ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)"

Transkript

1 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C). 3. D) nin kaç tane pozitif tam sayı çarpanı vardır? A) B) C) 3 D) 6. sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli x. 3 y olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 7. Asal çarpanlarına ayrılmış hâli.. 7 olan sayı kaçtır? A) 980 B) 780 C) 630 D) sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi çifttir? A) B) 6 C) 8 D) sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? A) B) 3 C) D). 30 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır? A) 6 B) 63 C) 6 D) 7 9. sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? A) 0 B) C) 3 D)

2 0. EKOK(, 36) + EBOB(, 36) A) 60 B) 7 C) 8 D) 96. x, 80'den farklı pozitif bir tam sayı olmak üzere, EKOK(x, 80) = 80 dir. Buna göre, x'in en büyük değeri kaçtır? A) 60 B) 0 C) 0 D) 0. A = B =. 3. olduğuna göre, EBOB(A, B) kaçtır? A) 30 B) C) 0 D) Aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile aralarında asaldır? A) B) 36 C) 8 D) Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sayılar aralarında asal değildir? A) ; B) 9;6 C) 3; D) 79;8. 0, 6 ve 7 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? A) B) C) 6 D) 8 8. EBOB(, 6) + EKOK(, 6) A) 6 B) 93 C) 8 D) 3. 0, ve 60 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? A) 0 B) 0 C) 80 D) sayısına en az hangi doğal sayı eklenirse, elde edilen sayı 7 ve 3'e tam bölünür? A) 7 B) 9 C) D) 3. EKOK^90, 0, 80h EBOB^90, 0, 80h A) 9 B) C) D) ve 00 sayıları aynı doğal sayıya bölündüğünde elde edilen bölümler toplamı en az kaç olabilir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0

3 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR II. Uzunlukları 3 m, 8 m ve 6 m olan üç kablo eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır? A) B) 6 C) 7 D) 8 TEST. Bir hasta üç değişik ilacı 8, 0 ve saatte bir almaktadır. Bu hasta, ilaçların üçünü bir arada kaç saatte bir alır? A) 0 B) 80 C) 96 D) 0. ve 7 ile bölündüğünde 3 kalanını veren iki basamaklı en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı kaçtır? A) 0 B) C) D) 3. Kenar uzunlukları 7 m, m ve 63 m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin çevresine, her köşesinde bir ağaç bulunmak koşuluyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? A) B) 3 C) D) 6. ve 8 ile tam bölünebilen 00'den büyük en küçük tam sayı kaçtır? A) 0 B) 06 C) 08 D) 0 7. Bir duraktan her 30 dakikada bir dolmuş ve her dakikada bir otobüs kalkıyor. 3. Eni m, boyu 7 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine, her köşesinde bir ağaç bulunmak koşuluyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? A) B) 0 C) D) 8 Bu duraktan bir dolmuş ile bir otobüs ilk kez saat 8.00 de birlikte hareket ettiklerine göre, en erken saat kaçta yine bir dolmuş ile bir otobüs hareket eder? A) 9.00 B) 9.30 C) 9. D)

4 8. Kare biçimindeki bir duvar, boyutları 8 cm ve cm olan dikdörtgen biçimindeki fayanslarla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Bu iş için en az kaç fayans gereklidir? A) B) 6 C) 8 D) 0 3. Ayrıt uzunlukları cm, 0 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun içine hiç boşluk kalmayacak şekilde, en büyük hacimli küp kutulardan kaç tane yerleştirilebilir? A) B) 66 C) 7 D) Nehir, cevizlerini beşerli, altışarlı ve sekizerli gruplara ayırdığında her defasında ceviz artıyor. Buna göre, Nehir'in en az kaç cevizi vardır? A) 8 B) 9 C) D). Ayrıt uzunlukları 8 cm, cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan en az kaç tanesi ile içi dolu bir küp yapılabilir? A) 7 B) 70 C) 66 D) Bir sandıktaki limonların sayısının 9 den fazla 3 den az olduğu bilinmektedir. Sandıktaki limonlar 6'şar 6'şar ve 7'şer 7'şer sayıldığında her defasında limon artıyor. Buna göre, sandıkta kaç tane limon vardır? A) 30 B) 8 C) 6 D) 9 3. İki çalar saatten biri, diğeri saatte bir çalmaktadır. 3. Eni 90 m, boyu 0 m olan dikdörtgen biçimindeki bir tarla, hiç alan artmayacak biçimde eş karelere bölünerek küçük bahçeler yapılıyor. Buna göre, en az kaç bahçe elde edilir? Bu iki saat birlikte saat.00 de çaldıklarına göre, en erken tekrar saat kaçta birlikte çalarlar? A) 6.00 B) 7.00 C) 0.00 D).00 A) B) 0 C) 36 D) 30. Bir satıcı fiyatları aynı olan gömleklerden birinci gün, 300 TL lik, ikinci gün 0 TL lik, üçüncü gün 0 TL lik satıyor. Buna göre, bu satıcı üçüncü günde en az kaç gömlek satmıştır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 6. Aralarında asal iki sayının çarpımı 7 dir. Buna göre, bu sayıların EBOB ve EKOK'unun çarpımı kaçtır? A) 7 B) 73 C) 80 D) 90

5 8. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER I. = 3 ve = olduğuna göre, + toplamı kaçtır? A) 0 B) 8 C) 6 D) TEST 3 6. a b = 6 olduğuna göre, aşağıdaki a ve b değerlerinden hangisi bu eşitliği sağlamaz? a b A). Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) ( ) = 6 B) = C) = 6 D) ( 3) 3 = 7 B) C) 6 D) 6 3. ( 3) + ( 3 ) + 3 A) 3 B) 7 3 C) 3 D) sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) D) 8. ( ) üslü ifadesinin değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?.. 6 A) B) 7 C) D) 3 A) 0'dan küçüktür. B) 'den büyüktür. C) 0 ile arasındadır. D) ile arasındadır sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) D) Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin sonucu pozitiftir? A) B) C) ( ) D)

6 0. Aşağıdakilerden hangisi sayısına eşit değildir? A) B) 6 C) $ $ $ D) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa sonuç olur? 7 9 A) B) C) D) 9 7. a = ( ) b = ( 3) c = 3 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) b < c < a B) c < b < a C) a < b < c D) b < a < c 6. a = ve 3 b = 9 olduğuna göre, a b ifadesinin sonucu kaçtır? A) B) C) D) ( ) ( ) 0 ( 0) A) B) C) D) 0 7.,603 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0 6 B) 0 C) 0 D) 0 6 A) B) C) D) ( ) I II III IV Yukarıdaki kaç numaralı kutu içerisinde yazan üslü ifadenin sonucu 'den büyüktür? A) I B) II C) III D) IV 8. Çözümlemesi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 070,89 B) 07,089 C) 007,89 D) 700,089

7 8. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER II A) 9 7 B) 9 7 C) 3 7 D) A) 0 00 B) 0 0 C) 0 0 D) 0 TEST Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) 6. B) C) D) 3. 7? Yukarıda verilen çarpma işlemi şemasında "?" li kutuya, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 0 B) 3 C) D) 3. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A). = 30 B) 0. 0 = 6 0 C) 6 : = D) 8 0. = 7. Yanda verilen karenin bir kenar 3 8 cm uzunluğu 3 8 cm olduğuna göre, alanı kaç santimetrekaredir? A) 3 8 B) 3 6 C) 3 0 D) 3. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 'e eşit değildir? A) (3 8 ) 0 B) C) D) A) 3 B) C) 3 9 D) 7

8 9. 3 = 7 6 eşitliği olduğuna göre, yerine gelmesi gereken doğal sayı kaçtır? A) 6 B) 9 C) 8 D) 0 $ : 00 A) 0 7 B) 0 6 C) 0 7 D) = 3 eşitliğinde yerine hangi sayı yazılmalıdır? A) B) C) D). 6. işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) A) 00 B) 000 C) 00 D) sayısı, 6 sayısının kaç katıdır? A) 3 B) 3 C) 3 D) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) 0 6 C) 0 7 D) sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 8 8 C) 7 D) 6 0 $ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) 6 C) D) (6) 6 8. sayısının 3 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -

9 8. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER III. Aşağıda verilen sayılardan hangisi bir değerin bilimsel gösterimi olamaz? A),3. 0 B) 99,7. 0 C),. 0 0 D) 7, TEST. Dünya'nın Ay'a olan uzaklığı km'dir. Dünya'dan Ay'a gidip gelen birisinin aldığı toplam yolun kilometre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,6. 0 B) C) 7, D) 7, sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 9, C) 9, D) 0, Ülkemizde yılda yaklaşık olarak, milyar adet ekmek israf edilmektedir. 0 yılda israf edilen ekmek miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A),. 0 6 B),. 0 7 C),. 0 8 D), sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 7, C) 7, D) 7, (. 0 6 ). ( ) çarpımının sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A). 0 B),. 0 3 C),. 0 D),. 0. Antalya'yı 03 yılında milyon yabancı turist ziyaret etmiştir. Bu sayı cumhuriyet tarihinin rekoru olmuştur. Buna göre, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A). 0 6 B),. 0 6 C),. 0 7 D), , sayısının bilimsel gösterimi a.0 b olduğuna göre, a. b çarpımı kaçtır? A) 7,6 B),76 C),76 D) 7,6

10 9. Saatte 0 bebeğin doğduğu bir şehirde bir yılda doğan bebek sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ( yıl = 36 gün) A),8. 0 B),9. 0 C),38. 0 D), x = a, 3 x = b ve x = c olduğuna göre, (360) x ifadesinin a, b ve c cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 3. b. c B) a. b. c C) a. b. c D) a 3. b. c 0. Bir aile günde damacana su tüketmektedir.. Sayılar Bilimsel Gösterimi Bir damacana su 9 L olduğuna göre, ailenin 00 günde tükettiği suyun litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,6. 0 B) 7,6. 0 C),. 0 3 D), I. II. III. IV.,8. 0 9,8. 0 8,8. 0, Yukarıdaki sayılar ile sayıların bilimsel gösterimleri eşleştirilirse kaç numaralı bilimsel gösterim açıkta kalır? =. 0 a 8. 0 eşitliğinin doğru olması için a kaç olmalıdır? A) 7 B) 6 C) D) A) I B) II C) III D) IV 6. Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) 8, B) 837,.0 6 C) 83,7.0 7 D) (. 0 ).( 3. 0 ),. 0 A) B) C) 0 D) ,00000 =,.0 x olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B) C) D) 6 3. a = 0 olduğuna göre, a + ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 00 B) 0 C) 0 D) , ,. A) 0 3 B) 0 3 C) 3 D) 0 3

11 8. Sınıf MATEMATİK KAREKÖKLÜ İFADELER TEST 6. æ8 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 7 C) 9 D) 3 6. A G B F E. = æ6 olduğuna göre, æ işleminin sonucu kaçtır? M N A) B) C) D) 8 D K C Şekildeki ABCD, BEFG ve CKMN karelerinin alanları sırasıyla 6 cm, 36 cm ve 6 cm dir. 3. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) 9 = 3 B) = Buna göre, EN kaç santimetredir? A) 3 B) C) D) 6 C) = D) æ36 = Yukarıda verilen kutulardan hangi renk olanın üzerinde yazan sayı tam kare değildir? A) Mavi B) Sarı C) Kırmızı D) Yeşil Yukarıda verilen kare şeklindeki tablonun alanı 98 cm dir. Buna göre, tablonun bir kenar uzunluğu hangi santimetreler arasındadır? A) 7-8 B) 8-9 C) 9-0 D) 0-. a = olduğuna göre, a nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) 0 C) D) 8 8. Kare şeklindeki bir tarlanın alanı 6 m dir. Buna göre, bu tarlanın bir kenar uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine en yakındır? A) B) 8 C) D)

12 9. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) 7 < 3 < 8 B) 8 < æ6 < æ70 3. æ7 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 3 B) C) 6 D) 6 3 C) 9 < æ80 < æ90 D) æ < æ < æ0 0. æ78 sayısından büyük en küçük tam sayı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 0 D). A Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen A noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?. 3 ; ; 6 ; 3æ0 sayıları sayı doğrusunda yerleştirildiğinde hangi sayı en sağ tarafta yer alır? A) 3 B) C) 6 D) 3æ0 A) 7 B) C) D) sayısı æm şeklinde yazılırsa m değeri aşağıdakilerden hangisi olur? A) 80 B) 60 C) 08 D) 36 8 parça 96 parça 6. a = 6 parça b = 3 c = olduğuna göre, æ60 ın a, b ve c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a. b. c B) a. b. c C) a. b. c D) a. b. c 3 parça Yukarıda dört adet yapboz verilmiştir. Bu yapbozların kaç eş parçadan oluştukları altlarına yazılmıştır. Buna göre, hangi yapbozdaki yapboz parça sayısı tam kare değildir? A) B) sayısından büyük olan en küçük tam sayı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 8 parça 96 parça C) D) 8. a ve b tam sayılardır. 8 = a b 6 parça 3 parça olduğuna göre, a + b toplamı en az kaçtır? A) 6 B) C) 7 D) 6

13 8. Sınıf MATEMATİK KAREKÖKLÜ İFADELERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ TEST A) B) 6 C) 8 D) 0. 7 cm A) æ B) 7 C) 9 7 D) æ Yukarıda verilen düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 7 cm dir. Buna göre, altıgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 6 7 B) 7 6 C) 36 6 D) , 0,0 6. Alanı 3 cm olan karesel bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) æ3 B) æ3 C) 3æ3 D) æ3 Yukarıdaki tahtada yazan işlemin sonucu kaçtır? 3 A) B) C) D) Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) + 3 B) C) + 8 D) A) B) C) 3 D) 8. 09, 0, +, 7 6 A) B) C) D) 0

14 9. æ m 3 m. Aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin sonucu en büyüktür? A) + 3 B) C) 6 + D) æ + æ 08 m 3 3 m Seda Yukarıda Seda'nın arkadaşına olan uzaklıkları verilmiştir. Buna göre, Seda'nın en yakınındaki arkadaşı ile en uzağındaki arkadaşına uzaklıkları toplamı kaç metredir? 3. = 6, = æ8 ve = æ0 olduğuna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu sembolünün değerine eşittir? A) + B) C) D) + A) 3 B) 6 3 C) 7 3 D) cm 7 cm Yukarıda verilen şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? TL 80 TL Cebinde 00 TL parası olan Bilal, yukarıda fiyatları verilen toplardan birer tane alırsa, cebinde kaç TL parası kalır? A) B) C) 3 D) A) 3 B) 9 C) 0 D) 6. æ + æ = 6 = = 8 7 Yukarıda verilen işlemde, sembolünün yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 7 B) 7 C) 3 7 D) 7 + æ96 = Yukarıda verilen işlemlere göre, sembolü yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 6 B) 7 6 C) 6 6 D) 6

15 8. Sınıf MATEMATİK KAREKÖKLÜ İFADELERLE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 8.. æ8 A) 36 B) 8 C) 6 D) 3. Yandaki ABCD dikdörtgeninde, AB = cm ve BC = 8 cm olduğuna göre, A(ABCD) A D cm B C 8 cm kaç santimetrekaredir? A) 8 B) C) 6 D) br. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 3 br A) 7. = æ3 B) 3. 3 = 3 C) 00 = D) 0 = 0 Yukarıdaki kareli zemin üzerinde verilen karesel bölgenin alanı kaç birimkaredir? 3. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu ye eşit değildir? A) æ6. B) C) D) 7. A) 8 B) 7 C) D) æ0 : 3 3. æ7. 0.( 9, +, ) A) B) 0 C) 8 D) 6 6 : 3 Yukarıdaki numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) B) 3 C) D)

16 8. = ve = olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu 0'dur? A). B). C). D).. Alanı 88 cm olan dikdörtgensel bölge şeklindeki tablonun kısa kenar uzunluğu cm dir. Buna göre, tablonun uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? A) 6 B) 6 C) 8 D) 9. + A) B) C) D) 3. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür? A). B) 7. 7 C) D) Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden büyüktür? 3 A) B) C) D) A) a = 6 cm, b = 3 cm B) a = cm, b = 3 cm C) a = 3 cm, b = 3 3 cm D) a = 6 cm, b = 6 cm A) 9 B) C) 3 D) A) B) 0 C) 8 D) 6 06, + 00, 6.. A) B) C) D) 8

17 8. Sınıf MATEMATİK GERÇEK SAYILAR TEST 9. Gerçek sayılar. Rasyonel sayılar Tam sayılar Doğal sayılar İrrasyonel sayılar 0,8 3 Yukarıda sayı kümeleri arasındaki ilişkiyi gösteren şema verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi boyalı kısmın elemanıdır? Yukarıda verilen kutulardan üzerinde doğal sayı yazılı olan seçilecektir. Buna göre, kaç numaralı kutunun seçilmesi gerekir? A) B) C) 3 D) A) 06, B) C) D) æ36. Aşağıdaki sayılardan hangisi rasyonel sayıdır? A) æ9 B) æ9 C) æ39 D) æ9 6. æ80 sayısı, aşağıdaki irrasyonel sayılardan hangisi ile çarpılırsa, sonuç tam sayı olur? A) B) C) 3 D) 3. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu irrasyonel sayıdır? A). B) + 0 C) D) 009, 7. işleminin sonucunun bir doğal sayı T olması için aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3 B) C) æ0 D) æ. Aşağıdakilerden hangisinde verilen sayı çiftlerinin çarpımının sonucu bir irrasyonel sayıdır? A) 7 ile 3 7 B) ile C) 6 3 ile 8 3 D) ile 8. = 8 ve = olduğuna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu irrasyonel sayıdır? A). B) C). D).

18 9. Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyonel sayıdır? A) 9,9 B) 9, C) 9,9#9#9# D) 9, , a sayısının rasyonel sayı olabilmesi için a kaç olmalıdır? A) 0 B) C) 3 D) 0. Gerçek sayılar. Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyonel sayıdır? A) 0, B) 0,7# C) 0, 6 D) - Rasyonel sayılar Tam sayılar Doğal sayılar 0 0, 3,# İrrasyonel sayılar. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu irrasyonel sayıdır? A) 009, 00, B) C) ( 3 + ). ( 3 ) D). ( ) Sayı kümeleri arasındaki ilişkiye örnek vermek için yukarıdaki şema çizilmiştir. Hangi sayılar şema içerisine yanlış yerleştirilmiştir? A) 0, ile æ B),# ile æ C) 3 ile D) 0 ile 0, 6. N: Doğal sayılar R: Reel sayılar Z: Tam sayılar I: İrrasyonel sayılar Q: Rasyonel sayılar olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Z N = N B) Q R = R C) Z I = Q D) Q Z = Q. 3,7# devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? 8 A) 9 B) 8 C) D) 7. 8,9 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 3 B) 3 C) 3 D) ,μ devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 3 C) D) æ8 + æ63 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa bir tam sayı elde edilir? A) B) 3 C) D) 7

19 8. Sınıf MATEMATİK TARAMA TESTİ I ( - 9. testleri kapsamaktadır.). 300 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? A) B) 3 C) D) TEST 0 6. Ahmet, fındıklarını 6'şar 6'şar, 8'er 8'er ve 9'ar 9'ar saydığında her seferinde 3 fındık artmaktadır. Buna göre, Ahmet'in en az kaç fındığı vardır? A) 7 B) 7 C) 88 D) sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A). 3. B) C) D) A) B) C) D) 8 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sayılar aralarında asaldır? A) 36; 0 B) 6; 70 C) 63; 8 D) 8; , ve 60 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? A) 0 B) 0 C) 80 D) 0. Eni 0 m, boyu 300 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine, her köşesinde bir ağaç bulunmak koşuluyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir A) 30 B) C) 0 D) 60 x ^- 3h = 8 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? A) 3 B) 36 C) 38 D) 0 0. Kenar uzunlukları 8 3 cm ve 3 cm olan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) B) C) D)

20 . Bir parkta 6 tane bank vardır. Her bir bankta kişi oturduğuna göre, banklarda oturan toplam kaç kişi vardır? A) B) 6 C) 7 D) A) B) 6 C) 8 D). 0, = 3,. 0 x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 6 D) , +, - 06, A) B),9 C),8 D), sayısının bilimsel gösterimi a. 0 b olduğuna göre, a. b çarpımı kaçtır? A) 30 B) 3 C) 3, D) 3, 8., devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 6 B) C) 30 D) Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? A) 3,7# B) 06, C) 36 D) 6. Alanı 0m olan kare şeklindeki bir halının bir kenar uzunluğu, hangi metreler arasındadır? A) - 6 B) 6-7 C) 7-8 D) Aşağıda verilen işlemlerden hangilerinin sonucu rasyoneldir? I II.. æ80 III. 68 IV æ + 08 æ7 A) 3 B) 3 C) 3 3 D) 3 A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 4. 216 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 2 2 3 5 B) 2 2 2 3 C) 2

Detaylı

ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar

ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar 8 basamaklı en büyük asal sayının kaç tane çarpanı vardır? 30 sayısının çarpanlarını yazınız Asal çarpanlarına ayrılış halı 2 3.5 3 olan sayıyı 96 sayısının

Detaylı

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. MATEMATİK Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1. DÖNEM DENEME 1 1. 4. 28 ve 35 sayılarının EKOK ve EBOB u kaçtır? EKOK

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

Çözüm : * ebob = = * ekok = = * ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır?

Çözüm : * ebob = = * ekok = = * ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır? 1) 24 ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır? 24 36 2 * ebob = 2.2.3 =12 12 18 2 * ekok = 2.2.2.3.3 = 72 6 9 2 3 9 3 * 1 3 3 1 Ebob ( 24, 36 ) = 12 ( * lı olanların çarpımı) Ekok ( 24, 36 ) = 72 ( Hepsinin

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI TEOG ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Deneme. (Çarpanlar ve Katlar) EKOK (0,60) 0 Bu araçlar ilk defa 0 saniye dakika sonra yan yana gelirler.. (Üslü İfadeler) ^0, h c m c m 0 0. 6 6 0 olduğundan geriye 0 0 00 km yol.

Detaylı

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP 3 Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK Prof Dr Emin KASAP 1 Ünite: 5 ASAL ÇARPANLARA AYIRMA / EBOB - EKOK Prof Dr Emin KASAP İçindekiler 51 ASAL ÇARPANLARA AYIRMa 3 511 Asal Sayılar

Detaylı

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır?

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. Asal çarpanların çarpımı..5 olan sayı kaçtır? A) 40 B) 480 C) 60 D) 70 4. 60 sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? A) B) C)

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula ÜNİTE 1 8.1.1 Çarpanlar ve Katlar Anla-Uygula 1 A B ++ :8. SINIF C D UYGULAMA BÖLÜMÜ 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik 9. Çarpanlar ve Katlar b Dikdörtgenin alanı 4 cm olduğuna göre, kısa ve uzun kenarının çarpımı 4 cm 'dir. a. b = 4 a 6. Asal Çarpanlar A B C D E Yukarıda verilen asal çarpanlara ayırma işleminin son satırında

Detaylı

Çarpan Kavramı ve Asal Çarpanlara Ayırma 5. A B C A) 25 B) 60 C) 75 D) A) 78 B) 138 C) 246 D) 576 MATEMATİK 8

Çarpan Kavramı ve Asal Çarpanlara Ayırma 5. A B C A) 25 B) 60 C) 75 D) A) 78 B) 138 C) 246 D) 576 MATEMATİK 8 8 MTEMTİK Çarpan Kavramı ve sal Çarpanlara yırma Test. 8 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? ). ) 8.7 C). D)..7. C D Yanda verilen bölen listesi yöntemine göre, ) ) 6

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim.

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim. SINIF ÇARPANLAR ve KATLAR www.tayfunolcum.com 8.1.1.1: Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. Çarpan ( bölen ) Her

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 2 DERS SAATİ:Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. ASAL SAYILAR 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. Sınıf Matematik dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır.

GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. Sınıf Matematik dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır. 8. Sınıf Matematik 01 Ünite ÇARPANLAR VE KATLAR / ÜSLÜ İFADELER Konular Çarpanlar ve Katlar EBOB ve EKOK Aralarında Asal Sayılar Adım Soyadım :... Sınıfım :... Numaram :... Doğru :... Yanlış:... Boş:...

Detaylı

M a t e m a t i k. 8. Sınıf & Ders Notları

M a t e m a t i k. 8. Sınıf & Ders Notları ÇARPANLAR VE KATLAR Hatırlatma: Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka bir sayıya bölünemeyen, 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Buna göre asal sayılar : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,.. Örnek

Detaylı

egitim ögretim yili matematik AÇIK UÇLU SORULAR

egitim ögretim yili matematik AÇIK UÇLU SORULAR 2017-2018 egitim ögretim yili matematik AÇIK UÇLU SORULAR 8 ADI SOYADI: 1- NO: Altuğ un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11 dir. Buna göre Altuğ un aklından tuttuğu sayının

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR 1 Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR Verilen pozitif sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. İki doğal

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9 ÇARPANLAR VE KATLAR POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı

Detaylı

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki Bölme ve Bölünebilme BÖLÜM 03 Test 01 1 Üç basamaklı 5AB sayısı iki basamaklı AB sayısına bölündüğünde, bölüm 13 ve kalan 8 olmaktadır Buna göre, A + B toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5AB = 13 AB + 8

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1) 4, 36 ve 48 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır? A) 1 B)16 C) 18 D) 4 E) 7 1) Sayılarınhepsini aynı anda asal çarpanlarına ayıralım; 4 36 48 1 18 4 6 9 1 3 9 6

Detaylı

KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR

KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR 8. SINIF KONU DEĞERLENDİRE SINAVI- KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR. Ahmet 80 metre uzunluğundaki bir ipi eşit şekilde kesmek istiyor. Buna göre Ahmet ipi aşağıda verilen aralıklardan hangisi ile keserse, eşit

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM

Detaylı

8. SINIF MATEMATiK KAREKÖKLÜ SAYILAR

8. SINIF MATEMATiK KAREKÖKLÜ SAYILAR 0 8. SINIF MATEMATiK KAREKÖKLÜ SAYILAR KAREKÖKLÜ SAYI KAVRAMI Karekök ile gösterilir. karekökünün içi negatif bir sayıya eşit olamaz. ÖR: Aşağıda verilen eşitliklere göre x lerin alabileceği değerleri

Detaylı

MATEMATİK KÖKLÜ SAYILAR

MATEMATİK KÖKLÜ SAYILAR MATEMATİK Kazanım= Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. KAZANIM FÖYÜ-1 ÖRNEK= Aşağıda verilen tablodaki boşluklara uygun doğal sayılar gelecek şekilde doldurunuz.

Detaylı

EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) EKOK UYGULAMA SORULARI : 1) Aşağıda verilen sayıların EKOK'unu bulunuz.

EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) EKOK UYGULAMA SORULARI : 1) Aşağıda verilen sayıların EKOK'unu bulunuz. 8.1.7 EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) İki veya daha fazla sayma sayısının ortak katlarından en küçük olanına, bu sayıların En Küçük Ortak Katı olan EKOK u denir. 8.1.7 EKOK UYGULAMA SORULARI : 1) Aşağıda verilen

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR. Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1

ÇARPANLAR VE KATLAR. Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1 ÇARPANLAR VE KATLAR Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1 ÖRNEK 1 48 sayısının çarpanlarını bulalım. 1.Gökkuşağı yöntemi 48 sayısının çarpanlarını küçükten büyüğe sıralayarak eşleştiriniz. 48 çarpanlarını

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR TEOG HAZIRLIK sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa

Detaylı

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-2

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-2 A KİTAPÇIK TÜRÜ İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-2 Bu deneme de emeği geçen bütün İlkMatZum öğretmenlerine teşekkürü borç biliriz. WWW.OGRETMENFORUMU.COM Adı ve Soyadı Sınıfı Öğrenci Numarası.../.../2016

Detaylı

7) Üç basamaklı en büyük hangi sayının karekökü bir doğal sayıdır? yazılamaz? 9) işleminin sonucu kaçtır?

7) Üç basamaklı en büyük hangi sayının karekökü bir doğal sayıdır? yazılamaz? 9) işleminin sonucu kaçtır? Kareköklü Sayılar Konu Tekrar Testi - 1 1) Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir sayı değildir? A)144 B) 56 C) 61 D) 89 7) Üç basamaklı en büyük hangi sayının karekökü bir doğal sayıdır? A)999 B) 961 C)

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

8. SINIF LGS MATEMATİK ÖRNEK DENEMELER. 1. DENEME 20 Soru - 1. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı)

8. SINIF LGS MATEMATİK ÖRNEK DENEMELER. 1. DENEME 20 Soru - 1. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı) 8. SINIF MATEMATİK ÖRNEK DENEMELER. DENEME 2 Soru -. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı) 2. DENEME 2 Soru -. Dönem kazanımlarını kapsamaktadır. (İlk Dönem Tekrarı) 3. DENEME 2 Soru -.

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır?

Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı Ortaokul Matematik Kafası Kerim Hoca ile 64 arasında kaç tane tam sayı vardır? 8.Sınıf Matematik Yayın No : 8- / Kazanım : 8.1.3.. KAREKÖKLÜ İFADELER Tam Kare Sayıların Karekökleri - Çalışma Kağıdı + 3 1 Alıştırmalar 3. Aşağıdaki eşitliklerde x in alabileceği değerleri bulunuz. 1.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM ÖĞRENİYORUM Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya o sayının çarpanı denir. Örnek: nin çarpanları,, 3, 4, 6 ve dir. UYGULUYORUM Verilmeyen

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X . < a < b < < c 2 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşittir. Buna göre, a+c toplamı kaçtır? 3. X=.+3.3+5.5+ +5.5 Y=.3+3.9+5.5+ +5.53 ise Y X farkının X cinsinden değeri kaçtır?

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ. Matematik. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun. Gelebilecek Soru Kalıpları. Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma

Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ. Matematik. TEOG Soru Yapısına %100 Uygun. Gelebilecek Soru Kalıpları. Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Ahmet SAĞDIÇ - Sinan SARITAŞ Matematik TEOG Soru Yapısına %100 Uygun Gelebilecek Soru Kalıpları Kazanım ve Konulara Göre Sınıflandırma Copyright Bu soruların her hakkı ÇANTA Yayıncılık A.Ş. ye aittir.

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak MATEMATİK SORULARI ) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) b) 6 c) 9 d) 60 2) 2 sayısında rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 00 b)2 c)000 d)00000 ) 208 sayısının

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

Asal Çarpan, OBEB - OKEK

Asal Çarpan, OBEB - OKEK Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 in doğal sayı çarpanları II. 1 nin tam sayı bölenleri a) 1,, 3, 4, 6, 1 1,, 3, 4, 6, 1 b) 1, 3, 5, 15 III. 140 ın asal çarpanlara ayrılışı c) 140

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi yazınız. (.) İşlem önceliğinde çarpma her zaman bölmeden önce yapılır. (.) Asal sayıların tamamı

Detaylı

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N

Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 1. Yukarıda 11 eşit bölmeli bükülebilen bir cetvel mevcuttur. Bu cetvel aşağıdaki hangi iki noktadan bükülürse, uç noktalar birleşerek bir üçgen oluşturamaz? A) N ve S B) P ve T C) M ve P D) V ve N 2.

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

Konu Anlatımı Açık Uçlu Sorular Çoktan Seçmeli Sorular Doğru Yanlış Soruları Boşluk Doldurmalı Sorular Çıkmış Sorular

Konu Anlatımı Açık Uçlu Sorular Çoktan Seçmeli Sorular Doğru Yanlış Soruları Boşluk Doldurmalı Sorular Çıkmış Sorular Maths@bi 8 3.BÖLÜM Kareköklü Sayılar Konu Anlatımı Açık Uçlu Sorular Çoktan Seçmeli Sorular Doğru Yanlış Soruları Boşluk Doldurmalı Sorular Çıkmış Sorular Kerime ASKER-Abdullah ASKER Matematik Öğretmeni

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) NOT: 12 ve 6 sayılarının En Büyük Ortak Böleni EBOB (12,18)=6 veya (12,18) EBOB =6 şeklinde ifade edilir.

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) NOT: 12 ve 6 sayılarının En Büyük Ortak Böleni EBOB (12,18)=6 veya (12,18) EBOB =6 şeklinde ifade edilir. 8.1.8 EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) İki veya daha fazla sayma sayısının ortak bölenlerinden en büyük olanına, bu sayıların En Büyük Ortak Böleni EBOB u denir. NOT: 12 ve 6 sayılarının En Büyük Ortak Böleni

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A . Türkiye genelinde bir yılda 8, x0 5 adet çam ağacının kurtarılması hedeflenmektedir. 3. Şekildeki beş katlı düğün pastasında her kattaki pastanın yarıçap uzunluğu, bir üstündekinin yarıçap uzunluğunun

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri = 5 = ( 5 ) 2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 15 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 0,04 25 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 10 B) 20 C) 25 D) 40 E) 60 Çözüm

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

=a b 3.4-2: I. En küçük asal sayı 2 dir. II. 2 den başka çift asal sayı yoktur.

=a b 3.4-2: I. En küçük asal sayı 2 dir. II. 2 den başka çift asal sayı yoktur. 1. 5. 3.3.3.3.3=a b Yukarıdaki eşitlikte yer alan a ve b doğal sayılar olmak üzere, 2.a-b işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 3 C) 7 D) 11 I. En küçük asal sayı 2 dir. II. 2 den başka çift asal sayı yoktur.

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade 6. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR TEST 1 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5. A) 3. 3. 3 B) 4. 4. 4 C) 4. 4. 4. 4 D) 3. 3. 3. 3 Mert 100000000 2. 5. 5. 5 Yukarıda

Detaylı

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır.

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır. MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar I. a ve b doğal sayılardır. a + b = 7 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?. Ardışık tek sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?

8. SINIF MATEMATİK. Asal Çarpanlar Test sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? 8. SINIF MTEMTİ sal Çarpanlar Test. 84 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 5. İki basamaklı 9m sayısı asal sayıdır. una göre m yerine kaç farklı rakam yazılabilir? ) ) 2 ) 3 ) 4 2.

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVI ADI: NUMARA:

8. SINIF DENEME SINAVI ADI: NUMARA: 07-08 8. SINIF LGS DENEME SINAVI? ) Bu sınav 0 sorudan oluşmaktadır. ) Tahmini süre 40 dakika olarak ayarlanabilir. 3) Sınav soruları orta ve zor düzeyde olup genel olarak LGS sınavı düzeyinde olması için

Detaylı

MATEMATİK SINIF. Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarını Bulma KAZANIM FÖYÜ-1. Çarpımları 18 olan pozitif tam sayılar bulalım.

MATEMATİK SINIF. Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarını Bulma KAZANIM FÖYÜ-1. Çarpımları 18 olan pozitif tam sayılar bulalım. 8. MATEMATİK ÇARPANLAR KATLAR Kazanım = Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. SINIF KAZANIM FÖYÜ- Pozitif Tam Sayıların

Detaylı

A) 5 1, 5 2 B) 5 0, 5 3 C) 5-2, 5 3 D) 5 4, 5-1 A) 20 = 2 5 B) 24 = 2 6 C) 27 = 3 3 D) 35 = 3 5

A) 5 1, 5 2 B) 5 0, 5 3 C) 5-2, 5 3 D) 5 4, 5-1 A) 20 = 2 5 B) 24 = 2 6 C) 27 = 3 3 D) 35 = 3 5 1. 3. Yukarıdaki asal çarpan ağacına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Asal çarpanları 2 ve 3 tür. B) 6 adet pozitif tamsayı böleni vardır. C) Tüm bölenlerinin toplamı 28 dir. D) 2 2.3

Detaylı

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1 Açık Uçlu Sorular Denemes - 9 9 9 9 fades 'ün kaçıncı kuvvet ne eş tt r? 0 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır? 5 Al kalemler n üçer üçer veya beşer beşer saydığında her sefer nde kalem

Detaylı

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. TEMEL MTEMTİK. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ir satranç tahtasındaki 6 kareye den 6 e kadar olan doğal sayılar yazılıyor.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir.

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir. Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Rasyonel Sayılarla İşlemler Özet bilgi alanları... RASYONEL SAYILARLA ÇOK ADIMLI İŞLEMLER Çok adımlı işlemlerde şu sıra takip edilir : Parantez içindeki

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

8.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 8.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN EBOB

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN EBOB EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN 1 ve 18 in bölenlerini bulalım ve ortak olanlarını inceleyelim. 1 nin bölenleri: 1,,,4,6,1 18 in bölenleri: 1,,,6,9,18 Aşağıdaki sayı ikililerinin en büyük ortak bölenini ebob bulunuz.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

EBOB- EKOK. 4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB u kaçtır? 1) 24 ve 32 sayılarının EBOB u kaçtır? A)10 B)5 C)2 D)1 A)4 B)8 C)12 D)16

EBOB- EKOK. 4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB u kaçtır? 1) 24 ve 32 sayılarının EBOB u kaçtır? A)10 B)5 C)2 D)1 A)4 B)8 C)12 D)16 1) 24 ve 32 sayılarının EBOB u kaçtır? A)4 B)8 C)12 D)16 4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB u kaçtır? A)10 B)5 C)2 D)1 2) 18 ve 24 sayılarının EKOK u kaçtır? A)6 B)48 C)72 D)96 5) Ebob(8,12)+Ekok(8,12)=?

Detaylı

LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 1 İÇERDİĞİ KONULAR DENEME 1

LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 1 İÇERDİĞİ KONULAR DENEME 1 LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 1 İÇERDİĞİ KONULAR 1. ÇARPANLAR VE KATLAR 2. ÜSLÜ İFADELER 3. KAREKÖKLÜ İFADELER 4. BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI ADI SOYADI ALDIĞI NOT DENEME 1 C1CELL 8. SINIF LGS MATEMATİK

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı