11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ

2 Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan yukarı yönde 0 ızıyla düşey doğrultuda atılan bir cisim, düzün yaaşlayarak son ızı sıfır oluncaya s s s m m m eri dönen areketleri yapmaktadır. Y rafiği bu areketleri anlatır. II. önerme doğrudur. III. Balon sabit ızla areket ettiğinden imesi sıfırdır. Bu nedenle III. önerme yanlıştır. Yanıt B dir kadar yükselir. Cisim tepe noktasından sonra serbest düşme yapa- s 0 7 m rak eri döner. Gidiş e dönüş tam simetriktir. m 0 Cismin areketinin son s sinde m yol alması için şekildeki ibi yol izlemesi erekir. Şekilden maksimum yüksekliğin 80 m olduğu örülmektedir. Niat Bilin Yayıncılık. cismi 80 m yükseklikten serbest bırakılınca e;.. t 80. t t 4 s sonra arır. Bu durumda cisminin areket süresi s olur. +.. t () 4 m. Balonun ızı yukarıya doğru, cisminin balona öre ızı aşağı doğru dir. Yerdeki özlem- ciye öre cismi yukarı yönde ızı ile atılmış ibi areket eder. e cisimlerinin areketleri şekildeki ibidir. I. cismi atıldıktan sonra balon sabit ızı ile yükselmeye deam eder. Bu nedenle X rafiği balo Belli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cismin t süre sonra ızı, aldığı yol ; t süre sonra ızı, aldığı yol... biçiminde olur. Yandaki şekle dikkat edildiğinde; 4 4 nun areketini anlatır. I. önerme doğrudur. 4

3 ATIŞ HAREETERİ. m m 7. t 0 m 0 0 m t t 6. Sorudaki şekil incelendiğinde, m e m kütleli cisimlerin düzeyinden serbest düşme yaptıkları örülür. m kütleli cisim düzeyinden 0 ızıyla yukarı yönde atılmış olup eriye dönüşte yine aynı den 0 ızıyla eçer. m, m, m kütleli cisimlerin düzeyindeki ızları eşit olduğuna öre e çarpma anındaki ızları da eşittir. Yanıt A dır Niat Bilin Yayıncılık Şekil III Şekil IV Balon ızı ile yükselirken içindeki cisim balona öre serbest bırakılıyor. Bu cisim deki özlemciye öre aşağıdan yukarıya ızı ile düşey atış yapar. Grafik e Şekil III incelendiğinde; cisim düzeyinden düzeyine t sürede çıkmış, den ya yine t sürede inmiştir. dan e ise t sürede armıştır. Bir başka ifadeyle den e t sürede serbest düşme yapmıştır (Şekil IV). Buna öre; düşey Şekil I Şekil II t t 4 t t.. t. t.. 4. Çözüm Yerden 9 yüksekliğindeki noktasından ızıyla atılan cisim da yolunu almıştır.. t... () 9 t... () () numaralı bağıntıdan t yalnız bırakılıp () numaralı bağıntıda ine yazılırsa;

4 4 Ünite uet e Hareket 9 t & Yerden 4 yüksekliğindeki noktasından ızıyla atılan cisim için; 4. t... () 4 t... (4) (4) numaralı bağıntıdan t yi yanlız bırakıp () numaralı bağıntıda ine yazalım. 4 t 4 & II. B noktasındaki ızın büyüklüğü; B + y... () bağıntısı ile Bağıntıdaki y, B noktasındaki düşey ızdır. y. t AB...() olup ile t AB bilindiğinden y Bunu da () numaralı bağıntıda ine yazdığımızda B III. tac bağıntısında biliniyor ancak cismin A dan C ye elme süresi (t AC ) bilinmiyor. Bu nedenle bulunamaz.. Çözüm cismi t sürede, cismi de t sürede e düşer. 4 t t olur. Yanıt B dir Niat Bilin Yayıncılık 0. 0 A 9. A 0 B 0 B 7 7 y. t AB B A noktasından 0 m/s ızla doğrultuda atılan cisim düşeyde, da yolunu alarak B C noktasına düşüyor. t t e 0. t olduğuna öre I. Cisim A noktasından 0 ızı ile atıldığında areket boyunca ız değişmez. 0. t AB bağıntısında ile 0 bilindiğinden t AB bulunabilir. oranından; t tan 7 t. t & t 4 9 s

5 ATIŞ HAREETERİ. 0. m r m r m r 0 7 y 0 m/s Cisim noktasından eçerken ızının em em de düşey bileşeni ardır.. cos ,8 40 m/s y. sin 7 y 0. 0,6 0 m/s Cismin dan ye elmesi için eçen süre; y. t 0 0. t t s Buradan; t 0. t t Niat Bilin Yayıncılık lim m A bağıntısı ile A 4πr olduğundan; m 4rr m 4rr m 4r 4r biçiminde yazabiliriz. Buna öre > > tür. Yanıt B dir. 0 m A B s s ma 4. r r m kütleli cisim A noktasından noktasına 4. saniyede, noktasına da 8. saniyede armıştır. O âlde dan B ye e B den ye arıncaya kadar şer s zaman eçmiştir. Bir başka deyişle, cismin yukarı yöndeki areketi s sürmüştür e 0y 60 m/s dir. Buradan; 0y 0. sin m/s X Y Cisimlerin ulaşabilecekleri limit ız; m lim A bağıntısı ile m X rr Y m rr Yanıt A dır.

6 6 Ünite uet e Hareket. B 6. m m A m 0 6 m kütleli cismin A noktasında saip olduğu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Böylece cisim 0 ızını kazanarak noktasından atış yapar. Ep Ek m m0 0 Enerji bağıntılarının er iki tarafında bulunan m ler sadeleştiği için ızı etkilemez. İlk durumda cisim yüksekliğine konulurken ikinci durumda 4 yüksekliğine konuluyor. İkinci durumda cismin kazanacağı ız; 4 0 olur. Yatayda alınan yol; 0. t ise 0. t Yanıt A dır Niat Bilin Yayıncılık Enerjinin korunumu kanunundan yararlanarak; m m...() m 6 m...( ) () e () denklemleri taraf tarafa oranlanırsa; m m m 6 m 4

7 ATIŞ HAREETERİ 7 Test nin Çözümleri 4. T 0y 0 ma. (I) cisminin da aldığı yol; α 4 0. cos α. t... () (II) cisminin da aldığı yol; 0. cos α. t... () () e () denklemleri oranlanırsa; 4 0 cos a t 0 cos a t t 4 t l l 0 T m 0y ma bağıntısında ma, bilinenleriyle 0y Ayrıca 0 T olduğundan; 0 ( 0) + ( 0y) den değeri 0 Cismin uçuş süresi; 0y tuç 0y e bilinenleriyle uçuş süresi l Cismin da aldığı uzaklığı;. noktasından 0 ızıyla olarak atılan cisim, da birim zamanda eşit yollar alarak, düşeyde ise, yolunu alarak areket eder. Cisim t süresi sonunda noktasına düştüğüne öre. t süresi sonunda II noktasından eçer. Yanıt B dir Niat Bilin Yayıncılık menzil 0. t uç 0 e t uç bilinenleriyle uzaklığı Yanıt E dir. c 0 m/s a 0 m/s a. 0 m/s cisim araba 4a Cismin ızının düşey bileşeni 0 m/s olduğu için cismin uçuş süresi 6 s olur. 6 s içinde araba; araba 0. t +.a.t araba (6) 96 m yol alır. Cisim arabadan atıldığı için arabanın ızının da etkisinde da m yol alır. Cisim düştüğünde arabayla aralarındaki uzaklık; m olur. Yanıt E dir a 4a t... () a t... () () e () denklemleri oranlandığında; 4a t a t 6 t, s

8 8 Ünite uet e Hareket 6. Cismin noktasından noktasına arma süresi; y 0y. t t t s Cismin da aldığı uzaklığı; 0. t 0. 0 m 9. l 0 sin a ma bağıntısında 0, α e ine konulduğunda ma l sin 0 a menzil bağıntısı ile menzil değeri l tuç 0 sin a bağıntısından t uç Yanıt E dir 7. 0 m/s a a 0. Cisim da t sürede mesafesini aldıysa t sürede mesafesini alır. Cisim düşeyde serbest düşme areketi yaptığında t sürede mesafesini alırsa t sürede + 4 mesafesini alır. Yanıt E dir erdienlerin er bir basamağının yüksekliği e eni 0 cm dir. Bu nedenle a dır. t 0. t t. t t s Cismin da aldığı yol; 0. t 0,8 m dir. Bir basamağın enişliği 0, m olduğundan; 0, 8 cisim 4. basamağa çarpar. 0, 8. noktasındaki düşey ız; 0y 0. sin 7 0 m/s olduğundan t 6 s dir. Cisme e yolunu aldıran ız sabit olduğundan; t t 6 Niat Bilin Yayıncılık.. Eğik atılan iki cismin atılış ızları eşit e atılış açılarının toplamı 90 ise menzil uzaklıkları eşittir. Y cisminin menzil uzaklığını bulup ile çarpalım. 0 sin a 40 sin m 0 0 m α t ma t m P S m kütleli cisim t kadar sürede tepe noktasına arırsa buradan e yine t kadar sürede iner. m kütleli cisim ise t sürede, yolunu alarak S ye arır. t t Yanıt A dır

9 ATIŞ HAREETERİ 9. 0y P y ma S y 0 0. y 0 m/s Haan topu e araba noktasında karşılaşmış olsun. Bu durumda t t olur. ( 0 sin 60 ) ma 0...( ) 8 dir. Cisim noktasından S noktasına t sürede elmiş olsun. y t y t t 0 sin t s 0 8. t 0. cos m. t m m/s y ( )...( ) () e () denklemlerinden; 0 y 0 8 y 8 0 S noktasındaki ız; + y Niat Bilin Yayıncılık Yanıt A dır 4. Cisimlerin noktasına aynı anda düşmeleri için aada kalma süreleri eşit olmalıdır. Buradan yola çıkarak; t 80 t & t 4 s t t 4 s dir. cismi s de tepe noktasına çıkmalıdır. nin maksimum yüksekliği; ma t ma () 0 m Taralı alanların eşitliğinden; cos 60

10 0 Ünite uet e Hareket 7. 0 m/s 0 m/s 0 m/s 8. A 0y 0 0 m/s ma y 0 70 m Cismin noktasındaki 0 ızının e düşey bileşenleri;. Yol 0 + y y y 0 y t 0 0 t t m/ s s 0 0. cos 90 m/s 0y 0. sin 0 m/s cisminin aada kalma süresi; 0y 0 t 4 s 0 Buna öre cisim dan ye s de den ye de s de elmiştir. 0. t A t A t A s t 0 m. Yol e noktalarındaki enerjilerin eşitliğinden; m + m m 0 + (0) (0) Niat Bilin Yayıncılık Cismin den A ya elme süresi t A olsun. t t A + t A t A + t A 9 s dir. y. t A y m/s 0 m A ( ) + ( y) A ( 90) + ( 90) A 90 m/ s dir.

11 ATIŞ HAREETERİ Test ün Çözümleri. 0. t t olduğundan, 0 e bilinenleriyle uzaklığı Cismin kütlesi ereksizdir.. 0 m/s y 4 4. A noktasından doğrultuda atılan cisim düşeyde serbest düşme areketi yapar. Cisim A noktasından B noktasına t s de elmişse B den C ye de yine t s de elmiştir. A dan C ye ise t s de elmiştir. Cisim ilk t s de, diğer t s de yolunu alır. O âlde; Yanıt E dir 0 m noktasından atılan cismin e düşey ız bileşenleri; 0. cos 4 m/s y 0. sin 4 m/s Buradan; 0y t - t Niat Bilin Yayıncılık. Cisim 0 ızıyla atıldığında aada t süre kalıyorsa, 0 ızıyla atıldığında aada t süre kalır. Hareketin düşey bileşeni serbest düşme olup t bağıntısı ile Zaman yarıya inince serbest düşme miktarı dört kat azalarak noktasına çarpar. Yanıt B dir 0 t - t t - t denkleminin köklerinden pozitif olanı; t s dir. Yanıt B dir. A noktasından atılan cismin da aldığı yol;. cos α.... () noktasından atılan cismin da aldığı yol; 6. A t t Y N. cos α.... () () e () denklemleri oranlanırsa; X N cos a cos a Yanıt A dır X cismi aşağıdan yukarı atıldığında, biçiminde yükselir. Y cismi serbest bırakıldığında, biçiminde düşer. Yanıt A dır

12 Ünite uet e Hareket 7. Cisim B noktasından C noktasına s de ardığına öre düşeyde alınan yol 6 dir. m olduğuna öre 6 80 m dir. 80 t t AB 4 s 0 sin tab 0 0, m/ s Cismin C noktasına elinceye kadar da aldığı yol; 0.. t + t... (). bağıntısındaki değerini bulmamız için ile t değerleri bilinmelidir.. t... () bağıntısında ile biliniyorsa t değerini çekip () numaralı bağıntıda ine yazarak yi buluruz. O âlde değerinin bulunabilmesi için,, değerleri bilinmelidir. y. sin 0. cos. t AC 0. 0,6. 0 m. cos Yerdeki özlemciye öre cismin ızı; 8. ma t bağıntısında ma e bilindiği için 9. t t değerinin katı uçuş süresidir. 0y t uçuş bağıntısından 0y değeri A Niat Bilin Yayıncılık 0. cos Yani cisim aşağıdan yukarıya atış areketi yaparak atıldığı noktaya düşer. Cismin aada kalma süresi; y tuç 0 sin tuç 8 s 0 0y 00 m/s ma y 0 m/s 0 Cismin noktasındaki ızının e düşey bileşenleri; cos 60 m/s 0y 00. sin 80 m/s e cismin çıktığı maksimum yükseklik; 0y ma 0 m A noktasında y 0 m/s olduğundan cisim tepe noktasından buraya s de elmiş e + 0 m serbest düşmüştür. aksimum yükseklik 0 m ise A noktasının den yüksekliği 00 m dir. 8 s sürede arabanın aldığı yol;. t uç m. noktasındaki cisim 0 m/s ızla da t sürede 80 m yol aldığından; 0. t t t 4 s 00 m t. (4) 80 m 0 m

13 ATIŞ HAREETERİ. noktasından atılan cismin den yüksekliği 9 olduğundan,, olmak üzere s de e arıyor olsun. noktasından atılan cismin den yüksekliği 4 olduğundan bu cisim ise s de e arır... bağıntılarını taraf tarafa oranlarsak Cisim yukarı doğru atıldığında; yukarı yönde iderken aa sürtünmesi e ağırlığı aynı yönde, e doğru inerken zıt yönde olacaktır. Bu durumda cismin maksimum yüksekliğe çıkış süresi, maksimum yükseklikten e iniş süresine öre daa küçük olur. Haa direncinin olduğu bir ortamda sürekli enerji kaybı ardır. Bu nedenle cismin ızı azalır. Hız azalınca zaman uzar. Ancak çekimi imesi aa direncine bağlı olarak değişmez. Cisim yukarı doğru çıkarken kesinlikle yaaşlar, e doğru inerken limit ıza ulaşabilir. 7. 0y düşey 0 0 m/s 4. 0 cisminin maksimum yüksekliği 0 cisminin maksimum yüksekliğinden fazladır. Bu nedenle t > t olur. Cisimlerin da aldıkları yollar;. t. t (t > t ) olduğundan > olmalıdır. Yanıt B dir Niat Bilin Yayıncılık m/s 0 m/s 0 Cismin noktasındaki ızının bileşenleri; 0 0 0y 0. cos 4 0 m/s. sin 4 0 m/s dir. noktasından 0y 0 m/s ızla düşey atılan cismin uçuş süresi s dir. Yani cisim dan A ya s de arır. A dan ye ise s de arır. A 0. t A 0. 0 m. y 0 ma 8. Cisim atıldıktan s sonra T tepe noktasına eldiğine öre O noktasındaki düşey ızı; α y. t y 0. 0 m/s e t bilinenleriyle; I. 0 + y bulunamaz. II. 0 cos a bulunamaz. dir. Cismin uçuş süresi t uç 8 s ise atıldığı noktanın den yüksekliği; y. t uç tuç 0. 8 (8) III. ma t 80 m

14 4 Ünite uet e Hareket 9. d 8d r d d r 0. 4d d r r üresel bir cismin kütlesi m d. V bağıntısı ile V cismin acmi olup 4 r r ile 4 r kısmı sabittir. ürenin kesit alanı A π r olup π kısmı sabittir. Yani V ile r, A ile r doğru orantılıdır. imit ız; m limit bağıntısıyla Bu bağıntıda A e sabit olduklarından birbirlerini ötürürler. r 8d r 8r d 4 4r Yanıt E dir Niat Bilin Yayıncılık onilerin kütlesi m d. V bağıntısıyla Hacimleri, r r olup cisimlerin acimleri r ile orantılıdır. onilerin kesit alanları π r olduğundan r ile doğru orantılıdır. imit ız; m limit bağıntısıyla A Bu denklemde e sabit sayılardır. 4d r r 4 d 4r 4r Yanıt B dir

15 ATIŞ HAREETERİ Test 4 ün Çözümleri Düşey ız bileşenlerinden; y 0y. t. m 0 y α sin 0. sin 7 0. (,) 0 0 m/s dir. y. cos α bağıntısında, α bilindiği için y değeri Cismin dan ye elmesi için eçen süre t olsun. y. t bağıntısında y ile bilindiği için t süresi Cismin den ye elmesi için eçen süre t olsun. y. t + t bağıntısında ile y bilindiği için t t + t toplamı uçuş süresini ereceği için, buradan t Şekilde taralı üçenden; 0 sin a yazabiriz. α ile bilindiğine öre 0 in değerini buluruz. menzil 0. t uçuş bağıntısından menzil uzaklığı tuç bağıntısından da. Cismin ız bileşeni areket süresince değişmediğinden; 0. cos 7. cos Niat Bilin Yayıncılık. Aşağıdan atılan cismi cisminin seiyesine çıkıp eri dönmüştür. Bu cisim eri dönerken düşeyde, yollarını alır. Aynı cisim yukarı çıkarken de düşeyde, yollarını alır. O âlde dir. cismi düşeyde serbest düşme yapar. Bu sırada, yolunu alır. Yani dir. O âlde; Yanıt B dir 4. m kütleli cisim P noktasına nişan alınarak atıldığında 4 s de S noktasına eldiğine öre, P noktasından serbest düşmeye bırakılan bir cisim de 4 s de S noktasına elir. O âlde; PS t PS. (4) 80 m m kütleli cisim R noktasına nişan alınarak atıldığında s de S noktasına eldiğine öre, R noktasından serbest düşmeye bırakılan cisim s de S noktasına elir. RS t ( ) 4 m PR PS RS m PR RS Yanıt A dır

16 6 Ünite uet e Hareket. 7. m 0 α ma P α α 40 m R e cisimlerinin çıkabilecekleri maksimum yükseklikler eşit olduğuna öre, cisimlerin düşey ızları da eşit olmalıdır. noktasından noktasına nişan alınarak atılan cisim s de ma dan eçer. 0y. t 0. 0 m/s Cisim atıldığı noktanın kadar aşağısına düşerse; 0y t t 40 0 t t t t 8 0 (t 4) (t + ) 0 t 4 s Niat Bilin Yayıncılık y y sinα sinα sinα cosα sinα cosα 6. R 8. P 0 α t t ma S y.t P noktasından R noktasına nişan alınarak atılan cisim t saniye sonra noktasından eçerse, toplam t saniye sonra da S noktasından eçer. t. (t) 0t t 0t 4 noktasındaki ızı; + y bağıntısıyla dir. y. t olup t nin değerini. t den buluruz. O âlde ızını bulmak için,, değerlerinin bilinmesi yeterlidir. Yanıt E dir

17 ATIŞ HAREETERİ m/s m α Zamansız ız bağıntısından; 0 br...() br...( ) Şekil incelendiğinde 0 m/s dir. 0y ma 0y 0 0 () e () denklemleri oranlanırsa; 0y 0 m/ s 0 0 br br Yanıt A dır y 0 ( 0) + ( 0) 0 m/ s Yanıt E dir Niat Bilin Yayıncılık. 0. R P ma ma P R l Cisimlerin maksimum yükseklikleri aynı olduğundan uçuş süreleri de aynıdır. l Cisimlerin da aldıkları yollar R > P olduğundan R > P dir. l Cisimlerin düşey ızları eşit, ızları ise; R > P olduğundan e çarpma anındaki ızları da; R > P dir. Yanıt E dir 0y S 0 4 α y 0 noktasından düşeyde ızıyla atılan cismin noktasındaki düşey ızı sıfır olur. Zamansız ız bağıntısından; () () ( y ).... () () e () denkleminin eşitliğinden; ( y ) y 0 y

18 8 Ünite uet e Hareket. 0 m/s 7 0 m/s 0y 0 t s 0 y 80 t 8 s 0 t uçuş t + t t uçuş s Cismin atılma yüksekliği; cismin atıldığı andaki düşey ız bileşeni; y 0. sin 40 m/s cismi 4 s sonra maksimum yükseklikte olur. y ma 0y. t t m. ( 40) ma 80 0 m cismi 4 s sonra; y. t + t 0. sin (4) m aşağı inmiş olur. Cisimler arasındaki düşey uzaklık m olur. Niat Bilin Yayıncılık. X 0 0 m/s Y 4. Cisim balona öre 60 m/s ızla doğrultuda atıldığına öre, cismin ızı 60 m/s, düşey ızı y 0 m/s olur. 0y 0 m/s 0 60 m/s 0 60 m/s 60 m/s 00 m/s y 80 m/s Cismin atıldığı yüksekliğini bulmak için cismin aada kalma süresini bulmamız erekir. 0. t 0 m 0 m 0 m 0 m 0 0. t t s Z Cisim 0 ar metrelik aralıkları s zamanda almıştır. Bu durumda cismin uçuş süresi 4 s olup Y noktasından Z noktasına son s de elmiştir U Yanıt A dır

19 ATIŞ HAREETERİ y 0 m/s noktasındaki ızın bileşenleri aşağıdaki ibidir. V 0 0. sin 40 m/s y 0. cos 0 m/s Cisim noktasına çarpıncaya kadar eçen zaman e yüksekliği; y. t 0 0. t t s. t. () 4 m Cismin da aldığı yol; 0. t m dir. Dik üçenden yararlanarak; tan m Niat Bilin Yayıncılık m Yanıt B dir.

20 0 Ünite uet e Hareket Test in Çözümleri 4. düşey. Halkaların düşey ızı 0 m/s olduğundan bir alkanın aada kalma süresi 4 s dir. Her saniyeye bir alka sığdığına öre, 4. s sonra erani bir anda, aada 4 tane alka Yanıt B dir. P İki merminin aynı anda P noktasına düşmesi için ızlarının bileşenleri eşit büyüklükte olmalıdır. cosα. y () Yanıt A dır. () 0 bağıntısına öre, aynı ızla atılan cisimlerin aynı yükseklikteki ızlarının büyüklükleri birbirine eşit olur.. Niat Bilin Yayıncılık. Hız arttıkça aa direnci de artar. Bu nedenle cismin ızlanması B seçeneğinde olduğu ibi ittikçe azalmalıdır. ız zaman. y Yanıt B dir. top m/s aon m/s O m/s lik ızla atılan topun 0,7 saniye sonraki ızının düşey bileşeni; y 0y t m/s 6. 0 α y 0 0,7, m/s Cismin ız bileşeni değişmeyeceği için 0,7 y, m/s saniye sonraki ız ektörü, aonun dışındaki durun bir özlemciye öre C seçeneğindeki ibi olur.. Atılan topun yine arabanın içine, atıldığı noktaya düşmesi için ızı ile 0 ızının bileşeni birbirine eşit olmalıdır. 0 0 cosα Yanıt A dır.

21 ATIŞ HAREETERİ 7. düşey y(m) 0. düşey düşey P R R 4 X Y 8. m/s (m) O Topun düşey ızı m/s olduğuna öre top, t s sonra atıldığı düzeye eri döner. Bu sırada da da metre yol alacağı için, noktasında 0y 0 ma Yanıt E dir. r r imit ız; m S dir. Bu bağıntıyı X e Y cisimlerine uyulayalım. m X rr m Y 4rR Bu ifadeleri taraf tarafa oranlarsak; X Y P düzlem e t bilindiğine öre; 0y t bağıntısıyla 0y ız bileşeninin büyüklüğü Daa sonra; 0y ma bağıntısı kullanılarak ma P uzaklığının bulunabilmesi için 0 bileşeninin bilinmesi erekir. 0 bilinmediğinden P uzaklığı bulunamaz. Niat Bilin Yayıncılık Yanıt B dir.. Haada kalma süresi sadece düşey ıza e çekim imesine bağlıdır. Bu nedenle t t dir.. m.. m 9. N m P Yatay yol e bu yolu alması için erekli süre bilindiğine öre, ız bulunabilir. N noktasında yalnızca ız olduğundan ızı N Yanıt A dır. P t bağınıtsına öre; cismi t sürede e düşerse, P cismi t süre aada kalır. cismi de t sürede e düşer. Yanıt E dir.

22 Ünite uet e Hareket. Serbest düşmeye bı- düzeyi rakılan bir cisim eşit sürelerde;,,, 7,... kadar düşer. Bu durumda; t Cisim noktasından itibaren t ızı ile atış areketi yapar. Açı 4 olduğu için, tʹ t tʹ tʹ t tʹ t 4 Yanıt B dir. 4. Atış areketlerinin tamamında areketin imesi çekimi imesine eşittir e aşağı yönlüdür. Cismin ız ektörü ile ime ektörü arasındaki açı yukarı doğru düşey atış areketinde 80 olur. Yanıt A dır. Niat Bilin Yayıncılık 7. 0 m/s. Yatay atılan cismin eşit düşey sürelerde düşey doğrultuda aldığı yollar;,,,... şeklindedir. Yatay doğrultuda eşit sürede alınan yollar da eşittir. Bu durumda cisim s sonra P noktasından, s sonra R noktasından eçer. 0 N P R Yanıt A dır. 4 Eğik düzlemin açısı 4 olduğundan; t 0 t 0 t t t s Yanıt B dir.

23 ATIŞ HAREETERİ 8. ız 0. Y Y m/s 0 t t t 4t Verilen ız-zaman rafiğine öre; l + 8 zaman Yanıt B dir. 4 m X X m/s m () X noktasından atılan cisim s de, Y den atılan cisim de s de e düşer. Bu cisimlerin aldığı yollar; X m Y 9 m olur. Bu durumda 9 6 m. Niat Bilin Yayıncılık. 80 m/s 9. y m S T? () P Yatay atılan cisim eşit sürelerde da eşit yollar alır. Bu cisim eşit sürelerde düşeyde,,, 7,... kadar düşer. Bu durumda t anında T noktasından eçen cisim t anında N noktasından eçer. N. Bomba düşeyde serbest düşme yaparak; t t t s de e arır. Bomba da uçağın ızı ile atılmış ibi yol alır. Yatayda aldığı yol; 0 t m.

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu İKİ BOYUTTA HAREKET (ATIŞ HAREKETLERİ) TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu İİ BOYUTTA HAREET (ATIŞ HAREETERİ) TEST ÇÖZÜERİ İki Boyutta Hareket (Atış Hareketleri) Test in Çözümleri 3. cismi 80 m yük- seklikten serbest bı-. Aşağıdan

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Aış Harekeleri. Ünie 5. Konu (Aış Harekeleri) A nın Çözümleri. a. K cismi bulunduğu konumdan serbes

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme ve Çizgisel Momentum. Ünite 7. Konu (İtme ve Çizgisel Momentum) A nın Çözümleri. Eğik

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30 4 eryüzünde Hareke es in Çözümleri. nokasından serbes bırakılan cisim, 4 lik yolu e 3 olmak üzere iki eşi zamanda alır. Cismin 4 yolu sonundaki ızının büyüklüğü ise yolu sonundaki ızının büyüklüğü olur..

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5. BÖÜ AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 8 m yl aldığına öre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 8 m 5

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder. DİNAMİK Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Dinamiğin üç temel prensibi vardır. 1. Eylemsizlik

Detaylı

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri İte e Çizgisel Moentu Test in Çözüleri. kuzey. oentu bat doğu 0 I II III zaan Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin ızı düzgün olarak artar. I. bölgede ız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan

Detaylı

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir. 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde

Detaylı

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri 3. O. Helikopterler; OT yönünde hareket edince Z den çıkıyor.

Bağıl Hareket. Test 1 in Çözümleri 3. O. Helikopterler; OT yönünde hareket edince Z den çıkıyor. 12 Bağıl Hareket 1 Test 1 in Çözümleri 3. 1. x batı doğu my m d Y Z T α mx Helikopterler; T yönünde hareket edince Z den çıkıyor. noktasından harekete geçen motor hızının my dik bileşeni ile karşı kıyıya

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 7 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Adem ÇALIŞKAN Hareket veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekaniğin bölümüne dinamik denir. Hareket, bir

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1'in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri. 4. Uç uca ekleme yöntemiyle K + L + M + N vektörlerini toplayalım. I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri. 4. Uç uca ekleme yöntemiyle K + L + M + N vektörlerini toplayalım. I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 1. 4. Uç uca ekleme yöntemiyle + + + vektörlerini toplayalım. I. grubun oyunu kazanabilmesi için kuvvetinin den büyük olması gerekir. A seçeneğinde her iki grubun

Detaylı

BÖLÜM 5 ATIŞLAR. 3. Cis min su yun yü ze yi ne çarp ma hı zı, V 2 = 2g. h V 2 = ,8 V 2 = K nin yere düşme süresi, h =. g. t.

BÖLÜM 5 ATIŞLAR. 3. Cis min su yun yü ze yi ne çarp ma hı zı, V 2 = 2g. h V 2 = ,8 V 2 = K nin yere düşme süresi, h =. g. t. BÖÜ 5 AIŞAR DE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜERİ. I. yl: Cisim sn iki saniyede 80 m yl aldığına göre, plam aldığı yl,. saniyede. saniyede. saniyede 4. saniyede + 5. saniyede plam yl : 5 m 5 m 5 m 5 m 45 m 80 m

Detaylı

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA Bölüm 1. Fizik ve Ölçme 1. Aşağıdaki ölçme sonuçlarını 3 anlamlı rakamla gösteriniz. (a) 145,61 (b) 23457 (c) 2,4558 (d) 0,023001 (e) 0,12453 2. Farklı hasaslıkta aletler kullanılarak

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİLER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7 Numara Ön Takı Simge sin 37 = cos 53 = 0,6 sin 53 = cos 37 = 0,8 10 9 giga G tan 37 = 0,75 10 6 mega M tan 53 = 1,33 10 3

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

Bir boyutta sabit ivmeli hareket..

Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. İvme sabit olduğunda, ortalama ivme ani ivmeye eşit olur. Hız hareketin başından sonuna kadar aynı oranda artar veya azalır. a x = v xf v xi t ; t i = 0 ve t f = t alınmıştır

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SRU BANASI 1. ÜNİTE UVVET VE HAREET 2. onu BAĞI HAREET TEST ÇÖZÜERİ 2 Bağıl Hareket Test 1 in Çözümleri 1. h z 2 3. e Z araçlarının hızları deki gibi olsun. Z = = 2 0 t 1 t 2 zaman t = 0 anında

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANATIMI 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 2. onu BAĞI HAREET ETİNİ VE TEST ÇÖZÜMERİ 2 Bağıl Hareket 1. Ünite 2. onu (Bağıl Hareket) A nın Çözümleri 1. do u 2 ektörünü 2 nin ucuna ekleyip bileşke

Detaylı

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır. 0 Çizgisel e Açısal Moentu 1 Test 1 in Çözüleri 1. Bir cise sabit bir kuet uygulanırsa cisin hızı düzgün olarak artar. I. bölgede hız parabolik olarak arttığına göre, uygulanan kuet artaktadır. II. bölgede

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar v hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu kütle ve hızın çarpımına eşittir; p = mv Momentum vektörel bir niceliktir, yönü hız vektörü

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

v.t dir. x =t olup 2x =2t dir.

v.t dir. x =t olup 2x =2t dir. ) m/s hızla düşe olarak ükselen balondan, balona göre m/s hızla aa aılan cisim aıldığı nokanın düşeinden 5 m uzaka ere çarpıor. Buna göre cisim ere çarpığı anda balon erden kaç m üksekedir? A)5 B)5 C)6

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SRU BANASI 1. ÜNİTE UVVET VE HAREET 2. onu BAĞIL HAREET TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Bağıl Hareket Test 1 in Çözümleri 1. t = 0 anında =, L = 0 olduğundan nın L ye göre hızı dir. t 1 anında; = L = 2 3. X

Detaylı

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4)

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4) YAYLI ve BASİ SARKAÇ 5.DENEY. Amaç: i) Bir spiral yayın yay sabitinin belirlenmesi vee basit harmonik hareket yapan bir cisminn periyodununn incelenmesi. ii) Basit sarkaç kullanılarak yerçekimi ivmesininn

Detaylı

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S

Katı, Sıvı ve Gazların Basıncı. Test 1 in Çözümleri. 2 numaralı cismin basıncı; = S 4 atı, ıvı ve Gazların Basıncı 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 3 30 60 atı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile doğru orantılı, yere temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Özdeş cisimlerden nin temas alanı

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

Hareket Kanunları Uygulamaları

Hareket Kanunları Uygulamaları Fiz 1011 Ders 6 Hareket Kanunları Uygulamaları Sürtünme Kuvveti Dirençli Ortamda Hareket Düzgün Dairesel Hareket http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Sürtünme Kuvveti Çevre faktörlerinden dolayı (hava,

Detaylı

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir?

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir? ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FİZİĞİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Yarıçapı 20 cm olan içi boş küre kaç litre su alır? (П=3 alınız) 2. A = 570 ± 1 ve B = 570 ± 10 olarak verilen iki ölçüm sonucunu

Detaylı

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi

GÜÇ Birim zamanda yapılan işe güç denir. SI (MKS) birim sisteminde güç birimi İŞ-GÜÇ-ENERJİ İŞ Yola paralel bir F kuvveti cisme yol aldırabiliyorsa iş yapıyor demektir. Yapılan iş, kuvvet ile yolun çarpımına eşittir. İş W sembolü ile gösterilirse, W = F. Δx olur. Burada F ile Δx

Detaylı

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri 0 üresel Aynalar Test in Çözümleri.. L T T Cismin L noktası merkezde ve birim yükseklikte olduğu için görüntüsü yine merkezde, ters ve birim yükseklikte olur. Cismin noktası dan uzaklıkta ve birim yükseklikte

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI

11. SINIF SORU BANKASI . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: ELEKTRİK E MANYETİZMA. Konu TEST ÇÖZÜMLERİ Düzgün Elektrik Alan e Sığa TEST in Çözümleri. L Şekil II e, tan b E mg mg...( ) () e () bağıntılarının sağ taraflarını eşitlersek;

Detaylı

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi Deney No : M7 Deneyin Adı : EĞİK ATIŞ Deneyin Amacı : 1. Topun ilk hızını belirlemek 2. Ölçülen menzille hesaplanan menzili karşılaştırmak 3. Bir düzlem üzerinde uygulanan eğik atışta açıyla menzil ve

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BNSI 1. ÜNİTE: UVVET VE HEET 1. onu VETÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 1. 1,2 = 2 2 bulunur. Şimdi de ile (2) numaralı denklemi toplaalım. : 0 +2 + : 1 1 + : 1 +1 O hâlde

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ

HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ HAREKETİN KİNEMATİK İNCELENMESİ Kinematik, cisimlerin hareketlerini, bu hareketlere neden olan ya da bu hareketler sonucunda oluşan kuvvetlerden bağımsız olarak inceleyen fizik dalıdır. Klasik mekaniğin

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Enerji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Enerji Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir. İş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Bir cisim üzerinde iş yapıldığında o cisim enerji kazanır. İşin birimi Joule olduğuna göre enerjinin birimi

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür.

hacim kütle K hacim Nihat Bilgin Yayıncılık ( Y ) b. Dereceli kaptaki suyun hacmi V dir. ( Y ) a. Bir taşın hacmi 15 cm3 tür. MADDE E ÖZÜTE. Ünite. onu Madde ve Özkütle A nın anıtları. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında bir sıvı için verilen özkütle-acim, özkütle-kütle, kütle-acim grafikleri aşağıdaki gibidir. özkütle özkütle

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BANKASI 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAEKET 1. Konu VEKTÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 3. 4 N 1. 1,2 = 2 3 2 3 120 4 N 4 N 6 N 4 N Şekil I Şekil II A Şekil I Şekil II A 3 Değeri

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A S 2 FİZİ TESTİ. Bu testte 0 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. Aşağıdakilerden hangisi momentum birimidir? joule joule A) B) newton saniye weber

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı 6 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF ONU ANLATIMLI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu SABİT İVMELİ HAREET ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ Sabi İmeli Hareke. Ünie. onu (Sabi İmeli Hareke). (m/s) A nın Çözümleri. İme- grafiklerinde doğru ile ekseni

Detaylı

Bölüm 2. Bir boyutta hareket

Bölüm 2. Bir boyutta hareket Bölüm 2 Bir boyutta hareket Kinematik Dış etkenlere maruz kalması durumunda bir cismin hareketindeki değişimleri tanımlar Bir boyutta hareketten kasıt, cismin bir doğru boyunca hareket ettiği durumların

Detaylı

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir.

İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. İŞ Bir F kuvveti uygulandığı cismin yer değiştirmesini sağlıyor ise bu kuvvet cisim üzerine iş yapıyor demektir. İş W sembolü ile gösterilir. W = F. Δr =!F! Δr cosθ Yola paralel bir F! kuvveti cismin yatay

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu

ENERJİ. Konu Başlıkları. İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu ENERJİ Konu Başlıkları İş Güç Enerji Kinetik Enerji Potansiyel Enerji Enerji Korunumu İş Bir cisme uygulanan kuvvet o cismin konumunu değiştirebiliyorsa, kuvvet iş yapmış denir. İş yapan bir kuvvet cismin

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır.

Video 01. Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Video 01 01.İŞ GÜÇ ENERJİ A) İŞİN TANIMI Bir kuvvet, etkidiği cismin yerini değiştirebiliyorsa iş yapılıyor denir. İşin oluşabilmesi için kuvvet gerek şarttır. Bir başka deyişle kuvvetin X yolu boyunca

Detaylı

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü İçindekiler TORK VE DENGE TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Torka Sebep Olan ve Olmayan Kuvvetler Tork Bulurken İzlenen Yöntemler Çubuğa Uygulanan Kuvvet Dik Değilse 1) Kuvveti bileşenlerine ayırma

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, ıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, ıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. istem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır.

Q7.1. Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. Q7.1 Bir elma aşağı doğru serbest düşme hareketi yapmaktadır. A. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel enerji artar. B. Yerçekimi kuvveti elma üzerine pozitif iş yapar ve potansiyel

Detaylı

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder.

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder. EĞİK ATIŞ Bir merminin serbest uçuş hareketi iki dik bileşen şeklinde, yatay ve dikey hareket olarak incelenir. Bu harekette hava direnci ihmal edilerek çözüm yapılır. Hava direnci ihmal edilince yatay

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu Fiz 1011 - Ders 8 Potansiyel Enerji Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi Esneklik Potansiyel Enerjisi Mekanik Enerjinin Korunumu Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler Enerji Diyagramları, Sistemlerin Dengesi

Detaylı

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız.

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız. FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 51) SI birim sisteminde momentumun birimi nedir? 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini 53) Şekildeki kayakçının

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sını Soru itabı 4. Ünite Optik 5. onu Mercekler Test Çözümleri azer Işınının Elde Edilmesi 4. Ünite Optik Test 1 in Çözümleri 1. çukur ayna sarı mavi perde ayna Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler.

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

r r s r i (1) = [x(t s ) x(t i )]î + [y(t s ) y(t i )]ĵ. (2) r s

r r s r i (1) = [x(t s ) x(t i )]î + [y(t s ) y(t i )]ĵ. (2) r s Bölüm 4: İki-Boyutta Hareket(Özet) Bir-boyutta harekeçin geliştirilen tüm kavramlar iki-boyutta harekeçin genelleştirilebilir. Bunun için hareketli cismin(parçacığın) yer değiştirme vektörü xy-düzleminde

Detaylı

Kinematik. Bir Boyutlu Hareket. İki ve Üç Boyutta Hareket. Fiz 1011 Ders 3. Yerdeğiştirme, Hız ve Sürat Serbest Düşen Cisimler

Kinematik. Bir Boyutlu Hareket. İki ve Üç Boyutta Hareket. Fiz 1011 Ders 3. Yerdeğiştirme, Hız ve Sürat Serbest Düşen Cisimler Fiz 1011 Ders 3 Kinematik Bir Boyutlu Hareket Yerdeğiştirme, Hız e Sürat Serbest Düşen Cisimler İki e Üç Boyutta Hareket Yerdeğiştirme, Hız e İme Vektörleri Teğetsel e Radyal İme Eğik Atış Hareketi Düzgün

Detaylı

ITAP_Exam_2.Seviye_DinmaikII_ (Prof.R.Dimitrov)

ITAP_Exam_2.Seviye_DinmaikII_ (Prof.R.Dimitrov) .Seviye ITAP 17 Kasım_11 Sınavı 1.Şekildeki verilen makara sisteminde makaraların dinillerinde ve yüzeyler arasında kuru sürtünme yok, ip ve makaralar hafif kütleli ve ip mükemmeldir. Kütlesi olan cismin

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri 6 Mercekler Testlerinin Çözümleri 1 Test 1 in Çözümleri cisim düzlem ayna görüntü g 1 1. çukur ayna perde M N P ayna mercek mercek sarı mavi g 1 Sarı ışık ışınları şekildeki yolu izler. Mavi ışık kaynağının

Detaylı

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5

KUVVET BÖLÜM 2 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. F 1 = 30N. Net kuvvet x yönünde 5 N olduğuna göre, cisme uygulanan 3. kuvvet, + F 3 = R = 5 BÖLÜM 2 UVVET MODEL SORU - 1 DEİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. F net =5N 1. = 30N =20N =10N = 40N yatay düzlem = 30N yatay düzlem yatay düzlem I = 40N uvvetler cisme aynı yönde uygulandığında bileşke kuvvet maksimum,

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: Fizik 203 Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com İşinTanımı Güç KinetikEnerji NetKuvvetiçinİş-EnerjiTeoremi EnerjininKorunumuYasası

Detaylı

Elektriksel Alan ve Potansiyel. Test 1 in Çözümleri. Şekle göre E bileşke elektriksel alan açıortay doğrultusunda hareket ettiğine göre E 1. dir.

Elektriksel Alan ve Potansiyel. Test 1 in Çözümleri. Şekle göre E bileşke elektriksel alan açıortay doğrultusunda hareket ettiğine göre E 1. dir. 3 lektriksel lan ve Potansiyel 1 Test 1 in Çözümleri 1. 3. 1 30 30 1 3 Şekil inceleniğine noktasınaki elektriksel alanı oluşturan yük tek başına 3 ür. 1 ve yüklerinin noktasına oluşturukları elektriksel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri 13 Hareke 1 Tes 1 in Çözümleri 3. X Y 1. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi 10. Sınıf Soru itabı 4. Ünite ptik 2. onu şığın ansıması ve Düzlem ynalar Test Çözümleri azer şınının Elde Edilmesi 2 4. Ünite ptik Test 1 in Çözümleri 3. 1. 1 60 i 1 30 30 60 30 30 i 2 2 ışını 1 ve 2

Detaylı

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2 VERİER Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s Metrik Ön Takılar sin 4 = cos 4 = 0,7 Rakam Ön Takı Simge sin 7 = cos = 0,6 sin = cos 7 = 0,8 10 9 giga G tan 7 = 0,7 10 6 mega M sin 0 = cos 60 = -cos 10 = 0, 10 kilo

Detaylı