 8.5 iyileştirme genel Kuruluş sürekli olarak kalite yönetim sistemini iyileştirilmelidir. Sistem prosedürü sürekli iyileştirmenin kolaylaştırılması için aşağıdakilerin kullanımını tanımlanmalıdır; * Hedefler 96

20 * İç denetim sonuçaları * Verilerin analizi, * Düzeltici ve önleyici faaliyetler, * Yönetimin gözden geçirmesi, Düzeltici faaliyetler; Varolan maddeye ek olara, düzeltici faaliyetlerin kayıt edilmesi gerektiği ve sevkedilen uygunsuz ürünler için düzeltici faaliyetler getirilmesi gerekliliği vurgulanmalıdır Önleyici Faaliyetler; Varolan maddelere ek olarak önleyici faaliyetlerin kayıt altına alınması gerekliliği vurgulanmıştır. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN SİSTEM BELGELENDİRME FAALİYETLERİ TS-EN-ISO 9000 standardları dört temel standardtan oluşmaktadır. Bunlar; TS-EN-ISO9000:2000:KALİTEYÖNETİMSİSTEMLERİ- TEMELKAVRAMLAR,TERİMLER TS-EN-ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLAR TS-EN-ISO 9004:2000 KALİTE YÖN.SİS.-PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN KILAVUZ EN-ISO 19011:2000 KALİTE VE ÇEVRE TETKİKİ İÇİN KILAVUZ'dur. NEDEN TS-EN-ISO 9000 Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, Etkin bir yönetimi, Maliyetin azalmasını, 97

21 Çalışanların tatminini, Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, İadelerin azalmasını, Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, Ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bizim açımızdan önemlidir TS EN ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, Uluslararası Standard Organizasyonu tarafından yayınlanan ISO 9000 Kalite Standardları Serisi'nin tam bir çevirisidir. Bu standardlar kuruluşların uygulayacakları kalite sistemlerinde ne gibi şartlar arandığını belirtir. Bunlar, sadece birkaç kuruluşun değil, Türk sanayisini oluşturan tüm kuruluşların yerine getirebilecekleri ve ihtiyaç duyabilecekleri genel şartları içeren uygulanabilir standardlardır. TS EN ISO 9000 belgesi almak isteyen kuruluşlar; Yeni pazarlara girmek, Firmanın / ürünlerin tanıtımında avantaj elde etmek, Piyasadaki konumu güçlendirmek, Rekabet imkanını artırmak, gibi amaçları güdebilirler.. TSE ISO'nun üyesi ve Türkiye'deki tek temsilcisidir. Bu temsilcilikle TSE, ISO'nun yürütmekte olduğu standard hazırlama çalışmalarına, TSE bünyesinden veya sanayiden uzmanlarla birlikte katılmakta ve katkıda bulunmaktadır. 98

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması

ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI

BURDUR TİCARET BORSASI Sayfa No: 1 / 39 BURDUR TİCARET BORSASI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Adres: Özgür Mah. Oto Tamirciler 5. Sok. No:1/7 BURDUR TÜRKİYE Tel:0 248 23379 91 233 38 76 Faks: 0 248 233

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı