Değişiklik Paketi: 14

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değişiklik Paketi: 14"

Transkript

1 Değişiklik Paketi: Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri Gönderilen Ülkesel Fizik Plan Tasarısında Değişiklik Önerileri Değişiklik Paketi Konu Başlığı: Hesaplamaları ve Sağlık Politikalarına Yönelik Değişiklikler Tasarı Ülkesel Fizik Plan Raporu nda, BölümV.Sektör Politikaları ve Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları kapsamında yer alan Hesaplamaları ve Sağlık Politikalarına yönelik aşağıda belirtilen 6 Değişiklik düzenlemesi yapılmıştır. 1. Bölüm V Sektör Politikaları Değişiklik 1 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altındaki, Metodolojik Yaklaşım alt başlığı altında, (a) Sayfa 173 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine ekteki yeni paragrafı girecektir. (b) Sayfa 173 de yer alan mevcut Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Dağılımı tablosu girecektir. (c) Sayfa 174 de yer alan mevcut Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. (d) Sayfa 174 de yer alan mevcut Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. (e) Sayfa 174 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine ekteki yeni paragrafı girecektir. (f) Sayfa 175 de yer alan mevcut Tablo 9: Boş ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 9: Boş ların İlçelere göre Dağılımı tablosu girecektir. (g) Tablo 9 dan sonra ekteki yeni Tablo 10: Boş ların Bölgelere Göre Dağılımı tablosu eklenecektir. (h) Sayfa 175 de yer alan mevcut Tablo 10: Boş ve İkincil ların İlçelere göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 11: Boş ve İkincil ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. (i) (j) Sayfa 176 da yer alan mevcut Tablo 11: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 12: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. Sayfa 176 da yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine ekteki yeni paragrafı girecektir. (k) Sayfa 176 da yer alan mevcut Tablo 12: nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 13: nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. (l) Sayfa 176 da yer alan numarası Tablo 13 olarak değiştirilen mevcut Tablo 12 den sonra ekteki yeni Tablo 14: 2011 Yılı Tahminlerine Göre Yarım İnşaat lar ve Plan Stratejisine ve Politikalarına Göre Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaatlar tablosu konulacaktır. (m) Sayfa 177 da yer alan mevcut Tablo 13 nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 15 nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu konulacaktır. (n) Sayfa 177 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine ekteki yeni paragrafı girecektir. Değişiklik 2 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altındaki, Mevcut Durumun Devamına ve Plan Stratejisine Bağlı alt başlığı altında, (a) Sayfa 178 de yer alan mevcut Tablo 14: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna göre nın Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna göre nın Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu girecektir. (b) Sayfa 179 da yer alan mevcut Tablo 15: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. 1

2 (c) Sayfa 179 da yer alan mevcut Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 18: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. (d) Sayfa 180 de yer alan mevcut Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 19: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. (e) Sayfa 180 de yer alan mevcut Tablo 18: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 20: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. (f) Sayfa 181 de yer alan mevcut Tablo 19: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 21: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. (g) Sayfa 181 de yer alan mevcut Tablo 20: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine ekteki yeni Tablo 22: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. Değişiklik 3 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altına, Mevcut Durumun Devamına ve Plan Stratejisine Bağlı başlığı altındaki Tablo 22 den sonra aşağıdaki yeni Tüm bu hesaplamalar sonucunda, 2021 Yılında İlave Net ve Sürekli Stoku İçindeki Yeri alt başlığı ile bu yeni başlık altına, yeni Tablo 23, Tablo 24, Tablo 25, Tablo 26 ve Tablo 27 eklenecektir. Değişiklik 4 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.5 Rekreasyon ve Açık Alanlar Sektör başlığı altındaki Sektörel Politikalar tablosundan sonra, sayfa 233 de yer alan mevcut Harita 17: Sosyal Altyapı Birleşik Haritası çıkacak yerine aşağıdaki yeni Harita 17: Sosyal Altyapı Politikaları Birleşik Haritası girecektir. Değişiklik 5 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.3. Sağlık sektör ana başlığı altında, sayfa 207 ile saqyfa 215 arasında yer alan Sektörel Politikalar tablosunda ÜFP SOS 2 Sürdürülebilir Bir Sosyal ve Kültürel Yaşamı Sağlamak Amacı ile tablo başlığı altında, sayfa 211 de bulunan mevcut SAĞ10 numaralı politika buna bağlı mevcut İlişkili Hedef ve Politikalar,bağlantılı mevcut Ölçülebilir Hedefler ile Sorumlu Uygulayıcı Kurum tablo başlıkları altındakiler çıkacak, yerine ekteki yeni SAĞ 10 numaralı politika buna bağlı yeni İlişkili Politikalar, yeni Ölçülebilir Hedefler ile Sorumlu Ana Uygulayıcı ve Uygulamayı Deskteyici Paydaş Kurumlar girecektir. Değişiklik 6 6. Politikaları ana başlığı altındaki, 6.1 Güzelyurt Akdeniz Kırsal Gelişme Bölgesi ana başlığı altında Bölge ile İlgili Mekansal Stratejiler ve Sektör Politikaları alt başlığı altında sayfa arasında yer alan; (a) Sayfa arasında yer alan; Bölgenin Kritik Konu Noktaları İle İlgili Politikalar kısmında sayfa 98 de bulunan mevcut Politika GZY-AK 06: Sosyal Altyapı politika paketinteki Bölge İle İlgili Strateji ve Politikalar tablo yan başlığında (3) numaralı sırada mevcut SAĞ 10 politika çıkacak yerine ekteki yeni politika cümlesi girecektir. (b) Sayfa arasında yer alan Ekonomik Gelişme Sektörleri, Yatırımları ve Yaşam Kalitesini Destekleyici Yatırım Potansiyeli Olan Alanlar kısmında sayfa 121 de bulunan h. Sosyal Altyapı- Sağlık paragrafı altındaki Politika GZY-AK 39 Sağlık politika paketinde, Bölge İle İlgili Strateji ve Politikalar tablo yan başlığında (2) ve (3) numaralı sıralarda mevcut politika cümleleri çıkacak yerine ekteki yeni politikası cümleleri girecektir. Ekler: Hesaplamalarının Düzeltilmesine ve Sağlık Politikalarına Yönelik Değişiklikler EK 1. Bölüm V. Sektör Politikaları 1. Değişiklik 1 2. Değişiklik 2 3. Değişiklik 3 4. Değişiklik 4 5. Değişiklik 5 EK 2. Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları 6. Değişiklik 6 2

3 EK 1. Bölüm V. Sektör Politikaları Tahminleriyle ilgili Değişiklikler Değişiklik 1: 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altındaki, Metodolojik Yaklaşım alt başlığı altında, (a) Sayfa. 173 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine aşağıdaki yeni paragrafı girecektir Ortalama Hane halkı büyüklüğü DPÖ nün 2011 konut ve nüfus sayım sonuçlarından alınmıştır. Ortalama hane büyüklüğünde sürekli ikamet edilen konut adedi ve o konutlarda sürekli ikamet eden bireyler dikkate alınmıştır. Buna göre ilçelere göre farklı olan hane halkı büyüklüğü KKTC için ortalama 2,95 kişi/hane dir. 1 İlçelere göre bakıldığında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu ilçe, kentsel nüfusun % olduğu İskele İlçesi, kentsel nüfusu % 76 olan Girne İlçesinde ise en düşük olduğu görülmektedir. (b) Sayfa 173 de yer alan mevcut Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Dağılımı tablosu girecektir. Planlama Bölgeler Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü 1 Lefkoşa-Girne Bölgesi 2,90 2 Gazimağusa-İskele Bölgesi 2,83 Bölgesi 3 Güzelyurt-Akdeniz Bölgesi 2,97 4 Karpaz-Tatlısu Bölgesi 3,30 5 Mesarya Bölgesi 3,12 KKTC 2,95 Tablo 6: Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü Dağılımı (c) Sayfa 174 de yer alan mevcut Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLÇELER 1975 Öncesi Stoğu 2 Koruma Altında Olduğu Varsayılan lar Toplam Niteliksiz lar Niteliksiz İkincil lar Sürekli İkamet Edilen Niteliksiz lar LEFKOŞA GAZİ MAĞUSA GİRNE GÜZELYURT İSKELE KKTC Tablo 7: Niteliksiz ların İlçelere Göre Dağılımı (d) Sayfa 174 de yer alan mevcut Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. Planlama Bölgeleri 2011 ve Sayımı Sonuçlarına Göre Mevcut Stoku Adet % Toplam Niteliksiz lar Niteliksiz İkincil lar Sürekli İkamet Edilen Niteliksiz lar 1 Lefkoşa Girne , Gazi Mağusa İskele , Kırsal Gelişme Bölgesi 3 Güzelyurt - Akdeniz , Karpaz Tatlısu K , Mesarya , KKTC TOPLAM , Tablo 8: Niteliksiz ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (e) Sayfa 174 de yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine aşağıdaki yeni paragrafı girecektir. 1 Devlet Planlama Örgütü 2011 ve Sayımı Sonuçları 2 Kaynak: Devlet Planlama Örgütü 3

4 Niteliksizleşen toplam konut sayısının (10081 adet), ikincil konutların mevcut konut stoku içerisindeki payı (%21,3) kadar kısmının (2146 adet) Niteliksiz ikincil konutların oluşturduğu varsayılmıştır. Niteliksizleşen konutlar mevcut durumun devamına bağlı nüfus projeksiyonuna göre yapılan hesaplamalarda 2016 yılında, plan stratejisine dayalı hesaplamalarda ise 2021 yılında konut stokundan düşülmüştür. (f) Sayfa 175 de yer alan mevcut Tablo 9: Boş ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 9: Boş ların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLÇELER TOPLAN KONUT ADEDİ 2011 YILI ELEKTRİK KURUMU VERİLERİNE GÖRE BOŞ KONUT ADETİ (0-50 kwatt) BOŞ KONUTLARIN TOPLAM KONUTLAR İÇERİSİNDEKİ ORANI % LEFKOŞA ,7 GAZİ MAĞUSA ,3 GİRNE ,0 GÜZELYURT ,6 İSKELE ,6 KKTC ,6 Tablo 9: Boş ların İlçelere Göre Dağılımı (g) Sayfa 175 deki mevcut Tablo 9 dan sonra aşağıdaki yeni Tablo 10: Boş ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu eklenecektir. Bölgeler Toplan Adedi 2011 YILI ELEKTRİK KURUMU VERİLERİNE GÖRE Boş lar (0-50 Kwatt) Boş ların Toplam lar İçerisindeki Dağılımı % 1 Lefkoşa-Girne % 15,3 2 Gazi Mağusa -İskele % 18,1 3 Güzelyurt- Akdeniz % 13,4 4 Karpaz-Tatlısu % 22,5 5 Mesarya % 10,6 KKTC % 15,6 Tablo 10: Boş ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (h) Sayfa 175 de yer alan mevcut Tablo 10: Boş ve İkincil ların İlçelere göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 11: Boş ve İkincil ların İlçelere göre Dağılımı tablosu konulacaktır. İlçeler Mevcut Stoku Sürekli İkamet Edilen lar YILI DPÖ KONUT SAYIMI VERİLERİNE GÖRE Boş lar İkincil ların 4 İkincil ların Mevcut Stoku İçindeki Oranı % Boş ve İkincil Toplamının Sayısının Mevcut Stoku İçindeki Oranı % LEFKOŞA %20,3 %31,0 GAZİ MAĞUSA %16,7 %32,0 GİRNE %24,6 %44,6 GÜZELYURT %14,4 %26,0 İSKELE %31,7 %53,3 KKTC %21,3 %36,9 Tablo 11: Boş ve İkincil ların İlçelere Göre Dağılımı Sayımında içerisinde ikamet eden olup sayılan konutları ifade eder Sayımında sayılan mevcut konut stoğundan sürekli ikamet edilen konutların ve boş konutların çıkarılmasından elde edilmiştir. 4

5 (i) Sayfa 176 da yer alan mevcut Tablo 11: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 12: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Mevcut Stoku İkincil lar İkincil ların Mevcut Stoku İçindeki Oranı % Boş ve İkincil lar (2011) Boş lar Toplam Boş ve İkincil lar Toplamı Boş ve İkincil lar Toplamının Mevcut Stoku İçindeki Oranı % 1 Lefkoşa Girne %23, %39,0 2 Gazi Mağusa İskele %27, %45,4 3 Güzelyurt Akdeniz %14, %27,9 4 Karpaz Tatlısu %19, %42,0 5 Mesarya Kırsal %4, %14,6 KKTC %21, %36,9 (j) Tablo 12: Boş ve İkincil ların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı Sayfa 176 da yer alan mevcut paragrafı çıkacak yerine aşağıdaki yeni paragrafı girecektir İkincil konutların (29093 adet), 2011 Sayımı kapsamında belirlenen mevcut konut stokundan, sayım sonuçlarına göre belirlenmiş sürekli ikamet edilen konut adetinin ve boş konut adetinin çıkarılmasından geri kalan konutlar olduğu kabul edilmiştir. (k) Sayfa 176 da yer alan mevcut Tablo 12: nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 13: nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLÇELER Yarım İnşaatlar 5 (2011) Mevcut Durumun Devamı Senaryosuna Göre nı Karşılamada Kullanılacak 6 Yarım İnşaatlar LEFKOŞA GAZİ MAĞUSA GİRNE GÜZELYURT 0 0 İSKELE KKTC Tablo 13: Mevcut Durumun Devamı Halinde nı Karşılamada Kullanılabilecek Yarım İnşaatların İlçelere Göre Dağılımı (l) Sayfa 176 da yer alan numarası Tablo 13 olarak değiştirilen mevcut Tablo 12 dan sonra aşağıdaki yeni Tablo 14: 2011 Yılı Tahminlerine Göre Yarım İnşaat lar ve Plan Stratejisine ve Politikalarına Göre Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaatlar tablosu konulacaktır. ÜFP Planlama Bölgeleri Toplam Yarım İnşaat / Potansiyel 7 Yarım İnşaatların Sürekli Kullanılacak Olarak Değerlendirilebilecek Oranı % Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaat / Potansiyel Adeti 1 Lefkoşa Girne Bölgesi , Mağusa İskele , Güzelyurt Akdeniz Bölgesi Karpaz Tatlısu Bölgesi , Mesarya Bölgesi KKTC Toplam Tablo 14: 2011 Yılı Tahminlerine Göre Yarım İnşaat lar ve Plan Stratejisine ve Politikalarına Göre Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaatlar verilerine göre varsayılan yarım inşaatlar, mevcut durum devamına bağlı nüfus projeksiyonuna göre yapılan hesaplamalarda 2016 yılında, plan stratejisine dayalı hesaplamalarda ise 2021 yılında kullanılabilir konut stoku içerisine dahil edilmiştir. 6 konut stoku içerisine dahil edilecek olanlar. 7 Kaynak: Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) Başkanı Ahmet Ömer Çağnan / -Mayıs

6 (m) Sayfa 177 da yer alan mevcut Tablo 13 nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 15 nı Karşılamada Kullanılacak Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu konulacaktır. Planlama Bölgeleri Toplam Yarım İnşaat / Potansiyel 8 Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaat / Potansiyel Mevcut Durumun Devamı Senaryosuna Göre Plan Stratejisi ve Politikalarına Göre Yarım İnşaatların Sürekli Kullanılacak Olarak Değerlendirilebilecek Oranı % Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaat / Potansiyel Adeti 1 Lefkoşa Girne Bölgesi , Mağusa İskele , Güzelyurt Akdeniz Bölgesi Karpaz Tatlısu Bölgesi , Mesarya Bölgesi KKTC Toplam Tablo 15: nı Karşılamada Kullanılabilecek Yarım İnşaatların Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (n) Sayfa 177 de yer alan mevcut madde çıkacak yerine aşağıdaki yeni numaralı girecektir ihtiyacı= Gereksinmesi Stoku 8 Kaynak: Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) Başkanı Ahmet Ömer Çağnan / -Mayıs

7 Değişiklik 2: 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altındaki, Mevcut Durumun Devamına ve Plan Stratejisine Bağlı alt başlığı altında, (a) Sayfa 178 de yer alan mevcut Tablo 14: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna göre nın Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna göre nın Planlama Bölgelerine Dağılımı tablosu girecektir. Planlama Bölgeleri Gereksinimi Stoku Gereksinimi Stoku Gereksinimi Stoku Gereksinimi Stoku 1 Lefkoşa-Girne Gazimağusa - İskele Güzelyurt Akdeniz Karpaz-Tatlısu Mesarya KKTC TOPLAM Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (b) Sayfa. 179 da yer alan mevcut Tablo 15: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLÇELER Gereksinimi Stoku Gereksinimi Stoku Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Gereksinimi Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre nın İlçelere Göre Dağılımı Stoku Gereksinimi Stoku 7

8 (c) Sayfa 179 da yer alan mevcut Tablo 16: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 18: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Beş yıllık Dönemlere Göre İlave e kadar Adet Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama 1 Lefkoşa-Girne Bölgesi Gazimağusa-İskele Güzelyurt - Akdeniz Karpaz Mesarya KKTC Tablo 18: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın Planlama Bölgelerine Göre Dağılımı (d) Sayfa 180 de yer alan mevcut Tablo 17: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 19: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı tablosu girecektir. İLAVE KONUT İHTİYACI İLÇELER 2011 e kadar Adet Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Adet Yıllık Ortalama Lefkoşa Gazimağusa Girne Güzelyurt İskele KKTC Tablo 19: Mevcut Durumun Devamı Projeksiyonuna Göre Tahmini İlave nın İlçelere Göre Dağılımı 9 İlave = O döneme ait Bir önceki döneme ait 8

9 (e) Sayfa 180 de yer alan mevcut Tablo 18: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 20: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Gereksinmesi Stoku Gereksinmesi Stoku Yılları Arasında İlave Adet Yıllık Ortalama 1 Lefkoşa-Girne Bölgesi Gazimağusa-İskele Bölgesi Güzelyurt- Akdeniz Bölgesi Karpaz- Tatlısu Bölgesi Mesarya Bölgesi KKTC Tablo 20: Senaryo 1 e Göre 2021 Yılına Kadarki (f) Sayfa 181 de yer alan mevcut Tablo 19: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 21: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Gereksinmesi Stoku Gereksinmesi Stoku Yılları Arasında İlave Adet Yıllık Ortalama 1 Lefkoşa - Girne Bölgesi Gazimağusa-İskele Güzelyurt- Akdeniz Bölgesi Karpaz Mesarya KKTC Tablo 21: Senaryo 2 ye Göre 2021 Yılına Kadarki 9

10 (g) Sayfa. 181 de yer alan mevcut Tablo 20: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu çıkacak yerine aşağıdaki yeni Tablo 22: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki tablosu girecektir. PLANLAMA BÖLGELERİ Gereksinmesi Stoku Gereksinmesi Stoku Yılları Arasında İlave Adet Yıllık Ortalama 1 Lefkoşa - Girne Bölgesi Gazimağusa-İskele Güzelyurt- Akdeniz Bölgesi Karpaz Mesarya KKTC Tablo 22: Senaryo 3 e Göre 2021 Yılına Kadarki 10

11 Değişiklik 3: 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.1 alt başlığı altında, Gelecekteki Tahmini başlığı altına, Mevcut Durumun Devamına ve Plan Stratejisine Bağlı başlığı altındaki Tablo 22 den sonra aşağıdaki yeni Tüm bu hesaplamalar sonucunda, 2021 Yılında İlave Net ve Sürekli Stoku İçindeki Yeri alt başlığı ile bu yeni başlık altına, yeni Tablo 23, Tablo 24, Tablo 25, Tablo 26, Tablo 27 ve Tablo 28 eklenecektir Tüm Bu Hesaplamalar Sonucunda 2021 Yılında İlave Net ve Sürekli Stoku İçindeki Yeri : ÜFP Planlama Bölgeleri İçin Varsayımlara Dayalı olarak Uygulanacak Politikalara Göre Dikkate Alınacak Mevcut ve Potansiyel Stoku ( 2011) Toplam 10 Mevcut Stoku Yarım İnşaat / Sürekli Kullanılan Sayısı 12 Atıl Kapasitesi Potansiyel 11 Atıl Kapasite (Boş ve İkincil ) Toplam 13 Boş Sayısı 14 İkincil Sayısı 15 1 Lefkoşa Girne Bölgesi Mağusa İskele Güzelyurt Akdeniz Bölgesi Karpaz Tatlısu Bölgesi Mesarya Bölgesi KKTC Toplam Tablo 23: Boş, İkincil ve Yarım İnşaat Konuların Stratejiye Göre Varsayımlara Göre Gelecekte (2021) Kullanımlarının Dağılımı ÜFP Planlama Bölgeleri Atıl Kapasite (Boş ve İkincil ) Toplam Bölgelere Göre Atıl Kapasite (Boş ve İkincil ) ların Sürekli Olarak Kullanılabilecek Varsayıma Dayalı Oranların Dağılımı (2021/2031) Sürekli Kullanılacak Olarak Değerlendirilebilecek Olan 16 1 Lefkoşa Girne Bölgesi %30 - % Mağusa İskele %30 - % Güzelyurt Akdeniz Bölgesi 4010 %40 - % Karpaz Tatlısu Bölgesi 4200 %10 - % Mesarya Bölgesi 1930 %60 - % KKTC Toplam Tablo 24: Atıl Kapasitesinin Bölgelere Göre Kullanılabilecek Varsayıma Dayalı Oranların Dağılımı 10 Kaynak : 2011 ve Sayımı Çalışmaları Kapsamında Sayılması Öngörülen Toplam Sayısı DPÖ 11 Kaynak : Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) Başkanı Ahmet Ömer Çağnan / 12 Kaynak : 2011 ve Sayımı Kapsamında Sayım Günü Sayılan lar DPÖ 13 Kaynak : (2011 ve Sayımı Çalışmaları Kapsamında Sayılması Öngörülen Toplam Sayısı) (2011 ve Sayımı Kapsamında Sayım Günü Sayılan Sayısı ) 14 Kaynak : Elektrik Kurumu 2011 Verilerine Göre Elektrik Tüketim Miktarı 0-50 Kilovat Olan lar 15 Kaynak : (2011 ve Sayımı Çalışmaları Kapsamında Sayılması Öngörülen Toplam Sayısı) (2011 ve Sayımı Kapsamında Sayım Günü Sayılan Sayısı ) Boş lar 16 Bölgelere göre kullanılabilecek Varsayımsal Oranların Dağılımında belirtilen yüzdelerin min. değerlerine göre hesaplanmıştır. 11

12 ÜFP Planlama Bölgeleri A (1)(a) Sürekli Kullanılan Mevcut Toplam Sayısı Sürekli İkamet Edilen Mevcut 2011 E. Açığı (2011) D. Mevcut Sürekli ÜFP Planlama Bölgeleri A. (2011) B.Hane Halkı C. Gereksinimi (C- D) Kullanılan Büyüklüğü Sayı % Sayı (A/B) % Sayı % Sayı % 1 Lefkoşa Girne Bölgesi ,3 2, , , ,2 2 Mağusa İskele ,7 2, , , ,5 3 Güzelyurt Akdeniz Bölgesi ,1 2, , , ,0 4 Karpaz Tatlısu Bölgesi ,5 3, , , ,2 5 Mesarya Bölgesi ,3 3, , ,1 40 0,4 A(1)Mevcut Stoku A(1)(b) Eskiyen/ Niteliksizleşen KKTC TOPLAM , , ,0 Tablo 25: 2011 yılındaki Mevcut Gereksinimi ve Açığının Bölgelere Göre Dağılımı A. İçin Varsayımlara Dayalı olarak Uygulanacak Politikalara Göre Dikkate Alınacak B. Mevcut ve Potansiyel Stoku ( 2011) Yılında Açığı A(1)(c) Sürekli Kullanılabilecek Nitelikli {A(1)(a)-A(1)(b)} A(2)Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Potansiyel Stoku A(2)(a) Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerilendirilebilecek Mevcut Atıl Kapasitesi (Boş ve İkincil ) A(2)(b) Sürekli Kullanılabilecek Olarak Değerlendirilebilecek Yarım İnşaat / Potansiyel 20 A(3) Gelecekte Sürekli Kullanılabilecek Toplam {A(1)(c) + A(2)(a)} + A(2)(b)} C(1) Mevcut Durumun Devamı Halinde 2021 Yılında İlave Yeni Hane Sayısı 18 C. Gelecekteki İlave (2021) D. Gelecekteki İlave C(2) ÜFP Stratejisine Göre 3 Farklı Senaryoya Göre 2021 Yılında Yönlendirilecek Hane Sayısı 19 C(3) Gelecekteki (2021) İlave Toplam Yeni Hanesi {C(1)+C(2)} Toplam Net {B+C(3)+A(1)(b)} - {A(2)(a)+A(2)(b)} 1 Lefkoşa Girne Bölgesi (- 7330)- (-11090) Mağusa İskele Güzelyurt -Akdeniz Bölgesi Karpaz Tatlısu Bölgesi Mesarya Bölgesi KKTC Toplam Tablo 26: ÜFP Gelişme Strateji ve Politikalarına Göre Gelecekteki (2021) nın Planlama Bölgelerine Dağılımı 21 PLANLAMA BÖLGELERİ 2021 Yılında Mevcut Durumun Devamı Halinde Plan Ana Mekansal Gelişme Stratejisine ve Politikalarına Göre Toplam Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Adet % Adet % Adet % Adet % , , , ,7 1 Lefkoşa-Girne Bölgesi , , , ,3 2 Gazimağusa-İskele Bölgesi , , , , , , , ,3 3 Güzelyurt- Akdeniz Bölgesi , , , ,2 4 Karpaz- Tatlısu Bölgesi , , , ,3 5 Mesarya Bölgesi , , , ,8 KKTC TOPLAM , , , ,0 Tablo 27: Mevcut Durumun Devamı Senaryosu Sonuçlarına Göre ve ÜFP Gelişme Stratejisi ve Politikalarının Uygulanması Sonuçlarına Göre Gelecekteki (2021) nın Planlama Bölgelerine Dağılımı Yılında, Mevcut Kullanılan, İkincil olarak Mevsimsel Olarak Kullanılan, Boş lar ve Yarım İnşaat Halindeki ların, ÜFP Politikalarının Etkin olarak Uygulanması Sonucunda, Gelecekte Ne Kadarının Sürekli Kullanılan lar Olarak kabul edileceği varsayımlarına göre belirlenecekıtir. 18 Mevcut Durumun Devamı Halinde dönemi sonunda artışına bağlı olarak ilave yeni konut Hanesi Sayısı : 19 ÜFP Ana Mekansal Gelişme Stratejisi Uyarınca Ekonomik Gelişmenin/ Yatırım ve İstihdamın Yönlendirileceği Yeni Çekim Merkezlerine Gelecekte (2021 Yönlendirilecek İlave Sayısı ( Bakınız Bölüm IV Mekansal Strateji, 2.3 Plan Stratejisine Göre, Ülke un Gelecekte Ülke İçi Dağılımı Tahminleri sayfa 11 Tablo 4) 20 Planlama bölgesindeki boş ve ikincil konutların toplamının mevcut konut stokuna oranı doğrultusunda, boş ve ikincil konut olarak tamamlanacağı hesaplanarak, yarım inşaat toplamından çıkarılmış ve çıkan rakama geriye kalan rakamın (yarım inşaatlar içerisinde öngörülen boş+ikincil konutlar) stratejiye göre bölgelere göre belirlenen varsayıma dayalı oranlar kadarki kısmı eklenmiştir. 21 Önceki Tablolarda yer alan hesaplama sonuçları tam sayılara yuvarlanmıştır. 22 Önceki Tablolarda yer alan hesaplama sonuçları tam sayılara yuvarlanmıştır. 12

13 ÜFP Planlama Bölgeleri A.Gelecekte Sürekli Kullanılabilecek Toplam Sayısı (2021) B. Gelecekteki İlave Toplam Net Sayısı (2021) C. Gelecekteki İlave Toplam Net nın, Sürekli Stokuna Oranı % 1 Lefkoşa Girne Bölgesi % 10- %25 2 Mağusa İskele % 25- %45 3 Güzelyurt -Akdeniz Bölgesi % 25-%45 4 Karpaz Tatlısu Bölgesi %10 nun altı 5 Mesarya Bölgesi % 10- %25 KKTC Toplam % 22 Tablo 28: ÜFP Gelişme Stratejisi ve Politikaları Uyarınca, 2021 Yılında Planlama Bölgelerine Göre Gelecekteki Net İlave nın, Sürekli Stoku İçindeki Yeri 23. (Bakınız Harita 17: SP03 Sosyal Altyapı Birleşik Karar Haritası) 23 Önceki Tablolarda yer alan hesaplama sonuçları en yakın tam sayılara yuvarlanmıştır. 13

14 Değişiklik 4 : 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.5 Rekreasyon ve Açık Alanlar Sektör başlığı altındaki Sektörel Politikalar tablosundan sonra, sayfa 233 de yer alan mevcut Harita 17: Sosyal Altyapı Birleşik Haritası çıkacak yerine aşağıdaki yeni Harita 17: Sosyal Altyapı Politikaları Birleşik Haritası girecektir. Harita 17: Sosyal Altyapı Politikaları Birleşik Haritası 14

15 Değişiklik 5 4. Sosyal Altyapı ana başlığı altında, 4.3. Sağlık sektör ana başlığı altında, sayfa 207 ile saqyfa 215 arasında yer alan Sektörel Politikalar tablosunda ÜFP SOS 2 Sürdürülebilir Bir Sosyal ve Kültürel Yaşamı Sağlamak Amacı ile tablo başlığı altında, sayfa 211 de bulunan mevcut SAĞ10 numaralı politika buna bağlı mevcut İlişkili Hedef ve Politikalar,bağlantılı mevcut Ölçülebilir Hedefler ile Sorumlu Uygulayıcı Kurum tablo başlıkları altındakiler çıkacak, yerine ekteki yeni SAĞ 10 numaralı politika buna bağlı yeni İlişkili Politikalar, yeni Ölçülebilir Hedefler ile Sorumlu Ana Uygulayıcı ve Uygulamayı Deskteyici Paydaş Kurumlar girecektir. ÜFP HEDEFLER SEKTÖREL POLİTİKALAR İLİŞKİLİ OLDUĞU HEDEF STRATEJİK ALT HEDEF VE POLİTİKA HEDEF ÜFP SOS 2 : Sürdürülebilir Bir Sosyal ve Kültürel Yaşamı Sağlamak Amacı ile SAĞ 10: Güzelyurt- Akdeniz, Girne Alt Bölgesi ve Gazimağusa- İskele bölgelerinde, nüfusun ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte, hastane altyapısı geliştilerek, teşhis altyapısı, donanımı, tedavi ve müdahale kabiliyeti, kalitesi yüksek tam teşeküllü üçüncü basamak sağlık hizmetleri düzeyine çıkarılacak ve ikinci basamak ile birinci basamak sağlık hizmetleri ile bütüncül bir sistem yaratılacaktır ÜFO SOS 2.3 : Eğitim, sağlık ve diğer toplumsal olanakları arttırmak ÜFP MEK 4.3 : İş, konut, hizmetlere ve pazara erişilebilirliği arttırmak ÖLÇÜLEBİLİR/ OPERASYONEL HEDEFLER ÜFP nin yürürlüğe girmesinden sonraki 2 yıl içinde Güzelyurt- Akdeniz, Girne Alt Bölgesi ve Gazimağusa- İskele bölgelerinde sağlık hizmeti ile ilgili ihtiyaçlar ve mevcut hastane altyapının eksiklikleri belirlecektir. ÜFP nin yürürlüğe girmesinden sonraki 5 yıl içerisinde, Güzelyurt- Akdeniz Bölgesinden başlayarak, Güzelyurt- Akdeniz, Girne Alt Bölgesi ve Gazimağusa- İskele bölgelerinde hastane altyapısı, hazırlanacak yatırım programına uygun olarak geliştirilecektir. SORUMLU ANA UYGULAYICI VE UYGULAMAYI DESKTEYİCİ PAYDAŞ KURUMLAR Sorumlu Ana Uygulayıcı Kurumlar Sağlık Bakanlığı Yataklı Kurumlar Dairesi Uygulayıcı Kurumları Destekleyici Paydaş Kurumlar Sektör İle İlgili Ana Paydaş Sivil Toplum Kuruluş (STK) ları Sorumlu Ana Uygulayıcı Kurumlar Sağlık Bakanlığı Yataklı Kurumlar Dairesi Uygulayıcı Kurumları Destekleyici Paydaş Kurumlar Sektör İle İlgili Ana Paydaş Sivil Toplum Kuruluş (STK) ları 15

16 6. Politikaları ana başlığı altındaki, 6.1 Güzelyurt Akdeniz Kırsal Gelişme Bölgesi ana başlığı altında Bölge ile İlgili Mekansal Stratejiler ve Sektör Politikaları alt başlığı altında sayfa arasında yer alan; (a) sayfa arasında yer alan; Bölgenin Kritik Konu Noktaları İle İlgili Politikalar kısmında sayfa 98 de bulunan mevcut Politika GZY-AK 06: Sosyal Altyapı politika paketinteki Bölge İle İlgili Strateji ve Politikalar tablo yan başlığında (3) numaralı sırada mevcut SAĞ 10 politika çıkacak yerine aşağıdaki yeni politika cümlesi girecektir. Bölge nüfusunun ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte, hastane altyapısı geliştilerek, teşhis altyapısı, donanımı, tedavi ve müdahale kabiliyeti, kalitesi yüksek tam teşeküllü üçüncü basamak sağlık hizmetleri düzeyine çıkarılacak ve ikinci basamak ile birinci basamak sağlık hizmetleri ile bütüncül bir sistem yaratılacaktır (b) Sayfa arasında yer alan Ekonomik Gelişme Sektörleri, Yatırımları ve Yaşam Kalitesini Destekleyici Yatırım Potansiyeli Olan Alanlar kısmında sayfa 121 de bulunan h. Sosyal Altyapı- Sağlık paragrafı altındaki Politika GZY-AK 39 Sağlık politika paketinde, Bölge İle İlgili Strateji ve Politikalar tablo yan başlığında (2) ve (3) numaralı sıralarda mevcut politika cümleleri çıkacak yerine aşağıdaki yeni politikası cümleleri girecektir. (2) Bölge nüfusunun ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte, hastane altyapısı geliştilerek, teşhis altyapısı, donanımı, tedavi ve müdahale kabiliyeti, kalitesi yüksek tam teşeküllü üçüncü basamak sağlık hizmetleri düzeyine çıkarılacak ve ikinci basamak ile birinci basamak sağlık hizmetleri ile bütüncül bir sistem yaratılacaktır (Bknz. Bölüm V, Sektör Politikaları, Sosyal Altyapı/Sağlık, SAĞ 10 ) (3) İkinci basamak hizmet veren mevcuıt hastane altyapısı geliştilerek, teşhis altyapısı, donanımı, tedavi kabiliyeti ve kalitesi yükseklecektir 16

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni 2008 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm VII. Uygulama İzleme ve Gözden Geçirme (Tasarı) İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Ülkesel Fizik Plan Bölüm VII. Uygulama,

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI

KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI BASIN BİLDİRİSİ KKTC NÜFUS VE KONUT SAYIMI 2011 (İlk Kesin Sonuçlar) 17 Aralık 2012 KKTC 2011 NÜFUS VE KONUT SAYIMI İLK KESİN SONUÇLARI (17 Aralık 2012) 4 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen Nüfus ve

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

1. Uzun Yıllar Kasım Ayı Yağışları ile 2015 Yılı Kasım

1. Uzun Yıllar Kasım Ayı Yağışları ile 2015 Yılı Kasım 2015 YILI KASIM AYI YAĞIŞ ANALİZİ 1. Uzun Yıllar Kasım Ayı Yağışları ile 2015 Yılı Kasım Ayı Yağışlarının Karşılaştırılması 2015 yılı Kasım ayında KKTC de 11,0 mm yağış gerçekleşmiş olup bu değer, normalinden

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi

Şehir Planlama Dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi 2014 Yılı Nisan Mayıs Haziran 3 Aylık Faaliyet Raporu Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa www.spd.gov.ct.tr ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİNDE 1 NİSAN 30 HAZİRAN

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Tercih Kılavuz Kitapçığı 15 23 Haziran 2015 SS/ Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Esasları Bilindiği üzere

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

EKİM AYI SICAKLIK ANALİZİ

EKİM AYI SICAKLIK ANALİZİ EKİM AYI SICAKLIK ANALİZİ 1.) ORTALAMA SICAKLIK ANALİZİ 2015 yılı Ekim ayı ortalama hava sıcaklığı, normaline göre 1,3 C, geçen yıl (2014) Ekim ayı ortalama hava sıcaklığına göre de 1,5 C yüksek seyretmiştir.

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri

İŞ PLANI İÇİNDEKİLER. I. Özet. Mevcut Durum Analizi. Yatırım Teklifi Analizi. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri İÇİNDEKİLER I. Özet II. Mevcut Durum Analizi III. Yatırım Teklifi Analizi IV. Beklenen Proje Çıktıları, Sonuçları ve Etkileri V. Proje İçin Pazarlama Stratejisi VI. Ekonomik Varsayımlar ve Riskler 1 I.

Detaylı

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, belediyenin hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya belediyenin yönetimi ile hizmetlerini etkileyen

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI No Faaliyetin Adı Eğitmen Hedef Kitle KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL ) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Faaliyet Süre Kursun Yetkili Yapılan Yer Tarih Saat Saat Niteliği Birim ler 1 Zaman

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

pln 301 şehir planlama projesi III

pln 301 şehir planlama projesi III pln 301 şehir planlama projesi III evrensel kültürel mozaik melis karagözlü onur acar özge şener evrensellik uyum için herhangi bir önlem almaya ve özelleşmiş bir tasarıma gerek duyulmadan en geniş kitlelerce

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Ülkesel Fizik Planı Mevcut Durum Devamı Senayosu Eğilimler ve Etkileri Raporu. 2010-2011

Ülkesel Fizik Planı Mevcut Durum Devamı Senayosu Eğilimler ve Etkileri Raporu. 2010-2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Mevcut Durum Devamı Senayosu Raporu. 2010-2011 Şehir Planlama Dairesi - İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa - 2014 İçindekiler

Detaylı

Mağusa Geleceğini Arıyor

Mağusa Geleceğini Arıyor Mağusa Geleceğini Arıyor Layık Topcan Mesutoğlu Şehir Plancısı Şehir Planlama Dairesi Müdür Muavini Panel - 31 Mayıs 2011 Mağusa DAÜ Mimarlık Fakültesi Mağusa İnsiyatifi Sunum Mağusa Neresi? Bugünkü Mağusa

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ MEHMET KARAKUŞ 11 ARALIK 2015 Adana Sanayi Odası Son Üç Yılda Adana İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri-Özet Türkiye nin 2023 vizyonu ile üretim,

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları (İkinci Aşama Veriler, 14 Şubat, 2007) 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin sonuçlarına ilişkin ilk veriler, 1 Şubat tarihinde basına açıklanmış ve ikinci aşamada

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1)

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (1) KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİ KADROLARINDAKİ MUHTEMEL MÜNHALLER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (3) c.

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Yıllara Göre Doğal Gaz Kullanan Şehirler

Yıllara Göre Doğal Gaz Kullanan Şehirler Yıllara Göre Doğal Gaz Kullanan Şehirler 80 76 70 60 57 58 62 65 69 50 50 40 38 30 30 20 18 10 6 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2002 yılı öncesinde sadece 6 şehrimizde

Detaylı

performans programı 014 201 performans programı 02 03 performans programı 62 Ek 1 - Yılı Faaliyetleri - Maaliyetleri... 62 EK 2 - Performans Programı Süreci... 65 04 Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar...25

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2013-2014 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE GELECEK YILLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 2014 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Devlet Planlama Örgütü 16 Eylül 2010 İstatistik ve Araştırma Dairesi. Haber Bülteni

Devlet Planlama Örgütü 16 Eylül 2010 İstatistik ve Araştırma Dairesi. Haber Bülteni Devlet Planlama Örgütü 16 Eylül 2010 İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni GELİR DAĞILIMI SONUÇLARI, 2008 Yüzde paylar analizine göre, beşinci yüzde 20 lik grubun toplam gelirden aldığı pay, birinci

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kentsel Dönüşümde Altyapının Önemi 04-09 Kasım 2012 ANTALYA Mehmet GÜRBÜZ İller Bankası A.Ş. Şehircilik Dairesi Başkanlığı mgurbuz@ilbank.gov.tr SUNU İÇERİĞİ

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

E-bülten. Bize ulaşın: İstatistikler ve Mevzuatlar 2. KOBİ Geliştirme Birimi Projesi Uzman Ekipleri le İş Başında

E-bülten. Bize ulaşın: İstatistikler ve Mevzuatlar 2. KOBİ Geliştirme Birimi Projesi Uzman Ekipleri le İş Başında E-bülten İstatistikler ve Mevzuatlar 2 İç Haberler 3-4 Hibeler 4 Basın Bülteni 5 KOBİ Geliştirme Birimi 2. sayı KOBİ Geliştirme Birimi Projesi Uzman Ekipleri le İş Başında Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi. 2014 Yılı (1 Ocak 31 Aralık) Faaliyet Raporu. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa. www.spd.gov.ct.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi. 2014 Yılı (1 Ocak 31 Aralık) Faaliyet Raporu. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa. www.spd.gov.ct. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi 2014 Yılı (1 Ocak 31 Aralık) Faaliyet Raporu Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa www.spd.gov.ct.tr Şehir Planlama Dairesi Faaliyet Raporu - 2014 ŞEHİR PLANLAMA

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU. Hazırlayanlar: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN ALTI YERLEŞİM YERİNİN ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ HAZIRLANMASI RAPORU Hazırlayanlar: İbrahim Emrah BORHAN Bilişim Uzmanı Kemal ASLAN Bilişim Uzman Yardımcısı

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

DANIŞMAN GÖZÜ ile OPTİMUM BÜYÜKLÜK ve KARLILIK YARATMAK

DANIŞMAN GÖZÜ ile OPTİMUM BÜYÜKLÜK ve KARLILIK YARATMAK DANIŞMAN GÖZÜ ile OPTİMUM BÜYÜKLÜK ve KARLILIK YARATMAK EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık AŞ İstanbul REstate İstanbul, 17 Haziran 2010 ww.evagyd.com Cansel YAZICI Lisanslı Değerleme Uzmanı, FRICS

Detaylı

2008 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 2008=100 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE YOKSULLUK ENDEKSİ ÇALIŞMALARI

2008 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 2008=100 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE YOKSULLUK ENDEKSİ ÇALIŞMALARI 2008 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 2008=100 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE YOKSULLUK ENDEKSİ ÇALIŞMALARI 25 Şubat 2010 ENDEKS Zamana bağlı olarak değişim gösteren veriler daha çok endeks olarak adlandırılan ölçüm

Detaylı

4.0 PLANIN TEMEL STRATEJİLERİ VE YAPISAL PLAN

4.0 PLANIN TEMEL STRATEJİLERİ VE YAPISAL PLAN 4.0 PLANIN TEMEL STRATEJİLERİ VE YAPISAL PLAN İGS GGA ÖGA 4.0 PLANIN TEMEL STRATEJİLERİ VE YAPISAL PLAN 51 4.1 PLANIN GENEL STRATEJİSİ İmar Planı'nın genel stratejisi, Planlama Alanındaki geiecekteki gelişmelerin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi Rekabetçilik Önem Küme Yönetim Yeteneği Başarılı Kümeler Kümelerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesinde Dikkate Alınan

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük)

BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ. MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) BELGE SAYI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ MİLLİ ARŞİV KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ (A.E. 164/1993, A.E. 256/2015 sayılı Tüzük) MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA USULLERİ)

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION

BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION BİRLEŞİK METAL-İŞ B İ RLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI UNITED METALWORKERS UNION ARAŞTIRMA DİZİSİ 2004/1 TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL İÇİN 4 KİŞİLİK AİLENİN ASGARİ GEÇİM HARCAMASI Sendikamız 4 kişilik bir

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER

TÜRKİYE DOĞAL GAZ MECLİSİ 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 2013 KIŞ DÖNEMİ DOĞAL GAZ GÜNLÜK PUANT TÜKETİM TAHMİNİ VE ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 2012 İÇİNDEKİLER 1. Talebe İlişkin Baz Senaryolar 2. Doğal Gaz Şebekesi Arz İmkânlarına Dair Varsayımlar 3. Elektrik

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritaları. 15 Aralık 2006 ANTALYA

Yoksulluk/Gelişmişlik Haritaları. 15 Aralık 2006 ANTALYA Yoksulluk/Gelişmişlik Haritaları 15 Aralık 2006 ANTALYA Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Nedir? Yoksulluk/Gelişmişlik haritası, il çapında toplanmış olan verilerin bilgisayar ortamında dijital harita üzerinde

Detaylı

Marmaray ın Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi

Marmaray ın Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi Marmaray ın Ekonomik Faydalarının Değerlendirilmesi Tarihte ilk defa, Avrupa ile Asya'yı birbirine demiryolu ile bağlayan Marmaray; 29 Ekim 2013 te hizmete açıldı. İstanbul'da, iki kıtayı bir araya getiren;

Detaylı

Değişiklik 4. Değişiklik 5. Değişiklik 6. 2. Bölüm V Sektör Politikaları Değişiklik 7. 3. Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları Değişiklik 8

Değişiklik 4. Değişiklik 5. Değişiklik 6. 2. Bölüm V Sektör Politikaları Değişiklik 7. 3. Bölüm VI Bölge Strateji ve Politikaları Değişiklik 8 Değişiklik Paketi: 5 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Urla İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Urla İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Urla İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 17 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Seferihisar İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2 Aralık 2010 PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip,

Detaylı

1 2 3 4 5 İçindekiler Genel Bilgiler 3-9 Arsa ve Metro İlişkisi 10-11 Arsa Bilkent Köprüsü İlişkisi 12 Alan Hesabı 13 Yaklaşık Maliyet Tablosu 14 Yaklaşık Gelir ve Zamanlama Tablosu 15 Öneri 1 16-21 Öneri

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 194 6.9 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER Başkent olarak Lefkoşa, tüm adaya, için sağlık ve sosyal hizmet alanlarında uzmanlaşmış hizmet sunmakta

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı