FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR"

Transkript

1 1 FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 İş bu sözleşme Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:29/33 Kat:1 Kocasinan İş Merkezi Bahçelievler/İstanbul/Türkiye adresinde faaliyet gösteren FTN Enerji Telekomünikasyon Tic. ve Paz. Ltd. Şti. (bundan sonra FTN olarak anılacaktır) ile bayi olmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır) arasında online ortamda karşılıklı anlaşılarak yapılmıştır. 1.2 FTN in resmi internet adresi dir. (Bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) 1.3 Bayiler, FTN bünyesinde FTN in belirlemiş olduğu bayilik lisansını almış olan gerçek veya tüzel kişilerdir. 1.4 BackOffice : İçeriği tamamen FTN tarafından belirlenen, bayilerin kendilerine bağlı oluşturacakları ticaretlerini takip ve kontrol etmelerini sağlayan online yazılım sistemidir. Bayiler online backoffice kullanma hakkını 1 (bir) yıl süre ile kiralamaktadırlar. 1.5 Müşteri : Sadece sunulan hizmetlerden faydalanan, kazanç planına dahil olmayan kişilerdir. İçerikte MÜŞTERİ olarak anılacaktır. 1.6 Danışman : FTN bünyesinde bayilik faaliyetini gösterirken, şirket adına yeni bayiler kazandıran mevcut bayilerimiz bundan böyle DANIŞMAN olarak anılacaktır. 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve İŞTANIMI 2.1 Bu sözleşme, bayiler tarafından FTN in satış işlemlerini organize etmek, FTN in satış politikası doğrultusunda ürün ve hizmetlerin pazarlanması işlemlerinin yürütülmesini ve işleyişini düzenler. 2.2 FTN, bayilere oluşturacakları müşterilerin ürün ve hizmet kullanımlarından prim kazandıran, kazançlı bir ticaret modelidir. FTN, sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen müşterilere avantajlı ve indirimli hizmet vermeyi hedef almıştır. Bu sayede avantajlı ve indirimli ürün ve hizmet ile müşteriyi buluşturan aktif bayiler performanslarına dayalı olarak her ay gelir elde ederler. Bayilerin kazançları kişisel performansları ölçüsünde kazanç planına göre otomatik olarak hesaplanır. Bayiler kazançlarını backofficelerinden takip edip kontrol edebilirler. 2.3 Bayiler FTN adına Türkiye genelinde ekipler oluşturarak ticaretlerini genişletebilirler. Ekip oluşturmanın her hangi bir koşulu veya zorunluluk şartı yoktur. 2.4 Kazanç planından hak edilen gelirler dürüstlük ve bütünlük ilkesine göre şekillendirilmiştir. FTN, kazanç planı üzerinde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bayiler tarafından kabul edilmiş sayılır. Değişiklikler internet ortamı veya çeşitli duyuru organları kullanılarak bayilere bildirilir. Duyuru tarihinden itibaren FTN bu değişikliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürür. 3 SORUMLULUKLAR 3.1 Bayi, FTN e beyan ettiği bilgiler doğrultusunda kendisine bir hesap açmak zorundadır. Söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek tüm sorumluluk, bilgilerin girişini yapan bayiye aittir. 3.2 FTN, bayi tarafından sipariş edilen hizmetleri sağlayacaktır.

2 2 4 - ŞİRKET İLKELERİ 4.1 Bayinin yaptığı başvuruyu kabul edip etmeme hakkı FTN tarafından saklıdır. İş bu anlaşma, bayinin FTN in resmi internet sitesinden bayilik numarası ve şifresini aldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir. 4.2 Başvurusu kabul edilen bayi; bayilik lisansı için gerekli olan ödemeyi online olarak FTN in internet sitesinden kredi kartı ile veya banka havalesi yoluyla FTN'in şirket hesaplarına yapar. Hiçbir bayi hiçbir şekilde FTN adına elden tahsilat yapamaz. 4.3 Bayi, FTN in hizmetlerini, ürünlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul ve taahhüt eder. Bayi, sesli ve görüntülü kayıtları, basılmış malzemeyi, FTN in tescilli markasını, logosunu ve her türlü reklamını kullanmadan önce FTN in yetkililerine göstereceğini ve yazılı izin alacağını taahhüt eder. 4.4 Bayi, FTN ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan diğer bayilere karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında FTN aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz. FTN in sırlarını üçüncü kişilere açıklayamaz. Bayi şirkete ve şirket çalışanlarına karşı argo tabir ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez. 4.5 Bayi, şirketten yazılı izin almadan FTN adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın yapamaz. Bayi, başka bir gruptaki bayileri yeniden kayıt açarak veya başka bir suretle kendi ekibine geçiremez. Bayi, faaliyetlerini her zaman ve her ortamda FTN in ticari unvanını ve itibarını yükseltecek şekilde sürdürmekle yükümlüdür. 4.6 Bayi, FTN in namı hesabına gerçek olmayan beyanlarda bulunmayacak ve herhangi bir yükümlülüğe girmeyecektir. Bayi, FTN tarafından belirlenen satış ve pazarlama prensipleri dışında herhangi bir taahhütte bulunamaz. FTN in resmi web sitesinde ( ) belirtmiş olduğu resmi bilgi ve taahhütler dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine davranışla taahhütte bulunan bayinin neden olduğu zararlardan doğan sorumluluk bayinin kendisine aittir. 4.7 Şirketin web sitesinden doldurulan bayilik formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin internet sayfasında yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir. Şirket kazanç planında uygun gördüğü değişiklikleri yapabilir, kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde resmi web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu ödülleri bayilerine vaat eder. 4.8 Bayi, kendisine verilen site giriş şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve saklı kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Şifrenin bayi tarafından saklanamayıp üçüncü şahısların eline geçmesi nedeni ile bayinin uğrayacağı herhangi bir zarardan FTN sorumlu tutulamaz. 4.9 Bayi, FTN tarafından belirlenmiş olan ve resmi internet sitesinde yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. FTN, kanunlardaki veya kendi ticaret planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Anılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, internet sitesinde yayınına müteakip bayiler, işini yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğini taahhüt eder. 5 - BAŞLANGIÇ 5.1 Bayi Olmak : 18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile gerçek kişiler veya tüzel kişiler sitesindeki bayi kayıt formunu doldurarak ve belirlenmiş olan bayilik lisansının ödemesini gerçekleştirerek bayi olabilirler. 5.2 Bayi Lisansı : Belirlenmiş bayilik lisansını alan kişiler oluşturacakları müşterilerin ve varsa ekiplerinin de oluşturacakları müşterilerin alışverişlerinden kazanç planına göre gelir elde ederler. (Kazanç planı madde 6.4 de belirtilmiştir) FTN bayiliği, backoffice aidatı olan 99 TL nin her yıl ödenmesi halinde ömür boyu geçerlidir. Şirket İlkeleri dahilinde çalışıldığı sürece bu sözleşme bayinin haklarını ömür boyu korur. 5.3 Bayilik ve Lisans Ücretinin Ödeme Süresi : FTN bayilik başvurusu ve kayıt işlemi ücretsizdir. Bayi olabilmek için, bayi kayıt formunun eksiksiz doldurulmuş, bayilik numarasının alınmış ve bayilik bedelinin öngörülen süre içerisinde ödenmiş olması gereklidir. Kayıt işlemi sonrası 10 (on) iş günü içinde bayilik lisans bedelinin ödenmemesi durumunda bu bayi başvuru kaydı bilgisayar yazılımı tarafından otomatik olarak silinir ve kişi aynı bilgiler ile 6 (altı) ay boyunca bir daha başvuruda bulunamaz.

3 3 6 PRİM HAK EDİŞLERİNİN ÖDEME ŞEKLİ 6.1 Bayilerin kazandığı primler her ayın bitimini takiben yeni ayın 10 u ile 15'i arasında muhasebeleştirilmesi üzerine her ayın 25 nde en az 50 TL olmak şartı ile ödenir. 50 TL nin altındaki primler bir sonraki aya devreder ve 50 TL ye ulaştığı ay bayinin banka hesabına havale veya EFT yoluyla ödemesi yapılır. Backofficelerde görülen primler brüt gelirlerdir. 6.2 Vergi mükellefi olan bayilerin FTN e Prim+KDV şeklinde fatura kesmeleri ve göndermeleri gerekmektedir. Bu faturanın kanunlara uygun olarak bayinin vergi dairesini, vergi numarasını, adresini, fatura numarasını ve tarihini gösterir şekilde düzenlenmesi ve kesilmesi gerekmektedir. Kesilen faturaların asıl nüshasının FTN e tebliğ edilmesinden sonra bayinin prim ödemesi yapılır. Vergi mükellefiyeti olmayan bayinin primi, kanunun belirttiği gelir vergisi stopajı kesilerek banka hesabına yatırılır. 6.3 FTN piyasada rekabetçi olabilmek için fiyat belirlerken, piyasa fiyatlarını dikkate alır. Bu yüzden bazı ürünlerin karlılıkları farklı olabilmektedir. Primler hesaplanırken, karlılığa göre ayarlama yapılır. Her ürünün prim yüzdeliği önceden ilan edilir. Elektrik faturası prim oranları bayilere faturada ki tüketim bedelleri üzerinden aşağıda belirtilen yüzde (%) oranlarına göre ödenir. Bayinin kendi yaptığı müşterilerinden %50 1. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden %10 2. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden %10 3. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden %10 4. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden %10 5. sırasındaki bayinin yaptığı müşterilerden % Primler Bayinin backofficesinde beyan ettiği Türk Lirası hesabına yatırılır. Bayinin adına olmayan veya Türk Lirası olmayan hesaplara prim ödemesi yapılmaz sayılı Gelir Vergisi Genel tebliği gereğince 8.3. kapı kapı dolaşarak mal satanlara yapılacak komisyon, prim ve benzeri ödemelerin vergilendirilmesi 59. Gelir Vergisi Kanunu'nun 9.'ncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre, kapı kapı dolaşmak suretiyle mal satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmışlardır. Bunların muafiyetten yararlanabilmeleri için mallarını sattıkları gerçek ve tüzel kişilere iş akdi ile bağlı olmamaları şarttır. 60. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.'ncü maddesinde yapılan değişiklikle de bu kişilere yapılan komisyon prim ve benzeri ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılması esası getirilmiştir (23). 61. Vergi Usul Kanunu'nun 234.'ncü maddesi hükmüne göre, gerçek ve tüzel kişilerin bu muafiyetten yararlananlara ödedikleri komisyon, prim ve benzeri ödemeler karşılığında, gider pusulası düzenlemeleri ve bu kişilere imzalattırmaları gerekmektedir. Yukarıda açıklanan ilgili tebliğ gereğince, prim ödemeleri gelir vergisi stopajı düşülerek ödenir. 7 - REKLAM İLKELERİ Bayiler şirketten izin alarak potansiyel yeni bayi ve müşterilere ulaşabilmek için gazete ilanı ve internet ilanı verebilirler. Bu tarz reklam ve tanıtım yapılacağı zaman, mutlaka FTN Genel Müdürlüğünden yazılı onay alınması gerekmektedir. Bayiler FTN logosunu potansiyel bayiler ve müşterilere ulaşmak adına kullanabilir fakat FTN logosu ile birlikte kullanılacak herhangi bir metin söz konusu olduğunda ve/veya FTN hakkında herhangi bir bilgilendirme olması durumunda oluşturduğu metni ve/veya belgeyi şirketten yazılı izin almak kaydı ile kullanabilirler. Logolar sitesinden orijinal olarak indirilebilir. Bayiler FTN adından hiçbir şekilde radyo, televizyon, gazete, dergi gibi yazılı ve görsel basında FTN in izni olmadan herhangi bir program yapamaz veya reklam veremezler. Yapılacak reklamların yanlış yönlendirmemesi gerekmektedir. Abartılı bilgi vermek şirket ilkelerine aykırıdır.

4 4 8 - FAALİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE HİZMET BİLİNCİ 8.1 Hizmet Standartlarına Uyma : FTN e yeni kayıt, tanıtım veya sunum yaptıkları esnada kaydı, sunumu veya tanıtımı yapan bayiler, danışman veya FTN i karalayacak, onların haklarına tecavüz edecek, söylem ve yayınlar gerçekleştiremezler. FTN in tanıtımı ve sunumunda gerçeğe aykırı, Türk Hukuk Mevzuatına aykırı şekilde ve ticari kriterlere uymayan eylemlerde bulunamaz. 8.2 Amaç ve Bağlılık : FTN, bünyesindeki bayiler aracılığı ile gerçek ve tüzel kişilerin FTN in hizmetlerine uygun ticari ilişkiler kurmasını amaçlar. FTN in ticari ayrıntıları, bünyesindeki tüm organları ile zaman ve mekan mefhumu olmadan mütemadiyen açıklanmaktadır. FTN hakkında ayrıntılı bilgi adresinde yayınlanmaktadır. 8.3 Dürüstlük ve Tarafsızlık : Bayiler, faaliyetlerini genel ahlak, etik prensipleri ve Türk Hukuk Mevzuatına uygun bir şekilde tarafsız olarak yürütürler. Bayiler gerçeğe aykırı eylem, beyan ve söylemlerde bulunamazlar. Yönetim kurulu üyelerinden oluşan FTN disiplin kurulu tarafından bu hususlar sürekli kontrol edilir. Kurul tarafından savunma istenildiği takdirde, bayi bu maddeye aykırılığa ilişkin yazılı savunmasını üç (3) iş günü içerisinde FTN e bildirmekle mesuldür. 8.4 Saygınlık ve Güven : Bayiler faaliyetlerini sürdürürken topluma ve FTN e karşı saygınlıklarını ve toplum içerisinde edindikleri güveni sarsıcı eylemlerde bulunamazlar. Bu maddeye aksi eylemlerin disiplin kurulunca tespit edilmesi halinde, disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve katidir. 8.5 Nezaket ve Saygı : Bayiler faaliyetlerini sürdürmek için kurdukları ticari ve sosyal ilişkilerinde nezaket, görgü ve ahlak kurallarına uymakla yükümlüdürler. 8.6 Yetkili Makamlara Bildirim : Bayiler, diğer bayilerin belirlenen etik kurallara aykırı davranışlarını FTN e bildirmekle yükümlüdürler. Bayilerin sorumluluğu sadece bildirimle sınırlıdır. Başkaca eylem ve beyanda bulunamazlar. 8.7 Kişisel Çatışmalardan Kaçınma : Bayiler, FTN bünyesindeki tüm gerçek ve tüzel kişiliklerle kişisel çatışmaya girmekten kaçınmak zorundadırlar. Kişisel çatışma söz konusu ise yaşanılan problemi alt ekiplere ve FTN organizasyonuna yaymak etik kurallara aykırıdır. Aksi yönde gelecek şikayetler FTN disiplin kurulu tarafından incelendikten sonra eyleme uyan müeyyide gerçekleştirilir. Disiplin kurulunun alacağı kararlar kesin ve katidir. 8.8 Müeyyideler Bayiliğin fesih edilerek iptali Yapılan etik dışı davranışlardan dolayı konunun içeriğine göre bayiliğin 1 ile 3 ay süreyle dondurulması ve bu süre içinde ceza alan bayinin hak ediş primlerinin tamamının kesilmesi Şikayet edilmesi veya her hangi bir yolla öğrenilmesi durumunda başka bir bayinin adayını çalan bayiler hakkında 3 ay bayiliklerinin kesin ve kati olarak dondurulması, hak ediş primlerinin tamamının kesilmesi ve gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra çalınan adayın ait olduğu bayiye ekibiyle birlikte teslim edilmesi. 8.9 Hediye Alma ve Menfaat Sağlama : Bayiler yeni kayıtların yapılması ve/veya yönlendirilmesi esnasında kendileri veya üçüncü kişiler lehine FTN haricindeki herhangi bir geliri, hediyeyi kabul edemezler veya FTN haricinde olan bir kazancın varlığından bahsedemezler Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan : Bayiler FTN haricindeki imkanlardan, gelirlerden bahisle kişileri gerçek dışı beyanlarla FTN e dahil etme yoluna başvuramazlar. Aksi tespit edildiğinde disiplin kurulunun alacağı kararlar kati ve bağlayıcıdır Bilgi Verme Saydamlık ve Katılımcılık : Herhangi bir sorunu olan bayilerin bunları ilk önce kendi danışmanlarına iletmeleri gerekmektedir. Eğer sorun bu şekilde çözümlenemez ise, üst danışmanlarına başvurabilirler. Danışmanların bayinin bir sorununu çözümleyememesi halinde, yardım veya talimat almak üzere doğrudan FTN şirket merkezi ile temasa geçebilirler Rabıtalı Çalışma : Bayilerin FTN ile aynı ticari faaliyetleri gösteren başka firma ile çalışmaları yasaktır. Aksi tespit edildiğinde disiplin kurulunun alacağı kararlar kati ve bağlayıcı olacaktır. Farklı ticari alanlarda ürün ve hizmet veren başka bir şirkette çalışma yapabilirler. FTN aynı zamanda başka bir firma ile çalışanları, açıklayacağı bazı bonus programlarından faydalandırmayabilir. Bayiler, FTN bünyesinde çalışmalarına devam ettikleri sürece aynı sektörde herhangi bir firmanın reklam, tanıtım, sunum ve benzeri hizmetlerini yürütemezler. FTN bünyesinde ki bayilere veya firmalara bu tanıtımları doğrudan veya dolaylı olarak iletemezler ve ulaşmalarına imkan sağlayamazlar. Bu ilkenin aksine davranışların tespiti halinde, FTN bünyesindeki sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih edebilir.

5 5 9 - BAYİLİK ANLAŞMASININ DEVRİ 9.1 İşbu anlaşma, FTN in yazılı muvafakati olmadan herhangi bir üçüncü şahısa devredilemez. Muvafakat verip vermemek münhasıran FTN in yetkisindedir. FTN uygun gördüğü takdirde bayilik haklarının devri mümkün olacaktır fakat bu durumda bayiliğini devreden kişi tüm haklarını ve kazançlarını devrettiği kişi veya kuruma eksiksiz olarak aktarmak zorundadır. Bu aşamada ilgili sorumluluk devreden ve devralan kişi veya kurumlara aittir. FTN in muvafakati olmadan devir halinde bayilik fesih edilir. 9.2 Devir talebinin FTN şirket adresine tebliğinden sonra gerekli araştırma şirket yönetim kurulunca gerçekleştirilir. FTN ve varsa üst danışmanlarının onayını müteakiben devir eden ve devir alan kişilerden teyit alınmasından sonra gerekli devir evrakları hazırlanarak, devreden bayiye ait mail adresine gönderilir. Bayiye gönderilen evrak, taraflarca ıslak imzaları atıldıktan sonra FTN adresine tebliğ edilir. Devire ait evraklarını FTN tarafından tebliği ile devir işlemi 2 (iki) hafta içerisinde gerçekleştirilir. 9.3 Vefat Sonrası Devredilen Bayilikler : İş bu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; (bayi tarafından özellikle bir varis belirtilmemiş ise) bayi olabilme özelliklerini taşıyan birinci derece yakınlıktaki varislerin bulunması halinde, anılan varislerin ölümünü takip eden 1 (bir) ay içinde aralarından seçecekleri kişiye devredilir. Varislerin 1 (bir) ay içinde uzlaşamamaları ve bu durumdan kaynaklı olarak veya herhangi başka bir sebepten dolayı FTN ile iletişime geçmemelerinden FTN sorumlu değildir ve bu durum sonucunda bayilik hakları fesih edilerek FTN in resmi internet sayfasında (www.ftn.com.tr) ve yerel bir gazetede ilan edilmesi ile sonuçlanır. Bu şekilde sonuçlanan bayinin FTN tarafından hak ettiği prim tutarı, FTN in uygun gördüğü veya kendi bünyesinde kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşu-kuruluşlarına bağışlanır. 9.4 Bir bayiliğin miras hakları sınırlı olup, aşağıdaki şartlara tabidir Mirasçı, esasen bir bayi olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır Mirasçının tek bir yetişkin olması ve ölenin birinci derecede varisi olması gerekmektedir. Bu durumda bayilik bu kişiye devredilir Birden fazla mirasçıların bulunması halinde, bayilik, birinci derece yakınlıktaki varislerin ölümünü takip eden 1 (bir) ay içinde aralarından seçecekleri kişinin olacaktır Birinci derece yakınlıktaki varisler arasında yetişkin olmaması halinde bayilik mahkeme tarafından tayin edilecek vasiye-anılan vasinin dahi yine FTN tarafından onaylanması şartı ile devredilir Vasi, bayilik anlaşması ihlal edilmediği sürece ve küçüklerden biri rüşt yaşına erişinceye kadar bayi temsilcisi statüsünde kalacaktır Bir vasi veya veli, bayilik anlaşmasının ilkelerinin uygulanması amacıyla mirasçının vesayet altındaki çocuğun veya mahcur eşin hareketlerinden sorumlu olacaktır. Şirket ilkelerinin yukarıda belirtilen kişilerden herhangi birisi tarafından ihlal edilmesi, bayiliğin feshi sonucunu doğurabilecektir Bir bayiliği miras olarak alan bütün mirasçıların, prim, teşvik, ödül ve diğer programlara hak kazanabilmek için faal durumunu sürdürmesi gerekir. Ancak FTN, tereke yöneticisinin yasal olarak örgütlenmesine imkan vermek üzere vefattan itibaren 6 (altı) ay süre ile bu şarttan feragat edebilecektir. 9.5 Evlilik Sebebi İle Devirler : FTN de evli olan çiftler ve birinci dereceden akrabalar ve bunların şirketleri ve/veya şahıs firmaları farklı ID Numaraları ile aynı ekipte çalışabilirler. Bir bayi, şirket dışından biri ile evlenirse, eşi de ayrı form ile kayıt olur ve farklı bir ID Numarası ile giriş yapabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için bir adet dilekçe ve evlilik cüzdanı ile başvurulması yeterlidir. Eşlerin her ikisi de bekar iken FTN de ayrı ayrı kollarda çalışıyor ise evlilik yapıldıktan sonra eşler hangi yapılanmada çalışacaklarına karar verip bunu bir dilekçe ve evlilik cüzdanlarının fotokopisi ile şirkete bildirirler. 9.6 Malülen Devirler : Herhangi bir bayi çalışamaz durumda olduğunu bir Heyet Raporu ile kanıtladığında, bayilik haklarını ailesinden birine devredebilir. Bu devir noterden verilecek bir devir yazısı ile yapılacaktır. Devredilecek kişi, esasen bir bayi olarak kabul edilebilecek şartlara sahip bir kişi olmalıdır.

6 BAYİLİK ANLAŞMASININ FESHİ 10.1 Bayinin anlaşmayı tek taraflı olarak fesih etmek istemesi durumunda 1 (bir) ay öncesinden noterden gönderilecek olan fesih/istifa dilekçesi ile istifa sürecini başlatması gerekmektedir. İstifa mektubunun şirkete ulaşmasının ardından 2 (iki) hafta içerisinde şirket tarafından gerekli işlemler tamamlanmış olacaktır. Bayi tüm doğabilecek olan kazançlarından istifasının onaylandığı tarihe kadar tahakkuk etmiş maddi hak ve alacakları dışında herhangi bir halde alacak talep edemez Bayi, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. FTN, işbu anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının bayi tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, işbu anlaşmaya münhasıran bayiyi 2 (iki) defa noter onaylı taahhütlü olarak uyarır. İlk uyarı ile birlikte şirket gerek görürse bayinin son ay prim tutarının %50'sini bayi adına şirket banka hesabında bloke olarak tutma hakkına sahiptir. İlk uyarı sonucu bayi ihlale devam eder ve ikinci uyarıyı alırsa o ayki priminin tamamı blokeli olarak şirket banka hesabında bekletilir ve ilk uyarıdan yapılan %50'lik prim kesinti tutarı FTN adına sivil toplum kuruluşu/kuruluşlarının kasasına aktarılır. İkinci uyarıdan sonra bayi ihlale devam ederse FTN tarafından bayilik hakları ve sözleşmesi tek taraflı fesih edilir ve fesih sonrasında bayi hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Bayi adına varsa hesabında blokeli olarak tutulan bedeller aynı şekilde ilgili sivil toplum kuruluşu/kuruluşlarına bağışlanır. FTN in işbu feshe esas teşkil eden neden yada nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkı saklıdır Şirket tarafından fesih, bir bayinin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan haklarının sona erdirilmesidir. Fesih ile gelir ve iş hacmi primleri kazanma imkanıda sona ermektedir Fesih, bu sözleşmede tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Şirket veya herhangi bir personeli bu davranıştan haberdar oldukları zaman bayinin bu davranışı durdurmasını ve bundan vazgeçmesini belirten bir uyarı gönderecektir. Eğer bayi bu uyarıya gereken özeni göstermez ve ihlalden vazgeçtiği ve durdurduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, FTN bayilik anlaşmasını fesih etme hakkını saklı tutar FTN veya bayilerin menfaatlerini ciddi şekilde ihlal eden davranışların disiplin kurulu tarafından tespit edilmesi halinde ise, fesih derhal yapılabilecektir Feshin söz konusu olduğu her durumda, disiplin kurulu bu konu üzerine karar verebilecek ve bu karar kati ve bağlayıcı olacaktır Aşağıdaki belirtilen durumlar (yalnızca bunlar ile sınırlı olmamak üzere) FTN tarafından derhal fesih sebepleridir: Onaylanmamış tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya kullanılması FTN için (doğrudan veya dolaylı olarak) zararlı olan veya FTN in ticari itibarını düşürebilecek olan herhangi bir davranışta bulunulması FTN ilkelerinde belirtilmiş olan hüküm ve şartlardan herhangi birisinin ihlal edilmesi FTN ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve uygun olarak yorumlanacaktır. FTN kazanç planında veya şirket ilkelerinde önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapmak hakkını saklı tutar HİZMETLERİN DURDURULMASI VEYA SONLANDIRILMASI Bir bayi, bayilik lisansının FTN tarafından onaylandığı tarihten itibaren 4077 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde anılan ondört (14) gün içinde lisansının iptalini talep edebilir. Ödediği bayilik bedelinin iadesi için ondört (14) gün içinde ıslak imzalı kendi el yazısı ile yazılmış dilekçesini, geçerli sebebi ile birlikte FTN e iletmesi durumunda değerlendirmeye alınır. FTN Yönetim Kurulu tarafından bayinin lisansının iptal edilmesi onayı verildikten sonra bayilik franchise bedeli iade edilir. Lisansı iptal edilen bayi altı ay (6) içinde tekrar bayilik alamaz. Bütün prim haklarını kayıp eder.

7 DANIŞMANLIK DEĞİŞİM TALEBİ Bayiler, ilk kayıtları esnasında ilk 24 saat içerisinde yanlış danışman kaydı girmeleri halinde danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Başka herhangi bir yolla danışman değişikliği yapılmaz TİCARETİN GÜVENİLİRLİĞİ 13.1 Bu konu FTN in çok hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. Her hangi bir bayi bir danışman ile çalışmaya başladığında artık bu kişi ile arasında ömür boyu bir kontrat söz konusudur. Herhangi bir sebeple başka bir bayi bu kişiyi ekibine kayıt etmek ister ise FTN derhal bu kaydı iptal edecektir Bayilerin çocuklarını veya eşlerini yada anne babalarını kayıt ederek ticareti kaydırmaya çalıştıkları tespit edildiğinde, gerçekte çalışan kişinin kim olduğu önem taşımaktadır ve gerçekte çalışan kişi aynı bayi ise FTN açılmış olan ikinci kaydı o ana kadar yapılan tüm işleri ile beraber orijinal kaydın altına taşıyarak gerçek adaleti sağlar. Bu konuda şirket ilkelerinde bulunan tek istisna aşağıdaki maddedir Sözleşmesini fesih eden bir bayi, yeni bir bayilik formu doldurup gerekli olan bayilik başlangıç şartlarını yerine getirerek altı ay (6) sonra yeniden istediği danışmanın ekibinde çalışmaya başlayabilir UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE YASAKLAR 14.1 Bayi, içeriği ne olursa olsun kesinlikle spam mail gönderimi yapamaz, ayrıca spam mail gönderimi yaparak FTN in herhangi bir mail sunucusunun kara listelere girmesine neden olması durumunda, bu durumun düzeltilmesi için ödenecek tüm cezalar bayiye fatura edilir Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suç sayılacak tüm içerik kesinlikle yasaktır Genel ahlak kurallarına aykırı hiç bir yayın yapılamaz Bayi, hizmet alan diğer müşterilerin aldıkları hizmetleri engelleyici hiç bir içerik bulunduramaz FTN in sunucuları aracılığı ile başkalarının bilgisayar veya hesaplarına ulaşmaya çalışmak veya buna benzer davranışlarda bulunmak yasaktır Telif haklarına aykırılık teşkil eden, korsan yazılımlar, müzik, film ve benzeri dosyaların dağıtılması yasaktır Ayrıca yukarıda belirtilmemiş olmasına rağmen, şimdi ya da gelecekte yasalar ile yapılması yasaklanan tüm içerikler bu sözleşmeye dahildir FTN in sunmuş olduğu hizmet ve avantajların dışında kalan, gerçeğe aykırı beyanlar, hizmet satışının dışında kazanç sağlayan ifadeler ve sunumlar kesinlikle yasaktır GİZLİLİK PRENSİPLERİ 15.1 FTN bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir FTN in tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama yürütme organ ve mercileri bayi bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, FTN bu bilgileri yalnızca gerekli yasal yetkiler çerçevesinde ilgili kurumlara açıklayabilir.

8 SÜRE İş bu sözleşme, FTN in resmi sitesinde bayi tarafından online olarak onaylanıp frnachise bayi lisansının alınmasını müteakip madde 5.2 de belirtilmiş şartlara göre süresiz olup, bayi yada FTN tarafından sona ereceği ihtar edilmedikçe geçerliliği devam eder TEBLİGAT ADRESİ İş bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların sözleşmede yazılı adresleri yasal ikametgah olarak kabul edilmiştir. 18- ANLAŞMAZLIK HALİ ve DELİLLER 18.1 Bu sözleşmenin uygulanması esnasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda İstanbul Bakırköy Mahkemeleri yetkilidir Bayi, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda FTN e ait defter ve bilgisayar kayıtları ile mikrofilm, elektronik postayı HMK 193. maddesi bağlamında muteber delil olarak kabul edeceğini beyan eder. İş bu sözleşme 18 (onsekiz) maddeden oluşmakta olup, taraflarca okunmuş, müzakere edilmiş ve her bir maddesi elektronik ortamda işaretlenmek suretiyle ihtirazi kayıt konulmaksızın onaylayan bayi ve FTN tarafından kabul edilmiştir. FTN gerekli hallerde sözleşmeye yeni maddeler ekleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve kazanç planında değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler bayinin daha önce almış olduğu kazançlara sekte vurmayacak şekilde olacaktır. İş bu değişikliklerin bayiye elektronik ortamda tebliğini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde kabul edilmiş sayılacaktır. Bayi, yeni madde-maddeleri kabul etmeme hakkına saklı olmakla birlikte yeni madde-maddeleri kabul etmeyip sözleşmeyi, değişikliği kabul etmediği tarihe kadarki elde ettiği tüm prim ve hakları ödenmek suretiyle fesih etme hakkına sahiptir. İşbu sözleşmenin onaylanması halinde yukarda belirtilen kuralar taraflarca kabul edilmiş sayılır. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 iş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu iş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İL BAYİİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GPN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR İş bu anlaşma Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. No:60/9 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren GPN Bilişim

Detaylı

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ve TANIMLAR TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1.1- TURKKOM İnternet Pazarlama Bilişim Müteahhitlik ve Eğitim Hizmetleri

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri

Aral Pazarlama İnşaat Petrol İç ve Dış Ticaret A.Ş. ARALMARKETING. Şirket İlkeleri ARALMARKETING Şirket İlkeleri ARAL PAZARLAMA İNŞAAT PETROL İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Marmara Mah. Önder Cad. No: 6/90 Beylikdüzü/İSTANBUL Vergi Dairesi : Beylikdüzü, Ver. No: 0710435324 1 ŞİRKET

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ

GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ GEZEGEN GİRİŞİMCİ SÖZLEŞMESİ MADDE:1-Taraflar 1-1-ŞİRKET; GEZEGEN ENERJİ DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, sözleşmede kısaca şirket olarak anılacaktır. Şirketin ticari merkezi

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları

ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Sözleşme Numarası : ALTINAY ELEKTRONİK E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme ; Firma Yetkili Adresi :.. :. :.,... İlçe :. İli :... Vergi dairesi : Vergi No : Yukarıda firma bilgileri

Detaylı

2-ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNE İLİŞKİN KURULUM BİLGİLERİ. 3 - KAVRAMLAR BONANZA : BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

2-ELEKTRONİK TİCARET SİSTEMİNE İLİŞKİN KURULUM BİLGİLERİ. 3 - KAVRAMLAR BONANZA : BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 1-TARAFLAR Barbaros Mh. Çiğdem Sok. Nu.1/ 18 Ağaoğlu My Office Ataşehir / İstanbul adresinde kurulu bulunan BONANZA İNT. PAZ. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile.. adresinde kurulu / mukim bulunan.. arasında

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ŞİRKET İLKELERİ (1.04.2014)

ŞİRKET İLKELERİ (1.04.2014) ŞİRKET İLKELERİ (1.04.2014) 1 İÇİNDEKİLER Yarım Asrı Aşkın Bir Geçmişten Gelen Güven 3 Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı 4 Vizyonumuz, Misyonumuz, Değerlerimiz 5 HuncaLife Temsilcisi Olmanın Kazançlı

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC.A.Ş BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan, Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim METRO ELEKTRONİK DIŞ TİC. A.Ş. (Bundan

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname

Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname Lyoness üyeleri için Genel Ticaret Şartname Metin: Nisan 2012 Giriş St. Gallen Kantonu ticaret siciline CH 170.3.026.427-4 numara ile kayıtlı olan ve merkezi Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs adresinde

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR OTOMOTİV E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATILGANLAR 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; ATILGANLAR: Yıldırımlar San.Sit.1738.Sokak No:1 BATIKENT / ANKARA adresinde

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı