KESİRLER. 1 'ini içmiştir. 1 'ini, Ege ise 6. Sedef'in içtiği süt miktarı: 2. Naz'ın içtiği süt miktarı: 4. Ege'nin içtiği süt miktarı: 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KESİRLER. 1 'ini içmiştir. 1 'ini, Ege ise 6. Sedef'in içtiği süt miktarı: 2. Naz'ın içtiği süt miktarı: 4. Ege'nin içtiği süt miktarı: 6"

Transkript

1 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE KESİRLER. Birim Kesirleri Sıralama Bir bütünün eş parçalarından her birine birim kesir denir. Birim kesirlerin payı 'dir. ÀÀBirim kesirlerin paydası küçüldükçe kesrin değeri büyür. ÖRNEK Sedef, Naz ve Ege aynı büyüklükte birer kutu süt almıştır. Sedef bir kutu sütün 'ini, Naz 'ini, Ege ise 'ini içmiştir. Buna göre, bu üç arkadaşın içtikleri miktarları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Üç arkadaşın içtikleri süt miktarlarını modelleyelim. Sedef'in içtiği süt miktarı: Naz'ın içtiği süt miktarı: Ege'nin içtiği süt miktarı: Modellere göre en çok sütü Sedef, en az sütü ise Ege içmiştir. İçtikleri miktarı büyükten küçüğe doğru sıralayalım. > > 'dir. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. a., b.,, < < < c.,, < < d.,,, < < <

2 . ÜNİTE. Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme Birim kesirler 'den küçük olduğundan sayı doğrusunda 0 ile arasında gösterilir. ÖRNEK kesrini sayı doğrusunda gösterelim. kesrini sayı doğrusunda göstermek için 0 ile arası eş parçaya bölünüp birinci parça işaretlenir. 0, 0, kesirlerini sayı doğrusu üzerinde göstererek küçükten büyüğe doğru sıralayınız < <

3 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE SIRA SENDE. Aşağıdaki kesirleri modelledikten sonra küçükten büyüğe doğru sıralayınız. < <. Aşağıdaki sıralamalarda boş bırakılan yerlere uygun birer birim kesir yazınız. a) < 0 < < b) < < <.,, kesirlerini sayı doğrusu üzerinde göstererek büyükten küçüğe doğru sıralayınız > >

4 . ÜNİTE. Kesir Çeşitleri Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.,,, Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir.,,, Bir doğal sayı ve bir basit kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir denir.,,, Aşağıda verilen kesirlerin çeşidini yazınız ve modelle gösteriniz. Kesir Çeşidi Model a) Basit Kesir b) 0 Bileşik Kesir c) Bileşik Kesir d) Tam Sayılı Kesir

5 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE. Tam Sayılı Kesirlerin Bileşik Kesre Çevrilmesi Tam Sayılı Kesir Bileşik Kesir + Tam x Pay Payda Dönüştürelim (Tam x Payda) + Pay Payda ÖRNEK tam sayılı kesrini bileşik kesre dönüştürelim. kesrini modelleyelim. tam tam tane tane tane tane + Bu işlem kısaca aşağıdaki gibi yapılır. + ( x) + + x ( tane ). Aşağıda model ile gösterilen tam sayılı kesirleri yazıp bileşik kesre dönüştürünüz. a. b. c. 0

6 . ÜNİTE. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürünüz. a. b. c. d. e.. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürünüz. a. c. e. b. d. f.

7 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE SIRA SENDE Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürünüz. a. 0 b. c. d. e. f. g. 0 0 h. 0 ı. 0 i.. Bileşik Kesirlerin Tam Sayılı Kesre Çevrilmesi Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için pay paydaya bölünür. Bölüm tama, kalan paya, bölen paydaya yazılır. Bileşik kesir Tam Sayılı kesir Pay Payda Dönüştürelim Pay Yeni pay Payda Tam Tam Yeni pay Payda ÖRNEK bileşik kesrini tam sayılı kesre dönüştürelim. tam tam + Bu işlem kısaca aşağıdaki gibi yapılır. payda tam pay dir.

8 . ÜNİTE. Aşağıda modelle gösterilen bileşik kesirleri yazıp tam sayılı kesre dönüştürünüz. a. b. c. 0. Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürünüz. a. 0 b. 0 c. d. e. DİKKAT Eğer bir bileşik kesrin payı paydasına bölündüğünde kalan sıfır çıkıyorsa tam sayılı kesrin sadece tam kısmı yazılır. 0

9 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE SIRA SENDE Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürünüz. a. d g. 0 0 b. e. h. 0 0 c. f. i.. Bir Doğal Sayı ile Bir Bileşik Kesrin Karşılaştırılması DİKKAT Bir doğal sayı ile bir bileşik kesir karşılaştırılırken bileşik kesir tam sayılı kesre çevrilerek veya doğal sayı bileşik kesre çevrilerek karşılaştırma yapılır. Her doğal sayı, paydası olan kesir olarak ifade edilebilir. Örneğin 'dir. ÖRNEK doğal sayısı ile kesrini karşılaştıralım. I. Yol: İlk olarak kesrini tam sayılı kesre dönüştürelim. 0 Kesrin tam kısmı 'den küçük olduğundan, < yani < 'dir. II. Yol: olup her bir bütünü eş parçaya ayırırsak 0 O hâlde, < olur. Yani < 'dir. 0 elde ederiz.. Poyraz'ın ailesi günlük ekmek tüketiyor. Fırın, market ve ekmek satılan yerlerde ekmek bir bütün hâlinde satıldığına göre Poyraz en az kaç ekmek almalıdır? Poyraz en az ekmek almalıdır.

10 . ÜNİTE. Aşağıdaki kutulara <, >, sembollerinden uygun olanı yazınız. a. < b. > c. d. > e. < f. < g. > 0 h. >. Denk Kesirler Ben sütün ini içtim. Demir Ben sütün ünü içtim. Ben sütün sini içtim. Esra Demir in içtiği süt miktarı Bora Esra nın içtiği süt miktarı Bora nın içtiği süt miktarı Şekillere bakıldığında boyalı kısımlar birbirine eşittir. Buna göre, olduğu görülür. Aynı büyüklüğü ifade eden kesirlere denk kesirler denir. Denk kesirler bir kesrin payını ve paydasını aynı doğal sayıyla çarparak veya bölerek elde edilir. Bu işlemlere sırasıyla genişletme ve sadeleştirme işlemleri denir. Genişletme Bir kesrin pay ve paydasının aynı sayı ile çarpma işlemine genişletme denir. Örnek: ( ) x x

11 . ÜNİTE. Aşağıda modellenen kesirlerdeki sadeleştirme ve genişletme işlemlerini yazınız. a. b. ile genişletme ile sadeleştirme. Genişletme yöntemi kullanarak aşağıdaki kesirlere denk üçer kesir yazınız. a. b. c. d Aşağıdaki sadeleştirme işlemlerini yapınız. a. Aşağıdaki kesirleri ile sadeleştiriniz. 0 0 b. Aşağıdaki kesirleri ile sadeleştiriniz. c. Aşağıdaki kesirlerin en sade hâllerini yazınız

12 . ÜNİTE. Kaan ın boyu metre, Yaren in boyu metre, Ayşenaz ın boyu metre olduğuna göre, en uzun boylu kişiyi bulunuz. < < Ayşenaz < Kaan < Yaren olduğuna göre, en uzun boylu kişi Yaren'dir.. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. a.,, b.,, c.,, d.,, < < < < < < < < < < < <. Aşağıdaki kutulara verilen karşılaştırmalara uygun sayılar yazınız. a. < 0 b. < c. <. Aşağıdaki boşluklara < veya > işaretlerinden uygun olanını yazınız. a. > b. > c. <

13 . ÜNİTE. Kelime oyunu oynayan Gökçe harflerin 'ini, Gizem 'ini kullanmıştır. Buna göre, en fazla harf kullanan kimdir? x x 0 0 > olduğundan en az harf kullanan Gizem'dir.. Aşağıda modelle gösterilen kesirleri <, > veya sembollerinden uygun olanı kullanarak karşılaştırınız. a. c.... <... < b. d >. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. a.,, 0 0 > 0 > 0 b.,, > > > > > >

14 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE c. Payları eşit kesirleri sıralama Payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Payları eşit olan kesirlerde, daha çok parçaya ayrılan kesrin her bir parçasının büyüklüğü diğerlerine göre daha küçük olur. Buna göre payları eşit olan kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. ÖRNEK Aynı kitabı okumaya başlayan üç arkadaştan Deniz kitabın 'sini okumuştur. 'sini, Başak 'sini, Nur ise Kimin daha fazla kitap okuduğunu bulalım. Üç arkadaşın okudukları kısımları modelleyelim. Deniz Başak Nur < < 'dir. Yani Nur daha fazla kitap okumuştur.. Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. a. b. < < < < < <. Aşağıdaki boşluklara "<" veya ">" işaretlerinden uygun olanını yazınız. a. > b. > c. <

15 . ÜNİTE SIRA SENDE. Aşağıda verilen doğal sayı ve kesirleri <, > veya sembollerinden uygun olanı kullanarak karşılaştırınız. a. < c. < e. b. > d. < f. >. Aşağıda iki torba içerisindeki denk kesirleri eşleştirip, hangi sayı ile genişletildiğini veya sadeleştirildiğini bulunuz. 0 0 ile genişletme ile sadeleştirme ile sadeleştirme ile genişletme ile sadeleştirme. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. a.,,, > > > c.,, > > 0 0 < < b.,, > > d.,, 0 0 > 0 > 0 > > > > 0

16 . ÜNİTE. Bir kutuda tane bilye vardır. Bu kutudaki bilyelerin 'ü mavi renklidir. Buna göre, kutudaki mavi renkli bilyelerin sayısı kaçtır? tane bilye bilye ( 'i) x tane mavi bilye ( 'ü) vardır. mavi bilyeler. Bir sınıftaki öğrencilerin 'si kızdır. Bu sınıfın mevcudu 0 öğrenci olduğuna göre, sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Sınıf mevcudu 0 kişi 0 öğrenci ( 'i) kız öğrenci erkek öğrenci x erkek öğrenci ( 'ü) vardır.. Selin, 0 sayfalık bir kitabın 'sini okumuştur. Buna göre, geriye okuması gereken kaç sayfası kalmıştır? 0 sayfa okumuş Geriye kalan sayfalar 0 0 sayfa ( 'i) 0x 00 sayfa daha okumalıdır.. Aşağıda verilen sayıların istenilen kesir kadarını bulunuz. a. 'in 'si b. 0'ın 'ü c. 'in 'si 0 0 x 0x 0 x 0

17 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE 0. Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Bulma Bir kesre karşılık gelen sayının tamamını bulmak için sayıyı kesrin payına böleriz, bulduğumuz sayıyı payda ile çarparız. ÖRNEK Gökhan ve ailesi bir gün içerisindeki su ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra su kabının içerisinde i kadar su kalmıştır. Kalan su litre olduğuna göre, su kabının tamamının kaç litre olduğunu bulalım. Kabın ine karşılık gelen su miktarı litre olduğuna göre bu kapta tane litre alabilecek kadar kısım vardır. Buna göre, kabın tamamı x litredir. litre. Behice cebindeki paranın 'ünü Berk'e veriyor. Behice, Berk'e lira verdiğine göre Behice'nin başlangıçta kaç lirası vardı? Behice'nin parası lira ( 'i) Berk'e veriyor lira x lira ( 'si) Behice'nin başlangıçtaki parası. 0 'ü bilye olan bilyelerin tamamı kaç tanedir? bilye? bilye ( 'i) 0 x0 0 bilye ( 0 'u) tamamı 0

18 . ÜNİTE. Emre'nin yaşının 'ü, arkadaşının yaşına eşittir. Arkadaşının yaşı olduğuna göre, Emre'nin yaşı kaçtır? Emre'nin yaşı yaş ( ' i) x 0 Emre'nin yaşı (. Nergiz parasının ' i) 'sini Sedef'e verdiğinde parasından lira eksiliyor. Buna göre, Nergiz'in başlangıçta kaç lirası vardır? Nergiz'in parası lira lira ( x lira ( ' i) ' ü) Nergiz'in başlangıçtaki parası. Aşağıdaki kesirlere karşılık gelen sayıların tamamını bulunuz. 'ü olan sayı x b. 'i 0 olan sayı 0 x c. 'si 0 olan sayı 0 x a. KARMA SORULAR 'ini okuyan Elif, gün sonunda bu kitabın kaç sayfasını 0 sayfalık bir kitabın her gün okumuş olur? 'si litre olan su damaca- nasının tamamı doludur. Günde litre su içmesi gereken bir kişi bu damacanayı kaç günde bitirir? 0 0 sayfa her gün okuyor. A) 0x 0 sayfa kitap okumuş olur. : litre e B) C) 'i o x litree günde bitirir. D) 'i o

19 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE SIRA SENDE. Aşağıda verilen sayıların istenilen kesir kadarını bulunuz. a. 'nın 'ü b. 0'in 'ü c. 'ün 'i x 0 x x. Aşağıdaki kesirlere karşılık gelen sayıların tamamını bulunuz. a. 'i 0 olan sayı 0 ( 'i) x ( 'sı) b. 'ü olan sayı ( 'i) x ( 'i) c. 'si olan sayı ( 'i) x 0 ( 'i). Deniz elindeki kalemlerin 'ini kardeşine veriyor. Kardeşine kalem verdiğine göre, Deniz'in kalemlerinin tamamı kaç tanedir? Deniz'in kalemleri kalem ( 'i) kalem x kalem Deniz'in kalemlerinin tamamı ( 'i). Bir baloncunun 00 tane balonu vardır. Balonlarının 0 'ünü sattığına göre geriye kaç tane balonu kalmıştır? sattı 00 tane balon kaldı balon ( 'i) 0 0x 0 balonu ( 'si) kalmıştır. 0

20 . ÜNİTE KESİRLERLE İŞLEMLER Toplama ve Çıkarma a. Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Paydaları eşit olan kesirler toplanırken paylar toplanarak paya yazılır, payda aynen kalır. ÖRNEK + toplamını bulalım. + + olarak bulunur. Paydaları eşit olan kesirler çıkarılırken payların farkı alınır, payda aynen kalır. ÖRNEK farkını bulalım. olarak bulunur.. Aşağıdaki işlemleri yapınız. * + + * * + *

21 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE. Aşağıdaki işlemlerde kutuların yerine gelecek sayıları bulunuz. a. + b. c. + d. 0. Sinan bir kitabın. gün 0 'ünü,. gün 0 'ünü okumuştur. Buna göre, Sinan iki günde kitabın kaçta kaçını okumuştur? ' sini okumuştur.. Berk bir pizzanın 'ini, Tolga ise bu pizzanın 'sini yemiştir. Buna göre Berk, Tolga'dan ne kadar fazla pizza yemiştir? daha fazla pizza yemiştir.

22 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE. Aşağıda modelle gösterilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. a. c. +?? () + + b. d. +?? () () -. Burçin evinde çiçek büyütmektedir. Bu çiçeklerin haftalık su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir kaptaki suyun ' sini orkideye, ' ünü papatyaya dökmüştür. 0 Buna göre, kaptaki suyun kaçta kaçını çiçekler için kullanmıştır? () 'sini çiçekler için kullanmıştır. 0. Gizem, salatanın 'ünü yeşilliklerden, 'i domatesten geriye kalanıda soslardan oluşturmaktadır. + () 'i soslar oluşturur. Buna göre, soslar salatanın kaçta kaçını oluşturur? 'ü domates ve yeşillikten oluşturur.

23 . ÜNİTE c. Bir Doğal Sayı ile Bir Kesrin Toplamı ve Farkı Bir doğal sayı ile bir kesir arasında toplama veya çıkarma işlemi yapılırken doğal sayının paydasına yazılır ve kesirlerin paydaları eşitlenerek işlem yapılır. ÖRNEK Bilge ve Fatma ineklerinin günlük sağımlarını kendileri yapmaktadır. Fatma kova süt sağarken, Bilge rahatsız olduğu için ancak kova süt sağabilmiştir. Buna göre, Bilge ve Fatma'nın toplam ne kadar kova süt sağabildiğini bulalım. + ( ) x x + kova süt sağabilmişlerdir. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. a. () - - e. + + () + b (0) f. + () + + c. () - - d () 0

24 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE d. Tam Sayılı Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Tam sayılı kesirlerle toplama veya çıkarma işlemi yapılırken önce tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir, sonra işlem yapılır. ÖRNEK işlemini yapalım. Önce tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirelim. Sonra paydaları eşitleyip çıkarma işlemini yapalım. ( ) Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız. a. + + b. + + () + 0 c. - d. - () -

25 . ÜNİTE KARMA SORULAR Aşağıda verilen bilgilere ve işlemlere uygun bir problem kurunuz. Özgür Deniz? Arkadaşım Ece ile birlikte bahçemizden Barış + + Ben kg domates topladığıma göre, Ece kaç kg domates toplamıştır? () - kg domates topladık. () Deniz, Barış ve Özgür bir pizzayı kendi araların 'sini, Barış pizzanın 'ünü yediğine göre Deniz pizzanın kaçta kaçını yemiştir? A) B) C) D) da paylaşıyorlar. Özgür pizzanın -

26 . SINIF MATEMATİK. ÜNİTE SIRA SENDE. Aşağıda modelle gösterilen işlemleri yapınız. a. - b c. - () - d. + + () + + e. - () Derya lira biriktirdikten sonra babasından aldığı harçlıkla beraber lirası oluyor. Buna göre, babasından kaç lira harçlık almıştır? - lira harçlık almıştır.. Burcu kg domates, kg biber aldığına göre, toplam kaç kg domates ve biber almıştır? + () kg domates ve biber almıştır.

27 . ÜNİTE. Boyacı Ahmet Usta kutu boyayı bir odayı boyamak için getirmiştir. kutu boyayla odayı boyayan Ahmet Usta'nın geriye ne kadar kutu boyası kalır? - () kutu boya kalır.. Sevgi parasının önce 'ünü, sonra 'ini harcıyor. Geriye parasının kaçta kaçı kalır? () + + 'ünü harcamıştır. - 'i kalır.. kg kabak ile kg şeker kullanılarak yapılacak kabak tatlısı kaç kg'dır? + () + + kg kabak tatlısı. Aşağıdaki işlemlerde bulunan kutuların içine gelecek uygun sayıları bulunuz. a. c b. + d. +

28 .ÜNİTE ÖRNEK, ondalık gösteriminin basamak değerlerini tabloda gösterelim. Tam Kısım Kesir Kısım Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı Onda Birler Basamağı Yüzde Birler Basamağı Binde Birler Basamağı, Basamak değerleri , 0,0 0,00. Aşağıdaki ondalık gösterimlerde renkli yazılan rakamların basamak adlarını yazınız. a. 0, Onda birler basamağı d. 0,0 Yüzde birler basamağı b.,0 Yüzde birler basamağı e., Birler basamağı c., Binde birler basamağı f., Onda birler basamağı. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin basamak değerlerini basamak tablosuna yerleştiriniz.,,,0, 0,00 Tam Kısım Kesir Kısım Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Basamağı Onda Birler Basamağı Yüzde Birler Basamağı Binde Birler Basamağı Basamak Değerleri , 0,0 0,00 0, 0,0 0,00 0 0,0 0 0, 0,0 0, ,00

29 .ÜNİTE. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini inceleyelim. a. x 0, x 0 b. x 0, x 00 c. x, x 000 d , e ,0 DİKKAT Paydası 0, 00 ve 000 olmadığı hâlde bazı kesirler genişletilerek veya sadeleştirilerek ondalık kesir hâline getirilebilir.. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazınız. Ondalık Gösterim Okunuşu a. 0 0, sıfır tam onda dokuz b. 0, üç tam onda sekiz c. 0, sıfır tam yüzde yirmi yedi 00 d. 00,0 yedi tam yüzde iki e. 0, sıfır tam binde iki yüz on dört 000 f. 000,0 altı tam binde kırk sekiz 0

30 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE. Aşağıdaki bileşik kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. * 0, 0 *,0 000 *, 00 *, 0. Aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. * x x 0 0, x * 0 0x 00 0, * , * ,0 x * 0 0x 00 0, * x x 000 0,0. Aşağıda modellenen kesrin ondalık gösterimini yazınız ,

31 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE. Sebze ve Meyveler Fiyat ( ) Domates,0 Patates, Elma,0 Fasulye, Ispanak, Yandaki tabloda, manavdan alınan meyve ve sebze fiyatları yazılıdır. Buna göre, manava ödenen sebze ve meyve fiyatlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız., >, >, >, >,. Aşağıdaki ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. a.,,,,, >, >, >, b.,,0,,, >, >,0 >, c.,0,,,0, >,0 >, >,0. Aşağıdaki ondalık gösterimleri >", < veya sembolleri ile karşılaştırınız. a. 0,0 < 0, b. 0,0 0,0 c., >, d.,0 >,0 e.,0 >,0 f.,0,0

32 .ÜNİTE. Ondalık Gösterimle Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme Ondalık gösterimle verilen bir sayıyı sayı doğrusunda gösterirken; ÀÀÖnce ondalık gösterimle verilen sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu belirlenir. ÀÀDaha sonra kesir kısmı, bir basamaklı ise doğal sayıların arası 0 eşit parçaya bölünüp basamaktaki sayı kadar sağa ilerlenir. iki basamaklı ise doğal sayıların arası 00 eşit parçaya bölünüp basamaktaki sayı kadar sağa ilerlenir. üç basamaklı ise doğal sayıların arası 000 eşit parçaya bölünüp basamaktaki sayı kadar sağa ilerlenir. ÖRNEK 0, ;, ;, sayılarını sayı doğrusunda gösterelim. 0, sayısı 0 ile arasında, sayısı ile arasında, sayısı ile arasında yer alır. Üçünün de kesir kısmı bir basamaklı olduğundan doğal sayıların arası 0 eşit parçaya bölünür. 0,,, 0. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri sayı doğrusunda uygun yerlere yerleştiriniz. 0,,,,, 0 0,,,,,

33 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin okunuşlarını yazınız. a. 0, sıfır tam onda yedi b. 0,00 sıfır tam binde dört c.,0 iki tam yüzde üç d.,0 yirmi bir tam binde on sekiz e.,0 dört tam binde altı yüz iki f., otuz beş tam yüzde yirmi yedi. Okunuşları verilen ondalık gösterimleri yazınız. * Bir tam yüzde yetmiş sekiz, * İki tam onda bir, * Yirmi dört tam binde iki yüz doksan dört, * Kırk beş tam yüzde üç,0 * On sekiz tam binde üç yüz yirmi bir, * Yüz yirmi beş tam onda sekiz,. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. a. 0 0, b. 0, 00 g. x x 0, h. x x 00 0, c ,0 i , d., 000 j. x x 000 0,0 e. 000,00 k. x x 00 0, f. 00,0 l ,0

34 .ÜNİTE SIRA SENDE. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerdeki renkli yazılan rakamların basamak adlarını yazınız. a., Birler basamağı b. 0, Onda birler basamağı c. 0, Yüzde birler basamağı d., Binde birler basamağı. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerdeki renkli yazılan rakamların basamak değerini yazınız. a., 0,0 b. 0, 00 c., 0, d.,0 0,00 e.,0 0 f. 0, 0,. Aşağıdaki elma ağacındaki sekiz elmanın ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Buna göre, elma ağırlıklarını en ağırdan en hafife doğru sıralayınız.. elma Æ 0,0 g. elma Æ 0,0 g. elma Æ 0, g. elma Æ 0,0 g. elma Æ 0, g. elma Æ 0, g. elma Æ 0, g. elma Æ 0,0 g 0, > 0, > 0, > 0, > 0,0 > 0,0 > 0,0 > 0,0. Aşağıdaki ondalık gösterimleri >, <, sembolleri ile karşılaştırınız. a. 0,0 0,0 c.,, b.,0,0 < d.,,00 > > e.,,0 < f.,00,00. 0,,,, Ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösteriniz. 0 0,,,,

35 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE. Ondalık Gösterim Okunuşu,0 İki tam binde otuz yedi 0,0 Sıfır tam yüzde üç 0, Yüz iki tam onda beş,00 Yüz on iki tam binde üç Yukarıda verilen tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.. Aşağıda verilen A, B, C ve D sayılarının ondalık gösterimlerini yazınız. A 0 B D C A 0, B, C, D,. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. a. 00 0,0 b., c. 0 0, d.,0 e. 0,0 f.,0 g., h. 0,0 ı. 0,

36 .ÜNİTE. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. a., +,, 00 b., 0 +, 0, c. 0, 00 +,, 0 d., 0 + 0,,. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. a., -, b., -, 0 c., -, d. 0, 0-0,,,,,. Aşağıdaki şemalarda belirtilen işlemleri yaparak boş kutuları doldurunuz. a.,, b.,0, c.,0 0,,,, 0,0,,,,,, +,,, 0 +,,, 0 + 0,,, -,,, - 0, 0,, -,, 0

37 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE SIRA SENDE. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. a., 0 b., c. 0, d., + 0,, +,, +, 0, +, 0,. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. a., -,, b., 0 -, 0, c. 0, -,, d. 0, 0 -,,. Aşağıdaki şemalarda belirtilen işlemleri yaparak boş kutuları doldurunuz. a.,, b. 0, 0,0 c.,0,, 0,,, +,, 0, 0 + 0, 0 0,, 0 -, 0,. Pınar Hanım pazardan aldığı kilogram çileğin, kilogramı ile reçel yapıyor., kilogramını komşusuna veriyor. Buna göre, geriye kaç kilogram çilek kalır?, +,, 00 -, 0, 0 kg çileği kullandı., 0 kg çilek kalır.

38 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE ÖRNEK Yanda kareden oluşan kare tabanlı bir banyo zemini verilmiştir. Boyalı fayanslar yeşil ile gösterilmiştir. Buna göre, boyalı kısmın, banyo zeminin tamamının yüzde kaçı olduğunu bulalım. Boyalı fayans tanedir. Tüm fayansların sayısı tanedir. Boyalı fayans sayısı Tüm fayans sayısı 'dir. Bu kesrin paydasını 00 yapmak için kesri ile genişletelim. x 0 % 0 olur x 00 ( ). Aşağıda verilen kesirleri % sembolü ile gösteriniz. a. % 00 f. x0 x %0 b. 00 % g. x x 00 % c. 0 x0 0x %0 x h. 0 0x 00 % d x x 0 00 %0 i % e. x x 00 %. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri % sembolü ile gösteriniz. a. 0, % b. 0,0 %0 c. 0,0 % d. 0, %0 e. 0, %0 f. 0,00 %0

39 .ÜNİTE. Tablo: Berkay ın aldığı ürünler ve ödediği miktarlar Ürünler Fiyatı (KDV dahil) Misina 0 Olta Yandaki tabloda, Berkay'ın balık tutmak için aldığı ürünler ve ödediği miktarlar gösterilmiştir. Berkay 00 TL ile alışverişe çıktığına göre, parasının yüzde kaçını harcamış, yüzde kaçını harcamamıştır? Yem TL harcamıştır. 00 TL'de TL harcamış olduğundan parasının % 'ünü harcamıştır. 00 TL'de TL'si kaldığından parasının % 'sini harcamamıştır.. Aşağıdaki yüzdelik dairelerin her biri üç farklı ailenin bir aylık harcamalarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Giyim 0 00 Fatura 00 Mutfak 00 Sağlık 0 00 Fatura 0 00 Sağlık 0 00 Giyim 0 00 Mutfak 0 00 Sağlık 00 Fatura 00 Mutfak 00 Giyim 00 I. Ailenin Harcamaları II. Ailenin Harcamaları III. Ailenin Harcamaları a. Hangi aile % giyim harcaması yapmıştır? III. Aile b. Sağlık ve mutfak harcamaları toplamı % olan aile hangisidir? I. Aile c. Hangi aile veya aileler fatura için %0 dan daha az harcama yapmıştır? I., II. ve III. Aileler d. Mutfak harcaması en az, giyim harcaması en çok olan aileler hangileridir? Yüzde sembolüyle ifade ediniz. Mutfak harcaması en az olan aile II. Aile (%0) Giyim harcaması en çok olan aile II. Aile (%0)

40 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Yüzde Kesir Ondalık Gösterim % 00 0, % 00 0, % 0 0 0, % 00 0, % 00 0, % 0 0 0, % 0, % 00 0,0 % 0 0,0

41 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE. Aşağıda yüzde sembolü ile verilen sayıları >", < ve sembollerinden uygun olanı kullanarak karşılaştırınız. * % > % * % > % * % < % * % < % * % % > * % % 0. Yandaki yüzlük kartın sarı ve yeşile boyanmış kısımlarını yüzde sembolünü kullanarak karşılaştırınız. % < %. Yandaki kasalarda gösterilen armut, elma ve muz sayılarını yüzde sembolünü kullanarak karşılaştırınız. (Kasalar en fazla 0 meyve alabilir.) Armut Elma Muz 0 % 0 % 0 %0 % < %0 < %. Aşağıda verilen çoklukları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. a. 0 ; %0 ; 0, %0 < %0 < %0 c. 0, ; % ; %0 < % < % 0, < %0 < 0 0, < % < b. % ; 00 ; 0, % < % < % d. ; 0, ; % %0 < % < % % < 00 < 0, < % < 0,

42 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE. Aşağıdaki sayıların istenen yüzdelerini bulunuz. a. 00'ün %'si c. 'nın %'i % % x b. 00'ün %0'i d. 0'ın %0'u % x 0 % x. Aşağıdaki problemleri çözünüz. a. Bir mobilya mağazası, mobilyaların satış fiyatlarını üzerlerine etiketlemiştir. Fiyatlara % KDV eklendiğine göre, bu mobilyayı alan bir müşteri kaç TL ödemelidir? % x TL KDV'dir TL ödemelidir. b. Bir manav 0 liraya aldığı bir kasa domatesi %0 kâr ile satıyor. Buna göre manavın, bir kasa domatesten elde ettiği kâr kaç liradır? % x0 0 TL kâr elde eder.

43 .ÜNİTE c. İçinde 0 yumurta bulunan bir kutu yumurtanın %0 ı pasta yaparken, tanesini de börek yaparken kullanıldığına göre, geriye kaç yumurta kalmıştır? % x yumurta pasta için kullanıldı. + yumurta pasta ve börek için kullanıldı. 0 - yumurta kalmıştır. d. 0 metrelik bir kumaşın 0 metresi ile takım elbiseler yapıldıktan sonra kalanın % 0 ile çanta yapılmıştır. Buna göre çanta yapımında kaç metre kumaş kullanılmıştır? metre kumaş kalır. % x metre kumaş çanta yapımında kullanılmıştır. e. 00 gram tatlının %0'si yemekten sonra yenilmiştir. Kalan tatlının 00 gramı da bir sonraki akşam ikram edildiğine göre geriye kaç gram tatlı kalmıştır? % gram tatlı yenilmiştir. 00 gram tatlı kalmıştır gram tatlı kalmıştır. 0

44 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE SIRA SENDE. Aşağıdaki yüzlük kartların yüzde kaçının boyalı olduğunu yazınız. % 0 % %. Aşağıda verilen kesirleri % sembolü ile gösteriniz. 0 a (0) 0 00 %0 b % c. () 00 %. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri % sembolü ile gösteriniz. a. 0,0 % b. 0, %0 c. 0,00 %0. Bir çiçekçideki güllerin 'i satıldı. Buna göre, a. Güllerin yüzde kaçı satılmıştır? 00 %'i satılmıştır. b. Güllerin yüzde kaçı satılmamıştır? 00 %'i satılmamıştır.. Aşağıda verilen çoklukları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. a. ; % ; 0, 0, < % < 0 0 b. % ; 0, ; 0 % < 0, <

45 .ÜNİTE. Aşağıdaki sayıların istenen yüzdelerini bulunuz. a. 0'ın %0'u b. 00'ün %'si % % x x. Bir kenarı 0 cm olan bir karenin bir kenar uzunluğu %0 arttırıldığında yeni kenar uzunluğu kaç santimetre olur? % cm artar. 0+ cm yeni kenar uzunluğudur.. Bir satıcı 0 liraya aldığı bir gömleği % kâr ile satıyor. Buna göre, satıcının bir gömlekten elde ettiği kâr kaç liradır? % TL kâr eder.. Aşağıda yüzde sembolüyle verilen sayıları, ondalık gösterimleri ile eşleştiriniz. % 0, %0 0,0 % 0, % 0,0 %0 0, % 0,0

KESİRLER BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür.

KESİRLER BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarından her birine kesir denir. Payı olan kesirlere birim kesir denir. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür.,, 8 kesirlerini sıralayınız.

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM., +, 0,, +, +,, 9, +000, Yukarıda verilen tam sayılardan tablolara uygun olanları seçerek yazınız. Negatif Tam Sayılar Pozitif Tam Sayılar + 9 + + +000. Aşağıdaki

Detaylı

ONDALIK GÖSTERİMLER ONDALIK GÖSTERİM. ÖRNEK: Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız.

ONDALIK GÖSTERİMLER ONDALIK GÖSTERİM. ÖRNEK: Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. ONDALIK GÖSTERİM Paydası 10, 100, 1000 olan kesirlerin virgül kullanarak yazılışına ondalık gösterim denir. Ondalık gösterimlerde virgül tam kısım ile kesir kısmı ayırmak için kullanılır. ÖRNEK: Aşağıda

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul UYGUN MATEMATİK SORU BANKASI HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER AR-GE Editör : Ş. Yunus MUSLULAR : Dr. Özgür AYDIN Prg. Gel. Uzm. : Özden TAŞAR Pedagog Dan şman Dizgi Bask : Hilâl GENÇAY : Psikiyatr

Detaylı

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Kesirler Tam, Yarım Saatler Çeyrek Saatler Takvim Zaman Ölçme Problemleri Paralarımız SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf Bütün - Yarım Kutularda yarım olarak verilen nesneleri

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME .SINIF MATEMATİK Kazanım Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME RASYONEL SAYILAR 0,,,,... gibi a şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

www.derssunumlari.com

www.derssunumlari.com . BÖLÜM: KESİRLER HER YERDE Kesirleri Karşılaştıralım, Toplayalım ve Çıkaralım 7 7 7 ile kesirlerini karşılaştırınız ve bu 8 8 kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. 8 Pay üï Payda : Bir bütünün kaç parçaya

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

BÜTÜN : Parçalanmamış eksiksiz olan her şeye bütün denir.

BÜTÜN : Parçalanmamış eksiksiz olan her şeye bütün denir. BÜTÜN : Parçalanmamış eksiksiz olan her şeye bütün denir. KESİR : Bütünün eş parçalarından her birine kesir denir. KESİR SAYISI: Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesri,

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

3. Sınıf Matematik Kesirler

3. Sınıf Matematik Kesirler A Aşağıdaki şekillerde boyalı kısımları kesir olarak ifade edelim B Aşağıdaki verilen boyalı kesirlerin okunuşlarını yazalım ikide bir C Aşağıdaki şekillerde boyalı kısımları kesir olarak ifade edelim

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama İşlemi Verilmeyen Toplananı Bulma Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme

Detaylı

Bölme İşlemi. B. Aşağıdaki çiçekleri 3 erli. A. Aşağıdaki futbol toplarını 2 şerli gruplandıralım. İstenenleri cevapla_ layalım. yalım.

Bölme İşlemi. B. Aşağıdaki çiçekleri 3 erli. A. Aşağıdaki futbol toplarını 2 şerli gruplandıralım. İstenenleri cevapla_ layalım. yalım. İlkokuletkinliklerinet Bölme İşlemi A Aşağıdaki futbol toplarını 2 şerli gruplandıralım İstenenleri cevapla_ layalım B Aşağıdaki çiçekleri 3 erli gruplandıralım İstenenleri cevapla_ yalım a Kaç top var?

Detaylı

2. Sınıf Çarpma işlemi Problem çözelim

2. Sınıf Çarpma işlemi Problem çözelim 6. 8 sayısının 5 katı kaçtır? 1. 4 sayısının 6 katı kaçtır? 2. 5 sayısının 7 katı kaçtır? 7. 5 sayısının 4 katının, 6 fazlası kaçtır? 3. 3 sayısının 6 katı kaçtır? 8. 9 sayısının 3 katının, 8 eksiği kaçtır?

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

KESİRLER, KESİRLERLE İŞLEMLER, ZAMAN ÖLÇME, VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

KESİRLER, KESİRLERLE İŞLEMLER, ZAMAN ÖLÇME, VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME KESİRLER, KESİRLERLE İŞLEMLER, ZAMAN ÖLÇME, VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME Kesirleri İsimlendirme Kesirleri Sayı Doğrusu Üzerinde Gösterme Birim Kesirleri Karşılaştırma Çoklukların Basit Kesir Kadarını

Detaylı

5. ÜNİTE YÜZDE FAİZ HESAPLARI

5. ÜNİTE YÜZDE FAİZ HESAPLARI 5. ÜNİTE YÜZDE FAİZ HESAPLARI KONULAR 1. YÜZDE HESAPLARI 2. Yüzdenin Bulunması 3. Temel Sayının Bulunması 4. Yüzde Oranının Bulunması 5. FAİZ HESAPLARI 6. Faiz 7. Yıllık Faiz 8. Aylık Faiz 9. Günlük Faiz

Detaylı

2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler

2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler 2. Sınıf Bölme İşlemi Problemler 5. 6 şekeri 2 kardeş aralarında eşit olrak paylaştılar. Her birine kaç 1. 8 çiçek, ikişerli gruplara ayrılırsa şeker düşmüştür? kaç grup olşur? 2. 18 silgiyi üçerli gruplara

Detaylı

YÜZDE HESAPLARI. X sayısı, herhangi bir reel sayı olmak üzere, bu X sayısını 100

YÜZDE HESAPLARI. X sayısı, herhangi bir reel sayı olmak üzere, bu X sayısını 100 YÜZDE HESAPLARI Ticari hayatta yapılan ticari işlemler aynı türden bazı çoklukların birbiri ile bölme yoluyla karşılaştırılmasını ve böylece belli bir oranın bulunmasını gerektirir. Örneğin, maliyet fiyati

Detaylı

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ!

YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! GÖSTERİM 6.1.5.4 - Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ. Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 2018 / 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI 5. SINIF MATEMATİK DERSİ YILLIK PLAN ÖRNEĞİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Doğal Sayılar En çok dokuz basamaklı

Detaylı

KESİRLER, KESİRLERLE İŞLEMLER, ZAMAN ÖLÇME, VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

KESİRLER, KESİRLERLE İŞLEMLER, ZAMAN ÖLÇME, VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME KESİRLER, KESİRLERLE İŞLEMLER, ZAMAN ÖLÇME, VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME Kesirleri İsimlendirme Kesirleri Sayı Doğrusu Üzerinde Gösterme Birim Kesirleri Karşılaştırma Çoklukların Basit Kesir Kadarını

Detaylı

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 Soyadı:.. Sınıfı ve No: Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 27 sayısındaki 2 rakamı hangi basamaktadır? İleriye doğru ikişer ritmik sayarken 26 dan sonra hangi sayı gelmelidir? Bir çiftlikte 55

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif tamsayılar

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1 SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma İşlemi Çarpanların Yerlerinin Değişimi Çarpım Tablosu Oluşturma 1 ve 0 ile Çarpma Çarpma Problemleri Bölme İşlemi SınıfMatematik Matematik..Sınıf

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Üç Basamaklı Doğal Sayılar Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayıları Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Ritmik Saymalar

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım.

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. KESİR PROBLEMLERİ Bir sayısının ü : tir. ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. İstenen sayı olsun. Bir sayısının ü : tür. Bir sayısının yarısının fazlası : tür. 9.. 9 9 ( ) () 9 ( 9).( ) bulunur. Bir

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: Aşağıda verilen eşitliklerde verilmeyen harflere karşılık gelen tamsayıları bulunuz. RASYONEL SAYILAR A =?

RASYONEL SAYILAR. ÖRNEK: Aşağıda verilen eşitliklerde verilmeyen harflere karşılık gelen tamsayıları bulunuz. RASYONEL SAYILAR A =? Kazanım : Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR a bir tamsayı ve b sıfırdan farklı bir tamsayı olmak üzere a b biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Rasyonel

Detaylı

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır.

ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. MATEMATİK TESTİ Soru 1. ABCDE beş basamaklı bir doğal sayıdır. Ege nin sözünü ettiği sayıda B nin değeri 5 azalırken D nin değeri 3 artıyor. Buna göre değerinde nasıl bir değişiklik olur? A) 4970 artar

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 0 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

Kesirler. Kesirlere neden ihtiyaç duyulur?

Kesirler. Kesirlere neden ihtiyaç duyulur? Kesirler Kesirler Kesirlere neden ihtiyaç duyulur? Kesirler Doğal sayılar günlük yaşantımızda bazı problemlerin çözümünde yetersiz kalır. Kesirler Örneğin, 3 elmayı 2 arkadaşınıza paylaştırdığınızda her

Detaylı

Konu Anlatımı Açık Uçlu Sorular Çoktan Seçmeli Sorular Doğru Yanlış Soruları Boşluk Doldurmalı Sorular Çıkmış Sorular

Konu Anlatımı Açık Uçlu Sorular Çoktan Seçmeli Sorular Doğru Yanlış Soruları Boşluk Doldurmalı Sorular Çıkmış Sorular Maths@bi 8 3.BÖLÜM Kareköklü Sayılar Konu Anlatımı Açık Uçlu Sorular Çoktan Seçmeli Sorular Doğru Yanlış Soruları Boşluk Doldurmalı Sorular Çıkmış Sorular Kerime ASKER-Abdullah ASKER Matematik Öğretmeni

Detaylı

KESRİN TERİMLERİ ÖRNEK:

KESRİN TERİMLERİ ÖRNEK: KESİRLER Kesir sayılarına neden ihtiyaç duyuldu Piknikte simit yemeyi ailecek çok severiz. Babam 2, annem 1, ablam yarım ( ) simit yedi. Ben de çeyrek )simit yedim. Babamın ve annemin yediği simitleri

Detaylı

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları 5.1. Sayılar ve İşlemler 5.1.1. Doğal Sayılar 5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler 5.1.3. Kesirler 5.1.4. Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. 2415 SORU 2: ölme işlemlerini yapınız. SORU 3: şağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: şağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 5: şağıdaki boşlukları doldurunuz.

Detaylı

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula ÜNİTE 1 8.1.1 Çarpanlar ve Katlar Anla-Uygula 1 A B ++ :8. SINIF C D UYGULAMA BÖLÜMÜ 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri

Detaylı

1-)BİLİNMESİ GEREKEN ÜSLÜ İFADELER VE DEĞERLERİ

1-)BİLİNMESİ GEREKEN ÜSLÜ İFADELER VE DEĞERLERİ 1-)BİLİNMESİ GEREKEN ÜSLÜ İFADELER VE DEĞERLERİ * 2 0 = * 3 0 = * 4 0 = * 5 0 = * 2 1 = * 3 1 = * 4 1 = * 5 1 = * 2 2 = * 3 2 = * 4 2 = * 5 2 = * 2 3 = * 3 3 = * 4 3 = * 5 3 = * 2 4 = * 3 4 = * 4 4 = *

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi. Sıvı Ölçme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi. Sıvı Ölçme Onluklar ve Birlikler Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama Toplama Problemleri Farkı Tahmin

Detaylı

her biri 3 1 biçiminde de gösterilebilir. 5 dir.

her biri 3 1 biçiminde de gösterilebilir. 5 dir. Bölüm KESİRLER. Kesir ve Kesir Çeşitleri Kesir Kavramı Şekildeki bütün dört eş parçaya bölünmüş bun- lardan biri taranmıştır. Taralı kısım bu dört eş paydan biridir. Bu büyüklüğü sayılarla biçiminde gösterir;

Detaylı

Aşağıdaki kesirler bileşik kesirdir. Boş kutulara gelmesi gereken en küçük sayıları yazınız. Aşağıdaki kesirleri şekil ve sayı doğrusunda gösteriniz.

Aşağıdaki kesirler bileşik kesirdir. Boş kutulara gelmesi gereken en küçük sayıları yazınız. Aşağıdaki kesirleri şekil ve sayı doğrusunda gösteriniz. Aşağıdaki kesirleri şekil ve sayı doğrusunda gösteriniz. 2 Aşağıdaki kesirler bileşik kesirdir. Boş kutulara gelmesi gereken en küçük sayıları yazınız. +.. +.. 0 +.. 1 +.. +.. 22 +.. 1 +.. Aşağıdaki kesirler

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

TEST. Oran-Orantı. 2. Aşağıdakilerden sayılardan hangisi, diğerleriyle 5. A B. 3. Aşağıda verilen, 6. k orantı sabiti olmak üzere, 2a = 5b eşitliğine

TEST. Oran-Orantı. 2. Aşağıdakilerden sayılardan hangisi, diğerleriyle 5. A B. 3. Aşağıda verilen, 6. k orantı sabiti olmak üzere, 2a = 5b eşitliğine Oran-Orantı 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 6. 9. I II III Bora Utku 8 8 Yukarıdaki üç kutuda bilyeler verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. kutuda bulunan bilyelerin sayısının

Detaylı

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI SORU: 1 SORU: 4 30 dilim baklavanın 0,3 ünü yiyen birisi kaç dilim baklava yemiştir? A) 6 ) 7 C) 8 D) 9 Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) 1,02 < 1,2 < 1,002 ) 7,6 < 7,67 < 7,63 C) 8, 06 < 8,

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama İşlemi Verilmeyen Toplananı Bulma Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ZÜMRESİ WWW.OGRETMENFORUMU.COM YAKLAŞAN SINAVDA KORKUYU SEVİNCE DÖNÜŞTÜREN GRUP UNUTMAYIN SİZLER İÇİN BİZ HERŞEYE HAZIRIZ! Sadece MATEMATİK Öğretmenlerine Özel Grubumuz

Detaylı

2 tür. O halde armut ağaçlarının toplam ağaç

2 tür. O halde armut ağaçlarının toplam ağaç Kazanım: Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.. Aşağıda verilen iki dikdörtgenin çevreleri oranı kaçtır?. Yakup un cebinde ceviz ve tane fındık vardır. Cevizlerin

Detaylı

Tereyağının ½ sinden ve 1 saatin ¼ ünden bahsederiz. Bunlar kesirsel çoklukların

Tereyağının ½ sinden ve 1 saatin ¼ ünden bahsederiz. Bunlar kesirsel çoklukların KESİRLER Tereyağının ½ sinden ve 1 saatin ¼ ünden bahsederiz. Bunlar kesirsel çoklukların örnekleridir. Bir bütünün parçalarını ifade eden sayılara kesir denir. A ve b tamsayılar ve b sıfırdan farklı olmak

Detaylı

MÜSLÜM ERDOĞAN İLKOKULU 1B SINIFI

MÜSLÜM ERDOĞAN İLKOKULU 1B SINIFI MÜSLÜM ERDOĞAN İLKOKULU 1B SINIFI TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ PEKİŞTİRME KİTAPÇIĞI 1. SINIF TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ - 1 1 ) Mert in kalemi vardı. Babası ) Ali nin tane kitabı, Ayşe nin 4 tane kalem

Detaylı

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir.

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir. Bölüm ONDALIK KESİRLER Paydası 0 un tam kuvveti olan veya bu duruma getirilebilen kesirlere ondalık kesirler denir. Örneğin, ondalık kesirdir. 0 ; 00 ; 000,... birer Paydaları 0 un tam kuvveti olmayan

Detaylı

Negatif tam sayılar, sıfır (0) ve pozitif tam sayıların birleşimine tam sayılar denir.

Negatif tam sayılar, sıfır (0) ve pozitif tam sayıların birleşimine tam sayılar denir. Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarını belirten, giriş katın altındaki bir katın altındaki düğmesini asansörde gösterirken, deniz seviyesinin altındaki bir yeri ifade ederken, kar-zarar durumlarında doğal

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi...

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi... İÇİNDEKİLER HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları... 1 Benzer Terim... Harfli İfadenin Terimlerini Toplayıp Çıkarma... Harfli İfadelerin Terimlerini Çarpma... Harfli İfadelerde Parantez Açma...

Detaylı

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR

Büyük sayıları gerçek yaşamla ilişkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı olacak çalışmalara yer verilir. TASLAKTIR 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini,

Detaylı

??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme. Etkinlik

??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme. Etkinlik ??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme Toplama Çıkarma

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

ASAL SAYILAR ASAL SAYILAR

ASAL SAYILAR ASAL SAYILAR Kazanım : Asal sayıları özellikleriyle belirler. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. ASAL SAYILAR 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısına tam bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara asal sayılar

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 2018 SINAVI

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 2018 SINAVI ÖGRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İLÇE: SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 2018 SINAVI Kategori: Matematik 4 Soru Kitapçık

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi yazınız. (.) İşlem önceliğinde çarpma her zaman bölmeden önce yapılır. (.) Asal sayıların tamamı

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

Öğrenci : İrem DAŞTAN

Öğrenci : İrem DAŞTAN BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : İrem DAŞTAN Eğitsel

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C.

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C. MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. 2 1 6 Yukarıda modellenen sayı aşağıdakilerden A. 232 B. 312 C. 322 Yukarıdaki rakamlarla oluşturulabilecek

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Toplama i Doğal Sayılarla Çıkarma i Toplama inde Toplam Tahmin Etme Zihinden Toplama i Ardışık Doğal Sayılar Ardışık Doğal Sayılarla Toplama Doğal Sayılarla Toplama Problemleri ı Tahmin

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular 3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 5 Yeni Öğretim Programına Uygun KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Yozgat Valiliği Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim / İlkokul/ Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Matematik Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Gazi KILIÇ Eğitsel

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Zihinden Çarpma Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Çarpma İşleminde Çarpımı Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma Problemleri

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM BÖLÜMLERİ ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA

Detaylı

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ 4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ Adı-Soyadı: No:. 1-) 456 sayısının 6 katının 3028 fazlası kaç eder? 2-) Bir inek günde 29 litre süt veriyorsa bir ayda kaç litre süt verir? 3-) Bir kümeste 786 tavuk,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) C) 3 D) 4 E) 5 Çözüm 0

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

KESİR PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI

KESİR PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI KESİR PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI ) Bir sayının ü ile inin toplamı 4 olduğuna 4 göre, bu sayı kaçtır? A) 40 B) 4 C) 48 D) 4 E) 60 ) Soruyu denklem kurarak çözelim, Aradığımız sayıya diyelim; Bu sayının

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu 978-605-2018-38-5 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mehmet SÜSLÜ Dizgi - Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik - Kapak Çanta Yayıncılık

Detaylı

1. SINIF 2. SINIF MK/EK- 1 TOPLAMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER

1. SINIF 2. SINIF MK/EK- 1 TOPLAMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER ÖDEB BÜYÜK ADIM İSTANBUL MK/EK- 1 TOPLAMA İŞLEMİ GEREKTİREN PROBLEMLER 1. SINIF 2. SINIF 1. 5 balonum vardı. 4 tane daha aldım kaç balonum oldu? 2. 8 tane kalemim var. Babam kaç kalem verirse 12 kalemim

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI

5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI aksiyom.com 5.SINIF MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI 5. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.5.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur

Detaylı

4. SINIF. Ardışık 9 tane doğal sayının toplamı 117 ise, en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır? A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) 35

4. SINIF. Ardışık 9 tane doğal sayının toplamı 117 ise, en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır? A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) 35 4. SINIF Soru 1 (13 2) = (52 2) = (34 8) = (23 3) Yukarıdaki eşitliğin sağlanabilmesi için,,, yerine sırasıyla hangi işlemler gelmelidir? A) x,, -, + B) +,, -, x C) +, -, x, D) x,, +, - E) -, +,, x Soru

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak MATEMATİK SORULARI ) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) b) 6 c) 9 d) 60 2) 2 sayısında rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 00 b)2 c)000 d)00000 ) 208 sayısının

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır? 5. Sınıf Matematik 0 MİLYONLAR. 5. sayısının binler bölüğünü oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 7 0 2 8 sayısındaki rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? 0 00

Detaylı

Uzunluk Ölçme. Tartma

Uzunluk Ölçme. Tartma Onluklar ve Birlikler Veri Toplama ve Değerlendirme Uzunluk Ölçme Tartma Çetele ve Sıklık Tablosu Nesne Grafiği Standart Olmayan Uzunluk Ölçüleri Metre - Santimetre Sayı Doğrusu Modeli Uzunluk Ölçme Problemleri

Detaylı