II - AMAÇ VE HEDEFLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II - AMAÇ VE HEDEFLER"

Transkript

1

2 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ II - AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Kurumsal Yapıİçmesuyu Temini ve Dağıtımı Stratejik Amaç 1 Kurumun insan kaynaını daha genç, dinamik, verimli ve motivasyonu yüksek bir düzeye getirmek. Stratejik Hedef 1.1. Stratejik Hedef 1.2. Stratejik Hedef 1.3. Stratejik Hedef 1.4. Stratejik Hedef 1.5. Stratejik Hedef 1.6. Stratejik Hedef 1.7. Stratejik Hedef 1.8. Stratejik Hedef 1.9. Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1. Stratejik Hedef 2.2. Stratejik Hedef 2.3. Memur ve içilerde mevcut olan 40 ya ortalamasını 2014 yılı sonuna kadar 37'ye düürülecektir yılı sonuna kadar Kurum personelinin üniversite mezunu oranını %32,8 den %40 a çıkarılacaktır. Memur ve sözlemeli personel sayısını 104 ten 2014 yılı sonuna kadar mevzuatın elverdii ölçüde 150 ye çıkarılacaktır. Etik kuralların tüm personelce bilinmesi amacıyla 2014 yılına kadar eitimler düzenlenecektir yılına kadar yıllık ortalama eitim saati 4 saate çıkarılacaktır. Tüm personelin özlük kayıtları elektronik ortama aktarılacaktır yılı sonuna kadar Kurumun ihtiyacını karılayacak kapasitede bir eitim salonunun yapılması salanacaktır. Kurumumuz bünyesinde akademik kitap aırlıklı bir kütüphane oluturulacaktır. Her yıl Su ve Kanalizasyon birimi ile balı tesislerde çalıan personele ilkyardım ve koruyucu aı çalımaları sürdürülecektir Kurumun risk analizi yapılarak 2012 yılına kadar önleyici tedbirler alınacak ve 2014 yılına kadar tüm birimlerde uygulanacaktır. Bütün personeli kapsayan performans yönetim sistemi 2014 yılına kadar kurulacaktır. Her yıl personelin moral motivasyon düzeylerinin artırılmasına yönelik sosyal içerikli geziler düzenlenecektir. Yönetim sistemleri kurmak ve bilgi yönetimini gelitirmek yılları arasında yönetim bilgi sisteminin kurulması salanacaktır yılları arasında iç kontrol eylem planı ile ilgili tüm birimlere bilgi verilecektir yılları arasında yatırım takip sisteminin kurulması salanacaktır Faaliyet Raporu 32

3 AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1. Stratejik Hedef 3.2. Stratejik Hedef 3.3. Stratejik Hedef 3.4. Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.1. Stratejik Hedef 4.2. Stratejik Hedef 4.3. Stratejik Hedef 4.4. Stratejik Hedef 4.5. Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef 5.1. Stratejik Hedef 5.2. Stratejik Hedef 5.3. Stratejik Hedef 5.4. Stratejik Hedef 5.5. Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1. Mali hizmetlerde verimlilii ve etkinlii artırmak yılları arasında performans esaslı bütçe sistemine geçilecektir yılına kadar e-bütçe sisteminin kurulması salanacaktır. Her yılın performans programı 3 er aylık periyotlarla izlenecektir yılları arasında gelir ve gider bütçesi gerçekleme oranları artırılacaktır. Tahsilatı kolaylatırıcı ve artırıcı çalımalar yapmak. Tahsilat veznelerindeki bilgisayar donanımları yenilenecektir. Tahsilat vezneleri tek tip, standart hale getirilecektir. Tahsilat ilemlerinin hızlandırılması salanacaktır. nternet ve otomatik ödeme talimatı veren abone sayısının sürekli artırılması salanacaktır yılları arasında resmi kurumların faturaları kurum lerine gönderilecektir. Bilgi ilem teknolojisini gelitirmek ve birimler arası entegrasyonu salamak yılları arasında bilgisayar yazılımları ve Abone Yönetim sistemi günümüz teknolojisi ile uyumlu hale getirilecektir yılları arasında mevcut personelin uzmanlamasına yönelik hizmet içi eitim programları düzenlenecektir yılları arasında birimler arasındaki, dier kurumlarla ve ulusal internet aı ile veri iletiim altyapısını daha hızlı ve güvenilir hale getirilecektir yılında Abone Yönetim Sistemi, Corafi Bilgi Sistemi (CBS) ve SCADA arasındaki entegrasyon salanacaktır yılları arasında vatandaa daha hızlı, kolay, effaf, ekonomik, güvenilir ve her yerden eriilebilir e-diski uygulamaları gelitirilecektir. Makine parkı kapasitesini güçlendirmek ve sürekli modernize etmek yılına kadar toplam 12 adet araç ve i makinesi temin edilecektir Faaliyet Raporu

4 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1. Stratejik Hedef 7.2. Stratejik Hedef 7.3. Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1. Stratejik Hedef 8.2. Stratejik Amaç 9 Stratejik Hedef 9.1. Stratejik Amaç 10 Stratejik Hedef Temin ve stok sistemini daha ilevsel ve ekonomik hale getirmek m 2 lik yeni bir ambar yapılarak stok kapasitesi artırılacaktır. Malzeme hareketleri takibi barkodlu otomasyon sistemiyle gerçekletirilecektir. Dorudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımının gider bütçesine oranı %5 e indirilecektir. Birimlerin ihtiyaç duyduu yazılım ve donanımı temin etmek, bilgi kapasitelerini güçlendirmek. Hizmet alanı ile ilgili üye olunan süreli yayın sayısı artırılarak gelimeler daha iyi takip edilecektir. Birimlerin ihtiyaç duyduu yazılım ve donanım temin edilecektir. Kurumun bilgi depolama ve saklama kapasitesini güçlendirmek. Kuruma ait elektronik ariv sistemi ve evrak yönetim sistemi oluturulacaktır. Tüm tesislerin güvenlik sistemlerini gelitirmek yılları arasında Kuruma ait tüm tesis ve Gözeli su havzasında görüntülü güvenlik sistemi kurulacaktır. İçmesuyu Temini ve Dağıtımı Stratejik Amaç 11 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 12 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 13 Stratejik Hedef çme suyu bulunmayan yeni mahallelerin (köy ve mezra) içme suyu sorunlarını çözmek yılları arasında 80 yeni mahallenin (köy ve mezra) içme suyu sistemi tesis edilecektir yılları arasında 40 yeni mahallenin sondaj kuyularının elektrik tesisleri yapılacaktır. mara yeni açılan bölgelerin içme suyu projelerini yapmak ve ebeke döemek. Kayapınar ve Balar ilçelerinde imara yeni açılacak yerleim alanlarının içmesuyu projeleri hazırlanacaktır. htiyaç duyulan 200 km. lik ebeke döenecektir. çme suyu ebeke sistemindeki kayıp ve kaçak oranını düürerek standartlara uygun hale getirmek yılları arasında çme suyu kayıp ve kaçak oranını %51 den %40 düürülecektir Faaliyet Raporu 34

5 AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik Amaç 14 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 15 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 16 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 17 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 18 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç Stratejik Hedef çmesuyu rezerv kapasitesini artırmak ve depolardaki gerekli inaat, izolasyon vb. çalımaları tamamlamak. naatı yarım kalan 3 adet depoyu tamamlayarak toplam rezerv kapasitesi m 3 ten m 3 e çıkarılacaktır. 2 adet lik deponun izolasyonu salanacaktır. 4 adet deponun çevre koruma duvarı ina edilecektir. Gözeli su havzasını rehabilite etmek. Gözeli havzasındaki 18 adet sondaj kuyusu ve kaynaktaki mekanik elektrik rehabilitasyonu gerçekletirilecektir. 11 km. uzunluundaki Gözeli havzası ana isale hattı tamamen yenilenecektir. çmesuyu SCADA ve GIS sistemlerini tamamlamak yılı sonuna kadar içmesuyu ebekesinin %35 ine uygulanan SCADA sistemi %100 oranına çıkarılacaktır yılı sonuna kadar içmesuyu ebekesine %20 oranında uygulanan Corafi Bilgi Sistemini %100 oranına çıkarılacaktır. Mevcut isale hattını ve içme suyu ebekesini rehabalite etmek yılı sonuna kadar ana isale, depolar arası balantı ve ebekedeki 128 km. uzunluundaki çelik boruların katodik koruma çalımaları tamamlaanacaktır yılı sonuna kadar mevcut çmesuyu ebekesi içindeki 97 km. uzunluundaki AÇB borularından 10 km.lik kısmı ve 364 km. uzunluundaki PVC borularından 10 km.lik kısmını PE borularla deitirilecektir. Merkezi Su Temin Sisteminin mevcut koullarını iyiletirmek, nüfus artıına balı olarak su ihtiyacını optimize etmek ve bu amaçla gerekli planlamayı yapmak. Mevcut Pompa stasyonunda iletme koulları iyiletirilecektir. (Yazılım güncellenmesi, rutin servis bakımlarının yapılması, darbe sisteminin iyiletirilmesi ve vibrasyon ölçümü vb.) Mevcut Pompa stasyonunda arızalı ve eski nesil (üretimden kalkmı) ürünleri yeni nesil ürünler ile deitirilecektir. (Debimetre, PLC, Elektronik kartlar vb.) Mevcut Pompa stasyonunda SCADA Projesi gelitirilecek ve kurulumu salanacaktır. Mevcut Pompa stasyonunda bo pompa kaideleri üzerine uygun kapasitede (1,6 MW, 600 lt/sn) yeni pompa grubu kurulacaktır. Yeni Pompa stasyonu için yer seçimi ve tasarım projesi hazırlanacaktır. Mevcut Arıtma Tesisinde iletme koulları iyiletirilecektir. (Rutin servis bakımları yapılacak, Yazılım ve SCADA Projesi gelitirilecek ve uygulaanacak) Faaliyet Raporu

6 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 19 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 20 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Mevcut Arıtma Tesisinde eski nesil ürünleri yeni nesil ürünler ile deitirilecektir. II. Aama Arıtma Tesisi ile sale Hattının güncel projeleri hazırlanacaktır. Su kaynaklarının sürdürülebilir bir ekilde etkin ve verimli su yönetimini salamak Mevcut su kaynaklarındaki (Dicle barajı ve Gözeli su havzası) kirletici unsurların tespit edilecek ve yönetmelikler çerçevesinde yasal ilemler yapılacaktır. Dicle su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır. Gözeli su havzasında fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler yapılacaktır. ebeke suyu bakteriyolojik ve kimyasal analizlerle takip edilecektir. çme ve kullanma suyu ile ilgili yönetmeliklerdeki bütün parametrelerin analizlerini eksiksiz yapmak ve yapılan analizlerin uluslararası düzeyde güvenilirliini salamak Türk Akreditasyon Kurumundan (TURKAV) akredite belgesi alınacaktır. nsani tüketim amaçlı sular yönetmeliindeki analizleri yapmak için gerekli cihazları temin edilecektir. (GCMS ve yon Kromotografi cihazları) Resmi kurumlar ile vatandaın talep ettii analizler yapılacaktır. Laboratuvarların yeni bir binaya taınması salanacaktır. Atıksu ve Yağmur Suyu Yönetimi Stratejik Amaç 21 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 22 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 23 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Kentsel geliime paralel atıksu sistemini geniletmek ve sistemin daha etkin ve verimli çalımasını salamak. Kanalizasyon ebeke bilgileri %100 oranında GIS ortamına alınacaktır. Batı kolektörünün m.lik kalan kısmı tamamlanacaktır. Kent içinde 100 km. ve Çarıklı ve Baıvar da 60 km. kanalizasyon ebekesi döenecektir. Yeni yerleim alanlarında 40 mahallenin kanalizasyon ebekesi tamamlanacaktır. Kanalizasyon ebeke tıkanıklıı arızaları sürekli azaltılacaktır. Kentsel atıksuyun insan ve çevre salıına zarar vermeden daha ekonomik, verimli ve etkin bir ekilde bertaraf edilmesini salamak. Biyolojik arıtma tesisi yapılacaktır. Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi rehabilite edilecektir. Atıksu Arıtma atık çamuru deerlendirilecektir. Endüstriyel atıksu denetim sistemi gelitirilecektir. Mevcut yerleim alanları için yamursuyu ebekesi yapmak ve yeni gelime alanları için yamursuyu sistemi tasarlamak. Kent içinde 60 km. yamursuyu ebekesi döenecektir. Gelime alanları için yamursuyu sistemi tasarlanacaktır Faaliyet Raporu 36

7 AMAÇ ve HEDEFLER Abone Hizmetleri Stratejik Amaç 24 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 25 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 26 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Amaç 27 Stratejik Hedef Abone hizmetlerini daha etkin ve verimli hale getirmek. Kentin geliimine paralel olarak abone sayısını 2014 yılı sonuna kadar den e çıkarılacaktır yılı sonuna kadar abonelerden gelen itiraz yüzdesi %2 ye düürülecektir yılı sonuna kadar adet sayacın deiimi salanacaktır abonenin sözleme bilgileri güncellenecektir. Vatandaa daha iyi bir halkla ilikiler hizmeti vermek. Her yıl halkla ilikiler personeline ortalama 80 saat eitim verilecektir yılları arasında ALO 185 telefon hattıyla gelen bildirimlerin birimlere (Su, Kanal, Abone, Kaçak) direkt eriimi salanacaktır. Kurum hizmetlerini daha iyi bir ekilde Kamuya tanıtmak ve bilinçlendirme çalımaları yapmak. Kurumu tanıtmaya yönelik her yıl ortalama adet bilinçlendirme materyali hazırlanacak ve daıtılacaktır. çmesuyu ve atıksu tesislerine gezi ve eitim amaçlı programlar düzenlenecektir yılına kadar Kurum tarafından yayınlanmı bütün yayınların envanter çalıması yapılacaktır. Her yıl 1 adet periyodik süreli yayın çıkarılacaktır. Daha iyi bir hizmet vermek için vatanda memnuniyeti aratırması yaparak sonuçlara göre gerekli deiikliklerin yapılmasını salamak. Her yıl vatanda memnuniyeti aratırması yapılacak ve sonuçları deerlendirilecektir Faaliyet Raporu

8

9

10 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Gelir Bütçesi Ek. Snf. Kodu I Gelir Türü Bütçe Ödenei Toplamı Yılı Tahsilat Gerçekleme Oranı 1 Vergi Gelirleri ,7% 3 Teebbüs ve Mülkiyet ,8% 4 Alınan Baı ve Yardımlar ,5% 5 Dier Gelirler ,4% 6 Sermaye Gelirleri ,0% 9 Red ve adeler (-) (-) ,5% TOPLAM ,4% Alınan Baı ve Yardımlar 0, 6% Dier Gelirler 19,9% Red ve adeler (-) 4,4% Teebbüs ve Mülkiyet 70,7% Vergi Gelirleri 4,4% 2010 Faaliyet Raporu 40

11 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER Gider Bütçesi Ek. Snf. Kodu I Gider Türü Bütçe Ödenei Toplamı Bütçe Gideri Gerçekleme Oranı 01 Personel Giderleri ,8% 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,8% 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,9% 04 Faiz Giderleri ,4% 05 Cari Transferler ,5% 06 Sermaye Giderleri ,8% 07 Sermaye Transferleri 1 0 0,0% 08 Borç Verme ,0% 09 Yedek Ödenekler ,0% GENEL TOPLAM ,3% Mal ve Hzm. Alım Giderlerii 41,5% Faiz Giderleri 2,7% Cari Transferler 1,2% Sermaye Giderleri 12,3% Borç Verme 5,0% Personel Giderleri 31,1% SGK Giderleri 6,1% 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Faaliyet Gelir Gerçekleme Tablosu KURUMU: DSK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Bütçe Yılı: 2010 Hesap Ekonomik Bütçe Gelirinin Türü Gelir Tutarı YTL Kodu Kod I Vergi Gelirleri Teebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Baı ve Yardımlar Dier Gelirleri Deer ve Miktar Faaliyet Gelirleri Toplamı Red ve adeler Net Faaliyet Gelirleri Toplamı Faaliyet Sonuçları Faaliyet Gider Gerçekleme Tablosu KURUMU: DSK GENEL MÜDÜRLÜGÜ Bütçe Yılı: 2010 Hesap Ekonomik Bütçe Giderinin Türü Gider Tutarı YTL Kodu Kod I Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Amortisman Giderleri Tüketim Malzemeleri Dier Giderler Faaliyet Giderleri Toplamı Faaliyet Raporu

12 DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ 3- Mali Denetim Sonuçlar DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA (Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu Sıfatıyla) KONU: 2010 Yılı faaliyetleri, Bilanço, Kar/Zarar ile Bütçe Hesapları hakkında denetçi raporudur sayılı yasa ve bu yasaya uygun yönetmenlikler uyarınca, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) nin çalışma dönemine ait hesapları ve faaliyetleri incelenerek gerekli denetim yapılmıştır. 1-) DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından finansmanı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında, Avrupa Birliğince sağlanan, yatırım paketi toplamı 78.milyon Avro olan ve 2011 yılı itibariyle ihaleleri yapılacak Diyarbakır su ve atıksu projesi; Çevrenin korunması, halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi, içme suyu, atıksu ve katı atık sisteminin kurulması, SCADA projesiyle su üretiminin ve tüketiminin kontrol edilerek kayıp ve kaçakları azaltılmasını hedefleneceği ön görüldüğü tespit edilmiştir. 2-) İçeme Suyu Dairesi Başkanlığınca; 2010 dönemi içinde, içme suyunun abonelere dengeli ve sürekli bir şekilde dağıtımı için üstün bir gayret içinde olduğu görülmüş, ilgili dönemde merkez ilçeler ve bağlı köylere metre yeni içme suyu şebekesi döşenmiş, toplamda döşenen şebeke metreye ulaştığı tespit edilmiştir. İnşaatı devam eden, Kayapınar-Bağlar ilçeleri kısmı içme suyu yapım işi, İçme suyu deposu çevre duvarı yapım iş ile, Bağlar Yenişehir ilçeleri 11 Mahallenin içme suyu şebekesi yapım işleri tümü ile ikmal edildiği görülmüştür. Dönem içinde kent merkezi ve bağlı yerleşimlere m3 içme ve kullanım suyu verilmiş, bunun m3 ü faturalandırılmıştır. Su Kayıp ve Kaçakları Önleme Şube Müdürlüğünce; kayıp ve kaçakları önlemek için, dönem içinde ciddi bir çalışma yürütüldüğü abone denetlenerek kaçaklar %70 lerden %52 lere getirildiği tespit edilmiştir. Elde edilen suyun daha verimli kullanılması açısında, kayıp ve kaçaklar üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılması, mevcut SCADA sisteminin geliştirilmesi ile aboneye verilen suyun, miktarının kontrol edilmesi, temin, iletim ve dağıtım sistemindeki gerçek kayıp, kaçakların azaltılması ve bu oranın %30 ların altına çekilmesi hedeflenmelidir. 3-) Su Tesisleri Dairesi Başkanlığının; 2010 yılı içinde Diyarbakır halkına sağlıklı ve temiz bir suyun ulaştırılması için, arıtma tesislerinde m3, gözeli su havzasında m3 suyun üretimi ve arıtımı yapılıp verildiği tespit edilmiştir. Arıtma tesisinin, isale hattı ve pompa istasyonunun yıllık genel bakım ve fiziki temizliğinin yapıldığı, klor ünitesinde klor toplama kolektörlerin değiştirildiği, su üretim ve arıtma işlemi için kw elektrik, kg su ünitelerinde kimyasal madde tüketiminin yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca DİSKİ Su işleri Dairesi Başkanlığının laboratuvarı, uluslar arası kabul görmüş kriterlere uygunluk bağlamında TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından, doğu ve güneydoğu da akredite edilmiş tek laboratuvar olduğu tespit edilmiştir. 4-) Abone İşleri Daire Başkanlığınca; Yıl içinde KDV dahil TL su ve atık su tahakkuku yapılarak, %74 oranla TL tahsilat yapılmıştır. İlgili dönemde adet yeni abone verilmiş, idarenin mevcut abone sayısı a ulaşmıştır abonenin veri güncelleşmesi yapılmış, kesme ve açma şefliğince dönem içinde ödemesini yapmayan abonenin suyu kesildiği tespit ediliştir. Sayaç okuma şefliğince, abone okunmuş, %70 oranla adet fatura tahsil edilmiştir. Abone itiraz şefliğine başvuru olmuş, tümüne gerekli işlemler yapılmıştır. 5-) Kanalizasyon Daire Başkanlığınca; 2010 yılında muhtelif çap ve ebatlarda m kanalizasyon şebekesi döşenmiş, toplam döşenen şebeke metreye ulaşmıştır noktada kanalizasyon şebekesine, vidanjörlerle müdahalede bulunulmuştur. Ana kolektör noktaları ile gelen atık suyun Atık su Arıtma Tesislerinde mekanik olarak arıtılması sağlanarak, tesisi yüksek teknik kapasite ile başarılı bir şekilde işletildiği, çevre ve halk sağlığının korunması amacına uygun olarak atık suyun dünya standartlarında arıtıldığı yerinde tespit edilmiştir. 6-) DİSKİ nin mal ve hizmet alımlarının kamu ihalesi kanunu hükümlerine uygun bir şekilde satın alma ihale komisyonunca, her satın alma işleminde kuruma uygun teklif veren firmalardan satın almanın gerçekleşmiş olduğu, ilgili birimin 2010 yılı içinde doğrudan temin yolu ile TL, 25 ihale adedi ile TL toplamda TL. tutarında mal ve hizmet alımının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 7-) DİSKİ nin kasa ve banka hesapları kontrol edilerek, bilgisayar ve defter kayıtlarına uygun olduğu saptanmıştır. 8-) DİSKİ Genel Müdürlüğünün, 2010 yılı çalışma raporuna ekli bilanço ve gelir-gider hesaplarının incelemesinde; 2010 Faaliyet Raporu 42

13 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER BİLANÇO KAR/ZARAR HESAPLARI Aktif Toplamı : TL Dönen Varlıklar : TL Duran Varlıklar : TL Bilanço Pasifinde Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : TL Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : TL Öz Kaynaklar : TL dir. Bilgi amaçlı bilanço ekinde yer alan nazım hesaplarının toplamı TL. olduğu, bunun TL alınan teminat mektupları, TL ise yapımı devam eden ihale tutarları olduğu tespit edilmiştir. Gelir Tablosu Hesapları İşletme Satış Geliri : TL Red ve İadeler (-) : TL İşletme net satış ve Geliri : TL İşletme toplam Giderleri : TL Dönem Net Kar : TL dir. Bilanço ve gelir tablosu incelemesinde, Maddi Duran Varlıklar bakiyesi DİSKİ nin büyümekte olan yatırımcı bir kurum olduğunu göstermektedir. Gelir tablosundaki gider kalemlerinden TL ayrılan amortisman indirim konusu edilmezse, kurum esasen 2010 faaliyet döneminde TL kar etmiş durumdadır. BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ A-) 2010 Yılı Kesin Gelir Hesabı TL olarak tahmin edilmiş, tahakkuk bazında %79 oranla TL olarak gerçekleşmiş, toplam tahakkukun tahsilata dönüşümü ise %62 olmuştur. Gelir kesin hesabında, tahmin edilen bütçe ile tahakkuk bazında %79 gerçekleşen oran 2009 yılının 26, toplam tahakkukun tahsilata dönüşümü ise 3 puan üzeri olmuştur. DİSKİ gibi hizmet kurumlarında, Diyarbakır kentinin de sosyoekonomik konumu göz önüne alındığında, bu oranlar iyi olmak ile beraber, önümüzdeki dönemlerde daha da yükseltilmelidir. Su, atık su ve hizmet gelirleri TL olarak tahmin edilmiş, %101 oranla gerçekleşmiş tahakkukun tahsilata dönüşümü ise toplamda,%53 olmuştur. Tahakkuku yapılıp dönem içinde tahsil edilemeyen ve 2011 yılına devredilen TL su alacağının, hukuk müşavirliğinin hukuki dava takipleri ile beraber, 6111 nolu yasa kapsamında alacağın tümünün tahsili ve yeniden yapılandırmanın yüksek olacağı tahmin edilmektedir. B-) 2010 yılı Gider Kesin Hesabı TL tahmin edilmiş, %65 lik bir oran ile TL olarak gerçekleşmiştir. İnceleme dönemi içinde DİSKİ nin tüm kayıt ve işlemlerinin yasal belgelere dayandığı ve kayıtların yasal süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. SONUÇ: tarihlerini kapsayan faaliyetleri ile bilanço kar/zarar ile bütçe hesapları hakkında 2560 sayılı yasanın 10.maddesine uygun olarak yaptığımız denetimde; DİSKİ nin hesaplarının tek düzen muhasebe sistemine uygun tutulduğu, muhasebe genel prensip ve ilkelerine uyulduğu, sonuç hesaplarının yansıtan bilanço ve gelir-gider kayıtlarına uygun olduğu, kanaatine varılmıştır. DİSKİ nin çok değerli yönetici ve bütün çalışanlarına Diyarbakır kentine olan hizmetlerinde, daha başarılı bir dönem dileğimizle, iş bu denetçi raporunu onaylamak üzere genel kurulumuzun onayına saygılarımızla arz ederiz Faaliyet Raporu

14

1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. GENEL BİLGİLER 1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR DİSKİ nin görev, yetki ve sorumlulukları, 560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 516

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÝSKÝ DÝYARBAKIR SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İÇİNDEKİLER Sunuşlar 2-3 Genel Kurul Üyeleri 4 I.Genel Bilgiler 6 II Amaç Ve Hedefler 27 III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 33 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 33 Denetim Raporu 43

Detaylı

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kıymetli hemşerilerim, Dünya harikası bir şehirde yaşıyoruz. İki denize kıyımız var. İklim, bitki örtüsü, doğal güzellikler ve coğrafi

Detaylı

II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ

II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-- Temel Politika ve Öncelikler Onuncu Kalkınma Planı (214-218) içerisinde 2.3. YaĢanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre başlığı altında yer alan su, atıksu ve çevreye ilişkin

Detaylı

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK

SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPAK KONULACAK 1 2 KAPAK KONULACAK 3 4 TAKDİM DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİM; Hayatın özü olan su, en önemli yaşam kaynaklarının başında gelmektedir. Tüm canlıların

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015-ADANA İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Mali Yılı Performans Programı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Mali Yılı Performans Programı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 2 İcra eden, tatbik eden; karar verenden daima daha kuvvetlidir. 4 T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili yasal mevzuata uygun olarak

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Faaliyet Raporu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Yaşamak demek çalışmak demektir. FAALİYET RAPORU Su, tüm medeniyetlerin oluşmasındaki en büyük etkendir. FAALİYET

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012-2016 2 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stratejik

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01 1.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR......04 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 III.STRATEJİK AMAÇ

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU RAPORU BENİM EN BÜYÜK ESERİM CUMHURİYETTİR. ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUHMURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI DR. U. ASIM GÜZELBEY GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Detaylı

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 01 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ İçmesuyu ve Atıksu Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek VİZYONUMUZ İstanbul un

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir

Detaylı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Performans Programı ADASU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. Performans Programı ADASU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : PERFORMANS Sakarya Büyükşehir Belediyesi PROGRAMI Adapazarı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Performans Programı 0 BAŞKAN DAN Yerel yönetimlerde yeniden yapılanma kapsamında çıkarılan 5018

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı