C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak Kullanım Amacı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı"

Transkript

1 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 1 / Kullanım Amacı Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014 Biofortuna HLA SSPGo Kitleri, 'düşük çözünürlüklü' kitlerde HLA allellerini ya da 'ara / orta seviye' çözünürlüklü kitlerde gruba özgü allel amplifikasyonunu belirlemeye yönelik DNA tabanlı kalitatif kitlerdir. Orta seviye çözünürlüğün yaygın tanımı, sonuçların büyük bir kısmının iki basamak seviyesinde açıkça tanımlanmasıdır; örn. DQB1*02, DQB1*05 vb. Yüksek çözünürlük ise genellikle, allellerin büyük bir kısmının DQB1*02:01, DQB1*05:01 vb. gibi dört basamak seviyesinde olması şeklinde tanımlanır. Bu ürün, yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir in vitro diagnostik üründür. 2. Giriş HLA molekülleri, immünitede ve kendi ile kendi olmayanın tanınmasında kilit rol oynar, bunun sonucunda çoğu transplantasyon biçimi öncesinde HLA genotipleme ve HLA eşleştirme uygulanması zorunludur. HLA antijenleri, T hücre aracılı immün yanıtlarının özgünlüğünü kısıtladığı için, HLA genotipleme her tür immün bozuklukta ya da patojenlere, aşılara ya da tıbbi tedaviye karşı immün yanıtında yararlı bir araştırma aracıdır. HLA genotipleme ayrıca belirli HLA allellerinin hastalık durumlarıyla belirgin şekilde ilişkili olduğunun gösterildiği durumlarda hastalık tanısını desteklemek için de kullanılabilir. Çoğu HLA geni yüksek derecede polimorfik olup HLA antijenlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi için genellikle DNA genotiplemesi gerekmektedir. Dizilime Özgü Primerlerin (SSP) 1 kullanıldığı PCR genotipleme, özellikle orta seviyede çözünürlüğün gerektiği durumlara uygun, hızlı bir HLA genotipleme yöntemidir. Biofortuna SSP kitlerinin hepsi, polimeraz da dahil, tamamen kurutulmuş reaksiyonlar gösterir, bu sayede PCR öncesinde kullanıcının yapması gereken tek şey DNA eklemektir. Kitlerin yeni IMGT HLA uyumlulaştırma sürümleri ile güncellenmesi için her tür çaba gösterilmektedir. güncellemelerine adresinden ulaşılabilir. Kit 3. Test Açıklaması PCR SSP, yalnızca hedef dizilimle tamamen eşleşen 3' terminale sahip primerlerin amplifiye olacağı prensibine dayanır. Eşleşmeyen primerler pozitif amplifikasyon ürünleri vermez 2. Her bir PCR reaksiyon karışımında, bir housekeeping genin korunaklı bölgesini amplifiye eden bir dahili kontrol primer çifti bulunur; dahili kontrol primer çifti PCR reaksiyonunun bütünlüğünü belirtir. SSP genotiplemede genellikle, birlikte analiz edildiklerinde genotipi belirten birden fazla reaksiyon kullanılır. Amplifiye edilmiş ürünler, DNA fragmanlarını boyutlarına göre ayıran agaroz jel elektroforez sistemleri kullanılarak görüntülenir.

2 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 2 / Kit İçeriği Polipropilen PCR plakası ya da şeridi, 8 ila 96 PCR kuyusundan oluşur (kite bağlı), her kuyu önceden dispens edilmiş ve dondurularak kurutulmuş primer, polimeraz, dntp'ler* ve tampon içerir. Her bir plaka ya da şerit, sızdırmaz bir katman veya kapakla kapatılmış biçimde, kurutucu torba içeren bir folyo poşetin içinde ayrı olarak paketlenir. PCR yalıtım katman veya kapakları 1x Kullanım talimatları. Analiz sertifikası Yorum tabloları ve MSDS, Biofortuna web sitesinin bulunduğu adresinden indirilebilir. Web sitesinden içerik indiremiyorsanız lütfen yerel ürün sağlayıcınız ile iletişim kurun. *CleanAmp dntp'leri, Trilink Biotechnologies Inc tarafından Biofortuna SSPGo ürünlerinde kullanılmak üzere lisanslanmıştır. 5. Temin Edilmeyen Reaktifler ve Donanım Kalibre edilmiş uygun pipetleyici ve steril uçlar örn. 10 µl'lik filtre uçlarına sahip P10 pipetleyici. DNA izolasyon kiti/donanımı. UV spektrofotometresi. Polipropilen tüpler. Steril moleküler kalitede su. Aşağıdaki özelliklere sahip bir termal sayklır kullanılmalıdır: Isıtılmış kapağı bulunan 96 kuyulu termal sayklır. Yağsız işlem için 104 C sıcaklıkta olmalıdır. 1,0 o C/saniye rampa hızı 4,0 C - 99,9 C sıcaklık aralığı 35 C - 99,9 C sıcaklıklar arasında ±0,25 C sıcaklık hassasiyeti Bir referans standardıyla izlenebilen sıcaklık kalibrasyonu Termal sayklır, aşağıdaki Bölüm 8 de belirtilen PCR Döngü Parametrelerine göre programlanmalıdır Not: Termal sayklır ile ilgili ayrıntılı bilgi için üretici firmanın kullanım kılavuzuna başvurunuz. Termal sayklır, ASHI (American Society of Histocompatibility and Immunogenetics) veya EFI (European Federation of Immunogenetics) akreditasyon kurallarına göre kalibre edilmelidir. Jel elektroforez reaktifleri (agaroz, 0.5x TBE, 1000 bp DNA m oleküler ağırlık belirleyicisi, 10 mg/ml Etidyum Bromür). Jel elektroforez donanımı (jel depoları, güç kaynağı, UV transillüminatörlü jel dokümantasyon sistemi). SSPGo kit testi sonuçlarının manuel analiz ve arşiv veri depolama yardımcı Yazılım Biofortuna web sitesinden indirilebilir. Not: Belirtilen koşullarda yapılan herhangi bir değişiklik; örneğin sayklır rampa hızının değiştirilmesi, test sonuçlarının yorumlanmasını etkileyebilir. 6. Güvenlik ve Uyarılar İn vitro diagnostik kullanım içindir. Testler yalnızca uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından yapılmalıdır. Tüm tiplendirme sonuçları vasıflı personel tarafından doğrulanmalı ve eğer klinik karar için kullanılıyorsa sonuçlar başka bir tiplendirme yöntemi kullanılarak onaylanmalıdır. Tüm reaktifleri İyi Laboratuvar Uygulaması uyarınca ele alın. PCR öncesi ve sonrası alanları birbirinden ayrı tutun. PCR sonrası malzemeleri PCR öncesi alana getirmeyin. Biyolojik Tehlike Uyarısı: Tüm kan ürünlerini potansiyel bulaşıcı olarak işleme alın. Biyolojik Tehlike Uyarısı: Etidyum Bromür potansiyel bir karsinojendir. Bu maddeyi kullanıyorsanız, daima eldiven, laboratuvar önlüğü ve koruyucu gözlük kullanın. Biyolojik Tehlike Uyarısı: UV kaynaklar kullanırken dikkatli olun - daima eldiven, laboratuvar önlüğü ve koruyucu gözlük kullanın. Doğrudan UV ışık kaynağına bakmayın.

3 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 3 / 11 Madde Güvenlik Veri Sayfalarına adresinden ulaşılabilir. 7. Saklama ve Stabilite Biofortuna SSPGo kitleri 2-28 C'de saklanmalıdır. PCR kapları, folyo torbalardan çıkarıldıktan sonra reaktifler 3 saat içinde DNA ile rehidrasyona tabi tutulmalıdır. Son kullanma tarihi için ambalaja bakın. Basılı tarih geçtikten sonra ürünleri kullanmayın. Folyo torba yırtılmış ya da delinmişse veya içinde kurutucu torba bulunmuyorsa kitleri kullanmayın. Sadece kutuda bulunan sızdırmazlık katman ve kapaklarını kullanın, bu aşama atlandığında PCR amplifikasyonu sırasında buharlaşmaya sebep olabileceği için, DNA ekledikten sonra PCR kaplarının sızdırmazlığının sağlam bir şekilde sağlandığından emin olun. Kenarlara ve köşelere özellikle dikkat edin. Not (1): Gerektiğinde, poşetinden çıkarılmış non-hidrate PCR plakaları ve şeritleri DNA eklenmesinden en fazla 3 saat öncesine kadar 21 o C ye kadar sıcaklıkta ve %60 ın altında nem oranında saklanabilir. Not (2): Yeni açılmış poşetlerden çıkarılan PCR şerit ve plakaları, DNA ile hidrate edildikten s onra, kuyular buharlaşmayı önleyecek şekilde kapatıldığı takdirde 24 saate kadar, 2 8 C de PCR basamağı öncesinde bekletilebilir. 8. Kullanım Yönergeleri DNA Numunesi Gereklilikleri Testteki her reaksiyon ng arası DNA kullanılacak şekilde optimize edilmiştir, ancak her bir reaksiyonun tam olarak 10 µl sıvıyla rehidrasyona tabi tutulması büyük önem taşır. Dolayısıyla test, yalnızca 10 µl DNA ile 5-10 ng/µl'de yapılabilir. DNA, gerekli konsantrasyona yalnızca steril moleküler kalitede su ile dilüe edilmelidir. Dikkat: Son DNA örneğinin 2,5mM Tris/0,25mM EDTA dan fazlasını içermediğinden emin olunuz. Yalnızca Sitrat ve EDTA ile toplanmış örneklerden ekstrakte edilmiş DNA kullanınız. Heparin PCR'yi engelleyebileceği için, DNA'nın heparinize edilmiş kan numunelerinden ekstrakt edilmemesi önerilir. DNA örneklerinde 1 mg/dl den çok hemoglobin bulunduğunda, SSPGo HLA kitleriyle etkileştiği gösterilmiştir. DNA, tüm geleneksel ekstraksiyon yöntemleriyle ekstrakte edilebilir. DNA numunesindeki OD 260/280, UV spektrofotometrisi ölçümüne göre 1,66 ile 1,94 arasında olmalıdır. PCR Öncesi Yönergeleri i. Sızdırmazlığı sağlanmış bir poşetten bir SSPGo plakası ya da şeridini çıkarın. ii. Tetkiğin ürün lot numarasını not alın. iii. Katman veya kapağı açmadan önce, dondurularak kurutulmuş tüm peletlerin (PCR reaktifleri) plaka veya tüp kuyularının dibinde olduğundan emin olun. Değilse; peleti tüpün altına indirmek için hafifçe vurun. Her bir test lokusuna ait ilk reaksiyon renginin kitin geri kalanına göre daima soluk pembe olduğuna dikkat edin. (Hidrateyken kırmızı).bazı PCR plakaları, plakanın son kuyusunda mor renkli bir tümleşik şablonsuz kontrol reaksiyonu içerir. iv. Steril donanım kullanarak plaka ya da şeridin her bir reaksiyonuna 10 µl DNA çözeltisi pipetleyin. Bölüm 8'de, DNA Numunesi Gerekliliklerine ilişkin nota bakın. Plaka mor renkli bir tümleşik şablonsuz kontrol içeriyorsa, bu durumda 10 µl numune dilüenti (DNA'sız) gözeneğe pipetleyin. Bölüm 8'de, Şablonsuz Kontrole ilişkin nota bakın. v. Termal döngüden önce, DNA'nın her bir reaksiyondaki kuru reaktiflere temas ettiğinden emin olun. vi. Kutudan çıkan sızdırmazlık katmanıyla ya da PCR tüpü kapaklarıyla reaksiyonların sızdırmazlığını sağlayın. Buharlaşmayı önlemek için sızdırmazlık mührünün mümkün olduğunca sıkı olduğundan emin olun. Kenarlara ve köşelere özellikle dikkat edin.

4 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 4 / 11 vii. viii. Tepsi ya da şeritleri doğrudan termal sayklırın içine yerleştirin. Kapların blok içine tamamen girdiğinden ve kapağın tam olarak sıkıştırıldığından emin olun. Bunların yapılmaması PCR buharlaşması ve kondensasyonuna bağlı tekil PCR arızalarına yol açabilir. PCR programını çalıştırın (bkz. PCR Parametreleri). YENİDEN SÜSPANSİYON HALİNE GETİRME NOTU: PCR kuyularının folyo poşetten çıkarılmasını takiben reaktifler DNA ile hemen yeniden hidrate edilmelidir. Ek bilgi içi Not (1) ve Not (2) ye başvurun. ŞABLONSUZ KONTROL NOTU: Bazı kitler, plaka üzerindeki nihai reaksiyon olarak bir Şablonsuz Kontrol (NTC) içerir. Bu reaksiyon kendini diğer reaksiyonlardan ayıracak bir mor renklendirici içerir. NTC, PCR kontaminasyonunu ya da DNA'nızı yeniden süspansiyon haline getirmek için kullanılan suda mevcut olabilen genomik DNA kontaminasyonunu saptamak için tasarlanmıştır. PCR kontaminasyonu mevcutsa çeşitli boyutlarda amplikonlar gözlemlenir. PCR PLAKA/ŞERİT YÜKSEKLİK PROFİLİ NOTU: Aynı PCR makinesine yerleştirildiklerinde plakaların ve şeritlerin yükseklik profilinin eşdeğer olması önerilir. Yükseklik profillerinin farklı olması PCR makinesinin ısıtılan kapağıyla yeterli temas sağlanmamasına sebep olabilir. Bu da, yetersiz ya da başarısız PCR amplifikasyonuna yol açabilir. PCR Parametreleri Aşağıdaki PCR parametrelerinin kullanılması gerekir. Rampanın saniyede 1 C hıza sahip olduğundan emin olun ve ısıtılan kapağı etkinleştirin. Kullanım talimatları için lütfen termal sayklır üreticisinin kullanım kılavuzuna bakın. Termal sayklırlar, American Society of Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI) veya European Federation of Immunogenetics (EFI) akreditasyon kuralları uyarınca kalibre edilmelidir. 94 C'de 5 dakika denatüre edin 96 C'de 15 saniye denatüre edin 66 C'de 50 saniye sertleştirin 10 döngü 72 C'de 30 saniye genişletin 96 C'de 15 saniye denatüre edin 64 C'de 50 saniye sertleştirin 20 döngü 72 C'de 30 saniye genişletin Jelleri çalıştırmadan önce 15 C de en fazla 72 saate kadar bekletebilirsiniz. Gerektiğinde PCR plakası, jeller çalıştırılmadan önce 2 8 C de 24 saate kadar saklanabilir. Plakaların sızdırmazlığından her zaman emin olunuz. Jel Elektroforezi Bu talimatlar yatay agaroz jel elektroforezi için geçerlidir: 0.5x TBE tampon içinde %2'lik agaroz jeli hazırlayın. Jel soğuyarak yaklaşık 60 C'ye düştüğünde, 0.5 µg/ml'lik nihai konsantrasyona sahip olacak şekilde etidyum bromür ekleyin. Jeli eritin ve içine mikrotitre biçimlendirme tarakları sokun (örn. 9 mm boşluklu 12x8 kuyu). Katılaştıktan sonra, tarakları çıkarın ve jeli 0.5x TBE tampon içine kapatın. Tüm PCR ürününü sırayla, her reaksiyonun pozisyonuna dikkat ederek, %2 agaroz jele yükleyin bp'lik bir merdiven kullanımı, boyutun belirlenmesine yardımcı olarak önerilir. Jeli 20 dakika boyunca 10 V/cm'de çalıştırın. Özel donanım ayrıntıları için elektroforez sistem üreticisinin kullanım talimatlarına bakın. Jeller, UV transillüminatörlü bir UV jel dokümantasyon sistemi kullanılarak görüntülenmelidir. Not: Yetersiz elektroforez, 600bp üzerindeki büyük amplikonların kontrol amplikonuyla birleşmesine neden olabilir. Böyle amplikonların gözlenmesi için elektroforezin yeterli olduğundan emin olun. Çok uzun süreli elektroforez, küçük amplikonların jelde bulunan önceki kuyulara geçmesiyle sonuçlanabilir.

5 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 5 / Yorum SSPGo kitleri, adresinde bulunan yorum tablolarının kullanılmasıyla sonuçların manuel olarak belirlenebileceği şekilde tasarlanmıştır. Web sitesine ulaşmakta sorun yaşarsanız lütfen yerel ürün sağlayıcınız ile iletişim kurun. Yorum tabloları, yorumla ilişkili olabilecek lota özgü notlar içerebilir. Jelin fotoğrafını, kit ve lot numaralarını eşleştirerek ilgili yorum formuna tutturun. Jel resmini inceleyin. Her reaksiyon bir pozitif kontrol bandı içermelidir. Bu farklı SSPGo ürünlerinde farklı boyutta olabileceği için yorum tablolarına bakın. Allele özgü bantlar mevcut olduğunda dahili kontrol bantları çok daha zayıf görünebilir. Eğer allele özgü bir bant mevcutsa fakat kontrol bandı mevcut değilse, bu yine de pozitif sonuç olarak değerlendirilmelidir. 70 bp'den düşük bantları, bunlar bağlanmamış primerler olduğu için yoksayın. Pozitif reaksiyonları belirleyin. Pozitif reaksiyonları, yorum tablolarında belirtildiği gibi, beklenen boyutlardaki bantlar ifade eder. Verili bir reaksiyonda birden fazla ürün boyutu olabileceğini aklınızda tutun bunlar çoklamalı reaksiyonlar olup yorum tablolarında belirtilmektedir. Pozitif reaksiyonları yorum tablolarıyla karşılaştırın. Reaksiyonda görülen bir pozitif sonuç, yorum tablosunda bunun karşısında listelenen allellerden en az birinin mevcut olduğunu belirtir. Herhangi bir verili allel çeşitli tüplerde amplifiye olabilir allel mevcutsa, ilgili tüm reaksiyonlarda bir pozitif reaksiyon olmalıdır. Kontrol Bandı Allele Özgü Bant Elektroforez yönü Şekil 1 Allele özgü bantlar ve kontrol bantlarının mevcudiyeti ile belirtilen pozitif reaksiyon (reaksiyon 1-3); kontrol bantlarının mevcudiyeti allele fakat özgün bantların mevcut olmaması ile belirtilen negatif reaksiyon (reaksiyon 4-7); ve herhangi bir bandın mevcut olmamasıyla belirtilen başarısız reaksiyon (reaksiyon 8) örnekleri. Kit lot numarasının yorum tablosundaki lot numarasıyla doğru bir şekilde eşleştiğinden emin olun. SSPGo kit testi sonuçlarının manuel analiz ve arşiv veri depolama yardımcı Yazılım Biofortuna web sitesinden indirilebilir. 10. Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Herhangi bir ürün Biofortuna'dan ayrılmadan önce her SSPGo lotukalite kontrolünden geçer. Doğruperformanstan emin olmak için, her kit lotundaki numuneler, tanımlı bir insan DNA numunesi paneli ile karşılaştırılarak kontrol edilir. Her reaksiyon en az 47 adet iyi karakterize edilmiş hücre çizgisi DNA numunesiyle karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Biofortuna, her laboratuvarın tüm tiplendirme ürünlerini klinik numuneler üzerinde kullanmadan önce dahili olarak doğrulamasını önerir. Diagnostik tiplendirme işlemini yalnızca tam olarak eğitilmiş ve vasıflı personel uygulamalı ve sonuçlar, başka bir eğitimli üye ya da çalışan tarafından çapraz kontrolden geçirilmelidir. 11. Klinik veri Beş test merkezinde; SSPGo HLA Tiplendirme Kitlerini, doğrulama cihazı One Lambda Labtype SSO ile karşılaştıran in vitro tetkik cihazı çalışması gerçekleştirilmiştir. SSPGo çalışması için yapılan lokus tiplendirmede HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1/3/4/5, HLA-DPB1, DPA1 ve HLA-DQA1*05, DQB1*02, DQ8 için sonuç sağlanmıştır. SSPGo HLA Tiplendirme Kitlerinin klinik performansı, tam kandan 5-10ng/μl da derive edilen DNA testlerinde -Klas I ve Klas II HLA allellerinin genotiplendirilmesinde %95 üzerinde güvenilirlikle- doğrulama cihazıyla (SSO yöntemi) toplamda %98,3 %100 konkordans göstermiştir.

6 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 6 / 11 Üç (3) doğrulanmış non -konkordan genotiplendirme sonucu dışında, ABD ve Birleşik Krallık klinik test sahalarında çalışılan 1222 örnek, her test kitinin 3 lotunda %100 konkordans göstermiştir. SSPGo HLA Tiplendirme kitlerinin sahadan sahaya tekrar edilebilirliği, test kiti konsantrasyon aralığının iki uç noktası olan 4ng/μl ve 11ng/μl de formüle edilmiş DNA örneklerine karşı 8 SSPGo PCR reaksiyonundan oluşan bir temsil paneli kullanılarak üç merkezce değerlendirilmiştir. Üç dış sahaya eşit olarak dağıtılmış 960 tekil reaksiyondan 958 i DNA örnekleriyle konkordans göstererek toplamda %99,7 konkordansla (0,995 LCL) sonuçlanmıştır. Lottan lota tekrar edilebilirlik, bir örnek SSPGo HLA Tip kitinin 3 lotunda tek bir saha/operatör tarafından 5-10 ng/μl konsantrasyon aralığında DNA kullanılarak değerlendirilmiştir. SSPGo HLA Tip testi için lottan lota tekrar edilebilirlik, toplam 390 testte örnek SSPGo HLA Tip testlerinin üç (3) lotunda test edilen 130 DNA örneğinin tamamında (130/130) doğrulama cihazıyla %100 konkordan bulunmuştur. LABType SSO ile test edilmiş klinik örneklerle karşılaştırmalı test yapılarak Klas I ve Klas II allelleri için konkordan SSPGo HLA pozitif doğrulaması alınmıştır. SSPGo dahili testinde; bazı nadir HLA-DPB1 allelleri, nadir HLA-B allelleri ve B*59:01, B*78, B*83:01 allel grupları gibi bulunmayan bazı örnekler dışında, referans DNA örnekleriyle konkordan sonuçlar elde edilmiştir. Aşağıdaki nadir allel grupları doğrulanmamıştır: B*59, B*78, B*83, DPB*21:01, DPB*26:01:02, DPB*27:01, DPB*28:01, DPB*29:01, DPB*31:01, DPB*34:01, DPB*35:01:01, DPB*39:01, DPB*45:1, DPB*46:01, DPB*51:01, DPB*55:01, DPB*59:01, DPB*63:01, DPB*81:01, DPB*85:01 & DPB*105: Referanslar 1) Bunce M et al Tissue Antigens Nov;46(5): ) Saiki RK et al. Nature Nov 13-19;324(6093): SSPGo Sorun Giderme Kılavuzu Sorun Olası Neden Çözüm Yolu Hiçbir reaksiyonda amplifikasyon olmuyor Yanlış DNA konsantrasyonu kullanılmaktadır DNA miktarını OD 280 de ölçerek ölçün ve reaksiyon başına 10 µl'lik bir hacme toplamda ng DNA'nın eklendiğinden emin olun. DNA numunesinde PCR inhibitörleri vardır Heparinize edilmiş kan kullanmayın. 1 mg/dl nin üzerinde hemoglobin içeren DNA numunelerinden kaçının. Düşük kaliteli DNA numunesi kullanılmaktadır DNA kalitesini ölçün. OD 260/280 oranı, UV spektrofotometrisiyle ölçüldüğünde 1,66 1,94 olmalıdır. Kullanmadan önce DNA'nın çözelti içinde tamamen yeniden süspansiyon haline geldiğinden emin olun. Reaktifler tamamen yeniden süspansiyon haline gelmemiştir Termal sayklır doğru bir şekilde ayarlanmamıştır DNA örneğinin moleküler kalitede su ile dilüe edildiğinden ve en fazla 2,5mM Tris/0,25 mm EDTA içerdiğinden emin olun. DNA eklendikten sonra peletlerin tamamen rehidrasyona tabi tutulduğundan emin olun. Reaksiyon başına 10 µl DNA çözeltisi kullanıldığından emin olun. PCR programının kullanım talimatları uyarınca doğru bir şekilde girildiğinden emin olun.

7 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 7 / 11 Sorun Olası Neden Çözüm Yolu Termal sayklırın ısıtılmış kapağının yerine geçmiş olduğundan ve yeteri kadar sıkıldığından emin olun. Elektroforez sorunları Daha fazla yardım için termal sayklırın kullanım talimatlarına bakın. Elektroforez deposuna güç gittiğinden emin olun güç paketini kontrol edin ve elektrotları temizleyin. Kontrol ve/veya allele özgü amplikonların rasgele atlanması. Plakaların sızdırmazlığı doğru bir şekilde sağlanmamıştır. Jel hataları Termal sayklır sorunları Jeli 0,5X TBE tampon içinde çalıştırın. 0,5 µg/ml taze etidyum bromür kullanıldığından emin olun. Jelleri görüntülerken yeterli UV illüminasyonu olup olmadığını kontrol edin. Daha fazla yardım için jel deposu ve güç paketi üreticisinin talimatlarına bakın. Plaka dokunulmazlığının yeterli bir şekilde sağlanmaması PCR sırasında buharlaşmaya sebep olabilir. Biofortuna önerilen sızdırmazlık katmanlarını kit dâhilinde temin eder. Daha fazla malzeme için lütfen yerel ürün sağlayıcınızla iletişime geçin. Tüm kuyular arasında yeterli sızdırmazlık materyali olduğundan emin olun. PCR plaka ya da şerit kenarlarına yakın kuyulara özellikle dikkat edin. Tüm kuyuların jel üzerine doğru sırayla yüklendiğinden ve her birine aynı hacimde PCR reaksiyonu eklendiğinden emin olun. Pipetleyicileri üretici talimatlarında açıklanan şekilde kalibre edin. Jel içinde kuyuların düzgün bir şekilde oluşup oluşmadığını kontrol edin. Kuyuların alt kısmı yırtılabileceği için tarakları çıkarırken dikkatli olun. Jeli eritmeden önce agarozun tamamen çözündüğünden emin olun. Küçük amplikonlar uçtan kaçabileceği için jelin fazla uzun bir süre çalıştırılmadığından emin olun. Jelin, bantların ayrılmasına yetecek kadar uzun süre çalıştırıldığından emin olun. Taze etidyum bromür çözeltisi kullanın. Özellikle tetkik kenarı çevresindeki arızalar kapağın yeteri kadar sıkılmamasından kaynaklanabilir. Bu durum, PCR reaksiyonunun buharlaşmasına ve PCR kuyusunun

8 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 8 / 11 Sorun Olası Neden Çözüm Yolu yarısına kadar yoğunlaşmasına sebep olabilir ve PCR arızasına yol açabilir. Termal sayklırınızın bakımı ve kalibrasyonu için üretici talimatlarına uyduğunuzdan emin olun. Buharlaşma sorunları DNA sorunlarına bağlı sporadik arıza PCR parametrelerinin kullanım talimatları uyarınca doğru olup olmadığını kontrol edin. Tüm kuyular arasında yeterli sızdırmazlık materyali olduğundan emin olun. PCR plaka ya da şeritlerinin kenarlarına yakın kuyulara özellikle dikkat edin. Isıtılmış kapağın etkinleştirildiğinden ve kapak aracılığıyla yeterli sıkıştırma uygulandığından emin olun. Kitten çıkan Biofortuna sızdırmazlık katmanlarının kullanıldığından emin olun. Daha fazla malzeme için lütfen yerel ürün sağlayıcınızla iletişime geçin. DNA yoktur: Tüm kuyularda DNA olduğundan emin olun. Yanlış hacim: Her reaksiyona 10 µl DNA çözeltisi eklendiğinden emin olun. Fazla DNA eklenmiştir: 200 ng'den yüksek veya 20 ng den düşük konsantrasyonlar PCR arızasına sebep olabilir. DNA'daki kontamine edici maddeler sporadik ya da yaygın amplifikasyon arızasına sebep olabilir. Lekeli Jel Görüntüsü DNA DNA konsantrasyonu ve saflığını kontrol edin. PCR reaksiyonlarına fazla DNA eklenmesi lekeli jel görüntülerine sebep olabilir. Düşük veya degrade saflık derecesi sorunun nedeni olabilir. Yeni bir DNA örneği elde edin. Zayıf amplifikasyon. DNA konsantrasyonu sorunu DNA konsantrasyonunu kontrol ederek ne fazla yüksek ne de fazla düşük olduğundan emin olun. Reaksiyon başına, 10 µl içinde ng DNA hedefleyin. Termal sayklır sorunları Termal sayklırınızın bakımı ve kalibrasyonu için üretici talimatlarına uyduğunuzdan emin olun. Jel hataları PCR parametrelerinin kullanım talimatları uyarınca doğru olup olmadığını kontrol edin. Her kuyuya, 5 µl ila 10 µl arasında olacak şekilde, aynı hacimde reaksiyon eklendiğinden emin olun. Pipetleyicileri üretici talimatlarında açıklanan şekilde kalibre edin. Taze etidyum bromür çözeltisi kullanın. Özgün olmayan DNA konsantrasyonu sorunu DNA konsantrasyonunu kontrol ederek ne fazla yüksek

9 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 9 / 11 Sorun Olası Neden Çözüm Yolu amplifikasyon ne de fazla düşük olduğundan emin olun. Reaksiyon başına, 10 µl içinde ng arası DNA hedefleyin. Reaksiyonlar yanlış sırada yüklenmiştir PCR ve jel şeritlerinin hizasını kontrol edin. Fazla yükleme yapmamak ve tarakları çıkarmadan önce jelin katılaştığından emin olmak suretiyle elektroforezde bitişik kuyulardan fiziksel taşmayı önleyin. Amplifikasyon yapısı yorumlanabilir değil Yeni allel tanımlanmıştır Bir artefaktın özgün bir bant olarak yanlış yorumlanması Reaksiyonlar yanlış sırada yüklenmiştir Tekil PCR arızası Küçük amplikonlar eksiktir Numunede yeni allel tanımlanmıştır Yeni bir amplifikasyon yapısıyla, önceden dizilime tabi tutulmamış alleller mevcut olabilir. Eski yorum sayfaları kullanıyorsanız, bu durumda adresinden daha güncel bir uyumlulaştırma güncellemesi indirin. Bu yeni yapıyla uyum sağlamazsa, farklı bir Biofortuna kiti kullanarak kontrol etmeniz ya da dizilimi dizilim tabanlı tiplendirme ile tanımlamanız gerekir. Doğru bant boyutu için ilgili Yorum Tablolarını kontrol edin. Tüm özgün amplifikasyonların doğru boyutta olup olmadığını ya da bir artefaktın (taşınma, primer dimer) amplifikasyon olarak yanlış yorumlanıp yorumlanmadığını kontrol edin. PCR ve jel şeritlerinin hizasını kontrol edin. Tüm dahili pozitif kontrollerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir reaksiyonu eksik bırakmadan yeniden yorumlayın. Fazla elektroforez uygulanmıştır, küçük amplikonlar jelin ucundan kaçmış ya da etidyum bromürden oluşan ön kısmı geçmiştir veya önceki jel kuyusuna girerek dağılmıştır. Jel sisteminiz için uygun elektroforez koşulları kullanın. Mevcut allellere karşılık gelmeyen bir amplifikasyon yapısına yol açacak şekilde, kimi zaman yeni alleller keşfedilebilir. Lütfen yerel ürün sağlayıcınız ile iletişim kurun.

10 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 10 / Revizyon Geçmişi Revizyon: 4. Versiyondan 5. Revizyona Revizyon tarihi: 21 Ocak 2014 Bölüm Bölüm 4: Kit içeriği Bölüm 5: Temin Edilmeyen Reaktifler ve Donanım Revizyon açıklaması Plaka sızdırmazlık malzemelerinin kite dahil edilmesi 96 kuyulu termal sayklır özellikleri güncellendi Kit saklama koşulları 2-28 o C ye güncellendi Non-hidrate PCR plaka ve şeritlerinin kullanımı Hidrate PCR plaka ve şeritlerinin kullanımı Bölüm 8: Kullanım Yönergeleri DNA nın steril moleküler kalitede suda dilüasyonu Etkileşime giren maddelere ekleme ve DNA saflık kılavuzları güncellemesi Güncellenmiş OD 260/280 ölçümü Örnek eklenmesi öncesinde dondurularak kurutulmuş peletlerin konumuna ilişkin ekleme Amplifiye ürün saklama koşullarının eklenmesi Jel elektroforez sürelerine ilişkin not eklenmesi Bölüm 9: Yorum Seriye özgün notlara dair yorum Yorum tablosundaki lot numarasıyla kit lot numarasının eşleşmesi. Bölüm 11: Klinik Veri Bölüm 14: Revizyon Geçmişi Yeni bölüm eklenmesi Yeni bölüm eklenmesi

11 DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 11 / Kullanılan Semboller için Kılavuz X Test sayısı P EC Temsilcisi kullanım talimatlarına bakın i M V H Üretim Tesisi İn Vitro Diagnostik Son Kullanma Tarihi 4: s28 : Saklama Sıcaklığı g Lot Numarası Distribütör Küresel Ticari Ürün Numarası 16. Üretici İletişim Bilgileri Biofortuna Ltd 1 Hawkshead Road Croft Business Park Bromborough, CH62 3RJ, İngiltere T: +44 (0) E: W: 17. Çeviriler FranÇaise: Deutsch: Español: Italiano: České: Danske: Έλληνες: Magyar: Norske: Polska: Português: Россию: Slovenskému: Türkçe: Svenska: Traductions disponibles Übersetzungen verfügbar Traducciones disponibles Traduzioni disponibili Překlady k dispozici Tilgængelige oversættelser διαθέσιμες μεταφράσεις Fordítások Oversettelser tilgjengelig Dostępne tłumaczenia Traduções disponíveis Переводы доступны Preklady k dispozícii Çeviriler mevcut Översättningar tillgängliga

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Kullanım Talimatları. Revizyon 2. Temmuz 2014

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF Kullanım Talimatları. Revizyon 2. Temmuz 2014 DOT144v1 Instructions for Use Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Sayfa 1 / 7 Biofortuna SSPGo TM HLA No Template Control Kit BF-40-02 Kullanım Talimatları Revizyon 2 Temmuz 2014 DOT144v1

Detaylı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Kullanım Talimatları. Revizyon 3. Temmuz 2014

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Kullanım Talimatları. Revizyon 3. Temmuz 2014 Dot160v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Sayfa 1 / 8 Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Kullanım Talimatları Revizyon 3 Temmuz 2014 Dot160v1 Instructions for

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

α1-antitrypsin quicktype

α1-antitrypsin quicktype attomol α1-antitrypsin quicktype İnsan α-1 antitripsin gen inde M-, Z- and S-alellerin tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! Z-mutasyonun tespiti için 10 sipariş numarası:

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

Performans Özellikleri

Performans Özellikleri Performans Özellikleri QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti, Sürüm 1 60404 Sürüm yönetimi Bu belge, QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti Performans Özellikleri, Sürüm 1, R3 belgesidir. Testi gerçekleştirmeden önce

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD HLA Tiplendirmesi PCR-SSP Türker Duman PhD Büyük Doku Uygunluk Kompleksi (Major Histocompatibility Complex - MHC) İlk olarak farklı fare suşlarında deri naklinin reddiyle tanımlanan genetik bölgedir Alloreaktiviteden

Detaylı

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Hafta V PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ F Đ Z Đ K Đ A L T Y A P I Reaksiyonda kullanılanlar: P C R I. Kalıp DNA a) PCR degrade

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır)

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Ağustos 2015 QIAsymphony SP Protokol Sayfası Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Bu belge Kit Versiyonu 1 için Tissue_LC_200_V7_DSP

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

QIAsymphony SP Protokol Sayfası

QIAsymphony SP Protokol Sayfası Şubat 2017 QIAsymphony SP Protokol Sayfası circdna_2000_dsp_v1 ve circdna_4000_dsp_v1 Bu belge QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 ve circdna_4000_dsp_v1 Protokol Sayfası, Versiyon 1, R1 belgesidir. Sample

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

Avian Flu Screening&Typing H5, H7

Avian Flu Screening&Typing H5, H7 REF V-34-50R VER 04.03.08 Avian Flu Screening&Typing H5, H7 Kullanılan Semboller REF Liste Numarası 2-8 C/ -20 C de saklayın RUO Sadece Araştırma Kullanımı için Dikkat! LOT Lot Numarası VER Versiyon Son

Detaylı

INNO-LiPA HLA-A Multiplex 100

INNO-LiPA HLA-A Multiplex 100 Anahtar Kod: FRI74935 80689 INNO-LiPA HLA-A Multiplex 100 2014-01-16 28753 v0 P 1/7 Türkçe INNO-LiPA HLA-A Multiplex 100 Üretici: Fujirebio Europe N.V. Technologiepark 6 9052 Gent Belçika +32-9 329 13

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti

QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti QIAsymphony DSP Dolaşan DNA Kiti Şubat 2017 Performans Özellikleri 937556 Sample to Insight İçindekiler Performans Özellikleri... 4 Temel performans... 4 Çalışma kesinliği... 5 2 ml ve 4 ml protokollerinin

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555 Nem Ölçer PCE-555 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 6 1. Amaç Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında rastgele ve sistematik hataları önlemek, doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için iç ve dış kalite kontrol yöntemleri, bakım-kalibrasyonu

Detaylı

Park yardımcısı, arka

Park yardımcısı, arka Installation instructions, accessories Talimat No 31373473 Sürüm 1.0 Parça No. 31373087 Park yardımcısı, arka Volvo Car Corporation Park yardımcısı, arka- 31373473 - V1.0 Sayfa 1 / 24 Özel aletler 999

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM SELECT E.KOLİ SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar elinize ulaşabilmektedir.

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.2014) 1 5. Haftanın Ders İçeriği DNA ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonunun amacı

Detaylı

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Portatif ph Metre Teknik Özellikler Ekran Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Tuş Takımı 6 tuşlu membran tuş takımı Ölçüm aralıkları ph ñ2.00 to 19.99 mv ± 1400 Sıcaklık ñ20.0 to 150.0 C (ñ4.0 to

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

QIAsymphony SP Protokol Sayfası

QIAsymphony SP Protokol Sayfası QIAsymphony SP Protokol Sayfası PC_AXpH_HC2_V1_DSP protokolü Kullanım Amacı İn vitro diagnostik kullanım içindir. Bu protokol QIAsymphony SP ve QIAsymphony DSP AXpH DNA Kiti kullanılarak PreservCyt Solüsyonunda

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 26/01/2017 İçindekiler 1 Genel Bilgi... 3 2 Panel Diagramı( Önden görünümü)... 3 3 Teslimat İçeriği... 4 4 Teslimat İçeriği

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1. Rev. 1001 060428

Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1. Rev. 1001 060428 Blue Eye VGA Su Bloğu GH-WPBV1 Rev. 1001 060428 İçindekiler Türkçe Dikkat...3 Ürün Görünüşünün Gösterimi...4 Ürün Teknik Özellikleri...4 Özelliklerin Özeti...4 Bileşen Listesi...5 I. Donanım Kurulumu...5

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 9 MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara WORLD HEALTH ORGANIZATION

Detaylı

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar Temel Genetik Kavramlar DNA izolasyon yöntemleri Kromozom, DNA ve Gen Hücre Nukleus Kromozomlar Gen Prof.Dr.Uğur ÖZBEK Protein DNA çift sarmalı Allel Segregasyonu Şeker Fosfat omurga Bazlar Baz çifti A

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat

Analiz Süresi: 30-35 C'de 48 saat 3M PETRİFİLM AEROBİK SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Aerobic Sayım Plakaları toplam aerobic bakteri populasyonlarını belirlemek için düzenlenmiştir. Uygulanacak basit bir prosedürle aynı zamanda etlerde ve

Detaylı

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın. ALLOMATRIX ENJEKTE EDILEBILIR MACUN, ALLOMATRIX C KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX CUSTOM KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX DR KEMIK MACUNU VE ALLOMATRIX RCS KARIŞTIRMA TALIMATLARI 131048-5 Bu paketde aşağıda belirtilen

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü

0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü 0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü Oragene ve ORAcollect ailesi toplama kitleriyle toplanan genomik DNA nın pürifikasyonu için. Diğer dillerdeki sürümleri ve diğer protokoller

Detaylı

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Kurulum Öncesi Uyarılar

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. 1 / 107 Malzeme Kodu : JENL1243 33893 BCR-ABL T(9;22) TRANSLOKASYON 2 SUBTIPIN BELIRLENMESI ICIN KANTITATIF PCR KITI.SUBTIPLER:P190 (MBCR), P210 (MBCR) (TEST/KUTU) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Düzenleme

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI n Formalin de Parasite Suspensions KULLANIM AMACI Microbiologics Parasite Suspensions, bilinen özelliklere sahip spesifik parazit popülasyonları içeren kalite kontrol karşılaştırma

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1- Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken

Detaylı

Önsöz. Sayın Kullanıcımız,

Önsöz. Sayın Kullanıcımız, Önsöz Sayın Kullanıcımız, Elektronik tartı cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz

Detaylı

Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned

Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned 8290200 Kullanım Talimatları IVD Matrix HCCA-portioned Matriks ile desteklenmiş lazer desorpsiyon/iyonizasyon için saflaştırılmış matris maddesi uçuş zamanı kütle spektrometrisi (MALDI-TOF-MS). CARE ürünleri,

Detaylı

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER)

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-10 IVD In vitro tanı amaçlı insan serum veya plazma (EDTA) örneklerinden viral DNA ve RNA izolasyon ve saflaştırılması amacıyla

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması (1) Prob soket(ler)i Ekran Testo 720 Kontrol butonları Pil bölmesi TUŞ FONKSİYONLARI Cihazı Açma Cihazı Kapama (Basılı tutunuz) Cihaz ışığı

Detaylı

Koruyucu bant, arka tampon

Koruyucu bant, arka tampon Talimat No Sürüm Parça No. 31347553 1.1 31347552 Koruyucu bant, arka tampon Sayfa 1 / 11 Malzemeler İsimlendirme Parça numarası isopropanol 1161721 Donanım IMG-244945 IMG-221380 IMG-374018 Sayfa 2 / 11

Detaylı

Niçin PCR? Dr. Abdullah Tuli

Niçin PCR? Dr. Abdullah Tuli Niçin PCR? Dr. Abdullah Tuli 1980 lerin Başı Bir yöntem düşünün Tepkimeyi gerçekleştirmek kolay mıdır? Bu yöntem çok mu karmaşıktır, yoksa basit mi? Yöntemde kullanılan örnek, saf mı ya da son derece karmaşık

Detaylı

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Installation instructions, accessories Talimat No 31399519 Sürüm 1.0 Parça No. 30776728, 31373831 elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design IMG-378205 Volvo Car Corporation elektrikli motor ısıtıcı, 230

Detaylı

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ TM KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI Türkiye Yetkili Satış ve Dağıtıcısı Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı www.eko-zon.com.tr TM AÇIKLAMA: itclamp TM cerrahi müdahale yapılıncaya

Detaylı

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ADIM 1. Kesin bir ölçme işlemi yapabilmeniz için tartınızı her zaman ahşap veya mermer gibi sert

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 65. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 65. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31330748 Sürüm 1.0 Parça No. 31330744 Park yardımı, pilot Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot- 31330748 - V1.0 Sayfa 1 / 65 Özel aletler 999 5919

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 1. CILOXAN Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır?

KULLANMA TALİMATI. 1. CILOXAN Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır? KULLANMA TALİMATI CILOXAN Steril Oftalmik Pomad, 3.5 gr Göze sürülerek uygulanır. Etkin madde: 3.5 mg siprofloksasin hidroklorür (3.0 mg siprofloksasin bazına eş değer) Yardımcı maddeler: 20.0 mg mineral

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D Oluşturma Tarihi: 25/01/2017 Versiyon 1.1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat İçeriği;... 3 3 Güvenlik... 3 4 Uyarılar... 3 5 Teknik Özellikler... 4 6 Cihaz Tanıtımı... 4 6.1

Detaylı

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) mrna ekspresyon seviyelerini belirlemek için sensitiv bir metod

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 68. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 68. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31330747 Sürüm 1.3 Parça No. 31399130, 31330743 Park yardımı, pilot Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot- 31330747 - V1.3 Sayfa 1 / 68 Özel aletler

Detaylı

RAS Extension Pyro Eklentisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu

RAS Extension Pyro Eklentisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şubat 2017 RAS Extension Pyro Eklentisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu PyroMark Q24 Cihazları ve PyroMark Q24 Yazılım sürümü 2.0 ile kurulum ve kullanım için Sample to Insight RAS Extension Pyro Eklentisi Hakkında

Detaylı

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ Kullanılan Ekipmanlar : - Bioneer Marka ExiPrep16 Plus Model Tam Otomatik Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemi - Bioneer Marka ExiPrep Viral DNA/RNA

Detaylı

SSO Yöntemiyle HLA Tiplendirmesi. Gürbüz POLAT

SSO Yöntemiyle HLA Tiplendirmesi. Gürbüz POLAT SSO Yöntemiyle HLA Tiplendirmesi Gürbüz POLAT SSO Diziye özgü oligonükleotid problarıyla PCR da çoğaltılmış DNA nın hibridizasyonu ile HLA allellerini saptamak için kullanılan moleküler tipleme yöntemidir.

Detaylı

HIZLI TEST ŞİMDİ MÜMKÜN

HIZLI TEST ŞİMDİ MÜMKÜN HIZLI TEST ŞİMDİ MÜMKÜN ScheBo * Biotech ScheBo * Pancreas Elastase 1 Quick TM. / Canine Canine Ekzokrin Pankreatik Yetmezliği nin (EPI) tanısı ve dışlanması. Sonuçlar, test kasetine dışkı örneği konulduktan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dahili Sensörlü Lux Ölçer PCE-170A

Kullanım Kılavuzu Dahili Sensörlü Lux Ölçer PCE-170A PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Dahili

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Ürün Bloklanmış köpük ve ekstrüde polistirol parçacıklı köpükten ısı yalıtım plakası. Baumit open - Die KlimaFassade ve Baumit open S - Die SanierKlimafassade

Detaylı

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5

UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 UYGULAMA TALİMATLARI 1/5 Sevgili Müşterimiz, Par-ky zemini seçtiğiniz için teşekkür ediyoruz. Uygulamaya başlamadan önce, bu talimatları dikkatlice okumanız gerekmektedir. UYGULAMA MALZEMELERİ (resim 1)

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch)

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) IGNITE Karıştırma Talimatı 133287-3 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Ek

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ

DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ %100 web tabanlı İNTERQC, programı ile laboratuarlarınızın kalite kontrollerini istediğiniz yerden ve istediğiniz

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı