T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015

2 S a y f a 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeyle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızca 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Dr. Fuat OKTAY Başkan

3 S a y f a 3 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 22 Aralık 2014 tarihinde TBMM de kabul edilmiş, 26 Aralık 2014 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı Grafik 1 de gösterilmiştir. Grafik 1: 2015 Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı Personel Giderleri; ; 21% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; ; 3% Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; ; 9% Cari Transferler; ; 11% Borç Verme; ; 21% Sermaye Transferleri; ; 0% Sermaye Giderleri; ; 34% Personel Giderleri, Cari Transferler, Sermaye Giderleri ve Borç Verme tertiplerine konulan ödenekler Başkanlığımız bütçesinin %87 sini oluşturmaktadır. Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Başlangıç Ödeneğine Oranı Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Başlangıç Ödeneğine Oranı (TL) GİDER TÜRÜ BAŞLANGIÇ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ORANI(%) 01-PERSONEL GİDERLERİ ,40 02-SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ ,85 03-MAL VE HİZMET ALIM ,72 05-CARİ TRANFERLER ,34 06-SERMAYE GİDERLERİ ,06 07-SERMAYE TRANSFERLERİ ,91 08-BORÇ VERME (EYY) ,02 TOPLAM ,43 Tablo 1 de gösterildiği gibi Başkanlığımıza tahsis edilen bütçeden Ocak-Haziran 2015 döneminde ,35 TL harcanmış olup gerçekleşme oranı %138,43 tür.

4 S a y f a 4 Başlangıç ödeneğinin Ocak-Haziran 2015 döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek gerçekleşme oranı %3.870,91 ile 07-Sermaye Transferleri tertibinde olmuştur. Bu artış, 4123 sayılı Kanun gereği yıl içinde illerin altyapılarında meydana gelen hasarlar sebebiyle ilgili belediye ve il özel idarelerine aktarılan ilave ödenekler nedeniyle gerçekleşmiştir. Cari Transferler tertibinde gerçekleşen %975,33 harcamanın sebebi ise Suriye de meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle ülkemizde Geçici Barınma Merkezlerinde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin barınma, iaşe, sağlık vb. acil ihtiyaçlarının karşılanmasında ve diğer illerde kendi imkânlarıyla barınan Suriyelilerin de sağlık giderlerinde kullanılmak üzere toplamda ilk 6 aylık dönemde TL acil yardım ödeneğinin valiliklere gönderilmesidir. Ayrıca afet ve acil durumlar için yapılan diğer ödemelerle birlikte toplam harcama TL olmuştur. Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı Grafik 2 de gösterilmektedir. Grafik 2: Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı Cari Transferler; ; 77% Mal ve Hizmet Alımı Giderleri; ; 2% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; ; 1% Personel Giderleri; ; 8% Borç Verme; ; 1% Sermaye Transferleri; ; 8% Sermaye Giderleri; ; 3% 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen TL nin TL si cari transferler olup, bu miktarın TL si acil yardım ödemelerine aittir. Ocak-Haziran dönemi cari transferler gerçekleşmesi toplam gerçekleşmenin %77,31 ini oluşturmuştur. Personel giderleri için TL (%8,22), Sermaye transferleri için TL (%7,45), Sermaye giderleri için TL (%2,94), Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL (%2,31), Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL (%1,28) ve Borç Verme (evini yapana yardım) için TL (%0,46) harcama yapılmıştır.

5 S a y f a Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranlarının Karşılaştırması Tablo 2 ve Grafik 3 te gösterilmektedir. Tablo 2: Yılları Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranlarının Karşılaştırması (TL) GİDER TÜRÜ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZ. GERÇK. GERÇK. ORANI(%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZ. GERÇK. GERÇK. ORANI(%) 01-PERSONEL GİD , ,40 02-SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ , ,85 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,72 05-CARİ TRANFERLER , ,33 06-SERMAYE , ,06 07-SERMAYE TRANSFERLERİ , ,91 08-BORÇ VERME , ,02 TOPLAM , ,43 Grafik 3: Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranlarının Yılları Karşılaştırması (TL) Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alımı Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme

6 S a y f a 6 a) Personel Giderleri Personel giderleri tertibinin ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyine göre ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 01.PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI(%) 01.1.Memurlar , Geçici Personel ,39 TOPLAM ,40 Başkanlığımız personel giderleri tertibi 2015 başlangıç ödeneğinin yüzde 53,40 ı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesine oranla 2015 yılı aynı dönem gerçekleşmesi yüzde 2,03 artış göstermiştir. Başkanlığımızda kadrolu çalışan personel sayısı; Haziran 2014 sonu itibariyle 327, Haziran 2015 sonu itibariyle çalışan personel sayısı 366 olmuştur. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Personel giderleri tertibinin ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyine göre ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 02.SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİM GİD. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI(%) 02.1.Memurlar ,85 TOPLAM , yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesine oranla 2015 yılı aynı dönem gerçekleşmesi yüzde 1,58 azalış göstermiştir. c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri tertibinin ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyine göre ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BAŞLANGIÇ 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ORANI(%) 03.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , Yolluklar , Görev Giderleri , Hizmet Alımları , Temsil ve Tanıtma Giderleri , Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım Bakım Onarım Gid , Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid ,65 TOPLAM Mal ve hizmet alım giderleri tertibi, 2015 başlangıç ödeneğinden Ocak-Haziran döneminde TL harcanarak yüzde 35,72 oranında gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesine oranla 2015 yılı aynı dönem gerçekleşmesi yüzde 0,61 artmıştır.

7 S a y f a 7 d) Cari Transferler Cari transferler tertibinin ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyine göre ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER BAŞLANGIÇ 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ORANI(%) 05.3.Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş. Yapılan. Transf , Hane Halkına Yapılan Transferler , Yurtdışına Yapılan Transferler ,69 TOPLAM ,33 Cari transferler başlangıç ödeneğinin % 10 unu oluşturmaktadır. Başkanlığımızın uluslararası kuruluşlar ile anlaşmalarında ve üye olduğu kuruluşlara üyelik aidatı ödemelerinde, acil yardım, uluslararası acil yardım, memurların öğle yemeği katkısı giderleri bu tertipten kullanılmıştır. Ayrıca hane halkına yapılan transferler (acil yardım) tertibine TL ek ödenek alınmıştır. Ocak-Haziran dönemi harcaması TL ye ulaşmıştır yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesine oranla 2015 yılı aynı dönem gerçekleşmesi %939,55 artmıştır. e) Sermaye Giderleri Sermaye giderleri tertibinin ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyine göre ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 06.SERMAYE GİDERLERİ BAŞLANGIÇ 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ORANI(%) 06.1.Mamul Mal Alımları , Menkul Sermaye Üretim Giderleri , Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri ,52 TOPLAM ,06 Başlangıç ödeneğinden en yüksek payı % 33,80 ile sermaye giderleri almıştır TL ödenek ayrılan sermaye giderlerinden TL gayrimenkul sermaye üretim giderleri tertibine ayrılmıştır. Sermaye giderleri 2015 Ocak-Haziran döneminde % 12,06 oranında gerçekleşmiştir yılı aynı dönemi gerçekleşmesine oranla % 9,49 oranında artış gerçekleşmiştir. f) Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri tertibinin ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyine göre ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. SERMAYE TRANSFERLERİ BAŞLANGIÇ 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ORANI(%) 07.1.Yurtiçi Sermaye Transferleri ,91 TOPLAM ,91 Sermaye transferleri tertibinden 2015 Ocak-Haziran döneminde TL harcanmış, harcamada % 3.870,90 gerçekleşme sağlanmıştır. İllerin Altyapı Hasarlarının Onarılması için harcanmıştır.

8 S a y f a 8 g) Borç Verme (EYY) Borç Verme (EYY) tertibinin ekonomik sınıflandırmanın 2. düzeyine göre ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. BORÇ VERME BAŞLANGIÇ 2015 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME ORANI(%) 08.1.Yurtiçi Borç Verme ,02 TOPLAM , yılı Haziran sonu itibariyle borç verme giderleri tertibinde TL (%3,02) harcama yapılmıştır yılında 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre borç verme tertibinde % 21,81 oranında azalış olmuştur yılı Ocak-Haziran döneminde ağır ve orta hasarlı konut, ahır ve işyeri için Evini Yapana Yardım (EYY) kapsamında ödenek gönderilmiştir. II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (YHD) 2015 Mali Yılına ait Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü ve taşra teşkilatının Ayrıntılı Harcama Programı hazırlanmış olup, revizyon ve diğer bütçe işlemleri yapılmıştır. YHD, Özel Kalem Müdürlüğü ve taşra teşkilatının nakit planı hazırlanmıştır yılı Yatırımlara İlişkin Dönem Yatırım Uygulama Raporları ve Yatırım Programında Yer Alan Projelere İlişkin Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Taşınmazlarla ilgili kamulaştırmasız el koyma hasebiyle Başkanlığımız aleyhine açılan davalar için ilama bağlı ödemeler tahakkuk ettirilmiştir Yılı Yatırım Programında 2011K numara ile yer alan "Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Hizmet Binası Projesi" iş ve işlemleri yapılmıştır. Talep edilecek ödenekler hakkında usul ve esaslar çerçevesinde il afet ve acil durum müdürlüklerinin 1 inci altı aylık dönemlerdeki ödenek talepleri alınmış ve analiz edilmiştir. 3 er aylık dönemler ve ara dönemler halinde ödenek dağıtım planlaması yapılmış ve il müdürlüklerine ödenek gönderme belgeleri düzenlenmiştir Mali yılı içerisinde il müdürlüklerinin taraf olduğu davalara ilişkin talep ettikleri ödeneklerin temini için gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. İl AFAD müdürlüklerinin cari bütçelerinin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanması amacıyla yapılan bölgesel değerlendirme toplantılarının sonuncusu Mardin ilinde gerçekleştirilmiştir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ile ilgili olarak 23 İl Müdürlüğü için Maliye Bakanlığının tarih ve sayılı yönetmeliğine istinaden izin alınmıştır. KUGEP kapsamında belirlenen illerden Başkanlıkta görevlendirilen personele yönelik mali işler konusunda masa başı eğitim süreçleri tamamlanmıştır. İl AFAD müdürlüklerinin kadrolarının Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı e-uygulama sitelerine veri girişleri yapılmaktadır yılı sonu itibariyle taşınılması planlanan yeni hizmet binasına yönelik olarak AFAD ın görev ve sorumlulukları çerçevesinde 24 saat yaşayan bir kurum olması amacıyla mesleki, kurumsal eğitimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekte etkinliklerin (Sempozyum, Panel, Çalıştay, Konferans vb.) eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi için anlaşılan eğitim danışmanı ile birlikte 2015 sonbahar ve 2016 ilkbahar eğitim planı ve eğitim yönetim sistemi altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

9 S a y f a KUGEP ilkbahar yaz dönemi eğitimleri kapsamında, Yönetim Kapasitesini Geliştirme Programları çerçevesinde; 30 Mart 01 Nisan tarihleri arasında Afet ve Acil Durum Hukuku Semineri, Teknik Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde; 29 Mart 02 Nisan tarihleri arasında AFAD Bilişim Projeleri Temel Eğitimi, 28 Mayıs 01 Haziran tarihleri arasında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimi, Mayıs tarihleri arasında Türkiye Afet Bilgi Bankası Kullanıcı Eğitimi, ve Mayıs tarihleri arasında Bütünleşik Doğal Afet Tehlike Haritaları Hazırlama Eğitimi, ve Mayıs tarihleri arasında AFAD Personeline Yönelik Temel Madencilik Eğitimi, Mayıs tarihleri arasında İyileştirme Çalışmaları Geliştirme Programı, 8 10, 14 16, Mayıs ve Haziran tarihleri arasında Afet ve Acil Durumlarda Riskli Gruplarla Çalışmaya Yönelik Eğitici Eğitimleri tamamlanmıştır. Tecrübe Paylaşım Programları çerçevesinde ise; Nisan, Mayıs, Mayıs ve Haziran tarihleri arasında insan kaynakları yönetimi/özlük işlemleri, satın alma yönetimi, mali işler bütçe işlemleri ve taşınır mal yönetimi konu başlıklarında belirlenen illerden Başkanlıkta görevlendirilen ilgili personelin masa başı eğitim süreçleri tamamlanarak kendilerine katılım belgeleri verilmiştir. Atamaları gerçekleştirilen 14 il afet ve acil durum müdürüne yönelik Başkanlığımız ve alt birimlerini tanıtıcı, görev, yetki ve sorumlulukları ve kendilerinden beklentileri içeren ve Haziran tarihlerini kapsayan 2 günlük il AFAD müdürlerine yönelik oryantasyon programı gerçekleştirilmiştir İl müdürlüklerinden EBYS de paraf ve imza atacak personel bilgileri istenilmiş ve personellerin e imzalarının bir kısmı teslim edilmiştir. E-imza talepleri ve teslimatlar devam etmektedir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi nin (EBYS) il müdürlüklerinde yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, il müdürlüklerinden 2 adet birim proje sorumlusu bilgileri alınmış ve birim proje sorumlularına Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi nin katılımı ile 5 gün (40 saat) EBYS Birim Proje Sorumlusu Eğitimi verilmiştir. 81 ilde uygulanması planlanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Projesi kapsamında 5 il için ödenek temin edilmiş olup, arsa temin süreci başlatılmıştır. Proje sürecine altlık veri oluşturması açısından genel proje esasları ve ihtiyaç programı belirlenmiştir. Kurum kütüphanesinden kurum personeli ve kurum dışı personeli yararlandırılmakta olup, kütüphanenin geliştirilmesi, afetlerle ilgili süreli ve süresiz yayınların alınması çalışmaları devam etmektedir. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 1 Ocak Haziran 2015 tarihleri arasında 58 basın duyurusu ve 254 haber yazılmıştır. Ayrıca 119 etkinlikte fotoğraf çekimi yapılmıştır. 82 video hazırlanmış ya da hazırlatılmış ve YouTube a yüklenmiştir. Kurumumuzdaki birimlerin ve çalışanların yapılan tüm faaliyetleri görebilmesi amacıyla kurum asansörlerine ekranlar konulmuş, faaliyetlere ilişkin videolar hazırlanarak gösterilmiştir. Sosyal medya hesaplarımız (www.twitter.com/afadbaskanlik; üzerinde sürekli paylaşım yapılmıştır. Afete Hazır Medya Projesi kapsamında Afetlerde Hayatta Kalma ve Medya Etiği Kılavuzu hazırlanmıştır. AFAD kurumsal web sitesinde bulunan Suriye Afet Raporu kısmı güncellenmiştir.

10 S a y f a 10 Birimimizin ihtiyacı olan, 1 adet profesyonel fotoğraf makinesi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kompakt fotoğraf makinesi, 1 adet yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinesine sahip akıllı cep telefonu, 3 adet tablet alımı yapılmıştır. TAMP Medya İletişim Planı hazırlanmıştır. 6 Ocak 2015: AFAD, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Delegasyonu ile Barınma Merkezi Dışındaki Suriyelilerin Korunması ve Hizmet Verilmesi Projesi kapsamında, toplantı yeri organizasyonu yapılmış, medya mensupları davet edilmiş ve fotoğraf çekimi yapılmıştır. 7 Ocak 2015: AFAD'ın 5. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, organizasyon hazırlıkları yapılmıştır. Medya mensupları davet edilmiş, fotoğraf ve video çekimi yapılmıştır. AFAD 5. Yıl tanıtım filmi hazırlatılmıştır. Ayrıca konuşma metni ve bilgi notları hazırlanmıştır. Video klipler hazırlanmıştır. 8 Ocak 2015: AFAD Harran barınma merkezini ziyaret eden Taiwan TV ekibine eşlik edilmiştir. 21 Ocak 2015: Antalya da düzenlenen Geçici Koruma Mevzuat Eğitimi kapsamında fotoğraf çekimi yapılmış, medya mensupları davet edilmiş, haber yazılmıştır. 22 Ocak 2015: AFAD ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) ortak projesiyle temin edilen ve Suriyelilerin yoğun bulunduğu illerde kullanılacak 18 yeni nesil arama kurtarma aracının teslim töreninde fotoğraf çekimi yapılmış, basın mensupları davet edilmiş, haber yazımı yapılmıştır. 23 Ocak 2015: Harran barınma merkezinde düzenlenen karne töreninde organizasyon hazırlıkları, fotoğraf çekimi, haber yazımı yapılmıştır. 27 Ocak 2015: Ebola salgını ile mücadele kapsamında Gine, Liberya, Sierra Leone ye ilaç ve tıbbi malzemenin gönderilmesi töreni görseller, kürsü ve ses siteminin hazırlanması sureti ile organize edilmiş, fotoğraf çekimi ve haber yazımı yapılmıştır. Medya mensuplar davet edilmiştir. Ayrıca konuşma metni ve bilgi notları hazırlanmıştır. Ebola yardımına ilişkin video klip hazırlanmıştır. Ayrıca Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, bölgeye bir gazeteci heyetinin gitmesi organize edilmiştir. 28 Ocak 2015: Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Çalıştay ında organizasyon hazırlıkları tamamlanmış, haber yazımı, fotoğraf çekimi ve medya mensuplarının daveti işlemleri yapılmıştır. Ayrıca konuşma metni ve bilgi notları hazırlanmıştır. 30 Ocak 2015: Irak a gıda kolisi gönderilmesine ilişkin törenin hazırlıkları tamamlanmış, haber yazımı, fotoğraf çekimi ve medya mensuplarının daveti işlemleri yapılmıştır. Bilgi notları hazırlanmıştır. 4 Şubat 2015: Budapeşte de düzenlenen Dünya İnsani İşleri Zirvesi nin 4. İstişare Toplantısı nda haber yazımı, fotoğraf çekimi ve medya mensuplarının daveti işlemleri yapılmıştır. Bilgi notları ve konuşma notları yazılmıştır. 18 Şubat 2015: Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan ın da katıldığı 22 AFAD Lojistik Merkezi açılış töreni etkinlikleri kapsamında, organizasyon hazırlıkları yapılmıştır. Medya mensupları davet edilmiş, fotoğraf ve video çekimi yapılmıştır. Lojistik Depolarla ilgili tanıtım filmi hazırlatılmıştır. Ayrıca konuşma metni ve bilgi notları hazırlanmıştır. Video klipler hazırlanmıştır. 5 Mart 2015: Suruç Barınma Merkezi nin açılışı töreninde organizasyon hazırlıkları yapılmış, medya mensupları davet edilmiş ve fotoğraf çekimi yapılmıştır. Ayrıca bilgi notu ve konuşma metni hazırlanmıştır. 6 Mart 2015: Yaşlılar haftası dolayısı ile Balgat Huzurevi ne ziyaret organizasyonu tertip edilmiş, yaşlılarımıza hediyeler verilmiş, AFADEM eğitmenleri afet bilinci eğitimi verilmiştir Mart 2015: Mart 2015 tarihleri arasında Japonya da düzenlenen Dünya Afet Risklerini Azaltma Konferansı öncesi yoğun bir hazırlık yapılmış, stant tasarımları ve kurulması, yayınların tasarımları ve gönderilmesi, konuşma metinleri, bilgi notları, fotoğraf ve video kaydının yapılması gibi pek çok faaliyet yürütülmüştür. 13 Nisan 2015: Malezya ya insani yardım gönderilmesi kapsamında video klipler hazırlanmıştır.

11 S a y f a Nisan 2015: BM OCHA Donör Destek Grubu nun Ankara ziyareti kapsamında, fotoğraf çekimi, haber yazımı, medyanın davet edilmesi ve bilgi notları hazırlanması faaliyetleri yürütülmüştür. 22 Nisan 2015: ABD de düzenlenen AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ın katıldığı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı nın (SETA) hazırladığı ''Türkiye'nin Suriyeli Mültecileri'' başlıklı raporun tanıtıldığı etkinlik kapsamında fotoğraf çekimi, haber yazımı, bilgi notları ve konuşma metni yazımı yapılmıştır Nisan 2015: Lübnan Afet Yüksek Konseyi nin AFAD Başkanlık, Bursa ve İstanbul İl AFAD ları ziyareti organize edilmiş, heyete ziyaret boyunca eşlik edilmiş, fotoğraf çekimi ve haber yazımı yapılmıştır. 25 Nisan 2015: Nepal depremi sırasında yoğun bir şekilde basın duyurusu ve haber yazımı yapılmış, video klipler hazırlanmıştır. Basın mensuplarına bilgi verilmiş. AFAD Başkanı Sn. Oktay ve Nepal de bulunan AFAD personelinin TV lerde demeç vermesi için görüşmeler yapılmıştır. 4 Mayıs 2015: AFAD ve Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) çalıştaylarının üçüncüsünde organizasyon hazırlıkları yapılmış, stant kurulmuş, haber yazımı, fotoğraf çekimi ve basın mensuplarının davet edilmesi faaliyetleri yürütülmüştür. 6 Mayıs 2015: Türkiye nin Brüksel de AB Sivil Koruma Mekanizmasına üye olması kapsamında organizasyon hazırlıkları, stant kurulumu, stant için yayın gönderilmesi, haber yazımı, bilgi notları ve konuşma metinleri, fotoğraf ve video kaydı, video klipler hazırlanması faaliyetleri yürütülmüştür. 7 Mayıs 2015: Burdur Deprem Sempozyumu dolayısıyla konuşma metni hazırlanmıştır. 18 Mayıs 2015: Türkiye nin Nepal e AFAD Başkanı nın da katıldığı bir törenle insani yardım göndermesi kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı nda organizasyon hazırlıkları yapılmış, stant kurulmuş, basın mensupları davet edilmiş, fotoğraf ve video kaydı alınmış, bilgi notları ve konuşma metni hazırlanmıştır. 30 Mayıs 2015: Kandilli Rasathanesi nin yanlışlıkla açıkladığı 5.6 büyüklüğündeki Şanlıurfa depremine ilişkin düzeltme amaçlı basın açıklaması hazırlanmıştır. 20 Haziran 2015: Dünya Mülteciler Günü dolayısı ile mesaj yayımlanmıştır. 20 Haziran 2015: Cumhurbaşkanımızın AFAD Mardin Midyat barınma merkezinde Suriyeli sığınmacılarla iftar açması kapsamında organizasyon hazırlıkları yapılmış, barınma merkezi AFAD görselleri ile süslenmiş, fotoğraf ve video kaydı yapılmış, basın mensupları davet edilmiş, bilgi notları hazırlanmıştır. 29 Haziran 2015: Kobani de DEAŞ militanının üzerinde AFAD Barınma Merkezi tanıtım kartı bulunduğu iddiası üzerine basına düzeltme açıklaması gönderilmiştir. STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BM Dünya Afet Risk Azaltımı 3. Konferansı - UN World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR), Mart 2015, Sendai, Japonya 3. Birleşmiş Milletler Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı, 190 ülkenin katılımıyla Mart 2015 tarihlerinde Japonya'nın Sendai şehrinde gerçekleşti. AFAD koordinasyonunda Konferansa Türkiye'den Başbakan Yardımcımız Sn. Numan Kurtulmuş, Başbakanlık AFAD Başkanı Sn. Fuat Oktay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma Şahin olmak üzere üst düzey katılım sağlamışlardır. Konferansa toplamda 15 kamu kurumu, 5 üniversite, aralarında Gaziantep Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile Belediyeler Birliği olmak üzere 6 yerel yönetim, 6 sivil toplum kuruluşu katılım sağlamıştır. Türk katılımcı sayısı 110 dur. Türk heyeti tüm konferansta 40 a yakın faaliyette başkan, kilit konuşmacı, panelist vb. olarak etkin bir şekilde yer almıştır. 190 a yakın ülkenin devlet başkanı, başbakan, başbakan yardımcısı ve bakan seviyesinde temsil edildiği konferansta;

12 S a y f a 12 5 Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısından 1 inin Başkanlığını Başbakan Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ yapmıştır. Reconstructing After Disasters: Build Back Better 3 Üst Düzey Ortaklık Toplantısından 1 inin Başkanlığını AFAD Başkanı Sn. Dr. Fuat OKTAY yapmıştır. Risk Sensitive Investment: Public Private Partnership Governing Disaster Risk: Overcoming Challenges adlı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısına İstanbul Vali Yardımcısı Sn. Haluk Nadir konuşmacı olarak katılmıştır. Sn. Başbakan Yardımcısı ve Sn. AFAD Başkanın katıldığı ve ülkemizin taahhütlerini sunduğu Okul Güvenliği Taahhütleri oturumu büyük ses getirmiş ve Konferans kapsamında bir basın toplantısı düzenlenmiştir. 33 Working Session da 9 Türk konuşmacı yer almıştır. Yan etkinliklerde 10 Türk konuşmacı yer almıştır. Ignite sunumlarda 9 Türk konuşmacı yer almıştır. 8 i Bakan ve üstü seviyede olmak üzere, 13 ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. AFAD tarafından iki ayrı yerde stant kurulmuştur. Bu stantlarda; İçinde 36 doküman bulunan harici bellek dağıtılmış, İçinde harici bellek, notluk ve risk azaltma dokümanları olan Türkiye AFAD kiti dağıtılmış, Türkiye nin afet risk azaltma faaliyetlerinin anlatıldığı 37 farklı kitap, broşür vb.den oluşan doküman dağıtılmış, İngilizce altyazılı veya dublajlı 7 tanıtım filmi yayınlanmış, Ayrıca UN OCHA tarafından kurulan Dünya İnsani Zirvesi standı da hazırlatılan, 650 bez çanta ile desteklenmiştir. Konferans sonunda neredeyse her katılımcıya Türkiye ve AFAD ile ilgili bir doküman ulaştırılmıştır. Bölgenin yaşadığı 2011 Tohoku Depremi ve Tsunamisi sonucunda oluşan hasar Japon üst düzey yetkililer ile birlikte yerinde değerlendirilmiş, iyileştirme ve risk azaltma çalışmaları konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Konferans sonunda yıllarını kapsayan ve dünyadaki afet risk yönetimi konusundaki temel belgelerden biri haline gelen Sendai Framework for Disaster Risk Reduction adlı belge kabul edilmiştir. Avrupa Birliği 5. Sivil Koruma Forumu 6-7 Mayıs 2015, Brüksel, Belçika ve Türkiye nin AFAD Üzerinden Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasına Üyeliği Afet risk yönetimi alanında tecrübe ve bilgi paylaşımı ile ortaya çıkabilecek yeni tehlikelerin belirlenmesi genel amacı ile toplanan Avrupa Birliği Sivil Koruma Forumu her iki senede bir düzenlenmekte olup, Avrupa Sivil Koruma İşbirliği (European CPM) konusundaki en büyük etkinliktir. Forum, AB ile komşu ülkeleri arasındaki afet yönetimi üzerine işbirliğini geliştirme konusunda önemli bir araç olarak görülmektedir. Forumun 5. si 6-7 Mayıs 2015 tarihlerinde Brüksel de düzenlenmiştir. AFAD koordinasyonunda, Başkanlığını AFAD Başkanı Sn. Dr. Fuat OKTAY ın yaptığı ve AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi personellerinden oluşan Türkiye heyeti Foruma katılım sağlamıştır. Form ile ilgili satır başları aşağıdadır: Forumun açılış konuşmalarında ve panel bölümlerinde Türkiye nin AB için önemli bir ortak olduğu ve CPM e üyelik sürecinde Türkiye yi ikna etmek için çok çaba harcandığı defaatle vurgulanmıştır. Türkiye nin CPM e üyeliği için özel bir imza töreni düzenlenmiş olup törende AFAD Başkanı Sn. Dr. Fuat OKTAY ve İnsani İşler ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Christos STYLIANIDES birer konuşma yapmışlardır.

13 S a y f a 13 High-Level Rountable with the EU and Neighbourhood Countries adlı üst düzey toplantıya katılım sağlanmıştır. AFAD Başkanı Sayın Dr. Fuat OKTAY, 5 ülkenin afet yönetiminden sorumlu kurum başkanlarının ve DG ECHO Genel Müdürünün katıldığı Pleanary Session: Innovation In Disaster Management özel oturumuna panelist olarak katılmıştır. ISMEP Direktörü Sayın Gökhan Kazım ELGİN bir panel bölümüne panelist olarak katılmıştır. Understanding Resilient Cities AFAD heyeti, Forum kapsamında AB Komiserliği, İsveç, Almanya, Fransa, Yunanistan, Çin, Arnavutluk, Makedonya ve Lübnan ın afet yönetiminden sorumlu kurum başkanları ve özel sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunmuştur. AFAD projelerinin tanıtıldığı stant katılımcılar tarafından yoğun ilgi görmüş olup üst düzeyli yöneticilerce ziyaret edilmiştir. Forumun ülkemiz açısından önemi, afet öncesi, sırası ve sonrasında Avrupa çapında bir dayanışmayı ve işbirliğini öngören Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasına ilişkin anlaşmayı Türkiye nin AFAD üzerinden imzalaması olmuştur. Sivil Koruma Mekanizması Bilgilendirme Ziyareti Sivil Koruma Mekanizması üyeliği ardından DG ECHO tarafından 26 Haziran tarihinde Brüksel de yeni katılımcı ülkelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda Mekanizmanın gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin sunumlar yapılmıştır. Mekanizmanın yapısı ve mevzuatı, mekanizma bünyesinde gerçekleştirilen uluslararası operasyonlar, kullanılan sistemler, projeler ve proje teklifleri gerçekleştirilen sunumlarda ele alınan konular olmuştur. IPA CP II Eğitimleri IPA CP Cooperation Programme II (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Sivil Korunma İşbirliği Programı II. Dönemi) kapsamında Nisan 2015 te iki etkinlik düzenlenmiştir. Arnavutluk, Bosna Hersek, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Kosova, Sırbistan, Karadağ ve Türkiye den katılımcıların yer aldığı, Ankara AFADEM de düzenlenen etkinlikler şunlardır: Nisan 2015 tarihleri arasında Operational Management Training Follow-up Course (Operasyonel Yönetim Eğitimi Kursu) Nisan 2015 tarihleri arasında Advanced Training Follow-up Course (İleri Düzey Eğitim Kursu) İki kursun toplam katılımcı sayısı 40 dır. Ayrıca IPA Sivil Koruma Programı II kapsamında Sırbistan da ve Bosna Hersek te düzenlenen sırasıyla Personel ve Takım Yönetimi kurslarına katılım sağlanmıştır. Diğer taraftan Programı kapsamında Makedonya da düzenlenen tatbikata da katılım sağlanmıştır. IPA Sel Projesi Proje ülkelerin sel direktiflerine ve sel durumunda botla arama kurtarma çalışmalarına yönelik Batı Balkanlar ve Türkiye yi kapsayan bir projedir, ülkemiz de yararlanıcı olan 8 ülkeden birisidir. Proje kapsamında dairemiz koordinasyonu vasıtasıyla ilgili daireler ve kamu kurumları ile çalışmalar yürütülmekte olup, proje yöneticilerinin ve paydaş kamu kurumların katılımları ile Başkanlığımız bünyesinde mayıs ve haziran aylarında toplantılar düzenlenmiştir. Avrupa Birliği IPA I AFAD Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi AB IPA I fonlu AFAD Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi çalışmaları sürdürülmektedir. Proje kapsamında AFAD ve diğer ilgili kurumların kapasitelerinin artırılması ve afet yönetim sisteminin güçlendirilmesi yoluyla Türkiye de toplumun afete duyarlı/dayanıklı hale getirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, afet ve

14 S a y f a 14 acil durum sisteminin iyileştirilmesi, Türkiye de bu konuda aktif paydaşlar arasında işbirliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Erasmus + Projeleri Erasmus+ AB projeleri kapsamında il müdürlükleri Başkanlığımız koordinasyonunda proje çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Bu projeler aracılığı ile her il müdürlüğü ilinin afetselliğin yönelik projeler hazırlamış ve hedef olarak afet bilincinin artırılması, iyi uygulamaların örnek alınması gibi çıktılar belirlenmiştir. Son başvuru tarihi 4 Mart 2015 olan ve kısa süreli değişim ve ziyaretleri içeren KA1 tipi projelere 8 başvuru yapılmıştır. Son başvuru tarihi 31 Mart 2015 olan ve uzun süreli (24 ay) ve görece büyük bütçeli projeler olan KA2 tipi projelere de 4 il başvurusunu tamamlamış ve sisteme yüklemiştir. BM Kamu Hizmet Ödülü BM Kamu Hizmeti Ödülleri, dünya genelinde kamu hizmetlerinde yeniliği geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen uluslararası bir yarışma olup, alanındaki en itibarlı ödül olarak kabul görmektedir. BM üyesi ülkelerin kamu hizmeti sunan kurumlarına açık olan yarışmaya bu yıl Başkanlığımız Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) projesi ile Kamu Hizmeti Sunumunun Geliştirilmesi kategorisinde yarışmak üzere aday gösterilmiş olup, üç eleme turunu da başarı ile geçmiştir. Söz konusu proje BM Kamu Hizmet Ödüllerini kazanmış olup, ödül töreni Haziran 2015 tarihleri arasında Kolombiya da gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Anlaşma, Mutabakat Muhtırası ve İyi Niyet Mektupları Rusya ile iyi niyet mektubu, Macaristan ile mutabakat zaptı ve Avrupa Birliği ile CPM üyelik anlaşması imzalanmıştır. Avusturya, Norveç, Haiti, CEDEMA, Katar, Belarus, Tunus, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Arnavutluk, Karadağ, EİT ülkeleri, KEİ ülkeleri, DPPI ülkeleri, Yeni Zelanda, UNICEF, OCHA ve UNHCR ile afet yönetimi, deprem verilerinin paylaşılması ve insani yardım alanında işbirliklerini öngören anlaşma, mutabakat zaptı ve iyi niyet mektubu metinleri üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Dünya İnsani Zirvesi (DİZ), Mayıs 2016, İstanbul DİZ Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olup, Zirve'nin İstanbul'da gerçekleştirileceği, BM 68. Genel Kurulu sırasında 26 Eylül 2013 tarihinde yapılan toplantıda BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafından açıklanmıştır. Bu kapsamda DİZ Sn. Genel Sekreterin şahsi inisiyatifi olarak doğmuş ve günümüzde insani işler konusundaki en önemli etkinliktir. Zirve süreci 2014 yılında bölgesel istişareler ile başlamış olup günümüze kadar yedi bölgesel istişare toplantısı (Batı ve Orta Afrika, Kuzey ve Güney-Batı Asya, Güney ve Doğu Afrika, Avrupa ve Diğerleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Latin Amerika, Karayipler ve Pasifik) düzenlenmiştir. Gerçekleşen bölgesel istişare toplantıları aşağıdadır: Bölgesel toplantıların ikincisi olan Kuzey ve Güney-Batı Asya toplantısına ve üçüncüsü olan Güney ve Orta Doğu Afrika toplantısına Başkanlığımızdan katılım sağlanmıştır. Bölgesel toplantıların dördüncüsü olan Avrupa ve Diğerleri Toplantısı 3-4 Şubat tarihlerinde Budapeşte de düzenlenmiştir. Türkiye nin de bölge ülkesi olarak yer aldığı toplantıda AFAD Başkanı Sayın Dr. Fuat OKTAY açılış konuşmacılarından birisi olmuştur. Bölgesel toplantıların beşincisi olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika Toplantısı 3-5 Mart tarihlerinde Amman da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Başkanlığımız personelleri katılım sağlamıştır. Bölgesel toplantıların yedincisi Pasifik Bölgesi Toplantıları 30 Haziran 2 Temmuz tarihlerinde Auckland da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Başkanlığımız personeli katılım sağlamıştır. DİZ kapsamında gerçekleştirilmiş diğer faaliyetler şunlardır:

15 S a y f a 15 DİZ hazırlıklarına yönelik olarak BM bünyesinde oluşturulan DİZ Sekretaryası İstanbul a ilk planlama misyonunu Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Söz konusu misyona, DİZ Sekretaryasına ilaveten BM Genel Kurul ve Konferans Yönetimi, BM Emniyet ve Güvenlik Birimi ile Dışişleri Bakanlığı ilgili birim yetkilileri ve Başkanlığımızı temsilen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımızdan da katılım sağlanmıştır. BM nin New York ve Cenevre ofislerinde teşkilatlanmış olan DİZ Sekretaryasında Başkanlığımız personelleri görevlendirilmiştir. AFAD DİZ Komisyonun ve Türkiye DİZ Görev Gücünün kurulması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği program ve geliştirdiği politikalar ile ülkemizin insani sisteme yönelik ilkesel yaklaşımının Zirve belgelerine derç edilmesi amacıyla Ulusal Tutum Belgesi hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İnsani faaliyetlerde aktif olarak yer alan kuruluşların Zirvenin ana oturumlarına paralel olarak yan etkinlikler düzenlemeleri önemli bir husustur. Ülkemizin uluslararası insani yardım ve diğer insani faaliyetlerini; örnek teşkil edebilecek başarılı çalışmalarını uluslararası camiaya duyurma noktasında büyük önem taşıyan Zirve yan etkinliklerinin planlanması süreci başlatılmıştır. Özel Sektör İstişareleri: Dünya İnsani Zirvesi Hazırlıkları kapsamında yürütülen özel sektörün insani sisteme olan entegrasyonunu artırmayı hedefleyen özel diyalog toplantılarının 11 incisi 16 Haziran 2015 tarihinde İstanbul da AFAD, BM OCHA, UNDP, Kadir Has Üniversitesi ve UPS tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. Müzakerede, kamu, özel sektör, STK ve BM temsilciler bir araya gelerek insani yardımlarda özel sektöre ilişkin sorunların tespiti yapılmış, sektörün krize hazırlık ve müdahale katılımının artırılması konusunda çözümler üretilmiş ve özel sektör temsilcilerinden insani yardımlara etkin katılım için taahhütler alınmıştır. Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları İstişaresi: OCHA, Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP), Hayata Destek Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Yeryüzü Doktorları Derneği işbirliği ile 11 Haziran 2015 tarihinde düzenlenmiştir. Toplantı, bölgesel ve küresel istişarelere ülkemiz sivil toplum kuruluşlarının yapacağı katkıların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sivil Toplum kuruluşlarının insani yardımlara ilişkin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra kriz bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak, risk azaltma ve müdahaleyi iyileştirmek, krizden etkilenen toplumların seslerini dünya kamuoyuna etkili bir şekilde duyurmak, uzun süreli krizler için yeni modeller üretmek ve insani yardım sistemi ve finansmanının gelecek dönemler ile uyumlaştırılması konularına değinilmiştir. Türkiye-Japonya Afet Yönetiminde İşbirliği Diyalogu İlki Japonya da, ikincisi ise ülkemizde gerçekleştirilen Afet Yönetimi İşbirliği Diyaloğu Çalıştaylarının devamı niteliğindeki üçüncü çalıştay, Başkanlığımız ev sahipliğinde 4 Mayıs 2015 tarihinde Afet Yönetiminde İşbirliği Teknik Çalıştayı ve Teknoloji Fuarı adı altında Ankara da gerçekleştirilmiştir. Japonya Kara Altyapı ve Turizm Bakanlığı (MLIT) temsilcileri, AFAD çalışanlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra birçok Japon ve Türk firma temsilcisinin katılım sağladığı çalıştayın açılış seremonisine Başbakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ ve MLIT Bakanı Akihiro OHTA katılmışlardır. OCHA ile Gerçekleştirilen Çalışmalar OCHA ile imzalanmış Eylem Planı kapsamında iki toplantı gerçekleştirilmiş olup bir toplantıya OCHA Cenevre Ofisi Direktörü Rashid KHALIKOV da katılmıştır.

16 S a y f a 16 OCHA Donor Support Group (ODSG) üyesi ülkelerden oluşan 23 kişilik bir heyet, OCHA nın Suriyelilere yönelik faaliyetlerini gözlemlemek amacıyla Kilis e bir saha ziyareti düzenlemiştir. Bu kapsamda AFAD ın kurduğu uluslararası standartların çok üzerindeki Kilis Barınma Merkezi de ziyaret edilmiştir. ODSG Yüksek Düzeyli Toplantısı, ODSG Dönem Başkanı Danimarka ev sahipliğinde Haziran 2015 tarihlerinde Kopenhag da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, önceki dönemin değerlendirmesi, WHS sürecinin değerlendirilmesi ve dönem başkanlığının İsveç e devri gerçekleştirilmiştir. CMEP SEE Dönem Başkanlığı Güney Doğu Avrupa Sivil Askeri Acil Durumlara Hazırlık Platformu (CMEP SEE) 2015 yılı başkanlığı ülkemize aittir. DPPI SEE Bölgesel Toplantısı Güney Doğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme İnisiyatifi nin (DPPI SEE) 30. Bölgesel Toplantısı Sırbistan ın Belgrad şehrinde, Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, AFAD heyeti toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı nı anlatmıştır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Gerçekleştirilen Çalışmalar Seller ve Su Taşkınları ile Büyük Orman Yangınları Çalışma Grup Toplantısı: AFAD ın Acil Durumlar İşbirliği Çalışma Grubu Ülke Koordinatörü olduğu KEİ kapsamında 16 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen Seller ve Taşkınlar Çalışma Grubu Toplantısının amacı çalışma grubunun faaliyetlerinin ve çalışma yelpazesinin dâhilinde gerçekleştirilebilecek yeni etkinliklerin ve işbirliklerinin tartışılması, ekonomik ajanda dâhilinde üyelerin çalışmalarının değerlendirilmesi üzerinedir. Toplantıya AFAD başkanlık etmiştir. Büyük Orman Yangıları Çalışma Grubu Toplantısı: AFAD ın Acil Durumlar İşbirliği Çalışma Grubu Ülke Koordinatörü olduğu KEİ kapsamında 26 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Büyük Orman Yangıları Çalışma Grubu Toplantısının amacı çalışma grubunun faaliyetlerinin ve çalışma yelpazesinin dâhilinde gerçekleştirilebilecek yeni etkinliklerin ve işbirliklerinin tartışılması, ekonomik ajanda dâhilinde üyelerin çalışmalarının değerlendirilmesi üzerinedir. Toplantıya AFAD başkanlık etmiştir. Koordinatör Ülkeler Toplantısı: 1 Nisan 2015 tarihinde KEİ ülke koordinatörlüğü müessesesini daha etkili hale getirmek için çalışma gruplarının ülke koordinatörleri ile bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Okul Güvenliği Projesi Hyogo Çerçeve Eylem Planının uygulanmasının iyi örneklerini dünya kamuoyuna duyurmak ve ülkemizin okul güvenliği konusundaki başarılarını dünya kamuoyuna sunmak amacıyla UNISDR ile işbirliği içerisinde okul güvenliği projesi yürütülmektedir. Güvenli Okullar İstanbul Yol Haritası Toplantısı Ekim 2014 tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde İstanbul da düzenlenen Birinci Okul Güvenliği Liderleri Bakanlar Toplantısı sırasında Güvenli Okullar İstanbul Yol Haritası hazırlanması kararlaştırılmıştır. WCDRR kapsamında düzenlenen özel bir oturum ile deklare edilen yol haritası Şubat 2015 tarihlerinde İsviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen toplantı ile hazırlanmış olup; toplantıya AFAD ve MEB temsilcileri katılmıştır. EİT 8. Uluslararası Afet Risk Yönetimi Konferansı 10 EİT üye ülke katılımcılarının yanı sıra pek çok uluslararası kuruluşun katılımı ile İstanbul da gerçekleştirilmesi öngörülen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 8. Uluslararası Afet Risk Yönetimi Konferansının hazırlıklarına Başkanlığımızca başlanmış olup, Konferansın 2015 in son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. UNICEF ile Gerçekleştirilen Çalışmalar Lojistik Merkezlerin Paylaşılması - UNICEF in üst düzey yetkililerinin de bulunduğu heyet, AFAD ın kurduğu afet lojistik sistemini öğrenmek ve Türkiye nin bu konudaki tecrübe ve birikiminden yararlanmak için ülkemize geldi. UNICEF Tedarik Bölümü Başkan Yardımcısı Joselito NUGUID in başında bulunduğu UNICEF heyeti, 2 günlük tecrübe paylaşımı programında AFAD

17 S a y f a 17 uzmanlarından TAMP, AYDES ve afet lojistik sistemine ilişkin brifingler aldı. Ayrıca AFAD Lojistik Merkezi ni yerinde gördü. 14 Nisan 2015 Salı, Ankara - Kırıkkale / UNICEF, AFAD ın Türkiye de kurduğu afet lojistik sistemini yerinde görmek, birikim ve tecrübelerinden yararlanmak için Türkiye ye bir heyet gönderdi. Dış İlişkiler Konusunda Diğer Çalışmalar Afet yönetimi alanında öncü kuruluş olmayı hedefleyen kurumumuz, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesine önem vermektedir. Bu kapsamda, pek çok heyet kabul edilmiş, BM, AB, yabancı STK lar, yabancı ülke kuruluşları ile çok sayıda görüşme yapılmıştır. UNDP ile İmzalanan MoU Kapsamında Yürütülen Proje Çalışması Başkanlığın işbirlikleri kapsamında pek çok uluslararası toplantı, sempozyum, konferans, forum vs. katılım sağlanmış, ilgili dairelerin katılımlarının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Başkanlığın işbirlikleri kapsamında pek çok uluslararası toplantı, sempozyum, konferans, forum vs. katılım sağlamaya, ilgili dairelerin katılımları sağlanmaya devam edilecektir yılının ilk 6 ayında; Suriyeli misafirlerimizin durumlarını ortaya koyabilmek adına, öncesinde basılmış olan raporların İngilizce tercümeleri yapılarak yeniden düzenlenmiş bu raporların tasarımı, basımı ve dağıtımı yapılmıştır. Bununla birlikte daha önce basımı ve dağıtımı yapılan Van Depremi raporu da İngilizceye tercüme edilerek basılmış ve dağıtılmıştır. Bunlar; Suriye den Türkiye ye Nüfus Hareketleri Kardeş Topraklarındaki Misafirlik (Population Influx from Syria to Turkey, Life in Turkey as a Syrian Guest) adlı rapor, 2011 yılının Mart ayında başlayan iç karışıklar ve çatışma ortamı nedeniyle ülkemize gelen Suriyelilerin demografik, eğitim ve sosyoekonomik özelliklerini belirleyebilmek adına gerçekleştirilmiş olan saha araştırma sonuçlarını içermektedir. Bu çalışma çeşitli kentlerdeki kamplarda yaşayan Suriyeli misafirler ile kamp dışında çeşitli kentlerde yaşayan Suriyeli misafirleri kapsamakta olup, Türkiye deki Suriyeli misafirler hakkında şimdiye kadar yapılmış olan en kapsamlı ve en büyük ankettir. Raporda Türkiye ye sığınan Suriyelilerin birçok özelliği ve Türkiye deki yaşamlarının çeşitli yönleri hakkında bilgiler verilmektedir. Türkiye deki Suriyeli Kadınlar (Syrian Women in Turkey) adlı rapor, hem geçici barınma merkezlerinde hem de barınma merkezleri dışında yaşayan Suriyeli kadınlar ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiş olan saha araştırması sonuçlarını içermektedir. Araştırma demografi, sosyoekonomik yapı, barınma, güvenlik, sağlık, eğitim, beslenme, su/temizlik ve gelecekle ilgili beklentiler konularında yazılmıştır. Raporda sorunlar Suriyeli kadınların gözünden çeşitli yönlerden ele alınmıştır. Müdahale, İyileştirme ve Sosyoekonomik Açıdan 2011 Van Depremi (Response, Recovery and the Socieconomic Aspects of the 2011 Van Earthquake) adlı rapor 2011 yılında peş peşe meydana gelen iki depremle sarsılan Van ilinin, deprem öncesi ve sonrası derinlemesine analizini içeren bir rapordur. 100 sayfa olarak hazırlanan raporun içeriğinde; depremin büyüklüğü ve etkileri, yürütülen kurtarma operasyonları ve müdahale çalışmaları, iyileştirme faaliyetleri, depremin sosyal ve ekonomik hayata etkileri ile 1999 Marmara Depremi ile karşılaştırması ele alınmıştır. İç kontrol sisteminin oluşturulmasında koordinasyon sağlamak amacıyla İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Çalışma Grubu faaliyetlerine başlamıştır. Eylem planının hazırlanması için Eylem Planı Hazırlama Grubu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. İl müdürlüklerinin ve Başkanlık birimlerinin kamu mali yönetimi ve kontrol mevzuatı çerçevesinde yaşadıkları tereddütlerin giderilmesi amacıyla görüş yazıları yazılmıştır. Yürürlüğe konulan Ön Mali Kontrol Yönergesi hakkında harcama birimlerine bilgilendirme yapılmıştır. Farkındalık amacıyla Kamu İç Kontrol Sistemi özet şeması hazırlanmış ve il müdürlüklerimiz, başkanlık birimlerimiz ve merkezi idarelere dağıtımı yapılmıştır.

18 S a y f a 18 Eylem Planı Hazırlama Grubu ile 10 genel katılımlı ve çok sayıda alt toplantı düzenlenmiştir. Düzenlenen toplantılar neticesinde AFAD İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı ÖDÖP: Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı (KAGEP) altındaki, Acil ve İnsani Yardımların Etkinleştirilmesi bileşeni ile ilgilidir. Söz konusu bileşen ile ilgili 2015 Yılı Yatırım Programına proje teklifinde bulunulmuş ancak bu teklif Kalkınma Bakanlığı tarafından reddedilmiştir. Diğer taraftan KAGEP Eylem Planı 16 Şubat 2015 tarih ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde Tedbir ve Eylem Planının gerçekleştirilebilmesi amacıyla finansman bulunması çalışmaları yapılacak olup, bu çalışmaların Kalkınma Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı nezdinde olumlu karşılanması halinde Tedbir ve Eylem Planının gerekleri yerine getirilecektir. Kalkınma Bakanlığının 10 Nisan 2015 tarihinde başkanlığımıza gelen yazısı ile Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında, program koordinatörü, bileşen sorumlusu ve eylemden sorumlu kuruluş olarak tanımlanan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde bilgi girişi ve teyit işlemlerinin yapılacağı ve izleme raporlarının oluşturulmasına imkân verecek Eylem İzleme Sistemi Kalkınma Bakanlığı bünyesinde oluşturulduğu bilgisi verilmiştir. Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planları çerçevesinde üstlenmiş olduğumuz sorumluluklar kapsamında Başkanlığımızın program, bileşen ve eylemler için bilgi girişi yazıda belirtilen tarihte (15 Nisan 2015) programa, Bakanlık tarafından oluşturulan şifreler ile veri girişi yapılmıştır. AFAD Stratejik Plan Faaliyetleri: Stratejik Plan ın yayınlanmasının ardından hedeflere ait eylemler oluşturulmuş ve bunun akabinde eylemlerin gerçekleşmelerine dair Üst Yönetime sunulmak üzere üçer aylık İzleme Değerlendirme Raporları hazırlanmıştır. Buna ek olarak İzleme- Değerlendirme Sisteminin elektronik ortama aktarılması için Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi ile ortaklaşa çevrimiçi bir yazılım geliştirilmiştir. AFAD 2014 yılı İdare Faaliyet Raporu: Başkanlığımızla ilgili genel bilgileri, Başkanlığımız amaç ve hedeflerini, ilgili yıla ilişkin mali bilgileri, performans bilgilerini ve kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi aşamalarını içeren 2014 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara ve paydaşlarımıza gönderilmiştir. KUGEP: İl müdürlüklerinin Strateji Geliştirme Dairesi görev alanına giren konularda yetkinliklerin artırılması amacıyla Yeni Kamu Yönetimine Uyum Programı Strateji Geliştirme Eğitimleri düzenlenmiştir Ocak 2015 te Kocaeli de ve Mayıs 2015 te Samsun da, çevre illerin de katılımlarıyla toplamda 21 il personeli ile gerçekleştirilmiş eğitimlerde; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme ve Stratejik Planlama, İç Kontrol, Harcama Süreçleri ve Ön Mali Kontrol ile Merkezi Yönetim Bütçe Süreci konularından bahsedilmiştir. Hane Halkı Anketi: Türkiye de Afet Farkındalığı ve Afetlere Hazırlık araştırması ile toplumun afetlere hazırlık ve afet farkındalığı ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin incelenmesi, afetlere hazırlık konusuna dikkat çekilmesi ve farkındalığı artırmak için yapılacak çalışmaların planlanmasına yönelik veri elde edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada; inceleme konusunun ayrıntılı ve sistematik bir betimlemesinin yapılması ilk aşamayı oluşturmuştur. Çalışmada ayrıca Mart 2014 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nca yaptırılan Hane halkı Afet Farkındalığı ve Afetlere Hazırlık Araştırması nın bulguları ile kıyaslamalı incelemelere de yer verilmiştir. Böylece geçen yıldan bu yana, halkın farkındalık ve hazırlık düzeyindeki değişimlerin de analiz edilmesine olanak sağlanmıştır. Türkiye yi temsilen gerçekleştirilen Türkiye de Afet Farkındalığı ve Afetlere Hazırlık Araştırmasının örneklemi, TÜİK tarafından önceden verilen örneklemin, sistematik örneklem tekniği ile daraltılması ile 77 ilde hane adresler temelinde belirlenmiş ve TÜİK örneklemi kapsamındaki her asıl adres için, yine TÜİK örneklemi kapsamındaki, çift haneli küme numaralarından oluşan bir ikame hane kullanılmıştır sayılı Kanun ile il afet ve acil durum müdürlükleri Başkanlığımızın taşrası haline geldiğinden dolayı Başkanlığımızca yürütülen bazı konulara il müdürlüklerimizin de entegre edilmesi çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda;

19 S a y f a 19 AFAD Stratejik Planına İl Müdürlüklerinin entegre edilmesi ve çalışmalarının bu kapsamda yürütülmesi adına illerin 2016 yılı içerisinde yürütecekleri plan, proje ve faaliyetlerini belirlemeleri ve il yıllık çalışma programları hazırlayarak Başkanlığımıza bildirmeleri istenmiştir. İl ziyaretleri ile illerimizin sorunları yerinde tespit edilerek bu sorunların çözümleri için görüş alışverişinde bulunulmuştur Sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen bütçenin kullanılmasının sağlanması için Başkanlıklara duyurular yapılmıştır. Harcama Birimlerinin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) konsolide edilerek hazırlanmış ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Başkanlıkların AHP Programı revizyon talepleri ve ek bütçe talepleri Maliye Bakanlığına iletilerek takip edilmiştir. Harcama Birimlerince talep edilen kurum içi ya da kurum dışı tertipler arası aktarma talepleri değerlendirilerek tertipler arası ödeneklerin yasal sınırlar içerisindekilerin değerlendirilerek sınırı geçenleri Maliye Bakanlığına ulaştırmak ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon yoluyla ilave ödeneklerin karşılanması ve aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir Yılı Programı İzleme Raporunun (Tedbirler) 1 ve 2. Dönem İzlemesi yapılarak Kalkınma Bakanlığının internet adresindeki sisteme işlenmesi sağlanmıştır. Kanunla verilerek uygulanan bütçenin ilgili daire başkanlıkları ile nakit planının her ay yapılarak koordinasyon içinde uygulanması sağlanarak ilgili web sitesine girişleri yapılmış ve Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015 Yılı Yatırım Programı ve 17 Ekim 2014 tarih ve 2014/6841 sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 16/01/2015 tarih ve 1182 sayılı yazımız ekinde tüm daire başkanlıklarımıza gönderilmiş ve Yatırım Programında yer alan projelerinde yapacakları harcamalara ilişkin hususlara değinilmiştir. Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlandıktan sonra hazırlanan 2014 Yılı Kesin Hesap Kitapçığı Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. TBMM Başkanlığınca sevk edilerek cevaplanmak üzere Başkanlığımıza tevdi edilen 430 soru önergesinin, Başkanlığımızın ilgili birimlerine dağıtımı yapıldıktan sonra konsolidasyonu yapılarak cevaplanması sağlanmıştır. Başkanlığın, diğer idareler nezdinde cari ve yatırım bütçesi ile ilgili takibi gereken malî iş ve işlemlerini koordinasyonu yapılmış, bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işleri yürütülmüştür. İlgili mevzuat çerçevesinde Başkanlığın e-bütçe ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS), Harcama Yönetim Sisteminde (HYS) yapacakları iş ve işlemlerinin aksamadan uygulanması hususunda danışmanlık yapılmıştır. Dairelere ait ödenek gönderme belgelerinin e-bütçe sisteminde onaylayarak Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünde ya da il defterdarlık muhasebe müdürlüklerinde kullanılabilir duruma getirilmesi sağlanmıştır. AFAD Başkanlığımızın yılı bütçe süreci başlatılmıştır. AFAD Başkanlığı güncel mali tabloları hazırlanmıştır. Daire Başkanlıklarından ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden çeşitli konulara ilişkin görüş taleplerinin cevaplandırılması sağlanmıştır.

20 S a y f a 20 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Müşavirliğimizce takip edilen toplam 65 idari dava ile ilgili gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak ilgili mahkemelere gönderilmiş, duruşmalı davalara idareyi temsilen katılım sağlanmıştır. Başkanlığımız birimleri ve diğer kurumlardan gelen toplam 146 mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Protokol vs.) taslağı ve mütalaa talebine hukuki yönden görüş bildirilmiştir. 659 sayılı KHK uyarınca hazine avukatları tarafından takip edilen toplam 8 hukuk davasının savunma örneği hazırlanmış ve bu davalarla ilgili bilgi ve belgelerin gereği yapılmak üzere hazine avukatlarına gönderilmesi sağlanmıştır. Başkanlığımız lehine sonuçlanan mahkeme kararlarıyla ilgili olarak ilgililerden yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri talep edilerek bir kısmının tahsili sağlanmıştır. Günlük Resmi Gazete ve TBMM yasama faaliyetlerinin takibi yapılarak üst yönetim bilgilendirilmiştir yılı ikinci 6 ayında ve devamında yapılması planlanan projeler için ön çalışmalar yapılmış, AFAD personeline verilecek olan eğitim konuları belirlenerek eğitimlerde kullanılmak üzere dokümanlar hazırlanmıştır. 03/03/2015 tarihinde Başkanlığımız birimlerinde görev yapmakta olan grup başkanlarına Resmi Yazışma Usul ve Esasları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 30/03/ /04/2015 tarihleri arasında plakası 42 ile 81 arasında olan il afet ve acil durum müdürlüklerinde görev yapmakta olan şube müdürlerine afet ve acil durum yönetimi hukuk seminerleri kapsamında bir eğitim düzenlenmiş olup katılımcılar; Geçici Koruma Rejimi Afet ve Acil Durumlarda Kaynak Yönetimi Afet Mevzuatında Güncel Gelişmeler Resmi Yazışma Usul ve Esasları konularında bilgilendirilmiştir. Başkanlığımız birimlerinin yararlandığı mevzuat (Kanun, KHK, Yönetmelik, Ulusal ve Uluslararası Antlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönerge, Tebliğ, Ulusal ve Uluslararası Protokoller vb.) derlenerek basılmış ve dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca AFAD resmi web sayfasında yayınlanmıştır. Müşavirlikçe özel hukuk yazılım sistemi programı kullanılmaya başlanmıştır, tüm dava dosyaları elektronik ortama taşınmıştır. Hukuk Müşavirliği arşivinde yeniliklere gidilerek dosyalama sistemi hukuk yazılım sistemi programı ile örtüştürülmüş ve kurumsal yapımıza uygun yeni tasarlanan dosyalara aktarılmıştır. PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Lojistik Depoların Kurulması Projesi: Afet ve acil durumlarda afetzedelerin zaruri ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak amacı ile planlanan illerde çadır ve çadır içi malzemelerin depolanması için 27 adet bölgesel afet lojistik depoları kurulması projesi; 2 Adet ilde hazır bulunan depoların tadilat ve tefrişat işlemleri ile 25 adet ilde yeni depo inşaatı söz konusu proje kapsamındadır. Proje kapsamında; 21 Lojistik depo inşaatı muayene, kabul ve devir işlemleri tamamlanarak hizmete açılmıştır. Balıkesir Lojistik Deposu Bakım Onarım Ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Kurulumları tamamlanan 22 lojistik depoların işletim ihalesi yapılmıştır. Depolamada Kullanılacak Konteyner ve İç Teçhizat alımı işi için üretim süreci tamamlanmış olup; Konteynerlerin depolara sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Depolarda kullanılacak Lojistik Depo Yönetim Sistemi Alım İşi yapılmıştır.

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 212 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 212 -STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI- AFAD 212 2 TAKDİM 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2013 2014 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ: Resmi

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA

T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU AĞUSTOS - 2014 / ADANA T.C. SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı. / Tdagbld. / Tdagbld.

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Yılı.  / Tdagbld.  / Tdagbld. 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu www.tekirdag.bel.tr 0850 459 59 59 www.facebook.com / Tdagbld www.twitter.com / Tdagbld www.instagram.com / Tdagbld İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ...ii

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Türkiye de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi

Türkiye de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Türkiye de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Adli Yardım «Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler» Konferansı 10-11 Aralık Antalya Proje detayları Proje adı: Toplam

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı