TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ"

Transkript

1 V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy çeşitlendire probleleri borsada yatırı yapak isteyen kişilerin ve de portföy yöneticilerinin önesediği konulardandır. Portföy çeşitlendiresi yaparken uzanlar sayısal yönteler kullanaktan çok tecrübelerini ve çevrelerinden aldıkları haberleri kullanırlar. Bu çalışada portföy yönetiinin beş teel aşaasından iki aşaası olan yatırı analizi ve portföy seçiine bilisel yaklaşılarda bulunuluş örnek bir odel çözülerek bazı sonuçlara ulaşılıştır. Yatırı analizi kısında bir hisse senedi perforans tahin yöntei olan teknik analiz yöntei kulanılış ve optiu portföy seçii yapabilek içinde tasayılı progralaa yöntei kullanılıştır. Optiu portföy seçii hisse senedi arasından yapılıştır. Anahtar Sözcükler: Portföy, Optiizasyon, Tasayılı Progralaa, Teknik Analiz. GİRİŞ Serbest piyasa ekonoisinin gelişesiyle özel sektörde büyük ilerleeler kaydediliştir. Enerji, doğal kaynak, insan ve akine kullanıı artıştır. Bu duru verililik başka bir deyişle karlılık kavraını ortaya çıkarıştır. Firaların kar ete isteğinin artası halka açıla ihtiyacını yaratıştır. Bu da borsa diye bir piyasanın oluşasını sağlaıştır. Borsa firaların kendi hisselelerinin belli oranda halka sunduğu bir havuz olarak tanılanabilir. Yatırıcılar, firaların hisse senetlerini belli süre için para karşılığı ödünç alıp daha sonra değeri artınca sataya çalışarak getiri sağlaayı aaçlarlar. Firaların hisse senetleri, kar ettikleri oranda getiri sağlarlar. Fakat borsada, hangi firanın kar getirip getireyeceği veya nezaan ne iktarda kar getireceği bilinez. Bu yüzden yatırıcılar hisse senedi portföylerini oluştururken portföy çeşitleesine giderler (Murphy ).. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ Bu çalışada tasayılı progralaa (Rardin) odelinin portföy çeşitlendire probleine uygulanası gösterilecektir. Uygulaa aşaalarını aşağıdaki gibi açıklayabiliriz. Portföy oluşturada kullanılacak hisse senetlerinin seçilesi ilk aşaayı oluşturaktadır. Olşturulacak olan portföyde kullanılabilecek tane hisse senedi vardır. Bunların tanesi İMKB 0 dan tanesi İMKB 0 den tanesi İMKB 0 den tanesi ise sıradan hisse senetleri arasından seçiliştir. (Netbul, 0, Analiz, 0, Özyazılı) İkinci aşaada, seçiliş olan hisse senetlerine teknik analiz yoruu yapılıştır. (Yapılan tekniz analiz yoruları ekler bölüünde grafikleriyle birlikte gösteriliştir.) Bu yorudan hangi hisse senedinin bir sonraki dönede artıp artayacağını veya artan hisse senedinin nekadar artacağı anlaşılıştır. Üçüncü aşaada analiz ediliş hisse senetlerine endeks bazında güvenilirlik katsayıları yüzde değer olarak veriliştir. Bu yüzdelik katsayıların atanasının bir sebebi sadece getiri bazında değil güvenilirlik bazında da optiizasyon yapabilektir. Başka bir sebebi ise tasayılı progralaa algoritasının portföy oluşturada kullanılbilecek hisse senetlerinin en karlı olanından sonsuz sayıda seçeeesini sağlaaktır. Çünkü bu duruda portföy çeşitlendirilesi yapılaaz. Güvenilirlik katsayıları seçilen hisse senedinin portföyde aksiu kaç tane kullanılabileceğini belirleek aacıyla verilir. Bu sayılar yüzdelik değerler olarak ve varsayılara dayanarak verilir. Endeks Bazında Güvenilirlik Katsayıları: (İMKB0= %, İMKB0=%0, İMKB0=%, Diğer hisse senetleri=%0)

2 E. B. Baylan Dördüncü aşaa tasayılı progralaa odelinin kurulasıdır. Modeldeki kısıt fonksiyonlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Topla bütçe TL. dir. Gıda sektörüne yapılacak olan yatırı TL yi geçeelidir. Sıradan hisse senetlerine yapılacak olan yatırı TL yi geçeelidir. Her bir hisse senedi için harcanabilecek para bütçenin % ünü geçeelidir.. UYGULAMA Aaç fonksiyonu: Mateatiksel odelin bu kısında teknik analizi yapılış hisse senetlerinin bir döne sonraki getirileri aksiize edilecek aaç fonksiyonun katsayıları olarak kabul ediliştir. MaxZ = Kısıt fonksiyonları: Mateatiksel odelde tip kısıt fonksiyonu bulunaktadır. İlk kısıt fonksiyonu bütçe kısıtıdır. Hisse senetlerinin alındığı tarihteki fiyatları bu kısıt fonksiyonun katsayılarını oluşturur. Alınacak topla hisse senetlerinin topla aliyeti TL yi geçeelidir İkinci kısıt fonksiyonu gıda sektöründen alınan hisse senetlerine konulan bütçe kısıtı ile ilgilidir. Gıda sektöründen alınan hisse senetlerinin aliyetinin TL yi geçeelidir. Bu sektörden alınan hisse senetlerinin fiyatları bu kısıt fonksiyonunu katsayılarını oluşturaktadır Üçüncü kısıt fonksiyonu sıradan hisse sentlerine ayrılabilecek en fazla bütçeyi gösterektedir.sıradan hisse senetlerinin alış fiyatları kısıt fonksyonunun katsayılarını oluşturaktadır. Bu tip hisse senetlerinin alınası için ayrılan bütçe enfazla TL dir Herbir hisse senedi alıı için harcanacak para bütçenin % ünü geçeelidir. Ayrıca alınabilecek hisse senedi sayısı addi getirinin güvenilirliği açısından da optiizasyon yapabilek için endeks bazında verilen güvenilirlik katsayılarıyla çarpılalıdır. Bu şartlardan dolayı ortaya çıkan kısırt fonksiyonları aşağıdaki gibidir

3 V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası Çalışanın sonucu olarak çözeceğiiz problein ateatiksel odeli yukarıdaki gibidir. Son aşaa bu portföy çeşitlendire odelinin WINQSP prograı kullanılarak çözülesi ve yorulanasından oluşaktadır.

4 E. B. Baylan. SONUÇ Tasayılı progralaa probleinin sonucunda aaç fonksiyonunun en büyük değeri yani oluşturulabilecek en karlı portföyün değeri TL dir. Yatırıdan bir döne sonra %. kar elde edilebilektedir. Portföye giriş olan hisse senetlerini ve sayılarını aşağdaki tabloda görebiliriz. Tablo. Portföye giren hisse senetlerinin adları ve adedi PORTFÖYE GİREN HİSSE SENETLERİNİNADLARI ADEDİ X AKENERJİ 000 X AKSU İPLİK 00 X ALTINYAĞ KOMBİNALARI X AYEN ENERJİ 000 X BAK AMBALAJ 00 X BOROVA YAPI 00 X CAMİŞ LOJİSTİK HİZMETLERİ 00 X CEYTAŞ MADENCİLİK HİZMETLERİ 000 X DESA DERİ 00 X EGE GÜBRE 00 X İDAŞ 0 X MENDERES TEKSTİL 00 X KARTONSAN 0000 X KRİSTAL KOLA 0000 X KLİMASAN KLİMA 00 X LİO YAĞ SANAYİ 00 X LÜKS KADİFE 0 X ADANA ÇİMENTO 0 X AKÇANSA 0 X ALCATEL 0 X ANADOLU İSUZU 000 X BANVİT 0 X DARDANEL 0 X ÇARŞI 00 X EFES HOLDİNG 00 X AYGAZ 00 X DIŞBANK 00 X GLOBAL MENKUL DEĞERLER 0 X NETAŞ TELEKOM X0 NET HOLDİNG X AKBANK 000 X AKSA 00 X AKAL TEKSTİL 00 X ARÇELİK 000 X BEKO 00 X GARANTİ BANKASI 00 X İHLAS HOLDİNG 0 X0 KOÇ HOLDİNG 000 X MİGROS X ŞİŞECAM 00 X TANSAŞ 0 X TRCELL 00 X PETKİM 00

5 V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 Tablo. Portföye gireeyen hisse senetleri PORTFÖYE GİREMEYEN HİSSE SENETLERİNİN ADLARI X ABANA ELEKTRONİK X BURÇELİK VANA X ÇBS BOYA X FENİŞ ALİMİNYUM X BRİSA X0 DEVA HOLDİNG X GİMA X MUTLU AKÜ X GOLDAŞ KUYUMCULUK X İZMİR DEMİR ÇELİK X FİNANSBANK X FORD OTOSAN X KARDEMİR Bu çalışa borsada yatırı yapak isteyen kişilere ve portföy yöneticilerine sayısal yöntelerden faydalanarak portföy çeşitlendiresi yapa konusunda ışık tutaktadır. Çalışanın uygulaa bölüünde tasayılı progralaa yönteinin portföy çeitlendire probleinin çözüünde etkin olarak kullanılabileceği gösteriliştr. Hisse senetlerinin perforanslarını kesin olarak ölçebilen bir yönte bulunaaktadır. Çünkü hisse senetlerinin alabileceği değerler çok sayıda olasılıksal paraetreye bağlıdır. Bu olasılıksal paraetreleri ateatiksel odellerde kontrol altına alabilek için stokastik odellerden faydalanılabilir. Hisse senedi fiyatlarının gerçeğe yakın tahinin de ise çoklu regresyon odellerinden faydalanılabilir.. KAYNAKÇA RARDIN, R. L., Optiization in Operations Research, Purdue University. MURPHY, J. J.,, Görsel Analiz, Çeviren: Ali Perşebe, Skala Yayıncılık, Haziran. NETBUL.COM, ANALIZ.COM, 0.

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Derecelerinin Ölçülmesi

İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Derecelerinin Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:1, s. 61-71 Year:2013, Vol:5, No:1, s. 61-71 İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

Optimal Portföyün Seçimi ve İMKB Ulusal-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Optimal Portföyün Seçimi ve İMKB Ulusal-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama Optimal Portföyün Seçimi ve İMKB Ulusal-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama Güray Küçükkocaoğlu Özet 8 Mayõs 200 tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nda (İMKB) toplam 283 şirketin hisse senedi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri

İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri Öğr. Gör. Mehmet Fatih Bayramoğlu Öğr. Gör. Mehmet Pekkaya İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri Öğr. Gör. Mehmet Fatih Bayramoğlu Bahçeşehir Üniversitesi, MYO.

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

I. GENEL ANLAMDA KOTASYON. A- Kotasyon un Tanımı

I. GENEL ANLAMDA KOTASYON. A- Kotasyon un Tanımı Şirket hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görebilmesi için Şirket hisse senetlerinin İMKB ye kote edilmesi veya ilgili pazar kaydına alınması gerekmektedir. I. GENEL

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı

Beklenen çıkış yine gelmedi

Beklenen çıkış yine gelmedi HABER > ar-ge 100 AR E 1 G 00 Beklenen çıkış yine gelmedi Ar-Ge 100 araştırmamızda ilk 10 hemen hemen değişmedi. Bu senenin de lideri Ford Otosan. Onu yine Vestel ve Arçelik takip etti. İlk 10 a giren

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 6 Mayıs 2013 GÜNDEM 6 Mayıs Pazartesi ALBRK 1Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: m.d / Beklenti: 47mn TL 10:45 İtalya PMI Hizmet Endeksi (Nisan) (Nihai) Önceki Veri : 45.5 / Beklenti: 45.9

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

2014 YILI BİST-100 ANALİZİ

2014 YILI BİST-100 ANALİZİ ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 5 Ocak 2015 2014 YILI BİST-100 ANALİZİ HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr BİST-100 e KOTE ŞİRKETLER 2014 YILI HİSSE PERFORMANSLARI 2014 yılında Bist-100 %26,4 oranında değer kazanmış

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KORELASYON UZAKLIKLARINA DAYALI OLARAK KÜMELENMESİ CLUSTERING OF STOCKS BASED ON CORRELATION DISTANCES

HİSSE SENETLERİNİN KORELASYON UZAKLIKLARINA DAYALI OLARAK KÜMELENMESİ CLUSTERING OF STOCKS BASED ON CORRELATION DISTANCES Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.395-406. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì

Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì Vergi qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì áåçéâáäéê Yönetici Özeti 1 A. Türkiye de Ar-Ge Faaliyetleri 2 1. Türkiye de Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 26 Ocak 2015 GÜNDEM 26 Ocak Pazartesi 11:00 Almanya IFO İş Çevresi (Ocak) Önceki Veri: 105.5 / Beklenti: 106.50 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı (Ocak) Önceki Veri: 74.60% / Beklenti: m.d.

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET

GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET GETĐRĐ ARALIĞININ SĐSTEMATĐK RĐSKĐN ÖLÇÜSÜ OLAN BETA ÜZERĐNE ETKĐLERĐ: ĐMKB DE BĐR UYGULAMA Sinem DERĐNDERE * H. Işın DĐZDARLAR ** ÖZET Getiri aralığının beta tahminleri üzerine etkisine ilişkin çalışmalar

Detaylı

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak

Detaylı

11/03-10/03 * Piyasa Değeri Ödenmiş Sermaye Hisse Kodu Şirket 2011/03 2010/03 % Değişim 2011/1Q 2010/1Q % Değişim 13.05.

11/03-10/03 * Piyasa Değeri Ödenmiş Sermaye Hisse Kodu Şirket 2011/03 2010/03 % Değişim 2011/1Q 2010/1Q % Değişim 13.05. ACIBD Acıbadem Sağlık Hizm. 25.516.451 17.707.813 44,10% 25.516.451 17.707.813 44,10% 2.310.000.000 100.000.000 ADANA Adana Çimento (A) 7.075.548 5.204.018 35,96% 7.075.548 5.204.018 35,96% 479.693.136

Detaylı

DİP ZİRVE ANALİZİ (Son 1 Yıl)

DİP ZİRVE ANALİZİ (Son 1 Yıl) 1 UNTAR Ünal Tarım Ürün. 6.45 26.10 6.45 0.19 0.92 0.17 384 11 2 MEGES Meges Boya 39.42 116.20 22.05 2.52 11.06 1.95 339 23 3 OKANT Okan Tekstil 3.96 15.48 3.96 0.22 0.88 0.22 300 0 4 SKPLC Şeker Piliç

Detaylı

DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ*

DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ* Makale Sunum Tarihi : 05.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 18.02.2015 Bener GÜNGÖR Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ

TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 23, Özel Sayı, ss. 1-12 TÜRKİYE BORSA YATIRIMCISININ TEMETTÜ REFLEKSİ İsmail BULMUŞ * Özet Bu çalışmanın amacı, Davranışsal Finans ın son yıllarda giderek yükselen grafiği karşısında

Detaylı

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan

*Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan SEÇİM TARTIŞMALARININ HİSSE SENEDİ PİYASASINA ETKİSİ *Prof. Dr. Münevver Turanlı, Yrd. Doç. Dr. Ünal Halit Özden, Dr. Dicle Demirhan 1.GİRİŞ Risk sözcüğü arzulanan ve/veya planlanan bir "şeyin" gerçekleşmemesi

Detaylı

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Detaylı

RÖPORTAJ / ALP TEK NCE. Ahmet DO AN

RÖPORTAJ / ALP TEK NCE. Ahmet DO AN Ahmet DO AN ÖZEL RÖPORTAJ YATIRIMCILAR PROFESYONEL DESTEKLE YATIRIM YAPMALI Ekinciler Yat r m Menkul De erler Afi. Genel Müdürü Alp Tekince, yat r mc lar n bireysel bazda yat r m yapmaktan ziyade profesyonel

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

İMKB Endeksleri www.imkb.gov.tr

İMKB Endeksleri www.imkb.gov.tr İMKB Endeksleri www.imkb.gov.tr İçindekiler Endeks Nedir? 1 İMKB Hisse Senedi Endeksleri 3 İMKB Hisse Senedi Endeksleri 3 İMKB Hisse Senedi Endeksleri Başlangıç Tarih ve Değerleri 6 İMKB 30, İMKB 50 ve

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı