DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU"

Transkript

1 T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2010 YILI ALTI AYLIK ARA RAPORU Diyarbakır Ağustos, 2010

2 Ġçindekiler 1. Kurulma ve KurumsallaĢma ÇalıĢmaları Kurum Ziyaretleri Yatırımcılarla ĠliĢkiler Eğitim ve Seminerler Hizmet içi Eğitimler Yerel Kurum ve KuruluĢların Verdiği Eğitim ve Seminerler Ajansın Verdiği Eğitimler ve Bilgilendirme Toplantıları Kurumsal ĠĢbirlikleri Turizm Konferansı (02-03 Mayıs 2010) Turizm Platformu Ortak Akıl Toplantıları AraĢtırma Raporları Fuar ve Tanıtım Destekleyici diğer faaliyetler Sayfa 2 / 14

3 1. Kurulma ve Kurumsallaşma Çalışmaları tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, Ajans Yönetim Kurulu nun tarih ve 2009/8-18 no'lu kararıyla Diyarbakır ve ġanlıurfa Ġllerinde birer Yatırım Destek Ofisi (YDO) kurulmasına karar verilmiģtir. Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi, ġanlıurfa Yolu 1. Km Kaynartepe Mahallesi no: 15 Bağlar/Diyarbakır adresinde bulunan Ajans binasında hizmet vermeye baģlamıģtır. AçılıĢ tarihinden itibaren yatırımcılara/giriģimcilere danıģmanlık hizmetleri vermeye baģlayan Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi, altyapısını güçlendirmek, yatırımcılara/giriģimcilere bilgi vermek, iģ alanına giren konularla ilgili ziyaretlerde bulunmak ve yatırımcıların karģılaģtıkları sorunları Genel Sekreterlik ve Valilik Makamlarına iletmek ve bilgilendirmek iģlerine odaklanmıģtır. Üzerine düģen görevi gerçekleģtirmek üzere Diyarbakır YDO, Ajans vizyonuna paralel olarak vizyon ve kurumsal kimlik çalıģmalarını gerçekleģtirmiģtir. Bölgenin Öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi Ve Uluslararası Düzeyde Rekabet Edebilen Bir Diyarbakır vizyonu ve Yatırımlarınız için doğru anahtar sloganıyla görünürlüğünü tamamlayan Diyarbakır YDO faaliyetlerine hızla baģlamıģtır. Diyarbakır Yatırım Destek Ofisinde görevli her uzman, YDO koordinatörüne iletilmek üzere Haftalık Uzman Raporu hazırlamıģlardır. Hazırlanan bu Haftalık Uzman Raporları harmanlanarak Aylık Y.D.O Raporu oluģturulmuģ ve Genel Sekreterlik ile Valilik Makamına sunulmuģtur. Yatırım Destek Ofisinde çalıģan uzmanlara dair bilgiler aģağıda yer almaktadır: Tablo 1: Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi S.N. ADI ÜNĠVERSĠTE BÖLÜM BĠRĠMDEKĠ GÖREVĠ 1 Hüseyin Akdoğan Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Koordinatör 2 Hasan Maral Dicle Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Uzman 3 Baver Aydın Ortadoğu Teknik Üniversitesi ĠĢletme Uzman Sayfa 3 / 14

4 4 Mehmet Adnan Aksoy Ġstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Uzman 5 Mustafa Baltacı Gazi Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Uzman 2. Kurum Ziyaretleri 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde kalkınma Ajanslarının kuruluģ amaçları arasında kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirme amacı ifade edilmiģtir. Bu amaç doğrultusunda ajansımız açılıģ sürecinde Yönetim Kurulunda ve Kalkınma Kurulunda temsilcisi bulunan ilgili kurum/kuruluģ ve sivil toplum örgütleriyle olağan toplantılar ve ziyaretler vasıtasıyla etkileģime geçmiģ, Ajansımızın bölgenin kalkınmasında önemli bir dinamiği harekete geçireceği ifade edilerek kuruluģ aģamasında ilgili kurum ve kuruluģların desteği alınmıģtır. Bu çerçevede 2009 yılının Aralık ayında kuruluģ çalıģmalarını tamamlayan Ajansımız etkileģimde bulunduğu bölgedeki kurumlarla iģbirliği olanaklarını araģtırmak ve bölge planını hazırlamak amacıyla sektör araģtırmaları yapmıģtır. Bölgeyi daha iyi tanımayı amaçlayan bu araģtırmalara paralel olarak, Diyarbakır ve ġanlıurfa da faaliyet gösteren kurumsal aktörlere ziyaretler gerçekleģtirilmiģtir. Ziyaretler sırasında bölgenin ve kurumların problemleri hakkında fikir alıģveriģinde bulunulmuģ ve ortak bölgesel kalkınma hedefleri irdelenmiģtir. Ayrıca, Mart ayı boyunca, Ajansın 2010 Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı hazırlıkları kapsamında, tüm ilçe kaymakamlıkları ve Belediyeler ziyaret edilerek toplantının yapılacağı mekânlar kontrol edilmiģ ve ilgili kiģilerin iletiģim adresleri alınmıģtır. Kurum ziyaretleri kapsamında görüģülen kurum ve kuruluģlar aģağıda listelenmiģtir: GiriĢimcilerin finansal problemlerine çözüm bulabilmek amacı ile Ankara'da Kredi Garanti Fonu ve Kalkınma Bankası, (Mart 2010) Bölgemizde yapılabilecek iģbirliği çalıģmaları için Dünya Bankası, Türkiye Patent Enstitüsü, Potansiyel yabancı yatırımcıları yönlendirmek adına, BaĢbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yatırım imkânları ve yatırımcıların karģılaģtıkları sorunlar hakkında konuģmak için Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Sayfa 4 / 14

5 Organize Sanayinin doğalgaz bağlantı problemlerini konuģmak için DĠYARGAZ, Yatırımcıların izin ve ruhsat iģlemlerini hızlı bir Ģekilde gerçekleģtirmek adına YDO irtibat kiģisi belirlemek amacıyla Kamu Kurum ve KuruluĢları, Elektrik girdisi, elektrik altyapı problemleri ile ilgili OSB, Dicle EDAġ ve TEĠAġ Aylık raporlarımız ve ilin geliģimi üzerine konuģmak için Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Yatırımcıların yer konusunda yaģadıkları sorunları iletmek üzere Defterdar ve Vergi Dairesi BaĢkanı Ġlin potansiyelini konuģmak ve YDO yu tanıtmak üzere Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürü, Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri, Sur Belediyesi Kültür ĠĢleri BaĢkan Yardımcısı, Diyarbakır ın turizm potansiyeli üzerine konuģmak üzere Ġl Kültür ve Turizm Müdürü, Diyarbakır Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, YDO faaliyetleri hakkında bilgilendirmek üzere Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Diyarbakır ın potansiyelleri hakkında fikir alıģ veriģinde bulunmak üzere Tek Adımda Yatırım Bürosu, Diyarbakır ın Tarım ve Hayvancılık alanlarındaki önceliklerini görüģmek için Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı ve Ziraat Fakültesi Dekanı, ÇalıĢmaları hakkında bilgi almak üzere Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürü, Kurumsal iģbirliğini geliģtirmek ve yatırımcılara nasıl yardımcı olabileceğimizi tartıģmak üzere, Diyarbakır Ticaret Borsası BaĢkanı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkan Yardımcısı, Diyarbakır YDO nun faaliyetlerini tanıtmak üzere Tarım Ġl Müdürü, DESOB BaĢkanı, GAP-BKĠ BaĢkanı, KOSGEB Müdürü, TÜĠK Bölge Müdürü, Ziraat Bankası Bölge Müdürü, Kalkınma Kurulu üyelerimiz teklif çağrımız ve destek vereceğimiz programlarımız ile ilgili bilgilendirilmek üzere ziyaret edilmiģlerdir, Milli Emlak Müdürü ile yer tahsisi sorunu ve çözümü ile ilgili görüģme yapılmıģtır, AA Bölge Müdürü Eyüp Kaçar, ĠġKUR Müdürü, ÇüngüĢ Mal Müdürlüğü, DĠGĠAD, Çermik Orman ĠĢletme ġefliği, Sayfa 5 / 14

6 ĠġKUR ġube Müdürü, Gaziantep ABĠGEM, Gaziantep Eurapean Network, Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, 3. Yatırımcılarla Ġlişkiler 2010 Ocak Haziran dönemi içerisinde toplam 478 yatırımcı ile görüģülmüģtür. Yatırımcılara ajansın ve Diyarbakır Yatırım Destek Ofisinin çalıģmaları hakkında bilgiler verilmiģtir. Bunun yanı sıra; Karacadağ Kalkınma Ajansı nın sunduğu Doğrudan Finansman Desteği, Mevcut devlet teģvikleri, ĠĢ geliģtirme ile ilgili bilgiler, Farklı finansman araçları, Fuar organizasyonu, OSB de yer tahsisi Hakkında bilgilendirmeler yapılmıģtır. Ayrıca yatırımcıların yapmak istedikleri yatırımlar hakkında ayrıntılı görüģmeler yapılmıģ ve gerekli bilgiler yatırımcılara sunulmuģtur. Gelen yatırımcıların tamamı kayıt altına alınmıģtır. Ayrıca yatırım yeri tahsisi konusunda baģvuruda bulunan 7 yatırımcı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ne yönlendirilmiģtir. ÇüngüĢ Hindibaba köyünde su ĢiĢeleme tesisi konusunda baģvuran bir yatırımcıya yer tahsisi konusunda yardımcı olunmuģ ve yer tahsisi tamamlanmıģtır. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile yer tahsisi konusunda koordineli çalıģma kararı alınmıģtır. Ġlk altı aylık dönemde Diyarbakır YDO nun takip ettiği yatırım ve yatırımcılar: Kütahya Yapı Kimyasallarının Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi nde yaptığı yatırım ile ilgili sorumlular ile görüģülmüģ, kendilerine destek olabileceğimiz alanlar tanıtılmıģtır, Karavil Grubunun Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi nde yaptığı yatırımlarla ilgili görüģmeler yapılmıģtır. Firmanın doğalgaz, elektrik ve bankacılık konusunda yaģadığı sorunlar ilgilileri ile görüģülerek çözülmeye çalıģılmıģtır, DoğuĢ Holding BaĢkanı Ferit F. ġahenk in yatırım konusunda Diyarbakır a duyduğu ilgi medyadan takip edilerek, ilin yatırım fırsatlarını anlatan kısa bir bilgilendirme faksı çekilmiģtir, Sayfa 6 / 14

7 Diyarbakır da Yatırım TeĢvik Belgesi alan yatırımcılar düzenli takip edilerek ve kayıt altına alınmıģlardır, Diyarbakır için büyük yatırım fırsatlarından olan ve altyapı çalıģmaları devam eden Organize Hayvancılık Besi Bölgesi yatırımı ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası nın seracılık konusunda yapacağı yatırımlar hakkında yetkililerle görüģülmüģtür, Yabancı yatırımcılarla yakından ilgilenmeyi ilke edinene Diyarbakır YDO, Avusturyalı LUPUS Grubunun Çermik Kaplıcaları ve hayvancılık ile ilgili yapacağı yatırımlar izlenmekte ve firma yetkilileri ile görüģülmektedir, Femer Mermerciliğin Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde yapacağı yatırım için giriģimlerde bulunulmuģtur, Danone nin Diyarbakır da yatırım yapma olanakları ve yapılabilecek çalıģmalar hakkında bilgi alıģveriģinde bulunulmuģtur, Atakent DıĢ Ticaret ve Kar-Dik ĠnĢaat firması yetkilileri ile bölgede yapmayı düģündükleri yatırımlar hakkında bilgi alıģveriģinde bulunulmuģtur, Mes Yağ yetkilileri ile kapasite artırımı hakkında görüģülmüģtür,, Global Bilgi (Turkcell Çağrı Merkezi) nin Diyarbakır daki yatırımları için yetkililerle görüģülmüģtür, Digitürk ün Diyarbakır da yapmayı düģündüğü Çağrı Merkezi yatırımı ile ilgili ilgililer ile görüģülmüģtür, Nevamer Mermercilik tarafından Diyarbakır da mermer atıklarının değerlendirilmesi, mozaik ve patlatma dekoratif mermerin iģleneceği ve çoğu kadın olmak üzere en az 50 istihdam gerçekleģtirileceği yatırım için Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi nde yatırım yeri tahsisi için giriģimlerde bulunulmuģtur, 4. Eğitim ve Seminerler 4.1 Hizmet içi Eğitimler Tablo 2: Ajans personelinin 2010 yılında katıldığı hizmet içi eğitimler aşağıda listelenmiştir Eğitimin Adı Eğitimin Tarihi Eğitimi Veren Kişi-Kurum Eğitimin Ġçeriği MS Ofis Eğitimi Ocak 2010 Ahmet UYGUR Erhan ġengelġr Bilge Adam Kurumsal Ġleri seviye MS Word Ġleri seviye MS Excel MS Power Point Sayfa 7 / 14

8 Kümelenme Eğitimi ġanlıurfa Ġl Brifingi Türkiye-AB ĠliĢkileri Yatırım TeĢvik ve Destekleri Eğitimi Hibe Değerlendirme Eğitimi M-Files Dosya Yönetim Sistemi Kullanıcı Eğitimi ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemleri GiriĢ Eğitimi Ocak 2010 Meral SAYIN Çankaya Üniversitesi GiriĢimcilik Merkezi Direktörü 13 Ocak 2010 Cemal SOFUOĞLU ġanlıurfa Valiliği Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdürü 26 Ocak 2010 Erhan AKDEMĠR Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ġubat 2010 Ġlhami BĠRKAN Yatırım Uzmanı 2-3 Mart 2010 Mehmet Fatih YILDIZ Merkezi Finans ve Ġhale Birimi Hibe Programları Koordinatörü 31 Mayıs 2010 M. Gökhan ERDOĞDU MECHSOFT Firması Yetkilisi 7-11 Haziran 2010 ĠġLEM GIS ġirketler Grubu Yerel Kalkınmada Yeni YaklaĢımlar Kümelenmenin Kuramsal Temelleri Kümelenme Metodoljisi Kümelenmede BaĢarılı Örnekler Kümelenme Politikası ile Ġlgili Devlet Destekleri ġanlıurfa Ġli Sosyo- Ekonomik Göstergeler (Nüfus, Eğitim Sağlık vs.) Yılı Kamu Yatırımları Türkiye-AB ĠliĢkileri AB Müzakere Süreci Ġlerleme Raporları Ulusal Program Yatırımcı yol haritası, temel yatırım projeleri fizibilitesi, yatırım teģvikleri, devlet destekleri, krediler, marka tescili, sanayi sicil belgesi Hibe Duyurusu ve Hibe Değerlendirme Süreci M-Files Dosya Yönetim Sistemi programının tanıtımı. Kullanımı ve Ajansımız için geliģtirme süreçleri hakkında bilgilendirme. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) hakkında 4 kiģiden oluģan uzman personelimize Sayfa 8 / 14

9 Ankara da, firmanın eğitim merkezinde 5 gün eğitim verildi. 4.2 Yerel Kurum ve Kuruluşların Verdiği Eğitim ve Seminerler 2010 ġubat ayı içerisinde ajansın eğitim planı çerçevesinde hazırlanan GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi nde 2 Ģer günlük olmak üzere aģağıdaki birimlerde staj programı gerçekleģtirilmiģtir. Çevre, fiziksel geliģme, Özel sektör ve giriģimciliği destekleme, Kültür varlıkları ve turizm, Proje ve fon geliģtirme, Uluslar arası iliģkiler, Tarım, orman ve kırsal kalkınma, Ġnsan kaynakları kalite sistemleri ġubat 2010 tarihleri arasında Ġzmir Kalkınma Ajansında tecrübe paylaģımı eğitimi gerçekleģtirilmiģtir. Ajans birim baģkanları tarafından ajansın kurulduğu günden bu yana gerçekleģtirilen faaliyetler, karģılaģılan sorunlar ve sorunların çözümüne yönelik stratejiler hakkında sunum yapılmıģtır. 19 ġubat 2010 tarihinde GAP GĠDEM uzmanları tarafından bir eğitim verilmiģtir. Eğitimde GĠDEM ve tarihçesi, ĠĢ geliģtirme hizmetleri Yerel ekonomik kalkınma için sektör geliģtirme faaliyetleri, Yerel ekonomiye katkı ve etki analizi baģlıklarında sunumlar yapılmıģtır. 4.3 Ajansın Verdiği Eğitimler ve Bilgilendirme Toplantıları Hibe programları hakkında Diyarbakır ve ġanlıurfa daki tüm paydaģları bilgilendirmek amacı ile bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Buna göre 17 Nisan 2010 tarihinde Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi Eker ve Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ın teşrifleri ile 500 kişinin üzerinde katılımın sağlandığı 2010 Yılı Mali Destek Programları Açılış Toplantısı gerçekleştirildi Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleşen ilçe bilgilendirme toplantılarına ise Diyarbakır dan 1400 kişinin üzerinde katılım sağlandı. Tablo 3: Diyarbakır Bilgilendirme Toplantıları Sayfa 9 / 14

10 İLÇE TARİH SAAT YER Yenişehir, Sur Karacadağ Kalkınma Ajansı Seminer Salonu Çınar Belediye Toplantı Salonu Hani Kaymakamlık Spor Kompleksi ve Kültür Evi Kocaköy Kocaköy İlköğretim Okulu Toplantı Salonu Ergani Anadolu Öğretmen Lisesi Toplantı Salonu Kayapınar, Bağlar Karacadağ Kalkınma Ajansı Seminer Salonu Bismil Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu Silvan Kaymakamlık Malabadi Salonu Eğil Kültür Merkezi Çermik Çermik Çok Programlı Lisesi Toplantı Salonu Kulp Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Toplantı Salonu Lice Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu Dicle Necati Ceylan Lisesi Konferans Salonu Hazro Kız Meslek Lisesi Toplantı Salonu Çüngüş Öğretmenevi Konferans Salonu 5. Kurumsal Ġşbirlikleri 5.1 Turizm Konferansı (02-03 Mayıs 2010) Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel özelliklerini öne çıkararak yatırımcıları ile turizm acentelerini kente çekmeyi amaçlayan Diyarbakır Turizm Konferansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı nın destekleriyle Mayıs 2010 tarihlerinde Diyarbakır da gerçekleģtirildi. Diyarbakır'ın turizm potansiyelini tanıtmak, turizm yatırımcılarını bölgeye çekmek, özellikle kültür ve inanç turizmine dikkat çekmek, Diyarbakır ın turizmden hak ettiği payı alması ve Diyarbakır'a karģı ön yargıların kırılması amacıyla gerçekleģtirilen etkinlikler Sayfa 10 / 14

11 kapsamında konferans gerçekleģtirildi. Karacadağ Kalkınma Ajansı adına konferans ta Diyarbakır YDO görev aldı. 5.2 Turizm Platformu Turizm Konferansı sonrası yakalanan olumlu havanın devam ettirilmesi düģüncesiyle Mayıs ayı sonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı Seminer Salonunda, geniģ katılımlı Turizm Platformu toplantısı gerçekleģtirildi. Diyarbakır YDO nun aktif rol aldığı toplantıya, Valilik, BüyükĢehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, ilgili STK lar, Kaymakamlıklar, turizm yatırımcıları katıldı. Toplantı sonunda Turizm Platformunun sekretarya görevi Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisine verilmesi oy birliği ile kararlaģtırıldı. 5.3 Ortak Akıl Toplantıları Her 15 günde bir Kalkınma Ajansı, Tarım Ġl Müdürlüğü, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır Ġl Koordinatörlüğü, Güneydoğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü ve Et ve Balık Kurumu temsilcilerinin katıldığı ve ilin tarımsal sorunlarının görüģülüp çözüm önerilerinin sunulduğu Diyarbakır Tarım PaydaĢları Ortak Akıl Konseyi toplantılarına iģtirak edilmektedir. Bu toplantılar tarımla ilgili bütün tarafları bir araya getirdiği için Kalkınma Ajansı tarım ve hayvancılıkla ilgili güncel geliģmeleri analiz etme ve stratejilerini buna göre belirleme Ģansına sahip olmaktadır. 6. Araştırma Raporları a) Irak Ülke Raporu: Diyarbakır daki yatırımcılar için büyük bir pazar olan Ortadoğu pazarına açılma ve pazar paylarını arttırma çabalarına katkıda bulunması amacıyla, Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi tarafından Irak Ülke Raporu hazırlanmıģtır. Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Bölgemizin geliģme vizyonu; doğal, tarihi, sosyal ve kültürel zenginliği ve çeşitliliği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin cazibe ve ticaret merkezleri olan Diyarbakır ve Şanlıurfa nın bu potansiyelini en iyi şekilde koruyarak değerlendiren, işsizliğin, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaltıldığı, Türkiye nin Ortadoğu ya açılan kapısı olmak Ģeklinde belirlenmiģtir. Bu vizyonun gerçekleģtirilmesinde, Suriye ve Irak baģta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine yönelik ekonomik potansiyelin ve yeni fırsatların değerlendirilmesi büyük önem taģımaktadır. Bu kapsamda, Irak Ülke Raporu adet basılarak komģu ülkelere ihracat yapmak isteyen Diyarbakır daki yatırımcıların hizmetine sunulmuģtur Sayfa 11 / 14

12 b) Madencilik Raporu: Ġlerin geliģimindeki en önemli potansiyel yer altı kaynaklarıdır. Bu konudaki zenginlik, sanayinin geliģmesini sağlayarak ilin refah düzeyini yükseltmektedir. Bu nedenle Diyarbakır YDO ildeki mevcut maden potansiyelini anlatan bir rapor oluģturarak yatırımcıların hizmetine sunmuģtur. c) Diyarbakır OSB Doğalgaz Raporu: Organize Sanayi Bölgesinin alternatif enerji ihtiyacının giderilmesi için yazılmıģ bir rapordur. Diyargaz, OSB Müdürlüğü ve yatırımcılarla karģılıklı görüģmeler sonucunda oluģturulmuģtur. d) Yatırım Teşvik Raporu: Diyarbakır da Yatırım TeĢvik Belgesi alan yatırımcıların tespit edilmesi ve bunların kayıt altına alınarak sorunları ile ilgilenmek için oluģturulmuģ bir rapordur. e) Hayvancılık Raporu: Diyarbakır ın hayvancılık alanındaki mevcut potansiyelini anlatan ve bu alandaki teģvik ve destekleri anlatan bir rapordur. 7. Fuar ve Tanıtım Diyarbakır Yatırım Destek Ofisinin uzmanları aģağıdaki fuarlara gözlemci olarak katılmıģlardır. a ġubat 2010 tarihleri arasında EMITT 2010 Fuarı, b. 3 6 Mart 2010 tarihleri arasında Mersin Agrodays Mersin 5. Uluslararası Tarım Fuarı, c. 4 7 Mart 2010 tarihleri arasında FOTEG Ġstanbul 2010 Gıda ĠĢleme Teknolojileri Fuarı, d Mart 2010 tarihleri arasında Marble 16. Uluslararası Doğal TaĢ ve Teknolojileri Fuarı. AĢağıdaki fuarlarda ajans faaliyetlerini ve bölge illerini tanıtmak amacıyla stant açılmıģtır: e. 31 Mart 4 Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen Ortadoğu Üretim Makineleri ve Yan Sanayi Fuarı. Bu fuara 176 firma katılmıģtır. Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi bu fuarda 300 yatırımcı ile görüģmüģtür. Ve 1500 tanıtım materyali dağıtmıģtır, f Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen 2. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı. Toplam 175 firma katılmıģtır. Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi fuar boyunca 500 yatırımcı ile görüģmüģ ve 2500 tanıtım materyali dağıtmıģtır, g Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlenen Diyarbakır Kitap fuarı. Bu fuarda ayrıca ajansın devam etmekte olan hibe programları ile alakalı bilgilendirme yapılmıģtır, Sayfa 12 / 14

13 h Haziran 2010 tarihleri arasında Gaziantep te düzenlenen 5. Uluslararası Irak ve KomĢu Ülkeler Fuarı. Fuar öncesinde ve esnasında ticari görüģmelerde bulunulmuģtur. Bu görüģmelerde Diyarbakır da faaliyet gösteren önemli firmalar yurt dıģından gelen heyetlere tanıtılmıģtır. web sayfası için Ģartname taslağı oluģturulmuģ ve teklifler alınmıģtır. Web sayfası kısa zamanda faaliyete geçecektir. 9. Destekleyici diğer faaliyetler Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi uzmanları farklı konferans ve çalıģtaylara katılarak/düzenleyerek fikir paylaģımında bulunmuģlardır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü tanıtım toplantısı, AB ye Uyum ve DanıĢma ve Yönlendirme Kurulu toplantısı, DĠGĠAD üyelerine bilgilendirme toplantısı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında bilgilendirme toplantısı, BANKDER (Bankacılar Derneği) ile birlikte bilgilendirme toplantısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Koordinasyon Merkezi tarafından Sivil Toplum Hizmeti: AB Türkiye Kültürlerarası Diyalog isimli hibe programının Mardin Atatürk Kültür Merkezindeki toplantısı. Ayrıca bölgemizde yaģanan en önemli sosyal problemlerden biri olan iģsizlik ile ilgili olarak ajans bünyesinde ĠĢsizlik Komisyonu kurulmuģtur. Sayfa 13 / 14

14 Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi gereği, Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında görüģülerek kabul edilmiģtir" Hüseyin AKDOĞAN Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sayfa 14 / 14