TRT GENİŞ ALAN AĞI (WAN) NOKTADAN NOKTAYA MPLS VPN BAĞLANTI HİZMETİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENİŞ ALAN AĞI (WAN) NOKTADAN NOKTAYA MPLS VPN BAĞLANTI HİZMETİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 TRT GENİŞ ALAN AĞI (WAN) NOKTADAN NOKTAYA MPLS VPN BAĞLANTI HİZMETİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM TRT Genel Müdürlüğü Merkez (Oran - Ankara) ile Bölge Teşkilatları arasında, çok noktadan çok noktaya veri iletim devrelerinin tesis edilmesi, gerekli kurulum ve konfigürasyonlar yapılarak hatasız bir şekilde kurulması ve arıza durumunda bakım-onarım hizmetlerini içeren işletim hizmetini kapsamaktadır. 2. TANIMLAR ve KISALTMALAR 2.1 TANIMLAR İdare : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu İstekli : Teknik Şartname kapsamında tanımlanan temin için teklif verecek olan firma. Yüklenici: İdare ile işin teminini gerçekleştirmek üzere sözleşme imzalayan İstekli. 2.2 KISALTMALAR MPLS : Multi Protocol Label Switching (Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama) TRT : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu BTK : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu VPN : Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) SLA : Service Level Agreement (Hizmet Seviye Anlaşması) METRO ETHERNET (ME) : Fiber altyapı üzerinden uçtan uca Ethernet teknolojisi 3. HİZMET ALIMINA İLİŞKİN GENEL ÖZELLİKLER 3.1 İstekli, ihale sonucu imzalanacak sözleşme süresince geçerli olmak üzere verecekleri teklifte 128 Kbps ile 1 Gbps hızları arasındaki hız kademeleri için fiber üzerinden MPLS VPN birim fiyat listelerini şehiriçi (Ankara içi) ve şehirlerarası için ayrı olmak üzere belirteceklerdir. 3.2 Yüklenici tesis edilmesi gerekecek fiber optik kablo ve uç cihazların tamamının bedellerini teklifiyle birlikte verecektir. 3.3 İstekli işbu şartnamedeki tüm maddeleri ayrı ayrı Okundu, anlaşıldı, aynen kabul edildi. Şeklinde cevaplayacak, istenilen yerlerde gerekli açıklamayı da cevaba ekleyecektir. 3.4 Hizmetin verileceği bölgelerde talep edilen hat kapasiteleri (Tablo.1) ile bölgelerin açık adresleri ve mevcut uç cihaz bilgileri (Tablo.2) Teknik Şartname'nin son bölümünde belirtilmiştir. Tablo.1'deki listede yer alan ve hizmet talep edilen illerde İstekli'nin kendine ait bir MPLS POP noktası bulunmalıdır. 3.5 Bu şartname kapsamında sağlanacak data devrelerinin TRT ağında sonlandırılmasında ve fiber optik kablo ile yapılacak data devresi tesislerinde; İsteklinin kendine ait fiber optik erişim altyapısı kullanılacak ve al-sat modeli teklif edilmeyecektir. 1

2 3.6 Bu temin kapsamındaki işlerde Yüklenici ile kapsamı İdare tarafından belirlenecek bir GİZLİLİK anlaşması yapılacaktır. 3.7 EK.1 deki listede belirtilen devreler MPLS VPN hizmeti için omurgaya direk bağlanacaktır. Uç noktalar kendi arasında merkez hattının kapasitesini kullanmaksızın veri transferi yapabilmelidir. Yönlendirme işlemi için BGP vb. dinamik yönlendirme protokolü kullanılacaktır. 3.8 Kurulum, garanti, bakım-işletme ve cezai koşullara yönelik SLA maddeleri Sözleşme içeriğinde yer almaktadır ve işin başlamasından önce karşılıklı imzalanacaktır. 3.9 Yüklenici, İdareye sunduğu hizmetlerle ilgili alacağı ve uygulayacağı kararlarda (planlı bakım, yenileme vb.) en az 5 iş günü önce İdare yi bilgilendirecektir. Acil bakım ve yenileme durumlarında ise süre kıstı olmamakla birlikte mutlaka İdare ye önceden haber verilecektir Yükleniciden kaynaklanan (planlı kesintiler ve İdare kaynaklı kesintiler hariç) hizmet kesintileri SLA kapsamında değerlendirilecektir Kurulum ve montaj çalışmaları esnasında gerekli iş güvenliği Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Çalışanların veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici, montaj ve inşa çalışmaları sırasında kendi ihmal ya da kusuru nedeniyle oluşabilecek hasarları 24 (Yirmi Dört) saat içerisinde tazmin edecektir Altyapının işletilmesi, altyapıda meydana gelebilecek herhangi bir arıza veya sorunun giderilmesine yönelik, yerinde müdahale de dâhil olmak üzere tüm hizmetleri kapsamaktadır. Arızanın tamamen giderilmesi ve hatların arıza öncesi durumuna getirilmesi tamamen Yüklenicinin sorumluluğundadır Yüklenici, hizmeti etkileyen önemli bir arıza/hata tespit ederse İdare nin bildirimine gerek duymaksızın İdare ye bildirerek müdahale edecektir Yüklenici işbu temin kapsamında sunulacak hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm aktif ve pasif cihazları (Fiber Optik Kablo ve kenar anahtar vb.) kendisi bedelsiz olarak temin edecek, yönetecek ve sözleşme süresince garantisini sağlayacaktır. Cihazların kullanım hakkı İdarede olacaktır Yüklenici tesis edeceği altyapının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm yapılandırma ve kurulumları gerçekleştirecektir Yüklenici İnternet şebekesinden bağımsız kapalı bir devre üzerinden Güvenli Veri İletişimi sağlayacaktır Kurulacak olan MPLS VPN şebekesi verileri standart veri olarak iletecek, Yüklenici ihtiyacı halinde, İdare nin farklı uygulama trafiklerinin QoS özelliği ile farklı veri sınıflarında iletebilmelidir Kurulacak olan MPLS VPN ağı içerisinde güvenlik ve güvenilirlik sağlanacaktır. MPLS VPN teknolojisi kullanılarak ve paketler izole edilerek İdare bilgilerinin güvenliği sağlanacaktır. 2

3 3.19 İdare nin MPLS VPN şebekesi dışarıdan gelecek bilgi güvenliği kapsamındaki saldırılara karşı korunacaktır. Kurulacak olan MPLS VPN ağının internet ortamından erişimi engellenecektir Yüklenici, İdare ye sağladığı tüm devrelerin aktif olup olmadığını ve kullanım oranlarını 7/24 izleyebilme imkânı verecektir İstekli, İdare için 7/24 hizmet verecek biri teknik olmak üzere kurulum tamamlanana kadar 2 (İki) tane müşteri temsilcisi iletişim bilgilerini teklifinde sunacaktır. Tahsis edilen müşteri temsilcileri, gerekçesi açık şekilde İdareye belirtilerek İdarenin yazılı onayına istinaden değiştirilebilirler Hatların sonlandırılacağı uç cihazların (switch, router vb) değiştirilmesi gerektiği hallerde, yeni teklif edilecek cihazların Tablo.2'de belirtilen mevcut cihazların minimum donanım özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Bu cihazların satışının devam etmiyor olması halinde benzer özelliklerde yeni model teklif edilebilir. Cihazların özellikleri talep edilen hızları, yönlendirme ve güvenlik protokollerini destekleyecek özellikte olmalıdır. Cihazların donanım özellikleri teklif ekinde sunulacaktır. Cihazların tüm kurulum, konfigürasyon, bakım işlemleri Yükleniciye aittir. 4. TESİS İŞLEMLERİ 4.1 Yüklenici bu temin kapsamındaki hatların tesisi için sözleşmenin imzalanmasının ardından 3 (üç) takvim günü içerisinde İdare ye kurulum planını sunacaktır. İşbu plana göre tüm data hatlarının, İdarenin onayıyla devreye alınması 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde gerçekleştirilecektir. 4.2 Yüklenici, sunmuş olduğu kurulum planına, Sözleşme'de belirtilen mücbir sebepler ve umulmayan haller ile port sorunu gibi teknolojik sorunlar haricinde uymak zorundadır. Uyulmaması halinde, Sözleşme'deki fesih koşulları geçerlidir. 4.3 Sözleşme süresince olabilecek tüm talepler, İdare tarafından Yüklenicinin Ankara'daki belirteceği birimine yapılacaktır. 4.4 Yüklenici sözleşme süresince, İdare'ye ait birimin taşınması halinde hat nakli talepleri için İdare tarafından resmi olarak bildirildikten en fazla 45 (Kırkbeş) takvim günü içinde tüm devre tesisini bitirmiş ve aktif çalışır şekilde teslim edecektir. Söz konusu talep yükleniciye resmi olarak bildirildikten en fazla 3 iş günü içinde tesis işleminin sona ereceği tarihi idareye bildirecektir. Yeni devre tesisi ve nakil durumunda fiber kablo çekimi tamamlanıncaya kadar Yüklenici, İdare nin talebi halinde nakil istediği yeni adrese bakır altyapı üzerinden en fazla 2 Mbps hızında MPLS VPN tesisi yapacaktır. Bu hat için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 4.5 Yüklenicinin, işbu temin kapsamında (Tablo.1) sağlayacağı devrelerin hizmete hazır olduğunu İdare ye yazılı olarak bildirmesini müteakip, İdare tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde devrelerin aktifliği onaylanacaktır. İdare ihtiyaç duyması halinde onay 3

4 süresini uzatabilecek ancak 5 (beş) iş gününden sonra uzatılan süre miktarı 4.1 maddesinde belirtilen işin tamamlanma süresine dâhil edilmeyecektir. 4.6 Yüklenici Tablo.1'de sunulmuş olan tüm uçlarda, İdare nin talep etmesi durumunda farklı güzergâh üzerinden yedek hat tesis edebilecektir. 4.7 Yüklenici sistemin çalışması süresince İdare'nin kullanımına sunacağı cihazlarla ilgili olarak teknik dokümanları ve konfigürasyon dosyalarını sayısal ortamda İdare'ye teslim edecektir. 5. GARANTİ ve ARIZA BAKIM KOŞULLARI Sözleşme'nin 34. maddesi garanti, bakım ve destek koşullarını içermektedir. ~ İşbu teknik şartname 5 (beş) bölüm ve 2 ek sayfa ile birlikte toplam 6 (altı) sayfadan oluşmaktadır. 4

5 Tablo 1. DEVRELERİN KURULACAĞI YERLEŞKELER VE HAT KAPASİTELERİ YERLEŞKE SS.POP * - TRT ORAN İSTANBUL RADYOSU İSTANBUL TV ANKARA RADYOSU İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA (A Binası) TRABZON ÇUKUROVA (MERSİN) ERZURUM DİYARBAKIR ANTALYA (B Binası) PARLAMENTO BÜROSU ARI STÜDYOSU ŞENTEPE VERİCİLER ADANA HABER ÇAMLICA İSTANBUL ANTALYA LARA ANKARA ETIMESGUT ARGE KAPASİTE 500 Mbps 100 Mbps 150 Mbps 50 Mbps 50 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 15 Mbps * SS.POP : Servis Sağlayıcı Ankara POP Noktası 5

6 Tablo 2. YERLEŞKE ADRES ve İLETİŞİM BİLGİLERİ YERLEŞKELER TRT Oran - SS.POP (Merkez toplama devresi) (Cisco 3945) İstanbul Müdürlüğü İstanbul TV Müdürlüğü Ankara Radyosu Müdürlüğü İzmir Müdürlüğü Antalya Lara Kamp (Cisco 1900 & 3400ME) Antalya Müdürlüğü A Binası Antalya Müdürlüğü B Binası Erzurum Müdürlüğü Diyarbakır Müdürlüğü Trabzon Müdürlüğü Çukurova Müdürlüğü Adana Haber Bürosu Çamlıca Vericiler Müdürlüğü Şentepe Vericiler Müdürlüğü TBMM Haber Bürosu ETİMESGUT Teknik Arge Müdürlüğü (Cisco 1900 & 3400ME) ADRES ve İLETİŞİM BİLGİLERİ TRT Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri D.B., D Blok Turan Güneş Bulvarı Oran / ANKARA Tel : Cumhuriyet Cad. No: 32 Harbiye / İSTANBUL PK : Tel : Ahmet Adnan Saygun Cad. No: 83 Ortaköy / İSTANBUL PK : Tel : TRT Ankara Radyo Müdürlüğü Tel : Sıhhiye / ANKARA Sok. No: 87/A Alsancak / İzmir PK : Tel : TRT Lara Tunca Toskay Tesisleri ANTALYA Tel : Tonguç Caddesi no:19 ANTALYA Tel : TRT Antalya Vericiler Müd. Piri Reis cad. Varlık Mah. No:22 ANTALYA Tel : Köşk cad. ERZURUM PK : Tel : İstasyon cad. No: 1 Yenişehir / DİYARBAKIR PK: Tel : Adnan Kahveci Bulvarı No: 52 Akçabat, Sögütlü TRABZON Tel : İnönü Bulvarı Üç Ocak Mah. Liman B kapısı karşısı No: 48 MERSİN PK:33050 Tel : Süleyman Demirel Bulvarı Güzel Yalı Mah. No:2 Seyhan/ADANA Tel : TRT İstanbul Vericiler Müd. Çamlıca TV İstasyonu Televizyon Sok. Büyükçamlıca Üsküdar / İSTANBUL Tel : TRT Ankara Vericiler Müd. Ergenekeon Mah. 483 sk. No:48 Yenimahalle / ANKARA Tel : TRT Haber Bürosu, TBMM, Dikmen Ankara Tel : TRT Teknik Arge Müdürlüğü, İstasyon mah. Akasya cad., Etimesgut /Ankara Tel :