ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ELMADAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, gerekçeli kararların tebliği ve temyiz posta Konuya ilişkin olarak çalışma ve değerlendirme yapmak üzere giderlerinin gider avansından karşılanması Candoğan'a yetki verilmesine yönündeki başvurumuza istinaden sunmuş olduğu yanıtın Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, /nolu soruşturma dosyasında uzlaştırmacı Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu'nun olarak görevlendirilen Av tarih, sayılı yazısı da eklenmek, dosya akıbeti ile ilgili olarak raporları suretiyle Av. 'dan konuya ilişkin yazılı bilgi Başsavcılığa teslim etmemesi sebebiyle, istenmesine, yazı cevabı geldikten sonra konunun Yönetim adı geçen hakkında gerekli işlemlerin Kurulu gündemine alınarak değerlendirilmesine, yapılmasını talep eden yazısının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (TMK 10. Madde ile Yetkili) Başkanlığı'nın, anılan mahkemenin 2009/191 Esas sayılı dava dosyasının Başvurunun incelenerek gerekli görülmesi halinde yazışma tarihli oturumuna mazeretsiz yapmak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, olarak katılmayan avukatların isimlerini bildiren ve anılan sanık müdafileri hakkında gereğinin yapılmasını talep eden yazısının

2 İlkay ERHAN ÖZEN Elazığ Cumhuriyet Savcısı iken emekliye Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun tarih, ayrılarak Baromuz levhasına yazılmak sayılı yazısı ve ekindeki hizmet belgesi incelenmekle, üzere başvuruda bulunan Erhan Özen'in ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasında yasal bir engel Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan bulunmadığı anlaşılmakla, Erhan Özen'in Baromuz levhasına gelen sicil özetinin yazılmasına KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Av. hakkındaki yazısının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CAT Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. güvenlik görevlileri tarafından düzenlenen muhtelif tarihli tutanakları içeren yazının Av. her ne kadar Baromuza kayıtlı ise de, iddianamede isnat edilen suçun, alkol etkisi altında iken araç kullanma olduğu anlaşılmakla, Başkanlığımızca yapılacak bir işlem olmadığına, kararın Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesine, Yazı ekindeki tutanakları incelemek ve gerekli görüldüğü takdirde işlem yapmak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yazısının Spor Kurulu'na 2013/58 duyuru numaralı, 23 Ağustos tevdiine, spor kurulundan takımların katılımı ve talep edilen 01 Eylül tarihleri arasında Mersin'de miktar konularında rapor tanzim edilmesinin istenmesine, yapılacak olan Avukat Spor Oyunları raporu değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak üzere hakkındaki yazısının değerlendirilmesi İlkay Çimen'e yetki verilmesine, AİLE MAHKEMESİ 11. Aile Mahkemesi Hakimliği'nin, Yazıda belirtilen konuyla ilgili olarak herhangi bir işlem Av. hakkındaki yazısının yapılmasına gerek olmadığına, bu hususta Mahkemeye bilgi verilmesine, SERKAN ÖZGÜNGÖR Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile Serkan Özgüngör'ün Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiş Baromuza ulaşan, Serkan Özgüngör'ün olduğu dilekçenin Av. 'a bilgi için Av. hakkındaki dilekçesinin gönderilmesine,

3 İlkay AV. AHMET SEYMEN Elmadağ İlçe Temsilciliği'nin, Elmadağ Adliyesi baro odasındaki yazıcının Elmadağ baro odasındaki yazıcının yenilenmesine, bu konuda yenilenmesi talepli dilekçesinin sayman Akdeniz'e yetki verilmesine HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Hukuk Müşavirliği'nin, ın Başvuru yapan ın ortağı olduğunu ifade ettiği Baromuzda staj yapma talebine ilişkin şirkette müdürlük görevi olup olmadığının incelenmesi ve olarak hazırladığı raporun yeniden rapor düzenlenmesi için Hukuk Müşavirliğinin Baro üyelik aidatı hakkındaki dilekçesinin AV. ERTAN GÜNDÜZ Baromuz vasilik kütüğüne kaydının yapılması talebini içeren dilekçesinin 14 RE'SEN ABEM konferans salonu ve Sincan Adliyesi konferans salonunda muhtelif tarihlerde "Mesleki Eğitim Toplantıları" başlıklı etkinlikler düzenlenmesi hususunun. 15 RESEN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün tarihinde saat 14:00'de Bakanlıkta yapılacak "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Komitesi Toplantısına" katılım davetinin. görevlendirilmesine, Av. ın aidatının indirilmesi talebinin yasal dayanağı bulunmadığından reddine ve Baromuz 62. Olağan Genel Kurulunda yıllık keseneklerle ilgili olarak alınan kararın yazılı olarak başvurucuya gönderilmesine, Av. Ertan Gündüz'ün Baromuz vasi kütüğüne yazılmasına, Konunun incelenmek ve Yönetim Kurulu na rapor sunmak üzere Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün tarihinde saat 14:00'de Bakanlıkta yapılacak "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Komitesi Toplantısına" katılmak üzere Baromuzu temsilen Aksoy ve Av. Tülay Bekar'ın görevlendirilmesine,

4 İlkay STAJ KURULU Staj Kurulu'nun, Stj. Av. Stj. Av. 'nun İstanbul Barosunda staj eğitimini nun, İstanbul Barosunda avukatlık tamamladığı dosya kapsamında ve staj kurulunun eğitimini tamamlaması sebebiyle staj tarihli yazısından anlaşılmış olup, Stj. Av. eğitiminden muaf tutulması talepli 'nun eğitimden muaf tutulmasına, staj süresinin bitiminden başvurusu hakkındaki raporunun ve adı mülakata alınmasına, geçenin staj dosyasının STAJ KURULU Staj Kurulu'nun, Stj. Av. 'ın stajına devam etme talebi doğrultusunda hazırlamış olduğu raporunun ve adı geçenin staj dosyasının 18 STAJ KURULU Staj Kurulu'nun, Mersin Barosu'na stajını naklettirmek üzere başvuruda bulunan Stj. Av. hakkındaki raporunun Stj. Av. 'ın incelenen staj dosyasında şirket ortağı olduğu, şirket müdürlüğünün bulunmadığı anlaşıldığından, bu aşamada stajına devamına bir sakınca bulunmadığına Stj. Av. 'in Mersin Barosu'na nakil talebinin kabulüne, Mersin Barosu'na 30 saatlik devamsızlığının olduğunun bildirilmesine

5 İlkay 19 RE'SEN İktisadi İşletme'nin temsil ve ilzamına Merkezi Ihlamur Sok. No:1 Kat: 2 Kızılay/Ankara adresinde ilişkin gün ve 42/147 sayılı bulunan Ankara Barosu İktisadi İşletmesinin temsil ve ilzamı kararın yeniden değerlendirilmesi hususu. için Ankara Barosu Başkanlık Divanı'ndan Sayman Akdeniz'in imzasının yanında İlkay Çimen ve Av. Sami Saygın Yazıcıoğlu'ndan ( Şimşek'in karşı oyuyla, oy çokluğuyla) herhangi birinin münferit imzası ile tayin edilmiş olup, İktisadi İşletmeyi resmi ve hususi daireler nezdinde bankalar, mahkemeler, bilumum kamu kuruluşları ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil ve ilzama, iktisadi işletme ile ilgili her türlü belgeleri tanzim ve imzalamaya, SGK, tapu müdürlükleri, vergi daireleri, belediyelerde her türlü belge ve tutanak tanzim ve imzaya ve iş takibi için vekil tayinine, bankalarda hesap açmaya ve kapatmaya, hesaptan para çekmeye, iktisadi işletmeyi borç altına sokmaya ve genel kredi sözleşmeleri imzalamaya, iktisadi işletme adına her türlü nakil vasıtası almaya, satmaya ve ruhsatlarını çıkartmaya veya tescil işlemleri için vekil tayinine, demirbaş satın almaya ve satmaya, Ankara Barosu Başkanlık Divanı'ndan Sayman Akdeniz'in imzasının yanında İlkay Çimen ve Av. Sami Saygın Yazıcıoğlu'ndan ( Şimşek'in karşı oyuyla, oy çokluğuyla) herhangi birinin münferit imzası ile yetkili kılınmıştır. 20 MUHASEBE İktisadi İşletme kadrosunda çalışan 'ın İktisadi İşletme bünyesinde hak ın, Baro kadrosuna geçirilmesi hususunun kazandığı, tüm işçilik hak ve alacaklarının ödenerek aynı temel. ücretle baro personeli olarak istihdamına, sözleşme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,

6 İlkay 21 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. hakkında Baromuz Afyonkarahisar Barosu Başkanlığından Av. 'nun Yönetim Kurulu'nca verilen karara karşı halen derdest olan disiplin kovuşturması dosyalarının safahatları yapılan itiraz üzerine Türkiye Barolar ve dosyadaki evrakların birer örneğinin, kesinleşmiş disiplin Birliği Yönetim Kurulu'nun kovuşturması dosyalarındaki evrakların birer örneğinin ve ilgili günlü kararının hakkında verilmiş olan işten tedbiren, geçici ve var ise sürekli yasaklama kararlarının onaylı birer örneğinin istenmesine, bu yazı cevabı geldikten sonra dosyanın yeniden ne, AV. HİLAL tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağına dair mazeretinin 23 AV. SAMİ SAYGIN tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağına dair mazeretinin. 24 AV. SEMA tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağına dair mazeretinin AV. HATİCE tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağına dair mazeretinin ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ ve 'ın Avukat hakkındaki dilekçesinin ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 'nin Avukat ve Avukat hakkındaki dilekçesinin Mazeretin kabulüne, Mazeretin kabulüne, Mazeretin kabulüne, Mazeretin kabulüne, Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Avukat ve Avukat hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına,

7 İlkay ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ vekili Avukat 'ın Avukat hakkında disiplin soruşturması Avukat hakkındaki açılmasına, dilekçesinin ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ in Avukat İncelemenin devamına, hakkındaki dilekçesinin ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ vekili Avukat 'in Avukat hakkında disiplin soruşturması Avukat hakkındaki dilekçesinin açılmasına, ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ yetkilisi in ( Yılmaz Aras görüşme ve oylamaya katılmadı) Avukat hakkındaki dilekçesinin Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ Avukat 'ın Avukat hakkındaki Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına dilekçesinin ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına Bürosunun tarih, 2013/ yer olmadığına ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Avukat hakkında disiplin soruşturması Bürosunun tarih, / ( açılmasına yer olmadığına ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ Avukat in Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması hakkındaki dilekçesinin açılmasına, ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 'nun Avukat hakkındaki Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, dilekçesinin ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 'in Avukat hakkındaki Avukat hakkındaki dosyanın gerekli değerlendirme dilekçesinin yapılmak üzere Adli Yardım Merkezine gönderilmesine

8 İlkay ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ Avukat 'ün Avukat hakkındaki Avukat hakkındaki dosyanın incelenmesinde, şikayet dilekçesinin avansı yatırılmadığı anlaşılmakla şikayetçiye süre verilerek şikayet avansını yatırmasının istemesine ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 'in Avukat hakkındaki Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer dilekçesinin olmadığına ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ Konya.Sulh Ceza Mahkemesinin Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer tarih, Esas sayılı Avukat olmadığına hakkındaki yazısının ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ 'ın Avukat hakkındaki Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, dilekçesinin İŞL 'nün Avukat Avukat hakkında verilen Yönetim Kurulu hakkındaki dilekçesinin kararımız, TBB Yönetim Kurulu'nun E., K. sayı ve tarihli kararı ile usulden bozulduğundan hakkında disiplin soruşturması açılmasına İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının Avukat açılmasına, hakkında disiplin soruşturması

9 İlkay İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, CMK gönüllü avukat listelerinden soruşturma ve açılması halinde Hukuk ( ) sayılı Avukat kovuşturma sonuçlanana kadar çıkarılmasına, kararın CMK hakkındaki yazısının Merkezine yazılı olarak bildirilmesine, İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının

10 İlkay İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat, Avukat, Avukat, Avukat, Avukat, Avukat Hukuk ( ) sayılı Avukat, haklarında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına yer Avukat, Avukat, olmadığına, Avukat, Avukat, Avukat hakkındaki yazısının İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması Hukuk açılmasına yer olmadığına, ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının İŞL Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, Hukuk ( ) sayılı Avukat hakkındaki yazısının İŞL Avukat ve Avukat 'nın Verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından Avukat Ahmet Avukat hakkındaki dilekçesinin hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, İŞL 'un Avukat Verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından Avukat hakkındaki dilekçesinin hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına, İŞL 'un Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına hakkındaki dilekçesinin yer olmadığına, İŞL Avukat nın Avukat Verilen süreye rağmen avans yatırılmadığından Avukat hakkındaki dilekçesinin hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,

11 İlkay İŞL vekili Avukat 'in Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Avukat hakkındaki dilekçesinin İŞL Avukat un Avukat Avukat hakkında disiplin soruşturması açılmasına, hakkındaki dilekçesinin 62 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2011/1437 sayılı Adli Yardım Merkezinin 2011/1437 sayılı dosyasında talepçi dosyasında talepçi C.B. hakkında Adli C.B. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi taahhütname işletilmesi hususunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki hususunun verilmesine, 63 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/1129 sayılı Adli Yardım Merkezinin 2013/1129 sayılı dosyasında dosyasında görevlendirilen Av. 'ın görevlendirilen Av. ın yetki belgesinin Avukatlık Kanunu tevkil yetkisi talebinin 64 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/855 sayılı dosyasında talepçi S.K. 'un Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun 65 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/1600 sayılı dosyasında talepçi M.M. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun 66 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/1721 sayılı dosyasında talepçi H.A. ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun 67 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/1741 sayılı dosyasında talepçi S.M. ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazı hususunun Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca reddedilmesine, Adli Yardım Merkezinin 2013/855 sayılı dosyasında talepçi S.K.'un Adli Yardım Kurulu kararına itirazının kabulüne, Adli Yardım 2013/1600 sayılı dosyasında talepçi M.M. hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütname işletilmesi hususunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine, Adli Yardım Merkezinin 2013/1721 sayılı dosyasında talepçi H.A. ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının hukuki yarar yokluğundan reddine, Adli Yardım Merkezinin 2013/1741 sayılı dosyasında talepçi S.M. ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının kabulüne,

12 İlkay 68 ADLİ YARDIM Adli Yardım Merkezinin 2013/1543 sayılı Adli Yardım Merkezinin 2013/1543 sayılı dosyasında talepçi dosyasında talepçi Ö.G. ın yargılama Ö.G. ın talep ettiği 8,00 TL fotoğraf çekim masrafının Adli masraflarının Adli Yardım Fonundan Yardım fonundan karşılanmasına, karşılanması hususunun SEYFETTİN GÜNGÖR Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, ZEHRA ÖZKAN Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, TUBA YAYLALI Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, DÖNDÜ DEMİRTAŞ Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, ASLI DEMİRBAĞ Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, SELEN EKER Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, DERYA YILMAZ Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, NECLA PELİN GÜVENİR Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, SULTAN GÜLÇİN ÖNDEŞ KAYA Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, SEBİHA ÇETİNER Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, ÖZGÜR DURSUN Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, SERDAR ÖZDEN Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, MAKBULE TUĞÇE SEÇEN Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, AYLA DURAN Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, SIDIKA NAZLI TARHAN Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, ERSİN SEZER Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, MEHMET NUR ERGÜL Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, HAKAN HANAY Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, ÇİĞDEM ÇELİKÖRS Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, CEMAL KURT Baro Levhası'ndan silinme Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine, CANSU MİRAY ÇELİK İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin sicil dosyasının İstanbul Levha'ya yazma kararı Barosu'na gönderilmesine,

13 İlkay CAHİDE GÖKÇE İNAN İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin sicil dosyasının İstanbul Levha'ya yazma kararı Barosu'na gönderilmesine, HALİT CEM BOYACI İSTANBUL BAROSU'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin sicil dosyasının İstanbul Levha'ya yazma kararı Barosu'na gönderilmesine, MELİKE SOYDAŞ BURSA BAROSU'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin sicil dosyasının Bursa Levha'ya yazma kararı Barosu'na gönderilmesine, MERYEM DURMUŞ Staj Bitim Belgesi verilmesi Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, İLYAS YUMRUTAŞ Staj Bitim Belgesi verilmesi Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, NİL SIZIR Staj Bitim Belgesi verilmesi Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, ELİF YÜKSEL Staj Bitim Belgesi verilmesi Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine, SELAHATTİN SAMET BİLGE Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz KÜBRA YAZI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ZEYNEP IŞIN GÜNEŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ALİ ARIDURU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz YAKUP OCAK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz FATMA TUĞÇE TAŞTEKİN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz DAMLANUR TAK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz NECVA FATİHOĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz MERVE YILDIRIM Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz

14 İlkay HAKAN İPEK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz BİLLUR TUĞBA DURAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz ALTUĞ AYDOĞAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz HÜSEYİN SEREL ATAÇ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz İREM ERTUNÇ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz HATİCE EDA MÜFTÜOĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz TOLGA YILDIZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz AHMET SERDAR KARAGÖZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya yazılma Talebin kabulü ile, ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz BEKTAŞ KALINÖZ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, EVŞEN KELEŞ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, MİRAY GÜNEŞ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ADEM BURAK AKYILDIZ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, DİNÇ CAN KAPTAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, GAMZE AYDOĞAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, EMİNE ZİŞAN LİMAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, BURAK Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, MERVE EKİNCİ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ŞEYMA KOCAMAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, DUYGU KÖSEER Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, BERFUAKGÜN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,

15 İlkay MUHAMMED ALİ KAYA Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, MEHMET BURAK KÖKSAL Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ESMA NUR MARDİN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, SEVDA YILMAZ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ÖMER FARUK KEMALOĞLU Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, NEMRE HABİBOĞLU Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, MUSTAFA AK Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, SEMİH ECER Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, EZGİ NURTÜRKOĞLU Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, SERDAR KILIÇ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, VOLKAN KAYA Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, GÖZDE DAĞDELEN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ŞÜKRÜ CEYHAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, SABRİYE BESTE KABAÇAM Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, SEDEF KARAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ÖTÜKEN TÜRKMEN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, NİLAY MESUT Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, DARA TOPAL Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, SAVAŞ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, İSLAM ASLAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ÖZGÜN KIRGIN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, AHMET SEVİNÇ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, EDA ÖZİL Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ALPER DURGUN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, FURKAN MAHMAT Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, BÜŞRA PAPİLA Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, NADİRE BUKET BAYRAKCI Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,

16 İlkay CEREN CAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, KÜBRA ŞAYLAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, HASAN YİĞİT ÇOLAK Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, MEHMET SEVEN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, AYŞE BİLGE ÖZTÜRK Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, MEHMET CAN ÜNSAL Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, BARÇIN ÖZKAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ÖMER ERTUĞRUL ERASLAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ERAY YAĞCI Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, BERAT ÖZKAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ELVİN YILDIRIM Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, AHMET SERCAN SAĞMANLIGİL Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, YAVUZ SELİM SÖNMEZ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, MUSA GÜRSES Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, BAYRAM KARTAL Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, BERRİN İNCEÖZ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, TUGAY ÖZKAHRAMAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, HÜLYA ALUÇ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, BUKET DAMLA ARIK Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ESRA GÜNDOĞAN Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, SAFA KUTLU TAY Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, FİDAN KANTAŞ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, HÜSEYİN GENERAL Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, NUMAN SABİT SÖNMEZ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, GİZEM YAĞCILAR Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, ALİ GÖDE Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, HALİL İBRAHİM GÜLBAŞ Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,

17 İlkay KAAN ÖZGÜR KAYICI Staj Listesi'ne yazılma Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına, YÜSRA DEDEOĞLU YÜSRA DEDEOĞLU, ŞANLIURFA Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin Baromuz staj listesine BAROSU'ndan naklen Baromuz staj yazılmasına, listesine yazılma talebi ÖMER FARUKYONAR ÖMER FARUK YONAR, Baromuzdan Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Tokat Barosu'na TOKAT BAROSU'na nakil gitme. gönderilmesine, MUSTAFA SERİN MUSTAFA SERİN, Baromuzdan Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Mersin Barosu'na MERSİN BAROSU'na nakil gitme. gönderilmesine, GÜLŞAH BAĞLARBAŞI GÜLŞAH BAĞLARBAŞI, Baromuzdan Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Mersin Barosu'na MERSİN BAROSU'na nakil gitme. gönderilmesine, ERALP DEMİRKAZIK ERALP DEMİRKAZIK, Baromuzdan Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İzmir Barosu'na İZMİR BAROSU'na nakil gitme YUNUS EMRE ÖZBEY Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi MURAT ÇİÇEK Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi ONUR ÇAĞDAŞ ARTANTAŞ Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi MEHMET BARUT Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi CAN ŞEKER Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı stajın iptali, adının staj listesinden silinmesi talebi gönderilmesine, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesinden silinmesine, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesinden silinmesine, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesinden silinmesine, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesinden silinmesine, Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesinden silinmesine,

18 İlkay EMEL DUMAN EMEL DUMAN, İlgilinin staj yaptığı avukatın değiştirilmesine ilişkin talebinin Eski: MUSTAFA BAYAZIT (14836), kabulüne, Yeni: İLHAN SALBAŞ (14245) SÜLEYMAN DEMİR SÜLEYMAN DEMİR, Eski: ZAFER ÇOKTAN (13723), Yeni: NAZAN AKYOL (15041) İlgilinin staj yaptığı avukatın değiştirilmesine ilişkin talebinin kabulüne, EBRU BAKAN EBRU BAKAN, İlgilinin staj yaptığı avukatın değiştirilmesine ilişkin talebinin Eski: AHMET KİRKİL (17441), kabulüne, Yeni: ÖZGÜR ORUN (14909) SELEN UNCULAR Baro Levhası'na yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeninden yazılmasına, İBRAHİM ERHAN KARA İSTANBUL BAROSU'ndan naklen Nakil talebinin kabulü ile Baromuz Baromuz Levhası'na yazılma EVREN KARADAĞ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Mazbata düzenlenmesine, ÖZLEM BAYRAKTAR Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Mazbata düzenlenmesine, BÜLENT GAZİOĞLU Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Mazbata düzenlenmesine, BURCU ULUTÜRK ELHAN Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Mazbata düzenlenmesine, GÖNÜL ŞANLI Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Mazbata düzenlenmesine, DEMET ÜLKÜ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Mazbata düzenlenmesine, MUZAFFER ANIL UÇAR Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Mazbata düzenlenmesine, AV. ÖZGÜR ATMACA Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin Mazbata düzenlenmesine,.

19 İlkay /Ş.360 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek üzere, Av. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına, /Ş.56 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek üzere, Av. ve Av. hakkında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına, /Ş.136 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek üzere, Av. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ve karar kesinleştiğinde Av. 'ın CMK listelerine yeniden alınmasına, /Ş.194 sayılı disiplin soruşturmasının Ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek üzere, Av. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına 208 RESEN Staj Kuruluna üye atanması Av. Özgür Ramazan Kavak'ın staj kurulu üyeliğine atanmasına, 209 RESEN 'ın Baromuz levhasına yazılması nin reddine ilişkin Yönetim Kurulu kararımıza karşı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun tarihli kararının değerlendirilmesi E. K. sayılı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun E. K. sayılı tarihli kararı ile Yönetim Kurulumuzun 'ın Baro levhasına yazılma isteğinin reddine ilişkin kararına karşın itirazın kabulüne karar verildiği anlaşılmakla İbrahim 'ın Baromuz levhasına yazılmasına OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 LATİFE ÖZTÜRK Baro levhasından silinme istemi KARAR ÖZETİ 2 OSMAN ÇAL Baro levhasından silinme istemi 3 ÖZGE ATÇI Baro levhasından silinme istemi 4 BAHADIR ERSİN Baro levhasından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41195 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 2 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, Av.. hakkında. gün ve. E. sayılı karar ile verilen

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 43127 JÜLİDE BORAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, 2 42945 NURSELİ ARSLAN Baro Levhası'ndan silinme istemi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi. 2 37556 AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1...... İLGİLİ 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU KARAR ÖZETİ Bartın Barosu eski üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi.'nin sabıka...'nin Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 STJ. AV... 2 STJ. AV... 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ KONU A.Ş.'de çalışmakta olması sebebiyle, Baromuz staj listesinden silinme ihtimaline binaen 28.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımıza

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 59039 İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 AVUKAT AHMET İYİMAYA 3 AVUKAT. KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, sigorta aracılık hizmetleri yapan firmaların 1136 Sayılı

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,. ve hakkında Meslek Kuralları'nın 27/2. maddesi uyarınca işlem

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ Av.. 'nun Baromuza büro adresi olarak bildirdiği adreste tutulan Konunun incelenerek çözümlenmesi için Cabbar'a 1 AV.. tutanağın ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.... 2 39101 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara... Mahkemesi'nin... günlü,... E. ve... K. sayılı, Yargıtay... Dairesi'nin... günlü,... E.

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 STJ.AV....... Staj sicil nolu... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27924 AV. MEHMET SENA KAPU Vekil olarak görev yaptığı Ankara Hukuk Mahkemesi'nin, E.sayılı davasında Yargıtay. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 02.04.2009 tarihinde. Noteri olarak göreve başlamış olması sebebiyle, Baromuz levhasındaki kaydının 02.04.2009 tarihi itibariyle silinmesi talepli dilekçesinin

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT ORHAN Baro levhasının albüm olarak basımına ilişkin hazırlanan prova Bilgi edinildi, baskısının incelenmesi. 2 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... günlü,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41804 AV. HİLAL Ankara Barosu Saymanlığı'ndan, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Gelincik Merkezi Başkanlığı'ndan istifa ettiğini bildiren dilekçelerinin değerlendirilmesi.

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'nın; Baromuz Yönetim Kurulu'nun 20.08.2008 tarih ve 99/14 sayılı, Baro levhasına yazılma ve ruhsatname düzenlenmesi talebinin reddi 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Detaylı

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 13/07/2016 Baromuzun 2180 staj sicil numarasında kayıtlı Cemre Andaç ın 30.06.2016 tarihli dilekçesi ile staj kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, staj kaydının silinmesine,

Detaylı

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 27/07/2016 Staj için Baromuza müracaat eden Kenan Can KURT ın Avukatlık Kanunu nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Kenan Can KURT nın stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45978 ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI 2 ANKARA MAHKEMESİ 3 ANKARA MAHKEMESİ 4 45499 SONER TAŞLITEPE Adana Barosu Başkanlığı'nın, 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde CMK Eğitimi

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AVUKAT.., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak hakkında verilen. tarih ve. sayılı Yönetim Kurulu kararına itirazını içeren dilekçesinin 2 AVUKAT..'ın, halen yedek

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ

AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ve MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ BAŞVURU LİSTESİ NO. ADI-SOYADI ÖĞRENCİ NO EĞİTİM DÜZEYİ (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) BAŞVURDUĞU PROGRAM DURUMU 1. CANSU UYAR 142157055

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.......'in Baro levhasından silinmesine yönelik Baromuz Yönetim Kurulu'nun... tarihli kararı doğrultusunda yapılan itiraz, itiraza ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT. 'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile hakkında verilen, 01.04.2014-01.07.2014 tarihleri arasında infaz edilecek olan

Detaylı

SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI

SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI SIRA ÖĞRENCİ ADI-SOYADI DERS ADI 1 MELİKŞAH ÇETİNKAYA İDARE HUKUKU II 2 FATİH SADULLAH SELMAN HUKUK SOSYOLOJİSİ 3 EREN BAŞAR ÇETİN BORÇLAR HUKUKU II (GENEL HÜKÜMLER) 4 ZEYNEP SENA KULAKOĞLU 5 ABDÜLSAMET

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 29696 AV. Av., Baromuz Disiplin Kurulu'nca hakkında verilen gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile verilen 6 ay süreyle işten yasaklama cezasının tarihlerinin ertelenmesi talepli

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, duruşma tutanaklarını duruşma bitiminde teslim etmeyen Dilekçenin Hakları Merkezi ne tevdii

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik SINAV TARİHİ VE SAATİ 09.11.2015-1200 KANİN AMFİSİ Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 145112020 145113040 145111089 145113019

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,.. nın Baromuz levhasına yeniden yazılmasına ilişkin 04.04.2014 gün ve..

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 BARIŞ AKBAY ERDİNÇ YILMAZ KONU Baromuza ait, Barokart okuyucu KGS cihazlarının çalışmaması sebepleri hakkında bilgi veren 16.06.2015 tarihli, Baromuz teknik servisi tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32269 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 32518 BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI 3 32482 SULH CEZA MAHKEMESİ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, 2013/67

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 1 AV.... Dosyasının incelenmesi, gereğinin Muhakkik Raporu doğrultusunda, lık Yasası 5/a ve 72. madde düşünülmesi 2... 04.02.2015 gün 23/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince vermiş olduğu yazılı savunmasının,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Orhan Gökhan SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT 1136 sayılı lık Kanunu'nun Gökhan Candoğan tarafından yapılan inceleme sonucunda 72/d maddesi doğrultusunda Baromuz oluşturulan görüşe dayalı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1......... İLGİLİ KONU..., Baromuzdan staj bitim belgesi alan... stajını usulsüz olarak yaptığı ve ruhsatname almamış olmasına rağmen avukat ünvanı kullandığını bildiren ihbarının 2 HUKUK

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi... nın 24.06.2014 tarihli, Baromuz levhasına yeniden hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun KARAR ÖZETİ Baromuz eski üyesi...

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLAR İÇİN SINAV JÜRİSİ DEĞERLENDİRME FORMU Programı = Emlak ve Emlak Yönetimi 1 ERAY ÖZKAN 84,614 29,6149 58,93 17,679 65,00 22,75 70,04 Kadroya atanmaya hak kazanamadı. Programı = İnsan Kaynakları Yönetimi 1 MERT GÜNERERGİN 70,00 24,50 97,20 29,16

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

TC ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

TC ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI / BIYOLOG 1 SINAVA GİREN ADAY SAYISI 5 SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI 0 1 GÖNÜL ÇELİK 95 89,88538 92,44269 2 MUSTAFA DÖNMEZ 87,5 92,89309 90,19655 3 ERTUĞRUL ORHAN 90 89,78195 89,89098

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhuriyet Gazetesi nde ilan yayınlanması ve etkinlik düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. 2 AV. EROL YILMAZ

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle dosyasının ve ilgili tarafından

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... lık Kanunu'nun 72/c maddesi doğrultusunda hakkında işlem yapılmasına binaen, Av....sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2... TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Detaylı

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2

11.SINIF Güvender 11.Sınıf Deneme-2 Genel Katılım 4843 İlçe Katılım 1918 Kurum Katılım 138 11 uan Sıralı 1 22 KUBRA ISIKTEL 11 14 8 12,00 1 6-0,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 7 4,25 1 10-1,50 4 9 1,75 19 5 17,75 12 4 11,00 44,75 213,627

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 45409 Merhum Av. vefat etmiş olması sebebiyle, yargılanmakta olan oğlu 'ün devam 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 42. madde hükmü ve talep etmekte olan Ankara

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen...2015 tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM)

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI I DERSİ GRUP LİSTESİ (I.ÖĞRETİM) 00 * ENES ÖZEL 00 * KİANOOSH ZAMANİ 0707 * BERKAN SARAÇOGLU 080 * ALİ GÜNDEN 0900 * ESRA DÜZKÖYLÜ 090 * NESİBE ÇİMEN 0900 * TAYFUN SÜNGER

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K.

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K. 20/11/2012 4406 20/11/2012 4407 20/11/2012 4408 20/11/2012 4409 20/11/2012 4411 20/11/2012 4413 İzmir Barosu Dergisi ve Bülten için Yazı İşleri Müdürünün belirlenmesi. Yeminli Mali Müşavir Umman TÜMER'in

Detaylı

Akademik Yılı Güz Dönemi Merkezi Yatay Geçiş İşlemleri

Akademik Yılı Güz Dönemi Merkezi Yatay Geçiş İşlemleri 2017-2018 Akademik Güz Dönemi Merkezi Yatay Geçiş İşlemleri A-Kayıt Tarihleri Kayıt Başlangıç Tarihi: 11 Eylül 2017 Kayıt Bitiş Tarihi : 15 Eylül 2017 B- 2017-2018 Akademik Güz Dönemi Merkezi Yatay Geçiş

Detaylı

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI)

00403 PROSES TASARIMI I PROJE GRUPLARI ( ÖĞRETİM YILI) Öğrenci Adı - Soyadı Sorumlu Öğretim Üyeleri Proje Konusu A1 A2 2120002074 Şeyda Kılınç 2100002053 Ezgi S. Çelik 2110002051 Elif Yener 2110002011 Cansu Aksüt 2110002005 Erdem Kaya 2110002002 Sefa Kaya

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 38402 TÜRAVAK Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın, Türavak Sigorta Aracılık Hizmetleri İktisadi İşletmeleri tarafından sunulan

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

Kayıtlı Olduğu Sınıf

Kayıtlı Olduğu Sınıf 565 Hamit KAPLAN 221 İlknur MİHYAZ 499 Damla MALKOÇ 217 Gizem KAYA 22 Kübra ŞAHİN 500 Merve UTUŞ 156 Hülya GÜREL 219 İbrahim SÜREN 246 Zeynep IŞIK 370 Nurgül YILMAZ 89 Zeynep YILDIRIM 157 Havva KÖR 210

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK)

Araştırma Görevlisi 6 84, , , , ,92 6,25 21,000 72,476 BAŞARILI (2.YEDEK) CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ

Detaylı