ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması ve hukuki işlem yapması sebebiyle, adı geçen hakkında suç duyurusunda bulunulması talepli yazısının değerlendirilmesi. KARAR ÖZETİ Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Esas sayılı dosyasında elde edilen delillere göre isimli kişinin avukat olmadığı halde, avukatlık ünvanı kullanarak hukuki işlem yaptığı bildirilmiş olmakla;.. hakkında 1136 sayılı lık Kanunu'nun 35 ve 63. maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, bu konuda Hukuk Müşavirliği'ne yetki ve görev verilmesine,

2 2 AVUKAT. Antalya ilinde görev yaptığı anlaşılan, Baromuz üyesi sicil dosyasının değerlendirilmesi. Baromuz levhasına kayıtlı. Antalya ilinde. A.Ş. Genel Müdürlüğü Grup Müdürlüğü'nde olarak görev yaptığı grup müdürlüğünün tarih,. gelen evrak sayılı yazısı ile anlaşılmakla, ilgiliye tarih giden evrak sayılı yazımızın tarihinde tebliğ edildiği ve lık Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca her avukatın bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin Baro levhasına yazılmakla yükümlü olduğunun bildirildiği görülmüştür. Yazının tebliğine rağmen Antalya ilinde avukat olarak görev yaptığı sabit olan.ankara ili dahilinde büro adresi bildirmediği ve uyarıya rağmen kayıtlı olduğu Ankara Barosu dışında sürekli olarak avukatlık yaptığı anlaşıldığından, ilgilinin Baromuz levhasındaki kaydının lık Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca silinmesine,

3 3 AVUKAT. Adana ilinde görev yaptığı anlaşılan, Baromuz üyesi.. sicil dosyasının değerlendirilmesi. 4 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz üyesi 'ün, Kore gazisi olması sebebiyle vergiden muaf olduğunu bildiren, bu doğrultuda kendisinden Baro yıllık keseneği alınmamasına yönelik talebi hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun görüşülmesi. Baromuz levhasına kayıtlı tarih gelen evrak sayılı adres değişikliği bildirim formu ile.. Bölge Müdürlüğü Ceyhan/ Adana adresinde avukatlık yaptığını bildirdiği, ilgiliye tarih.. giden evrak sayılı yazımızın tarihinde tebliğ edildiği ve lık Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca her avukatın bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin Baro levhasına yazılmakla yükümlü olduğunun bildirildiği görülmüştür. Yazının tebliğine rağmen Adana ilinde avukat olarak görev yaptığı sabit olan Ankara ili dahilinde büro adresi bildirmediği ve uyarıya rağmen kayıtlı olduğu Ankara Barosu dışında sürekli olarak avukatlık yaptığı anlaşıldığından, ilgilinin Baromuz levhasındaki kaydının lık Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca silinmesine, Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda ve lık Mevzuatı çerçevesinde Kore Gazisi olduğu belirtilen 'ün bu nedenle baro yıllık keseneğinden muaf tutulması talebinin yasal olarak mümkün olmadığının ilgiliye bildirilmesine,

4 5 AVUKAT...'un, Baromuz Disiplin Kurulu'nun. Esas sayılı dosyalarında verilen tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararının infazına ilişkin Baromuz Yönetim Kurulu'nun. gün ve. sayılı karara itirazını içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 6 RE'SEN M. Beyazıt Boran'ın, T.C. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü nezdinde yapmış olduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 299. maddesinin yürürlüğe girmesi talepli başvurusunun değerlendirilmesi AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan VI. Aile Şurası için temsilci görevlendirilmesi talepli yazısının değerlendirilmesi... hakkında.. tarihli Yönetim Kurulu toplantısında tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararının infazının tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiş ve ilgiliye karar tarihinde tebliğ edilmiştir. Tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararının Ankara Barosu Disiplin Kurulu tarafından verildiği ve yasal olarak Yönetim Kurulu'nun sadece infaz tarihine karar verdiği gözetilerek ilgilinin itirazının reddine, Konunun incelenerek, gerektiğinde M. Beyazıt Boran ile de görüşme yapılarak rapor hazırlanmak üzere Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan VI. Aile Şurası'na Baromuz adına katılmak üzere Meral Erdoğan'ın görevlendirilmesine,

5 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Akraba Dışı Canlıdan Organ Nakli Başvuru Değerlendirme Etik Komisyonu'nun tarihli toplantısı hakkındaki yazısının değerlendirilmesi T.C. AYAŞ KAYMAKAMLIĞI T.C. Ayaş Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, mahalle muhtarlarına verilecek kadın haklarına yönelik eğitimler için Baromuzdan görevlendirme talep eden yazısının değerlendirilmesi ETİMESGUT ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Etimesgut Kaymakamlığı Etimesgut Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün tarihinde engelli ailelerine yönelik "Engelli Hakları ve Adli Yardım Süreci" konulu seminer düzenlenmesi talepli yazısının değerlendirilmesi. Toplantıya Baromuz adına daha önce katılan Pınar Aksoy Gülaslan'ın görevlendirilmesine, Kadın Hakları Merkezi üyeleri Sevim Tütüncüoğlu Örs, Değer Güngör, Tülay Çelikyürek, Tülay Örücü, İlkay Hasgül ve Güler Kaya'nın görevlendirilmesine, T.C. Etimesgut Kaymakamlığı Etimesgut Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi okullarında tarihinde engelli ailelerine yönelik "Engelli Hakları ve Adli Yardım Süreci" konulu seminerin düzenlenmesi için Sadık Onur Gelbal ve Olgun Yılmaz'ın görevlendirilmesine,

6 DOÇ. DR. UĞUR YİĞİT Demokrat Yargı Derneği tarafından tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantısı için ABEM konferans salonunun tahsisini talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK Tüketici Hakları Kurulu'nun, Haziran 2014 tarihlerinde ABEM sanat galerisinde düzenlemeyi planladıkları çalıştay hakkındaki dilekçesinin değerlendirilmesi. Demokrat Yargı Derneği tarafından tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul toplantısı için ABEM konferans salonunun talep edilen süre göz önünde bulundurularak 200,00.TL+KDV bedel ile tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, Tüketici Hakları Kurulu'nun yapacağı etkinlik için ve tarihlerinde ABEM sergi salonunun tahsisine, yapılacak çalıştaya katılacaklara öğle yemeği, çay ve kahve ikramının Baromuz tarafından karşılanmasına,

7 AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK Tüketici Hakları Kurulu'nun Kalecik, Güdül ve Etimesgut Tüketici Sorunları Hakem Heyeti görevlendirmeleri hakkındaki yazısının değerlendirilmesi. Baromuz Tüketici Hakları Kurulu'nun görüşü doğrultusunda; 1 - Kalecik Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Baro Temsilciliği asil üyeliğine Göksel Demirtaş'ın (Baro Sicil:10075), yedek üyeliğine Seyit Erbil'in (Baro Sicil: 14145) atanmalarına, kararın ilgililere ve Kaymakamlığa tebliğine, 2 - Güdül Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Baro Temsilciliği asil üyeliğine Sarıkaya (Baro Sicil:17556), yedek üyeliğine Er'in (Baro Sicil:21659) atanmalarına, kararın ilgililere ve Kaymakamlığa tebliğine, 3 - Etimesgut Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Baro Temsilciliği asil üyeliğine Mehmet Çağrı Alperen'in (Baro Sicil:17516), yedek üyeliğine Berrin Öztürk'ün (Baro Sicil:15134) atanmalarına, kararın ilgililere ve Kaymakamlığa tebliğine,

8 14.. AVUKAT. 'nın, tarih ve.. sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve lık Asgari Ücret Tarifesi'nin "İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Nezdinde Sunulacak Hizmetler" bölümünün uygulanması hakkındaki dilekçesinin değerlendirilmesi AVUKAT.,. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'nde Hukuk Bürosu'na ait kartvizitlerin dosya masraflarına ilişkin işlemlerin ücretsiz olarak takip edildiği vaadiyle dağıtıldığı hakkında bilgi veren dilekçesinin değerlendirilmesi Kaymakamlığı... Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'nda Tüketici Hakları Derneği Temsilcisi olarak görev yapan 'ın lık Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanarak karar altında alınan vekalet ücretlerine karşı oy kullandığı, aynı heyetin. tarih sayılı kararında açık biçimde yazılı olduğu anlaşılmakla. hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına, 2 - Tüketici Hakları Derneği'nin.. tarih... sayılı yazısı ile vekalet ücretlerine karşı dernek üyesi olan avukatlara vekalet ücretinin verilmemesi konusunda heyet üyelerinin ikna edilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde karşı oy yazılmasını talep ettiği anlaşılmakla, ilgili derneğe yasaya ve avukatlık mevzuatına aykırı uygulamaya derhal son verilmesi için yazı yazılmasına, konunun dernek nezdinde takibi için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,. ". -Koordinatör.. Hukuk Bürosu - Law Office" şeklindeki kartvizit ve bunun dağıtımı iddiası ile ilgili olarak yazılı bilgi istenmesine, yazılı cevap geldikten sonra konunun tekrar Yönetim Kurulu gündeminde görüşülmesine,

9 16 AVUKAT Kamuoyunda.. Davası olarak bilinen, İstanbul.. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Esas sayılı davasının kararı doğrultusunda yapacağı temyiz başvurusu için makul bir süre verilmesine yönelik talebinin takibi hususunda Baromuzdan destek ve katkı talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi AVUKAT MEMDUH TEKELİOĞLU Memduh Tekelioğlu'nun, stajyer avukat eğitimine ilişkin görüş ve önerilerini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. Konunun ile görüşülmesi için Erol Yılmaz Aras'a görev verilmesine, Memduh Tekelioğlu'nun görüşleri değerlendirildi; 1 - Stajyerlerimizin savcılık stajı sırasında halen 17 olan soruşturma bürolarından tercih ettikleri büro nezdinde stajlarını yapabilmeleri için Komisyon ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulmasına, 2 - Yeni kurulan mahkemeler nezdinde stajyerlerin tercih ettikleri mahkemelerde stajlarını yapabilmelerini teminen Komisyon nezdinde girişimde bulunulmasına, 3 - Kararın Memduh Tekelioğlu'na bildirilmesine,

10 AVUKAT MERAL ERDOĞAN Gelincik Merkezi Başkanlık Divanı adına Meral Erdoğan'ın, Mayıs 2014 tarihlerinde yapılmasına karar verilen Gelincik Merkezi gönüllü avukatlar eğitimine ilişkin taleplerini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi AKIN ERKOL Akın Erkol'un İktisadi İşletme bünyesinde sürdürmekte olduğu görevinden istifasını bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi. 20 RE'SEN ABEM binasında bulunan klima sistemlerindeki arızalara ilişkin olarak Daikin Firması tarafından hazırlanan raporun değerlendirilmesi. 21 STJ.AV. Staj sicil sayılı Stj.Av.'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 5 (beş) hafta uzaması konusunun görüşülmesi 1 - Gelincik Gönüllü Eğitiminin Mayıs 1 Haziran 2014 tarihlerinde Limak Otel'de yapılmasına, 2 - Katılımcı sayısının 180 kişi olarak belirlenmesine, kişilik kontenjanın dolması halinde derhal ikinci bir eğitim açılarak kayıtların alınmasına, 4 - Eğitim ücretinin 180,00.TL olarak belirlenmesine, 5 - Verilecek eğitimin içeriği ve eğitimcilerin belirlenmesi ile tüm eğitim konusunda Orhan Şimşek, Cabbar ve Korkmaz'ın görevlendirilmesine, Bilgi edinildi, Daikin yetkili servisi tarafından tarihinde ABEM'de bulunan Daikin VRV klima sistemi ile ilgili yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ihale açılmasına, Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, Staj sicil sayılı Stj.Av. 'ın stajının ABEM bölümünün TBB Staj Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 5 (beş) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına,

11 22 STJ.AV....Staj sicil sayılı 'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 6 (altı) hafta uzatılması konusunun görüşülmesi 23 STJ.AV... Staj sicil sayılı 'un stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta uzaması konusunun görüşülmesi 24 STJ.AV... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 13 (onüç) hafta uzaması konusunun görüşülmesi 25 STJ.AV staj sicil sayılı Stj.Av 'nin stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 12 (oniki) hafta uzaması konusunun görüşülmesi Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda,..staj sicil sayılı Stj.Av.. 'ın stajının ABEM bölümünün TBB Staj Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 6 (altı) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına, Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda,. Staj sicil sayılı Stj.Av.. un stajının ABEM bölümünün TBB Staj Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına, Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, Staj sicil sayılı Stj.Av... stajının ABEM bölümünün TBB Staj Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 13 (onüç) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına, Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, Staj sicil sayılı Stj.Av.nin stajının ABEM bölümünün TBB Staj Yönetmeliği'nin 28., Ankara Barosu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle 12 (oniki) hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye alınmasına,

12 İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun Hukuk ( ) sayılı hakkındaki yazısının görüşülmesi İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M.. Hukuk ( Vekili ) sayılı hakkındaki yazısının görüşülmesi İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun..Hukuk ( ) sayılı. hakkındaki yazısının görüşülmesi hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına,

13 İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M... ( ) sayılı hakkındaki yazısının görüşülmesi İşl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun Hukuk (..) sayılı hakkındaki yazısının görüşülmesi İşl 'ın.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl 'ün. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi İşl 'ın.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi 34 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 'in.. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi..hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Daha önce aynı eylem ve konu ile ilgili olarak verilen karar kesinleşmiş olduğundan, hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, hakkında disiplin soruşturması açılmasına,. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,.. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,

14 35 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ. Tic.Ltd.Şti'nin. hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi 36 ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M. Hukuk (..) sayılı. hakkındaki yazısının görüşülmesi ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2010/3265 sayılı dosyasında talepçi Z.B. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2012/1785 sayılı dosyasında talepçi K.Ç. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2014/534 sayılı dosyasında talepçi Y.Ç. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, Daha önce aynı eylem ve konu ile ilgili olarak verilen karar kesinleşmiş olduğundan,. hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına, Adli Yardım Merkezinin 2010/3265 sayılı dosyasında talepçi Z.B. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği ne yetki verilmesine, Adli Yardım Merkezinin 2012/1785 sayılı dosyasında talepçi K.Ç. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği ne yetki verilmesine, Adli Yardım Merkezinin 2014/534 sayılı dosyasında talepçi Y.Ç. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği ne yetki verilmesine,

15 ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/896 sayılı dosyasında görevlendirilen Av 'nın tevkil yetkisi talebinin görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2013/2476 sayılı dosyasında talepçi S.T. in yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2013/3112 sayılı dosyasında Av. ve talepçi.' in Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 43 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Adli Yardım istemcisi..'ın itirazı hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. Adli Yardım Merkezinin 2014/896 sayılı dosyasında görevlendirilen tarafından Ankara... Aile Mahkemesi.Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak.. verilen yetki belgesinin onaylanmasına, Adli Yardım Merkezinin 2013/2476 sayılı dosyasında.. ın talep ettiği 232,00.TL yargılama masrafının Adli Yardım fonundan karşılanmasına, Adli Yardım Merkezinin 2013/3112 sayılı dosyasında. in itirazının kabulü ile nin görevinin sonlandırılmasına, talepçi hakkında Adli Yardım Taahhütnamesi işletilmesine yer olmadığına, Hukuk Müşavirliği nin raporu doğrultusunda Adli Yardım istemcisi 'ın itirazının reddine,

16 44 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Adli Yardım İstemcisi ile yeni bir taahhütname yapılması hakkındaki Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi MUHASEBE MUHASEBE Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, seri numaralı, muhtelif kopya bedeli karşılığı KDV dahil 8.645,73.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin, tarihli, seri numaralı, 2014 yılı Nisan ayı toplu sms bedeli karşılığı KDV dahil ,91.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Hukuk Müşavirliği nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım istemcisi ile bir önceki taahhütnameye göre maddi kayıp olmaksızın, taahhütname gereğince işletilen ücretin aylık ödeme tutarı 210,00.TL. yi geçmeyecek şekilde yeni bir taahhütname imzalanmasına, Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, seri numaralı, muhtelif kopya bedeli karşılığı KDV dahil 8.645,73.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, Mutlucell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin, tarihli, seri numaralı, 2014 yılı Nisan ayı toplu sms bedeli karşılığı KDV dahil ,91.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

17 47 MUHASEBE Deşifre ve Tercüme Hizmetleri Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, seri numaralı, VIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı deşifre ve tercüme bedelleri karşılığı KDV dahil ,50.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Deşifre ve Tercüme Hizmetleri Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti.'nin, tarihli, seri numaralı, VIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı deşifre ve tercüme bedelleri karşılığı KDV dahil ,50.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, ŞEYDA KAYA Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, EVREN APAYDIN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, ÖZGÜR EMRE AKSOY Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, FİKRET SAMİ TİYEK Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, ÖZKAN SARIŞIK İzmir Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İzmir Barosu'na Levha'ya yazma kararı gönderilmesine, TUĞBA UYSAL BORAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz yazılma istemi levhasına yazılmasına, ALİYE ALÇIK Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ŞAHİKA ARDA Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, GÜLŞEN ÇALIK Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, DAMLA SEZER Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, AHMET GÖNEN Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,

18 MAHMUT CEMALETTİN Staj Listesi'ne yazılma istemi SARAÇER Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, SEVGİ SARGUT Staj Listesi'ne yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, İBRAHİM ARSLAN Eski : Oğuz Çağlar Aslan (24790) İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik Yeni : Mehmet Sakarya (5163) talebinin kabulüne, SELİN YILDIRIM Eski : Onur Bayraktar (15519) İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik Yeni: Güleç Uçakhan (6331) talebinin kabulüne, CEM ÇİÇEKCİ Baro levhasına yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına, MUHAMMET MİSAFİR SARUHAN Baro levhasına yeniden yazılma istemi Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına, MESUT DEMİRBAŞ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, İDRİS FİDAN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, DENİZ DAĞISTANLI Hakkında mazbata düzenlenmesi ALTINORDU talebinin görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, MEHMET FATİH DOĞAN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, SÜLEYMAN KAYNAR Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, ŞERİFE MOLLAOĞLU IŞIK Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine, HAYDAR SÜNER Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,

19 72. AVUKAT. 73. AVUKAT. 74 AVUKAT AVUKAT. 75 RE SEN ( ) AVUKAT.. 76 AVUKAT AVUKAT. 77 AVUKAT AVUKAT. 78 AVUKAT AVUKAT. 79 RE'SEN AVUKAT.. 80 RE'SEN AVUKAT. 2013/Ş.30 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.36 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.158 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.282 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.430 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.432 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.434 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.468 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 2013/Ş.480 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere her iddia ile ilgili olarak ayrı ayrı.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Bu şikayetin, tarafları ve konusu aynı olan 2013/Ş.432 soruşturma sayılı dosya ile birleştirilmesine, soruşturmanın birleştirilen dosya üzerinden yürütülmesine, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere.. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,

20 81 RE'SEN AVUKAT 2014/Ş.36 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 82. AVUKAT /Ş.56 sayılı disiplin soruşturmasının görüşülmesi 83 AVUKAT HATİCE tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağına ilişkin mazeretinin değerlendirilmesi 84 MUHASEBE Sincan Cezaevinde ring servisi yapacak aracın kiralanmasına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi 85 MUHASEBE tarihinde ABEM'de yapılacak olan Cumhuriyet- Medeni Hukuk konulu uluslararası konferans için simültane tercüme hizmeti ve ses sistemi ekipmanı tedarikine ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, ın kimliğini kullandığı tespit edilen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, bu konuda Hukuk Müşavirliği ne yetki verilmesine, Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Mazeretin kabulüne, 2011 model Ford Transit marka araç için en uygun teklifi veren Küçük Öznet Turizm Ltd. Şti.'nden aylık 1.700,00.TL+KDV bedel karşılığında bir yıl süre ile araç kiralama hizmeti alınmasına, ilgili firma ile sözleşme imzalanmasına, bu konuda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, En uygun teklifi veren ST Teknik Ses Işık Görüntü Sis. Tur. Org. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından 2.645,00.TL.+KDV bedel ile simültane tercüme hizmeti ve ses sistemi ekipmanı tedariki hizmetinin alınmasına, Sayman Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,

21 86 MUHASEBE Şereflikoçhisar Baro Temsilciliği için fotokopi makinesi alımına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi En uygun teklifi veren Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından 1.200,00.TL+KDV bedel ile Canon IR 1133A marka fotokopi makinesinin alınmasına, bu konuda Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, 87 AVUKAT RIZA KARAMAN Antalya Barosu'ndan Baromuza Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına naklen nakil gelme isteminin görüşülmesi yazılmasına, 88 RE'SEN Baro albümünün ihalesinin yeniden değerlendirilmesi 89 STJ. AV. ÖMER AKÇAY tarih gelen evrak sayılı, yanında staj yapmak üzere talep eden dilekçesinin görüşülmesi Her ne kadar tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Baro Albümü basım işine ilişkin ihale sonucu en uygun teklifi veren firmaya ihale sonlandırılmış ise de, teknik şartnamede eksik ve hata olduğu anlaşılmakla, Baro albümü basım işinin 1000 adet üzerinden yeniden ihaleye çıkılmasına, ihale ve teknik şartnamenin hazırlanması konularında Müdür Yardımcısı Turgay Coşkun'a yetki verilmesine, Stajyer Ömer Akçay'ın ikinci altı aylık stajını Nesrin Sayın'ın yanında yapmasına, kararın ilgililere tebliğine,

22 Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda Ankara Cumhuriyet DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak üzere göndermiş olduğu.sayılı kovuşturma dosyası ile.asliye Hukuk Mahkemesi'nin. E. sayılı dava dosyasının görüşülmesi Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. sayılı kovuşturma dosyası ve muhakkik üye Yazıcıoğlu'nun görüşlerinin değerlendirilmesi neticesinde, devam etmekte olan Cumhuriyet Savcılığı soruşturması da gözetilerek bu aşamada yapılacak başkaca bir işlem bulunmadığına,

23 91 MUHASEBE AVUKAT MURAT YILMAZ VE ARKADAŞLARI AVUKAT.. Baro hizmetinde kullanılacak araçların alımına ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi tarih, gelen evrak sayılı dilekçeleri ile katılan vekili olarak görev yaptıkları davaya katılmak için Kayseri'ye gitmek üzere araç tahsisi taleplerinin görüşülmesi tarihli, askerlik hizmetini ifa etmek üzere göreve başlayacağını bildiren dilekçesinin görüşülmesi Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu gerek yeni araçlar yönünden, gerekse takas edilecek araçlar yönünden en uygun teklifi veren Er Motor Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasından MTV+Sigorta+Tescil+Kasko hariç toplam ,00.TL. bedel ile 1 adet Ford Transit 370M 11+1 Deluxe min., 1 adet Ford Transit 410L 14+1 Deluxe min. ve 1 adet Ford Transit 460 ED 16+1 Deluxe min. marka aracın satın alınmasına, Baromuz adına kayıtlı 06 AB 6962 plaka sayılı Wolkswagen crafter markalı, 06 AV 0452 plaka sayılı Wolkswagen caravelle markalı, 06 AH 6303 plaka sayılı Wolkswagen transporter markalı, 06 BU 2707 plaka sayılı Ford Transit markalı araçların ,00.TL. bedel ile bu firmaya takas edilmesine, bakiye bedelin ödenerek araçların Baromuz adına tescili için Başkanlık Divanı na yetki verilmesine, Kayseri'de yapılan duruşmaya Hakları Merkezimizin ve CMK Merkezimizin üyelerinin de katılacağı göz önünde bulundurularak uygun bir aracın tahsisine,.'in askerliği süresince Baromuz levhasından kaydını sildirmediği takdirde, başta aidat ve genel kurula katılma olmak üzere tüm yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının devam ettiğinin ilgiliye yazılı olarak tebliğine,

24 AVUKAT ÖZGE SOYLUÇİÇEK 95 AVUKAT 96 AVUKAT ELVAN ATAŞ ATA 97 AVUKAT HAKAN DURLANIK İş yoğunluğu nedeniyle CMK kurulu üyeliğinden istifasını bildiren dilekçesinin görüşülmesi Sivas ilinde görev yaptığı anlaşılan, Baromuz üyesi.'in sicil dosyasının değerlendirilmesi. Baromuz vasi kütüğünde görev alma talepli dilekçesinin değerlendirilmesi Baro levhasına yeniden yazılma istemi Bilgi edinildi, Baromuz levhasına kayıtlı.'in tarih..gelen evrak sayılı dilekçesinde Sivas ilinde Hukuk Müşaviri olarak görev yaptığını ve Ankara'ya dönme ihtimali bulunduğunu belirttiği, bürosunda yapılan tutanak tespitinde "tebligatları.genel Müdürlüğü/Sivas adresine yönlendiriniz" yazdığı ve büroda kimse bulunmadığının anlaşıldığı, ilgiliye tarih.giden evrak sayılı yazımızın tebliğ edildiği ve lık Kanunu'nun 66. maddesi uyarınca her avukatın bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin Baro levhasına yazılmakla yükümlü olduğunun bildirildiği görülmüştür. Yazının tebliğine rağmen Sivas ilinde avukat olarak görev yaptığı sabit olan.'in yazılı uyarıya rağmen kayıtlı olduğu Ankara Barosu dışında sürekli olarak avukatlık yaptığı anlaşıldığından, ilgilinin Baromuz levhasındaki kaydının lık Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca silinmesine, Talebin kabulü ile, Elvan Ataş Ata'nın Baromuz vasi kütüğüne kaydının yapılmasına, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan 2 18026 AV.... görevlendirme talep eden... talebinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Disiplin Kurulu lığı'nın... sayılı kovuşturma dosyasına gelen Ankara.... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... E. sayılı dava dosyası üzerinden verilen... gün,... E.,... K. sayılı

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI SUNUŞ Globalleşen dünyada, örgütler için kurumsal yapının önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Örgütlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmaları ise yazılı hale getirilen kural ve ilkeler ışığında,

Detaylı

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a 2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 41/1 Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010 Karar No : 1/a 13-14 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme

A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme A- OCAK AYI FAALİYETLERİ: 1-İl İnsan Hakları Kuruluna bir vatandaş tarafından yapılan başvuruda; İlimizde çok sayıda lise de öğrenim görecek işitme engelli öğrenci bulunduğu halde işitme engelli çocuklarını

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; III. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ Basına ve Kamuoyuna 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Cilt: I 32. OLAĞAN GENEL KURULU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 229 Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; Basına Ve Kamuoyuna III. GENÇ AVUKAT KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2012-2014) Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni olmaksızın hiçbir

Detaylı