DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU"

Transkript

1 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010

2 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları Kurum Ziyaretleri Yatırımcılarla ĠliĢkiler Eğitim ve Seminerler Hizmet içi Eğitimler Yerel Kurum ve KuruluĢların Verdiği Eğitim ve Seminerler Ajansın Verdiği Eğitimler ve Bilgilendirme Toplantıları Kurumsal ĠĢbirlikleri Turizm Konferansı (02-03 Mayıs 2010) Turizm Platformu Ortak Akıl Toplantıları AraĢtırma Raporları Fuar ve Tanıtım Destekleyici diğer faaliyetler Sayfa 2 / 14

3 1. Kurulma ve Kurumsallaşma Çalışmaları tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, Ajans Yönetim Kurulu nun tarih ve 2009/8-18 no'lu kararıyla Diyarbakır ve ġanlıurfa Ġllerinde birer Yatırım Destek Ofisi (YDO) kurulmasına karar verilmiģtir. Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi, ġanlıurfa Yolu 1. Km Kaynartepe Mahallesi no: 15 Bağlar/Diyarbakır adresinde bulunan Ajans binasında hizmet vermeye baģlamıģtır. AçılıĢ tarihinden itibaren yatırımcılara/giriģimcilere danıģmanlık hizmetleri vermeye baģlayan Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi, altyapısını güçlendirmek, yatırımcılara/giriģimcilere bilgi vermek, iģ alanına giren konularla ilgili ziyaretlerde bulunmak ve yatırımcıların karģılaģtıkları sorunları Genel Sekreterlik ve Valilik Makamlarına iletmek ve bilgilendirmek iģlerine odaklanmıģtır. Üzerine düģen görevi gerçekleģtirmek üzere Diyarbakır YDO, Ajans vizyonuna paralel olarak vizyon ve kurumsal kimlik çalıģmalarını gerçekleģtirmiģtir. Bölgenin Öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi Ve Uluslararası Düzeyde Rekabet Edebilen Bir Diyarbakır vizyonu ve Yatırımlarınız için doğru anahtar sloganıyla görünürlüğünü tamamlayan Diyarbakır YDO faaliyetlerine hızla baģlamıģtır. Diyarbakır Yatırım Destek Ofisinde görevli her uzman, YDO koordinatörüne iletilmek üzere Haftalık Uzman Raporu hazırlamıģlardır. Hazırlanan bu Haftalık Uzman Raporları harmanlanarak Aylık Y.D.O Raporu oluģturulmuģ ve Genel Sekreterlik ile Valilik Makamına sunulmuģtur. Yatırım Destek Ofisinde çalıģan uzmanlara dair bilgiler aģağıda yer almaktadır: Tablo 1: Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi S.N. ADI ÜNĠVERSĠTE BÖLÜM BĠRĠMDEKĠ GÖREVĠ 1 Hüseyin Akdoğan Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Koordinatör 2 Hasan Maral Dicle Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Uzman 3 Baver Aydın Ortadoğu Teknik Üniversitesi ĠĢletme Uzman Sayfa 3 / 14

4 4 Mehmet Adnan Aksoy Ġstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Uzman 5 Mustafa Baltacı Gazi Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Uzman 2. Kurum Ziyaretleri 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde kalkınma Ajanslarının kuruluģ amaçları arasında kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirme amacı ifade edilmiģtir. Bu amaç doğrultusunda ajansımız açılıģ sürecinde Yönetim Kurulunda ve Kalkınma Kurulunda temsilcisi bulunan ilgili kurum/kuruluģ ve sivil toplum örgütleriyle olağan toplantılar ve ziyaretler vasıtasıyla etkileģime geçmiģ, Ajansımızın bölgenin kalkınmasında önemli bir dinamiği harekete geçireceği ifade edilerek kuruluģ aģamasında ilgili kurum ve kuruluģların desteği alınmıģtır. Bu çerçevede 2009 yılının Aralık ayında kuruluģ çalıģmalarını tamamlayan Ajansımız etkileģimde bulunduğu bölgedeki kurumlarla iģbirliği olanaklarını araģtırmak ve bölge planını hazırlamak amacıyla sektör araģtırmaları yapmıģtır. Bölgeyi daha iyi tanımayı amaçlayan bu araģtırmalara paralel olarak, Diyarbakır ve ġanlıurfa da faaliyet gösteren kurumsal aktörlere ziyaretler gerçekleģtirilmiģtir. Ziyaretler sırasında bölgenin ve kurumların problemleri hakkında fikir alıģveriģinde bulunulmuģ ve ortak bölgesel kalkınma hedefleri irdelenmiģtir. Ayrıca, Mart ayı boyunca, Ajansın 2010 Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı hazırlıkları kapsamında, tüm ilçe kaymakamlıkları ve Belediyeler ziyaret edilerek toplantının yapılacağı mekânlar kontrol edilmiģ ve ilgili kiģilerin iletiģim adresleri alınmıģtır. Kurum ziyaretleri kapsamında görüģülen kurum ve kuruluģlar aģağıda listelenmiģtir: GiriĢimcilerin finansal problemlerine çözüm bulabilmek amacı ile Ankara'da Kredi Garanti Fonu ve Kalkınma Bankası, (Mart 2010) Bölgemizde yapılabilecek iģbirliği çalıģmaları için Dünya Bankası, Türkiye Patent Enstitüsü, Potansiyel yabancı yatırımcıları yönlendirmek adına, BaĢbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yatırım imkânları ve yatırımcıların karģılaģtıkları sorunlar hakkında konuģmak için Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Sayfa 4 / 14

5 Organize Sanayinin doğalgaz bağlantı problemlerini konuģmak için DĠYARGAZ, Yatırımcıların izin ve ruhsat iģlemlerini hızlı bir Ģekilde gerçekleģtirmek adına YDO irtibat kiģisi belirlemek amacıyla Kamu Kurum ve KuruluĢları, Elektrik girdisi, elektrik altyapı problemleri ile ilgili OSB, Dicle EDAġ ve TEĠAġ Aylık raporlarımız ve ilin geliģimi üzerine konuģmak için Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Yatırımcıların yer konusunda yaģadıkları sorunları iletmek üzere Defterdar ve Vergi Dairesi BaĢkanı Ġlin potansiyelini konuģmak ve YDO yu tanıtmak üzere Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürü, Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri, Sur Belediyesi Kültür ĠĢleri BaĢkan Yardımcısı, Diyarbakır ın turizm potansiyeli üzerine konuģmak üzere Ġl Kültür ve Turizm Müdürü, Diyarbakır Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, YDO faaliyetleri hakkında bilgilendirmek üzere Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Diyarbakır ın potansiyelleri hakkında fikir alıģ veriģinde bulunmak üzere Tek Adımda Yatırım Bürosu, Diyarbakır ın Tarım ve Hayvancılık alanlarındaki önceliklerini görüģmek için Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı ve Ziraat Fakültesi Dekanı, ÇalıĢmaları hakkında bilgi almak üzere Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürü, Kurumsal iģbirliğini geliģtirmek ve yatırımcılara nasıl yardımcı olabileceğimizi tartıģmak üzere, Diyarbakır Ticaret Borsası BaĢkanı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkan Yardımcısı, Diyarbakır YDO nun faaliyetlerini tanıtmak üzere Tarım Ġl Müdürü, DESOB BaĢkanı, GAP-BKĠ BaĢkanı, KOSGEB Müdürü, TÜĠK Bölge Müdürü, Ziraat Bankası Bölge Müdürü, Kalkınma Kurulu üyelerimiz teklif çağrımız ve destek vereceğimiz programlarımız ile ilgili bilgilendirilmek üzere ziyaret edilmiģlerdir, Milli Emlak Müdürü ile yer tahsisi sorunu ve çözümü ile ilgili görüģme yapılmıģtır, AA Bölge Müdürü Eyüp Kaçar, ĠġKUR Müdürü, ÇüngüĢ Mal Müdürlüğü, DĠGĠAD, Çermik Orman ĠĢletme ġefliği, Sayfa 5 / 14

6 ĠġKUR ġube Müdürü, Gaziantep ABĠGEM, Gaziantep Eurapean Network, Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, 3. Yatırımcılarla Ġlişkiler 2010 Ocak Haziran dönemi içerisinde toplam 478 yatırımcı ile görüģülmüģtür. Yatırımcılara ajansın ve Diyarbakır Yatırım Destek Ofisinin çalıģmaları hakkında bilgiler verilmiģtir. Bunun yanı sıra; Karacadağ Kalkınma Ajansı nın sunduğu Doğrudan Finansman Desteği, Mevcut devlet teģvikleri, ĠĢ geliģtirme ile ilgili bilgiler, Farklı finansman araçları, Fuar organizasyonu, OSB de yer tahsisi Hakkında bilgilendirmeler yapılmıģtır. Ayrıca yatırımcıların yapmak istedikleri yatırımlar hakkında ayrıntılı görüģmeler yapılmıģ ve gerekli bilgiler yatırımcılara sunulmuģtur. Gelen yatırımcıların tamamı kayıt altına alınmıģtır. Ayrıca yatırım yeri tahsisi konusunda baģvuruda bulunan 7 yatırımcı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ne yönlendirilmiģtir. ÇüngüĢ Hindibaba köyünde su ĢiĢeleme tesisi konusunda baģvuran bir yatırımcıya yer tahsisi konusunda yardımcı olunmuģ ve yer tahsisi tamamlanmıģtır. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile yer tahsisi konusunda koordineli çalıģma kararı alınmıģtır. Ġlk altı aylık dönemde Diyarbakır YDO nun takip ettiği yatırım ve yatırımcılar: Kütahya Yapı Kimyasallarının Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi nde yaptığı yatırım ile ilgili sorumlular ile görüģülmüģ, kendilerine destek olabileceğimiz alanlar tanıtılmıģtır, Karavil Grubunun Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi nde yaptığı yatırımlarla ilgili görüģmeler yapılmıģtır. Firmanın doğalgaz, elektrik ve bankacılık konusunda yaģadığı sorunlar ilgilileri ile görüģülerek çözülmeye çalıģılmıģtır, DoğuĢ Holding BaĢkanı Ferit F. ġahenk in yatırım konusunda Diyarbakır a duyduğu ilgi medyadan takip edilerek, ilin yatırım fırsatlarını anlatan kısa bir bilgilendirme faksı çekilmiģtir, Sayfa 6 / 14

7 Diyarbakır da Yatırım TeĢvik Belgesi alan yatırımcılar düzenli takip edilerek ve kayıt altına alınmıģlardır, Diyarbakır için büyük yatırım fırsatlarından olan ve altyapı çalıģmaları devam eden Organize Hayvancılık Besi Bölgesi yatırımı ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası nın seracılık konusunda yapacağı yatırımlar hakkında yetkililerle görüģülmüģtür, Yabancı yatırımcılarla yakından ilgilenmeyi ilke edinene Diyarbakır YDO, Avusturyalı LUPUS Grubunun Çermik Kaplıcaları ve hayvancılık ile ilgili yapacağı yatırımlar izlenmekte ve firma yetkilileri ile görüģülmektedir, Femer Mermerciliğin Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde yapacağı yatırım için giriģimlerde bulunulmuģtur, Danone nin Diyarbakır da yatırım yapma olanakları ve yapılabilecek çalıģmalar hakkında bilgi alıģveriģinde bulunulmuģtur, Atakent DıĢ Ticaret ve Kar-Dik ĠnĢaat firması yetkilileri ile bölgede yapmayı düģündükleri yatırımlar hakkında bilgi alıģveriģinde bulunulmuģtur, Mes Yağ yetkilileri ile kapasite artırımı hakkında görüģülmüģtür,, Global Bilgi (Turkcell Çağrı Merkezi) nin Diyarbakır daki yatırımları için yetkililerle görüģülmüģtür, Digitürk ün Diyarbakır da yapmayı düģündüğü Çağrı Merkezi yatırımı ile ilgili ilgililer ile görüģülmüģtür, Nevamer Mermercilik tarafından Diyarbakır da mermer atıklarının değerlendirilmesi, mozaik ve patlatma dekoratif mermerin iģleneceği ve çoğu kadın olmak üzere en az 50 istihdam gerçekleģtirileceği yatırım için Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi nde yatırım yeri tahsisi için giriģimlerde bulunulmuģtur, 4. Eğitim ve Seminerler 4.1 Hizmet içi Eğitimler Tablo 2: Ajans personelinin 2010 yılında katıldığı hizmet içi eğitimler aşağıda listelenmiştir Eğitimin Adı Eğitimin Tarihi Eğitimi Veren Kişi-Kurum Eğitimin Ġçeriği MS Ofis Eğitimi Ocak 2010 Ahmet UYGUR Erhan ġengelġr Bilge Adam Kurumsal Ġleri seviye MS Word Ġleri seviye MS Excel MS Power Point Sayfa 7 / 14

8 Kümelenme Eğitimi ġanlıurfa Ġl Brifingi Türkiye-AB ĠliĢkileri Yatırım TeĢvik ve Destekleri Eğitimi Hibe Değerlendirme Eğitimi M-Files Dosya Yönetim Sistemi Kullanıcı Eğitimi ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemleri GiriĢ Eğitimi Ocak 2010 Meral SAYIN Çankaya Üniversitesi GiriĢimcilik Merkezi Direktörü 13 Ocak 2010 Cemal SOFUOĞLU ġanlıurfa Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürü 26 Ocak 2010 Erhan AKDEMĠR Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ġubat 2010 Ġlhami BĠRKAN Yatırım Uzmanı 2-3 Mart 2010 Mehmet Fatih YILDIZ Merkezi Finans ve Ġhale Birimi Hibe Programları Koordinatörü 31 Mayıs 2010 M. Gökhan ERDOĞDU MECHSOFT Firması Yetkilisi 7-11 Haziran 2010 ĠġLEM GIS ġirketler Grubu Yerel Kalkınmada Yeni YaklaĢımlar Kümelenmenin Kuramsal Temelleri Kümelenme Metodoljisi Kümelenmede BaĢarılı Örnekler Kümelenme Politikası ile Ġlgili Devlet Destekleri ġanlıurfa Ġli Sosyo- Ekonomik Göstergeler (Nüfus, Eğitim Sağlık vs.) Yılı Kamu Yatırımları Türkiye-AB ĠliĢkileri AB Müzakere Süreci Ġlerleme Raporları Ulusal Program Yatırımcı yol haritası, temel yatırım projeleri fizibilitesi, yatırım teģvikleri, devlet destekleri, krediler, marka tescili, sanayi sicil belgesi Hibe Duyurusu ve Hibe Değerlendirme Süreci M-Files Dosya Yönetim Sistemi programının tanıtımı. Kullanımı ve Ajansımız için geliģtirme süreçleri hakkında bilgilendirme. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) hakkında 4 kiģiden oluģan uzman personelimize Sayfa 8 / 14

9 Ankara da, firmanın eğitim merkezinde 5 gün eğitim verildi. 4.2 Yerel Kurum ve Kuruluşların Verdiği Eğitim ve Seminerler 2010 ġubat ayı içerisinde ajansın eğitim planı çerçevesinde hazırlanan GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi nde 2 Ģer günlük olmak üzere aģağıdaki birimlerde staj programı gerçekleģtirilmiģtir. Çevre, fiziksel geliģme, Özel sektör ve giriģimciliği destekleme, Kültür varlıkları ve turizm, Proje ve fon geliģtirme, Uluslar arası iliģkiler, Tarım, orman ve kırsal kalkınma, Ġnsan kaynakları kalite sistemleri ġubat 2010 tarihleri arasında Ġzmir Kalkınma Ajansında tecrübe paylaģımı eğitimi gerçekleģtirilmiģtir. Ajans birim baģkanları tarafından ajansın kurulduğu günden bu yana gerçekleģtirilen faaliyetler, karģılaģılan sorunlar ve sorunların çözümüne yönelik stratejiler hakkında sunum yapılmıģtır. 19 ġubat 2010 tarihinde GAP GĠDEM uzmanları tarafından bir eğitim verilmiģtir. Eğitimde GĠDEM ve tarihçesi, ĠĢ geliģtirme hizmetleri Yerel ekonomik kalkınma için sektör geliģtirme faaliyetleri, Yerel ekonomiye katkı ve etki analizi baģlıklarında sunumlar yapılmıģtır. 4.3 Ajansın Verdiği Eğitimler ve Bilgilendirme Toplantıları Hibe programları hakkında Diyarbakır ve ġanlıurfa daki tüm paydaģları bilgilendirmek amacı ile bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Buna göre 17 Nisan 2010 tarihinde Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker ve Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ın teşrifleri ile 500 kişinin üzerinde katılımın sağlandığı 2010 Yılı Mali Destek Programları Açılış Toplantısı gerçekleştirildi Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleşen ilçe bilgilendirme toplantılarına ise Diyarbakır dan 1400 kişinin üzerinde katılım sağlandı. Tablo 3: Diyarbakır Bilgilendirme Toplantıları Sayfa 9 / 14

10 İLÇE TARİH SAAT YER Yenişehir, Sur Karacadağ Kalkınma Ajansı Seminer Salonu Çınar Belediye Toplantı Salonu Hani Kaymakamlık Spor Kompleksi ve Kültür Evi Kocaköy Kocaköy İlköğretim Okulu Toplantı Salonu Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi Toplantı Salonu Kayapınar, Bağlar Karacadağ Kalkınma Ajansı Seminer Salonu Bismil Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu Silvan Kaymakamlık Malabadi Salonu Eğil Kültür Merkezi Çermik Çermik Çok Programlı Lisesi Toplantı Salonu Kulp Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu Lice Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu Dicle Necati Ceylan Lisesi Konferans Salonu Hazro Kız Meslek Lisesi Toplantı Salonu Çüngüş Öğretmenevi Konferans Salonu 5. Kurumsal Ġşbirlikleri 5.1 Turizm Konferansı (02-03 Mayıs 2010) Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel özelliklerini öne çıkararak yatırımcıları ile turizm acentelerini kente çekmeyi amaçlayan Diyarbakır Turizm Konferansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı nın destekleriyle Mayıs 2010 tarihlerinde Diyarbakır da gerçekleģtirildi. Diyarbakır'ın turizm potansiyelini tanıtmak, turizm yatırımcılarını bölgeye çekmek, özellikle kültür ve inanç turizmine dikkat çekmek, Diyarbakır ın turizmden hak ettiği payı alması ve Diyarbakır'a karģı ön yargıların kırılması amacıyla gerçekleģtirilen etkinlikler Sayfa 10 / 14

11 kapsamında konferans gerçekleģtirildi. Karacadağ Kalkınma Ajansı adına konferans ta Diyarbakır YDO görev aldı. 5.2 Turizm Platformu Turizm Konferansı sonrası yakalanan olumlu havanın devam ettirilmesi düģüncesiyle Mayıs ayı sonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı Seminer Salonunda, geniģ katılımlı Turizm Platformu toplantısı gerçekleģtirildi. Diyarbakır YDO nun aktif rol aldığı toplantıya, Valilik, BüyükĢehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, ilgili STK lar, Kaymakamlıklar, turizm yatırımcıları katıldı. Toplantı sonunda Turizm Platformunun sekretarya görevi Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisine verilmesi oy birliği ile kararlaģtırıldı. 5.3 Ortak Akıl Toplantıları Her 15 günde bir Kalkınma Ajansı, Tarım Ġl Müdürlüğü, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır Ġl Koordinatörlüğü, Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü ve Et ve Balık Kurumu temsilcilerinin katıldığı ve ilin tarımsal sorunlarının görüģülüp çözüm önerilerinin sunulduğu Diyarbakır Tarım PaydaĢları Ortak Akıl Konseyi toplantılarına iģtirak edilmektedir. Bu toplantılar tarımla ilgili bütün tarafları bir araya getirdiği için Kalkınma Ajansı tarım ve hayvancılıkla ilgili güncel geliģmeleri analiz etme ve stratejilerini buna göre belirleme Ģansına sahip olmaktadır. 6. Araştırma Raporları a) Irak Ülke Raporu: Diyarbakır daki yatırımcılar için büyük bir pazar olan Ortadoğu pazarına açılma ve pazar paylarını arttırma çabalarına katkıda bulunması amacıyla, Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi tarafından Irak Ülke Raporu hazırlanmıģtır. Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Bölgemizin geliģme vizyonu; doğal, tarihi, sosyal ve kültürel zenginliği ve çeşitliliği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin cazibe ve ticaret merkezleri olan Diyarbakır ve Şanlıurfa nın bu potansiyelini en iyi şekilde koruyarak değerlendiren, işsizliğin, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaltıldığı, Türkiye nin Ortadoğu ya açılan kapısı olmak Ģeklinde belirlenmiģtir. Bu vizyonun gerçekleģtirilmesinde, Suriye ve Irak baģta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine yönelik ekonomik potansiyelin ve yeni fırsatların değerlendirilmesi büyük önem taģımaktadır. Bu kapsamda, Irak Ülke Raporu adet basılarak komģu ülkelere ihracat yapmak isteyen Diyarbakır daki yatırımcıların hizmetine sunulmuģtur Sayfa 11 / 14

12 b) Madencilik Raporu: Ġlerin geliģimindeki en önemli potansiyel yer altı kaynaklarıdır. Bu konudaki zenginlik, sanayinin geliģmesini sağlayarak ilin refah düzeyini yükseltmektedir. Bu nedenle Diyarbakır YDO ildeki mevcut maden potansiyelini anlatan bir rapor oluģturarak yatırımcıların hizmetine sunmuģtur. c) Diyarbakır OSB Doğalgaz Raporu: Organize Sanayi Bölgesinin alternatif enerji ihtiyacının giderilmesi için yazılmıģ bir rapordur. Diyargaz, OSB Müdürlüğü ve yatırımcılarla karģılıklı görüģmeler sonucunda oluģturulmuģtur. d) Yatırım Teşvik Raporu: Diyarbakır da Yatırım TeĢvik Belgesi alan yatırımcıların tespit edilmesi ve bunların kayıt altına alınarak sorunları ile ilgilenmek için oluģturulmuģ bir rapordur. e) Hayvancılık Raporu: Diyarbakır ın hayvancılık alanındaki mevcut potansiyelini anlatan ve bu alandaki teģvik ve destekleri anlatan bir rapordur. 7. Fuar ve Tanıtım Diyarbakır Yatırım Destek Ofisinin uzmanları aģağıdaki fuarlara gözlemci olarak katılmıģlardır. a ġubat 2010 tarihleri arasında EMITT 2010 Fuarı, b. 3 6 Mart 2010 tarihleri arasında Mersin Agrodays Mersin 5. Uluslararası Tarım Fuarı, c. 4 7 Mart 2010 tarihleri arasında FOTEG Ġstanbul 2010 Gıda ĠĢleme Teknolojileri Fuarı, d Mart 2010 tarihleri arasında Marble 16. Uluslararası Doğal TaĢ ve Teknolojileri Fuarı. AĢağıdaki fuarlarda ajans faaliyetlerini ve bölge illerini tanıtmak amacıyla stant açılmıģtır: e. 31 Mart 4 Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen Ortadoğu Üretim Makineleri ve Yan Sanayi Fuarı. Bu fuara 176 firma katılmıģtır. Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi bu fuarda 300 yatırımcı ile görüģmüģtür. Ve 1500 tanıtım materyali dağıtmıģtır, f Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen 2. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı. Toplam 175 firma katılmıģtır. Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi fuar boyunca 500 yatırımcı ile görüģmüģ ve 2500 tanıtım materyali dağıtmıģtır, g Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Kitap fuarı. Bu fuarda ayrıca ajansın devam etmekte olan hibe programları ile alakalı bilgilendirme yapılmıģtır, Sayfa 12 / 14

13 h Haziran 2010 tarihleri arasında Gaziantep te düzenlenen 5. Uluslararası Irak ve KomĢu Ülkeler Fuarı. Fuar öncesinde ve esnasında ticari görüģmelerde bulunulmuģtur. Bu görüģmelerde Diyarbakır da faaliyet gösteren önemli firmalar yurt dıģından gelen heyetlere tanıtılmıģtır. web sayfası için Ģartname taslağı oluģturulmuģ ve teklifler alınmıģtır. Web sayfası kısa zamanda faaliyete geçecektir. 9. Destekleyici diğer faaliyetler Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi uzmanları farklı konferans ve çalıģtaylara katılarak/düzenleyerek fikir paylaģımında bulunmuģlardır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü tanıtım toplantısı, AB ye Uyum ve DanıĢma ve Yönlendirme Kurulu toplantısı, DĠGĠAD üyelerine bilgilendirme toplantısı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında bilgilendirme toplantısı, BANKDER (Bankacılar Derneği) ile birlikte bilgilendirme toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Koordinasyon Merkezi tarafından Sivil Toplum Hizmeti: AB Türkiye Kültürlerarası Diyalog isimli hibe programının Mardin Atatürk Kültür Merkezindeki toplantısı. Ayrıca bölgemizde yaģanan en önemli sosyal problemlerden biri olan iģsizlik ile ilgili olarak ajans bünyesinde ĠĢsizlik Komisyonu kurulmuģtur. Sayfa 13 / 14

14 Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi gereği, Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında görüģülerek kabul edilmiģtir" Hüseyin AKDOĞAN Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayfa 14 / 14

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJ Diyarbakır Yatırım Destek

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJ Diyarbakır Yatırım Destek DĠYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFĠSĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 28.02.2011 KARACADAĞ KALKINMA AJ Diyarbakır Yatırım Destek ĠÇĠNDEKĠLER 1. KURULMA VE KURUMSALLAġMA ÇALIġMALARI... 2 2. KURUM ZĠYARETLERĠ... 3 3.

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 2 2. KURUM ZİYARETLERİ... 3 3. TOPLANTILAR, KONFERANSLAR, ÇALIŞTAYLAR

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

T.C KARACADAĞ KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA FAALİYET RAPORU

T.C KARACADAĞ KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA FAALİYET RAPORU T.C KARACADAĞ KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ YILI ALTI AYLIK ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Ağustos, İçindekiler 1. Genel Bilgi... 3 2. Mali Destek Programları... 5 2.1 Mali Destek Programlarını

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BĠLGĠ... 2 2. MALĠ DESTEK PROGRAMLARI... 4 2.1 Ekonomik GeliĢme Mali Destek Programı...

Detaylı

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 % T. C. DĠYARBAKIR EKONOMĠSĠNĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ 1. Diyarbakır Ġstatistikleri Tablo 1: Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu Yıllar Nüfus Yıllık Nüfus

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU KASIM 2015 KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ

ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU Şanlıurfa Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BĠLGĠLER... 2 2. 2011 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ FAALĠYETLERĠ... 3 2.1 Ġlin ve

Detaylı

Diyarbakır TEOG boş kontenjanlar ve TEOG puanları

Diyarbakır TEOG boş kontenjanlar ve TEOG puanları On5yirmi5.com Diyarbakır TEOG boş kontenjanlar ve TEOG puanları 2015-2016 yılı Diyarbakır Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2011 İçindekiler 2011 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sunumu... 2 Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 3 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU

DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz 2012 İçindekiler 1. Genel Bilgiler... 3 2. Yatırım Destek Çalışmaları... 5 2.1 Yatırımcılarla Yapılan Görüşmeler ve Danışmanlık

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

KALKINMA KURULU SANAYİ LOJİSTİK ENERJİ KOMİSYONU KASIM 2015 TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2015/1

KALKINMA KURULU SANAYİ LOJİSTİK ENERJİ KOMİSYONU KASIM 2015 TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2015/1 KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI SANAYİ LOJİSTİK ENERJİ KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2010)

(1 OCAK 31 ARALIK 2010) 2010 YILI REVĠZE EDĠLMĠġ ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2010) 30/11/2010 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR LĠSTESĠ 4 TABLOLAR LĠSTESĠ 5 SUNUġ 6 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELĠKLER 9 2.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyetleri YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2009 Yılı Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2009-2010 Yılı 12 Aralık 2009 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi ,614. DİYARBAKIR SUR Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ,128

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi ,614. DİYARBAKIR SUR Vali Aydın Arslan Fen Lisesi ,128 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi 120 485,614 Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 120 476,128 İMKB Fen Lisesi 120 474,091 Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi 170 461,411 Diyarbakır

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi

Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi FUAR ÖZET RAPORU Tüyap Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 4 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 4 2. GENEL FUAR BİLGİLERİ 4 3.

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ www.dika.org.tr Batman ı Mardin ı Siirt ı Şırnak Dicle Kalkınma Ajansı, 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası.

OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTĠM, 1967 yılında kooperatif olarak kurulmuģtur. Ankara da sanayileģmenin baģlangıç noktası. OSTİM Kurucu Başkanı Cevat DÜNDAR 1974-92Yön. Kur. Bşk. Turan ÇĠĞDEM 1992 den bu yana Yön. Kur. Bşk. Orhan

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir.

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir. 1. 02 Eylül 2010 tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla odamız üyeleriyle bölgemizde faaliyet gösteren Selçuk Ecza Deposu ve Hedef Ecza Deposu müdürlerinin ve çalıģanlarının katılım ve katkılarıyla Allesta

Detaylı

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER

BASIN YAYIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER Hazırlayan Basın Yayın ve Halkla iliģkiler Md. H. KABACIOĞLU Kontrol BaĢkan Yardımcısı T. MERMERTAġ Onay Belediye BaĢkanı Op.Dr. A. ÖZ Yürürlük Tarihi 02.07.2007 Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı;

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011-

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- 22 Aralık 2010 tarihli Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kalkınma Kurulu toplantısında belirlenen 4 farklı sektörel çalışma grubundan

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

ANADOLU TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

ANADOLU TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ ANADOLU TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2011-2014 YÖNETİM KURULU Seçim AYDIN Gülsüm ATALAY Vehbi KOÇ YaĢar KARAMAN Aysun SAKĠNTUNA Erdal AYTEKĠN Mustafa GÜNGÖR V.Alper TUNÇER Birol AKMAN BaĢkan

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

(5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı. Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü. M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı

(5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı. Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü. M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı 5. ERBĠL YAPI & ĠNġAAT FUARI KATILIM RAPORU (5 IN 1 ERBĠL) Hazırlayanlar: Baver AYDIN D.Bakır YDO Uzmanı Hüseyin AKDOĞAN D.Bakır YDO Koordinatörü M. Emin BAKIR Program Yönetimi Birimi Uzmanı 05-08 ARALIK

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 25. Hafta (20 26 Haziran 2011) 20 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı