ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin.. günlü,.. E. ve.. K. sayılı kararı ile ilgili olarak tarafına son kez süre verilerek tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza davet edilmiş olup, sunmuş olduğu savunmanın ve dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 10 Kasım 2013 Atatürk'ün ölüm yıldönümü ile ilgili yapılacak etkinlikler için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, ( Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı) Yönetim Kurulu'nun tarihli kararında ilgili avukat tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru ile ilgili tarihine kadar süre verilmişse de, Başkanlığımıza sunulan tarihli dilekçe ve ekindeki belgelerden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru dilekçesi sunulmuş olmakla birlikte başvurunun son durumunu gösterir bilgi olmadığından; meslektaşımıza son kez başvurusunun son durumu ile ilgili bilgi ve belge sunmak üzere tarihine kadar süre verilmesine, anılan tarihe kadar istenilen şekilde bilgi ve belge ibraz edilmediği takdirde dosyanın mevcut durumuna göre işlem yapılacağının ve ilgili hakkında Avukatlık Kanununun 72. ve 74. maddesinin uygulanacağının bildirilmesine, Şimşek'in karşı oyuyla, katılanların oy çokluğu ile,

2 3 AV... Ankara.. Ağır Ceza Mahkemesi'nin.. gün,.. E. ve.. sayılı kararı uyarınca Avukatlık Kanunu 74. maddesi gereğince hakkında işlem yapılması söz konusu olduğundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karar düzeltme talebinin kabulüne ilişkin yazı getirmek üzere ilgiliye son kez tarihine kadar süre verilmiş olup, dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. E. sayılı kovuşturma dosyalarında, disiplin kovuşturması açılmasına yönelik olarak verilen gün ve 2013/150 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkındaki yazısının değerlendirilmesi. ( Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı) İlgilinin tarihli dilekçesi değerlendirilerek; ifadeyi alan Yönetim Kurulu Üyesinin mazeretli olması da gözetilerek; ilgili avukat hakkında Avukatlık Kanununun 72. ve 74. maddesinin uygulanması ihtimaline binaen aynı Kanunun 71. maddesi uyarınca yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması dinlenmek üzere tarihli Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmesine, ( Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı) Disiplin Kurulu kararı görüşüldü; dosya kapsamı hakkında araştırma yapmak ve Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek üzere Cabbar'ın görevlendirilmesine,

3 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın sayılı dosyalarında temin edilmesi gereken İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nin E. sayılı dosyasının onaylı fotokopisinin temini hakkındaki yazısının değerlendirilmesi AV. Bankalarca kesilen dosya masraflarının iadesine ilişkin olarak göndermiş olduğu reklam mesajlarına yönelik bilgisine başvurulmuş olup, konu hakkında cevaplarını içeren dilekçesinin değerlendirilmesi AV. SEMA "Atatürk Felsefe Günleri" konulu dilekçesinin değerlendirilmesi AV. SEMA Baromuzca düzenlenen meslek içi eğitim, panel, sempozyum vb. etkinlikler için "Etkinlik Düzenleme Komitesi" oluşturulması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi. ( Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı) Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nin E. sayılı dosyasının onaylı fotokopisinin temini için İstanbul Barosu Başkanlığı'na yazı yazılmasına, ( Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı) Hukuk müşavirliğine gelen cevap yazılarını değerlendirerek, rapor hazırlamak üzere görev verilmesine, ( Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı) Talebin kabulüne, Güleç Uçakhan'ın koordinatörlüğünde, Felsefe Kulübü ile birlikte etkinlik ve çalışmaların yürütülmesine, ( Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı) Talebin kabulüne, oluşturulacak olan "Etkinlik Düzenleme Komitesi"nde görev alacak isimlerin belirlenmesi ve komite çalışmalarının yürütülmesi hususunda Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,

4 AV. SEMA tarihinde ABEM ( Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı) konferans salonunda "HMK'da Kanun Yolları " konulu eğitim çalışması düzenlenmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi tarihinde ABEM konferans salonunda "HMK'da Kanun Yolları " konulu eğitim çalışması düzenlenmesine, düzenlenecek olan etkinlik için ABEM konferans salonunun ücretsiz olarak tahsisine, etkinliğin koordinasyonu konusunda Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, AV. ZEYNEP BAYDAR GÜN Sürdürmekte olduğu CMK Merkezi ( Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı) Başkan Yardımcılığı görevinden Bilgi edinildi, Av. Doğan Erkan'ın CMK Merkezi Başkan istifasını bildiren dilekçesinin Yardımcılığı'na atanmasına, değerlendirilmesi AV. MEHMET ABDULLAH TOKER Staj Kurulu'nun, ABEM staj ABEM staj dersliklerinde bulunan 4 adet projeksiyon cihazının dersliklerinde kullanılan projeksiyon yenilenmesine, bu konuda ihale açılmasına, konuya ilişkin olarak cihazlarının yenilenmesi talepli Sayman Akdeniz'e yetki verilmesine, dilekçesinin değerlendirilmesi 'nin tarihli dilekçesinin görüşülmesi.'nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii iken Avukatlık Stajı yapıp yapamayacağına ilişkin görüş soran dilekçesi incelendi, ilgilinin böyle bir başvuruda bulunması halinde karar mercii konumunda olan Yönetim Kurulumuzun görüş bildirmesinin ihsası rey niteliğinde olacağından, bu aşamada konuya ilişkin her hangi bir görüş bildirilmesinin mümkün olmadığının ilgiliye yazılı olarak tebliğine,

5 STJ. AV.. Staj bitim belgesi verilmesi isteminin görüşülmesi AV. ESİN BİLGİN ELİAL Kızılcahamam ilçe temsilciliğinin Kızılcahamam baro odasında bulunan fotokopi makinesinin yenilenmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi STJ. AV. ALP KAYA STJ. AV. EFTAL YENİ STJ.AV. KEREM YILDIRIM STJ. AV. SELCEN BAYLİN STJ AV. METİN ÖRNEK Ankara Barosu Satranç Kulübü'nün etkinleştirilmesi, faaliyetlerine devam etmesi talepli dilekçelerinin değerlendirilmesi. 16 AV.. İzmir Barosu'nun tarihli kararı ile, İzmir Barosu'na nakil gitmiş olması sebebiyle 2013 yılı aidatından kalan bedelin tarafına iadesini talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi. 17 AV. GÖKHAN ABR (Ankara Bar Review) Dergisi'nin yeni sayısının basımı hususunun görüşülmesi Staj Kurulu'nun tarihli raporu, muhalefet şerhi, Stj. Av..'nun tarihli dilekçesi ve ekinde yer alan.üniversitesi'nin tarihli yazısı, SGK Başkanlığı'nın tarihli sigortalılık belgesi ile birlikte tüm dosya içeriği incelenerek; Stj. Av..'nun talebinin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine Şimşek'in karşı oyuyla ve oyçokluğu ile, İhtiyacı karşılayacak bir makinenin tespiti ve merkez adliyedeki sisteme dahil edilebilmesi konusunda Mas-Deha firması ile görüşmeler yapmak ve Yönetim Kurulu'na yazılı rapor sunmak üzere Cafer Özçelik'e görev verilmesine, Talep doğrultusunda Satranç Kulübü'ne yeni üyelikler için web sayfasında ve panolarda ilana çıkılmasına, Satranç Kulübü'nden sorumlu koordinatör Yönetim Kurulu üyesi olarak Cabbar'ın belirlenmesine, Var ise iadesi gereken bedelin tespit edilerek ödenmesi için Sayman Akdeniz'e yetki verilmesine, ABR (Ankara Bar Review) Dergisi'nin yeni sayısından 2000 adet basılmasına, bu konuda ihale açılmasına, konuya ilişkin olarak Sayman Akdeniz'e yetki verilmesine,

6 AV. ŞULE ÇAĞLAR YILDIRIM Baromuz vasi kütüğünde görev alma talebini içeren dilekçesinin Talebin kabulüne, Baromuz vasi kütüğüne isminin eklenmesine, değerlendirilmesi ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.'nin Avukat. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.in Av.. ve Stj. Av.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.Ltd. Şti. vekili Avukat.'nun Avukat.ve Avukat.hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.'ün Avukat.hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat ve Noter suçları Bürosu'nun.. Hukuk (İstanbul. ( Güleç Uçakhan görüşme ve oylamaya katılmadı) Avukat. hakkındaki iddiaların soyut ve dayanaksız olması karşısında işlem yapılmasına yer olmadığına, Av.. ve Stj. Av.. hakkındaki iddiaların soyut ve dayanaksız olması karşısında haklarında ayrı ayrı işlem yapılmasına yer olmadığına, Avukat. ve Avukat. haklarında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına, Avukat. hakkında disiplin soruşturması açılmasına Avukat. hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, Mahkemesi) sayılı Avukat. hakkındaki yazısının görüşülmesi İşl 'in Avukat. Verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından Avukat. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, İşl 'nin Avukat. ve Avukat. hakkındaki Avans yatırılmayacağı beyan edildiğinden Avukat. ve Av.. haklarında ayrı ayrı işlem yapılmasına yer olmadığına, dilekçesinin görüşülmesi

7 İŞL 'ın Avukat. Avukat. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi 27 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/2392 sayılı dosyasında talepçi E.Y.Ö.'in Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2013/2392 sayılı dosyasında talepçi E.Y.Ö.'in Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren reddine, 28 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/2404 Adli Yardım Merkezinin 2013/2404 sayılı dosyasında talepçi A.S. 'ın sayılı dosyasında talepçi A.S.'ın Adli Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan Yardım Kurulu kararına itirazı istişaren reddine, hususunun görüşülmesi 29 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/2386 Adli Yardım Merkezinin 2013/2386 sayılı dosyasında talepçi Z.Y.'ın sayılı dosyasında talepçi Z.Y.'ın Adli Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan Yardım Kurulu kararına itirazı istişaren reddine, hususunun görüşülmesi 30 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/2177 sayılı dosyasında talepçi F.G.'ün Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 31 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/1260 sayılı dosyasında talepçi H.Y.'ın yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2013/2177 sayılı dosyasında talepçi F.G.'ün Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren reddine, Adli Yardım Merkezinin 2013/1260 sayılı dosyasında talepçi H.Y.'ın talebinin yargılama giderlerinin istem sahibine taahhütname hükmünce ödenmesi esas olduğundan ve adli müzaheret talebi mahkeme tarafından iki kez reddedildiğinden talebin reddine,

8 32 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2010/1270 sayılı dosyasında görevlendirilen Av.. in tevkil yetkisi talebinin görüşülmesi 33 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2011/2928 sayılı dosyasında görevlendirilen Av.. in dosyasının disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi 34 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2011/2672 sayılı dosyasında talepçi F.A. ın yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi 35 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/2274 sayılı dosyasında talepçi N.Ç. in yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2010/1270 sayılı dosyasında görevlendirilen Av.. tarafından Ankara. Mahkemesi'nin.. E. sayılı dosyası için Av.. 'a verilen yetki belgesinin onaylanmasına, Adli Yardım Merkezinin 2011/2928 sayılı dosyasında görevlendirilen Av.. 'den tarih ve. sayılı dilekçesinde ve eklerinde (icra takibi öncesi tahsil edilen) paranın talepçiye verildiğine dair bir belge sunmasının istenmesine, Adli Yardım Merkezinin 2011/2672 sayılı dosyasında Av... tarafından yapılan 178,60.TL. yargılama masrafının Adli Yardım fonundan karşılanmasına, Adli Yardım Merkezinin 2013/2274 sayılı dosyasında Av.. tarafından yapılan 8,00.TL fotoğraf çekim masrafının Adli Yardım fonundan karşılanmasına, 36 STJ.AV. Staj sicil nolu 'nın Staj Kurulu'nun raporu ve görüşü doğrultusunda, Staj sicil stajının ABEM bölümünün nolu 'nın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle devamsızlık nedeniyle 4(dört) hafta 4(dört) hafta uzatılmasına, uzamanın staj bitim tarihinden itibaren uzaması konusunun görüşülmesi başlatılmasına, uzatılan staj süresini tamamladıktan sonra görüşmeye alınmasına,

9 37 STJ.AV. Stj.sicil nolu stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3(üç) hafta uzaması konusunun görüşülmesi 38 STJ.AV. Stj.Sicil Nolu stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3(üç) hafta uzaması konusunun görüşülmesi 39 STJ.AV. Staj sicil nolu stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 2 (iki) hafta uzaması konusunun görüşülmesi Staj Kurulu'nun raporu ve görüşü doğrultusunda Stj.sicil nolu stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 3(üç) hafta uzatılmasına, uzamanın staj bitim tarihinden itibaren başlatılmasına, uzatılan staj süresini tamamladıktan sonra görüşmeye alınmasına, Staj Kurulu'nun raporu doğrultusunda Stj.Sicil Nolu stajının ABEM bölümünün 3(üç) devamsızlık nedeniyle hafta uzamasına, uzamanın staj bitim tarihinden itibaren başlatılmasına, uzatılan staj süresini tamamladıktan sonra görüşmeye alınmasına, Staj Kurulu'nun raporu doğrultusunda Stj.Sicil Nolu stajının ABEM bölümünün 2(iki) hafta uzamasına, uzamanın staj bitim tarihinden itibaren başlatılmasına, uzatılan staj süresini tamamladıktan sonra görüşmeye alınmasına, 40 STJ.AV. Staj sicil nolu nin Staj Kurulunun raporu da nazara alınarak dosyasında yapılan inceleme TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara neticesinde, Staj sicil nolu 'nin stajının ABEM Barosu Staj Yönetmeliğinin 19,24. bölümünün TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj maddeleri hükümleri uyarınca stajının Yönetmeliğinin 19,24. maddeleri hükümleri uyarınca 2(iki) hafta ABEM bölümünün 4(dört) hafta uzatılmasına, uzatılan staj süresinin tamamlatılmasından sonra yeniden uzaması konusunun görüşülmesi görüşmeye alınmasına 41 STJ.AV. Stj.sicil nolu in Staj Kurulunun raporu da nazara alınarak dosyasında yapılan inceleme TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara neticesinde, Stj.sicil nolu 'in TBB Staj Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24. maddeleri 19,20,21,22,23 ve 24. maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 1 (bir) hafta uzatılmasına, uzatılan staj süresinin bölümünün 1 (bir) hafta uzatılması tamamlatılmasından sonra yeniden görüşmeye alınmasına konusunun görüşülmesi.

10 42 STJ.AV. Stj.sicil nolu 'nin TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 4(dört) hafta uzatılması konusunun görüşülmesi. Staj Kurulunun raporu da nazara alınarak dosyasında yapılan inceleme neticesinde, Stj.sicil nolu 'nin TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 2 (iki) hafta uzatılmasına, uzatılan staj süresinin tamamlatılmasından sonra yeniden görüşmeye alınmasına 43 STJ.AV. Stj.sicil nolu 'nın Staj Kurulunun raporu da nazara alınarak dosyasında yapılan inceleme TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara neticesinde, Stj.sicil nolu 'nın TBB Staj Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 1 (bir) hafta uzatılmasına, uzatılan staj süresinin bölümünün 1 (bir) hafta uzatılması tamamlatılmasından sonra yeniden görüşmeye alınmasına konusunun görüşülmesi. 44 MUHASEBE Galeri Ekin Bilgisayar Kitap Kırtasiye'nin, seri numaralı, tarihli, 1000 paket A4 kağıt karşılığı KDV dahil 5.508,00.TL. tutarındaki faturasının Galeri Ekin Bilgisayar Kitap Kırtasiye'nin, seri numaralı, tarihli, 1000 paket A4 kağıt karşılığı KDV dahil 5.508,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, ödenmesi hususunun görüşülmesi.

11 45 MUHASEBE 4 Tek Bilişim Yazılım Bilgisayar Kırtasiye'nin seri numaralı, günlü, Adli 2 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı alımı karşılığı KDV dahil 2.655,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 46 MUHASEBE 4 Tek Bilişim Yazılım Bilgisayar Kırtasiye'nin seri numaralı, günlü, Adli Yardım Merkezi için 4 adet bilgisayar alımı karşılığı KDV dahil 4.932,40.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 47 MUHASEBE ARCS Ofset Matbaacılık'ın seri numaralı, günlü, Ankara Barosu Dergisi 2013/3 sayılı 2000 adet basımı karşılığı KDV dahil 5.286,50.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 48 MUHASEBE Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin seri numaralı, günlü, hizmet bedeli karşılığı ,76.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 4 Tek Bilişim Yazılım Bilgisayar Kırtasiye'nin seri numaralı, günlü, Adli 2 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı alımı karşılığı KDV dahil 2.655,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, 4 Tek Bilişim Yazılım Bilgisayar Kırtasiye'nin seri numaralı, günlü, Adli Yardım Merkezi için 4 adet bilgisayar alımı karşılığı KDV dahil 4.932,40.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, ARCS Ofset Matbaacılık'ın seri numaralı, günlü, Ankara Barosu Dergisi 2013/3 sayılı 2000 adet basımı karşılığı KDV dahil 5.286,50.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin seri numaralı, günlü, hizmet bedeli karşılığı ,76.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

12 49 MUHASEBE Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin, seri numaralı, muhtelif stajyer kimlik kartı, personel kimlik kartı ve fotokopi çekim bedeli karşılığı KDV dahil 9.871,25.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 50 MUHASEBE Anıl Doğan Servis Otomotiv TAŞ'nin, seri numaralı, tarihli, Baromuza ait 06 AB 6962 plakalı aracın bakım ve tamiratı karşılığı KDV dahil 7.865,34.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 51 MUHASEBE Anıl Doğan Servis Otomotiv TAŞ'nin, seri numaralı, tarihli, Baromuza ait 06 AB 6962 plakalı aracın bakım ve tamiratı karşılığı KDV dahil 2.309,32.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin, seri numaralı, muhtelif stajyer kimlik kartı, personel kimlik kartı ve fotokopi çekim bedeli karşılığı KDV dahil 9.871,25.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Değişen parçalar üzerinde teknik inceleme yaptırmak üzere Şimşek e yetki verilmesine, bu teknik inceleme tamamlandıktan sonra Anıl Doğan Servis Otomotiv TAŞ'nin, seri numaralı, tarihli, Baromuza ait 06 AB 6962 plakalı aracın bakım ve tamiratı karşılığı KDV dahil 7.865,34.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Değişen parçalar üzerinde teknik inceleme yaptırmak üzere Şimşek e yetki verilmesine, bu teknik inceleme tamamlandıktan sonra Anıl Doğan Servis Otomotiv TAŞ'nin, seri numaralı, tarihli, Baromuza ait 06 AB 6962 plakalı aracın bakım ve tamiratı karşılığı KDV dahil 2.309,32.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

13 52 MUHASEBE Galeri Ekin Bilgisayar Kitap Kırtasiye'nin, seri numaralı, tarihli, Ankara Barosu CMK Servisi için 500 paket A4 kağıt karşılığı KDV dahil 2.754,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 53 MUHASEBE Galeri Ekin Bilgisayar Kitap Kırtasiye'nin, seri numaralı, tarihli, Ankara Barosu Adli Yardım Servisi için 500 paket A4 kağıt karşılığı KDV dahil 2.754,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 54 MUHASEBE Galeri Ekin Bilgisayar Kitap Kırtasiye'nin, seri numaralı, tarihli, Ankara Barosu İktisadi İşletmesi için 3000 adet A4 kağıt karşılığı KDV dahil ,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Galeri Ekin Bilgisayar Kitap Kırtasiye'nin, seri numaralı, tarihli, Ankara Barosu CMK Servisi için 500 paket A4 kağıt karşılığı KDV dahil 2.754,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Galeri Ekin Bilgisayar Kitap Kırtasiye'nin, seri numaralı, tarihli, Ankara Barosu Adli Yardım Servisi için 500 paket A4 kağıt karşılığı KDV dahil 2.754,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Galeri Ekin Bilgisayar Kitap Kırtasiye'nin, seri numaralı, tarihli, Ankara Barosu İktisadi İşletmesi için 3000 adet A4 kağıt karşılığı KDV dahil ,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

14 55 MUHASEBE Mas-Deha Büro Sistemleri'nin seri numaralı, tarihli muhtelif kopya bedeli karşılığı KDV dahil 7.584,21.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 56 MUHASEBE SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri'nin, seri numaralı, tarihli, SDD Baronet IVR robot kullanım ücreti ve arama ücretleri karşılığı KDV dahil 3.570,92.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 57 MUHASEBE Mutlu Telekomünikasyon Hizmetleri Tic.Ltd. Şti.'nin seri numaralı, tarihli, Ekim tarihleri arası toplu SMS bedeli karşılığı KDV dahil 9.197,96.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 58 MUHASEBE Adliye binasında bulunan Başkanlık sekretaryasına alınacak mobilyalara ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi. Mas-Deha Büro Sistemleri'nin seri numaralı, tarihli muhtelif kopya bedeli karşılığı KDV dahil 7.584,21.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri'nin, seri numaralı, tarihli, SDD Baronet IVR robot kullanım ücreti ve arama ücretleri karşılığı KDV dahil 3.570,92.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Mutlu Telekomünikasyon Hizmetleri Tic.Ltd. Şti.'nin seri numaralı, tarihli, Ekim tarihleri arası toplu SMS bedeli karşılığı KDV dahil 9.197,96.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, En uygun teklifi veren Kılıçlar Ev Büro Mobilyaları Nak. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne 5.220,00+KDV bedel karşılığında Başkanlık sekretaryası mobilyalarının yaptırılmasına, teknik konularda Cafer Özçelik'e görev verilmesine,

15 59 MUHASEBE İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 30. Yılında İdari Yargı Sempozyumu kitabının basımına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi. 60 MUHASEBE ABEM binasında kullanılmak üzere büyük bayrak ve Atatürk posteri alımına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi. En uygun teklifi veren ARCS Ofset Matbaacılık Reklam Kırt. Bilişim Tanıtım Hizmetleri firmasına 4.200,00+KDV bedel karşılığında 30. Yılında İdari Yargı Sempozyumu kitabının basımının yaptırılmasına, teknik konularda Cafer Özçelik'e görev verilmesine, En uygun teklifi veren Forem Reklam Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. firmasına 6.650,00+KDV bedel karşılığında 2 adet 13m.x4,5m. ölçülerinde Türk Bayrağı, 1 adet 13m. x 1,5m. ölçülerinde Atatürk posteri yaptırılmasına, teknik konularda Cafer Özçelik'e görev verilmesine, 61 MUHASEBE Baro Ajansında kullanılmak üzere Baro Ajansının ihtiyacı olduğu tespit edilen Canon Eos 5d Mark II fotoğraf makinesi alınması hususunun model fotoğraf makinesinin alınması için ihale açılmasına, Sayman Av. görüşülmesi. Hilal Akdeniz'e yetki verilmesine, 62 RESEN Baromuz avukatlarına yönelik CMK eğitimi yapılması hususunun görüşülmesi Baromuz avukatlarına yönelik CMK eğitiminin TBB Litai Otelde iki seferde toplam 360 kişilik olarak düzenlenmesine, eğitimcilere 60,00. TL./saat ücret ödenmesine, diğer konularda Şimşek'e yetki verilmesine, 63 RESEN TBB Avukatlık Kanunu çalışmaları TBB Avukatlık Kanunu çalışmaları için oluşturulacak komisyona için oluşturulacak komisyona temsilci Ankara Barosunu temsilen Av. Semih GÜNER'in belirlenmesine ve yazı talebi ile TBB'ye bildirilmesine, MERVE TAŞKENT İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Talebin kabulüne ve levhaya yazılmasına, AYŞE ARAS Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, AYBARS KARAKIRIK Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, DUYGU ÇILDAN Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,

16 ÖZAL KESKİN Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, HAKKI MERT DOĞU Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, TÜLAY KAÇMAZ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, RÜŞTÜ ERAY ÖZGÜL Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, BURCU TEK Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, İRFAN DEMİRTAŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ERAY ÇETİN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz DAMLAŞENGÜN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz VEYSEL TÜRKÜLER Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz İBRAHİM ÜNSAL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz MEHMET ALİ AKIL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz MURAT AYDOĞDU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz AYTAÇ ÜNSAL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ELA AKGÜN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz

17 ESEN ÇOBAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ÖZLEM YAĞLI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ATİLLA ŞENTÜRK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz GAMZE ÇIRAKMAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ÖZNUR ŞAHİN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz İLKNUR YAŞA Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz FATMA ÖZLEM İZOL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz EREN DÜNDAR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz FATMA NURSİMA ARSLAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz SÜLEYMAN DİRLİK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz MEHMET BAHATTİN ÜNLÜ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz GÜVEN MERAL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz

18 ELİF YALÇIN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz DİLAN COŞKUN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ZÜLKÜF ÖNAL ÇEPE Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz HASRET UZUN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz PINAR YAMASAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz EMİNE HÜMEYRA KURNAZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz MİNE YAZGÜLÜ GÜVELİ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ALİ CEM KULAKSIZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz CANAN KIRMIZIOĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz GÖZDE ÜSTÜNEL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz NACİ TEKDEMİR Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, SEMİH SOYKAN Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MEHMET CAN SERDAR Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, TUĞÇE KÖROĞLU Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına,

19 ERCAN KAYA Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MEHMET ARIN GÜLÜM Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MERVE ARSLAN Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, SERKAN KILIÇ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, OKAN ÖZ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, CANSU KÖMÜRCÜ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, SAADET KARATAŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, EKİN DANIK Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MÜBERRA ÖZTÜRK Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, DAMLA AYGÜN Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, İPEK TAŞDEMİR Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, BÜŞRA DEVELİ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, AYŞEGÜL HARMANDA Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, SEMRA ARSLANTÜRK Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, HELİN DURMUŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, EKİN KIRAL Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, ALİ ÇALIK Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, SEMİN YAVUZ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, FATMA BENGİSU ÖZANAR Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına,

20 İHSAN AKTAŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MİNE ESENKAL Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, ÖZGE ULUKAYA Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, GİZEM KOÇ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MEHMET ENİS TEKE Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MUSTAFA EMRE KAMIŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, HASRET ALTINTAŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, ÇAĞATAY DENİZ SAYGILI Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MUSTAFA BAŞKARA Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, FİLİZ ÇOBAN Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, AVZER ŞİMDİ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, ALİ OSMAN ONAR Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, DENİZ ÇAĞLAR Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, BORA BERK BAYCIK Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, EYUP AKBAŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MEHMET EMİN KARA Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, YASİN ORÇAN Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, ABDİ AYDOĞDU Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MUHAMMED TAMER ADIGÜZEL Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına,

21 MİNE SEVEN Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, FATİH AKGÜL Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, ARDA CAN GÜLEŞEN Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, BERRİN UÇAR Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MERVE KESKİN Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, BATUHAN BAK Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, ÇAĞRI YILMAZ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, MERVE BALIKCI Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, BETÜL ERTÜRK Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, REMZİ SARDOĞAN Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, SEFER SANİ GÜLCÜ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, EMİNE BAHAR HAŞİMİ Staj Listesi'ne Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz Staj Listesine yazılmasına, SERHAT TAY SERHAT TAY, Baromuzdan ÇANKIRI BAROSU'na nakil gitme istemi SALİH AKIN SALİH AKIN, Baromuzdan İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme istemi. 160 RESEN Adli Yardım Merkezine üye atanması hususunun görüşülmesi SELAMET İLDAY Hakimlikten Baromuz levhasına yazılma talebi Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin staj dosyasının Çankırı Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin staj dosyasının İstanbul Barosu'na gönderilmesine, Adli Yardım Merkezine imzalı ve ekli listede yer alan isimlerin atanmasına, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz

22 MUSTAFA NARGÜL Hakimlikten Baromuz levhasına yazılma talebi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz ERGİN KILIÇ Baro Levhası'na Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz GÖKÇEN KOÇ Baro Levhası'na Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz MÜGE ÇİFTÇİ Baro Levhası'na Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz SULTAN ÜNAL İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na Nakil talebinin, kabulü ile ilgilinin Baromuz OKAY GÜRHAN Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi MUAZZEZ ÇERŞİT Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi. 169 UTKU KİBRİTÇİOGLU Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi YASİN KÖSE Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi AV. SERKAN YABAN Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi YAKUPYAMAN Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, talebinin görüşülmesi. 173 RESEN ( VEKİLİ AV.) sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere eski kayıtlı Av. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Av.

23 174 AV. Av. 175 AV. Av. 176 RE'SEN (..) Av RESEN ( ) Av RE'SEN (.) Av RE'SEN (.) Av.. sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi.. sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,.. sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Şikayet konusu.. tarihinde saat 21:00 ile 21:20 arasında;.. isimli TV kanalında yapılan yayın olduğu anlaşılmakla, bu görüntülerin RTÜK'ten istenilmesine, görüntüler geldikten sonra görüntü ve ses dökümünün ehil kişilere yaptırılmasına, bu eksiklikler tamamlandıktan sonra dosyanın yeniden gündeme alınmasına,.. sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi.. sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,

24 180 AV.. Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fon Müdürlüğü'nden sürekli işgöremezlik yardımı alabilmek için yapmış olduğu başvurunun değerlendirilmesi 181 AV. SAMİ SAYGIN tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağına ilişkin mazeretinin değerlendirilmesi Av..ın sürekli işgöremezlik yardımı alabilmesi için TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fon Müdürlüğü'ne sunulacak olan yaşam standardı bilgi tutanağı formunu doldurmak ve gerekli tespitleri yapmak üzere Candoğan ve Şimşek'e yetki ve görev verilmesine, Mazeretin kabulüne,

25 182 AV. M. SAVAŞ ÖZDAĞ Yasa İzleme Enstitüsü'nün düzenlenecek olan konferans ve panelleri ile gerçekleştirilen çalıştayların deşifrelerinin yaptırılması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi, Yasa İzleme Enstitüsü adına Av. M. Savaş Özdağ'dan alınan tarihli başvuru dilekçesinin kabulü ile, tarihinde ABEM Konferans Salonu nda Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri konulu bir panel düzenlenmesine, panele katılımcı olarak Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi Mustafa Karadağ ın davet edilmesine, etkinliğe ilişkin masraflar konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, tarihinde Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nda "Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Koruma Tedbirleri" konusunda panel düzenlenmesine, panele katılımcı olarak Prof. Dr. Doğan Soyaslan, Doç. Dr. Devrim Güngör, Doç. Dr. Çetin Aslan, Yrd. Doç. Dr. Hakan Kızılarslan ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İhsan Baştürk ün davet edilmesine, etkinliğe ilişkin masraflar konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, tarihinde düzenlenen "Kanun Yapım Tekniği ve Torba Kanun Uygulaması" konulu çalıştayın kitapçık olarak bastırılması için kayıtların çözümlenmesine, çözümlenmenin tamamlanmasından sonra basım hususunun karara bağlanmasına, 4 Düzenlenmesi planlanan Banka Hukuku konulu sertifikalı eğitim seminerinin koordinasyonu için Güleç Uçakhan a yetki verilmesine,

26 183 RESEN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan toplantıya katılım sağlanması hususunun görüşülmesi 184 RESEN tarih, sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in iptali talebi ve yürütmenin durdurulması talebi ile dava açılması hususunun görüşülmesi 185 MUHASEBE Gelincik Merkezinde kullanılmak üzere yazıcı alınması hususunun görüşülmesi 186 ARTVİN BAROSU BAŞKANLIĞI tarihinde, Artvin'de düzenlenecek olan "Gelincik Projesi" konulu etkinliklere ilişkin davet yazısının değerlendirilmesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın daveti doğrultusunda tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan "İstanbul Sözleşmesi'nin 3. Yılında Kadının İnsan Haklarındaki Gelişmeler" başlıklı toplantıya Aksoy ve Akdeniz'in katılmalarına, yol ve konaklama giderlerinin Baromuzca karşılanmasına, tarih, sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in iptali talebi ve yürütmenin durdurulması talebi ile dava açılması hususunda Hukuk Müşavirliğinin görevlendirilmesine, Gelincik Merkezinde görev yapan Rehber Avukatlar tarafından kullanılmakta olan yazıcının arızalı olması sebebiyle yenilenmesine, yazıcının bedelinin İl Özel İdaresi'nden gelen ödenekten karşılanmasına, Sayman Akdeniz'e yetki verilmesine, tarihinde, Artvin Barosu'nca düzenlenecek olan etkinliklere baromuzu temsilen Akdeniz'in katılmasına, yol ve konaklama giderlerinin Baromuzca karşılanmasına, OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

27

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen...2015 tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.......'in Baro levhasından silinmesine yönelik Baromuz Yönetim Kurulu'nun... tarihli kararı doğrultusunda yapılan itiraz, itiraza ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41195 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 2 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, Av.. hakkında. gün ve. E. sayılı karar ile verilen

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 43127 JÜLİDE BORAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, 2 42945 NURSELİ ARSLAN Baro Levhası'ndan silinme istemi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 7763 PROF. DR. CENGİZ BAŞAK Polis Akademisi lığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm lığı'nda Ceza Hukuku Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Başak'ın baromuz

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 31009 Baromuz Yönetim Kurulu'nun 20.08.2008 ve 99/1 sayılı kararı ile 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 5/1-c maddesine istinaden reddedilen Baro 2 31722

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT. 'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile hakkında verilen, 01.04.2014-01.07.2014 tarihleri arasında infaz edilecek olan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA F456N O DOSYA NO 1 RE'SEN İLGİLİ 2 44724 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KONU Akit televizyonunda 10 Kasım 2015 tarihinde yapılan yayınla ilgili yasal yollara başvurulması hususunun değerlendirilmesi. KARAR

Detaylı

ANKARA BAROSU. 17.08.2009 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 6.190,00 BANKALAR 246.071,28 Cari Hesaplar

ANKARA BAROSU. 17.08.2009 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 6.190,00 BANKALAR 246.071,28 Cari Hesaplar Abaysa kiralara mahsuben yapılan ödemeler 40.000,00 Disiplin Kurulu için dosya bastırılması 536,90 Çayocağına 3 adet tüp alımı ANKARA BAROSU 17.08.2009 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1...... İLGİLİ 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU KARAR ÖZETİ Bartın Barosu eski üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi.'nin sabıka...'nin Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle dosyasının ve ilgili tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 38402 TÜRAVAK Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın, Türavak Sigorta Aracılık Hizmetleri İktisadi İşletmeleri tarafından sunulan

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 02.04.2009 tarihinde. Noteri olarak göreve başlamış olması sebebiyle, Baromuz levhasındaki kaydının 02.04.2009 tarihi itibariyle silinmesi talepli dilekçesinin

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,. ve hakkında Meslek Kuralları'nın 27/2. maddesi uyarınca işlem

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27924 AV. MEHMET SENA KAPU Vekil olarak görev yaptığı Ankara Hukuk Mahkemesi'nin, E.sayılı davasında Yargıtay. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45409 Merhum Av. vefat etmiş olması sebebiyle, yargılanmakta olan oğlu 'ün devam 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 42. madde hükmü ve talep etmekte olan Ankara

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.... 2 39101 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara... Mahkemesi'nin... günlü,... E. ve... K. sayılı, Yargıtay... Dairesi'nin... günlü,... E.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45978 ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI 2 ANKARA MAHKEMESİ 3 ANKARA MAHKEMESİ 4 45499 SONER TAŞLITEPE Adana Barosu Başkanlığı'nın, 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde CMK Eğitimi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 13779 AYSEL YILMAZ Aysel Yılmaz'ın, merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan davasının takibi için Baromuzdan

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT ORHAN Baro levhasının albüm olarak basımına ilişkin hazırlanan prova Bilgi edinildi, baskısının incelenmesi. 2 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... günlü,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 STJ. AV... 2 STJ. AV... 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ KONU A.Ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen 28.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT 1136 sayılı lık Kanunu'nun Gökhan Candoğan tarafından yapılan inceleme sonucunda 72/d maddesi doğrultusunda Baromuz oluşturulan görüşe dayalı

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 13/07/2016 Baromuzun 2180 staj sicil numarasında kayıtlı Cemre Andaç ın 30.06.2016 tarihli dilekçesi ile staj kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, staj kaydının silinmesine,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 29696 AV. Av., Baromuz Disiplin Kurulu'nca hakkında verilen gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile verilen 6 ay süreyle işten yasaklama cezasının tarihlerinin ertelenmesi talepli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 59039 İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 AVUKAT AHMET İYİMAYA 3 AVUKAT. KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, sigorta aracılık hizmetleri yapan firmaların 1136 Sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41804 AV. HİLAL Ankara Barosu Saymanlığı'ndan, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Gelincik Merkezi Başkanlığı'ndan istifa ettiğini bildiren dilekçelerinin değerlendirilmesi.

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA ,00 BANKALAR , ,13

ANKARA BAROSU Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA ,00 BANKALAR , ,13 Eğitim Sertifika Gelirleri 300,00 5 Nisan Davetiye Satış Bedelleri 2.875,00 Stıcer Satışları 95,00 Dava Gelirleri 791,70 Rozet Satışları 35,00 Staj Başvuru Kaydiyesi 9.020,00 10.04.2017-01.05.2017 Tarihleri

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ Av.. 'nun Baromuza büro adresi olarak bildirdiği adreste tutulan Konunun incelenerek çözümlenmesi için Cabbar'a 1 AV.. tutanağın ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ KUZEYHAN ÖZDEMİR KONU TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşların seçimi konulu yazısının değerlendirilmesi 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1...... Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av....in Baromuz levhasına yeniden yazılma istemi hakkında Baromuz Yönetim Kurulu'nca verilen... tarih,... sayılı karara karşı yapılan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin 04.04.2014 gün ve..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AVUKAT... İLGİLİ KONU...'in, lık Kanunu'nun 72/c maddesi doğrultusunda Baromuz levhasından silinmesine ilişkin Baromuz Yönetim Kurulu'nun... gün ve... sayılı kararına yapmış

Detaylı

ANKARA BAROSU 12.08.2013 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 9.593,00

ANKARA BAROSU 12.08.2013 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 9.593,00 BANKALAR ANKARA BAROSU 12.08.2013 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları KASA 9.593,00 Cari Hesaplar 149.272,14 Pos ve Vadeli Hesaplar 674.248,27 PTT (Posta Masrafları) 823.520,41 833.113,41 Müzaharet

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32269 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 32518 BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI 3 32482 SULH CEZA MAHKEMESİ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, 2013/67

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 BARIŞ AKBAY ERDİNÇ YILMAZ KONU Baromuza ait, Barokart okuyucu KGS cihazlarının çalışmaması sebepleri hakkında bilgi veren 16.06.2015 tarihli, Baromuz teknik servisi tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi alınan, Baromuz levhasına yeniden kaydının yapılmasına ilişkin 21.06.2016 tarihli dilekçe hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 1 AV.... Dosyasının incelenmesi, gereğinin Muhakkik Raporu doğrultusunda, lık Yasası 5/a ve 72. madde düşünülmesi 2... 04.02.2015 gün 23/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince vermiş olduğu yazılı savunmasının,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 İLGİLİ 2 70035 AVUKAT HASAN COMBA 3 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 4 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI KONU 'ın Baromuz Levhasına olarak yazılma talebi hakkındaki 22.09.2014 günlü dilekçesinin dosyası ile

Detaylı

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K.

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K. 20/11/2012 4406 20/11/2012 4407 20/11/2012 4408 20/11/2012 4409 20/11/2012 4411 20/11/2012 4413 İzmir Barosu Dergisi ve Bülten için Yazı İşleri Müdürünün belirlenmesi. Yeminli Mali Müşavir Umman TÜMER'in

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ RG: 19/12/2001-24615 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA NO NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av.... hakkında Baromuz Yönetim Kurulunca verilen karara karşı yapılan itirazla ilgili dosyanın, Adalet Bakanlığı'nın...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Av...., Baromuz levhasına yeniden yazılma başvurusu esnasında lık Kanunu'nun 72/2 maddesi uyarınca kendisinden tahsil edilen 2.946,00.TL. bedelin iadesi istemiyle

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 62466 AV. Türkiye Barolar Birliği lığı'nın hakkında verilen karara karşı yapılan itiraz doğrultusunda, Adalet Bakanlığı'nın tarih ve sayılı kararını içeren yazısının 2 62469

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 60406 AV. GULSEMİN KAYA KONU CMK Uygulama Merkezi ı Av. Gülsemin Kaya'nın, Av.... CMK Merkezi tarafından görevlendirilmiş olduğu... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın... soruşturma numaralı

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 04.01.2010 RAPOR NO : 2009/6 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 04.01.2010 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 63888 AV... İLGİLİ KONU. Barosu Üyesi iken Baromuz levhasına naklen yazılan Av. hakkında alınan Türkiye Barolar Birliği yazısı doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65984 AV.. lık Kanunu 5/g ve 72/a maddelerine aykırı durumu sebebiyle Tüm dosya münderecatının incelenerek Yönetim Kurulu'na rapor 25.05.2016 tarihli Yönetim

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. 28.03.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu nun 23.02.2016 tarih ve 45 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 180 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65547 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığımın. hakkında 06.05.2016 gün ve.. Esas sayılı karar ile lık Yasası'nın 134 ve 135/5. İlgilinin halen Baromuz

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 56816 AV.... Av.... askerlik yaptığı dönemde tahakkuk ettirilen kesenek borçlarının silinmesi talepli dilekçesinin 2 55986 AV.... Av....... ilinde görev yapıyor olması sebebiyle

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 STJ.AV....... Staj sicil nolu... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27542 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 2 27352 ELMADAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 3 27055 İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 LATİFE ÖZTÜRK Baro levhasından silinme istemi KARAR ÖZETİ 2 OSMAN ÇAL Baro levhasından silinme istemi 3 ÖZGE ATÇI Baro levhasından silinme istemi 4 BAHADIR ERSİN Baro levhasından

Detaylı