Değişiklik Paketi: 14

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değişiklik Paketi: 14"

Transkript

1 Değişiklik Paketi: Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri Gönderilen Ülkesel Fizik Plan Tasarısında Değişiklik Önerileri Değişiklik Paketi Konu Başlığı: Hesaplamaları ve Sağlık Politikalarına Yönelik Değişiklikler Tasarı Ülkesel Fizik Plan Raporu nda, BölümV.Sektör Politikaları ve Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları kapsamında yer alan Hesaplamaları ve Sağlık Politikalarına yönelik aşağıda belirtilen 6 Değişiklik düzenlemesi yapılmıştır. 1. Bölüm V Sektör Politikaları Değişiklik 1 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altındaki, Metodolojik Yaklaşım alt başlığı altında, (a) Sayfa 173 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine ekteki yeni paragrafı girecektir. (b) Sayfa 173 de yer alan mevcut Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Dağılımı tablosu girecektir. (c) Sayfa 174 de yer alan mevcut Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. (d) Sayfa 174 de yer alan mevcut Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. (e) Sayfa 174 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine ekteki yeni paragrafı girecektir. (f) Sayfa 175 de yer alan mevcut Tablo 9: Boş ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 9: Boş ların İlçelere göre Dağılımı tablosu girecektir. (g) Tablo 9 dan sonra ekteki yeni Tablo 10: Boş ların Bölgelere Göre Dağılımı tablosu eklenecektir. (h) Sayfa 175 de yer alan mevcut Tablo 10: Boş ve İkincil ların İlçelere göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 11: Boş ve İkincil ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. (i) (j) Sayfa 176 da yer alan mevcut Tablo 11: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 12: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. Sayfa 176 da yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine ekteki yeni paragrafı girecektir. (k) Sayfa 176 da yer alan mevcut Tablo 12: nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 13: nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. (l) Sayfa 176 da yer alan numarası Tablo 13 olarak değiştirilen mevcut Tablo 12 den sonra ekteki yeni Tablo 14: 2011 Yılı Tahminlerine Göre Yarım İnşaat lar ve Plan Stratejisine ve Politikalarına Göre Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaatlar tablosu konulacaktır. (m) Sayfa 177 da yer alan mevcut Tablo 13 nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 15 nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu konulacaktır. (n) Sayfa 177 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine ekteki yeni paragrafı girecektir. Değişiklik 2 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altındaki, Mevcut Durumun Devamına ve Plan Stratejisine Bağlı alt başlığı altında, (a) Sayfa 178 de yer alan mevcut Tablo 14: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna göre nın Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna göre nın Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu girecektir. (b) Sayfa 179 da yer alan mevcut Tablo 15: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. 1

2 (c) Sayfa 179 da yer alan mevcut Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 18: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. (d) Sayfa 180 de yer alan mevcut Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 19: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. (e) Sayfa 180 de yer alan mevcut Tablo 18: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 20: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. (f) Sayfa 181 de yer alan mevcut Tablo 19: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 21: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. (g) Sayfa 181 de yer alan mevcut Tablo 20: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 22: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. Değişiklik 3 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altına, Mevcut Durumun Devamına ve Plan Stratejisine Bağlı başlığı altındaki Tablo 22 den sonra aşağıdaki yeni Tüm bu hesaplamalar sonucunda, 2021 Yılında İlave Net ve Sürekli Stoku İçindeki Yeri alt başlığı ile bu yeni başlık altına, yeni Tablo 23, Tablo 24, Tablo 25, Tablo 26 ve Tablo 27 eklenecektir. Değişiklik 4 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.5 Rekreasyon ve Açık Alanlar Sektör başlığı altındaki Sektörel Politikalar tablosundan sonra, sayfa 233 de yer alan mevcut Harita 17: Sosyal Altyapı Birleşik Haritası çıkacak yerine aşağıdaki yeni Harita 17: Sosyal Altyapı Politikaları Birleşik Haritası girecektir. Değişiklik 5 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.3. Sağlık sektör ana başlığı altında, sayfa 207 ile saqyfa 215 arasında yer alan Sektörel Politikalar tablosunda ÜFP SOS 2 Sürdürülebilir Bir Sosyal ve Kültürel Yaşamı Sağlamak Amacı ile tablo başlığı altında, sayfa 211 de bulunan mevcut SAĞ10 numaralı politika buna bağlı mevcut İlişkili Hedef ve Politikalar,bağlantılı mevcut Ölçülebilir Hedefler ile Sorumlu Uygulayıcı Kurum tablo başlıkları altındakiler çıkacak, yerine ekteki yeni SAĞ 10 numaralı politika buna bağlı yeni İlişkili Politikalar, yeni Ölçülebilir Hedefler ile Sorumlu Ana Uygulayıcı ve Uygulamayı Deskteyici Paydaş Kurumlar girecektir. Değişiklik 6 6. Politikaları ana başlığı altındaki, 6.1 Güzelyurt Akdeniz Kırsal Gelişme Bölgesi ana başlığı altında Bölge ile İlgili Mekansal Stratejiler ve Sektör Politikaları alt başlığı altında sayfa arasında yer alan; (a) Sayfa arasında yer alan; Bölgenin Kritik Konu Noktaları İle İlgili Politikalar kısmında sayfa 98 de bulunan mevcut Politika GZY-AK 06: Sosyal Altyapı politika paketinteki Bölge İle İlgili Strateji ve Politikalar tablo yan başlığında (3) numaralı sırada mevcut SAĞ 10 politika çıkacak yerine ekteki yeni politika cümlesi girecektir. (b) Sayfa arasında yer alan Ekonomik Gelişme Sektörleri, Yatırımları ve Yaşam Kalitesini Destekleyici Yatırım Potansiyeli Olan Alanlar kısmında sayfa 121 de bulunan h. Sosyal Altyapı- Sağlık paragrafı altındaki Politika GZY-AK 39 Sağlık politika paketinde, Bölge İle İlgili Strateji ve Politikalar tablo yan başlığında (2) ve (3) numaralı sıralarda mevcut politika cümleleri çıkacak yerine ekteki yeni politikası cümleleri girecektir. Ekler: Hesaplamalarının Düzeltilmesine ve Sağlık Politikalarına Yönelik Değişiklikler EK 1. Bölüm V. Sektör Politikaları 1. Değişiklik 1 2. Değişiklik 2 3. Değişiklik 3 4. Değişiklik 4 5. Değişiklik 5 EK 2. Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları 6. Değişiklik 6 2

3 EK 1. Bölüm V. Sektör Politikaları Tahminleriyle ilgili Değişiklikler Değişiklik 1: 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altındaki, Metodolojik Yaklaşım alt başlığı altında, (a) Sayfa. 173 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine aşağıdaki yeni paragrafı girecektir Ortalama Hane halkı büyüklüğü DPÖ nün 2011 konut ve nüfus sayım sonuçlarından alınmıştır. Ortalama hane büyüklüğünde sürekli ikamet edilen konut adedi ve o konutlarda sürekli ikamet eden bireyler dikkate alınmıştır. Buna göre ilçelere göre farklı olan hane halkı büyüklüğü KKTC için ortalama 2,95 kişi/hane dir. 1 İlçelere göre bakıldığında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu ilçe, kentsel nüfusun % olduğu İskele İlçesi, kentsel nüfusu % 76 olan Girne İlçesinde ise en düşük olduğu görülmektedir. (b) Sayfa 173 de yer alan mevcut Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Dağılımı tablosu girecektir. Planlama Bölgeler Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü 1 Lefkoşa-Girne Bölgesi 2,90 2 Gazimağusa-İskele Bölgesi 2,83 Bölgesi 3 Güzelyurt-Akdeniz Bölgesi 2,97 4 Karpaz-Tatlısu Bölgesi 3,30 5 Mesarya Bölgesi 3,12 KKTC 2,95 Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü Dağılımı (c) Sayfa 174 de yer alan mevcut Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLÇELER 1975 Öncesi Stoğu 2 Koruma Altında Olduğu Varsayılan lar Toplam Niteliksiz lar Niteliksiz İkincil lar Sürekli İkamet Edilen Niteliksiz lar LEFKOŞA GAZİ MAĞUSA GİRNE GÜZELYURT İSKELE KKTC Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı (d) Sayfa 174 de yer alan mevcut Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. Planlama Bölgeleri 2011 ve Sayımı Sonuçlarına Göre Mevcut Stoku Adet % Toplam Niteliksiz lar Niteliksiz İkincil lar Sürekli İkamet Edilen Niteliksiz lar 1 Lefkoşa Girne , Gazi Mağusa İskele , Kırsal Gelişme Bölgesi 3 Güzelyurt - Akdeniz , Karpaz Tatlısu K , Mesarya , KKTC TOPLAM , Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (e) Sayfa 174 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine aşağıdaki yeni paragrafı girecektir. 1 Devlet Planlama Örgütü 2011 ve Sayımı Sonuçları 2 Kaynak: Devlet Planlama Örgütü 3

4 Niteliksizleşen toplam konut sayısının (10081 adet), ikincil konutların mevcut konut stoku içerisindeki payı (%21,3) kadar kısmının (2146 adet) Niteliksiz ikincil konutların oluşturduğu varsayılmıştır. Niteliksizleşen konutlar mevcut durumun devamına bağlı nüfus projeksiyonuna göre yapılan hesaplamalarda 2016 yılında, plan stratejisine dayalı hesaplamalarda ise 2021 yılında konut stokundan düşülmüştür. (f) Sayfa 175 de yer alan mevcut Tablo 9: Boş ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 9: Boş ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLÇELER TOPLAN KONUT ADEDİ 2011 YILI ELEKTRİK KURUMU VERİLERİNE GÖRE BOŞ KONUT ADETİ (0-50 kwatt) BOŞ KONUTLARIN TOPLAM KONUTLAR İÇERİSİNDEKİ ORANI % LEFKOŞA ,7 GAZİ MAĞUSA ,3 GİRNE ,0 GÜZELYURT ,6 İSKELE ,6 KKTC ,6 Tablo 9: Boş ların İlçelere Göre Dağılımı (g) Sayfa 175 deki mevcut Tablo 9 dan sonra aşağıdaki yeni Tablo 10: Boş ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu eklenecektir. Bölgeler Toplan Adedi 2011 YILI ELEKTRİK KURUMU VERİLERİNE GÖRE Boş lar (0-50 Kwatt) Boş ların Toplam lar İçerisindeki Dağılımı % 1 Lefkoşa-Girne % 15,3 2 Gazi Mağusa -İskele % 18,1 3 Güzelyurt- Akdeniz % 13,4 4 Karpaz-Tatlısu % 22,5 5 Mesarya % 10,6 KKTC % 15,6 Tablo 10: Boş ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (h) Sayfa 175 de yer alan mevcut Tablo 10: Boş ve İkincil ların İlçelere göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 11: Boş ve İkincil ların İlçelere göre Dağılımı tablosu konulacaktır. İlçeler Mevcut Stoku Sürekli İkamet Edilen lar YILI DPÖ KONUT SAYIMI VERİLERİNE GÖRE Boş lar İkincil ların 4 İkincil ların Mevcut Stoku İçindeki Oranı % Boş ve İkincil Toplamının Sayısının Mevcut Stoku İçindeki Oranı % LEFKOŞA %20,3 %31,0 GAZİ MAĞUSA %16,7 %32,0 GİRNE %24,6 %44,6 GÜZELYURT %14,4 %26,0 İSKELE %31,7 %53,3 KKTC %21,3 %36,9 Tablo 11: Boş ve İkincil ların İlçelere Göre Dağılımı Sayımında içerisinde ikamet eden olup sayılan konutları ifade eder Sayımında sayılan mevcut konut stoğundan sürekli ikamet edilen konutların ve boş konutların çıkarılmasından elde edilmiştir. 4

5 (i) Sayfa 176 da yer alan mevcut Tablo 11: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 12: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Mevcut Stoku İkincil lar İkincil ların Mevcut Stoku İçindeki Oranı % Boş ve İkincil lar (2011) Boş lar Toplam Boş ve İkincil lar Toplamı Boş ve İkincil lar Toplamının Mevcut Stoku İçindeki Oranı % 1 Lefkoşa Girne %23, %39,0 2 Gazi Mağusa İskele %27, %45,4 3 Güzelyurt Akdeniz %14, %27,9 4 Karpaz Tatlısu %19, %42,0 5 Mesarya Kırsal %4, %14,6 KKTC %21, %36,9 (j) Tablo 12: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı Sayfa 176 da yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine aşağıdaki yeni paragrafı girecektir İkincil konutların (29093 adet), 2011 Sayımı kapsamında belirlenen mevcut konut stokundan, sayım sonuçlarına göre belirlenmiş sürekli ikamet edilen konut adetinin ve boş konut adetinin çıkarılmasından geri kalan konutlar olduğu kabul edilmiştir. (k) Sayfa 176 da yer alan mevcut Tablo 12: nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 13: nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLÇELER Yarım İnşaatlar 5 (2011) Mevcut Durumun Devamı Senaryosuna Göre nı Karşılamada Kullanılacak 6 Yarım İnşaatlar LEFKOŞA GAZİ MAĞUSA GİRNE GÜZELYURT 0 0 İSKELE KKTC Tablo 13: Mevcut Durumun Devamı Halinde nı Karşılamada Kullanılabilecek Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı (l) Sayfa 176 da yer alan numarası Tablo 13 olarak değiştirilen mevcut Tablo 12 dan sonra aşağıdaki yeni Tablo 14: 2011 Yılı Tahminlerine Göre Yarım İnşaat lar ve Plan Stratejisine ve Politikalarına Göre Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaatlar tablosu konulacaktır. ÜFP Planlama Bölgeleri Toplam Yarım İnşaat / Potansiyel 7 Yarım İnşaatların Sürekli Kullanılacak Olarak Değerlendirilebilecek Oranı % Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaat / Potansiyel Adeti 1 Lefkoşa Girne Bölgesi , Mağusa İskele , Güzelyurt Akdeniz Bölgesi Karpaz Tatlısu Bölgesi , Mesarya Bölgesi KKTC Toplam Tablo 14: 2011 Yılı Tahminlerine Göre Yarım İnşaat lar ve Plan Stratejisine ve Politikalarına Göre Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaatlar verilerine göre varsayılan yarım inşaatlar, mevcut durum devamına bağlı nüfus projeksiyonuna göre yapılan hesaplamalarda 2016 yılında, plan stratejisine dayalı hesaplamalarda ise 2021 yılında kullanılabilir konut stoku içerisine dahil edilmiştir. 6 konut stoku içerisine dahil edilecek olanlar. 7 Kaynak: Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) Başkanı Ahmet Ömer Çağnan / -Mayıs

6 (m) Sayfa 177 da yer alan mevcut Tablo 13 nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 15 nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu konulacaktır. Planlama Bölgeleri Toplam Yarım İnşaat / Potansiyel 8 Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaat / Potansiyel Mevcut Durumun Devamı Senaryosuna Göre Plan Stratejisi ve Politikalarına Göre Yarım İnşaatların Sürekli Kullanılacak Olarak Değerlendirilebilecek Oranı % Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaat / Potansiyel Adeti 1 Lefkoşa Girne Bölgesi , Mağusa İskele , Güzelyurt Akdeniz Bölgesi Karpaz Tatlısu Bölgesi , Mesarya Bölgesi KKTC Toplam Tablo 15: nı Karşılamada Kullanılabilecek Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (n) Sayfa 177 de yer alan mevcut madde çıkacak yerine aşağıdaki yeni numaralı girecektir ihtiyacı= Gereksinmesi Stoku 8 Kaynak: Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) Başkanı Ahmet Ömer Çağnan / -Mayıs

7 Değişiklik 2: 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altındaki, Mevcut Durumun Devamına ve Plan Stratejisine Bağlı alt başlığı altında, (a) Sayfa 178 de yer alan mevcut Tablo 14: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna göre nın Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna göre nın Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu girecektir. Planlama Bölgeleri Gereksinimi Stoku Gereksinimi Stoku Gereksinimi Stoku Gereksinimi Stoku 1 Lefkoşa-Girne Gazimağusa - İskele Güzelyurt Akdeniz Karpaz-Tatlısu Mesarya KKTC TOPLAM Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (b) Sayfa. 179 da yer alan mevcut Tablo 15: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLÇELER Gereksinimi Stoku Gereksinimi Stoku Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Gereksinimi Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı Stoku Gereksinimi Stoku 7

8 (c) Sayfa 179 da yer alan mevcut Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 18: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Beş yıllık Dönemlere Göre İlave e kadar Adet Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama 1 Lefkoşa-Girne Bölgesi Gazimağusa-İskele Güzelyurt - Akdeniz Karpaz Mesarya KKTC Tablo 18: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (d) Sayfa 180 de yer alan mevcut Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 19: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLAVE KONUT İHTİYACI İLÇELER 2011 e kadar Adet Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Tablo 19: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı 9 İlave = O döneme ait Bir önceki döneme ait 8

9 (e) Sayfa 180 de yer alan mevcut Tablo 18: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 20: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Gereksinmesi Stoku Gereksinmesi Stoku Yılları Arasında İlave Adet Yıllık Ortalama 1 Lefkoşa-Girne Bölgesi Gazimağusa-İskele Bölgesi Güzelyurt- Akdeniz Bölgesi Karpaz- Tatlısu Bölgesi Mesarya Bölgesi KKTC Tablo 20: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki (f) Sayfa 181 de yer alan mevcut Tablo 19: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 21: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Gereksinmesi Stoku Gereksinmesi Stoku Yılları Arasında İlave Adet Yıllık Ortalama 1 Lefkoşa - Girne Bölgesi Gazimağusa-İskele Güzelyurt- Akdeniz Bölgesi Karpaz Mesarya KKTC Tablo 21: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki 9

10 (g) Sayfa. 181 de yer alan mevcut Tablo 20: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 22: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Gereksinmesi Stoku Gereksinmesi Stoku Yılları Arasında İlave Adet Yıllık Ortalama 1 Lefkoşa - Girne Bölgesi Gazimağusa-İskele Güzelyurt- Akdeniz Bölgesi Karpaz Mesarya KKTC Tablo 22: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki 10

11 Değişiklik 3: 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altına, Mevcut Durumun Devamına ve Plan Stratejisine Bağlı başlığı altındaki Tablo 22 den sonra aşağıdaki yeni Tüm bu hesaplamalar sonucunda, 2021 Yılında İlave Net ve Sürekli Stoku İçindeki Yeri alt başlığı ile bu yeni başlık altına, yeni Tablo 23, Tablo 24, Tablo 25, Tablo 26, Tablo 27 ve Tablo 28 eklenecektir Tüm Bu Hesaplamalar Sonucunda 2021 Yılında İlave Net ve Sürekli Stoku İçindeki Yeri : ÜFP Planlama Bölgeleri İçin Varsayımlara Dayalı olarak Uygulanacak Politikalara Göre Dikkate Alınacak Mevcut ve Potansiyel Stoku ( 2011) Toplam 10 Mevcut Stoku Yarım İnşaat / Sürekli Kullanılan Sayısı 12 Atıl Kapasitesi Potansiyel 11 Atıl Kapasite (Boş ve İkincil ) Toplam 13 Boş Sayısı 14 İkincil Sayısı 15 1 Lefkoşa Girne Bölgesi Mağusa İskele Güzelyurt Akdeniz Bölgesi Karpaz Tatlısu Bölgesi Mesarya Bölgesi KKTC Toplam Tablo 23: Boş, İkincil ve Yarım İnşaat Konuların Stratejiye Göre Varsayımlara Göre Gelecekte (2021) Kullanımlarının Dağılımı ÜFP Planlama Bölgeleri Atıl Kapasite (Boş ve İkincil ) Toplam Bölgelere Göre Atıl Kapasite (Boş ve İkincil ) ların Sürekli Olarak Kullanılabilecek Varsayıma Dayalı Oranların Dağılımı (2021/2031) Sürekli Kullanılacak Olarak Değerlendirilebilecek Olan 16 1 Lefkoşa Girne Bölgesi %30 - % Mağusa İskele %30 - % Güzelyurt Akdeniz Bölgesi 4010 %40 - % Karpaz Tatlısu Bölgesi 4200 %10 - % Mesarya Bölgesi 1930 %60 - % KKTC Toplam Tablo 24: Atıl Kapasitesinin Bölgelere Göre Kullanılabilecek Varsayıma Dayalı Oranların Dağılımı 10 Kaynak : 2011 ve Sayımı Çalışmaları Kapsamında Sayılması Öngörülen Toplam Sayısı DPÖ 11 Kaynak : Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) Başkanı Ahmet Ömer Çağnan / 12 Kaynak : 2011 ve Sayımı Kapsamında Sayım Günü Sayılan lar DPÖ 13 Kaynak : (2011 ve Sayımı Çalışmaları Kapsamında Sayılması Öngörülen Toplam Sayısı) (2011 ve Sayımı Kapsamında Sayım Günü Sayılan Sayısı ) 14 Kaynak : Elektrik Kurumu 2011 Verilerine Göre Elektrik Tüketim Miktarı 0-50 Kilovat Olan lar 15 Kaynak : (2011 ve Sayımı Çalışmaları Kapsamında Sayılması Öngörülen Toplam Sayısı) (2011 ve Sayımı Kapsamında Sayım Günü Sayılan Sayısı ) Boş lar 16 Bölgelere göre kullanılabilecek Varsayımsal Oranların Dağılımında belirtilen yüzdelerin min. değerlerine göre hesaplanmıştır. 11

12 ÜFP Planlama Bölgeleri A (1)(a) Sürekli Kullanılan Mevcut Toplam Sayısı Sürekli İkamet Edilen Mevcut 2011 E. Açığı (2011) D. Mevcut Sürekli ÜFP Planlama Bölgeleri A. (2011) B.Hane Halkı C. Gereksinimi (C- D) Kullanılan Büyüklüğü Sayı % Sayı (A/B) % Sayı % Sayı % 1 Lefkoşa Girne Bölgesi ,3 2, , , ,2 2 Mağusa İskele ,7 2, , , ,5 3 Güzelyurt Akdeniz Bölgesi ,1 2, , , ,0 4 Karpaz Tatlısu Bölgesi ,5 3, , , ,2 5 Mesarya Bölgesi ,3 3, , ,1 40 0,4 A(1)Mevcut Stoku A(1)(b) Eskiyen/ Niteliksizleşen KKTC TOPLAM , , ,0 Tablo 25: 2011 yılındaki Mevcut Gereksinimi ve Açığının Bölgelere Göre Dağılımı A. İçin Varsayımlara Dayalı olarak Uygulanacak Politikalara Göre Dikkate Alınacak B. Mevcut ve Potansiyel Stoku ( 2011) Yılında Açığı A(1)(c) Sürekli Kullanılabilecek Nitelikli {A(1)(a)-A(1)(b)} A(2)Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Potansiyel Stoku A(2)(a) Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerilendirilebilecek Mevcut Atıl Kapasitesi (Boş ve İkincil ) A(2)(b) Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaat / Potansiyel 20 A(3) Gelecekte Sürekli Kullanılabilecek Toplam {A(1)(c) + A(2)(a)} + A(2)(b)} C(1) Mevcut Durumun Devamı Halinde 2021 Yılında İlave Yeni Hane Sayısı 18 C. Gelecekteki İlave (2021) D. Gelecekteki İlave C(2) ÜFP Stratejisine Göre 3 Farklı Senaryoya Göre 2021 Yılında Yönlendirilecek Hane Sayısı 19 C(3) Gelecekteki (2021) İlave Toplam Yeni Hanesi {C(1)+C(2)} Toplam Net {B+C(3)+A(1)(b)} - {A(2)(a)+A(2)(b)} 1 Lefkoşa Girne Bölgesi (- 7330)- (-11090) Mağusa İskele Güzelyurt -Akdeniz Bölgesi Karpaz Tatlısu Bölgesi Mesarya Bölgesi KKTC Toplam Tablo 26: ÜFP Gelişme Strateji ve Politikalarına Göre Gelecekteki (2021) nın Planlama Bölgelerine Dağılımı 21 PLANLAMA BÖLGELERİ 2021 Yılında Mevcut Durumun Devamı Halinde Plan Ana Mekansal Gelişme Stratejisine ve Politikalarına Göre Toplam Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Adet % Adet % Adet % Adet % , , , ,7 1 Lefkoşa-Girne Bölgesi , , , ,3 2 Gazimağusa-İskele Bölgesi , , , , , , , ,3 3 Güzelyurt- Akdeniz Bölgesi , , , ,2 4 Karpaz- Tatlısu Bölgesi , , , ,3 5 Mesarya Bölgesi , , , ,8 KKTC TOPLAM , , , ,0 Tablo 27: Mevcut Durumun Devamı Senaryosu Sonuçlarına Göre ve ÜFP Gelişme Stratejisi ve Politikalarının Uygulanması Sonuçlarına Göre Gelecekteki (2021) nın Planlama Bölgelerine Dağılımı Yılında, Mevcut Kullanılan, İkincil olarak Mevsimsel Olarak Kullanılan, Boş lar ve Yarım İnşaat Halindeki ların, ÜFP Politikalarının Etkin olarak Uygulanması Sonucunda, Gelecekte Ne Kadarının Sürekli Kullanılan lar Olarak kabul edileceği varsayımlarına göre belirlenecekıtir. 18 Mevcut Durumun Devamı Halinde dönemi sonunda artışına bağlı olarak ilave yeni konut Hanesi Sayısı : 19 ÜFP Ana Mekansal Gelişme Stratejisi Uyarınca Ekonomik Gelişmenin/ Yatırım ve İstihdamın Yönlendirileceği Yeni Çekim Merkezlerine Gelecekte (2021 Yönlendirilecek İlave Sayısı ( Bakınız Bölüm IV Mekansal Strateji, 2.3 Plan Stratejisine Göre, Ülke un Gelecekte Ülke İçi Dağılımı Tahminleri sayfa 11 Tablo 4) 20 Planlama bölgesindeki boş ve ikincil konutların toplamının mevcut konut stokuna oranı doğrultusunda, boş ve ikincil konut olarak tamamlanacağı hesaplanarak, yarım inşaat toplamından çıkarılmış ve çıkan rakama geriye kalan rakamın (yarım inşaatlar içerisinde öngörülen boş+ikincil konutlar) stratejiye göre bölgelere göre belirlenen varsayıma dayalı oranlar kadarki kısmı eklenmiştir. 21 Önceki Tablolarda yer alan hesaplama sonuçları tam sayılara yuvarlanmıştır. 22 Önceki Tablolarda yer alan hesaplama sonuçları tam sayılara yuvarlanmıştır. 12

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Ülkesel Fizik Plan Bölüm VII. Uygulama,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

HAKKARİ İŞGEM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

HAKKARİ İŞGEM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI HAKKARİ İŞGEM PROJESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 2014 HAZIRLAYAN DEPAR PROJE EĞİTİM DANIŞMANLIK HAKKARİ 1 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANIMI, KAPSAMI, AMAÇ VE HEDEFLERİ 5 1.1. TANIM VE KAPSAM 5 1.1.1. Giriş 5 1.1.2.

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- EYÜP İLÇESİ 858 ADA 2-3-6 PARSELLER EYÜP ALİBEYKÖY ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014-019-GYO-010 Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

İçindekiler İçindekiler...2 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 PLANLAMA YAKLAŞIMI VE YÖNTEM... 12 ANKARA YI KONUMLANDIRMAK... 16 KÜRESEL ÖLÇEKTE ANKARA... 22 ARD BÖLGESİYLE ANKARA... 25 TR41 Bölgesi: Bursa, Eskişehir,

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. K.K.T.C. GİRNE KARAOĞLANOĞLU 91/5 PARSEL MERİT PARK OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2014-2016 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REV917 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA OTEL

Detaylı

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA M. Necat ÖREN 1 Oğuz YURDAKUL 2 Bahri ÇEVİK 3 Ural DİNÇ 4 1. GİRİŞ Sektörel ve bölgesel kalkınma politikaları ve bu kapsamda yürütülen projeler,

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) HAZİRAN 2006 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı