ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1... Disiplin Kurulu lığı'nın... sayılı kovuşturma dosyasına gelen Ankara.... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... E. sayılı dava dosyası üzerinden verilen... gün,... E.,... K. sayılı kararla... hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan verilen hükmün onanmasına ilişkin Yargıtay... Ceza Dairesi'nin... gün,... E. ve... K. sayılı ilamı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle tarihli Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmiş olup, sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi KARAR ÖZETİ tarihli sözlü ifadesinde detaylı savunma talebinde bulunması ve yazılı olarak bu savunmayı verebilmesi için kendisine tebliğ tarihinden itibaren, yazılı olarak savunmada bulunabilmesi için 1 hafta süre verilmesine,

2 SEVİL TEKİN Sevil Tekin'in, Baromuz bünyesinde staj yapmakta iken kaydını sildirmiş olması sebebiyle, akademik kariyerinde geçen sürenin eksik stajından sayılarak tarafına ruhsatname düzenlenmesi, mümkün olmaması halinde altı aylık staj süresinin geçerli sayılması talepli dilekçesinin ve staj dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi AV. CEM ÇİÇEKÇİ Av. Cem Çiçekçi'nin halen askerde olması sebebiyle, askerlik görevini yaptığı dönemlerde adına tahakkuk ettirilen yıllık kesenek borçlarının iptalini talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi AV. PETEK BARKAN Baromuz personeli Av. Petek Barkan'ın, işten ayrılma hususunun görüşülmesi, Stajın kesintisiz yapılması zorunluluğu nedeniyle, talebin reddine, Cem Çiçekçi'ye askerlik görevini ifa ettiği dönemde Baromuz levhasından kaydını sildirmediği takdirde lık Kanunu'ndan kaynaklanan lık Mesleği'ne ilişkin tüm yükümlülüklerinin devam ettiğinin ve talebinin bu sebeple reddedildiğinin tebliğine, Av. Petek BARKAN'ın iş akdinin ikale anlaşması ile karşılıklı olarak tarihi itibari ile sonlandırılmasına. İkale Anlaşması çerçevesinde kıdem tazminatının ödenmesine, parasal konularda Sayman'a yetki verilmesine,

3 ÖZGE TATAR Türkiye Barolar Birliği lığı'nın iş akdinin kendilerine devri yöntemiyle bünyelerinde istihdamını talep eden yazısı doğrultusunda, Baromuz personeli Özge Tatar'ın sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi ÇAĞLAR AKPINAR Türkiye Barolar Birliği lığı'nın iş akdinin kendilerine devri yöntemiyle bünyelerinde istihdamını talep eden yazısı doğrultusunda, Baromuz personeli Çağlar Akpınar'ın sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Baro personeli Özge TATAR'ın kabulü halinde, iş akdinin Ankara Barosu'nun 4857 Sayılı ve 1475 Sayılı Kanun'un 14. maddesi kapsamında hiç bir maddi ve hukuki sorumluluğu olmaması kaydı ile Türkiye Barolar Birliği lığı'na devrine, devir ile ilgili olarak Divan'a yetki verilmesine, (Av., Av. 'ın karşı oyu ile, Oyçokluğu ile) Baro personeli Çağlar AKPINAR'ın kabulü halinde, iş akdinin Ankara Barosu'nun 4857 Sayılı ve 1475 Sayılı Kanun'un 14. maddesi kapsamında hiç bir maddi ve hukuki sorumluluğu olmaması kaydı ile Türkiye Barolar Birliği lığı'na devrine, devir ile ilgili olarak Divan'a yetki verilmesine, (Av., Av. 'ın karşı oyu ile, Oyçokluğu ile) STJ. AV. HALİME ÖZÇELİK Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Stj. Av. Halime Özçelik'in staj kaydiyesi bedelinin 63. Olağan Kurul kararı doğrultusunda talebin reddine, iadesi talepli dilekçesini içeren yazısının değerlendirilmesi.

4 8 STJ. AV. ZUHAL AYDIN Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Stj. Av. Zuhal Aydın'ın staj kaydiyesi bedelinin iadesi talepli dilekçesini içeren yazısının değerlendirilmesi. 9 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ 10 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ve 'ın Ankara... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde karşılaşmış oldukları soruna istinaden, Hakları Merkezi tarafından hazırlanan raporun değerlendirilmesi. 'in Ankara... Aile Mahkemesi'nde karşılaşmış olduğu soruna istinaden Hakları Merkezi tarafından hazırlanan raporun değerlendirilmesi. 63. Olağan Kurul kararı doğrultusunda talebin reddine, ile 'ın Hakları Merkezi tutanağında belirtilen konu ile ilgili olarak ilgili hakim hakkında HSYK'ya şahsen başvuru yapacaklarını belirttikleri anlaşıldığından, yapacakları başvurunun Baromuz tarafından da takip edilebilmesi amacıyla başvuru numaralarının Baromuza bildirilmesinin istenilmesine, dosya numarası bildirildiğinde, yapılan başvurunun etkili şekilde takibi için Hakları Merkezi'nin görevlendirilmesine, Hakları Merkezi tutanağında belirtilen konu ile ilgili olarak ilgili hakim hakkında HSYK'ya şahsen başvuru yapacaklarını belirttikleri anlaşıldığından, yapacakları başvurunun Baromuz tarafından da takip edilebilmesi amacıyla başvuru numaralarının Baromuza bildirilmesinin istenilmesine, dosya numarası bildirildiğinde, yapılan başvurunun etkili şekilde takibi için Hakları Merkezi'nin görevlendirilmesine,

5 11 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Kemal Tekin'den alınan, ücretsiz izin alarak avukatlık stajını yapıp yapamayacağına ilişkin tarihli dilekçesi hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun görüşülmesi AV. SABİT AKTAŞ Çocuk Hakları Merkezi ı Av. Sabit Aktaş'ın, Nihat Kazanhan dosyası ve barolarla işbirliği konulu dilekçesinin değerlendirilmesi AV. LALE İNCESU AV. ASLIHAN BARIŞ GİRGİN AV. BANU KOÇAK Gelincik Merkezi lık Divanı'nın Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan rehber avukatlar eğitimine ilişkin taleplerini içeren dilekçelerinin değerlendirilmesi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı ve Türkiye Barolar Birliği görüşü doğrultusunda ilgiliye ücretsiz izinli olduğu dönemde avukatlık stajı yapabileceği hususunun bildirilmesine, Nihat Kazanhan davasında yapılacak olan hukuksal işlemlerde Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin yetkilendirilmesine, Mayıs 2015 tarihlerinde yol ve konaklama giderleri için teklif toplanması kaydı ile, Ankara Valiliği İl Özel İdaresi nden gelen ödenek bütçesinden şehir dışı eğitim yapılabileceği hususunun Gelincik Merkezi'ne bildirilmesine,

6 TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ Türkiye Ormancılar Derneği'nin tarihinde düzenlenecek olan Kurulları için ABEM konferans salonunun tahsisini talep eden dilekçelerinin değerlendirilmesi AV. MUSTAFA KÖROĞLU Staj Kurulu ı Av. Mustafa Köroğlu'nun Staj Eğitimi ve lık sınavı hakkında değerlendirme ve bazı karar ve ortak eylem planı hazırlanması için çalışma yapılması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi AMASYA BAROSU BAŞKANLIĞI Amasya Barosu lığı'nın Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Genç lar Kurultayı hakkındaki yazısının değerlendirilmesi. 17 SANAT KURULU Ankara Barosu bünyesinde ve Stajyer lara yönelik Tango Kursu açılması ve kurs kayıtlarının başladığının duyurulmasının değerlendirilmesi Türkiye Ormancılar Derneği'nin tarihinde düzenlenecek olan Kurulları için ABEM konferans salonunun 09:00-22:00 saatleri arasında 1000,00.TL+KDV bedel karşılığında tahsisine, belirtilen ücretin tarihine kadar yatırılması halinde tahsisin geçerli olacağının ilgiliye bildirilmesine, Konu ile ilgili olarak Av. 'a yetki verilmesine, Baro ımız Av. Canduran, Av. Erdem ile Genç lar Kurulu tarafından belirlenecek üç meslektaşımızın kurultaya katılımına, belirlenecek olan isimlerin ivedi olarak Amasya Baro lığı'na bildirilmesine, parasal konularda Baro Saymanı'na yetki verilmesine, Eğitmenler Av Hasan ERMİŞ ve Şerife GÜZEL tarafından verilecek tango kursunun açılmasına, derslerin her çarşamba 18:30'da ABEM 8. katta aylık 4 saatlik ders ücreti 70,00-TL olarak belirlenmesine ve ilgili duyurunun Baro Web sayfası ABEM ve Adliyede yapılmasının sağlanmasına,

7 AV. MUSTAFA GÜLER BEK Av. Mustafa Güler Bek'in, aktif olarak avukatlık yapmaması sebebiyle tahakkuk ettirilen yıllık kesenek borçlarında indirim yapılması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi AV. FATİH DEMİR Av. Fatih 'in, Ankara Merkez Adliyesi güvenlik ANKARA PSİKODRAMA DERNEĞİ Bahse konu yetki Ankara Barosu Kurulu'na ait olduğundan, talebin reddine, Konu ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapmak ve Baromuza rapor sunmak üzere Av., Av. görevlileri hakkındaki dilekçesinin ve Av. 'in değerlendirilmesi. yetkilendirilmesine, Ankara Psikodrama Derneği'nin 8-9 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenleyecekleri etkinlik için Konu ile ilgili Av. Erdem 'nin yetkilendirilmesine, ABEM'de yer tahsis edilmesi talepli dilekçelerinin değerlendirilmesi.

8 AV. ÇAĞLAR ALTUN Hava ve Uzay Hukuku Kurulu ı Av. Çağlar Altun'un, tarihinde ABEM'de düzenlenmesi planlanan "Sivil Hava Taşımacılığında Yolcunun Ölüm ve Cismani Zararlarından Kaynaklı Akdi Sorumluluk" konulu atölye çalışması düzenlenmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi AV. ALİ OVACIK Av. Ali Ovacık'ın, sunmuş olduğu sağlık kurulu raporu doğrultusunda Baro yıllık keseneklerinde engelli avukatlara uygulanan indirimden faydalandırılması talepli dilekçesinin değerlendirilmesi AV. MUAMMER ŞENER Av. Muammer Şener'in, Adli Yardım Kurul üyesi olarak sürdürmekte olduğu görevinden istifasını bildiren dilekçesinin değerlendirilmesi. Talebin kabulü ile, saat 15:00-17:00 arasında ABEM Saffet Nezihi Salonu'nun Hava ve Uzay Hukuku Kurulu lığı'na tahsisine, katılımcılara cafe break ikramına ve programın panolarda ve web sayfasında duyurulmasına, Konu ile ilgili olarak Baro Saymanı'na yetki verilmesine, Bilgi edinildi,

9 Stj.sicil sayılı... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün...hafta uzatılması konusunun görüşülmesi. 25 Adli Yardım Merkezi'nin 2010/2997 sayılı dosyasında Adli Yardım talepçisi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi 26 Adli Yardım Merkezi'nin 2010/3550 sayılı dosyasında Adli Yardım talepçisi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi... Stj.sicil sayılı... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün... hafta uzatılmasına, Talepçinin tarih ve 2083 sayılı dilekçesi incelendi, Adli Yardım hizmetini haklı bir neden olmadan sonlandırmak istemesi nedeniyle talepçi hakkında Adli Yardım taahhütnamesi işletilmesine, Talepçi... ile ilgili tarih ve 2009 sayılı dilekçesi incelendi; talepçinin görevli avukatı haklı bir neden olmadan azletmesi nedeniyle, talepçi hakkında Adli Yardım taahhütnamesi işletilmesine,

10 27 Adli Yardım Merkezi'nin 2015/38-39 sayılı dosyalarında Adli Yardım Merkezi talepçileri... ve... in yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi 28 Adli Yardım Merkezi'nin 2014/2687 sayılı dosyasında Adli Yardım Merkezi talepçisi... in yargılama masrafı olan 393,15- TL' nin Adli Yardım Fonundan karşılaması hususunun görüşülmesi 29 Adli Yardım Merkezi'nin 2015/68 sayılı dosyasında Adli Yardım talepçisi...' ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi tarih ve 2097 sayılı dilekçesi incelendi; talepçilerin noter masrafı konusunun ne olduğu ve miktarı konusunda bilgi verilmesi halinde, bu miktarın Adli Yardım fonundan karşılanmasına, tarih ve 1759 sayılı dilekçesi incelendi; tarafından yapılan 393,15.TL mahkeme harç ve giderlerinin Adli Yardım fonundan karşılanmasına, 'ın tarih ve2013 sayılı itirazı incelendi; Adli Yardım Merkezi'nin tarihli hukuki yarar yokluğuna ilişkin kararı yönetmeliğe ve yönergeye uygun görülmekle, yerinde olmayan talepçi itirazının istişaren reddine,

11 30 Adli Yardım Merkezi'nin 2015/186 sayılı dosyasında Adli Yardım Merkezi talepçisi... yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi 31 Adli Yardım Merkezi'nin 2015/204 sayılı dosyasında Adli Yardım Merkezi talepçisi... yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi 32 Adli Yardım Merkezi'nin 2015/145 sayılı dosyasında Adli Yardım Merkezi talepçisi... nin yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi tarih ve 483 sayılı talebi incelendi, 12,50.TL fotoğraf çekim ücretinin Adli Yardım fonundan karşılanmasına, tarih ve 496 sayılı talebi incelendi, 15,00.TL fotoğraf ücreti ile 4,10.TL vekalet harcının fondan karşılanmasına,...'ın tarih ve 451 sayılı dilekçesi incelendi, 12,50.TL.fotoğraf çekim ücretinin Adli Yardım fonundan karşılanmasına,

12 33 Adli Yardım Merkezi'nin 2011/2343 sayılı dosyasında... un Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun görüşülmesi ESRA ÜNAL Baro Levhası'ndan silinme istemi AKİ F PATIR Baro Levhası'ndan silinme istemi PINAR YAŞAR Baro Levhası'ndan silinme istemi MEHMET ONUR ÇEVİK Baro Levhası'ndan silinme istemi HÜLYA KOÇ Baro Levhası'ndan silinme istemi SEDEF KARAN Baro Levhası'ndan silinme istemi tarih ve 503 sayılı itiraz dilekçesi incelendi; öncelikle Adli Yardım talepçileri hakkında yapılan fon payına ilişkin hesaplamalar, Adli Yardım hizmeti verilen tüm dosyalar için geçerlidir. Talepçinin elde ettiği maddi menfaatlerden tüm görevlendirmeler için ödenen avukatlık ücretleri istenir. Ayrıca gönüllü avukatların verilen bu kararlara itiraz etmek gibi bir görevleri de yoktur. Bu itibarla gönüllü avukata görevinin yeniden hatırlatılmasına ve itirazın istişaren reddine,

13 MUSTAFA GÜLAY Baro Levhası'ndan silinme istemi DUYGU ÜSTÜNBAŞ Baro Levhası'ndan silinme istemi İ MRAN ARITI Baro Levhası'ndan silinme istemi MELİKE ÖZBAYRAMOGLU KIRIKKALE BAROSU'nun Nakil NARİN suretiyle Levha'ya yazma kararı EREN YILDIZ MARDİN BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı YILMAZ KARAARSLAN BİNGÖL BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı ÖZHAN ATAK İZMİR BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı MERVE ARI MUĞLA BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı GAYE SÜNTAY İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı AYŞEN ÇİLENTİ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi

14 EMRE ÖZTÜRK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi GAMZE DENİZ GÜNGÖR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi ADİLE ECE AKKOÇ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi MUSTAFA BÜYÜKBAŞ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi EMİNE GÜNGÖR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi ASLI ER Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi TAHA KURT Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma istemi BETÜL GÜMÜŞSOY Staj Listesi'ne yazılma istemi İBRAHİM HALİL UĞURLU Staj Listesi'ne yazılma istemi TUĞÇE ÖZKAN Staj Listesi'ne yazılma istemi

15 HÜSEYİN TARHAN Staj Listesi'ne yazılma istemi YUSUF YILMAZ Staj Listesi'ne yazılma istemi OKTAY KÖSE Staj Listesi'ne yazılma istemi NURŞEN ÖZMEN Staj Listesi'ne yazılma istemi SEMİH TONBULLAR Staj Listesi'ne yazılma istemi KÜBRA AZRAK Staj Listesi'ne yazılma istemi MUHAMMED BURHAN Staj Listesi'ne yazılma istemi 66 TAŞTAN MURATYÜCEDAĞ Staj Listesi'ne yazılma istemi ABDUSSAMEDBAYRAM Staj Listesi'ne yazılma istemi İSMAİL BOYBEY Staj Listesi'ne yazılma istemi

16 EMRE KANBAŞ Staj Listesi'ne yazılma istemi ERSEL KABACALI Staj Listesi'ne yazılma istemi SEDATARTUĞER Staj Listesi'ne yazılma istemi BURCU AVCI Staj Listesi'ne yazılma istemi MEHMET GÜMÜT Staj Listesi'ne yazılma istemi ELİF KART Staj Listesi'ne yazılma istemi EROL ÇAĞATAY DEMİRTAŞ Staj Listesi'ne yazılma istemi MUSTAFA KÖKEN Staj Listesi'ne yazılma istemi MUHAMMED EMİN BIÇAK Staj Listesi'ne yazılma istemi EMRAH ASLAN Staj Listesi'ne yazılma istemi

17 DUYGU CEYLAN Staj Listesi'ne yazılma istemi MEHMET EMİN ALKAN Staj Listesi'ne yazılma istemi ŞEYMANUR TAŞDEMİR Staj Listesi'ne yazılma istemi ANIL ÖZTÜRK Staj Listesi'ne yazılma istemi HARUN ONAT Staj Listesi'ne yazılma istemi ŞÜKRÜ İLHAN Staj Listesi'ne yazılma istemi MUTLU BAĞRIAÇIK Staj Listesi'ne yazılma istemi EMRE TOKTANIŞ Staj Listesi'ne yazılma istemi FATİH ÖZOĞLU Staj Listesi'ne yazılma istemi MUSTAFA KOÇ Staj Listesi'ne yazılma istemi

18 YUNUS DEMİR Staj Listesi'ne yazılma istemi BÜLENT KORKMAZ Staj Listesi'ne yazılma istemi YASİN ALPEREN DEMİRAY Staj Listesi'ne yazılma istemi HASAN KÖSE Staj Listesi'ne yazılma istemi ALİ GÜR Staj Listesi'ne yazılma istemi UĞUR GÜRSEL Staj Listesi'ne yazılma istemi SAFA BAŞAR Staj Listesi'ne yazılma istemi ALİ KARADUMAN Staj Listesi'ne yazılma istemi SAMET ASLAN Staj Listesi'ne yazılma istemi DURMUŞ İLHAN Staj Listesi'ne yazılma istemi

19 RUKİYE İNALPOLAT Staj Listesi'ne yazılma istemi CANSU ÖZDEMİR Staj Listesi'ne yazılma istemi GÖKHAN ÖZER Staj Listesi'ne yazılma istemi FİDAN ERBEY Staj Listesi'ne yazılma istemi HASAN ULU Staj Listesi'ne yazılma istemi AYSEL NUR ŞİRİNGÜL Staj Listesi'ne yazılma istemi SONER KAYA SONER KAYA, HATAY BAROSU'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi 107 ENGİN ÖNGEL ENGİN ÖNGEL, MANİSA BAROSU'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi FATMA UYSAL FATMA UYSAL, AMASYA 108 BAROSU'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi

20 ADEM YEŞİLYURT ADEM YEŞİLYURT, GAZİANTEP BAROSU'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi HABİBE KESKİN HABİBE KESKİN, İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Baromuz staj listesine yazılma talebi SEYDİ ŞAHİN SEYDİ ŞAHİN, Baromuzdan SİNOP BAROSU'na nakil gitme istemi SELÇUK CENGİZ SELÇUK CENGİZ, Baromuzdan ADANA BAROSU'na nakil gitme istemi ÖZLEM DEMİR ÖZLEM DEMİR, Baromuzdan ZONGULDAK BAROSU'na nakil gitme istemi MUHAMMED BUĞRA ÜÇHÖYÜK MUHAMMED BUĞRA ÜÇHÖYÜK, Baromuzdan ANTALYA BAROSU'na nakil gitme istemi PELİN YALÇIN PELİN YALÇIN, Baromuzdan ANTALYA BAROSU'na nakil gitme istemi.

21 EDA ÇALIŞKAN EDA ÇALIŞKAN, Baromuzdan AKSARAY BAROSU'na nakil gitme istemi NURSELİN KOTİLOĞLU SOFUOĞLU 118 NURSELİN KOTİLOĞLU SOFUOĞLU, Baromuzdan RİZE BAROSU'na nakil gitme istemi ABDULLAH TAHİR ER ABDULLAH TAHİR ER, Baromuzdan İSTANBUL BAROSU'na nakil gitme istemi ENES YILMAZ Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi İBRAHİM BEKTAŞ Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi HATİCE SARE TEMEL Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi BUKET AĞCA BUKET AĞCA, Eski: ZEYNEL ERKAN (7968), Yeni: EMRE HEPER (20943)

22 HÜSEYİN HÜSNÜ KARAKULLUKCU Hakimlikten Baromuz levhasına yazılma talebi MERİÇ NAZ VARLI Baro Levhası'na yazılma istemi AYŞE GEDİK Baro Levhası'na yazılma istemi BAKİ AYBAK Baro Levhası'na yazılma istemi MERİH DURUKAN Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi KUDRET KURT Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi HAYRULLAH BAŞER Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi YUNUS KAYA KAHRAMANMARAŞ BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi AYSUN DİNÇ ELAZIĞ BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi

23 MEHMET MERİÇ KOLE MARDİN BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi GUBSE KOÇ ÖNER İZMİR BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na yazılma istemi YEŞİM BOZ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi HÜSEYİN BAKAY Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi ORHAN YÜKSEL Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi KEMAL BAKLAN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi ALİ AKTAŞ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi HASAN ÇETİN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi YASEMEN GÜNDAY Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

24 İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi Disiplin soruşturması açılmasına, Disiplin soruşturması açılmasına, Aynı konuda daha önce karar verilmiş olduğundan, karar verilmesine yer olmadığına, Başkaca İşlem yapılmasına yer olmadığına, İşlem yapılmasına yer olmadığına, Bilgi istenilmesine, İşlem yapılmasına yer olmadığına, (Av. görüşme ve oylamaya katılmadı, Av. Erdem ve Av. görüşmeye katıldılar ancak oylamaya katılmadılar.) Bilgi istenilmesine, Bilgi istenilmesine,

25 İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi İŞL hakkındaki yazısının görüşülmesi Disiplin soruşturması açılmasına, Disiplin soruşturması açılmasına, İşlem yapılmasına yer olmadığına, Şikayetçilerden avans istenmesine, 2 hafta içerisinde avansın tamamlanmasına, /Ş.338 sayılı disiplin 2013/Ş.436 sayılı disiplin 2014/Ş.20 sayılı disiplin 2013/Ş.490 sayılı disiplin 2013/Ş.482 sayılı disiplin Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına, Muhakkik Raporu doğrultusunda Disiplin kovuşturması açılmasına, İncelemenin devamına,

26 /Ş.310 sayılı disiplin 2014/Ş.281 sayılı disiplin 2014/Ş.31 sayılı disiplin 2014/Ş.285 sayılı disiplin 2014/Ş.29 sayılı disiplin 2014/Ş.353 sayılı disiplin 2014/Ş.32 sayılı disiplin 2014/Ş.334 sayılı disiplin 2014/Ş.44 sayılı disiplin 2014/Ş.54 sayılı disiplin Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, İncelemenin devamına,

27 RE'SEN İLKNUR ÖZEN KAYIKCI AV. GÜLSEMİN KAYA AYSEL YILMAZ 2014/Ş.50 sayılı disiplin 2014/Ş.51 sayılı disiplin 2014/Ş.355 sayılı disiplin 2014/Ş.402 sayılı disiplin Hukuk Müşavirliği'nin HM-152 sayılı raporunun incelenmesi Ücretsiz izinin bitimine müteakip görevine dönme talepli dilekçesi CMK Merkezi'nin sertifika eğitim programı düzenlenmesine ilişkin dilekçesinin değerlendirilmesi Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle avukat istemine ilişkin dilekçesi Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına, Disiplin kovuşturması açılmasına, Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı arasında Değerler Eğitimi verilmesine ilişkin protokolün iptali için dava açmak üzere Hukuk Müşavirliği'nin yetkilendirilmesine, Baro personeli İlknur Özen Kayıkçı'nın tarihinde işe başlatılmasına, Konu ile ilgili olarak Av. Erdem ve Av. 'e yetki verilmesine, Konunun bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülmesine,

28 AV. BÜLENT VARLI AV. BÜLENT VARLI AV. BÜLENT VARLI Vekalet sözleşmesinden kaynaklanan davaların Tüketici Mahkemesi görev alanına girmesi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi tarih ve gelen evrak sayılı dilekçesinin görüşülmesi tarih ve gelen evrak sayılı dilekçesinin görüşülmesi AVUKAT HAKLARI MERKEZİ /Ş.266 sayılı disiplin RE'SEN Staj. Av. Nida Nur ÇALIK tarih ve gelen evrak sayılı yazının görüşülmesi Dilekçenin incelenmek üzere Av. Gülfer EMİR 'e tevdiine, Konu ile ilgili olarak Hakları Merkezi'nin yetkilendirilmesine, Konu ile ilgili olarak Hakları Merkezi'nin yetkilendirilmesine, Av. Uğur Arslan, Av. Nevzat Köşker, Av. Günseli Akgün, Av. Ahmet Refik Fidan, Av. Oben Ekmekçi ve Av. Coşkun Özgür Piroğlu'nun talepleri ile ilgili olarak Hakları Merkezi'nin görevlendirilmesine, hakkında disiplin kovuşturması açılmasına SILA GRUP İle yapılacak görüşmeler, SILA GRUP İle yapılacak görüşmeler ve gerekli sözleşmelerin ve gerekli sözleşmelerin imzalanması imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesine hususu Staj. Av. Nida Nur ÇALIK'ın Staj. Av. Nida Nur ÇALIK'ın Fotoğrafçılık Kulübü'ne katılımının Fotoğrafçılık Kulübüne katılım talepli kabulüne tarihli dilekçesi

29 Mart 2015 Cuma günü saat 09:30-17:00 arası Aile Hekimliği'ne İlişkin Panel yapılması 185 Şubat ayı içerisinde günü daha sonra belirlenmek üzere saat 14:00-17:00 arasında 'ın Sağlık Hakkı Ve Güvencesi' Konulu Panel yapılması Tuğçe ORBAY Şuayip DEMİR Niyazi YAŞAR Zafer ÇINAR Mehmet Ali ERKAN Tuğçe ORBAY'ın levhaya yazılma istemi Şuayip DEMİR 'in levhaya yeniden yazılma istemi Niyazi YAŞAR'ın levhaya yeniden yazılma istemi Zafer ÇINAR'ın levhaya yeniden yazılma istemi Mehmet Ali ERKAN'ın levhaya yeniden yazılma istemi 191 Ömer Faruk ALİMOĞULLARI'nın tarihli ve Sayılı Ömer Faruk ALİMOĞULLARI dilekçesi 192 Ankara Barosu Kamu İhale Hukuku Ve Vergi İdare Hukuku alanında eğitim programının açılması Panel yapılması konusunda Av. Gülfer EMİR 'ün yetkilendirilmesine, Panel yapılması konusunda Av. Gülfer EMİR 'ün yetkilendirilmesine, Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne, Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne, Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne, Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne, Baro Levhasına yazılması isteminin kabulüne, Konu ile ilgili rapor sunmak üzere Av. 'ın yetkilendirilmesine, İlgili eğitim programlarının açılmasına ve bu konuda programlandırma ve detaylandırma konusunda Av. 'ın yetkilendirilmesine,

30 193 Av. Sadi ALAFTAN'ın tarihli dilekçesi Av. Sadi ALAFTAN 194 Emekli Sandığından Doğan Haklar konulu Panel konuşmacısı Celalettin DANIŞAN'a ücretinin ödenmesi hakkında 195 Enstitü Yönetmeliğinde değişikliğe ilişkin onay talebi Yasa İzleme Enstitüsü 196 Hukuka Saygı Yürüyüşü'ne İlişkin yetki istemi 197 UİA Danışmanı Ve Ankara Barosu Üyesi Av. Yonca F. YÜCEL'in tarihinde yurtdışında yapılacak toplantıya ilişkin katılım talebi 198 Yargıtay 9. HD ve 22. HD arasında 'Belirsiz Alacakların Davalarının Açılmasına İlişkin İçtihat Uyuşmazlığı'nın giderilmesi konusunda Yargıtay lığı'na başvuruda bulunulması hususu Talebin kabulü ile Sanat Kurulu tarafından düzenlenecek Şiir Akşamları etkinliğinde şiir okumak isteyen hukukçuların katılımının sağlanması için gerekli duyuruların yapılmasına, Celalettin DANIŞAN'a ücretinin ödenmesi konusunda Sayman'a yetki verilmesine, Enstitü Yönetmeliğinde değişikliğe ilişkin Av. 'a yetki verilmesine, Konuya ilişkin Av. 'a yetki verilmesine, Talebin kabulü ile, yolculuk gideri olarak uçak bileti tutarı 2.575,00- TL'nin ödenmesine Konunun ilgisi nedeni ile İş Ve Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanmak üzere Av. 'e tevdiine,

31 199 Diksiyon Kursu açılması Ankara Barosu larından Av. Kenan Hızır ŞAKRAK'ın vereceği diksiyon kursunun açılmasına, bu konuda Av. Erinç ve Av. SANAT KURULU 200 Staj Kurulu ı Mustafa KÖROĞLU'nun tarih Sayılı yazısı 201 Öğle Yemeği Tabldot Fiyatlarının yeniden güncellenmesi Gülfer EMİR 'e yetki verilmesine Konu ile ilgili 'ın görevlendirilmesine Sebze Menüsünün 9,00-TL, Tavuk Menüsünün 11,00-TL, Et Menüsünün 13,00-TL olarak belirlenmesine, İKTİSADİ İŞLETMELER OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ