ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"
  • Ata Ak
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin gün ve.. sayılı kararını bildiren yazısının değerlendirilmesi. 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hukuk Müşavirliği'nin, Baromuz eski üyesi.. hakkında lık Kanunu'nun 72/2. maddesi doğrultusunda işlem yapılması hususunda hazırlamış olduğu raporun değerlendirilmesi... tarafından Baro levhasına yazılma isteminin reddine ilişkin TBB Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle Ankara... İdare Mahkemesine açtığı davada verilen red kararının, karar düzeltme aşamasında Danıştay.. Dairesi'nin.. sayılı kararı ile bozulmuş olması görülmekle birlikte, henüz İdare Mahkemesi tarafından verilmiş bir iptal kararı olmaması ve ilgilinin aynı içerikte yaptığı başvurunun Yönetim Kurulu'nun.. tarih ve.. kararı sayılı kararı ile reddedilmiş olması ve bu karara bir itiraz olmaması da gözetilerek işlem yapılmasına yer olmadığına, Hukuk Müşavirliği'nin görüşü de dikkate alınarak,.. 'nın Baromuz levhasına yeniden yazılma istemi söz konusun olduğu takdirde lık Kanunu'nun 72/2 maddesi ve fıkrasının dikkate alınarak uygulanmasına, bu aşamada yapılacak bir işlem olmadığına, kararın bir örneğinin ilgiliye tebliğine, Orhan Gökhan

2 Orhan Gökhan staj sicil numaralı.. dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 4.. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 5.. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 6.. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Orhan Gökhan Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen.. gün,.. Esas,.. Karar sayılı kararı bildiren yazısının değerlendirilmesi Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen.. gün,.. Esas,.. Karar sayılı kararı bildiren yazısının değerlendirilmesi Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen.. gün,.. Esas,.. Karar sayılı kararı bildiren yazısının değerlendirilmesi.. staj sicil numaralı.. 'ın staja başlarken sunmuş olduğu mezuniyet belgesindeki tarihin olduğu, ancak daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından mezuniyet belgesindeki tarihin olarak düzeltildiği, buna ilişkin olarak Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na yapmış olduğu itirazın reddedildiği anlaşılmakla,.. 'ın staj listesinden silinmesine, Bilgi edinildi, Bilgi edinildi, Bilgi edinildi,

3 Orhan Gökhan 7.. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVUKAT MEHMET İLKER ÖZKURT Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen.. gün,.. Esas,.. Karar sayılı kararı bildiren yazısının değerlendirilmesi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, Türkiye Stajyerleri Kurgusal Duruşma Yarışması konulu yazısının değerlendirilmesi. CMK Uygulama Merkezi'nin, Jülide Soybaş'ın zorunlu müdafiilik kapsamında yapılan savcılık ödemelerinde vergi problemlerine ilişkin dilekçesini içeren yazısının değerlendirilmesi. Bilgi edinildi, Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli yazısı doğrultusunda, İç Anadolu bölgesinde yapılacak bölge elemesinin Ankara Barosu ev sahipliğinde yapılmasının Türkiye Barolar Birliği'ne cevaben önerilmesine, kurgusal duruşma yarışması ile ilgili olarak Mengü Gökçe'nin görevlendirilmesine, Türkiye Barolar Birliği'nden gelen 2014/37 sayılı duyurunun web sayfasında yayınlanmasına, Jülide Soybaş'ın talebi doğrultusunda, zorunlu müdafiilik kapsamında yapılan ödemelerle ilgili vergi sorunlarının çözümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı, Defterdarlık ve Savcılık nezdinde gerekli yazışma ve işlemlerin yapılması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Orhan Gökhan

4 Orhan Gökhan AVUKAT SAKİNE AKBULUT AVUKAT ELA KAZANCI AVUKAT DUYGU KILIÇ ÇAYLI Orhan Gökhan Danıştay binası içerisinde, kalem müdürlüklerine avukatların alınmamasına yönelik uygulamaya ilişkin yakınmalarını bildiren dilekçelerinin değerlendirilmesi AVUKAT SERKAN AĞAR Vergi ve İdare Hukuku Kurulu'nun, ların Danıştay'da dosya sorgulamalarına getirilen idari sınırlama ve önbüro uygulaması hakkındaki yazısının değerlendirilmesi AVUKAT......'ün, CMK sertifikası almaksızın CMK görev listesine kaydının yapılması talepli HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ dilekçesinin değerlendirilmesi. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği'nin, tarihinde düzenlenecek olan Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Çalıştayı hakkındaki yazısının değerlendirilmesi. Başvurucu meslektaşlarımıza; önbüro uygulaması konusunda Baro Başkanımız başkanlığındaki bir heyetin Danıştay Başkanı ile görüşme yaptığı, bu görüşmede önbüro uygulaması ile ilgili eksiklik ve hataların iletildiği ve sonucunda varılan mutabakat çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılmakta olduğu, uygulamanın Baromuz tarafından takip edilmekte olduğunun yazılı olarak bildirilmesine, Vergi ve İdare Hukuku Kurulu'nun yazısı doğrultusunda, ların Danıştay'da dosya sorgulamalarına getirilen idari sınırlama ve önbüro uygulaması hakkında bilgi edinildi, Danıştay Başkanı ile yapılan görüşme sonrasında önbüro uygulamasının akıbeti hakkında Yönetim Kurulunun Vergi ve İdare Hukuku Kurulu tarafından bilgilendirilmesine,...'ün talebinin reddine, Çalıştaya katılım ile ilgili olarak isim belirlenmesi için başvurunun Çocuk Hakları Merkezi'ne iletilmesine, tarihi gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun makul bir süre içerisinde bilgilendirilmesinin istenmesine,

5 Orhan Gökhan 14 İSTANBUL TİCARET ODASI İstanbul Ticaret Odası'nın, tarihinde düzenlenecek olan Elektronik İletiler Sözleşmesi 2. Konferansı hakkındaki yazısının değerlendirilmesi AVUKAT HALİL ÇOLAK Baromuz üyesi iken İzmir Barosu'na nakil giden Halil Çolak'ın, askerlik yaptığı döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ve ödemiş olduğu seçim cezası bedelinin iadesini talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi EĞİTİMİŞ ANKARA 1. NOLU ŞUBE Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Ankara 1. No'lu Şubesi'nin, tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel Kurulları için ABEM konferans salonunun tahsisini talep eden yazısının değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Odası tarafından, tarihinde düzenlenecek olan Elektronik İletiler Sözleşmesi 2. Konferansı'na Baromuzu temsilen Gökhan Candoğan'ın katılmasına, yol ve konaklama giderlerinin Baromuzca karşılanmasına, mali konularda Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Halil Çolak'ın talebinin kabulü ile, seçim cezası olarak tahsil edilen tutarın ilgili tarafından bildirilen hesap numarasına ödenmesine, bu konuda Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Ankara 1. no'lu şubesi tarafından tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel Kurul için ABEM konferans salonunun 1.000,00.TL+KDV bedel karşılığında tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Orhan Gökhan

6 Orhan Gökhan 17 YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ Yasa İzleme Enstitüsü tarafından tarihinde ABEM'de düzenlenecek olan Basın İş Kanunu Tasarısı'nın Getirdiği Düzenlemeler konulu panel hakkında Yasa İzleme Enstitüsü tarafından tarihinde ABEM'de düzenlenecek olan Basın İş Kanunu Tasarısı'nın Getirdiği Düzenlemeler konulu panele şehir dışından panelist katılacak olan Faruk Eren'in ulaşım ve konaklama giderlerinin Baromuzca karşılanmasına, Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, AVUKAT MERAL ERDOĞAN Gelincik Merkezi'nin, Cebeci Kız Meslek Lisesi tarafından Cebeci Kız Meslek Lisesi tarafından tarihinde tarihinde düzenlenecek düzenlenecek olan "Aile İçi Şiddet" konulu seminere katılmak olan "Aile İçi Şiddet" konulu üzere Değer Güngör'ün görevlendirilmesine, seminer hakkındaki yazısının görevlendirmenin ilgili okula ve avukatımıza bildirilmesine, değerlendirilmesi AVUKAT MERAL ERDOĞAN Gelincik Merkezi'nin, Yönetim Kurulu'nun gün ve 75/151 sayılı kararı Mayıs 2014 tarihlerinde yapılması doğrultusunda Mayıs 2014 tarihlerinde Gelincik Merkezi planlanan gönüllü avukatlar eğitimi hakkındaki yazısının değerlendirilmesi. Gönüllü Eğitimi yapılmasına, yapılacak olan eğitimin Baromuz web sayfasında duyurulmasına, gelecek talebe göre eğitim programının belirlenmesine, Orhan Gökhan

7 Orhan Gökhan AVUKAT ABDULLAH EGELİ FMR Hukuku Kurulu'nun, tarihinde Umumi Mahallerde Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Kullanılması konulu seminer, tarihinde Fikir ve Sanat Eserlerinin Dijital Kullanımı konulu sempozyumu ABEM'de düzenlenmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 22 AVUKAT GÖKHAN CANDOĞAN Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün, tarihinde düzenlenecek olan Hukuk Klinikleri Ulusal Çalıştayı konulu yazısının değerlendirilmesi sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sunulacak adli yardım hizmetleri ile ilgili olarak Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte eğitim düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. FMR Hukuku Kurulu Başkanı Abdullah Egeli'nin talebi doğrultusunda; Cuma günü saat 14:00'de Fethi Merdivan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Umumi Mahallerde Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Kullanılması" konulu seminerin yapılmasına, tarihinde "Fikir ve Sanat Eserlerinin Dijital Kullanımı" konulu sempozyumun ABEM konferans salonunda yapılmasına, mali konularda Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na bir yazı yazılarak Hukuk Klinikleri Ulusal Çalıştayı'nın içeriği ve konu başlıkları, Hukuk Kliniği'nin ne anlamda kullanıldığına ilişkin bilgi istenilmesine, bu konuda rapor hazırlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Güleç Uçakhan ve Mehan'ın görevlendirilmelerine, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sunulacak adli yardım hizmetleri ile ilgili olarak Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte Nisan 2014 tarihlerinde eğitim düzenlenmesine, eğitime katılım için Adli Yardım gönüllü avukatlarına duyuru yapılmasına, gerekli işlemlerin koordinasyonu konusunda Gökhan Candoğan'a yetki verilmesine, Orhan Gökhan

8 Orhan Gökhan 23 AVUKAT GÖKHAN CANDOĞAN ÖSYM tarafından YGS sorularının açıklanmamasına yönelik verilen Yönetim Kurulu kararının iptali için dava açılması hususunun görüşülmesi AVUKAT MERAL ERDOĞAN Ceren Tülin Aydın'ın Gelincik Merkezi'nde rehber avukat olarak görevlendirilme talebinin reddi doğrultusunda, Gelincik Merkezi'nden alınan raporun değerlendirilmesi. 25 RE'SEN Kamuoyunda Pozantı Çocukları Davası olarak bilinen, Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/210 Esas sayılı dosyasının tarihli duruşmasına katılmak üzere gözlemci görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi. ÖSYM tarafından YGS sorularının açıklanmamasına yönelik verilen Yönetim Kurulu kararının iptali için dava açılmasına, Ceren Tülin Aydın'ın itirazının; rehber avukatlık eğitimine katılmış ve belgesini almış olması, KOZA'daki görevlendirmelerin durdurulması nedeniyle görev yapamıyor olması gözetilerek kabulüne, aynı durumda olan ve rehber avukat eğitimine katılmış olup, görevlendirilmiş diğer meslektaşlarımızın da talep etmeleri halinde merkezde rehber avukat olarak görevlendirilmelerine, kararının ilgiliye ve Gelincik Merkezi'ne bildirilmesine, Çocuk Hakları Merkezi üyeleri Yılmaz Patlar, Eda Ayşegül Akyol, Büşra Çakmak ve CMK Yürütme Kurulu Üyeleri Doğan Erkan ve İhsan Şahabettin Örsal'ın Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/210 Esas sayılı dosyasının duruşmalarına gözlemci olarak katılmak üzere görevlendirilmelerine, Orhan Gökhan

9 Orhan Gökhan 26 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. vekili.. 'ın..,..,.. ve.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi..,..,.. ve.. haklarında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına, 27 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'nun.. hakkındaki dilekçesinin.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, görüşülmesi 28 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'ın.... ve.. haklarında ayrı ayrı disiplin ve.. hakkındaki soruşturması açılmasına, dilekçesinin görüşülmesi 29 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'nin.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi 30 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'nın.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi 31 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'ın.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, ( Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı).. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Orhan Gökhan

10 Orhan Gökhan İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun.. Hukuk (.. ) sayılı.. hakkındaki yazısının görüşülmesi İşl 'nın.. ve.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl 'nin.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl vekili.. ve.. nun.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından.. ve.. hakkında ayrı ayrı işlem yapılmasına yer olmadığına, ( Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı).. hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,.. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, 36 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/3044 sayılı dosyasında.. tarafından Ankara... Aile Mahkemesi'nin görevlendirilen Av... 'in.. Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak.. 'e verilen icazet verilmesi talebinin yetki belgesinin onaylanmasına, görüşülmesi Orhan Gökhan

11 Orhan Gökhan 37 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/715 sayılı dosyasında talepçi N.T. in Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 38 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/726 sayılı dosyasında talepçi Ö.D. in Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 39 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/2903 sayılı dosyasında talepçi Y.Ç. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2014/715 sayılı dosyasında talepçi N.T. in Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren reddine, Adli Yardım Merkezinin 2014/726 sayılı dosyasında talepçi Ö.D. in Adli Yardım Kurulu kararına itirazının, kendisine verilen süreye rağmen vekaletname çıkartmaması ve Adli Yardım Taahhütnamesi'ni kabul etmeyerek imzalamaması nedeniyle istişaren reddine, Adli Yardım Merkezinin 2013/2903 sayılı dosyasında talepçi Y.Ç. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine, 40 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/1595 sayılı dosyasında Adli Yardım Merkezinin 2013/1595 sayılı dosyanın disiplin görevlendirilen Av.... işlemleri yönünden incelenmek ve rapor hazırlanmak üzere Hukuk dosyasının disiplin işlemleri Müşavirliği'ne gönderilmesine, yönünden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi Orhan Gökhan

12 Orhan Gökhan 41 MUHASEBE Emsal Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri Bilişim Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, seri numaralı, Polatlı Adliyesi ses sistemi kurulması hizmeti ve malzemeleri karşılığı KDV dahil ,40.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 42 MUHASEBE Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin, tarihli, seri numaralı, Gölbaşı Sosyal Tesisi elektrik tüketim bedeli karşılığı KDV dahil 5.699,85.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Emsal Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri Bilişim Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, seri numaralı, Polatlı Adliyesi ses sistemi kurulması hizmeti ve malzemeleri karşılığı KDV dahil ,40.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin, tarihli, seri numaralı, Gölbaşı Sosyal Tesisi elektrik tüketim bedeli karşılığı KDV dahil 5.699,85.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Orhan Gökhan

13 Orhan Gökhan 43 MUHASEBE Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin, Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin, tarihli, seri numaralı, tarihli, seri numaralı, ABEM binası elektrik ABEM binası elektrik tüketim tüketim bedeli karşılığı KDV dahil ,98.TL. tutarındaki bedeli karşılığı KDV dahil faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na ,98.TL. tutarındaki yetki verilmesine, faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 44 MUHASEBE TBB-Litai Hotel&SPA Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin TBB-Litai Hotel&SPA Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin tarihli, seri tarihli, seri numaralı, lar Günü balosu numaralı, lar Günü balosu gala yemeği ve banket bedeli karşılığı KDV dahil ,00.TL gala yemeği ve banket bedeli tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık karşılığı KDV dahil ,00.TL Divanı'na yetki verilmesine, tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi, 45 MUHASEBE CMK vadeli mevduatının bağlanmasına ilişkin alınan tekliflerin değerlendirilmesi. Orhan Gökhan En yüksek teklifi veren Denizbank Mithatpaşa Şubesi'nde 32 gün vadeli olarak yıllık brüt %11,85 faiz ile CMK vadeli mevduatının değerlendirilmesine, HATİCE TEKMİLE DOĞAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, SEÇİL YALÇIN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, CEREN TURGUT Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, KÜBRA ÖZAYDIN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,

14 Orhan Gökhan TURGUT KALPSÜZ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, AYSEL YILMAZ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, ONUR ÇELİK Afyon Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Afyon Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, VOLKAN ESEN Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, LEVENT ATABAY Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, GİZEM YARDIMCI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, HASAN ZORBA Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, EROL YAZICI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, PINAR DURDU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, ÖMER FARUK YALLI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, SEVDA BAYDAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, SITKI ERKUL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, YALÇIN YÜREKLİ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Orhan Gökhan Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına,

15 Orhan Gökhan İMDAT Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, ALİ DEMİREĞEN Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, MEHMET YIĞRAP Istanbul Barosu'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi CANAN ATAK Baromuzdan Aydın Barosu'na nakil gitme istemi MUHAMMED FIRAT SELÇUK Baromuzdan Çankırı Barosu'na nakil gitme istemi GİZEM GÜNDOĞDU Baromuzdan Aydın Barosu'na nakil gitme istemi MUHAMMET SIDDIK SAMİ Baromuzdan Konya Barosu'na KARABIYIK nakil gitme istemi. Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Aydın Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Çankırı Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Aydın Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Konya Barosu'na gönderilmesine, FATMA BETÜL DAMAR Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden Talepten vazgeçme nedeniyle adının staj listesinden silinmesine, silinmesi talebi Adalet Komisyonu Başkanlığının Adalet Komisyonu kararı doğrultusunda ilgilinin adının Baromuz stajı hükümsüz sayması sebebiyle staj listesinden silinmesi ihtimaline binaen T.B.B. Staj yaptığı stajın iptali, adının staj Yönetmeliği nin 32. ve lık Kanunu nun 71. Maddesi listesinden silinmesi talebi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına saat 17:00 a çağrılmasına, tebligatın ilgilinin staj dosyasına bildirdiği ikametgah adresine yapılmasına Orhan Gökhan

16 Orhan Gökhan Adalet Komisyonu Başkanlığının Adalet Komisyonu kararı doğrultusunda ilgilinin adının Baromuz stajı hükümsüz sayması sebebiyle staj listesinden silinmesi ihtimaline binaen T.B.B. Staj yaptığı stajın iptali, adının staj Yönetmeliği nin 32. ve lık Kanunu nun 71. Maddesi listesinden silinmesi talebi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına saat 17:15 e çağrılmasına, tebligatın ilgilinin staj dosyasına bildirdiği ikametgah adresine yapılmasına Orhan Gökhan

17 Orhan Gökhan Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle 1 Stajyer... hakkında dosyada bulunan Halk yaptığı stajın iptali, adının staj Bankası nın tarih,... gelen evrak sayılı listesinden silinmesi talebi yazısının incelenmesinden ilgilinin tarihinde Halk Bankası na atandığı, halen Müfettiş Yardımcısı ünvanı ile görev yaptığı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı ve maaşlarının ödenerek, primlerinin T. Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı na yatırıldığı belirtildiğinden, Staj Kurulu nun tarihli, toplantısında alınan karara uygun olarak ilgilinin TBB Staj Yönetmeliği nin 32. ve lık Kanunu nun 71. maddesi uyarınca staj listesinden silinme ihtimaline binaen yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere tarihli Yönetim Kurulu toplantısına saat 16:45 e davet edilmesine, 2 Dosyada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu nun tarihli yazısında ilgilinin tarihinde tescili bulunduğu, tarihinde işten ayrıldığı belirtildiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu nun yazısı ile Halk Bankası nın yazısı da eklenmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ndan iki yazı arasındaki çelişkinin ve ayrıca ilgilinin staja başvurduğu tarihinden itibaren SGK ya kayıtlı olarak çalışıp çalışmadığının sorulmasına, Orhan Gökhan

18 Orhan Gökhan Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle 1 Stajyer.. hakkında dosyada bulunan Halk yaptığı stajın iptali, adının staj Bankası nın tarih,.. gelen evrak sayılı yazısının listesinden silinmesi talebi MUSTAFA ÖZALP Eski: Berna Şen (18285), Yeni: Cihan Orhan (17540) incelenmesinden ilgilinin tarihinde Halk Bankası na atandığı, halen Kıdemli Müfettiş ünvanı ile görev yaptığı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı ve maaşlarının ödenerek, primlerinin T. Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı na yatırıldığı belirtildiğinden, Staj Kurulu nun tarihli, toplantısında alınan karara uygun olarak ilgilinin TBB Staj Yönetmeliği nin 32. ve lık Kanunu nun 71. maddesi uyarınca staj listesinden silinme ihtimaline binaen yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere tarihli Yönetim Kurulu toplantısına saat 16:30 a davet edilmesine, 2 Dosyada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu nun tarihli yazısında ilgilinin sigortalılık tescil kaydına rastlanmadığı, emekli-dul-yetim aylığı alanlar arasında bulunmadığı belirtildiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu nun yazısı ile Halk Bankası nın yazısı da eklenmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ndan iki yazı arasındaki çelişkinin ve ayrıca ilgilinin staja başvurduğu tarihinden itibaren SGK ya kayıtlı olarak çalışıp çalışmadığının sorulmasına, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, Orhan Gökhan

19 Orhan Gökhan SENA SEÇİL ŞANAL Eski: Haluk Pekşen (13124), Yeni: Ergün Kelemci (9986) BETÜL USTA Eski:Mehmet Behic Güleç (19829), İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, Yeni:Mehmet Zeki Kaplan (16363) BURCU ÇAKIRTAŞ Baro Levhası'na yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına, AYNUR KALELİ Baro Levhası'na yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden istemi yazılmasına, CASİM SÖNMEZ Baro Levhası'na yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden istemi yazılmasına, FADİME SAĞLAM Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, FATİH ARDIÇ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, ŞERİFE KIR ARDIÇ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, SİNAN ŞARLAYAN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, SERDAR YÜCEL Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, ZİYA ERDOĞAN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Orhan Gökhan

20 Orhan Gökhan 87 YİĞİT KAÇAR Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi BEKİR KÜÇÜK Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi ÖZLEM TÜRKOĞLU Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi AYLİN AŞILIPINAR Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi /Ş.181 sayılı disiplin AVUKAT.. soruşturmasının görüşülmesi /Ş.207 sayılı disiplin AVUKAT.. soruşturmasının görüşülmesi 93.. 'A VEKALETEN 2013/Ş.227 sayılı disiplin.. soruşturmasının görüşülmesi AVUKAT AVUKAT.. 95 Re'sen AVUKAT.. 96 RE'SEN (..) AVUKAT.. AVUKAT /Ş.233 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.391 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.445 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. ve.. haklarında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Orhan Gökhan

21 Orhan Gökhan 97.. VK. AVUKAT.. AVUKAT VEKİLİ AVUKAT.. AVUKAT /Ş.449 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2014/Ş.11 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 99.. AVUKAT /Ş.439 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 100 AVUKAT.... vekili.. tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde hakkında alınan "Borç Ödemeden Aciz Belgesi" hakkında sunmuş olduğu sözlü beyanların değerlendirilmesi 101 AVUKAT BEYZA ELİF Mazeretinin görüşülmesi Mazeretin kabulüne, 102 AVUKAT ALİ MEHMET KOCAOĞLU Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde tarihinde saat 09:00'da yapılacak mürafaaya Hakları Merkezi'nden görevlendirme yapılması talepli dilekçesinin görüşülmesi Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Şikayetten vazgeçme nedeniyle.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,.. 'e.. Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde hakkında alınan "Borç Ödemeden Aciz Belgesi"nin kaldırıldığına dair belge sunmak üzere bir ay süre verilmesine, konunun tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yeniden değerlendirilmesine, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde tarihinde saat 09:00'da yapılacak mürafaaya gözlemci olarak katılmak üzere Hakları Merkezi üyesi Dilruba Kayı'nın görevlendirilmesine, Orhan Gökhan

22 Orhan Gökhan 103 GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI Orhan Gökhan Gaziantep Barosu Başkanlığı'nın ile tarihlerinde Baromuz CMK Kurulu tarafından CMK eğitimi semineri yapılması talepli dilekçesinin görüşülmesi 104 ANIL KURANEL Iktisadi Işletmedeki görevinden istifa ettiğini bildiren dilekçesinin görüşülmesi 105 KENAN ŞAHBUDAK Baromuz Halk Müziği korosu tarafından Hasanoğlan Köy Enstitüsü etkinliklerine katılmak üzere talep dilekçesinin görüşülmesi 106 AVUKAT KÜBRA FİGEN Denizli Barosu tarafından Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Genç lar Kurultayı'na katılım sağlanmasına ilişkin dilekçesinin değerlendirilmesi, 107 FIRAT ÖZYÜREK İş akdinin süresi dolmuş olduğundan yeniden iş akdi yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi Baromuz CMK Merkezi tarafından ile tarihlerinde Gaziantep Barosu'nda Orhan Şimşek koordinasyonunda düzenlenmesine, eğitimcilerin yol ve konaklama giderlerinin Gaziantep Barosu'nca karşılanmasına, Bilgi edinildi, Baromuz Halk Müziği Korosu'nun Hasanoğlan Köyü'ne ulaşımının sağlanması için yeterli büyüklükte bir araç tahsis edilmesine, mali konularda Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Denizli Barosu tarafından Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Genç lar Kurultayı'na Baromuzu temsilen Baro Başkanımız Aksoy ile birlikte Kübra Figen, Yasemin Yardımcı, Gökçen Karagöz ve Şule Doğanay'ın katılmasına, yol ve konaklama giderlerinin Baromuz tarafından karşılanmasına, Fırat Özyürek ile önceki hizmet sözleşmesinin 11 ay süre ile yenilenmesine, Başkanlık Divanı'na sözleşme yapılması konusunda yetki verilmesine,

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan 2 18026 AV.... görevlendirme talep eden... talebinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Disiplin Kurulu lığı'nın... sayılı kovuşturma dosyasına gelen Ankara.... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... E. sayılı dava dosyası üzerinden verilen... gün,... E.,... K. sayılı

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 31. OLAĞAN GENEL KURULU 7-8 MAYIS 2011 ADANA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 196 Türkiye Barolar

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu Yayınları 2011 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2011 Tüm hakları saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI

TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI TMMOB TEKSTĐL MÜHENDĐSLERĐ ODASI 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 MART 2012 ĐZMĐR 1 ĐÇĐNDEKĐLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BĐNGÖL ün 11. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; III. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ Basına ve Kamuoyuna 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme engelli öğrenci bulunduğu halde işitme engelli çocuklarını

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; Basına Ve Kamuoyuna III. GENÇ AVUKAT KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÜNCELLENMİŞ GÖREV BÖLÜMÜ

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÜNCELLENMİŞ GÖREV BÖLÜMÜ ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÜNCELLENMİŞ GÖREV BÖLÜMÜ 1-CUMHURİYET BAŞSAVCISI FETHİ ŞİMŞEK E AİT GÖREVLER: 1. Yönetim, temsil, adalet dairelerinin genel denetimi, temizliği, güvenliği, bakım ve onarımı

Detaylı

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA 01.04.2009 31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011 31.03.2013 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ 7 8 Mayıs 2011 Türkiye Barolar

Detaylı

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI 2009 YILI 17-18 NİSAN 2010 ALANYA / ANTALYA 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Temsilciler Kurulu Toplantısı Gündem

Detaylı

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 15. 04. 2013 2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları

Detaylı

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

STAJYER EL K TABI Ankara 2014

STAJYER EL K TABI Ankara 2014 STAJYER EL K TABI Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks : (0312) 231 71 17 web: www.asmmmo.org.tr e-posta: asmmmo@asmmmo.org.tr

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I - AMAÇ Bu Yönergenin amacı; 1.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevlerin, ilgililer tarafından Vali

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı