N MLER N N BEL RLENMES VE ANAL Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N MLER N N BEL RLENMES VE ANAL Z"

Transkript

1 ++10 ADIMDA YAZILIM-icindeki 10/27/11 10:10 AM Page ix Ç NDEK LER 1. ADIM: G R fi VE GEREKL HAZIRLIKLAR 1 Girifl 1 Kitap ve Proje 2 Kitab n lerleyifli 2 Projenin Hikayesi 3 Projenin Mimarisi 4 Yaz l m Gelifltirme Kavramlar 5 Yaz l m Mühendisli i 6 Yaz l m Gelifltirme Süreçleri 6 Programlamaya Genel Bak fl 7 Çok Katmanl Programlama ve Çok Kullan c l Kurumsal Uygulama Gelifltirme 8 Ak ll stemci Uygulamalar ve Servis Odakl Uygulama Gelifltirme Mimarisi 9 Nesneye Yönelik Programlama 11 Olaya Dayal Programlama 11 Gerekli Haz rl klar/kurulumlar 12 Visual C# 2010 Express Edition Kurulum 12 Visual Web Developer 2010 Express Kurulumu 18 SQL Server Management Studio Express 20 Kontrol Listesi ADIM: MÜfiTER GEREKS N MLER N N BEL RLENMES VE ANAL Z 29 Girifl 29 Gereksinim Yönetimi 29 Müflteri Gereksinimlerinin Toplanmas 30 lk Görüflme 31 Sonraki Görüflmeler 35 Gereksinimlerin Analizi 40 Gereksinimlerin Belgelenmesi 43 Sonuç 46 Kontrol Listesi ADIM: EKRAN PROTOT PLER VE ANAL Z N DO RULANMASI 47 Girifl 47 Bu Bölümde Neler Yapaca z? 48 SIS Kullan c Arabirimi 49

2 ++10 ADIMDA YAZILIM-icindeki 10/27/11 10:10 AM Page x x SIS Nesne Modelini Oluflturmak 50 SIS Windows Forms Uygulamas n Oluflturmak 53 Kullan c Girifli Ekran 54 Ana Sayfa Ekran 63 Sekreter Kaydetme ve Güncelleme Ekran 68 Uzman Kaydetme ve Güncelleme Ekran 71 Çal flan Arama Ekran 73 Hasta Kaydetme ve Güncelleme Ekran 75 Parola De ifltirme Ekran 78 Parola S f rlama Ekran 80 Seans Yönetimi Ekran 81 Yeni Seans Kay t Ekran 82 Seans ptal Ekran 83 Hasta ve Randevu Yönetim Ekran 85 Yeni Randevu Kay t Ekran 90 Uzman Seans Yönetimi Ekran 91 Ekran Prototiplerinin Do rulanmas 95 Test Senaryolar n n Oluflturulmas 95 Sonuç 100 Kontrol Listesi ADIM: TASARIM: ÇÖZÜMÜN MODELLENMES 103 Girifl 103 Mimari Modeller 103 Mimari Modelin Belirlenmesi 105 Mimari Tasar m n Belirlenmesi 106 Varl klar 107 Veri Katman -Veritaban 107 fl Katman 107 XML Web Servisi Katman 107 Kullan c Ara Birimi 107 Varl k Nesnelerinin ve Özelliklerinin Belirlenmesi 108 fl ve Veri Katman Nesnelerinin ve fllevlerinin Belirlenmesi 113 Kullan c Ekranlar n n Düzenlenmesi 113 Veritaban Tasar m n n Oluflturulmas 115 Kontrol Listesi ADIM: GEL fit RME: VER TABANININ OLUfiTURULMASI 117 Girifl 117

3 ++10 ADIMDA YAZILIM-icindeki 10/27/11 10:10 AM Page xi xi SIS Veritaban 117 SQL Server 2008 Management Studio 119 Veritaban n n Oluflturulmas 119 Yeni Bir Tablo Oluflturmak 121 Tablolar n Oluflturulmas 122 Tablolar Aras ndaki liflkilerin Oluflturulmas 128 Tablo ve liflkilerin SQL Deyimiyle Oluflturulmas 133 Kay tl Yordamlar 136 Calisanlar Tablosuyla liflkili Yordamlar 138 Hastalar Tablosuyla liflkili Yordamlar 148 Seanslar Tablosuyla liflkili Yordamlar 153 Sonuç 164 Kontrol Listesi ADIM: PROJE ÇATISININ OLUfiTURULMASI 167 Girifl 167 Çat Projelerinin Oluflturulmas 167 Varl klar Proje Çat s n n Oluflturulmas 170 Kisi S n f 172 Calisan S n f 175 Hasta S n f 177 Seans S n f 178 Veritaban Eriflim Katman Proje Çat s n n Oluflturulmas 182 fl Katman Proje Çat s n n Oluflturulmas 193 Arayüz Proje Çat s n n Haz rlanmas 197 Kullan c Girifli 198 Ana Sayfa 199 Sekreter Kaydetme/Güncelleme 205 Uzman Kaydetme/Güncelleme 207 Çal flan Arama 209 Hasta Kaydetme/Güncelleme 211 Parola De ifltirme 214 Parola S f rlama 216 Seans Yönetme 218 Yeni Seans Kay t 220 Sean Iptal 222 Hasta ve Randevu Yönetimi 223 Yeni Randevu Kay t 228 Uzman Seans Yönetimi 230

4 ++10 ADIMDA YAZILIM-icindeki 10/27/11 10:10 AM Page xii xii Sonuç 233 Kontrol Listesi ADIM: UYGULAMANIN GEL fit R LMES 235 Girifl 235 Kullan c Girifli 236 Ana Sayfa 238 Sekreter Kaydetme/Güncelleme 242 Uzman Kaydetme/Güncelleme 246 Çal flan Arama 248 Hasta Kaydetme/Güncelleme 249 Parola De ifltirme 253 Parola S f rlama 255 Seans Yönetme 256 Yeni Seans Kay t 259 Seans ptal 263 Hasta ve Randevu Yönetimi 265 Yeni Randevu Kay t 271 Uzman Seans Yönetimi 274 Sonuç 280 Kontrol Listesi ADIM: SINAMA VE HATALARIN DÜZELT LMES 283 Girifl 283 Ön Haz rl klar 287 Kullan c Girifli 288 Ana Sayfa 296 Çal flan Arama 300 Sekreter Kaydetme/Güncelleme 303 Uzman Kaydetme/Güncelleme 307 Hasta Kaydetme/Güncelleme 308 Parola De ifltirme 310 Parola S f rlama 311 Seans Yönetme 311 Yeni Seans Kay t 312 Seans ptal 313 Hasta ve Randevu Yönetimi 314 Yeni Randevu Kay t 316 Uzman Seans Yönetimi 316

5 ++10 ADIMDA YAZILIM-icindeki 10/27/11 10:10 AM Page xiii xiii Genel Toparlama 317 Sonuç 318 Kontrol Listesi ADIM: PROJEY SERV S ODAKLIYA DÖNÜfiTÜRMEK 321 Girifl 321 XML Web Servisi Projesini Oluflturmak 323 XML Web Servisini Kodlamak 329 XML Web Servisini Ayarlamak ve Test Etmek 341 Windows Projesini Servis Odakl Hale Getirmek 343 Ana Sayfa-FormAnaSayfa.cs 346 Çal flan Arama-FormCalisanAra.cs 347 Kullan c Girifli-FormKullaniciGirisi.cs 348 Hasta Güncelleme/Kaydetme-FormHastaBilgisi.cs 350 Hasta & Randevu Yönetimi-FormHastaRandevuYonet.cs 351 Parola De ifltirme-formparoladegistir.cs 354 Parola S f rlama-formparolasifirla 355 Randevu Kaydetme-FormRandevuKaydet.cs 357 Seans ptal Etme-FormSeansiptalEt.cs 359 Seans Yönetimi-FormSeansYonetimi.cs 360 Sekreter Kaydet/Güncelle-FormSekreterBilgisi.cs 362 Uzman Kaydet/Güncelle-FormUzmanBilgisi.cs 363 Uzman Seans Yönetimi-FormUzmanSeansYonetimi.cs 365 Yeni Seans Kayd -FormYeniSeans.cs 368 Sonuç 370 Kontrol Listesi ADIM: PROJEY KAPATMAK 371 Girifl 371 Son Düzenlemeler 371 Kurulum Paketlerinin Haz rlanmas 373 Uygulaman n Kurulmas 375 Kabul Testinin Yap lmas 380 Sonuç 381 Kontrol Listesi 381 SONSÖZ 382

6 ++10 ADIMDA YAZILIM-icindeki 10/27/11 10:10 AM Page xiv xiv

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

ODA FAAL YETLER ODA FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU

ODA FAAL YETLER ODA FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU ODA FAAL YETLER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ (TESMER) STANBUL fiubes E T M FAAL YETLER SMOS LUCA E T M PROJELER ÜYE-STAJYER B LG LER DANIfiMA B R M RAPORU B LG YE ER fi M MERKEZ RAPORU HUKUK B R M RAPORU

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Microsoft fl Çözümleri

Microsoft fl Çözümleri Microsoft fl Çözümleri SharePoint Server 2010 Dynamics CRM Özel Yaz l m Gelifltirme Mobil Çözümler Bilgi Birikim Sistemleri, Microsoft'un müflterileri için haz rlad platform uygulamalar n kullanarak, uçtan

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

ARKAN & ERG N KURUMSAL F NANSMAN

ARKAN & ERG N KURUMSAL F NANSMAN KURUMSAL F NANSMAN KURUMSAL F NANSMAN Tak m Geçmifli 1952 y l nda kurulan, 130 çal flan ile uluslararas standartlarda vergi, denetim ve kurumsal finansman hizmetleri sunan baflar l bir flirkettir. Geçmiflte,

Detaylı

SQL Server 2005 Sistem Yöneticisi nin El Kitabı

SQL Server 2005 Sistem Yöneticisi nin El Kitabı SQL Server 2005 Sistem Yöneticisi nin El Kitabı Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server, Microsoft un Server ürün ailesinde yer alan bir veritaban ı yönetim sistemi yazılımı dı SQL Server ı n temel özellikleri:

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Celal Dolkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Programı Haziran 2009, 29 sayfa Bu

Detaylı

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

Yeni Web Teknolojileri ve Kullan m Alanlar

Yeni Web Teknolojileri ve Kullan m Alanlar B L M VE TEKN K 5 Hv.Mu.Kur.Yzb. Mesut YURTDAN MEBS Pl.ve Hrk.fi.Md.lü ü Yeni Web Teknolojileri ve Kullan m Alanlar 1. Girifl Teknoloji, insan kavram ile bütünleflmifl olan kontrol etme, yönetme dürtüsünün

Detaylı

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP

TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI. Dr. Seyfi TOP I TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA SÜREKL Y LEfiT RME ANLAYIfiI Dr. Seyfi TOP II Yay n No : 2050 Hukuk Dizisi : 303 1. Bas fiubat 2009 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-998 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri

zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri 20 zmir Sümerbank Basma Sanayi Yerleflkesi ve Dönüflüm Süreçleri YAZARLAR, ZM R SÜMERBANK BASMA SANAY YERLEfiKES N N GEÇ RD DÖNÜfiÜMLER, CUMHUR YET N ENDÜSTR MEKÂNSALLI I BA LAMINDA ELE ALIYOR Özlem Ar

Detaylı