11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ

2 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork; k x τ 0 + r r x k τ r 4 k x 4 bulunur. anıt A dır. sin7 k x 4 0, 6 x 4 k Buna göre, yaylardaki uzama miktarlarının büyüklük ilişkisi; sin7 7 x 4. 1 x > x 1 x > x 4 şeklinde 4. Birim karelerin bir kenar uzunluğunu alarak 1,, kuvvetlerinin noktasına göre torklarını alalım. 0 τ 1 τ M G N τ noktasına göre tork alınırsa; τ τ τ > τ 1 > τ büyüklük ilişkisi vardır. 4 sin0 G G 4 4 G bulunur. +

3 R VE DENGE ip Şekil I x x ip 0 N 1 Şekil II x cos7. sin , x cos5 0, anıt A dır. 5 Buna göre, iplerdeki gerilme kuvvetleri > > şeklinde sıralanır. anıt E dir. 6. sin7 0 N Bir sistem dengede ise da sağa doğru olan kuvvetler sola doğru olan kuvvetlere eşittir. Buradan; 1 8. N sin90 sin 14 N 06, N 5 noktasına göre tork alınırsa; ip 14 5 N sin7 1 N N bulunur N anıt C dir.

4 4 Ünite 1 uvvet ve Hareket 9. Uzun çubuğun tepki kuvvetine N diyelim N in olduğu yere göre tork alırsak N 11. Aynı zamanda N olacaktır. Şekil I N Şekil II Şekil II de destek noktasına göre tork alalım; 4 + N bulunur yüzeyinin küreye tepkisi, yüzeyinin küreye tepkisi aşağıda şekil üzerinde gösterilmiştir. nin düşey bileşeni ye eşit olup sabittir. sinq yazabiliriz. ağırlıklı cismi tutan iplerdeki gerilme kuvvetleri de dir. Bu kuvvetinin düşey bileşeni,, M cisimlerinin ağırlıklarına eşittir. G sina G sina G M sina Buna göre G > G > G M M anıt E dir. 1. Şekil I deki çubuğun ağırlık merkezi destek noktasıdır. G 5 Şekil I q yüzeyi ok yönünde döndürüldükçe q açısı artar. Bu durumda sinq artacağı için azalmalıdır. nin bileşeni ya eşittir. cosq q açısı arttıkça cosq azalır. Ayrıca de azaldığına göre azalmalıdır. q Şekil II 7 G Şekil II deki dönme noktasına göre tork alınırsa; G cos7 5 cos7 G 5 G 5

5 R VE DENGE 5 est 'nin Çözümleri. 1. yüzeyinin tepki kuvveti N, yüzeyinin tepki kuvveti N şekildeki gibidir. N N G 10 N A noktasına göre tork alınırsa; 1 G 1 G 10 N bulunur. A G N ami teoremini uygularsak; N G sin90 sin N N 0 N 4. A 5 f s 4 17 A alnız kuvvetinin A noktasına göre torku; τ dir. üm kuvvetlerin A noktasına göre toplam torku; R R R x x 6 x x bulunur. anıt E dir. sin14 sin 17 06, 08, 4 A cisminin dengede kalması için ip gerilmesi, f s sürtünme kuvvetine eşit olmalıdır. f s 4 anıt A dır.

6 6 Ünite 1 uvvet ve Hareket 5. Desteğin sol tarafındaki 4 parçanın ağırlığı 0 N olup şekildeki gibi gösterebiliriz. 7. duvarının tepkisi 1, kuvvetinin bileşenine eşittir. 1 cos7 1 0 N N 10 N N M alev Alev destekten n bölme uzağa geldiği zaman, kalasın bir süre için dengede kaldığını varsayarak destek noktasına göre tork alalım n n n 0 n 0 4 < n < 5 olduğu için alev arasına geldiği zaman kalas bir süre için konuma gelir N G 10 N duvarının tepkisi ile düşey ağırlığın toplamını kuvvetinin düşey bileşeni dengeler., duvarının tepkisi olmak üzere; + G sin ,6 Buradan; N bulunur. 16 anıt E dir. 6. G Çubuğun ağırlık merkezi olan noktasına göre tork alırsak ve kuvvetlerinin oranını buluruz anıt A dır. 8. Sistem dengede olduğuna göre + olmalıdır. ani en büyüktür. Ayrıca ağırlık merkezine göre tork alınırsa; 1 bulunur. Buna göre, > > büyüklük ilişkisi vardır. yer

7 R VE DENGE cos5 5 0,6 1 sin90 sin , anıt A dır. 1 anıt E dir Bir cisim dengede ise cisme etki eden kuvvetlerin bileşenlerinin vektörel toplamı sıfır olmalıdır. cos45 Bu durumda > Ağırlık merkezine göre tork alalım; sin45 Bu durumda > cos45 sin45 olduğundan, Aynı ip üzerinde oldukları için olmalıdır. ve ip gerilme kuvvetlerinin bileşkesi tam ortadan alınır. ağırlık merkezine göre tork alalım. 1 Buna göre, > büyüklük ilişkisi yazılır. anıt A dır.

8 8 Ünite 1 uvvet ve Hareket est 'ün Çözümleri 1.. dönme noktasına göre tork alınırsa; düşey İp gerilmelerine diyelim. kuvvetlerinin bileşkesi şekildeki dir. nin olduğu noktaya göre tork alalım. Buradan; 7 4 anıt E dir M ağırlıklı küre ipinin sağ tarafında iken ipi, küre ipinin sol tarafına geçince ipi dengeyi sağlayacağı için M ipi kesilirse denge bozulmaz. anıt C dir.. nin ve düşey bileşenleri şekildeki gibi olsun. τ τ 1 0 τ + τ 5 τ 1 Buna göre, τ 1, τ, τ torklarının büyüklük sıralaması τ > τ > τ 1 anıt C dir. Z M A İlk durumda türdeş çubuğun tüm ağırlığını ip gerilmesi taşırken ve gerilmeleri sıfırdır. Çubuğun Z kısmı kesilip atılırsa; ağırlık merkezi ipinin bağlı olduğu noktaya kayacağından artar, ve sıfır

9 R VE DENGE düşey a Düşey denge koşulundan; +... (1) yazabiliriz. ipinin bağlı olduğu noktaya göre tork alırsak;... () () nolu denklem (1) nolu denklemde yerine yazılırsa; 4 bulunur. a 7 4 N ip gerilmesi ve levhanın ağırlığı aynı doğrultudadır. Ağırlık merkezinin dönme noktasına uzaklığı 1 br, ninki de br dir. Buna göre, dönme noktasına göre tork alırsak; N bulunur. noktasındaki ağırlıklı araba noktasına götürülürse çubuğun ağırlığı ile dengelenir. Bu durumda ʹ 0 ve ʹ1 olacağından ve azalır N 4 destek 1, noktalarının üzerinde bulunduğu düşey doğrultuya göre tork alırsak, desteğin tepkisi; N 6 N 4 bulunur. 4 ve gerilmelerinin bulunduğu iplerin düzgün türdeş altıgen levhanın ağırlık merkezine uzaklıkları sırasıyla birim ve 1 birimdir. Ağırlık merkezine göre tork alınırsa; bulunur. G

10 10 Ünite 1 uvvet ve Hareket ürdeş çubuk dengede olduğuna göre, bir yöndeki kuvvetler aksi yöndeki kuvvetlere eşittir. Bunu doğrultu için kullanırsak; cos5 Aynı çubuk üç farklı şekilde dengede kaldığına göre 1,, ağırlıklarının torku eşittir. 1 sin60 sin0 Bu durumda ağırlıkların büyüklük ilişkisi; 0,6... (1) 5 yazabiliriz. Ağırlık merkezine göre tork alınırsa; sin () 5 > 1 > (1) ve () denklemlerini taraf tarafa bölelim. 1 4 bulunur. anıt E dir.

11 R VE DENGE 11 est 4'ün Çözümleri. 1. M N G G 0 1 Şekil I Şekil II Şekil I incelenirse; 1 Şekil II incelenirse; Buna göre 1 olarak bulunur. anıt E dir. Alttaki çubuğun ağırlık merkezi desteğinden 1 birim, den birim uzaktadır. Buna göre, çubuğun ağırlığının G kadarını desteği, G kadarını da desteği dengeler. Üstteki çubuğun dönebilmesi için G kadar kuvvete ihtiyaç vardır. Bu anda üstteki çubuktan dolayı desteğine düşen kuvvet 6G, desteğine düşen kuvvet sıfırdır. Bu durumda, G + 0 G+ 6G 7 bulunur. anıt A dır G 5 dönme noktasına göre tork alınırsa; G sin5 + 4 sin5 4 G 0, ,8 4 1,6 G 0,8 G 1 anıt E dir. 4. in düşey bileşeni ağırlığına eşit olup sabittir. Bu durumda ip dan ye getirilirken düşey bileşenin değişmemesi a için azalmalıdır., ağırlığını dengelediği için değişmez. in bileşeni gerilmesine eşittir. İp dan ye getirilince in bileşeni sıfır olacağından azalmış anıt C dir.

12 1 Ünite 1 uvvet ve Hareket R ip ip 0 Denge şartına göre; nin bileşeni ye, düşey bileşeni de nin yarısına eşit cos0 sin0 Bu durumda, > anıt A dır. R 0 4G Şekil II Şekil I 4G Çubuğun ağırlığına 4G diyelim. nin ağırlık merkezine uzaklığı 1 birim, nin de birim olduğu için; G G Benzer düşünceyi Şekil II de uygularsak, G zeminin tepkisi de G Bu durumda > 8. k 4k k 1 k k k 6. düşey ip 7 5 cos7 Dönme noktasına göre tork alınırsa; 1 cos7 0,8 1 Dönme noktasına göre tork alınırsa, 1 eşitliği yazılır. ani ise 1 Buna göre yayların uzama miktarları; k x 1 x 1 k k x x k 4 4k x x k 5 8 olarak bulunur. ayların uzama miktarlarının büyüklük ilişkisi x x < x 1

13 R VE DENGE G G 10 A 1 ürdeş çubuğun ağırlığını bulmak için noktasına göre tork alınır. + G 1 ip gerilmesini bulmak için ʹ noktasına göre tork alınır anıt C dir. 1 kuvvetinin bileşenine dersek, kuvvetlerin A noktasına göre τ 1, τ, τ torkları; τ 1 τ 1 τ olarak bulunur. Buna göre, τ 1 τ > τ anıt C dir. 10. G G G G G alınırsa G 1. şekilde desteğe göre tork alınırsa; şekilde desteğe göre tork alınırsa; olarak bulunur. Buna göre ve ip gerilmeleri arasında 7 ilişkisi vardır. 1 noktasına göre moment alalım. 1, 5 1, + 5, bulunur. 6 Cevap B dir.

14 14 Ünite 1 uvvet ve Hareket a a a Şekildeki verilen düzeneğin dengede olması için; cos0 1 olmalıdır. Bu nedenle; > Her durumda ipteki gerilme kuvvetinin dönme noktasına uzaklığı, ağırlık merkezinin dönme noktasına uzaklığının katı olduğu için; ağırlığının asıldığı noktaya göre tork alınırsa; sin0 1 Buna göre ip gerilme kuvvetleri arasında; > büyüklük ilişkisi vardır. 14. M m 4 kg 4 kg 4000 gram cm Musluk açıldıktan t dakika sonra dengenin bozulmaya başladığını varsayalım t 16 t dakika 5 Buna göre, musluk açıldıktan sonra -4 dakika arasında denge bozulmaya başlar. anıt C dir.

15 R VE DENGE 15 est 5'in Çözümleri A B 0 N 0 N 40 N ağırlıklı cisim hareket ederken ağırlığının ve kuvvetinin B noktasına göre döndürme etkileri eşit olacaktır. Cisim ok yönünde giderken döndürme etkisi artacağından nin de döndürme etkisi artacak yani artacaktır. Sistem dengede olduğuna göre; Çubukların ağırlıklarının bileşkesi nin uygulama noktasında olduğu için 40 N ve 0 anıt A dır. + dir. Cisim ok yönünde giderken değişmeyip arttığı için de artmalıdır.. 15G Çubuğun ağırlığı 15G olsun. İlk durumda 5G ve 10G Ayrıca çubuğun ağırlık merkezinin nın bir birim sağında olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ip noktasına kaydırıldığında, çubuğun ağırlık merkezi birinci ipten 1 birim, ikinci ipten 4 birim uzakta Bu durumda G ve 1 G Buna göre artarken, azalır anıt E dir.. Dengede olan ağır- lıklı çubuğa uygulanan kuvvetlerin noktasına göre torku alınırsa; τ 1 alalım. kuvvetini ve düşey bileşenlerine ayırıp, kuvvetlerin noktasına göre bileşke torkunu alırsak; τ anıt C dir. anıt A dır.

16 16 Ünite 1 uvvet ve Hareket G Şekil I ipine göre çubuğu için tork alırsak; G Şekil II Şekil I de çubuğu sağa çeken bir kuvvet olmadığı için 0 dır. ürdeş çubuğun ağırlığı ve gerilme kuvvetlerinin tam ortasında olduğu için tür. İp, Şekil II deki gibi dan ye kaydırıldığı zaman ʹ cosa ani gerilme kuvveti değişmezken gerilme kuvveti artar. Ayrıca son durumda çubuğu sağa çeken kuvvet arttığı için de artmalıdır. ipine göre çubuğu için tork alırsak; ipine göre çubuğu için tork alırsak; 1 9 bulunur. Buna göre; Z 4 Çubuğun N kısmı kesilip Z üzerine yapıştırılınca oluşan yeni şeklin ağırlık merkezi Z arasında ve Z ye daha yakındır. İp gerilme kuvvetlerinin değişmemesi için ağırlık merkezi iplere eşit mesafede olmalıdır. Buna göre ipi arasından asılmalıdır. anıt A dır.

17 R VE DENGE Düşey duvar sürtünmesiz olduğundan düşeyde dengenin sağlanması için 1 kuvveti, kalas ve m kütlesinin ağırlıkları toplamına eşit olmalıdır. Bu nedenle 1 değişmez. düşey 11. I II m Sistem dengede olduğu için yukarı doğru kuvvetler aşağı doğru kuvvetlere eşit olmalıdır. + 1 m kütleli cisim yükseldikçe noktasına göre torku artar. Dengeyi sağlayan kuvvetinin de noktasına göre torku artmalıdır. ani artar. ucuna bağlı ip I konumundan II konumuna getirildiğinde ipi ağırlık merkezine yaklaştığı için gerilmesi artar, azalır. 1. a Sistem dengede olduğuna göre, sağa doğru kuvvetler sola doğru kuvvetlere eşit olmalıdır. Buna göre; 10. ve çubukları için ayrı ayrı noktasına göre tork alalım. G x 1 cosa ifadesinde ve a bilindiğinden bulunabilir. noktasına göre tork alınırsa; G y 4 Gx Gy 4 5 G G sina 7 ifadesinde ve a bilindiği için bulunabilir. noktasına göre tork alınırsa; Gx Gy 1 sina 5 ifadesinde ve a bilindiği için bulunabilir. anıt A dır.

18 18 Ünite 1 uvvet ve Hareket 1. noktasına göre tork alınırsa; + bulunur. 14. tuğlası tuğlasının üstüne konulursa ya da tuğlasının üstüne iki tuğla daha konulursa sistemin ağırlık merkezi desteğin düşey doğrultusunda olacağından, denge sağlanır. anıt A dır.

19 R VE DENGE 19 est 6'nın Çözümleri N 0 58 N N Şekildeki kuvvetlerin çubuğa dik bileşenlerini bularak noktasına göre tork alalım. noktasına göre tork alırsak; 1 6 N 5 6 N 1 5 noktasına göre tork alırsak; sin0 + sin sin5 0,5 +,4 58 1,6 N bulunur. N Sistem dengede olduğu- na göre dönme noktasına göre bileşke tork sıfır olmalıdır. Şekildeki kırmızı boyalı karelerin ağırlık merkezi noktasında olduğu için tork oluşturmazlar. Bu durumda kuvveti ve ağırlığının noktasına göre torkları eşit olmalıdır. 1, Bütün sistemi aşağıya çeken dış kuvvet ağırlığıdır. 5 gerilme kuvveti tek başına bu ağırlığı dengeliyor. Diğer kuvvetler ile ve ile 4 ise bu ağırlığı paylaşıyor. Buna göre 5 gerilme kuvveti en büyüktür. anıt E dir.

20 0 Ünite 1 uvvet ve Hareket x 1 x 60 0 N Her durumda yayın uyguladığı kuvvetin dönme noktasına dik 60 x uzaklığı, ağırlığın denge noktasına dik uzaklığının katıdır. Bu durumda tork alındığında kuvvetler eşit aylar özdeş olduğundan uzama miktarları da eşit olacaktır. İpteki gerilme kuvvetlerinin bileşkesi noktasındadır. noktasına göre tork alırsak; N anıt C dir. anıt C dir Şekil I Şekil II 6. Denge durumunda yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlere eşit olmalıdır. Şekil I için; Şekil I deki 1 kuvvetini bileşenlerine ayırıp noktasına göre tork alalım. τ 1 d + d τ 1 6d sin0 Şekil II için; Şekil III için; sin0 Buna göre, > 0 0 Şekil I Şekil II 0 0 Şekil III anıt A dır. Şekil II deki kuvvetini bileşenlerine ayırıp noktasına göre tork alalım. τ d + d τ 7d kuvvetinin noktasına göre torku da; τ d τ 6d Buna göre; τ > τ 1 τ

21 R VE DENGE 1 9. Öncelikle gerilme kuvvetini bileşenlerine ayıralım. 11. Z 15 N cos7 7 sin7 7 Desteğe göre tork alınırsa; 15 1 sin7 1 5 N bulunur. atay dengenin sağlanması için; cos7 5 0,8 0 N Cisim Z noktasındayken noktasına göre tork alalım (1) Cisim noktasındayken alalım noktasına göre tork () (1) ve () denklemleri taraf tarafa oranlanırsa; r 10 cm 6 cm 8 cm 4 cm Ayrı ayrı noktasına göre tork alalım. 1. Şekildeki gibi 1 kuvvetini bileşenlerine ayıralım. Şimdi de yönlerine dikkat ederek noktasına göre tork alalım , ,5 Buna göre; R x 1 d 1 + d d R x d + d + d d R x 5d nin noktasına göre torku x ise; R x 5x 1 anıt C dir.

22 Ünite 1 uvvet ve Hareket birim 45 1 birim B A 4 1 birim Şekildeki 1,, kuvvetlerinin noktasına göre torkları; 1 τ 1 1 τ 1 τ bulunur. Buna göre, 1 > Şekildeki A noktasına göre tork alalım B noktasına göre tork alalım Buna göre; 1 anıt A dır.

23 R VE DENGE est 7'nin Çözümleri. A 1. M N R Önce ağırlıklarının bileşkesi bulunur ve olarak şekildeki gibi yerleştirilir. Son durumda yüklerinin bileşkesi MN arası anıt C dir. yuncak araba - arasındayken denge A noktası etrafında bozulur. Bu nedenle oyuncak arabanın ve noktasında bulunduğu durumlar için A noktasına göre tork alalım. Arabanın ağırlığı ʹ olarak verilmiştir. Araba da iken henüz denge bozulmamıştır. Bu yüzden; 1 ʹ 1 > ʹ ani oyuncak arabanın ağırlığı den küçüktür. Araba ye gelmeden denge bozulmuştur. Bu nedenle, 1 < ʹ < ʹ ani oyuncak arabanın ağırlığı den büyüktür.. r Moment uvvet x Dik uzaklık bağıntısını kullanarak her bir kuvvetin noktasına göre momentlerini (torklarını) bulalım. M r M r M Z r Buna göre, momentler arasındaki ilişki; M M Z < M r Z anıt C dir. 4. ( ) ( + ) f r r r Döndürme yönlerine dikkat ederek kuvvetlerin noktasına göre torklarını alıp toplayalım. R x f r + f r f r R x f r Bileşke tork pozitif çıktığı için levha (+) yönde döner. f f

24 4 Ünite 1 uvvet ve Hareket alasa uygulanan kuvvetler şekilde gösterilmiştir. Desteğe göre tork alınırsa, el kantarının gösterdiği değeri;,, 1 N Desteğe göre tork alırsak; G 10 N 4 + G G 10 1 G N bulunur. anıt E dir N Üç kuvvetin kesiştiği nokta için ami teoremini uygulayarak tellerdeki gerilme kuvvetlerini bulabiliriz. 10 sin14 sin 17 sin sin7 sin 5 1 Buradan 6 N ve 8 N bulunur. Halkalar ancak 7 N luk kuvvete dayanıklı olduğu için önce halkası kopar. halkası koptuktan sonra halkasına düşen yük artar. Bu yüzden sonra da halkası kopar. 8. mg mg mg Serbest bırakıldığı anda çubuğa şekildeki kuvvetler döndürme etkisi uygular. Bu kuvvetlerin noktasına göre döndürme etkileri eşit ve zıt yönlüdür. Bu nedenle çubuk bırakıldığı gibi dengede kalır. anıt C dir.

25 R VE DENGE çubuk M Şekil I 16 N Alev noktasına geldiğinde, destek noktasına göre sağ tarafın torku sol taraftan daha fazladır. Alev noktasına geldiğinde, destek noktasına göre sol tarafın torku sağ taraftan daha fazladır ve kalas sol tarafa döner. dönme noktasına göre tork alınırsa; N bulunur. anıt C dir. M G 6G Şekil II Buna göre alev - arasında bir noktada iken kalas dengeye gelir. 1. çubuk M N G destek Şekil I 10. ( II ) M N x 6 x ( I ) 1x G destek Şekil II 5 Şekil I de desteğe göre tork alınırsa; 1 1 N 5 7 G 6 G Sistem dengede olduğuna göre; 1x olmalıdır. 1 cos5 1 0,6 7, N bulunur. Şekil II de desteği noktasının x kadar sağına koyalım ve desteğe göre tork alalım. G x (6 x) x (6 x) x 1,5 birim ani destek ile nin orta noktasına konmalıdır.

26 6 Ünite 1 uvvet ve Hareket düşey a 1 basamak a a 1 ve kuvvetlerinin doğrultusu dönme noktasından geçtiğine göre döndürme etkileri yoktur. alnız kuvveti tekeri basamağa çıkarabilir ,, kuvvetlerinin her biri tek başına cismi dengede tutabiliyorsa kuvvetlerin noktasına göre torkları birbirine eşittir. 14. M τ 1 τ τ d (+) 1 a a a Döndürme yönlerine dikkat ederek kuvvetlerin noktasına göre torklarını alarak toplayalım. R x d + d d d d ( ) 1 Bu durumda, < 1 anıt C dir. R x d Bileşke tork negatif çıktığı için çubuk ( ) yönde döner. 15. d d d 17. M N d düşey noktasına göre tork alınırsa; 5 d d + d 7 d Özdeş cisimlerin herbirinin ağırlığı olsun. Sistemi sola döndürmeye çalışan; döndürme etkisi vardır. Sağa doğru döndürmeye çalışan 1 döndürme etkisi vardır. Çubuğun dengede durabilmesi için sağa doğru lik daha döndürme etkisi gereklidir. Bu nedenle ve noktalarına birer tane daha cisim asılmalıdır. anıt A dır.

27 R VE DENGE M N A k G G A noktasına göre tork alarak ve cisimlerinin kütleleri arasındaki ilişkiyi bulabilirz. N N M G G 4... (1) cismi noktasına kaydırıldığında yukarıdaki eşitliğin sol tarafı yarıya iner. Bu eşitliğin sağ tarafının da yarıya inmesi için cisminin N noktasına kaydırılması gerekir. I. öncül doğrudur. Çubuk üzerine etki eden bütün kuvvetler şekildeki gibi gösterilir. Sistem dengede olduğuna göre kuvvetlerin bir yöndeki döndürme etkisi aksi yöndeki döndürme etkisine eşittir. cisminin kütlesini yarıya indirmek de (1) eşitliğinin sağ tarafını yarıya indirir. II. öncül de doğrudur. Askı noktasının M ya da N noktasına getirilmesi dengenin sola doğru kaymasını sağlar. III. ve IV. öncüller yanlıştır. anıt A dır. M noktasına göre tork alırsak; N bulunur. anıt C dir ürdeş ve özdeş tuğlaların ağırlğına diyelim. uğlaların ortak ağırlık merkezi şekildeki gibi noktasındadır. 1 ve kuvvetlerinin noktasına göre torkunu alırsak; anıt E dir. Doğrultusu dönme noktasından geçen kuvvet döndürme etkisi oluşturmaz. Şekildeki kuvvetinin doğrultusu dönme noktasından geçmektedir. Bu yüzden kuvvetini kaldırmak levhanın dengesini bozmaz.

28 8 Ünite 1 uvvet ve Hareket. 4. ipi A ipi Z Bir cisim dengede ise, cisim üzerine etki eden kuvvetlerin vektörel toplamı sıfırdır. Başka bir ifadeyle, sağa doğru kuvvetler sola doğru kuvvetlere, aşağı doğru kuvvetler yukarı doğru kuvvetlere eşittir. Bu durumda, I. öncül yanlış, II ve III. öncüller doğrudur. Bilye ok yönünde hareket ederken A noktasına göre döndürme etkisi artar. Bu döndürme etkisini dengelemek için ipindeki gerilme kuvveti de artacaktır. Düşey denge şartı yazılırsa; + G bilye + G çubuk Bu ifadeye göre, artarsa, da artar. anıt E dir. 5. Özdeş her bir cismin ağırlığına G diyelim. M N R. Şekil I de noktasına göre tork alınırsa; m 1 m m m eşitliği bulunur. Şekil I G G Bu ağırlıkların noktasına göre torkunu alırsak, 7G < 8G olduğu görülür. Dengenin sağlanması için sol tarafta G kadar artış gerekir. M deki cismi ye kaydırma bu artışı gerçekleştirir. 4G 6. su Şekil II Şekil II de denge bozulmadığına göre Z olmalıdır.buna göre; V d su g V d su g V V Bu durumda cisimlerin kütleleri oranı hacimleri oranına eşittir. Bu nedenle özkütleleri de eşit olmalıdır. anıt A dır. Dengede olan düzenekte noktasına göre tork alınırsa; m m + m Z eşitliği yazılır. Buna göre in kütlesi Z ninkinden kesinlikle büyük olmalıdır. Ancak ile ve ile Z nin kütleleri karşılaştırılamaz.

29 R VE DENGE M N Z mg mg mg m, m, m Z kütleli,, Z cisimleri ile dengede olan çubuğun destek noktasına göre torku alınırsa; m + m m Z eşitliği yazılır. cisminin kütlesinin sıfır olduğunu varsayalım. m m Z m olarak bulunur. Buna göre m oranı kesinlikle Z den daha küçük olmalıdır. anıt A dır. Çubuğun kütlesi ile m kütleli cismin kütle merkezi şekildeki N noktasındadır. mg M 4mg N mg Böylece N noktasındaki mg ile m kütleli cismin ağırlığının bileşkesi ikisinin tam ortasında noktasında Çubuk bileşke kuvvetin olduğu noktasından asılırsa dengede kalır. anıt C dir. 8. Cisimlerin noktasına göre torku alınırsa, cisminin kütlesi; m m m m olarak bulunur. m M N R ip m x ip Z m Çubuğun asılma noktası M ye kaydırıldığında, dengenin bozulmaması için m kütleli Z cisminin M noktasından x kadar uzağa asıldığını varsayarsak; m x 4 9 m 1 + x m birim bulunur. Buna göre Z cismi M noktasının 4 9 birim uzağında ile R nin arasına asılmalıdır. 0. su Önce şekildeki gibi çubuğa etki eden bütün kuvvetleri gösterelim. Şimdi de noktasına göre tork alalım. 4 bulunur. ip

30 0 Ünite 1 uvvet ve Hareket 1.. duvar M 7 yer Sistem dengede olduğuna göre ve kuvvetlerinin M noktasına göre döndürme etkileri eşit olmalıdır. Şekildeki sistemin dengede olabilmesi için m m olmalıdır. Şekildeki M noktasına göre tork alırsak; 1 sin7 1 5 bulunur. 6 anıt E dir. x tane. M tavan ve nin yerleri şekildeki gibi değiştirilirse, denge durumu aşağıdaki gibi yazılabilir. x m g 1 m g x m m x 4 Bu durumda nin altına cisim daha asılmalıdır. anıt C dir. A 4. ipi d duvar m g m g Çubuğa etki eden bütün kuvvetleri şekildeki gibi gösterebiliriz. İplerdeki gerilme kuvvetlerinin bileşkesi A noktasındadır. ve cisimlerinin A noktasına göre döndürme etkileri eşit olacaktır. Bu nedenle A noktasına göre tork alalım. m g 0,5 m g,5 m m 5 bulunur. yer () 7 ipi d Şekildeki ʹ kalasına etki eden, kuvvetlerinin noktasına göre döndürme etkileri birbirine eşit olmalıdır. Buradan; d cos7 d bulunur. anıt A dır.

31 R VE DENGE 1 5. m 7. v m 4v N N Adamın kütlesi m, sürati v, çocuğun kütlesi m, sürati 4v dir. Bu nedenle çocuk desteğine daha hızlı bir şekilde yaklaşır. Bu durumda desteğinin N tepki kuvveti artar. nın N tepki kuvveti azalır. anıt C dir. Çubuk dengede olduğuna göre ile kuvvetlerinin noktasına göre torkları eşit ve zıt yöndedir. nın noktasına göre torkunun büyüklüğü x ise nin de noktasına göre torkunun büyüklüğü x anıt E dir. 6. M M 1 Şekil I Şekil II Şekil I de nin karşısındaki açı dar açıdır. Bu nedenle, ve den büyüktür. ve karşısındaki açılar eşit olduğu için dir. Şekil II de nin karşısındaki açı dar açı olduğu için en büyük olmalıdır. Bunun için hem, hem de azalmalıdır. anıt A dır.

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü İçindekiler TORK VE DENGE TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Torka Sebep Olan ve Olmayan Kuvvetler Tork Bulurken İzlenen Yöntemler Çubuğa Uygulanan Kuvvet Dik Değilse 1) Kuvveti bileşenlerine ayırma

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Kuvvet, Tork ve Denge

Kuvvet, Tork ve Denge 2 Kuvvet, ork ve Denge Doğadaki temel kuvvetler Beyzbol topu ve sopası arasındaki etki ve tepki kuvvetlerini gösterelim. Kütle çekim kuvveti Elektromanyetik kuvvet Zayıf nükleer kuvvet üçlü (yeğin) nükleer

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta ÇÖZÜMLÜ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI Örnek 1: 4br 2br F 1 =3N F 2 =2N F 3 =4N F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta 3 + 2 + 4 9 Örnek 2 : Moment alırken

Detaylı

KUVVET, MOMENT ve DENGE

KUVVET, MOMENT ve DENGE 2.1. Kuvvet 2.1.1. Kuvvet ve cisimlere etkileri Kuvvetler vektörel büyüklüklerdir. Kuvvet vektörünün; uygulama noktası, kuvvetin cisme etkidiği nokta; doğrultu ve yönü, kuvvetin doğrultu ve yönü; modülüyse

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir.

Örnek olarak kapı kolunun döndürülmesi, direksiyonun çevrilmesi, tornavidanın döndürülmesi verilebilir. MMEN Bir kuvvetin döndürücü etkisine o kuvvetin momenti denir. Bir kuvvetin momenti, kuvvetin büyüklüğü ile kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment vektörel bir büyüklüktür.

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BNSI 1. ÜNİTE: UVVET VE HEET 1. onu VETÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 1. 1,2 = 2 2 bulunur. Şimdi de ile (2) numaralı denklemi toplaalım. : 0 +2 + : 1 1 + : 1 +1 O hâlde

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir.

TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir. Bölüm - ork, kuvvetin büyüklüğüne ve önme eksenine olan ik uzaklığına bağlı etkiye tork enir. = uvvet r. τ = D= Uzaklık cismin τ = N. m. τ = ork α ι =. ι =.sinα. N cm O noktası etrafına önebilen çubuğun

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BANKASI 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAEKET 1. Konu VEKTÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 3. 4 N 1. 1,2 = 2 3 2 3 120 4 N 4 N 6 N 4 N Şekil I Şekil II A Şekil I Şekil II A 3 Değeri

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri. 4. Uç uca ekleme yöntemiyle K + L + M + N vektörlerini toplayalım. I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri. 4. Uç uca ekleme yöntemiyle K + L + M + N vektörlerini toplayalım. I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 1. 4. Uç uca ekleme yöntemiyle + + + vektörlerini toplayalım. I. grubun oyunu kazanabilmesi için kuvvetinin den büyük olması gerekir. A seçeneğinde her iki grubun

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir.

MOMENT. Momentin büyüklüğü, uygulanan kuvvet ile, kuvvetin sabit nokta ya da eksene olan dik uzaklığının çarpımına eşittir. MOMENT İki noktası ya da en az bir noktası sabit olan cisimlere uygulanan kuvvet cisme sabit bir nokta veya eksen etrafında dönme hareketi yaptırır. Kapı ve pencereleri açıp kapanması, musluğu açıp kapatmak,

Detaylı

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Fiz 1011 - Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi Açısal Yerdeğiştirme, Hız ve İvme Dönme Kinematiği: Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi Açısal ve Doğrusal Nicelikler Dönme Enerjisi Eylemsizlik

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ

KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ VEKTÖRLER KUVVET KAVRAMI MOMENT KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ BASİT MAKİNELER -1- VEKTÖRLER -2- Fizik te büyüklükleri ifade ederken sadece sayı ile ifade etmek yetmeye bilir örneğin aşağıdaki büyüklükleri ifade

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 9. Konu AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 9. Konu AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF NU ANATII 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 9. onu AĞIRI EREZİ - ÜTE EREZİ ETİNİ VE TEST ÇÖZÜERİ 2 9 Ağırlık erkezi - ütle erkezi Etkinlik 1 in Çözümü Ağırlık erkezini Belirleme Düzgün yapılı topu şekildeki

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş 2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş Kuvvet: Şiddet (P), doğrultu (θ) ve uygulama noktası (A) ile karakterize edilen ve bir cismin diğerine uyguladığı itme veya çekme olarak tanımlanabilir. Bu parametrelerden

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Öğrencinin: Adı Soyadı : Ekrem Selçuk OYMAK Numarası : 1215 Sınıfı : 10 Fen A Öğretmenin: Adı Soyadı : Fahrettin KALE Konu : KÜTLE

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ Soru 1 - Bir tekerlek, 3.5 rad/ s ' lik sabit bir açısal ivmeyle dönüyor. t=0'da tekerleğin açısal hızı rad/s ise, (a) saniyede

Detaylı

3. KUVVET SİSTEMLERİ

3. KUVVET SİSTEMLERİ 3. KUVVET SİSTEMLERİ F F W P P 3.1 KUVVET KAVRAMI VE ETKİLERİ Kuvvet, bir cisme etki eden yapısal yüklerdir. Kuvvet Şiddeti, yönü ve uygulama noktası olan vektörel bir büyüklüktür. Bir cismin üzerine uygulanan

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANLATIMLI 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 1. onu VETÖRLER ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ 1 Vektörler 1. Ünite 1. onu (Vektörler). F = A nın Çözümleri F 4 = 6 N 1. = F F 4 = F 60 60 0 5 60 0 0 F = F =

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 7 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 7 Kasım 1999 Saat: 21.50 Problem 7.1 (Ohanian, sayfa 271, problem 55) Bu problem boyunca roket

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

KUVVET SORULAR. Şekil-II 1.) 3.)

KUVVET SORULAR. Şekil-II 1.) 3.) UET SRULAR 1.) 3.) X Y Z X, Y ve Z noktasal cisimlerine ata düzlemde etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. Bu cisimlere etkien net kuvvetlerin büüklükleri F X, F ve F z dir. Noktasal parçacığı sürtünmesiz

Detaylı

KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ

KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ Rijit Cisim Dengesi KUVVETLER VEKTÖRDÜR BU YÜZDEN CEBİRSEL VEKTÖR TEKNİKLERİ KULLANMALIYIZ KUVVET SİSTEMİ 2 B KUVVET SİSTEMLERİ Detaylar 1- KO-LİNEER 2- BİR NOKTADA BULUŞAN (KONKÜRENT) 3- PARALEL 4- GENEL

Detaylı

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA)

STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) STATİK KUVVET ANALİZİ (2.HAFTA) Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin hesaplanması statik hesaplamalarla yapılır.

Detaylı

Vektörler. Skaler büyüklükler. Vektörlerin 2 ve 3 boyutta gösterimi. Vektörel büyüklükler. 1. Şekil I de A vektörü gösterilmiştir.

Vektörler. Skaler büyüklükler. Vektörlerin 2 ve 3 boyutta gösterimi. Vektörel büyüklükler. 1. Şekil I de A vektörü gösterilmiştir. 1 Vektörler Skaler büüklükler 1. de A vektörü gösterilmiştir. Özellikler: Sadece büüklüğü (şiddeti) vardır. Negatif olabilir. Skaler fiziksel büüklüklerin birimi vardır. Örnekler: Zaman Kütle Hacim Özkütle

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası Fiz 1011 Ders 5 Hareket Kanunları Newton un Hareket Kanunları Eylemsizlik - Newton un I. Yasası Temel - Newton un II. Yasası Etki-Tepki - Newton un III. Yasası http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ DİNAMİK

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ

STATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar Mühendislik mekaniği: Kuvvet etkisi altındaki cisimlerin denge veya hareket koşullarını inceleyen bilim dalı Genel olarak mühendislik mekaniği Sert (rijit) katı cisimlerin

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise; Deney No : M3 Deneyin Adı : EYLEMSİZLİK MOMENTİ VE AÇISAL İVMELENME Deneyin Amacı : Dönme hareketinde eylemsizlik momentinin ne demek olduğunu ve nelere bağlı olduğunu deneysel olarak gözlemlemek. Teorik

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Rijit Cisim Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 5. Rijit Cisim Dengesi Denge,

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.)

VEKTÖRLER SORULAR 1.) 3.) 4.) 2.) VETÖRER SORUR 1.) 3.) ynı düzlemde bulunan, ve vektörleri için verilen; I. = II. II = II III. = 2 Şekildeki aynı düzlemli vektörlerle tanımlanmış + + = D işleminin sonucunda elde edilen D vektörünün büyüklüğü

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cismin hareketi ve hareketi doğuran sebepler arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde eğik hava masası üzerine kurulmuş Atwood makinesini kullanarak Newton un ikinci

Detaylı

Noktasal Cismin Dengesi

Noktasal Cismin Dengesi Noktasal Cismin Dengesi Bu bölümde; Kuvvetleri bieşenlerine ayırma ve kartezyen vektör şeklinde ifade etme yöntemleri noktasal cismin dengesini içeren problemleri çözmede kullanılacaktır. Bölüm 3 DOÇ.DR.

Detaylı

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4)

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4) YAYLI ve BASİ SARKAÇ 5.DENEY. Amaç: i) Bir spiral yayın yay sabitinin belirlenmesi vee basit harmonik hareket yapan bir cisminn periyodununn incelenmesi. ii) Basit sarkaç kullanılarak yerçekimi ivmesininn

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. HAFTA)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. HAFTA) MEKANİZMA TEKNİĞİ (3. HAFTA) STATİĞİN TEMEL İLKELERİ VE VEKTÖR MATEMATİĞİ Mekanik sistemler üzerindeki kuvvetler denge halindeyse sistem hareket etmeyecektir. Sistemin denge hali için gerekli kuvvetlerin

Detaylı

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ 1 BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ ROTORLARDA STATİK VE DİNAMİKDENGE (BALANS) DENEYİ 1. AMAÇ... 2 2. GİRİŞ... 2 3. TEORİ... 3 4. DENEY TESİSATI... 4 5. DENEYİN YAPILIŞI... 7 6.

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ KÜTLE VE TERAZİ SORULARI Öğretmenin Adı: FAHRETTİN KALE BÖLÜM :FİZİK 1.Soru: 2 gramlık binici sağ kolda 6. bölmede iken x cismi 13 gr la dengeleniyor. Kol uzunluğu

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Hareket Kanunları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Kuvvet Kavramı Newton nun Birinci Yasası ve Eylemsizlik

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Parçacık Dengesi Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3 Parçacık Dengesi Bu bölümde,

Detaylı

Fizik 101: Ders 5 Ajanda

Fizik 101: Ders 5 Ajanda Fizik 101: Ders 5 Ajanda Dinamik Tekrar Serbest parçacık diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler: İpler & Teller (gerilim:tension) Hooke Yasası (yaylar) Tekrar: Newton yasaları Yasa 1:

Detaylı