ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... BAROSU Merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle,. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davasının takibi için Baromuzdan AV.... görevlendirme talep eden... talebinin reddine ilişkin... Barosu'nun tarihli Yönetim Kurulu kararının değerlendirilmesi. KARAR ÖZETİ Konuyla ilgili gerekli işlemleri yapmak üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erdem Ekmekçi'nin görevlendirilmesine, Asliye Ceza Mahkemesi'nin... E.... K. sayılı ilamının... tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla Av.... lık Kanunu'nun 74.maddesi uyarınca ruhsatnamesinin iptali ile adının Ankara Barosu levhasından silinmesine, kararın ilgiliye tebliğine, Disiplin Kurulu lığı'nın Av Ankara Barosu Disiplin Kurulu lığı'nın... tarih... sayılı yazısı hakkında re'sen açılan... Esas sayılı ve... tarih... E.... K. sayılı ilamı doğrultusunda Av.... hakkında dosyanın... tarihli duruşmasında verilen meslekten çıkarma cezası kesinleşinceye kadar 20/03/2015 tarihi verilen kararları içeren yazılarının itibariyle tedbir mahiyetinde işten yasaklanmasına, kararın ilgiliye ve değerlendirilmesi. ilgili kurumlara ivedi olarak bildirilmesine,

2 3... AV.... Av tarih ve 2014/16609 sayılı CMK Kurul kararına ilişkin itirazını içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 4 AV.... Av.... ait TBB SYDF Gelir Beyan ve Yardım Talep Formu'nun incelenmesi AV. ERKAN ANKARA Kırşehir Barosu tarafından 9-12 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan İç Anadolu Bölge Baroları Futbol Turnuvası hakkındaki dilekçesinin değerlendirilmesi AV. CİHAN ORHAN Türkiye İş Kurumu memurlarının lık Kanunu 48. maddesine aykırı eylemleri ile ilgili olarak ilgili kurum nezdinde Baromuzca girişimlerde bulunulması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi. CMK Uygulama Merkezi Yönergesi'nin 18 ve 21. maddesi gereği ücret talebinin reddi, kararına yapılan itirazın reddine, 24/c maddesi gereğince verilen uyarma cezası kararına ilişkin itirazın kabulü ile uyarma cezasının kaldırılmasına oyçokluğu ile (Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gürler'in karşı oyu ile; CMK Divanı ve konuya ilişkin Av.... sunduğu rapor kurul iç mevzuatı ve teamüllere uygun olup, geçmişte verilen kararlara ayrıksı olarak verilen karara muhalifim) Av.... ait TBB SYDF Gelir Beyan ve Yardım Talep Formu'nu hazırlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sönmez'e görev verilmesine, Av. Sönmez'den futbol takımlarının bütçesinin oluşturularak bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında sunmasının istenmesine, talebin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesine Türkiye İş Kurumu'na yazı yazılarak, kurum personelinin şikayet için kuruma başvuru yapan vatandaşlara bir avukat kartı verdikleri ve işlerini o avukat yolu ile takip etmeleri yönünde tavsiyede bulundukları duyumu alındığı ve bu hususun lık Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle kurum personelinin uyarılmasının istenmesine, yazıyı hazırlamak üzere dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,

3 7 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Temel Hasta ve Özlük Hakları konulu eğitim hakkındaki duyurusunun değerlendirilmesi. 8 MUHASEBE 2015 dönemi Ocak-Şubat-Mart aylarında düzenlenen CMK eğitim seminerinde ders veren eğitimcilere ücret ödenmesi hususunun görüşülmesi AV. SADİ ALAFTAN Sanat Kurulu ı Av. Sadi Alaftan'ın, 1-12 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan Ankara Uluslararası 1. Komedi Festivali'ne ilişkin taleplerini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. Duyurunun Ankara Barosu web sayfasında ve panolarda duyurulmasına, Baromuz avukatlarına yönelik 2015 dönemi Ocak-Şubat -Mart aylarında düzenlenen CMK eğitim seminerinde ders veren eğitimcilere CMK Bütçesinden karşılanmak üzere 75,00.TL saatlik ücret ödenmesine, Festivalin Baro panolarında ilan edilmesine, stant açılması hususundaki talebin uygun yer bulunması halinde değerlendirilmesine, konu ile ilgili olarak Av. Küçük'e yetki verilmesine,

4 MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞI Mersin Barosu lığı'nın, Özgecan Aslan cinayetine ilişkin olarak davaya müdahil vekili olarak katılmak isteyen meslektaşlarımızın temini amacıyla adresinde yayınlanan yetki belgesine ilişkin bilgilendirmelerini içeren yazısının değerlendirilmesi AV. NİHAD KARSLI Av. Nihad Karslı'nın, internet haftası nedeniyle tarihinde düzenlenmesi planlanan SEÇSİS konulu konferans hakkındaki dilekçesinin değerlendirilmesi AV. ÖZGÜR ARDIÇ Av. Özgür Ardıç'ın Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu'nun meclis toplantısı için 21 ya da 22 Mart 2015 tarihlerinde ABEM konferans salonunun tahsisini talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi AV ORAL HİSARCIKLIOĞLU Av. Oral Hisarcıklıoğlu'nun CMK Merkez Kurul Üyeliği görevinden istifasını bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi. Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili olarak açılacak olan davada Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun müdahil vekili olarak aile yanında davaya katılmasına, ayrıca müdahil vekili olarak katılmak isteyen Baromuz üyesi meslektaşlarımıza yetki belgesinin adresinde mevcut olduğu hususunun Ankara Barosu web sayfasında ve panolarda ilan suretiyle duyurulmasına, tarih 13:30 18:00 saatleri arasında İnternet Haftası nedeniyle SEÇSİS konulu konferans düzenlenmesi amacıyla Ankara Barosu Konferans Salonu'nun Ankara Barosu Bilişim Kurulu lığı'na tahsisine, ABEM Konferans Salonu'nun cumartesi günü saat 12:00-15:00 arasında Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu'na 500,00.TL+KDV bedel karşılığında tahsisine, Bilgi edinildi,

5 AV. PELİN HİSARCIKLIOĞLU Av. Pelin Hisarcıklıoğlu'nun CMK Merkez Kurul Üyeliği görevinden Bilgi edinildi, istifasını bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi AV. ÇAĞATAY ULAŞ PEKER Av. Çağatay Ulaş Peker'in, Spor Kurulu tarafından 18 Nisan - 3 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan lar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası hakkındaki dilekçesinin değerlendirilmesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı'nın, yılı mezunları adına çıkarılacak olan yıllık için destek talep eden yazısının değerlendirilmesi AV. ÖZLEM GÜNEL TEKŞEN Av. Özlem Günel Tekşen'in, Gelincik Merkezi tarafından tarihinde düzenlenmesi planlanan "LGBTİ Bireylere Yönelik Hak İhlallerinde Hukuki Süreç" başlıklı panele ilişkin taleplerini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi lar Arası Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nın 18 Nisan - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenmesine, turnuvaya katılacak olan takımların tarihine kadar Baro kalemine başvurmalarına, konunun web sayfasında ve panolarda ilan suretiyle duyurulmasına, Talebin kabulüne, İktisadi İşletme tanıtımının yıllıkta yapılması kaydı ile 1.000,00.TL sponsorluk ücretinin Baromuz tarafından ödenmesine, konu ile ilgili olarak Av. Erdem Ekmekçi'ye yetki verilmesine, tarih 14:00-17:00 saatleri arasında ABEM konferans salonunda Gelincik Merkezi gönüllü avukatlarına ve katılmak isteyen diğer meslektaşlarımıza "LGBTi bireylere Yönelik Hak İhlallerinde Hukuki Süreç" başlıklı panel düzenlenmesine, Gelincik Merkezi Gönüllü larının katılımının zorunlu olduğu hususunun ve panelin sms, web sayfası ve panolarda ilan suretiyle duyurulmasına, etkinlikte çay, kahve ikramı yapılması yönündeki talebin kabulüne,

6 AV. BALKAN ŞENCAN Av. Balkan Şencan'ın, 3-5 Nisan 2015İzmir Barosu tarafından 3-5 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenecek tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Spor Oyunları'na Ankara Barosu Basketbol takımı olarak katılmak üzere avans talep eden yazısının değerlendirilmesi. 19 RE'SEN Polatlı Adliyesi'nde avukatlar tarafından kullanılmakta olan tuvaletlere takılmak üzere iki adet Barokart okuyucu cihaz alınması hususunun değerlendirilmesi. 20 RE'SEN Baromuz eski üyelerinin vefatı halinde sms gönderilmesi ve gazete ilanı verilmesi hususunun görüşülmesi. 21 İKTİSADİ İŞLETME Ankara Barosu İktisadi İşletme bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alınması hususu 22 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/2783 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... dosyasının disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi olan lık Spor Oyunları'nda Ankara Barosu'nu basketbol branşında temsil edecek takımımızın takım listelerini sunmaları halinde yol ve konaklama giderleri karşılığında 2.750,00.TL. avans verilmesine, Polatlı Adliyesi'nde avukatlar tarafından kullanılmakta olan tuvaletlere takılmak üzere iki adet Barokart okuyucu cihaz alınmasına, konu ile ilgili olarak Sayman Av. Karatekin'e yetki verilmesine, Baromuz eski üyelerinin vefatı halinde Baromuz tarafından durumun üyelerimize bildirilebilmesi amacıyla gazete ilanı verilmesine ve sms gönderilmesine Ankara Barosu İktisadi İşletme bünyesinde istihdam edilmek üzere Tülin Türk 'ün ücretle 01/04/2015 tarihinden itibaren işe başlatılmasına, Dosya içeriğindeki bilgi ve belgeler ile rapor okundu; Av....'ın ek yetki olmaksızın talepçinin. Aile Mahkemesi'nin... Esas sayılı davasını açtığı ve takip ettiği, bu durumun yönergeye aykırılık teşkil etmesi nedeniyle uyarılmasına, tekrarı halinde başka yaptırımların da uygulanacağının hatırlatılmasına,

7 23 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/495 sayılı dosyasında talepçi...yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi 24 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/2346 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... tevkil yetkisi talebinin görüşülmesi 25 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/444 sayılı dosyasında talepçi...adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 26 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2015/399 sayılı dosyasında talepçi... Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 27 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/547 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... icazet verilmesi talebinin görüşülmesi... hakkında Av tarih ve 708 sayılı dilekçesi incelendi; istemcinin 4,10.TL vekalet harcı masrafının fondan karşılanmasına, avukata dosyadan bir gelir elde etmesi halinde öncelikle fondan ödenen giderlerin fona ödenmesi gerektiğinin hatırlatılmasına, Av tarih ve 2926 sayılı onay talebi incelendi; avukatın yetki belgesinin lık Kanunu Yönetmeliği'nin 18. Maddesi gereğince onaylanmasın, tarih ve 2894 sayılı itirazı incelendi; istemcinin çalışmadığı, çocuğu ve kendisinin ailesinin bakımı ve gözetiminde olduğu görülmüştür. Her ne kadar gelir sahibi olmasa da, "4 yıldır kendisi ve çocuğuna ailesinin baktığını" ifade etmiştir. Açılacak davanın niteliği ve ailesinin gelir durumu dikkate alındığında ekonomik yararın tam olarak yerinde olmadığı görülmekle itirazın istişaren reddine, tarih ve 2876 sayılı itirazı incelendi; talepçinin ekonomik durumuna yönelik görüşmeci avukatın görüşü, çelişkili beyanları dikkate alınarak, ekonomik yarar yokluğu nedeniyle itirazın istişaren reddine, Av tarih ve 2849 sayılı onay talebi incelendi; avukatın yetki belgesinin lık Kanunu Yönetmeliği'nin 18. Maddesi gereğince onaylanmasına

8 28 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2012/2181 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 29 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/1467 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... vekili Av...Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi Av tarih ve 2937 sayılı dilekçesi ve dosya incelendi ;..., Ankara... Aile Mahkemesi'nin... Esas sayılı dosya görevi için ve tarihlerinde iki ayrı ücret talebinde bulunmuştur. Adli Yardım Yönergesi'nin36.9 maddesi gereğince 3 ay süreli sistemden geçici çıkarma cezası da yerindedir. Ayrıca 10. Aile Mahkemesi'nin Esas sayılı dosyası için avukata ücret ödenmesi kararı da verildiğinden itirazın istişaren reddine Av.... vekili Av.... tarafından verilen tarih ve 2943 sayılı itiraz incelendi;... adli yardımda bulunmak üzere Av....atandığı, dava dilekçesi ve eklerinin merkeze verildiği ve ücret ödenmesi istendiği görülmüştür. Her ne kadar itirazın süresinde olmadığına karar verilmiş ise de; avukatın tarihinde itirazının olduğu görülmüştür. Bu konuda kararın verilmemesi bir eksiklik olsa da sonuca etkili değildir. Zira avukatın kendi üstlendiği Adli Yardım hizmetini merkeze bilgi vermeden ve yetki almadan başka bir avukat ile yaptığı açıktır. Bu durum Adli Yardım Çalışma Yönergesi 25/1 ve 32/6 uyarınca ücret ödenmesine engel bir durum olduğundan itirazın istişaren reddine,

9 30 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2014/3223 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi 31 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2009/1958 sayılı dosyasında görevlendirilen Av... Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi 32 STJ.AV.HÜSEYİN TAHA AKGÜL Staj sicil sayılı Hüseyin Taha AKGÜL'ün askerlik nedeniyle dondurduğu stajına kaldığı yerden devamı talebi Yeter Uslu'nun tarih ve 2493 sayılı dilekçesi ile alınan tarihli dilekçeleri ile Adli Yardım Merkezi'nin tarihli kararı incelendi;... Adli Yardım görevi olan dosyayı bizzat takip etmediği, yetki belgesi istemeden ve merkeze bilgi vermeden başka avukatların davayı takip ettiği görülmüştür. Ayrıca talepçinin davasında temyiz harcını eksik yatırması nedeniyle temyiz talebinin reddedildiği de dosyadan anlaşılmıştır. Bu sebeplerle, görevli ın Adli Yardım Çalışma Yönergesi'nin 37/1 maddesi gereğince sistemden kesin olarak çıkarılmasına, bu dosyalar için ödenen ücretlerin yasal faizi ile 2 kat olarak tahsiline istişaren karar verildi, tarih ve 2710 sayılı itirazı incelendi; ın adli yardım çalışma yönergesinin 37/2 maddesine aykırılığı sabittir. Ancak avukatın tarih ve 2998 sayılı dilekçesinde Adli Yardım sisteminden çıkma isteği ve dosyadan ücret talebi olmaması da dikkate alınarak; Yönergenin 37/2. maddesine göre Adli Yardım sisteminden kesin olarak çıkarılması gerekse de, avukatın dosyadan henüz ücret almadığı da gözetilerek, pişmanlığı ve sistemden çıkma talebi doğrultusunda her hangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına, istifa beyanı ile ilgili olarak karar verilmek üzere dosyanın Adli Yardım Merkezi'ne iadesine Staj sicil sayılı Hüseyin Taha AKGÜL'ün askerlik nedeniyle dondurduğu stajına kaldığı yerden devamına,

10 33 STJ.AV. Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 5 (beş) hafta uzaması konusunun görüşülmesi 34 MUHASEBE BB Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. 'nin tarihli, seri numaralı, 2015 yılı lık Asgari Ücret Tarifesi dağıtım bedeli karşılığı KDV dahil ,60.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi.2 35 MUHASEBE Sarıyıldız Ofset Matbaacılık'ın, tarihli, seri numaralı, 2000 adet Ankara Barosu 2014/4 dergisi basımı karşılığı KDV dahil 9,211,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi UĞUR YASİN YOLAL Baro Levhası'ndan silinme istemi NİHAN TOROSLU Baro Levhası'ndan silinme istemi AYSUN KESKİNER KARAAĞAÇ ŞANLIURFA BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Nakil talebinin kabulüne,... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 5 (beş) hafta uzamasına, BB Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. 'nin tarihli, seri numaralı, 2015 yılı lık Asgari Ücret Tarifesi dağıtım bedeli karşılığı KDV dahil ,60.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, Sayman Av. Karatekin'e yetki verilmesine, Sarıyıldız Ofset Matbaacılık'ın, tarihli, seri numaralı, 2000 adet Ankara Barosu 2014/4 dergisi basımı karşılığı KDV dahil 9,211,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, Sayman Av. Karatekin'e yetki verilmesine, Talebin kabulüne, Baro levhasından silinmesine, Talebin kabulüne, Baro levhasından silinmesine,

11 BURÇİN AYIK ÜNALAN KOCAELİ BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Nakil talebinin kabulüne, ABDÜLKADİR KOCATEPE ARTVİN BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Nakil talebinin kabulüne, ZEYNEP CEREN BOZTOPRAK İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı Nakil talebinin kabulüne, BERNA SİREL SAMSUN BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı ESRA YANMAZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya PELİN ÇAKAL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya AYHAN BİNGÖL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya KÜBRA MANTAŞ ERGÜN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ZEYNEP BUSE KARAYILMAZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ZEHRA AKTAŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya Nakil talebinin kabulüne,

12 AHMET MİKDAT CEYLAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya GÜL HOŞOĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ZEYNEP DİLARA AYDIN BAKIR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya DERYA EMİNOĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya EMRE SEVGİ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya HAMZAYÜCESOY Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya MİLAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya FATMA ELİF AKSOY Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, HALİL İBRAHİM BULUT Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, ALİ EMRE SULA Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya

13 ÖZLEM KAÇ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, HATİCE SERT Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, MUSTAFA GÜNGÖR Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, ABDULSAMET SARI Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, ÇAĞDAŞ AKI Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, PINAR NUR Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, MEHMET ÖZDEMİR Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, SALİH BURAK YAKICI Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, MUHAMMED ŞAHİN Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, AYSEL YEŞİLYURT Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine,

14 MEHMET LATİF ÖZKAN Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, HACER ÖZER Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, SÜMEYYE YETİREN Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, HASAN ALİ KURT Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, SERPİL SEYMAN Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, HATİCE NUR ÜNAL Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, EROL ORTAKAYA Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, UĞURAKYÜZ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, SÜLEYMAN ARIDURU Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, AYŞEGÜL AVUNDUKLUOĞLU Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine,

15 YUNUS EMRE DAİ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, MERVE GÜNEŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, MEHMET FATİH DOLAŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, SERTAÇ KINIŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, OSMAN KARARSLAN Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, BARIŞ SEVEN Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, MEHMET FATİH AĞIRBAŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, FETHİYE GÜL KARAKOSE Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, ŞEYMA ONAR Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, AÇELYA GÜNEŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine,

16 SEBAHİ KILIÇ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, LÜTFİYE BÜŞRA METİN Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, EMRE ALİ DELİKTAŞ Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, AHMET ORAN Staj Listesi'ne Talebin kabulüne, staj bitim belgesi verilmesine, MİKAİL ŞAHAN MİKAİL ŞAHAN, İSTANBUL Nakil talebinin kabulüne, BAROSU'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi BUKET YİPEL BUKET YİPEL, KAYSERİ Nakil talebinin kabulüne, BAROSU'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi ABDULLAH AÇIKGÖZOĞLU ABDULLAH AÇIKGÖZOĞLU, Nakil talebinin kabulüne, GAZİANTEP BAROSU'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi MERVE ERTUĞRUL MERVE ERTUĞRUL, Baromuzdan Nakil talebinin kabulüne, ISPARTA BAROSU'na nakil gitme istemi SAFA ENES BİLGİN SAFA ENES BİLGİN, Baromuzdan TRABZON BAROSU'na nakil gitme istemi. Nakil talebinin kabulüne,

17 KÜRŞAD TUNCAY YÜKSEL KÜRŞAD TUNCAY YÜKSEL, Nakil talebinin kabulüne, Baromuzdan HATAY BAROSU'na nakil gitme istemi CEMAL KAMIŞOĞLU CEMAL KAMIŞOĞLU, Nakil talebinin kabulüne, Baromuzdan İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme istemi ULAŞ SEZER Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı Talepten vazgeçme nedeniyle staj listesinden silinmesine, 100 stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi ZEYNEP NESLİHAN OĞUR Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı Talepten vazgeçme nedeniyle staj listesinden silinmesine, 101 stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi NADİR ŞENER Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı Talepten vazgeçme nedeniyle staj listesinden silinmesine, 102 stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi MEHMET AKİF AKAR Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı Talepten vazgeçme nedeniyle staj listesinden silinmesine, stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi ENGİN KURU Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı Talepten vazgeçme nedeniyle staj listesinden silinmesine, stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi AHMET ONUR ÇATAKLI Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı Talepten vazgeçme nedeniyle staj listesinden silinmesine, stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi

18 AYŞE TAN AYŞE TAN, Eski: İLYAS ZEYBEK (8921), Yeni: MERİÇ EKİN KILIÇ (19511) SALİH KUŞBUDU SALİH KUŞBUDU, Eski: BURCU ÇİNAR (19983), Yeni: ÇAĞLAYAN ERGİNAY (19050) MERVE ŞAHİN MERVE ŞAHİN, Eski: ÖZCAN ESER (15365), Yeni: PELİN ONGAN (15806) FİGEN SOLAK FİGEN SOLAK, Eski: OKAY SADAY (16860), Yeni: ALİ ÖZDEMİR (9366) ZEYNEP KARATAŞ ZEYNEP KARATAŞ, Eski: MUSTAFA KAPULLUOĞLU (13101), Yeni: ELİF HIZARCI ÇAĞLAN (18486) ÖZGE DEDA ÖZGE DEDA, Eski: ELİF FATMA BEDİA KARAGÖZOĞLU (11777), Yeni: MERİÇ EKİN KILIÇ (19511) 112 İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin kabulüne, CİHAN TERZİOĞLU Baro Levhası'na Talebin kabulüne, Baromuz levhasına FATİH AKGÜL Baro Levhası'na Talebin kabulüne, Baromuz levhasına

19 GÜLÇİN DERE Baro Levhası'na Talebin kabulüne, Baromuz levhasına (Av. Akan ın karşı oyuyla, oy çokluğuyla) TARIK TOPÇU Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi NÜKET İLHAN Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi GÜLDEREN SEVEN Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi SEFA ÖZKÖK RASİM KUBİLAY ÜNLÜ DUYGU AKHAN FATİH MEHMET KÖK SEVGİN KARACA SAMİM0E BÜLBÜL AMASYA BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na BARTIN BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na ESKİŞEHİR BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na İZMİR BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Talebin kabulüne, Baromuz levhasına yeniden Talebin kabulüne, Baromuz levhasına yeniden Talebin kabulüne, Baromuz levhasına yeniden Nakil talebinin kabulüne, Nakil talebinin kabulüne, Nakil talebinin kabulüne, Nakil talebinin kabulüne, Nakil talebinin kabulüne, Talebin kabulüne,

20 EMİNE YALGIN DAYI Hakkında mazbata düzenlenmesi Talebin kabulüne, talebinin görüşülmesi ELVAN ZEYBEK KAYA NAMIK KEMAL KAMBER SEVDA TEPE YILDIRIM SEVGİ AYDIN RECEP ÖZCAN Av Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. 2014/Ş.105 sayılı disiplin 2014/Ş.425 sayılı disiplin 2014/Ş.131 sayılı disiplin 2014/Ş.139 sayılı disiplin Talebin kabulüne, Talebin kabulüne, Talebin kabulüne, Talebin kabulüne, Talebin kabulüne, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, İncelemenin devamına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av....hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,

21 /Ş.135 sayılı disiplin 2014/Ş.133 sayılı disiplin 2014/Ş.159 sayılı disiplin 2014/Ş.157 sayılı disiplin 2015/Ş.31 sayılı disiplin 2014/Ş.367 sayılı disiplin 2014/Ş.145 sayılı disiplin 2014/Ş.143 sayılı disiplin 2014/Ş.151 sayılı disiplin 2015/Ş.23 sayılı disiplin Dosyayı incelemek ve Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Av. Erdem Ekmekçi'nin muhakkik olarak atanmasına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,

22 144 Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, /Ş.175 sayılı disiplin 2014/Ş.370 sayılı disiplin 2014/Ş.424 sayılı disiplin 2014/Ş.122 sayılı disiplin 2014/Ş.228 sayılı disiplin 2014/Ş.224 sayılı disiplin 2014/Ş.144 sayılı disiplin 2014/Ş.140 sayılı disiplin 2014/Ş.146 sayılı disiplin Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına oy çokluğu ile; (Ankara Barosu ı Av. Canduran, Av. Akan, Av. Ayşegül Doğan Sırmagül'ün karşı oyu ile) Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, İncelemenin devamına, Av.... ve Av.... haklarında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, Av.... hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,

23 /Ş.190 sayılı disiplin İŞL T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Komutanlığı'nın, Av... Ankara 10. İdare Mahkemesi''nde.. E. sayılı davacı vekili olarak açmış olduğu dava ile 1136 sayılı lık Kanunu'nun 42/2. maddesini ihlal ettiğini bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi İŞL T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Komutanlığı'nın, Ankara... İdare Mahkemesi nde... E. sayılı davacı vekili olarak açmış olduğu dava ile 1136 sayılı lık Kanunu'nun 42/2. maddesini ihlal ettiğini bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi. Av.... ve Av.... haklarında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Av... konu hakkında bilgi istenilmesine, Av.... konu hakkında bilgi istenilmesine,

24 İŞL T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Av.... konu hakkında bilgi istenilmesine, Komutanlığı'nın, Av....Ankara... İdare Mahkemesi''nde... E. sayılı davacı vekili olarak açmış olduğu dava ile 1136 sayılı lık Kanunu'nun 42/2. maddesini ihlal ettiğini bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi. 157 ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ Çocuk Hakları Merkezi'nin 19/3/2015 tarih ve evrak sayılı Merkez içi eğitim çalışması hakkındaki dilekçesi 158 ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ Çocuk Hakları Merkezi'nin 19/2/2015 tarih ve /7483 sayılı yazısı ile Türkiye Baroları Çocuk Hakları Merkez ve Kurullarının değerlendirme ve ortak davranış geliştirmeleri için çalıştay yapılması talebi hakkındaki dilekçesi 159 RE'SEN Türkiye Bilişim Derneği'nin 27/2/2015 tarih ve evrak sayılı yazısı ile 02-05/03/2015 tarihlerinde Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (ARGE ve İnovasyon Ana Temalı) hakkındaki dilekçesi Talebin kabulüne, Mart 2015 tarihlerinde ABEM 8.katta ilgili merkez içi çalışmanın yapılmasına, Talebin kabulü ile, konuyla ilgili olarak Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erdem Ekmekçi ve Av. Ayşegül Doğan Sırmagül'e yetki verilmesi, Bilgi edinildi,

25 160 AYDIN BAROSU 161 RE'SEN 162 ÖZGÜN ŞAFAK TECİM Aydın Barosu'nun sayılı yazısı ile Hayvan Hakları Kurultayı için isimlerin bildirilmesi talebi hakkında 03/04/2015 tarihinde Ankara Swiss Otelde yapılacak olan lar Günü Yemeği hakkında Staj Listesi'ne 163 MESUT tarihli Yönetim Kurulu Mazeretin kabulüne, toplantısına katılamayacağına ilişkin mazeretinin değerlendirilmesi 164 GÜLFER EMİR tarihli Yönetim Kurulu Mazeretin kabulüne, toplantısına katılamayacağına ilişkin mazeretinin değerlendirilmesi Aydın Barosu'nun 29-31/05/2015 tarihinde Hayvan Hakları Kurultayı'na Ankara Barosu ı Av. Canduran, Av. Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erdem Ekmekçi, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu ı Av. Burcu Yağcı ve sorumlu yönetim Kurulu Üyesi'nin bildireceği kuruldan 1 üyenin görevlendirilmelerine, yol ve konaklama masraflarının Baro tarafından karşılanmasına 03/04/2015 tarihinde Ankara Swiss Otelde lar Günü Yemeği düzenlenmesine, otelle sözleşme imzalanmasına, davetiye basılması, müzik grubu organizasyonu ve diğer hususlarda Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Eken ve Av.Erdem Ekmekçi'nin görevlendirilmesine, gerekli duyuruların Baro web sayfası ve panolarda duyurulmasına, sms gönderilmesine Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Disiplin Kurulu lığı'nın... sayılı kovuşturma dosyasına gelen Ankara.... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... E. sayılı dava dosyası üzerinden verilen... gün,... E.,... K. sayılı

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 EKİM 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a 2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 41/1 Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010 Karar No : 1/a 13-14 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU Cilt: I 32. OLAĞAN GENEL KURULU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 229 Türkiye

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu Karar No Konu Karar 3310 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3311 Yemin Töreni Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

STAJYER EL K TABI Ankara 2014

STAJYER EL K TABI Ankara 2014 STAJYER EL K TABI Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks : (0312) 231 71 17 web: www.asmmmo.org.tr e-posta: asmmmo@asmmmo.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; III. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ Basına ve Kamuoyuna 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-29 Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı 2012-4 İÇİNDEKİLER - - - Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

202 ISSN 1300-7300. Ocak-Şubat 2010 ODAMIZ ŞUBELERİNİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI

202 ISSN 1300-7300. Ocak-Şubat 2010 ODAMIZ ŞUBELERİNİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI Haber Bülteni 202 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Ocak-Şubat 2010 e-posta: spo@spo.org.tr ODAMIZ ŞUBELERİNİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI...2 ODAMIZ ŞUBELERİNİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI IV. DANIŞMA KURULU

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011 ECZACILIK YEMİNİ Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, sanatımı hakkaniyetle ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 ŞUBAT 2015 SAYI: 2689 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri

Detaylı

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

Kurultay kapsamında oluşturulan çalıma masalarının almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; Basına Ve Kamuoyuna III. GENÇ AVUKAT KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 26-27 Nisan 2014 tarihinde 48 Baronun katılımıyla Denizli Barosu ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan III. Genç Avukatlar Kurultayı tamamlanmış

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2012-2014) Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni olmaksızın hiçbir

Detaylı

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları Bu Sayıda ÇANAKKALE BARO DERGİSİ İki ayda bir yayımlanır. Yıl: 2 Sayı: 9 Sahibi Çanakkale Barosu Adına Baro Başkanı Av. Bülent ŞARLAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hakan ÜZENLİ Kazdağları İçin Büyük Buluşma

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 2013 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 74 Üyelere Verilen Hizmetler... 80 Kurumsal Đlişkilerimiz...

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır.

KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır. 1 KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır. 1. Kurumsal Yönetim Ilkelerine Uyum Beyanı BÖLÜM 1 PAY SAHIPLERI Kurulduğu

Detaylı

B U S A Y I D A. 25 İzmir Barosu Merkez Binası yenilendi 29 Ruhsatlarını alarak avukatlığa adım atan meslektaşlarımız

B U S A Y I D A. 25 İzmir Barosu Merkez Binası yenilendi 29 Ruhsatlarını alarak avukatlığa adım atan meslektaşlarımız B U S A Y I D A BARODAN 3 İzmir Barosu Başkanlığı 19 Ocak 2012 tarihli basın açıklaması: Özel Görev ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri, Kanunla kurulmuş mahkeme niteliğinde değildir! BARODAN HABERLER 4 İzmir

Detaylı