Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi"

Transkript

1 DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) Faks : (284) Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. Ata Mahallesi Kabil Cad. 140/A Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) ANKARA

2 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Proje Sahibinin Adı: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adresi: Telefon Numarası: Faks Numarası: Proje nin Adı: Proje Bedeli: Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevkii): İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1 EDİRNE (0284) (5 Hat) (0284) Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi TL Edirne ili, İpsala ilçesi, Korucuköy Mevkii BARAJ AKSI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , , , Proje İçin Seçilen Yerin Koordinatları, Zonu: , , , , , , KAYA-I MALZEME OCAĞI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , i

3 A GEÇİRİMSİZ MALZEME OCAĞI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B GEÇİRİMSİZ MALZEME OCAĞI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ii

4 , , , , , , C GEÇİRİMSİZ MALZEME OCAĞI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D GEÇİRİMSİZ MALZEME OCAĞI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , , , , , , , , , iii

5 , , , , , , , , , , , , , , E GEÇİRİMSİZ MALZEME OCAĞI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , F1 GEÇİRİMLİ MALZEME OCAĞI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , iv

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , F2 GEÇİRİMLİ MALZEME OCAĞI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89129 KIRMA-ELEME TESİSİ VE BETON SANTRALI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , v

7 BİTKİSEL TOPRAK DEPOLAMA ALANI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , KAZI FAZLASI DEPO ALANI No ED50 UTM Zone 35 Projeksiyonu WGS84 Zone 35 Projeksiyonu X Y X Y , , , , , , , , , , Proje nin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) ÇBD / ÇED Raporu / Nihai ÇED Raporu nu Hazırlayan Kuruluşun Adı: Proje, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin Ek-1 Listesi (ÇED Uygulanacak Projeler Listesi), Madde 15 - Su depolama tesisleri (göl hacmi 10 milyon m 3 ve üzeri olan baraj ve göletler) kapsamındadır. DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd. Şti. ÇBD / ÇED Raporu / Nihai ÇED Raporu nu Hazırlayan Kuruluşun Adresi, Telefon ve Faks Numaraları: ÇBD / ÇED Raporu / Nihai ÇED Raporu nu Hazırlayan Kuruluşun Yeterlik Belgesi Numarası, Tarihi: Ata Mahallesi Kabil Caddesi 140 / A Dikmen Çankaya / ANKARA Telefon: (312) Faks : (312) Yeterlik Belgesi No : 82 Veriliş Tarihi : ÇBD / ÇED Raporu / Nihai ÇED Raporu Sunum Tarihi (Gün, Ay, Yıl): 13 Eylül 2013 vi

8 İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler Tablosu vii Ekler xvii Tabloların Listesi xviii Şekillerin Listesi xxiii Kısaltmalar. xxv I. PROJENİN TANIMI VE AMACI 1 II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 13 II.1. II.2. Projenin Yeri (Proje yerinin ilgili idaresince onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve plan notlarının da yer aldığı Çevre Düzeni Planı, Uygulama İmar Planı ve İmar Planları üzerinde, bu planlar yoksa ölçekli harita üzerinde gösterimi) 13 Proje kapsamındaki ünitelerin konumu (Baraj, gövde, derivasyon, savak tesisleri (dolu savak-dip savak),iletim kanalları, su depoları, arıtma tesisi (sulama suyunun kullanılmasında arıtma yapılacak mı, detaylandırılması), malzeme ocakları, kırmaeleme tesisleri, hazır beton tesisi, teknik altyapı üniteleri, idari ve sosyal üniteler, varsa diğer üniteler, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, bu ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı veya kroki üzerinde gösterimi, diğer tekniklerle temsili resim veya maket benzeri gösterimler, proje kapsamında yer alan geçici ve nihai depolama alanlarının, inşa edilecek baraj sahası içinde gerçekleştirilecek olan inşaat alanının ve Maden Kanunu na göre açılacak olan taş, kum, çakıl vb. ocak alanlarının 1/25000, 1/5000, 1/1000 lik haritalar üzerinde gösterimi, koordinatların harita üzerine işlenmesi) 15 III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 19 III.1. Proje nin gerçekleşmesi ile ilgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları 19 III.2. Proje nin gerçekleşmesi ile ilgili iş akım şeması veya zamanlama tablosu, 21 III.3. III.4. III.5. Proje nin fayda-maliyet analizi, (bu kapsamda baraj altında kalacak tarım alanları, bağ, bahçe gibi kıymete değer verilerin de dikkate alınarak hesaplanması) 22 Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri, 22 Proje kapsamında olmayan ancak Proje nin gerçekleşebilmesi için zaruri olan ve proje sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı projeleri, 23 III.6. Kamulaştırma ve yeniden yerleşim, 23 III.7. Diğer hususlar, 24 vii

9 IV. IV.1. IV.2. IV.2.1. IV.2.2. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLIKLERIN AÇIKLANMASI (*) 25 Projeden etkilenecek alanın belirlenmesi (etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak ve etki alanı harita üzerinde gösterilecek) 25 Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı 26 Meteorolojik ve iklimsel özellikleri, bölgenin genel iklim şartları, basınç, sıcaklık, yağış dağılımı, ortalama nispi nem, sayılı günler dağılımı, maksimum kar kalınlığı, buharlaşma, rüzgar dağılımı, (meteorolojik verilerin güncelleştirilmiş ve uzun yıllar gözlem kayıtları, meteorolojik parametrelerin dağılımlarının tablo, grafikler, detaylı anlatımı), (aylık-mevsimlik-yıllık dağılımlar) 26 Bölgesel jeolojik özellikler ve proje alanının jeolojisi { jeolojik yapının fiziko-kimyasal özellikleri, tektonik hareketler, mineral kaynaklar, heyelan, benzersiz oluşumlar, çığ, sel, kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi, Proje Alanının 1/25000 ölçekli genel jeoloji haritası ve inceleme alanına ait büyük ölçekli (1/1000 ve/veya 1/5000 lik) jeolojik harita ve lejantı, stratigrafik kolon kesiti, Jeoteknik Etüt Raporu ( proje yerinin detaylı jeoloji-jeoteknik etütleri), 1/25000 ölçekli jeoloji harita ve kesitlerin harita alma tekniğine uygun olarak hazırlanması jeolojik bilgilerin formata uygun olarak detaylandırılması}, 38 IV Depremsellik ve doğal afet potansiyeli, kitle hareketleri (heyelan/moloz akması), duyarlılık analizi, heyelan risk haritası, heyelan yağış ilişkisi faaliyet alanını da içine alan büyük ölçekli diri fay haritası, fay hatlarının faaliyet alanına uzaklıkları ve etkileri, yamaçlardaki kırık ve çatlaklar ile kayma yapacak alanların olup olmadığı, heyelan ve taşkın riski, 54 IV Proje sınırları içindeki alan için yamaç stabilitesi, yamaçlardaki kayma hareketlerini gösteren harita, kayma analizi (hafriyat atığı olması durumunda da uygulanmalıdır) 55 IV.2.3. IV.2.4. IV.2.5. Hidrojeolojik özellikler (yer altı su seviyeleri; halen mevcut her türlü keson, derin, artezyen vb. kuyu: emniyetli çekim değeri; suyun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özellikleri; yeraltı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı, debileri, proje alanına mesafeleri). 55 Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz, göl, dalyan, akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri, debisi ve mevsimlik değişimleri, yağış-akış ilişkisi, ekolojik potansiyeli, taşkınlar, su toplama havzası, oligotrofik, mezotrofik, ötropik, distrofik olarak sınıflandırılması, sedimantasyon, drenaj, tüm su kaynaklarının kıyı kullanımları ve ekosistemleri), (Proje kapsamındaki tüm faaliyetlerin ve sulama alanlarının hangi havzada kaldığına dair bilgi) 57 Kurulacak barajın su toplama havzası ile ilgili, Meriç Nehrine ilişkin en az 10 yıllık aylık maximum, aylık minumum ve aylık ortalama akım değerlerinin m 3 /sn olarak verilmesi, akım gözlem istasyonlarının yerlerini temsil eden uzun yıllara ait aylık akım viii

10 değerlerinin, verilerin, ilgili kurum ( bu verilerin temin edildiği kurum) onayı alınarak sunulması, 61 IV.2.6. IV.2.7. IV.2.8. IV.2.9. Yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, varsa havza özelliği (içme, kullanma, sulama suyu, elektrik üretimi, baraj, göl, gölet, su ürünleri üretiminde ürün çeşidi ve üretim miktarları), proje alanının içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su havzasında kalıp kalmadığı, içme suyu kaynaklarına mesafeleri, söz konusu dereden içme ve kullanma suyu alınıp alınmadığı, 67 İç sulardaki ( göl, akarsu ) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri, ulusal ve uluslararası ),mevzuatla koruma altına alınan türler; bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları; bu ortamlar için belirlenen koruma kararları), 68 Madenler ve fosil yakıt kaynakları (rezerv miktarları, mevcut ve planlanan işletilme durumları, yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik değerleri), 78 Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı, tabii bitki örtüsü olarak kullanılanlardan mera, çayır vb.), 79 IV Tarım alanları (tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları), sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları, 83 IV Orman alanları (Ağaç türleri, miktarları (m2), kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, 1/25000 ölçekli Meşcere haritası, varsa 1/10000 ölçekli orman kadastro haritası), 83 IV Hayvancılık ve su ürünleri (türleri, beslenme alanları, yıllık üretim miktarları, bu ürünlerin ülke ekonomisindeki yeri ve değeri), 83 IV Koruma alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak alanlar, Tabiat Anıtları,Tabiat Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanuna göre koruma altına alınan Özel Çevre Koruma Alanları, İçme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), 86 IV Flora ve Fauna (Türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan havan türleri ve bunların alandaki bulunuş yerleri, bölgedeki dağılımları, endemizm durumları, bolluk miktarları, av hayvanlarının adları, popülasyonları ve bunlar için alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) Türlerin kim tarafından ve ne zaman, hangi yöntemle (literatür gözlem vs.) tespit edildiği, Collins Bird Guide, Türkiye nin Önemli Kuş Alanları Kitabı, Türkiye nin Önemli Doğa Alanları Kitabı, IUCN, Bern Sözleşmesi, MAK Kararları, CITES gibi ulusal çalışmalar ve uluslararası anlaşmalara göre durumu, türlerin projeden ne şekilde etkileneceği, proje alanındaki vejetasyon tiplerinin bir harita üzerinde gösterilmesi. Projeden ve çalışmalardan etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve ix

11 işletme aşamasında). Arazide yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu dönemin belirtilmesi, flora için Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TUBİVES) kullanılarak kontrol yapılması 89 IV Sucul flora ve fauna, iç sulardaki (göl, akarsu) canlı türleri (bu türlerin tabii karakterleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler; bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları; bu ortamlar için belirlenen koruma kararları), endemik, hassas, nesli tehlike altındaki balık türleri için gerekli optimum su yükseklikleri, miktarları, çözünmüş oksijen miktarı, su hızı gibi parametrelerin incelenerek Proje nin bu türler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, alınacak tedbirlerin belirtilmesi, 128 IV Peyzaj değeri yüksek yerler ve rekreasyon alanları, benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar, 128 IV Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler( Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.), 128 IV Proje yeri ve etki alanının hava, su, toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi 128 IV Diğer Özellikler. 131 IV.3. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri 131 IV.3.1. IV.3.2. IV.3.3. IV.3.4. Ekonomik özellikler ( yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler yöresel işgücünün bu sektörlere dağılımı, sektörlerdeki mal ve hizmet üretiminin yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, diğer bilgiler), (yöredeki gelirin iş kollarına dağılımı, iş kolları itibariyle kişi başına düşen maksimum, minimum ve ortalama gelir, yöredeki işsiz nüfus ve faal nüfusa oranı), 131 Nüfus ( yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, ortalama hane halkı nüfusu, diğer bilgiler), 134 Yöredeki sosyal altyapı hizmetleri (eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu), 136 Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları ( yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, konutlar, turizm alanları vb.), 138 IV.3.5. Diğer Özellikler. 139 V. PROJENİN BÖLÜM IV DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER: (**) 140 V.1. V.1.1. Arazinin Hazırlanması İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler ( baraj, kanal, malzeme ocakları, kırma eleme tesisi ve beton santrali vs), 140 Arazinin hazırlanması için yapılacak işler kapsamında nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat oluşacağı ve miktarı, hafriyat artığı toprak, taş, kum vb. maddelerin nerelere x

12 nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, hafriyat sırasında kullanılacak malzemeler, hafriyat döküm alanlarının koordinatları, özellikleri ve 1/1000 ölçekli plan ve kesit görünüşleri ile birlikte hafriyat malzemesi düzenleme ve restorasyon planı, alınacak önlemler, 140 V.1.2. V.1.3. V.1.4. V.1.5. V.1.6. V.1.7. V.1.8. V.1.9. Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli, toksik ve kimyasal olanların taşınımları, depolanmaları ve kullanımları, bu işler için kullanılacak aletler ve makineler, 143 Proje kapsamında yapılacak olan kaptaj çalışmaları, kullanılacak boru tipleri ve diğer ünitelerin özellikleri, bu ünitelerde kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri, nerede, nasıl, ne miktarda ve hangi amaçla kullanılacağı, 144 Derivasyon ( baraj inşaat alanının kuru tutulabilmesi için akarsu güzergahının geçici olarak değiştirilmesi) ve arazi kazanmak amacıyla veya diğer nedenlerle gerçekleştirilecek doldurma, kazık vb. işlemler ve patlamaların nerelerde yapılacağı, ne kadar alanı kaplayacağı, akarsu havzasına etkileri, alınacak tedbirler, doldurma vb işlemler için kullanılacak malzemenin cinsi, miktar ile kullanılacak araç ve makineler, 146 Baraj inşaatı süresince akarsu yatağının derive edilmesi kapsamında dere yatağının kuru kalmaması, canlı hayatının devamlılığının sağlanması amacıyla alınacak önlemler, 146 Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde nasıl yapılacağı, (barajın inşası sırasında söz konusu tesise ait sanat yapılarının taşkından korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 9 Eylül 2006 tarih ve sayılı Dere Yatakları ve Taşkınlar adı ile yayınlanan 2006/27 Başbakanlık Genelgesine hassasiyetle uyularak çalışmaların yürütülmesi), 148 Proje kapsamında açılacak olan geçirimli, geçirimsiz malzeme ocakları ve kaya malzeme ocaklarının sayısı, ocakların alan büyüklükleri, kapasiteleri, işletme alan büyüklükleri, kapladıkları alan, koordinatları, yıllara bağlı planlanan üretim miktarları, iş akım şeması, uygulanacak üretim yöntemleri, basamak yüksekliği, genişliği, şev açısı, basamak sayısı, ocakların başlangıç ve nihai durumlarının imalat haritaları üzerinde gösterimi, 150 Malzeme ocaklarında patlatma işleminin ne şekilde yapılacağının açıklanması, patlatma paterni, bir atımda kullanılacak patlayıcı madde miktarı, taşınımları, depolanmaları ve kullanımları, hava şoku ve kaya fırlamaları hesaplamalarının yapılarak etkilerinin değerlendirilmesi, 151 Malzeme ocaklarında üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl), nakliye güzergahları, ulaşım altyapısı planı, altyapının inşası ile ilgili işlemler, kullanılacak makine ekipmanları, 151 V Kırma eleme tesisinin kapasitesi, teknolojisi, üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl), ulaşım altyapısı planı, altyapının inşası ile ilgili işlemler, kullanılacak makine ekipmanları, 152 xi

13 V Beton santrali tesisinin kapasitesi, teknolojisi, üretim miktarlarının çalışma süreleri (gün-ay-yıl), ulaşım altyapısı planı, altyapının inşası ile ilgili işlemler, kullanılacak makine ekipmanları, 152 V İnşaat esnasında tüm ünitelerden kaynaklanacak toz yayıcı işlemler, emisyon dağılım modellemesi, kümülatif değerler, 153 V Zemin emniyeti, baraj gölünden su kaçağı olmaması için yapılacak işlemler, 186 V Dere yatağında yapılacak olan çalışmaların etkileri, bulanıklık, suyun debisi vb. (dere yatağında uygun akış koşullarının sağlanması, dere yatağına herhangi bir müdahalede bulunulmaması, dere yatağına kesinlikle malzeme dökülmemesi, yatak kesitinin daraltılmaması gerekmektedir), 187 V Proje alanı içindeki kara/su ortamlarında herhangi bir amaçla gerçekleştirilecek kazı ve dolgu işlemleri sonucu meydana gelecek katı atık maddeler, inşaat artığı malzemeler, bu kazıların nerelerde, ne kadar alanda, nasıl yapılacağı ve bu işlemler nedeniyle çıkarılacak taş, kum, çakıl vb. maddelerin miktarları, nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları, meydana gelecek katı atık cins miktarı, ne şekilde bertaraf edileceği, 188 V Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı bu altyapının inşası ile ilgili işlemler; kullanılacak malzemeler, kimyasal maddeler, araçlar, makineler; altyapının inşası sırasında kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler, alınacak önlemler, 189 V Proje kapsamında yapılacak bütün tesis içi ve tesis dışı taşımaların trafik(araç) yükünün ve etkilerinin değerlendirilmesi ( bağlantı yolu veya mevcut yollarda genişletme yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise kim tarafından yapılacağı hakkında bilgi verilmeli, baraj altında kalacak yolların alternatiflerinin belirtilmesi), 190 V Su temini sistemi planı, nereden temin edileceği, arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete başlamasına dek yerine getirilecek işlemler sonucu meydana getirilecek atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri, deşarj edileceği ortamlar, bir kroki üzerinde atık su hatları ile varsa arıtma tesisi yerinin gösterilmesi, atık suların biriktirilmesi halinde fosseptik planının rapora eklenmesi, mevcut su kalitesini korumaya yönelik alınacak tedbirler, (Proje nin memba ve mansabı dikkate alınarak su kalitesinin ilgili mevzuat kapsamında bir defaya mahsus çevre iznine esas ölçüm ve değerlendirmesinin yapılması, analiz sonuçlarının rapora eklenmesi), 191 V Sulamadan kaynaklanacak yüksek taban suyunu düşürmek için uygulanacak drenaj sistemleri ve ıslah tedbirleri, 192 V Sulanacak alan miktarı, sulama sistemi yapıları, sulama ile su ve toprakta oluşabilecek (azot, bor, tuzlaşma) etkiler, tarımsal üretime olabilecek etkiler ve sulama ile oluşacak bitki paterni, sulamadan dönen suların su kalitesine etkileri, _ 192 xii

14 V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, kümülatif değerler, 194 V Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla kesilecek ağaçların tür ve sayıları, meşcere tipi, kapalılığı, kesilecek ağaçların bölgedeki orman ekosistemi üzerine etkileri, Orman Bölge Müdürlüğü görüşü ile birlikte ÇED İnceleme Değerlendirme Formu, gerekli izinler, görüşler, Proje nin ya da bir kısmının orman alanı dışında olması halinde orman alanlarına mesafesi, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, etkilerin değerlendirilmesi, alınacak tedbirler, 199 V Arazinin hazırlanması, inşaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün türleri, tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanımı ile ilgili bilgiler, yüzeyden sıyrılacak bitkisel toprak miktarı nerede, nasıl muhafaza edileceği, yeniden değerlendirme yöntemi, inşaat faaliyetlerinden etkilenecek ekili araziler ve zirai ürünler için izlenecek yol, 200 V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği, 201 V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasına dek sürdürülecek işlerden, insan sağlığı ve için riskli ve tehlikeli olanlar, 201 V Karasal ve sucul flora/fauna üzerine olası etkiler ve alınacak tedbirler, 204 V Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri, ekolojik peyzaj planı, 208 V Doğaya yeniden kazandırma planı, 209 V Diğer faaliyetler. 213 V.2. V.2.1. V.2.2. Proje nin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler 213 Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği, kapasiteleri, ünitelerde üretilecek mal ve/veya hizmetler, nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları 213 Faaliyet üniteleri için gerekli hammadde, yardımcı madde, mamul madde miktarları, taşınımları, depolanmaları, 214 V.2.3. Suyun kalite kriterleri ve uygulanması gereken arıtma tipleri, 216 V.2.4. Su tutulması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara olabilecek etkiler 218 V.2.5. Su tutulması ile oluşabilecek iklim değişikliği ve bu değişiklik sonucu bitki örtüsü, fauna, habitat ve biyotoplar üzerine olabilecek etkiler, mansapta olabilecek değişimler (erozyon, Nehir hidrolojisi, sucul hayat, sediment gelişi vb.) 219 xiii

15 V.2.6. V.2.7. V.2.8. V.2.9. Su kaynağına ait varsa diğer kullanım şekilleri ve etkileri, Proje nin memba ve mansap kısmında yer alan projeler ile birlikte değerlendirilmesi, 220 İşletme süresince akarsu yatağının derive edilmesi kapsamında derive edilecek su miktarı, dere yatağının kuru kalmaması, canlı hayatın devamlılığı ve bölgenin tarımsal sulama suyu ihtiyacının sağlanması amacıyla alınacak önlemler, 220 Mansaba bırakılacak su hesabı (havza akımları, yağış-akış ilişkisi, ekolojik potansiyel, varsa ulusal ve uluslararası mevzuatla korunan balık türleri ve muhtemel ihtiyaçları, su hakları savaklanan sular ve periyotları dikkate alınmalı), Nehirdeki akımın son on yıllık akım değerleri, debi süreklilik eğrisi grafiği ve/veya tablosu, ( İlgili kurum ve kuruluşlar ile irtibata geçilerek ve arazide gerekli çalışmalar/araştırmalar yapılarak Su Kullanım Hakları Raporunun hazırlanması ile ilgili birime müracaat edilerek Raporun onaylatılması.) 220 Kati proje aşamasında; doğal hayatın devamlılığının sağlanabilmesi için dere yatağına bırakılacak su miktarı ölçümleri, Akım Gözlem İstasyonu yerlerinin (AGİ) istasyon kurulmasına uygun olarak dizayn edilmesi, AGİ kurulma aşamasında ilgili DSİ Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve söz konusu istasyonun ilgili firma tarafından GPRS modemli cihazla donatılması ile ilgili işlemler ve taahhüdün rapora girilmesi 221 V İşletme aşamasındaki su temini planı, suyun temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarları ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, 221 V İşletme aşamasında oluşacak atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri, deşarj edileceği ortamlar, (Burada gerekli izinler alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir.) 221 V Suyun temin edileceği kaynağın kullanılması sonucu su kalitesine ve su ortamındaki canlılara ( Can suyunun bırakılacağı güzergahtaki canlı türleri ve ekolojik envanteri) olabilecek etkiler, alınacak izinler, proje için tespit edilen balık türlerine ait geçiş sistemleri ile ilgili bilgi ve buna ait çizim, mansap can suyu çıkış yerinin gösterildiği çizim, (uzun yıllar aylık yağış verileri kullanılarak kullanma-sulama-can suyu miktarlarının işletme tablosu halinde verilmesi) 222 V Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler, 224 V Ulusal ve uluslararası mevzuatla korunması gereken alanlar üzerine etkiler, 224 V Orman alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, 224 V Tarım alanlarına olabilecek etkiler ve bu etkilere karşı alınacak tedbirlerin tanımlanması, 225 V Karasal flora/fauna üzerine olası etkiler ve alınacak tedbirler, 225 V Proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri, 226 xiv

16 V Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, 226 V Proje ünitelerinin işletilmesi sırasında oluşacak gürültü kaynakları, seviyeleri ve gürültü kontrolü için alınacak önlemler, 226 V Proje kapsamında yapılacak bütün tesis içi ve tesis dışı taşımaların trafik (araç) yükünün ve etkilerinin değerlendirilmesi, 227 V Proje alanı ve yakın çevresinde, yeraltı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya, arkeolojik kalıntılara, korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki etkilerinin şiddeti ve yayılım etkisinin belirlenmesi, 227 V Proje nin işletilmesi sırasında çalışacak personel sayısı, bu personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut, ulaşım ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde, nasıl temin edileceği, 228 V Konut, İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların arıtılması için uygulanacak arıtma tesisinin karakteristiği, prosesin detaylandırılması ve arıtılan atık suların hangi ortamlara, hangi miktarlarda, nasıl verileceği, Arıtma Tesisinde oluşması muhtemel çamurların miktarı, bertaraf yöntemleri, 228 V Konut, sosyal ve idari tesislerde oluşacak katı atık miktarı ve özellikleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği, nasıl bertaraf edileceği, 228 V Proje nin işletilmesi aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler, 229 V Diğer faaliyetler. 229 V.3. Proje nin Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri 229 V.3.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb. (Proje nin yapımı dolayısıyla etkilenecek yöre halkı ile görüşmeler yapılarak sosyolojik etkinin ortaya konulması) 229 V.3.2. Çevresel fayda-maliyet analizi. 230 V.3.3. VI. Proje nin gerçekleşmesine bağlı olarak sosyal etkilerin değerlendirmesi. (Proje Alanı ve Etki Alanındaki tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık vb. faaliyetlere etkileri, Proje nin inşaası ve işletmesi aşamasında çalışacak insanlar ile yerel halk ilişkileri, bunların insan yaşamı üzerine etkileri ve Sosyo- Ekonomik Açıdan Analizi, uygulamaya geçilerek sosyal sorumluluk projeleri) 231 İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 232 VI.1. Arazi ıslahı, Rekreasyon Çalışmaları 232 VI.2. Mevcut su kaynaklarına etkiler, 232 xv

17 VI.3. Olabilecek hava emisyonları, 232 VII. PROJENİN ALTERNATİFLERİ (Bu bölümde yer seçimi, teknoloji, alınacak önlemler, alternatiflerin karşılaştırılması ve tercih sıralaması belirtilecektir.) 233 VIII. İZLEME PROGRAMI VE ACİL EYLEM PLANI. 234 VIII.1. VIII.2. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve acil müdahale planı, Çevre Yönetim ekibi, 234 ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği nde Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri başlığı altında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program. 243 IX. HALKIN KATILIMI 244 X. YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZET 248 XI. SONUÇLAR 251 KAYNAKÇA 255 xvi

18 EKLER LİSTESİ Ek-A Planlama Raporu Onay Yazısı Ek-B ÇED Gerekli Değildir Kararı Ek-C ÇED Raporu Özel Formatı Ek-D Hammadde Üretim İzin Belgesi Ek-E Korucuköy Barajı için İş Termin Planı Ek-F Harita ve Planlar 1 Topografik Harita 2. Uydu Görüntüsü 3. Edirne İli Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası 4. Jeoloji Haritası 5. Arazi Varlığı Haritası 6. Genel Vaziyet Planı 7. Çevre Düzeni Planı, Plan ve Lejantı 8. Deprem ve Diri Fay Haritası 9. Etki Alanını Gösteriri Topografik Harita 10. Heyelan Haritası 11. Sel Tehlikesi ve Zararları Haritası 12. Sızdırmasız Fosseptik Planı Ek-G Proje Sahası na Ait Koordinat Listesi Ek-H Resmi Kurum Yazışmaları Ek-I Ekosistem Değerlendirme Raporu 1. Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu 2. Hidrobiyolojik Değerlendirme Raporu 3. Ekoloji Raporu Ek-J Edirne İli, İpsala İlçesi Meteoroloji İstasyonu na Ait Uzun Yıllar Meteoroloji Bülteni Ek-K Mühendislik Jeolojisi Raporu Ek-L Peyzaj Onarım Planı Ek-M Analiz Raporları Ek-N Gürültü Modellemesi Raporu xvii

19 TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa: Tablo I-1. Proje Karakteristikleri... 2 Tablo II-1. Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi Teknik Özellikleri Tablo III Yılı DSİ Barajlar Birim Fiyatları (TL) Tablo III-2 Korucuköy Sulama Barajı Keşif Özetleri İcmali Tablo III-3. Korucuköy Barajı ve Sulama Tesisleri Yatırım Programı Tablo III-4. Kanal Güzergahı Kotlar Arasında Taşınmazların Fiili Ödeme Değerleri Tablo III-5. Kanal Güzergahı Kotlar Arasında Taşınmazların Net Gelir Kaybı Değerleri Tablo IV-1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler İçin Kullanılan Meteoroloji İstasyon Bilgiler Tablo IV-2. İpsala Meteoroloji İstasyonu Aylık Rüzgar Esme Sayısı Tablo IV-3. İpsala Meteoroloji İstasyonu Mevsimlik ve Yıllık Rüzgar Esme Sayısı Tablo IV-4. İpsala Meteoroloji İstasyonu Aylık Ortalama Rüzgar Hızı Tablo IV-5. İpsala Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Meteoroloji Bültenine Göre Yıllık Ortalama Basınç Değerleri Tablo IV-6. İpsala Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Meteoroloji Bültenine Göre Yıllık Maksimum Basınç Değerleri Tablo IV-7. İpsala Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Meteoroloji Bültenine Göre Yıllık Minimum Basınç Tablo IV-8. Uzun Yıllar Bültenine Göre Ortalama Nispi Nem (%) Tablo IV-9. Uzun Yıllar Bültenine Göre En Düşük Bağıl Nem (%) Tablo IV-10. Uzun Yıllar Bültenlerine Göre Sıcaklık Değerleri Tablo IV-11. Uzun Yıllar Bültenine Göre Ortalama Buharlaşma(mm) Tablo IV-12. Uzun Yıllar Bültenine Göre Maksimum Buharlaşma(mm) Tablo IV-13. Uzun Yıllar Bültenine Göre Yıllık Toplam Yağış Miktarı Tablo IV-14. Uzun Yıllar Bültenine Göre Günlük Maksimum Yağış Miktarı Tablo IV-15. İpsala Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Bültenlerine Göre Sayılı Günler Dağılımı Tablo IV-16. İpsala Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Bültenlerine Göre Maksimum Kar Kalınlığı(cm) Tablo IV-17. RQD İle Kaya Kalitesi İlişkisi Tablo IV-18. Korucuköy Barajı İçi 1988 Yılında Açılan Temel Sondaj Kuyularına Ait Bilgiler.. 41 xviii

20 Tablo IV-19. Korucuköy Barajı İçi 1997 Yılında Açılan Temel Sondaj Kuyularına Ait Bilgiler.. 41 Tablo IV-20. RQD ile Tek Eksenli Basınç Dayanımı Ilişkisi Tablo IV Yılında Açılan Gövde Kuyuları Tablo IV Yılında Açılan Pompa Binaları ve Terfi Hattı Güzergahı Kuyuları Tablo IV Yılında Açılan Sondaj Kuyuları ve Yeraltı Suyu Değerleri Tablo IV Yılında Açılan Sondaj Kuyuları ve Yeraltı Suyu Değerleri Tablo IV Yılında Açılan Pompa Binaları ve Terfi Hattı Güzergahı Tablo IV Yılında Baraj Yerinde Açılan Sondaj Kuyuları ve YASS Değerleri Tablo IV Yılında Açılan Pompa Binaları ve Terfi Hattı Güzergahı Kuyuları YASS Değerleri Tablo IV-28. Korucuköy Baraj Yeri Yağış Hesabı Tablo IV-29. Korucuköy Derivasyonu için Yağış Hesabı Tablo IV-30. Meriç Nehri nden Çekilecek Aylık Toplam Akımlar(hm 3 ).( Kaynak: Yukarı İpsala Projesi Korucuköy Barajı ve Sulaması Planlama Raporu, Aralık 2006, Edirne) Tablo IV-31. Gölbaşı Deresi-Korucuköy Baraj Yeri Aylık Doğal Akım Değerleri (m 3 / sn) Tablo IV-32. Gölbaşı Deresi ve Meriç Nehri Algleri Tablo IV-33. Gölbaşı Deresi ve Meriç Nehri Zooplanktonik Organizmaları Tablo IV-34. Gölbaşı Deresi ve Meriç Nehri Bentik Organizmaları Tablo IV-35. Meriç Nehri nde Yayılış Gösteren Balıklar Tablo IV-36. Edirne İl Genelindeki Maden İşletme Ruhsatları Tablo IV-37. Korucuköy e Komşu Köylerde Kum-Çakıl Ocağı Dağılımları Tablo IV-38. Proje Alanı arazi Kullanım Durumları Tablo IV-39. Edirne ili İlçelere Göre Hayvan Varlığı Tablo IV-40. Proje Alanı İle Etki Alanında Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Bitki Türlerinin Familya Adı, Bilimsel İsmi, Habitatı, Fitocoğrafik Bölgesi, Endemizm ve Nadirlik Durumu, IUCN Red Data Book Kategorileri, CITES ve BERN Sözleşmelerine Göre Durumları Tablo IV-41. Proje Alanı ndaki Endemik Bitki Türlerinin IUCN e Göre Tehlike Kategorileri Tablo IV-42. Floristik Listede Endemik Olmayan Bitki Türlerinin IUCN e göre Tehlike Kategorileri Tablo IV-43. Floristik Listede BERN Sözleşmesiyle Korunan Bitki Taksonları ve Koruma Tedbirleri Tablo IV-44. Proje Alanı İle Etki Alanında Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel İki Yaşamlı Türlerinin Familya Adı, Bilimsel Adı, Türkçe Adı, Habitatı, xix

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU

BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU BURÇ JEOTERMAL YATIRIM ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. EFE JEOTERMAL ENERJĠ SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU AYDIN ĠLĠ, GERMENCĠK ve ĠNCĠRLĠOVA ĠLÇELERĠ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-TEMMUZ/2012

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı