İŞ HUKUKUNUN ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ HUKUKUNUN ESASLARI"

Transkript

1 I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMAĞ Prof. Dr. TANKUT CENTEL İŞ HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar İş Sözleşmeleri Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 7. Bası

2 II Yayın No : 2894 Hukuk Dizisi : Bası - Ocak İSTANBUL 2. Bası - Kasım İSTANBUL 3. Bası - Kasım İSTANBUL 4. Bası - Eylül İSTANBUL 5. Bası - Ocak İSTANBUL 6. Bası - Nisan İSTANBUL 7. Bası - Haziran İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A. Ş. Baskı - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: Başakşehir/ STANBUL Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu -İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ 1989 yılında basılan «İş Hukukunun Esasları» adlı kitabımın ikinci basısını, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalının ciddi ve çalışkan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tankut Centel le birlikte gerçekleştirmeye karar verdim. Ortak çalışma konusu olan; «İş Hukukunun Esasları» adını taşıyan bu kitabım, 1989 yılı başlarında yayınlanmıştı. Anılan kitabım, 1986 yılında dördüncü basısı yapılan «Türk İş Hukuku I: Bireysel İş Hukuku» ile 1988 yılında ikinci basısı yapılan «Türk İş Hukuku II: Toplu İş Hukuku» şeklinde yayınladığım kitaplarımın kısaltılarak birleştirilmesinden meydana getirilmişti. «İş Hukukunun Esasları» adlı kitabımın ikinci basısını ortak olarak çıkarmak önerisi, Tankut Centel den geldi. Sayın Centel in bu önerisinde, kitabın niteliğini bozmadan yenilenmesi düşüncesi hâkim bulunduğu için, önerisini memnuniyetle kabul ettim. «İş Hukukunun Esasları»nı ortak basıma hazırlarken yapılması gerekli değişiklikleri, değerli meslektaşım Prof. Dr. Tankut Centel le birlikte saptadık. Bu saptamalarımıza uygun olarak, sayın Centel in ilk dikkat ettiği husus; mevcut kitabın genel olarak içeriğini ve paragrafların da iç düzenini muhafazaya dikkat etmek olmuştur. İkinci dikkat ettiği husus ise, yollama yapılan kitap ve monografileri titiz bir şekilde inceledikten sonra mevcut kitapların yeni baskılarına ve yeni kitaplar ile makalelere yollama yapmak; Yargıtay kararlarını da, gerekli olduğu ölçüde, yenileri ile değiştirmek olmuştur. Nihayet üçüncü dikkat konusu da; kitapda sadece genel çizgileri ile incelenmiş, «eksik çalışma», «esnek çalışma» gibi münferit bazı konularda biraz daha durmak ve Alman Hukukunda sözü edilen «dolaylı iş ilişkisi» üzerinde ise, özet bilgi vermek olmuştur. Nihayet, dikkat ettiği son husus da, mevcut kitabımdaki ayrıntıya ilişkin bazı bilgileri kısaltarak ortak kitaba almak veya çıkarmak suretiyle, sayfa sayısının azaltılmasını sağlamak olmuştur. İşte, Tankut Centel in bütün bu konulardaki ciddi çalışmaları sonucunda, «İş Hukukunun Esasları» adlı kitabımın Prof. Dr. Tankut Centel le ortak beşinci basısı meydana gelmiştir sayılı İş Kanunu nun 2003 yılında kabul edilmesinden sonra, Türk çalışma yaşamındaki iş ilişkilerinde yeni bir döneme girilmiştir. Nitekim, iş sağlığı ve güvenliği alanında İş Kanunu nun bazı hükümleri, yürürlükten kaldırılarak, yeni çıkarılan 6331

4 IV sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun içine alınmıştır. Dahası, toplu iş hukuku alanında yürürlükte olan 2821 ve 2822 sayılı yasaların yerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu geçmiştir. Bunların yanısıra yeni kabul edilen Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu da, bireysel iş hukuku alanında önemli değişiklikler getirmiştir. Bu bağlamda, sayın Centel in katkılarıyla gerçekleşen ortak üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve nihayet yedinci bası, söz konusu yasal değişiklikleri ve önceki basılardan buyana öğreti ile yargı kararlarında yaşanan gelişmeleri yansıtmaktadır. Tüm bu çalışmalar sırasında ise, kitabın ders kitabı hacmini aşmamasına ve öğrencilerimiz ile uygulamacılar için bir el kitabı niteliğini taşımasına özen gösterilmiştir. Kendisine teşekkür ederim. Ayrıca, kitabın basımını üstlenen Seyhan Satar ile dizgiyi gerçekleştiren Gülgonca Çarpık a, gösterdikleri özveri için teşekkürü borç bilmekteyim. Prof. Dr. Kenan TUNÇOMAĞ

5 V İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Birinci Ayırım İŞ HUKUKUNA GİRİŞ 1. İş Hukuku Kavramı...1 I. İş Hukukunun Konusu...1 II. İş Hukuku İle Anayasa Arasındaki İlişki...2 III. İş Hukukunun Karma Niteliği...7 IV. İş Hukukunun Sistematiği İş Hukukunun İlkeleri...10 I. İşçiyi Koruma ve İşçiye Yardım İlkesi...10 II. İşçiyi Koruma ve İşçiye Yardımın, Ülkenin İktisadî Gücüyle Uyumlu Kılınması İlkesi...11 III. İşçinin Kişiliğini Koruma İlkesi...11 IV. İşçilerin Yönetime Katılması İlkesi İş Hukukunun Tarihi Gelişimi...14 I. İş Hukukunun Dünyadaki Gelişmesi...14 II. İş Hukukunun Türkiye deki Gelişmesi...17 İkinci Ayırım İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİ 4. İş Hukukunun Kaynakları...22 I. Türk İş Hukukunun Kaynakları...22 II. Uluslararası İş Hukukunun Kaynakları Çalışma Örgütleri...29 I. Türk Çalışma Örgütü...29 II. Uluslararası Çalışma Örgütü...30

6 VI Üçüncü Ayırım İŞ KANUNU NUN UYGULAMA ALANI VE İSTİSNALARI 6. İş Kanunu nun Uygulama Alanı ve İşyerini Bildirme...33 I. İş Kanunu nun Uygulama Alanı...33 II. İş Kanunu nun Uygulama Alanı Dışındaki İşler...34 III. İş Kanunu nun Kısmen Uygulandığı İşler...41 IV. İşyerini Bildirme Yükümü ve Buna Aykırılık...42 Dördüncü Ayırım İŞ HUKUKUNUN GENEL KAVRAMLARI 7. İşçi Kavramı...46 I. İşçinin Tanımı...45 II. İşçi Kavramının Unsurları...45 III. İşçi Grupları İşveren ve İşveren Vekili Kavramları...55 I. İşveren Kavramı...55 II. İşveren Vekili Kavramı İşyeri Kavramı...61 I. İşyerinin Tanımı...61 II. İşyerinin Kapsamı...61 İKİNCİ KİTAP BİREYSEL İŞ HUKUKU Birinci Ayırım İŞ SÖZLEŞMESİ VE BAŞLICA TÜRLERİ 10. İş Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları...67 I. İş Sözleşmesinin Tanımı...67 II. İş Sözleşmesinin Unsurları Kısmi Süreli İş Sözleşmesi...70 I. Kısmi Süreli Çalışma...70 II. Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Kavramı...71

7 12. Deneme Süreli İş Sözleşmesi...73 I. Deneme Süresinin Anlamı...73 II. Deneme Süreli İş Sözleşmesi Kavramı...73 III. Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Hükümleri Takım Sözleşmesi...75 I. Takım Sözleşmesinin Oluşması...75 II. Takım Sözleşmesinin Hükümleri...76 İkinci Ayırım İŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 14. İş Sözleşmesinde Ehliyet ve Biçim...78 I. İş Sözleşmesinde Ehliyet...78 II. İş Sözleşmesinin Biçimi İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü ve Sınırları...82 I. İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü...82 II. Yasadan Doğan İş Sözleşmesi Yapma Zorunluğu İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü...88 I. İş Sözleşmesinin Butlanı...88 II. İş Sözleşmesinin İptali...90 Üçüncü Ayırım İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ Birinci Alt Ayırım İŞÇİNİN BORÇLARI 17. İşçinin İşgörme Borcu...92 I. İşçinin Bizzat Çalışma Yükümü...92 II. İşçinin İşi Özenle Yapma Yükümü...96 III. İşçinin Teslim ve Hesap Verme Yükümü...97 IV. İşçinin Fazla Çalışma Yükümü İşçinin Diğer Borçları...98 I. İşçinin Sadakat Borcu...98 II. İşçinin İtaat Borcu VII

8 VIII İkinci Alt Ayırım İŞVERENİN BORÇLARI Birinci Bölüm İŞVERENİN ÜCRET ÖDEME BORCU 19. Ücretin Saptanması ve Yüksekliği I. Ücretin Saptanması II. Ücretin Yüksekliği ve Asgari (Enaz) Ücret III. Ücretin Yüzde Olarak Ödenmesi İşin Yapılmamasına Rağmen Ücret I. Geçici İfa ve İfayı Kabul İmkânsızlığında Ücret II. Hastalık Halinde Ücret III. Askerlik Halinde Ücret IV. İşverenin Temerüdü Halinde Ücret Ücret Borcunun İfası I. Ücret Borcunun İfa Biçimi II. Ücret Borcunun İfa Zamanı III. Ücret Borcunun İfa Yeri IV. Ücret Borcunun İfasını Kabule Yetkili Kişi V. Ücret Borcunun Bir Bölümünün Avans Verilmesi VI. Ücret Borcundan Kesintilerin Yapılması VII. Ücret Borcunun Zamanaşımına Uğraması VIII. Ücret Borcunun İfasının İspatı Ücreti Koruyucu Hükümler I. Ücreti Korumanın Amacı II. Ücretin İşverenin İşlemlerine Karşı Korunması III. Ücretin Üçüncü Kişilerin İşlemlerine Karşı Korunması IV. Ücretin İşçinin Kendi İşlemlerine Karşı Korunması İkinci Bölüm İŞVERENİN ÜCRET DIŞINDAKİ BORÇLARI 23. İşçiyi Gözetme Borcu I. Gözetme Borcunun Anlamı II. İşçiyi Gözetme Borcunun Kapsamı III. İşçiyi Gözetme Borcuna Aykırılığın Doğurduğu Sorumluluk...136

9 24. İşverenin Diğer Borçları I. Eşit Davranma Borcu II. İşi Kabul Borcu III. İş Araç ve Malzemelerini Verme Borcu IV. Çalışma Belgesi Verme Borcu V. Buluş Yapan İşçiye Bir Karşılık Ödeme Borcu Dördüncü Ayırım İŞÇİNİN KORUNMASI Birinci Alt Ayırım İŞÇİYİ KORUYUCU HÜKÜMLER 25. İşçinin Çalışma Süresi Yönünden Korunması I. Normal Çalışma Süresi II. Çalışma Süresinin Artırılması III. Çalışma Süresinin Düşürülmesi İşçinin Günlük Dinlenme Yönünden Korunması I. Ara Dinlenmesi II. Gece Dinlenmesi III. Hafta Tatili Dinlenmesi IV. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Dinlenmesi İşçinin Yıllık Dinlenme Yönünden Korunması I. Yıllık İzin Kavramı II. Yıllık İzin İstenebilmesinin Koşulları III. Yıllık İzin Koşullarının Gerçekleşmesinin Hükümleri IV. Tatil, Bayram ve Yıllık İzne İlişkin Hakların Daraltılamaması İkinci Alt Ayırım ÖZEL İŞÇİ GRUPLARINI KORUYUCU HÜKÜMLER 28. Kadın İşçileri Koruyucu Hükümler I. Kadın İşçilerin Özel Hükümlerden Yararlanmaları II. Kadın İşçileri Koruyucu Hükümlere Aykırılığın Yaptırımı Küçük İşçileri Koruyucu Hükümler I. Küçük İşçileri Korumanın Amacı II. Küçük İşçiler İçin Konulmuş Özel Hükümler III. Küçük İşçilere İlişkin Özel Hükümlere Aykırılığın Yaptırımı IX

10 X Beşinci Ayırım İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 30. İş Sözleşmesini Sona Erdiren ve Askıya Alan Nedenler I. İş Sözleşmesini Sona Erdiren Nedenler II. İş Sözleşmesinin Askıda Kalmasını Gerektiren Nedenler İş Sözleşmesinde Feshi İhbar I. Genel Olarak II. İş Güvencesinin Yokluğunda Feshi İhbar III. İş Güvencesi Ortamında Feshi İhbar İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi I. Haklı Nedenle Fesih İçin Gerekli Koşullar II. Haklı Nedenle Feshin Hükümleri İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Kıdem Tazminatı I. Kıdem Tazminatının Gelişmesi II. Kıdem Tazminatının, Kıdem Tazminatı Fonu ve İşsizlik Sigortasıyla İlişkisi III. Kıdem Tazminatı İstenebilmesinin Koşulları IV. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Sınırlanması V. Kıdem Tazminatını Ödememe ve Faiz VI. Kıdem Tazminatını Düzenleyen Yasal Esaslara Aykırılık ÜÇÜNCÜ KİTAP TOPLU İŞ HUKUKU Birinci Ayırım TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ 34. Toplu İş Hukuku Kavramı ve Unsurları I. Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku II. Toplu İş Hukukunu Yaratan Unsurlar III. Toplu İş Hukukunun Sistemi Toplu İş Hukukunun İlkeleri I. İşçiyi Koruma İlkesi II. Sosyal Özerklik İlkesi III. Anayasal Güvenceye Bağlanma İlkesi IV. Ekonomik Yaşamı Doğrudan Etkileme İlkesi V. Özel Hukukun Parçası Olma İlkesi...251

11 XI İkinci Ayırım SENDİKALAR HUKUKU Birinci Alt Ayırım SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 36. Sendika Özgürlüğü ve Korunması I. Sendika Özgürlüğü Kavramı II. Sendika Özgürlüğünün Korunması Sendika Özgürlüğüne Aykırılık ve Sonuçları I. Sendika Özgürlüğüne Aykırılık II. Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Sonuçları İkinci Alt Ayırım SENDİKALARIN KURULMASI, İŞLEYİŞİ VE SONA ERMESİ 38. Sendika Kavramı ve Türleri I. Sendika Kavramı ve Unsurları II. Sendika Türleri Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Birleşmesi I. Sendika Kurmanın Koşulları II. Sendika Şubesi ve Bölge Şubesi Kurmanın Koşulları III. Konfederasyon Kurmanın Koşulları IV. Sendikal Kuruluşlar Arasında Birleşme, Katılma ve Çekilme V. Uluslararası Kuruluşlara Katılma Sendikanın Organları I. Sendika Organları II. Sendikanın Zorunlu Organları III. Sendikanın Seçimlik Organları IV. Konfederasyon ve Şube Organları Üçüncü Alt Ayırım SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI, YİTİRİLMESİ VE GÜVENCESİ 41. Sendika Üyeliğinin Kazanılması I. Sendika Üyeliğini Kazanma Koşulları...293

12 XII II. Aynı Anda Birden Çok Sendikaya Üye Olma Yasağı III. Sendika ve Konfederasyonların Birleşmesi Durumunda Üyelik Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi ve Askıya Alınması I. Sendika Üyeliğinin Kendiliğinden Sona Ermesi ve Askıya Alınması II. Sendika Üyeliğinden Çekilme III. Sendika Üyeliğinden Çıkarma Sendika Üyesinin Hakları, Yükümleri ve Üyeliğinin Korunması I. Sendika Üyesinin Hakları II. Sendika Üyesinin Yükümlülükleri III. Sendika Üyeliğinin Korunması Dördüncü Alt Ayırım SENDİKALARIN FAALİYET ALANI VE MALVARLIKLARI 44. Sendikaların Faaliyetleri I. Sendikal Amaç II. Sendikaların Genel Faaliyetleri III. Sendikaların Kendilerine Özgü Faaliyetleri IV. Sendika ve Konfederasyonlara Yasak Faaliyetler Sendikaların Malvarlıkları ve Giderleri I. Sendika ve Konfederasyonların Malvarlığı II. Sendika ve Konfederasyonların Giderleri Beşinci Alt Ayırım SENDİKALARIN DENETİMİ, DEFTERLERİ VE SONA ERMESİ 46. Sendikaların Denetimi, Defterleri ve Faaliyetlerinin Durdurulması I. Sendikaların Denetimi II. Defter Tutma Yükümü III. Sendika ve Konfederasyon Faaliyetlerinin Durdurulması Sendikaların Sona Ermesi ve Mallarının Tasfiyesi I. Sendikanın Sona Ermesi II. Sendikanın Sona Ermesinin Hükümleri...329

13 XIII Üçüncü Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Birinci Alt Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 48. Toplu İş Sözleşmesi Terimi, Tanımı ve Mevzuatı I. Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Deyimleri II. Toplu İş Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları III. Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği IV. Toplu İş Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler Toplu İş Sözleşmesinin Konusu ve Türleri I. Toplu İş Sözleşmesinin Konusu II. Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümü III. Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümü IV. Toplu İş Sözleşmesinin Bölümleri Arasındaki İlişki V. Toplu İş Sözleşmesinin Türleri Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu ve Hukuki Niteliği I. Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu II. Toplu İş Sözleşmesi İle Yasa Arasındaki İlişki III. Toplu İş Sözleşmesinin Hukuki Niteliği İkinci Alt Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN MEYDANA GELMESİ 51. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti ve Yetkisi I. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti II. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması I. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti İle Yetkisinin Saptanması II. Toplu Görüşme Toplu İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü I. Toplu İş Sözleşmesinin Butlanı II. Toplu İş Sözleşmesinin İptali Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma I. Toplu İş Sözleşmesine Bağlılık Kavramı...372

14 XIV II. Toplu İş Sözleşmesiyle Bağlı Kişiler III. Toplu İş Sözleşmesine Bağlılığın Sonu Üçüncü Alt Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 55. Düzenleyici Bölümünün Uygulanması I. Düzenleyici Bölümün Uygulanma Koşulları II. Düzenleyici Bölümün Hükümleri İşçiye Yararlılık Esası I. İşçiye Yararlılık Esasının İşlevi II. İşçiye Yararlılık Esasının Buyurucu Niteliği III. İşçiye Yararlılık Esasının Toplu İş Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi IV. İşçiye Yararlılığın Saptanması Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklarda İbra ve Zamanaşımı I. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Hakların İbra Edilmesi II. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Hakları Kullanma Süresi Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümü I. Borç Doğurucu Bölüm Kavramı II. Borç Doğurucu Bölümün Yanları III. Borç Doğurucu Bölümün İfası IV. Borç Doğurucu Bölümün İfa Olunmamasının Sonuçları Dördüncü Alt Ayırım TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 59. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları I. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri II. Toplu İş Sözleşmesinde Yanların Değişmesi III. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hükümleri Dördüncü Ayırım TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ BARIŞÇI YOLLARDAN ÇÖZÜMÜ 60. Toplu İş Uyuşmazlığı Kavramı ve Çözüm Yolları I. Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümü II. İş Uyuşmazlığı Kavramı ve Türleri...411

15 III. Toplu İş Uyuşmazlığının Unsurları IV. Toplu İş Uyuşmazlığının Çözümünde Uygulanan Sistemler V. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Türkiye nin Sistemi Arabuluculuk I. Resmî Arabuluculuk II. Özel Arabulucuk III. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı nın Arabuluculuğu Yasal Tahkim I. Yasal Tahkimin Anlamı ve Koşulları II. Yüksek Hakem Kurulu nun Kuruluşu, İdari Teşkilatı ve İşleyişi III. Yüksek Hakem Kurulu nun Görevi Özel Tahkim I. Özel Tahkimin İş Hukukundaki Yeri II. Toplu Çıkar Uyuşmazlığında Özel Hakem III. Toplu Hak Uyuşmazlığında Özel Hakem IV. Bireysel Hak Uyuşmazlığında Özel Hakem Beşinci Ayırım İŞ MÜCADELESİ Birinci Alt Ayırım İŞ MÜCADELESİNE TOPLU BAKIŞ 64. İş Mücadelesi Kavramı ve Türleri I. İş Mücadelesi Kavramı II. İş Mücadelesinin Türleri Grev ve Lokavt Yasakları ve Sınırları I. İş Mücadelesinin Yasaklanması II. İşçilerin Grev Oylaması Yoluyla Grevi Engellemesi İkinci Alt Ayırım GREV Birinci Bölüm GREV KAVRAMI 66. Grevin Tanımı, Unsurları ve Türleri I. Grevin Tanımı XV

16 XVI II. Grevin Unsurları III. Grevin Türleri İkinci Bölüm YASAL GREV VE HÜKÜMLERİ 67. Yasal Grevin Tanımı ve Unsurları I. Yasal Grevin Tanımı II. Yasal Grevin Unsurları Yasal Grevin Grevci İşçiler İle İşçi Sendikasına İlişkin Hükümleri I. Yasal Grevin Grevci İşçilere İlişkin Hükümleri II. Yasal Grevin Grev Kararı Alan Sendikaya İlişkin Hükümleri Yasal Grevin İşveren İle Grev Dışındaki İşçilere İlişkin Hükümleri I. Yasal Grevin İşverene İlişkin Hükümleri II. Yasal Grevin Greve Katılmayan İşçilere İlişkin Hükümleri III. Yasal Grevin Greve Katılamayan İşçilere İlişkin Hükümleri Yasal Grevin Sona Ermesi I. Yasal Grevin Sona Erdirilmesi II. Yasal Grevin Ortadan Kaldırdığı Tartışmalı Olan Durumlar Üçüncü Bölüm YASA DIŞI GREV VE HÜKÜMLERİ 71. Yasa Dışı Grev Kavramı I. Yasa Dışı Grevin Tanımı II. Yasa Dışı Grev Halleri III. Grevin Yasa Dışı Olduğunun Tespiti ve Durdurulması Yasa Dışı Grevin Hükümleri I. Yasa Dışı Grevde İşçi Kuruluşunun Sorumluluğu II. Yasa Dışı Grevde İşverenin Hakları III. Yasa Dışı Grevde Greve Katılmayanların Hukukî Durumu IV. Yasa Dışı Grevin Cezai Sonuçları...492

17 XVII Üçüncü Alt Ayırım LOKAVT Birinci Bölüm LOKAVT KAVRAMI 73. Lokavtın Tanımı, Unsurları ve Türleri I. Lokavtın Tanımı II. Lokavtın Unsurları III. Lokavtın Türleri İkinci Bölüm YASAL LOKAVT VE HÜKÜMLERİ 74. Yasal Lokavtın Tanımı ve Unsurları I. Yasal Lokavtın Tanımı II. Yasal Lokavtın Unsurları III. Yasal Lokavtın Kötüye Kullanılması ve Hükümleri Yasal Lokavtın Hükümleri I. Yasal Lokavtın İşverene İlişkin Hükümleri II. Yasal Lokavtın İşçilere İlişkin Hükümleri III. Yasal Lokavtın İşveren Sendikasına İlişkin Hükümleri Yasal Lokavtın Sona Ermesi I. Yasal Lokavtın Kararla Sona Ermesi ve Hükümleri II. Yasal Lokavtın Kendiliğinden Sona Ermesi Üçüncü Bölüm YASA DIŞI LOKAVT VE HÜKÜMLERİ 77. Yasa Dışı Lokavt Kavramı ve Saptanması I. Yasa Dışı Lokavtın Tanımı II. Yasa Dışı Lokavt Halleri III. Yasa Dışı Lokavt ve İşyerinin Kapatılması IV. Lokavtın Yasa Dışı Olduğunun Mahkemece Saptanması ve Durdurulması Yasa Dışı Lokavtın Hükümleri I. Yasa Dışı Lokavtta İşçilerin Ücret İsteme Hakkı II. Yasa Dışı Lokavt Halinde İşçilerin Fesih Hakkı III. Yasa Dışı Lokavtın Cezai Hükümleri...513

18 XVIII

19 XIX YARARLANILAN BAŞLICA KAYNAKLAR I. Kitaplar Akçaylı, N. : Dayanışma Aidatı, İstanbul 1966 Akçaylı, N. : Yönetime Katılma ve Özyönetim, İstanbul 1978 Akın, L. : İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara Akyol, Ş. : Türk Hukukunda Grevin Hizmet Akdine Tesiri, İstanbul 1967 Atabek, R. : Hizmet Aktinin Feshi, İstanbul 1938 Aykaç, H. B. : İş Hukukunda Alt İşveren, İstanbul 2011 Bal, Ö. : Türk İş Hukukunda Manevi Tazminat, Ankara 2010 Baskan, Ş. E. : 6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi, Ankara 2013 Baysal, U. : İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Sebeple İş Sözleşmesinin Feshi, Ankara 2011 Becker, H. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch Obligationenrecht, II. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhaeltnisse Art , Bern 1934 Biedenkopf, K. : Grenzen der Tarifautonomie, Karlsruhe 1964 Brox, H.-Rüthers, B. : Arbeitskampfrecht-Ein Handbuch für die Praxis, Stuttgart 1965 Centel, T. : Çocuklar İle Gençlerin İş Güvenliği, İstanbul 1982 Centel, T. : İş Hukukunda Ücret, İstanbul 1986 Centel, T. : İş Güvencesi, İstanbul 2012 Cuhruk, M. : Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Ankara 1978 Çankaya, O.G.- Günay, C. İ. -Göktaş, S. : Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara Çelik, N. : Türk ve Alman Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinin Hükümleri ve Sona Ermesi, İstanbul 1966 Çelik, N. : İş Güvencesi, İstanbul 2003 Çelik, N./Caniklioğlu N./ Canbolat, T. : İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2014 Çenberci, M. : İş Kanunu Şerhi, Ankara 1984 Çil, Ş. : İş Kanunu Şerhi, Cilt I-II, Ankara 2007 Çöğenli, T. : Türk İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, İstanbul 1983

20 XX Demir, F. : Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Çalışma Hakkının Korunması, İstanbul 1986 Demir, F. : Sendikalar Hukuku, İzmir 1999 Doğan, B. : İşçinin İşletmenin Yönetimine Katılması, İstanbul 1973 Ekin, N. : Endüstri İlişkileri, İstanbul 1994 Ekonomi, M. : İş Hukuku I-Ferdi İş Hukuku, İstanbul 1987 Elbir, H. K. : İş Hukuku Notları, İstanbul 1976 Engin, E. M. : Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, İstanbul 1993 Engin, E. M. : İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleri ile Feshi, İstanbul Erkul, İ. : Türk İş Hukuku Dersleri, Ankara 1970 Ertürk, A. A. : Türk İş Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu, İstanbul 2010 Ertürk, Ş. : İş Mücadelesinde Denge İlkesi, İzmir 1999 Ertürk, Ş. : İş İlişkisinde Temel Haklar, Ankara 2002 Esener, T. : İş Hukuku, Ankara 1978 Eyrenci, Ö. : Sendikalar Hukuku, İstanbul 1984 Gümüş, M. F. : Türk İş Hukukunda İş Uyuşmazlıkları ve Uzlaştırma, Ankara 1972 Günay, C. İ. : Toplu Hak Uyuşmazlıkları, Ankara 1995 Günay, C. İ. : Şerhli İş Kanunu, Cilt: I-II, Ankara 1998 Günay, C. İ. : Sendikalar Kanunu Şerhi, Ankara 1999 Günay, C. İ. : Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara 1999 Günay, C. İ. : İş Kanunu Şerhi I-II, Ankara 2006 Güzel, A. : İşverenin Değişmesi-İşyerinin Devri ve Hizmet Akitlerine Etkisi, İstanbul 1987 Hueck, A.- Nipperdey, H.C. : Lehrbuch des Arbeitsrechts, I. Band, Berlin/Frankfurt a. M. 1963; II. Band, Halbband (II/1) Berlin/Frankfurt a. M Hueck, A.-Nipperdey, H. C.-Stahlhacke, E. : Tarifvertragsgesetz mit Durchführungs - und Nebenvorschriften, Münih - Berlin 1964 Keser, H. : 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli feshinde Geçerli Sebep, Ankara 2012 Korkmaz, A. : Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret (Genel Olarak Dünyada ve Türkiye de), Ankara 2003 Köseoğlu, A.C. : İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Nedenlerle Bildirimli Feshi, İstanbul 2011 Köseoğlu, A.C. : İşyerinin Kapanmasının İş Sözleşmelerine Etkisi, İstanbul Kutal, M. : Sendikalar, (teksir), İstanbul 1970

21 XXI Kutal, M. : Teorik Esasları ve Tatbikatı Bakımından Asgari Ücret, İstanbul 1969 Mimaroğlu, S. K. : Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi, Ankara 1965 Mollamahmutoğlu, H. : Türk Hukukunda Lokavt, Ankara 1993 Narmanlıoğlu, Ü. : Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Tazminatı, İstanbul 1973 Narmanlıoğlu, Ü. : Grev, Ankara 1990 Narmanlıoğlu, Ü. : İş Hukuku-Ferdi İş İlişkileri I, İstanbul 2014 Narmanlıoğlu, Ü. : İş Hukuku II, İstanbul 2013 Nikisch, A. : Arbeitsrecht, I. Band, Tübingen 1961; II. Band, Tübingen 1959 Oğuzman, M. K. : Hizmet İş Akdinin Feshi, İstanbul 1955 Oğuzman, M. K. : Hukukî Yönden Grev ve Lokavt, İstanbul 1967 Oğuzman, K. : Hukukî Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, İstanbul 1987 Oğuzman, K.- Ekonomi, M. : Türk İş Mevzuatı Açısından Grup Toplu İş Sözleşmeleri, İstanbul 1989 Oser, H./Schönenberger, W. : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch-Das Obligationenrecht, 2. Teil (Halbband): Art , Zürih 1936 Özkaraca, E. : İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi ve İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2008 Özkaraca, E. : Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi, İstanbul 2014 Özsunay, E. : Medenî Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1982 Reisoğlu S. (Safa) : 1927 Sayılı Yasa Açısından Kıdem Tazminatı, Ankara 1976 Reisoğlu, S. (Seza) : 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara 1986 Sağlam, F. : Der normative Teil des Tarifvertrages im türkischen Arbeitsrecht, Köln 1971 Saymen, F. H. : Türk İş Hukuku, İstanbul 1954 Schweingruber, E. : Kommentar zum Arbeitsvertrag des Schweizerischen Obligationenrechts, Bern 1974 Selçukî, S. : İlmî-Kazaî İçtihatlarla İş Kanunu, İstanbul 1973 Soyer, M.P. : Toplu Sözleşme Hukukunda Yararlılık İlkesi (TSGLK md. 6 f. 2), Ankara 1991 Soyer, M.P. : Rekabet Yasağı Sözleşmesi (BK. md ), Ankara 1994 Sur, M. : Grev Kavramı-Türk ve Fransız Hukuku Açısından Karşılaştırmalı İnceleme, İzmir 1987 Sur, M. : Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil, Ankara 1991 Sur, M. : İş Hukuku Toplu İlişkiler, Ankara 2011 Süzek, S. : İş Güvenliği Hukuku, Ankara 1985

22 XXII Süzek, S. : İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara 1998 Süzek, S. : İş Hukuku (Genel Esaslar - Bireysel İş Hukuku), İstanbul 2014 Şahlanan, F. : Sendikaların İşleyişinin Demokratik İlkelere Uygunluğu, İstanbul 1980 Şahlanan, F. : Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul 1992 Şahlanan, F. : Sendikalar Hukuku, İstanbul 1995 Taşkent, S. : İşverenin Yönetim Hakkı, İstanbul 1981 Taşkent, S. : İş Güvencesi (İşçinin Feshe Karşı Korunması), İstanbul 1991 Tomandl, T. : Streik und Aussperrung als Mittel des Arbeitskampfes, Viyana 1965 Tuncay, A. C. : İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, İstanbul 1982 Tuncay, A. C.-Kutsal, B.S. : Toplu İş Hukuku, İstanbul 2015 Tunçomağ, K. : İşletme Hukuku, Cilt: I, İstanbul 1970 Tunçomağ, K. : Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Uzlaştırma ve Tahkim, İstanbul 1973 Tunçomağ, K. : Türk Borçlar Hukuku, Cilt I: Genel Hükümler, İstanbul 1976 Tunçomağ, K. : Türk Borçlar Hukuku, Cilt II: Özel Borç İlişkileri, İstanbul 1977 Tunçomağ, K. : Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul 1990 Turan, K. : İşçilerin Yönetime Katılması, Ankara 1970 Ulucan, D. : Streik und Aussperrung in der Türkei, Köln 1971 Ulusan, İ. : Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu-Bundan Doğan Sorumluluğu, İstanbul 1990 Wlotzke, O. : Das Günstigkeitsprinzip im Verhaeltnis des Tarifvertrages zum Einzelarbeitsvertrag und Betriebsvereinbarung, Heidelberg 1957 Yarsuvat, D. : Çalışma Ceza Hukuku, İstanbul 1978 Yayvak, İ. : Toplu İş Sözleşmesinin Art Etkisi, İstanbul 2014 Yuvalı, E. : İşçinin Kişisel Özellikleri Bakımından İşverenin Eşit Davranma Borcu, Ankara 2012 Yürekli, S. : Türk Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ankara 2011 Yürekli, S. : İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi, İstanbul II. Makaleler Aydınlı, İ. Çelik, N. : İşverenin İşyerinde Çalışan İşçilerin İş Görmekten Kaçınma Hakkı, Çimento İşveren XIX, 4 (Temmuz 2005), : Toplu İş Sözleşmesinde Sözleşme Farkının Korunmasına İlişkin Kayıt, Çimento İşveren VI, 4 (Temmuz 1992), 9-15

23 XXIII Çelik, N. : İşçilerin İşten Çıkarılmalarında İhbar ve Kıdem Tazminatları Dışında İsteyebilecekleri Tazminatlara İlişkin Sorunlar, Legal İSGHD IV, 14 (2007), Reisoğlu, S. : Toplu İş Sözleşmesine Konulamayacak Hükümler, Tütis VIII, 6 (Kasım 1984), 3-8 Saymen, F. H. : Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Teşrii Faaliyeti ve Türkiye, Sosyal Siyaset Konferansları, XII. Kitap, İstanbul 1961 Tunçomağ, K. : Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatı Açısından İşi Kabulden Kaçınma, Sosyal Siyaset Konferansları, XIX. Kitap, İstanbul 1968 Tunçomağ, K. : Milletlerarası Antlaşmalar ve Türk Mevzuatı Açısından Asgarî Ücret Kavramı, İHD. I, 5 (Mayıs 1969), Tunçomağ, K. : İş Kanunu ve Buna Dayanılarak Çıkarılmış Tüzüklerin Kadın İşçileri İlgilendiren Hükümleri, Batider V, 4 (Aralık 1970), Tunçomağ, K. : Takım Sözleşmesi, İHFM. XXXVI, 1-4 (1970) Tunçomağ, K. : İşçi-İşveren İlişkilerinde Yasa Dışı Eylemler, YHD. I, 9 (Eylül 1978), Tunçomağ, K. : 1982 Anayasasının İş Hukukuna İlişkin Esaslarına Genel Bakış, İBD. LVIII, 1-3 (Ocak-Mart 1984) Uğur, G. : İşyeri, İHD. I, 5 (Mayıs 1969), Yurdakul, C. : Türk Hukukunda Grev Esnasında İşverenin Başka İşçi Almama ve Çalıştırmama, İşçinin Başka İş Tutmama Mükellefiyeti, İHD. I, 7 (Temmuz 1969), III. Tebliğler İstanbul Barosu/Galatasaray Üniversitesi (yay.), İş Güvencesi-Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler, İstanbul 2003 İstanbul Barosu/Galatasaray Üniversitesi (yay.), Yeni İş Yasası Sempozyumu, İstanbul 2003 Türk-İş (yay.), 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferans Notları, Ankara 2003 TİSK (yay.), Yeni İş Kanunu Ne Getiriyor? Semineri, Ankara 2003 Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası (yay.), Yeni İş Yasası (Seminer Notları ve İş Kanunu), İstanbul 2003.

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Doç. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 6356 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DÜZEYİ VE TÜRLERİ Yayın No : 2931 Hukuk Dizisi : 1442

Detaylı

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI i Yargıtay Kararları Işığında SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI PROF. DR. A. MURAT DEMİRCİOĞLU Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, 2014 ii Yayın No. : 3127 Hukuk Dizisi : 1532 3. Bası Ağustos 2014 İSTANBUL

Detaylı

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT. Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT Ar. Gör. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK - Ar. Gör. F. Barış MUTLAY AÇIKLAMALI - İÇTİHATLI 4857 SAYILI İŞ KANUNU YENİLENMİŞ 6. BASI İSTANBUL - 2012 Yayın No : 2688 Hukuk Dizisi : 1310 6. Baskı

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Genel Kavramlar fl Sözleflmeleri Sendikalar Toplu fl Sözleflmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt

Genel Kavramlar fl Sözleflmeleri Sendikalar Toplu fl Sözleflmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt I Prof. Dr. KENAN TUNÇOMA Prof. Dr. TANKUT CENTEL fi HUKUKUNUN ESASLARI Genel Kavramlar fl Sözleflmeleri Sendikalar Toplu fl Sözleflmeleri Arabuluculuk ve Tahkim Grev ve Lokavt II Yay n No : 1901 Hukuk

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI

Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temel İŞ VE SOSYAL SİGORTA YASALARI Anayasa İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Türk Borçlar Kanunu Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: HUK 4057 Dersi Veren Birim: Hukuk Dersin Türkçe Adı: İş Hukuku Dersin Orjinal Adı: İş Hukuku Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: HUK 4057 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 7. BASKI İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin

İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG. Doç. Dr. E. Murat Engin İŞGÜCÜNÜN TEMSİLİ VE İŞYERİNDE SOSYAL DİYALOG Doç. Dr. E. Murat Engin 2012 Yay n No : 2706 Hukuk Dizisi : 1319 1. Bask Haziran 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-730 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları

İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Bu çalışma, içtihat, gerekçe ve kısa açıklamalar eklenerek yürürlükteki İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki Kanunları, güncel bir şekilde öğrenci ve uygulamacılara sunmak

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı 2013 II Yay n No : 2849 Hukuk Dizisi : 1405 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL

Detaylı

GENEL GEREKÇELERİYLE NOTLU İŞ HUKUKU MEVZUATI. Yenilenmiş 11. Baskı

GENEL GEREKÇELERİYLE NOTLU İŞ HUKUKU MEVZUATI. Yenilenmiş 11. Baskı I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi GENEL GEREKÇELERİYLE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONYEDİNCİ BASI Beta II Yayın No. : 3128 Hukuk Dizisi : 1533 Birinci

Detaylı

Toplu İş Hukuku. 4. bası. Dr. A. Can Tuncay. Dr. Burcu Savaş Kutsal. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör

Toplu İş Hukuku. 4. bası. Dr. A. Can Tuncay. Dr. Burcu Savaş Kutsal. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesör Dr. Burcu Savaş Kutsal Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent Toplu İş Hukuku 4. bası Yayın No : 2945 Hukuk Dizisi

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONDÖRDÜNCÜ BASI Beta II Yayın No. : 2739 Hukuk Dizisi : 1341

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ MİLLETLERARASI HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI Yayın Kurulu Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü Araş. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu Araş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu Yayın No. : 3414 Hukuk Dizisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve İlâveli ONDOKUZUNCU BASI Beta II Yayın No. : 3265 Hukuk Dizisi : 1581 Birinci

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları

Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları XXI Prof. Dr. M. Polat Soyer in Yayınları A. Monografiler 1) Genel İş Koşulları, İstanbul, 1987. 2) İş Mücadelesinde İşverenin Üçüncü Kişiler Karşısındaki Sorumluluğu, İzmir, 1988. 3) Toplu Sözleşme Hukukunda

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI

Prof. Dr. Murat ŞEN. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8

İÇİNDEKİLER. Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 İÇİNDEKİLER Sunuş...III İçindekiler...V Kısaltmalar...XIII 1. GİRİŞ...1 I. İş Hukuku Kavramı...1 II. İş Hukukunun Niteliği... 8 Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ... 17 I. Dünyadaki

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR 11 1.1.İş Hukuku Kavramı 12 1.2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 12 1.2.1.Avrupa daki Gelişimi 12 1.2.2.Türkiye deki Gelişimi 13 1.3.İş Hukukunun Kaynakları

Detaylı

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku

MEDENÎ HUKUK CİLT: I. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku MEDENÎ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Eşya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN

Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Prof. Dr. Öner EYRENCİ Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Prof. Dr. Devrim ULUCAN Doğuş Üniversitesi İTÜ Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL Ş HUKUKU 6. BASKI Yayın No

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ESERLERĐ. Đş Hukuku II, Toplu Đş Đlişkileri, Đzmir 2001

ESERLERĐ. Đş Hukuku II, Toplu Đş Đlişkileri, Đzmir 2001 XII ESERLERĐ a) Kitaplar Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Tazminatı, Đstanbul 1973 Grev (Grev Hakkı- Hukuki Grev Kavramı- Kanuni Grevin Şartları) Ankara 1990 Đş Hukuku I, Ferdi Đş Đlişkileri, 1. Baskı,

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK Yard. Doç. Dr. Asuman YILMAZ TÜRK, İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKLARINDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ A. İncelemenin Amacı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Ömer Faruk GÖRÇÜN Kadir Has Üniversitesi Örnek Olay ve Uygulamalarla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Yayın No : 2874 İşletme-Ekonomi Dizisi : 573 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL 2. Baskı - Mart 2013 - İSTANBUL

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİSİ Yard. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GERİYE ETKİSİ II Yayın No. : 3099 Hukuk Dizisi : 1521 1. Baskı Nisan

Detaylı

İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI 1. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE NİTELİĞİ

İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI 1. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE NİTELİĞİ İ Ç İ N D E K İ L E R B Ö L Ü M I İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI 1. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE NİTELİĞİ /. İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI //. İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ ///. TÜRK İŞ HUKUKUNUN GELİŞİMİ IV. İŞ

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I Prof. Dr. Halûk N. NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmiş 13. Bası Beta II Yayın No : 2932 Hukuk Dizisi : 1443 13. Baskı - Ağustos 2013 - İSTANBUL

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME SORULARI

DEĞERLENDİRME SORULARI ÜNİTE-1-İş Hukuku Kavramı DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıdaki çalışanlardan hangisi iş hukukunun konusuna girmektedir? a) Memurlar b) İşçiler c) Bağımsız çalışanlar d) Stajyerler e) Sözleşmeli personeller

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Fevzi ŞAHLANAN 2. Doğum Tarihi: 01.03.1946 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN

PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI. Dr. Ümit ORHAN PROFESYONEL FUTBOL TEKNİK ADAM SÖZLEŞMESİ ve UYGULAMA SORUNLARI Dr. Ümit ORHAN I Yay n No : 2844 İletişim Dizisi : 98 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-867 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler

BORÇLAR HUKUKU CİLT: II. PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI. Beta. Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI ve SINAV SORULARI CİLT: II Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı