TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir."

Transkript

1 Bölüm - ork, kuvvetin büyüklüğüne ve önme eksenine olan ik uzaklığına bağlı etkiye tork enir. = uvvet r. τ = D= Uzaklık cismin τ = N. m. τ = ork α ι =. ι =.sinα. N cm O noktası etrafına önebilen çubuğun bir bölmesi uzunluğunaır. O noktasına göre toplam tork kaç.'ir? τ = τ = τ =. Bir bölmesi uzunluklu olan çubuk O noktası etrafına önebiliyor. O noktasına göre toplam fark.'ir? 6 cm N Viaya etki een toplam tork kaç N.m'ir? uvvetleri ik bileşenlerine ayıralım, Saatin önme yönü saatin önme yönünün tersi alalım. τ = -., +., τ = - + τ = yöne 7 N.m 6.sin = 6. =.sin =.,8= τ = τ = τ = yöne.

2 Bir bölme uzunluğu a olan levha noktası etrafına önebilmekteir.,, 8 kuvvetlerinin noktasına göre torku kaç.a'ır? a a a 8 Menteşe ağırlıklı türeş çubuk engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? τ = -.a..a + 8.a τ = -.a 8.a τ =.a a a a 8 Menteşeye göre tork alalım.. =. +.. = + 6 = 8 = noktası etrafına önebilen türeş ve bir bölme uzunluğu olan levhayı,, kuvvetleri ayrı ayrı uygulanığına engee tutabiliyor. Bu kuvvetlerin büyüklükleri arasınaki ilişki neir? ağırlıklı türeş çubuk engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? (Sin = /) Ayrı ayrı engee tutabiliğine göre 'ya göre torkları eşittir. =. sin =./ /. =. +. / = + 6 / = 7 =. =. =. = = = > ARA İZİ 9. SINI

3 ağırlıklı türeş eşit bölmeli çubuk engeeir. İp gerilmeleri oranı / kaçtır? Bir bölmesinin ağırlığı olan eşit bölmeli türeş çubuklar engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? (Cos =,6; Cos =,8) Önce 'e göre tork alıp, ip gerilmesini bulalım bir bölme uzunluğu birim olsun.. = = 7 = 8 = 6 = = 7 = Çubuğun bir bölmesi birim olsun, 'a göre tork alalım = = + 6 = 7 N. ağırlıklı türeş çubuk N.luk yük ile engeeir. ip gerilmesi kaç N.'ur? N ağırlıklı eşit bölmeli türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir?. +. =. = = N (Cisim) (Çubuk) Menteşeye göre tork alalım.. +. =. +. = =. SINI ARA İZİ 9

4 Ağırlığı olan türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? (Sin =,8; Cos =,6) N. ağırlıklı eşit bölmeli türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç N.'ur? (Sin =,6; Sin =,8) N Çubuğun bir bölme uzunluğuna cm ersek, 'ye yakın olan kenar cm, 'ye yakın olan kenar cm olur. Menteşeye göre tork alırsak,.6 = = = 8 = = 6 Çubuğun bir bölme uzunluğu cm olsun. 'ye yakın kenar cm olur. Menteşeye göre ork alalım;.6 =. 6 =. = N Ağırlığı olan türeş eşit bölmeli çubuk engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? (Sin =,6; Cos =,6) G ağırlıklı türeş, eşit bölmeli çubuk engeeir. G ağırlığı kaç 'ir? Çubuğun bir bölme uzunluğuna cm iyelim, 'ye yakın kenar cm olur. Menteşeye göre tork alalım.. = = = = cm Desteğe göre çubuğu sağa önürenlerin torku, sola önürenlerin torkuna eşittir. 'a göre tork alalım çubuğun bir bölme uzunluğu birim ersek;. +. = G. G = G ARA İZİ 9. SINI

5 . ES - noktası etrafına önebilen eşit bölmeli çubuğa kuvvetler şekileki gibi uygulanıyor. Çubuğun bir bölmesinin uzunluğu oluğuna göre, çubuğa etki een toplam tork hangi yöne kaç.'ir?. Bir bölmenin uzunluğu b olan eşit bölmeli çubuk noktası etrafına 6 öne- bilmekteir. Çubuğa kuvvetler şekileki gibi uygulanığına, çubuk hangi yöne kaç.b'lik torkla öner? (Çubuğun kalınlığı ihmal) A) B) C) 8 D) E) 6 l. A). B). C). l D) 6. E). noktası etrafına önebilen eşit bölmeli çubuğa kuvvetler şekileki gibi uygulanıyor. Çubuğun bir bölmesinin uzunluğu b oluğuna göre, çubuk hangi yöne kaç.b'lik torkla öner?. Bir kenar uzunluğu a olan şekileki a levha noktası etrafına önebilmekteir. Levhaya kuvvetler şekil- eki gibi uygulanığına levha hangi yöne kaç.a'lık tork ile öner? A).b B).b C).b D).b E).b A) B) 6 C) D) E)(-). Bir bölmenin uzunluğu b olan eşit bölmeli çubuk nokta- sı etrafına önebilmekteir. Çubu- l ğa kuvvetler şekileki gibi uygulanığına, çubuk hangi yöne kaç.b'lik torkla öner? (Çubuğun kalınlığı ihmal) 6. Bir kenar uzunluğu a olan şekileki levha noktası etrafına önebilmekteir. Levhaya kuvvetler şekileki gibi uygulanığına levha hangi yöne kaç.a'lık tork ile öner? a A) 7.b B).b C) 6.b D) 8.b E).b A) B) C) D) E). SINI ARA İZİ 9

6 7. noktasınan önebilen üşey üzlemeki levhaya,,, kuvvetleri ayrı ayrı uygulanığına levhayı engee tutabilmekteir. Bu kuvvetlerin büyüklüğü arasınaki ilişki neir? A) => B) == C) >> D) => E) >>. noktası etrafına önebilen levhaya r r r kuvvetler şekileki gibi ik ve teğet olarak uygu- lanıyor. Levhaya etki een toplam torkun büyüklüğü hangi yöne kaç.r olur? A) B) C) 6 D) E) 8. Bir kenar uzunluğu olan üzgün levha O noktası etrafına önebilmekteir. Levhaya kuvvetler şekileki gibi uygulanığına, toplam tork kaç. olur? A) B) C) D) E) 6. Bir kenar uzunluğu b l olan özeş l bölmeleren oluşan levhaya kuvvetler şekileki gibi uygulanıyor. noktasına göre toplam torkun büyük- lüğü kaç.b'ir? A) B) C) D) E) 9. Özeş bölmeleren oluşan levha noktası etrafına ö- nebilmek- teir. Levhaya kuvvetler şe- kileki gibi uygulanığına toplam moment hangi yöne kaç. olur? A) B) C) D) E) 6. Bir kenar uzunluğu b olan özeş bölmeleren oluşan levha noktası etrafına önebilmekteir. Levhaya kuvvetler şekileki gibi uygulanığına toplam torkun büyüklüğü kaç.b'ir? A) B) C) D) E) 6.B.B.C.A.E 6.C 7.D 8.D 9.B.D.C.C l l ARA İZİ 96. SINI

7 . Bir kenar uzunluğu a kaar olan levha noktası etrafına a önebilmekteir. Levhaya,, kuvvetleri ayrı ayrı uygulanığına, levha şekileki konuma engee kalmaktaır. uvvetler arasınaki ilişki neir? A) = = B) > = C) > =. r ve r yarıçaplı ES - D) = > E) > > r = şekileki yarım aireler noktası etrafına önebilmekteir. Levha önmeen şekileki konuma engee kalabiliğine göre, kuvvetinin büyüklüğü kaç 'ir? r A) 6 B) C) D) E) 8 r r =. Birbirine yapışık iki yarım aire noktası etrafına önebiliyor. oplam moment kaç.r'ir? A) B) C) 6 D) 7 E) 8. Şekileki levha noktası etrafına önebilmekteir. Her bir bölmesi ağırlıklı ve bölmeler kare şeklineir. Bu lev- hayı,, kuvvetleri ayrı ayrı engee tutabiliğine göre,,, kuvvetleri arasınaki ilişki nasılır? A) > > B) > > C) > = D) = > E) > > r r r r. İple bağlı levhaya,, kuvvetleri ayrı ayrı uygulanığına levha şekileki konuma engee kalmaktaır. Bu kuvvetlerin büyüklükleri arasınaki ilişki neir? 6. Durmakta olan küreyi basamaktan atlatabilmek için,, kuvvetleri uygulanı- r yor. Bu kuvvetler ancak ayrı r ayrı uygulanığına küreyi basamaktan çıkarabiliyor. Bu kuvvetler arasınaki ilişki neir? A) == B) >> C) >> D) >> E) >> A) = = B) > > C) > = D) > > E) > >. SINI ARA İZİ 97

8 7. ağırlıklı türeş çubuk engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir?. N N A) B) C) 6 D) 9 E) Birbirine yapışık olan türeş eşit bölmeli, ağırlıklı çubuklar şekileki gibi engeeir. Destek tepkileri oranı N/N kaçtır? 8. ağırlıklı türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? A) B) C) 8 D) E) A) B). ağırlıklı eşit bölmeli türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? C) D) E) (Sin =,6 Cos =,8) 9. A) 9 B) 7 C) 6 D) E). ağırlıklı eşit bölmeli türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? A) B) C) D) E). ağırlıklı eşit bölmeli türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? A) B) C) 6 D) 7 E) 9 Eşit bölmeli ağırlıksız çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? (Sin =,6) A) B) C) D) E).D.B.C.C.A 6.B 7.B 8.A 9.D.D.C.D.E ARA İZİ 98. SINI

9 ES -.. L ipi ipi Ağırlıksız çubuk şekileki gibi engee iken ipineki gerilme kuvveti oluyor. m kütleli cisim noktasınan alınıp R noktasına bağlanırsa, ipineki gerilme kuvveti kaç olur? R m L M R S Ağırlığı önemsiz çubuk, özeş ağırlıklı yükler ve ip yarımıyla şekileki konuman enge konumuna getirebilmek için; I. M'ye asılı yükü alıp R'ye asmak, II. 'aki yükün bir tanesini almak III. L'eki yükü alıp R'ye asmak, işlemlerinen hangisi ya a hangileri yapılmalıır? A) B) C) D) E) A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) II ve III E) I ve II. L M N. L M N R S Ağırlığı önemsiz çubuk ve cisimleri ile şekileki gibi engeeir. N noktasına bağlı cisimlerinen bir tanesi alınıyor. enien engenin sağlanması için; I. noktasına bağlı cisimlerinen bir tanesi alınmalı II. M ve L noktalarına birer tane cisimleri asılmalı III. M noktasına bağlı cismi alınmalı ifaelerinen hangileri yapılmalı? A) alnız I B) alnız II C) alnız III D) I ve II E) II ve III Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli, çubuk şekileki gibi engeeir. M'eki cismi N'ye getiriliğine yenien engenin sağlanması için; I. L'ye bir tane cismi asmak II. 'ye, L'ye ağırlıkları asmak III. M'ye, 'ya cisimleri asmak ifaelerinen hangisi ya a hangileri yapılmalı? A) alnız I B) I ve II C) alnız II D) II ve III E) I ve III. SINI ARA İZİ 99

10 . 8. L Eşit bölmeli üzgün türeş çubuk şekileki gibi engee iken ip gerilmesi sıfırır. L noktasına asılı yükü, L'en alınıp noktasına bağlanırsa ip gerilmesi kaç olur? Şekil -I Ağırlıksız, eşit bölmeli çubuk şekil I ve şekil II'eki gibi engeeir. Şekil I'e ip gerilmesi oranı /= ise, şekil II'e / oranı kaçtır? Şekil -II A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) N N M L Ağırlığı ihmal eilen eşit bölmeli çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? A) B) C) 6 D) 8 E) Eşit bölmeli türeş çubuk ağırlığı N'ur. N ağırlıklı bir top estek üzerine urmaktaır. ip en fazla 8N'luk kuvveti tutabiliğine göre, top hangi noktayı geçtiği ana ip kopar? A) B) L C) M D) N E) L-M 7.. İp L M N S ağırlıklı, eşit bölmeli, türeş çubuk şekileki gibi engeeir. İp en fazla eğerini taşıya biliğine göre, ağırlıklı cismi hangi bölmeyi geçtiği ana ip kopar? Eşit bölmeli ağırlıksız çubuk engeeir. İp gerilmeleri oranı / kaçtır? A) B) C) D) E) A) B) L C) M D) N E) S ARA İZİ. SINI

11 .. L L ağırlıklı türeş eşit bölmeli çubuk şekileki gibi engeeir. cismi, L cismi ağırlıklı ise kuvveti kaç 'ir? ( cismi türeş. ) A) 8 B) C) D) E) ağırlıklı türeş, eşit bölmeli çubuk engeeir. cismi noktasınan alınıp noktasına bağlanırsa, ve ip gerilmeleri nasıl eğişir? A) Artar Artar B) Artar Azalır C) Azalır Artar D) Değişmez Artar. E) Azalır Değişmez. 6 Ağırlığı olan türeş eşit bölmeli çubuk engeeir. ip gerilmesi kaç N'ur? (Sistem sürtünmesiz, makara ağırlıksız.) A) B) C) 9 D) 7 E) 8 9 Ağırlıksız çubuk şekileki gibi engeeir. ve cisimlerinin kütleleri oranı M/M kaçtır? A) B) C) D) E) 6. Ağırlığı N. olan türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç N'ir? N Eşit bölmeli, türeş çubuk şekileki gibi engeeir. İp gerilmeleri oranı / kaçtır? A) 9 8 B) 6 9 C) D) E) 9 A) B) C) D) E).E.B.D.B.C 6.B 7.C 8.D 9.C.C.D.D.A.B.E 6.B. SINI ARA İZİ

12 ES -.. Ağırlığı 8 olan türeş ve eşit bölmeli çubuk şekileki gibi engeeir. / oranı kaçtır? Ağırlığı olan türeş çubuk şekileki gibi engeir. ip gerilmesi kaç 'ir? A) 8 B) 6 C) D) E) (Sin =, Cos = ) A) B) C) 6 D) E).. M M Ağırlığı ihmal eilen eşit bölmeli çubuk şekileki gibi engeeir. cisminin kütlesinin M cisminin kütlesine oranı M/MM kaçtır? Ağırlığı olan türeş çubuk şekileki gibi engeeir. kuvveti kaç 'ir? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) üreş çubuk şekileki gibi engeeir. Makaralar ağırlıksız oluğuna göre, çubuğun ağırlığı kaç 'ir? A) B) C) 8 D) 9 E) ağırlıklı eşit bölmeli türeş çubuk engeeir. ip gerilmesi kaç ir? A) 8 6 B) C) 7 D) E) ARA İZİ. SINI

13 7. 6. Ağırlığı 9N olan eşit bölmeli türeş çubuk engeeir. ip gerilmesi kaç N. ur? N N ağırlıklı üç özeş çubuk şekileki gibi engeeir. Destek tepkileri oranı N kaçtır? N A) 6 B) C) 8 D) 6 E) A) B) C) D) E). 8. N N 8 ağırlıklı, eşit bölmeli çubuk şekileki gibi engeeir. Destek tepkileri oranı N kaçtır? N Ağırlığı olan eşit bölmeli türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç ir? A) B) 8 C) D) 8 E) 6 A) B) C) 7 D) 6 E) 8. = = 9. Ağırlıklı 8N olan türeş çubuk şekileki gibi engeeir. kuvveti kaç N. ur? A) B) C) D) E) Menteşe N Ağırlığı olan eşit bölmeli türeş çubuk şekileki gibi engeeir. cisminin ağırlığı kaç ir? A) B) C) D) 6 E) 8.C.A.E.D.D 6.E 7.C 8.A 9.C.A.D.A. SINI ARA İZİ

14 ES -.. α= α Ağırlığı olan türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 8 Ağırlığı olan eşit bölmeli türeş çubuk şekileki gibi engeeir. cisminin ağırlığı kaç ir? A) B) 7 C) 6 D) 9 E).. b ve b uzunluklu, ağırlıklı türeş levha engeeir. kuvveti kaç ir? l l Ağırlığı olan çubuk engeeir. ve ip gerilmelerini bulunuz? A), B) C) D) E) A) B) C) 6 D) 8 E) ağırlıklı türeş çubuk engeeir. ip gerilmesi kaç 'ir? 8 Ağırlığı olan eşit bölmeli türeş çubuk engeeir. ip gerilmesi kaçtır? A) B) 8 C) D) E) A), B) C) D) E) ARA İZİ. SINI

15 7.. ağırlığınaki çubuk engeeir. kaçtır? A) 7 B) 8 C) D) E) Herbir bölmesinin ağırlığı olan çubuklar şekileki gibi engeeir. / oranı kaçtır? 8. A) B) C) D) E). ağırlıklı bilye ok yönüne hareket eerse ve nasıl eğişir? A) Artar Artar B) Azalır Azalır C) Artar Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Azalır. Ağırlığı N olan çubuk 6Nluk yük ile engeeir. kaçtır? A) 6 B) C) D) E) op = 6N 9. Ağırlığı önemsiz çubuk engeeir. kap ir? Ağırlığı önemsiz çubuklar engeeir. op, ok yönüne ilerlerken,, nasıl eğişir? A) Artar Değişmez Azalır B) Değişmez Azalır Artar C) Azalır Artar Değişmez D) Değişmez Azalır Artar E) Artar Artar Artar A) B) C) D) E) 6.E.B.C.B.C 6.E 7.c 8.A 9.A.D.B.E. SINI ARA İZİ

16 ES - 6. Ağırlığı N olan noktası etrafına önebilen çubuk engeeir. İp gerilmesi kaç N. ur? N. Ağırlığı 6N olan küreyi, cm yüksekliğineki basa- r= cm maktan atlatmak için cm kuvveti şekileki gibi uygulanıyor. r= cm oluğuna göre, 'nin en küçük eğeri kaç N olursa küre basamaktan atlatılabilir? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E). Ağırlığı N olan eşit bölmeli türeş çubuk şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç N. ur? 6N. Şekileki sistem engeeir. Şeklin konumu eğiştirilmeen ipi an alınıp L'ye bağlanırsa, ve ip gerilmeleri nasıl eğişir? L A) Azalır Azalır Değişmez B) Azalır Artar Azalır A) B) 8 C) 6 D) E) 6 C) Artar Artar Değişmez D) Artar Azalır Artar E) Azalır Artar Değişmez. 6. Şekileki sisteme ve L halkaları Newton'a ayanabiliyor. Sistem serbest bırakılığına aşağıakileren hangisi gerçekleşir? = N L Boyları b, ağırlıkları 8N olan çubuklar noktasınan birleştirilip, şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç N. ur? A) B) C) 6 D) 8 E) 9 A) İki halkaa aynı ana kopar B) Sistemin engesi eğişmez. C) Önce halkası sonra a L halkası kopar. D) Önce L, Sonra a halkası kopar. E) Saece L halkası kopar. ARA İZİ 6. SINI

17 7. Şekileki sistem engee ve makaralar ağırlıksızır. ipi kesilirse, ip gerilmeleri ve α açısı nasıl eğişir? α ipi. Ağırlığı N olan küre şekileki gibi engeeir. tepki kuvvetleri kaç N. ur? A) B) C) D) E) α A) Artar Artar Artar B) Azalır Değişmez Değişmez C) Azalır Azalır Azalır D) Artar Azalır Azalır. Ağırlıkları eşit ve 8 N olan kürelerin yarıçapları cm ve küreler şekileki gibi engeeir. uvar tepkisi kaç N. ur? E) Artar Değişmez Değişmez 8 cm A) B) 6 C) D) E) 8. Şekileki sistem engee ve α > ir. Buna göre; I. > II. > III. > argılarınan hangileri oğruur? α G. Şekileki küre engeeir. üzeyin tepki kuvveti N ise kürenin ağırlığı kaç N. ur? A) B) C) D) E) N A) alnız I B) alnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III. Sistem engeeir. oranı kaçtır? 9. Ağırlığı olan küre şekileki gibi engeeir. tepki kuvveti kaç ir? A) B) C) D) E) G.E.C.E.B.A 6.C A) B) C) D) E) 7.E 8.C 9.A.C.C.C.E. SINI ARA İZİ 7

18 . G ağırlıklı küre şekileki gibi engeeir. = N ise, kürenin ağırlığı kaçtır? ES - 7. N ağırlığınaki cismi şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç N ur? A) B) C) D) E) = N A) B) 8 C) D) 6 E). N ağırlıklı türeş ve özeş küreler şekileki gibi engeeir. ip gerilmesi kaç N. ur? 6. Şekileki sistem engeeir. 'in ağırlığı ise ip gerilmesi kaç 'ir? Z A) B) 8 C) D) E) 6 A) B) 6 C) 9 D) 9 E) 6. üreş ağırlıklı küre engeeir. kuvveti kaç ir? A) B). cismi ağırlığı ile engeeir. ip gerilmesi kaç ir? (Sin,6 Cos =,6; Sin =,8 cos =,8) C) D) E) 7. Şekileki sistemler engeeir. oranı kaçtır? A) B) 8. ağırlıklı türeş küre şekileki gibi engeeir. ve L uvar tepkileri oranı N/NL kaçtır? C) D) E) L A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) ARA İZİ 8. SINI

19 9.. G ağırlıklı küre eki kalas arasına şekileki gibi engeeir. I. kalasın tepkisi = 8N ise kaç N. ur? (Sürtünme yok.) I II 6N ağırlıklı özeş ve türeş küreler şekileki gibi engeeir. Bir uvarın tepkisi kaç N.ur? A) 8 B) C) 6 D) 7 E) 96 A) B) 8 C) 6 D) E).. G ağırlıklı küre şekileki gibi engeeir. esteğinin tepkisi N ur. üre ağırlığı kaç N. ur? = N L N A) 7 B) 6 C) D) E) Herbir kürenin ağırlığı N.ur. Sistem engee ise, kuvveti kaç N.ur? (Sürtünme yok.) A) B) C) D) E). L. Şekil -I ağırlıklı cisim, şekil I'en şekil II gibi bağlanıyor. ve gerilme kuvvetleri nasıl eğişir? Şekil -II A) Artar Artar B) Azalır Artar C) Azalır Azalır D) Azalır Değişmez E) Değişmez Değişmez N r yarıçaplı özeş N ağırlıklı üç küre şekileki gibi engeeir. kuvveti kaç N. ur? (Sistem sürtünmesiz.) A) B) C) D) E). SINI ARA İZİ 9

20 . ve ipleri noktasına eşit uzaklıktaki L noktasına bağlanırsa,, gerilmeleri nasıl eğişir? L L 8. 6 A) Azalır Azalır Azalır ağırlıklı cisimler şekileki gibi engeeir. oranı neir? B) Değişmez Değişmez Artar C) Artar Azalır Değişmez A) B) C) D) E) 6 D) Azalır Azalır Değişmez 6. E) Artar Artar Değişmez 9. Şekileki sistem engeeir. oranı neir? A) B) 6 C) 6 9 D) E) ağırlıklı cisim şekileki gibi engeeir. oranı kaçtır?. L M N A) B) C) D) E) 7. Herbir bölmesinin ağırlığı N, bir bölme uzunluğu cm olan türeş eşit bölmeli çubuk engeeir. İp 66 N'a ayanabiliyor. N ağırlıklı çocuk hangi noktayı geçince ip kopar? N N Şekileki sistem engeeir. A) B) C) oranı neir? D) N E) A) B) -L arası C) L D) M-N arası E) N- arası.b.a.d.b.d 6.E 7.B 8.E 9.A.A.C.A.E.C.D 6.A 7.B 8.E 9.D.D ARA İZİ. SINI

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k

FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k İZİ E - DEGE Günlük hayatta karşılaştığımız anahtarla kapının açılması bir vianın sıkıştırılması pencerenin açılıp kapanması gibi olaylar kuvtin önürme etkisiyle oluşan olaylarır. E uvtin önürücü etkisine

Detaylı

PARALEL LEVHALAR. Bölüm -2. Levhalar arasındaki elektriksel alan K'da EK, L'de EL ise, oranı. kaçtır?

PARALEL LEVHALAR. Bölüm -2. Levhalar arasındaki elektriksel alan K'da EK, L'de EL ise, oranı. kaçtır? Bölüm evhalar arasınaki elektriksel alan 'a, 'e ise, kaçtır? oranı Paralel levhalar arasına elektriksel alan eğeri sabittir. : lektriksel alan büyüklüğü : Potansiyel Fark (olt) : levhalar arası uzaklık

Detaylı

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ ÜNİE - S I IARDA ADIRA UEİ yun içine ağaç yüzmesi, su içineki taşın aha kolay kalırılması, suyun kalırma kuvveti oluğunu göstermekteir. Askıa alma: Sıvı olu kaba cisim bırakılığına sıvı içine engee ise:

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

Kuvvet, Tork ve Denge

Kuvvet, Tork ve Denge 2 Kuvvet, ork ve Denge Doğadaki temel kuvvetler Beyzbol topu ve sopası arasındaki etki ve tepki kuvvetlerini gösterelim. Kütle çekim kuvveti Elektromanyetik kuvvet Zayıf nükleer kuvvet üçlü (yeğin) nükleer

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

M I K NATISLAR. Ör nek. Çözüm ÜNİTE 2

M I K NATISLAR. Ör nek. Çözüm ÜNİTE 2 ÜTE 2 I ATIAR Birbirlerine itme veya çekme kuvveti uygulayan, emir, nikel ve kobalt gibi maeleri çeken cisimlere mıknatıs enir. ıknatısın emir gibi cisimleri çekmesi etrafınaki manyetik alan sayesine olmaktaır.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET G CİSİMLERİN YÜZME KOŞULLARI (ŞARTLARI) (6 SAAT) 1 Sıvı İçerisineki Cisimlere Etki Een Kuvvetler 2 Cismin Sıvı İçerisineki Durumları 3 Yüzme veya

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

M Ry. Vücut Kütle Merkezi Konumu Hesabı. Nm 2. y 2. Dersin Kapsamı. Kütle Çekim Kuvveti. Kütle. Ağırlık. Moment. Denge. 4 Mart 2010 Arif Mithat Amca

M Ry. Vücut Kütle Merkezi Konumu Hesabı. Nm 2. y 2. Dersin Kapsamı. Kütle Çekim Kuvveti. Kütle. Ağırlık. Moment. Denge. 4 Mart 2010 Arif Mithat Amca Dersin Kapsamı Vücut Kütle erkezi Konumu Hesabı Kütle Ağırlık oment 4 art 0 Arif ithat Amca Denge Ağırlık/Kütle erkezi İnsana Vücut Kütle/Ağırlık erkezinin Konumunu Hesaplama Yöntemleri Newton un Evrensel

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ . SINI SORU BANKASI. ÜNİT: LKTRİK V MANYTİZMA. Konu LKTRİKSL KUVVT V LKTRİK ALAN TST ÇÖZÜMLRİ Test in Çözümleri. lektriksel Kuvvet ve lektrik Alan I k. A K() k. ve yüklerinin K noktasınaki yükü üzerine

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir.

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir. MMEN Bir kuvvetin döndürücü etkisine o kuvvetin momenti denir. Bir kuvvetin momenti, kuvvetin büyüklüğü ile kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment vektörel bir büyüklüktür.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI

11. SINIF SORU BANKASI . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: ELEKTRİK E MANYETİZMA. Konu TEST ÇÖZÜMLERİ Düzgün Elektrik Alan e Sığa TEST in Çözümleri. L Şekil II e, tan b E mg mg...( ) () e () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek;

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖLÜM 12 SIIARIN ADIRA UEİ BÖÜ 1 ODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜER. 1. al = al al = al = F kal = m = m m = m I. yargı oğruur. al = F kal al I. yol: cisminin er bölmesinin aine iyelim. Şekil - I e: =. sıvı b. sıvı =.

Detaylı

1. fasikül BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ. Katı ve Sıvı Basıncı Su Cendereleri Akışkanların Basıncı. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

1. fasikül BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ. Katı ve Sıvı Basıncı Su Cendereleri Akışkanların Basıncı. Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1. fasikül BASINÇ VE ADIA UVVETİ atı ve Sıvı Basıncı Su Cenereleri Akışkanların Basıncı Sıvıların alırma uvveti ÖĞETEN TEST 1 BASINÇ VE ADIA UVVETİ atı ve Sıvı Basıncı Su Cenereleri Akışkanların Basıncı

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü İçindekiler TORK VE DENGE TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Torka Sebep Olan ve Olmayan Kuvvetler Tork Bulurken İzlenen Yöntemler Çubuğa Uygulanan Kuvvet Dik Değilse 1) Kuvveti bileşenlerine ayırma

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ FİZİK SORU 1: Sıcaklığı 20 C olan 100 g su soğutulmaktaır. Suyun sıcaklığının, veriği ısıya bağlı eğişimini veren grafik şekileki gibiir. ( csu = 1cal/g C ) Suyun sıcaklığı(

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV OEJİ ÖZE ANARA OUARI 10. SINIF FİZİ DERSİ AZ TATİİ EV ÇAIŞMASI Öevin Veriliş Tarii: 12.06.2015 Öevin Teslim Tarii:21.09.2015 1. Baş kısmının kesit alanı 0,4cm² olan bir çivi, tataya 16N luk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kuvvet ve Hareket. Dalga Mekaniği. Modern Fizik. Elektrik ve Manyetizma. Vektör - Kuvvet Su Dalgalarında Kırınım...

İÇİNDEKİLER. Kuvvet ve Hareket. Dalga Mekaniği. Modern Fizik. Elektrik ve Manyetizma. Vektör - Kuvvet Su Dalgalarında Kırınım... İÇİNDEİER uvvet ve Hareket Vektör - uvvet... 1 Moment (Tork) ve Paralel uvvetler... 5 ütle Merkezi...11 Basit Makineler...15 arma Test...19 Doğrusal Hareket...7 Bağıl Hareket...33 Newton'un Hareket anunları...37

Detaylı

Elektriksel Alan ve Potansiyel. Test 1 in Çözümleri. Şekle göre E bileşke elektriksel alan açıortay doğrultusunda hareket ettiğine göre E 1. dir.

Elektriksel Alan ve Potansiyel. Test 1 in Çözümleri. Şekle göre E bileşke elektriksel alan açıortay doğrultusunda hareket ettiğine göre E 1. dir. 3 lektriksel lan ve Potansiyel 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 30 30 1 3 Şekil inceleniğine noktasınaki elektriksel alanı oluşturan yük tek başına 3 ür. 1 ve yüklerinin noktasına oluşturukları elektriksel

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta ÇÖZÜMLÜ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI Örnek 1: 4br 2br F 1 =3N F 2 =2N F 3 =4N F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta 3 + 2 + 4 9 Örnek 2 : Moment alırken

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 1 ü, II. P cismi, hacminin 4. R cismi, hacminin 3. 1 si, S cismi, hacminin 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 1 ü, II. P cismi, hacminin 4. R cismi, hacminin 3. 1 si, S cismi, hacminin 2 5 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri II. cismi, hacminin 4 1 ü, cismi, hacminin 1 ü, 1. S cismi, hacminin 1 si, kaar batmıştır. Buna göre cisimlerin özkütleleri arasına S > > ilişkisi varır. cisminin hacmi

Detaylı

Kazanım Kavrama Testi

Kazanım Kavrama Testi Ölçme, Değerlenirme e Sına Hizmetleri Genel üürlüğü. FİZİ ti es az arama ım an Vektörler. ir ektör, ik koorinat sistemine (-, ) noktasınan başlayıp (, ) noktasına son buluyor.. üyüklükleri sıfıran farklı,

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

BASINÇ. Çözüm ÜNİTE-1. Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Kuvvet Basınç = Yüzey. N Paskal

BASINÇ. Çözüm ÜNİTE-1. Basınç: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Kuvvet Basınç = Yüzey. N Paskal ÜNİTE- BAINÇ Basınç: Birim yüzeye ik olarak etki een kuvvete basınç enir. uvvet Basınç = Yüzey N askal m F 8G, G G s G. ATI BAINCI: atılar, ağırlıklarınan olayı bulunuğu yüzeye basınç uygularlar. atıbasıncı

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s

MADDE ve ÖZELL KLER. s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim fl ma denge s cakl genleflme büzülme genleflme katsay s 01 ADDE ve ÖZE ER bas nç bas nç kuvveti kat bas nc s v bas nc ak flkanlar n bas nc gaz bas nc aç k ava bas nc barometre manometre altimetre batimetre termometre s s cakl k öz s s s as konveksiyon iletim

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu Kuvvet

Detaylı

1. Kademe TÜBİTAK Seviyesinde 11_ Mart_2012 ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı

1. Kademe TÜBİTAK Seviyesinde 11_ Mart_2012 ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı . Kaeme TÜBİTAK Seviyesine _ Mart_ ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı. r yarıçaplı bir kürenin içine maksimum acime olacak şekile bir koni açılıyor ve koninin içine yoğunluğuna yağ oluruluyor. Bu yoğunluktaki

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında > d 1 4 alırma uvveti 1 est 1 in Çözümleri. 1. 1 R Bir cisim sıvı içine bırakılığı yere kalıyorsa sıvı ile o cismin özkütleleri eşittir. erilen şekile cismi sıvı içine askıa kalarak, cismi kabın tabanına eğerek,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış Doğrusal Hareket - 3 BÖÜ 03 Test 03 1. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. üpün noktasında bulunan karınca şekildeki - - - N

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir -A TEST izik Bilimine Giriş AZANIM AVRAMA TEST. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüktür? A) Işık şiddeti

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise; Deney No : M3 Deneyin Adı : EYLEMSİZLİK MOMENTİ VE AÇISAL İVMELENME Deneyin Amacı : Dönme hareketinde eylemsizlik momentinin ne demek olduğunu ve nelere bağlı olduğunu deneysel olarak gözlemlemek. Teorik

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ SIIRIN DIRM UETİ BÖÜM 4 lıştırmalar ÇÖZÜMER Sıvıların alırma uvveti üzen cisimler için; kal- r ma kuv ve ti cis min ağ r l ğ na eflit tir Öy ley se, b s c c 5 64 4 4,8 g/cm 5 4 ü zen ci sim ler için kal

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ BÖÜ 4 SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. oğunlukların oranı, s s s 4 s Ci sim ler eşit böl me li ve en ge e ol uk

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ

8. SINIF FEN BİLİMLERİ BASİT MAİNEER 1 Test 9 AZANIM AVRAMA TESTİ8. SINI EN BİİMERİ 1. Basit makineler ile ilgili, 4. I. uvvetten kazanç varsa yoldan da kazanç vardır. II. İşten kazanç sağlanır. III. İş kolaylığı sağlar. Yalnız

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri 0 lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. cismi küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. ani ile aynı cins, ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. Z Cevap B ir.. Her üç küre aynı ana birbirine

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri P. 2 = F 1 = 2P 2P. 1 = F F F 2 = 2P 3P. 1 = F F 3. Kuvvetlerin büyüklük ilişkisi F 1 > F 3

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri P. 2 = F 1 = 2P 2P. 1 = F F F 2 = 2P 3P. 1 = F F 3. Kuvvetlerin büyüklük ilişkisi F 1 > F 3 9 ok ve Denge est in Çözümlei. F. =. =. = F. F =. = F. F = uvvetlein büyüklük ilişkisi = F > F tü. Cevap D i. F Sistemlein engee olması için toplam momentin (tokun) sıfı olması geeki. Veilen üç şekil için

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ekran. ışık kaynağı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ekran. ışık kaynağı ADI: SADI: N: Sınıı: arih.../.../... ADIĞI N:... ışık kaynağı a çubuk a. Nktasal ışık kaynağı ile kenar uzunlukları a ve a lan sayam lmayan iki küp önüne şekileki gibi yerleştirilmiştir. kran üzerine luşan

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM MTMTÝK GOMTRÝ NMLRÝ. 0,4 : 0, 0, 5 5 işleminin sonucu kaçtır? 4. = 4+ 3 5+ 4 6 +... + 3 toplamında her bir terimde birinci çarpan artırılıp ikinci çarpan azaltılırsa kaç artar? ) ) ) ) ) 3 5 ) 4 ) )

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ Soru 1 - Bir tekerlek, 3.5 rad/ s ' lik sabit bir açısal ivmeyle dönüyor. t=0'da tekerleğin açısal hızı rad/s ise, (a) saniyede

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır.

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır. C) ELEKTRİKSEL POTNSİYEL ENERJİ: Şekil 1 eki +Q yükü, + yükünü Q. F k kuvveti ile iter. Bu neenle + yükünü sonsuzan ya a topraktan noktasına getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. Bu iş,

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

ÖRNEKTİR. Uyarı! ertansinansahin.com A) 1 2 B) 2 3. İletkenlik

ÖRNEKTİR. Uyarı! ertansinansahin.com A) 1 2 B) 2 3. İletkenlik Elektrik kımı ve Devreleri Elektrik akımı Potansiyel fark (gerilim) Yüklü küreler arasınaki yük alışverişini, sıvı seviyelerinin farklı oluğu kaplaraki sıvı akışıyla kıyaslayalım. Yüksek potansiyel ve

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler.

ÖRNEKTİR FİZİK YGS / LYS. Fiziğin Doğası. Sayısal 01. 1. I. Madde ile enerji arasındaki olayları inceler. FİZİ 1. I. ae ile enerji arasınaki olayları inceler. II. Doğaa gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalar yapar. III. Uygulamalı bir bilim alıır. ukarıa verilenleren angileri fizik bilimi için oğruur? A)

Detaylı

Kuvvet Tork Denge ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 11. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI FİZİK

Kuvvet Tork Denge ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 11. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI FİZİK ÜNİVERSİTEYE HAZIRI. SINI UA YARDICI NU ANATII SRU BANASI İZİ uvvet Tork Denge Vektör uvvet esişen uvvetlerin Dengesi Tork Denge Ağırlık erkezi Basit akineler ÜNİVERSİTEYE HAZIRI. SINI UA YARDICI SUNU

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

1,5P. Murat YENİÇERİ 1,5P 1,5P X=12P

1,5P. Murat YENİÇERİ 1,5P 1,5P X=12P Adı : Murat Soyadı : Yeniçeri Sınıfı : 10 Fen-A No : 261 Öğretmeni: Fahrettin KALE Konu : Basit Makinalar Kaynaklar : Uğur Yayınları i Yayınları FDD Soru Bankası Ege Sistem Soru Bankası x F Ağırlıksız

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

Q5.1. A. T 1 B. T 2 C. T 3 D. T 1, T 2, ve T 3. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Q5.1. A. T 1 B. T 2 C. T 3 D. T 1, T 2, ve T 3. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Q5.1 Şekilde bir araba motoru zincirlerle asılı durumda dengededir. Buna göre motorun serbest cisim diyagramında gerilme kuvvet yada kuvvetlerinden hangisi yada hangileri dahil edilmelidir? A. T 1 B. T

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler

Ünite. Optik. 1. Gölgeler 2. Düzlem Ayna 3. Küresel Ayna 4. Işığın Kırılması 5. Mercekler 6. Renkler 6 Ünite Optik 1. Gölgeler. Düzlem Ayna 3. üresel Ayna 4. şığın ırılması 5. Mercekler 6. Renkler 1 Gölgeler ve Ayınlanma Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 3. Güneş (3) 1. Paralel ışık emeti be- beyaz

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri lektrostatik ve lektriksel uvvetler 1 Test 1 in Çözümleri 1. Y cismi X küresini itmiş, Z küresini çekmiştir. Yani X ile Y aynı cins, Y ile Z zıt cins elektrikle yüklüür. 5. X Y Z. () yüklü küreciği elektroskobun

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; mg = S atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1.. 1 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile oğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıır. Özeş cisimleren nin temas alanı nınkinen büyüktür.

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 2. FİZİK OLİMPİYATI 23 MAYIS 2015,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 2. FİZİK OLİMPİYATI 23 MAYIS 2015, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ. FİZİK OLİMPİYATI MAYIS 015, 10.00 1.00 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda toplam

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

SARMAL DENEME 11 PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK

SARMAL DENEME 11 PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK - PLATON YAYINCILIK 8. SINIF FEN BİİERİ SARA ENEE 11 www.platonyayincilik.com PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII - PATON AINII 1. 3. 1. estek uçtadır.. uvvetten kazanç vardır. Üzerine, ve

Detaylı

MAGNETİZMA MIKNATISLIK. MAGNETİK ALAN, ALAN ŞİDDETİ ve ALAN ÇİZGİLERİ MAGNETİK KUTUPLAR

MAGNETİZMA MIKNATISLIK. MAGNETİK ALAN, ALAN ŞİDDETİ ve ALAN ÇİZGİLERİ MAGNETİK KUTUPLAR IAII Demir, nikel, kobalt gibi maeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs enir. ıknatıslar tabiatta oğal olarak bulunabilikleri gibi yapay olarak a üretilirler. agnetit ya a mıknatıs taşı aı verilen

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri 4.. L T T 4 Cismin L noktası merkeze e birim yükseklikte oluğu için görüntüsü yine merkeze, ters e birim yükseklikte olur. Cismin noktası an uzaklıkta e birim yükseklikte

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Öğrencinin: Adı Soyadı : Ekrem Selçuk OYMAK Numarası : 1215 Sınıfı : 10 Fen A Öğretmenin: Adı Soyadı : Fahrettin KALE Konu : KÜTLE

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir -A TEST Fizik Bilimine Giriş. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüktür? A) Işık şiddeti B) Zaman C)

Detaylı