{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde"

Transkript

1 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve C kümelerinin alt küme sayıları sırasıyla 1, 4 ve 3 ile orantılıdır. Buna göre I. s( B) s( A) = tir. II. s( C) s( B) = 3 tir. III. ( A) ( B) ( C) s + s + s = 0 olabilir. İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 3. A { a,b, c,...} D) I. ve II. E) II. ve III. = sonlu kümesinin 3 tane alt kümesinde a ve b eleman olarak bulunmakta c bulunmamaktadır. Buna göre A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a, b ve c den en az ikisi eleman olarak bulunur? 4. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir? A) K={ 0 } B) L={ } C) M= x x < x ve < x, x R x D) N={ x x 3 + x 9 0, x R} E) P= ( ) 1 { x,y x y + 19 = 0, x, y R} 5. Bir kümenin eleman sayısı ile alt kümelerinin sayısının toplamı 135'tir. Bu kümenin eleman sayısı azaltıldığında alt küme sayısı kaç azalır? A) 3 B) 48 C) 64 D) 96 E) A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin alt küme sayısının 18 katıdır. A ve B kümelerinin eleman sayıları toplamı 31 olduğuna göre s(a) kaçtır? A) 8 B) 16 C) 3 D) 64 E) 18 A) 19 B) 17 C) 14 D) 1 E) 11

2 7. A { a,b,c,d,e,f,g} = kümesi veriliyor. Buna göre A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde e elemanı bulunur, f elemanı bulunmaz? A) 10 B) 15 C) 0 D) 4 E) A { a,b, { b },{ b,c },d} = kümesi için I. A kümesinin 3 tane alt kümesi vardır. II. { b} A dır. III. { a,b,c} A dır. IV. {{ b },d} A dır. V. c A dır. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? 8. B = { 1,,3,4,5,6,7,8} kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en küçük eleman 3 tür? A) 8 B) 10 C) 1 D) 14 E) K = { x x = 3k 1,3 k 19,k Z} L = { x x = k +, 3 k 19, k Z} M = { x x = 4k 4, 3 k 19, k Z} N= { x x = 3k+, k 18,k Z} Yukarıdaki kümelerden hangileri birbirine eşittir? A) K ve L B) K ve M C) K ve N D) L ve M E) L ve N A) 1 B) C) 3 D) 4 E) A { 1,,3,5} = kümesinin alt kümelerinin elemanlarının çarpımı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 15 D) 1. A { a,b,c, { a,b},d, e} = kümesi veriliyor. Buna göre I. a A II. { b} A III. { a,b} A a,b A IV. { } V. s( A) = E) 8 30 ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5

3 1. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri dir. s(a B) = 7, s(a B ) = 5 ve s(a B) = 4 olduğuna göre s(a B) kaçtır? A) 8 B) 9 C) 1 D) 14 E) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin boş olmayan birbirinden farklı iki alt kümesidir. ı ı ı Buna göre ( ) ( ) ı ifadesi aşağıda- B A A B kilerden hangisine eşittir? A) B) A C) B D) A E) E. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri dir. 6 s( A B) = 3 s( B) = 4 s( A B) ve s( B A) = 10 olduğuna göre s(a B) kaçtır? A) 10 B) 0 C) 30 D) 60 E) A B = { 1,,3,4,5,6} A B = {,3,5} A B = { 1} olduğuna göre B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 5. A = { x x < 4,x Z} B = { x 4 x <,x Z} olduğuna göre A B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {-,-1,0,1} B) {-3,-,-1,0,1,} C) {-4,-3,-1,0,1,,3} D) {-3,-,-1,0,1,,3} E) {-4,-3,-,-1,0,1,,3} 6. A, B ve C kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. s(a) + s(b ) = 17 s(a ) + s(b) = 5 s(c ) = 8 olduğuna göre s(c) kaçtır? A) {4,6} B) {1,4,6} C) {1,,3,5} D) {3,4,5,6} E) {,3,4,5,6} A) 9 B) 13 C) 18 D) 1 E) 34

4 7. s( A) = 6 ve ( ) s( A B) sb = 7olduğuna göre 'nın alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı kaçtır? A) 0 B) 19 C) 14 D) 1 E) A = {x x 10, x = 3k, k N} B = {x x 104, x = 4k, k N} olduğuna göre s(a B) kaçtır? A) 9 B) 1 C) 14 D) 7 E) A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. ı ı ( ) s A B = 0 s( A B) ı = 10 s( A) + s( B) = 18 olduğuna göre s( A B) kaçtır? A) B) 4 C) 8 D) 16 E) 3 9. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s( E) = 50, s(a B) = 19, s(b A) = 4 ve s( A B) = 5 olduğuna göre s( A B) kaçtır? 11. Yukarıdaki şemada verilen boyalı bölgeyi göste ren küme aşağıdakilerden hangisidir? A) A B C B) (A B) C C) C (A B) D) (A B) C E) (A C) (B C) 1. A kümesi, E evrensel kümesinin bir alt kümesi olmak üzere I. A E = A IV. A E = A A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 II. A A = V. A A = E III. A = VI. A = A ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5 1. A, B ve C kümeleri için A B = { a,b,c}, C = { 0,1,,3, 4} olduğuna göre s ( A C) ( B C) kaçtır? A) 6 B)1 C) 15 D) 0 E) 4 4. Bir uçakta Çince ve İtalyanca dillerinden en az birini bilen 5 kişi vardır. Çince bilenlerin sayısı İtalyanca bilenlerin sayısının 3 katı, her iki dili bilenlerin sayısının 4 katıdır. Buna göre uçakta İtalyanca bilen kaç kişi vardır? A) 4 B) 8 C) 1 D) 16 E) 0. s(a A) = 144 ve s(b A) = 7 olduğuna göre s(b) kaçtır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) kişi iki farklı sınava girmiştir. Bu sınavlardan birinciyi kazanamayan 3 kişi, ikinciyi kazanamayan 0 kişi, her iki sınavı da kazanan 3 kişi vardır. Buna göre bu iki sınavı da kazanamayan kaç kişi vardır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 5. Herkesin en fazla bir takım tuttuğu bir toplulukta A takımını tutmayanların sayısı 3, B takımını tutmayanların sayısı 35, C takımını tutmayanların sayısı 4 ve hiç takım tutmayanların sayısı 6'dır. 6. Buna göre A takımını tutan kaç kişi vardır? A) 5 B) 7 C) 1 D) 18 E) 4 Yukarıdaki dik koordinat düzleminde A B nin grafiği verilmiştir. Buna göre A B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A){3,5} B) [ 3,5 ] C) [3,5) D){,6 } E) [,6 )

6 7. Bir okuldaki öğrencilerin %63 ünde tablet, %48 inde bilgisayar, 33'ünde de hem tablet hem de bilgisayar vardır. Bu okuldaki öğrencilerin hepsinde tablet veya bilgisayardan en az biri bulunduğuna göre yalnızca bilgisayar bulunan kaç öğrenci vardır? kişilik bir gruptaki sarışın erkeklerin sayısı sarışınkızların sayısının 5 katı, esmer kızların sayısının yarısıdır. Bu gruptaki esmer erkek sayısı 7 olduğuna göre sarışın kişi sayısı kaçtır? A) 15 B) 18 C) 1 D) 7 E) 37 A) 87 B) 111 C) 144 D) 156 E) kişilik bir sınıfta futbol ve voleybol oynayan 7, voleybol ve basketbol oynayan 8, futbol ve basketbol oynayan 9, her üç sporu da yapan 3 kişi vardır. Yalnız bir spor yapanların sayısı her üç sporu da yapmayanların sayısının 4 katı olduğuna göre bu sınıfta en az bir spor yapan kaç kişi vardır? A) 48 B) 50 C) 54 D) 66 E) kişilik bir toplulukta yalnızca İngilizce bilenlerin sayısı 9, Almanca bilenlerin sayısı 1'dir. Her iki dili bilenlerin sayısı her iki dili bilmeyenlerin sayısının 3 katı olduğuna göre yalnızca Almanca bilen kaç kişi vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Bir sınıftaki öğrencilerin %56'sı matematikten, %3'si kimyadan başarılı, %4'ü ise her iki dersten de başarısızdır. Yalnızca matematikten başarılı olan 33 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) Satranç ve dama oyunlarından en az birini oynamayı bilenlerden oluşan bir topluluktaki kişilerin %88'i satranç, %80'i dama oynamayı bilmektedir. Buna göre bu grupta her iki oyunu da oynamayı bilen en az kaç kişi vardır? A) 8 B) 1 C) 17 D) 1 E) 34

7 işleminin sonucu kaçtır? 4. a ve b iki basamaklı doğal sayılardır. 0,a + 0,b Buna göre işleminin sonucu kaçtır? 0,a + 0,b A) 3 5 B) 3 C) 4 5 D) 6 5 E) 3 A) 0,1 B) 0,11 C) 0,9 D) 0,99 E) 1,1. 0,08, 4 1, 8 + işleminin sonucu kaçtır? 0,004 0,4 0,64 A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 1 3. sayısı aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alır? A),5 B), 5 D), E) 9 C) 4, 11,6 p 5. p asal sayı olmak üzere M p = 1 şeklinde yazılan sayılara Mersenne sayıları denir. Buna göre üç basamaklı Mersenne sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 1 6. a, b ve c birer pozitif tam sayıdır. a b = 18 ve b c = 30 olduğuna göre a+ b+ c nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 10 B) 11 C) 14 D) 19 E) 6

8 7. a, b ve c birer pozitif tam sayı ve c > b > a dır. b c + = 11 olduğuna göre a + b + c 'nın en büyük a değeri kaçtır? A) 10 B) 1 C) 16 D) 18 E) a,b ve tam sayıları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. a + c tek sayıdır. a b tek sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? A) b+c B) b a C) a c D) a c E) b c+ a 8. a + 3 ve b sayıları aralarında asal sayılardır. 5a 7b + 9 = 0 olduğuna göre a b kaçtır? A) 1 B) 0 C) 8 D) 30 E) k pozitif tam sayıdır. k = k [ k] = (k 1) şeklinde tanımlanıyor. Buna göre [ ] kaçtır? k + k = 55 eşitliğini sağlayan k 11. n! sayısını tam bölen asal sayıların toplamı 17'dir. Buna göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 15 B) 1 C) 4 D) 34 E) ,19 devirli ondalık açılımıyla verilen sayının kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7 30 B) C) D) E) A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

9 işleminin sonucu kaçtır? : ,3 1 (0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 1 4 B) 9 C) 3 D) 3 16 E) 7 3 A) 0,005 B) 0,01 C) 0,03 D) 0,05 E) 0,1. 4 : ( 4) işleminin sonucu kaçtır? 3. A) 14 B) 6 C) 0 D) 4 E) 8 3 A = + ve B = + olduğuna göre B'nin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 A B) A C) A 4 D) A+ E) A+4 5. abc üç basamaklı ve ab iki basamaklı doğal sayıları için K[abc] = [abc + ab + c] olarak tanımlanıyor. Buna göre K [abc] = 476 eşitliğini sağlayan abc sayısı için a + b + c kaçtır? A) 7 B) 9 C) 10 D) 1 E) a ve b birbirinden farklı doğal sayılardır. a b = 36 olduğuna göre a + b 'nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 1 B) 13 C) 15 D) 0 E) 37

10 7. x < y < 0 < z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman pozitiftir? + B) y x x z A) ( x y) z C) x y y z D) ( x y) z E) ( ) x+ z y 10. a,b,c R olmak üzere I. (a + b) + c = a + (b + c) II. a + b = b + a III. a b R IV. a (b+ c) = a b+ a c V. (a b) c = a (b c) ifadelerinden hangisi yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 8. a, b ve c pozitif tam sayılardır. a + a+ 5 = b olduğuna göre aşağıdakilerden c hangisi her zaman doğrudur? A) b ve c tek sayıdır B) a çift sayıdır. C) a ve b tek sayıdır D) b çift, c tek sayıdır. E) a tek, b çift sayıdır. 9. A = {1,,4,5,7} kümesinin elemanları birer kez kullanılarak yazılan iki basamaklı iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır? A) 117 B) 16 C) 13 D) 137 E) < a < b < 3 sıralamasında art arda gelen sayılar 4 8 arasındaki fark sabittir. Buna göre a + b kaçtır? A) 3 8 B) 9 16 C) x, y birer doğal sayı ve x ( y 1) D) 5 8 E) çift doğal sayı olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? A) y çift sayı ise x tek sayı olmalıdır. B) x ile y ardışık doğal sayılar olmalıdır. C) x tek sayı ise y de tek sayı olmalıdır. D) y çift sayı olmalıdır. E) x tek sayı olmalıdır.

11 işleminin sonucu kaçtır? A) 6 5 B) 5 C) 4 5 D) 4 E) İki asal sayı arasındaki fark 4 ise bu sayılara kuzen asal çifti denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kuzen asal çiftinin toplamı olamaz? A) 10 B) 18 C) 30 D)36 E) işleminin sonucu kaçtır? A) 4 B) 7 C)3 D) 5 E) 3. Aşağıdakilerden hangisi gerçek sayı olduğu halde rasyonel sayı değildir? A) 7 B) 0 C) 1 D) 5 3 E) 7 5. Tau sayıları pozitif tam bölenlerinin sayısına tam bölünen sayılardır. Örneğin; 1 sayısının pozitif tam bölenleri 1,,3,4,6,1 olup 6 tanedir.1 sayısı 6 ile bölündüğünden Tau sayısıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Tau sayısı değildir? A) 40 B) 48 C) 56 D) 60 E) 7 6. a, b ve c gerçek sayılardır. 5 3 b c = 0, c a < 0, c > b olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a > b > c B) a > c > b C) c > a > b D) c > b > a E) b > a > c

12 7. a tam sayı ve b doğal sayıdır. 4 a + 16 b = olduğuna göre a'nın alabileceği kaç a farklı değer vardır? A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) den 66 ya kadar olan doğal sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak A = sayısı elde ediliyor. Buna göre A doğal sayısı kaç basamaklıdır? A) 119 B)11 C) 13 D)15 E) Bir A kümesi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Elemanları ardışık dört tek tam sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki en büyük eleman en küçük elemanın katının 3 eksiğine eşittir. Buna göre A kümesinin elemanları toplamı kaçtır? A) 48 B) 56 C) 64 D) 7 E) a ve b pozitif tam sayıları için a + 3b = 18'dir Buna göre I. a sayısının alabileceği değerler toplamı 18'dir. II. b sayısı çifttir. III. a + b'nın alabileceği iki farklı değer vardır. 11. Bir marketteki A,B ve C ürünlerinin satış fiyatları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ürünlerin satış fiyatları lira cinsinden farklı birer pozitif tam sayıdır. En pahalı ürün A, en ucuz ürün B dir. A ürününden bir adet, B ürününden iki adet ve C ürününden üç adet alan müşteri toplam 18 lira ödemiştir. Buna göre A ürününün satış fiyatı en çok kaç liradır? A) 8 B) 10 C) 11 D) 1 E) I. Her rasyonel sayı bir gerçek sayıdır. II. Her tamsayı bir rasyonel sayıdır. III. Her gerçek sayı bir irrasyonel sayıdır. 3 IV. A { 3,, 7,π} = kümesinin elemanları irrasyonel sayıdır. V. Her doğal sayı bir pozitif gerçek sayıdır. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I. ve II. D) I. ve III. E) II. ve III. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, II, III B) I, II, IV C) I, II, V D) II, IV, V E) I, II, IV, V

13 1. a, b ve c negatif gerçek sayılardır < x 4 eşitsizlik sistemini sağlayan b+ c b < + 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman a a doğrudur? x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 6 B) 4 C) 3 D) E) 1 A) a > c B) b > c C) a > b D) c > a E) c > b. A = [,5) ve B (,8] = olduğuna göre A B kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (,5 ) B) [,] C) [,) D) [,5 ) E) [,8] 3. x gerçek sayı olmak üzere x = x 1 olarak tanımlanıyor. Buna göre x + 3 x = 14 eşitliğini sağlayan x kaçtır? A) B) 3 C) 4 D) 6 E) 9 5. m negatif bir gerçek sayıdır. + < eşitsizliğinin çözüm kümesi ( 5, ) mx 3m 6 olduğuna göre m kaçtır? A) 1 B) C) 3 D) 5 E) 6 6. x + 1 3x 4 < x + 1 eşitsizlik sistemini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14 7. x x 3x 1 x 3 6 eşitsizliğini sağlayan en küçük iki tam sayının toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Belirli bir kurala göre oluşturulmuş bir sayı dizisi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Dizideki her eleman solundaki elemanın 3 katının 1 eksiğine eşittir. Dizideki dördüncü eleman birinci elemanın 15 katının 11 fazlasıdır. Buna göre bu dizinin üçüncü elemanı kaçtır? A) 5 B) 8 C) 1 D) 14 E) (x + ) (x + 3) = 5 (x ) denklemini sağlayan x kaçtır? 9. A) 4 B) C) 0 D) E) x = denklemini sağlayan x kaçtır? x A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) x bir gerçek sayıdır. 4 < x 5 olduğuna göre x + 3 ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazladır? A) 3 B) 4 C) 10 D) 16 E) a ve b gerçek sayılardır. ( 4a 1) x + 5b + 10 = 0 denklemi her x gerçek sayısı için sağlandığına göre a bkaçtır? A) 6 B) 4 C) D) 4 E) 6

15 1. x x 6 = 1 denklemini sağlayan x gerçek sayılarının çarpımı kaçtır? A) 40 B) 35 C) 4 D) 1 E) 6 4. < x < 3 olmak üzere x 6 x 1 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x + 1 B) x 6 C) x+6 D) 3x+6 E) 3x+18. x+ 3 4 = adenklemini sağlayan dört farklı x gerçek sayısı olduğuna göre a'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) [ 4,0] B) ( 4,) C) (,4 ) D) ( 0,4 ) E) [ 4,4] 3. A = x+ + x 1 + x 4 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? 5. x 7 = 7 x x+ 3 = x+ 3 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) b < 0 < a olmak üzere 4b 4ab + a a + 4b ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 4b B) a C) 0 D) a E) 4b A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

16 7. x 4 x < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (, 1) B) (,) C) ( 1, 4 ) D) (,4 ) E) (, ) 10. x bir gerçek sayı olmak üzere x x+ 8 ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 10 B) 13 C) 16 D) 19 E) 1 8. a ve b sıfırdan farklı gerçek sayılardır. Sayı doğrusu üzerinde a sayısının b sayısına uzaklığı a - 3b birim olduğuna göre a b nedir? A) 1 4 B) 1 C) 1 D) E) 4 9. a 3 = 5 ve b + = 9 olduğuna göre a b nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 88 B) 77 C) 56 D) E) x 4 > eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? A) 0 B) 4 C) 8 D) 3 E) x 4 = 4x denkleminin çözüm kümesi nedir? A) B) { 1} C) { 1 } D) { 1, 0} E) { 1,1}

17 1. 3x + > 11 eşitsizliğini sağlayan en büyük negatif x tam sayısı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 4. x bir tam sayı, x = x ve 5 x < 0 oldu- x+ 1 4 ğuna göre x in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 11. x < 0 olmak üzere x + x + x 4 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 3. A) 3x B) 3x + 6 C) x+ D) x+6 E) x x 6 x 16 = 0 denklemini sağlayan x gerçek sayılarının çarpımı kaçtır? A) 64 B) 3 C) 16 D) 8 E) 4 5. x 9 = 4x 1 denklemini sağlayan x gerçek sayılarının toplamı kaçtır? A) 6 B) 4 C) 3 D) 1 E) 4 6. a ve b gerçek sayılardır. a = 7 + b ve a b a = olduğuna göre b kaçtır? A) 13 B) C) 6 D) 9 E) 16

18 7. x ve y gerçek sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. x = x x+ y < x + y Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? < x < 5 olduğuna göre x 6x x + x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) x B) x+ C) x 8 D) E) A) x < 0 < y B) x < y < 0 C) y < x < 0 D) y < 0 < x E) 0 < x < y 8. x bir gerçek sayı olmak üzere x 4 + x+ 7 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 4 B) 7 C) 9 D) 11 E) x+ 5 ve x y + 6 = 0 olduğuna göre y'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 18 B) 19 C) 1 D) E) x x > 18 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 1 1. < 5x 3 < eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

19 1. ax + by = 8 3ax by = 5 doğrularının kesiştiği nokta ( 1, 1) olduğuna göre a b kaçtır? A) 6 B) 4 C) 1 D) E) 4 4. a ve b gerçek sayıları için eşitsizlikleri verilmektedir. a < a ve 3 b < b < b Buna göre a+b'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) ( 1,1) B) ( 1, 0 ) C) ( 0,1) D) ( 1, ) E) (,1). 4x + 5y = 6 3x y = 16 ax + 3y = 14 doğruları tek bir noktada kesiştiklerine göre a kaçtır? A) B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 3. Her x, y gerçek sayısı için ( 3a b 8) x + ( 4b a + ) y = 0 denklemini sağlayan sonsuz sayıda ( x,y ) ikilisi olduğuna göre a+ b kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 7 E) 8 5. x ve y birer gerçek sayıdır. 6 < x 4 3 y < 5 olduğuna göre + y nın alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? x A) 53 B) 5 C) 46 D) 38 E) x ve y birer gerçek sayıdır. 4 < x < 6 < y < 4 olduğuna göre 3x y 'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 10 B) 11 C) 13 D) 15 E) 16

20 7. 1 a = 6 4b 1 8b = 3 a olduğuna göre a b nedir? 10. ( a + 3) x + 4y 1 = 0 9x ( b ) y + 18 = 0 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre a+ b kaçtır? A) 5 B) C) 1 D) E) 3 A) 1 8 B) 1 4 C) 1 D) 4 E) 8 8. x ve y gerçek sayılardır. < x < 6 4 < y < 5 olduğuna göre x y'nın alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? A) 1 B) 33 C) 39 D) 53 E) Dik koordinat düzleminde x + y 6, x 0 ve y 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi olan bölge ile ilgili olarak I. Alanı 9 birimkaredir. II. Düzlemin birinci bölgesindedir. III. ( 4,1) noktası bu bölgededir. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 11. Yukarıdaki koordinat düzleminde çözüm kümesi taranarak gösterilmiş olan eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y > x + y < x+ C) y < x + y > x+ 1. ( ) E) y x + y < x+ B) y > x + y > x+ D) y < x + y < x+ x y 7 + 3x + y 1 = 0 olduğuna göre x y kaçtır? A) 4 B) 8 C) 9 D) 1 E) 15 A) Yalnız I B) Yalnız II C) I. ve II. D) II. ve III. E) I.,II. ve III.

21

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden

TEST - 1 ÖDEV TESTİ elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin. 1. A = {1, {2}, {1, 2}, 3, Ø} kümesi için aşağıdakilerden 10 Kümeler ÖDEV TESTİ TEST - 1 6. 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı 3 elemanlı alt kümelerinin sayısına eşit olan bir kümenin en az 6 elemanlı kaç alt kümesi vardır? ) 24 ) 28 C) 37 D) 38 E) 42 1. = {1,

Detaylı

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 016-017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları 1) 3. [15 3(8: )] 9 =? a) 16 b) 14 c) 0 d) 14 e) 16 6)

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4 KÜMELER Test -1 1. A a,b,c,d kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A B) a A C) d A D) {a, c} A E) {a} A 5. A a,b,c, 1,2, 5 kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) s(a) = 6 B) b A C)

Detaylı

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik

ÜNİTE 11 ÜNİTE 9 MATEMATİK. Kümeler. 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler. 9. Sınıf Matematik ÜNİTE 11 ÜNİTE Kümeler 1. Bölüm: Kümelerde Temel Kavramlar 2. Bölüm: Kümelerde İşlemler 9 MATEMATİK 1. ÜNİTEDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR 1. BÖLÜM: KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR Kazanım 9.1.1.1: Küme kavramını

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Kümeler TEST I 1. s(a) = 13 s(a \ B) = 7 s(a B) = 23 ise, s(b) nedir? A) 6 B) 7 C) 10 D) 13 E) 16 7. Üç basamaklı 5 ve 7 ile tam bölünebilen,

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz.

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler 1. kümesini venn şeması ile gösteriniz. 6. M kümesine denk olan N kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 2. B kümesini liste yöntemi ile gösteriniz.

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Kümeler 5 44 Fonksiyonlar 1 45 88 Fonksiyonlar 2 89 124 Sayma Kuralları 125 140 Faktöriyel

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

Köklü Sayılar ,1+ 0,1+ 1, 6= m 10 ise m kaçtır? ( 8 5 ) 2x 3. + a =? (4)

Köklü Sayılar ,1+ 0,1+ 1, 6= m 10 ise m kaçtır? ( 8 5 ) 2x 3. + a =? (4) Köklü Sayılar.,+ 0,+, 6= m 0 ise m kaçtır ( 8 5 ). a= ise a + a (). : :... = 8 0 0... eşitliğini sağlayan değeri nedir (). 99.0+.6+ (75) 5. + : + 8 7 8 () 6. > 0 ve = olduğuna göre ( ) + a+ b 7. a, b R

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

7. Aşağıda verilen önermelerin değillerini yazınız. a. p: Bazı aylar 30 gündür. p : Bazı aylar 30 gün değildir.

7. Aşağıda verilen önermelerin değillerini yazınız. a. p: Bazı aylar 30 gündür. p : Bazı aylar 30 gün değildir. ADIM 0. Aşağıdaki ifadelerin bir önerme olup olmadığını belirtiniz. a. Asal sayıların hepsi tek sayıdır. önerme b. Türkiye 7 farklı coğrafi bölgeden oluşur. önerme c. Çay içmeye gelen var mı? önerme değil.

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

Cebir Notları. Birinci Derecen Denklemler TEST I. Gökhan DEMĐR, x

Cebir Notları. Birinci Derecen Denklemler TEST I. Gökhan DEMĐR, x MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Birinci Derecen Denklemler TEST I. 7 [ [ ( )] ] + 6 = ( ) + denkleminin kökü 6. + 7 = 0 denkleminin köklerinin toplamı A) B)

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

8. AB ve BA iki basamaklı sayılarının 17 ile bölümünden kalanların toplamı 17 dir. Buna göre A B kaçtır? işleminin sonucu kaçtır?

8. AB ve BA iki basamaklı sayılarının 17 ile bölümünden kalanların toplamı 17 dir. Buna göre A B kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 1. 6 (8 6 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevap: 5 8. AB ve BA iki basamaklı sayılarının 17 ile bölümünden kalanların toplamı 17 dir. Buna göre A B kaçtır? Cevap : 1. 0, 0,75 işleminin sonucu kaçtır? 0,1

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ:

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ: KONU BİLGİSİ 1.KÜME TNIMI VE GÖSTERÝM ÞEKÝLLERÝ Belli özellikleri saðlayan nesneler topluluðuna küme denir. Kümede tüm elemanlar net olmalýdýr. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir kümede bir eleman

Detaylı

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A 1. ABC üçgeninde BF BD, EC CD olacak şekilde AC kenarı üzerinde E noktası, o BC m(ba C) 70 ise m(fd E) kaç derecedir? AB kenarı üzerinde F noktası,

Detaylı

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR MATEMATİK ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar ADF 0 RAKAM Sayı oluşturmak için kullanılan sembollere... denir. 0 luk sayma düzenindeki rakamlar 0,,,... 8 ve 9 olup 0 tanedir. örnek a, b, c sıfırdan

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A. 9. A ve B iki kümedir.

5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A. 9. A ve B iki kümedir. 1. KÜMELER 5. A ve B gibi iki cümleden A nın bir, B nin iki elemanı A B cümlesinin elemanı değildir. dışında A B nin alt cümleleri sayısı 63 olduğuna göre, A B cümlesinin alt cümleleri sayısı kaçtır? (51)

Detaylı

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı,

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı, MATEMATİK - FÖY İZLEME TESTLERİ 0/U UYGULAMA ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. x, y, z birer rakam ve x < y < 6 < z olmak üzere, x + 3y z ifadesinin en büyük değeri A) B) 3 C) 6 D) 0 E) 9 4. a.b

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

MUTLAK DEĞER Test -1

MUTLAK DEĞER Test -1 MUTLAK DEĞER Test -. < x < olduğuna göre, x x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 7 B) 7 x C) x 7 D) x 7 E) 7 x 5. y < 0 < x olduğuna göre, y x x y x y ifadesinin eşiti aşağıdakilerden xy B) xy C) xy D) xy

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Denklemler ve Eşitsizlikler

9SINIF MATEMATİK. Denklemler ve Eşitsizlikler 9SINIF MATEMATİK Denklemler ve Eşitsizlikler YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim ile

Detaylı

1.DERECEDEN DENKLEMLER. (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz)

1.DERECEDEN DENKLEMLER.  (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz) .DERECEDEN DENKLEMLER Rüstem YILMAZ 546 550 86 48 destek@sinavdestek.com www.sinavdestek.com (Bu belgenin güncellenmiş halini bu adresten indirebilirsiniz) JET Yayınları 8 Ağustos 07 0. Bir Bilinmeyenli

Detaylı

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR SORULAR 1. N sayısı 1998 basamaklı ve tüm basamakları 1 olan bir doğal sayıdır. Buna göre N sayısının virgülden sonraki 1000. basamağı kaçtır? A)0 B)1 C)3 D)6 E) Hiçbiri. n Z olmak üzere, n sayısı n sayısına

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

KPSS 2009 GY-(31) YAPRAK TEST SORU KONU ANLATIM SAYFA SORU x olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 KPSS 009 GY-(31) YAPRAK TEST-17 19. SORU 31. x 1 3 9 1 x 1 7 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 3 B) C) 1 19. x 6 x 1 3 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) 5 B) 4 C) 3 D) E) 1 D) 1 E) KONU ANLATIM SAYFA 194 15. SORU

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

II. DERECEDEN DENKLEMLER Test -1

II. DERECEDEN DENKLEMLER Test -1 II. DERECEDEN DENKLEMLER Test -. 5 {, 5} {, 5} { 5, } {, 5} {, 5} 5. 5 {,, } {,, } {,, } {,, } {,, }.. 5 7 7 5 5,, 5 5, 5 5, 5 5, 6. 7. 5 95 { 5,, } {,, 5} { 5,, 9} {,, 5} { 9,, 5} 6 66 {, } {,, } {,,

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 TARAMA TESTİ 1 KÜMELER 1. A= x N : x 6 A B x N : x 8 B \ A aşağıdakikerden hangisidir? A)7,8 B)6,7,8 C)8 D)7 E) 2. A = x N : 2 x 7, B = x N : 2 x 5 olduğuna göre,a \ B nin eleman sayısı kaç? 3. A = x N

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir?

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? DİZİLER Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi denir. Örneğin f : Z + R, f (n )=n 2 ifadesi bir dizi belirtir. Diziler, değer kümelerine göre adlandırı - lırlar. Dizinin değer

Detaylı

Örnek...4 : A = { a, b, c, d, {a}, {b,c}} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız.

Örnek...4 : A = { a, b, c, d, {a}, {b,c}} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerin doğru mu yanlış mı olduğunu yazınız. KÜME KAVRAMI Küme matematiğin tanımsız bir kavramıdır. Ancak kümeyi, iyi tanımlanmış kavram veya nesneler topluluğu diye tarif edebiliriz. Kümeler A, B, X, K,... gibi büyük harflerle gösterilir. Bir kümeyi

Detaylı

8. SINIF MATEMATiK KAREKÖKLÜ SAYILAR

8. SINIF MATEMATiK KAREKÖKLÜ SAYILAR 0 8. SINIF MATEMATiK KAREKÖKLÜ SAYILAR KAREKÖKLÜ SAYI KAVRAMI Karekök ile gösterilir. karekökünün içi negatif bir sayıya eşit olamaz. ÖR: Aşağıda verilen eşitliklere göre x lerin alabileceği değerleri

Detaylı

Parametrik doğru denklemleri 1

Parametrik doğru denklemleri 1 Parametrik doğru denklemleri 1 A noktasından geçen, doğrultman (doğrultu) vektörü w olan d doğrusunun, k parametresine göre parametrik denklemi: AP k w P A k w P A k w P A k W (P değişken nokta) A w P

Detaylı

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç Not: Starboard programında dosya aç kısmından dosyayı seçerek açabilirsiniz. Yazı karakterlerinde bozulma oluyorsa program kapatılıp tekrar açıldığında yazı düzelecektir. Ben yaptığımda düzelmişti. Andropi

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

YGS MATEMAT K DENEME SINAVI

YGS MATEMAT K DENEME SINAVI MATEMAT K DENEME SINAVI I Muharrem ŞAHİN muharrem49@gmail.com Maatteemaatti ikk Deeneemee Sınaavvı I Muhaarrrreem Şaahi in. 9 8 0 0 0 0 5 işleminin sonucu kaçtır? x x 3. 0, 0, 3 0, 0, olduğuna göre, x

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 )

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 ) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 010 ) 1) Dar açılı ABC üçgeninde BB 1 ve CC 1 yükseklikleri H noktasında kesişiyor. CH = C H, BH = B H ise BAC açısını bulunuz. 1 1 A)0 0 B)45 0 C) arccos

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

9. Sınıf Matematik. Mantık

9. Sınıf Matematik. Mantık Mantık. I. Tek sıra halinde ilerleyiniz. II. Bu film çok güzel. III. 8 sayısının karekökü 4 tür. IV. Eşkenar üçgenin tüm iç açılarının ölçüleri 60 dir. V. Negatif sayıların tüm kuvvetleri negatiftir. 4.

Detaylı

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E)

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E) ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 0. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =?

MUTLAK DEĞER. Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z. Örnek...7 : x=1 5, y= 5 2, ise x+y y x x =? Örnek...1 : =? Örnek...8 : Örnek...2 : =? TANIM MUTLAK DEĞER Örnek...6 : 1 x > 1 y > 1 z ise x y x z z y =? Bir x reel sayısına karşılık gelen noktanın sayı doğrusunda 0 (sıf ır) a olan uzaklığına x sayısının mutlak değeri denir ve x şeklinde

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

MATEMATİK DENEMESİ +3

MATEMATİK DENEMESİ +3 MATEMATİK DENEMESİ +3 1. 0,3 1 2 + 0,5 4. a ve b pozitif tamsayılar ve a

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. - - ^- h + c- m - (-5 )-(- ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 5 E).

Detaylı

17 Mayıs 2014 Cumartesi, 9:30-12:30

17 Mayıs 2014 Cumartesi, 9:30-12:30 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 19. ULUSAL ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2014 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 17 Mayıs 2014 Cumartesi,

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

DEÇEM 2018 ORTAOKUL DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ 6. SINIF. Ad ve Soyad

DEÇEM 2018 ORTAOKUL DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ 6. SINIF. Ad ve Soyad DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ Ad ve Soyad ---------------------------------------- T.C. Kimlik Numarası --------------------------------------- Okul Adı ----------------------------------------

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No: LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - GEOMETRİ TESTİ ÖRNEK Ad Soyad : T.C. Kimlik No: Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

A) 1 B) 10 C) 100 D) 1000 E) Sonsuz. öğrencinin sinemaya tam bir kez birlikte gidecek şekilde ayarlanabilmesi aşağıdaki n

A) 1 B) 10 C) 100 D) 1000 E) Sonsuz. öğrencinin sinemaya tam bir kez birlikte gidecek şekilde ayarlanabilmesi aşağıdaki n İLMO 008. Aşama Sınavı Soru Kitapçığı - A. 009 009 009 + +... + n toplamı hiçbir n doğal sayısı için aşağıdakilerden hangisiyle bölünemez? A) B) n C) n+ D) n+ E). ( x!)( y!) = z! eşitliğini sağlayan (x,

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İkinci Dereceden Denklemler a, b ve c reel sayı, a ¹ 0 olmak üzere ax + bx + c = 0 şeklinde yazılan denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Aşağıdaki denklemlerden

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç 1. Rakamları toplamından büyük olan kaç tane doğal sayı vardır? A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 10 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç sayının toplamı (0) cc ise c nin alamayacağı en büyük değer kaçtır? A)

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? Örnek...4 : Genel terimi w n. Örnek...1 : Örnek...5 : Genel terimi r n

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? Örnek...4 : Genel terimi w n. Örnek...1 : Örnek...5 : Genel terimi r n DİZİLER Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi denir. Örneğin f : Z + R, f (n )=n 2 ifadesi bir dizi belirtir. Diziler değer kümelerine göre adlandırılırlar. Dizinin değer kümesi

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve x y = a ve b gerçel sayılar olmak üzere, a + 3b = 18. y + z = 0.

TEMEL KAVRAMLAR TEST x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve x y = a ve b gerçel sayılar olmak üzere, a + 3b = 18. y + z = 0. TEST - 3 TEMEL KAVRAMLAR. x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve x y 0 4. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, a + 3b 8 y + z 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x.z > 0 B) z.y < 0 C)

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR.

1) BU TESTTE TEMEL MATEMATİK VE GEOMETRİ OLMAK ÜZERE, TOPLAM 40 ADET SORU VARDIR. 2) BU TESTİN CEVAPLANMASI İÇİN TAVSİYE EDİLEN SÜRE 40 DAKİKADIR. 1) U S L İK V GORİ OLK ÜR, OPL 40 SORU VRIR. 2) U SİN VPLNSI İÇİN VSİY İLN SÜR 40 KİKIR. 1) 120 : [(10.2-1 )+3] 1 işleminin sonucu kaçtır? )1 )5 )7 )13 )14 3) (x 2 +y) n açılımında 13 terim varsa bu terimler

Detaylı

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1.

TEOG. Kümeler KÜME VE ELEMAN KAVRAMI ÖRNEK KÜMELERİN GÖSTERİMİ ÖRNEK ÖRNEK KÜMENİN ELEMAN SAYISI ÖRNEK 3. ORTAK ÖZELLİK YÖNTEMİ 1. TEOG ümeler ÜE VE EEN VRI Elemanları belirlenebilen, belirli bir anlam taşıyan canlı ya da cansız varlıkların veya kavramların oluşturduğu topluluğa küme denir. ümeyi oluşturan varlıkların, kavramların

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK Test -4

MODÜLER ARİTMETİK Test -4 MODÜLER ARİTMETİK Test -4 1. A doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 4, B doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 5 tir. Buna göre, A toplamının 7 ye bölümündeki kalan 3B A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 4 5. I. 1

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı