PROF. DR. RAYEGAN KENDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF. DR. RAYEGAN KENDER"
  • Erol Ak
  • 3 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 PROF. DR. RAYEGAN KENDER tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Erenköy Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti, Hava ve Sigorta Hukuku Kürsüsüne asistan olarak 1956 yılında tayin edilmiştir yılında doktorasını "Deniz Hukukunda Kurtarma Yardım" konulu tezi yazarak tamamlamıştır. Doktora tezi 1962 yılında basılmıştır yılında Doçent ve 1974 yılında Profesör olmuştur yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Sigorta Tetkik Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir yılında yaş haddinden emekli olana dek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmiştir. ÖĞRETİM HAYATI: 1- İstanbul Hukuk Fakültesi Lisans Programı: Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Doktora Programı: Seminer ve İhtisas Kuru-Doktora Dersleri ve Tez Danışmanlıkları 2- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans: Deniz Ticareti Hukuku (Prof. Dr. Ergon Çetingil ile) (1982 den önce) 3- İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Fakültesi: Deniz Ticareti Hukuku ( ) 4- Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü: Yüksek Lisans: Sigorta Hukuku ( )

2 Hukuk Fakültesi: Doktora Dersi: Deniz Ticareti Hukuku ( ) 5- Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Lisans: Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku Y. Lisans: Sigorta Hukuku ( ) 6- Türk Sigorta Enstitüsü Sigorta Hukuku Seminerleri ( ) 7- Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Deniz Ticareti Hukuku Kursları ( ) 8- Deniz Harp Akademisi Deniz Ticareti Hukuku ( ) 9- Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku MBA Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku de başladı, halen devam ediyor.

3 Yurt Dışı Çalışmaları: Belçika Hükümetinin bursu ile Bruxelles Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hesabına Almanya'da Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın Listesi: 1) Deniz Ticareti Hukuku Kitaplar Denizde Kurtarma- Yardım (1910 tarihli Brüksel Konvansiyonu ve Türk Hukukuna Göre), İ.Ü. Yayınları, İstanbul Deniz Ticareti Hukuku Dersleri: Müşterek Avarya-Çatma-Kurtarma/Yardım, İ.Ü Yayınları, İstanbul Deniz Ticareti Hukuku Temel Bilgiler (Prof. Dr. Ergon Çetingil ve Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu ile),14. Baskı, İstanbul 2014 Deniz Ticareti Hukuku, Çağa/Kender: Cilt: I- 15. Baskı, İst. 2012(Merhum Hocamız Prof. Dr. Tahir ÇAĞA nın bu kitabı vefatından sonra, vasiyeti gereği güncel hale getirilerek 15. Basıya hazırlanmıştır.) Cilt: II- 10. Baskı, İst. 2010(Merhum Hocamız Prof. Dr. Tahir ÇAĞA nın bu kitabı vefatından sonra, vasiyeti gereği güncel hale getirilerek 10. Basıya hazırlanmıştır.) Cilt: III-3. Baskı, İst. 2004(Merhum Hocamız Prof. Dr. Tahir ÇAĞA nın bu kitabı vefatından sonra, vasiyeti gereği güncel hale getirilerek 3. Basıya hazırlanmıştır.) 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997 (Kitabın , , sayfalarında yer alan bölümleri; ayrıca sayfalarda yer alan bölümü Doç. Dr. Samim Ünan ile birlikte).

4 Müşterek Avarya Hukuku (Prof. Dr. Ergon Çetingil ve Prof. Dr. Samim Ünan ile ), İstanbul 2011 Makale ve Tebliğler Deniz yolu ile Yolcu Taşınmasına Dair Kaidelerin Enternasyonal Hukukta Birleştirilmesi (29 Nisan 1961 tarihli Brüksel Konvansiyonu), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası XXVÜI (1962), Sayı: 3-4, s Deniz Sigortalarında Geminin Elverişsiz Olarak Yola Çıkarılması Hakkındaki İstisna, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2 ( ), Sayı 2, s.197 v.d. Zarar Sigortalarında Prim Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Cilt 10, Sayı 1-3, s. 753 v.d. Türk ve Alman Hukuk Sisteminde Donatanın Sınırlı Sorumluluğa Tabi Borçlarında Temerrüt ve Dava Faizi, İstanbul Barosu Dergisi 1973, s Türk Ticaret Kanununun 4. Kitabında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Gerekçesi, (Prof. Dr. Tahir Çağa ve Prof. Dr. T. Kalpsüz ile), BATİDER, C.IX, S.4, Aralık İstanbul Limanındaki Tanker Kazası Dolayısıyla Ortaya Çıkan Bazı Hukuki Sorunlar, Yaşamak İçin Çevre Koruma Dergisi 1980, Sayı: 3, s.4-6. İstanbul Boğazı'nda Deniz Trafiğinin Ortaya Çıkardığı Bazı Hukuki Problemler, İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Sempozyumu, İstanbul Hidrokarbonlarla Deniz Kirlenmesi Zararları İçin Bir Uluslararası Tazminat Fonu Tesisi Hakkında 18 Aralık 1971 Tarihli Brüksel Andlaşması, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 3 (1983), Sayı: 1, s Gemilerin Denizleri Kirletmesi Dolayısıyla Donatanların Sorumluluğu, Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye'de Deniz Kazaları Sempozyumu (13-15 Ekim 1982), Ankara 1983, s (s tartışmalar), Sigorta Haberler Bülteni 1983, Sayı:

5 46, s Türk Hukukunda Denizde Mal Taşıyanın Sorumluluğu, Sorumluluk Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu (26-27 Ocak 1984), Ankara 1984, s Deniz İş Hukukunda İşveren, İşveren Vekili, Kaptan ve Gemi Adamı Kavramları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi 1984 Yılı Konferansı, İstanbul 1985, s Çatma Hukukunda Harp Gemileri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi C.XIII/S.3-4 (1986), s Uluslararası Deniz Hukukunda Kurtarma-Yardım a Dair Yeni Çalışmalar, Ernest E. Hirsch'in Hatırasına Armağan, Ankara 1986, s Türk Deniz Ticareti Hukukunun Günümüz İhtiyaçlarına Uygun Hale Getirilmesi, Denizatı Dergisi, Yıl: 2 (1987), Sayı: 15, s ; Sayı: 16, s Türk Deniz Ticareti Hukukunun Günümüz İhtiyaçlarına Uygun Hale Getirilmesi, T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası II. Deniz Sektörü Sorunları Sempozyumu, 8-9 Temmuz 1987 İstanbul, s Ulaştırma Şurasının Hukuki Bakımdan Değerlendirilmesi, İslam Konferansı Teşkilatı Üye Ülkeler Ulaştırma Bakanları 1. Toplantısı, İstanbul 1987, s (D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. tarafından yayınlanmıştır). Harp Gemilerinin Karıştığı Çatmalara İlişkin Hukuk Davalarında Görev ve Yargı Yetkisi, V. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (25-26 Mart 1988), Ankara 1988, s (s tartışmalar). Sürastarya Parasına İlişkin Bazı Sorunlar, VI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Nisan 1989, s (s tartışmalar). İkinci Sicil Yasa Tasarısı Üzerine Düşünceler (Prof. Dr. Ergon Çetingil ile beraber), Denizatı Dergisi, Sayı: 4-5, Nisan/Mayıs 1993, s Zarar Kavramına İlişkin Bir Unsur ve Bunun Çatma Zararına Etkisi, Deniz Hukuku Dergisi,

6 Yıl: 1 (1996), Sayı: 1, s Deniz Ticaretine İlişkin Genel Bir Değerlendirme, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s Gemi, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s Donatan ve Donatma İştiraki, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s Kaptan, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s Yolcu Taşıma Mukavelesi, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s.319. Deniz Ödüncü Mukavelesi, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s.322. Deniz Kazaları, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları ile Müruruzaman, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, s Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin gün ve E. 1996/3328, K. 1996/5110 sayılı Kararı Hakkında Değerlendirme, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl: 2 (1997), Sayı: 2-3, s.131. Çatmadan Doğan Yük Zararları İçin Donatanın Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası LV (1997), Sayı: 3, s Alt Taşımalarda Pişmanlık Navlununa Dair Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, Deniz Hukuku Dergisi, 1997, Sayı: 2-3, s.131 vd. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi gün ve E. 93/6345, K. 94/763 sayılı "Geminin Milliyeti" Konusundaki Kararı Hakkında Değerlendirme, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl: 3(1998), Sayı: 1-2, s Yargıtay 11. Hukuk Dairesi gün ve E. 96/3281, K. 96/3688 sayılı "Liman Hizmetlerinden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı" Konusundaki Kararı Hakkında Değerlendirme, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl: 3(1998), Sayı: 1-2, s Kurtarma ve Yardım Konusunda Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar (3. Deniz Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları Sempozyumu'na Sunulan Tebliğ), Deniz Hukuku

7 Dergisi, Yıl: 4(1999), Sayı: 1-2, s (s tartışmalar). Deniz Acenteliği Yönetmeliği Taslağı Hakkında, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl: 4(1999), Sayı: 3-4, s Donatanın TTK. m.947'de Düzenlenen Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti, Tahir Çağa'nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s Harp Gemileri Tarafından Yapılan Kurtarma-Yardım Hizmetinde Ücret Hakki, Fahiman Tekil'e Armağan, İstanbul 2003, s Deniz Ticareti Hukukunda Donatanın Sınırlı Sorumluluğu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Yıl: 2005, s.115 vd. Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine Ayrılan Dördüncü Kitabındaki Hükümlerin Değiştirilmesine Dair Tasarı Taslağı (Prof. Dr. Ergon Çetingil ile), Deniz Hukuku Dergisi, Özel Sayı Nisan TTK Tasarısının "Deniz Ticareti" Başlıklı 5. Kitabında Yer Alan Hükümler Hakkında (Prof. Dr. Ergon Çetingil, Prof. Dr. Samim Ünan ve Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu ile birlikte), Deniz Hukuku Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2006, s Türk Ticaret Kanunu nun Maddesinin Uygulanması, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl: 6-7, Sayı: 1-4. Deniz Yolu ile Yolcu ve Bagaj Taşımasına dair 1974 Atina Konvansiyonu ve Sigorta, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşımacılık Sempozyumu (25 Ocak 1985), Ankara 1985, s (s tartışmalar) Yılında Deniz Sektörü Sorunları Sempozyumu, 2-3 Temmuz 1986, Ulaştırma Bakanlığı 8. Ulaştırma Şurası, Mart 1987, Ulaştırma Bakanlığı, Ankara (Katılım ve Rapor Hazırlama) Deniz Ticaret Hukukunun Günümüz İhtiyaçlarına Uygun Hale Getirilmesi, II. Deniz Sektörü Sorunları Sempozyumu, 8-9 Temmuz 1987, Ulaştırma Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası Harp Gemilerinin Karıştığı Çatmalara İlişkin Hukuk Davalarında Görev ve Yargı Yetkisi Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu V, Ankara 1989, s.141 vd.

8 Sürastarya Parasına İlişkin Bazı Sorunlar, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VI, Ankara 1989, s.333 vd. 2) Sigorta Hukuku Kitaplar Türk Hukukunda Devletin Sigorta Şirketlerini Murakabesi, İstanbul Sigortacılık Seminerleri: Sigorta Hukuku (Türk Sigorta Enstitüsü Yayınları No. 1), İstanbul 1975 Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku: Sigorta Müessesesi-Sigorta Sözleşmesi, 12. Bası, İstanbul 2013 Business Guide to Turkey, İstanbul 1998 (Tayfun Akgüner, Ersin Nomer, Ersin Çamoglu, Can Tuncay, Osman Altuğ, Safa Erkün, Ergun Özsunay, Saim Ustündağ, Orhan Azizoğlu, Erdoğan Teziç, Hamdi Yasaman ile birlikte) Makale ve Tebliğler Ruhsatın Geri Alınması, 7397 Sayılı Kanunun Ruhsatın Geri Alınmasına Dair Hükümleri ve Bu Konuda Ortaya Çıkan Problemler, Doğan Sigorta A.Ş.'nin 25. Yıldönümü İçin Düzenlenen Sigorta Semineri (15-18 Mayıs 1967), Ankara 1968, s.131 vd. Sigorta Murakabe Kanunu Tasarısı Hakkında Görüşler, Sigorta Murakabe Kanunu Semineri, Kasım 1968'da İstanbul'da Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. (Yayımı: İstanbul 1969) I. II. ve III. Kalkınma Planlarında Türk Sigorta Endüstrisi: "Sigorta Endüstrisinin Türk Ekonomisindeki Yeri, Bildiriler -Tartışmalar"; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile düzenlenen IV. Sigorta Semineri, Ankara Mayıs 1978 Sigorta Denetimi Kanunu Tasarısının Hukuki Bakımdan Değerlendirilmesi, Sigorta Dergisi tarafından düzenlenen "Sigorta Denetimi Kanun Tasarısı" konulu Yuvarlak Masa Toplantısı na sunulmuş, Sigorta, Eylül 1980, s.18 vd.da yayınlanmıştır.

9 Zorunlu Sorumluluk Sigortası ve Boşlukları, Zarar Görenin Tazminat ve Sigortadan Yararlanamayacağı Durumlarda Kaza Kurbanlarını Korumaya Yönelik Çözümler, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, IV. Sempozyum, Ankara 7-8 Mart Yayım: İ. İ. Hukuk Fak. MHE, İstanbul Sigorta Hukuku Açısından Acentelerin Sorunları, Genel Sigorta A.Ş.'nin 5. Acenteler Semineri, 13 Eylül Sigorta Dünyası, Eylül 1982, s.17 vd.da yayınlanmıştır. Hukuki Açıdan Sigorta Eksperliği, Türk Sigorta Endüstrisinde Eksperin Yeri ve Önemi Paneli, 12 Mart 1982, Sigorta Dünyası, Mart 1982, s.20 vd.da yayınlanmıştır. Trafik Kanunu'na Göre Mali Sorumluluk Sigortası, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı tarafından düzenlenen Yeni Trafik Yasası na Göre Hukuki Sorumluluk ve Sigorta" Sempozyumu, 28 Eylül 1984, Sigorta Dünyası, Ekim 1984, s.20 vd.da yayınlanmıştır. Mukayeseli Sigorta Hukukunda Trafik Kazalarından Zarar Görenlerin Korunması için Tesis Edilen "Garanti Fonu", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 47, Mart/Nisan 1973, s Motorlu Kara Nakil Vasıtalarının İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasında Zarar Gören Şahıs Türk Hukukunda Sigortacıya Karşı Doğrudan Doğruya Dava Hakkına Sahip midir?, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası C.XXXIX (1973), s.1-4. Mesuliyet Sigortasının Mahiyeti ve Türleri (Teori ve Uygulama Açısından Mesuliyet Sigortaları), III. Sigorta Semineri (İstanbul 4-7 Nisan 1977), Ankara Uluslararası Deniz Hukukunda Kirlenme Zararlarından Doğan Sorumluluk İçin Mecburi Sigorta, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 2 (1982), s Yükleme-Boşaltma ve Ardiye Safhasında Sorumluluk ve Sigorta ile İlgili Sorunlar, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından Eşya Taşımacılığı Sempozyumu (26-27 Ocak 1984), Ankara 1984, s (s tartışmalar). Sigorta Mukavelesinin Akdedilmesi ve Şartları, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1984, s.37 vd. Uluslararası ve Şehirlerarası Karayolu Taşımacılığı Kanun Tasarısında Zorunlu Mesuliyet Sigortası, Taşıma Dünyası, Mayıs 1986, s.17 vd.

10 Türk Sigorta Murakabe Hukukunda Yeni Değişiklikler, Sigorta, Mart 1990, s.4 vd. Hukuki Açıdan Genel Sağlık Sigortası, Sigorta, Nisan 1990, s.3 vd. Sigorta Hukukunda Abonman Mukavelesi (Deniz Taşıma Sigortalarında), VII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (11-12 Mayıs 1990), Ankara 1991, s (s tartışmalar). Sigorta Şirketlerinin Sermayeleri Konusunda Bazı Hukuki Sorunlar, Sigorta, Haziran 1990, s.4 vd. Sigorta Tazminatını Ödeyen Sigortacının Sigortalısının Yerine Geçmesi Meselesi, VIII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (26-27 Nisan 1991), Ankara 1991, s (s tartışmalar). Kanun Yapma Tekniği ve Mevzuat Açısından "Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Taslağı", Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Taslağı Sempozyumu, Sigorta Hukuku Türk Derneği Yayını, İstanbul 1992, s.24 vd. Sigorta Tazminatının Muacceliyeti Meselesi, IX. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1992, s.77 vd. 539 sayılı KHK.'nin Kuruluş İzni ve Ruhsata Dair Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapan 539 Sayılı KHK'nin Değerlendirilmesi Sempozyumu, Sigorta Hukuku Türk Derneği Yayını, İstanbul 1996, s.59 vd. Yeni Tekne Poliçesi Genel Şartları, Deniz Hukuku Dergisi, Yıl: 1 (1996), Sayı: 3-4, s Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Bazı Görüşler, Sigorta Tatbikatçıları Derneğince Düzenlenen "Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları" Sempozyumu, Sigorta Hukuku Dergisi, 1997, s.52 vd. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması (TTK. Tasarısı Hükümleri ile), Doç. Dr. Mehmet Somer'e Armağan, İstanbul 2006, s.517 vd.

11 İşveren Sorumluluk Sigortasında Akit Öncesi İhbar Görevi, Prof. Dr. Vecdi Aral'a Armağan, Kocaeli 2001, s.429 vd. Uluslararası Deniz Hukukunda Kirlenme Zararları İçin Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Prof. Dr. Sevin Toluner'e Armağan, İstanbul 2004, s.583 vd. Sigorta Hukukunda Tüketicinin Korunması, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erhan Adal a Armağan, s Sigorta Tazminatını Ödeyen Sigortacının Sigortalının Yerine Geçmesi Meselesi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VIII, Ankara 1991, s.173 vd. Kanun Yapma Tekniği ve Mevzuat Açısından Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Taslağı, Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Taslağı" Sempozyumu, , Yayımı: İstanbul 1992, s.10 vd. İst. Ünv. Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi 1984 Yılı Konferansları, Yayımı: İstanbul 1985 Konferanslar Deniz Ticareti Hukuku Türk Deniz Hukukunun Anahatları, İTÜ Gemi inşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Öğretim Yılı. Uluslararası Deniz Hukuku Andlaşmaları Karşısında Türkiye, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Öğretim Yılı. Montreux Sözleşmesine Göre Ticaret Gemilerinin Boğazlardan Geçiş Serbestisi ve Güvenlik Prensipleri, Harp Akademileri Komutanlığı Boğazlardan Geçiş Güvenliği ve Montreux Sözleşmesi Sempozyumu, 15 Şubat Deniz Kirlenmesi Zararları İçin Hukuki Sorumluluk, İst. Ünv. Hukuk Fak. Mukayeseli Hukuk Araştırma Merkezi'nin Çalışma döneminde sunulmuştur.

12 Sigorta Hukuku Sigorta Poliçelerinin Tanziminde Ortaya Çıkan Bazı Hukuki Sorunlar, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Konferansları, Sigorta Dünyası, Mayıs 1988, s.30 vd. Yasal Düzenlemeler, Türk Sigortacılık Sektörünün Gelişimi ve Yeniden Yapılandırma Çalışmaları, I. Geleneksel Sigortacılık Konferansı, 12 Haziran 2002, Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu

PROF. DR. RAYEGAN KENDER

PROF. DR. RAYEGAN KENDER PROF. DR. RAYEGAN KENDER Prof. Dr. Rayegân Kender was born in İstanbul on 23 rd November 1931. Studied in Erenköy High School. Following her graduation from İstanbul University Faculty of Law, she was

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 11 II. Tarihi Gelişim 12 m. Deniz Hukukunda Uluslararası BirMk 13 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 1 II. Tarihi Gelişim 2 III. Deniz Hukukunda Uluslararası Birlik 4 BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş Onuncu Baskı v ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ Ticaret Kanunu

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Güncellenmiş On Üçüncü Baskı Giriş Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ YAZAR HAKKINDA VII IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK SİGORTA HUKUKU 1- GENEL OLARAK SİGORTACILIK VE SİGORTA HUKUKU 1 2- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, ÖZELLİKLERİ, SİGORTA HUKUKU

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 6 -

Deniz Ticareti Hukuku - 6 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 6 -. 17-18/11/2014 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 4. Gemi Üzerinde Mülkiyet ve Diğer (Sınırlı)

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS HUK-424 SİGORTA HUKUKU Zorunlu 4 8 2

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS HUK-424 SİGORTA HUKUKU Zorunlu 4 8 2 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS HUK-2 SİGORTA HUKUKU Zorunlu 8 2 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin temel amacı, başta sigorta sözleşmesi ve sigortanın türleri

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

Avukat Nazlı Can. DİĞER KURSLAR 1997 PITZER KOLEJİ, Claremont, Los Angeles, Kaliforniya, A.B.D. 1995 KING'S KOLEJİ, Bornmouth, İngiltere

Avukat Nazlı Can. DİĞER KURSLAR 1997 PITZER KOLEJİ, Claremont, Los Angeles, Kaliforniya, A.B.D. 1995 KING'S KOLEJİ, Bornmouth, İngiltere Avukat Nazlı Can EĞİTİM 2011 LEIDEN ÜNİVERSİTESİ, Havacılık ve Uzay Hukuku Üzerine Yüksek Lisans 2003 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye 1999 İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR LİSESİ,

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık / Yeşim Can SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr.İsmail Yıldırım Yrd.Doç.Dr.Murşit Işık Emin Çağlak Gökhan Kaya Gülhan Deniz Mazhar Dede Ömer Sinan Pehlivan Selin Coşkun

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 -. 4-5 / 5 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Taşıyanın Hakları - 2/34 3.5 TAŞIYANIN HAKLARI Ders

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku / 2 -

Deniz Ticareti Hukuku / 2 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 2 -. 23-24 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Zaman Çarteri (2/16) 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI

SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI GİRİŞ SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları Prof. Dr. Kerim Atamer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cüneyt Süzel, LL. M. İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Araştırma Görevlisi

Detaylı

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23 İ Ç İ N D E K İ L E R Sahi} e ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR I. TEMEL İLKELER V I X x v 1 II. ÜLKE KAZANMA VE YİTİRME BİÇİMLERİ 5 1. Devir i 6 2. İşgal 11 3. Kazandırıcı Zamanaşımı 10 4. Katılma I 7 5.

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -. 16-17 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş (2/30) Beşinci Bölüm DENİZ TİCARETİ

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ YENİ TTK KAPSAMINDA TAŞIMA İŞLERİ II İstanbul Barosu ve Bahçeşehir Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Taşıma İşleri II konulu panel 1 Şubat 2014 Cumartesi

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ

PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ Ö Ğ R E N İM V E K ARİ Y E R SÜR E C İ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece

Detaylı

ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ

ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ ÜLKEM SİGORTA ÜLKEM SİGORTA KOOPERATİFİ Ülkem Sigorta Kooperatifi acente, profesyonel sigorta yöneticilerinin ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan 15 kurucu ortak tarafından kurulmuştur. ÜLKEM

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

Business Network Center Turkey

Business Network Center Turkey Alt İşverenler ve Asıl İşverenler 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili kanunlarda yer alan bazı sorumluluklarını bilmedikleri ya da yerine getirmedikleri

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU ( 13 Nisan 2007 ) ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 2006 YILI MALİ OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEM 13 Nisan 2007 Cuma 1. Açılış ve Divan teşekkülü.

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK SELAHATTİN KAYA YABANCI UNSURLU SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...I GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SİGORTA HUKUKU VE SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ HAYAT DIŞI 2017 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Mehmet İSEL. Avrasya Ünüversitesi / Pelitli Yerleşkesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli / TRABZON

Mehmet İSEL. Avrasya Ünüversitesi / Pelitli Yerleşkesi Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli / TRABZON Mehmet İSEL KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri Babaeski / KIRKLARELİ Doğum Tarihi 26. 02. 1971 Medeni Durumu Askerlik Durumu Bekar Yapıldı İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres - 1 Avrasya Ünüversitesi / Pelitli Yerleşkesi

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİGORTACILIĞA GİRİŞ Hayat Dışı 2016 1 Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma

Ö Z G E Ç M İ Ş İ PROF. DR. NAMİ BARLAS IN ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma PROF. DR. NAMİ BARLAS IN Ö Z G E Ç M İ Ş İ ÖĞRENİM VE KARİYER SÜRECİ: 1978 Orta öğrenimi tamamlama ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolma 1982 Hukuk Fakültesinden pekiyi derece ile ve birincilikle

Detaylı

DEĞERLENDİRME BÜLTENİ RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ. Değerlendirmeleri. Sayı: 2014/03. Sayı: 2014/03

DEĞERLENDİRME BÜLTENİ RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ. Değerlendirmeleri. Sayı: 2014/03. Sayı: 2014/03 2014 RİSK RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ BÜLTENİ DEĞERLENDİRME Sigorta Müşterek Avarya Hasar Risk Ödemelerinde ve Hasar Değerlendirmeleri Katma Değer Vergisi Değerlendirmeleri Sayı: 2014/03 Sayı: 2014/03 Ekol

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu)

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ. - Yrd. Doç Dr. Nesrin Akın SUNAY (Sempozyum Sunucusu) 9 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SEMPOZYUM SES ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUM 1. GÜNÜ AÇILIŞ KONUŞMALARI 29 29 - Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi Hukuk Fak. Dekanı) 31 - Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Havutçu 2. Doğum Tarihi : 10.02.1960 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan te Yıl Lisans Hukuk Dokuz Eylül tesi 1979-1983 Y. Lisans Özel Hukuk Ankara tesi 1984-1986

Detaylı

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) I. Merkezi İstanbul da bulunan Ağustos Denizcilik Ltd. Şti.,Hamburg Gemi Sicili ne kayıtlı bir yolcu gemisini satın

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI

1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1. Bölüm SİGORTA ve RİSK KAVRAMLARI 1. Sigorta ve Risk Kavramları --------------------------------------------------------------------------3

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (1 Temmuz 2010 itibariyle günceldir)

ÖZGEÇMİŞ (1 Temmuz 2010 itibariyle günceldir) ÖZGEÇMİŞ (1 Temmuz 2010 itibariyle günceldir) İLETİŞİM BİLGİLERİ Dr. Nilgün Başalp, LL.M., LL.M. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurtuluşderesi Cad. No.: 47 34440 Dolapdere Istanbul e-mail:

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA Sigorta Acentelerinin Türkiye Geneline Göre Dağılım Oranı (%) Sigorta Acentelerine İlişkin Bazı Veriler 7.794 Gerçek kişi acente sayısı

Detaylı

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kişisel Bilgiler Adres Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Temmuz Binası, Ayvalı Mahallesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

Eğitmen. Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN Program 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba

Eğitmen. Eğitmenler Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN Program 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba Mesleki Uzmanlık Sertifika ları Mesleki Uzmanlık Sertifika ları Emekli Hakim Mevci ERGÜN Prof.Dr. Mehmet YÜCE Smmm.Önder TÜREMEN 03 Ocak 2011 - Pazartesi 05 Ocak 2011 - Çarşamba 10 Oca 2011 - Pazartesi

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLEN P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE

BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLEN P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLEN P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE Onay Tarihi: 30/05/2017 Sayı: 45168 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ MART AYI ETKİNLİKLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ MART AYI ETKİNLİKLERİ HUKUK FAKÜLTESİ MART AYI ETKİNLİKLERİ PROF. DR. HALUK BURCUOĞLU T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Kulübü öğrencileri tarafından 20 Martta düzenlenen, Türk Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesi konulu

Detaylı

GEMİ ALACAKLISI HAKKI VEREN ALACAKLAR

GEMİ ALACAKLISI HAKKI VEREN ALACAKLAR T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GEMİ ALACAKLISI HAKKI VEREN ALACAKLAR Yüksek Lisans Tezi YUSUF ULUTAŞ İSTANBUL, 2010 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ Hasan SEZER Prof. Dr. Nuh BOYRAZ Av. Dr. Cahit SULUK HASAN SEZER (Bağımsız Üye Adayı) Özgeçmiş Lisans eğitimini A.İ.T.İ.A. (Gazi Üniversitesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili KAZA VE NAKLİYAT SİGORTALARI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:30-11:00 Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi Doç.Dr.Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına Göre Firma Ortaklarının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Doktora Özel Hukuku Selçuk Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Vahit DOĞAN Doğum Tarihi : 06.03.1964 Unvanı : Profesör Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988

Detaylı

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ

SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ SİGORTA BİLGİ MERKEZİ TÜZÜĞÜ (5.3.2012 - R.G. 47 - EK III - A.E. 142 Sayılı Tüzük) SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI (60/2010 Sayılı Yasa.) Madde 68 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:15-10:45 İş Hukuku ve İş Kurumu Denetimi,Teftişi ve Para Cezaları ve İtirazlar Mehmet Koçak - İş Hukuku Danışmanı, E. İş Müfettişi 10:45-11:00 Çay Kahve Network 11:00-12:30 SGK Denetimi,Teftişi,Para

Detaylı