ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"
  • Ata Ak
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin gün ve.. sayılı kararını bildiren yazısının değerlendirilmesi. 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hukuk Müşavirliği'nin, Baromuz eski üyesi.. hakkında lık Kanunu'nun 72/2. maddesi doğrultusunda işlem yapılması hususunda hazırlamış olduğu raporun değerlendirilmesi... tarafından Baro levhasına yazılma isteminin reddine ilişkin TBB Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle Ankara... İdare Mahkemesine açtığı davada verilen red kararının, karar düzeltme aşamasında Danıştay.. Dairesi'nin.. sayılı kararı ile bozulmuş olması görülmekle birlikte, henüz İdare Mahkemesi tarafından verilmiş bir iptal kararı olmaması ve ilgilinin aynı içerikte yaptığı başvurunun Yönetim Kurulu'nun.. tarih ve.. kararı sayılı kararı ile reddedilmiş olması ve bu karara bir itiraz olmaması da gözetilerek işlem yapılmasına yer olmadığına, Hukuk Müşavirliği'nin görüşü de dikkate alınarak,.. 'nın Baromuz levhasına yeniden yazılma istemi söz konusun olduğu takdirde lık Kanunu'nun 72/2 maddesi ve fıkrasının dikkate alınarak uygulanmasına, bu aşamada yapılacak bir işlem olmadığına, kararın bir örneğinin ilgiliye tebliğine, Orhan Gökhan

2 Orhan Gökhan staj sicil numaralı.. dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 4.. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 5.. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 6.. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Orhan Gökhan Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen.. gün,.. Esas,.. Karar sayılı kararı bildiren yazısının değerlendirilmesi Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen.. gün,.. Esas,.. Karar sayılı kararı bildiren yazısının değerlendirilmesi Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen.. gün,.. Esas,.. Karar sayılı kararı bildiren yazısının değerlendirilmesi.. staj sicil numaralı.. 'ın staja başlarken sunmuş olduğu mezuniyet belgesindeki tarihin olduğu, ancak daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından mezuniyet belgesindeki tarihin olarak düzeltildiği, buna ilişkin olarak Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na yapmış olduğu itirazın reddedildiği anlaşılmakla,.. 'ın staj listesinden silinmesine, Bilgi edinildi, Bilgi edinildi, Bilgi edinildi,

3 Orhan Gökhan 7.. DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVUKAT MEHMET İLKER ÖZKURT Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. hakkında re'sen açılan soruşturma ile ilgili olarak verilen.. gün,.. Esas,.. Karar sayılı kararı bildiren yazısının değerlendirilmesi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, Türkiye Stajyerleri Kurgusal Duruşma Yarışması konulu yazısının değerlendirilmesi. CMK Uygulama Merkezi'nin, Jülide Soybaş'ın zorunlu müdafiilik kapsamında yapılan savcılık ödemelerinde vergi problemlerine ilişkin dilekçesini içeren yazısının değerlendirilmesi. Bilgi edinildi, Türkiye Barolar Birliği'nin tarihli yazısı doğrultusunda, İç Anadolu bölgesinde yapılacak bölge elemesinin Ankara Barosu ev sahipliğinde yapılmasının Türkiye Barolar Birliği'ne cevaben önerilmesine, kurgusal duruşma yarışması ile ilgili olarak Mengü Gökçe'nin görevlendirilmesine, Türkiye Barolar Birliği'nden gelen 2014/37 sayılı duyurunun web sayfasında yayınlanmasına, Jülide Soybaş'ın talebi doğrultusunda, zorunlu müdafiilik kapsamında yapılan ödemelerle ilgili vergi sorunlarının çözümleri için Gelir İdaresi Başkanlığı, Defterdarlık ve Savcılık nezdinde gerekli yazışma ve işlemlerin yapılması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Orhan Gökhan

4 Orhan Gökhan AVUKAT SAKİNE AKBULUT AVUKAT ELA KAZANCI AVUKAT DUYGU KILIÇ ÇAYLI Orhan Gökhan Danıştay binası içerisinde, kalem müdürlüklerine avukatların alınmamasına yönelik uygulamaya ilişkin yakınmalarını bildiren dilekçelerinin değerlendirilmesi AVUKAT SERKAN AĞAR Vergi ve İdare Hukuku Kurulu'nun, ların Danıştay'da dosya sorgulamalarına getirilen idari sınırlama ve önbüro uygulaması hakkındaki yazısının değerlendirilmesi AVUKAT......'ün, CMK sertifikası almaksızın CMK görev listesine kaydının yapılması talepli HAYAT SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ dilekçesinin değerlendirilmesi. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği'nin, tarihinde düzenlenecek olan Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Çalıştayı hakkındaki yazısının değerlendirilmesi. Başvurucu meslektaşlarımıza; önbüro uygulaması konusunda Baro Başkanımız başkanlığındaki bir heyetin Danıştay Başkanı ile görüşme yaptığı, bu görüşmede önbüro uygulaması ile ilgili eksiklik ve hataların iletildiği ve sonucunda varılan mutabakat çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılmakta olduğu, uygulamanın Baromuz tarafından takip edilmekte olduğunun yazılı olarak bildirilmesine, Vergi ve İdare Hukuku Kurulu'nun yazısı doğrultusunda, ların Danıştay'da dosya sorgulamalarına getirilen idari sınırlama ve önbüro uygulaması hakkında bilgi edinildi, Danıştay Başkanı ile yapılan görüşme sonrasında önbüro uygulamasının akıbeti hakkında Yönetim Kurulunun Vergi ve İdare Hukuku Kurulu tarafından bilgilendirilmesine,...'ün talebinin reddine, Çalıştaya katılım ile ilgili olarak isim belirlenmesi için başvurunun Çocuk Hakları Merkezi'ne iletilmesine, tarihi gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun makul bir süre içerisinde bilgilendirilmesinin istenmesine,

5 Orhan Gökhan 14 İSTANBUL TİCARET ODASI İstanbul Ticaret Odası'nın, tarihinde düzenlenecek olan Elektronik İletiler Sözleşmesi 2. Konferansı hakkındaki yazısının değerlendirilmesi AVUKAT HALİL ÇOLAK Baromuz üyesi iken İzmir Barosu'na nakil giden Halil Çolak'ın, askerlik yaptığı döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ve ödemiş olduğu seçim cezası bedelinin iadesini talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi EĞİTİMİŞ ANKARA 1. NOLU ŞUBE Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Ankara 1. No'lu Şubesi'nin, tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel Kurulları için ABEM konferans salonunun tahsisini talep eden yazısının değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Odası tarafından, tarihinde düzenlenecek olan Elektronik İletiler Sözleşmesi 2. Konferansı'na Baromuzu temsilen Gökhan Candoğan'ın katılmasına, yol ve konaklama giderlerinin Baromuzca karşılanmasına, mali konularda Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Halil Çolak'ın talebinin kabulü ile, seçim cezası olarak tahsil edilen tutarın ilgili tarafından bildirilen hesap numarasına ödenmesine, bu konuda Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Ankara 1. no'lu şubesi tarafından tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel Kurul için ABEM konferans salonunun 1.000,00.TL+KDV bedel karşılığında tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Orhan Gökhan

6 Orhan Gökhan 17 YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ Yasa İzleme Enstitüsü tarafından tarihinde ABEM'de düzenlenecek olan Basın İş Kanunu Tasarısı'nın Getirdiği Düzenlemeler konulu panel hakkında Yasa İzleme Enstitüsü tarafından tarihinde ABEM'de düzenlenecek olan Basın İş Kanunu Tasarısı'nın Getirdiği Düzenlemeler konulu panele şehir dışından panelist katılacak olan Faruk Eren'in ulaşım ve konaklama giderlerinin Baromuzca karşılanmasına, Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, AVUKAT MERAL ERDOĞAN Gelincik Merkezi'nin, Cebeci Kız Meslek Lisesi tarafından Cebeci Kız Meslek Lisesi tarafından tarihinde tarihinde düzenlenecek düzenlenecek olan "Aile İçi Şiddet" konulu seminere katılmak olan "Aile İçi Şiddet" konulu üzere Değer Güngör'ün görevlendirilmesine, seminer hakkındaki yazısının görevlendirmenin ilgili okula ve avukatımıza bildirilmesine, değerlendirilmesi AVUKAT MERAL ERDOĞAN Gelincik Merkezi'nin, Yönetim Kurulu'nun gün ve 75/151 sayılı kararı Mayıs 2014 tarihlerinde yapılması doğrultusunda Mayıs 2014 tarihlerinde Gelincik Merkezi planlanan gönüllü avukatlar eğitimi hakkındaki yazısının değerlendirilmesi. Gönüllü Eğitimi yapılmasına, yapılacak olan eğitimin Baromuz web sayfasında duyurulmasına, gelecek talebe göre eğitim programının belirlenmesine, Orhan Gökhan

7 Orhan Gökhan AVUKAT ABDULLAH EGELİ FMR Hukuku Kurulu'nun, tarihinde Umumi Mahallerde Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Kullanılması konulu seminer, tarihinde Fikir ve Sanat Eserlerinin Dijital Kullanımı konulu sempozyumu ABEM'de düzenlenmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 22 AVUKAT GÖKHAN CANDOĞAN Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün, tarihinde düzenlenecek olan Hukuk Klinikleri Ulusal Çalıştayı konulu yazısının değerlendirilmesi sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sunulacak adli yardım hizmetleri ile ilgili olarak Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte eğitim düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. FMR Hukuku Kurulu Başkanı Abdullah Egeli'nin talebi doğrultusunda; Cuma günü saat 14:00'de Fethi Merdivan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Umumi Mahallerde Eser, İcra, Fonogram ve Yapımların Kullanılması" konulu seminerin yapılmasına, tarihinde "Fikir ve Sanat Eserlerinin Dijital Kullanımı" konulu sempozyumun ABEM konferans salonunda yapılmasına, mali konularda Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na bir yazı yazılarak Hukuk Klinikleri Ulusal Çalıştayı'nın içeriği ve konu başlıkları, Hukuk Kliniği'nin ne anlamda kullanıldığına ilişkin bilgi istenilmesine, bu konuda rapor hazırlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Güleç Uçakhan ve Mehan'ın görevlendirilmelerine, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sunulacak adli yardım hizmetleri ile ilgili olarak Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte Nisan 2014 tarihlerinde eğitim düzenlenmesine, eğitime katılım için Adli Yardım gönüllü avukatlarına duyuru yapılmasına, gerekli işlemlerin koordinasyonu konusunda Gökhan Candoğan'a yetki verilmesine, Orhan Gökhan

8 Orhan Gökhan 23 AVUKAT GÖKHAN CANDOĞAN ÖSYM tarafından YGS sorularının açıklanmamasına yönelik verilen Yönetim Kurulu kararının iptali için dava açılması hususunun görüşülmesi AVUKAT MERAL ERDOĞAN Ceren Tülin Aydın'ın Gelincik Merkezi'nde rehber avukat olarak görevlendirilme talebinin reddi doğrultusunda, Gelincik Merkezi'nden alınan raporun değerlendirilmesi. 25 RE'SEN Kamuoyunda Pozantı Çocukları Davası olarak bilinen, Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/210 Esas sayılı dosyasının tarihli duruşmasına katılmak üzere gözlemci görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi. ÖSYM tarafından YGS sorularının açıklanmamasına yönelik verilen Yönetim Kurulu kararının iptali için dava açılmasına, Ceren Tülin Aydın'ın itirazının; rehber avukatlık eğitimine katılmış ve belgesini almış olması, KOZA'daki görevlendirmelerin durdurulması nedeniyle görev yapamıyor olması gözetilerek kabulüne, aynı durumda olan ve rehber avukat eğitimine katılmış olup, görevlendirilmiş diğer meslektaşlarımızın da talep etmeleri halinde merkezde rehber avukat olarak görevlendirilmelerine, kararının ilgiliye ve Gelincik Merkezi'ne bildirilmesine, Çocuk Hakları Merkezi üyeleri Yılmaz Patlar, Eda Ayşegül Akyol, Büşra Çakmak ve CMK Yürütme Kurulu Üyeleri Doğan Erkan ve İhsan Şahabettin Örsal'ın Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/210 Esas sayılı dosyasının duruşmalarına gözlemci olarak katılmak üzere görevlendirilmelerine, Orhan Gökhan

9 Orhan Gökhan 26 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. vekili.. 'ın..,..,.. ve.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi..,..,.. ve.. haklarında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına, 27 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'nun.. hakkındaki dilekçesinin.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, görüşülmesi 28 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'ın.... ve.. haklarında ayrı ayrı disiplin ve.. hakkındaki soruşturması açılmasına, dilekçesinin görüşülmesi 29 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'nin.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi 30 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'nın.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi 31 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ.. 'ın.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, ( Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı).. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Orhan Gökhan

10 Orhan Gökhan İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun.. Hukuk (.. ) sayılı.. hakkındaki yazısının görüşülmesi İşl 'nın.. ve.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl 'nin.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl vekili.. ve.. nun.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından.. ve.. hakkında ayrı ayrı işlem yapılmasına yer olmadığına, ( Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı).. hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,.. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, 36 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/3044 sayılı dosyasında.. tarafından Ankara... Aile Mahkemesi'nin görevlendirilen Av... 'in.. Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak.. 'e verilen icazet verilmesi talebinin yetki belgesinin onaylanmasına, görüşülmesi Orhan Gökhan

11 Orhan Gökhan 37 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/715 sayılı dosyasında talepçi N.T. in Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 38 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/726 sayılı dosyasında talepçi Ö.D. in Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 39 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/2903 sayılı dosyasında talepçi Y.Ç. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2014/715 sayılı dosyasında talepçi N.T. in Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren reddine, Adli Yardım Merkezinin 2014/726 sayılı dosyasında talepçi Ö.D. in Adli Yardım Kurulu kararına itirazının, kendisine verilen süreye rağmen vekaletname çıkartmaması ve Adli Yardım Taahhütnamesi'ni kabul etmeyerek imzalamaması nedeniyle istişaren reddine, Adli Yardım Merkezinin 2013/2903 sayılı dosyasında talepçi Y.Ç. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine, 40 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/1595 sayılı dosyasında Adli Yardım Merkezinin 2013/1595 sayılı dosyanın disiplin görevlendirilen Av.... işlemleri yönünden incelenmek ve rapor hazırlanmak üzere Hukuk dosyasının disiplin işlemleri Müşavirliği'ne gönderilmesine, yönünden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi Orhan Gökhan

12 Orhan Gökhan 41 MUHASEBE Emsal Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri Bilişim Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, seri numaralı, Polatlı Adliyesi ses sistemi kurulması hizmeti ve malzemeleri karşılığı KDV dahil ,40.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 42 MUHASEBE Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin, tarihli, seri numaralı, Gölbaşı Sosyal Tesisi elektrik tüketim bedeli karşılığı KDV dahil 5.699,85.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Emsal Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri Bilişim Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, seri numaralı, Polatlı Adliyesi ses sistemi kurulması hizmeti ve malzemeleri karşılığı KDV dahil ,40.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin, tarihli, seri numaralı, Gölbaşı Sosyal Tesisi elektrik tüketim bedeli karşılığı KDV dahil 5.699,85.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Orhan Gökhan

13 Orhan Gökhan 43 MUHASEBE Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin, Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin, tarihli, seri numaralı, tarihli, seri numaralı, ABEM binası elektrik ABEM binası elektrik tüketim tüketim bedeli karşılığı KDV dahil ,98.TL. tutarındaki bedeli karşılığı KDV dahil faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na ,98.TL. tutarındaki yetki verilmesine, faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 44 MUHASEBE TBB-Litai Hotel&SPA Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin TBB-Litai Hotel&SPA Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin tarihli, seri tarihli, seri numaralı, lar Günü balosu numaralı, lar Günü balosu gala yemeği ve banket bedeli karşılığı KDV dahil ,00.TL gala yemeği ve banket bedeli tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık karşılığı KDV dahil ,00.TL Divanı'na yetki verilmesine, tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi, 45 MUHASEBE CMK vadeli mevduatının bağlanmasına ilişkin alınan tekliflerin değerlendirilmesi. Orhan Gökhan En yüksek teklifi veren Denizbank Mithatpaşa Şubesi'nde 32 gün vadeli olarak yıllık brüt %11,85 faiz ile CMK vadeli mevduatının değerlendirilmesine, HATİCE TEKMİLE DOĞAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, SEÇİL YALÇIN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, CEREN TURGUT Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, KÜBRA ÖZAYDIN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,

14 Orhan Gökhan TURGUT KALPSÜZ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, AYSEL YILMAZ Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, ONUR ÇELİK Afyon Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Afyon Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, VOLKAN ESEN Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, LEVENT ATABAY Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, GİZEM YARDIMCI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, HASAN ZORBA Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, EROL YAZICI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, PINAR DURDU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, ÖMER FARUK YALLI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, SEVDA BAYDAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, SITKI ERKUL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına, YALÇIN YÜREKLİ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi Orhan Gökhan Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz levhasına yazılmasına,

15 Orhan Gökhan İMDAT Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, ALİ DEMİREĞEN Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, MEHMET YIĞRAP Istanbul Barosu'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi CANAN ATAK Baromuzdan Aydın Barosu'na nakil gitme istemi MUHAMMED FIRAT SELÇUK Baromuzdan Çankırı Barosu'na nakil gitme istemi GİZEM GÜNDOĞDU Baromuzdan Aydın Barosu'na nakil gitme istemi MUHAMMET SIDDIK SAMİ Baromuzdan Konya Barosu'na KARABIYIK nakil gitme istemi. Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Aydın Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Çankırı Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Aydın Barosu'na gönderilmesine, Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Konya Barosu'na gönderilmesine, FATMA BETÜL DAMAR Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden Talepten vazgeçme nedeniyle adının staj listesinden silinmesine, silinmesi talebi Adalet Komisyonu Başkanlığının Adalet Komisyonu kararı doğrultusunda ilgilinin adının Baromuz stajı hükümsüz sayması sebebiyle staj listesinden silinmesi ihtimaline binaen T.B.B. Staj yaptığı stajın iptali, adının staj Yönetmeliği nin 32. ve lık Kanunu nun 71. Maddesi listesinden silinmesi talebi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına saat 17:00 a çağrılmasına, tebligatın ilgilinin staj dosyasına bildirdiği ikametgah adresine yapılmasına Orhan Gökhan

16 Orhan Gökhan Adalet Komisyonu Başkanlığının Adalet Komisyonu kararı doğrultusunda ilgilinin adının Baromuz stajı hükümsüz sayması sebebiyle staj listesinden silinmesi ihtimaline binaen T.B.B. Staj yaptığı stajın iptali, adının staj Yönetmeliği nin 32. ve lık Kanunu nun 71. Maddesi listesinden silinmesi talebi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına saat 17:15 e çağrılmasına, tebligatın ilgilinin staj dosyasına bildirdiği ikametgah adresine yapılmasına Orhan Gökhan

17 Orhan Gökhan Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle 1 Stajyer... hakkında dosyada bulunan Halk yaptığı stajın iptali, adının staj Bankası nın tarih,... gelen evrak sayılı listesinden silinmesi talebi yazısının incelenmesinden ilgilinin tarihinde Halk Bankası na atandığı, halen Müfettiş Yardımcısı ünvanı ile görev yaptığı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı ve maaşlarının ödenerek, primlerinin T. Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı na yatırıldığı belirtildiğinden, Staj Kurulu nun tarihli, toplantısında alınan karara uygun olarak ilgilinin TBB Staj Yönetmeliği nin 32. ve lık Kanunu nun 71. maddesi uyarınca staj listesinden silinme ihtimaline binaen yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere tarihli Yönetim Kurulu toplantısına saat 16:45 e davet edilmesine, 2 Dosyada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu nun tarihli yazısında ilgilinin tarihinde tescili bulunduğu, tarihinde işten ayrıldığı belirtildiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu nun yazısı ile Halk Bankası nın yazısı da eklenmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ndan iki yazı arasındaki çelişkinin ve ayrıca ilgilinin staja başvurduğu tarihinden itibaren SGK ya kayıtlı olarak çalışıp çalışmadığının sorulmasına, Orhan Gökhan

18 Orhan Gökhan Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle 1 Stajyer.. hakkında dosyada bulunan Halk yaptığı stajın iptali, adının staj Bankası nın tarih,.. gelen evrak sayılı yazısının listesinden silinmesi talebi MUSTAFA ÖZALP Eski: Berna Şen (18285), Yeni: Cihan Orhan (17540) incelenmesinden ilgilinin tarihinde Halk Bankası na atandığı, halen Kıdemli Müfettiş ünvanı ile görev yaptığı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı ve maaşlarının ödenerek, primlerinin T. Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı na yatırıldığı belirtildiğinden, Staj Kurulu nun tarihli, toplantısında alınan karara uygun olarak ilgilinin TBB Staj Yönetmeliği nin 32. ve lık Kanunu nun 71. maddesi uyarınca staj listesinden silinme ihtimaline binaen yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere tarihli Yönetim Kurulu toplantısına saat 16:30 a davet edilmesine, 2 Dosyada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu nun tarihli yazısında ilgilinin sigortalılık tescil kaydına rastlanmadığı, emekli-dul-yetim aylığı alanlar arasında bulunmadığı belirtildiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu nun yazısı ile Halk Bankası nın yazısı da eklenmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ndan iki yazı arasındaki çelişkinin ve ayrıca ilgilinin staja başvurduğu tarihinden itibaren SGK ya kayıtlı olarak çalışıp çalışmadığının sorulmasına, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, Orhan Gökhan

19 Orhan Gökhan SENA SEÇİL ŞANAL Eski: Haluk Pekşen (13124), Yeni: Ergün Kelemci (9986) BETÜL USTA Eski:Mehmet Behic Güleç (19829), İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, Yeni:Mehmet Zeki Kaplan (16363) BURCU ÇAKIRTAŞ Baro Levhası'na yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına, AYNUR KALELİ Baro Levhası'na yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden istemi yazılmasına, CASİM SÖNMEZ Baro Levhası'na yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden istemi yazılmasına, FADİME SAĞLAM Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, FATİH ARDIÇ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, ŞERİFE KIR ARDIÇ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, SİNAN ŞARLAYAN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, SERDAR YÜCEL Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, ZİYA ERDOĞAN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Orhan Gökhan

20 Orhan Gökhan 87 YİĞİT KAÇAR Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi BEKİR KÜÇÜK Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi ÖZLEM TÜRKOĞLU Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi AYLİN AŞILIPINAR Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi /Ş.181 sayılı disiplin AVUKAT.. soruşturmasının görüşülmesi /Ş.207 sayılı disiplin AVUKAT.. soruşturmasının görüşülmesi 93.. 'A VEKALETEN 2013/Ş.227 sayılı disiplin.. soruşturmasının görüşülmesi AVUKAT AVUKAT.. 95 Re'sen AVUKAT.. 96 RE'SEN (..) AVUKAT.. AVUKAT /Ş.233 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.391 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.445 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. ve.. haklarında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Orhan Gökhan

21 Orhan Gökhan 97.. VK. AVUKAT.. AVUKAT VEKİLİ AVUKAT.. AVUKAT /Ş.449 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2014/Ş.11 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 99.. AVUKAT /Ş.439 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 100 AVUKAT.... vekili.. tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde hakkında alınan "Borç Ödemeden Aciz Belgesi" hakkında sunmuş olduğu sözlü beyanların değerlendirilmesi 101 AVUKAT BEYZA ELİF Mazeretinin görüşülmesi Mazeretin kabulüne, 102 AVUKAT ALİ MEHMET KOCAOĞLU Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde tarihinde saat 09:00'da yapılacak mürafaaya Hakları Merkezi'nden görevlendirme yapılması talepli dilekçesinin görüşülmesi Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Şikayetten vazgeçme nedeniyle.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,.. 'e.. Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde hakkında alınan "Borç Ödemeden Aciz Belgesi"nin kaldırıldığına dair belge sunmak üzere bir ay süre verilmesine, konunun tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yeniden değerlendirilmesine, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde tarihinde saat 09:00'da yapılacak mürafaaya gözlemci olarak katılmak üzere Hakları Merkezi üyesi Dilruba Kayı'nın görevlendirilmesine, Orhan Gökhan

22 Orhan Gökhan 103 GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI Orhan Gökhan Gaziantep Barosu Başkanlığı'nın ile tarihlerinde Baromuz CMK Kurulu tarafından CMK eğitimi semineri yapılması talepli dilekçesinin görüşülmesi 104 ANIL KURANEL Iktisadi Işletmedeki görevinden istifa ettiğini bildiren dilekçesinin görüşülmesi 105 KENAN ŞAHBUDAK Baromuz Halk Müziği korosu tarafından Hasanoğlan Köy Enstitüsü etkinliklerine katılmak üzere talep dilekçesinin görüşülmesi 106 AVUKAT KÜBRA FİGEN Denizli Barosu tarafından Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Genç lar Kurultayı'na katılım sağlanmasına ilişkin dilekçesinin değerlendirilmesi, 107 FIRAT ÖZYÜREK İş akdinin süresi dolmuş olduğundan yeniden iş akdi yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi Baromuz CMK Merkezi tarafından ile tarihlerinde Gaziantep Barosu'nda Orhan Şimşek koordinasyonunda düzenlenmesine, eğitimcilerin yol ve konaklama giderlerinin Gaziantep Barosu'nca karşılanmasına, Bilgi edinildi, Baromuz Halk Müziği Korosu'nun Hasanoğlan Köyü'ne ulaşımının sağlanması için yeterli büyüklükte bir araç tahsis edilmesine, mali konularda Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Denizli Barosu tarafından Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Genç lar Kurultayı'na Baromuzu temsilen Baro Başkanımız Aksoy ile birlikte Kübra Figen, Yasemin Yardımcı, Gökçen Karagöz ve Şule Doğanay'ın katılmasına, yol ve konaklama giderlerinin Baromuz tarafından karşılanmasına, Fırat Özyürek ile önceki hizmet sözleşmesinin 11 ay süre ile yenilenmesine, Başkanlık Divanı'na sözleşme yapılması konusunda yetki verilmesine,

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1...... İLGİLİ 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU KARAR ÖZETİ Bartın Barosu eski üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi.'nin sabıka...'nin Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,. ve hakkında Meslek Kuralları'nın 27/2. maddesi uyarınca işlem

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 STJ. AV... 2 STJ. AV... 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ KONU A.Ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen 28.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 02.04.2009 tarihinde. Noteri olarak göreve başlamış olması sebebiyle, Baromuz levhasındaki kaydının 02.04.2009 tarihi itibariyle silinmesi talepli dilekçesinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45409 Merhum Av. vefat etmiş olması sebebiyle, yargılanmakta olan oğlu 'ün devam 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 42. madde hükmü ve talep etmekte olan Ankara

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT 1136 sayılı lık Kanunu'nun Gökhan Candoğan tarafından yapılan inceleme sonucunda 72/d maddesi doğrultusunda Baromuz oluşturulan görüşe dayalı

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi. 2 37556 AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41804 AV. HİLAL Ankara Barosu Saymanlığı'ndan, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Gelincik Merkezi Başkanlığı'ndan istifa ettiğini bildiren dilekçelerinin değerlendirilmesi.

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle dosyasının ve ilgili tarafından

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.... 2 39101 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara... Mahkemesi'nin... günlü,... E. ve... K. sayılı, Yargıtay... Dairesi'nin... günlü,... E.

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27924 AV. MEHMET SENA KAPU Vekil olarak görev yaptığı Ankara Hukuk Mahkemesi'nin, E.sayılı davasında Yargıtay. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT ORHAN Baro levhasının albüm olarak basımına ilişkin hazırlanan prova Bilgi edinildi, baskısının incelenmesi. 2 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... günlü,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65984 AV.. lık Kanunu 5/g ve 72/a maddelerine aykırı durumu sebebiyle Tüm dosya münderecatının incelenerek Yönetim Kurulu'na rapor 25.05.2016 tarihli Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 59039 İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 AVUKAT AHMET İYİMAYA 3 AVUKAT. KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, sigorta aracılık hizmetleri yapan firmaların 1136 Sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ Av.. 'nun Baromuza büro adresi olarak bildirdiği adreste tutulan Konunun incelenerek çözümlenmesi için Cabbar'a 1 AV.. tutanağın ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 29696 AV. Av., Baromuz Disiplin Kurulu'nca hakkında verilen gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile verilen 6 ay süreyle işten yasaklama cezasının tarihlerinin ertelenmesi talepli

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen...2015 tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41195 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 2 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, Av.. hakkında. gün ve. E. sayılı karar ile verilen

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT. 'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile hakkında verilen, 01.04.2014-01.07.2014 tarihleri arasında infaz edilecek olan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'nın; Baromuz Yönetim Kurulu'nun 20.08.2008 tarih ve 99/14 sayılı, Baro levhasına yazılma ve ruhsatname düzenlenmesi talebinin reddi 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 43127 JÜLİDE BORAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, 2 42945 NURSELİ ARSLAN Baro Levhası'ndan silinme istemi

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27542 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 2 27352 ELMADAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 3 27055 İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun,

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 1 AV.... Dosyasının incelenmesi, gereğinin Muhakkik Raporu doğrultusunda, lık Yasası 5/a ve 72. madde düşünülmesi 2... 04.02.2015 gün 23/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince vermiş olduğu yazılı savunmasının,

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45978 ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI 2 ANKARA MAHKEMESİ 3 ANKARA MAHKEMESİ 4 45499 SONER TAŞLITEPE Adana Barosu Başkanlığı'nın, 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde CMK Eğitimi

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AVUKAT.., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak hakkında verilen. tarih ve. sayılı Yönetim Kurulu kararına itirazını içeren dilekçesinin 2 AVUKAT..'ın, halen yedek

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1......... İLGİLİ KONU..., Baromuzdan staj bitim belgesi alan... stajını usulsüz olarak yaptığı ve ruhsatname almamış olmasına rağmen avukat ünvanı kullandığını bildiren ihbarının 2 HUKUK

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.......'in Baro levhasından silinmesine yönelik Baromuz Yönetim Kurulu'nun... tarihli kararı doğrultusunda yapılan itiraz, itiraza ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. 2. 3. 4. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, 31 Ekim 2011 günlü Yönetim Kurulu toplantısında "Davanın, müdahil olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından takip edilmesine, Hukuk İşleri Müdürlüğünce

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65547 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığımın. hakkında 06.05.2016 gün ve.. Esas sayılı karar ile lık Yasası'nın 134 ve 135/5. İlgilinin halen Baromuz

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32269 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 32518 BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI 3 32482 SULH CEZA MAHKEMESİ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, 2013/67

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, duruşma tutanaklarını duruşma bitiminde teslim etmeyen Dilekçenin Hakları Merkezi ne tevdii

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 50798 T.C. ANKARA VALİLİĞİ T.C. Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nün 5234 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun'un

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 13779 AYSEL YILMAZ Aysel Yılmaz'ın, merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan davasının takibi için Baromuzdan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 62929 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel liği'nden alınan, Ankara Hakimi hakkındaki 27.06.2014

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... hakkında verilen... gün ve... Esas,... Karar sayılı kararla verilen meslekten çıkarma cezasının, Türkiye Barolar Birliği Disiplin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 LATİFE ÖZTÜRK Baro levhasından silinme istemi KARAR ÖZETİ 2 OSMAN ÇAL Baro levhasından silinme istemi 3 ÖZGE ATÇI Baro levhasından silinme istemi 4 BAHADIR ERSİN Baro levhasından

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 BARIŞ AKBAY ERDİNÇ YILMAZ KONU Baromuza ait, Barokart okuyucu KGS cihazlarının çalışmaması sebepleri hakkında bilgi veren 16.06.2015 tarihli, Baromuz teknik servisi tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 7763 PROF. DR. CENGİZ BAŞAK Polis Akademisi lığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm lığı'nda Ceza Hukuku Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Başak'ın baromuz

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ KUZEYHAN ÖZDEMİR KONU TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşların seçimi konulu yazısının değerlendirilmesi 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 63888 AV... İLGİLİ KONU. Barosu Üyesi iken Baromuz levhasına naklen yazılan Av. hakkında alınan Türkiye Barolar Birliği yazısı doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 RE'SEN 24.02.2016 tarihinde Adalet Bakanlığı ile imzalanan "Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol" uyarınca hazırlanan IOS ve Android işletim sistemli

Detaylı

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K.

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K. 20/11/2012 4406 20/11/2012 4407 20/11/2012 4408 20/11/2012 4409 20/11/2012 4411 20/11/2012 4413 İzmir Barosu Dergisi ve Bülten için Yazı İşleri Müdürünün belirlenmesi. Yeminli Mali Müşavir Umman TÜMER'in

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... lık Kanunu'nun 72/c maddesi doğrultusunda hakkında işlem yapılmasına binaen, Av....sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2... TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 ANKARA NOTER ODASI 2 HUKUK MUŞAVİRLİĞİ 3 AV. KONU olmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtan hakkında yapılan başvuru doğrultusunda, Ankara Noter Odası Başkanlığı'ndan alınan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV. Av. hakkında verilen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin günlü, Esas, Karar sayılı kararı ile Yargıtay. Ceza Dairesi'nin Esas, Karar sayılı ve 27.11.2012 tarihli kararlarının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan 2 18026 AV.... görevlendirme talep eden... talebinin

Detaylı