Servo Pres Tasarımı ve Dinamik Modeli: Uygulamalı Bir Örnek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Servo Pres Tasarımı ve Dinamik Modeli: Uygulamalı Bir Örnek"

Transkript

1 Servo Pres Tasarımı ve Dinamik Modeli: Uygulamalı Bir Örnek R. Halıcıoğlu * L.C. Dülger A.T.Bozdana Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Gaziantep Gaziantep Özet1 Esneklikleri, basit yapıları, kolaylıkla kontrol edilebilmeleri ve düşük enerji tüketimleri gibi sebeplerle servo presler günümüzde önemli bir uygulama seçeneği haline gelmiştir. Dünyada birçok firma ve araştırmacı servo presler üzerine çalışmakta ve farklı prototipler geliştirilmektedir. Ancak ülkemizdeki pres üreticileri tarafından sunulmakta olan yeterli seçenek bulunmamaktadır. Servo krank presler ise tasarım sınırları içerisinde, birçok farklı tipte hareket üreterek tek bir makine ile üreticiye geniş aralıklarda çözümler sunabilmektedir.bu çalışmada, üretim aşamasında bulunan 50 T yük ve 200 mm kurs kapasiteli bir servo krank pres makinası için Lagrange yaklaşımı ile sistemin dinamik modeli türetilmiştir. Çalışmada kullanılan servo krank pres makinasının 3B katı model tasarımı yapılmıştır. Servo pres için motor seçimi yapılmış ve dinamik değerler vasıtasıyla da uygun servo motor özellikleri tespit edilmiştir. Dinamik model ve benzetim sonuçları, gerçek sistem parametreleri ile uygulanmış ve sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Servo pres, sistem tasarımı, dinamik analiz, motor seçimi Abstract Because of properties such as flexibility, simple construction, easy control and lower energy consumptions, servo presses have become an important application tool in todays. A lot of firms and researchers have studied on servo presses and they have developed different prototypes. However there is no enough choice by manufacturers in Turkey. Servo crank presses can generate a lot different types of motion in their design limitations, so they can present wide solutions to manufacturers. In this study, System dynamic model is derived by Lagrange approach for a servo crank press machine tool whose capacities are 50T load and 200 mm stroke. The servo crank press s 3D solid model is built. Suitable motor selection is presented and suitable servo motor properties are determined by using dynamic values. Dynamic model and simulation results are applied and presented with real system parameters. Keywords: Servo presses, system design, dynamic analysis, motor selection * 1 I.Giriş Servo presler hidrolik preslerin esneklik özelliğini taşırken, geleneksel mekanik presler kadar hızlı, güvenilir ve düşük hatalarda çalışmaktadır. Saç metal şekillendirme sektöründe geleneksel pres makinalarına kıyasla, özellik bakımından öne çıkmaktadır. Servo presler çok farklı mekanizmalarda üretilmesine rağmen krank mekanizmalı servo presler esneklikleri, basit yapıları ve üretim maliyetinin düşük olmasıgibi sebeplerle daha uygun bir tercih olarak görülmektedir. Servo krank presler krank-biyel mekanizmalarından oluşmaktadır [1-2]. Bu tür mekanizmaların gerek tasarımıgerekse de analizleri üzerine birçok çalışma mevcuttur.abdullah ve Telegin [3]krank pres (sıcak işlem) üzerine çalışmış ve dinamik modelini çıkartmışlardır. Çalışmada krank-biyel mekanizması kullanılmış olup, bağlantı boşlukları da düşünülerek 3B tasarımları ile deformasyon analizleri yapılmıştır. Fung ve ark. [4-6] farklı krank-biyelmekanizmalarının (katı, esnek ve pnömatik bölünmüş biyel) dinamik analizlerini ve titreşim kontrollerini yapmışlardır. Hamilton ve Lagrange yaklaşımları kullanılmıştır. Çalışmalarında sabit mıknatıslı senkronize servo motor (PMSM) kullanmışlardır. Bai ve ark. [7]ultra hızlı damga presleri üzerine çalışmış ve krank-biyel mekanizması kullanmışlardır. Newton yaklaşımı ile kütle ve ataletler de dahil edilerek sistemin dinamik analizleri yapılmıştır. Daha sonra Pro/E yazılımı kullanılarak 3B dizayn ve atalet kuvvetleri de dahil edilerek benzetimleri verilmiştir.liu ve ark.[8]krank-biyel mekanizmasının kinematik ve dinamik analizi üzerine çalışmıştır. Dinamik model statik denge yaklaşımı ile oluşturulmuş ve Matlab-Simulink ortamında çözülmüştür. Servo pres imalatındadinamik analiz ve tasarımın yanı sıra en önemli etkenlerden birisi de motor tip ve kapasitesinin belirlenmesidir. Toyokoki [9] 100Tkapasiteli ilk ticari servo presi bükme amaçlı geliştirmiştir. Bu pres için AC servo motor tercih edilmiştir.aida firması [10]DSF-N1 ve N2 seri servo preslerde AC servo motor kullanmıştır. Kurs aralığı mm olan bu makinalar T aralığında ve motor kapasiteleri kw arasında değişmektedir.amadafirması [11]delme ve basma amaçlı servo presler üretmektedir. Yaklaşık 40 mm kurs boyuna sahip AE-NT ve EM-NT (doğrudan çift tahrikli) seri bu preslerin kapasiteleri T vegüç gereksinimleri

2 AC200V 3-faz 50/60 Hz, kw aralığındadır. Ayrıca Amada [12] T aralığında basma kapasitesi olan SDE serisi servo presleride üretmektedir. Kurs boyları mm aralığında değişirken, spm hız kapasiteli bu presler kw aralığındaki motorlar ile hareket ettirilmektedir.servo pres uygulamalarının çoğunluğunda AC servo motorlar yüksek tork kapasiteleri sebebiyle tercih edilmiştir. Bu çalışma kapsamında, Lagrange yaklaşımıyla kütle ve ataletleri ile dinamik olarak modellenmiş olan 50 T kapasiteli servo krank presin 3B mekanik tasarımı Solidworks ortamında yapılarak, gerçek sistem parametreleri elde edilmiştir.dinamik analiz sonuçları da dikkate alınarak, hareket uygulamalarına en uygun olan servo motor ve indirgeyicisi seçilmiştir. II.Sistem Tanımı ve Hareket Senaryosu Servo krank pres için krank-biyel mekanizması seçilmiş olup mekanizmanın şematik gösterim Şekil1 de verilmiştir. Burada, r, θ, l, β sembolleri sırası ile krank uzunluğu, krank açısı, biyel uzunluğu ve biyel açısını belirtmektedir. Bu değerlerin üssü ifadeleri ise her bir parça için kütle merkezinin boyunu vermektedir. Krank/biyel uzunluk oranı 1/6 olarak seçilmiş olup, 200mm kurs hareketi planlanmıştır. Kurs boyu s, y değerine bağlı olarak denklem (1) den bulunabilir. Her iki tarafın birinci ve ikinci türevleri ise kurs hız ve ivmelerini vermektedir. İstenilen koç hareketine bağlı olarak krank hareketini bulmak için sistemin kinematik denklemleri aşağıdaki gibidir. Bu denklemlerde,, değişkenleri sırasıyla krank pozisyon, hız ve ivme değerlerini vermektedir. y değeri, krank dönme merkezi ile koçun pozisyonu arasındaki mesafedir. Bu değer Şekil 1 de y 3 olarak gösterilmiştir. Bilinen s değerine bağlı olarak denklem (1) den elde edilebilir [1-2]. Şekil. 1. Krank Pres mekanizması şematik gösterimi (1) cos (2) Çalışmada, pres koçu için istenen kritik hareket senaryosu saç metal şekillendirmede sıklıkla kullanılan Şekil 2 deki gibi yumuşak temas profilidir. Harekette, iniş ve çıkışlarda hızlanma görülürken, parçaya temas öncesi yavaşlama sağlanarak presleme yüzey kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. (3) (4) 2 Şekil. 2. Zamana bağlı koç hareket ve kuvvet profili Buradaki kuvvet değerleri ise koç hareketi ve malzeme özelliklerine bağlı olup, referans olarak alınmıştır. III.Dinamik Model Sistemin enerjisine ve genel koordinatlardaki kinematik değişkenlere bağlı olan Lagrange yaklaşımı ile dinamik modelleme yapılmıştır. Lagrange yaklaşımı aşağıdaki adımlar izlenerek servo krank pres sistemi için uygulanmıştır[13-19]. i) Sistem SD (serbestlik derecesi) tespit edilir ve bağımsız değişkenler belirlenir, ii) kinematik ilişkiler belirlenir,

3 iii)dış kuvvet ve kuvvet takımları belirlenir, iv) kinetik ve potansiyel enerji denklemleri yazılır, v) Lagrange fonksiyon ve denklemleri uygulanır. Servo pres için kullanmış olduğumuz krank-biyel mekanizması 1 SD ne sahip olup kinematik bağıntıları Eşitlik (5-7) deki gibi x ve y koordinatlarında verilmiştir. Eşitlik (8) ise β ve θ açıları arasındaki bağıntıyı vermektedir.sırasıyla,,x, y, x y ifadeleri krankın ağırlık merkezinin x-y koordinatındaki pozisyonu, biyelin ağırlık merkezinin x-y koordinatındaki pozisyonu ve koçun bağlantı merkezinin x-y koordinatındaki pozisyonudur., (5), (6), (7) Bu ifadelerin birinci ve ikinci türevleri alınarak,,,,,,,,,,, ifadeleri elde edilir. Kinematik ifadelerden sonraki adım dış kuvvet takımlarının belirlenmesidir. Bu sistem için sürtünmeler ihmal edilerek,ifade (9) da kuvvet bağıntıları yazılmıştır. Burada τ motor tarafından elde edilmesi gereken krank tork değerini verirken, F ise torka karşı üretilen reaksiyon kuvvetidir.ayrıca, c ifadesi oranıdır. (8) (9) Bu aşamadan sonra her biruzvun kinetik ve potansiyel denklemleridüzenlenmiş şekilde aşağıda yazılmıştır. Burada θ ve τ sırasıyla krank için pozisyon ve tork değerleridir. (10) 2 (11) 2 (12) 2 (13) 2 Eşitlik (9-12) de geçenm 1, m 2, m 3, ifadeleri sırasıyla krank kütlesi, biyel kütlesi, koç kütlesi, krank kütle atalet momenti ve biyel kütle atalet momentlerini vermektedir. Sistemin potansiyel enerji ifadeleri de aşağıdaki gibi yazılabilir. (14) (15) (16) (17) Aşağıda Lagrange fonksiyonu, kinetik ve potansiyel enerji denklemlerine bağlı olarak verilmiştir. Ayrıca Euler-Lagrange denklemi de ifade (19) da verilmiştir. Burada q k bağımsız değişkenini θ tanımlamaktadır. Tüm ifadeler gerekli türetmeler de yapılarak, ifade (19) da yerine yazılırsa, sistemin dinamik denklemi ifade (20) deki gibi elde edilir. Burada sistem krank dişlisine kadar kabul edilmiş olup, helisel dişli ve indirgeyici aktarma verimleri %96 olarak düşünülmüştür. (18), 1,2,, (19) (20) 3

4 IV.Katı Model Tasarımı Servo krank pres sistemi krank, biyel ve koç uzuvlarından oluşmaktadır. Ayrıca bu mekanizmaya ev sahipliği yapan tek parça (kaynaklı) gövde de mevcuttur. Katı model tasarımına sistemde mevcut olan en zayıf halka burçlar olduğu için buradan başlanmış ve makine elemanları tasarım metotları uygulanarak, minimum 3 güvenlik faktörü ile tüm üç boyutlu tasarımları Solidworks bilgisayar programı yardımı ile Şekil 3 deki gibi yapılmıştır. Yine programda malzeme tanımları yapılmış ve Tablo 1 de, herbir mekanizmanın gerçek ağırlık ve atalet değerleri bulunmuştur.tablodaki atalet değerleri, her bir parça için kütle merkezine göredir. Bu veriler dinamik analiz benzetiminde kullanılmıştır. Krank miline indirgenmiş toplam sistem ataleti ise Huygens- Steiner (paralel eksen) teoremi ile sabit varsayılmış ve aşağıdaki denklem ile 10,55 kgm 2 olarak bulunarak,motor seçimi için kullanılmıştır [20]. (21) Kütle Atalet Uzunluk Merkez Parçalar (kg) (kgm 2 ) (m) mesafesi (m) Krank+Dişlisi 307,70 8,39 r=0,1 r'=0,028 Biyel 117,59 4,97 l=0,6 l'=0,195 Koç 186, T.Mili+Dişlisi 65,02 0, TABLO 1. Mekanizmanın gerçek verileri V. Benzetim Sonuçları Sistemin kinematik ifadeleri kullanılarak, Şekil 2 deki istenilen çıkış değerleri ile ters kinematik ve dinamik analizler yapılmıştır. Önce istenilen hareketin türevlerini alarak koçun hız ve ivme değerlerine Şekil 4 deki gibi ulaşılmış, ardından da ters kinematik ile denklem(2-4) kullanılarak krankın açısal pozisyon, açısal hız ve açısal ivme değerlerine Şekil 5 deki gibi ulaşılmıştır. Şekil 4 de koçun hareketi aşağı doğru iken, hareket yönü negatif ve Şekil 5 de krankınsaat yönündeki hareketi negatif olarak kabul edilmiştir.koç hareketindeki keskin geçişler düzeltilerek optimize bir geçiş sağlandığından koçun hız ve ivmesi ile krankın hareket, hız ve ivmesinde düzgün bir akış görülmüştür. Sistemin dinamik ifadesiolan denklem (20) krank hareketine bağlı bir denklemdir. Kinematik olarak elde edilmiş olan veriler kullanılarak çözüldüğünde krank için gerekli olan tork değerleri Şekil 6 deki gibi bulunur. Şekil. 3. 3B Katı model tasarımı 4 Şekil. 4. Koçun zamana bağlı hız ve ivme grafiği

5 olarak gruplandırılan AC servo motorlar yüksek tork kapasitelerine sahip oldukları için ağır uygulamalarda tercih edilmektedir. Genellikle çoğu AC servo motorlar senkronize olup, sabit mıknatıslıdır (PM). Çoğu zaman sabit mıknatıslı senkron motor olarak da (PMSM) adlandırılırlar. Bu motorlar 1000 Nm gibi yüksek tepe torklara ulaşabilmektedir. Tork motorlarda senkron motorlar gibi çalışırlar. DC ve AC motorların tersine maksimum ulaşabilecekleri hızlar düşüktür. Ancak Nm gibi çok yüksek tepe torklara ulaşmakta ve uygulamada dişli ve dişli kutusuna gerek duyulmamaktadır [21-23]. Şekil. 5. Krankpozisyon, hız ve ivme grafiği A. Servo motor seçim parametreleri Servo motorlar sıklıkla tercih edilen bir tahrik makinası olmasına rağmen, yanlış motor tercihi gereksiz olarak maliyeti arttırabileceği gibi, sisteme yeterli gelmeyebilir. Bu yüzden servo motorun seçimi esnasında aşağıdaki adımlar izlenmiştir[24-28]. Ortam koşulları:genelde motor üreticileri 40 C ortam sıcaklığına göre üretim yapmaktadırlar. Makinanın çalışma koşullarında ortam sıcaklığı C aralığında olacağından, birçok motor firmasının ürünleri düşünülebilir. Sistem dinamiği:sistem dinamiği belirli bir hareket senaryosuna göre analiz yapılmış ve dinamik veriler elde edilmiştir. Sistemin harcadığı güç değeri denklem (22) deki gibi bulunabilir.motorun anma güç değeri krank biyel mekanizmasında krank için gerekli olan değerden daha büyük olmalıdır.şekil 6 da sistem (kranka uygulanan) için gerekli güç değeri verilmiştir. Şekil. 6. Krank tork ve güçdeğişim grafiği VI. Servo Pres İçin Uygun Motor Seçimi Servo motorlar genel olarak üç sınıfa ayrılırlar; DC servo motorlar, AC servo motorlar ve tork motorlar.bu elektrik motorları geri besleme sinyali göndererek pozisyon, hız ve tork kontrolleri yapabilmektedir. DC servo motor hızları kolaylıkla değiştirilebilir, bu yüzden pozisyon ve hız kontrolünde sıklıkla tercih edilirler. Ancak ağır uygulamalarda çok yüksek tork değerlerine ulaşamamaktadır. Son zamanlarda senkron ve asenkron 5 (22) Tahvil ve atalet oranı:dişli ve indirgeyici dişli kutuları motorun tork değerinin sisteme yansımasını arttırırken, hız değerlerini de o oranda düşürmektedir. Denklem (23) motor ve sistem arasındaki dişli tahvil oranına bağlı olarak tork ve hız bağıntılarını vermektedir. Burada w M, w L, τ L, τ M ve sırası ile motorun hızı, yükün hızı, yükün torku, motorun torku ve dişli aktarma verimini ifade etmektedir. Denklem (24) ise motorun zamana bağlı gerekli tork değerini vermektedir. Ayrıca motor ve yük arasındaki atalet oranı da motor seçimi için önemlidir.sistemdeki toplam ataletin motora yansıyanı eşitlik (25) de (J L ) olarak verilmiştir. Yansıyan atalet ile servo motor arasındaki oran eşitlik (26) daki gibi olup, bu değerin 1-10 aralığında olması en uygun çözümdür [26]. (23) (24)

6 (25) (26) Yük tanımı ve çalışma çevrimi:yükün tork ve hız grafikleri dinamik analiz vasıtası ile belirlenebilmektedir. Servo motorlar nominal hız, tork ve güç değerlerine sahiptir. Bu değerler altında bir servo motor sürekli çalıştırılabilir ve görev çevrimi (duty cycle) % 100 dür. Tork ve hız değerleri nominal değerlerin üzerinde ise çevrimin çalışma yüzdesi denklem (27) deki gibi bulunur. Burada G yüzde görev çevrimini ifade ederken, t 1 motorun sürekli nominal değerlerde çalıştığı süre, t 2 motorun nominal üzerinde çalıştığı zaman ve t 3 motorun torkunun sıfıra yakın çalıştığı zaman aralığını vermektedir.aralıklı olarak nominal değerler üzerinde oda sıcaklıklarında çalışan bir motor için, denklem (28) de bulunan sistem tork ifadesinin (τ RMS ),motorun RMS torkunun değeri altında olması motorun ısınma problemi yaşamadan düzenli çalışmasını sağlayacaktır. Bu denklem güç için de kullanılabilir. Ayrıca ifade (29) daki gibiyükün tepe torku da yine motorun tepe torkunun altında olmalıdır. % 100 (27) (28), (29) İndirgeyici dişli kutusu seçimi:servo motorlar için, servo dişli kutuları veya diş boşluğu azaltılmış dişli kutuları kullanılabilmektedir. Ayrıca dişli kutusunun çalışma peryoduna bağlı servis faktörü de önemli olup bu tür pres uygulamalarında ağır ve şoklu çalışma söz konusu olabileceğinden 2 nin üzerinde seçilmelidir. Aşağıdaki denklemler motor çıkışı ile dişli kutusu çıkışı arasındaki bağıntıları vermektedir. Burada i indirgeyicidişli kutusunun tahvil oranıdır. / (30) (31) (32) B. 50T Servo kran pres için motor seçimi 50 T baskı kuvveti kapasitesine sahip servo krank pres için servo motor seçimi aşağıda verilmiştir. Presler ağır sanayi makinaları olduklarından ve yüksek tork değerlerine ihtiyaç duyulacağından, 3-faz 400V sabit mıknatıslı AC servo motor tipi (servo PMSM) seçilmiştir. 6 Sistemin krank uzvu ile tahrik mili arasında 1:5 oranında helisel dişli aktarması mevcuttur. Tahrik mili ise motor+indirgeyici gurubu çıkışına direk bağlanmıştır.dinamik analiz ile sistemdeki krank miline etkiyen krank maksimum tork ve güç değeri Şekil 6 dasırası ile12000 Nm ve 11,40kW, hız değeriise Şekil 5 de6,50 rad/s olarak görülmektedir. Genellikle motor kataloglarında hız değerleri rpm olarak görüldüğünden, krankın maksimum hızı da 62 rpm olarak alınabilir.buradaki helisel dişli aktarmasının verimi %96 dır. Bu değerler tahrik miline aktarıldığında, eşitlik (23) deki bağıntılar kullanılarak tahrik milinin maksimum hızı 310 rpm olurken, torku da 2500 Nm olarak bulunur.ayrıca güç değeri de 11,87kW olarak bulunur.motor bu değerleri indirgeyici dişli eşitlikleri (30-32) kullanıldıktan sonra karşılayabilmelidir. Ancak daha yüksek değerlerde çalışılabileceği de göz önünde bulundurularak,1,50 lik bir tork faktörü kullanılmıştır. Son tork ve güç değeri sırası ile 3750 Nm ve 17,81kW olarak düşünülmüştür. Tahrik mili üzerine etkiyen toplam atalet ise Tablo 1 den yararlanarak, denklem (21) nin düzenlenmesi ile elde edilen aşağıdaki denklem ile bulunabilir. Tahrik mili üzerindeki toplam milin ataleti 0,519 kgm 2 olarak hesaplanmıştır. (33) Birçok servo motor üreticisinin katalogları incelenmiş ve maksimum güç, tork ve hız değerlerinin dişli kutusu aracılığı ile sağlanabilirlikleri araştırılmıştır. Sonuç olarak Parker M_ VAC servo motor modeli seçilmiştir. Tablo 2 bu motorun(fren ilaveli)katalog değerlerini vermektedir. Her nekadar nominal tork değeri 62 Nm olsa da, bu motor 90 Nm tork altındakitleme olmaksızın çalışabilmektedir.motora soğutucu fan ilave edilmiş ve RMS tork kapasitesi %25 arttırılarak 112,50 Nm olarak düşünülmüştür [27]. Bu motorun istenilen maksimum tork değerlerini elde edebilmesi için yaklaşık 1:10 tahvil oranına sahip bir dişli kutusu kullanılmalıdır. Dişli kutuları için kataloglar incelendiğinde 1:10,41 tahvil oranına sahip olansew firmasının K_97/_AQA193 model servo adaptörlü helisel boşluk azaltılmış dişli kutusu seçilmiştir. Bu indirgeyici dişli kutusu motorun maksimum çalışma koşullarını sağlayabilmektedir. Servis faktörü 22kW çalışma koşullarında 3,90 iken ataleti 0,0096kgm 2 dir (0,0025 kgm 2 adaptör dahil).dişli kutusunun verimi ise % 96 dır [28]. Nominal Tepe Atalet Tork Hız Güç Tork Hız kgm 2 62 Nm 3000 rpm 18,6 kw 400 Nm 3700 rpm 0,0145 TABLO 2. M_ V servo motor katalog değerleri

7 Motora yansıyan toplam yük ataleti,dişli kutusu ilave edilerek ve denklem (25) den faydalanarak0,0146kgm 2 olarakbulunur.eşitlik (26) da yerine konularak atalet oranı 1 olarak bulunmuştur. Bu değer doğru aralıkta olup, uygun bir motor seçimi yapıldığını göstermektedir. Motordan istenilen maksimum hız, tork ve güç değerleri,%96 indirgeyici verimi hesaba katılarak ve eşitlik (30-32) kullanılarak sırası ile 3227 rpm, 375,24 Nm ve 18,55 kw dır (tork faktörü dahil). Bu değerler motorun kapasitesinin altındadır. Ayrıca hareket profilinin motorun ısınmasına karşı durumunu gözlemlemek için eşitlik (27) kullanılarak hareket ve yük için istenilen RMS tork110 Nm olarak bulunmuştur, bu değer motorun son RMStork değerinden düşüktür. Motor seçim ve kontrolleri tamamlandıktan sonra motor ve indirgeyici sisteminin ataletlerinin de motor tork ve gücüne etkisini gözlemleyebilmek için denklem (24) kullanılmıştır. Buradan elde edilen sonuçlar Şekil 7 de verilmiştir.ayrıca motor RMS torku 101 Nm olarak bulunmuştur. Tork ve güç değerleri ile RMS torku motor limitlerinin içerisindedir. Son olarak seçilen motorun maksimum tork ve hız değerleri düşünülerek, servo krank presin anma tonajı için maksimum kurs boyu ve yüksüz maksimum koç hızı sırasıyla 7mm ve 71 spm olarak bulunur. Şekil. 7. Motor tork ve güç değişim grafiği VII.Sonuçlar Çalışma kapsamında 50 T kapasiteli bir servo krank pres için parça tasarımları yapılmış, dinamik denklemi türetilerek gerçek kütle değerleri ile benzetimlerisunulmuştur. Kullanılan hareket, bu makine için en kritik senaryodur.servo motor seçim parametreleri ve aşamaları verilerek, en kritik çalışma koşullarına uygun ve optimum bir servo motor+indirgeyici dişli kutusu seçilmiştir.üretilen servo pres Gaziantep Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde bulunmaktadır. 7 Teşekkür Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına STZ I Numaralı SANTEZ projesi kapsamındaki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kaynakça [1] Halicioglu R., Dulger L.C. ve Bozdana A.T. Modelling and Simulation Based on Matlab/Simulink: A Press Mechanism. In Journal of Physics: Conference Series, 490 (1), p IOP Publishing, [2] Halicioglu R. ve Dulger L.C. Krank pres mekanizması: kinematik analizi ve benzetimi. 16. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Erzurum, , Eylül [3] Abdullah M.N. ve Telegin V.V. Modeling of dynamic processes of the main executive mechanism of the hot-crank press. Al-Rafadain Engineering Journal, 19(4), [4] Fung R.F. ve Chen K.W. Dynamıc analysis and vibration control of a flexible slider crank mechanism using PM synchronous servo motor drive. Journal of Sound and Vibration. 214(4): , [5] Ha J-L., Fung R-F., Chen K-Y, ve Hsien S-C.Dynamic modeling and identification of a slider-crank mechanism. Journal of sound and vibration. 289(4): , [6] Fung R-F., Chiang C-L. vechen S-J. Dynamic modelling of an intermittent slider crank mechanism. Applied Mathematical Modelling. 33(5): , [7] Bai J., Tong S., Yu Z., ve Zheng, D. Analysis and simulations of inertia force in ultra high speed stamping machine. Journal of Networks. 5(12): , [8] Liu M., Cao Y., Zhang Q. ve Zhou H. Kinematics and dynamics simulation of the Slider-Crank mechanism based on Matlab/Simulink. In Computer Application and System Modeling (ICCASM), International Conference on Computer Application and System Modeling- IEEE. 9: ,Ekim [9] Endou J. Innovation of press working by servo press. Journal-Japan Socıety for Technology of Plasticity.49(2): , [10] Aida Katalog; AIDA Direct Servo Formers DSF-N1 and N2 Series, Web; Erişim tarihi: 2012 [11] Amada, Catalog of AE-NT and EM-NT series, Amada America Inc. [12] Amada, Catalog of SDE series, Amada GMBH: Germany. [13] D'Souza A.F. vegarg V.K. Advanced dynamics: modeling and analysis. Prentice-Hall Englewood Cliffs NJ, [14] Shigley J.E. veuicker J.J. Theory of machines and mechanisms. McGraw-Hill New York, [15] Kütük M.E. Hybrid Machine Systems: Analysis and Control in Mechanical Engineering, Gaziantep University: Gaziantep, [16] Tokuz L.C. Hybrid machine modelling and control. Liverpool Polytechnic, phd thessis, [17] Ginsberg J. Engineering dynamics. Cambridge University Press, V:10, [18] Baruh H. Analytical Dynamics. WCB/McGraw-Hill Boston, [19] McCuskey S.W. An Introduction to Advanced Dynamics, Addison- Wesley Reading, MA, [20] Bulatović Ž.M., Tomić M.V., Knežević D.M. ve Cvetić, M.R. Evaluation of variable mass moment of inertia of the piston crank mechanism of an internal combustion engine. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 225(5): , [21] Osakada K., et al., Mechanical servo press technology for metal forming. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 60(2): p , [22] BaldorElectric, Servo Control Facts: A handbook explaining the basics of motion. MN Arkansas, [23] Moog Inc. Catalog of High-Torque Direct Drive Rotary Servo Motor, [24] Krishnan R. Selection criteria for servo motor drives. Industry Applications, IEEE Transactions on, 1987(2): p [25] Roos F., Johansson H., vewikander J. Optimal selection of motor and gearhead in mechatronic applications. Mechatronics, 16(1): p , [26] Cetinkunt, S. Mechatronics,USA: John Wiley & Sons, Inc, [27] Parker MB/MH Series Servo Motors Catalog, Parker Hannifin Corpotration, 2012.

8 [28] SEW-eurodrive, Servo gear units of SEW catalog and webside, SEW eurodrive-driving the world: Bruchsal/Germany,

Sezgisel Algoritmalarla Hareket Denetimi: Servo Pres Uygulaması

Sezgisel Algoritmalarla Hareket Denetimi: Servo Pres Uygulaması Sezgisel Algoritmalarla Hareket Denetimi: Servo Pres Uygulaması R. Halıcıoğlu * L. C. Dülger A. T. Bozdana Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Gaziantep Gaziantep

Detaylı

Makine Elemanları Dersi Bilgisayar ile buluşuyor: Dişli Çarkların 3D Modeli ve Kinematik Analizi (Taslak)

Makine Elemanları Dersi Bilgisayar ile buluşuyor: Dişli Çarkların 3D Modeli ve Kinematik Analizi (Taslak) Makine Elemanları Dersi Bilgisayar ile buluşuyor: ın 3D Modeli ve Kinematik Analizi (Taslak) Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Detaylı

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü DİNAMİK - 7 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 7. HAFTA Kapsam: Parçacık Kinetiği, Kuvvet İvme Yöntemi Newton hareket

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : Recep HALICIOĞLU : Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi : 1987 Alanları (Uzm.) : Makine Teorisi ve Dinamiği, Dinamik, Kontrol, Robot, Mekatronik, Servo Pres, Enerji, Hidrojen EĞİTİM

Detaylı

Sistem Dinamiği. Bölüm 3- Rijit Gövdeli Mekanik Sistemlerin Modellenmesi. Doç.Dr. Erhan AKDOĞAN

Sistem Dinamiği. Bölüm 3- Rijit Gövdeli Mekanik Sistemlerin Modellenmesi. Doç.Dr. Erhan AKDOĞAN Sistem Dinamiği Bölüm 3- Rijit Gövdeli Mekanik Sistemlerin Modellenmesi Doç. Sunumlarda kullanılan semboller: El notlarına bkz. Yorum Soru MATLAB Bolum No.Alt Başlık No.Denklem Sıra No Denklem numarası

Detaylı

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI

SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye SERVO KONTROLLÜ PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNASI TASARIMI Harun KAHYA a, * ve Hakan GÜRÜN b a, * Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat

Detaylı

KRANK PRES MEKANİZMASI: KİNEMATİK ANALİZİ VE BENZETİMİ

KRANK PRES MEKANİZMASI: KİNEMATİK ANALİZİ VE BENZETİMİ 16. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 1-13 Eylül, 013 KRANK PRES MEKANİZMASI: KİNEMATİK ANALİZİ VE BENZETİMİ R. HALICIOĞLU, L. C. DÜLGER Gaziantep Üniversitesi,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu 1. Lisans : Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği, 1986 2.Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ Bu sayfada mekanikte en fazla kullanılan formülleri bulacaksınız. Formüllerde mümkün olduğunca SI birimleri kullandım. Parantez içinde verilenler değerlerin birimleridir. GÜÇ-TORK T: Tork P: Güç N: Devir

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ DENEY

Detaylı

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Araştırma Makalesi Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (05) 6-7 Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi Ahmet NUR *, Zeki

Detaylı

MKM 308 Makina Dinamiği. Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi

MKM 308 Makina Dinamiği. Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi MKM 308 Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi Eşdeğer Noktasal Kütleler Teorisi Maddesel Nokta (Noktasal Kütleler) : Mekanikte her cisim zihnen maddesel noktalara ayrılabilir yani noktasal kütlelerden meydana

Detaylı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı

Đçten Yanmalı Motor Tasarımı 1-Tasarımda kıyas yapılacak motor seçimi 2- Sayfa 86 dan 99 a kadar ısıl analiz yapılacak Uygulama-1 Motor hacmi 1298 cc 1000 rpm Sıkıstırma oranı (ε) 10 2000 rpm Ne 64 kw/6000 rpm Uygulanacak Motor 3000

Detaylı

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü

Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Otomatik Kontrol I Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü Mekanik Sistemlerin Modellenmesi Elektriksel Sistemlerin Modellenmesi Örnekler 2 3 Giriş Karmaşık sistemlerin

Detaylı

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ: Genel düzlemsel hareket yapmakta olan katı cisim üzerinde bulunan iki noktanın ivmeleri aralarındaki ilişki, bağıl hız v A = v B + v B A ifadesinin zamana göre türevi

Detaylı

BÖLÜM Turbomakinaların Temelleri:

BÖLÜM Turbomakinaların Temelleri: 1 BÖLÜM 2 2.1. Turbomakinaların Temelleri: Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının iki önemli kategorisi rüzgar ve hidroelektrik enerjidir. Fosil yakıtların bilinenin dışındaki alternatif uygulamalarından

Detaylı

G( q ) yer çekimi matrisi;

G( q ) yer çekimi matrisi; RPR (DÖNEL PRİZATİK DÖNEL) EKLE YAPISINA SAHİP BİR ROBOTUN DİNAİK DENKLELERİNİN VEKTÖR-ATRİS FORDA TÜRETİLESİ Aytaç ALTAN Osmancık Ömer Derindere eslek Yüksekokulu Hitit Üniversitesi aytacaltan@hitit.edu.tr

Detaylı

DENEY.3 - DC MOTOR KONUM-HIZ KONTROLÜ

DENEY.3 - DC MOTOR KONUM-HIZ KONTROLÜ DENEY.3 - DC MOTOR KONUM-HIZ KONTROLÜ 3.1 DC MOTOR MODELİ Şekil 3.1 DC motor eşdeğer devresi DC motor eşdeğer devresinin elektrik şeması Şekil 3.1 de verilmiştir. İlk olarak motorun elektriksel kısmını

Detaylı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DİNAMİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ ve ANALİZİ 1) İdeal Sönümleme Elemanı : a) Öteleme Sönümleyici : Mekanik Elemanların Matematiksel Modeli Basit mekanik elemanlar, öteleme hareketinde;

Detaylı

Mekanizma Tekniği. Fatih ALİBEYOĞLU Ahmet KOYUNCU -1-

Mekanizma Tekniği. Fatih ALİBEYOĞLU Ahmet KOYUNCU -1- Mekanizma Tekniği Fatih ALİBEYOĞLU Ahmet KOYUNCU -1- 2 Mek. Tek. DERSİN İÇERİĞİ DERSİN AMACI Mekanizma Tekniğinde Ana Kavramlar Eleman Çiftleri Kinematik Zincirler Serbestlik Derecesi Üç Çubuk Mekanizmaları

Detaylı

MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta)

MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta) Giriş MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta) Günlük yaşantımızda çok sayıda makina kullanmaktayız. Bu makinalar birçok yönüyle hayatımızı kolaylaştırmakta, yaşam kalitemizi artırmaktadır. Zaman geçtikce makinalar

Detaylı

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları

Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Makine Teorisi (ME 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makine Teorisi ME 307 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i ME 202, ME 210 Dersin Dili

Detaylı

YATAY VE DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILMIŞ KRANK-BİYEL MEKANİZMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

YATAY VE DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILMIŞ KRANK-BİYEL MEKANİZMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir YATAY VE DİKEY OLARAK KONUMLANDIRILMIŞ KRANK-BİYEL MEKANİZMASININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Celil YAVUZ*, Murat SARIKAYA**, Mustafa

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

YORULMA ANALİZLERİNDE ARAÇ DİNAMİĞİ MODELLERİNİN KULLANIMI

YORULMA ANALİZLERİNDE ARAÇ DİNAMİĞİ MODELLERİNİN KULLANIMI OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran 2010, BURSA YORULMA ANALİZLERİNDE ARAÇ DİNAMİĞİ MODELLERİNİN KULLANIMI Anıl Yılmaz, Namık Kılıç Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., SAKARYA

Detaylı

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ Kaynaklar: S.S. Rao, Mechanical Vibrations, Pearson, Zeki Kıral Ders notları Mekanik veya yapısal sistemlere dışarıdan bir

Detaylı

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI

ÜÇ ÇUBUK MEKANİZMASI ÜÇ ÇUBUK MEKNİZMSI o l min l, lmaks B l,, B o Doç. Dr. Cihan DEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi Dört çubuk mekanizmalarının uygulama alanı çok geniş olmasına rağmen bu uygulamalar üç değişik gurupta toplanabilir.

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ

BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ 1 BTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI DERSİ ROTORLARDA STATİK VE DİNAMİKDENGE (BALANS) DENEYİ 1. AMAÇ... 2 2. GİRİŞ... 2 3. TEORİ... 3 4. DENEY TESİSATI... 4 5. DENEYİN YAPILIŞI... 7 6.

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu bölümde 1. Direnç a. Aerodinamik b. Dinamik, yuvarlanma c. Yokuş 2. Tekerlek tahrik

Detaylı

Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen faktörler:

Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen faktörler: Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen aktörler: motor perormansı yakıt tüketimi ve kullanılan yakıtın iyatı motor gürültüsü ve hava kirliliği yaratan emisyonları motor maliyeti ve donanım masraları

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Makina Dinamiği. Yrd. Doç. Dr. Semih Sezer.

Makina Dinamiği. Yrd. Doç. Dr. Semih Sezer. Yrd. Doç. Dr. Semih Sezer Makina Dinamiği sezer@yildiz.edu.tr Dersin İçeriği : Makinaların dinamiğinde temel kavramlar, Kinematik ve dinamik problemlerin tanımı, Mekanik sistemlerin matematik modeli, Makinalarda

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Elektrikli Vibratör Sürücüleri

Elektrikli Vibratör Sürücüleri Elektrikli Vibratör Sürücüleri Tünkers elektrikli vibratör kazık çakıcıları self senkronizasyon prensibi ve doğru hizalanmış titreşimleri yaratmak ilkesine göre çalışır. Balanssız yük milli vibratör, zıt

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Demir. Mekanizma Tekniği 2

Yrd. Doç. Dr. Cihan Demir. Mekanizma Tekniği 2 Yrd. Doç. Dr. Cihan Demir Mekanizma Tekniği 2 Dersin İçeriği Mekanizmalarda Hız ve İvme Analizi Düzlemsel Yürek (kam) Mekanizmaları, Hareket Diyagramları, Yürek Profillerinin Tayini, Yürek Mekanizmaları

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

Hibrid Makina Sistemleri: Yapılanmalar Ve Analizi Üzerine Bir Araştırma

Hibrid Makina Sistemleri: Yapılanmalar Ve Analizi Üzerine Bir Araştırma Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 1, 2012 (61-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 1, 2012 (61-72) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim TEKNOPAC 300 Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim Kapasitesi için, düzgün ürünleri sarmak üzere tasarlanmıştır. Konsol tasarımı, modüler yapısı, yüksek

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Dört stroklu diesel motor

Dört stroklu diesel motor Dört stroklu diesel motor İki stroklu diesel motor 4-s benzinli motor İndikatör diyagramı 4-s diesel motor İndikatör diyagramı Çift etkili bir diesel motor Karşıt pistonlu bir diesel motor - 1 Karşıt pistonlu

Detaylı

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI

BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI tasarım BELĐRLĐ BĐR SIKMA KUVVETĐ ETKĐSĐNDE BĐSĐKLET FREN KOLU KUVVET ANALĐZĐNĐN YAPILMASI Nihat GEMALMAYAN, Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü GĐRĐŞ Đlk bisikletlerde fren sistemi

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması

Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması Hidrolik Fren Sistemi Sürtünmeli Frenler Doğrudan doğruya

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 5- SONLU FARKLAR VE İNTERPOLASYON TEKNİKLERİ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ MAK 210 - Sayısal Analiz 1 İNTERPOLASYON Tablo halinde verilen hassas sayısal değerler veya ayrık noktalardan

Detaylı

MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK. Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler

MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK. Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler Mekanik Mekanik Rijit-Cisim Mekaniği Şekil değiştiren Cismin Mekaniği Statik Dinamik Dengedeki Cisimler Hareketsiz veya durgun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

Fizik 101: Ders 17 Ajanda izik 101: Ders 17 Ajanda Dönme hareketi Yön ve sağ el kuralı Rotasyon dinamiği ve tork Örneklerle iş ve enerji Dönme ve Lineer Kinematik Karşılaştırma açısal α sabit 0 t 1 0 0t t lineer a sabit v v at

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar v hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu kütle ve hızın çarpımına eşittir; p = mv Momentum vektörel bir niceliktir, yönü hız vektörü

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi 1) Giriş Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Pendulum Deneyi.../../2015 Bu deneyde amaç Linear Quadratic Regulator (LQR) ile döner ters sarkaç (rotary inverted

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

RCRCR KAVRAMA MEKANİZMASININ KİNEMATİK ANALİZİ Koray KAVLAK Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, KONYA

RCRCR KAVRAMA MEKANİZMASININ KİNEMATİK ANALİZİ Koray KAVLAK Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, KONYA Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journal of Technical-Online Volume, Number:-006 Cilt, Sayı:-006 Özet RCRCR KAVRAMA MEKANİZMASININ KİNEMATİK ANALİZİ Koray KAVLAK Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

HİDROLİK SİSTEMLERİN TASARIMINDA PAKET PROGRAM VE HİDROLİK MODÜLLER KULLANILARAK KOLAY BENZETİM YAPILMASI

HİDROLİK SİSTEMLERİN TASARIMINDA PAKET PROGRAM VE HİDROLİK MODÜLLER KULLANILARAK KOLAY BENZETİM YAPILMASI 49 HİDROLİK SİSTEMLERİN TASARIMINDA PAKET PROGRAM VE HİDROLİK MODÜLLER KULLANILARAK KOLAY BENZETİM YAPILMASI Tuna BALKAN M. A. Sahir ARIKAN ÖZET Bu çalışmada, hidrolik sistemlerin tasarımında hazır ticari

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 7 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 7 Kasım 1999 Saat: 21.50 Problem 7.1 (Ohanian, sayfa 271, problem 55) Bu problem boyunca roket

Detaylı

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 14. TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 14. GİRİŞ Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), imalatın tasarım aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Genel amaçlı bir CAD sisteminde oluşturulan bir

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

Redüktör Seçimi: Astana Stadyumu 232 bin 485 metrekarelik alana kurulmuştur. Stadyumun ana formu

Redüktör Seçimi: Astana Stadyumu 232 bin 485 metrekarelik alana kurulmuştur. Stadyumun ana formu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk mimarlar tarafından tasarlanan ve bir Türk inşaat şirketi tarafından inşa edilen Astana Arena Stadyumunun en büyük özelliği olan kapanan çatı hareket sistemi Yılmaz

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

Elektrik Makinalarının Dinamiği (EE 553) Ders Detayları

Elektrik Makinalarının Dinamiği (EE 553) Ders Detayları Elektrik Makinalarının Dinamiği (EE 553) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Elektrik Makinalarının Dinamiği EE 553 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Accurax G5 servo motorlar

Accurax G5 servo motorlar ADR R88M-K@, R88M-KH@ Accurax G5 servo motorlar Doğru hareket kontrolü için servo ailesi. 15 kw'ye kadar genişletilmiş güç aralığı. Standart ve yüksek ataletli servo motor modelleri Modele bağlı olarak

Detaylı

VT PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

VT PNÖMATİK AKTÜATÖRLER VT100 Serisi Çift Etkili Pnömatik Aktatörler / VT101 Serisi Tek Etkili Pnömatik Aktüatörler Güvenilir, Yüksek Performans Son Uluslararası Standartlara Tam Uyum Uygun Maliyetli Geniş Teknik Özellik Yelpazesi

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ M A K İ N A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ M A K İ N A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü MAK-403 Mühendislik Tasarımı S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ M A K İ N A M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ B Ö L Ü M Ü I. öğretim II. öğretim A-Şubesi

Detaylı

CER MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE MOTOR TORK UNUN ETKİSİ

CER MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE MOTOR TORK UNUN ETKİSİ 3. Uluslar arası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE 16), 13-15 Ekim 2016, Karabük, Türkiye CER MOTORLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE MOTOR TORK UNUN ETKİSİ Mehmet Fidan a, * and Mine Sersöz b

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Ders Kitabı : Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik,

Detaylı

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ Öğrencinin; Adı: Cengiz Görkem Soyadı: DENGĠZ No: 07223019 DanıĢman: Doç. Dr. TEZCAN ġekercġoğlu

Detaylı

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu

NETFORM Mühendislik Makina Metal. Firma Sunumu Firma Sunumu 1 NETFORM Faliyet alanı: Metal şekillendirme ve optik ölçüm sistemleri Kuruluş yılı: 2010 Yer: İzmir 2 ÜRÜNLER YAZILIMLAR HİZMETLER EĞİTİMLER 3 Ürünler Soğuk Dövülmüş Alüminyum Parçalar Soğuk

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi MHN 243 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Dinamik Dersi 2013-2014 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Yrd.Doç.Dr.)

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARINDA VE UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Fatih BODUR

ELEKTRİK MOTORLARINDA VE UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Fatih BODUR ELEKTRİK MOTORLARINDA VE UYGULAMALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Fatih BODUR Elektrik Motorları : Dönme kuvveti üreten makineler Elektrik motorunun amacı: Motor şaftına Dönme Momenti (T) ve Devir (n) sağlaması,iş

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Elektrikli Araçlar İçin Çift Çevrim Destekli DA Motor Kontrol Uygulaması

Elektrikli Araçlar İçin Çift Çevrim Destekli DA Motor Kontrol Uygulaması Elektrikli Araçlar İçin Çift Çevrim Destekli DA Motor Kontrol Uygulaması A. M. Sharaf 1 İ. H. Altaş 2 Emre Özkop 3 1 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ne Brunsick Üniversitesi, Kanada 2,3 Elektrik-Elektronik

Detaylı

PRESLEME. Model No. Kapasite mm. Tip. Sayfa

PRESLEME. Model No. Kapasite mm. Tip. Sayfa Pres Makineleri Her zaman aynı güvenilir, sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için işlem tamamlama kilidine sahiptir. Üstün kalite ve dayanıklılık için tasarlanmıştır - RIDGID Ömür Boyu Garanti ile desteklenir.

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 011 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 011 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

TOBB ETÜ. MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ GÜZ DÖNEMİ Dönme Dolap Tasarımı

TOBB ETÜ. MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ GÜZ DÖNEMİ Dönme Dolap Tasarımı TOBB ETÜ MAK 312 MAKİNE ELEMANLARI DERSİ GÜZ DÖNEMİ Dönme Dolap Tasarımı Amaç: Eğlence merkezlerinin olmazsa olmazı dönme dolaplar, ilk olarak George Washington Gale Ferris, Jr., tarafından 1893 yılında

Detaylı

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli)

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND ITS APPLICATIONS June 20-22, 2013, Karabük-Turkey Exergy Analysis of Hydrogen

Detaylı