Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı"

Transkript

1 Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 15 Temmuz 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 34A2 < 3457 olduğuna göre, A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Çözüm A 2 < A2 < 57 A 5 (2 < 5 olduğundan) A {0, 1, 2, 3, 4, 5} < < < A {0, 1, 2, 3, 4, 5} toplam < < < ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 2 2 B) 2 2 C) D) 1 2 E) Çözüm ( 2+ 1) 2+ 1 ( 2)² 1² sı 35 olan sayının 7 2 si kaçtır? A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

2 Çözüm 3 Sayı olsun elde edilir. 4. Aşağıdakilerden hangisi 0,3 ten küçüktür? A) 6 5 B) 7 3 C) 8 3 D) 10 7 E) 15 4 Çözüm 4 A) 0, > 6 (5) 3 10 (3) 25 9 > B) 0, > 7 10 C) 0, > 8 10 D) 0, > E) 0, < 15 (2) 3 10 (3) 8 9 < Not : Kesirler pozitif olmak üzere, Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. Payları eşit olan kesirlerden, paydası daha küçük olan büyüktür. Hem payları hem de paydaları eşit olmayan kesirleri sıralamak için pay veya paydadan biri eşitlenir.

3 5. 2 a+2 sayısı 2 a nın kaç katıdır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16 Çözüm 5 2 a+2 sayısı 2 a sayısına bölünür. a 2 a a 2 a.2² 2 2² 4 6. a 0,5 3 olduğuna göre, a kaçtır? A) 3 1 B) 9 1 C) 9 D) 27 E) 81 Çözüm 6 5 a 0,5 3 a 0,5 a 10 a a (eşitliğin her iki tarafının karesi alınırsa) a (a 2 )² 3² a 9 7., y ve z birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve 2 < 6 y < 4 z olduğuna göre, + y + z toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 Çözüm 7 y z < < (paydalar eşitlenirse) < 2 (6) y < 6 (2) z 4 (3) 6 2y 3z < < < 2y < 3z + y + z toplamının en küçük olması için, (, y ve z birbirinden farklı pozitif tam sayılar) 1 olsun. 6 < 2y < 3z 2y 8 y 4 olur. + y + z elde edilir. 6 < 8 < 3z 3z 9 z 3 olur.

4 a, a+ 0,0a 8. a sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere, 0, a işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 1,1 C) 10,1 D) 11 E) 11,1 Çözüm 8 I. Yol a, a+ 0,0a 0, a a, a 0, a + 0,0a 0, a aa 10 a + a 100 a aa + a a 10. a ,1 11, II. Yol a yerine herhangi bir rakam yazılabilir. a 1 olsun. a, a+ 0,0a 0, a 1,1+ 0,01 0,1 1,11 0,1 1,11 10.( ) 11,1 0, a 3 6, b 4 3, c 5 2 sayıları için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c D) b < c < a E) c < b < a Çözüm 9 Kök dereceleri aynı olduğuna göre, katsayıları kök içine alınırsa, a ² b ² < 50 < 54 b < c < a c ² Not : Kök dışında çarpım durumundaki bir sayının kök içine alınması için kök derecesi kadar kuvveti alınır. (a. n b n a n. b )

5 10. Bir basamaklı iki sayının çarpımı, farklarının 3 katıdır. Bu sayıların toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 Çözüm 10 Sayılar a ve b olsun. a.b 3.(a b) a + b? a.b 3.(a b) a.b 3a 3b 3b 3a ab 3b a.(3 b) a 3b 3 b b 2 için, a a 6 Buna göre, a + b elde edilir. 11. Đki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 7, kalan 3 oluyor. Bölünen, bölen ve bölümün toplamı 106 olduğuna göre, bölen kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 Çözüm 11 Sayılar (bölünen) ve y (bölen) olsun. 7y y (7y + 3) + y y 96 y 12 (bölen) 12. p bir asal sayı ve n bir pozitif tam sayı olmak üzere n p n sayısı p ile bölünebilmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 7 ile bölünür? A) 5 3.(5 1) B) 5.(5 6 1) C) 4³.(4 5 1) D) 4.(4 8 1) E) 3.(3 5 1)

6 Çözüm 12 n 7 n sayısı 7 ile bölünebilmektedir. ( n p n sayısı p ile bölünebilmektedir.) B) 5.(5 6 1) sayısı 7 ile bölünebilmektedir 13. Ardışık 25 pozitif tam sayının toplamı 5 4 tür. Buna göre, en küçük sayı kaçtır? A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 E) 19 Çözüm 13 I. Yol Đlk terim Son terim y Terim sayısı 25 Toplam y y ( + y) ( + y) + y 50 y 24 + y 50 2y 74 y 37 (son terim), (ilk terim) II. Yol n + (n + 1) + (n + 2) (n + 23) + (n + 24) 5 4 n? 25.n + ( ) n + 24.(24+ 1) n (n + 12) 5 4 5².(n + 12) 5 4 n ² n n 13

7 Not : Ardışık terimleri arasındaki fark sabit olan sayıların terim sayısını bulmak için, Terim sayısı ( son terim) ( ilk terim) ortak fark + 1 Not : Ardışık doğal sayıların toplamı Toplam n Not : k k 1 [( ilk terim) + ( son terim)].( terim sayisi) 2 n.( n+1) n katının 15 eksiği negatif olan kaç tane pozitif tam sayı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Çözüm 14 Sayı olsun. 5 katının 15 eksiği negatif olan sayılar için, 5 15 < 0 yazılabilir < 0 5 < 15 < 3 pozitif tam sayı {1, 2} değerlerini alabilir. 15. ² y² y :. y². y işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) + y y B) + y y C) + y D) + y y E) 1 + y Çözüm 15 ² y² y :. y². y ( y).( + y). y.. y² y + y y bulunur.

8 16. a olduğuna göre, a² b² kaçtır? b A) 4 B) 5 C) 10 D) 15 E) 20 Çözüm 16 a² b² (a b).(a + b) [( ) ( )].[( ) + ( )] [ ].[ ] [ ].[ ] elde edilir. 17. a, b tam sayılar ve (a + 4).(b + 3) 12 olduğuna göre, a + b toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Çözüm 17 (a + 4).(b + 3) 1.12 (a + 4) 1 ve (b + 3) 12 a 3 ve b 9 a + b veya (a + 4).(b + 3) 12.1 (a + 4) 12 ve (b + 3) 1 a 8 ve b 2 a + b 8 + ( 2) 6 Not : Çarpımları sabit olan iki doğal sayı birbirine en uzak seçildiğinde toplamları büyük değeri alır. Bir birine en yakın seçildiğinde ise toplamları en küçük değeri alır.

9 denklemini sağlayan değerlerinin toplamı kaçtır? 4 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 Çözüm ² 4 ( ) (4) 0 16 ² 0 ² 16 0 ² 16 0 ( 4).( + 4) değerlerinin toplamı 4 + ( 4) a a b 19. a ve b pozitif gerçel sayılar olmak üzere, 3 olduğuna göre, b b oranı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 19 a b b b a b b b a 1 a a 3 olduğuna göre, elde edilir. b b 20. 2a + b + c 16 a b + 2c 11 olduğuna göre, a+ c a+ b oranı kaçtır? A) 5 9 B) 5 8 C) 7 9 D) 8 9 E) 11 7

10 Çözüm 20 2a + b + c 16 a b + 2c 11 (taraf tarafa topla) 3a + 3c 27 a + c 9 2a + b + c 16 (a + a) + b + c 16 a + b a + b 7 Buna göre, a+ c a+ b 7 9 elde edilir Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Bir sayıdaki soldan sağa doğru iki rakam ile bu iki rakam arasında kalan rakam adedinin çarpımına bu iki rakamın komşuluk değeri denir. Sayıdaki rakamlardan oluşacak rakam çiftlerinin hepsi için komşuluk değerleri hesaplanıp toplandığında bulunan değere o sayının komşuluk değeri denir. Örnek : 154 sayısı için (1, 5), (1, 4) ve (5, 4) rakam çiftlerinin komşuluk değerleri şöyle hesaplanır : 1 ile 5 arasında rakam bulunmadığından bu çift için komşuluk değeri dır. 1 ile 4 arasında 1 adet rakam bulunduğundan bu çift için komşuluk değeri tür. 5 ile 4 arasında rakam bulunmadığından bu çift için komşuluk değeri dır. 154 sayısının komşuluk değeriyse tür. Örnek : 4213 sayısında bulunan rakam çiftlerinin komşuluk değerleri 4 ile 2 için ile 1 için ile 3 için ile 1 için ile 3 için ile 3 için olarak hesaplanır sayısının komşuluk değeriyse tür.

11 sayısının komşuluk değeri kaçtır? A) 61 B) 63 C) 65 D) 67 E) 69 Çözüm 21 2 ile 3 için ile 6 için ile 7 için ile 6 için ile 7 için ile 7 için olarak hesaplanır sayısının komşuluk değeriyse, olur. 22. A346 sayısının komşuluk değeri 66 olduğuna göre, A kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Çözüm 22 A ile 3 için A A ile 4 için A 4 1 4A A ile 6 için A A 3 ile 4 için ile 6 için ile 6 için Komşuluk değeri 66 olduğuna göre, 0 + 4A + 12A A A 48 A 3 bulunur.

12 23. AB26 sayısının komşuluk değeri 26 olduğuna göre, 3AB7 sayısının komşuluk değeri kaçtır? A) 36 B) 42 C) 48 D) 50 E) 55 Çözüm 23 AB26 Sayısının komşuluk değeri 26 A ile B için A B 0 0 A ile 2 için A 2 1 2A A ile 6 için A A B ile 2 için B B ile 6 için B 6 1 6B 2 ile 6 için A + 12A B A + 6B 26 7A + 3B 13 3AB7 Sayısının komşuluk değeri? 3 ile A için 3 A ile B için 3 B 1 3B 3 ile 7 için A ile B için A B 0 0 A ile 7 için A 7 1 7A B ile 7 için B AB7 sayısının komşuluk değeri 0 + 3B A 3B + 7A A + 3B 13 olduğuna göre, 3B + 7A elde edilir.

13 24. Üç basamaklı sayıların içerisinde komşuluk değeri en büyük olan sayıların rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21 Çözüm 24 Üç basamaklı sayıların komşuluk değeri en büyük olması için, sayı 9a9 şeklinde olmalıdır. 9a9 9 ile a için 9 a ile 9 için a ile 9 için a a9 sayısının komşuluk değeri a yerine en küçük sıfır yazıldığında rakamların toplamı olur. Buna göre, 17 olamaz Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Đki basamaklı iki doğal sayının onlar basamağında aynı rakam varsa ve bu sayıların birler basamağındaki rakamların toplamı 10 ediyorsa bu sayılara bağdaşık sayılar denir. Bağdaşık sayıların çarpımını kısa yoldan bulmak için şöyle bir yöntem uygulanır : A, B ve C sıfırdan farklı birer rakam ve B + C 10 olsun. Bu durumda çarpımı yapılacak bağdaşık sayılar AB ve AC dir. Sayıların onlar basamağındaki rakam olan A ile A nın bir fazlası olan A +1 çarpılır. Bu çarpım sonucu yazılır. Sayıların birler basamağındaki rakamlar olan B ile C çarpılır. Bu sonuç da bulunan ilk çarpım sonucunun sağına yazılarak bir sayı elde edilir. Elde edilen sayı AB ile AC sayılarının çarpımıdır. Eğer B ile C nin çarpımı bir basamaklı bir sayıysa bu sayının soluna sıfır eklenip öyle yazılır. Örnekler :

14 25. Aşağıdaki çarpma işleminde AB ve AC bağdaşık sayılardır. Buna göre, A.B.C çarpımı kaçtır? A) 64 B) 72 C) 112 D) 128 E) 144 Çözüm 25 A.(A + 1) 72 A² + A 72 0 (A 8).(A + 9) 0 A 8 B.C 16 A.B.C elde edilir. 26. Aşağıda, AB ve AC bağdaşık sayılarının çarpımı yapılmış ve sonuçta bulunan sayının binler basamağındaki 5 ve onlar basamağındaki 0 rakamları verilmiştir. Buna göre, A.B.C çarpımı kaçtır? A) 36 B) 45 C) 56 D) 63 E) 72 Çözüm 26 B ile C nin çarpımı bir basamaklı bir sayı ve B + C 10 olduğuna göre, B 9 ve C 1 olur. (veya B 1 ve C 9) A.(A + 1) 5 ardışık iki sayının çarpımı, 50 li bir sayı ise 7.8 olur. A 7 A.B.C bulunur.

15 27. Đki bağdaşık sayının çarpımı ile elde edilebilecek en büyük çarpım ile en küçük çarpım arasındaki fark kaçtır? A) 8816 B) 8824 C) 8932 D) 8948 E) 8954 Çözüm 27 En büyük çarpım En küçük çarpım ve 29. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Rasyonel sayılar kümesinde ve işlemleri y y 1 1 y y biçiminde tanımlanıyor. 28. ( ) 3 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 2 1 D) 2 3 E) 3 4 Çözüm 28 ( ) 3? ( ) ( )

16 29. a b a b olduğuna göre, b nin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a B) 2a C) 4a D) 2 a E) 4 a Çözüm 29 a b a b a b a b a a b b 1 2 a b b 2a 30. Aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak 1 2 birim karelik bir şekil 7 çöple, 1 3 birim karelik bir şekil ise 10 çöple oluşturulmuştur. Buna göre, 1 20 birim karelik bir şekil kaç kibrit çöpüyle oluşturulabilir? A) 60 B) 61 C) 64 D) 67 E) 70 Çözüm birim karelik bir şekil 4 çöple, 1 2 birim karelik bir şekil 7 çöple, tane 1 3 birim karelik bir şekil 10 çöple, tane 1 4 birim karelik bir şekil (13) çöple, tane birim karelik bir şekil (? ) çöple, tane

17 31. Aşağıda bir bilgisayar programının işleyişi gösterilmiştir. Programda işlemler adım adım yapılmaktadır. 1. a 1 ve b 1 2. a nın yeni değeri, a ile b nin eski değerlerinin çarpımına eşittir. 3. b nin yeni değeri, eski değerinin 1 fazlasıdır. 4. Eğer a sayısı 100 den küçükse 2. adıma dönüp sırasıyla 2., 3. ve 4. adımları yap. a nın 100 den büyük olduğu ilk değerde dur ve bu değeri yaz. Buna göre, programın yazdığı değer nedir? A) 104 B) 106 C) 112 D) 118 E) 120 Çözüm 31 a sayısı 100 den büyük bulununcaya kadar işlem tekrarlanmaktadır. a 1 b 1 a b a b a b a b a a sayısı 100 ü aştığı için koşul sağlanır ve değer ekrana yazdırılır.

18 32. Aşağıdaki şekilde, kareler sürekli olarak dört küçük kareye bölünüyor ve küçük karelerden biri boyanıyor. Bu şekil aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) ( 2 1 )² + ( 2 1 )³ ( 2 1 ) n B) ( 3 1 )² + ( 3 1 )³ ( 3 1 ) n C) ( 4 1 )² + ( 4 1 )³ ( 4 1 ) n D) ( 5 1 )² + ( 5 1 )³ ( 5 1 ) n E) ( 6 1 )² + ( 6 1 )³ ( 6 1 ) n Çözüm 32 Verilen şekilde kareler sürekli 4 e bölünüyor ve küçük parçalar boyanıyor. Birinci karede, boyalı kısım karenin, 4 1 Đkinci karede, boyalı kısım karenin, ( 4 1 )² Üçüncü karede, boyalı kısım karenin, 4 1.( 4 1 )² ( 4 1 )³ n inci karede, boyalı kısım karenin, 4 1.( 4 1 ) n-1 ( 4 1 ) n Boyalı kısımlar toplamı ( 4 1 )² + ( 4 1 )³ ( 4 1 ) n elde edilir.

19 kişilik bir grubun 5 1 i kadın, geriye kalanları erkektir. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa grubun 3 1 ü kadın olur? A) Gruba 15 kadın, 5 erkek katılırsa B) Gruba 15 kadın katılıp 5 erkek ayrılırsa C) Gruba 10 kadın 10 erkek katılırsa D) Gruba 10 kadın katılıp 5 erkek ayrılırsa E) Gruba 5 kadın katılıp 5 erkek ayrılırsa Çözüm 33 Grup sayısı 25 Kadın sayısı Erkek sayısı A) Gruba 15 kadın, 5 erkek katılırsa Kadın sayısı Erkek sayısı Grup sayısı Kadın sayısı olması gerekir. B) Gruba 15 kadın katılıp 5 erkek ayrılırsa Kadın sayısı Erkek sayısı Grup sayısı Kadın sayısı olması gerekir.

20 C) Gruba 10 kadın 10 erkek katılırsa Kadın sayısı Erkek sayısı Grup sayısı Kadın sayısı olması gerekir. D) Gruba 10 kadın katılıp 5 erkek ayrılırsa Kadın sayısı Erkek sayısı Grup sayısı Kadın sayısı olması gerekir. E) Gruba 5 kadın katılıp 5 erkek ayrılırsa Kadın sayısı Erkek sayısı Grup sayısı Kadın sayısı olması gerekir. 34. Bir mağazada, etiket fiyatı üzerinden % 25 indirim yapılmakta ve bu indirimli fiyat 6 taksitte alınmaktadır. Bu mağazadan etiket fiyatı 120 YTL olan bir pantolon alan bir müşteri her bir taksit için kaç YTL öder? A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 Çözüm Etiket fiyatı 120 indirim % Đndirimli satış fiyatı taksit yapılırsa her bir taksit 15 YTL bulunur. 6

21 35. Đsmail elindeki parayla 12 kalem alırsa 5,5 YTL, 15 kalem alırsa 1 YTL artmaktadır. Đsmail in elindeki para kaç YTL dir? A) 22 B) 22,5 C) 23 D) 23,5 E) 24 Çözüm 35 Đsmail in elindeki para A ve Bir kalem fiyatı olsun. 12 kalem alırsa kalem alırsa ,5 A A 3. 4,5 0 1,5 (bir kalemin fiyatı) 1,5 denklemde yerine yazılırsa, A 15.1, ,5 (elindeki para) bulunur. 36. Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısının, erkek öğrencilerin sayısına oranı 5 7 tir. Öğrencilerin sayısı bir dairesel grafikle gösterildiğinde, kız öğrencilerin sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? A) 120 B) 150 C) 190 D) 210 E) 230

22 Çözüm 36 Kız öğrenci sayısı k Erkek öğrenci sayısı e k e 7 5 k e 7t 5t Kız öğrenci sayısı k 7t Erkek öğrenci sayısı e 5t Toplam öğrenci sayısı k + e 7t + 5t 12t 12t öğrenci 360 7t öğrenci.12t 360.7t YTL ye alınan bir mal YTL ye satılırsa yüzde kaç zarar edilir? 3 5 A) 10 B) 15 C) 17 D) 18 E) 20 Çözüm 37 Zarar (alış fiyatı) (satış fiyatı) zarar 2 e alınan malda zarar edilirse a a a 10 (zarar % 10) 38. Bir kumaşın 30 santimetresi YTL, yarım metresi (3 8) YTL olduğuna göre, kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

23 Çözüm cm YTL Yarım metre 50 cm (3 8) YTL 30 cm YTL 50 cm 3 8 YTL (3 8 ) Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarının uzun kenarına oranı dir. 7 Bu bahçenin çevresi 140 m olduğuna göre, alanı kaç m² dir? A) 1029 B) 1035 C) 1100 D) 1150 E) 1176 Çözüm 39 y 3 7 y 3k 7k Çevre 2.( + y) Çevre 2.(3k + 7k) 140 k 7 y 3k 7k , y Alan.y Alan m² 40. Bir kuru yemişçi, kilogramını 2 YTL den aldığı üzümleri kurutup kuru üzümlerin kilogramını 4 YTL den satarak % 50 kâr elde ediyor. Buna göre, 1 kilogram üzüm kuruyunca kaç gram olmaktadır? A) 525 B) 575 C) 625 D) 675 E) 750

24 Çözüm 40 Kuru üzüm satış fiyatı 4 Kar oranı % 50 Kuru üzüm alış fiyatı maliyet fiyatı kar.% Kuru üzüm satış fiyatı kg kuru üzüm A kg kuru üzüm 8 YTL 3 2 YTL A. 1.2 A kg 0,75 kg 750 gram Ahmet in 90, Ceyda nın 60 YTL si vardır. Her ikisi de eşit miktarda para harcıyor. Ahmet in kalan parası, Ceyda nın kalan parasının 4 katı olduğuna göre, bu kişiler kaçar YTL harcamıştır? A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 Çözüm 41 Ahmet 90 ve Ceyda 60 Her ikisinde harcadığı miktar YTL olsun. Kalan paraları Ahmet (90 ) ve Ceyda (60 ) olur (60 ) YTL

25 42. Bir kamyondaki kumun 4 3 ü inşaat alanına dökülmüştür. 5 Dökülen kumun i harç yapımında kullanılmıştır. 8 Harç yapımında kullanılan kum 105 kg olduğuna göre, başlangıçta kamyonda kaç kg kum vardır? A) 216 B) 220 C) 224 D) 240 E) 248 Çözüm 42 Kamyondaki kum miktarı olsun (. 4 3 ) (harç yapımında kullanılan kum miktarı) kg 43. Bir kırtasiyeci elindeki belirli sayıdaki defterin tanesini a YTL den satarsa defterlerin tümünden 50 YTL, b YTL den satarsa 150 YTL kâr elde ediyor. Buna göre, kırtasiyecinin elindeki defter sayısının a ve b türünden eşiti nedir? A) 100 b a B) 100 b+a C) 200 b a D) 200 b+a E) 200 a b Çözüm 43 Defter sayısı Kar satış fiyatı alış fiyatı a. alış fiyatı 50 b. alış fiyatı 150 b. a (b a) b a

26 44. Bir satıcı elindeki portakalları kasalara koyuyor. Her kasaya 15 portakal koyarsa elinde 10 portakal kalıyor. Her kasaya 20 portakal koyarsa 1 kasa boş kalıyor. Buna göre kasa sayısı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Çözüm 44 Kasa sayısı olsun soruluk bir yarışmada her doğru cevap için yarışmacıya 10 puan veriliyor, her yanlış cevap için yarışmacıdan 6 puan geri alınıyor. Soruların tümüne cevap veren Ayşe, bu yarışmadan 120 puan aldığına göre, kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 Çözüm 45 Doğru soru sayısı Yanlış soru sayısı y + y y y (20 y) 6y y 80 y Eda, Ali ve Demet in bugünkü yaşları toplamı 39 olduğuna göre, 8 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? A) 42 B) 47 C) 55 D) 58 E) 63

27 Çözüm 46 Eda Ali y + y + z 39 Demet z 8 yıl sonraki yaşları, Eda + 8 Ali y + 8 ( + 8) + (y + 8) + (z + 8) + y + z Demet z Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız. Bir eczacı A, B ve C maddelerini A 5 B 3, B C 3 8 oranlarında karıştırarak bir ilaç hazırlayacaktır. 47. Eczacının, 100 gram A maddesi kullanarak hazırlayacağı ilaç kaç gram B maddesi içerir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 Çözüm 47 A 5 B B 3 B 60 gram 48. Eczacının 16 gram C maddesi kullanarak hazırlayacağı ilaç kaç gram olur? A) 32 B) 28 C) 26 D) 22 E) 20

28 Çözüm 48 C 16 gram B C 3 8 B B 6 gram ilaç A + B + C gram A 5 B 3 A A 10 gram 49. Eczacı 320 gramlık ilaç hazırlamak için kaç gram A maddesi kullanmalıdır? A) 150 B) 140 C) 120 D) 100 E) 80 Çözüm 49 ilaç A + B + C 320 A 5 B 3 A 5. k A 5.k, B 3.k B 3. k B 3.k B C 3 8 B C 3. k C 8.k 8. k ilaç A + B + C 5k + 3k + 8k 16k 320 k 20 A 5.k 5.20 A 100 gram

29 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda bir bankanın kullanılacak kredi miktarına ve vadeye göre uyguladığı konut kredisi toplam faiz oranları gösterilmiştir. KONUT KREDĐSĐ TOPLAM FAĐZ ORANLARI VADE Konut bedelinin % 70 i için ( % ) Konut bedelinin % 50 i için ( % ) 36 ay ay ay ay ay Örnek : YTL değerinde konut alan bir müşteri, bankadan YTL (konut bedelinin % 70 i) kredi çekerse 60 ay sonunda bankaya toplam YTL ödeyecektir. Aynı konut için YTL (konut bedelinin % 50 si) kredi çekerse 60 ay sonunda bankaya toplam YTL ödeyecektir. 50. Konut bedelinin % 70 i için kredi çeken bir müşteri, 36 ay vade yerine 48 ay vadeyi seçseydi bankaya ödeyeceği faiz tutarı YTL artacaktı. Buna göre, müşteri kaç YTL kredi çekmiştir? A) B) C) D) E)

30 Çözüm 50 Konut bedeli 100 Çekilen kredi miktarı ay için ödenecek faiz miktarı % ay için ödenecek faiz miktarı % Çekilen kredi miktarı YTL 51. Bir müşteri YTL değerindeki konut bedelinin % 70 i için 80 ay vadeli kredi çekecektir. Bu müşteri 80 ay sonunda bankaya toplam kaç YTL faiz ödeyecektir? A) B) C) D) E) Çözüm 51 Konut bedeli Çekilen kredi miktarı % ay için ödenecek faiz miktarı % Konut bedelinin % 50 si için kredi çeken bir müşteri, bankaya 80 ay sonunda toplam YTL kredi faizi ödemektedir. Buna göre, bu müşterinin aldığı konut kaç YTL dir? A) B) C) D) E)

31 Çözüm 52 Konut bedeli Çekilen kredi miktarı.% ay için ödenecek faiz miktarı % YTL ye konut alan bir müşteri, bu bedelin % 50 si için kredi çekmiştir. Bu müşteri bankaya her ay 2500 YTL ödediğine göre, aşağıda verilen vade seçeneklerinden hangisini kullanmıştır? A) 36 ay B) 48 ay C) 60 ay D) 80 ay E) 120 ay Çözüm 53 Konut bedeli Çekilen kredi miktarı % A ay sonunda bankaya toplam A % YTL ödeyecektir. A 48 için, % %

32 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda A, B, C, D ve E otellerinde Mayıs ve Temmuz aylarında kişi başına gecelik konaklama ücretleri ve peşin ödemede yapılan indirim oranları verilmiştir. Oteller Mayıs (YTL) Temmuz (YTL) Peşin ödemede indirim tutarı ( % ) A B C D E B otelinde Mayıs ayında 7 gece kalıp otel ücretini peşin ödeyen bir kişi kaç YTL öder? A) 232 B) 238 C) 240 D) 244 E) 252 Çözüm 54 B otelinde Mayıs ayında 1 gece 40 7 gece Peşin ödeme olduğundan, yapılan indirim 280.% Ödenen miktar E otelinde 10 gece kalacak olan ve peşin ödeme yapmayacak bir kişi Temmuz yerine Mayıs ayını seçerse kaç YTL daha az öder? A) 500 B) 550 C) 600 D) 650 E) 700 Çözüm 55 Peşin ödeme olmadığına göre, indirim yapılmaz. E otelinde Temmuz ayında 1 gece gece E otelinde Mayıs ayında 1 gece gece Temmuz yerine Mayıs ayını seçerse, YTL daha az öder.

33 56. Temmuz ayında 1 gece konaklayacak bir kişi ödemeyi de peşin yapmak istemektedir. Konaklama için en az parayı hangi otelde verir? A) A B) B C) C D) D E) E Çözüm 56 A otelinde 1 gece 72, indirim % 5 ödenen tutar 72 % ,4 B otelinde 1 gece 60, indirim % 15 ödenen tutar 60 % C otelinde 1 gece 90, indirim % 12 ödenen tutar 90 % ,2 D otelinde 1 gece 80, indirim % 15 ödenen tutar 80 % E otelinde 1 gece 110, indirim % 40 ödenen tutar 110 % Yapılacak indirimler göz önünde bulundurulursa en az parayı B otelinde öder. 57. Temmuz ayında, B otelinde 12 gece konaklanacak parayla D otelinde kaç gün konaklanır? (Her iki otelde de ödemenin peşin yapılmadığı varsayılacaktır.) A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 Çözüm 57 B otelinde Temmuz ayında 1 gece gece D otelinde Temmuz ayında 1 gece 80 gece gün Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Dikkat! Soruları Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda Gamze, Emel, Meral, Yasin ve Orhan adındaki beş arkadaşın bir yıl önceki ağırlıkları gösterilmiştir. Bir yıl içinde bu kişilerden bir kısmı kilo almış, geri kalanı da kilo vermiştir. Gamze Emel Meral Yasin Orhan 52 kg 64 kg 54 kg 74 kg 60 kg

34 58. Bu beş arkadaşın her birinin ağırlığı yıl içinde ± 8 kg değiştiğine göre bugünkü ağırlığı en az olan kişi aşağıdakilerin hangisi olamaz? A) Gamze B) Emel C) Meral D) Orhan E) Yasin Çözüm 58 Bugünkü ağırlıkları, Ağırlığı en az olan Gamze kilo almış olsun. Gamze 8 kg almış ise Ağırlığı en fazla olan Yasinde kilo vermiş olsun. Yasin 8 kg vermiş ise Ağırlığı en az olan, Yasin olamaz. 59. Bu beş arkadaştan biri 4 kilogram alıp diğeri 4 kilogram verince kiloları eşit olmuştur. Bu arkadaşlar aşağıdakilerden hangisidir? A) Gamze Orhan B) Gamze Meral C) Emel Meral D) Meral Yasin E) Yasin Orhan Çözüm 59 Gamze 4 kg alsın kg olur. Orhan 4 kg versin kg olur. Kiloları eşit olmuştur. 60. Gamze kilogram alıp Emel kilogram verdiğinde 15 Gamze nin ağırlığının Emel in ağırlığına oranı oluyor. 14 Buna göre, kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

35 Çözüm 60 Gamze, 52 + Emel, (64 ) 14.(52 + ) Gamze kilo alıp Meral kilo verdiğinde Gamze nin Meral den 6 kilogram fazlası oluyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Gamze nin aldığı ve Meral in verdiği kilolar olamaz? Gamze Meral A) 3 5 B) 4 4 C) 5 3 D) 6 2 E) 7 2 Çözüm 61 Gamze kg alsın Meral y kg versin. 54 y (52 + ) (54 y) y Buna göre, E seçeneği olamaz.

36 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Aşağıdaki şekilde bir mahallenin dik koordinat sistemi üzerine çizilen krokisi verilmiştir. Krokide belediye binası B(0, 0) noktasıyla gösterilmiş; Füsun, Deniz, Ayla, Berk, Eren ve Ceyhan ın evlerinin belediye binasına göre konumları işaretlenmiştir. Krokide düz çizgiler (koordinat eksenleri dahil) sokakları göstermektedir. (, y) biçiminde yazılan ev koordinatlarında, yatay koordinatı; y ise dikey koordinatı göstermektedir. 62. Ayla nın evinin, Deniz in evine uzaklığı a birim, Ceyhan ın evine uzaklığı b birim ve Eren in evine uzaklığı c birimdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c D) c < b < a E) c < a < b Çözüm 62 Ayla nın evinin, Deniz in evine uzaklığı a a Ayla nın evinin, Ceyhan ın evine uzaklığı b b² 2² + 3² b 13 Ayla nın evinin, Eren in evine uzaklığı c c 3 a 4 4 ² 16 b 13 c < b < a c 3 3 ² 9

37 63. Ayla, Berk in evine uğrayarak en kısa yoldan Füsun un evine gidiyor. Ayla nın aldığı yol kaç birimdir? A) 14 B) 12 C) D) E) 14 5 Çözüm 63 Ayla nın evinin, Berk in evine uzaklığı ² 4² + (3 2)² 17 Berk in evinin Füsun un evine uzaklığı birimdir. Buna göre, Ayla nın aldığı yol Bu mahalleye Emre adında yeni bir arkadaş geliyor. Emre nin evi belediye binasına ve Ceyhan ın evine eşit uzaklıktadır. Emre nin evinin koordinatı kaçtır? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 1 E) 2 Çözüm 64 Emre nin koordinatları (, y) Aynı zamanda, Emre nin evi Ayla nın ve Eren in evlerine de eşit uzaklıkta olur. O halde, Belediye ve Eren in evinin orta noktası Krokideki uzaklığı 1,5 birim koordinatı 1,5 olur ,5 birim Not : Dikdörtgende köşegenler birbirini otalar.

38 65. ve 66. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Şekildeki X, Y, Z kaplarında bulunan 30 bilyeyle ilgili olarak şunlar bilinmektedir : Başlangıçta kapların her birinde farklı sayıda bilye vardır. X kabındaki bilyelerin 2 1 si Z kabına konuyor. X te kalan bilyelerin 5 1 i de Y kabına konuyor. Bu işlemler sonucunda X ve Y kaplarındaki bilye sayıları birbirine eşit ve Z kabındaki bilye sayısı 14 oluyor. Çözümler için : X kabındaki bilye sayısı Y kabındaki bilye sayısı y X kabındaki bilyelerin 2 1 si Z kabındaki bilye sayısı z X kabındaki bilye sayısı 2 Y kabındaki bilye sayısı y X te kalan bilyelerin 5 1 i Z kabındaki bilye sayısı z X kabındaki bilye sayısı y Y kabındaki bilye sayısı y y 10 Z kabındaki bilye sayısı z + 2 z z Toplam bilye sayısı + y + z

39 65. Başlangıçta Z kabındaki bilye sayısı kaçtır? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 Çözüm Z kabındaki bilye sayısı Başlangıçta Y kabındaki bilye sayısı kaçtır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 Çözüm Y kabındaki bilye sayısı y Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda bir yerel televizyon kanalının 8.30 ile saatleri arasındaki program akışı verilmiştir. Program Başlama saati Sabah programı 8.30 Çizgi film 9.00 Sinema Dizi Belgesel Magazin Yarışma Haber Bu televizyon kanalında, bir programın bitiş saati sonra gelen programın başlama saatidir. Ayrıca, bu kanalda reklam kuşağı bulunmamaktadır.

40 67. Yarışma kaç dakika sürmüştür? A) 90 B) 100 C) 120 D) 130 E) 135 Çözüm 67 Yarışma 19:00 da başlamış, 21:00 da bitmiştir. Zaman farkı saat 120 dakikadır. 68. Aşağıdakilerden hangisinin süresi en fazladır? A) Çizgi film B) Sinema C) Dizi D) Belgesel E) Magazin Çözüm 68 Çizgi film saat 15 dakika Sinema saat 15 dakika Dizi saat Belgesel saat 45 dakika Magazin saat 45 dakika 69. Mehmet, televizyonu sinema başladığında açıp yarışma başladığında kapatıyor. Buna göre, televizyon kaç dakika açık kalmıştır? A) 405 B) 415 C) 425 D) 430 E) 435 Çözüm 69 Başlangıç saati Kapanış saati saat 45 dakika 6 saat 45 dakika dakika dakika 405 dakika

41 Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre Cevaplayınız. Şekildeki daire grafiği bir ailenin aylık giderleri içinde kira, yakıt, giyim, gıda ve eğitim harcamalarının payını göstermektedir. 70. Bu ailenin kira harcamasını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? A) 36 B) 42 C) 54 D) 72 E) 80 Çözüm 70 Merkez açıların toplamı 360 olacağına göre, Kira harcamasının açısı k ise k 360 k Bu ailenin aylık gıda harcamaları 400 YTL olduğuna göre, toplam gideri kaç YTL dir? A) 600 B) 800 C) 1000 D) 1200 E) 1600 Çözüm 71 Toplam gider T olsun. 400 YTL 120 T 360 T T Bu ailenin eğitim harcamaları toplam giderinin yüzde kaçıdır? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

42 Çözüm 72 Toplam gider % Eğitim giderleri % E 90 E E A küpünün kenar uzunluğu B küpünün kenar uzunluğunun 7 katıdır. Buna göre, A küpünün hacmi B küpünün hacminin kaç katıdır? A) 49 B) 125 C) 216 D) 256 E) 343 Çözüm 73 A küpünün kenar uzunluğu a B küpünün kenar uzunluğu b a 7.b A küpünün hacmi a.a.a a³ 7b.7b.7b (7b)³ 343.b³ B küpünün hacmi b.b.b b³ A B küpünün küpünün hacmi hacmi a ³ 343. b ³ 343 b³ b³ 74. Đki kenar uzunluğu 6 cm ve 3 cm olan bir üçgenin üçüncü kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8 Çözüm < < < < 9 aralığında olmalıdır. Buna göre, 2 olamaz.

43 Not : Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu, diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkından büyük olmalıdır. a b < c < a + b a c < b < a + c b c < a < b + c 75. ABC bir ikizkenar üçgen AE EC [ED] [AC] m(dcb) 33 m(bac) Yukarıdaki şekilde AB AC olduğuna göre, kaç derecedir? A) 33 B) 35 C) 36 D) 38 E) 40 Çözüm 75 AE EC ve [ED] [AC] olduğundan, AOC üçgeni, ikizkenar üçgendir. AD DC m(dca) olur. m(abc) m(acb) 33 + ABC üçgeninin iç açılar toplamı (33 + ) + (33 + )

44 Not : Bir üçgende yükseklik aynı zamanda kenarortay ise bu üçgen ikizkenardır. h a v a AB AC 76. Şekildeki ABCD karesinde verilen tüm doğru parçaları birbirine diktir. Karenin alanı 64 cm² olduğuna göre, taralı şeklin çevresi kaç cm dir? A) 28 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44 Çözüm 76 Karenin bir kenar uzunluğu a olsun. Alan (ABCD) 64 a² 64 a 8 Karede verilen parçalar eşit olduğuna göre, bir parçanın uzunluğu olsun. Çevre (taralı kısım) (8 2) (8 2) 32

45 77. AB 17 cm BC 3 cm CD 2 cm EF 6 cm FG 4 cm AE cm GH y cm DH z cm Yukarıdaki verilere göre, + y z kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 Çözüm 77 AB 17 AB EF + GH + DC y + 2 y 9 BC 3 BC AE 3 FG 4 FG DH z 4 + y z ABCD bir kare [EH] [AC] DE 1 cm EH Şekildeki ABCD karesinin alanı 16 cm² olduğuna göre, kaç cm dir? A) 2 2 B) 2 3 C) D) E) 4 3 3

46 Çözüm 78 Karenin bir kenar uzunluğu a olsun. Alan (ABCD) 16 a² 16 a 4 DE 1 ve DC 4 EC m(dca) 45 ([AC] köşegen) m(hec) 45 olur. EHC ikizkenar dik üçgen olduğuna göre, EH HC ² + ² 3² (pisagor) 2² 3² ² 3 ² ABC bir üçgen O merkezli çember ABC üçgenin iç teğet çemberi AK cm BL y cm CM z cm Yukarıda verilen ABC üçgeninin çevresi 66 cm ve BC uzunluğu kaç cm dir? A) 14 B) 16 C) 18 D) 21 E) 27 2 y z olduğuna göre, 3 6

47 Çözüm 79 Çevre (ABC) 66 AB + AC + BC 66 ( + y) + ( + z) + (y + z) 66 2.( + y + z) 66 + y + z 33 2 y z k 2k, y 3k, z 6k y + z 33 2k + 3k + 6k 33 11k 33 k 3 2k 2.3 6, y 3k 3.3 9, z 6k BC y + z bulunur. Not : Bir çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçalarının uzunlukları eşittir. PA PB 80. Yarıçap uzunluğu 9 cm olan çemberin çevresinin uzunluğu kaç cm dir? A) 3π B) 6π C) 9π D) 12π E) 18π Çözüm 80 Çemberin çevresi 2.π.r olduğuna göre, r 9 Çemberin çevresi 2.π.9 18.π Adnan ÇAPRAZ adnancapraz@yahoo.com AMASYA

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında ; Eşit

Detaylı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 15 Temmuz 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 4A < 457 olduğuna

Detaylı

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 0 Haziran 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. 5 9 işleminin sonucu kaçtır? 0, 0,5 A) 9 B) 0 C) D) 5 E) 6 Çözüm 5 9 5 0 9 000.( ).( ) 0,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 5 Nisan 990 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,0703.(0,3 0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,00703 B) 0,0703 C) 0,703 D) 0,0703 E) 0,00703 Çözüm 0,0703.(0,3 0,) 0,0703.0, 0,00703.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / Nisan 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0, 0,0 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 7 C) 0 8 D) E) Çözüm 0, 0,0 0, = 0,00 0,0 0, = 0,7 0, 000 7 7. = = 000 00 0... işleminin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11

1981 ÖSS olduğuna göre, aşağıdakilerden c hangisi kesinlikle doğrudur? A) a>0 B) c<0 C) a+c=0 D) a 0 E) c>0 A) 12 B) 2 9 C) 10 D) 5 E) 11 98 ÖSS. >0 olmak koşulu ile 2+, 3+, 4+ sayıları bir dik üçgenin kenar uzunluklarını göstermektedir. Bu üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 9 C) 0 D) 5 E) 2a c 6. 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 0,04 25 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 10 B) 20 C) 25 D) 40 E) 60 Çözüm

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) C) D) 6 E) 7 Çözüm I. Yol basamaklı

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 1 1+ 1 1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri işleminin sonucu kaçtır? A) 2 1 B) 1 C) 4 D) 2 E) Çözüm 1 1

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x

2001 ÖSS. A) a-1 B) a 2 +1 C) a 2 +a D) a 2-2a+1 E) a <x<y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? y x 00 ÖSS. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 6. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a- B) a C) a a D) a

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 11 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri E) 2.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 11 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri E) 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / Mayıs 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 3. + : 7 4 7 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 4 3 B) 4 5 C) 7 4 D) 5 7 E) 2

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1 SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. Đlk 4 Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 4 en ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık ÖSS puanınızın

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 1 Mayıs 01 Matematik Sorularının Çözümleri 1. 9! 8! 7! 9! + 8! + 7! 7!.(9.8 8 1) 7!.(9.8+ 8+ 1) 6 81 9 7. 4, π, π π,14

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

DEÇEM 2018 ORTAOKUL DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ 6. SINIF. Ad ve Soyad

DEÇEM 2018 ORTAOKUL DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ 6. SINIF. Ad ve Soyad DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ Ad ve Soyad ---------------------------------------- T.C. Kimlik Numarası --------------------------------------- Okul Adı ----------------------------------------

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 13 Mayıs Matematik Sorularının Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 1 Mayıs 01 Matematik Sorularının Çözümleri 1. ( 1) + (6 4) + (9 7) +..... + ( 1)? ( + 6 + 9 +... + ) (1 + 4 + 7 +... +

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

Temel Matematik Testi - 10

Temel Matematik Testi - 10 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) MTMTİK TSTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,. a a b = = a b b olduğuna

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 8 Kasım 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. + + 0 0³ toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 000 B) 00 C), D),0

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri = 10

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri = 10 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 Çözüm. 0, 0, 0,44. 00 0, 0 0,44 00.( )..( )..( ) 0, 00 0 00 00 44..

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2013 YGS MATEMATİK. a a olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A) 1 2 C) 1 4 E) 4 9 B) 3 2 D) 1 9 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0 YGS MATEMATİK. m olduğuna göre, m kaçtır?. a a a a olduğuna göre, a kaçtır? A) B) ) D) 6 E) 7 A) B) ) D) 9 E) 9.. (0,) (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,06 B) 0,08 ) 0, D) 0, E) 0, A B B D B A BD 9?

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

2006 ÖSS MAT 1 Soruları

2006 ÖSS MAT 1 Soruları 006 ÖSS MT Soruları. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere a ab. = = a b b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? ) ) ) ) ) 0 5. 5 ( + ) ) ) 0 ) ) 6 ) 0 6. + +. a + 0 a + = ) ) ) 0 ) ) olduğuna

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR SORULAR 1. N sayısı 1998 basamaklı ve tüm basamakları 1 olan bir doğal sayıdır. Buna göre N sayısının virgülden sonraki 1000. basamağı kaçtır? A)0 B)1 C)3 D)6 E) Hiçbiri. n Z olmak üzere, n sayısı n sayısına

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B 017 YGS MATEMATİK LERİ 3 3 3 3 3 16. 3 3 3 3 8 3 16.. 3 3 3 3 16 8.. 3 3 3. 3 buluruz. 3 4 9 8 17 3 (3) () 6 6 6 3 8 9 17 3 4 1 1 1 (4) (3) 17 6 1 17 buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı Doğru Cevap: D şıkkı

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 7 Mart 0 Matematik Soruları ve Çözümleri. + + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) 0 C) 6 D) 4 E) Çözüm + + 4 4 + 4 + 6. 5 5.(.0 ) işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Geometri Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 SAYISAL BÖLÜM

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 SAYISAL BÖLÜM MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 00 SAYISAL BÖLÜM. 0, nin 5 katı olan sayı 0,0 in kaç katıdır? A) 00 B) 0 C) D) 0,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan 997 Matematik Soruları ve Çözümleri. 4 ( ) + ( ) 4.( ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 8 C) D) 6 4 E) 6 Çözüm 4 ( ) + ( ) 4.( ) 4+ 4.( ) 4. 40. 80 8 işleminin sonucu

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM 1 DGS DENEME SINAVI Ö1. 4) a ve b birer tamsayı ve 1) a. işleminin sonucu kaçtır?

DGS SAYISAL BÖLÜM 1 DGS DENEME SINAVI Ö1. 4) a ve b birer tamsayı ve 1) a. işleminin sonucu kaçtır? DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 10

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 10 Ö.S.S. 99 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 Çözüm. 0, 0, 0,44. 00 0, 0 0,44 00.( )..( )..( ) 0, 00 0 00 00 44.. 0 00 0 0,4 0. + 4 + + 6 işleminin

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9 KPSS 007 GY (3) DENEME 9 / 50. SORU 3. 5 9 0,3 0, 5 50. 0,0 0,5 + : 7 0,003 0,05 İşleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 0 C) A) 4 B) C) D) 45 E) 46 D) E) 4 DENEME 7 / 48. SORU 48.,,

Detaylı

I F L. IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi,

I F L. IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi, I F L IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi, 10.00-12.30 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO OKULU / SINIFI SALON

Detaylı

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 016-017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları 1) 3. [15 3(8: )] 9 =? a) 16 b) 14 c) 0 d) 14 e) 16 6)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 24 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 24 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 4 Nisan 0 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusu üzerinde sıfıra en yakındır? A) 4

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI 10.01.2014-17.01.2014 2 1. Tuğba üç test yapar. İlkinde, 25 sorudan %60 ını, ikinci de 30 sorudan ve %70 ini ve son olarak 45 sorudan

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır.

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır. Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 0. kg. Denge durumunda verilen eşit kollu teraziye göre, kütlesinin kaç kg olduğunu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) + = + B) + = + C) + = +

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. ) U ESE EEL Eİ VE GEOERİ OL ÜERE, OPL 40 DE SORU VRDIR. ) U ESİN CEVPLNSI İÇİN VSİYE EDİLEN SÜRE 40 DİDIR. ) -(3-x)+4-x=3x+ denkleminin çözüm aşağıdakilerden hangisidir? ) {} ) {} C) {-} D) {0} E) {-,0}

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı