Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010"

Transkript

1 IX. Çözüm Ortaklığı Platformu Entegre Planlama ve Kurum Performans Yönetimi 7 Aralık 2010

2 Sunum Planı Stratejik Planlama Nedir ve Neden Önemlidir? Bütçe Süreçlerinde İş Birimlerinin Koordinasyonu 2

3 Stratejik Planlama Nedir ve Neden Önemlidir? 3

4 Patronun dediği olur September

5 Stratejik planlama neden önemlidir? Planlama, başarının anahtarıdır... Yapılan Son Araştırmalara Göre: Stratejik Planlama rekabet avantajı sağlamanın en önemli yöntemlerinden biridir da stratejinin hayata geçirilme başarısı %10-15 arasındaydı - %60 bütçe ile stratejisi arasında bir ilişki yoktu - Çalışanların %95 i stratejiyi bilmiyor veya anlamıyordu - Teşvik sistemlerinin %70 inin strateji ile bir ilişki yoktu - Yönetim ekipleri %85 i stratejiyi tartışmak için ayda en fazla bir saat harcıyordu Son yapılan araştırmaya göre stratejinin hayata geçirilme başarısı, gerçek bir stratejik planlama süreci olan firmalar için %70 e çıktı Halen resmi olmayan şekillerde planlama yapan firmalar için bu oran %27 dir. 5

6 Stratejik planlama neden önemlidir? Vizyon: 2015 te nerede olmak istiyoruz? HEDEFLER Hedef Misyon: Neden bu işi yapıyoruz? 2015 Nereye Gidiyoruz? Strateji: Hedefe nasıl ulaşırız? Nasıl ulaşacağız? 2010 İlkeler: Prensiplerimiz nelerdir? Belirlediğimiz hedeflere ulaştık mı? Zaman 6

7 Stratejik planlama bütünsel bakış açısını geliştirir Tedarikçi Nakliye Üretici Nakliye Satış Kanalı Organizasy on içerisinde İşbirliği Satış noktası Aynı hedefe koşan ve işbirliği içerisinde olan birimler Nakliye Silolar halinde yönetim > Silolar halinde ölçüm Stratejinin hayata geçirilmesi Müşteri Organizasyonun ana hedefinin net ve tüm paydaşlar tarafından hemfikir kalınarak geliştirilmesi Gerçekçi ve ölçülebilir hedeflerin, belirlenen zaman diliminde geliştirilmesi Paydaşların ve çalışanlar arasında sahiplik duygusunun geliştirilmesi Kaynakların, önceliklere göre dağıtılması ve en etkin şekilde kullanılabilmesi Üst düzey yönetim ile çalışanlar arasında kuvvetli bağların kurulabilmesi Organizasyon içerisinde koordinasyonu artırır 7

8 Strateji tüm organizasyon içerisinde akmalı ve kişi hedeflerine kadar indirgenmelidir Ölçüm den Ödül e Ölçüm den Ödül e süreci çalışanlara sunulan faydaları stratejinin başarısı ile ilişkilendirerek doğru motivasyonu sağlamayı amaçlar. Bu süreç her türlü çalışan değerlendirme mekanizmalarını kapsayarak stratejinin hayata geçirilmesi için gerekli davranış şekillerini teşvik eder. Değer Strateji den Plan a Strateji den Plan a süreci stratejik ve uzun vadeli hedeflerin hayata geçirilebilmesi için finansal ve opesayonel hedeflerin organizasyonun tüm birimlerine anlaşılabilir bir dille aktarılması dır. Analiz den Tahmin e Analiz den Tahmin e süreci gerçekleşen sonuçların toplanması, konsolidasyonu, analizi ve raporlanması ile uzun vadeli stratejinin uygulanışını takip eder. Raporlama içeriği, Strateji den Plan a sürecinde belirlenen finansal ve finansal olmayan göstergeler ile örtüşmelidir. Fiili sonuçların analizi sonucunda planlar güncellenerek Tahmin ler oluşturulur. 8

9 Stratejik Planlama Nasıl Yapılır 9

10 Stratejik planlama süreci Misyon Vizyon Birim entegrasyonu Performans Takibi Operasyonel Finansal Plan Entegrasyonu 3 5 Yıllık? Hedefler Önceliklendirme,İnisiyatifler Stratejik Planlama Nedir, Neden Önemlidir? Ne Zaman Yapılmalıdır? Sorumluları Kimdir? Girdileri Nelerdir? Nasıl Analiz Edilir? Nasıl Takip Edilir? 10

11 Stratejik planlama için tek bir reçete yoktur. Stratejik planın yapılış şekli aşağıdaki faktörlere göre farklılık gösterir: Organizasyonunun kültürü Liderin yönetim şekli Dış faktörler Organizasyonun büyüklüğü ve ömrü Planlama ekibinin organizasyon içerisindeki yeri ve uzmanlığı 11

12 Stratejik Planlama yaklaşımı - örnek Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması Dış Analiz (örn: PESTEL) Vizyon & Hedef Şu an neredeyiz? Misyon İlkeler Nerede olmak istiyoruz? Stratejik Yönelim İç Analiz (örn: SWOT analizi) Kaynaklar & Kısıtlar Hazırlık Şu an neredeyiz ve neyi temsil ediyoruz? Geleceğe nasıl bakmalıyız? Strateji Haritaları Nasıl ulaşırız? Kaynaklar & Kısıtlar Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşırız? Strateji Geliştirme Program / Aktiviteler Yol Haritası & Değerlendirme Anahtar Performans Kriterleri Hedefler Gelişmemizi nasıl ölçeriz ve performansı nasıl iyileştiririz? Stratejiyi Hayata Geçirme 12

13 Stratejik planlama süreç değil insan yönetimidir Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması Hazırlık Stratejik planlama, bir planlama takımı tarafından gerçekleştirilmelidir Yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yönetici bu ekibe sürecin belirli bölümlerinde dahil olmalıdır Tüm takımın rol ve sorumlulukları ve ayırmaları gereken zaman net bir şekilde tanımlanmalıdır Stratejik karar verme yetkisine sahip bir kişi bu takıma dahil olmalıdır 13

14 Stratejik planlama sürecinde, iş geliştirme ve stratejik planlama ekibi hem iç hem de dış faktörleri eşit olarak değerlendirmelidir Dış Analiz (örn: PESTEL) Mevcut durum Analizi Misyon İlkeler İç Analiz (örn: SWOT analizi) Şu an neredeyiz ve neyi temsil ediyoruz? Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılan Veri Kaynakları İçerik İç Faktörler Dış Faktörler Rekabet Bilgisi Analizi Finansal Planlama ve Analiz Öz değerlendirme (Güçlü ve kuvvetli yönler) Gelecekteki Trendlerin Analizi Gelecekteki risklerin analizi Endüstri Analizi (Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve hukuki) Pazar Araştırması/Süreç Bilgisi Müşteri Geribildirimleri Hissedar geri bildirimleri 14

15 Organizasyon dört ana başlıkta hemfikir olmalıdır Vizyon: 2015 te nerede olmak istiyoruz? Stratejik Hedefler ve Önceliklendirme Hedef Misyon: Neden bu işi yapıyoruz? İlkeler: Prensiplerimiz nelerdir? Strateji: Hedefe nasıl ulaşırız? Organizasyonun var olma sebebi, hedefleri, ilkeleri ve kime hizmet ettiği tüm birimler arasında aynı şekilde anlaşılmalı ve üzerinde hemfikir kalınmalıdır. Zaman 15

16 Stratejinin gerçekleştirilmesi, odaklanma ve tüm organizasyona yayılmasını gerektirir. Misyon Vizyon Strateji Hedefler ve Önceliklendirme Strateji Haritaları İyi bir strateji haritası, geliştirilen stratejinin hikayesini anlatır: Dört perspektifte yer alan amaçları sebep ve sonuç ilişkisiyle birbirine bağlar. Dört perspektife yer alan amaçların aynı doğrultuda olması kendi içinde tutarlı, odaklanmış bir stratejiye sahip olmada anahtar rol oynamaktadır. Vizyon Vizyonumuza ulaşmak için hangi finansal hedeflere odaklanmalıyız? Vizyonumuzu ve finansal&müşteri hedeflerimizi gerçekleştirmek için hangi süreçlere bakmalıyız? Vizyonumuzu ve finansal hedeflerimizi gerçekleştirmek için hangi müşteri hedeflerine odaklanmalıyız? Vizyonumuza ulaşırken ve finansal, müşteri ve süreç hedeflerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımız için doğru çalışma ortamını nasıl yaratırız? Sürdürülebilir değişim nasıl sağlanır ve iyileştirilir? Dört perspektif, stratejinin hayata geçirilebilmesini sağlayan ölçülebilen ve değer yaratan faktörlerdir. 16

17 ÖRNEK Havayolu yer hizmetleri veren firmanın yönetim kurulu, aşağıdaki misyon ve hedefler doğrultusunda bir karara varmıştır Misyon Havayolu Taşımacılığını daha ucuz hale getiriyoruz Hedef1 %10 Karlılık Artışı Hedef 2 Operasyonel Liderlik En kısa uçak hazırlık süresini mümkün kılıyoruz Hedef 3 Maliyet Liderliği Maliyetlerimiz, en yakın rakibimizin maliyetlerinin yüzde 50 sinden azdır 17

18 Firma Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki değer listesi üzerinde durulmuştur Yüzde 10 Karlılık Artışı Operasyonel Liderlik En kısa hazırlık süresini mümkün kılıyoruz ÖRNEK Maliyet Liderliği Maliyetlerimiz, en yakın rakibimizin maliyetlerinin yüzde 50 sinden azdır 1. Fiyatların en yüksek seviyeye çıkarılması 2. Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi 3. Pazarlama aktivitelerini artırma 4. Müşteri ilişkileri yönetimi 5. Net işletme sermayesinin en aza indirilmesi 6. Bilginin ulaşılabilir olması 7.İnisiyatifi ele alma 8.Eğitimler düzenleme 9.En iyileri işe alınması 10.Sonuçlarımızı daha etkin ölçmek 11.Yeniliklerle ilgili inisiyatiflerde çalışanların da dahil olması 12.Kendimizin ve müşteri süreçlerinin daha iyi anlaşılması 13.En iyi malzeme ve hammadde ile çalışma 14. Varlıkların etkin kullanılması 15. Karlılığa dönüşüm zamanının en aza indirilmesi 16. Hastalık izninin azaltılması 17. Birim başına maliyetlerin azaltılması 18. Yönetim giderlerinin azaltılması 19. Süreç optimizasyonunda müşterilerle birlikte çalışılması 20. Maliyetli süreç aşamalarının daha az maliyetli olanlarla değiştirilmesi 18

19 ÖRNEK Potansiyel değerler belirlendikten sonra, ana değeri belirlemek amacıyla bir önceliklendirme matriksi oluşturulur Önemli Faktörler Ana Faktörler Etki Yüksek Organizasyon içinde özellikle üst seviyede önemli olması muhtemel olan faktörler Strateji Haritası için kullanılması gereken değerler Bu faktör stratejik hedeflere ulaşmada ne derece etkili? Dikkat Dağıtıcı Faktörler Taktiksel Faktörler Düşük Daha fazla üzerinde durulmaması gereken faktörler Organizasyon içinde daha çok alt seviyede önemli olması muhtemel olan faktörler Düşük Yönetilebilirlik Yüksek Bu faktörü ne derece yönetebiliriz? 19

20 ÖRNEK Örnek: Bir uçak bakım şirketi için Strateji Haritası Karlılıklarda %10 Artış Operasyonel Liderlik: En kısa uçak hazırlık süresini mümkün kılıyoruz Maliyet Liderliği: Maliyetlerimiz, en yakın rakibimizin maliyetlerinin yüzde 95 inden azdır Finans Müşteriler Müşterilerin İhtiyaçlarını Karşılama Müşteri memnuniyeti Şikayet sayıları Şikayetlerin efektif bir şekilde halledilmesi Net İşletme Sermayesinin en aza indirilmesi Koltuk başına işletme sermayesi Birim başına düşen maliyetlerin en aza indirilmesi Koltuk başına düşen maliyet Yolcu başına düşen maliyet İç Süreçler Uçak hazırlık süresinin en aza indirilmesi Ortalama hazırlık süresi Süreç optimizasyonunda müşterilerle çalışma Yer hizmetleri nedeniyle geciken uçak sayısı Süreç maliyetlerinin azaltılması Düşük maliyetli alternatifle değişmesi beklenen proje adımları Etkin varlık kullanımı Varlık kullanımı Öğrenme ve Büyüme Yeniliklerle ilgili inisiyatiflerde çalışanların da dahil olması Hayata geçirilen çalışan önerileri (%) En iyilerle çalışılması Rakiplerin en iyi çalışanlarıyla anlaşma sağlanması (%) Eğitimler Eğitim programını tamamlayan çalışan % si Firma ve müşteri süreçlerinin detaylı olarak anlaşılması Bir veya birden fazla yer hizmetleri iyileştirme çalıştaylarına katılan müşteri sayısı Enterprise Performance Management 20

21 Odaklanmanın gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi Misyon Vizyon Strateji İş planlarının stratejilerle olan ilişkisinin kurulabilmesi için stratejik değerlerin plan ve bütçelere dönüştürülmesi Planlama & Bütçe Hedef Belirleme, Planlama & Bütçe Tahminleme Misyon, vizyon, strateji, değerler, iç ve dış analizler strateji haritalarına çevrilir böylece stratejik planlama sürecinin yönetilebilmesi için nelere odaklanılacağı belirlenmiş olur. Hedefler ve önceliklendirme Strateji Haritaları Raporlamanın strateji ile ilişkilendirilebilmesi için organizasyonun birçok seviyesinde stratejik perspektiflerin APG lere çevrilmesi Sonuçların analizi ve değerlendirilmesi Anahtar Performans Göstergeleri (APG) Planlama & tahminlemenin yeniden düzenlenmesi Dashboard (Karne ) Uygulamaları 21

22 Örnek: Strateji takip mekanizması Trafik ışıkları sıklıkla yöneticilerin dikkatini çekmek için kullanılır: Acil çözüm üretilmesi gereklidir. İnceleme ve mümkün olan faaliyet gereklidir Performans iyi gitmektedir. Trafik ışığı toleransları faaliyeti doğru zamanda tetikleyecek şekilde belirlenmelidir. Trafik ışıkları aynı zamanda trend göstergelerini de içerir. Örnek olarak: Belirlenen kriter hedefe uygun olabilir, ama performans kötüye gitmektedir. 22

23 ÖRNEK Örnek: Bir uçak bakım şirketi için Strateji Takip Haritası Karlılıklarda %10 Artış Operasyonel Liderlik: En kısa uçak hazırlık süresini mümkün kılıyoruz Maliyet Liderliği: Maliyetlerimiz, en yakın rakibimizin maliyetlerinin yüzde 95 inden azdır Finans Müşteriler Müşterilerin İhtiyaçlarını Karşılama Müşteri memnuniyeti Şikayet sayıları Şikayetlerin efektif bir şekilde halledilmesi Net İşletme Sermayesinin en aza indirilmesi Koltuk başına işletme sermayesi Birim başına düşen maliyetlerin en aza indirilmesi Koltuk başına düşen maliyet Yolcu başına düşen maliyet İç Süreçler Uçak hazırlık süresinin en aza indirilmesi Ortalama hazırlık süresi Süreç optimizasyonunda müşterilerle çalışma Yer hizmetleri nedeniyle geciken uçak sayısı Süreç maliyetlerinin azaltılması Düşük maliyetli alternatifle değişmesi beklenen proje adımları Etkin varlık kullanımı Varlık kullanımı Öğrenme ve Büyüme Yeniliklerle ilgili inisiyatiflerde çalışanların da dahil olması Hayata geçirilen çalışan önerileri (%) En iyilerle çalışılması Rakiplerin en iyi çalışanlarıyla anlaşma sağlanması (%) Eğitimler Eğitim programını tamamlayan çalışan % si Firma ve müşteri süreçlerinin detaylı olarak anlaşılması Bir veya birden fazla yer hizmetleri iyileştirme çalıştaylarına katılan müşteri sayısı Enterprise Performance Management 23

24 Entegre Planlama İş birimlerinin koordinasyonu 24

25 CFO Araştırması Bütçe Planlama 1 Operasyonel birimlerin sürece dahil olması ve koordinasyonu 2 Stratejik ve operasyonel planlama süreçleri ile entegrasyon 3 Bütçenin kurum içinde etkin paylaşımı 4 Sorumlulukların açıkça belirli olması 5 Bütçenin hazırlanmasında otomasyon düzeyi 6 Bütçe planlama detay seviyesi 7 Düzenli olarak tahmin yapılması ve varsayımlara göre modelleme 8 Sürecin hızı 9 Çoklu senaryo analizi Öncelik Memnuniyet %79 %77 %78 %79 %77 %81 %76 %73 %65 26 Ekim 2010 %91 %90 %88 %87 %87 %85 %84 %83 %78 25

26 Entegre Planlama Stratejik Hedefler Pazarlama Planı Sevkiyat Planı Yönetim Raporlaması Nakit Yönetimi Ödemeler Tahsilatlar Promosyon Planı Satış Tonajı Üretim Tonajı İnsan Kaynakları Planı Yatırım Planı Finansal Plan Faiz Gideri Satış Planı Üretim Planı İşçilik İhtiyacı 26

27 Klasik bütçe süreçlerindeki sorunlar Bütçe, mali işler bünyesine hapsolmuştur. Strateji, finansal bütçe ve operasyonel planlama arasındaki bağ zayıftır. İş birimleri bütçe sürecine girdi sağlar ama süreci ve çıktısını sahiplenmez. Bütçe gelecek yılın taktik planından çok maksimum harcama limiti gibi algılanır. Departmanlar arası mutabakat sorunları vardır. Örneğin: Satış, pazarlama, üretim, sevkiyat ve finans departmanları farklı döviz kurları ve hatta farklı satış hedefleri kullanıyor olabilir. 27

28 Entegre Planlamanın Hayata Geçirilmesi Ortak Tanımlar Masraf yerleri, müşteri segmentleri gibi yapılar ve temel varsayımlar (döviz kuru) merkezi olarak yönetilmeli ve ilgili iş birimlerine gerekli olan tüm detayları ile- sunulmalıdır. Değişikler paydaşların dahil olduğu onay süreçleri ardından hayata geçirilmelidir. Yalın Süreç Merkezi Sistem Operasyonel planlama süreçleri analiz edilerek, farklı iş birimleri arasındaki bağımlılıklar belirlenmelidir. Ortak tanımlar ve yalın süreç üzerine internet tabanlı merkezi planlama sistemi kurulmalıdır. Sağlıklı raporlama ve güvenilir tahmin yapılabilmesi için zorunlu olan en az detay seviyesi kullanılmalıdır. Manuel süreçler kaldırılarak, departman planları arasındaki bilgi akışı optimize edilmelidir. Sorumluluklar ve roller netleştirilerek tekrarlar engellenmelidir. Süreç yönetimi kullanılarak departmanlar arasındaki koordinasyon sağlanmalıdır.

29 Ortak Tanımlar İş yapıları veriyi tanımlayan tüm özellikleri içerir: Ürün ağacı, Hesap ağacı, Masraf yerleri, Müşteri listesi Bu yapılar merkezi birim tarafından yönetilmelidir Ortak iş yapılarının tanımlanması, farklı birimler (ve sistemler) arasındaki iletişim, veri transferi, mutabakat sorunlarının çözülmesine yardımcı olacaktır. Varsayımlar hazırlanan planın temel aldığı değişkenlerdir: Döviz kuru tahmini Enflasyon oranı Maaş zam oranı Kısacası herkes aynı dili konuşmalıdır. 29

30 Ortak Tanımlar İş Yapıları Üretim ürün ağacı Pazarlama ürün ağacı Gazlı İçecekler Genç Markası Genç Portakal Enfes Kola Genç Mandalina Diet Kola Genç Karışık Genç Portakal Genç Limon Genç Mandalina Sağlığım Markası Meyve Suları Sağlığım Nar Sağlığım Üzüm Sağlığım Üzüm Sağlığım Nar Kola Genç Karışık Enfes Kola Genç Limon Diet Kola En alt seviyedeki ürünler aynı olmalı. 30

31 Yalın Süreç Analiz ve Tasarım Tüm planlama süreçleri analiz edilerek: Doğru detay seviyesi, Birimler arasındaki bağımlılıklar, Her çıktının sahibi (kaynağı) ve hesaplanış şekli belirlenmelidir Manuel süreçler ve tekrarlar ortadan kaldırılmalıdır. Hedeflerin ve bütçenin kurum içinde paylaşımı tanımlanmalıdır. Sorumluluklar ve kontroller ilgili departmanlara verilmelidir. Kısacası iş birimlerinin planlama süreçlerini sahiplenmesi sağlanmalıdır. 31

32 Yalın Süreç Finansal Tablolar Operasyonel Planların Sonucudur Satışlar İskontolar İadeler Net Satışlar Hammadde İşçilik Enerji SMM Reklam Giderleri Nakliye Giderleri İdari Personel Satış Primleri Faaliyet Giderleri Finansman Gideri -30 Net Kar Üretim Planı Pazarlama Planı Sevkiyat Planı Verimlilik programı çerçevesinde hedeflenen KPI lar kullanılarak hesaplanır. Pazarlama strateji doğrultusunda TV, İnternet ve yazılı basında verilmesi planlanan reklam adetleri sonucu hesaplanır. Personel Planı Nakit Yönetimi 20 32

33 Merkezi Sistem MS Excel Tabanlı Süreçler 9 aya kadar varabilen uzun planlama süreçleri. En İyi Uygulamalar Teknolojik Yenilikler Süreç büyük şirketler/holdingler Birimler arası iletişim, süreç için- 2 aydan kısa sürede yönetimini ve otomasyonu tamamlanır. sağlayan olgun çözümler. Verimsiz kaynak kullanımı Hesaplamalar, veri aktarımları ve düşük katma değerli işlerde zaman modeller arası entegrasyonlar harcanır. otomatik yapılmaktadır. Güçlü hesaplama modelleri ve entegrasyon araçları. Tutarsız veri, uzun süren fark analizleri ve manuel raporlama süreçleri. Tüm iş birimlerinde gerçeğin tek versiyonu raporlanır Merkezi veri tabanı, veri entegrasyonu, web tabanlı raporlama araçları. Organizyonel değişiklikler büyük sorunlara yol açar. Değişiklikler yönetilir. Eski yapılar Raporlama ile ilgili tüm iş saklanırken, yeni raporlar hızla yapılarının merkezi yönetimi üretilir. sağlayan araçlar. Bütçe finans departmanının süreci İş birimleri operasyonel planlarını Süreç yönetimi, internet tabanlı olarak görülür ve iş birimlerince yaratır ve sorumluluğunu taşır. yapı, esnek güvenlik yapısı. sahiplenilmez. Kısacası güncel teknolojiler kullanılarak süreç hızlandırılmalıdır. 33

34 Merkezi Sistem Yazılım Çözümleri

35 Bütçe Planlama Başarı Hikayesi

36 Müşterimiz Hakkında 1961 kurulmuştur. Yaklaşık 50 marka altında gıda ürünleri üretmektedir. Uygulamamızdan bazı istatistikler: Hesaplar: ~900 Masraf Yerleri: ~500 Ürünler: ~300 Yurtdışı Müşteriler: ~150 36

37 Proje Hedefleri Bütçe planlama süreçlerinin hızlandırılması ve etkinliğinin arttırılması. Farklı iş birimleri arasındaki koordinasyonun arttırılması. Yılın herhangi bir ayında tahmin (forecast) yapılabilmesi. Tüm iş birimlerinin kendi bütçe, tahmin ve fiili bilgilerini takip edebilmesi. 37

38 Bütçe Süreci Bütçe Takvimi Temel Varsayımlar Stratejik Hedefler Brüt kâr planlama Ürün Tonajı İskonto & iade % Fiyatlar Transfer fiyatları Konsolide Gelir Tablosu Masraf ve yatırım planlama Hesaplama Üretime bağlı giderler Genel masraflar İş Birimleri Mali İşler Giriş Mali İşler Personel giderleri Mali İşler İnsan Kaynakları Üretim Konsolide Nakit Akımı Çalışan statüsü bazında Nakit akımı KDV Vade Finansman gideri

39 Proje Çıktıları Satış, üretim, sevkiyat ve insan kaynakları departmanları için parametrik bütçe modelleri Ortak tanımlar: hesap ağacı, masraf yerleri, ürünler Stratejik hedeflerin masraf giriş sürecine entegrasyonu Tahmin (forecasting) yeteneği (örn 7+5) İnsan kaynakları için bağımsız versiyon çalışma özelliği Merkezi raporlama: Ürün bazında konsolide gelir tablosu Otomatik nakit akım tabloları Masraf yeri ve gider bazında Bütçe/Tahmin/Fiili mukayese raporu Bölge/Kanal/Kategori bazında tonaj ve ciro raporları Detaylı insan kaynakları raporları 39

40 Başarı Faktörleri Üst yönetimin desteği ve katılımı İç kaynak kullanımı ve yetkin kişilerin projede sürekli olarak görev alması Deneyimli ve uzman bir ekiple işbirliği Proje nin içine ilgili departmanlardan katılımcılar da dahil edilerek, projenin şirket çapında sahiplenilmesinin sağlanması Günlük detayda proje adımlarının ve bütçesinin takip edilmesi Şirket içindeki değişimin (ürün yapısı, organizasyon) yönetilerek, sistemler ve süreçler arasındaki entegrasyonun sağlaması ve proje üzerindeki maliyetlerin yönetilmesi. 40

41 Bütçe ve Planlama / Başarı Hikayesi Proje Planı Faz1 Proje, Risk & Değişim Yönetimi Başlama Tanımlama & Planlama Tasarım KPY Yol Haritası Süreç Tasarım Program Hedefleri Etap Kapanış >>> Geliştirme 7. Ay Kullanıcı Kabulü Doğrulama Süreçler Etap Kapanış >>> Etap Kapanış >>> Canlıya Geçiş Uygulama Eğitimi Parallel Koşma Süreç Eğitimi Canlıya Geçiş Etap Kapanış >>> Etap Kapanış >>> Operasyon Testi Entegrasyon & Arayüzler Teknik Tasarım Eğitim İhtiyaç Testi Veri Dönüşümü Planlama Etap Kapanış >>> Veri Aktarımı Uygulama İhtiyaç Analizi Sistem Tasarım Fizibilite Analizi 6. Ay Teknik Destek 2. Ay Performans Testi Etap Kapanış >>> Etap Kapanış >>> Bilgi Mimarisi 41

42 Teşekkürler İletişim bilgilerimiz: Orhan Cem Esra Kiper - Meftun Özten -

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu

VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Bütçeleme ve Raporlama 22 PwC Business School 1 İçerik 1 PwC Kurumsal Performans Yönetim Yaklaşımı 2 Bütçe ve Planlama 3 Konsolidasyon ve Raporlama 2 İçerik 1 PwC Kurumsal

Detaylı

Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri

Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri www.pwc.com.tr Stratejik CFO rolü ve başarı faktörleri. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Sunum Gündemi 1. Finans Birimlerinin Geleceği 2. Geleceği Birlikte Şekillendirelim 3. Kurumsal Performans Yönetimi

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 Stratejik Pazarlama Planlaması SPP Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 İşletme ve değişen pazar fırsatları arasında stratejik uyum nasıl geliştirilir ve korunur? İşletmenin sürdürülebilir büyümesi

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ Rekabet kurallarının her gün yeniden yazıldığı bir iklimde, uyum gösteremeyenin silindiği, sıradan olanın yarına kalamadığı, ama ödülün büyük olduğu bir dünyadasınız.

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Dinamo Training & Consulting www.dinamo.co Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir 34746 İstanbul TR p + 90 216 688 74 94 f + 90 216 688 74 95 içindekiler BİZ KİMİZ

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye

j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye j-guar için Modern Uyarlama Aracı Temel Seviye Genel Bilgi Bu eğitim kitabında j-guar uyarlama aracı ve ilişkili konularda Temel seviye eğitim içerikleri sunulacaktır. Kurumsal kaynak yönetimi, j-guar,

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz

Olması gereken: Ürün ve Süreç Tasarımı Dr.Müh. Tülin Gündüz Cengiz Olması gereken: Süreçleri tanımsız proje yaşam döngüsü Süreçleri tanımlı proje yaşam döngüsü Olgunluk-İyileştirme: BT Cafe Sufle Süreci Seviye 1 Süreç Ortamı Seviye 2 Süreç Ortamı Seviye 3 Ortamı Seviye

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009

ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ. 11-12 Haziran 2009 TOBB ETÜ-SEM ODA VE BORSALAR İÇİN STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ Anıl Yılmaz Volkan Erkan M. Akif Koca 11-12 Haziran 2009 Çalışmanın Amaçları Stratejik planlama yöntem ve kavramlarını tanıtmak Yöntemlerin

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı