1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?"

Transkript

1

2 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki gibidir.bu cismin X1 ve X2 konumları arasındaki ortalama hızı 15 m/sn olduğuna göre X1 konumundaki anlık hızı kaç m/sn dir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 3) Doğrusal yolda hareket eden bir cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.buna göre 1,2ve3 zaman aralıklarının hangilerinde cisme etki eden kuvvet vektörünün yönü hız vektörünün yönüne eşittir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 E) 2 ve 3 4)

3 Doğrusal bir yolda durgun halden harekete geçen bir cismin ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir.buna göre cismin hızının büyüklüğü hangi zaman aralıklarında artmıştır? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 D) 1 ve 3 E) 2 ve 3 5) t = 0 anında şekildeki yörüngenin O noktasında Vo hızı ile geçen araç düzgün hızlanan hareket yaparak K noktasında 2Vo hızı ile geçip L noktasına 3Vo hızıyla varıyor.buna göre oranı kaçtır? A) 1/4 B) 2/3 C) 3/4 D) 3/5 E) 4/5 6) Duruştan harekete geçen ve doğru boyunca hareket eden bir hareketliye ait ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir.buna göre hareketlinin hızı hangi anda en büyüktür? A) t B) 2t C) 3t D) 4t E) 5t 7)Doğrusal bir yörüngede duruştan harekete geçen ve düzgün hızlanan hareket yapan bir araç 1 sn içinde 4 m yol alıyor.buna göre bu araç 5 sn içinde kaç m yol alır? A) 18 B) 24 C) 32 D) 36 E) 100

4 8) T=0 anında aynı konumda bulunan K ve L araçlarına ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.buna göre t=10 sn de K nın L ye göre konumu nedir? A) Yan yana B) 4m ilerde C) 4m geride D) 8m ilerde E) 8m geride 9) X ve Y hareketlilerine ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre; I ) X cismini etkileyen net kuvvet sıfırdır. II ) (0-t) zaman aralığında X hareketlisi Y hareketlisinden uzaklaşır. III ) Y hareketlisi sabit ivmeli hareket yapıyor. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 10)

5 Doğru boyunca hareket eden K ve L araçlarına ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Araç hızlarının eşit olduğu anda K nın aldığı yol X dir.araçların ivmeleri eşit olduğuna göre t=0 anında araçlar arasındaki uzaklık kaç X dir? A) 1/2 B) 1 C)3/2 D) 2 E) 5/2 11) 1,2 ve 3 no lu hareketlilere ait konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre bu hareketlilerden hangilerinin ivmesi ile hızı kesinlikle aynı yönlüdür? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 D) 1 ve 3 E) 2 ve 3 12) Şekilde hareketli bir cisme ait hız-zaman grafiği verilmiştir. Buna göre cismin (0-3t) zaman aralığındaki ortalama hızının (t-2t) zaman aralığındaki ortalama hızına oranı kaçtır? A)1 B) 5/4 C) 5/3 D) 5/2 E) 5 13)

6 İvme-zaman grafiği verilen hareketlinin ilk hızı sıfır ise 0-15 saniyede aldığı yol kaç metredir? A) 50 B) 100 C) 150 D) 175 E) ) Şekilde verilen yolda hareket eden hareketli K noktasından L ye kadar 2V, L den M ye kadar 4V, M den N ye kadar V sabit hızları ile hareket ediyor. Hareketlinin KN arasındaki ortalama hızı kaç V dir? A) 5/2 B) 7/5 C) 8/5 D) 12/7 E) 15/8 15) Doğrusal yolda hareket eden K,L ve M hareketlilerinin konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. Hareketlilerin hızlarının büyüklüğü VK, VL ve VM dir. Buna göre VK, VL ve VM arasında hangi ilişki vardır? A) VK < VL < VM B) VM < VL < VK C) VM < VL < VK D) VL < VM = VK E) VK = VM < VL 16)

7 Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 0-5t aralığında kaç kez yön değiştirmiştir? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 17) Konum-zaman grafiği verilen hareketli doğrusal yolda hareket etmektedir.buna göre hareketli için hangisi doğru değildir? 18) A) 0-t aralığında hızlanan hareket yapmıştır. B) T-2t aralığında yavaşlamıştır C) 2t anında yön değiştirmiştir. D) 2t-3t aralığında yavaşlamıştır. E) 0-3t aralığında yer değiştirmesi x kadardır. Sabit ivme ile K noktasında t=0 anında durgunluktan harekete başlayan araç 2t anında L den, 3t anında M den geçiyor. Buna göre X1/X2 oranı kaçtır? A) 1/3 B) 2/3 C) 4/5 D) 5/3 E) 2 19)

8 t=0 anında durgunluktan harekete başlayan K ve L araçlarının ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir. Araçlar paralel yollarda bulunduğuna göre 16. saniyede L nin K ya göre hızı kaç m/sn dir? A)15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 20) Paralel yollarda bulunan K,L araçlarının hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Araçlar için: 1. t anında birbirine göre hızları sıfırdır t anında yer değiştirmeleri eşittir. 3. 3t anında K,L den öndedir. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1,2 ve 3 21) Bir hareketlinin hız denklemi V= 8-2t şeklindedir.(hız:m/sn, t:sn cinsinden) Buna göre hareketli için, I) İlk hızı 8 m/sn dir. II) İvmesinin büyüklüğü 2 m/sn² dir. III) 4.saniyede hızı sıfır olur. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 22)

9 26) Bir hareketlinin konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisme etki eden kuvvet ve hız hangi bölgelerde aynı yönlüdür? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 E) 2 ve 3 23) Bir araç gideceği yolun 1/3 ünü 2V hızı ile geriye kalan yolun 1/2 sini V hızı ile daha sonra kalan yolu 3V hızı ile tamamlıyor. Bu hareketlinin ortalama hızı nedir? A) 5/7 B) 7/18 C) 11/3 D) 11/18 E) 18/11 24) Doğru boyunca hareket eden bir araca ait konum-zaman ve hız-zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre aracın hızlanma ivmesi kaç m/sn² dir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9 25) t=0 anında şekildeki doğrusal yörüngenin K noktasında duruştan harekete geçen ve düzgün hızlanan hareket yapan araç K-L arasını t1, L-M arasını t2 zamanlarında alıyor. t1/t2 = 2 olduğuna göre X1/X2 oranı kaçtır? A) 1 B) 3/4 C) 3/5 D) 4/5 E) 7/9

10 Doğrusal bir yolda hareket eden bir araca ait ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir.t=6 saniyede aracın hızı 20m/sn olduğuna göre aracın t=0 anındaki hızı kaç m/sn dir? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 27) Doğru boyunca hareket eden bir araca ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.buna göre hangi zaman aralığında aracın hızı ile ivmesi aynı yönlüdür? A) 1 ve 3 B) 2 ve 4 C) 3 ve 4 D) 1 ve 2 E) 1 ve 4 28) Duruştan harekete geçen bir araca ait ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir.bu aracın t=10 sn deki hızı kaç m/sn dir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 45 29)

11 Şekildeki doğrusal yörüngede VK= 20 m/sn ve VL= 10 m/sn lik sabit hızlarla hareket etmekte olan K ve L araçları arasında 100m mesafe kala K aracı düzgün yavaşlayan hareket yapıyor. K nın L ye çarpmaması için yavaşlama ivmesi en az kaç m/sn olmalıdır? A) 0,2 B) 0,5 C) 0,8 D) 1 E) 2 30) Hız-zaman grafiği şekildeki gibi verilen bir hareketli son 1 saniye içinde 2m yol alarak duruyor. Buna göre hareketli 0-6 sn aralığında kaç m yol almıştır? A) 12 B) 24 C) 36 D) 72 E) ) Hız-zaman grafiği yukarıdaki gibi olan bir aracın hareketi için I) Aracın 1 aralığındaki yer değiştirmesi toplam yer değiştirmesinin 4 katıdır. II) Aracın 2 aralığında ivmesi sıfırdır. III) İvme ile hız 3 aralığında zıt yönlüdür. İfadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I,II ve III

12 32) Hız-zaman grafiği şekildeki gibi olan bir hareketlinin 0-4 saniyeler arası ortalama hızı 9 m/sn dir. Buna göre t=2sn anında hareketlinin hızı kaç m/sn dir? A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 bil s127 33) t=0 anında şekil 1 deki yörüngenin M noktasından geçen bir hareketliye ait hız-zaman grafiği şekil 2 deki gibidir. Bu hareketli t anında N noktasından geçtiğine göre 4t anında hangi noktada olur? (Aralıklar eşit uzunlukludur) A) K B) L C) O D) M E) P

13 34) t=0 anında duruştan harekete geçen bir araca ait ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hareketli duruncaya kadar kaç m yol almıştır? A) 112 B) 132 C) 144 D) 168 E) ) T=0 anında durgun halde harekete geçen bir hareketliye ait ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi zaman aralığında hareketli yavaşlamıştır? A) Yalnız 2 B) Yalnız 3 C) 2 ve 4 D) 2 ve 3 E) 3 ve 4 36)

14 Konum-zaman grafiği şekildeki gibi olan K ve L araçlarının ortalama hızları VK/VL oranı kaçtır? A) 1/3 B) 2/3 C) 3/2 D) 4/3 E) 3/4 37) Yukarıdaki konum-zaman ve hız-zaman grafiklerinden hangilerinde düzgün yavaşlayan hareket yapılmıştır? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 D) 1 ve 2 E) 2 ve 3 38) Doğrusal bir yörüngede duruştan harekete geçen ve düzgün hızlanan hareket yapan bir araç 1 sn içinde 4 m yol alıyor. Buna göre bu araç 5 sn içinde kaç m yol alır? A) 18 B) 24 C) 32 D) 36 E) 100

15 39) Bir hareketli için verilen şekildeki hız-zaman grafiklerinden hangisi mümkün değildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 40) Aynı yerden t=0 anında harekete geçen K ve L araçlarının hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1) 0-t arasında K aracı önde gider 2) t-2t arasında L aracı önde gider 3) 2t anında araçlar aynı yerdedir. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 2 ve 3 E) 1,2 ve 3 41)

16 Başlangıçta durmakta olan bir hareketliye ait ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hareketlinin X doğrusunda 3 saniye sonunda kaç m yer değiştirir? A) 3 B) 6 C) 8 D) -6 E) 6 42) Başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarına ait hız-zaman grafiği şekillerde verilmiştir. Buna göre; 1) toplam yer değiştirme miktarları aynıdır. 2) 2t anında araçlar yan yanadır 3) T anında L, K aracının önündedir. Yargılarından hangileri doğrudur? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1,2 ve 3 D) 1 ve 3 E) Yalnız 1 43) Düz yatay yolda giden bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. Hangi aralıklarda cismin hız vektörü ile ivme vektörü zıt yöndedir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV E) I ve IV 44)

17 Konum-zaman grafiği şeklideki gibi verilen bir cisme hangi zaman aralığında hareketine ters yönde kuvvet etki etmektedir? A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) Yalnız 3 D) 1 ve 2 E) 1 ve 3 45) Duran bir cisim, düzgün hızlanarak 5 saniyede 100 m yol alıyor. Cismin 10 saniyelik hareketi için ortalama hızı kaç m/sn olur? A) 80 B) 60 C) 40 D) 30 E) 20 46) Doğrusal bir yolda giden K ve L arabasının hız-zaman grafikleri şekildeki gibidir. L arabası yavaşlamaya başladığı anda, K arabası L aracından 20m geride bulunduğuna göre L arabası durduğu anda K arabası L ye göre hangi konumda bulunur? A) Yan yana B) 20m ileride C) 20m geride D) 40m ilerde E) 40m geride 47) Sabit ivmeyle yavaşlamakta olan bir araç hızını 70 m/sn den 30 m/sn ye düşürünceye kadar 250 km yol alıyor. Aracın yavaşlama ivmesi kaç m/sn dir? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

18 48) Durmaktayken harekete geçen bir cismin ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin 7. saniyede aldığı yol kaç m dir? A) 2 B) 5 C) 7 D) 11 E) 20 49) Düzgün hızlanan doğrusal hareket yapmakta olan bir araç, bir noktadan 10 m/sn lik hızla 125 m ilerdeki başka bir noktadan 15 m/sn hızla geçiyor. Araç bu iki nokta arasını kaç saniyede almıştır? A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 20 50) İlk hızı sıfır olan cismin ivme-zaman grafiği şekildeki gibi ise cisim (0-t) aralığında x kadar yer değiştirdiğine göre (0-4t) aralığında ne kadar yer değiştirmiştir? A) 24x B) 21x C) 18x D) 8x E) 6x

19 ÇÖZÜMLER 1) Vort = Δx/Δt = Xson-Xilk/tson-tilk = 5-10/30-0 = -5/30= -1/6 CEVAP:A 2) CEVAP: B 3) Grafiği incelersek : (0-t) arası: Cisim +X yönünde yavaşlamaktadır. Hareket düzgün yavaşlayan hareket olup eğrinin eğimi sabit ve negatif değerdedir. Buna göre bu cisme hareketine zıt yönde sabit bir kuvvet etki etmiştir.t anında cisim durmuştur. (t-2t) arası: Bu aralıkta (0-t) arasında etki eden kuvvet değişmemekle birlikte cisim X yönünde düzgün hızlanan hareket yapmaktadır. Bu aralıkta kuvvet cismin hızını arttırdığına göre hız vektörü ile kuvvet aynı yönlüdür. (2t-3t) arası: Bu aralıkta cismin hızında bir değişme yoktur. Bu bize cisme etki eden bir net kuvvetin sıfır olduğunu gösteriyor. CEVAP: A 4) Hız zaman grafiği çizersek (0-t) arasındaki hız değişimi : A1 = +V (t-2t) arasındaki hız değişimi: A2 = -V (2t-3t) arasındaki hız değişimi: A3 = -2V Cisim 1 aralığında hızlanır, 2 aralığında yavaşlar ve durur, 3 aralığında ters yönde hızlanır. Buna göre cisim 1 ve 3 aralıklarında hızlanmıştır. CEVAP: D

20 5) CEVAP: D 6) İvme-zaman grafiğindeki net alan hız değişimini verir. Cisim duruştan harekete geçtiği için V0(ilk hız) = 0 dır. Bu durumda hızın en büyük değeri 3t anındadır. CEVAP:C

21 7) Bu hareketlinin hız-zaman grafiğini çizelim: 0-1 sn aralığında aldığı yol 0-1 sn aralığındaki alana eşittir. x = 4 olur. 5. sn de aldığı yol 4-5 sn aralığındaki alana eşittir. Bu yol 9x= 36 m olur. CEVAP: D 8) L nin aldığı yol: XL = 6.10= 60 m XK XL = = 4m K aracı L den 4m ilerde olur. CEVAP: B 9) Grafiği incelediğimizde: X cismi sabit hızlı hareket yapıyor(hızlanmıyor) bu nedenle X cismine etkiyen net kuvvet sıfırdır. 1. seçenek doğrudur. (0-t) zaman aralığında X ve Y cisimleri yakınlaşmıştır. Bu sebeple 2. seçenek yanlıştır. Y hareketlisi düzgün hızlanan hareket yapıyor. Düzgün hızlanan harekette ivme sabittir. Bu nedenle 3. seçenek de doğrudur. CEVAP: D 10)

22 CEVAP: D 11) 1 nolu hareketli hızlanan hareket yaptığı için ivme ile hız aynı yönlüdür. 2 nolu grafik yavaşlayan hareket yapan bir hareketliye ait olduğu için ivme ile hız zıt yönlüdür. 3 nolu hareketlinin ilk hızı belli olmadığı için yönleri için kesin bir şey söylenemez. CEVAP: A 12)

23 CEVAP: C 13) Bir hareketlinin aldığı yolu bulabilmek için önce hız-zaman grafiği çizilmelidir. Bulunan değerler ile hız-zaman grafiği çizilirse:

24 0-5 saniye arasında hızlanan, 5-10 saniye arasında sabit hızlı, saniye arasında yavaşlayan hareket yapmıştır.hız-zaman grafiğinin altındaki alan, alınan yolu verir. 14) CEVAP: B CEVAP: D 15) Konum-zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Buna göre : CEVAP: B 16) Hız-zaman grafiğinde yön değiştirme zaman ekseni ile belirlenir. Zaman ekseninin altına inilirse (2t anı) ya da altından üstüne çıkılırsa (4t anı) yön değiştirme olur. Grafik incelenirse aracın iki kez yön değiştirdiği görülür. CEVAP: B

25 17) Konum-zaman grafiğinin eğimi hızı verir. 0-t de eğim artmakta: hızlanma t-2t de eğim azalmakta: yavaşlama 2t-3t aralığında eğim artmaktadır. Buna göre 2t-3t de hızlanmaktadır. CEVAP: D 18) Aracın hız-zaman grafiğinin altında kalan alan alınan yolu verir. Hız= ivme.zaman CEVAP: C 19) İvme-zaman grafiğinin altındaki alanlar hız değişimini verir. VK = = = 10m/sn ΔV = VL VK ΔV = 30-(-10) = 40m/sn bulunur. VL = = 30m/sn CEVAP: E 20) t anında hızları eşit olduğu için 1 doğrudur. 0-2t de grafikten: ΔXL = V.2t = 2Vt 2 doğrudur. Araçların ilk konumları bilinmediği için 3 kesin değildir. CEVAP: B

26 21) Hız denklemleri: V=Va + at hızlanan V=Va at yavaşlayan Hareketli bir bağıntıya uygun hareket etmektedir. V=Va + at ilk hızı 8m/sn 1 doğrudur ivmesi = 2m/sn² 2 doğrudur. t yerine 4 konulunca son hız 0 bulunur. 3 de doğrudur CEVAP: E 22) Kuvvetin hareket yönü ile aynı yönde olması cismin hızlanması demektir. Grafiğe göre 1 ve 3 bölgelerinde de cisim hızlanmaktadır. 23) CEVAP: D x = V.t 2x = V.t2 2x= 3V.3t3 2x = 2V.t1 t2 = 2x/V t3 = 2x/3V t1 = x/v CEVAP: E 24) Hareketlinin konum-zaman grafiğine göre 2m yer değiştirmiştir. Buna göre hız-zaman grafiğinde eğri ile t ekseni arasında kalan alan 27m olmak zorundadır. CEVAP: D

27 25) Araç hareketini t1 + t2 = 3t sürede tamamlar. Bu hareketlinin hız-zaman grafiğini çizersek: 0-2t aralığındaki alan X1, 2t-3t aralığındaki alan X2 yi verir. Buna göre X1 = 4x X2 = 5x olur. X1/X2 = 4/5 CEVAP: D 26) İvme-zaman grafiğinde eğri ile zaman ekseni arasında kalan net alan hız değişimini verir. Bu bilgiye göre ivme-zaman grafiğindeki alanı bulursak: Toplam alan = 16 = V6 V0 V6 = 20m/sn 16 = 20 V0 V0 = 4m/sn olur. CEVAP: B 27) Hızlanan hareket yapan araçların ivmesi ile hızı aynı yönlüdür. Grafikteki verilere göre: 1. aralıkta araç yavaşlayan hareket yapıyor. 2. aralıkta araç hızlanan hareket yapıyor. 3.aralıkta araç yavaşlayan hareket yapıyor. 4. aralıkta araç hızlanan hareket yapıyor. Bu bilgilere göre 2. ve 4. aralıklarda ivme ile hız aynı yönlüdür. CEVAP: B

28 28) Duruştan harekete geçen bir aracın ilk hızı sıfırdır. İvme-zaman grafiğinde eğri ile t ekseni arasında kalan alan hız değişimini verir. Bu bilgilere göre: 30= V10 0 V10 = 30m/sn olur. CEVAP: C 29) K nın L ye çarpmaması için L ye yetiştiği anda hızını en az L nin hızına eşitlemesi gerekir. Buna göre hareketlilerin hız-zaman grafiğini çizersek: t anında K, L ye yetiştiğine göre grafikteki alan farkı (taralı alan) yol farkına (100m) eşit olur. Ataralı = 100 = 10t/2 t = 20 eğim ivmeyi verir. Eğim = tan a = 10/20 = 1/2 = 0,5m/sn² CEVAP: B 30) Hareketlinin son 1 saniyede aldığı yol grafikte 5-6 saniyeler arasında eğri ile t ekseni arasında kalan alana eşittir. 0-6 saniyeler arasında aldığı yol üçgenin tüm alanına eşittir. Buna göre CEVAP: D

29 31) 1 aralığında alan x ise toplam alan 4x olur. 1 doğrudur. 2 aralığında eğim sıfır olduğu için ivme sıfırdır. 2 doğrudur. 3 aralığında yavaşlayan hareket yaptığı için ivme ve hız zıt yönlüdür. 3 doğrudur. 32) Grafikteki alan yer değiştirmeyi verir. CEVAP: E 33) CEVAP: C 0-t aralığında aldığı yol x olsun. Hız-zaman grafiğinde eğrile t ekseni arasında kalan alan yer değiştirmeyi verir. 0-4t aralığındaki net alan x-4x = -3x buradan 4t anında ilk bulunduğu yerden negatif yönde 3x hareket etmiştir. Yani K noktasındadır. CEVAP: A

30 34) Bu hareketlinin hız-zaman grafiği aşağıdaki gibi olur: 35) İvme-zaman grafiğinde hareketle hız-zaman grafiğini çizersek: CEVAP: D Bu grafikte hareketlinin hızı 3 ve 4 aralıklarda azalmıştır. 36) CEVAP: E CEVAP: B

31 37) Konum-zaman grafiğinde eğim hızı verir. tan a = V = sabit olduğuna göre 1 hareketli düzgün doğrusal hareket yapıyor. 2 ve 3 no lu hareketlilerin hız-zaman grafiklerindeki eğriler düzgün azaldığı için bu hareketliler düzgün yavaşlayan hareket yapıyorlar. CEVAP: E 38) Bu hareketlinin hız-zaman grafiğini çizelim: 0-1 sn aralığında aldığı yol 0-1 sn aralığındaki alana eşittir. x = 4 olur. 5 sn de aldığı yol 4-5 sn aralığındaki alana eşittir. Bu yol 9x = 9.4 = 36m olur. CEVAP: D 39) Hız artıyorsa zaman da artmalıdır. Hız artarken zaman aynı kalamaz. Bu yüzden 5 grafiği mümkün olamaz. CEVAP: E

32 40) Hız-zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. Alanları bulusak: 0-t anında yer değiştirmeleri: ΔtK = 0,5 + 1 = 1,5 ΔtL = 1 ise 0-t anında K, L den öndedir 1 doğrudur. Son durumlarında bakarsak 2t anına kadar yer değiştirmeleri: ΔtK = 2V.2t/2 = 2Vt ΔtL = V.2t = 2Vt ise 2t anında araçlar aynı yerdedirler. 3 doğrudur. 0-t anında K aracı öndedir. 2t anında ise araçlar aynı yerde olduklarında göre L önde olamaz. Çünkü L aracı önce aradaki mesafeyi kapamak zorundadır. 2 yanlıştır. CEVAP: C 41) Hız-zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. Öyleyse toplam alan bize 3sn sonundaki yer değiştirmeyi verir. Toplam alan = (-3) = 3sn CEVAP: A

33 42) Hız-zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. Araçlar başlangıçta yan yanalar ve yer değiştirmeleri de aynı ise 2t anında yan yana olurlar. 2 doğrudur. T anındaki yer değiştirmeleri için: ΔXK = V.t/2 ΔXL = V.t ise t anında L aracı öndedir. CEVAP: C 43) Bu durumda cismin hız vektörü ile ivme vektörünün zıt yönde olması için cismin yavaşlaması gerekmektedir. Grafiğe baktığımızda cisim 2 ve 4 anlarında yavaşlamıştır. CEVAP: D 44) Cisme hareketine ters yönde bir kuvvet etki ederse cisim yavaşlar. Bu sebeple yavaşladığı zaman aralığı 1 aralığıdır. CEVAP: A 45) Hız-zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. Bu cismin hız-zaman grafiğini çizersek: Cisim 5 sn de 40 m/sn hızla giderse 10 sn de 80 m/sn hızla gider. 10 sn deki yer değiştirme = 80.10/2 = 400 Ortalama hız = Δx/t 400/100 = 40m/sn CEVAP: C

34 46) CEVAP: A 47) Hız-zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. CEVAP: D 48) İvme-zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. Bundan yararlanarak hız-zaman grafiğini çizersek: 7. saniyede aldığı yol 6. ve 7. saniyeler arasındaki alana eşittir. Bu alan = = 11 CEVAP: D

35 49) Hız-zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verir. 10t + 2,5t = ,5t = 125 t = 10 sn CEVAP: C 50) İvme-zaman grafiğinde alan hızı verir. Hız-zaman grafiğinde alan da yer değiştirmeyi verir. Hız-zaman grafiğini çizersek ve alanları bulursak: 0-4t arasındaki yer değiştirme: x + 2x + 4x + 6x + 8x = 21x CEVAP: B

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum DOĞRUSAL ve BAĞIL HAREKET Hareket Maddelerin zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Fakat cisimlerin nereye göre yer değiştirdiği ve nereye göre hareket ettiği belirtilmelidir. Örneğin at üstünde giden

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11

A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11 HAREKET SORULARI SORU 1 A ile B kentleri arası 480 km dir. A kentinden 60 km/sa hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? A) 7 B)8 C)9 D)10 E) 11 X = 480 km, V = 60 km/sa X = V.t =>

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır.

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. 1-4- P A M Suya göre hızları şekildeki gibi olan ve motorlarında, motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Akıntı hızı sabit, bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre motoru hangi noktada karşı kıyıya çıkar?

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU

Öğr. Gör. Serkan AKSU Öğr. Gör. Serkan AKSU www.serkanaksu.net İki nokta arasındaki yerdeğiştirme, bir noktadan diğerine yönelen bir vektördür, ve bu vektörün büyüklüğü, bu iki nokta arasındaki doğrusal uzaklık olarak alınır.

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

KİNEMATİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

KİNEMATİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 6 KİNEMATİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN ( HAREKET BİLGİSİ ) Mekaniğin hareketi açıklayan koluna KĠNEMATĠK denir. Hareket, konumun sürekli değiģimidir. Hareket eden cismi, Ģekil değiģikliği

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

Bölüm 2. Bir boyutta hareket

Bölüm 2. Bir boyutta hareket Bölüm 2 Bir boyutta hareket Kinematik Dış etkenlere maruz kalması durumunda bir cismin hareketindeki değişimleri tanımlar Bir boyutta hareketten kasıt, cismin bir doğru boyunca hareket ettiği durumların

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

2 TEK BOYUTTA HAREKET

2 TEK BOYUTTA HAREKET 2 TEK BOYUTTA HAREKET 2.1 Konum, hız ve sürat 2.2 Anlık hız ve sürat 2.3 İvme 2.4 Hareket diyagramları 2.5 Tek boyutta sabit ivmeli hareket 2.6 Serbest düşen cisimler 2.7 Kinematik denklemlerin türetilmesi

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ Kinematik, cisimlerin hareketlerini, bu hareketlere neden olan ya da bu hareketler sonucunda oluşan kuvvetlerden bağımsız olarak inceleyen fizik dalıdır. Klasik mekaniğin

Detaylı

Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri

Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri 31.12.2015 Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri Soru 1 ) Kuzey istikametinde 8m giden bir aracın, sonrasında 6m doğuya ve 10m güneye ilerlediği görülüyorsa,

Detaylı

Alınan Yol Geçen Zaman Sürat. m (metre) s (saniye) m/s (metre/saniye) km (kilometre) h (saat) km/h(kilometre/ saat

Alınan Yol Geçen Zaman Sürat. m (metre) s (saniye) m/s (metre/saniye) km (kilometre) h (saat) km/h(kilometre/ saat Hareket Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Bir cisim çevresindeki varlıklara göre sürekli yer değiştiriyorsa o cisim hareketlidir diyebiliriz. Bir

Detaylı

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ Bu bölümde, düzlemsel kinematik, veya bir rijit cismin düzlemsel hareketinin geometrisi incelenecektir. Bu inceleme, dişli, kam ve makinelerin yaptığı birçok işlemde

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

Bir boyutta sabit ivmeli hareket..

Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. İvme sabit olduğunda, ortalama ivme ani ivmeye eşit olur. Hız hareketin başından sonuna kadar aynı oranda artar veya azalır. a x = v xf v xi t ; t i = 0 ve t f = t alınmıştır

Detaylı

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ

GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI FİZİK 1 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 812 nolu oda Tel.: +90 264 295 (6092) 1 Bölüm 3 İKİ BOYUTTA HAREKET 2 İçerik Yerdeğistirme,

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 09. Bileşke Kuvvet. Derse Hazırlık BİLEŞKE KUVVET. A. Kuvvet Nedir?

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 09. Bileşke Kuvvet. Derse Hazırlık BİLEŞKE KUVVET. A. Kuvvet Nedir? Ders 09 Derse Hazırlık Kuvvet ile güç arasında fark var mıdır? Cisimler neden hızlanır, yavaşlar ya da durur? Halat çekme oyunu oynadınız mı? Nasıl sonuçlandı? Neden? A. Kuvvet Nedir? BİLEŞKE KUVVET Duran

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

KUVVET VE HAREKET. Doğrusal Hareket Eğrisel Hareket Dairesel Hareket

KUVVET VE HAREKET. Doğrusal Hareket Eğrisel Hareket Dairesel Hareket KUET E HAREKET YAŞAMIMIZDAKİ SÜRAT 1- Hareket 2- Yörünge 3- Sürat 4- Hareket Çeşitleri 5- Hareket Enerjisi A-YAŞAMIMIZDAKİ SÜRAT: 1-Hareket: Bir cismin sabit kabul edilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ DİNAMİK Dinamik mühendislik mekaniği alanının bir alt grubudur: Mekanik: Cisimlerin dış yükler altındaki davranışını inceleyen mühendislik alanıdır. Aşağıdaki alt gruplara ayrılır: MEKANİK Rijit-Cisim

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Metrik sistemde uzaklık ve yol ölçü birimi olarak metre (m) kullanılır.

Metrik sistemde uzaklık ve yol ölçü birimi olarak metre (m) kullanılır. LİNEAR (DÜZGÜN DOĞRUSAL) BİOKİNEMATİK ÖZELLİKLER Düzgün doğrusal hareket bir cismin düz bir doğrultuda ilerlemesi, yer değiştirmesidir. Uzunluk, hız, ivmelenme bu bölümde incelenir. Yol-Uzaklık kavramları:

Detaylı

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MANYETIZMA Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MAGNETİZMA Mıknatıs ve Özellikleri Magnetit adı verilen Fe 3 O 4 (demir oksit) bileşiği doğal bir mıknatıstır ve ilk olarak Manisa yakınlarında bulunduğu

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

7. Aşağıda verilen x ekseni üzerindeki yer değiştirmelerin hangileri birbirine eşittir? KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI-ENERJİ

7. Aşağıda verilen x ekseni üzerindeki yer değiştirmelerin hangileri birbirine eşittir? KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI-ENERJİ KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI-ENERJİ 1. 3m/s sabit hızla giden bir arabayı 280 m. gerisinden 17m/s sabit hızla izleyen diğer araba, kaç saniye sonra yakalar? A)5 B)7 C)14 D)20 7. Aşağıda verilen x ekseni

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin HÜNERLI, F.Buket HIZARCI, Rıdvan MERIÇ, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2 KOCELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK YO. FİZİK VE ÜHENDİSLİK İLİ - ÇLIŞ SORULRI VE ÇÖZÜLERİ- (m/s). nı anda harekete başlaan K e L araçlarının L lan=ol Hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. t =7s unda K araçlar arasında

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF ONU ANLATIMLI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu SABİT İVMELİ HAREET ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ Sabi İmeli Hareke. Ünie. onu (Sabi İmeli Hareke). (m/s) A nın Çözümleri. İme- grafiklerinde doğru ile ekseni

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

FIZ Uygulama Vektörler

FIZ Uygulama Vektörler Vektörler Problem 1 - Serway 61/75 Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibi a=10,0 cm, b=20,0 cm ve c=15,0 cm dir. a) Yüz köşegen vektörü R 1 nedir? b) Cisim köşegen vektörü R 2 nedir? c)

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder.

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder. EĞİK ATIŞ Bir merminin serbest uçuş hareketi iki dik bileşen şeklinde, yatay ve dikey hareket olarak incelenir. Bu harekette hava direnci ihmal edilerek çözüm yapılır. Hava direnci ihmal edilince yatay

Detaylı

DENEY 1. İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

DENEY 1. İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi DENEY 1 Düzgün Doğrusal Hareketin İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Isparta - 2018 Amaçlar 1. Tek boyutta hareket kavramının incelenmesi. 2. Yer değiştirme ve

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir.

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir. UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi Fiz 1011 - Ders 7 İş, Güç ve Enerji Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş Güç İş-Kinetik Enerji Teoremi http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Günlük yaşamda iş kavramı bir çok

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Sürati Hesaplayalım Hareket Çevremize baktığımızda birçok varlığın hareket ettiğini görürüz. Bir bisikletlinin yanımızdan geçip gitmesi, yada bir koşucunun maratonda yarışması harekettir. Cisimlerin

Detaylı

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise; Deney No : M3 Deneyin Adı : EYLEMSİZLİK MOMENTİ VE AÇISAL İVMELENME Deneyin Amacı : Dönme hareketinde eylemsizlik momentinin ne demek olduğunu ve nelere bağlı olduğunu deneysel olarak gözlemlemek. Teorik

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BANKASI 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAEKET 1. Konu VEKTÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 3. 4 N 1. 1,2 = 2 3 2 3 120 4 N 4 N 6 N 4 N Şekil I Şekil II A Şekil I Şekil II A 3 Değeri

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

MAK209 DİNAMİK ÖDEV 1 ÇÖZÜMÜ Dr. Nurdan Bilgin

MAK209 DİNAMİK ÖDEV 1 ÇÖZÜMÜ Dr. Nurdan Bilgin MAK09 DİNAMİK ÖDEV 1 ÇÖZÜMÜ Dr. Nurdan Bilgin SORULAR ve ÇÖZÜMLER Soru 1: Küçük çelik toplar durgun durumdayken sırayla 100 m yüksekliğindeki A açıklığından sırayla iki saniyede bir düşüyorlar. a.) Artarda

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Fizik Dr. Murat Aydemir

Fizik Dr. Murat Aydemir Fizik-1 2017-2018 Dr. Murat Aydemir Ankara University, Physics Engineering, Bsc Durham University, Physics, PhD University of Oxford, Researcher, Post-Doc Ofis No: 35 Merkezi Derslikler Binasi murat.aydemir@erzurum.edu.tr

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BNSI 1. ÜNİTE: UVVET VE HEET 1. onu VETÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 1. 1,2 = 2 2 bulunur. Şimdi de ile (2) numaralı denklemi toplaalım. : 0 +2 + : 1 1 + : 1 +1 O hâlde

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK. Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler

MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK. Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler Mekanik Mekanik Rijit-Cisim Mekaniği Şekil değiştiren Cismin Mekaniği Statik Dinamik Dengedeki Cisimler Hareketsiz veya durgun

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ Bu konular denge problemelerinden tamamen bağımsızdır. Alanların ağırlık merkezi ve atalet momenti ismi verilen geometrik

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

matematiksel eşitliğin her iki tarafındaki birim eşitliği kullanılarak a ve b sayılarına ulaşılır.

matematiksel eşitliğin her iki tarafındaki birim eşitliği kullanılarak a ve b sayılarına ulaşılır. Soru 1- Kuzey istikametinde 8m giden bir aracın, sonrasında 6m doğuya ve 10m güneye ilerlediği görülüyorsa, bu aracın hareketi boyunca aldığı toplam yol ve yerdeğiştirmesi kaç metredir? Cevap 1-8m Harekete

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

elde ederiz

elde ederiz Deney No : M1 Deney Adı : NEWTON YASASI Deneyin Amacı : Sabit kuvvet altında hareketin incelenmesi, konum-zaman, hız-zaman grafiklerinin çizilmesi. Newton un ikinci hareket kanununun gözlemlenmesi, kuvvet-ivme

Detaylı

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

DİNAMİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ DİNAMİK Ders_9 Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders notları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2018-2019 GÜZ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ: ÖTELENME&DÖNME Bugünün

Detaylı

Harran Üniversitesi 2015 Yılı Fizik Vize Sınavı Örnek Soruları

Harran Üniversitesi 2015 Yılı Fizik Vize Sınavı Örnek Soruları Harran Üniversitesi 2015 Yılı Fizik Vize Sınavı Örnek Soruları Soru 1) Düzenli olarak yapılan Ağırlık ve Ölçme Genel Konferansı'nda hangi birimler uluslararası birim sisteminde (SI birimleri) kabul görmüş

Detaylı

İçerik. Fizik 101-Fizik I

İçerik. Fizik 101-Fizik I Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Nurdan Demirci Sankır Enerji Araştırmaları Laboratuarı- YDB Bodrum Kat Ofis: 325, Tel:4332-4392 İçerik Yerdeğiştirme, Hız ve Sürat Ani Hız ve Sürat İvme Hareket Diyagramları

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı

ÖĞRETİM YILI FİZİK DÖNEM ÖDEVİ AD:HÜSEYİNCAN SOYAD:ATEŞER SINIF:10FENA NUMARA:990 ÖDEV KONUSU:BAĞIL HIZ YARARLANILAN KAYNAKLAR:İNTE RNET VE

ÖĞRETİM YILI FİZİK DÖNEM ÖDEVİ AD:HÜSEYİNCAN SOYAD:ATEŞER SINIF:10FENA NUMARA:990 ÖDEV KONUSU:BAĞIL HIZ YARARLANILAN KAYNAKLAR:İNTE RNET VE 2006-2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DÖNEM ÖDEVİ AD:HÜSEYİNCAN SOYAD:ATEŞER SINIF:10FENA NUMARA:990 ÖDEV KONUSU:BAĞIL HIZ YARARLANILAN KAYNAKLAR:İNTE RNET VE UĞUR FİZİK DÖNEM ÖDEVİ BAĞIL HIZ SORULARI VE CEVAPLARI

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

DENEY 1 SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET DENEY 1 SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: Bir nesnenin sabit hızda, net gücün etkisi altında olmadan düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplanmaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

d) x - y = 0 e) 5x -3y = 0 f) 4x -2y = 0 g) 2x +5y = 0

d) x - y = 0 e) 5x -3y = 0 f) 4x -2y = 0 g) 2x +5y = 0 Koordinat sistemi Orijinden geçen doğrular Aşağıda koordinat sisteminde orijinden geçen doğruyu inceleyelim. Tanım: Orijinden geçen doğrular eksenlere dokunmaz. Orijin bir nokta olduğu için sonsuz doğru

Detaylı

2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET

2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET 2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET Bu deneyin amacı, hava masası deney düzeneği kullanarak, hiç bir net kuvvetin etkisi altında olmaksızın hareket eden bir cismin düz bir çizgi üzerinde ve sabit hızla hareket

Detaylı

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir.

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. MOMENT İki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere uygulanan kuvvet cisme sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yaptırır. Kapı ve pencereleri açıp kapanması, musluğu açıp kapatmak,

Detaylı

DİNAMİK (4.hafta) İKİ PARÇACIĞIN BAĞIMLI MUTLAK HAREKETİ (MAKARALAR) Örnek 1

DİNAMİK (4.hafta) İKİ PARÇACIĞIN BAĞIMLI MUTLAK HAREKETİ (MAKARALAR) Örnek 1 DİNAMİK (4.hafta) İKİ PARÇACIĞIN BAĞIMLI MUTLAK HAREKETİ (MAKARALAR) Bazı problemlerde bir cismi hareket ettirdiğimizde ona halatla bağlı başka bir cisimde farklı bir konumda hareket edebilir. Bu iki cismin

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti DİNAMİK Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik Temel Kanun Etki-Tepki Sürtünme Kuvveti Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi Serbest Cisim Diyagramı Bir cisme etki eden

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

F Z K 3 ÜN TE II HAREKET

F Z K 3 ÜN TE II HAREKET ÜN TE II HAREKET 1. Bir Do ru Üzerinde Konum ve Yer De ifltirme 2. Düzgün Hareket 3. Ortalama H z ve Anî H z 4. Ortalama vme ve Anî vme 5. Sabit vmeli Hareket ÖZET Ö REND KLER M Z PEK fit REL M DE ERLEND

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Kinematik. FİZ1011 : Ders 4. İki ve Üç Boyutta Hareket. Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri. Teğetsel ve Radyal İvme. Eğik Atış Hareketi

Kinematik. FİZ1011 : Ders 4. İki ve Üç Boyutta Hareket. Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri. Teğetsel ve Radyal İvme. Eğik Atış Hareketi FİZ1011 : Ders 4 Kinematik İki ve Üç Boyutta Hareket Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Vektörleri Teğetsel ve Radyal İvme Eğik Atış Hareketi Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ İki

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Hareket halindeki bir cismi durduran, duran bir cismi harekete geçiren, cisimlerde yer ve yön değişikliği yaratan etkiye kuvvet denir. Kuvvet F ile gösterilir. Birimi Newton (N) olarak kullanılır.

Detaylı

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar v hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu kütle ve hızın çarpımına eşittir; p = mv Momentum vektörel bir niceliktir, yönü hız vektörü

Detaylı

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir.

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir. MMEN Bir kuvvetin döndürücü etkisine o kuvvetin momenti denir. Bir kuvvetin momenti, kuvvetin büyüklüğü ile kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment vektörel bir büyüklüktür.

Detaylı

207 Kinezyoloji I. Kinezyolojide Temel Kavramlar - 2. yrd.doç.dr.emin ulaş erdem

207 Kinezyoloji I. Kinezyolojide Temel Kavramlar - 2. yrd.doç.dr.emin ulaş erdem 207 Kinezyoloji I Kinezyolojide Temel Kavramlar - 2 yrd.doç.dr.emin ulaş erdem İNTERNAL VE EKSTERNAL KUVVETLER Musküloskeletal sistemde hareket ve stabilizasyona etki eden kuvvet prensipleri ikiye ayrılır

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı